Prevent unknown variant getting button in -ncp mode
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Sprogbrug:
10 # Chess engine, engine, chess program, chess machine: Disse bruges i flæng
11 #    i originalen. Er oversat til skakprogram.
12 # Pairing engine: Paringsprogram
13 #
14 # Korrektur og gode forslag:
15 # Morten Bo Johansen, dec. 2011
16 # Joe Dalton, feb. 2012
17 #
18 # Oversætter:
19 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011, 2012.
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20120304\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
24 "POT-Creation-Date: 2014-10-17 21:25-0700\n"
25 "PO-Revision-Date: 2012-03-06 12:27+0100\n"
26 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
27 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
28 "MIME-Version: 1.0\n"
29 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
30 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
31 "Language: da\n"
32 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
33 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
34
35 #: args.h:839
36 #, c-format
37 msgid "%s in settings file\n"
38 msgstr "%s i indstillingsfil\n"
39
40 #: args.h:873
41 #, c-format
42 msgid "Bad integer value %s"
43 msgstr "Forkert heltalsværdi %s"
44
45 #: args.h:979 args.h:1240
46 #, c-format
47 msgid "Unrecognized argument %s"
48 msgstr "Ikke genkendt argument %s"
49
50 #: args.h:1010
51 #, c-format
52 msgid "No value provided for argument %s"
53 msgstr "Ingen værdi givet for argumentet %s"
54
55 #: args.h:1070
56 #, c-format
57 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
58 msgstr "Ukomplet \\-undvigesekvens i værdi for %s"
59
60 #: args.h:1181
61 #, c-format
62 msgid "Failed to open indirection file %s"
63 msgstr "Åbning af inkluderet fil \"%s\" mislykkedes"
64
65 #: args.h:1198
66 #, c-format
67 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
68 msgstr "Ikke genkendt boolesk argumentværdi %s"
69
70 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
71 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
72 #: backend.c:808
73 msgid "first"
74 msgstr "første"
75
76 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
77 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
78 #: backend.c:811
79 msgid "second"
80 msgstr "det andet"
81
82 #: backend.c:894
83 #, c-format
84 msgid "protocol version %d not supported"
85 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
86
87 #: backend.c:1000
88 msgid "You did not specify the engine executable"
89 msgstr "Du angav ikke et kørbart skakprogram"
90
91 #: backend.c:1058
92 #, c-format
93 msgid "bad timeControl option %s"
94 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
95
96 #: backend.c:1073
97 #, c-format
98 msgid "bad searchTime option %s"
99 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
100
101 #: backend.c:1179
102 #, c-format
103 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
104 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
105
106 #: backend.c:1197
107 #, c-format
108 msgid "Unknown variant name %s"
109 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
110
111 #: backend.c:1452
112 msgid "Starting chess program"
113 msgstr "Starter skakprogram"
114
115 #: backend.c:1475
116 msgid "Bad game file"
117 msgstr "Fejl i partifil"
118
119 #: backend.c:1482
120 msgid "Bad position file"
121 msgstr "Fejl i stillingsfil"
122
123 #: backend.c:1496
124 msgid "Pick new game"
125 msgstr "Vælg nyt spil"
126
127 # cycle = runde?
128 #: backend.c:1565
129 #, fuzzy
130 msgid ""
131 "You restarted an already completed tourney.\n"
132 "One more cycle will now be added to it.\n"
133 "Games commence in 10 sec."
134 msgstr ""
135 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
136 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
137 "Partierne starter om 10 sekunder"
138
139 #: backend.c:1572
140 #, c-format
141 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
142 msgstr "Alle partier i turneringen \"%s\" er allerede færdige eller i gang"
143
144 #: backend.c:1579
145 msgid "Can't have a match with no chess programs"
146 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
147
148 #: backend.c:1633
149 #, c-format
150 msgid "Could not open comm port %s"
151 msgstr "Kunne ikke åbne seriel port %s"
152
153 #: backend.c:1636
154 #, c-format
155 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
156 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
157
158 #: backend.c:1692
159 #, c-format
160 msgid "Unknown initialMode %s"
161 msgstr "Ukendt initialMode %s"
162
163 #: backend.c:1718
164 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
165 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
166
167 #: backend.c:1745
168 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
169 msgstr "Analysetilstand kræver et skakprogram"
170
171 #: backend.c:1749
172 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
173 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
174
175 #: backend.c:1760
176 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
177 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver et skakprogram"
178
179 #: backend.c:1765
180 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
181 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
182
183 #: backend.c:1772
184 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
185 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver et skakprogram"
186
187 #: backend.c:1777
188 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
189 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
190
191 #: backend.c:1784
192 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
193 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver et skakprogram"
194
195 #: backend.c:1789
196 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
197 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
198
199 #: backend.c:1800
200 msgid "Training mode requires a game file"
201 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
202
203 #: backend.c:1963 backend.c:2018 backend.c:2041 backend.c:2443
204 msgid "Error writing to ICS"
205 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
206
207 #: backend.c:1978
208 msgid "Error reading from keyboard"
209 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
210
211 #: backend.c:1981
212 msgid "Got end of file from keyboard"
213 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
214
215 #: backend.c:2289
216 #, c-format
217 msgid "Unknown wild type %d"
218 msgstr "Ukendt vild type %d"
219
220 #: backend.c:2360 usystem.c:332
221 msgid "Error writing to display"
222 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
223
224 #. TRANSLATORS: to 'kibitz' is to send a message to all players and the game observers
225 #: backend.c:3128
226 #, c-format
227 msgid "your opponent kibitzes: %s"
228 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
229
230 #: backend.c:3667
231 msgid "Error gathering move list: two headers"
232 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
233
234 #: backend.c:3714
235 msgid "Error gathering move list: nested"
236 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
237
238 #: backend.c:3818 backend.c:4236 backend.c:4440 backend.c:4999 backend.c:5003
239 #: backend.c:7127 backend.c:12702 backend.c:14440 backend.c:14517
240 #: backend.c:14563 backend.c:14569 backend.c:14574 backend.c:14579
241 msgid "vs."
242 msgstr "–"
243
244 #: backend.c:3946
245 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
246 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
247
248 #: backend.c:4284
249 msgid "Connection closed by ICS"
250 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
251
252 #: backend.c:4286
253 msgid "Error reading from ICS"
254 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
255
256 #: backend.c:4363
257 #, c-format
258 msgid ""
259 "Failed to parse board string:\n"
260 "\"%s\""
261 msgstr ""
262 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
263 "\"%s\""
264
265 #: backend.c:4372 backend.c:10300
266 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
267 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
268
269 #: backend.c:4491
270 msgid "Error gathering move list: extra board"
271 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
272
273 #: backend.c:4923 backend.c:4945
274 #, c-format
275 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
276 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
277
278 #: backend.c:5193
279 #, c-format
280 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
281 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
282
283 #: backend.c:5264
284 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
285 msgstr "Du kan ikke gøre dette, mens du spiller eller observerer"
286
287 #: backend.c:6210
288 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
289 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
290
291 #: backend.c:6700
292 msgid "You are playing Black"
293 msgstr "Du spiller sort"
294
295 #: backend.c:6709 backend.c:6736
296 msgid "You are playing White"
297 msgstr "Du spiller hvid"
298
299 #: backend.c:6718 backend.c:6744 backend.c:6865 backend.c:6890 backend.c:6906
300 #: backend.c:15251
301 msgid "It is White's turn"
302 msgstr "Det er hvids tur"
303
304 #: backend.c:6722 backend.c:6748 backend.c:6873 backend.c:6896 backend.c:6927
305 #: backend.c:15243
306 msgid "It is Black's turn"
307 msgstr "Det er sorts tur"
308
309 #: backend.c:6761
310 msgid "Displayed position is not current"
311 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
312
313 #: backend.c:7007
314 msgid "Illegal move"
315 msgstr "Ulovligt træk"
316
317 #: backend.c:7084
318 msgid "End of game"
319 msgstr "Slutningen af partiet"
320
321 #: backend.c:7087
322 msgid "Incorrect move"
323 msgstr "Ukorrekt træk"
324
325 #: backend.c:7478 backend.c:7625
326 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
327 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
328
329 #: backend.c:7588
330 msgid "only marked squares are legal"
331 msgstr ""
332
333 #: backend.c:7876
334 msgid "Swiss tourney finished"
335 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
336
337 #: backend.c:8392
338 msgid "could not load EGBB library"
339 msgstr ""
340
341 #: backend.c:8395
342 msgid "wrong EGBB version"
343 msgstr ""
344
345 #: backend.c:8508
346 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
347 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsprogram"
348
349 #: backend.c:8659
350 #, c-format
351 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
352 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s skakprogram"
353
354 #: backend.c:8929
355 msgid "Bad FEN received from engine"
356 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra skakprogram"
357
358 #: backend.c:9030
359 msgid "Engine did not send setup for non-standard variant"
360 msgstr ""
361
362 #: backend.c:9103 backend.c:14302 backend.c:14370
363 #, c-format
364 msgid "%s does not support analysis"
365 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
366
367 #: backend.c:9169
368 #, c-format
369 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
370 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
371
372 #: backend.c:9200
373 #, c-format
374 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
375 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
376
377 #: backend.c:9221
378 #, c-format
379 msgid "Hint: %s"
380 msgstr "Tip: %s"
381
382 #: backend.c:9226
383 #, c-format
384 msgid ""
385 "Illegal hint move \"%s\"\n"
386 "from %s chess program"
387 msgstr ""
388 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
389 "fra %s skakprogram"
390
391 #: backend.c:9401
392 msgid "Machine accepts your draw offer"
393 msgstr "Skakprogrammet accepterer dit remistilbud"
394
395 #: backend.c:9404
396 #, fuzzy
397 msgid ""
398 "Machine offers a draw.\n"
399 "Select Action / Draw to accept."
400 msgstr ""
401 "Skakprogrammet tilbyder remis\n"
402 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
403
404 #. TRANSLATORS: PV = principal variation, the variation the chess engine thinks is the best for everyone
405 #: backend.c:9489
406 msgid "failed writing PV"
407 msgstr "skrivning af analysevariant mislykkedes"
408
409 #: backend.c:9788
410 #, c-format
411 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
412 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
413
414 #: backend.c:9798
415 #, c-format
416 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
417 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
418
419 #: backend.c:9809
420 msgid "Gap in move list"
421 msgstr "Hul i trækliste"
422
423 #: backend.c:10454
424 #, c-format
425 msgid "Variant %s not supported by %s"
426 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
427
428 #: backend.c:10461
429 #, c-format
430 msgid ", but %s is"
431 msgstr ""
432
433 #: backend.c:10616
434 #, c-format
435 msgid "Startup failure on '%s'"
436 msgstr "Opstartsfejl på \"%s\""
437
438 #: backend.c:10647
439 msgid "Waiting for first chess program"
440 msgstr "Venter på første skakprogram"
441
442 #: backend.c:10652 backend.c:14588
443 msgid "Waiting for second chess program"
444 msgstr "Venter på andet skakprogram"
445
446 #: backend.c:10701
447 msgid "Could not write on tourney file"
448 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
449
450 #: backend.c:10775
451 msgid ""
452 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
453 "Terminate its game first."
454 msgstr ""
455 "Du kan ikke udskifte et skakprogram, mens det bruges!\n"
456 "Afslut dets parti først."
457
458 #: backend.c:10789
459 msgid "No engine with the name you gave is installed"
460 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
461
462 #: backend.c:10791
463 msgid ""
464 "First change an engine by editing the participants list\n"
465 "of the Tournament Options dialog"
466 msgstr ""
467 "Ændr først skakprogram ved at redigere deltagerlisten\n"
468 "i turneringsindstillingerne"
469
470 #: backend.c:10792
471 msgid "You can only change one engine at the time"
472 msgstr "Du kan kun ændre et skakprogram ad gangen"
473
474 #: backend.c:10807 backend.c:10956
475 #, fuzzy, c-format
476 msgid "No engine %s is installed"
477 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
478
479 #: backend.c:10827
480 msgid ""
481 "You must supply a tournament file,\n"
482 "for storing the tourney progress"
483 msgstr ""
484 "Du skal angive en turneringsfil\n"
485 "til at gemme turneringens afvikling"
486
487 #: backend.c:10837
488 msgid "Not enough participants"
489 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
490
491 #: backend.c:11040
492 msgid "Bad tournament file"
493 msgstr "Fejl i turneringsfil"
494
495 #: backend.c:11052
496 msgid "Waiting for other game(s)"
497 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
498
499 #: backend.c:11065
500 msgid "No pairing engine specified"
501 msgstr "Der er ikke noget parringsprogram specificeret"
502
503 #: backend.c:11541
504 #, c-format
505 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
506 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
507
508 #: backend.c:12019 backend.c:12050
509 #, c-format
510 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
511 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
512
513 #: backend.c:12039
514 #, c-format
515 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
516 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
517
518 #: backend.c:12093 backend.c:13137 backend.c:13330 backend.c:13700
519 #, c-format
520 msgid "Can't open \"%s\""
521 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
522
523 #: backend.c:12105 menus.c:116
524 msgid "Cannot build game list"
525 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
526
527 #: backend.c:12190
528 msgid "No more games in this message"
529 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
530
531 #: backend.c:12230
532 msgid "No game has been loaded yet"
533 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
534
535 #: backend.c:12234 backend.c:13118 ngamelist.c:129
536 msgid "Can't back up any further"
537 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
538
539 #: backend.c:12678
540 msgid "Game number out of range"
541 msgstr "Partinummer findes ikke"
542
543 #: backend.c:12689
544 msgid "Can't seek on game file"
545 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
546
547 #: backend.c:12747
548 msgid "Game not found in file"
549 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
550
551 #: backend.c:12876 backend.c:13214
552 msgid "Bad FEN position in file"
553 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
554
555 #: backend.c:13030
556 msgid "No moves in game"
557 msgstr "Ingen træk i partiet"
558
559 #: backend.c:13114
560 msgid "No position has been loaded yet"
561 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
562
563 #: backend.c:13175 backend.c:13186
564 msgid "Can't seek on position file"
565 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
566
567 #: backend.c:13193 backend.c:13205
568 msgid "Position not found in file"
569 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
570
571 #: backend.c:13245
572 msgid "Black to play"
573 msgstr "Sort i trækket"
574
575 #: backend.c:13248
576 msgid "White to play"
577 msgstr "Hvid i trækket"
578
579 #: backend.c:13335 backend.c:13705
580 msgid "Waiting for access to save file"
581 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
582
583 #: backend.c:13337
584 msgid "Saving game"
585 msgstr "Gemmer parti"
586
587 #: backend.c:13338
588 msgid "Bad Seek"
589 msgstr "Søgning mislykkedes"
590
591 #: backend.c:13707
592 msgid "Saving position"
593 msgstr "Gemmer stilling"
594
595 #: backend.c:13833
596 msgid ""
597 "You have edited the game history.\n"
598 "Use Reload Same Game and make your move again."
599 msgstr ""
600 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
601 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
602
603 #: backend.c:13838
604 msgid ""
605 "You have entered too many moves.\n"
606 "Back up to the correct position and try again."
607 msgstr ""
608 "Du har indtastet for mange træk.\n"
609 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
610
611 #: backend.c:13843
612 msgid ""
613 "Displayed position is not current.\n"
614 "Step forward to the correct position and try again."
615 msgstr ""
616 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
617 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
618
619 #: backend.c:13890
620 msgid "You have not made a move yet"
621 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
622
623 #: backend.c:13911
624 msgid ""
625 "The cmail message is not loaded.\n"
626 "Use Reload CMail Message and make your move again."
627 msgstr ""
628 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
629 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
630
631 #: backend.c:13916
632 msgid "No unfinished games"
633 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
634
635 #: backend.c:13922
636 #, c-format
637 msgid ""
638 "You have already mailed a move.\n"
639 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
640 "To resend the same move, type\n"
641 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
642 "on the command line."
643 msgstr ""
644 "Du har allerede sendt et træk.\n"
645 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
646 "For at gensende det samme træk, tast\n"
647 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
648 "på kommandolinjen."
649
650 #: backend.c:13937
651 msgid "Failed to invoke cmail"
652 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
653
654 #: backend.c:13999
655 #, c-format
656 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
657 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
658
659 #: backend.c:14021
660 #, c-format
661 msgid "Still need to make move for game\n"
662 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
663
664 #: backend.c:14025
665 #, c-format
666 msgid "Still need to make moves for both games\n"
667 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
668
669 #: backend.c:14029
670 #, c-format
671 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
672 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
673
674 #: backend.c:14036
675 #, c-format
676 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
677 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
678
679 #: backend.c:14042
680 #, c-format
681 msgid "No unfinished games\n"
682 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
683
684 #: backend.c:14044
685 #, c-format
686 msgid "Ready to send mail\n"
687 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
688
689 #: backend.c:14049
690 #, c-format
691 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
692 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
693
694 #: backend.c:14252
695 msgid "Edit comment"
696 msgstr "Redigér kommentar"
697
698 #: backend.c:14254
699 #, c-format
700 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
701 msgstr "Redigér kommentar til %d.%s%s"
702
703 #: backend.c:14309
704 #, c-format
705 msgid "You are not observing a game"
706 msgstr "Du observerer ikke et parti"
707
708 #: backend.c:14420
709 msgid "It is not White's turn"
710 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
711
712 #: backend.c:14501
713 msgid "It is not Black's turn"
714 msgstr "Sort er ikke i trækket"
715
716 #: backend.c:14609
717 #, c-format
718 msgid "Starting %s chess program"
719 msgstr "Starter %s skakprogram"
720
721 #: backend.c:14637 backend.c:15799
722 #, fuzzy
723 msgid ""
724 "Wait until your turn,\n"
725 "or select 'Move Now'."
726 msgstr ""
727 "Vent på din tur,\n"
728 "eller vælg Træk nu"
729
730 #: backend.c:14774
731 msgid "Training mode off"
732 msgstr "Træningstilstand fra"
733
734 #: backend.c:14782
735 msgid "Training mode on"
736 msgstr "Træningstilstand til"
737
738 #: backend.c:14785
739 msgid "Already at end of game"
740 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
741
742 #: backend.c:14865
743 msgid "Warning: You are still playing a game"
744 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
745
746 #: backend.c:14868
747 msgid "Warning: You are still observing a game"
748 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
749
750 #: backend.c:14871
751 msgid "Warning: You are still examining a game"
752 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
753
754 #: backend.c:14938
755 msgid "Click clock to clear board"
756 msgstr ""
757
758 #: backend.c:14948
759 msgid "Close ICS engine analyze..."
760 msgstr "Lukker skakprogram til ICS-analyse ..."
761
762 #: backend.c:15268
763 msgid "That square is occupied"
764 msgstr "Det felt er besat"
765
766 #: backend.c:15292 backend.c:15318
767 msgid "There is no pending offer on this move"
768 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
769
770 #: backend.c:15354 backend.c:15365
771 msgid "Your opponent is not out of time"
772 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
773
774 #: backend.c:15433
775 msgid "You must make your move before offering a draw"
776 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
777
778 #: backend.c:15781
779 msgid "You are not examining a game"
780 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
781
782 #: backend.c:15785
783 msgid "You can't revert while pausing"
784 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
785
786 #: backend.c:15839 backend.c:15846
787 msgid "It is your turn"
788 msgstr "Det er dig som er i trækket"
789
790 #: backend.c:15897 backend.c:15904 backend.c:15990 backend.c:15997
791 #, fuzzy
792 msgid "Wait until your turn."
793 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
794
795 #: backend.c:15909
796 msgid "No hint available"
797 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
798
799 #: backend.c:15924 backend.c:15955 ngamelist.c:364
800 msgid "Game list not loaded or empty"
801 msgstr "Partiliste ikke indlæst eller tom"
802
803 #: backend.c:15962
804 msgid "Book file exists! Try again for overwrite."
805 msgstr ""
806
807 #: backend.c:16443
808 #, c-format
809 msgid "Error writing to %s chess program"
810 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
811
812 #: backend.c:16446 backend.c:16477
813 #, c-format
814 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
815 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
816
817 #: backend.c:16472
818 #, c-format
819 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
820 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
821
822 #: backend.c:16490
823 #, c-format
824 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
825 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
826
827 #: backend.c:16918
828 #, c-format
829 msgid "%s engine has too many options\n"
830 msgstr "%s skakprogram har for mange tilvalg\n"
831
832 #: backend.c:17074
833 msgid "Displayed move is not current"
834 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
835
836 #: backend.c:17083
837 msgid "Could not parse move"
838 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
839
840 #: backend.c:17208 backend.c:17230
841 msgid "Both flags fell"
842 msgstr "Begge flag er faldet"
843
844 #: backend.c:17210
845 msgid "White's flag fell"
846 msgstr "Hvids flag er faldet"
847
848 #: backend.c:17232
849 msgid "Black's flag fell"
850 msgstr "Sorts flag er faldet"
851
852 #: backend.c:17363
853 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
854 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
855
856 #: backend.c:18275
857 msgid "Bad FEN position in clipboard"
858 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
859
860 #: book.c:579 book.c:836
861 msgid "Polyglot book not valid"
862 msgstr "Fejl i polyglyt-åbningsbog"
863
864 #: book.c:703
865 msgid "Book Fault"
866 msgstr "Fejl i åbningsbog"
867
868 #: book.c:839
869 msgid "Hash keys are different"
870 msgstr "Hashnøgler er forskellige"
871
872 #: book.c:1015
873 #, fuzzy
874 msgid "Could not create book"
875 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
876
877 #: dialogs.c:283
878 #, fuzzy
879 msgid "Tournament file:          "
880 msgstr "Turneringsfil:"
881
882 #: dialogs.c:284
883 #, fuzzy
884 msgid "For concurrent playing of tourney with multiple XBoards:"
885 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
886
887 #: dialogs.c:285
888 msgid "Sync after round"
889 msgstr ""
890
891 #: dialogs.c:286
892 msgid "Sync after cycle"
893 msgstr ""
894
895 #: dialogs.c:287
896 msgid "Tourney participants:"
897 msgstr "Turneringsdeltagere:"
898
899 #: dialogs.c:288
900 msgid "Select Engine:"
901 msgstr "Vælg skakprogram:"
902
903 #: dialogs.c:296
904 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
905 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = en imod resten):"
906
907 #: dialogs.c:297
908 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
909 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
910
911 #: dialogs.c:298
912 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
913 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
914
915 #: dialogs.c:299
916 msgid "Pause between Match Games (msec):"
917 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
918
919 #: dialogs.c:300
920 msgid "Save Tourney Games on:"
921 msgstr "Gem turneringspartier i:"
922
923 #: dialogs.c:301
924 msgid "Game File with Opening Lines:"
925 msgstr "Partifil med åbninger:"
926
927 #: dialogs.c:302
928 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
929 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
930
931 #: dialogs.c:303
932 msgid "File with Start Positions:"
933 msgstr "Fil med startstillinger:"
934
935 #: dialogs.c:304
936 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
937 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
938
939 #: dialogs.c:305
940 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
941 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
942
943 #: dialogs.c:306
944 msgid "Disable own engine books by default"
945 msgstr "Deaktivér skakprogrammets egen åbningsbog som standard"
946
947 #: dialogs.c:307 dialogs.c:1671
948 msgid "Time Control"
949 msgstr "Betænkningstid"
950
951 #: dialogs.c:308
952 #, fuzzy
953 msgid "Common Engine"
954 msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
955
956 #: dialogs.c:309 dialogs.c:441
957 msgid "General Options"
958 msgstr "Generelle indstillinger"
959
960 #: dialogs.c:310
961 msgid "Continue Later"
962 msgstr ""
963
964 #: dialogs.c:311
965 msgid "Replace Engine"
966 msgstr "Udskift skakprogram"
967
968 #: dialogs.c:312
969 msgid "Upgrade Engine"
970 msgstr "Opgradér skakprogram"
971
972 #: dialogs.c:313
973 msgid "Clone Tourney"
974 msgstr "Kopiér turnering"
975
976 #: dialogs.c:351
977 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
978 msgstr "Du skal angive en eksisterende turneringsfil til at kopiere"
979
980 #: dialogs.c:367 dialogs.c:1512
981 msgid "# no engines are installed"
982 msgstr ""
983
984 #: dialogs.c:375
985 msgid "Internal error: PARTICIPANTS set wrong"
986 msgstr ""
987
988 #: dialogs.c:383
989 #, fuzzy
990 msgid "Tournament Options"
991 msgstr "Lydindstillinger"
992
993 #: dialogs.c:402
994 msgid "Absolute Analysis Scores"
995 msgstr "Absolutte analysescorer"
996
997 #: dialogs.c:403
998 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
999 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
1000
1001 #: dialogs.c:404 menus.c:736
1002 msgid "Animate Dragging"
1003 msgstr "Animeret trækudførelse"
1004
1005 #: dialogs.c:405 menus.c:737
1006 msgid "Animate Moving"
1007 msgstr "Animeret flytning"
1008
1009 #: dialogs.c:406 menus.c:738
1010 msgid "Auto Flag"
1011 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
1012
1013 #: dialogs.c:407 menus.c:739
1014 msgid "Auto Flip View"
1015 msgstr "Automatisk vending af brættet"
1016
1017 #: dialogs.c:408 menus.c:740
1018 msgid "Blindfold"
1019 msgstr "Blindskak"
1020
1021 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
1022 #. TRANSLATORS: the drop menu is used to drop a piece, e.g. during bughouse or editing a position
1023 #: dialogs.c:410
1024 msgid "Drop Menu"
1025 msgstr "Placér brik-menu"
1026
1027 #: dialogs.c:411
1028 msgid "Enable Variation Trees"
1029 msgstr ""
1030
1031 #: dialogs.c:412
1032 msgid "Headers in Engine Output Window"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: dialogs.c:413
1036 msgid "Hide Thinking from Human"
1037 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
1038
1039 #: dialogs.c:414 menus.c:745
1040 msgid "Highlight Last Move"
1041 msgstr "Fremhæv sidste træk"
1042
1043 #: dialogs.c:415
1044 msgid "Highlight with Arrow"
1045 msgstr "Fremhæv med pil"
1046
1047 #: dialogs.c:416 menus.c:748
1048 msgid "One-Click Moving"
1049 msgstr "Ét-klikstræk"
1050
1051 #: dialogs.c:417
1052 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
1053 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
1054
1055 #: dialogs.c:419
1056 msgid "Play Move(s) of Clicked PV (Analysis)"
1057 msgstr ""
1058
1059 # ... mens modstanderen er i trækket
1060 #: dialogs.c:420 dialogs.c:620 menus.c:750
1061 msgid "Ponder Next Move"
1062 msgstr "Spekulér på næste træk"
1063
1064 #: dialogs.c:421
1065 msgid "Popup Exit Messages"
1066 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1067
1068 #: dialogs.c:422 menus.c:752
1069 msgid "Popup Move Errors"
1070 msgstr "Pop op ved trækfejl"
1071
1072 #: dialogs.c:423
1073 msgid "Scores in Move List"
1074 msgstr "Scorer i trækliste"
1075
1076 #: dialogs.c:424
1077 msgid "Show Coordinates"
1078 msgstr "Vis koordinater"
1079
1080 #: dialogs.c:425
1081 msgid "Show Target Squares"
1082 msgstr "Vis målfelter"
1083
1084 #: dialogs.c:426
1085 msgid "Sticky Windows"
1086 msgstr "Klæbrige vinduer"
1087
1088 #: dialogs.c:427 menus.c:755
1089 msgid "Test Legality"
1090 msgstr "Test lovlighed"
1091
1092 #: dialogs.c:428
1093 msgid "Top-Level Dialogs"
1094 msgstr ""
1095
1096 #: dialogs.c:429
1097 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
1098 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
1099
1100 #: dialogs.c:430
1101 msgid "Flash Rate (high = fast):"
1102 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
1103
1104 #: dialogs.c:431
1105 msgid "Animation Speed (high = slow):"
1106 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
1107
1108 #: dialogs.c:432
1109 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
1110 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
1111
1112 #: dialogs.c:452
1113 #, fuzzy
1114 msgid "Normal"
1115 msgstr "normal"
1116
1117 #: dialogs.c:453
1118 msgid "Makruk"
1119 msgstr ""
1120
1121 #: dialogs.c:454
1122 msgid "FRC"
1123 msgstr "skak960"
1124
1125 #: dialogs.c:455
1126 msgid "Shatranj"
1127 msgstr ""
1128
1129 #: dialogs.c:456
1130 msgid "Wild castle"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: dialogs.c:457
1134 #, fuzzy
1135 msgid "Knightmate"
1136 msgstr "Springer"
1137
1138 #: dialogs.c:458
1139 msgid "No castle"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: dialogs.c:459
1143 msgid "Cylinder *"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: dialogs.c:460
1147 msgid "3-checks"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: dialogs.c:461
1151 msgid "berolina *"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: dialogs.c:462
1155 msgid "atomic"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: dialogs.c:463
1159 msgid "two kings"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: dialogs.c:464
1163 msgid " "
1164 msgstr ""
1165
1166 #: dialogs.c:465
1167 msgid "Spartan"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: dialogs.c:466
1171 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
1172 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
1173
1174 #: dialogs.c:467
1175 msgid "Number of Board Ranks:"
1176 msgstr "Antal brætrækker:"
1177
1178 #: dialogs.c:468
1179 msgid "Number of Board Files:"
1180 msgstr "Antal brætlinjer:"
1181
1182 #: dialogs.c:469
1183 msgid "Holdings Size:"
1184 msgstr "Depotstørrelse:"
1185
1186 #: dialogs.c:471
1187 msgid ""
1188 "Variants marked with * can only be played\n"
1189 "with legality testing off."
1190 msgstr ""
1191
1192 #: dialogs.c:473
1193 msgid "ASEAN"
1194 msgstr ""
1195
1196 #: dialogs.c:474
1197 msgid "Great Shatranj (10x8)"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: dialogs.c:475
1201 msgid "Seirawan"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: dialogs.c:476
1205 msgid "Falcon (10x8)"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: dialogs.c:477
1209 msgid "Superchess"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: dialogs.c:478
1213 msgid "Capablanca (10x8)"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: dialogs.c:479
1217 msgid "Crazyhouse"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: dialogs.c:480
1221 msgid "Gothic (10x8)"
1222 msgstr ""
1223
1224 #: dialogs.c:481
1225 msgid "Bughouse"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: dialogs.c:482
1229 msgid "Janus (10x8)"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: dialogs.c:483
1233 msgid "Suicide"
1234 msgstr ""
1235
1236 #: dialogs.c:484
1237 msgid "CRC (10x8)"
1238 msgstr ""
1239
1240 #: dialogs.c:485
1241 msgid "give-away"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: dialogs.c:486
1245 msgid "grand (10x10)"
1246 msgstr ""
1247
1248 #: dialogs.c:487
1249 msgid "losers"
1250 msgstr ""
1251
1252 #: dialogs.c:488
1253 msgid "shogi (9x9)"
1254 msgstr ""
1255
1256 #: dialogs.c:489
1257 msgid "fairy"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: dialogs.c:490
1261 msgid "xiangqi (9x10)"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: dialogs.c:491
1265 msgid "mighty lion"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: dialogs.c:492
1269 msgid "courier (12x8)"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: dialogs.c:493
1273 msgid "elven chess (10x10)"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: dialogs.c:494
1277 msgid "chu shogi (12x12)"
1278 msgstr ""
1279
1280 #: dialogs.c:538
1281 #, c-format
1282 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
1283 msgstr "Advarsel: det andet skakprogram (%s) understøtter ikke dette!"
1284
1285 #: dialogs.c:566
1286 #, c-format
1287 msgid "Only bughouse is not available in viewer mode."
1288 msgstr ""
1289
1290 #: dialogs.c:567
1291 #, c-format
1292 msgid ""
1293 "All variants not supported by the first engine\n"
1294 "(currently %s) are disabled."
1295 msgstr ""
1296
1297 #: dialogs.c:589
1298 msgid "New Variant"
1299 msgstr "Ny variant"
1300
1301 #: dialogs.c:621
1302 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
1303 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. skakprogram:"
1304
1305 #: dialogs.c:622
1306 msgid "Polygot Directory:"
1307 msgstr "Polyglot-katalog:"
1308
1309 #: dialogs.c:623
1310 msgid "Hash-Table Size (MB):"
1311 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
1312
1313 #: dialogs.c:624
1314 #, fuzzy
1315 msgid "EGTB Path:"
1316 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
1317
1318 #: dialogs.c:625
1319 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
1320 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
1321
1322 #: dialogs.c:626
1323 msgid "Use GUI Book"
1324 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
1325
1326 #: dialogs.c:627
1327 msgid "Opening-Book Filename:"
1328 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
1329
1330 #: dialogs.c:628
1331 msgid "Book Depth (moves):"
1332 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
1333
1334 #: dialogs.c:629
1335 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
1336 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
1337
1338 #: dialogs.c:630
1339 msgid "Engine #1 Has Own Book"
1340 msgstr "Skakprogram nr. 1 har egen åbningsbog"
1341
1342 #: dialogs.c:631
1343 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
1344 msgstr "Skakprogram nr. 2 har egen åbningsbog"
1345
1346 #: dialogs.c:642
1347 msgid "Common Engine Settings"
1348 msgstr "Indstillinger for skakprogrammer"
1349
1350 #: dialogs.c:648
1351 msgid "Detect all Mates"
1352 msgstr "Find alle matter"
1353
1354 #: dialogs.c:649
1355 msgid "Verify Engine Result Claims"
1356 msgstr "Efterprøv resultatangivelser fra skakprogrammer"
1357
1358 #: dialogs.c:650
1359 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
1360 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
1361
1362 #: dialogs.c:651
1363 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
1364 msgstr "Døm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
1365
1366 #: dialogs.c:652
1367 msgid "N-Move Rule:"
1368 msgstr "N-træksregel:"
1369
1370 #: dialogs.c:653
1371 msgid "N-fold Repeats:"
1372 msgstr "N-gange gentagelser:"
1373
1374 #: dialogs.c:654
1375 msgid "Draw after N Moves Total:"
1376 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
1377
1378 #: dialogs.c:655
1379 msgid "Win / Loss Threshold:"
1380 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
1381
1382 #: dialogs.c:656
1383 msgid "Negate Score of Engine #1"
1384 msgstr "Negér skakprogram nr. 1's score"
1385
1386 #: dialogs.c:657
1387 msgid "Negate Score of Engine #2"
1388 msgstr "Negér skakprogram nr. 2's score"
1389
1390 #: dialogs.c:664
1391 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
1392 msgstr "Døm ikke-ICS partier"
1393
1394 #: dialogs.c:677
1395 msgid "Auto-Kibitz"
1396 msgstr "Send kommentarer fra skakprogram"
1397
1398 #: dialogs.c:678
1399 msgid "Auto-Comment"
1400 msgstr "Gem kommentarer til træk"
1401
1402 #: dialogs.c:679
1403 msgid "Auto-Observe"
1404 msgstr "Observér automatisk"
1405
1406 #: dialogs.c:680
1407 msgid "Auto-Raise Board"
1408 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
1409
1410 #: dialogs.c:681
1411 msgid "Auto-Create Logon Script"
1412 msgstr ""
1413
1414 #: dialogs.c:682
1415 msgid "Background Observe while Playing"
1416 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
1417
1418 #: dialogs.c:683
1419 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
1420 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
1421
1422 #: dialogs.c:684
1423 msgid "Get Move List"
1424 msgstr "Hent trækliste"
1425
1426 #: dialogs.c:685
1427 msgid "Quiet Play"
1428 msgstr "Stille spil"
1429
1430 #: dialogs.c:686
1431 msgid "Seek Graph"
1432 msgstr "Søgegraf"
1433
1434 #: dialogs.c:687
1435 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
1436 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
1437
1438 #: dialogs.c:688
1439 msgid "Auto-InputBox PopUp"
1440 msgstr ""
1441
1442 #: dialogs.c:689
1443 #, fuzzy
1444 msgid "Quit after game"
1445 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
1446
1447 #: dialogs.c:690
1448 msgid "Premove"
1449 msgstr "Forhåndstræk"
1450
1451 #: dialogs.c:691
1452 msgid "Premove for White"
1453 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
1454
1455 #: dialogs.c:692
1456 msgid "First White Move:"
1457 msgstr "Hvids første træk:"
1458
1459 #: dialogs.c:693
1460 msgid "Premove for Black"
1461 msgstr "Forhåndstræk for sort"
1462
1463 #: dialogs.c:694
1464 msgid "First Black Move:"
1465 msgstr "Sorts første træk:"
1466
1467 #: dialogs.c:696
1468 msgid "Alarm"
1469 msgstr "Alarm"
1470
1471 #: dialogs.c:697
1472 msgid "Alarm Time (msec):"
1473 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
1474
1475 #: dialogs.c:699
1476 msgid "Colorize Messages"
1477 msgstr "Farv meddelelser"
1478
1479 #: dialogs.c:700
1480 msgid "Shout Text Colors:"
1481 msgstr "Tekstfarver for råb:"
1482
1483 #: dialogs.c:701
1484 msgid "S-Shout Text Colors:"
1485 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
1486
1487 #: dialogs.c:702
1488 msgid "Channel #1 Text Colors:"
1489 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
1490
1491 #: dialogs.c:703
1492 msgid "Other Channel Text Colors:"
1493 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
1494
1495 #: dialogs.c:704
1496 msgid "Kibitz Text Colors:"
1497 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
1498
1499 #: dialogs.c:705
1500 msgid "Tell Text Colors:"
1501 msgstr "Tekstfarver for tale:"
1502
1503 #: dialogs.c:706
1504 msgid "Challenge Text Colors:"
1505 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
1506
1507 #: dialogs.c:707
1508 msgid "Request Text Colors:"
1509 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
1510
1511 #: dialogs.c:708
1512 msgid "Seek Text Colors:"
1513 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
1514
1515 #: dialogs.c:709
1516 #, fuzzy
1517 msgid "Other Text Colors:"
1518 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
1519
1520 #: dialogs.c:716
1521 msgid "ICS Options"
1522 msgstr "ICS-indstillinger"
1523
1524 #: dialogs.c:721
1525 msgid "Exact position match"
1526 msgstr "Eksakt stilling"
1527
1528 #: dialogs.c:721
1529 msgid "Shown position is subset"
1530 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
1531
1532 #: dialogs.c:721
1533 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
1534 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
1535
1536 #: dialogs.c:722
1537 msgid "Same material"
1538 msgstr "Samme materiale"
1539
1540 #: dialogs.c:722
1541 msgid "Material range (top board half optional)"
1542 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
1543
1544 #: dialogs.c:722
1545 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
1546 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
1547
1548 #: dialogs.c:737
1549 msgid "Auto-Display Tags"
1550 msgstr "Automatisk visning af partidata"
1551
1552 #: dialogs.c:738
1553 msgid "Auto-Display Comment"
1554 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
1555
1556 #: dialogs.c:739
1557 msgid ""
1558 "Auto-Play speed of loaded games\n"
1559 "(0 = instant, -1 = off):"
1560 msgstr ""
1561 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
1562 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
1563
1564 #: dialogs.c:740
1565 msgid "Seconds per Move:"
1566 msgstr "Sekunder pr. træk:"
1567
1568 # Ingen grund til ikke at bruge stort begyndelsesbogstav her.
1569 #: dialogs.c:741
1570 msgid ""
1571 "\n"
1572 "options to use in game-viewer mode:"
1573 msgstr ""
1574 "\n"
1575 "Indstillinger til brug ved gennemkigning af partier:"
1576
1577 #: dialogs.c:743
1578 msgid ""
1579 "\n"
1580 "Thresholds for position filtering in game list:"
1581 msgstr ""
1582 "\n"
1583 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
1584
1585 #: dialogs.c:744
1586 msgid "Elo of strongest player at least:"
1587 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
1588
1589 #: dialogs.c:745
1590 msgid "Elo of weakest player at least:"
1591 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
1592
1593 #: dialogs.c:746
1594 msgid "No games before year:"
1595 msgstr "Ingen partier før år:"
1596
1597 #: dialogs.c:747
1598 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
1599 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
1600
1601 #: dialogs.c:749
1602 msgid "Search mode:"
1603 msgstr "Søgemetode:"
1604
1605 #: dialogs.c:750
1606 msgid "Also match reversed colors"
1607 msgstr "Match også omvendte farver"
1608
1609 #: dialogs.c:751
1610 msgid "Also match left-right flipped position"
1611 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
1612
1613 #: dialogs.c:760
1614 msgid "Load Game Options"
1615 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
1616
1617 #: dialogs.c:772
1618 msgid "Auto-Save Games"
1619 msgstr "Gem partier automatisk"
1620
1621 #: dialogs.c:773
1622 msgid "Own Games Only"
1623 msgstr ""
1624
1625 #: dialogs.c:774
1626 msgid "Save Games on File:"
1627 msgstr "Gem partier i filen:"
1628
1629 #: dialogs.c:775
1630 msgid "Save Final Positions on File:"
1631 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
1632
1633 #: dialogs.c:776
1634 msgid "PGN Event Header:"
1635 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
1636
1637 #: dialogs.c:777
1638 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
1639 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
1640
1641 #: dialogs.c:778
1642 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
1643 msgstr "Brug partinumre i PGN-fil for turnering"
1644
1645 #: dialogs.c:779
1646 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
1647 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
1648
1649 #: dialogs.c:780
1650 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
1651 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info i PGN      "
1652
1653 #: dialogs.c:787
1654 msgid "Save Game Options"
1655 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
1656
1657 #: dialogs.c:796
1658 msgid "No Sound"
1659 msgstr "Ingen lyd"
1660
1661 #: dialogs.c:797
1662 msgid "Default Beep"
1663 msgstr "Standard bip"
1664
1665 #: dialogs.c:798
1666 msgid "Above WAV File"
1667 msgstr "WAV-filen ovenfor"
1668
1669 #: dialogs.c:799
1670 msgid "Car Horn"
1671 msgstr "Bilhorn"
1672
1673 #: dialogs.c:800
1674 msgid "Cymbal"
1675 msgstr "Bækken"
1676
1677 #: dialogs.c:801
1678 msgid "Ding"
1679 msgstr "Ding"
1680
1681 #: dialogs.c:802
1682 msgid "Gong"
1683 msgstr "Gongon"
1684
1685 #: dialogs.c:803
1686 msgid "Laser"
1687 msgstr "Laser"
1688
1689 #: dialogs.c:804
1690 msgid "Penalty"
1691 msgstr "Straffe"
1692
1693 #: dialogs.c:805
1694 msgid "Phone"
1695 msgstr "Telefon"
1696
1697 #: dialogs.c:806
1698 msgid "Pop"
1699 msgstr "Plop"
1700
1701 #: dialogs.c:807
1702 msgid "Roar"
1703 msgstr ""
1704
1705 #: dialogs.c:808
1706 msgid "Slap"
1707 msgstr "Slag"
1708
1709 #: dialogs.c:809
1710 msgid "Wood Thunk"
1711 msgstr "Dunk"
1712
1713 #: dialogs.c:811
1714 msgid "User File"
1715 msgstr "Brugerfil"
1716
1717 #: dialogs.c:834
1718 msgid "User WAV File:"
1719 msgstr "Bruger WAV-fil:"
1720
1721 #: dialogs.c:835
1722 msgid "Sound Program:"
1723 msgstr "Lydprogram:"
1724
1725 #: dialogs.c:836
1726 msgid "Try-Out Sound:"
1727 msgstr "Afprøv lyd:"
1728
1729 #: dialogs.c:837
1730 msgid "Play"
1731 msgstr "Afspil"
1732
1733 #: dialogs.c:838
1734 msgid "Move:"
1735 msgstr "Træk:"
1736
1737 #: dialogs.c:839
1738 msgid "Win:"
1739 msgstr "Gevinst:"
1740
1741 #: dialogs.c:840
1742 msgid "Lose:"
1743 msgstr "Tab:"
1744
1745 #: dialogs.c:841
1746 msgid "Draw:"
1747 msgstr "Remis:"
1748
1749 #: dialogs.c:842
1750 msgid "Unfinished:"
1751 msgstr "Uafsluttet:"
1752
1753 #: dialogs.c:843
1754 msgid "Alarm:"
1755 msgstr "Alarm:"
1756
1757 #: dialogs.c:844
1758 msgid "Challenge:"
1759 msgstr "Udfodring:"
1760
1761 #: dialogs.c:846
1762 msgid "Sounds Directory:"
1763 msgstr "Lydkatalog:"
1764
1765 #: dialogs.c:847
1766 msgid "Shout:"
1767 msgstr "Råb:"
1768
1769 #: dialogs.c:848
1770 msgid "S-Shout:"
1771 msgstr "S-råb:"
1772
1773 #: dialogs.c:849
1774 msgid "Channel:"
1775 msgstr "Kanal:"
1776
1777 #: dialogs.c:850
1778 msgid "Channel 1:"
1779 msgstr "Kanal 1:"
1780
1781 #: dialogs.c:851
1782 msgid "Tell:"
1783 msgstr "Tale:"
1784
1785 #: dialogs.c:852
1786 msgid "Kibitz:"
1787 msgstr "Kommentar:"
1788
1789 #: dialogs.c:853
1790 msgid "Request:"
1791 msgstr "Forespøgsel:"
1792
1793 #: dialogs.c:854
1794 msgid "Lion roar:"
1795 msgstr ""
1796
1797 #: dialogs.c:855
1798 msgid "Seek:"
1799 msgstr "Søgning:"
1800
1801 #: dialogs.c:871
1802 msgid "Sound Options"
1803 msgstr "Lydindstillinger"
1804
1805 #: dialogs.c:887
1806 msgid "Selectable themes:"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: dialogs.c:889
1810 msgid "New name for current theme:"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: dialogs.c:892
1814 msgid "White Piece Color:"
1815 msgstr "Farve for hvide brikker:"
1816
1817 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
1818 #: dialogs.c:895 dialogs.c:904 dialogs.c:910 dialogs.c:916 dialogs.c:922
1819 #: dialogs.c:928
1820 msgid "R"
1821 msgstr "R"
1822
1823 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
1824 #: dialogs.c:897 dialogs.c:905 dialogs.c:911 dialogs.c:917 dialogs.c:923
1825 #: dialogs.c:929
1826 msgid "G"
1827 msgstr "G"
1828
1829 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
1830 #: dialogs.c:899 dialogs.c:906 dialogs.c:912 dialogs.c:918 dialogs.c:924
1831 #: dialogs.c:930
1832 msgid "B"
1833 msgstr "B"
1834
1835 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
1836 #: dialogs.c:901 dialogs.c:907 dialogs.c:913 dialogs.c:919 dialogs.c:925
1837 #: dialogs.c:931
1838 msgid "D"
1839 msgstr "M"
1840
1841 #: dialogs.c:902
1842 msgid "Black Piece Color:"
1843 msgstr "Farve for sorte brikker:"
1844
1845 #: dialogs.c:908
1846 msgid "Light Square Color:"
1847 msgstr "Farve for lyse felter:"
1848
1849 #: dialogs.c:914
1850 msgid "Dark Square Color:"
1851 msgstr "Farve for mørke felter:"
1852
1853 #: dialogs.c:920
1854 msgid "Highlight Color:"
1855 msgstr "Farve til fremhævelse:"
1856
1857 #: dialogs.c:926
1858 msgid "Premove Highlight Color:"
1859 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
1860
1861 #: dialogs.c:932
1862 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
1863 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
1864
1865 #: dialogs.c:934
1866 msgid "Mono Mode"
1867 msgstr "Monokrom-tilstand"
1868
1869 #: dialogs.c:935
1870 msgid "Logo Size (0=off, requires restart):"
1871 msgstr ""
1872
1873 #: dialogs.c:936
1874 #, fuzzy
1875 msgid "Line Gap (-1 = default for board size):"
1876 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
1877
1878 #: dialogs.c:937
1879 msgid "Use Board Textures"
1880 msgstr "Brug brætteksturer"
1881
1882 #: dialogs.c:938
1883 msgid "Light-Squares Texture File:"
1884 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
1885
1886 #: dialogs.c:939
1887 msgid "Dark-Squares Texture File:"
1888 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
1889
1890 #: dialogs.c:940
1891 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
1892 msgstr ""
1893
1894 #: dialogs.c:941
1895 #, fuzzy
1896 msgid "Directory with Pieces Images:"
1897 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
1898
1899 #: dialogs.c:1012
1900 msgid "# no themes are defined"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: dialogs.c:1024
1904 msgid "Board Options"
1905 msgstr "Brætindstillinger"
1906
1907 #: dialogs.c:1095 menus.c:654
1908 msgid "ICS text menu"
1909 msgstr "ICS-tekstmenu"
1910
1911 #: dialogs.c:1124
1912 msgid "clear"
1913 msgstr "ryd"
1914
1915 #: dialogs.c:1125 dialogs.c:1224
1916 msgid "save changes"
1917 msgstr "gem ændringer"
1918
1919 # ... mens modstanderen er i trækket
1920 #: dialogs.c:1223
1921 #, fuzzy
1922 msgid "add next move"
1923 msgstr "Spekulér på næste træk"
1924
1925 #: dialogs.c:1247
1926 msgid "Edit book"
1927 msgstr "Redigér åbningsbog"
1928
1929 #: dialogs.c:1247 menus.c:656
1930 msgid "Tags"
1931 msgstr "Partidata"
1932
1933 #: dialogs.c:1385
1934 msgid "ICS input box"
1935 msgstr "ICS-inputboks"
1936
1937 #: dialogs.c:1417
1938 msgid "Type a move"
1939 msgstr "Tast et træk"
1940
1941 #: dialogs.c:1443
1942 msgid "Engine has no options"
1943 msgstr "Skakprogrammet har ingen tilvalg"
1944
1945 #: dialogs.c:1445
1946 msgid "Engine Settings"
1947 msgstr "Indstillinger for skakprogram"
1948
1949 #: dialogs.c:1470
1950 msgid "Select engine from list:"
1951 msgstr "Vælg skakprogram fra liste:"
1952
1953 #: dialogs.c:1473
1954 msgid "or specify one below:"
1955 msgstr "eller specificér en herunder:"
1956
1957 #: dialogs.c:1474
1958 msgid "Nickname (optional):"
1959 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
1960
1961 #: dialogs.c:1475
1962 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
1963 msgstr "Brug kaldenavnet som spillerbetegnelse i PGN-filer"
1964
1965 #: dialogs.c:1476
1966 msgid "Engine Directory:"
1967 msgstr "Skakprogramkatalog:"
1968
1969 #: dialogs.c:1477
1970 msgid "Engine Command:"
1971 msgstr "Skakprogramkommando:"
1972
1973 #: dialogs.c:1478
1974 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
1975 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra programstien hvis ikke udfyldt)"
1976
1977 #: dialogs.c:1479
1978 msgid "UCI"
1979 msgstr "UCI"
1980
1981 #: dialogs.c:1480
1982 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
1983 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige skakprogramfunktioner)"
1984
1985 #: dialogs.c:1481
1986 msgid "Must not use GUI book"
1987 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
1988
1989 #: dialogs.c:1482
1990 msgid "Add this engine to the list"
1991 msgstr "Tilføj dette skakprogram til listen"
1992
1993 #: dialogs.c:1483
1994 msgid "Force current variant with this engine"
1995 msgstr "Brug aktuel variant med dette skakprogram"
1996
1997 #: dialogs.c:1533
1998 #, fuzzy
1999 msgid "Load first engine"
2000 msgstr "Indlæs skakprogram"
2001
2002 #: dialogs.c:1539
2003 #, fuzzy
2004 msgid "Load second engine"
2005 msgstr "Indlæs skakprogrammet som"
2006
2007 #: dialogs.c:1562
2008 msgid "shuffle"
2009 msgstr "bland brikker"
2010
2011 #: dialogs.c:1563
2012 msgid "Fischer castling"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: dialogs.c:1564
2016 msgid "Start-position number:"
2017 msgstr "Startstillingsnummer:"
2018
2019 #: dialogs.c:1565
2020 msgid "randomize"
2021 msgstr "vælg tilfældigt"
2022
2023 #: dialogs.c:1566
2024 msgid "pick fixed"
2025 msgstr "vælg bestemt"
2026
2027 #: dialogs.c:1583
2028 msgid "New Shuffle Game"
2029 msgstr "Nyt blandet parti"
2030
2031 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2032 #: dialogs.c:1602
2033 msgid "classical"
2034 msgstr "Klassisk"
2035
2036 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2037 #: dialogs.c:1603
2038 msgid "incremental"
2039 msgstr "Tillægstid"
2040
2041 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2042 #: dialogs.c:1604
2043 msgid "fixed max"
2044 msgstr "Maks. pr. træk"
2045
2046 #: dialogs.c:1605
2047 msgid "Moves per session:"
2048 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
2049
2050 #: dialogs.c:1606
2051 msgid "Initial time (min):"
2052 msgstr "Tid fra start (minutter):"
2053
2054 #: dialogs.c:1607
2055 msgid "Increment or max (sec/move):"
2056 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
2057
2058 #: dialogs.c:1608
2059 msgid "Time-Odds factors:"
2060 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
2061
2062 #: dialogs.c:1609
2063 msgid "Engine #1"
2064 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2065
2066 #: dialogs.c:1610
2067 msgid "Engine #2 / Human"
2068 msgstr "Skakprogram nr. 2 / menneske"
2069
2070 #: dialogs.c:1650 dialogs.c:1653 dialogs.c:1658 dialogs.c:1659
2071 #: gtk/xoptions.c:184
2072 msgid "Unused"
2073 msgstr "Ubrugt"
2074
2075 #: dialogs.c:1700
2076 msgid "Error writing to chess program"
2077 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
2078
2079 #: dialogs.c:1768 xaw/xoptions.c:1318
2080 msgid "Cancel"
2081 msgstr "Annullér"
2082
2083 #: dialogs.c:1773 dialogs.c:2371 dialogs.c:2375
2084 msgid "King"
2085 msgstr "Konge"
2086
2087 #: dialogs.c:1776
2088 msgid "Captain"
2089 msgstr ""
2090
2091 #: dialogs.c:1777
2092 msgid "Lieutenant"
2093 msgstr ""
2094
2095 #: dialogs.c:1778
2096 msgid "General"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: dialogs.c:1779
2100 msgid "Warlord"
2101 msgstr ""
2102
2103 #: dialogs.c:1781 dialogs.c:2370 dialogs.c:2374 dialogs.c:2393
2104 msgid "Knight"
2105 msgstr "Springer"
2106
2107 #: dialogs.c:1782 dialogs.c:2370 dialogs.c:2374 dialogs.c:2393
2108 msgid "Bishop"
2109 msgstr "Løber"
2110
2111 #: dialogs.c:1783 dialogs.c:2370 dialogs.c:2374 dialogs.c:2393
2112 msgid "Rook"
2113 msgstr "Tårn"
2114
2115 #: dialogs.c:1787 dialogs.c:2372 dialogs.c:2376
2116 msgid "Archbishop"
2117 msgstr ""
2118
2119 #: dialogs.c:1788 dialogs.c:2372 dialogs.c:2376
2120 msgid "Chancellor"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: dialogs.c:1790 dialogs.c:2371 dialogs.c:2375 dialogs.c:2393
2124 msgid "Queen"
2125 msgstr "Dronning"
2126
2127 #: dialogs.c:1792
2128 msgid "Lion"
2129 msgstr ""
2130
2131 #: dialogs.c:1796
2132 msgid "Defer"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: dialogs.c:1797 dialogs.c:2372 dialogs.c:2376
2136 msgid "Promote"
2137 msgstr "Bondeforvandling"
2138
2139 #: dialogs.c:1854
2140 msgid "Chats:"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: dialogs.c:1855 dialogs.c:1856 dialogs.c:1857 dialogs.c:1858 dialogs.c:1859
2144 #: dialogs.c:1957 dialogs.c:2017 dialogs.c:2049
2145 #, fuzzy
2146 msgid "New Chat"
2147 msgstr "Ny variant"
2148
2149 #: dialogs.c:1862
2150 msgid "Chat partner:"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: dialogs.c:1863
2154 msgid "End Chat"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: dialogs.c:1864
2158 msgid "Hide"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: dialogs.c:2074
2162 #, fuzzy
2163 msgid "ICS Interaction"
2164 msgstr "ICS-indstillinger"
2165
2166 #: dialogs.c:2141
2167 msgid "factory"
2168 msgstr "standard"
2169
2170 #: dialogs.c:2142
2171 msgid "up"
2172 msgstr "op"
2173
2174 #: dialogs.c:2143
2175 msgid "down"
2176 msgstr "ned"
2177
2178 #: dialogs.c:2162
2179 msgid "No tag selected"
2180 msgstr "Ingen overskrift valgt"
2181
2182 #: dialogs.c:2193
2183 msgid "Game-list options"
2184 msgstr "Indstillinger for partiliste"
2185
2186 #: dialogs.c:2269 dialogs.c:2283
2187 msgid "Error"
2188 msgstr "Fejl"
2189
2190 #: dialogs.c:2306
2191 msgid "Fatal Error"
2192 msgstr "Fatal fejl"
2193
2194 #: dialogs.c:2306
2195 msgid "Exiting"
2196 msgstr "Afslutter"
2197
2198 #: dialogs.c:2317
2199 msgid "Information"
2200 msgstr "Meddelelse"
2201
2202 #: dialogs.c:2324
2203 msgid "Note"
2204 msgstr "Notits"
2205
2206 #: dialogs.c:2370 dialogs.c:2655 dialogs.c:2658
2207 msgid "White"
2208 msgstr "Hvid"
2209
2210 #: dialogs.c:2370 dialogs.c:2374 dialogs.c:2393
2211 msgid "Pawn"
2212 msgstr "Bonde"
2213
2214 #: dialogs.c:2371 dialogs.c:2375
2215 msgid "Elephant"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: dialogs.c:2371 dialogs.c:2375
2219 msgid "Cannon"
2220 msgstr ""
2221
2222 #: dialogs.c:2372 dialogs.c:2376
2223 msgid "Demote"
2224 msgstr ""
2225
2226 #: dialogs.c:2373 dialogs.c:2377
2227 msgid "Empty square"
2228 msgstr "Tomt felt"
2229
2230 #: dialogs.c:2373 dialogs.c:2377
2231 msgid "Clear board"
2232 msgstr "Ryd bræt"
2233
2234 #: dialogs.c:2374 dialogs.c:2667 dialogs.c:2670
2235 msgid "Black"
2236 msgstr "Sort"
2237
2238 #: dialogs.c:2474 menus.c:809
2239 msgid "File"
2240 msgstr "Fil"
2241
2242 #: dialogs.c:2475 menus.c:810
2243 msgid "Edit"
2244 msgstr "Redigér"
2245
2246 #: dialogs.c:2476 menus.c:811
2247 msgid "View"
2248 msgstr "Vis"
2249
2250 #: dialogs.c:2477 menus.c:812
2251 msgid "Mode"
2252 msgstr "Tilstand"
2253
2254 #: dialogs.c:2478 menus.c:813
2255 msgid "Action"
2256 msgstr "Handlinger"
2257
2258 #: dialogs.c:2479 menus.c:814
2259 msgid "Engine"
2260 msgstr "Skakprogram"
2261
2262 #: dialogs.c:2480 menus.c:815
2263 msgid "Options"
2264 msgstr "Indstillinger"
2265
2266 #: dialogs.c:2481 menus.c:816
2267 msgid "Help"
2268 msgstr "Hjælp"
2269
2270 #: dialogs.c:2491
2271 msgid "<<"
2272 msgstr ""
2273
2274 #: dialogs.c:2492
2275 msgid "<"
2276 msgstr ""
2277
2278 #: dialogs.c:2494
2279 msgid ">"
2280 msgstr ""
2281
2282 #: dialogs.c:2495
2283 msgid ">>"
2284 msgstr ""
2285
2286 #: dialogs.c:2773
2287 #, fuzzy
2288 msgid "Directories:"
2289 msgstr "Lydkatalog:"
2290
2291 #: dialogs.c:2774
2292 #, fuzzy
2293 msgid "Files:"
2294 msgstr "Fil"
2295
2296 #: dialogs.c:2775
2297 msgid "by name"
2298 msgstr ""
2299
2300 #: dialogs.c:2776
2301 msgid "by type"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: dialogs.c:2779
2305 #, fuzzy
2306 msgid "Filename:"
2307 msgstr "Filter:"
2308
2309 #: dialogs.c:2780
2310 #, fuzzy
2311 msgid "New directory"
2312 msgstr "Skakprogramkatalog:"
2313
2314 #: dialogs.c:2781
2315 #, fuzzy
2316 msgid "File type:"
2317 msgstr "Filter:"
2318
2319 #: dialogs.c:2856
2320 #, fuzzy
2321 msgid "Contents of"
2322 msgstr "Kommentarer"
2323
2324 #: dialogs.c:2882
2325 #, fuzzy
2326 msgid "  next page"
2327 msgstr "næste side"
2328
2329 #: dialogs.c:2899
2330 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
2331 msgstr ""
2332
2333 #: dialogs.c:2900
2334 msgid "TRY ANOTHER NAME"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: draw.c:354
2338 msgid ""
2339 "No default pieces installed!\n"
2340 "Select your own using '-pieceImageDirectory'."
2341 msgstr ""
2342
2343 #: engineoutput.c:111 menus.c:650
2344 #, c-format
2345 msgid "Engine Output"
2346 msgstr "Output fra skakprogram"
2347
2348 #: engineoutput.c:121
2349 #, c-format
2350 msgid "%s (%d reversible ply)"
2351 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
2352 msgstr[0] "%s (%d reversibelt træk)"
2353 msgstr[1] "%s (%d reversible træk)"
2354
2355 # NPS = Nodes pr. second
2356 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
2357 #: engineoutput.c:552 engineoutput.c:555 nengineoutput.c:82 nengineoutput.c:90
2358 msgid "NPS"
2359 msgstr "SPS"
2360
2361 #: gamelist.c:376
2362 #, c-format
2363 msgid "Reading game file (%d)"
2364 msgstr "Læser partifil (%d)"
2365
2366 #: gtk/xboard.c:972 xaw/xboard.c:1072
2367 #, c-format
2368 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
2369 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
2370
2371 #: gtk/xboard.c:981 xaw/xboard.c:1081
2372 #, c-format
2373 msgid "Failed to open file '%s'\n"
2374 msgstr "Åbning af filen \"%s\" mislykkedes\n"
2375
2376 #: gtk/xboard.c:996 xaw/xboard.c:1090
2377 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
2378 msgstr ""
2379 "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne "
2380 "størrelse"
2381
2382 #: gtk/xboard.c:1015 xaw/xboard.c:1122
2383 #, c-format
2384 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
2385 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
2386
2387 #: gtk/xboard.c:1058 xaw/xboard.c:1161
2388 #, c-format
2389 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
2390 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
2391
2392 #: gtk/xboard.c:1097 xaw/xboard.c:1198
2393 #, c-format
2394 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
2395 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
2396
2397 #: gtk/xboard.c:1411 xaw/xboard.c:1490
2398 #, c-format
2399 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
2400 msgstr "Kan ikke lave skrifttypegruppe for %s.\n"
2401
2402 #: gtk/xboard.c:1436 xaw/xboard.c:1513
2403 #, c-format
2404 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
2405 msgstr "%s: Ingen skrifttyper matcher mønstret %s\n"
2406
2407 #: gtk/xboard.c:1888 xaw/xboard.c:2003
2408 msgid "Can't open temp file"
2409 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
2410
2411 #: gtk/xboard.c:2371
2412 msgid "Failed to open file"
2413 msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
2414
2415 #: menus.c:134
2416 msgid "Load game file name?"
2417 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
2418
2419 #: menus.c:179
2420 msgid "Load position file name?"
2421 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
2422
2423 #: menus.c:185 menus.c:590
2424 msgid "Save game file name?"
2425 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
2426
2427 #: menus.c:194
2428 msgid "Save position file name?"
2429 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
2430
2431 #: menus.c:362
2432 msgid " (with Zippy code)"
2433 msgstr " (med Zippy-kode)"
2434
2435 #: menus.c:367
2436 #, fuzzy, c-format
2437 msgid ""
2438 "%s%s\n"
2439 "\n"
2440 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2441 "Enhancements Copyright 1992-2014 Free Software Foundation\n"
2442 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2443 "\n"
2444 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
2445 "information.\n"
2446 "The GTK build of this version is experimental and unstable\n"
2447 "\n"
2448 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2449 "Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/"
2450 "whats_new.html\n"
2451 "\n"
2452 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
2453 "\n"
2454 msgstr ""
2455 "%s%s\n"
2456 "\n"
2457 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2458 "Ændringer Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
2459 "Ændringer Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2460 "\n"
2461 "%s er frit programmel og er uden nogen form for garanti; se filen COPYING "
2462 "for mere information. \n"
2463 "Besøg XBoard på nettet på http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2464 "Se de nyeste funktioner på http://www.gnu.org/software/xboard/whats_new."
2465 "html\n"
2466 "\n"
2467 "Rapportér fejl via e-mail til <bug-xboard@gnu.org>\n"
2468 "Rapportér fejl i den danske oversættelse til <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
2469 "\n"
2470
2471 #: menus.c:379 menus.c:772
2472 msgid "About XBoard"
2473 msgstr "Om Xboard"
2474
2475 #: menus.c:601
2476 #, fuzzy
2477 msgid "New Game"
2478 msgstr "Nyt blandet parti"
2479
2480 #: menus.c:602
2481 #, fuzzy
2482 msgid "New Shuffle Game..."
2483 msgstr "Nyt blandet parti ..."
2484
2485 #: menus.c:603
2486 #, fuzzy
2487 msgid "New Variant..."
2488 msgstr "Ny variant"
2489
2490 #: menus.c:605
2491 #, fuzzy
2492 msgid "Load Game"
2493 msgstr "Indlæs parti ..."
2494
2495 #: menus.c:606
2496 #, fuzzy
2497 msgid "Load Position"
2498 msgstr "find stilling"
2499
2500 #: menus.c:607
2501 #, fuzzy
2502 msgid "Next Position"
2503 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
2504
2505 #: menus.c:608
2506 #, fuzzy
2507 msgid "Prev Position"
2508 msgstr "Gemmer stilling"
2509
2510 #: menus.c:610
2511 #, fuzzy
2512 msgid "Save Game"
2513 msgstr "Gem parti ..."
2514
2515 #: menus.c:611
2516 #, fuzzy
2517 msgid "Save Position"
2518 msgstr "Gemmer stilling"
2519
2520 #: menus.c:612
2521 #, fuzzy
2522 msgid "Save Selected Games"
2523 msgstr "Gem parti ..."
2524
2525 #: menus.c:613
2526 #, fuzzy
2527 msgid "Save Games as Book"
2528 msgstr "Gem partier i filen:"
2529
2530 #: menus.c:615
2531 msgid "Mail Move"
2532 msgstr "Send træk med e-post"
2533
2534 #: menus.c:616
2535 msgid "Reload CMail Message"
2536 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
2537
2538 #: menus.c:618
2539 msgid "Quit "
2540 msgstr ""
2541
2542 #: menus.c:623
2543 #, fuzzy
2544 msgid "Copy Game"
2545 msgstr "Kopiér partiliste"
2546
2547 #: menus.c:624
2548 #, fuzzy
2549 msgid "Copy Position"
2550 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
2551
2552 #: menus.c:625
2553 msgid "Copy Game List"
2554 msgstr "Kopiér partiliste"
2555
2556 #: menus.c:627
2557 #, fuzzy
2558 msgid "Paste Game"
2559 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
2560
2561 #: menus.c:628
2562 #, fuzzy
2563 msgid "Paste Position"
2564 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
2565
2566 #: menus.c:630 menus.c:672
2567 #, fuzzy
2568 msgid "Edit Game"
2569 msgstr "Redigér kommentar"
2570
2571 #: menus.c:631 menus.c:673
2572 #, fuzzy
2573 msgid "Edit Position"
2574 msgstr "find stilling"
2575
2576 # Partibeskrivelse i PGN-fil
2577 #: menus.c:632
2578 msgid "Edit Tags"
2579 msgstr "Redigér partidata"
2580
2581 #: menus.c:633
2582 msgid "Edit Comment"
2583 msgstr "Redigér kommentar"
2584
2585 #: menus.c:634
2586 msgid "Edit Book"
2587 msgstr "Redigér åbningsbog"
2588
2589 #: menus.c:636
2590 msgid "Revert"
2591 msgstr ""
2592
2593 #: menus.c:637
2594 msgid "Annotate"
2595 msgstr "Kommentér"
2596
2597 #: menus.c:638
2598 #, fuzzy
2599 msgid "Truncate Game"
2600 msgstr "Afkort partiet    End"
2601
2602 #: menus.c:640
2603 msgid "Backward"
2604 msgstr ""
2605
2606 #: menus.c:641
2607 msgid "Forward"
2608 msgstr ""
2609
2610 #: menus.c:642
2611 #, fuzzy
2612 msgid "Back to Start"
2613 msgstr "Sort i trækket"
2614
2615 #: menus.c:643
2616 #, fuzzy
2617 msgid "Forward to End"
2618 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
2619
2620 #: menus.c:648
2621 #, fuzzy
2622 msgid "Flip View"
2623 msgstr "Automatisk vending af brættet"
2624
2625 #: menus.c:651
2626 #, fuzzy
2627 msgid "Move History"
2628 msgstr "Trækliste"
2629
2630 #: menus.c:652
2631 #, fuzzy
2632 msgid "Evaluation Graph"
2633 msgstr "Evalueringsgraf"
2634
2635 #: menus.c:653
2636 #, fuzzy
2637 msgid "Game List"
2638 msgstr "Partiliste ..."
2639
2640 #: menus.c:657
2641 msgid "Comments"
2642 msgstr "Kommentarer"
2643
2644 #: menus.c:658
2645 msgid "ICS Input Box"
2646 msgstr "ICS-inputboks"
2647
2648 #: menus.c:659
2649 msgid "ICS/Chat Console"
2650 msgstr ""
2651
2652 #: menus.c:661
2653 msgid "Board..."
2654 msgstr "Bræt..."
2655
2656 #: menus.c:662
2657 msgid "Game List Tags..."
2658 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
2659
2660 #: menus.c:667
2661 #, fuzzy
2662 msgid "Machine White"
2663 msgstr "Skakprogram har hvid    Ctrl+W"
2664
2665 #: menus.c:668
2666 #, fuzzy
2667 msgid "Machine Black"
2668 msgstr "Skakprogrammatch"
2669
2670 #: menus.c:669
2671 #, fuzzy
2672 msgid "Two Machines"
2673 msgstr "To skakprogrammer    Ctrl+T"
2674
2675 #: menus.c:670
2676 #, fuzzy
2677 msgid "Analysis Mode"
2678 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
2679
2680 #: menus.c:671
2681 #, fuzzy
2682 msgid "Analyze Game"
2683 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
2684
2685 #: menus.c:674
2686 msgid "Training"
2687 msgstr "Træning"
2688
2689 #: menus.c:675
2690 msgid "ICS Client"
2691 msgstr "ICS-klient"
2692
2693 #: menus.c:677
2694 msgid "Machine Match"
2695 msgstr "Skakprogrammatch"
2696
2697 #: menus.c:678
2698 msgid "Pause"
2699 msgstr ""
2700
2701 #: menus.c:683
2702 msgid "Accept"
2703 msgstr ""
2704
2705 #: menus.c:684
2706 msgid "Decline"
2707 msgstr ""
2708
2709 #: menus.c:685
2710 msgid "Rematch"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: menus.c:687
2714 #, fuzzy
2715 msgid "Call Flag"
2716 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
2717
2718 #: menus.c:688
2719 #, fuzzy
2720 msgid "Draw"
2721 msgstr "Remis:"
2722
2723 #: menus.c:689
2724 msgid "Adjourn"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: menus.c:690
2728 msgid "Abort"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: menus.c:691
2732 msgid "Resign"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: menus.c:693
2736 #, fuzzy
2737 msgid "Stop Observing"
2738 msgstr "Stop observation    F10"
2739
2740 #: menus.c:694
2741 #, fuzzy
2742 msgid "Stop Examining"
2743 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
2744
2745 #: menus.c:695
2746 msgid "Upload to Examine"
2747 msgstr "Overfør til undersøgelse"
2748
2749 #: menus.c:697
2750 msgid "Adjudicate to White"
2751 msgstr "Døm hvid gevinst"
2752
2753 #: menus.c:698
2754 msgid "Adjudicate to Black"
2755 msgstr "Døm sort gevinst"
2756
2757 #: menus.c:699
2758 msgid "Adjudicate Draw"
2759 msgstr "Døm remis"
2760
2761 #: menus.c:704
2762 #, fuzzy
2763 msgid "Edit Engine List..."
2764 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
2765
2766 #: menus.c:706
2767 #, fuzzy
2768 msgid "Load New 1st Engine..."
2769 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2770
2771 #: menus.c:707
2772 #, fuzzy
2773 msgid "Load New 2nd Engine..."
2774 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2775
2776 #: menus.c:709
2777 #, fuzzy
2778 msgid "Engine #1 Settings..."
2779 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
2780
2781 #: menus.c:710
2782 #, fuzzy
2783 msgid "Engine #2 Settings..."
2784 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 2 ..."
2785
2786 #: menus.c:712
2787 msgid "Hint"
2788 msgstr "Tip"
2789
2790 #: menus.c:713
2791 msgid "Book"
2792 msgstr "Åbningsbog"
2793
2794 #: menus.c:715
2795 #, fuzzy
2796 msgid "Move Now"
2797 msgstr "Lyd ved træk"
2798
2799 #: menus.c:716
2800 #, fuzzy
2801 msgid "Retract Move"
2802 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
2803
2804 #: menus.c:722
2805 #, fuzzy
2806 msgid "General..."
2807 msgstr "Generelle ..."
2808
2809 #: menus.c:724
2810 #, fuzzy
2811 msgid "Time Control..."
2812 msgstr "Betænkningstid"
2813
2814 #: menus.c:725
2815 #, fuzzy
2816 msgid "Common Engine..."
2817 msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
2818
2819 #: menus.c:726
2820 #, fuzzy
2821 msgid "Adjudications..."
2822 msgstr "Afgørelser ...    Alt+Shift+J"
2823
2824 #: menus.c:727
2825 msgid "ICS..."
2826 msgstr ""
2827
2828 #: menus.c:728
2829 msgid "Tournament..."
2830 msgstr ""
2831
2832 #: menus.c:729
2833 #, fuzzy
2834 msgid "Load Game..."
2835 msgstr "Indlæs parti ..."
2836
2837 #: menus.c:730
2838 #, fuzzy
2839 msgid "Save Game..."
2840 msgstr "Gem parti ..."
2841
2842 #: menus.c:731
2843 #, fuzzy
2844 msgid "Game List..."
2845 msgstr "Partiliste ..."
2846
2847 #: menus.c:732
2848 #, fuzzy
2849 msgid "Sounds..."
2850 msgstr "Lyde ..."
2851
2852 #: menus.c:735
2853 msgid "Always Queen"
2854 msgstr ""
2855
2856 #: menus.c:741
2857 msgid "Flash Moves"
2858 msgstr "Blink ved træk"
2859
2860 #: menus.c:743
2861 msgid "Highlight Dragging"
2862 msgstr "Fremhæv flytning"
2863
2864 #: menus.c:746
2865 msgid "Highlight With Arrow"
2866 msgstr "Fremhæv med pil"
2867
2868 #: menus.c:747
2869 msgid "Move Sound"
2870 msgstr "Lyd ved træk"
2871
2872 #: menus.c:749
2873 msgid "Periodic Updates"
2874 msgstr "Periodisk opdatering"
2875
2876 #: menus.c:751
2877 msgid "Popup Exit Message"
2878 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
2879
2880 #: menus.c:753
2881 msgid "Show Coords"
2882 msgstr "Vis koordinater"
2883
2884 #: menus.c:754
2885 #, fuzzy
2886 msgid "Hide Thinking"
2887 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
2888
2889 #: menus.c:758
2890 msgid "Save Settings Now"
2891 msgstr "Gem indstillinger nu"
2892
2893 #: menus.c:759
2894 msgid "Save Settings on Exit"
2895 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
2896
2897 #: menus.c:764
2898 msgid "Info XBoard"
2899 msgstr "Info XBoard"
2900
2901 #: menus.c:765
2902 #, fuzzy
2903 msgid "Man XBoard"
2904 msgstr "Man XBoard    F1"
2905
2906 #: menus.c:767
2907 msgid "XBoard Home Page"
2908 msgstr "XBoards hjemmeside (engelsk)"
2909
2910 #: menus.c:768
2911 msgid "On-line User Guide"
2912 msgstr "Online brugervejledning (engelsk)"
2913
2914 #: menus.c:769
2915 msgid "Development News"
2916 msgstr "Nyheder i denne version (engelsk)"
2917
2918 #: menus.c:770
2919 msgid "e-Mail Bug Report"
2920 msgstr "E-mail fejlrapport"
2921
2922 #: nengineoutput.c:78 nengineoutput.c:86
2923 #, fuzzy
2924 msgid "engine name"
2925 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2926
2927 #. TRANSLATORS: noun, as in "the move Nf3"
2928 #: nengineoutput.c:81 nengineoutput.c:89
2929 #, fuzzy
2930 msgid "move"
2931 msgstr "Forhåndstræk"
2932
2933 #: nengineoutput.c:155
2934 msgid "Engine output"
2935 msgstr "Output fra skakprogram"
2936
2937 #: nengineoutput.c:159
2938 msgid ""
2939 "Mismatch of STRIDE in nengineoutput.c\n"
2940 "Change and recompile!"
2941 msgstr ""
2942
2943 #: nevalgraph.c:68
2944 msgid "Evaluation graph"
2945 msgstr "Evalueringsgraf"
2946
2947 #: nevalgraph.c:68
2948 #, fuzzy
2949 msgid "Blunder graph"
2950 msgstr "Evalueringsgraf"
2951
2952 #: nevalgraph.c:106
2953 msgid "Blunder"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: nevalgraph.c:106
2957 msgid "Eval"
2958 msgstr ""
2959
2960 #: ngamelist.c:87
2961 msgid "find position"
2962 msgstr "find stilling"
2963
2964 #: ngamelist.c:88
2965 msgid "narrow"
2966 msgstr ""
2967
2968 #: ngamelist.c:89
2969 msgid "thresholds"
2970 msgstr "grænseværdier"
2971
2972 #: ngamelist.c:90
2973 #, fuzzy
2974 msgid "tags"
2975 msgstr "Partidata"
2976
2977 #: ngamelist.c:91
2978 msgid "next"
2979 msgstr "næste"
2980
2981 #: ngamelist.c:92
2982 msgid "close"
2983 msgstr "luk"
2984
2985 #: ngamelist.c:116
2986 msgid "No game selected"
2987 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
2988
2989 #: ngamelist.c:122
2990 msgid "Can't go forward any further"
2991 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
2992
2993 #: ngamelist.c:192
2994 #, c-format
2995 msgid "Scanning through games (%d)"
2996 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
2997
2998 #: ngamelist.c:211
2999 msgid "previous page"
3000 msgstr "forrige side"
3001
3002 #: ngamelist.c:214
3003 msgid "next page"
3004 msgstr "næste side"
3005
3006 #: ngamelist.c:217
3007 msgid "no games matched your request"
3008 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
3009
3010 #: ngamelist.c:219
3011 #, c-format
3012 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
3013 msgstr "%s - %d/%d partier (%d-%d-%d)"
3014
3015 #: ngamelist.c:283
3016 msgid "There is no game list"
3017 msgstr "Der er ingen partiliste"
3018
3019 #: nhistory.c:109
3020 msgid "Move list"
3021 msgstr "Trækliste"
3022
3023 #: usystem.c:222
3024 #, c-format
3025 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
3026 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
3027
3028 #: usystem.c:230
3029 #, fuzzy, c-format
3030 msgid "%s: can't parse foreground color in '%s'\n"
3031 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i \"%s\"\n"
3032
3033 #: usystem.c:259
3034 #, c-format
3035 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
3036 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
3037
3038 #: usystem.c:377
3039 #, c-format
3040 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
3041 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
3042
3043 #: usystem.c:560
3044 msgid "Socket support is not configured in"
3045 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
3046
3047 #: usystem.c:649
3048 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
3049 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
3050
3051 #: xaw/xboard.c:1204
3052 #, c-format
3053 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
3054 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
3055
3056 #: xaw/xoptions.c:362 xaw/xoptions.c:1066
3057 msgid "browse"
3058 msgstr "gennemse"
3059
3060 #: xaw/xoptions.c:428 xaw/xoptions.c:429
3061 msgid "Ctrl"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: xaw/xoptions.c:434 xaw/xoptions.c:435
3065 msgid "Alt"
3066 msgstr ""
3067
3068 #: xaw/xoptions.c:440 xaw/xoptions.c:441
3069 msgid "Shift"
3070 msgstr ""
3071
3072 #: xaw/xoptions.c:1314
3073 msgid "OK"
3074 msgstr "o.k."
3075
3076 #, fuzzy
3077 #~ msgid "    (for concurrent playing of a single"
3078 #~ msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
3079
3080 #~ msgid "Match Options"
3081 #~ msgstr "Matchindstillinger"
3082
3083 #~ msgid "ICS ..."
3084 #~ msgstr "ICS ..."
3085
3086 #~ msgid "Match ..."
3087 #~ msgstr "Match ..."
3088
3089 #~ msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
3090 #~ msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
3091
3092 #~ msgid "Available `%s' sizes:\n"
3093 #~ msgstr "Tilgængelige \"%s\"-størrelser:\n"
3094
3095 #~ msgid "Error: No `%s' files!\n"
3096 #~ msgstr "Fejl: Ingen \"%s\"-filer!\n"
3097
3098 #~ msgid ""
3099 #~ "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
3100 #~ "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
3101 #~ "   Please report this error to %s.\n"
3102 #~ "   Include system type & operating system in message.\n"
3103 #~ msgstr ""
3104 #~ "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
3105 #~ "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
3106 #~ "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
3107 #~ "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
3108
3109 #~ msgid "Error %d loading icon image\n"
3110 #~ msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
3111
3112 #~ msgid "cancel"
3113 #~ msgstr "annullér"
3114
3115 #~ msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
3116 #~ msgstr "genkendte \"%s\" (%d) som variant %s\n"
3117
3118 #~ msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
3119 #~ msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
3120
3121 #~ msgid "Parsing board: %s\n"
3122 #~ msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
3123
3124 #~ msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
3125 #~ msgstr "Fandt uventet aktivt skakprogram til ICS-analyse\n"
3126
3127 #~ msgid "ICS engine analyze starting... \n"
3128 #~ msgstr "Starter skakprogram til ICS-analyse ...\n"
3129
3130 #~ msgid ""
3131 #~ "resolved %s at pixel size %d\n"
3132 #~ "  to %s\n"
3133 #~ msgstr ""
3134 #~ "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
3135 #~ " til %s\n"
3136
3137 #~ msgid "New Game        Ctrl+N"
3138 #~ msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
3139
3140 #~ msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
3141 #~ msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
3142
3143 #~ msgid "Load Game       Ctrl+O"
3144 #~ msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
3145
3146 #~ msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
3147 #~ msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
3148
3149 #~ msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
3150 #~ msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
3151
3152 #~ msgid "Save Game       Ctrl+S"
3153 #~ msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
3154
3155 #~ msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
3156 #~ msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
3157
3158 #~ msgid "Quit                 Ctr+Q"
3159 #~ msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
3160
3161 #~ msgid "Copy Game    Ctrl+C"
3162 #~ msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
3163
3164 #~ msgid "Edit Game      Ctrl+E"
3165 #~ msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
3166
3167 #~ msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
3168 #~ msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
3169
3170 #~ msgid "Revert              Home"
3171 #~ msgstr "Annullér variantlinje    Home"
3172
3173 #~ msgid "Backward         Alt+Left"
3174 #~ msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
3175
3176 #~ msgid "Forward           Alt+Right"
3177 #~ msgstr "Fremad    Alt+Højre"
3178
3179 #~ msgid "Back to Start     Alt+Home"
3180 #~ msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
3181
3182 #~ msgid "Flip View             F2"
3183 #~ msgstr "Vend brættet    F2"
3184
3185 #~ msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
3186 #~ msgstr "Output fra skakprogram    Alt+Shift+O"
3187
3188 #~ msgid "Move History       Alt+Shift+H"
3189 #~ msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
3190
3191 #~ msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
3192 #~ msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
3193
3194 #~ msgid "Game List            Alt+Shift+G"
3195 #~ msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
3196
3197 #~ msgid "Machine Black  Ctrl+B"
3198 #~ msgstr "Skakprogram har sort    Ctrl+B"
3199
3200 #~ msgid "Edit Game         Ctrl+E"
3201 #~ msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
3202
3203 #~ msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
3204 #~ msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
3205
3206 #~ msgid "Pause               Pause"
3207 #~ msgstr "Pause    Pause"
3208
3209 #~ msgid "Accept             F3"
3210 #~ msgstr "Godkend    F3"
3211
3212 #~ msgid "Decline            F4"
3213 #~ msgstr "Afvis    F4"
3214
3215 #~ msgid "Rematch           F12"
3216 #~ msgstr "Ny match    F12"
3217
3218 #~ msgid "Draw                F6"
3219 #~ msgstr "Remis    F6"
3220
3221 #~ msgid "Adjourn            F7"
3222 #~ msgstr "Udsæt partiet    F7"
3223
3224 #~ msgid "Abort                F8"
3225 #~ msgstr "Annullér partiet   F8"
3226
3227 #~ msgid "Resign              F9"
3228 #~ msgstr "Opgiv    F9"
3229
3230 #~ msgid "Move Now     Ctrl+M"
3231 #~ msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
3232
3233 #~ msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
3234 #~ msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
3235
3236 #~ msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
3237 #~ msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
3238
3239 #~ msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
3240 #~ msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
3241
3242 #~ msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
3243 #~ msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
3244
3245 #~ msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
3246 #~ msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
3247
3248 #~ msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
3249 #~ msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
3250
3251 #~ msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
3252 #~ msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
3253
3254 #~ msgid ""
3255 #~ "WARNING: variants with un-orthodox\n"
3256 #~ "pieces only have built-in bitmaps\n"
3257 #~ "for -boardSize middling, bulky and\n"
3258 #~ "petite, and substitute king or amazon\n"
3259 #~ "for missing bitmaps. (See manual.)"
3260 #~ msgstr ""
3261 #~ "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
3262 #~ "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
3263 #~ "for -boardSize middling, bulky og\n"
3264 #~ "petite, og bruger konge eller amazone\n"
3265 #~ "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
3266
3267 #~ msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
3268 #~ msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
3269
3270 #~ msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
3271 #~ msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
3272
3273 #~ msgid ""
3274 #~ "XBoard square size (hint): %d\n"
3275 #~ "%s fulldir:%s:\n"
3276 #~ msgstr ""
3277 #~ "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
3278 #~ "%s-fuldt katalog: %s:\n"
3279
3280 #~ msgid "Closest %s size: %d\n"
3281 #~ msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
3282
3283 #~ msgid "%s: error loading XIM!\n"
3284 #~ msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
3285
3286 #~ msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
3287 #~ msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
3288
3289 #~ msgid ""
3290 #~ "\n"
3291 #~ "Loading XIMs...\n"
3292 #~ msgstr ""
3293 #~ "\n"
3294 #~ "Indlæser XIM'er ...\n"
3295
3296 #~ msgid "(File:%s:) "
3297 #~ msgstr "(Fil:%s:) "
3298
3299 #~ msgid "light square "
3300 #~ msgstr "lyst felt "
3301
3302 #~ msgid "dark square "
3303 #~ msgstr "mørkt felt "
3304
3305 #~ msgid "Done.\n"
3306 #~ msgstr "Udført.\n"
3307
3308 #~ msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
3309 #~ msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
3310
3311 #~ msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
3312 #~ msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
3313
3314 #~ msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
3315 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
3316
3317 #~ msgid ""
3318 #~ "\n"
3319 #~ "Loading XPMs...\n"
3320 #~ msgstr ""
3321 #~ "\n"
3322 #~ "Indlæser XPM'er ...\n"
3323
3324 #~ msgid "(Replace by File:%s:) "
3325 #~ msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
3326
3327 #~ msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
3328 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
3329
3330 #~ msgid "Can't open bitmap file %s"
3331 #~ msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
3332
3333 #~ msgid "Invalid bitmap in file %s"
3334 #~ msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
3335
3336 #~ msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
3337 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
3338
3339 #~ msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
3340 #~ msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
3341
3342 #~ msgid "%s: %s...using built-in\n"
3343 #~ msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
3344
3345 #~ msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
3346 #~ msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
3347
3348 #~ msgid "Browse"
3349 #~ msgstr "Gennemse"
3350
3351 #~ msgid "Filter on extensions:"
3352 #~ msgstr "Filter for filendelser:"
3353
3354 #~ msgid "Pathname:"
3355 #~ msgstr "Stinavn:"
3356
3357 #~ msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
3358 #~ msgstr "XsraSelFile: Kan ikke hente det aktuelle katalog"
3359
3360 #~ msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3361 #~ msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3362
3363 #~ msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3364 #~ msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3365
3366 #~ msgid "Drop"
3367 #~ msgstr "Placér"
3368
3369 #~ msgid "could not open: "
3370 #~ msgstr "kunne ikke åbne: "
3371
3372 #~ msgid "Can't open file"
3373 #~ msgstr "Kan ikke åbne fil"
3374
3375 #~ msgid "Promotion"
3376 #~ msgstr "Bondeforvandling"
3377
3378 #~ msgid "Promote to what?"
3379 #~ msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
3380
3381 #~ msgid "ok"
3382 #~ msgstr "o.k."
3383
3384 #~ msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
3385 #~ msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
3386
3387 #~ msgid "enter"
3388 #~ msgstr "udfør"
3389
3390 #~ msgid "This feature is experimental"
3391 #~ msgstr "Denne funktion er eksperimental"
3392
3393 #~ msgid "filtertext"
3394 #~ msgstr "filtertekst"
3395
3396 #~ msgid "apply"
3397 #~ msgstr "anvend"
3398
3399 #~ msgid "load"
3400 #~ msgstr "indlæs"
3401
3402 #~ msgid "prev"
3403 #~ msgstr "forrige"
3404
3405 #~ msgid "First Engine"
3406 #~ msgstr "Første skakprogram"
3407
3408 #~ msgid "Second Engine"
3409 #~ msgstr "Andet skakprogram"
3410
3411 #~ msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
3412 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
3413
3414 #~ msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
3415 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
3416
3417 #~ msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
3418 #~ msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"