0b0d829950e9b22bfc9a5fec283c67c3e21462ac
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Sprogbrug:
10 # Chess engine, engine, chess program, chess machine: Disse bruges i flæng
11 #    i originalen. Er oversat til skakprogram.
12 # Pairing engine: Paringsprogram
13 #
14 # Korrektur og gode forslag:
15 # Morten Bo Johansen, dec. 2011
16 # Joe Dalton, feb. 2012
17 #
18 # Oversætter:
19 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011, 2012.
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20120304\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
24 "POT-Creation-Date: 2013-08-28 21:49-0700\n"
25 "PO-Revision-Date: 2012-03-06 12:27+0100\n"
26 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
27 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
28 "Language: da\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
33 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
34
35 #: args.h:820
36 #, c-format
37 msgid "%s in settings file\n"
38 msgstr "%s i indstillingsfil\n"
39
40 #: args.h:830
41 #, c-format
42 msgid "Bad integer value %s"
43 msgstr "Forkert heltalsværdi %s"
44
45 #: args.h:923 args.h:1164
46 #, c-format
47 msgid "Unrecognized argument %s"
48 msgstr "Ikke genkendt argument %s"
49
50 #: args.h:954
51 #, c-format
52 msgid "No value provided for argument %s"
53 msgstr "Ingen værdi givet for argumentet %s"
54
55 #: args.h:1014
56 #, c-format
57 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
58 msgstr "Ukomplet \\-undvigesekvens i værdi for %s"
59
60 #: args.h:1119
61 #, c-format
62 msgid "Failed to open indirection file %s"
63 msgstr "Åbning af inkluderet fil \"%s\" mislykkedes"
64
65 #: args.h:1136
66 #, c-format
67 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
68 msgstr "Ikke genkendt boolesk argumentværdi %s"
69
70 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
71 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
72 #: backend.c:744
73 msgid "first"
74 msgstr "første"
75
76 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
77 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
78 #: backend.c:747
79 msgid "second"
80 msgstr "det andet"
81
82 #: backend.c:827
83 #, c-format
84 msgid "protocol version %d not supported"
85 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
86
87 #: backend.c:933
88 msgid "You did not specify the engine executable"
89 msgstr "Du angav ikke et kørbart skakprogram"
90
91 #: backend.c:989
92 #, c-format
93 msgid "bad timeControl option %s"
94 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
95
96 #: backend.c:1004
97 #, c-format
98 msgid "bad searchTime option %s"
99 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
100
101 #: backend.c:1110
102 #, c-format
103 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
104 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
105
106 #: backend.c:1128
107 #, c-format
108 msgid "Unknown variant name %s"
109 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
110
111 #: backend.c:1375
112 msgid "Starting chess program"
113 msgstr "Starter skakprogram"
114
115 #: backend.c:1398
116 msgid "Bad game file"
117 msgstr "Fejl i partifil"
118
119 #: backend.c:1405
120 msgid "Bad position file"
121 msgstr "Fejl i stillingsfil"
122
123 #: backend.c:1419
124 msgid "Pick new game"
125 msgstr "Vælg nyt spil"
126
127 # cycle = runde?
128 #: backend.c:1488
129 msgid ""
130 "You restarted an already completed tourney\n"
131 "One more cycle will now be added to it\n"
132 "Games commence in 10 sec"
133 msgstr ""
134 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
135 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
136 "Partierne starter om 10 sekunder"
137
138 #: backend.c:1495
139 #, c-format
140 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
141 msgstr "Alle partier i turneringen \"%s\" er allerede færdige eller i gang"
142
143 #: backend.c:1502
144 msgid "Can't have a match with no chess programs"
145 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
146
147 #: backend.c:1539
148 #, c-format
149 msgid "Could not open comm port %s"
150 msgstr "Kunne ikke åbne seriel port %s"
151
152 #: backend.c:1542
153 #, c-format
154 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
155 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
156
157 #: backend.c:1598
158 #, c-format
159 msgid "Unknown initialMode %s"
160 msgstr "Ukendt initialMode %s"
161
162 #: backend.c:1624
163 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
164 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
165
166 #: backend.c:1651
167 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
168 msgstr "Analysetilstand kræver et skakprogram"
169
170 #: backend.c:1655
171 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
172 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
173
174 #: backend.c:1666
175 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
176 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver et skakprogram"
177
178 #: backend.c:1671
179 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
180 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
181
182 #: backend.c:1678
183 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
184 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver et skakprogram"
185
186 #: backend.c:1683
187 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
188 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
189
190 #: backend.c:1690
191 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
192 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver et skakprogram"
193
194 #: backend.c:1695
195 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
196 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
197
198 #: backend.c:1706
199 msgid "Training mode requires a game file"
200 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
201
202 #: backend.c:1869 backend.c:1924 backend.c:1947 backend.c:2346
203 msgid "Error writing to ICS"
204 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
205
206 #: backend.c:1884
207 msgid "Error reading from keyboard"
208 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
209
210 #: backend.c:1887
211 msgid "Got end of file from keyboard"
212 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
213
214 #: backend.c:2192
215 #, c-format
216 msgid "Unknown wild type %d"
217 msgstr "Ukendt vild type %d"
218
219 #: backend.c:2263 usystem.c:329
220 msgid "Error writing to display"
221 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
222
223 #: backend.c:3019
224 #, c-format
225 msgid "your opponent kibitzes: %s"
226 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
227
228 #: backend.c:3548
229 msgid "Error gathering move list: two headers"
230 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
231
232 #: backend.c:3595
233 msgid "Error gathering move list: nested"
234 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
235
236 #: backend.c:3699 backend.c:4117 backend.c:4321 backend.c:4880 backend.c:4884
237 #: backend.c:6900 backend.c:12082 backend.c:13797 backend.c:13874
238 #: backend.c:13920 backend.c:13926 backend.c:13931 backend.c:13936
239 msgid "vs."
240 msgstr "–"
241
242 #: backend.c:3827
243 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
244 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
245
246 #: backend.c:4165
247 msgid "Connection closed by ICS"
248 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
249
250 #: backend.c:4167
251 msgid "Error reading from ICS"
252 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
253
254 #: backend.c:4244
255 #, c-format
256 msgid ""
257 "Failed to parse board string:\n"
258 "\"%s\""
259 msgstr ""
260 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
261 "\"%s\""
262
263 #: backend.c:4253 backend.c:9755
264 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
265 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
266
267 #: backend.c:4372
268 msgid "Error gathering move list: extra board"
269 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
270
271 #: backend.c:4804 backend.c:4826
272 #, c-format
273 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
274 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
275
276 #: backend.c:5063
277 #, c-format
278 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
279 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
280
281 #: backend.c:5133
282 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
283 msgstr "Du kan ikke gøre dette, mens du spiller eller observerer"
284
285 #: backend.c:6029
286 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
287 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
288
289 #: backend.c:6491
290 msgid "You are playing Black"
291 msgstr "Du spiller sort"
292
293 #: backend.c:6500 backend.c:6527
294 msgid "You are playing White"
295 msgstr "Du spiller hvid"
296
297 #: backend.c:6509 backend.c:6535 backend.c:6655 backend.c:6680 backend.c:6696
298 #: backend.c:14573
299 msgid "It is White's turn"
300 msgstr "Det er hvids tur"
301
302 #: backend.c:6513 backend.c:6539 backend.c:6663 backend.c:6686 backend.c:6717
303 #: backend.c:14565
304 msgid "It is Black's turn"
305 msgstr "Det er sorts tur"
306
307 #: backend.c:6552
308 msgid "Displayed position is not current"
309 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
310
311 #: backend.c:6790
312 msgid "Illegal move"
313 msgstr "Ulovligt træk"
314
315 #: backend.c:6857
316 msgid "End of game"
317 msgstr "Slutningen af partiet"
318
319 #: backend.c:6860
320 msgid "Incorrect move"
321 msgstr "Ukorrekt træk"
322
323 #: backend.c:7169 backend.c:7296
324 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
325 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
326
327 #: backend.c:7527
328 msgid "Swiss tourney finished"
329 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
330
331 #: backend.c:8102
332 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
333 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsprogram"
334
335 #: backend.c:8235
336 #, c-format
337 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
338 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s skakprogram"
339
340 #: backend.c:8456
341 msgid "Bad FEN received from engine"
342 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra skakprogram"
343
344 #: backend.c:8600 backend.c:13662 backend.c:13727
345 #, c-format
346 msgid "%s does not support analysis"
347 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
348
349 #: backend.c:8666
350 #, c-format
351 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
352 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
353
354 #: backend.c:8693
355 #, c-format
356 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
357 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
358
359 #: backend.c:8714
360 #, c-format
361 msgid "Hint: %s"
362 msgstr "Tip: %s"
363
364 #: backend.c:8719
365 #, c-format
366 msgid ""
367 "Illegal hint move \"%s\"\n"
368 "from %s chess program"
369 msgstr ""
370 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
371 "fra %s skakprogram"
372
373 #: backend.c:8894
374 msgid "Machine accepts your draw offer"
375 msgstr "Skakprogrammet accepterer dit remistilbud"
376
377 #: backend.c:8897
378 msgid ""
379 "Machine offers a draw\n"
380 "Select Action / Draw to agree"
381 msgstr ""
382 "Skakprogrammet tilbyder remis\n"
383 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
384
385 #: backend.c:8976
386 msgid "failed writing PV"
387 msgstr "skrivning af analysevariant mislykkedes"
388
389 #: backend.c:9274
390 #, c-format
391 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
392 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
393
394 #: backend.c:9284
395 #, c-format
396 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
397 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
398
399 #: backend.c:9295
400 msgid "Gap in move list"
401 msgstr "Hul i trækliste"
402
403 #: backend.c:9916 dialogs.c:460
404 #, c-format
405 msgid "Variant %s not supported by %s"
406 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
407
408 #: backend.c:10037
409 #, c-format
410 msgid "Startup failure on '%s'"
411 msgstr "Opstartsfejl på \"%s\""
412
413 #: backend.c:10068
414 msgid "Waiting for first chess program"
415 msgstr "Venter på første skakprogram"
416
417 #: backend.c:10073 backend.c:13945
418 msgid "Waiting for second chess program"
419 msgstr "Venter på andet skakprogram"
420
421 #: backend.c:10122
422 msgid "Could not write on tourney file"
423 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
424
425 #: backend.c:10196
426 msgid ""
427 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
428 "Terminate its game first."
429 msgstr ""
430 "Du kan ikke udskifte et skakprogram, mens det bruges!\n"
431 "Afslut dets parti først."
432
433 #: backend.c:10210
434 msgid "No engine with the name you gave is installed"
435 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
436
437 #: backend.c:10212
438 msgid ""
439 "First change an engine by editing the participants list\n"
440 "of the Tournament Options dialog"
441 msgstr ""
442 "Ændr først skakprogram ved at redigere deltagerlisten\n"
443 "i turneringsindstillingerne"
444
445 #: backend.c:10213
446 msgid "You can only change one engine at the time"
447 msgstr "Du kan kun ændre et skakprogram ad gangen"
448
449 #: backend.c:10228 backend.c:10375
450 #, fuzzy, c-format
451 msgid "No engine %s is installed"
452 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
453
454 #: backend.c:10248
455 msgid ""
456 "You must supply a tournament file,\n"
457 "for storing the tourney progress"
458 msgstr ""
459 "Du skal angive en turneringsfil\n"
460 "til at gemme turneringens afvikling"
461
462 #: backend.c:10258
463 msgid "Not enough participants"
464 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
465
466 #: backend.c:10459
467 msgid "Bad tournament file"
468 msgstr "Fejl i turneringsfil"
469
470 #: backend.c:10471
471 msgid "Waiting for other game(s)"
472 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
473
474 #: backend.c:10484
475 msgid "No pairing engine specified"
476 msgstr "Der er ikke noget parringsprogram specificeret"
477
478 #: backend.c:10961
479 #, c-format
480 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
481 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
482
483 #: backend.c:11423 backend.c:11454
484 #, c-format
485 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
486 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
487
488 #: backend.c:11443
489 #, c-format
490 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
491 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
492
493 #: backend.c:11496 backend.c:12505 backend.c:12698 backend.c:13059
494 #, c-format
495 msgid "Can't open \"%s\""
496 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
497
498 #: backend.c:11508 menus.c:116
499 msgid "Cannot build game list"
500 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
501
502 #: backend.c:11593
503 msgid "No more games in this message"
504 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
505
506 #: backend.c:11633
507 msgid "No game has been loaded yet"
508 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
509
510 #: backend.c:11637 backend.c:12486 ngamelist.c:129
511 msgid "Can't back up any further"
512 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
513
514 #: backend.c:12058
515 msgid "Game number out of range"
516 msgstr "Partinummer findes ikke"
517
518 #: backend.c:12069
519 msgid "Can't seek on game file"
520 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
521
522 #: backend.c:12127
523 msgid "Game not found in file"
524 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
525
526 #: backend.c:12255 backend.c:12582
527 msgid "Bad FEN position in file"
528 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
529
530 #: backend.c:12407
531 msgid "No moves in game"
532 msgstr "Ingen træk i partiet"
533
534 #: backend.c:12482
535 msgid "No position has been loaded yet"
536 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
537
538 #: backend.c:12543 backend.c:12554
539 msgid "Can't seek on position file"
540 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
541
542 #: backend.c:12561 backend.c:12573
543 msgid "Position not found in file"
544 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
545
546 #: backend.c:12613
547 msgid "Black to play"
548 msgstr "Sort i trækket"
549
550 #: backend.c:12616
551 msgid "White to play"
552 msgstr "Hvid i trækket"
553
554 #: backend.c:12703 backend.c:13064
555 msgid "Waiting for access to save file"
556 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
557
558 #: backend.c:12705
559 msgid "Saving game"
560 msgstr "Gemmer parti"
561
562 #: backend.c:12706
563 msgid "Bad Seek"
564 msgstr "Søgning mislykkedes"
565
566 #: backend.c:13066
567 msgid "Saving position"
568 msgstr "Gemmer stilling"
569
570 #: backend.c:13192
571 msgid ""
572 "You have edited the game history.\n"
573 "Use Reload Same Game and make your move again."
574 msgstr ""
575 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
576 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
577
578 #: backend.c:13197
579 msgid ""
580 "You have entered too many moves.\n"
581 "Back up to the correct position and try again."
582 msgstr ""
583 "Du har indtastet for mange træk.\n"
584 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
585
586 #: backend.c:13202
587 msgid ""
588 "Displayed position is not current.\n"
589 "Step forward to the correct position and try again."
590 msgstr ""
591 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
592 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
593
594 #: backend.c:13249
595 msgid "You have not made a move yet"
596 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
597
598 #: backend.c:13270
599 msgid ""
600 "The cmail message is not loaded.\n"
601 "Use Reload CMail Message and make your move again."
602 msgstr ""
603 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
604 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
605
606 #: backend.c:13275
607 msgid "No unfinished games"
608 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
609
610 #: backend.c:13281
611 #, c-format
612 msgid ""
613 "You have already mailed a move.\n"
614 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
615 "To resend the same move, type\n"
616 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
617 "on the command line."
618 msgstr ""
619 "Du har allerede sendt et træk.\n"
620 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
621 "For at gensende det samme træk, tast\n"
622 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
623 "på kommandolinjen."
624
625 #: backend.c:13296
626 msgid "Failed to invoke cmail"
627 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
628
629 #: backend.c:13358
630 #, c-format
631 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
632 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
633
634 #: backend.c:13380
635 #, c-format
636 msgid "Still need to make move for game\n"
637 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
638
639 #: backend.c:13384
640 #, c-format
641 msgid "Still need to make moves for both games\n"
642 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
643
644 #: backend.c:13388
645 #, c-format
646 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
647 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
648
649 #: backend.c:13395
650 #, c-format
651 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
652 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
653
654 #: backend.c:13401
655 #, c-format
656 msgid "No unfinished games\n"
657 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
658
659 #: backend.c:13403
660 #, c-format
661 msgid "Ready to send mail\n"
662 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
663
664 #: backend.c:13408
665 #, c-format
666 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
667 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
668
669 #: backend.c:13612
670 msgid "Edit comment"
671 msgstr "Redigér kommentar"
672
673 #: backend.c:13614
674 #, c-format
675 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
676 msgstr "Redigér kommentar til %d.%s%s"
677
678 #: backend.c:13669
679 #, c-format
680 msgid "You are not observing a game"
681 msgstr "Du observerer ikke et parti"
682
683 #: backend.c:13777
684 msgid "It is not White's turn"
685 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
686
687 #: backend.c:13858
688 msgid "It is not Black's turn"
689 msgstr "Sort er ikke i trækket"
690
691 #: backend.c:13966
692 #, c-format
693 msgid "Starting %s chess program"
694 msgstr "Starter %s skakprogram"
695
696 #: backend.c:13994 backend.c:15108
697 msgid ""
698 "Wait until your turn,\n"
699 "or select Move Now"
700 msgstr ""
701 "Vent på din tur,\n"
702 "eller vælg Træk nu"
703
704 #: backend.c:14128
705 msgid "Training mode off"
706 msgstr "Træningstilstand fra"
707
708 #: backend.c:14136
709 msgid "Training mode on"
710 msgstr "Træningstilstand til"
711
712 #: backend.c:14139
713 msgid "Already at end of game"
714 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
715
716 #: backend.c:14219
717 msgid "Warning: You are still playing a game"
718 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
719
720 #: backend.c:14222
721 msgid "Warning: You are still observing a game"
722 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
723
724 #: backend.c:14225
725 msgid "Warning: You are still examining a game"
726 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
727
728 #: backend.c:14292
729 msgid "Click clock to clear board"
730 msgstr ""
731
732 #: backend.c:14302
733 msgid "Close ICS engine analyze..."
734 msgstr "Lukker skakprogram til ICS-analyse ..."
735
736 #: backend.c:14590
737 msgid "That square is occupied"
738 msgstr "Det felt er besat"
739
740 #: backend.c:14614 backend.c:14640
741 msgid "There is no pending offer on this move"
742 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
743
744 #: backend.c:14676 backend.c:14687
745 msgid "Your opponent is not out of time"
746 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
747
748 #: backend.c:14753
749 msgid "You must make your move before offering a draw"
750 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
751
752 #: backend.c:15090
753 msgid "You are not examining a game"
754 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
755
756 #: backend.c:15094
757 msgid "You can't revert while pausing"
758 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
759
760 #: backend.c:15148 backend.c:15155
761 msgid "It is your turn"
762 msgstr "Det er dig som er i trækket"
763
764 #: backend.c:15206 backend.c:15213 backend.c:15266 backend.c:15273
765 msgid "Wait until your turn"
766 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
767
768 #: backend.c:15218
769 msgid "No hint available"
770 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
771
772 #: backend.c:15234 ngamelist.c:355
773 msgid "Game list not loaded or empty"
774 msgstr "Partiliste ikke indlæst eller tom"
775
776 #: backend.c:15241
777 msgid "Book file exists! Try again for overwrite."
778 msgstr ""
779
780 #: backend.c:15719
781 #, c-format
782 msgid "Error writing to %s chess program"
783 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
784
785 #: backend.c:15722 backend.c:15753
786 #, c-format
787 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
788 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
789
790 #: backend.c:15748
791 #, c-format
792 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
793 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
794
795 #: backend.c:15766
796 #, c-format
797 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
798 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
799
800 #: backend.c:16168
801 #, c-format
802 msgid "%s engine has too many options\n"
803 msgstr "%s skakprogram har for mange tilvalg\n"
804
805 #: backend.c:16324
806 msgid "Displayed move is not current"
807 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
808
809 #: backend.c:16333
810 msgid "Could not parse move"
811 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
812
813 #: backend.c:16458 backend.c:16480
814 msgid "Both flags fell"
815 msgstr "Begge flag er faldet"
816
817 #: backend.c:16460
818 msgid "White's flag fell"
819 msgstr "Hvids flag er faldet"
820
821 #: backend.c:16482
822 msgid "Black's flag fell"
823 msgstr "Sorts flag er faldet"
824
825 #: backend.c:16613
826 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
827 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
828
829 #: backend.c:17448
830 msgid "Bad FEN position in clipboard"
831 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
832
833 #: book.c:577 book.c:830
834 msgid "Polyglot book not valid"
835 msgstr "Fejl i polyglyt-åbningsbog"
836
837 #: book.c:701
838 msgid "Book Fault"
839 msgstr "Fejl i åbningsbog"
840
841 #: book.c:833
842 msgid "Hash keys are different"
843 msgstr "Hashnøgler er forskellige"
844
845 #: book.c:1000
846 #, fuzzy
847 msgid "Could not create book"
848 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
849
850 #: dialogs.c:259
851 #, fuzzy
852 msgid "Tournament file:          "
853 msgstr "Turneringsfil:"
854
855 #: dialogs.c:260
856 msgid "Sync after round"
857 msgstr ""
858
859 #: dialogs.c:261
860 #, fuzzy
861 msgid "    (for concurrent playing of a single"
862 msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
863
864 #: dialogs.c:262
865 msgid "Sync after cycle"
866 msgstr ""
867
868 #: dialogs.c:263
869 #, fuzzy
870 msgid "      tourney with multiple XBoards)"
871 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
872
873 #: dialogs.c:264
874 msgid "Tourney participants:"
875 msgstr "Turneringsdeltagere:"
876
877 #: dialogs.c:265
878 msgid "Select Engine:"
879 msgstr "Vælg skakprogram:"
880
881 #: dialogs.c:273
882 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
883 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = en imod resten):"
884
885 #: dialogs.c:274
886 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
887 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
888
889 #: dialogs.c:275
890 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
891 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
892
893 #: dialogs.c:276
894 msgid "Pause between Match Games (msec):"
895 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
896
897 #: dialogs.c:277
898 msgid "Save Tourney Games on:"
899 msgstr "Gem turneringspartier i:"
900
901 #: dialogs.c:278
902 msgid "Game File with Opening Lines:"
903 msgstr "Partifil med åbninger:"
904
905 #: dialogs.c:279
906 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
907 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
908
909 #: dialogs.c:280
910 msgid "File with Start Positions:"
911 msgstr "Fil med startstillinger:"
912
913 #: dialogs.c:281
914 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
915 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
916
917 #: dialogs.c:282
918 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
919 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
920
921 #: dialogs.c:283
922 msgid "Disable own engine books by default"
923 msgstr "Deaktivér skakprogrammets egen åbningsbog som standard"
924
925 #: dialogs.c:284
926 msgid "Replace Engine"
927 msgstr "Udskift skakprogram"
928
929 #: dialogs.c:285
930 msgid "Upgrade Engine"
931 msgstr "Opgradér skakprogram"
932
933 #: dialogs.c:286
934 msgid "Clone Tourney"
935 msgstr "Kopiér turnering"
936
937 #: dialogs.c:316
938 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
939 msgstr "Du skal angive en eksisterende turneringsfil til at kopiere"
940
941 #: dialogs.c:332 dialogs.c:1320
942 msgid "# no engines are installed"
943 msgstr ""
944
945 #: dialogs.c:344
946 msgid "Match Options"
947 msgstr "Matchindstillinger"
948
949 #: dialogs.c:363
950 msgid "Absolute Analysis Scores"
951 msgstr "Absolutte analysescorer"
952
953 #: dialogs.c:364
954 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
955 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
956
957 #: dialogs.c:365 menus.c:714
958 msgid "Animate Dragging"
959 msgstr "Animeret trækudførelse"
960
961 #: dialogs.c:366 menus.c:715
962 msgid "Animate Moving"
963 msgstr "Animeret flytning"
964
965 #: dialogs.c:367 menus.c:716
966 msgid "Auto Flag"
967 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
968
969 #: dialogs.c:368 menus.c:717
970 msgid "Auto Flip View"
971 msgstr "Automatisk vending af brættet"
972
973 #: dialogs.c:369 menus.c:718
974 msgid "Blindfold"
975 msgstr "Blindskak"
976
977 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
978 #: dialogs.c:370
979 msgid "Drop Menu"
980 msgstr "Placér brik-menu"
981
982 #: dialogs.c:371
983 msgid "Enable Variation Trees"
984 msgstr ""
985
986 #: dialogs.c:372
987 msgid "Hide Thinking from Human"
988 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
989
990 #: dialogs.c:373 menus.c:723
991 msgid "Highlight Last Move"
992 msgstr "Fremhæv sidste træk"
993
994 #: dialogs.c:374
995 msgid "Highlight with Arrow"
996 msgstr "Fremhæv med pil"
997
998 #: dialogs.c:375 menus.c:726
999 msgid "One-Click Moving"
1000 msgstr "Ét-klikstræk"
1001
1002 #: dialogs.c:376
1003 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
1004 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
1005
1006 #: dialogs.c:378
1007 msgid "Play Move(s) of Clicked PV (Analysis)"
1008 msgstr ""
1009
1010 # ... mens modstanderen er i trækket
1011 #: dialogs.c:379 dialogs.c:514 menus.c:728
1012 msgid "Ponder Next Move"
1013 msgstr "Spekulér på næste træk"
1014
1015 #: dialogs.c:380
1016 msgid "Popup Exit Messages"
1017 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1018
1019 #: dialogs.c:381 menus.c:730
1020 msgid "Popup Move Errors"
1021 msgstr "Pop op ved trækfejl"
1022
1023 #: dialogs.c:382
1024 msgid "Scores in Move List"
1025 msgstr "Scorer i trækliste"
1026
1027 #: dialogs.c:383
1028 msgid "Show Coordinates"
1029 msgstr "Vis koordinater"
1030
1031 #: dialogs.c:384
1032 msgid "Show Target Squares"
1033 msgstr "Vis målfelter"
1034
1035 #: dialogs.c:385
1036 msgid "Sticky Windows"
1037 msgstr "Klæbrige vinduer"
1038
1039 #: dialogs.c:386 menus.c:733
1040 msgid "Test Legality"
1041 msgstr "Test lovlighed"
1042
1043 #: dialogs.c:387
1044 msgid "Top-Level Dialogs"
1045 msgstr ""
1046
1047 #: dialogs.c:388
1048 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
1049 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
1050
1051 #: dialogs.c:389
1052 msgid "Flash Rate (high = fast):"
1053 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
1054
1055 #: dialogs.c:390
1056 msgid "Animation Speed (high = slow):"
1057 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
1058
1059 #: dialogs.c:391
1060 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
1061 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
1062
1063 #: dialogs.c:400
1064 msgid "General Options"
1065 msgstr "Generelle indstillinger"
1066
1067 #: dialogs.c:410
1068 msgid "normal"
1069 msgstr "normal"
1070
1071 #: dialogs.c:411
1072 msgid "makruk"
1073 msgstr ""
1074
1075 #: dialogs.c:412
1076 msgid "FRC"
1077 msgstr "skak960"
1078
1079 #: dialogs.c:413
1080 msgid "shatranj"
1081 msgstr ""
1082
1083 #: dialogs.c:414
1084 msgid "wild castle"
1085 msgstr ""
1086
1087 #: dialogs.c:415
1088 msgid "knightmate"
1089 msgstr ""
1090
1091 #: dialogs.c:416
1092 msgid "no castle"
1093 msgstr ""
1094
1095 #: dialogs.c:417
1096 msgid "cylinder *"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: dialogs.c:418
1100 msgid "3-checks"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: dialogs.c:419
1104 msgid "berolina *"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: dialogs.c:420
1108 msgid "atomic"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: dialogs.c:421
1112 msgid "two kings"
1113 msgstr ""
1114
1115 #: dialogs.c:422
1116 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
1117 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
1118
1119 #: dialogs.c:423
1120 msgid "Number of Board Ranks:"
1121 msgstr "Antal brætrækker:"
1122
1123 #: dialogs.c:424
1124 msgid "Number of Board Files:"
1125 msgstr "Antal brætlinjer:"
1126
1127 #: dialogs.c:425
1128 msgid "Holdings Size:"
1129 msgstr "Depotstørrelse:"
1130
1131 #: dialogs.c:429
1132 msgid "fairy"
1133 msgstr ""
1134
1135 #: dialogs.c:430
1136 msgid "Great Shatranj (10x8)"
1137 msgstr ""
1138
1139 #: dialogs.c:431
1140 msgid "Seirawan"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: dialogs.c:432
1144 msgid "falcon (10x8)"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: dialogs.c:433
1148 msgid "Superchess"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: dialogs.c:434
1152 msgid "Capablanca (10x8)"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: dialogs.c:435
1156 msgid "crazyhouse"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: dialogs.c:436
1160 msgid "Gothic (10x8)"
1161 msgstr ""
1162
1163 #: dialogs.c:437
1164 msgid "bughouse"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: dialogs.c:438
1168 msgid "janus (10x8)"
1169 msgstr ""
1170
1171 #: dialogs.c:439
1172 msgid "suicide"
1173 msgstr ""
1174
1175 #: dialogs.c:440
1176 msgid "CRC (10x8)"
1177 msgstr ""
1178
1179 #: dialogs.c:441
1180 msgid "give-away"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: dialogs.c:442
1184 msgid "grand (10x10)"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: dialogs.c:443
1188 msgid "losers"
1189 msgstr ""
1190
1191 #: dialogs.c:444
1192 msgid "shogi (9x9)"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: dialogs.c:445
1196 msgid "Spartan"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: dialogs.c:446
1200 msgid "xiangqi (9x10)"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: dialogs.c:447
1204 msgid " "
1205 msgstr ""
1206
1207 #: dialogs.c:448
1208 msgid "courier (12x8)"
1209 msgstr ""
1210
1211 #: dialogs.c:465
1212 #, c-format
1213 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
1214 msgstr "Advarsel: det andet skakprogram (%s) understøtter ikke dette!"
1215
1216 #: dialogs.c:488
1217 #, c-format
1218 msgid "Only bughouse is not available in viewer mode"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: dialogs.c:489
1222 #, c-format
1223 msgid ""
1224 "All variants not supported by first engine\n"
1225 "(currently %s) are disabled"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: dialogs.c:490
1229 msgid "New Variant"
1230 msgstr "Ny variant"
1231
1232 #: dialogs.c:515
1233 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
1234 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. skakprogram:"
1235
1236 #: dialogs.c:516
1237 msgid "Polygot Directory:"
1238 msgstr "Polyglot-katalog:"
1239
1240 #: dialogs.c:517
1241 msgid "Hash-Table Size (MB):"
1242 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
1243
1244 #: dialogs.c:518
1245 msgid "Nalimov EGTB Path:"
1246 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
1247
1248 #: dialogs.c:519
1249 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
1250 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
1251
1252 #: dialogs.c:520
1253 msgid "Use GUI Book"
1254 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
1255
1256 #: dialogs.c:521
1257 msgid "Opening-Book Filename:"
1258 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
1259
1260 #: dialogs.c:522
1261 msgid "Book Depth (moves):"
1262 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
1263
1264 #: dialogs.c:523
1265 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
1266 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
1267
1268 #: dialogs.c:524
1269 msgid "Engine #1 Has Own Book"
1270 msgstr "Skakprogram nr. 1 har egen åbningsbog"
1271
1272 #: dialogs.c:525
1273 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
1274 msgstr "Skakprogram nr. 2 har egen åbningsbog"
1275
1276 #: dialogs.c:534
1277 msgid "Common Engine Settings"
1278 msgstr "Indstillinger for skakprogrammer"
1279
1280 #: dialogs.c:540
1281 msgid "Detect all Mates"
1282 msgstr "Find alle matter"
1283
1284 #: dialogs.c:541
1285 msgid "Verify Engine Result Claims"
1286 msgstr "Efterprøv resultatangivelser fra skakprogrammer"
1287
1288 #: dialogs.c:542
1289 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
1290 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
1291
1292 #: dialogs.c:543
1293 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
1294 msgstr "Døm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
1295
1296 #: dialogs.c:544
1297 msgid "N-Move Rule:"
1298 msgstr "N-træksregel:"
1299
1300 #: dialogs.c:545
1301 msgid "N-fold Repeats:"
1302 msgstr "N-gange gentagelser:"
1303
1304 #: dialogs.c:546
1305 msgid "Draw after N Moves Total:"
1306 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
1307
1308 #: dialogs.c:547
1309 msgid "Win / Loss Threshold:"
1310 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
1311
1312 #: dialogs.c:548
1313 msgid "Negate Score of Engine #1"
1314 msgstr "Negér skakprogram nr. 1's score"
1315
1316 #: dialogs.c:549
1317 msgid "Negate Score of Engine #2"
1318 msgstr "Negér skakprogram nr. 2's score"
1319
1320 #: dialogs.c:556
1321 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
1322 msgstr "Døm ikke-ICS partier"
1323
1324 #: dialogs.c:569
1325 msgid "Auto-Kibitz"
1326 msgstr "Send kommentarer fra skakprogram"
1327
1328 #: dialogs.c:570
1329 msgid "Auto-Comment"
1330 msgstr "Gem kommentarer til træk"
1331
1332 #: dialogs.c:571
1333 msgid "Auto-Observe"
1334 msgstr "Observér automatisk"
1335
1336 #: dialogs.c:572
1337 msgid "Auto-Raise Board"
1338 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
1339
1340 #: dialogs.c:573
1341 msgid "Auto-Create Logon Script"
1342 msgstr ""
1343
1344 #: dialogs.c:574
1345 msgid "Background Observe while Playing"
1346 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
1347
1348 #: dialogs.c:575
1349 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
1350 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
1351
1352 #: dialogs.c:576
1353 msgid "Get Move List"
1354 msgstr "Hent trækliste"
1355
1356 #: dialogs.c:577
1357 msgid "Quiet Play"
1358 msgstr "Stille spil"
1359
1360 #: dialogs.c:578
1361 msgid "Seek Graph"
1362 msgstr "Søgegraf"
1363
1364 #: dialogs.c:579
1365 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
1366 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
1367
1368 #: dialogs.c:580
1369 msgid "Auto-InputBox PopUp"
1370 msgstr ""
1371
1372 #: dialogs.c:581
1373 msgid "Premove"
1374 msgstr "Forhåndstræk"
1375
1376 #: dialogs.c:582
1377 msgid "Premove for White"
1378 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
1379
1380 #: dialogs.c:583
1381 msgid "First White Move:"
1382 msgstr "Hvids første træk:"
1383
1384 #: dialogs.c:584
1385 msgid "Premove for Black"
1386 msgstr "Forhåndstræk for sort"
1387
1388 #: dialogs.c:585
1389 msgid "First Black Move:"
1390 msgstr "Sorts første træk:"
1391
1392 #: dialogs.c:587
1393 msgid "Alarm"
1394 msgstr "Alarm"
1395
1396 #: dialogs.c:588
1397 msgid "Alarm Time (msec):"
1398 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
1399
1400 #: dialogs.c:590
1401 msgid "Colorize Messages"
1402 msgstr "Farv meddelelser"
1403
1404 #: dialogs.c:591
1405 msgid "Shout Text Colors:"
1406 msgstr "Tekstfarver for råb:"
1407
1408 #: dialogs.c:592
1409 msgid "S-Shout Text Colors:"
1410 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
1411
1412 #: dialogs.c:593
1413 msgid "Channel #1 Text Colors:"
1414 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
1415
1416 #: dialogs.c:594
1417 msgid "Other Channel Text Colors:"
1418 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
1419
1420 #: dialogs.c:595
1421 msgid "Kibitz Text Colors:"
1422 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
1423
1424 #: dialogs.c:596
1425 msgid "Tell Text Colors:"
1426 msgstr "Tekstfarver for tale:"
1427
1428 #: dialogs.c:597
1429 msgid "Challenge Text Colors:"
1430 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
1431
1432 #: dialogs.c:598
1433 msgid "Request Text Colors:"
1434 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
1435
1436 #: dialogs.c:599
1437 msgid "Seek Text Colors:"
1438 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
1439
1440 #: dialogs.c:606
1441 msgid "ICS Options"
1442 msgstr "ICS-indstillinger"
1443
1444 #: dialogs.c:611
1445 msgid "Exact position match"
1446 msgstr "Eksakt stilling"
1447
1448 #: dialogs.c:611
1449 msgid "Shown position is subset"
1450 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
1451
1452 #: dialogs.c:611
1453 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
1454 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
1455
1456 #: dialogs.c:612
1457 msgid "Same material"
1458 msgstr "Samme materiale"
1459
1460 #: dialogs.c:612
1461 msgid "Material range (top board half optional)"
1462 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
1463
1464 #: dialogs.c:612
1465 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
1466 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
1467
1468 #: dialogs.c:624
1469 msgid "Auto-Display Tags"
1470 msgstr "Automatisk visning af partidata"
1471
1472 #: dialogs.c:625
1473 msgid "Auto-Display Comment"
1474 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
1475
1476 #: dialogs.c:626
1477 msgid ""
1478 "Auto-Play speed of loaded games\n"
1479 "(0 = instant, -1 = off):"
1480 msgstr ""
1481 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
1482 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
1483
1484 #: dialogs.c:627
1485 msgid "Seconds per Move:"
1486 msgstr "Sekunder pr. træk:"
1487
1488 # Ingen grund til ikke at bruge stort begyndelsesbogstav her.
1489 #: dialogs.c:628
1490 msgid ""
1491 "\n"
1492 "options to use in game-viewer mode:"
1493 msgstr ""
1494 "\n"
1495 "Indstillinger til brug ved gennemkigning af partier:"
1496
1497 #: dialogs.c:630
1498 msgid ""
1499 "\n"
1500 "Thresholds for position filtering in game list:"
1501 msgstr ""
1502 "\n"
1503 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
1504
1505 #: dialogs.c:631
1506 msgid "Elo of strongest player at least:"
1507 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
1508
1509 #: dialogs.c:632
1510 msgid "Elo of weakest player at least:"
1511 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
1512
1513 #: dialogs.c:633
1514 msgid "No games before year:"
1515 msgstr "Ingen partier før år:"
1516
1517 #: dialogs.c:634
1518 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
1519 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
1520
1521 #: dialogs.c:635
1522 msgid "Search mode:"
1523 msgstr "Søgemetode:"
1524
1525 #: dialogs.c:636
1526 msgid "Also match reversed colors"
1527 msgstr "Match også omvendte farver"
1528
1529 #: dialogs.c:637
1530 msgid "Also match left-right flipped position"
1531 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
1532
1533 #: dialogs.c:645
1534 msgid "Load Game Options"
1535 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
1536
1537 #: dialogs.c:657
1538 msgid "Auto-Save Games"
1539 msgstr "Gem partier automatisk"
1540
1541 #: dialogs.c:658
1542 msgid "Own Games Only"
1543 msgstr ""
1544
1545 #: dialogs.c:659
1546 msgid "Save Games on File:"
1547 msgstr "Gem partier i filen:"
1548
1549 #: dialogs.c:660
1550 msgid "Save Final Positions on File:"
1551 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
1552
1553 #: dialogs.c:661
1554 msgid "PGN Event Header:"
1555 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
1556
1557 #: dialogs.c:662
1558 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
1559 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
1560
1561 #: dialogs.c:663
1562 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
1563 msgstr "Brug partinumre i PGN-fil for turnering"
1564
1565 #: dialogs.c:664
1566 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
1567 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
1568
1569 #: dialogs.c:665
1570 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
1571 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info i PGN      "
1572
1573 #: dialogs.c:672
1574 msgid "Save Game Options"
1575 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
1576
1577 #: dialogs.c:681
1578 msgid "No Sound"
1579 msgstr "Ingen lyd"
1580
1581 #: dialogs.c:682
1582 msgid "Default Beep"
1583 msgstr "Standard bip"
1584
1585 #: dialogs.c:683
1586 msgid "Above WAV File"
1587 msgstr "WAV-filen ovenfor"
1588
1589 #: dialogs.c:684
1590 msgid "Car Horn"
1591 msgstr "Bilhorn"
1592
1593 #: dialogs.c:685
1594 msgid "Cymbal"
1595 msgstr "Bækken"
1596
1597 #: dialogs.c:686
1598 msgid "Ding"
1599 msgstr "Ding"
1600
1601 #: dialogs.c:687
1602 msgid "Gong"
1603 msgstr "Gongon"
1604
1605 #: dialogs.c:688
1606 msgid "Laser"
1607 msgstr "Laser"
1608
1609 #: dialogs.c:689
1610 msgid "Penalty"
1611 msgstr "Straffe"
1612
1613 #: dialogs.c:690
1614 msgid "Phone"
1615 msgstr "Telefon"
1616
1617 #: dialogs.c:691
1618 msgid "Pop"
1619 msgstr "Plop"
1620
1621 #: dialogs.c:692
1622 msgid "Slap"
1623 msgstr "Slag"
1624
1625 #: dialogs.c:693
1626 msgid "Wood Thunk"
1627 msgstr "Dunk"
1628
1629 #: dialogs.c:695
1630 msgid "User File"
1631 msgstr "Brugerfil"
1632
1633 #: dialogs.c:717
1634 msgid "User WAV File:"
1635 msgstr "Bruger WAV-fil:"
1636
1637 #: dialogs.c:718
1638 msgid "Sound Program:"
1639 msgstr "Lydprogram:"
1640
1641 #: dialogs.c:719
1642 msgid "Try-Out Sound:"
1643 msgstr "Afprøv lyd:"
1644
1645 #: dialogs.c:720
1646 msgid "Play"
1647 msgstr "Afspil"
1648
1649 #: dialogs.c:721
1650 msgid "Move:"
1651 msgstr "Træk:"
1652
1653 #: dialogs.c:722
1654 msgid "Win:"
1655 msgstr "Gevinst:"
1656
1657 #: dialogs.c:723
1658 msgid "Lose:"
1659 msgstr "Tab:"
1660
1661 #: dialogs.c:724
1662 msgid "Draw:"
1663 msgstr "Remis:"
1664
1665 #: dialogs.c:725
1666 msgid "Unfinished:"
1667 msgstr "Uafsluttet:"
1668
1669 #: dialogs.c:726
1670 msgid "Alarm:"
1671 msgstr "Alarm:"
1672
1673 #: dialogs.c:727
1674 msgid "Challenge:"
1675 msgstr "Udfodring:"
1676
1677 #: dialogs.c:729
1678 msgid "Sounds Directory:"
1679 msgstr "Lydkatalog:"
1680
1681 #: dialogs.c:730
1682 msgid "Shout:"
1683 msgstr "Råb:"
1684
1685 #: dialogs.c:731
1686 msgid "S-Shout:"
1687 msgstr "S-råb:"
1688
1689 #: dialogs.c:732
1690 msgid "Channel:"
1691 msgstr "Kanal:"
1692
1693 #: dialogs.c:733
1694 msgid "Channel 1:"
1695 msgstr "Kanal 1:"
1696
1697 #: dialogs.c:734
1698 msgid "Tell:"
1699 msgstr "Tale:"
1700
1701 #: dialogs.c:735
1702 msgid "Kibitz:"
1703 msgstr "Kommentar:"
1704
1705 #: dialogs.c:736
1706 msgid "Request:"
1707 msgstr "Forespøgsel:"
1708
1709 #: dialogs.c:737
1710 msgid "Seek:"
1711 msgstr "Søgning:"
1712
1713 #: dialogs.c:753
1714 msgid "Sound Options"
1715 msgstr "Lydindstillinger"
1716
1717 #: dialogs.c:774
1718 msgid "White Piece Color:"
1719 msgstr "Farve for hvide brikker:"
1720
1721 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
1722 #: dialogs.c:777 dialogs.c:786 dialogs.c:792 dialogs.c:798 dialogs.c:804
1723 #: dialogs.c:810
1724 msgid "R"
1725 msgstr "R"
1726
1727 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
1728 #: dialogs.c:779 dialogs.c:787 dialogs.c:793 dialogs.c:799 dialogs.c:805
1729 #: dialogs.c:811
1730 msgid "G"
1731 msgstr "G"
1732
1733 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
1734 #: dialogs.c:781 dialogs.c:788 dialogs.c:794 dialogs.c:800 dialogs.c:806
1735 #: dialogs.c:812
1736 msgid "B"
1737 msgstr "B"
1738
1739 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
1740 #: dialogs.c:783 dialogs.c:789 dialogs.c:795 dialogs.c:801 dialogs.c:807
1741 #: dialogs.c:813
1742 msgid "D"
1743 msgstr "M"
1744
1745 #: dialogs.c:784
1746 msgid "Black Piece Color:"
1747 msgstr "Farve for sorte brikker:"
1748
1749 #: dialogs.c:790
1750 msgid "Light Square Color:"
1751 msgstr "Farve for lyse felter:"
1752
1753 #: dialogs.c:796
1754 msgid "Dark Square Color:"
1755 msgstr "Farve for mørke felter:"
1756
1757 #: dialogs.c:802
1758 msgid "Highlight Color:"
1759 msgstr "Farve til fremhævelse:"
1760
1761 #: dialogs.c:808
1762 msgid "Premove Highlight Color:"
1763 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
1764
1765 #: dialogs.c:814
1766 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
1767 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
1768
1769 #: dialogs.c:816
1770 msgid "Mono Mode"
1771 msgstr "Monokrom-tilstand"
1772
1773 #: dialogs.c:817
1774 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
1775 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
1776
1777 #: dialogs.c:818
1778 msgid "Use Board Textures"
1779 msgstr "Brug brætteksturer"
1780
1781 #: dialogs.c:819
1782 msgid "Light-Squares Texture File:"
1783 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
1784
1785 #: dialogs.c:820
1786 msgid "Dark-Squares Texture File:"
1787 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
1788
1789 #: dialogs.c:821
1790 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: dialogs.c:822
1794 #, fuzzy
1795 msgid "Directory with Pieces Images:"
1796 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
1797
1798 #: dialogs.c:872
1799 msgid "Board Options"
1800 msgstr "Brætindstillinger"
1801
1802 #: dialogs.c:925 menus.c:634
1803 msgid "ICS text menu"
1804 msgstr "ICS-tekstmenu"
1805
1806 #: dialogs.c:947
1807 msgid "clear"
1808 msgstr "ryd"
1809
1810 #: dialogs.c:948 dialogs.c:1036
1811 msgid "save changes"
1812 msgstr "gem ændringer"
1813
1814 #: dialogs.c:1051
1815 msgid "Edit book"
1816 msgstr "Redigér åbningsbog"
1817
1818 #: dialogs.c:1051 menus.c:636
1819 msgid "Tags"
1820 msgstr "Partidata"
1821
1822 #: dialogs.c:1193
1823 msgid "ICS input box"
1824 msgstr "ICS-inputboks"
1825
1826 #: dialogs.c:1225
1827 msgid "Type a move"
1828 msgstr "Tast et træk"
1829
1830 #: dialogs.c:1251
1831 msgid "Engine has no options"
1832 msgstr "Skakprogrammet har ingen tilvalg"
1833
1834 #: dialogs.c:1253
1835 msgid "Engine Settings"
1836 msgstr "Indstillinger for skakprogram"
1837
1838 #: dialogs.c:1278
1839 msgid "Select engine from list:"
1840 msgstr "Vælg skakprogram fra liste:"
1841
1842 #: dialogs.c:1281
1843 msgid "or specify one below:"
1844 msgstr "eller specificér en herunder:"
1845
1846 #: dialogs.c:1282
1847 msgid "Nickname (optional):"
1848 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
1849
1850 #: dialogs.c:1283
1851 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
1852 msgstr "Brug kaldenavnet som spillerbetegnelse i PGN-filer"
1853
1854 #: dialogs.c:1284
1855 msgid "Engine Directory:"
1856 msgstr "Skakprogramkatalog:"
1857
1858 #: dialogs.c:1285
1859 msgid "Engine Command:"
1860 msgstr "Skakprogramkommando:"
1861
1862 #: dialogs.c:1286
1863 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
1864 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra programstien hvis ikke udfyldt)"
1865
1866 #: dialogs.c:1287
1867 msgid "UCI"
1868 msgstr "UCI"
1869
1870 #: dialogs.c:1288
1871 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
1872 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige skakprogramfunktioner)"
1873
1874 #: dialogs.c:1289
1875 msgid "Must not use GUI book"
1876 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
1877
1878 #: dialogs.c:1290
1879 msgid "Add this engine to the list"
1880 msgstr "Tilføj dette skakprogram til listen"
1881
1882 #: dialogs.c:1291
1883 msgid "Force current variant with this engine"
1884 msgstr "Brug aktuel variant med dette skakprogram"
1885
1886 #: dialogs.c:1341
1887 #, fuzzy
1888 msgid "Load first engine"
1889 msgstr "Indlæs skakprogram"
1890
1891 #: dialogs.c:1347
1892 #, fuzzy
1893 msgid "Load second engine"
1894 msgstr "Indlæs skakprogrammet som"
1895
1896 #: dialogs.c:1370
1897 msgid "shuffle"
1898 msgstr "bland brikker"
1899
1900 #: dialogs.c:1371
1901 msgid "Start-position number:"
1902 msgstr "Startstillingsnummer:"
1903
1904 #: dialogs.c:1372
1905 msgid "randomize"
1906 msgstr "vælg tilfældigt"
1907
1908 #: dialogs.c:1373
1909 msgid "pick fixed"
1910 msgstr "vælg bestemt"
1911
1912 #: dialogs.c:1390
1913 msgid "New Shuffle Game"
1914 msgstr "Nyt blandet parti"
1915
1916 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
1917 #: dialogs.c:1409
1918 msgid "classical"
1919 msgstr "Klassisk"
1920
1921 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
1922 #: dialogs.c:1410
1923 msgid "incremental"
1924 msgstr "Tillægstid"
1925
1926 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
1927 #: dialogs.c:1411
1928 msgid "fixed max"
1929 msgstr "Maks. pr. træk"
1930
1931 #: dialogs.c:1412
1932 msgid "Moves per session:"
1933 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
1934
1935 #: dialogs.c:1413
1936 msgid "Initial time (min):"
1937 msgstr "Tid fra start (minutter):"
1938
1939 #: dialogs.c:1414
1940 msgid "Increment or max (sec/move):"
1941 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
1942
1943 #: dialogs.c:1415
1944 msgid "Time-Odds factors:"
1945 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
1946
1947 #: dialogs.c:1416
1948 msgid "Engine #1"
1949 msgstr "Skakprogram nr. 1"
1950
1951 #: dialogs.c:1417
1952 msgid "Engine #2 / Human"
1953 msgstr "Skakprogram nr. 2 / menneske"
1954
1955 #: dialogs.c:1457 dialogs.c:1460 dialogs.c:1465 dialogs.c:1466
1956 #: gtk/xoptions.c:191
1957 msgid "Unused"
1958 msgstr "Ubrugt"
1959
1960 #: dialogs.c:1478
1961 msgid "Time Control"
1962 msgstr "Betænkningstid"
1963
1964 #: dialogs.c:1507
1965 msgid "Error writing to chess program"
1966 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
1967
1968 #: dialogs.c:1574
1969 msgid "Cancel"
1970 msgstr "Annullér"
1971
1972 #: dialogs.c:1579 dialogs.c:1971 dialogs.c:1975
1973 msgid "King"
1974 msgstr "Konge"
1975
1976 #: dialogs.c:1582
1977 msgid "Captain"
1978 msgstr ""
1979
1980 #: dialogs.c:1583
1981 msgid "Lieutenant"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: dialogs.c:1584
1985 msgid "General"
1986 msgstr ""
1987
1988 #: dialogs.c:1585
1989 msgid "Warlord"
1990 msgstr ""
1991
1992 #: dialogs.c:1587 dialogs.c:1970 dialogs.c:1974 dialogs.c:1993
1993 msgid "Knight"
1994 msgstr "Springer"
1995
1996 #: dialogs.c:1588 dialogs.c:1970 dialogs.c:1974 dialogs.c:1993
1997 msgid "Bishop"
1998 msgstr "Løber"
1999
2000 #: dialogs.c:1589 dialogs.c:1970 dialogs.c:1974 dialogs.c:1993
2001 msgid "Rook"
2002 msgstr "Tårn"
2003
2004 #: dialogs.c:1593 dialogs.c:1972 dialogs.c:1976
2005 msgid "Archbishop"
2006 msgstr ""
2007
2008 #: dialogs.c:1594 dialogs.c:1972 dialogs.c:1976
2009 msgid "Chancellor"
2010 msgstr ""
2011
2012 #: dialogs.c:1596 dialogs.c:1971 dialogs.c:1975 dialogs.c:1993
2013 msgid "Queen"
2014 msgstr "Dronning"
2015
2016 #: dialogs.c:1600
2017 msgid "Defer"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: dialogs.c:1601 dialogs.c:1972 dialogs.c:1976
2021 msgid "Promote"
2022 msgstr "Bondeforvandling"
2023
2024 #: dialogs.c:1616
2025 msgid "Chat partner:"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: dialogs.c:1701
2029 msgid "Chat box"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: dialogs.c:1742
2033 msgid "factory"
2034 msgstr "standard"
2035
2036 #: dialogs.c:1743
2037 msgid "up"
2038 msgstr "op"
2039
2040 #: dialogs.c:1744
2041 msgid "down"
2042 msgstr "ned"
2043
2044 #: dialogs.c:1762
2045 msgid "No tag selected"
2046 msgstr "Ingen overskrift valgt"
2047
2048 #: dialogs.c:1793
2049 msgid "Game-list options"
2050 msgstr "Indstillinger for partiliste"
2051
2052 #: dialogs.c:1869 dialogs.c:1883
2053 msgid "Error"
2054 msgstr "Fejl"
2055
2056 #: dialogs.c:1906
2057 msgid "Fatal Error"
2058 msgstr "Fatal fejl"
2059
2060 #: dialogs.c:1906
2061 msgid "Exiting"
2062 msgstr "Afslutter"
2063
2064 #: dialogs.c:1917
2065 msgid "Information"
2066 msgstr "Meddelelse"
2067
2068 #: dialogs.c:1924
2069 msgid "Note"
2070 msgstr "Notits"
2071
2072 #: dialogs.c:1970 dialogs.c:2245 dialogs.c:2248
2073 msgid "White"
2074 msgstr "Hvid"
2075
2076 #: dialogs.c:1970 dialogs.c:1974 dialogs.c:1993
2077 msgid "Pawn"
2078 msgstr "Bonde"
2079
2080 #: dialogs.c:1971 dialogs.c:1975
2081 msgid "Elephant"
2082 msgstr ""
2083
2084 #: dialogs.c:1971 dialogs.c:1975
2085 msgid "Cannon"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: dialogs.c:1972 dialogs.c:1976
2089 msgid "Demote"
2090 msgstr ""
2091
2092 #: dialogs.c:1973 dialogs.c:1977
2093 msgid "Empty square"
2094 msgstr "Tomt felt"
2095
2096 #: dialogs.c:1973 dialogs.c:1977
2097 msgid "Clear board"
2098 msgstr "Ryd bræt"
2099
2100 #: dialogs.c:1974 dialogs.c:2257 dialogs.c:2260
2101 msgid "Black"
2102 msgstr "Sort"
2103
2104 #: dialogs.c:2073 menus.c:787
2105 msgid "File"
2106 msgstr "Fil"
2107
2108 #: dialogs.c:2074 menus.c:788
2109 msgid "Edit"
2110 msgstr "Redigér"
2111
2112 #: dialogs.c:2075 menus.c:789
2113 msgid "View"
2114 msgstr "Vis"
2115
2116 #: dialogs.c:2076 menus.c:790
2117 msgid "Mode"
2118 msgstr "Tilstand"
2119
2120 #: dialogs.c:2077 menus.c:791
2121 msgid "Action"
2122 msgstr "Handlinger"
2123
2124 #: dialogs.c:2078 menus.c:792
2125 msgid "Engine"
2126 msgstr "Skakprogram"
2127
2128 #: dialogs.c:2079 menus.c:793
2129 msgid "Options"
2130 msgstr "Indstillinger"
2131
2132 #: dialogs.c:2080 menus.c:794
2133 msgid "Help"
2134 msgstr "Hjælp"
2135
2136 #: dialogs.c:2090
2137 msgid "<<"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: dialogs.c:2091
2141 msgid "<"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: dialogs.c:2093
2145 msgid ">"
2146 msgstr ""
2147
2148 #: dialogs.c:2094
2149 msgid ">>"
2150 msgstr ""
2151
2152 #: dialogs.c:2364
2153 #, fuzzy
2154 msgid "Directories:"
2155 msgstr "Lydkatalog:"
2156
2157 #: dialogs.c:2365
2158 #, fuzzy
2159 msgid "Files:"
2160 msgstr "Fil"
2161
2162 #: dialogs.c:2366
2163 msgid "by name"
2164 msgstr ""
2165
2166 #: dialogs.c:2367
2167 msgid "by type"
2168 msgstr ""
2169
2170 #: dialogs.c:2370
2171 #, fuzzy
2172 msgid "Filename:"
2173 msgstr "Filter:"
2174
2175 #: dialogs.c:2371
2176 #, fuzzy
2177 msgid "New directory"
2178 msgstr "Skakprogramkatalog:"
2179
2180 #: dialogs.c:2372
2181 #, fuzzy
2182 msgid "File type:"
2183 msgstr "Filter:"
2184
2185 #: dialogs.c:2447
2186 #, fuzzy
2187 msgid "Contents of"
2188 msgstr "Kommentarer"
2189
2190 #: dialogs.c:2473
2191 #, fuzzy
2192 msgid "  next page"
2193 msgstr "næste side"
2194
2195 #: dialogs.c:2495
2196 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
2197 msgstr ""
2198
2199 #: dialogs.c:2496
2200 msgid "TRY ANOTHER NAME"
2201 msgstr ""
2202
2203 #: draw.c:293
2204 msgid ""
2205 "No default pieces installed\n"
2206 "Select your own -pieceImageDirectory"
2207 msgstr ""
2208
2209 #: engineoutput.c:107 menus.c:630
2210 #, c-format
2211 msgid "Engine Output"
2212 msgstr "Output fra skakprogram"
2213
2214 #: engineoutput.c:117
2215 #, c-format
2216 msgid "%s (%d reversible ply)"
2217 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
2218 msgstr[0] "%s (%d reversibelt træk)"
2219 msgstr[1] "%s (%d reversible træk)"
2220
2221 # NPS = Nodes pr. second
2222 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
2223 #: engineoutput.c:509 engineoutput.c:512 nengineoutput.c:81 nengineoutput.c:88
2224 msgid "NPS"
2225 msgstr "SPS"
2226
2227 #: gamelist.c:375
2228 #, c-format
2229 msgid "Reading game file (%d)"
2230 msgstr "Læser partifil (%d)"
2231
2232 #: gtk/xboard.c:787 xaw/xboard.c:1161
2233 #, c-format
2234 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
2235 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
2236
2237 #: gtk/xboard.c:796 xaw/xboard.c:1170
2238 #, c-format
2239 msgid "Failed to open file '%s'\n"
2240 msgstr "Åbning af filen \"%s\" mislykkedes\n"
2241
2242 #: gtk/xboard.c:811 xaw/xboard.c:1179
2243 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
2244 msgstr ""
2245 "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne "
2246 "størrelse"
2247
2248 #: gtk/xboard.c:830 xaw/xboard.c:1211
2249 #, c-format
2250 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
2251 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
2252
2253 #: gtk/xboard.c:870 xaw/xboard.c:1248
2254 #, c-format
2255 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
2256 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
2257
2258 #: gtk/xboard.c:911 xaw/xboard.c:1285
2259 #, c-format
2260 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
2261 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
2262
2263 #: gtk/xboard.c:1201 xaw/xboard.c:1567
2264 #, c-format
2265 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
2266 msgstr "Kan ikke lave skrifttypegruppe for %s.\n"
2267
2268 #: gtk/xboard.c:1226 xaw/xboard.c:1590
2269 #, c-format
2270 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
2271 msgstr "%s: Ingen skrifttyper matcher mønstret %s\n"
2272
2273 #: gtk/xboard.c:1665 xaw/xboard.c:2080
2274 msgid "Can't open temp file"
2275 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
2276
2277 #: gtk/xboard.c:2128
2278 msgid "Failed to open file"
2279 msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
2280
2281 #: menus.c:134
2282 msgid "Load game file name?"
2283 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
2284
2285 #: menus.c:179
2286 msgid "Load position file name?"
2287 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
2288
2289 #: menus.c:185
2290 msgid "Save game file name?"
2291 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
2292
2293 #: menus.c:194
2294 msgid "Save position file name?"
2295 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
2296
2297 #: menus.c:358
2298 msgid " (with Zippy code)"
2299 msgstr " (med Zippy-kode)"
2300
2301 #: menus.c:363
2302 #, fuzzy, c-format
2303 msgid ""
2304 "%s%s\n"
2305 "\n"
2306 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2307 "Enhancements Copyright 1992-2013 Free Software Foundation\n"
2308 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2309 "\n"
2310 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
2311 "information.\n"
2312 "The GTK build of this version is experimental and unstable\n"
2313 "\n"
2314 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2315 "Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/"
2316 "whats_new.html\n"
2317 "\n"
2318 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
2319 "\n"
2320 msgstr ""
2321 "%s%s\n"
2322 "\n"
2323 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2324 "Ændringer Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
2325 "Ændringer Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2326 "\n"
2327 "%s er frit programmel og er uden nogen form for garanti; se filen COPYING "
2328 "for mere information. \n"
2329 "Besøg XBoard på nettet på http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2330 "Se de nyeste funktioner på http://www.gnu.org/software/xboard/whats_new."
2331 "html\n"
2332 "\n"
2333 "Rapportér fejl via e-mail til <bug-xboard@gnu.org>\n"
2334 "Rapportér fejl i den danske oversættelse til <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
2335 "\n"
2336
2337 #: menus.c:375 menus.c:750
2338 msgid "About XBoard"
2339 msgstr "Om Xboard"
2340
2341 #: menus.c:582
2342 #, fuzzy
2343 msgid "New Game"
2344 msgstr "Nyt blandet parti"
2345
2346 #: menus.c:583
2347 msgid "New Shuffle Game ..."
2348 msgstr "Nyt blandet parti ..."
2349
2350 #: menus.c:584
2351 #, fuzzy
2352 msgid "New Variant ..."
2353 msgstr "Ny variant"
2354
2355 #: menus.c:586
2356 #, fuzzy
2357 msgid "Load Game"
2358 msgstr "Indlæs parti ..."
2359
2360 #: menus.c:587
2361 #, fuzzy
2362 msgid "Load Position"
2363 msgstr "find stilling"
2364
2365 #: menus.c:588
2366 #, fuzzy
2367 msgid "Next Position"
2368 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
2369
2370 #: menus.c:589
2371 #, fuzzy
2372 msgid "Prev Position"
2373 msgstr "Gemmer stilling"
2374
2375 #: menus.c:591
2376 #, fuzzy
2377 msgid "Save Game"
2378 msgstr "Gem parti ..."
2379
2380 #: menus.c:592
2381 #, fuzzy
2382 msgid "Save Position"
2383 msgstr "Gemmer stilling"
2384
2385 #: menus.c:593
2386 #, fuzzy
2387 msgid "Save Games as Book"
2388 msgstr "Gem partier i filen:"
2389
2390 #: menus.c:595
2391 msgid "Mail Move"
2392 msgstr "Send træk med e-post"
2393
2394 #: menus.c:596
2395 msgid "Reload CMail Message"
2396 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
2397
2398 #: menus.c:598
2399 msgid "Quit "
2400 msgstr ""
2401
2402 #: menus.c:603
2403 #, fuzzy
2404 msgid "Copy Game"
2405 msgstr "Kopiér partiliste"
2406
2407 #: menus.c:604
2408 #, fuzzy
2409 msgid "Copy Position"
2410 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
2411
2412 #: menus.c:605
2413 msgid "Copy Game List"
2414 msgstr "Kopiér partiliste"
2415
2416 #: menus.c:607
2417 #, fuzzy
2418 msgid "Paste Game"
2419 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
2420
2421 #: menus.c:608
2422 #, fuzzy
2423 msgid "Paste Position"
2424 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
2425
2426 #: menus.c:610 menus.c:652
2427 #, fuzzy
2428 msgid "Edit Game"
2429 msgstr "Redigér kommentar"
2430
2431 #: menus.c:611 menus.c:653
2432 #, fuzzy
2433 msgid "Edit Position"
2434 msgstr "find stilling"
2435
2436 # Partibeskrivelse i PGN-fil
2437 #: menus.c:612
2438 msgid "Edit Tags"
2439 msgstr "Redigér partidata"
2440
2441 #: menus.c:613
2442 msgid "Edit Comment"
2443 msgstr "Redigér kommentar"
2444
2445 #: menus.c:614
2446 msgid "Edit Book"
2447 msgstr "Redigér åbningsbog"
2448
2449 #: menus.c:616
2450 msgid "Revert"
2451 msgstr ""
2452
2453 #: menus.c:617
2454 msgid "Annotate"
2455 msgstr "Kommentér"
2456
2457 #: menus.c:618
2458 #, fuzzy
2459 msgid "Truncate Game"
2460 msgstr "Afkort partiet    End"
2461
2462 #: menus.c:620
2463 msgid "Backward"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: menus.c:621
2467 msgid "Forward"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: menus.c:622
2471 #, fuzzy
2472 msgid "Back to Start"
2473 msgstr "Sort i trækket"
2474
2475 #: menus.c:623
2476 #, fuzzy
2477 msgid "Forward to End"
2478 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
2479
2480 #: menus.c:628
2481 #, fuzzy
2482 msgid "Flip View"
2483 msgstr "Automatisk vending af brættet"
2484
2485 #: menus.c:631
2486 #, fuzzy
2487 msgid "Move History"
2488 msgstr "Trækliste"
2489
2490 #: menus.c:632
2491 #, fuzzy
2492 msgid "Evaluation Graph"
2493 msgstr "Evalueringsgraf"
2494
2495 #: menus.c:633
2496 #, fuzzy
2497 msgid "Game List"
2498 msgstr "Partiliste ..."
2499
2500 #: menus.c:637
2501 msgid "Comments"
2502 msgstr "Kommentarer"
2503
2504 #: menus.c:638
2505 msgid "ICS Input Box"
2506 msgstr "ICS-inputboks"
2507
2508 #: menus.c:639
2509 msgid "Open Chat Window"
2510 msgstr ""
2511
2512 #: menus.c:641
2513 msgid "Board..."
2514 msgstr "Bræt..."
2515
2516 #: menus.c:642
2517 msgid "Game List Tags..."
2518 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
2519
2520 #: menus.c:647
2521 #, fuzzy
2522 msgid "Machine White"
2523 msgstr "Skakprogram har hvid    Ctrl+W"
2524
2525 #: menus.c:648
2526 #, fuzzy
2527 msgid "Machine Black"
2528 msgstr "Skakprogrammatch"
2529
2530 #: menus.c:649
2531 #, fuzzy
2532 msgid "Two Machines"
2533 msgstr "To skakprogrammer    Ctrl+T"
2534
2535 #: menus.c:650
2536 #, fuzzy
2537 msgid "Analysis Mode"
2538 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
2539
2540 #: menus.c:651
2541 #, fuzzy
2542 msgid "Analyze Game"
2543 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
2544
2545 #: menus.c:654
2546 msgid "Training"
2547 msgstr "Træning"
2548
2549 #: menus.c:655
2550 msgid "ICS Client"
2551 msgstr "ICS-klient"
2552
2553 #: menus.c:657
2554 msgid "Machine Match"
2555 msgstr "Skakprogrammatch"
2556
2557 #: menus.c:658
2558 msgid "Pause"
2559 msgstr ""
2560
2561 #: menus.c:663
2562 msgid "Accept"
2563 msgstr ""
2564
2565 #: menus.c:664
2566 msgid "Decline"
2567 msgstr ""
2568
2569 #: menus.c:665
2570 msgid "Rematch"
2571 msgstr ""
2572
2573 #: menus.c:667
2574 #, fuzzy
2575 msgid "Call Flag"
2576 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
2577
2578 #: menus.c:668
2579 #, fuzzy
2580 msgid "Draw"
2581 msgstr "Remis:"
2582
2583 #: menus.c:669
2584 msgid "Adjourn"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: menus.c:670
2588 msgid "Abort"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: menus.c:671
2592 msgid "Resign"
2593 msgstr ""
2594
2595 #: menus.c:673
2596 #, fuzzy
2597 msgid "Stop Observing"
2598 msgstr "Stop observation    F10"
2599
2600 #: menus.c:674
2601 #, fuzzy
2602 msgid "Stop Examining"
2603 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
2604
2605 #: menus.c:675
2606 msgid "Upload to Examine"
2607 msgstr "Overfør til undersøgelse"
2608
2609 #: menus.c:677
2610 msgid "Adjudicate to White"
2611 msgstr "Døm hvid gevinst"
2612
2613 #: menus.c:678
2614 msgid "Adjudicate to Black"
2615 msgstr "Døm sort gevinst"
2616
2617 #: menus.c:679
2618 msgid "Adjudicate Draw"
2619 msgstr "Døm remis"
2620
2621 #: menus.c:684
2622 #, fuzzy
2623 msgid "Load New 1st Engine ..."
2624 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2625
2626 #: menus.c:685
2627 #, fuzzy
2628 msgid "Load New 2nd Engine ..."
2629 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2630
2631 #: menus.c:687
2632 msgid "Engine #1 Settings ..."
2633 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
2634
2635 #: menus.c:688
2636 msgid "Engine #2 Settings ..."
2637 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 2 ..."
2638
2639 #: menus.c:690
2640 msgid "Hint"
2641 msgstr "Tip"
2642
2643 #: menus.c:691
2644 msgid "Book"
2645 msgstr "Åbningsbog"
2646
2647 #: menus.c:693
2648 #, fuzzy
2649 msgid "Move Now"
2650 msgstr "Lyd ved træk"
2651
2652 #: menus.c:694
2653 #, fuzzy
2654 msgid "Retract Move"
2655 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
2656
2657 #: menus.c:700
2658 msgid "General ..."
2659 msgstr "Generelle ..."
2660
2661 #: menus.c:702
2662 #, fuzzy
2663 msgid "Time Control ..."
2664 msgstr "Betænkningstid"
2665
2666 #: menus.c:703
2667 #, fuzzy
2668 msgid "Common Engine ..."
2669 msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
2670
2671 #: menus.c:704
2672 #, fuzzy
2673 msgid "Adjudications ..."
2674 msgstr "Afgørelser ...    Alt+Shift+J"
2675
2676 #: menus.c:705
2677 msgid "ICS ..."
2678 msgstr "ICS ..."
2679
2680 #: menus.c:706
2681 msgid "Match ..."
2682 msgstr "Match ..."
2683
2684 #: menus.c:707
2685 msgid "Load Game ..."
2686 msgstr "Indlæs parti ..."
2687
2688 #: menus.c:708
2689 msgid "Save Game ..."
2690 msgstr "Gem parti ..."
2691
2692 #: menus.c:709
2693 msgid "Game List ..."
2694 msgstr "Partiliste ..."
2695
2696 #: menus.c:710
2697 msgid "Sounds ..."
2698 msgstr "Lyde ..."
2699
2700 #: menus.c:713
2701 msgid "Always Queen"
2702 msgstr ""
2703
2704 #: menus.c:719
2705 msgid "Flash Moves"
2706 msgstr "Blink ved træk"
2707
2708 #: menus.c:721
2709 msgid "Highlight Dragging"
2710 msgstr "Fremhæv flytning"
2711
2712 #: menus.c:724
2713 msgid "Highlight With Arrow"
2714 msgstr "Fremhæv med pil"
2715
2716 #: menus.c:725
2717 msgid "Move Sound"
2718 msgstr "Lyd ved træk"
2719
2720 #: menus.c:727
2721 msgid "Periodic Updates"
2722 msgstr "Periodisk opdatering"
2723
2724 #: menus.c:729
2725 msgid "Popup Exit Message"
2726 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
2727
2728 #: menus.c:731
2729 msgid "Show Coords"
2730 msgstr "Vis koordinater"
2731
2732 #: menus.c:732
2733 #, fuzzy
2734 msgid "Hide Thinking"
2735 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
2736
2737 #: menus.c:736
2738 msgid "Save Settings Now"
2739 msgstr "Gem indstillinger nu"
2740
2741 #: menus.c:737
2742 msgid "Save Settings on Exit"
2743 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
2744
2745 #: menus.c:742
2746 msgid "Info XBoard"
2747 msgstr "Info XBoard"
2748
2749 #: menus.c:743
2750 #, fuzzy
2751 msgid "Man XBoard"
2752 msgstr "Man XBoard    F1"
2753
2754 #: menus.c:745
2755 msgid "XBoard Home Page"
2756 msgstr "XBoards hjemmeside (engelsk)"
2757
2758 #: menus.c:746
2759 msgid "On-line User Guide"
2760 msgstr "Online brugervejledning (engelsk)"
2761
2762 #: menus.c:747
2763 msgid "Development News"
2764 msgstr "Nyheder i denne version (engelsk)"
2765
2766 #: menus.c:748
2767 msgid "e-Mail Bug Report"
2768 msgstr "E-mail fejlrapport"
2769
2770 #: nengineoutput.c:78 nengineoutput.c:85
2771 #, fuzzy
2772 msgid "engine name"
2773 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2774
2775 #: nengineoutput.c:80 nengineoutput.c:87
2776 #, fuzzy
2777 msgid "move"
2778 msgstr "Forhåndstræk"
2779
2780 #: nengineoutput.c:153
2781 msgid "Engine output"
2782 msgstr "Output fra skakprogram"
2783
2784 #: nengineoutput.c:157
2785 msgid ""
2786 "Mismatch of STRIDE in nengineoutput.c\n"
2787 "Change and recompile!"
2788 msgstr ""
2789
2790 #: nevalgraph.c:68
2791 msgid "Evaluation graph"
2792 msgstr "Evalueringsgraf"
2793
2794 #: nevalgraph.c:105
2795 msgid "Eval"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: ngamelist.c:87
2799 msgid "find position"
2800 msgstr "find stilling"
2801
2802 #: ngamelist.c:88
2803 msgid "narrow"
2804 msgstr ""
2805
2806 #: ngamelist.c:89
2807 msgid "thresholds"
2808 msgstr "grænseværdier"
2809
2810 #: ngamelist.c:90
2811 #, fuzzy
2812 msgid "tags"
2813 msgstr "Partidata"
2814
2815 #: ngamelist.c:91
2816 msgid "next"
2817 msgstr "næste"
2818
2819 #: ngamelist.c:92
2820 msgid "close"
2821 msgstr "luk"
2822
2823 #: ngamelist.c:116
2824 msgid "No game selected"
2825 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
2826
2827 #: ngamelist.c:122
2828 msgid "Can't go forward any further"
2829 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
2830
2831 #: ngamelist.c:192
2832 #, c-format
2833 msgid "Scanning through games (%d)"
2834 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
2835
2836 #: ngamelist.c:211
2837 msgid "previous page"
2838 msgstr "forrige side"
2839
2840 #: ngamelist.c:214
2841 msgid "next page"
2842 msgstr "næste side"
2843
2844 #: ngamelist.c:217
2845 msgid "no games matched your request"
2846 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
2847
2848 #: ngamelist.c:219
2849 #, c-format
2850 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
2851 msgstr "%s - %d/%d partier (%d-%d-%d)"
2852
2853 #: ngamelist.c:274
2854 msgid "There is no game list"
2855 msgstr "Der er ingen partiliste"
2856
2857 #: nhistory.c:109
2858 msgid "Move list"
2859 msgstr "Trækliste"
2860
2861 #: usystem.c:222
2862 #, c-format
2863 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
2864 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
2865
2866 #: usystem.c:230
2867 #, c-format
2868 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
2869 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i \"%s\"\n"
2870
2871 #: usystem.c:259
2872 #, c-format
2873 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
2874 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
2875
2876 #: usystem.c:371
2877 #, c-format
2878 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
2879 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
2880
2881 #: usystem.c:556
2882 msgid "Socket support is not configured in"
2883 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
2884
2885 #: usystem.c:645
2886 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
2887 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
2888
2889 #: xaw/xboard.c:477
2890 #, c-format
2891 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
2892 msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
2893
2894 #: xaw/xboard.c:498
2895 #, c-format
2896 msgid "Available `%s' sizes:\n"
2897 msgstr "Tilgængelige \"%s\"-størrelser:\n"
2898
2899 #: xaw/xboard.c:531
2900 #, c-format
2901 msgid "Error: No `%s' files!\n"
2902 msgstr "Fejl: Ingen \"%s\"-filer!\n"
2903
2904 #: xaw/xboard.c:544
2905 #, c-format
2906 msgid ""
2907 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
2908 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
2909 "   Please report this error to %s.\n"
2910 "   Include system type & operating system in message.\n"
2911 msgstr ""
2912 "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
2913 "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
2914 "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
2915 "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
2916
2917 #: xaw/xboard.c:1291
2918 #, c-format
2919 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
2920 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
2921
2922 #: xaw/xengineoutput.c:114
2923 #, c-format
2924 msgid "Error %d loading icon image\n"
2925 msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
2926
2927 #: xaw/xoptions.c:321 xaw/xoptions.c:1015
2928 msgid "browse"
2929 msgstr "gennemse"
2930
2931 #: xaw/xoptions.c:387 xaw/xoptions.c:388
2932 msgid "Ctrl"
2933 msgstr ""
2934
2935 #: xaw/xoptions.c:393 xaw/xoptions.c:394
2936 msgid "Alt"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: xaw/xoptions.c:399 xaw/xoptions.c:400
2940 msgid "Shift"
2941 msgstr ""
2942
2943 #: xaw/xoptions.c:1262
2944 msgid "OK"
2945 msgstr "o.k."
2946
2947 #: xaw/xoptions.c:1266
2948 msgid "cancel"
2949 msgstr "annullér"
2950
2951 #~ msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
2952 #~ msgstr "genkendte \"%s\" (%d) som variant %s\n"
2953
2954 #~ msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
2955 #~ msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
2956
2957 #~ msgid "Parsing board: %s\n"
2958 #~ msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
2959
2960 #~ msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
2961 #~ msgstr "Fandt uventet aktivt skakprogram til ICS-analyse\n"
2962
2963 #~ msgid "ICS engine analyze starting... \n"
2964 #~ msgstr "Starter skakprogram til ICS-analyse ...\n"
2965
2966 #~ msgid ""
2967 #~ "resolved %s at pixel size %d\n"
2968 #~ "  to %s\n"
2969 #~ msgstr ""
2970 #~ "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
2971 #~ " til %s\n"
2972
2973 #~ msgid "New Game        Ctrl+N"
2974 #~ msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
2975
2976 #~ msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
2977 #~ msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
2978
2979 #~ msgid "Load Game       Ctrl+O"
2980 #~ msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
2981
2982 #~ msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
2983 #~ msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
2984
2985 #~ msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
2986 #~ msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
2987
2988 #~ msgid "Save Game       Ctrl+S"
2989 #~ msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
2990
2991 #~ msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
2992 #~ msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
2993
2994 #~ msgid "Quit                 Ctr+Q"
2995 #~ msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
2996
2997 #~ msgid "Copy Game    Ctrl+C"
2998 #~ msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
2999
3000 #~ msgid "Edit Game      Ctrl+E"
3001 #~ msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
3002
3003 #~ msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
3004 #~ msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
3005
3006 #~ msgid "Revert              Home"
3007 #~ msgstr "Annullér variantlinje    Home"
3008
3009 #~ msgid "Backward         Alt+Left"
3010 #~ msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
3011
3012 #~ msgid "Forward           Alt+Right"
3013 #~ msgstr "Fremad    Alt+Højre"
3014
3015 #~ msgid "Back to Start     Alt+Home"
3016 #~ msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
3017
3018 #~ msgid "Flip View             F2"
3019 #~ msgstr "Vend brættet    F2"
3020
3021 #~ msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
3022 #~ msgstr "Output fra skakprogram    Alt+Shift+O"
3023
3024 #~ msgid "Move History       Alt+Shift+H"
3025 #~ msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
3026
3027 #~ msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
3028 #~ msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
3029
3030 #~ msgid "Game List            Alt+Shift+G"
3031 #~ msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
3032
3033 #~ msgid "Machine Black  Ctrl+B"
3034 #~ msgstr "Skakprogram har sort    Ctrl+B"
3035
3036 #~ msgid "Edit Game         Ctrl+E"
3037 #~ msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
3038
3039 #~ msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
3040 #~ msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
3041
3042 #~ msgid "Pause               Pause"
3043 #~ msgstr "Pause    Pause"
3044
3045 #~ msgid "Accept             F3"
3046 #~ msgstr "Godkend    F3"
3047
3048 #~ msgid "Decline            F4"
3049 #~ msgstr "Afvis    F4"
3050
3051 #~ msgid "Rematch           F12"
3052 #~ msgstr "Ny match    F12"
3053
3054 #~ msgid "Draw                F6"
3055 #~ msgstr "Remis    F6"
3056
3057 #~ msgid "Adjourn            F7"
3058 #~ msgstr "Udsæt partiet    F7"
3059
3060 #~ msgid "Abort                F8"
3061 #~ msgstr "Annullér partiet   F8"
3062
3063 #~ msgid "Resign              F9"
3064 #~ msgstr "Opgiv    F9"
3065
3066 #~ msgid "Move Now     Ctrl+M"
3067 #~ msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
3068
3069 #~ msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
3070 #~ msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
3071
3072 #~ msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
3073 #~ msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
3074
3075 #~ msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
3076 #~ msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
3077
3078 #~ msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
3079 #~ msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
3080
3081 #~ msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
3082 #~ msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
3083
3084 #~ msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
3085 #~ msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
3086
3087 #~ msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
3088 #~ msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
3089
3090 #~ msgid ""
3091 #~ "WARNING: variants with un-orthodox\n"
3092 #~ "pieces only have built-in bitmaps\n"
3093 #~ "for -boardSize middling, bulky and\n"
3094 #~ "petite, and substitute king or amazon\n"
3095 #~ "for missing bitmaps. (See manual.)"
3096 #~ msgstr ""
3097 #~ "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
3098 #~ "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
3099 #~ "for -boardSize middling, bulky og\n"
3100 #~ "petite, og bruger konge eller amazone\n"
3101 #~ "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
3102
3103 #~ msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
3104 #~ msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
3105
3106 #~ msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
3107 #~ msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
3108
3109 #~ msgid ""
3110 #~ "XBoard square size (hint): %d\n"
3111 #~ "%s fulldir:%s:\n"
3112 #~ msgstr ""
3113 #~ "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
3114 #~ "%s-fuldt katalog: %s:\n"
3115
3116 #~ msgid "Closest %s size: %d\n"
3117 #~ msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
3118
3119 #~ msgid "%s: error loading XIM!\n"
3120 #~ msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
3121
3122 #~ msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
3123 #~ msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
3124
3125 #~ msgid ""
3126 #~ "\n"
3127 #~ "Loading XIMs...\n"
3128 #~ msgstr ""
3129 #~ "\n"
3130 #~ "Indlæser XIM'er ...\n"
3131
3132 #~ msgid "(File:%s:) "
3133 #~ msgstr "(Fil:%s:) "
3134
3135 #~ msgid "light square "
3136 #~ msgstr "lyst felt "
3137
3138 #~ msgid "dark square "
3139 #~ msgstr "mørkt felt "
3140
3141 #~ msgid "Done.\n"
3142 #~ msgstr "Udført.\n"
3143
3144 #~ msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
3145 #~ msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
3146
3147 #~ msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
3148 #~ msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
3149
3150 #~ msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
3151 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
3152
3153 #~ msgid ""
3154 #~ "\n"
3155 #~ "Loading XPMs...\n"
3156 #~ msgstr ""
3157 #~ "\n"
3158 #~ "Indlæser XPM'er ...\n"
3159
3160 #~ msgid "(Replace by File:%s:) "
3161 #~ msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
3162
3163 #~ msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
3164 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
3165
3166 #~ msgid "Can't open bitmap file %s"
3167 #~ msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
3168
3169 #~ msgid "Invalid bitmap in file %s"
3170 #~ msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
3171
3172 #~ msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
3173 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
3174
3175 #~ msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
3176 #~ msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
3177
3178 #~ msgid "%s: %s...using built-in\n"
3179 #~ msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
3180
3181 #~ msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
3182 #~ msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
3183
3184 #~ msgid "Browse"
3185 #~ msgstr "Gennemse"
3186
3187 #~ msgid "Filter on extensions:"
3188 #~ msgstr "Filter for filendelser:"
3189
3190 #~ msgid "Pathname:"
3191 #~ msgstr "Stinavn:"
3192
3193 #~ msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
3194 #~ msgstr "XsraSelFile: Kan ikke hente det aktuelle katalog"
3195
3196 #~ msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3197 #~ msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3198
3199 #~ msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3200 #~ msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3201
3202 #~ msgid "Drop"
3203 #~ msgstr "Placér"
3204
3205 #~ msgid "could not open: "
3206 #~ msgstr "kunne ikke åbne: "
3207
3208 #~ msgid "Can't open file"
3209 #~ msgstr "Kan ikke åbne fil"
3210
3211 #~ msgid "Promotion"
3212 #~ msgstr "Bondeforvandling"
3213
3214 #~ msgid "Promote to what?"
3215 #~ msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
3216
3217 #~ msgid "ok"
3218 #~ msgstr "o.k."
3219
3220 #~ msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
3221 #~ msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
3222
3223 #~ msgid "enter"
3224 #~ msgstr "udfør"
3225
3226 #~ msgid "This feature is experimental"
3227 #~ msgstr "Denne funktion er eksperimental"
3228
3229 #~ msgid "filtertext"
3230 #~ msgstr "filtertekst"
3231
3232 #~ msgid "apply"
3233 #~ msgstr "anvend"
3234
3235 #~ msgid "load"
3236 #~ msgstr "indlæs"
3237
3238 #~ msgid "prev"
3239 #~ msgstr "forrige"
3240
3241 #~ msgid "First Engine"
3242 #~ msgstr "Første skakprogram"
3243
3244 #~ msgid "Second Engine"
3245 #~ msgstr "Andet skakprogram"
3246
3247 #~ msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
3248 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
3249
3250 #~ msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
3251 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
3252
3253 #~ msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
3254 #~ msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"