Control Eval Graph with mouse
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Sprogbrug:
10 # Chess engine, engine, chess program, chess machine: Disse bruges i flæng
11 #    i originalen. Er oversat til skakprogram.
12 # Pairing engine: Paringsprogram
13 #
14 # Korrektur og gode forslag:
15 # Morten Bo Johansen, dec. 2011
16 # Joe Dalton, feb. 2012
17 #
18 # Oversætter:
19 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011, 2012.
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20120304\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
24 "POT-Creation-Date: 2014-01-19 22:19-0800\n"
25 "PO-Revision-Date: 2012-03-06 12:27+0100\n"
26 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
27 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
28 "MIME-Version: 1.0\n"
29 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
30 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
31 "Language: da\n"
32 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
33 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
34
35 #: args.h:833
36 #, c-format
37 msgid "%s in settings file\n"
38 msgstr "%s i indstillingsfil\n"
39
40 #: args.h:867
41 #, c-format
42 msgid "Bad integer value %s"
43 msgstr "Forkert heltalsværdi %s"
44
45 #: args.h:968 args.h:1229
46 #, c-format
47 msgid "Unrecognized argument %s"
48 msgstr "Ikke genkendt argument %s"
49
50 #: args.h:999
51 #, c-format
52 msgid "No value provided for argument %s"
53 msgstr "Ingen værdi givet for argumentet %s"
54
55 #: args.h:1059
56 #, c-format
57 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
58 msgstr "Ukomplet \\-undvigesekvens i værdi for %s"
59
60 #: args.h:1170
61 #, c-format
62 msgid "Failed to open indirection file %s"
63 msgstr "Åbning af inkluderet fil \"%s\" mislykkedes"
64
65 #: args.h:1187
66 #, c-format
67 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
68 msgstr "Ikke genkendt boolesk argumentværdi %s"
69
70 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
71 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
72 #: backend.c:800
73 msgid "first"
74 msgstr "første"
75
76 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
77 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
78 #: backend.c:803
79 msgid "second"
80 msgstr "det andet"
81
82 #: backend.c:885
83 #, c-format
84 msgid "protocol version %d not supported"
85 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
86
87 #: backend.c:991
88 msgid "You did not specify the engine executable"
89 msgstr "Du angav ikke et kørbart skakprogram"
90
91 #: backend.c:1049
92 #, c-format
93 msgid "bad timeControl option %s"
94 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
95
96 #: backend.c:1064
97 #, c-format
98 msgid "bad searchTime option %s"
99 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
100
101 #: backend.c:1170
102 #, c-format
103 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
104 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
105
106 #: backend.c:1188
107 #, c-format
108 msgid "Unknown variant name %s"
109 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
110
111 #: backend.c:1439
112 msgid "Starting chess program"
113 msgstr "Starter skakprogram"
114
115 #: backend.c:1462
116 msgid "Bad game file"
117 msgstr "Fejl i partifil"
118
119 #: backend.c:1469
120 msgid "Bad position file"
121 msgstr "Fejl i stillingsfil"
122
123 #: backend.c:1483
124 msgid "Pick new game"
125 msgstr "Vælg nyt spil"
126
127 # cycle = runde?
128 #: backend.c:1552
129 #, fuzzy
130 msgid ""
131 "You restarted an already completed tourney.\n"
132 "One more cycle will now be added to it.\n"
133 "Games commence in 10 sec."
134 msgstr ""
135 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
136 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
137 "Partierne starter om 10 sekunder"
138
139 #: backend.c:1559
140 #, c-format
141 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
142 msgstr "Alle partier i turneringen \"%s\" er allerede færdige eller i gang"
143
144 #: backend.c:1566
145 msgid "Can't have a match with no chess programs"
146 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
147
148 #: backend.c:1620
149 #, c-format
150 msgid "Could not open comm port %s"
151 msgstr "Kunne ikke åbne seriel port %s"
152
153 #: backend.c:1623
154 #, c-format
155 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
156 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
157
158 #: backend.c:1679
159 #, c-format
160 msgid "Unknown initialMode %s"
161 msgstr "Ukendt initialMode %s"
162
163 #: backend.c:1705
164 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
165 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
166
167 #: backend.c:1732
168 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
169 msgstr "Analysetilstand kræver et skakprogram"
170
171 #: backend.c:1736
172 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
173 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
174
175 #: backend.c:1747
176 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
177 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver et skakprogram"
178
179 #: backend.c:1752
180 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
181 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
182
183 #: backend.c:1759
184 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
185 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver et skakprogram"
186
187 #: backend.c:1764
188 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
189 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
190
191 #: backend.c:1771
192 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
193 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver et skakprogram"
194
195 #: backend.c:1776
196 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
197 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
198
199 #: backend.c:1787
200 msgid "Training mode requires a game file"
201 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
202
203 #: backend.c:1950 backend.c:2005 backend.c:2028 backend.c:2430
204 msgid "Error writing to ICS"
205 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
206
207 #: backend.c:1965
208 msgid "Error reading from keyboard"
209 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
210
211 #: backend.c:1968
212 msgid "Got end of file from keyboard"
213 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
214
215 #: backend.c:2276
216 #, c-format
217 msgid "Unknown wild type %d"
218 msgstr "Ukendt vild type %d"
219
220 #: backend.c:2347 usystem.c:329
221 msgid "Error writing to display"
222 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
223
224 #. TRANSLATORS: to 'kibitz' is to send a message to all players and the game observers
225 #: backend.c:3105
226 #, c-format
227 msgid "your opponent kibitzes: %s"
228 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
229
230 #: backend.c:3634
231 msgid "Error gathering move list: two headers"
232 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
233
234 #: backend.c:3681
235 msgid "Error gathering move list: nested"
236 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
237
238 #: backend.c:3785 backend.c:4203 backend.c:4407 backend.c:4966 backend.c:4970
239 #: backend.c:7073 backend.c:12577 backend.c:14306 backend.c:14383
240 #: backend.c:14429 backend.c:14435 backend.c:14440 backend.c:14445
241 msgid "vs."
242 msgstr "–"
243
244 #: backend.c:3913
245 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
246 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
247
248 #: backend.c:4251
249 msgid "Connection closed by ICS"
250 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
251
252 #: backend.c:4253
253 msgid "Error reading from ICS"
254 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
255
256 #: backend.c:4330
257 #, c-format
258 msgid ""
259 "Failed to parse board string:\n"
260 "\"%s\""
261 msgstr ""
262 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
263 "\"%s\""
264
265 #: backend.c:4339 backend.c:10203
266 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
267 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
268
269 #: backend.c:4458
270 msgid "Error gathering move list: extra board"
271 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
272
273 #: backend.c:4890 backend.c:4912
274 #, c-format
275 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
276 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
277
278 #: backend.c:5161
279 #, c-format
280 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
281 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
282
283 #: backend.c:5232
284 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
285 msgstr "Du kan ikke gøre dette, mens du spiller eller observerer"
286
287 #: backend.c:6174
288 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
289 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
290
291 #: backend.c:6664
292 msgid "You are playing Black"
293 msgstr "Du spiller sort"
294
295 #: backend.c:6673 backend.c:6700
296 msgid "You are playing White"
297 msgstr "Du spiller hvid"
298
299 #: backend.c:6682 backend.c:6708 backend.c:6828 backend.c:6853 backend.c:6869
300 #: backend.c:15113
301 msgid "It is White's turn"
302 msgstr "Det er hvids tur"
303
304 #: backend.c:6686 backend.c:6712 backend.c:6836 backend.c:6859 backend.c:6890
305 #: backend.c:15105
306 msgid "It is Black's turn"
307 msgstr "Det er sorts tur"
308
309 #: backend.c:6725
310 msgid "Displayed position is not current"
311 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
312
313 #: backend.c:6963
314 msgid "Illegal move"
315 msgstr "Ulovligt træk"
316
317 #: backend.c:7030
318 msgid "End of game"
319 msgstr "Slutningen af partiet"
320
321 #: backend.c:7033
322 msgid "Incorrect move"
323 msgstr "Ukorrekt træk"
324
325 #: backend.c:7423 backend.c:7569
326 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
327 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
328
329 #: backend.c:7532
330 msgid "only marked squares are legal"
331 msgstr ""
332
333 #: backend.c:7820
334 msgid "Swiss tourney finished"
335 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
336
337 #: backend.c:8336
338 msgid "could not load EGBB library"
339 msgstr ""
340
341 #: backend.c:8339
342 msgid "wrong EGBB version"
343 msgstr ""
344
345 #: backend.c:8452
346 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
347 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsprogram"
348
349 #: backend.c:8603
350 #, c-format
351 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
352 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s skakprogram"
353
354 #: backend.c:8849
355 msgid "Bad FEN received from engine"
356 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra skakprogram"
357
358 #: backend.c:8950
359 msgid "Engine did not send setup for non-standard variant"
360 msgstr ""
361
362 #: backend.c:9023 backend.c:14168 backend.c:14236
363 #, c-format
364 msgid "%s does not support analysis"
365 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
366
367 #: backend.c:9089
368 #, c-format
369 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
370 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
371
372 #: backend.c:9116
373 #, c-format
374 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
375 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
376
377 #: backend.c:9137
378 #, c-format
379 msgid "Hint: %s"
380 msgstr "Tip: %s"
381
382 #: backend.c:9142
383 #, c-format
384 msgid ""
385 "Illegal hint move \"%s\"\n"
386 "from %s chess program"
387 msgstr ""
388 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
389 "fra %s skakprogram"
390
391 #: backend.c:9317
392 msgid "Machine accepts your draw offer"
393 msgstr "Skakprogrammet accepterer dit remistilbud"
394
395 #: backend.c:9320
396 #, fuzzy
397 msgid ""
398 "Machine offers a draw.\n"
399 "Select Action / Draw to accept."
400 msgstr ""
401 "Skakprogrammet tilbyder remis\n"
402 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
403
404 #. TRANSLATORS: PV = principal variation, the variation the chess engine thinks is the best for everyone
405 #: backend.c:9402
406 msgid "failed writing PV"
407 msgstr "skrivning af analysevariant mislykkedes"
408
409 #: backend.c:9701
410 #, c-format
411 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
412 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
413
414 #: backend.c:9711
415 #, c-format
416 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
417 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
418
419 #: backend.c:9722
420 msgid "Gap in move list"
421 msgstr "Hul i trækliste"
422
423 #: backend.c:10357
424 #, c-format
425 msgid "Variant %s not supported by %s"
426 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
427
428 #: backend.c:10364
429 #, c-format
430 msgid ", but %s is"
431 msgstr ""
432
433 #: backend.c:10506
434 #, c-format
435 msgid "Startup failure on '%s'"
436 msgstr "Opstartsfejl på \"%s\""
437
438 #: backend.c:10537
439 msgid "Waiting for first chess program"
440 msgstr "Venter på første skakprogram"
441
442 #: backend.c:10542 backend.c:14454
443 msgid "Waiting for second chess program"
444 msgstr "Venter på andet skakprogram"
445
446 #: backend.c:10591
447 msgid "Could not write on tourney file"
448 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
449
450 #: backend.c:10665
451 msgid ""
452 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
453 "Terminate its game first."
454 msgstr ""
455 "Du kan ikke udskifte et skakprogram, mens det bruges!\n"
456 "Afslut dets parti først."
457
458 #: backend.c:10679
459 msgid "No engine with the name you gave is installed"
460 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
461
462 #: backend.c:10681
463 msgid ""
464 "First change an engine by editing the participants list\n"
465 "of the Tournament Options dialog"
466 msgstr ""
467 "Ændr først skakprogram ved at redigere deltagerlisten\n"
468 "i turneringsindstillingerne"
469
470 #: backend.c:10682
471 msgid "You can only change one engine at the time"
472 msgstr "Du kan kun ændre et skakprogram ad gangen"
473
474 #: backend.c:10697 backend.c:10845
475 #, fuzzy, c-format
476 msgid "No engine %s is installed"
477 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
478
479 #: backend.c:10717
480 msgid ""
481 "You must supply a tournament file,\n"
482 "for storing the tourney progress"
483 msgstr ""
484 "Du skal angive en turneringsfil\n"
485 "til at gemme turneringens afvikling"
486
487 #: backend.c:10727
488 msgid "Not enough participants"
489 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
490
491 #: backend.c:10929
492 msgid "Bad tournament file"
493 msgstr "Fejl i turneringsfil"
494
495 #: backend.c:10941
496 msgid "Waiting for other game(s)"
497 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
498
499 #: backend.c:10954
500 msgid "No pairing engine specified"
501 msgstr "Der er ikke noget parringsprogram specificeret"
502
503 #: backend.c:11430
504 #, c-format
505 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
506 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
507
508 #: backend.c:11897 backend.c:11928
509 #, c-format
510 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
511 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
512
513 #: backend.c:11917
514 #, c-format
515 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
516 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
517
518 #: backend.c:11971 backend.c:13010 backend.c:13203 backend.c:13567
519 #, c-format
520 msgid "Can't open \"%s\""
521 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
522
523 #: backend.c:11983 menus.c:116
524 msgid "Cannot build game list"
525 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
526
527 #: backend.c:12068
528 msgid "No more games in this message"
529 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
530
531 #: backend.c:12108
532 msgid "No game has been loaded yet"
533 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
534
535 #: backend.c:12112 backend.c:12991 ngamelist.c:129
536 msgid "Can't back up any further"
537 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
538
539 #: backend.c:12553
540 msgid "Game number out of range"
541 msgstr "Partinummer findes ikke"
542
543 #: backend.c:12564
544 msgid "Can't seek on game file"
545 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
546
547 #: backend.c:12622
548 msgid "Game not found in file"
549 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
550
551 #: backend.c:12751 backend.c:13087
552 msgid "Bad FEN position in file"
553 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
554
555 #: backend.c:12903
556 msgid "No moves in game"
557 msgstr "Ingen træk i partiet"
558
559 #: backend.c:12987
560 msgid "No position has been loaded yet"
561 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
562
563 #: backend.c:13048 backend.c:13059
564 msgid "Can't seek on position file"
565 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
566
567 #: backend.c:13066 backend.c:13078
568 msgid "Position not found in file"
569 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
570
571 #: backend.c:13118
572 msgid "Black to play"
573 msgstr "Sort i trækket"
574
575 #: backend.c:13121
576 msgid "White to play"
577 msgstr "Hvid i trækket"
578
579 #: backend.c:13208 backend.c:13572
580 msgid "Waiting for access to save file"
581 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
582
583 #: backend.c:13210
584 msgid "Saving game"
585 msgstr "Gemmer parti"
586
587 #: backend.c:13211
588 msgid "Bad Seek"
589 msgstr "Søgning mislykkedes"
590
591 #: backend.c:13574
592 msgid "Saving position"
593 msgstr "Gemmer stilling"
594
595 #: backend.c:13700
596 msgid ""
597 "You have edited the game history.\n"
598 "Use Reload Same Game and make your move again."
599 msgstr ""
600 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
601 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
602
603 #: backend.c:13705
604 msgid ""
605 "You have entered too many moves.\n"
606 "Back up to the correct position and try again."
607 msgstr ""
608 "Du har indtastet for mange træk.\n"
609 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
610
611 #: backend.c:13710
612 msgid ""
613 "Displayed position is not current.\n"
614 "Step forward to the correct position and try again."
615 msgstr ""
616 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
617 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
618
619 #: backend.c:13757
620 msgid "You have not made a move yet"
621 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
622
623 #: backend.c:13778
624 msgid ""
625 "The cmail message is not loaded.\n"
626 "Use Reload CMail Message and make your move again."
627 msgstr ""
628 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
629 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
630
631 #: backend.c:13783
632 msgid "No unfinished games"
633 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
634
635 #: backend.c:13789
636 #, c-format
637 msgid ""
638 "You have already mailed a move.\n"
639 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
640 "To resend the same move, type\n"
641 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
642 "on the command line."
643 msgstr ""
644 "Du har allerede sendt et træk.\n"
645 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
646 "For at gensende det samme træk, tast\n"
647 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
648 "på kommandolinjen."
649
650 #: backend.c:13804
651 msgid "Failed to invoke cmail"
652 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
653
654 #: backend.c:13866
655 #, c-format
656 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
657 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
658
659 #: backend.c:13888
660 #, c-format
661 msgid "Still need to make move for game\n"
662 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
663
664 #: backend.c:13892
665 #, c-format
666 msgid "Still need to make moves for both games\n"
667 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
668
669 #: backend.c:13896
670 #, c-format
671 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
672 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
673
674 #: backend.c:13903
675 #, c-format
676 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
677 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
678
679 #: backend.c:13909
680 #, c-format
681 msgid "No unfinished games\n"
682 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
683
684 #: backend.c:13911
685 #, c-format
686 msgid "Ready to send mail\n"
687 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
688
689 #: backend.c:13916
690 #, c-format
691 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
692 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
693
694 #: backend.c:14118
695 msgid "Edit comment"
696 msgstr "Redigér kommentar"
697
698 #: backend.c:14120
699 #, c-format
700 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
701 msgstr "Redigér kommentar til %d.%s%s"
702
703 #: backend.c:14175
704 #, c-format
705 msgid "You are not observing a game"
706 msgstr "Du observerer ikke et parti"
707
708 #: backend.c:14286
709 msgid "It is not White's turn"
710 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
711
712 #: backend.c:14367
713 msgid "It is not Black's turn"
714 msgstr "Sort er ikke i trækket"
715
716 #: backend.c:14475
717 #, c-format
718 msgid "Starting %s chess program"
719 msgstr "Starter %s skakprogram"
720
721 #: backend.c:14503 backend.c:15648
722 #, fuzzy
723 msgid ""
724 "Wait until your turn,\n"
725 "or select 'Move Now'."
726 msgstr ""
727 "Vent på din tur,\n"
728 "eller vælg Træk nu"
729
730 #: backend.c:14638
731 msgid "Training mode off"
732 msgstr "Træningstilstand fra"
733
734 #: backend.c:14646
735 msgid "Training mode on"
736 msgstr "Træningstilstand til"
737
738 #: backend.c:14649
739 msgid "Already at end of game"
740 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
741
742 #: backend.c:14729
743 msgid "Warning: You are still playing a game"
744 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
745
746 #: backend.c:14732
747 msgid "Warning: You are still observing a game"
748 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
749
750 #: backend.c:14735
751 msgid "Warning: You are still examining a game"
752 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
753
754 #: backend.c:14802
755 msgid "Click clock to clear board"
756 msgstr ""
757
758 #: backend.c:14812
759 msgid "Close ICS engine analyze..."
760 msgstr "Lukker skakprogram til ICS-analyse ..."
761
762 #: backend.c:15130
763 msgid "That square is occupied"
764 msgstr "Det felt er besat"
765
766 #: backend.c:15154 backend.c:15180
767 msgid "There is no pending offer on this move"
768 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
769
770 #: backend.c:15216 backend.c:15227
771 msgid "Your opponent is not out of time"
772 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
773
774 #: backend.c:15293
775 msgid "You must make your move before offering a draw"
776 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
777
778 #: backend.c:15630
779 msgid "You are not examining a game"
780 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
781
782 #: backend.c:15634
783 msgid "You can't revert while pausing"
784 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
785
786 #: backend.c:15688 backend.c:15695
787 msgid "It is your turn"
788 msgstr "Det er dig som er i trækket"
789
790 #: backend.c:15746 backend.c:15753 backend.c:15806 backend.c:15813
791 #, fuzzy
792 msgid "Wait until your turn."
793 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
794
795 #: backend.c:15758
796 msgid "No hint available"
797 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
798
799 #: backend.c:15774 ngamelist.c:355
800 msgid "Game list not loaded or empty"
801 msgstr "Partiliste ikke indlæst eller tom"
802
803 #: backend.c:15781
804 msgid "Book file exists! Try again for overwrite."
805 msgstr ""
806
807 #: backend.c:16259
808 #, c-format
809 msgid "Error writing to %s chess program"
810 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
811
812 #: backend.c:16262 backend.c:16293
813 #, c-format
814 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
815 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
816
817 #: backend.c:16288
818 #, c-format
819 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
820 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
821
822 #: backend.c:16306
823 #, c-format
824 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
825 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
826
827 #: backend.c:16730
828 #, c-format
829 msgid "%s engine has too many options\n"
830 msgstr "%s skakprogram har for mange tilvalg\n"
831
832 #: backend.c:16886
833 msgid "Displayed move is not current"
834 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
835
836 #: backend.c:16895
837 msgid "Could not parse move"
838 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
839
840 #: backend.c:17020 backend.c:17042
841 msgid "Both flags fell"
842 msgstr "Begge flag er faldet"
843
844 #: backend.c:17022
845 msgid "White's flag fell"
846 msgstr "Hvids flag er faldet"
847
848 #: backend.c:17044
849 msgid "Black's flag fell"
850 msgstr "Sorts flag er faldet"
851
852 #: backend.c:17175
853 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
854 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
855
856 #: backend.c:18025
857 msgid "Bad FEN position in clipboard"
858 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
859
860 #: book.c:577 book.c:833
861 msgid "Polyglot book not valid"
862 msgstr "Fejl i polyglyt-åbningsbog"
863
864 #: book.c:701
865 msgid "Book Fault"
866 msgstr "Fejl i åbningsbog"
867
868 #: book.c:836
869 msgid "Hash keys are different"
870 msgstr "Hashnøgler er forskellige"
871
872 #: book.c:1003
873 #, fuzzy
874 msgid "Could not create book"
875 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
876
877 #: dialogs.c:283
878 #, fuzzy
879 msgid "Tournament file:          "
880 msgstr "Turneringsfil:"
881
882 #: dialogs.c:284
883 #, fuzzy
884 msgid "For concurrent playing of tourney with multiple XBoards:"
885 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
886
887 #: dialogs.c:285
888 msgid "Sync after round"
889 msgstr ""
890
891 #: dialogs.c:286
892 msgid "Sync after cycle"
893 msgstr ""
894
895 #: dialogs.c:287
896 msgid "Tourney participants:"
897 msgstr "Turneringsdeltagere:"
898
899 #: dialogs.c:288
900 msgid "Select Engine:"
901 msgstr "Vælg skakprogram:"
902
903 #: dialogs.c:296
904 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
905 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = en imod resten):"
906
907 #: dialogs.c:297
908 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
909 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
910
911 #: dialogs.c:298
912 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
913 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
914
915 #: dialogs.c:299
916 msgid "Pause between Match Games (msec):"
917 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
918
919 #: dialogs.c:300
920 msgid "Save Tourney Games on:"
921 msgstr "Gem turneringspartier i:"
922
923 #: dialogs.c:301
924 msgid "Game File with Opening Lines:"
925 msgstr "Partifil med åbninger:"
926
927 #: dialogs.c:302
928 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
929 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
930
931 #: dialogs.c:303
932 msgid "File with Start Positions:"
933 msgstr "Fil med startstillinger:"
934
935 #: dialogs.c:304
936 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
937 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
938
939 #: dialogs.c:305
940 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
941 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
942
943 #: dialogs.c:306
944 msgid "Disable own engine books by default"
945 msgstr "Deaktivér skakprogrammets egen åbningsbog som standard"
946
947 #: dialogs.c:307 dialogs.c:1565
948 msgid "Time Control"
949 msgstr "Betænkningstid"
950
951 #: dialogs.c:308
952 #, fuzzy
953 msgid "Common Engine"
954 msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
955
956 #: dialogs.c:309 dialogs.c:441
957 msgid "General Options"
958 msgstr "Generelle indstillinger"
959
960 #: dialogs.c:310
961 msgid "Continue Later"
962 msgstr ""
963
964 #: dialogs.c:311
965 msgid "Replace Engine"
966 msgstr "Udskift skakprogram"
967
968 #: dialogs.c:312
969 msgid "Upgrade Engine"
970 msgstr "Opgradér skakprogram"
971
972 #: dialogs.c:313
973 msgid "Clone Tourney"
974 msgstr "Kopiér turnering"
975
976 #: dialogs.c:351
977 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
978 msgstr "Du skal angive en eksisterende turneringsfil til at kopiere"
979
980 #: dialogs.c:367 dialogs.c:1407
981 msgid "# no engines are installed"
982 msgstr ""
983
984 #: dialogs.c:375
985 msgid "Internal error: PARTICIPANTS set wrong"
986 msgstr ""
987
988 #: dialogs.c:383
989 #, fuzzy
990 msgid "Tournament Options"
991 msgstr "Lydindstillinger"
992
993 #: dialogs.c:402
994 msgid "Absolute Analysis Scores"
995 msgstr "Absolutte analysescorer"
996
997 #: dialogs.c:403
998 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
999 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
1000
1001 #: dialogs.c:404 menus.c:714
1002 msgid "Animate Dragging"
1003 msgstr "Animeret trækudførelse"
1004
1005 #: dialogs.c:405 menus.c:715
1006 msgid "Animate Moving"
1007 msgstr "Animeret flytning"
1008
1009 #: dialogs.c:406 menus.c:716
1010 msgid "Auto Flag"
1011 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
1012
1013 #: dialogs.c:407 menus.c:717
1014 msgid "Auto Flip View"
1015 msgstr "Automatisk vending af brættet"
1016
1017 #: dialogs.c:408 menus.c:718
1018 msgid "Blindfold"
1019 msgstr "Blindskak"
1020
1021 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
1022 #. TRANSLATORS: the drop menu is used to drop a piece, e.g. during bughouse or editing a position
1023 #: dialogs.c:410
1024 msgid "Drop Menu"
1025 msgstr "Placér brik-menu"
1026
1027 #: dialogs.c:411
1028 msgid "Enable Variation Trees"
1029 msgstr ""
1030
1031 #: dialogs.c:412
1032 msgid "Headers in Engine Output Window"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: dialogs.c:413
1036 msgid "Hide Thinking from Human"
1037 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
1038
1039 #: dialogs.c:414 menus.c:723
1040 msgid "Highlight Last Move"
1041 msgstr "Fremhæv sidste træk"
1042
1043 #: dialogs.c:415
1044 msgid "Highlight with Arrow"
1045 msgstr "Fremhæv med pil"
1046
1047 #: dialogs.c:416 menus.c:726
1048 msgid "One-Click Moving"
1049 msgstr "Ét-klikstræk"
1050
1051 #: dialogs.c:417
1052 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
1053 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
1054
1055 #: dialogs.c:419
1056 msgid "Play Move(s) of Clicked PV (Analysis)"
1057 msgstr ""
1058
1059 # ... mens modstanderen er i trækket
1060 #: dialogs.c:420 dialogs.c:597 menus.c:728
1061 msgid "Ponder Next Move"
1062 msgstr "Spekulér på næste træk"
1063
1064 #: dialogs.c:421
1065 msgid "Popup Exit Messages"
1066 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1067
1068 #: dialogs.c:422 menus.c:730
1069 msgid "Popup Move Errors"
1070 msgstr "Pop op ved trækfejl"
1071
1072 #: dialogs.c:423
1073 msgid "Scores in Move List"
1074 msgstr "Scorer i trækliste"
1075
1076 #: dialogs.c:424
1077 msgid "Show Coordinates"
1078 msgstr "Vis koordinater"
1079
1080 #: dialogs.c:425
1081 msgid "Show Target Squares"
1082 msgstr "Vis målfelter"
1083
1084 #: dialogs.c:426
1085 msgid "Sticky Windows"
1086 msgstr "Klæbrige vinduer"
1087
1088 #: dialogs.c:427 menus.c:733
1089 msgid "Test Legality"
1090 msgstr "Test lovlighed"
1091
1092 #: dialogs.c:428
1093 msgid "Top-Level Dialogs"
1094 msgstr ""
1095
1096 #: dialogs.c:429
1097 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
1098 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
1099
1100 #: dialogs.c:430
1101 msgid "Flash Rate (high = fast):"
1102 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
1103
1104 #: dialogs.c:431
1105 msgid "Animation Speed (high = slow):"
1106 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
1107
1108 #: dialogs.c:432
1109 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
1110 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
1111
1112 #: dialogs.c:452
1113 #, fuzzy
1114 msgid "Normal"
1115 msgstr "normal"
1116
1117 #: dialogs.c:453
1118 msgid "Makruk"
1119 msgstr ""
1120
1121 #: dialogs.c:454
1122 msgid "FRC"
1123 msgstr "skak960"
1124
1125 #: dialogs.c:455
1126 msgid "Shatranj"
1127 msgstr ""
1128
1129 #: dialogs.c:456
1130 msgid "Wild castle"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: dialogs.c:457
1134 #, fuzzy
1135 msgid "Knightmate"
1136 msgstr "Springer"
1137
1138 #: dialogs.c:458
1139 msgid "No castle"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: dialogs.c:459
1143 msgid "Cylinder *"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: dialogs.c:460
1147 msgid "3-checks"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: dialogs.c:461
1151 msgid "berolina *"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: dialogs.c:462
1155 msgid "atomic"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: dialogs.c:463
1159 msgid "two kings"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: dialogs.c:464
1163 msgid " "
1164 msgstr ""
1165
1166 #: dialogs.c:465
1167 msgid "Spartan"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: dialogs.c:466
1171 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
1172 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
1173
1174 #: dialogs.c:467
1175 msgid "Number of Board Ranks:"
1176 msgstr "Antal brætrækker:"
1177
1178 #: dialogs.c:468
1179 msgid "Number of Board Files:"
1180 msgstr "Antal brætlinjer:"
1181
1182 #: dialogs.c:469
1183 msgid "Holdings Size:"
1184 msgstr "Depotstørrelse:"
1185
1186 #: dialogs.c:471
1187 msgid ""
1188 "Variants marked with * can only be played\n"
1189 "with legality testing off."
1190 msgstr ""
1191
1192 #: dialogs.c:473
1193 msgid "ASEAN"
1194 msgstr ""
1195
1196 #: dialogs.c:474
1197 msgid "Great Shatranj (10x8)"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: dialogs.c:475
1201 msgid "Seirawan"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: dialogs.c:476
1205 msgid "Falcon (10x8)"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: dialogs.c:477
1209 msgid "Superchess"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: dialogs.c:478
1213 msgid "Capablanca (10x8)"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: dialogs.c:479
1217 msgid "Crazyhouse"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: dialogs.c:480
1221 msgid "Gothic (10x8)"
1222 msgstr ""
1223
1224 #: dialogs.c:481
1225 msgid "Bughouse"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: dialogs.c:482
1229 msgid "Janus (10x8)"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: dialogs.c:483
1233 msgid "Suicide"
1234 msgstr ""
1235
1236 #: dialogs.c:484
1237 msgid "CRC (10x8)"
1238 msgstr ""
1239
1240 #: dialogs.c:485
1241 msgid "give-away"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: dialogs.c:486
1245 msgid "grand (10x10)"
1246 msgstr ""
1247
1248 #: dialogs.c:487
1249 msgid "losers"
1250 msgstr ""
1251
1252 #: dialogs.c:488
1253 msgid "shogi (9x9)"
1254 msgstr ""
1255
1256 #: dialogs.c:489
1257 msgid "fairy"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: dialogs.c:490
1261 msgid "xiangqi (9x10)"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: dialogs.c:491
1265 msgid "mighty lion"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: dialogs.c:492
1269 msgid "courier (12x8)"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: dialogs.c:493
1273 msgid "chu chess (10x10)"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: dialogs.c:494
1277 msgid "chu shogi (12x12)"
1278 msgstr ""
1279
1280 #: dialogs.c:526
1281 #, c-format
1282 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
1283 msgstr "Advarsel: det andet skakprogram (%s) understøtter ikke dette!"
1284
1285 #: dialogs.c:554
1286 #, c-format
1287 msgid "Only bughouse is not available in viewer mode."
1288 msgstr ""
1289
1290 #: dialogs.c:555
1291 #, c-format
1292 msgid ""
1293 "All variants not supported by the first engine\n"
1294 "(currently %s) are disabled."
1295 msgstr ""
1296
1297 #: dialogs.c:572
1298 msgid "New Variant"
1299 msgstr "Ny variant"
1300
1301 #: dialogs.c:598
1302 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
1303 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. skakprogram:"
1304
1305 #: dialogs.c:599
1306 msgid "Polygot Directory:"
1307 msgstr "Polyglot-katalog:"
1308
1309 #: dialogs.c:600
1310 msgid "Hash-Table Size (MB):"
1311 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
1312
1313 #: dialogs.c:601
1314 msgid "Nalimov EGTB Path:"
1315 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
1316
1317 #: dialogs.c:602
1318 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
1319 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
1320
1321 #: dialogs.c:603
1322 msgid "Use GUI Book"
1323 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
1324
1325 #: dialogs.c:604
1326 msgid "Opening-Book Filename:"
1327 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
1328
1329 #: dialogs.c:605
1330 msgid "Book Depth (moves):"
1331 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
1332
1333 #: dialogs.c:606
1334 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
1335 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
1336
1337 #: dialogs.c:607
1338 msgid "Engine #1 Has Own Book"
1339 msgstr "Skakprogram nr. 1 har egen åbningsbog"
1340
1341 #: dialogs.c:608
1342 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
1343 msgstr "Skakprogram nr. 2 har egen åbningsbog"
1344
1345 #: dialogs.c:617
1346 msgid "Common Engine Settings"
1347 msgstr "Indstillinger for skakprogrammer"
1348
1349 #: dialogs.c:623
1350 msgid "Detect all Mates"
1351 msgstr "Find alle matter"
1352
1353 #: dialogs.c:624
1354 msgid "Verify Engine Result Claims"
1355 msgstr "Efterprøv resultatangivelser fra skakprogrammer"
1356
1357 #: dialogs.c:625
1358 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
1359 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
1360
1361 #: dialogs.c:626
1362 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
1363 msgstr "Døm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
1364
1365 #: dialogs.c:627
1366 msgid "N-Move Rule:"
1367 msgstr "N-træksregel:"
1368
1369 #: dialogs.c:628
1370 msgid "N-fold Repeats:"
1371 msgstr "N-gange gentagelser:"
1372
1373 #: dialogs.c:629
1374 msgid "Draw after N Moves Total:"
1375 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
1376
1377 #: dialogs.c:630
1378 msgid "Win / Loss Threshold:"
1379 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
1380
1381 #: dialogs.c:631
1382 msgid "Negate Score of Engine #1"
1383 msgstr "Negér skakprogram nr. 1's score"
1384
1385 #: dialogs.c:632
1386 msgid "Negate Score of Engine #2"
1387 msgstr "Negér skakprogram nr. 2's score"
1388
1389 #: dialogs.c:639
1390 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
1391 msgstr "Døm ikke-ICS partier"
1392
1393 #: dialogs.c:652
1394 msgid "Auto-Kibitz"
1395 msgstr "Send kommentarer fra skakprogram"
1396
1397 #: dialogs.c:653
1398 msgid "Auto-Comment"
1399 msgstr "Gem kommentarer til træk"
1400
1401 #: dialogs.c:654
1402 msgid "Auto-Observe"
1403 msgstr "Observér automatisk"
1404
1405 #: dialogs.c:655
1406 msgid "Auto-Raise Board"
1407 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
1408
1409 #: dialogs.c:656
1410 msgid "Auto-Create Logon Script"
1411 msgstr ""
1412
1413 #: dialogs.c:657
1414 msgid "Background Observe while Playing"
1415 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
1416
1417 #: dialogs.c:658
1418 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
1419 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
1420
1421 #: dialogs.c:659
1422 msgid "Get Move List"
1423 msgstr "Hent trækliste"
1424
1425 #: dialogs.c:660
1426 msgid "Quiet Play"
1427 msgstr "Stille spil"
1428
1429 #: dialogs.c:661
1430 msgid "Seek Graph"
1431 msgstr "Søgegraf"
1432
1433 #: dialogs.c:662
1434 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
1435 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
1436
1437 #: dialogs.c:663
1438 msgid "Auto-InputBox PopUp"
1439 msgstr ""
1440
1441 #: dialogs.c:664
1442 #, fuzzy
1443 msgid "Quit after game"
1444 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
1445
1446 #: dialogs.c:665
1447 msgid "Premove"
1448 msgstr "Forhåndstræk"
1449
1450 #: dialogs.c:666
1451 msgid "Premove for White"
1452 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
1453
1454 #: dialogs.c:667
1455 msgid "First White Move:"
1456 msgstr "Hvids første træk:"
1457
1458 #: dialogs.c:668
1459 msgid "Premove for Black"
1460 msgstr "Forhåndstræk for sort"
1461
1462 #: dialogs.c:669
1463 msgid "First Black Move:"
1464 msgstr "Sorts første træk:"
1465
1466 #: dialogs.c:671
1467 msgid "Alarm"
1468 msgstr "Alarm"
1469
1470 #: dialogs.c:672
1471 msgid "Alarm Time (msec):"
1472 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
1473
1474 #: dialogs.c:674
1475 msgid "Colorize Messages"
1476 msgstr "Farv meddelelser"
1477
1478 #: dialogs.c:675
1479 msgid "Shout Text Colors:"
1480 msgstr "Tekstfarver for råb:"
1481
1482 #: dialogs.c:676
1483 msgid "S-Shout Text Colors:"
1484 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
1485
1486 #: dialogs.c:677
1487 msgid "Channel #1 Text Colors:"
1488 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
1489
1490 #: dialogs.c:678
1491 msgid "Other Channel Text Colors:"
1492 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
1493
1494 #: dialogs.c:679
1495 msgid "Kibitz Text Colors:"
1496 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
1497
1498 #: dialogs.c:680
1499 msgid "Tell Text Colors:"
1500 msgstr "Tekstfarver for tale:"
1501
1502 #: dialogs.c:681
1503 msgid "Challenge Text Colors:"
1504 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
1505
1506 #: dialogs.c:682
1507 msgid "Request Text Colors:"
1508 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
1509
1510 #: dialogs.c:683
1511 msgid "Seek Text Colors:"
1512 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
1513
1514 #: dialogs.c:690
1515 msgid "ICS Options"
1516 msgstr "ICS-indstillinger"
1517
1518 #: dialogs.c:695
1519 msgid "Exact position match"
1520 msgstr "Eksakt stilling"
1521
1522 #: dialogs.c:695
1523 msgid "Shown position is subset"
1524 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
1525
1526 #: dialogs.c:695
1527 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
1528 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
1529
1530 #: dialogs.c:696
1531 msgid "Same material"
1532 msgstr "Samme materiale"
1533
1534 #: dialogs.c:696
1535 msgid "Material range (top board half optional)"
1536 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
1537
1538 #: dialogs.c:696
1539 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
1540 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
1541
1542 #: dialogs.c:708
1543 msgid "Auto-Display Tags"
1544 msgstr "Automatisk visning af partidata"
1545
1546 #: dialogs.c:709
1547 msgid "Auto-Display Comment"
1548 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
1549
1550 #: dialogs.c:710
1551 msgid ""
1552 "Auto-Play speed of loaded games\n"
1553 "(0 = instant, -1 = off):"
1554 msgstr ""
1555 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
1556 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
1557
1558 #: dialogs.c:711
1559 msgid "Seconds per Move:"
1560 msgstr "Sekunder pr. træk:"
1561
1562 # Ingen grund til ikke at bruge stort begyndelsesbogstav her.
1563 #: dialogs.c:712
1564 msgid ""
1565 "\n"
1566 "options to use in game-viewer mode:"
1567 msgstr ""
1568 "\n"
1569 "Indstillinger til brug ved gennemkigning af partier:"
1570
1571 #: dialogs.c:714
1572 msgid ""
1573 "\n"
1574 "Thresholds for position filtering in game list:"
1575 msgstr ""
1576 "\n"
1577 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
1578
1579 #: dialogs.c:715
1580 msgid "Elo of strongest player at least:"
1581 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
1582
1583 #: dialogs.c:716
1584 msgid "Elo of weakest player at least:"
1585 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
1586
1587 #: dialogs.c:717
1588 msgid "No games before year:"
1589 msgstr "Ingen partier før år:"
1590
1591 #: dialogs.c:718
1592 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
1593 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
1594
1595 #: dialogs.c:719
1596 msgid "Search mode:"
1597 msgstr "Søgemetode:"
1598
1599 #: dialogs.c:720
1600 msgid "Also match reversed colors"
1601 msgstr "Match også omvendte farver"
1602
1603 #: dialogs.c:721
1604 msgid "Also match left-right flipped position"
1605 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
1606
1607 #: dialogs.c:729
1608 msgid "Load Game Options"
1609 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
1610
1611 #: dialogs.c:741
1612 msgid "Auto-Save Games"
1613 msgstr "Gem partier automatisk"
1614
1615 #: dialogs.c:742
1616 msgid "Own Games Only"
1617 msgstr ""
1618
1619 #: dialogs.c:743
1620 msgid "Save Games on File:"
1621 msgstr "Gem partier i filen:"
1622
1623 #: dialogs.c:744
1624 msgid "Save Final Positions on File:"
1625 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
1626
1627 #: dialogs.c:745
1628 msgid "PGN Event Header:"
1629 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
1630
1631 #: dialogs.c:746
1632 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
1633 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
1634
1635 #: dialogs.c:747
1636 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
1637 msgstr "Brug partinumre i PGN-fil for turnering"
1638
1639 #: dialogs.c:748
1640 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
1641 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
1642
1643 #: dialogs.c:749
1644 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
1645 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info i PGN      "
1646
1647 #: dialogs.c:756
1648 msgid "Save Game Options"
1649 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
1650
1651 #: dialogs.c:765
1652 msgid "No Sound"
1653 msgstr "Ingen lyd"
1654
1655 #: dialogs.c:766
1656 msgid "Default Beep"
1657 msgstr "Standard bip"
1658
1659 #: dialogs.c:767
1660 msgid "Above WAV File"
1661 msgstr "WAV-filen ovenfor"
1662
1663 #: dialogs.c:768
1664 msgid "Car Horn"
1665 msgstr "Bilhorn"
1666
1667 #: dialogs.c:769
1668 msgid "Cymbal"
1669 msgstr "Bækken"
1670
1671 #: dialogs.c:770
1672 msgid "Ding"
1673 msgstr "Ding"
1674
1675 #: dialogs.c:771
1676 msgid "Gong"
1677 msgstr "Gongon"
1678
1679 #: dialogs.c:772
1680 msgid "Laser"
1681 msgstr "Laser"
1682
1683 #: dialogs.c:773
1684 msgid "Penalty"
1685 msgstr "Straffe"
1686
1687 #: dialogs.c:774
1688 msgid "Phone"
1689 msgstr "Telefon"
1690
1691 #: dialogs.c:775
1692 msgid "Pop"
1693 msgstr "Plop"
1694
1695 #: dialogs.c:776
1696 msgid "Roar"
1697 msgstr ""
1698
1699 #: dialogs.c:777
1700 msgid "Slap"
1701 msgstr "Slag"
1702
1703 #: dialogs.c:778
1704 msgid "Wood Thunk"
1705 msgstr "Dunk"
1706
1707 #: dialogs.c:780
1708 msgid "User File"
1709 msgstr "Brugerfil"
1710
1711 #: dialogs.c:803
1712 msgid "User WAV File:"
1713 msgstr "Bruger WAV-fil:"
1714
1715 #: dialogs.c:804
1716 msgid "Sound Program:"
1717 msgstr "Lydprogram:"
1718
1719 #: dialogs.c:805
1720 msgid "Try-Out Sound:"
1721 msgstr "Afprøv lyd:"
1722
1723 #: dialogs.c:806
1724 msgid "Play"
1725 msgstr "Afspil"
1726
1727 #: dialogs.c:807
1728 msgid "Move:"
1729 msgstr "Træk:"
1730
1731 #: dialogs.c:808
1732 msgid "Win:"
1733 msgstr "Gevinst:"
1734
1735 #: dialogs.c:809
1736 msgid "Lose:"
1737 msgstr "Tab:"
1738
1739 #: dialogs.c:810
1740 msgid "Draw:"
1741 msgstr "Remis:"
1742
1743 #: dialogs.c:811
1744 msgid "Unfinished:"
1745 msgstr "Uafsluttet:"
1746
1747 #: dialogs.c:812
1748 msgid "Alarm:"
1749 msgstr "Alarm:"
1750
1751 #: dialogs.c:813
1752 msgid "Challenge:"
1753 msgstr "Udfodring:"
1754
1755 #: dialogs.c:815
1756 msgid "Sounds Directory:"
1757 msgstr "Lydkatalog:"
1758
1759 #: dialogs.c:816
1760 msgid "Shout:"
1761 msgstr "Råb:"
1762
1763 #: dialogs.c:817
1764 msgid "S-Shout:"
1765 msgstr "S-råb:"
1766
1767 #: dialogs.c:818
1768 msgid "Channel:"
1769 msgstr "Kanal:"
1770
1771 #: dialogs.c:819
1772 msgid "Channel 1:"
1773 msgstr "Kanal 1:"
1774
1775 #: dialogs.c:820
1776 msgid "Tell:"
1777 msgstr "Tale:"
1778
1779 #: dialogs.c:821
1780 msgid "Kibitz:"
1781 msgstr "Kommentar:"
1782
1783 #: dialogs.c:822
1784 msgid "Request:"
1785 msgstr "Forespøgsel:"
1786
1787 #: dialogs.c:823
1788 msgid "Lion roar:"
1789 msgstr ""
1790
1791 #: dialogs.c:824
1792 msgid "Seek:"
1793 msgstr "Søgning:"
1794
1795 #: dialogs.c:840
1796 msgid "Sound Options"
1797 msgstr "Lydindstillinger"
1798
1799 #: dialogs.c:861
1800 msgid "White Piece Color:"
1801 msgstr "Farve for hvide brikker:"
1802
1803 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
1804 #: dialogs.c:864 dialogs.c:873 dialogs.c:879 dialogs.c:885 dialogs.c:891
1805 #: dialogs.c:897
1806 msgid "R"
1807 msgstr "R"
1808
1809 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
1810 #: dialogs.c:866 dialogs.c:874 dialogs.c:880 dialogs.c:886 dialogs.c:892
1811 #: dialogs.c:898
1812 msgid "G"
1813 msgstr "G"
1814
1815 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
1816 #: dialogs.c:868 dialogs.c:875 dialogs.c:881 dialogs.c:887 dialogs.c:893
1817 #: dialogs.c:899
1818 msgid "B"
1819 msgstr "B"
1820
1821 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
1822 #: dialogs.c:870 dialogs.c:876 dialogs.c:882 dialogs.c:888 dialogs.c:894
1823 #: dialogs.c:900
1824 msgid "D"
1825 msgstr "M"
1826
1827 #: dialogs.c:871
1828 msgid "Black Piece Color:"
1829 msgstr "Farve for sorte brikker:"
1830
1831 #: dialogs.c:877
1832 msgid "Light Square Color:"
1833 msgstr "Farve for lyse felter:"
1834
1835 #: dialogs.c:883
1836 msgid "Dark Square Color:"
1837 msgstr "Farve for mørke felter:"
1838
1839 #: dialogs.c:889
1840 msgid "Highlight Color:"
1841 msgstr "Farve til fremhævelse:"
1842
1843 #: dialogs.c:895
1844 msgid "Premove Highlight Color:"
1845 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
1846
1847 #: dialogs.c:901
1848 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
1849 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
1850
1851 #: dialogs.c:903
1852 msgid "Mono Mode"
1853 msgstr "Monokrom-tilstand"
1854
1855 #: dialogs.c:904
1856 #, fuzzy
1857 msgid "Line Gap (-1 = default for board size):"
1858 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
1859
1860 #: dialogs.c:905
1861 msgid "Use Board Textures"
1862 msgstr "Brug brætteksturer"
1863
1864 #: dialogs.c:906
1865 msgid "Light-Squares Texture File:"
1866 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
1867
1868 #: dialogs.c:907
1869 msgid "Dark-Squares Texture File:"
1870 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
1871
1872 #: dialogs.c:908
1873 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
1874 msgstr ""
1875
1876 #: dialogs.c:909
1877 #, fuzzy
1878 msgid "Directory with Pieces Images:"
1879 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
1880
1881 #: dialogs.c:959
1882 msgid "Board Options"
1883 msgstr "Brætindstillinger"
1884
1885 #: dialogs.c:1012 menus.c:634
1886 msgid "ICS text menu"
1887 msgstr "ICS-tekstmenu"
1888
1889 #: dialogs.c:1034
1890 msgid "clear"
1891 msgstr "ryd"
1892
1893 #: dialogs.c:1035 dialogs.c:1123
1894 msgid "save changes"
1895 msgstr "gem ændringer"
1896
1897 #: dialogs.c:1138
1898 msgid "Edit book"
1899 msgstr "Redigér åbningsbog"
1900
1901 #: dialogs.c:1138 menus.c:636
1902 msgid "Tags"
1903 msgstr "Partidata"
1904
1905 #: dialogs.c:1280
1906 msgid "ICS input box"
1907 msgstr "ICS-inputboks"
1908
1909 #: dialogs.c:1312
1910 msgid "Type a move"
1911 msgstr "Tast et træk"
1912
1913 #: dialogs.c:1338
1914 msgid "Engine has no options"
1915 msgstr "Skakprogrammet har ingen tilvalg"
1916
1917 #: dialogs.c:1340
1918 msgid "Engine Settings"
1919 msgstr "Indstillinger for skakprogram"
1920
1921 #: dialogs.c:1365
1922 msgid "Select engine from list:"
1923 msgstr "Vælg skakprogram fra liste:"
1924
1925 #: dialogs.c:1368
1926 msgid "or specify one below:"
1927 msgstr "eller specificér en herunder:"
1928
1929 #: dialogs.c:1369
1930 msgid "Nickname (optional):"
1931 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
1932
1933 #: dialogs.c:1370
1934 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
1935 msgstr "Brug kaldenavnet som spillerbetegnelse i PGN-filer"
1936
1937 #: dialogs.c:1371
1938 msgid "Engine Directory:"
1939 msgstr "Skakprogramkatalog:"
1940
1941 #: dialogs.c:1372
1942 msgid "Engine Command:"
1943 msgstr "Skakprogramkommando:"
1944
1945 #: dialogs.c:1373
1946 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
1947 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra programstien hvis ikke udfyldt)"
1948
1949 #: dialogs.c:1374
1950 msgid "UCI"
1951 msgstr "UCI"
1952
1953 #: dialogs.c:1375
1954 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
1955 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige skakprogramfunktioner)"
1956
1957 #: dialogs.c:1376
1958 msgid "Must not use GUI book"
1959 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
1960
1961 #: dialogs.c:1377
1962 msgid "Add this engine to the list"
1963 msgstr "Tilføj dette skakprogram til listen"
1964
1965 #: dialogs.c:1378
1966 msgid "Force current variant with this engine"
1967 msgstr "Brug aktuel variant med dette skakprogram"
1968
1969 #: dialogs.c:1428
1970 #, fuzzy
1971 msgid "Load first engine"
1972 msgstr "Indlæs skakprogram"
1973
1974 #: dialogs.c:1434
1975 #, fuzzy
1976 msgid "Load second engine"
1977 msgstr "Indlæs skakprogrammet som"
1978
1979 #: dialogs.c:1457
1980 msgid "shuffle"
1981 msgstr "bland brikker"
1982
1983 #: dialogs.c:1458
1984 msgid "Start-position number:"
1985 msgstr "Startstillingsnummer:"
1986
1987 #: dialogs.c:1459
1988 msgid "randomize"
1989 msgstr "vælg tilfældigt"
1990
1991 #: dialogs.c:1460
1992 msgid "pick fixed"
1993 msgstr "vælg bestemt"
1994
1995 #: dialogs.c:1477
1996 msgid "New Shuffle Game"
1997 msgstr "Nyt blandet parti"
1998
1999 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2000 #: dialogs.c:1496
2001 msgid "classical"
2002 msgstr "Klassisk"
2003
2004 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2005 #: dialogs.c:1497
2006 msgid "incremental"
2007 msgstr "Tillægstid"
2008
2009 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2010 #: dialogs.c:1498
2011 msgid "fixed max"
2012 msgstr "Maks. pr. træk"
2013
2014 #: dialogs.c:1499
2015 msgid "Moves per session:"
2016 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
2017
2018 #: dialogs.c:1500
2019 msgid "Initial time (min):"
2020 msgstr "Tid fra start (minutter):"
2021
2022 #: dialogs.c:1501
2023 msgid "Increment or max (sec/move):"
2024 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
2025
2026 #: dialogs.c:1502
2027 msgid "Time-Odds factors:"
2028 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
2029
2030 #: dialogs.c:1503
2031 msgid "Engine #1"
2032 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2033
2034 #: dialogs.c:1504
2035 msgid "Engine #2 / Human"
2036 msgstr "Skakprogram nr. 2 / menneske"
2037
2038 #: dialogs.c:1544 dialogs.c:1547 dialogs.c:1552 dialogs.c:1553
2039 #: gtk/xoptions.c:194
2040 msgid "Unused"
2041 msgstr "Ubrugt"
2042
2043 #: dialogs.c:1594
2044 msgid "Error writing to chess program"
2045 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
2046
2047 #: dialogs.c:1662 xaw/xoptions.c:1276
2048 msgid "Cancel"
2049 msgstr "Annullér"
2050
2051 #: dialogs.c:1667 dialogs.c:2061 dialogs.c:2065
2052 msgid "King"
2053 msgstr "Konge"
2054
2055 #: dialogs.c:1670
2056 msgid "Captain"
2057 msgstr ""
2058
2059 #: dialogs.c:1671
2060 msgid "Lieutenant"
2061 msgstr ""
2062
2063 #: dialogs.c:1672
2064 msgid "General"
2065 msgstr ""
2066
2067 #: dialogs.c:1673
2068 msgid "Warlord"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: dialogs.c:1675 dialogs.c:2060 dialogs.c:2064 dialogs.c:2083
2072 msgid "Knight"
2073 msgstr "Springer"
2074
2075 #: dialogs.c:1676 dialogs.c:2060 dialogs.c:2064 dialogs.c:2083
2076 msgid "Bishop"
2077 msgstr "Løber"
2078
2079 #: dialogs.c:1677 dialogs.c:2060 dialogs.c:2064 dialogs.c:2083
2080 msgid "Rook"
2081 msgstr "Tårn"
2082
2083 #: dialogs.c:1681 dialogs.c:2062 dialogs.c:2066
2084 msgid "Archbishop"
2085 msgstr ""
2086
2087 #: dialogs.c:1682 dialogs.c:2062 dialogs.c:2066
2088 msgid "Chancellor"
2089 msgstr ""
2090
2091 #: dialogs.c:1684 dialogs.c:2061 dialogs.c:2065 dialogs.c:2083
2092 msgid "Queen"
2093 msgstr "Dronning"
2094
2095 #: dialogs.c:1686
2096 msgid "Lion"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: dialogs.c:1690
2100 msgid "Defer"
2101 msgstr ""
2102
2103 #: dialogs.c:1691 dialogs.c:2062 dialogs.c:2066
2104 msgid "Promote"
2105 msgstr "Bondeforvandling"
2106
2107 #: dialogs.c:1706
2108 msgid "Chat partner:"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: dialogs.c:1791
2112 msgid "Chat box"
2113 msgstr ""
2114
2115 #: dialogs.c:1832
2116 msgid "factory"
2117 msgstr "standard"
2118
2119 #: dialogs.c:1833
2120 msgid "up"
2121 msgstr "op"
2122
2123 #: dialogs.c:1834
2124 msgid "down"
2125 msgstr "ned"
2126
2127 #: dialogs.c:1852
2128 msgid "No tag selected"
2129 msgstr "Ingen overskrift valgt"
2130
2131 #: dialogs.c:1883
2132 msgid "Game-list options"
2133 msgstr "Indstillinger for partiliste"
2134
2135 #: dialogs.c:1959 dialogs.c:1973
2136 msgid "Error"
2137 msgstr "Fejl"
2138
2139 #: dialogs.c:1996
2140 msgid "Fatal Error"
2141 msgstr "Fatal fejl"
2142
2143 #: dialogs.c:1996
2144 msgid "Exiting"
2145 msgstr "Afslutter"
2146
2147 #: dialogs.c:2007
2148 msgid "Information"
2149 msgstr "Meddelelse"
2150
2151 #: dialogs.c:2014
2152 msgid "Note"
2153 msgstr "Notits"
2154
2155 #: dialogs.c:2060 dialogs.c:2340 dialogs.c:2343
2156 msgid "White"
2157 msgstr "Hvid"
2158
2159 #: dialogs.c:2060 dialogs.c:2064 dialogs.c:2083
2160 msgid "Pawn"
2161 msgstr "Bonde"
2162
2163 #: dialogs.c:2061 dialogs.c:2065
2164 msgid "Elephant"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: dialogs.c:2061 dialogs.c:2065
2168 msgid "Cannon"
2169 msgstr ""
2170
2171 #: dialogs.c:2062 dialogs.c:2066
2172 msgid "Demote"
2173 msgstr ""
2174
2175 #: dialogs.c:2063 dialogs.c:2067
2176 msgid "Empty square"
2177 msgstr "Tomt felt"
2178
2179 #: dialogs.c:2063 dialogs.c:2067
2180 msgid "Clear board"
2181 msgstr "Ryd bræt"
2182
2183 #: dialogs.c:2064 dialogs.c:2352 dialogs.c:2355
2184 msgid "Black"
2185 msgstr "Sort"
2186
2187 #: dialogs.c:2163 menus.c:787
2188 msgid "File"
2189 msgstr "Fil"
2190
2191 #: dialogs.c:2164 menus.c:788
2192 msgid "Edit"
2193 msgstr "Redigér"
2194
2195 #: dialogs.c:2165 menus.c:789
2196 msgid "View"
2197 msgstr "Vis"
2198
2199 #: dialogs.c:2166 menus.c:790
2200 msgid "Mode"
2201 msgstr "Tilstand"
2202
2203 #: dialogs.c:2167 menus.c:791
2204 msgid "Action"
2205 msgstr "Handlinger"
2206
2207 #: dialogs.c:2168 menus.c:792
2208 msgid "Engine"
2209 msgstr "Skakprogram"
2210
2211 #: dialogs.c:2169 menus.c:793
2212 msgid "Options"
2213 msgstr "Indstillinger"
2214
2215 #: dialogs.c:2170 menus.c:794
2216 msgid "Help"
2217 msgstr "Hjælp"
2218
2219 #: dialogs.c:2180
2220 msgid "<<"
2221 msgstr ""
2222
2223 #: dialogs.c:2181
2224 msgid "<"
2225 msgstr ""
2226
2227 #: dialogs.c:2183
2228 msgid ">"
2229 msgstr ""
2230
2231 #: dialogs.c:2184
2232 msgid ">>"
2233 msgstr ""
2234
2235 #: dialogs.c:2458
2236 #, fuzzy
2237 msgid "Directories:"
2238 msgstr "Lydkatalog:"
2239
2240 #: dialogs.c:2459
2241 #, fuzzy
2242 msgid "Files:"
2243 msgstr "Fil"
2244
2245 #: dialogs.c:2460
2246 msgid "by name"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: dialogs.c:2461
2250 msgid "by type"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: dialogs.c:2464
2254 #, fuzzy
2255 msgid "Filename:"
2256 msgstr "Filter:"
2257
2258 #: dialogs.c:2465
2259 #, fuzzy
2260 msgid "New directory"
2261 msgstr "Skakprogramkatalog:"
2262
2263 #: dialogs.c:2466
2264 #, fuzzy
2265 msgid "File type:"
2266 msgstr "Filter:"
2267
2268 #: dialogs.c:2541
2269 #, fuzzy
2270 msgid "Contents of"
2271 msgstr "Kommentarer"
2272
2273 #: dialogs.c:2567
2274 #, fuzzy
2275 msgid "  next page"
2276 msgstr "næste side"
2277
2278 #: dialogs.c:2584
2279 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
2280 msgstr ""
2281
2282 #: dialogs.c:2585
2283 msgid "TRY ANOTHER NAME"
2284 msgstr ""
2285
2286 #: draw.c:310
2287 msgid ""
2288 "No default pieces installed!\n"
2289 "Select your own using '-pieceImageDirectory'."
2290 msgstr ""
2291
2292 #: engineoutput.c:110 menus.c:630
2293 #, c-format
2294 msgid "Engine Output"
2295 msgstr "Output fra skakprogram"
2296
2297 #: engineoutput.c:120
2298 #, c-format
2299 msgid "%s (%d reversible ply)"
2300 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
2301 msgstr[0] "%s (%d reversibelt træk)"
2302 msgstr[1] "%s (%d reversible træk)"
2303
2304 # NPS = Nodes pr. second
2305 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
2306 #: engineoutput.c:542 engineoutput.c:545 nengineoutput.c:82 nengineoutput.c:90
2307 msgid "NPS"
2308 msgstr "SPS"
2309
2310 #: gamelist.c:375
2311 #, c-format
2312 msgid "Reading game file (%d)"
2313 msgstr "Læser partifil (%d)"
2314
2315 #: gtk/xboard.c:867 xaw/xboard.c:1052
2316 #, c-format
2317 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
2318 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
2319
2320 #: gtk/xboard.c:876 xaw/xboard.c:1061
2321 #, c-format
2322 msgid "Failed to open file '%s'\n"
2323 msgstr "Åbning af filen \"%s\" mislykkedes\n"
2324
2325 #: gtk/xboard.c:891 xaw/xboard.c:1070
2326 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
2327 msgstr ""
2328 "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne "
2329 "størrelse"
2330
2331 #: gtk/xboard.c:910 xaw/xboard.c:1102
2332 #, c-format
2333 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
2334 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
2335
2336 #: gtk/xboard.c:950 xaw/xboard.c:1139
2337 #, c-format
2338 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
2339 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
2340
2341 #: gtk/xboard.c:991 xaw/xboard.c:1176
2342 #, c-format
2343 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
2344 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
2345
2346 #: gtk/xboard.c:1281 xaw/xboard.c:1458
2347 #, c-format
2348 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
2349 msgstr "Kan ikke lave skrifttypegruppe for %s.\n"
2350
2351 #: gtk/xboard.c:1306 xaw/xboard.c:1481
2352 #, c-format
2353 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
2354 msgstr "%s: Ingen skrifttyper matcher mønstret %s\n"
2355
2356 #: gtk/xboard.c:1745 xaw/xboard.c:1971
2357 msgid "Can't open temp file"
2358 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
2359
2360 #: gtk/xboard.c:2199
2361 msgid "Failed to open file"
2362 msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
2363
2364 #: menus.c:134
2365 msgid "Load game file name?"
2366 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
2367
2368 #: menus.c:179
2369 msgid "Load position file name?"
2370 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
2371
2372 #: menus.c:185
2373 msgid "Save game file name?"
2374 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
2375
2376 #: menus.c:194
2377 msgid "Save position file name?"
2378 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
2379
2380 #: menus.c:358
2381 msgid " (with Zippy code)"
2382 msgstr " (med Zippy-kode)"
2383
2384 #: menus.c:363
2385 #, fuzzy, c-format
2386 msgid ""
2387 "%s%s\n"
2388 "\n"
2389 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2390 "Enhancements Copyright 1992-2014 Free Software Foundation\n"
2391 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2392 "\n"
2393 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
2394 "information.\n"
2395 "The GTK build of this version is experimental and unstable\n"
2396 "\n"
2397 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2398 "Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/"
2399 "whats_new.html\n"
2400 "\n"
2401 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
2402 "\n"
2403 msgstr ""
2404 "%s%s\n"
2405 "\n"
2406 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2407 "Ændringer Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
2408 "Ændringer Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2409 "\n"
2410 "%s er frit programmel og er uden nogen form for garanti; se filen COPYING "
2411 "for mere information. \n"
2412 "Besøg XBoard på nettet på http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2413 "Se de nyeste funktioner på http://www.gnu.org/software/xboard/whats_new."
2414 "html\n"
2415 "\n"
2416 "Rapportér fejl via e-mail til <bug-xboard@gnu.org>\n"
2417 "Rapportér fejl i den danske oversættelse til <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
2418 "\n"
2419
2420 #: menus.c:375 menus.c:750
2421 msgid "About XBoard"
2422 msgstr "Om Xboard"
2423
2424 #: menus.c:582
2425 #, fuzzy
2426 msgid "New Game"
2427 msgstr "Nyt blandet parti"
2428
2429 #: menus.c:583
2430 #, fuzzy
2431 msgid "New Shuffle Game..."
2432 msgstr "Nyt blandet parti ..."
2433
2434 #: menus.c:584
2435 #, fuzzy
2436 msgid "New Variant..."
2437 msgstr "Ny variant"
2438
2439 #: menus.c:586
2440 #, fuzzy
2441 msgid "Load Game"
2442 msgstr "Indlæs parti ..."
2443
2444 #: menus.c:587
2445 #, fuzzy
2446 msgid "Load Position"
2447 msgstr "find stilling"
2448
2449 #: menus.c:588
2450 #, fuzzy
2451 msgid "Next Position"
2452 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
2453
2454 #: menus.c:589
2455 #, fuzzy
2456 msgid "Prev Position"
2457 msgstr "Gemmer stilling"
2458
2459 #: menus.c:591
2460 #, fuzzy
2461 msgid "Save Game"
2462 msgstr "Gem parti ..."
2463
2464 #: menus.c:592
2465 #, fuzzy
2466 msgid "Save Position"
2467 msgstr "Gemmer stilling"
2468
2469 #: menus.c:593
2470 #, fuzzy
2471 msgid "Save Games as Book"
2472 msgstr "Gem partier i filen:"
2473
2474 #: menus.c:595
2475 msgid "Mail Move"
2476 msgstr "Send træk med e-post"
2477
2478 #: menus.c:596
2479 msgid "Reload CMail Message"
2480 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
2481
2482 #: menus.c:598
2483 msgid "Quit "
2484 msgstr ""
2485
2486 #: menus.c:603
2487 #, fuzzy
2488 msgid "Copy Game"
2489 msgstr "Kopiér partiliste"
2490
2491 #: menus.c:604
2492 #, fuzzy
2493 msgid "Copy Position"
2494 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
2495
2496 #: menus.c:605
2497 msgid "Copy Game List"
2498 msgstr "Kopiér partiliste"
2499
2500 #: menus.c:607
2501 #, fuzzy
2502 msgid "Paste Game"
2503 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
2504
2505 #: menus.c:608
2506 #, fuzzy
2507 msgid "Paste Position"
2508 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
2509
2510 #: menus.c:610 menus.c:652
2511 #, fuzzy
2512 msgid "Edit Game"
2513 msgstr "Redigér kommentar"
2514
2515 #: menus.c:611 menus.c:653
2516 #, fuzzy
2517 msgid "Edit Position"
2518 msgstr "find stilling"
2519
2520 # Partibeskrivelse i PGN-fil
2521 #: menus.c:612
2522 msgid "Edit Tags"
2523 msgstr "Redigér partidata"
2524
2525 #: menus.c:613
2526 msgid "Edit Comment"
2527 msgstr "Redigér kommentar"
2528
2529 #: menus.c:614
2530 msgid "Edit Book"
2531 msgstr "Redigér åbningsbog"
2532
2533 #: menus.c:616
2534 msgid "Revert"
2535 msgstr ""
2536
2537 #: menus.c:617
2538 msgid "Annotate"
2539 msgstr "Kommentér"
2540
2541 #: menus.c:618
2542 #, fuzzy
2543 msgid "Truncate Game"
2544 msgstr "Afkort partiet    End"
2545
2546 #: menus.c:620
2547 msgid "Backward"
2548 msgstr ""
2549
2550 #: menus.c:621
2551 msgid "Forward"
2552 msgstr ""
2553
2554 #: menus.c:622
2555 #, fuzzy
2556 msgid "Back to Start"
2557 msgstr "Sort i trækket"
2558
2559 #: menus.c:623
2560 #, fuzzy
2561 msgid "Forward to End"
2562 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
2563
2564 #: menus.c:628
2565 #, fuzzy
2566 msgid "Flip View"
2567 msgstr "Automatisk vending af brættet"
2568
2569 #: menus.c:631
2570 #, fuzzy
2571 msgid "Move History"
2572 msgstr "Trækliste"
2573
2574 #: menus.c:632
2575 #, fuzzy
2576 msgid "Evaluation Graph"
2577 msgstr "Evalueringsgraf"
2578
2579 #: menus.c:633
2580 #, fuzzy
2581 msgid "Game List"
2582 msgstr "Partiliste ..."
2583
2584 #: menus.c:637
2585 msgid "Comments"
2586 msgstr "Kommentarer"
2587
2588 #: menus.c:638
2589 msgid "ICS Input Box"
2590 msgstr "ICS-inputboks"
2591
2592 #: menus.c:639
2593 msgid "Open Chat Window"
2594 msgstr ""
2595
2596 #: menus.c:641
2597 msgid "Board..."
2598 msgstr "Bræt..."
2599
2600 #: menus.c:642
2601 msgid "Game List Tags..."
2602 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
2603
2604 #: menus.c:647
2605 #, fuzzy
2606 msgid "Machine White"
2607 msgstr "Skakprogram har hvid    Ctrl+W"
2608
2609 #: menus.c:648
2610 #, fuzzy
2611 msgid "Machine Black"
2612 msgstr "Skakprogrammatch"
2613
2614 #: menus.c:649
2615 #, fuzzy
2616 msgid "Two Machines"
2617 msgstr "To skakprogrammer    Ctrl+T"
2618
2619 #: menus.c:650
2620 #, fuzzy
2621 msgid "Analysis Mode"
2622 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
2623
2624 #: menus.c:651
2625 #, fuzzy
2626 msgid "Analyze Game"
2627 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
2628
2629 #: menus.c:654
2630 msgid "Training"
2631 msgstr "Træning"
2632
2633 #: menus.c:655
2634 msgid "ICS Client"
2635 msgstr "ICS-klient"
2636
2637 #: menus.c:657
2638 msgid "Machine Match"
2639 msgstr "Skakprogrammatch"
2640
2641 #: menus.c:658
2642 msgid "Pause"
2643 msgstr ""
2644
2645 #: menus.c:663
2646 msgid "Accept"
2647 msgstr ""
2648
2649 #: menus.c:664
2650 msgid "Decline"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: menus.c:665
2654 msgid "Rematch"
2655 msgstr ""
2656
2657 #: menus.c:667
2658 #, fuzzy
2659 msgid "Call Flag"
2660 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
2661
2662 #: menus.c:668
2663 #, fuzzy
2664 msgid "Draw"
2665 msgstr "Remis:"
2666
2667 #: menus.c:669
2668 msgid "Adjourn"
2669 msgstr ""
2670
2671 #: menus.c:670
2672 msgid "Abort"
2673 msgstr ""
2674
2675 #: menus.c:671
2676 msgid "Resign"
2677 msgstr ""
2678
2679 #: menus.c:673
2680 #, fuzzy
2681 msgid "Stop Observing"
2682 msgstr "Stop observation    F10"
2683
2684 #: menus.c:674
2685 #, fuzzy
2686 msgid "Stop Examining"
2687 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
2688
2689 #: menus.c:675
2690 msgid "Upload to Examine"
2691 msgstr "Overfør til undersøgelse"
2692
2693 #: menus.c:677
2694 msgid "Adjudicate to White"
2695 msgstr "Døm hvid gevinst"
2696
2697 #: menus.c:678
2698 msgid "Adjudicate to Black"
2699 msgstr "Døm sort gevinst"
2700
2701 #: menus.c:679
2702 msgid "Adjudicate Draw"
2703 msgstr "Døm remis"
2704
2705 #: menus.c:684
2706 #, fuzzy
2707 msgid "Load New 1st Engine..."
2708 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2709
2710 #: menus.c:685
2711 #, fuzzy
2712 msgid "Load New 2nd Engine..."
2713 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2714
2715 #: menus.c:687
2716 #, fuzzy
2717 msgid "Engine #1 Settings..."
2718 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
2719
2720 #: menus.c:688
2721 #, fuzzy
2722 msgid "Engine #2 Settings..."
2723 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 2 ..."
2724
2725 #: menus.c:690
2726 msgid "Hint"
2727 msgstr "Tip"
2728
2729 #: menus.c:691
2730 msgid "Book"
2731 msgstr "Åbningsbog"
2732
2733 #: menus.c:693
2734 #, fuzzy
2735 msgid "Move Now"
2736 msgstr "Lyd ved træk"
2737
2738 #: menus.c:694
2739 #, fuzzy
2740 msgid "Retract Move"
2741 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
2742
2743 #: menus.c:700
2744 #, fuzzy
2745 msgid "General..."
2746 msgstr "Generelle ..."
2747
2748 #: menus.c:702
2749 #, fuzzy
2750 msgid "Time Control..."
2751 msgstr "Betænkningstid"
2752
2753 #: menus.c:703
2754 #, fuzzy
2755 msgid "Common Engine..."
2756 msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
2757
2758 #: menus.c:704
2759 #, fuzzy
2760 msgid "Adjudications..."
2761 msgstr "Afgørelser ...    Alt+Shift+J"
2762
2763 #: menus.c:705
2764 msgid "ICS..."
2765 msgstr ""
2766
2767 #: menus.c:706
2768 msgid "Tournament..."
2769 msgstr ""
2770
2771 #: menus.c:707
2772 #, fuzzy
2773 msgid "Load Game..."
2774 msgstr "Indlæs parti ..."
2775
2776 #: menus.c:708
2777 #, fuzzy
2778 msgid "Save Game..."
2779 msgstr "Gem parti ..."
2780
2781 #: menus.c:709
2782 #, fuzzy
2783 msgid "Game List..."
2784 msgstr "Partiliste ..."
2785
2786 #: menus.c:710
2787 #, fuzzy
2788 msgid "Sounds..."
2789 msgstr "Lyde ..."
2790
2791 #: menus.c:713
2792 msgid "Always Queen"
2793 msgstr ""
2794
2795 #: menus.c:719
2796 msgid "Flash Moves"
2797 msgstr "Blink ved træk"
2798
2799 #: menus.c:721
2800 msgid "Highlight Dragging"
2801 msgstr "Fremhæv flytning"
2802
2803 #: menus.c:724
2804 msgid "Highlight With Arrow"
2805 msgstr "Fremhæv med pil"
2806
2807 #: menus.c:725
2808 msgid "Move Sound"
2809 msgstr "Lyd ved træk"
2810
2811 #: menus.c:727
2812 msgid "Periodic Updates"
2813 msgstr "Periodisk opdatering"
2814
2815 #: menus.c:729
2816 msgid "Popup Exit Message"
2817 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
2818
2819 #: menus.c:731
2820 msgid "Show Coords"
2821 msgstr "Vis koordinater"
2822
2823 #: menus.c:732
2824 #, fuzzy
2825 msgid "Hide Thinking"
2826 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
2827
2828 #: menus.c:736
2829 msgid "Save Settings Now"
2830 msgstr "Gem indstillinger nu"
2831
2832 #: menus.c:737
2833 msgid "Save Settings on Exit"
2834 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
2835
2836 #: menus.c:742
2837 msgid "Info XBoard"
2838 msgstr "Info XBoard"
2839
2840 #: menus.c:743
2841 #, fuzzy
2842 msgid "Man XBoard"
2843 msgstr "Man XBoard    F1"
2844
2845 #: menus.c:745
2846 msgid "XBoard Home Page"
2847 msgstr "XBoards hjemmeside (engelsk)"
2848
2849 #: menus.c:746
2850 msgid "On-line User Guide"
2851 msgstr "Online brugervejledning (engelsk)"
2852
2853 #: menus.c:747
2854 msgid "Development News"
2855 msgstr "Nyheder i denne version (engelsk)"
2856
2857 #: menus.c:748
2858 msgid "e-Mail Bug Report"
2859 msgstr "E-mail fejlrapport"
2860
2861 #: nengineoutput.c:78 nengineoutput.c:86
2862 #, fuzzy
2863 msgid "engine name"
2864 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2865
2866 #. TRANSLATORS: noun, as in "the move Nf3"
2867 #: nengineoutput.c:81 nengineoutput.c:89
2868 #, fuzzy
2869 msgid "move"
2870 msgstr "Forhåndstræk"
2871
2872 #: nengineoutput.c:155
2873 msgid "Engine output"
2874 msgstr "Output fra skakprogram"
2875
2876 #: nengineoutput.c:159
2877 msgid ""
2878 "Mismatch of STRIDE in nengineoutput.c\n"
2879 "Change and recompile!"
2880 msgstr ""
2881
2882 #: nevalgraph.c:68
2883 msgid "Evaluation graph"
2884 msgstr "Evalueringsgraf"
2885
2886 #: nevalgraph.c:105
2887 msgid "Eval"
2888 msgstr ""
2889
2890 #: ngamelist.c:87
2891 msgid "find position"
2892 msgstr "find stilling"
2893
2894 #: ngamelist.c:88
2895 msgid "narrow"
2896 msgstr ""
2897
2898 #: ngamelist.c:89
2899 msgid "thresholds"
2900 msgstr "grænseværdier"
2901
2902 #: ngamelist.c:90
2903 #, fuzzy
2904 msgid "tags"
2905 msgstr "Partidata"
2906
2907 #: ngamelist.c:91
2908 msgid "next"
2909 msgstr "næste"
2910
2911 #: ngamelist.c:92
2912 msgid "close"
2913 msgstr "luk"
2914
2915 #: ngamelist.c:116
2916 msgid "No game selected"
2917 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
2918
2919 #: ngamelist.c:122
2920 msgid "Can't go forward any further"
2921 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
2922
2923 #: ngamelist.c:192
2924 #, c-format
2925 msgid "Scanning through games (%d)"
2926 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
2927
2928 #: ngamelist.c:211
2929 msgid "previous page"
2930 msgstr "forrige side"
2931
2932 #: ngamelist.c:214
2933 msgid "next page"
2934 msgstr "næste side"
2935
2936 #: ngamelist.c:217
2937 msgid "no games matched your request"
2938 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
2939
2940 #: ngamelist.c:219
2941 #, c-format
2942 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
2943 msgstr "%s - %d/%d partier (%d-%d-%d)"
2944
2945 #: ngamelist.c:274
2946 msgid "There is no game list"
2947 msgstr "Der er ingen partiliste"
2948
2949 #: nhistory.c:109
2950 msgid "Move list"
2951 msgstr "Trækliste"
2952
2953 #: usystem.c:222
2954 #, c-format
2955 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
2956 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
2957
2958 #: usystem.c:230
2959 #, fuzzy, c-format
2960 msgid "%s: can't parse foreground color in '%s'\n"
2961 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i \"%s\"\n"
2962
2963 #: usystem.c:259
2964 #, c-format
2965 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
2966 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
2967
2968 #: usystem.c:374
2969 #, c-format
2970 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
2971 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
2972
2973 #: usystem.c:557
2974 msgid "Socket support is not configured in"
2975 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
2976
2977 #: usystem.c:646
2978 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
2979 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
2980
2981 #: xaw/xboard.c:1182
2982 #, c-format
2983 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
2984 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
2985
2986 #: xaw/xoptions.c:321 xaw/xoptions.c:1025
2987 msgid "browse"
2988 msgstr "gennemse"
2989
2990 #: xaw/xoptions.c:387 xaw/xoptions.c:388
2991 msgid "Ctrl"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: xaw/xoptions.c:393 xaw/xoptions.c:394
2995 msgid "Alt"
2996 msgstr ""
2997
2998 #: xaw/xoptions.c:399 xaw/xoptions.c:400
2999 msgid "Shift"
3000 msgstr ""
3001
3002 #: xaw/xoptions.c:1272
3003 msgid "OK"
3004 msgstr "o.k."
3005
3006 #, fuzzy
3007 #~ msgid "    (for concurrent playing of a single"
3008 #~ msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
3009
3010 #~ msgid "Match Options"
3011 #~ msgstr "Matchindstillinger"
3012
3013 #~ msgid "ICS ..."
3014 #~ msgstr "ICS ..."
3015
3016 #~ msgid "Match ..."
3017 #~ msgstr "Match ..."
3018
3019 #~ msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
3020 #~ msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
3021
3022 #~ msgid "Available `%s' sizes:\n"
3023 #~ msgstr "Tilgængelige \"%s\"-størrelser:\n"
3024
3025 #~ msgid "Error: No `%s' files!\n"
3026 #~ msgstr "Fejl: Ingen \"%s\"-filer!\n"
3027
3028 #~ msgid ""
3029 #~ "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
3030 #~ "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
3031 #~ "   Please report this error to %s.\n"
3032 #~ "   Include system type & operating system in message.\n"
3033 #~ msgstr ""
3034 #~ "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
3035 #~ "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
3036 #~ "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
3037 #~ "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
3038
3039 #~ msgid "Error %d loading icon image\n"
3040 #~ msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
3041
3042 #~ msgid "cancel"
3043 #~ msgstr "annullér"
3044
3045 #~ msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
3046 #~ msgstr "genkendte \"%s\" (%d) som variant %s\n"
3047
3048 #~ msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
3049 #~ msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
3050
3051 #~ msgid "Parsing board: %s\n"
3052 #~ msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
3053
3054 #~ msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
3055 #~ msgstr "Fandt uventet aktivt skakprogram til ICS-analyse\n"
3056
3057 #~ msgid "ICS engine analyze starting... \n"
3058 #~ msgstr "Starter skakprogram til ICS-analyse ...\n"
3059
3060 #~ msgid ""
3061 #~ "resolved %s at pixel size %d\n"
3062 #~ "  to %s\n"
3063 #~ msgstr ""
3064 #~ "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
3065 #~ " til %s\n"
3066
3067 #~ msgid "New Game        Ctrl+N"
3068 #~ msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
3069
3070 #~ msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
3071 #~ msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
3072
3073 #~ msgid "Load Game       Ctrl+O"
3074 #~ msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
3075
3076 #~ msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
3077 #~ msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
3078
3079 #~ msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
3080 #~ msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
3081
3082 #~ msgid "Save Game       Ctrl+S"
3083 #~ msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
3084
3085 #~ msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
3086 #~ msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
3087
3088 #~ msgid "Quit                 Ctr+Q"
3089 #~ msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
3090
3091 #~ msgid "Copy Game    Ctrl+C"
3092 #~ msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
3093
3094 #~ msgid "Edit Game      Ctrl+E"
3095 #~ msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
3096
3097 #~ msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
3098 #~ msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
3099
3100 #~ msgid "Revert              Home"
3101 #~ msgstr "Annullér variantlinje    Home"
3102
3103 #~ msgid "Backward         Alt+Left"
3104 #~ msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
3105
3106 #~ msgid "Forward           Alt+Right"
3107 #~ msgstr "Fremad    Alt+Højre"
3108
3109 #~ msgid "Back to Start     Alt+Home"
3110 #~ msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
3111
3112 #~ msgid "Flip View             F2"
3113 #~ msgstr "Vend brættet    F2"
3114
3115 #~ msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
3116 #~ msgstr "Output fra skakprogram    Alt+Shift+O"
3117
3118 #~ msgid "Move History       Alt+Shift+H"
3119 #~ msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
3120
3121 #~ msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
3122 #~ msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
3123
3124 #~ msgid "Game List            Alt+Shift+G"
3125 #~ msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
3126
3127 #~ msgid "Machine Black  Ctrl+B"
3128 #~ msgstr "Skakprogram har sort    Ctrl+B"
3129
3130 #~ msgid "Edit Game         Ctrl+E"
3131 #~ msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
3132
3133 #~ msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
3134 #~ msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
3135
3136 #~ msgid "Pause               Pause"
3137 #~ msgstr "Pause    Pause"
3138
3139 #~ msgid "Accept             F3"
3140 #~ msgstr "Godkend    F3"
3141
3142 #~ msgid "Decline            F4"
3143 #~ msgstr "Afvis    F4"
3144
3145 #~ msgid "Rematch           F12"
3146 #~ msgstr "Ny match    F12"
3147
3148 #~ msgid "Draw                F6"
3149 #~ msgstr "Remis    F6"
3150
3151 #~ msgid "Adjourn            F7"
3152 #~ msgstr "Udsæt partiet    F7"
3153
3154 #~ msgid "Abort                F8"
3155 #~ msgstr "Annullér partiet   F8"
3156
3157 #~ msgid "Resign              F9"
3158 #~ msgstr "Opgiv    F9"
3159
3160 #~ msgid "Move Now     Ctrl+M"
3161 #~ msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
3162
3163 #~ msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
3164 #~ msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
3165
3166 #~ msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
3167 #~ msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
3168
3169 #~ msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
3170 #~ msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
3171
3172 #~ msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
3173 #~ msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
3174
3175 #~ msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
3176 #~ msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
3177
3178 #~ msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
3179 #~ msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
3180
3181 #~ msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
3182 #~ msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
3183
3184 #~ msgid ""
3185 #~ "WARNING: variants with un-orthodox\n"
3186 #~ "pieces only have built-in bitmaps\n"
3187 #~ "for -boardSize middling, bulky and\n"
3188 #~ "petite, and substitute king or amazon\n"
3189 #~ "for missing bitmaps. (See manual.)"
3190 #~ msgstr ""
3191 #~ "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
3192 #~ "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
3193 #~ "for -boardSize middling, bulky og\n"
3194 #~ "petite, og bruger konge eller amazone\n"
3195 #~ "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
3196
3197 #~ msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
3198 #~ msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
3199
3200 #~ msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
3201 #~ msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
3202
3203 #~ msgid ""
3204 #~ "XBoard square size (hint): %d\n"
3205 #~ "%s fulldir:%s:\n"
3206 #~ msgstr ""
3207 #~ "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
3208 #~ "%s-fuldt katalog: %s:\n"
3209
3210 #~ msgid "Closest %s size: %d\n"
3211 #~ msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
3212
3213 #~ msgid "%s: error loading XIM!\n"
3214 #~ msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
3215
3216 #~ msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
3217 #~ msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
3218
3219 #~ msgid ""
3220 #~ "\n"
3221 #~ "Loading XIMs...\n"
3222 #~ msgstr ""
3223 #~ "\n"
3224 #~ "Indlæser XIM'er ...\n"
3225
3226 #~ msgid "(File:%s:) "
3227 #~ msgstr "(Fil:%s:) "
3228
3229 #~ msgid "light square "
3230 #~ msgstr "lyst felt "
3231
3232 #~ msgid "dark square "
3233 #~ msgstr "mørkt felt "
3234
3235 #~ msgid "Done.\n"
3236 #~ msgstr "Udført.\n"
3237
3238 #~ msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
3239 #~ msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
3240
3241 #~ msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
3242 #~ msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
3243
3244 #~ msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
3245 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
3246
3247 #~ msgid ""
3248 #~ "\n"
3249 #~ "Loading XPMs...\n"
3250 #~ msgstr ""
3251 #~ "\n"
3252 #~ "Indlæser XPM'er ...\n"
3253
3254 #~ msgid "(Replace by File:%s:) "
3255 #~ msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
3256
3257 #~ msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
3258 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
3259
3260 #~ msgid "Can't open bitmap file %s"
3261 #~ msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
3262
3263 #~ msgid "Invalid bitmap in file %s"
3264 #~ msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
3265
3266 #~ msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
3267 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
3268
3269 #~ msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
3270 #~ msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
3271
3272 #~ msgid "%s: %s...using built-in\n"
3273 #~ msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
3274
3275 #~ msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
3276 #~ msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
3277
3278 #~ msgid "Browse"
3279 #~ msgstr "Gennemse"
3280
3281 #~ msgid "Filter on extensions:"
3282 #~ msgstr "Filter for filendelser:"
3283
3284 #~ msgid "Pathname:"
3285 #~ msgstr "Stinavn:"
3286
3287 #~ msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
3288 #~ msgstr "XsraSelFile: Kan ikke hente det aktuelle katalog"
3289
3290 #~ msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3291 #~ msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3292
3293 #~ msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3294 #~ msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3295
3296 #~ msgid "Drop"
3297 #~ msgstr "Placér"
3298
3299 #~ msgid "could not open: "
3300 #~ msgstr "kunne ikke åbne: "
3301
3302 #~ msgid "Can't open file"
3303 #~ msgstr "Kan ikke åbne fil"
3304
3305 #~ msgid "Promotion"
3306 #~ msgstr "Bondeforvandling"
3307
3308 #~ msgid "Promote to what?"
3309 #~ msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
3310
3311 #~ msgid "ok"
3312 #~ msgstr "o.k."
3313
3314 #~ msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
3315 #~ msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
3316
3317 #~ msgid "enter"
3318 #~ msgstr "udfør"
3319
3320 #~ msgid "This feature is experimental"
3321 #~ msgstr "Denne funktion er eksperimental"
3322
3323 #~ msgid "filtertext"
3324 #~ msgstr "filtertekst"
3325
3326 #~ msgid "apply"
3327 #~ msgstr "anvend"
3328
3329 #~ msgid "load"
3330 #~ msgstr "indlæs"
3331
3332 #~ msgid "prev"
3333 #~ msgstr "forrige"
3334
3335 #~ msgid "First Engine"
3336 #~ msgstr "Første skakprogram"
3337
3338 #~ msgid "Second Engine"
3339 #~ msgstr "Andet skakprogram"
3340
3341 #~ msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
3342 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
3343
3344 #~ msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
3345 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
3346
3347 #~ msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
3348 #~ msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"