updated po/pot files
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Sprogbrug:
10 # Chess engine, engine, chess program, chess machine: Disse bruges i flæng
11 #    i originalen. Er oversat til skakprogram.
12 # Pairing engine: Paringsprogram
13 #
14 # Korrektur og gode forslag:
15 # Morten Bo Johansen, dec. 2011
16 # Joe Dalton, feb. 2012
17 #
18 # Oversætter:
19 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011, 2012.
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20120304\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
24 "POT-Creation-Date: 2012-03-10 18:55-0800\n"
25 "PO-Revision-Date: 2012-03-06 12:27+0100\n"
26 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
27 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
28 "Language: da\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
33 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
34
35 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
36 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
37 #: backend.c:739
38 msgid "first"
39 msgstr "første"
40
41 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
42 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
43 #: backend.c:742
44 msgid "second"
45 msgstr "det andet"
46
47 #: backend.c:820
48 #, c-format
49 msgid "protocol version %d not supported"
50 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
51
52 #: backend.c:916
53 msgid "You did not specify the engine executable"
54 msgstr "Du angav ikke et kørbart skakprogram"
55
56 #: backend.c:969
57 #, c-format
58 msgid "bad timeControl option %s"
59 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
60
61 #: backend.c:984
62 #, c-format
63 msgid "bad searchTime option %s"
64 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
65
66 #: backend.c:1090
67 #, c-format
68 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
69 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
70
71 #: backend.c:1108
72 #, c-format
73 msgid "Unknown variant name %s"
74 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
75
76 #: backend.c:1351
77 msgid "Starting chess program"
78 msgstr "Starter skakprogram"
79
80 #: backend.c:1374
81 msgid "Bad game file"
82 msgstr "Fejl i partifil"
83
84 #: backend.c:1381
85 msgid "Bad position file"
86 msgstr "Fejl i stillingsfil"
87
88 #: backend.c:1395
89 msgid "Pick new game"
90 msgstr "Vælg nyt spil"
91
92 # cycle = runde?
93 #: backend.c:1464
94 msgid ""
95 "You restarted an already completed tourney\n"
96 "One more cycle will now be added to it\n"
97 "Games commence in 10 sec"
98 msgstr ""
99 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
100 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
101 "Partierne starter om 10 sekunder"
102
103 #: backend.c:1471
104 #, c-format
105 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
106 msgstr "Alle partier i turneringen \"%s\" er allerede færdige eller i gang"
107
108 #: backend.c:1478
109 msgid "Can't have a match with no chess programs"
110 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
111
112 #: backend.c:1515
113 #, c-format
114 msgid "Could not open comm port %s"
115 msgstr "Kunne ikke åbne seriel port %s"
116
117 #: backend.c:1518
118 #, c-format
119 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
120 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
121
122 #: backend.c:1574
123 #, c-format
124 msgid "Unknown initialMode %s"
125 msgstr "Ukendt initialMode %s"
126
127 #: backend.c:1600
128 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
129 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
130
131 #: backend.c:1627
132 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
133 msgstr "Analysetilstand kræver et skakprogram"
134
135 #: backend.c:1631
136 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
137 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
138
139 #: backend.c:1642
140 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
141 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver et skakprogram"
142
143 #: backend.c:1647
144 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
145 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
146
147 #: backend.c:1654
148 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
149 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver et skakprogram"
150
151 #: backend.c:1659
152 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
153 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
154
155 #: backend.c:1666
156 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
157 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver et skakprogram"
158
159 #: backend.c:1671
160 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
161 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
162
163 #: backend.c:1682
164 msgid "Training mode requires a game file"
165 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
166
167 #: backend.c:1844 backend.c:1888 backend.c:1911 backend.c:2310
168 msgid "Error writing to ICS"
169 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
170
171 #: backend.c:1848
172 msgid "Error reading from keyboard"
173 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
174
175 #: backend.c:1851
176 msgid "Got end of file from keyboard"
177 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
178
179 #: backend.c:2156
180 #, c-format
181 msgid "Unknown wild type %d"
182 msgstr "Ukendt vild type %d"
183
184 #: backend.c:2167
185 #, c-format
186 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
187 msgstr "genkendte \"%s\" (%d) som variant %s\n"
188
189 #: backend.c:2227 xboard.c:7155
190 msgid "Error writing to display"
191 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
192
193 #: backend.c:2976
194 #, c-format
195 msgid "your opponent kibitzes: %s"
196 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
197
198 #: backend.c:3499
199 msgid "Error gathering move list: two headers"
200 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
201
202 #: backend.c:3513
203 #, c-format
204 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
205 msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
206
207 #: backend.c:3546
208 msgid "Error gathering move list: nested"
209 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
210
211 #: backend.c:3650 backend.c:4068 backend.c:4803 backend.c:4807 backend.c:6675
212 #: backend.c:11609 backend.c:13204 backend.c:13281 backend.c:13327
213 #: backend.c:13333 backend.c:13338 backend.c:13343
214 msgid "vs."
215 msgstr "–"
216
217 #: backend.c:3778
218 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
219 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
220
221 #: backend.c:4116
222 msgid "Connection closed by ICS"
223 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
224
225 #: backend.c:4118
226 msgid "Error reading from ICS"
227 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
228
229 #: backend.c:4168
230 #, c-format
231 msgid "Parsing board: %s\n"
232 msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
233
234 #: backend.c:4192
235 #, c-format
236 msgid ""
237 "Failed to parse board string:\n"
238 "\"%s\""
239 msgstr ""
240 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
241 "\"%s\""
242
243 #: backend.c:4201 backend.c:9423
244 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
245 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
246
247 #: backend.c:4296
248 msgid "Error gathering move list: extra board"
249 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
250
251 #: backend.c:4727 backend.c:4749
252 #, c-format
253 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
254 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
255
256 #: backend.c:4979
257 #, c-format
258 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
259 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
260
261 #: backend.c:5049
262 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
263 msgstr "Du kan ikke gøre dette, mens du spiller eller observerer"
264
265 #: backend.c:5923
266 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
267 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
268
269 #: backend.c:6276
270 msgid "You are playing Black"
271 msgstr "Du spiller sort"
272
273 #: backend.c:6285 backend.c:6312
274 msgid "You are playing White"
275 msgstr "Du spiller hvid"
276
277 #: backend.c:6294 backend.c:6320 backend.c:6438 backend.c:6463 backend.c:6479
278 #: backend.c:13960
279 msgid "It is White's turn"
280 msgstr "Det er hvids tur"
281
282 #: backend.c:6298 backend.c:6324 backend.c:6446 backend.c:6469 backend.c:6500
283 #: backend.c:13952
284 msgid "It is Black's turn"
285 msgstr "Det er sorts tur"
286
287 #: backend.c:6337
288 msgid "Displayed position is not current"
289 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
290
291 #: backend.c:6574
292 msgid "Illegal move"
293 msgstr "Ulovligt træk"
294
295 #: backend.c:6634
296 msgid "End of game"
297 msgstr "Slutningen af partiet"
298
299 #: backend.c:6637
300 msgid "Incorrect move"
301 msgstr "Ukorrekt træk"
302
303 #: backend.c:6929 backend.c:7045
304 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
305 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
306
307 #: backend.c:7269
308 msgid "Swiss tourney finished"
309 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
310
311 #: backend.c:7803
312 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
313 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsprogram"
314
315 #: backend.c:7920
316 #, c-format
317 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
318 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s skakprogram"
319
320 #: backend.c:8139
321 msgid "Bad FEN received from engine"
322 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra skakprogram"
323
324 #: backend.c:8283 xboard.c:5919 xboard.c:5960
325 #, c-format
326 msgid "%s does not support analysis"
327 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
328
329 #: backend.c:8349
330 #, c-format
331 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
332 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
333
334 #: backend.c:8376
335 #, c-format
336 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
337 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
338
339 #: backend.c:8397
340 #, c-format
341 msgid "Hint: %s"
342 msgstr "Tip: %s"
343
344 #: backend.c:8402
345 #, c-format
346 msgid ""
347 "Illegal hint move \"%s\"\n"
348 "from %s chess program"
349 msgstr ""
350 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
351 "fra %s skakprogram"
352
353 #: backend.c:8577
354 msgid "Machine accepts your draw offer"
355 msgstr "Skakprogrammet accepterer dit remistilbud"
356
357 #: backend.c:8580
358 msgid ""
359 "Machine offers a draw\n"
360 "Select Action / Draw to agree"
361 msgstr ""
362 "Skakprogrammet tilbyder remis\n"
363 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
364
365 #: backend.c:8659
366 msgid "failed writing PV"
367 msgstr "skrivning af analysevariant mislykkedes"
368
369 #: backend.c:8957
370 #, c-format
371 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
372 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
373
374 #: backend.c:8967
375 #, c-format
376 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
377 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
378
379 #: backend.c:8978
380 msgid "Gap in move list"
381 msgstr "Hul i trækliste"
382
383 #: backend.c:9555 xoptions.c:454
384 #, c-format
385 msgid "Variant %s not supported by %s"
386 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
387
388 #: backend.c:9671
389 #, c-format
390 msgid "Startup failure on '%s'"
391 msgstr "Opstartsfejl på \"%s\""
392
393 #: backend.c:9699
394 msgid "Waiting for first chess program"
395 msgstr "Venter på første skakprogram"
396
397 #: backend.c:9704 backend.c:13352
398 msgid "Waiting for second chess program"
399 msgstr "Venter på andet skakprogram"
400
401 #: backend.c:9754
402 msgid "Could not write on tourney file"
403 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
404
405 #: backend.c:9820
406 msgid ""
407 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
408 "Terminate its game first."
409 msgstr ""
410 "Du kan ikke udskifte et skakprogram, mens det bruges!\n"
411 "Afslut dets parti først."
412
413 #: backend.c:9834
414 msgid "No engine with the name you gave is installed"
415 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
416
417 #: backend.c:9836
418 msgid ""
419 "First change an engine by editing the participants list\n"
420 "of the Tournament Options dialog"
421 msgstr ""
422 "Ændr først skakprogram ved at redigere deltagerlisten\n"
423 "i turneringsindstillingerne"
424
425 #: backend.c:9837
426 msgid "You can only change one engine at the time"
427 msgstr "Du kan kun ændre et skakprogram ad gangen"
428
429 #: backend.c:9851
430 msgid ""
431 "You must supply a tournament file,\n"
432 "for storing the tourney progress"
433 msgstr ""
434 "Du skal angive en turneringsfil\n"
435 "til at gemme turneringens afvikling"
436
437 #: backend.c:9861
438 msgid "Not enough participants"
439 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
440
441 #: backend.c:10024
442 msgid "Bad tournament file"
443 msgstr "Fejl i turneringsfil"
444
445 #: backend.c:10036
446 msgid "Waiting for other game(s)"
447 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
448
449 #: backend.c:10049
450 msgid "No pairing engine specified"
451 msgstr "Der er ikke noget parringsprogram specificeret"
452
453 #: backend.c:10514
454 #, c-format
455 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
456 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
457
458 #: backend.c:10957 backend.c:10988
459 #, c-format
460 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
461 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
462
463 #: backend.c:10977
464 #, c-format
465 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
466 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
467
468 #: backend.c:11030 backend.c:12026 backend.c:12219 backend.c:12583
469 #, c-format
470 msgid "Can't open \"%s\""
471 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
472
473 #: backend.c:11042 xboard.c:5537
474 msgid "Cannot build game list"
475 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
476
477 #: backend.c:11127
478 msgid "No more games in this message"
479 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
480
481 #: backend.c:11167
482 msgid "No game has been loaded yet"
483 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
484
485 #: backend.c:11171 backend.c:12007 xgamelist.c:438
486 msgid "Can't back up any further"
487 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
488
489 #: backend.c:11585
490 msgid "Game number out of range"
491 msgstr "Partinummer findes ikke"
492
493 #: backend.c:11596
494 msgid "Can't seek on game file"
495 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
496
497 #: backend.c:11654
498 msgid "Game not found in file"
499 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
500
501 #: backend.c:11782 backend.c:12103
502 msgid "Bad FEN position in file"
503 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
504
505 #: backend.c:11932
506 msgid "No moves in game"
507 msgstr "Ingen træk i partiet"
508
509 #: backend.c:12003
510 msgid "No position has been loaded yet"
511 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
512
513 #: backend.c:12064 backend.c:12075
514 msgid "Can't seek on position file"
515 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
516
517 #: backend.c:12082 backend.c:12094
518 msgid "Position not found in file"
519 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
520
521 #: backend.c:12134
522 msgid "Black to play"
523 msgstr "Sort i trækket"
524
525 #: backend.c:12137
526 msgid "White to play"
527 msgstr "Hvid i trækket"
528
529 #: backend.c:12224 backend.c:12588
530 msgid "Waiting for access to save file"
531 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
532
533 #: backend.c:12226
534 msgid "Saving game"
535 msgstr "Gemmer parti"
536
537 #: backend.c:12227
538 msgid "Bad Seek"
539 msgstr "Søgning mislykkedes"
540
541 #: backend.c:12590
542 msgid "Saving position"
543 msgstr "Gemmer stilling"
544
545 #: backend.c:12716
546 msgid ""
547 "You have edited the game history.\n"
548 "Use Reload Same Game and make your move again."
549 msgstr ""
550 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
551 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
552
553 #: backend.c:12721
554 msgid ""
555 "You have entered too many moves.\n"
556 "Back up to the correct position and try again."
557 msgstr ""
558 "Du har indtastet for mange træk.\n"
559 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
560
561 #: backend.c:12726
562 msgid ""
563 "Displayed position is not current.\n"
564 "Step forward to the correct position and try again."
565 msgstr ""
566 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
567 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
568
569 #: backend.c:12773
570 msgid "You have not made a move yet"
571 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
572
573 #: backend.c:12794
574 msgid ""
575 "The cmail message is not loaded.\n"
576 "Use Reload CMail Message and make your move again."
577 msgstr ""
578 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
579 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
580
581 #: backend.c:12799
582 msgid "No unfinished games"
583 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
584
585 #: backend.c:12805
586 #, c-format
587 msgid ""
588 "You have already mailed a move.\n"
589 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
590 "To resend the same move, type\n"
591 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
592 "on the command line."
593 msgstr ""
594 "Du har allerede sendt et træk.\n"
595 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
596 "For at gensende det samme træk, tast\n"
597 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
598 "på kommandolinjen."
599
600 #: backend.c:12820
601 msgid "Failed to invoke cmail"
602 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
603
604 #: backend.c:12882
605 #, c-format
606 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
607 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
608
609 #: backend.c:12904
610 #, c-format
611 msgid "Still need to make move for game\n"
612 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
613
614 #: backend.c:12908
615 #, c-format
616 msgid "Still need to make moves for both games\n"
617 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
618
619 #: backend.c:12912
620 #, c-format
621 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
622 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
623
624 #: backend.c:12919
625 #, c-format
626 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
627 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
628
629 #: backend.c:12925
630 #, c-format
631 msgid "No unfinished games\n"
632 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
633
634 #: backend.c:12927
635 #, c-format
636 msgid "Ready to send mail\n"
637 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
638
639 #: backend.c:12932
640 #, c-format
641 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
642 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
643
644 #: backend.c:13088
645 msgid "Edit comment"
646 msgstr "Redigér kommentar"
647
648 #: backend.c:13090
649 #, c-format
650 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
651 msgstr "Redigér kommentar til %d.%s%s"
652
653 #: backend.c:13184
654 msgid "It is not White's turn"
655 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
656
657 #: backend.c:13265
658 msgid "It is not Black's turn"
659 msgstr "Sort er ikke i trækket"
660
661 #: backend.c:13372
662 #, c-format
663 msgid "Starting %s chess program"
664 msgstr "Starter %s skakprogram"
665
666 #: backend.c:13400 backend.c:14488
667 msgid ""
668 "Wait until your turn,\n"
669 "or select Move Now"
670 msgstr ""
671 "Vent på din tur,\n"
672 "eller vælg Træk nu"
673
674 #: backend.c:13525
675 msgid "Training mode off"
676 msgstr "Træningstilstand fra"
677
678 #: backend.c:13533
679 msgid "Training mode on"
680 msgstr "Træningstilstand til"
681
682 #: backend.c:13536
683 msgid "Already at end of game"
684 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
685
686 #: backend.c:13616
687 msgid "Warning: You are still playing a game"
688 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
689
690 #: backend.c:13619
691 msgid "Warning: You are still observing a game"
692 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
693
694 #: backend.c:13622
695 msgid "Warning: You are still examining a game"
696 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
697
698 #: backend.c:13698
699 msgid "Close ICS engine analyze..."
700 msgstr "Lukker skakprogram til ICS-analyse ..."
701
702 #: backend.c:13977
703 msgid "That square is occupied"
704 msgstr "Det felt er besat"
705
706 #: backend.c:14001 backend.c:14027
707 msgid "There is no pending offer on this move"
708 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
709
710 #: backend.c:14063 backend.c:14074
711 msgid "Your opponent is not out of time"
712 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
713
714 #: backend.c:14140
715 msgid "You must make your move before offering a draw"
716 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
717
718 #: backend.c:14470
719 msgid "You are not examining a game"
720 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
721
722 #: backend.c:14474
723 msgid "You can't revert while pausing"
724 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
725
726 #: backend.c:14528 backend.c:14535
727 msgid "It is your turn"
728 msgstr "Det er dig som er i trækket"
729
730 #: backend.c:14586 backend.c:14593 backend.c:14612 backend.c:14619
731 msgid "Wait until your turn"
732 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
733
734 #: backend.c:14598
735 msgid "No hint available"
736 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
737
738 #: backend.c:15058
739 #, c-format
740 msgid "Error writing to %s chess program"
741 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
742
743 #: backend.c:15061 backend.c:15092
744 #, c-format
745 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
746 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
747
748 #: backend.c:15088
749 #, c-format
750 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
751 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
752
753 #: backend.c:15105
754 #, c-format
755 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
756 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
757
758 #: backend.c:15501
759 #, c-format
760 msgid "%s engine has too many options\n"
761 msgstr "%s skakprogram har for mange tilvalg\n"
762
763 #: backend.c:15657
764 msgid "Displayed move is not current"
765 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
766
767 #: backend.c:15666
768 msgid "Could not parse move"
769 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
770
771 #: backend.c:15791 backend.c:15813
772 msgid "Both flags fell"
773 msgstr "Begge flag er faldet"
774
775 #: backend.c:15793
776 msgid "White's flag fell"
777 msgstr "Hvids flag er faldet"
778
779 #: backend.c:15815
780 msgid "Black's flag fell"
781 msgstr "Sorts flag er faldet"
782
783 #: backend.c:15946
784 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
785 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
786
787 #: backend.c:16743
788 msgid "Bad FEN position in clipboard"
789 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
790
791 #: book.c:518 book.c:700
792 msgid "Polyglot book not valid"
793 msgstr "Fejl i polyglyt-åbningsbog"
794
795 #: book.c:579
796 msgid "Book Fault"
797 msgstr "Fejl i åbningsbog"
798
799 #: book.c:703
800 msgid "Hash keys are different"
801 msgstr "Hashnøgler er forskellige"
802
803 #: engineoutput.c:106
804 #, c-format
805 msgid "Engine Output"
806 msgstr "Output fra skakprogram"
807
808 #: engineoutput.c:116
809 #, c-format
810 msgid "%s (%d reversible ply)"
811 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
812 msgstr[0] "%s (%d reversibelt træk)"
813 msgstr[1] "%s (%d reversible træk)"
814
815 #: filebrowser/selfile.c:301
816 msgid "Browse"
817 msgstr "Gennemse"
818
819 #: filebrowser/selfile.c:404
820 msgid "Filter on extensions:"
821 msgstr "Filter for filendelser:"
822
823 #: filebrowser/selfile.c:785
824 msgid "Pathname:"
825 msgstr "Stinavn:"
826
827 #: filebrowser/selfile.c:789 xgamelist.c:743 xgamelist.c:868 xoptions.c:1003
828 #: xoptions.c:1338
829 msgid "OK"
830 msgstr "o.k."
831
832 #: filebrowser/selfile.c:793
833 msgid "Cancel"
834 msgstr "Annullér"
835
836 #: filebrowser/selfile.c:837
837 msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
838 msgstr "XsraSelFile: Kan ikke hente det aktuelle katalog"
839
840 #: gamelist.c:375
841 #, c-format
842 msgid "Reading game file (%d)"
843 msgstr "Læser partifil (%d)"
844
845 #: xboard.c:625
846 msgid "New Game        Ctrl+N"
847 msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
848
849 #: xboard.c:626
850 msgid "New Shuffle Game ..."
851 msgstr "Nyt blandet parti ..."
852
853 #: xboard.c:627
854 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
855 msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
856
857 #: xboard.c:629
858 msgid "Load Game       Ctrl+O"
859 msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
860
861 #: xboard.c:630
862 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
863 msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
864
865 #: xboard.c:634
866 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
867 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
868
869 #: xboard.c:635
870 msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
871 msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
872
873 #: xboard.c:638
874 msgid "Save Game       Ctrl+S"
875 msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
876
877 #: xboard.c:639
878 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
879 msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
880
881 #: xboard.c:641
882 msgid "Mail Move"
883 msgstr "Send træk med e-post"
884
885 #: xboard.c:642
886 msgid "Reload CMail Message"
887 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
888
889 #: xboard.c:644
890 msgid "Quit                 Ctr+Q"
891 msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
892
893 #: xboard.c:649
894 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
895 msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
896
897 #: xboard.c:650
898 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
899 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
900
901 #: xboard.c:651
902 msgid "Copy Game List"
903 msgstr "Kopiér partiliste"
904
905 #: xboard.c:653
906 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
907 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
908
909 #: xboard.c:654
910 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
911 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
912
913 #: xboard.c:656
914 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
915 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
916
917 #: xboard.c:657
918 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
919 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
920
921 # Partibeskrivelse i PGN-fil
922 #: xboard.c:658
923 msgid "Edit Tags"
924 msgstr "Redigér partidata"
925
926 #: xboard.c:659
927 msgid "Edit Comment"
928 msgstr "Redigér kommentar"
929
930 #: xboard.c:660
931 msgid "Edit Book"
932 msgstr "Redigér åbningsbog"
933
934 #: xboard.c:662
935 msgid "Revert              Home"
936 msgstr "Annullér variantlinje    Home"
937
938 #: xboard.c:663
939 msgid "Annotate"
940 msgstr "Kommentér"
941
942 #: xboard.c:664
943 msgid "Truncate Game  End"
944 msgstr "Afkort partiet    End"
945
946 #: xboard.c:666
947 msgid "Backward         Alt+Left"
948 msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
949
950 #: xboard.c:667
951 msgid "Forward           Alt+Right"
952 msgstr "Fremad    Alt+Højre"
953
954 #: xboard.c:668
955 msgid "Back to Start     Alt+Home"
956 msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
957
958 #: xboard.c:669
959 msgid "Forward to End Alt+End"
960 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
961
962 #: xboard.c:674
963 msgid "Flip View             F2"
964 msgstr "Vend brættet    F2"
965
966 #: xboard.c:676
967 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
968 msgstr "Output fra skakprogram    Alt+Shift+O"
969
970 #: xboard.c:677
971 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
972 msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
973
974 #: xboard.c:678
975 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
976 msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
977
978 #: xboard.c:679
979 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
980 msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
981
982 #: xboard.c:680 xoptions.c:1520
983 msgid "ICS text menu"
984 msgstr "ICS-tekstmenu"
985
986 #: xboard.c:682 xoptions.c:1610
987 msgid "Tags"
988 msgstr "Partidata"
989
990 #: xboard.c:683
991 msgid "Comments"
992 msgstr "Kommentarer"
993
994 #: xboard.c:684
995 msgid "ICS Input Box"
996 msgstr "ICS-inputboks"
997
998 #: xboard.c:686
999 msgid "Board..."
1000 msgstr "Bræt..."
1001
1002 #: xboard.c:687
1003 msgid "Game List Tags..."
1004 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
1005
1006 #: xboard.c:692
1007 msgid "Machine White  Ctrl+W"
1008 msgstr "Skakprogram har hvid    Ctrl+W"
1009
1010 #: xboard.c:693
1011 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
1012 msgstr "Skakprogram har sort    Ctrl+B"
1013
1014 #: xboard.c:694
1015 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
1016 msgstr "To skakprogrammer    Ctrl+T"
1017
1018 #: xboard.c:695
1019 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
1020 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
1021
1022 #: xboard.c:696
1023 msgid "Analyze Game   Ctrl+G"
1024 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
1025
1026 #: xboard.c:697
1027 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
1028 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
1029
1030 #: xboard.c:698
1031 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
1032 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
1033
1034 #: xboard.c:699
1035 msgid "Training"
1036 msgstr "Træning"
1037
1038 #: xboard.c:700
1039 msgid "ICS Client"
1040 msgstr "ICS-klient"
1041
1042 #: xboard.c:702
1043 msgid "Machine Match"
1044 msgstr "Skakprogrammatch"
1045
1046 #: xboard.c:703
1047 msgid "Pause               Pause"
1048 msgstr "Pause    Pause"
1049
1050 #: xboard.c:708
1051 msgid "Accept             F3"
1052 msgstr "Godkend    F3"
1053
1054 #: xboard.c:709
1055 msgid "Decline            F4"
1056 msgstr "Afvis    F4"
1057
1058 #: xboard.c:710
1059 msgid "Rematch           F12"
1060 msgstr "Ny match    F12"
1061
1062 #: xboard.c:712
1063 msgid "Call Flag          F5"
1064 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
1065
1066 #: xboard.c:713
1067 msgid "Draw                F6"
1068 msgstr "Remis    F6"
1069
1070 #: xboard.c:714
1071 msgid "Adjourn            F7"
1072 msgstr "Udsæt partiet    F7"
1073
1074 #: xboard.c:715
1075 msgid "Abort                F8"
1076 msgstr "Annullér partiet   F8"
1077
1078 #: xboard.c:716
1079 msgid "Resign              F9"
1080 msgstr "Opgiv    F9"
1081
1082 #: xboard.c:718
1083 msgid "Stop Observing  F10"
1084 msgstr "Stop observation    F10"
1085
1086 #: xboard.c:719
1087 msgid "Stop Examining  F11"
1088 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
1089
1090 #: xboard.c:720
1091 msgid "Upload to Examine"
1092 msgstr "Overfør til undersøgelse"
1093
1094 #: xboard.c:722
1095 msgid "Adjudicate to White"
1096 msgstr "Døm hvid gevinst"
1097
1098 #: xboard.c:723
1099 msgid "Adjudicate to Black"
1100 msgstr "Døm sort gevinst"
1101
1102 #: xboard.c:724
1103 msgid "Adjudicate Draw"
1104 msgstr "Døm remis"
1105
1106 #: xboard.c:729
1107 msgid "Load New Engine ..."
1108 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
1109
1110 #: xboard.c:731
1111 msgid "Engine #1 Settings ..."
1112 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
1113
1114 #: xboard.c:732
1115 msgid "Engine #2 Settings ..."
1116 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 2 ..."
1117
1118 #: xboard.c:734
1119 msgid "Hint"
1120 msgstr "Tip"
1121
1122 #: xboard.c:735
1123 msgid "Book"
1124 msgstr "Åbningsbog"
1125
1126 #: xboard.c:737
1127 msgid "Move Now     Ctrl+M"
1128 msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
1129
1130 #: xboard.c:738
1131 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
1132 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
1133
1134 #: xboard.c:745
1135 msgid "General ..."
1136 msgstr "Generelle ..."
1137
1138 #: xboard.c:747
1139 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
1140 msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
1141
1142 #: xboard.c:748
1143 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
1144 msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
1145
1146 #: xboard.c:749
1147 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
1148 msgstr "Afgørelser ...    Alt+Shift+J"
1149
1150 #: xboard.c:750
1151 msgid "ICS ..."
1152 msgstr "ICS ..."
1153
1154 #: xboard.c:751
1155 msgid "Match ..."
1156 msgstr "Match ..."
1157
1158 #: xboard.c:752
1159 msgid "Load Game ..."
1160 msgstr "Indlæs parti ..."
1161
1162 #: xboard.c:753
1163 msgid "Save Game ..."
1164 msgstr "Gem parti ..."
1165
1166 #: xboard.c:755
1167 msgid "Game List ..."
1168 msgstr "Partiliste ..."
1169
1170 #: xboard.c:756
1171 msgid "Sounds ..."
1172 msgstr "Lyde ..."
1173
1174 #: xboard.c:759
1175 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
1176 msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
1177
1178 #: xboard.c:760 xoptions.c:419
1179 msgid "Animate Dragging"
1180 msgstr "Animeret trækudførelse"
1181
1182 #: xboard.c:761
1183 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
1184 msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
1185
1186 #: xboard.c:762
1187 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
1188 msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
1189
1190 #: xboard.c:763 xoptions.c:422
1191 msgid "Auto Flip View"
1192 msgstr "Automatisk vending af brættet"
1193
1194 #: xboard.c:764 xoptions.c:423
1195 msgid "Blindfold"
1196 msgstr "Blindskak"
1197
1198 #: xboard.c:765
1199 msgid "Flash Moves"
1200 msgstr "Blink ved træk"
1201
1202 #: xboard.c:767
1203 msgid "Highlight Dragging"
1204 msgstr "Fremhæv flytning"
1205
1206 #: xboard.c:769 xoptions.c:426
1207 msgid "Highlight Last Move"
1208 msgstr "Fremhæv sidste træk"
1209
1210 #: xboard.c:770
1211 msgid "Highlight With Arrow"
1212 msgstr "Fremhæv med pil"
1213
1214 #: xboard.c:771 xoptions.c:428
1215 msgid "Move Sound"
1216 msgstr "Lyd ved træk"
1217
1218 #: xboard.c:773 xoptions.c:429
1219 msgid "One-Click Moving"
1220 msgstr "Ét-klikstræk"
1221
1222 #: xboard.c:774
1223 msgid "Periodic Updates"
1224 msgstr "Periodisk opdatering"
1225
1226 #: xboard.c:775
1227 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
1228 msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
1229
1230 #: xboard.c:776
1231 msgid "Popup Exit Message"
1232 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1233
1234 #: xboard.c:777 xoptions.c:433
1235 msgid "Popup Move Errors"
1236 msgstr "Pop op ved trækfejl"
1237
1238 #: xboard.c:779
1239 msgid "Show Coords"
1240 msgstr "Vis koordinater"
1241
1242 #: xboard.c:780
1243 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
1244 msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
1245
1246 #: xboard.c:781
1247 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
1248 msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
1249
1250 #: xboard.c:784
1251 msgid "Save Settings Now"
1252 msgstr "Gem indstillinger nu"
1253
1254 #: xboard.c:785
1255 msgid "Save Settings on Exit"
1256 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
1257
1258 #: xboard.c:790
1259 msgid "Info XBoard"
1260 msgstr "Info XBoard"
1261
1262 #: xboard.c:791
1263 msgid "Man XBoard   F1"
1264 msgstr "Man XBoard    F1"
1265
1266 #: xboard.c:793
1267 msgid "XBoard Home Page"
1268 msgstr "XBoards hjemmeside (engelsk)"
1269
1270 #: xboard.c:794
1271 msgid "On-line User Guide"
1272 msgstr "Online brugervejledning (engelsk)"
1273
1274 #: xboard.c:795
1275 msgid "Development News"
1276 msgstr "Nyheder i denne version (engelsk)"
1277
1278 #: xboard.c:796
1279 msgid "e-Mail Bug Report"
1280 msgstr "E-mail fejlrapport"
1281
1282 #: xboard.c:798 xboard.c:6725
1283 msgid "About XBoard"
1284 msgstr "Om Xboard"
1285
1286 #: xboard.c:803
1287 msgid "File"
1288 msgstr "Fil"
1289
1290 #: xboard.c:804
1291 msgid "Edit"
1292 msgstr "Redigér"
1293
1294 #: xboard.c:805
1295 msgid "View"
1296 msgstr "Vis"
1297
1298 #: xboard.c:806
1299 msgid "Mode"
1300 msgstr "Tilstand"
1301
1302 #: xboard.c:807
1303 msgid "Action"
1304 msgstr "Handlinger"
1305
1306 #: xboard.c:808
1307 msgid "Engine"
1308 msgstr "Skakprogram"
1309
1310 #: xboard.c:809
1311 msgid "Options"
1312 msgstr "Indstillinger"
1313
1314 #: xboard.c:810
1315 msgid "Help"
1316 msgstr "Hjælp"
1317
1318 #: xboard.c:826 xboard.c:7435
1319 msgid "White"
1320 msgstr "Hvid"
1321
1322 #: xboard.c:826 xboard.c:830 xboard.c:849
1323 msgid "Pawn"
1324 msgstr "Bonde"
1325
1326 #: xboard.c:826 xboard.c:830 xboard.c:849 xboard.c:5241
1327 msgid "Knight"
1328 msgstr "Springer"
1329
1330 #: xboard.c:826 xboard.c:830 xboard.c:849 xboard.c:5240
1331 msgid "Bishop"
1332 msgstr "Løber"
1333
1334 #: xboard.c:826 xboard.c:830 xboard.c:849 xboard.c:5239
1335 msgid "Rook"
1336 msgstr "Tårn"
1337
1338 #: xboard.c:827 xboard.c:831 xboard.c:849 xboard.c:5238
1339 msgid "Queen"
1340 msgstr "Dronning"
1341
1342 #: xboard.c:827 xboard.c:831 xboard.c:5246
1343 msgid "King"
1344 msgstr "Konge"
1345
1346 #: xboard.c:827 xboard.c:831
1347 msgid "Elephant"
1348 msgstr ""
1349
1350 #: xboard.c:827 xboard.c:831
1351 msgid "Cannon"
1352 msgstr ""
1353
1354 #: xboard.c:828 xboard.c:832 xboard.c:5251
1355 msgid "Archbishop"
1356 msgstr ""
1357
1358 #: xboard.c:828 xboard.c:832 xboard.c:5252
1359 msgid "Chancellor"
1360 msgstr ""
1361
1362 #: xboard.c:828 xboard.c:832 xboard.c:5256
1363 msgid "Promote"
1364 msgstr "Bondeforvandling"
1365
1366 #: xboard.c:828 xboard.c:832
1367 msgid "Demote"
1368 msgstr ""
1369
1370 #: xboard.c:829 xboard.c:833
1371 msgid "Empty square"
1372 msgstr "Tomt felt"
1373
1374 #: xboard.c:829 xboard.c:833
1375 msgid "Clear board"
1376 msgstr "Ryd bræt"
1377
1378 #: xboard.c:830 xboard.c:7449
1379 msgid "Black"
1380 msgstr "Sort"
1381
1382 #: xboard.c:1222
1383 #, c-format
1384 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
1385 msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
1386
1387 #: xboard.c:1243
1388 #, c-format
1389 msgid "Available `%s' sizes:\n"
1390 msgstr "Tilgængelige \"%s\"-størrelser:\n"
1391
1392 #: xboard.c:1276
1393 #, c-format
1394 msgid "Error: No `%s' files!\n"
1395 msgstr "Fejl: Ingen \"%s\"-filer!\n"
1396
1397 #: xboard.c:1289
1398 #, c-format
1399 msgid ""
1400 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
1401 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
1402 "   Please report this error to %s.\n"
1403 "   Include system type & operating system in message.\n"
1404 msgstr ""
1405 "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
1406 "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
1407 "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
1408 "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
1409
1410 #: xboard.c:1348
1411 #, c-format
1412 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
1413 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
1414
1415 #: xboard.c:1356
1416 #, c-format
1417 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
1418 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i \"%s\"\n"
1419
1420 #: xboard.c:1744 xboard.c:2506
1421 #, c-format
1422 msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1423 msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1424
1425 #: xboard.c:1862
1426 #, c-format
1427 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
1428 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
1429
1430 #: xboard.c:2038
1431 #, c-format
1432 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
1433 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
1434
1435 #: xboard.c:2047
1436 #, c-format
1437 msgid "Failed to open file '%s'\n"
1438 msgstr "Åbning af filen \"%s\" mislykkedes\n"
1439
1440 #: xboard.c:2062
1441 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
1442 msgstr ""
1443 "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne "
1444 "størrelse"
1445
1446 #: xboard.c:2085
1447 #, c-format
1448 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
1449 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
1450
1451 #: xboard.c:2122
1452 #, c-format
1453 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
1454 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
1455
1456 #: xboard.c:2147
1457 #, c-format
1458 msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
1459 msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
1460
1461 #: xboard.c:2152
1462 #, c-format
1463 msgid ""
1464 "XBoard square size (hint): %d\n"
1465 "%s fulldir:%s:\n"
1466 msgstr ""
1467 "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
1468 "%s-fuldt katalog: %s:\n"
1469
1470 #: xboard.c:2158
1471 #, c-format
1472 msgid "Closest %s size: %d\n"
1473 msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
1474
1475 #: xboard.c:2236
1476 #, c-format
1477 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
1478 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
1479
1480 #: xboard.c:2252
1481 #, c-format
1482 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
1483 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
1484
1485 #: xboard.c:2471 xboard.c:2481
1486 #, c-format
1487 msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1488 msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1489
1490 #: xboard.c:3231
1491 #, c-format
1492 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
1493 msgstr "Kan ikke lave skrifttypegruppe for %s.\n"
1494
1495 #: xboard.c:3254
1496 #, c-format
1497 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
1498 msgstr "%s: Ingen skrifttyper matcher mønstret %s\n"
1499
1500 #: xboard.c:3296
1501 #, c-format
1502 msgid ""
1503 "resolved %s at pixel size %d\n"
1504 "  to %s\n"
1505 msgstr ""
1506 "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
1507 " til %s\n"
1508
1509 #: xboard.c:3447
1510 #, c-format
1511 msgid "%s: error loading XIM!\n"
1512 msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
1513
1514 #: xboard.c:3545
1515 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
1516 msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1517
1518 #: xboard.c:3549
1519 #, c-format
1520 msgid ""
1521 "\n"
1522 "Loading XIMs...\n"
1523 msgstr ""
1524 "\n"
1525 "Indlæser XIM'er ...\n"
1526
1527 #: xboard.c:3564 xboard.c:3587 xboard.c:3594 xboard.c:3710 xboard.c:3747
1528 #: xboard.c:3758
1529 #, c-format
1530 msgid "(File:%s:) "
1531 msgstr "(Fil:%s:) "
1532
1533 #: xboard.c:3582 xboard.c:3740
1534 #, c-format
1535 msgid "light square "
1536 msgstr "lyst felt "
1537
1538 #: xboard.c:3590 xboard.c:3754
1539 #, c-format
1540 msgid "dark square "
1541 msgstr "mørkt felt "
1542
1543 #: xboard.c:3601 xboard.c:3767
1544 #, c-format
1545 msgid "Done.\n"
1546 msgstr "Udført.\n"
1547
1548 #: xboard.c:3665
1549 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
1550 msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1551
1552 #: xboard.c:3675
1553 #, c-format
1554 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
1555 msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
1556
1557 #: xboard.c:3685
1558 #, c-format
1559 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
1560 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
1561
1562 #: xboard.c:3698
1563 #, c-format
1564 msgid ""
1565 "\n"
1566 "Loading XPMs...\n"
1567 msgstr ""
1568 "\n"
1569 "Indlæser XPM'er ...\n"
1570
1571 #: xboard.c:3721
1572 #, c-format
1573 msgid "(Replace by File:%s:) "
1574 msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
1575
1576 #: xboard.c:3728 xboard.c:3751 xboard.c:3762
1577 #, c-format
1578 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
1579 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
1580
1581 #: xboard.c:3850
1582 #, c-format
1583 msgid "Can't open bitmap file %s"
1584 msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
1585
1586 #: xboard.c:3853
1587 #, c-format
1588 msgid "Invalid bitmap in file %s"
1589 msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
1590
1591 #: xboard.c:3856
1592 #, c-format
1593 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
1594 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
1595
1596 #: xboard.c:3860
1597 #, c-format
1598 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
1599 msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
1600
1601 #: xboard.c:3864
1602 #, c-format
1603 msgid "%s: %s...using built-in\n"
1604 msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
1605
1606 #: xboard.c:3868
1607 #, c-format
1608 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
1609 msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
1610
1611 #: xboard.c:3936
1612 msgid "----"
1613 msgstr ""
1614
1615 #: xboard.c:4109
1616 msgid "Drop"
1617 msgstr "Placér"
1618
1619 #: xboard.c:5121
1620 msgid "could not open: "
1621 msgstr "kunne ikke åbne: "
1622
1623 #: xboard.c:5147 xboard.c:5259 xboard.c:6990 xboard.c:7030 xgamelist.c:749
1624 #: xgamelist.c:857 xoptions.c:999 xoptions.c:1342
1625 msgid "cancel"
1626 msgstr "annullér"
1627
1628 #: xboard.c:5181 xboard.c:6849 xboard.c:6863
1629 msgid "Error"
1630 msgstr "Fejl"
1631
1632 #: xboard.c:5181
1633 msgid "Can't open file"
1634 msgstr "Kan ikke åbne fil"
1635
1636 #: xboard.c:5186
1637 msgid "Failed to open file"
1638 msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
1639
1640 #: xboard.c:5217
1641 msgid "Promotion"
1642 msgstr "Bondeforvandling"
1643
1644 #: xboard.c:5226
1645 msgid "Promote to what?"
1646 msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
1647
1648 #: xboard.c:5233
1649 msgid "Warlord"
1650 msgstr ""
1651
1652 #: xboard.c:5234
1653 msgid "General"
1654 msgstr ""
1655
1656 #: xboard.c:5235
1657 msgid "Lieutenant"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: xboard.c:5236
1661 msgid "Captain"
1662 msgstr ""
1663
1664 #: xboard.c:5257
1665 msgid "Defer"
1666 msgstr ""
1667
1668 #: xboard.c:5362
1669 msgid "ok"
1670 msgstr "o.k."
1671
1672 #: xboard.c:5555
1673 msgid "Load game file name?"
1674 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
1675
1676 #: xboard.c:5600
1677 msgid "Load position file name?"
1678 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
1679
1680 #: xboard.c:5606
1681 msgid "Save game file name?"
1682 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
1683
1684 #: xboard.c:5615
1685 msgid "Save position file name?"
1686 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
1687
1688 #: xboard.c:5854
1689 msgid "Can't open temp file"
1690 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
1691
1692 #: xboard.c:5926
1693 #, c-format
1694 msgid "You are not observing a game"
1695 msgstr "Du observerer ikke et parti"
1696
1697 #: xboard.c:5931
1698 #, c-format
1699 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
1700 msgstr "Fandt uventet aktivt skakprogram til ICS-analyse\n"
1701
1702 #: xboard.c:5945
1703 #, c-format
1704 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
1705 msgstr "Starter skakprogram til ICS-analyse ...\n"
1706
1707 #: xboard.c:6709
1708 msgid " (with Zippy code)"
1709 msgstr " (med Zippy-kode)"
1710
1711 #: xboard.c:6714
1712 #, c-format
1713 msgid ""
1714 "%s%s\n"
1715 "\n"
1716 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
1717 "Enhancements Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
1718 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
1719 "\n"
1720 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
1721 "information.\n"
1722 "\n"
1723 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
1724 "Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/"
1725 "whats_new.html\n"
1726 "\n"
1727 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
1728 "\n"
1729 msgstr ""
1730 "%s%s\n"
1731 "\n"
1732 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
1733 "Ændringer Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
1734 "Ændringer Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
1735 "\n"
1736 "%s er frit programmel og er uden nogen form for garanti; se filen COPYING "
1737 "for mere information. \n"
1738 "Besøg XBoard på nettet på http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
1739 "Se de nyeste funktioner på http://www.gnu.org/software/xboard/whats_new."
1740 "html\n"
1741 "\n"
1742 "Rapportér fejl via e-mail til <bug-xboard@gnu.org>\n"
1743 "Rapportér fejl i den danske oversættelse til <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
1744 "\n"
1745
1746 #: xboard.c:6885
1747 msgid "Fatal Error"
1748 msgstr "Fatal fejl"
1749
1750 #: xboard.c:6885
1751 msgid "Exiting"
1752 msgstr "Afslutter"
1753
1754 #: xboard.c:6895
1755 msgid "Information"
1756 msgstr "Meddelelse"
1757
1758 #: xboard.c:6902
1759 msgid "Note"
1760 msgstr "Notits"
1761
1762 #: xboard.c:6947
1763 #, c-format
1764 msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
1765 msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
1766
1767 #: xboard.c:6978
1768 msgid "Error writing to chess program"
1769 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
1770
1771 #: xboard.c:7028
1772 msgid "enter"
1773 msgstr "udfør"
1774
1775 #: xboard.c:7229
1776 #, c-format
1777 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
1778 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
1779
1780 #: xboard.c:7603
1781 msgid "Socket support is not configured in"
1782 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
1783
1784 #: xboard.c:7692
1785 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
1786 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
1787
1788 #: xengineoutput.c:146
1789 #, c-format
1790 msgid "Error %d loading icon image\n"
1791 msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
1792
1793 # NPS = Nodes pr. second
1794 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
1795 #: xengineoutput.c:356
1796 msgid "NPS"
1797 msgstr "SPS"
1798
1799 #: xengineoutput.c:534
1800 msgid "Engine output"
1801 msgstr "Output fra skakprogram"
1802
1803 #: xengineoutput.c:534
1804 msgid "This feature is experimental"
1805 msgstr "Denne funktion er eksperimental"
1806
1807 #: xevalgraph.c:95
1808 msgid "Evaluation graph"
1809 msgstr "Evalueringsgraf"
1810
1811 #: xgamelist.c:114
1812 msgid "no games matched your request"
1813 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
1814
1815 #: xgamelist.c:190 xgamelist.c:416
1816 msgid "thresholds"
1817 msgstr "grænseværdier"
1818
1819 #: xgamelist.c:201 xgamelist.c:443 xgamelist.c:450
1820 msgid "find position"
1821 msgstr "find stilling"
1822
1823 #: xgamelist.c:212 xgamelist.c:428
1824 msgid "next"
1825 msgstr "næste"
1826
1827 #: xgamelist.c:225 xgamelist.c:412
1828 msgid "close"
1829 msgstr "luk"
1830
1831 #: xgamelist.c:237
1832 msgid "Filter:"
1833 msgstr "Filter:"
1834
1835 #: xgamelist.c:255
1836 msgid "filtertext"
1837 msgstr "filtertekst"
1838
1839 #: xgamelist.c:268 xgamelist.c:442
1840 msgid "apply"
1841 msgstr "anvend"
1842
1843 #: xgamelist.c:357
1844 #, c-format
1845 msgid "Scanning through games (%d)"
1846 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
1847
1848 #: xgamelist.c:381
1849 msgid "previous page"
1850 msgstr "forrige side"
1851
1852 #: xgamelist.c:384
1853 msgid "next page"
1854 msgstr "næste side"
1855
1856 #: xgamelist.c:392
1857 #, c-format
1858 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
1859 msgstr "%s - %d/%d partier (%d-%d-%d)"
1860
1861 #: xgamelist.c:422
1862 msgid "load"
1863 msgstr "indlæs"
1864
1865 #: xgamelist.c:425
1866 msgid "No game selected"
1867 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
1868
1869 #: xgamelist.c:431
1870 msgid "Can't go forward any further"
1871 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
1872
1873 #: xgamelist.c:435
1874 msgid "prev"
1875 msgstr "forrige"
1876
1877 #: xgamelist.c:529
1878 msgid "There is no game list"
1879 msgstr "Der er ingen partiliste"
1880
1881 #: xgamelist.c:659
1882 msgid "Game list not loaded or empty"
1883 msgstr "Partiliste ikke indlæst eller tom"
1884
1885 #: xgamelist.c:757
1886 msgid "No tag selected"
1887 msgstr "Ingen overskrift valgt"
1888
1889 #: xgamelist.c:761 xgamelist.c:846
1890 msgid "down"
1891 msgstr "ned"
1892
1893 #: xgamelist.c:766 xgamelist.c:835
1894 msgid "up"
1895 msgstr "op"
1896
1897 #: xgamelist.c:771 xgamelist.c:824
1898 msgid "factory"
1899 msgstr "standard"
1900
1901 #: xgamelist.c:797
1902 msgid "Game-list options"
1903 msgstr "Indstillinger for partiliste"
1904
1905 #: xhistory.c:153
1906 msgid "Move list"
1907 msgstr "Trækliste"
1908
1909 #: xoptions.c:172 xoptions.c:1138
1910 msgid "browse"
1911 msgstr "gennemse"
1912
1913 #: xoptions.c:314
1914 msgid "First Engine"
1915 msgstr "Første skakprogram"
1916
1917 #: xoptions.c:314
1918 msgid "Second Engine"
1919 msgstr "Andet skakprogram"
1920
1921 #: xoptions.c:380
1922 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
1923 msgstr "Du skal angive en eksisterende turneringsfil til at kopiere"
1924
1925 #: xoptions.c:384
1926 msgid "Tournament file:"
1927 msgstr "Turneringsfil:"
1928
1929 #: xoptions.c:385
1930 msgid "Sync after round    (for concurrent playing of a single"
1931 msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
1932
1933 #: xoptions.c:386
1934 msgid "Sync after cycle      tourney with multiple XBoards)"
1935 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
1936
1937 #: xoptions.c:387
1938 msgid "Tourney participants:"
1939 msgstr "Turneringsdeltagere:"
1940
1941 #: xoptions.c:389
1942 msgid "Select Engine:"
1943 msgstr "Vælg skakprogram:"
1944
1945 #: xoptions.c:390
1946 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
1947 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = en imod resten):"
1948
1949 #: xoptions.c:391
1950 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
1951 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
1952
1953 #: xoptions.c:392
1954 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
1955 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
1956
1957 #: xoptions.c:393
1958 msgid "Pause between Match Games (msec):"
1959 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
1960
1961 #: xoptions.c:394
1962 msgid "Save Tourney Games on:"
1963 msgstr "Gem turneringspartier i:"
1964
1965 #: xoptions.c:395
1966 msgid "Game File with Opening Lines:"
1967 msgstr "Partifil med åbninger:"
1968
1969 #: xoptions.c:396
1970 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1971 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1972
1973 #: xoptions.c:397
1974 msgid "File with Start Positions:"
1975 msgstr "Fil med startstillinger:"
1976
1977 #: xoptions.c:398
1978 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1979 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1980
1981 #: xoptions.c:399
1982 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
1983 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
1984
1985 #: xoptions.c:400
1986 msgid "Disable own engine books by default"
1987 msgstr "Deaktivér skakprogrammets egen åbningsbog som standard"
1988
1989 #: xoptions.c:401
1990 msgid "Replace Engine"
1991 msgstr "Udskift skakprogram"
1992
1993 #: xoptions.c:402
1994 msgid "Upgrade Engine"
1995 msgstr "Opgradér skakprogram"
1996
1997 #: xoptions.c:403
1998 msgid "Clone Tourney"
1999 msgstr "Kopiér turnering"
2000
2001 #: xoptions.c:417
2002 msgid "Absolute Analysis Scores"
2003 msgstr "Absolutte analysescorer"
2004
2005 #: xoptions.c:418
2006 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
2007 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
2008
2009 #: xoptions.c:420
2010 msgid "Animate Moving"
2011 msgstr "Animeret flytning"
2012
2013 #: xoptions.c:421
2014 msgid "Auto Flag"
2015 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
2016
2017 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
2018 #: xoptions.c:424
2019 msgid "Drop Menu"
2020 msgstr "Placér brik-menu"
2021
2022 #: xoptions.c:425
2023 msgid "Hide Thinking from Human"
2024 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
2025
2026 #: xoptions.c:427
2027 msgid "Highlight with Arrow"
2028 msgstr "Fremhæv med pil"
2029
2030 #: xoptions.c:430
2031 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
2032 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
2033
2034 # ... mens modstanderen er i trækket
2035 #: xoptions.c:431 xoptions.c:541
2036 msgid "Ponder Next Move"
2037 msgstr "Spekulér på næste træk"
2038
2039 #: xoptions.c:432
2040 msgid "Popup Exit Messages"
2041 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
2042
2043 #: xoptions.c:434
2044 msgid "Scores in Move List"
2045 msgstr "Scorer i trækliste"
2046
2047 #: xoptions.c:435
2048 msgid "Show Coordinates"
2049 msgstr "Vis koordinater"
2050
2051 #: xoptions.c:436
2052 msgid "Show Target Squares"
2053 msgstr "Vis målfelter"
2054
2055 #: xoptions.c:437
2056 msgid "Sticky Windows"
2057 msgstr "Klæbrige vinduer"
2058
2059 #: xoptions.c:438
2060 msgid "Test Legality"
2061 msgstr "Test lovlighed"
2062
2063 #: xoptions.c:439
2064 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
2065 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
2066
2067 #: xoptions.c:440
2068 msgid "Flash Rate (high = fast):"
2069 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
2070
2071 #: xoptions.c:441
2072 msgid "Animation Speed (high = slow):"
2073 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
2074
2075 #: xoptions.c:442
2076 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
2077 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
2078
2079 #: xoptions.c:459
2080 #, c-format
2081 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
2082 msgstr "Advarsel: det andet skakprogram (%s) understøtter ikke dette!"
2083
2084 #: xoptions.c:480
2085 msgid "normal"
2086 msgstr "normal"
2087
2088 #: xoptions.c:481
2089 msgid "fairy"
2090 msgstr ""
2091
2092 #: xoptions.c:482
2093 msgid "FRC"
2094 msgstr "skak960"
2095
2096 #: xoptions.c:483
2097 msgid "Seirawan"
2098 msgstr ""
2099
2100 #: xoptions.c:484
2101 msgid "wild castle"
2102 msgstr ""
2103
2104 #: xoptions.c:485
2105 msgid "Superchess"
2106 msgstr ""
2107
2108 #: xoptions.c:486
2109 msgid "no castle"
2110 msgstr ""
2111
2112 #: xoptions.c:487
2113 msgid "crazyhouse"
2114 msgstr ""
2115
2116 #: xoptions.c:488
2117 msgid "knightmate"
2118 msgstr ""
2119
2120 #: xoptions.c:489
2121 msgid "bughouse"
2122 msgstr ""
2123
2124 #: xoptions.c:490
2125 msgid "berolina"
2126 msgstr ""
2127
2128 #: xoptions.c:491
2129 msgid "shogi (9x9)"
2130 msgstr ""
2131
2132 #: xoptions.c:492
2133 msgid "cylinder"
2134 msgstr ""
2135
2136 #: xoptions.c:493
2137 msgid "xiangqi (9x10)"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: xoptions.c:494
2141 msgid "shatranj"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: xoptions.c:495
2145 msgid "courier (12x8)"
2146 msgstr ""
2147
2148 #: xoptions.c:496
2149 msgid "makruk"
2150 msgstr ""
2151
2152 #: xoptions.c:497
2153 msgid "Great Shatranj (10x8)"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: xoptions.c:498
2157 msgid "atomic"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: xoptions.c:499
2161 msgid "falcon (10x8)"
2162 msgstr ""
2163
2164 #: xoptions.c:500
2165 msgid "two kings"
2166 msgstr ""
2167
2168 #: xoptions.c:501
2169 msgid "Capablanca (10x8)"
2170 msgstr ""
2171
2172 #: xoptions.c:502
2173 msgid "3-checks"
2174 msgstr ""
2175
2176 #: xoptions.c:503
2177 msgid "Gothic (10x8)"
2178 msgstr ""
2179
2180 #: xoptions.c:504
2181 msgid "suicide"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: xoptions.c:505
2185 msgid "janus (10x8)"
2186 msgstr ""
2187
2188 #: xoptions.c:506
2189 msgid "give-away"
2190 msgstr ""
2191
2192 #: xoptions.c:507
2193 msgid "CRC (10x8)"
2194 msgstr ""
2195
2196 #: xoptions.c:508
2197 msgid "losers"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: xoptions.c:509
2201 msgid "grand (10x10)"
2202 msgstr ""
2203
2204 #: xoptions.c:510
2205 msgid "Spartan"
2206 msgstr ""
2207
2208 #: xoptions.c:511
2209 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
2210 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
2211
2212 #: xoptions.c:512
2213 msgid "Number of Board Ranks:"
2214 msgstr "Antal brætrækker:"
2215
2216 #: xoptions.c:513
2217 msgid "Number of Board Files:"
2218 msgstr "Antal brætlinjer:"
2219
2220 #: xoptions.c:514
2221 msgid "Holdings Size:"
2222 msgstr "Depotstørrelse:"
2223
2224 #: xoptions.c:516
2225 msgid ""
2226 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
2227 "pieces only have built-in bitmaps\n"
2228 "for -boardSize middling, bulky and\n"
2229 "petite, and substitute king or amazon\n"
2230 "for missing bitmaps. (See manual.)"
2231 msgstr ""
2232 "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
2233 "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
2234 "for -boardSize middling, bulky og\n"
2235 "petite, og bruger konge eller amazone\n"
2236 "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
2237
2238 #: xoptions.c:542
2239 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
2240 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. skakprogram:"
2241
2242 #: xoptions.c:543
2243 msgid "Polygot Directory:"
2244 msgstr "Polyglot-katalog:"
2245
2246 #: xoptions.c:544
2247 msgid "Hash-Table Size (MB):"
2248 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
2249
2250 #: xoptions.c:545
2251 msgid "Nalimov EGTB Path:"
2252 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
2253
2254 #: xoptions.c:546
2255 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
2256 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
2257
2258 #: xoptions.c:547
2259 msgid "Use GUI Book"
2260 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
2261
2262 #: xoptions.c:548
2263 msgid "Opening-Book Filename:"
2264 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
2265
2266 #: xoptions.c:549
2267 msgid "Book Depth (moves):"
2268 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
2269
2270 #: xoptions.c:550
2271 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
2272 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
2273
2274 #: xoptions.c:551
2275 msgid "Engine #1 Has Own Book"
2276 msgstr "Skakprogram nr. 1 har egen åbningsbog"
2277
2278 #: xoptions.c:552
2279 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
2280 msgstr "Skakprogram nr. 2 har egen åbningsbog"
2281
2282 #: xoptions.c:557
2283 msgid "Detect all Mates"
2284 msgstr "Find alle matter"
2285
2286 #: xoptions.c:558
2287 msgid "Verify Engine Result Claims"
2288 msgstr "Efterprøv resultatangivelser fra skakprogrammer"
2289
2290 #: xoptions.c:559
2291 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
2292 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
2293
2294 #: xoptions.c:560
2295 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
2296 msgstr "Døm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
2297
2298 #: xoptions.c:561
2299 msgid "N-Move Rule:"
2300 msgstr "N-træksregel:"
2301
2302 #: xoptions.c:562
2303 msgid "N-fold Repeats:"
2304 msgstr "N-gange gentagelser:"
2305
2306 #: xoptions.c:563
2307 msgid "Draw after N Moves Total:"
2308 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
2309
2310 #: xoptions.c:564
2311 msgid "Win / Loss Threshold:"
2312 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
2313
2314 #: xoptions.c:565
2315 msgid "Negate Score of Engine #1"
2316 msgstr "Negér skakprogram nr. 1's score"
2317
2318 #: xoptions.c:566
2319 msgid "Negate Score of Engine #2"
2320 msgstr "Negér skakprogram nr. 2's score"
2321
2322 #: xoptions.c:578
2323 msgid "Auto-Kibitz"
2324 msgstr "Send kommentarer fra skakprogram"
2325
2326 #: xoptions.c:579
2327 msgid "Auto-Comment"
2328 msgstr "Gem kommentarer til træk"
2329
2330 #: xoptions.c:580
2331 msgid "Auto-Observe"
2332 msgstr "Observér automatisk"
2333
2334 #: xoptions.c:581
2335 msgid "Auto-Raise Board"
2336 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
2337
2338 #: xoptions.c:582
2339 msgid "Background Observe while Playing"
2340 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
2341
2342 #: xoptions.c:583
2343 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
2344 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
2345
2346 #: xoptions.c:584
2347 msgid "Get Move List"
2348 msgstr "Hent trækliste"
2349
2350 #: xoptions.c:585
2351 msgid "Quiet Play"
2352 msgstr "Stille spil"
2353
2354 #: xoptions.c:586
2355 msgid "Seek Graph"
2356 msgstr "Søgegraf"
2357
2358 #: xoptions.c:587
2359 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
2360 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
2361
2362 #: xoptions.c:588
2363 msgid "Premove"
2364 msgstr "Forhåndstræk"
2365
2366 #: xoptions.c:589
2367 msgid "Premove for White"
2368 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
2369
2370 #: xoptions.c:590
2371 msgid "First White Move:"
2372 msgstr "Hvids første træk:"
2373
2374 #: xoptions.c:591
2375 msgid "Premove for Black"
2376 msgstr "Forhåndstræk for sort"
2377
2378 #: xoptions.c:592
2379 msgid "First Black Move:"
2380 msgstr "Sorts første træk:"
2381
2382 #: xoptions.c:594
2383 msgid "Alarm"
2384 msgstr "Alarm"
2385
2386 #: xoptions.c:595
2387 msgid "Alarm Time (msec):"
2388 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
2389
2390 #: xoptions.c:597
2391 msgid "Colorize Messages"
2392 msgstr "Farv meddelelser"
2393
2394 #: xoptions.c:598
2395 msgid "Shout Text Colors:"
2396 msgstr "Tekstfarver for råb:"
2397
2398 #: xoptions.c:599
2399 msgid "S-Shout Text Colors:"
2400 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
2401
2402 #: xoptions.c:600
2403 msgid "Channel #1 Text Colors:"
2404 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
2405
2406 #: xoptions.c:601
2407 msgid "Other Channel Text Colors:"
2408 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
2409
2410 #: xoptions.c:602
2411 msgid "Kibitz Text Colors:"
2412 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
2413
2414 #: xoptions.c:603
2415 msgid "Tell Text Colors:"
2416 msgstr "Tekstfarver for tale:"
2417
2418 #: xoptions.c:604
2419 msgid "Challenge Text Colors:"
2420 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
2421
2422 #: xoptions.c:605
2423 msgid "Request Text Colors:"
2424 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
2425
2426 #: xoptions.c:606
2427 msgid "Seek Text Colors:"
2428 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
2429
2430 #: xoptions.c:610
2431 msgid "Exact position match"
2432 msgstr "Eksakt stilling"
2433
2434 #: xoptions.c:610
2435 msgid "Shown position is subset"
2436 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
2437
2438 #: xoptions.c:610
2439 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
2440 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
2441
2442 #: xoptions.c:611
2443 msgid "Same material"
2444 msgstr "Samme materiale"
2445
2446 #: xoptions.c:611
2447 msgid "Material range (top board half optional)"
2448 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
2449
2450 #: xoptions.c:611
2451 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
2452 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
2453
2454 #: xoptions.c:623
2455 msgid "Auto-Display Tags"
2456 msgstr "Automatisk visning af partidata"
2457
2458 #: xoptions.c:624
2459 msgid "Auto-Display Comment"
2460 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
2461
2462 #: xoptions.c:625
2463 msgid ""
2464 "Auto-Play speed of loaded games\n"
2465 "(0 = instant, -1 = off):"
2466 msgstr ""
2467 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
2468 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
2469
2470 #: xoptions.c:626
2471 msgid "Seconds per Move:"
2472 msgstr "Sekunder pr. træk:"
2473
2474 # Ingen grund til ikke at bruge stort begyndelsesbogstav her.
2475 #: xoptions.c:627
2476 msgid ""
2477 "\n"
2478 "options to use in game-viewer mode:"
2479 msgstr ""
2480 "\n"
2481 "Indstillinger til brug ved gennemkigning af partier:"
2482
2483 #: xoptions.c:629
2484 msgid ""
2485 "\n"
2486 "Thresholds for position filtering in game list:"
2487 msgstr ""
2488 "\n"
2489 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
2490
2491 #: xoptions.c:630
2492 msgid "Elo of strongest player at least:"
2493 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
2494
2495 #: xoptions.c:631
2496 msgid "Elo of weakest player at least:"
2497 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
2498
2499 #: xoptions.c:632
2500 msgid "No games before year:"
2501 msgstr "Ingen partier før år:"
2502
2503 #: xoptions.c:633
2504 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
2505 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
2506
2507 #: xoptions.c:634
2508 msgid "Search mode:"
2509 msgstr "Søgemetode:"
2510
2511 #: xoptions.c:635
2512 msgid "Also match reversed colors"
2513 msgstr "Match også omvendte farver"
2514
2515 #: xoptions.c:636
2516 msgid "Also match left-right flipped position"
2517 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
2518
2519 #: xoptions.c:641
2520 msgid "Auto-Save Games"
2521 msgstr "Gem partier automatisk"
2522
2523 #: xoptions.c:642
2524 msgid "Save Games on File:"
2525 msgstr "Gem partier i filen:"
2526
2527 #: xoptions.c:643
2528 msgid "Save Final Positions on File:"
2529 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
2530
2531 #: xoptions.c:644
2532 msgid "PGN Event Header:"
2533 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
2534
2535 #: xoptions.c:645
2536 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
2537 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
2538
2539 #: xoptions.c:646
2540 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
2541 msgstr "Brug partinumre i PGN-fil for turnering"
2542
2543 #: xoptions.c:647
2544 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
2545 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
2546
2547 #: xoptions.c:648
2548 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
2549 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info i PGN      "
2550
2551 #: xoptions.c:653
2552 msgid "No Sound"
2553 msgstr "Ingen lyd"
2554
2555 #: xoptions.c:654
2556 msgid "Default Beep"
2557 msgstr "Standard bip"
2558
2559 #: xoptions.c:655
2560 msgid "Above WAV File"
2561 msgstr "WAV-filen ovenfor"
2562
2563 #: xoptions.c:656
2564 msgid "Car Horn"
2565 msgstr "Bilhorn"
2566
2567 #: xoptions.c:657
2568 msgid "Cymbal"
2569 msgstr "Bækken"
2570
2571 #: xoptions.c:658
2572 msgid "Ding"
2573 msgstr "Ding"
2574
2575 #: xoptions.c:659
2576 msgid "Gong"
2577 msgstr "Gongon"
2578
2579 #: xoptions.c:660
2580 msgid "Laser"
2581 msgstr "Laser"
2582
2583 #: xoptions.c:661
2584 msgid "Penalty"
2585 msgstr "Straffe"
2586
2587 #: xoptions.c:662
2588 msgid "Phone"
2589 msgstr "Telefon"
2590
2591 #: xoptions.c:663
2592 msgid "Pop"
2593 msgstr "Plop"
2594
2595 #: xoptions.c:664
2596 msgid "Slap"
2597 msgstr "Slag"
2598
2599 #: xoptions.c:665
2600 msgid "Wood Thunk"
2601 msgstr "Dunk"
2602
2603 #: xoptions.c:667
2604 msgid "User File"
2605 msgstr "Brugerfil"
2606
2607 #: xoptions.c:696
2608 msgid "Sound Program:"
2609 msgstr "Lydprogram:"
2610
2611 #: xoptions.c:697
2612 msgid "Sounds Directory:"
2613 msgstr "Lydkatalog:"
2614
2615 #: xoptions.c:698
2616 msgid "User WAV File:"
2617 msgstr "Bruger WAV-fil:"
2618
2619 #: xoptions.c:699
2620 msgid "Try-Out Sound:"
2621 msgstr "Afprøv lyd:"
2622
2623 #: xoptions.c:700
2624 msgid "Play"
2625 msgstr "Afspil"
2626
2627 #: xoptions.c:701
2628 msgid "Move:"
2629 msgstr "Træk:"
2630
2631 #: xoptions.c:702
2632 msgid "Win:"
2633 msgstr "Gevinst:"
2634
2635 #: xoptions.c:703
2636 msgid "Lose:"
2637 msgstr "Tab:"
2638
2639 #: xoptions.c:704
2640 msgid "Draw:"
2641 msgstr "Remis:"
2642
2643 #: xoptions.c:705
2644 msgid "Unfinished:"
2645 msgstr "Uafsluttet:"
2646
2647 #: xoptions.c:706
2648 msgid "Alarm:"
2649 msgstr "Alarm:"
2650
2651 #: xoptions.c:707
2652 msgid "Shout:"
2653 msgstr "Råb:"
2654
2655 #: xoptions.c:708
2656 msgid "S-Shout:"
2657 msgstr "S-råb:"
2658
2659 #: xoptions.c:709
2660 msgid "Channel:"
2661 msgstr "Kanal:"
2662
2663 #: xoptions.c:710
2664 msgid "Channel 1:"
2665 msgstr "Kanal 1:"
2666
2667 #: xoptions.c:711
2668 msgid "Tell:"
2669 msgstr "Tale:"
2670
2671 #: xoptions.c:712
2672 msgid "Kibitz:"
2673 msgstr "Kommentar:"
2674
2675 #: xoptions.c:713
2676 msgid "Challenge:"
2677 msgstr "Udfodring:"
2678
2679 #: xoptions.c:714
2680 msgid "Request:"
2681 msgstr "Forespøgsel:"
2682
2683 #: xoptions.c:715
2684 msgid "Seek:"
2685 msgstr "Søgning:"
2686
2687 #: xoptions.c:802
2688 msgid "White Piece Color:"
2689 msgstr "Farve for hvide brikker:"
2690
2691 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
2692 #: xoptions.c:805 xoptions.c:814 xoptions.c:820 xoptions.c:826 xoptions.c:832
2693 #: xoptions.c:838
2694 msgid "R"
2695 msgstr "R"
2696
2697 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
2698 #: xoptions.c:807 xoptions.c:815 xoptions.c:821 xoptions.c:827 xoptions.c:833
2699 #: xoptions.c:839
2700 msgid "G"
2701 msgstr "G"
2702
2703 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
2704 #: xoptions.c:809 xoptions.c:816 xoptions.c:822 xoptions.c:828 xoptions.c:834
2705 #: xoptions.c:840
2706 msgid "B"
2707 msgstr "B"
2708
2709 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
2710 #: xoptions.c:811 xoptions.c:817 xoptions.c:823 xoptions.c:829 xoptions.c:835
2711 #: xoptions.c:841
2712 msgid "D"
2713 msgstr "M"
2714
2715 #: xoptions.c:812
2716 msgid "Black Piece Color:"
2717 msgstr "Farve for sorte brikker:"
2718
2719 #: xoptions.c:818
2720 msgid "Light Square Color:"
2721 msgstr "Farve for lyse felter:"
2722
2723 #: xoptions.c:824
2724 msgid "Dark Square Color:"
2725 msgstr "Farve for mørke felter:"
2726
2727 #: xoptions.c:830
2728 msgid "Highlight Color:"
2729 msgstr "Farve til fremhævelse:"
2730
2731 #: xoptions.c:836
2732 msgid "Premove Highlight Color:"
2733 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
2734
2735 #: xoptions.c:842
2736 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
2737 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
2738
2739 #: xoptions.c:844
2740 msgid "Mono Mode"
2741 msgstr "Monokrom-tilstand"
2742
2743 #: xoptions.c:845
2744 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
2745 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
2746
2747 #: xoptions.c:846
2748 msgid "Use Board Textures"
2749 msgstr "Brug brætteksturer"
2750
2751 #: xoptions.c:847
2752 msgid "Light-Squares Texture File:"
2753 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
2754
2755 #: xoptions.c:848
2756 msgid "Dark-Squares Texture File:"
2757 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
2758
2759 #: xoptions.c:849
2760 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
2761 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
2762
2763 #: xoptions.c:850
2764 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
2765 msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
2766
2767 #: xoptions.c:1044
2768 msgid "Engine has no options"
2769 msgstr "Skakprogrammet har ingen tilvalg"
2770
2771 #: xoptions.c:1376
2772 msgid "ICS Options"
2773 msgstr "ICS-indstillinger"
2774
2775 #: xoptions.c:1383
2776 msgid "Load Game Options"
2777 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
2778
2779 #: xoptions.c:1389
2780 msgid "Save Game Options"
2781 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
2782
2783 #: xoptions.c:1397
2784 msgid "Sound Options"
2785 msgstr "Lydindstillinger"
2786
2787 #: xoptions.c:1403
2788 msgid "Board Options"
2789 msgstr "Brætindstillinger"
2790
2791 #: xoptions.c:1409
2792 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
2793 msgstr "Døm ikke-ICS partier"
2794
2795 #: xoptions.c:1417
2796 msgid "Common Engine Settings"
2797 msgstr "Indstillinger for skakprogrammer"
2798
2799 #: xoptions.c:1423
2800 msgid "New Variant"
2801 msgstr "Ny variant"
2802
2803 #: xoptions.c:1430
2804 msgid "General Options"
2805 msgstr "Generelle indstillinger"
2806
2807 #: xoptions.c:1441
2808 msgid "Match Options"
2809 msgstr "Matchindstillinger"
2810
2811 #: xoptions.c:1544
2812 msgid "clear"
2813 msgstr "ryd"
2814
2815 #: xoptions.c:1545 xoptions.c:1602
2816 msgid "save changes"
2817 msgstr "gem ændringer"
2818
2819 #: xoptions.c:1610
2820 msgid "Edit book"
2821 msgstr "Redigér åbningsbog"
2822
2823 #: xoptions.c:1652
2824 msgid "ICS input box"
2825 msgstr "ICS-inputboks"
2826
2827 #: xoptions.c:1677
2828 msgid "Type a move"
2829 msgstr "Tast et træk"
2830
2831 #: xoptions.c:1715
2832 msgid "Engine Settings"
2833 msgstr "Indstillinger for skakprogram"
2834
2835 #: xoptions.c:1740
2836 msgid "Select engine from list:"
2837 msgstr "Vælg skakprogram fra liste:"
2838
2839 #: xoptions.c:1741
2840 msgid "or specify one below:"
2841 msgstr "eller specificér en herunder:"
2842
2843 #: xoptions.c:1742
2844 msgid "Nickname (optional):"
2845 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
2846
2847 #: xoptions.c:1743
2848 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
2849 msgstr "Brug kaldenavnet som spillerbetegnelse i PGN-filer"
2850
2851 #: xoptions.c:1744
2852 msgid "Engine Directory:"
2853 msgstr "Skakprogramkatalog:"
2854
2855 #: xoptions.c:1745
2856 msgid "Engine Command:"
2857 msgstr "Skakprogramkommando:"
2858
2859 #: xoptions.c:1746
2860 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
2861 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra programstien hvis ikke udfyldt)"
2862
2863 #: xoptions.c:1747
2864 msgid "UCI"
2865 msgstr "UCI"
2866
2867 #: xoptions.c:1748
2868 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
2869 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige skakprogramfunktioner)"
2870
2871 #: xoptions.c:1749
2872 msgid "Must not use GUI book"
2873 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
2874
2875 #: xoptions.c:1750
2876 msgid "Add this engine to the list"
2877 msgstr "Tilføj dette skakprogram til listen"
2878
2879 #: xoptions.c:1751
2880 msgid "Force current variant with this engine"
2881 msgstr "Brug aktuel variant med dette skakprogram"
2882
2883 #: xoptions.c:1752
2884 msgid "Load mentioned engine as"
2885 msgstr "Indlæs skakprogrammet som"
2886
2887 #: xoptions.c:1766
2888 msgid "Load engine"
2889 msgstr "Indlæs skakprogram"
2890
2891 #: xoptions.c:1785
2892 msgid "shuffle"
2893 msgstr "bland brikker"
2894
2895 #: xoptions.c:1786
2896 msgid "Start-position number:"
2897 msgstr "Startstillingsnummer:"
2898
2899 #: xoptions.c:1787
2900 msgid "randomize"
2901 msgstr "vælg tilfældigt"
2902
2903 #: xoptions.c:1788
2904 msgid "pick fixed"
2905 msgstr "vælg bestemt"
2906
2907 #: xoptions.c:1805
2908 msgid "New Shuffle Game"
2909 msgstr "Nyt blandet parti"
2910
2911 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2912 #: xoptions.c:1855
2913 msgid "classical"
2914 msgstr "Klassisk"
2915
2916 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2917 #: xoptions.c:1856
2918 msgid "incremental"
2919 msgstr "Tillægstid"
2920
2921 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2922 #: xoptions.c:1857
2923 msgid "fixed max"
2924 msgstr "Maks. pr. træk"
2925
2926 #: xoptions.c:1858
2927 msgid "Moves per session:"
2928 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
2929
2930 #: xoptions.c:1859
2931 msgid "Initial time (min):"
2932 msgstr "Tid fra start (minutter):"
2933
2934 #: xoptions.c:1860
2935 msgid "Increment or max (sec/move):"
2936 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
2937
2938 #: xoptions.c:1861
2939 msgid "Time-Odds factors:"
2940 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
2941
2942 #: xoptions.c:1862
2943 msgid "Engine #1"
2944 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2945
2946 #: xoptions.c:1863
2947 msgid "Engine #2 / Human"
2948 msgstr "Skakprogram nr. 2 / menneske"
2949
2950 #: xoptions.c:1874 xoptions.c:1877 xoptions.c:1882 xoptions.c:1883
2951 msgid "Unused"
2952 msgstr "Ubrugt"
2953
2954 #: xoptions.c:1895
2955 msgid "Time Control"
2956 msgstr "Betænkningstid"
2957
2958 #: args.h:783
2959 #, c-format
2960 msgid "%s in settings file\n"
2961 msgstr "%s i indstillingsfil\n"
2962
2963 #: args.h:793
2964 #, c-format
2965 msgid "Bad integer value %s"
2966 msgstr "Forkert heltalsværdi %s"
2967
2968 #: args.h:884 args.h:1102
2969 #, c-format
2970 msgid "Unrecognized argument %s"
2971 msgstr "Ikke genkendt argument %s"
2972
2973 #: args.h:913
2974 #, c-format
2975 msgid "No value provided for argument %s"
2976 msgstr "Ingen værdi givet for argumentet %s"
2977
2978 #: args.h:973
2979 #, c-format
2980 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
2981 msgstr "Ukomplet \\-undvigesekvens i værdi for %s"
2982
2983 #: args.h:1057
2984 #, c-format
2985 msgid "Failed to open indirection file %s"
2986 msgstr "Åbning af inkluderet fil \"%s\" mislykkedes"
2987
2988 #: args.h:1074
2989 #, c-format
2990 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
2991 msgstr "Ikke genkendt boolesk argumentværdi %s"
2992
2993 #~ msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
2994 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
2995
2996 #~ msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
2997 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
2998
2999 #~ msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
3000 #~ msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"