new developer release; updated po/pot
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Sprogbrug:
10 # Chess engine, engine, chess program, chess machine: Disse bruges i flæng
11 #    i originalen. Er oversat til skakprogram.
12 # Pairing engine: Paringsprogram
13 #
14 # Korrektur og gode forslag:
15 # Morten Bo Johansen, dec. 2011
16 # Joe Dalton, feb. 2012
17 #
18 # Oversætter:
19 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011, 2012.
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20120304\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
24 "POT-Creation-Date: 2016-04-03 13:44-0700\n"
25 "PO-Revision-Date: 2012-03-06 12:27+0100\n"
26 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
27 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
28 "Language: da\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
33 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
34
35 #: args.h:851
36 #, c-format
37 msgid "%s in settings file\n"
38 msgstr "%s i indstillingsfil\n"
39
40 #: args.h:885
41 #, c-format
42 msgid "Bad integer value %s"
43 msgstr "Forkert heltalsværdi %s"
44
45 #: args.h:991 args.h:1252
46 #, c-format
47 msgid "Unrecognized argument %s"
48 msgstr "Ikke genkendt argument %s"
49
50 #: args.h:1022
51 #, c-format
52 msgid "No value provided for argument %s"
53 msgstr "Ingen værdi givet for argumentet %s"
54
55 #: args.h:1082
56 #, c-format
57 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
58 msgstr "Ukomplet \\-undvigesekvens i værdi for %s"
59
60 #: args.h:1193
61 #, c-format
62 msgid "Failed to open indirection file %s"
63 msgstr "Åbning af inkluderet fil \"%s\" mislykkedes"
64
65 #: args.h:1210
66 #, c-format
67 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
68 msgstr "Ikke genkendt boolesk argumentværdi %s"
69
70 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
71 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
72 #: backend.c:811
73 msgid "first"
74 msgstr "første"
75
76 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
77 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
78 #: backend.c:814
79 msgid "second"
80 msgstr "det andet"
81
82 #: backend.c:897
83 #, c-format
84 msgid "protocol version %d not supported"
85 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
86
87 #: backend.c:1004
88 msgid "You did not specify the engine executable"
89 msgstr "Du angav ikke et kørbart skakprogram"
90
91 #: backend.c:1062
92 #, c-format
93 msgid "bad timeControl option %s"
94 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
95
96 #: backend.c:1077
97 #, c-format
98 msgid "bad searchTime option %s"
99 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
100
101 #: backend.c:1183
102 #, c-format
103 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
104 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
105
106 #: backend.c:1201
107 #, c-format
108 msgid "Unknown variant name %s"
109 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
110
111 #: backend.c:1456
112 msgid "Starting chess program"
113 msgstr "Starter skakprogram"
114
115 #: backend.c:1479
116 msgid "Bad game file"
117 msgstr "Fejl i partifil"
118
119 #: backend.c:1486
120 msgid "Bad position file"
121 msgstr "Fejl i stillingsfil"
122
123 #: backend.c:1500
124 msgid "Pick new game"
125 msgstr "Vælg nyt spil"
126
127 # cycle = runde?
128 #: backend.c:1569
129 #, fuzzy
130 msgid ""
131 "You restarted an already completed tourney.\n"
132 "One more cycle will now be added to it.\n"
133 "Games commence in 10 sec."
134 msgstr ""
135 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
136 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
137 "Partierne starter om 10 sekunder"
138
139 #: backend.c:1576
140 #, c-format
141 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
142 msgstr "Alle partier i turneringen \"%s\" er allerede færdige eller i gang"
143
144 #: backend.c:1583
145 msgid "Can't have a match with no chess programs"
146 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
147
148 #: backend.c:1637
149 #, c-format
150 msgid "Could not open comm port %s"
151 msgstr "Kunne ikke åbne seriel port %s"
152
153 #: backend.c:1640
154 #, c-format
155 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
156 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
157
158 #: backend.c:1696
159 #, c-format
160 msgid "Unknown initialMode %s"
161 msgstr "Ukendt initialMode %s"
162
163 #: backend.c:1722
164 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
165 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
166
167 #: backend.c:1755
168 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
169 msgstr "Analysetilstand kræver et skakprogram"
170
171 #: backend.c:1759
172 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
173 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
174
175 #: backend.c:1770
176 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
177 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver et skakprogram"
178
179 #: backend.c:1775
180 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
181 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
182
183 #: backend.c:1782
184 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
185 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver et skakprogram"
186
187 #: backend.c:1787
188 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
189 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
190
191 #: backend.c:1794
192 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
193 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver et skakprogram"
194
195 #: backend.c:1799
196 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
197 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
198
199 #: backend.c:1810
200 msgid "Training mode requires a game file"
201 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
202
203 #: backend.c:1973 backend.c:2028 backend.c:2051 backend.c:2453
204 msgid "Error writing to ICS"
205 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
206
207 #: backend.c:1988
208 msgid "Error reading from keyboard"
209 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
210
211 #: backend.c:1991
212 msgid "Got end of file from keyboard"
213 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
214
215 #: backend.c:2299
216 #, c-format
217 msgid "Unknown wild type %d"
218 msgstr "Ukendt vild type %d"
219
220 #: backend.c:2370 usystem.c:317
221 msgid "Error writing to display"
222 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
223
224 #. TRANSLATORS: to 'kibitz' is to send a message to all players and the game observers
225 #: backend.c:3138
226 #, c-format
227 msgid "your opponent kibitzes: %s"
228 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
229
230 #: backend.c:3677
231 msgid "Error gathering move list: two headers"
232 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
233
234 #: backend.c:3724
235 msgid "Error gathering move list: nested"
236 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
237
238 #: backend.c:3828 backend.c:4254 backend.c:4458 backend.c:5017 backend.c:5021
239 #: backend.c:7292 backend.c:13054 backend.c:14805 backend.c:14882
240 #: backend.c:14928 backend.c:14934 backend.c:14939 backend.c:14944
241 msgid "vs."
242 msgstr "–"
243
244 #: backend.c:3956
245 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
246 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
247
248 #: backend.c:4302
249 msgid "Connection closed by ICS"
250 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
251
252 #: backend.c:4304
253 msgid "Error reading from ICS"
254 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
255
256 #: backend.c:4381
257 #, c-format
258 msgid ""
259 "Failed to parse board string:\n"
260 "\"%s\""
261 msgstr ""
262 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
263 "\"%s\""
264
265 #: backend.c:4390 backend.c:10628
266 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
267 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
268
269 #: backend.c:4509
270 msgid "Error gathering move list: extra board"
271 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
272
273 #: backend.c:4941 backend.c:4963
274 #, c-format
275 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
276 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
277
278 #: backend.c:5228
279 #, c-format
280 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
281 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
282
283 #: backend.c:5299
284 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
285 msgstr "Du kan ikke gøre dette, mens du spiller eller observerer"
286
287 #: backend.c:6359
288 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
289 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
290
291 #: backend.c:6851
292 msgid "You are playing Black"
293 msgstr "Du spiller sort"
294
295 #: backend.c:6860 backend.c:6888
296 msgid "You are playing White"
297 msgstr "Du spiller hvid"
298
299 #: backend.c:6870 backend.c:6896 backend.c:7018 backend.c:7043 backend.c:7059
300 #: backend.c:15645
301 msgid "It is White's turn"
302 msgstr "Det er hvids tur"
303
304 #: backend.c:6874 backend.c:6900 backend.c:7026 backend.c:7049 backend.c:7081
305 #: backend.c:15637
306 msgid "It is Black's turn"
307 msgstr "Det er sorts tur"
308
309 #: backend.c:6913
310 msgid "Displayed position is not current"
311 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
312
313 #: backend.c:7116
314 msgid "rights granted"
315 msgstr ""
316
317 #: backend.c:7116
318 msgid "rights revoked"
319 msgstr ""
320
321 #: backend.c:7169
322 msgid "Illegal move"
323 msgstr "Ulovligt træk"
324
325 #: backend.c:7249
326 msgid "End of game"
327 msgstr "Slutningen af partiet"
328
329 #: backend.c:7252
330 msgid "Incorrect move"
331 msgstr "Ukorrekt træk"
332
333 #: backend.c:7655 backend.c:7811
334 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
335 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
336
337 #: backend.c:7772
338 msgid "only marked squares are legal"
339 msgstr ""
340
341 #: backend.c:8093
342 msgid "Swiss tourney finished"
343 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
344
345 #: backend.c:8609
346 msgid "could not load EGBB library"
347 msgstr ""
348
349 #: backend.c:8612
350 msgid "wrong EGBB version"
351 msgstr ""
352
353 #: backend.c:8725
354 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
355 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsprogram"
356
357 #: backend.c:8892
358 #, c-format
359 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
360 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s skakprogram"
361
362 #: backend.c:9179
363 msgid "Bad FEN received from engine"
364 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra skakprogram"
365
366 #: backend.c:9280
367 msgid "Engine did not send setup for non-standard variant"
368 msgstr ""
369
370 #: backend.c:9358 backend.c:14667 backend.c:14735
371 #, c-format
372 msgid "%s does not support analysis"
373 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
374
375 #: backend.c:9424
376 #, c-format
377 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
378 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
379
380 #: backend.c:9455
381 #, c-format
382 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
383 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
384
385 #: backend.c:9476
386 #, c-format
387 msgid "Hint: %s"
388 msgstr "Tip: %s"
389
390 #: backend.c:9481
391 #, c-format
392 msgid ""
393 "Illegal hint move \"%s\"\n"
394 "from %s chess program"
395 msgstr ""
396 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
397 "fra %s skakprogram"
398
399 #: backend.c:9656
400 msgid "Machine accepts your draw offer"
401 msgstr "Skakprogrammet accepterer dit remistilbud"
402
403 #: backend.c:9659
404 #, fuzzy
405 msgid ""
406 "Machine offers a draw.\n"
407 "Select Action / Draw to accept."
408 msgstr ""
409 "Skakprogrammet tilbyder remis\n"
410 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
411
412 #. TRANSLATORS: PV = principal variation, the variation the chess engine thinks is the best for everyone
413 #: backend.c:9777
414 msgid "failed writing PV"
415 msgstr "skrivning af analysevariant mislykkedes"
416
417 #: backend.c:10083
418 #, c-format
419 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
420 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
421
422 #: backend.c:10093
423 #, c-format
424 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
425 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
426
427 #: backend.c:10104
428 msgid "Gap in move list"
429 msgstr "Hul i trækliste"
430
431 #: backend.c:10782
432 #, c-format
433 msgid "Variant %s not supported by %s"
434 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
435
436 #: backend.c:10789
437 #, c-format
438 msgid ", but %s is"
439 msgstr ""
440
441 #: backend.c:10945
442 #, c-format
443 msgid "Startup failure on '%s'"
444 msgstr "Opstartsfejl på \"%s\""
445
446 #: backend.c:10976
447 msgid "Waiting for first chess program"
448 msgstr "Venter på første skakprogram"
449
450 #: backend.c:10981 backend.c:14953
451 msgid "Waiting for second chess program"
452 msgstr "Venter på andet skakprogram"
453
454 #: backend.c:11030
455 msgid "Could not write on tourney file"
456 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
457
458 #: backend.c:11104
459 msgid ""
460 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
461 "Terminate its game first."
462 msgstr ""
463 "Du kan ikke udskifte et skakprogram, mens det bruges!\n"
464 "Afslut dets parti først."
465
466 #: backend.c:11118
467 msgid "No engine with the name you gave is installed"
468 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
469
470 #: backend.c:11120
471 msgid ""
472 "First change an engine by editing the participants list\n"
473 "of the Tournament Options dialog"
474 msgstr ""
475 "Ændr først skakprogram ved at redigere deltagerlisten\n"
476 "i turneringsindstillingerne"
477
478 #: backend.c:11121
479 msgid "You can only change one engine at the time"
480 msgstr "Du kan kun ændre et skakprogram ad gangen"
481
482 #: backend.c:11136 backend.c:11285
483 #, fuzzy, c-format
484 msgid "No engine %s is installed"
485 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
486
487 #: backend.c:11156
488 msgid ""
489 "You must supply a tournament file,\n"
490 "for storing the tourney progress"
491 msgstr ""
492 "Du skal angive en turneringsfil\n"
493 "til at gemme turneringens afvikling"
494
495 #: backend.c:11166
496 msgid "Not enough participants"
497 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
498
499 #: backend.c:11369
500 msgid "Bad tournament file"
501 msgstr "Fejl i turneringsfil"
502
503 #: backend.c:11381
504 msgid "Waiting for other game(s)"
505 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
506
507 #: backend.c:11394
508 msgid "No pairing engine specified"
509 msgstr "Der er ikke noget parringsprogram specificeret"
510
511 #: backend.c:11879
512 #, c-format
513 msgid "Average solving time %4.2f sec (total time %4.2f sec) "
514 msgstr ""
515
516 #: backend.c:11881
517 #, c-format
518 msgid "%d avoid-moves played "
519 msgstr ""
520
521 #: backend.c:11883
522 #, c-format
523 msgid "Solved %d out of %d (%3.1f%%) "
524 msgstr ""
525
526 #: backend.c:11886
527 #, c-format
528 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
529 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
530
531 #: backend.c:12363 backend.c:12399
532 #, c-format
533 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
534 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
535
536 #: backend.c:12388
537 #, c-format
538 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
539 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
540
541 #: backend.c:12442 backend.c:13495 backend.c:13695 backend.c:14065
542 #, c-format
543 msgid "Can't open \"%s\""
544 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
545
546 #: backend.c:12454 menus.c:118
547 msgid "Cannot build game list"
548 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
549
550 #: backend.c:12539
551 msgid "No more games in this message"
552 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
553
554 #: backend.c:12579
555 msgid "No game has been loaded yet"
556 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
557
558 #: backend.c:12583 backend.c:13476 ngamelist.c:129
559 msgid "Can't back up any further"
560 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
561
562 #: backend.c:13030
563 msgid "Game number out of range"
564 msgstr "Partinummer findes ikke"
565
566 #: backend.c:13041
567 msgid "Can't seek on game file"
568 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
569
570 #: backend.c:13099
571 msgid "Game not found in file"
572 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
573
574 #: backend.c:13230 backend.c:13573
575 msgid "Bad FEN position in file"
576 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
577
578 #: backend.c:13388
579 msgid "No moves in game"
580 msgstr "Ingen træk i partiet"
581
582 #: backend.c:13472
583 msgid "No position has been loaded yet"
584 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
585
586 #: backend.c:13533 backend.c:13544
587 msgid "Can't seek on position file"
588 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
589
590 #: backend.c:13551 backend.c:13563
591 msgid "Position not found in file"
592 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
593
594 #: backend.c:13610
595 msgid "Black to play"
596 msgstr "Sort i trækket"
597
598 #: backend.c:13613
599 msgid "White to play"
600 msgstr "Hvid i trækket"
601
602 #: backend.c:13700 backend.c:14070
603 msgid "Waiting for access to save file"
604 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
605
606 #: backend.c:13702
607 msgid "Saving game"
608 msgstr "Gemmer parti"
609
610 #: backend.c:13703
611 msgid "Bad Seek"
612 msgstr "Søgning mislykkedes"
613
614 #: backend.c:14072
615 msgid "Saving position"
616 msgstr "Gemmer stilling"
617
618 #: backend.c:14198
619 msgid ""
620 "You have edited the game history.\n"
621 "Use Reload Same Game and make your move again."
622 msgstr ""
623 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
624 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
625
626 #: backend.c:14203
627 msgid ""
628 "You have entered too many moves.\n"
629 "Back up to the correct position and try again."
630 msgstr ""
631 "Du har indtastet for mange træk.\n"
632 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
633
634 #: backend.c:14208
635 msgid ""
636 "Displayed position is not current.\n"
637 "Step forward to the correct position and try again."
638 msgstr ""
639 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
640 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
641
642 #: backend.c:14255
643 msgid "You have not made a move yet"
644 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
645
646 #: backend.c:14276
647 msgid ""
648 "The cmail message is not loaded.\n"
649 "Use Reload CMail Message and make your move again."
650 msgstr ""
651 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
652 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
653
654 #: backend.c:14281
655 msgid "No unfinished games"
656 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
657
658 #: backend.c:14287
659 #, c-format
660 msgid ""
661 "You have already mailed a move.\n"
662 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
663 "To resend the same move, type\n"
664 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
665 "on the command line."
666 msgstr ""
667 "Du har allerede sendt et træk.\n"
668 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
669 "For at gensende det samme træk, tast\n"
670 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
671 "på kommandolinjen."
672
673 #: backend.c:14302
674 msgid "Failed to invoke cmail"
675 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
676
677 #: backend.c:14364
678 #, c-format
679 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
680 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
681
682 #: backend.c:14386
683 #, c-format
684 msgid "Still need to make move for game\n"
685 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
686
687 #: backend.c:14390
688 #, c-format
689 msgid "Still need to make moves for both games\n"
690 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
691
692 #: backend.c:14394
693 #, c-format
694 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
695 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
696
697 #: backend.c:14401
698 #, c-format
699 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
700 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
701
702 #: backend.c:14407
703 #, c-format
704 msgid "No unfinished games\n"
705 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
706
707 #: backend.c:14409
708 #, c-format
709 msgid "Ready to send mail\n"
710 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
711
712 #: backend.c:14414
713 #, c-format
714 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
715 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
716
717 #: backend.c:14617
718 msgid "Edit comment"
719 msgstr "Redigér kommentar"
720
721 #: backend.c:14619
722 #, c-format
723 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
724 msgstr "Redigér kommentar til %d.%s%s"
725
726 #: backend.c:14674
727 #, c-format
728 msgid "You are not observing a game"
729 msgstr "Du observerer ikke et parti"
730
731 #: backend.c:14785
732 msgid "It is not White's turn"
733 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
734
735 #: backend.c:14866
736 msgid "It is not Black's turn"
737 msgstr "Sort er ikke i trækket"
738
739 #: backend.c:14974
740 #, c-format
741 msgid "Starting %s chess program"
742 msgstr "Starter %s skakprogram"
743
744 #: backend.c:15002 backend.c:16189
745 #, fuzzy
746 msgid ""
747 "Wait until your turn,\n"
748 "or select 'Move Now'."
749 msgstr ""
750 "Vent på din tur,\n"
751 "eller vælg Træk nu"
752
753 #: backend.c:15145
754 msgid "Training mode off"
755 msgstr "Træningstilstand fra"
756
757 #: backend.c:15153
758 msgid "Training mode on"
759 msgstr "Træningstilstand til"
760
761 #: backend.c:15156
762 msgid "Already at end of game"
763 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
764
765 #: backend.c:15246
766 msgid "Warning: You are still playing a game"
767 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
768
769 #: backend.c:15249
770 msgid "Warning: You are still observing a game"
771 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
772
773 #: backend.c:15252
774 msgid "Warning: You are still examining a game"
775 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
776
777 #: backend.c:15322
778 msgid "Click clock to clear board"
779 msgstr ""
780
781 #: backend.c:15332
782 msgid "Close ICS engine analyze..."
783 msgstr "Lukker skakprogram til ICS-analyse ..."
784
785 #: backend.c:15662
786 msgid "That square is occupied"
787 msgstr "Det felt er besat"
788
789 #: backend.c:15686 backend.c:15712
790 msgid "There is no pending offer on this move"
791 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
792
793 #: backend.c:15748 backend.c:15759
794 msgid "Your opponent is not out of time"
795 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
796
797 #: backend.c:15827
798 msgid "You must make your move before offering a draw"
799 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
800
801 #: backend.c:16171
802 msgid "You are not examining a game"
803 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
804
805 #: backend.c:16175
806 msgid "You can't revert while pausing"
807 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
808
809 #: backend.c:16229 backend.c:16236
810 msgid "It is your turn"
811 msgstr "Det er dig som er i trækket"
812
813 #: backend.c:16287 backend.c:16294 backend.c:16380 backend.c:16387
814 #, fuzzy
815 msgid "Wait until your turn."
816 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
817
818 #: backend.c:16299
819 msgid "No hint available"
820 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
821
822 #: backend.c:16314 backend.c:16345 ngamelist.c:365
823 msgid "Game list not loaded or empty"
824 msgstr "Partiliste ikke indlæst eller tom"
825
826 #: backend.c:16352
827 msgid "Book file exists! Try again for overwrite."
828 msgstr ""
829
830 #: backend.c:16833
831 #, c-format
832 msgid "Error writing to %s chess program"
833 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
834
835 #: backend.c:16836 backend.c:16867
836 #, c-format
837 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
838 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
839
840 #: backend.c:16862
841 #, c-format
842 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
843 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
844
845 #: backend.c:16880
846 #, c-format
847 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
848 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
849
850 #: backend.c:17312
851 #, c-format
852 msgid "%s engine has too many options\n"
853 msgstr "%s skakprogram har for mange tilvalg\n"
854
855 #: backend.c:17468
856 msgid "Displayed move is not current"
857 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
858
859 #: backend.c:17477
860 msgid "Could not parse move"
861 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
862
863 #: backend.c:17602 backend.c:17624
864 msgid "Both flags fell"
865 msgstr "Begge flag er faldet"
866
867 #: backend.c:17604
868 msgid "White's flag fell"
869 msgstr "Hvids flag er faldet"
870
871 #: backend.c:17626
872 msgid "Black's flag fell"
873 msgstr "Sorts flag er faldet"
874
875 #: backend.c:17757
876 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
877 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
878
879 #: backend.c:18719
880 msgid "Bad FEN position in clipboard"
881 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
882
883 #: book.c:598 book.c:874
884 msgid "Polyglot book not valid"
885 msgstr "Fejl i polyglyt-åbningsbog"
886
887 #: book.c:722
888 msgid "Book Fault"
889 msgstr "Fejl i åbningsbog"
890
891 #: book.c:877
892 msgid "Hash keys are different"
893 msgstr "Hashnøgler er forskellige"
894
895 #: book.c:1053
896 #, fuzzy
897 msgid "Could not create book"
898 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
899
900 #: dialogs.c:286
901 #, fuzzy
902 msgid "Tournament file:          "
903 msgstr "Turneringsfil:"
904
905 #: dialogs.c:287
906 #, fuzzy
907 msgid "For concurrent playing of tourney with multiple XBoards:"
908 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
909
910 #: dialogs.c:288
911 msgid "Sync after round"
912 msgstr ""
913
914 #: dialogs.c:289
915 msgid "Sync after cycle"
916 msgstr ""
917
918 #: dialogs.c:290
919 msgid "Tourney participants:"
920 msgstr "Turneringsdeltagere:"
921
922 #: dialogs.c:291
923 msgid "Select Engine:"
924 msgstr "Vælg skakprogram:"
925
926 #: dialogs.c:299
927 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
928 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = en imod resten):"
929
930 #: dialogs.c:300
931 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
932 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
933
934 #: dialogs.c:301
935 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
936 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
937
938 #: dialogs.c:302
939 msgid "Pause between Match Games (msec):"
940 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
941
942 #: dialogs.c:303
943 msgid "Save Tourney Games on:"
944 msgstr "Gem turneringspartier i:"
945
946 #: dialogs.c:304
947 msgid "Game File with Opening Lines:"
948 msgstr "Partifil med åbninger:"
949
950 #: dialogs.c:305
951 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
952 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
953
954 #: dialogs.c:306
955 msgid "File with Start Positions:"
956 msgstr "Fil med startstillinger:"
957
958 #: dialogs.c:307
959 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
960 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
961
962 #: dialogs.c:308
963 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
964 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
965
966 #: dialogs.c:309
967 msgid "Disable own engine books by default"
968 msgstr "Deaktivér skakprogrammets egen åbningsbog som standard"
969
970 #: dialogs.c:310 dialogs.c:1840
971 msgid "Time Control"
972 msgstr "Betænkningstid"
973
974 #: dialogs.c:311
975 #, fuzzy
976 msgid "Common Engine"
977 msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
978
979 #: dialogs.c:312 dialogs.c:446
980 msgid "General Options"
981 msgstr "Generelle indstillinger"
982
983 #: dialogs.c:313
984 msgid "Continue Later"
985 msgstr ""
986
987 #: dialogs.c:314
988 msgid "Replace Engine"
989 msgstr "Udskift skakprogram"
990
991 #: dialogs.c:315
992 msgid "Upgrade Engine"
993 msgstr "Opgradér skakprogram"
994
995 #: dialogs.c:316
996 msgid "Clone Tourney"
997 msgstr "Kopiér turnering"
998
999 #: dialogs.c:356
1000 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
1001 msgstr "Du skal angive en eksisterende turneringsfil til at kopiere"
1002
1003 #: dialogs.c:372 dialogs.c:1549
1004 msgid "# no engines are installed"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: dialogs.c:380
1008 msgid "Internal error: PARTICIPANTS set wrong"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: dialogs.c:388
1012 #, fuzzy
1013 msgid "Tournament Options"
1014 msgstr "Lydindstillinger"
1015
1016 #: dialogs.c:407
1017 msgid "Absolute Analysis Scores"
1018 msgstr "Absolutte analysescorer"
1019
1020 #: dialogs.c:408
1021 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
1022 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
1023
1024 #: dialogs.c:409 menus.c:729
1025 msgid "Animate Dragging"
1026 msgstr "Animeret trækudførelse"
1027
1028 #: dialogs.c:410 menus.c:730
1029 msgid "Animate Moving"
1030 msgstr "Animeret flytning"
1031
1032 #: dialogs.c:411 menus.c:731
1033 msgid "Auto Flag"
1034 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
1035
1036 #: dialogs.c:412 menus.c:732
1037 msgid "Auto Flip View"
1038 msgstr "Automatisk vending af brættet"
1039
1040 #: dialogs.c:413 menus.c:733
1041 msgid "Blindfold"
1042 msgstr "Blindskak"
1043
1044 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
1045 #. TRANSLATORS: the drop menu is used to drop a piece, e.g. during bughouse or editing a position
1046 #: dialogs.c:415
1047 msgid "Drop Menu"
1048 msgstr "Placér brik-menu"
1049
1050 #: dialogs.c:416
1051 msgid "Enable Variation Trees"
1052 msgstr ""
1053
1054 #: dialogs.c:417
1055 msgid "Headers in Engine Output Window"
1056 msgstr ""
1057
1058 #: dialogs.c:418
1059 msgid "Hide Thinking from Human"
1060 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
1061
1062 #: dialogs.c:419 menus.c:738
1063 msgid "Highlight Last Move"
1064 msgstr "Fremhæv sidste træk"
1065
1066 #: dialogs.c:420
1067 msgid "Highlight with Arrow"
1068 msgstr "Fremhæv med pil"
1069
1070 #: dialogs.c:421 menus.c:741
1071 msgid "One-Click Moving"
1072 msgstr "Ét-klikstræk"
1073
1074 #: dialogs.c:422
1075 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
1076 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
1077
1078 #: dialogs.c:424
1079 msgid "Play Move(s) of Clicked PV (Analysis)"
1080 msgstr ""
1081
1082 # ... mens modstanderen er i trækket
1083 #: dialogs.c:425 dialogs.c:626 menus.c:743
1084 msgid "Ponder Next Move"
1085 msgstr "Spekulér på næste træk"
1086
1087 #: dialogs.c:426
1088 msgid "Popup Exit Messages"
1089 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1090
1091 #: dialogs.c:427 menus.c:745
1092 msgid "Popup Move Errors"
1093 msgstr "Pop op ved trækfejl"
1094
1095 #: dialogs.c:428
1096 msgid "Scores in Move List"
1097 msgstr "Scorer i trækliste"
1098
1099 #: dialogs.c:429
1100 msgid "Show Coordinates"
1101 msgstr "Vis koordinater"
1102
1103 #: dialogs.c:430
1104 msgid "Show Target Squares"
1105 msgstr "Vis målfelter"
1106
1107 #: dialogs.c:431
1108 msgid "Sticky Windows"
1109 msgstr "Klæbrige vinduer"
1110
1111 #: dialogs.c:432 menus.c:748
1112 msgid "Test Legality"
1113 msgstr "Test lovlighed"
1114
1115 #: dialogs.c:433
1116 msgid "Top-Level Dialogs"
1117 msgstr ""
1118
1119 #: dialogs.c:434
1120 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
1121 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
1122
1123 #: dialogs.c:435
1124 msgid "Flash Rate (high = fast):"
1125 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
1126
1127 #: dialogs.c:436
1128 msgid "Animation Speed (high = slow):"
1129 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
1130
1131 #: dialogs.c:437
1132 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
1133 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
1134
1135 #: dialogs.c:457
1136 #, fuzzy
1137 msgid "Normal"
1138 msgstr "normal"
1139
1140 #: dialogs.c:458
1141 msgid "Makruk"
1142 msgstr ""
1143
1144 #: dialogs.c:459
1145 msgid "FRC"
1146 msgstr "skak960"
1147
1148 #: dialogs.c:460
1149 msgid "Shatranj"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: dialogs.c:461
1153 msgid "Wild castle"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: dialogs.c:462
1157 #, fuzzy
1158 msgid "Knightmate"
1159 msgstr "Springer"
1160
1161 #: dialogs.c:463
1162 msgid "No castle"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: dialogs.c:464
1166 msgid "Cylinder *"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: dialogs.c:465
1170 msgid "3-checks"
1171 msgstr ""
1172
1173 #: dialogs.c:466
1174 msgid "berolina *"
1175 msgstr ""
1176
1177 #: dialogs.c:467
1178 msgid "atomic"
1179 msgstr ""
1180
1181 #: dialogs.c:468
1182 msgid "two kings"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: dialogs.c:469
1186 msgid " "
1187 msgstr ""
1188
1189 #: dialogs.c:470
1190 msgid "Spartan"
1191 msgstr ""
1192
1193 #: dialogs.c:471
1194 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
1195 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
1196
1197 #: dialogs.c:472
1198 msgid "Number of Board Ranks:"
1199 msgstr "Antal brætrækker:"
1200
1201 #: dialogs.c:473
1202 msgid "Number of Board Files:"
1203 msgstr "Antal brætlinjer:"
1204
1205 #: dialogs.c:474
1206 msgid "Holdings Size:"
1207 msgstr "Depotstørrelse:"
1208
1209 #: dialogs.c:476
1210 msgid ""
1211 "Variants marked with * can only be played\n"
1212 "with legality testing off."
1213 msgstr ""
1214
1215 #: dialogs.c:478
1216 msgid "ASEAN"
1217 msgstr ""
1218
1219 #: dialogs.c:479
1220 msgid "Great Shatranj (10x8)"
1221 msgstr ""
1222
1223 #: dialogs.c:480
1224 msgid "Seirawan"
1225 msgstr ""
1226
1227 #: dialogs.c:481
1228 msgid "Falcon (10x8)"
1229 msgstr ""
1230
1231 #: dialogs.c:482
1232 msgid "Superchess"
1233 msgstr ""
1234
1235 #: dialogs.c:483
1236 msgid "Capablanca (10x8)"
1237 msgstr ""
1238
1239 #: dialogs.c:484
1240 msgid "Crazyhouse"
1241 msgstr ""
1242
1243 #: dialogs.c:485
1244 msgid "Gothic (10x8)"
1245 msgstr ""
1246
1247 #: dialogs.c:486
1248 msgid "Bughouse"
1249 msgstr ""
1250
1251 #: dialogs.c:487
1252 msgid "Janus (10x8)"
1253 msgstr ""
1254
1255 #: dialogs.c:488
1256 msgid "Suicide"
1257 msgstr ""
1258
1259 #: dialogs.c:489
1260 msgid "CRC (10x8)"
1261 msgstr ""
1262
1263 #: dialogs.c:490
1264 msgid "give-away"
1265 msgstr ""
1266
1267 #: dialogs.c:491
1268 msgid "grand (10x10)"
1269 msgstr ""
1270
1271 #: dialogs.c:492
1272 msgid "losers"
1273 msgstr ""
1274
1275 #: dialogs.c:493
1276 msgid "shogi (9x9)"
1277 msgstr ""
1278
1279 #: dialogs.c:494
1280 msgid "fairy"
1281 msgstr ""
1282
1283 #: dialogs.c:495
1284 msgid "xiangqi (9x10)"
1285 msgstr ""
1286
1287 #: dialogs.c:496
1288 msgid "mighty lion"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: dialogs.c:497
1292 msgid "courier (12x8)"
1293 msgstr ""
1294
1295 #: dialogs.c:498
1296 msgid "elven chess (10x10)"
1297 msgstr ""
1298
1299 #: dialogs.c:499
1300 msgid "chu shogi (12x12)"
1301 msgstr ""
1302
1303 #: dialogs.c:543
1304 #, c-format
1305 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
1306 msgstr "Advarsel: det andet skakprogram (%s) understøtter ikke dette!"
1307
1308 #: dialogs.c:572
1309 #, c-format
1310 msgid "Only bughouse is not available in viewer mode."
1311 msgstr ""
1312
1313 #: dialogs.c:573
1314 #, c-format
1315 msgid ""
1316 "All variants not supported by the first engine\n"
1317 "(currently %s) are disabled."
1318 msgstr ""
1319
1320 #: dialogs.c:595
1321 msgid "New Variant"
1322 msgstr "Ny variant"
1323
1324 #: dialogs.c:627
1325 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
1326 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. skakprogram:"
1327
1328 #: dialogs.c:628
1329 msgid "Polygot Directory:"
1330 msgstr "Polyglot-katalog:"
1331
1332 #: dialogs.c:629
1333 msgid "Hash-Table Size (MB):"
1334 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
1335
1336 #: dialogs.c:630
1337 #, fuzzy
1338 msgid "EGTB Path:"
1339 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
1340
1341 #: dialogs.c:631
1342 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
1343 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
1344
1345 #: dialogs.c:632
1346 msgid "Use GUI Book"
1347 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
1348
1349 #: dialogs.c:633
1350 msgid "Opening-Book Filename:"
1351 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
1352
1353 #: dialogs.c:634
1354 msgid "Book Depth (moves):"
1355 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
1356
1357 #: dialogs.c:635
1358 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
1359 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
1360
1361 #: dialogs.c:636
1362 msgid "Engine #1 Has Own Book"
1363 msgstr "Skakprogram nr. 1 har egen åbningsbog"
1364
1365 #: dialogs.c:637
1366 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
1367 msgstr "Skakprogram nr. 2 har egen åbningsbog"
1368
1369 #: dialogs.c:648
1370 msgid "Common Engine Settings"
1371 msgstr "Indstillinger for skakprogrammer"
1372
1373 #: dialogs.c:654
1374 msgid "Detect all Mates"
1375 msgstr "Find alle matter"
1376
1377 #: dialogs.c:655
1378 msgid "Verify Engine Result Claims"
1379 msgstr "Efterprøv resultatangivelser fra skakprogrammer"
1380
1381 #: dialogs.c:656
1382 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
1383 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
1384
1385 #: dialogs.c:657
1386 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
1387 msgstr "Døm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
1388
1389 #: dialogs.c:658
1390 msgid "N-Move Rule:"
1391 msgstr "N-træksregel:"
1392
1393 #: dialogs.c:659
1394 msgid "N-fold Repeats:"
1395 msgstr "N-gange gentagelser:"
1396
1397 #: dialogs.c:660
1398 msgid "Draw after N Moves Total:"
1399 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
1400
1401 #: dialogs.c:661
1402 msgid "Win / Loss Threshold:"
1403 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
1404
1405 #: dialogs.c:662
1406 msgid "Negate Score of Engine #1"
1407 msgstr "Negér skakprogram nr. 1's score"
1408
1409 #: dialogs.c:663
1410 msgid "Negate Score of Engine #2"
1411 msgstr "Negér skakprogram nr. 2's score"
1412
1413 #: dialogs.c:670
1414 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
1415 msgstr "Døm ikke-ICS partier"
1416
1417 #: dialogs.c:683
1418 msgid "Auto-Kibitz"
1419 msgstr "Send kommentarer fra skakprogram"
1420
1421 #: dialogs.c:684
1422 msgid "Auto-Comment"
1423 msgstr "Gem kommentarer til træk"
1424
1425 #: dialogs.c:685
1426 msgid "Auto-Observe"
1427 msgstr "Observér automatisk"
1428
1429 #: dialogs.c:686
1430 msgid "Auto-Raise Board"
1431 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
1432
1433 #: dialogs.c:687
1434 msgid "Auto-Create Logon Script"
1435 msgstr ""
1436
1437 #: dialogs.c:688
1438 msgid "Background Observe while Playing"
1439 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
1440
1441 #: dialogs.c:689
1442 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
1443 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
1444
1445 #: dialogs.c:690
1446 msgid "Get Move List"
1447 msgstr "Hent trækliste"
1448
1449 #: dialogs.c:691
1450 msgid "Quiet Play"
1451 msgstr "Stille spil"
1452
1453 #: dialogs.c:692
1454 msgid "Seek Graph"
1455 msgstr "Søgegraf"
1456
1457 #: dialogs.c:693
1458 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
1459 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
1460
1461 #: dialogs.c:694
1462 msgid "Auto-InputBox PopUp"
1463 msgstr ""
1464
1465 #: dialogs.c:695
1466 #, fuzzy
1467 msgid "Quit after game"
1468 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
1469
1470 #: dialogs.c:696
1471 msgid "Premove"
1472 msgstr "Forhåndstræk"
1473
1474 #: dialogs.c:697
1475 msgid "Premove for White"
1476 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
1477
1478 #: dialogs.c:698
1479 msgid "First White Move:"
1480 msgstr "Hvids første træk:"
1481
1482 #: dialogs.c:699
1483 msgid "Premove for Black"
1484 msgstr "Forhåndstræk for sort"
1485
1486 #: dialogs.c:700
1487 msgid "First Black Move:"
1488 msgstr "Sorts første træk:"
1489
1490 #: dialogs.c:702
1491 msgid "Alarm"
1492 msgstr "Alarm"
1493
1494 #: dialogs.c:703
1495 msgid "Alarm Time (msec):"
1496 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
1497
1498 #: dialogs.c:705
1499 msgid "Colorize Messages"
1500 msgstr "Farv meddelelser"
1501
1502 #: dialogs.c:706
1503 msgid "Shout Text Colors:"
1504 msgstr "Tekstfarver for råb:"
1505
1506 #: dialogs.c:707
1507 msgid "S-Shout Text Colors:"
1508 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
1509
1510 #: dialogs.c:708
1511 msgid "Channel #1 Text Colors:"
1512 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
1513
1514 #: dialogs.c:709
1515 msgid "Other Channel Text Colors:"
1516 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
1517
1518 #: dialogs.c:710
1519 msgid "Kibitz Text Colors:"
1520 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
1521
1522 #: dialogs.c:711
1523 msgid "Tell Text Colors:"
1524 msgstr "Tekstfarver for tale:"
1525
1526 #: dialogs.c:712
1527 msgid "Challenge Text Colors:"
1528 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
1529
1530 #: dialogs.c:713
1531 msgid "Request Text Colors:"
1532 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
1533
1534 #: dialogs.c:714
1535 msgid "Seek Text Colors:"
1536 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
1537
1538 #: dialogs.c:715
1539 #, fuzzy
1540 msgid "Other Text Colors:"
1541 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
1542
1543 #: dialogs.c:722
1544 msgid "ICS Options"
1545 msgstr "ICS-indstillinger"
1546
1547 #: dialogs.c:727
1548 msgid "Exact position match"
1549 msgstr "Eksakt stilling"
1550
1551 #: dialogs.c:727
1552 msgid "Shown position is subset"
1553 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
1554
1555 #: dialogs.c:727
1556 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
1557 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
1558
1559 #: dialogs.c:728
1560 msgid "Same material"
1561 msgstr "Samme materiale"
1562
1563 #: dialogs.c:728
1564 msgid "Material range (top board half optional)"
1565 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
1566
1567 #: dialogs.c:728
1568 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
1569 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
1570
1571 #: dialogs.c:743
1572 msgid "Auto-Display Tags"
1573 msgstr "Automatisk visning af partidata"
1574
1575 #: dialogs.c:744
1576 msgid "Auto-Display Comment"
1577 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
1578
1579 #: dialogs.c:745
1580 msgid ""
1581 "Auto-Play speed of loaded games\n"
1582 "(0 = instant, -1 = off):"
1583 msgstr ""
1584 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
1585 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
1586
1587 #: dialogs.c:746
1588 msgid "Seconds per Move:"
1589 msgstr "Sekunder pr. træk:"
1590
1591 # Ingen grund til ikke at bruge stort begyndelsesbogstav her.
1592 #: dialogs.c:747
1593 msgid ""
1594 "\n"
1595 "options to use in game-viewer mode:"
1596 msgstr ""
1597 "\n"
1598 "Indstillinger til brug ved gennemkigning af partier:"
1599
1600 #: dialogs.c:749
1601 msgid ""
1602 "\n"
1603 "Thresholds for position filtering in game list:"
1604 msgstr ""
1605 "\n"
1606 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
1607
1608 #: dialogs.c:750
1609 msgid "Elo of strongest player at least:"
1610 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
1611
1612 #: dialogs.c:751
1613 msgid "Elo of weakest player at least:"
1614 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
1615
1616 #: dialogs.c:752
1617 msgid "No games before year:"
1618 msgstr "Ingen partier før år:"
1619
1620 #: dialogs.c:753
1621 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
1622 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
1623
1624 #: dialogs.c:755
1625 msgid "Search mode:"
1626 msgstr "Søgemetode:"
1627
1628 #: dialogs.c:756
1629 msgid "Also match reversed colors"
1630 msgstr "Match også omvendte farver"
1631
1632 #: dialogs.c:757
1633 msgid "Also match left-right flipped position"
1634 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
1635
1636 #: dialogs.c:766
1637 msgid "Load Game Options"
1638 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
1639
1640 #: dialogs.c:778
1641 msgid "Auto-Save Games"
1642 msgstr "Gem partier automatisk"
1643
1644 #: dialogs.c:779
1645 msgid "Own Games Only"
1646 msgstr ""
1647
1648 #: dialogs.c:780
1649 msgid "Save Games on File:"
1650 msgstr "Gem partier i filen:"
1651
1652 #: dialogs.c:781
1653 msgid "Save Final Positions on File:"
1654 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
1655
1656 #: dialogs.c:782
1657 msgid "PGN Event Header:"
1658 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
1659
1660 #: dialogs.c:783
1661 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
1662 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
1663
1664 #: dialogs.c:784
1665 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
1666 msgstr "Brug partinumre i PGN-fil for turnering"
1667
1668 #: dialogs.c:785
1669 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
1670 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
1671
1672 #: dialogs.c:786
1673 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
1674 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info i PGN      "
1675
1676 #: dialogs.c:793
1677 msgid "Save Game Options"
1678 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
1679
1680 #: dialogs.c:802
1681 msgid "No Sound"
1682 msgstr "Ingen lyd"
1683
1684 #: dialogs.c:803
1685 msgid "Default Beep"
1686 msgstr "Standard bip"
1687
1688 #: dialogs.c:804
1689 msgid "Above WAV File"
1690 msgstr "WAV-filen ovenfor"
1691
1692 #: dialogs.c:805
1693 msgid "Car Horn"
1694 msgstr "Bilhorn"
1695
1696 #: dialogs.c:806
1697 msgid "Cymbal"
1698 msgstr "Bækken"
1699
1700 #: dialogs.c:807
1701 msgid "Ding"
1702 msgstr "Ding"
1703
1704 #: dialogs.c:808
1705 msgid "Gong"
1706 msgstr "Gongon"
1707
1708 #: dialogs.c:809
1709 msgid "Laser"
1710 msgstr "Laser"
1711
1712 #: dialogs.c:810
1713 msgid "Penalty"
1714 msgstr "Straffe"
1715
1716 #: dialogs.c:811
1717 msgid "Phone"
1718 msgstr "Telefon"
1719
1720 #: dialogs.c:812
1721 msgid "Pop"
1722 msgstr "Plop"
1723
1724 #: dialogs.c:813
1725 msgid "Roar"
1726 msgstr ""
1727
1728 #: dialogs.c:814
1729 msgid "Slap"
1730 msgstr "Slag"
1731
1732 #: dialogs.c:815
1733 msgid "Wood Thunk"
1734 msgstr "Dunk"
1735
1736 #: dialogs.c:817
1737 msgid "User File"
1738 msgstr "Brugerfil"
1739
1740 #: dialogs.c:840
1741 msgid "User WAV File:"
1742 msgstr "Bruger WAV-fil:"
1743
1744 #: dialogs.c:841
1745 msgid "Sound Program:"
1746 msgstr "Lydprogram:"
1747
1748 #: dialogs.c:842
1749 msgid "Try-Out Sound:"
1750 msgstr "Afprøv lyd:"
1751
1752 #: dialogs.c:843
1753 msgid "Play"
1754 msgstr "Afspil"
1755
1756 #: dialogs.c:844
1757 msgid "Move:"
1758 msgstr "Træk:"
1759
1760 #: dialogs.c:845
1761 msgid "Win:"
1762 msgstr "Gevinst:"
1763
1764 #: dialogs.c:846
1765 msgid "Lose:"
1766 msgstr "Tab:"
1767
1768 #: dialogs.c:847
1769 msgid "Draw:"
1770 msgstr "Remis:"
1771
1772 #: dialogs.c:848
1773 msgid "Unfinished:"
1774 msgstr "Uafsluttet:"
1775
1776 #: dialogs.c:849
1777 msgid "Alarm:"
1778 msgstr "Alarm:"
1779
1780 #: dialogs.c:850
1781 msgid "Challenge:"
1782 msgstr "Udfodring:"
1783
1784 #: dialogs.c:852
1785 msgid "Sounds Directory:"
1786 msgstr "Lydkatalog:"
1787
1788 #: dialogs.c:853
1789 msgid "Shout:"
1790 msgstr "Råb:"
1791
1792 #: dialogs.c:854
1793 msgid "S-Shout:"
1794 msgstr "S-råb:"
1795
1796 #: dialogs.c:855
1797 msgid "Channel:"
1798 msgstr "Kanal:"
1799
1800 #: dialogs.c:856
1801 msgid "Channel 1:"
1802 msgstr "Kanal 1:"
1803
1804 #: dialogs.c:857
1805 msgid "Tell:"
1806 msgstr "Tale:"
1807
1808 #: dialogs.c:858
1809 msgid "Kibitz:"
1810 msgstr "Kommentar:"
1811
1812 #: dialogs.c:859
1813 msgid "Request:"
1814 msgstr "Forespøgsel:"
1815
1816 #: dialogs.c:860
1817 msgid "Lion roar:"
1818 msgstr ""
1819
1820 #: dialogs.c:861
1821 msgid "Seek:"
1822 msgstr "Søgning:"
1823
1824 #: dialogs.c:877
1825 msgid "Sound Options"
1826 msgstr "Lydindstillinger"
1827
1828 #: dialogs.c:893
1829 msgid "Selectable themes:"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: dialogs.c:895
1833 msgid "New name for current theme:"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: dialogs.c:898
1837 msgid "White Piece Color:"
1838 msgstr "Farve for hvide brikker:"
1839
1840 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
1841 #: dialogs.c:901 dialogs.c:910 dialogs.c:916 dialogs.c:922 dialogs.c:928
1842 #: dialogs.c:934
1843 msgid "R"
1844 msgstr "R"
1845
1846 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
1847 #: dialogs.c:903 dialogs.c:911 dialogs.c:917 dialogs.c:923 dialogs.c:929
1848 #: dialogs.c:935
1849 msgid "G"
1850 msgstr "G"
1851
1852 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
1853 #: dialogs.c:905 dialogs.c:912 dialogs.c:918 dialogs.c:924 dialogs.c:930
1854 #: dialogs.c:936 dialogs.c:1650 dialogs.c:1656 dialogs.c:1662 dialogs.c:1668
1855 #: dialogs.c:1674 dialogs.c:1680 dialogs.c:1686
1856 msgid "B"
1857 msgstr "B"
1858
1859 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
1860 #: dialogs.c:907 dialogs.c:913 dialogs.c:919 dialogs.c:925 dialogs.c:931
1861 #: dialogs.c:937
1862 msgid "D"
1863 msgstr "M"
1864
1865 #: dialogs.c:908
1866 msgid "Black Piece Color:"
1867 msgstr "Farve for sorte brikker:"
1868
1869 #: dialogs.c:914
1870 msgid "Light Square Color:"
1871 msgstr "Farve for lyse felter:"
1872
1873 #: dialogs.c:920
1874 msgid "Dark Square Color:"
1875 msgstr "Farve for mørke felter:"
1876
1877 #: dialogs.c:926
1878 msgid "Highlight Color:"
1879 msgstr "Farve til fremhævelse:"
1880
1881 #: dialogs.c:932
1882 msgid "Premove Highlight Color:"
1883 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
1884
1885 #: dialogs.c:938
1886 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
1887 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
1888
1889 #: dialogs.c:940
1890 msgid "Mono Mode"
1891 msgstr "Monokrom-tilstand"
1892
1893 #: dialogs.c:941
1894 msgid "Logo Size (0=off, requires restart):"
1895 msgstr ""
1896
1897 #: dialogs.c:942
1898 #, fuzzy
1899 msgid "Line Gap (-1 = default for board size):"
1900 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
1901
1902 #: dialogs.c:943
1903 msgid "Use Board Textures"
1904 msgstr "Brug brætteksturer"
1905
1906 #: dialogs.c:944
1907 msgid "Light-Squares Texture File:"
1908 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
1909
1910 #: dialogs.c:945
1911 msgid "Dark-Squares Texture File:"
1912 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
1913
1914 #: dialogs.c:946
1915 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: dialogs.c:947
1919 #, fuzzy
1920 msgid "Directory with Pieces Images:"
1921 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
1922
1923 #: dialogs.c:1018
1924 msgid "# no themes are defined"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: dialogs.c:1030
1928 msgid "Board Options"
1929 msgstr "Brætindstillinger"
1930
1931 #: dialogs.c:1101 menus.c:646
1932 msgid "ICS text menu"
1933 msgstr "ICS-tekstmenu"
1934
1935 #: dialogs.c:1130
1936 msgid "clear"
1937 msgstr "ryd"
1938
1939 #: dialogs.c:1131
1940 msgid "save changes"
1941 msgstr "gem ændringer"
1942
1943 # ... mens modstanderen er i trækket
1944 #: dialogs.c:1229
1945 #, fuzzy
1946 msgid "add next move"
1947 msgstr "Spekulér på næste træk"
1948
1949 #: dialogs.c:1230
1950 #, fuzzy
1951 msgid "commit changes"
1952 msgstr "gem ændringer"
1953
1954 #: dialogs.c:1253
1955 msgid "Edit book"
1956 msgstr "Redigér åbningsbog"
1957
1958 #: dialogs.c:1270 dialogs.c:1277 menus.c:648
1959 msgid "Tags"
1960 msgstr "Partidata"
1961
1962 #: dialogs.c:1285
1963 #, fuzzy
1964 msgid "Registered Engines"
1965 msgstr "Første skakprogram"
1966
1967 #: dialogs.c:1401
1968 msgid "ICS input box"
1969 msgstr "ICS-inputboks"
1970
1971 #: dialogs.c:1433
1972 msgid "Type a move"
1973 msgstr "Tast et træk"
1974
1975 #: dialogs.c:1459
1976 msgid "Engine has no options"
1977 msgstr "Skakprogrammet har ingen tilvalg"
1978
1979 #: dialogs.c:1461
1980 msgid "Engine Settings"
1981 msgstr "Indstillinger for skakprogram"
1982
1983 #: dialogs.c:1502
1984 msgid "Select engine from list:"
1985 msgstr "Vælg skakprogram fra liste:"
1986
1987 #: dialogs.c:1505
1988 msgid "or specify one below:"
1989 msgstr "eller specificér en herunder:"
1990
1991 #: dialogs.c:1506
1992 msgid "Nickname (optional):"
1993 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
1994
1995 #: dialogs.c:1507
1996 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
1997 msgstr "Brug kaldenavnet som spillerbetegnelse i PGN-filer"
1998
1999 #: dialogs.c:1508
2000 msgid "Engine Directory:"
2001 msgstr "Skakprogramkatalog:"
2002
2003 #: dialogs.c:1509
2004 msgid "Engine Command:"
2005 msgstr "Skakprogramkommando:"
2006
2007 #: dialogs.c:1510
2008 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
2009 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra programstien hvis ikke udfyldt)"
2010
2011 #: dialogs.c:1511
2012 msgid "UCI"
2013 msgstr "UCI"
2014
2015 #: dialogs.c:1512
2016 msgid "USI/UCCI (uses specified -uxiAdapter)"
2017 msgstr ""
2018
2019 #: dialogs.c:1513
2020 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
2021 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige skakprogramfunktioner)"
2022
2023 #: dialogs.c:1514
2024 msgid "Must not use GUI book"
2025 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
2026
2027 #: dialogs.c:1515
2028 msgid "Add this engine to the list"
2029 msgstr "Tilføj dette skakprogram til listen"
2030
2031 #: dialogs.c:1516
2032 msgid "Force current variant with this engine"
2033 msgstr "Brug aktuel variant med dette skakprogram"
2034
2035 #: dialogs.c:1570
2036 #, fuzzy
2037 msgid "Load first engine"
2038 msgstr "Indlæs skakprogram"
2039
2040 #: dialogs.c:1576
2041 #, fuzzy
2042 msgid "Load second engine"
2043 msgstr "Indlæs skakprogrammet som"
2044
2045 #: dialogs.c:1599
2046 msgid "shuffle"
2047 msgstr "bland brikker"
2048
2049 #: dialogs.c:1600
2050 msgid "Fischer castling"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: dialogs.c:1601
2054 msgid "Start-position number:"
2055 msgstr "Startstillingsnummer:"
2056
2057 #: dialogs.c:1602
2058 msgid "randomize"
2059 msgstr "vælg tilfældigt"
2060
2061 #: dialogs.c:1603
2062 msgid "pick fixed"
2063 msgstr "vælg bestemt"
2064
2065 #: dialogs.c:1620
2066 msgid "New Shuffle Game"
2067 msgstr "Nyt blandet parti"
2068
2069 #: dialogs.c:1647
2070 msgid "Clocks (requires restart):"
2071 msgstr ""
2072
2073 #: dialogs.c:1648 dialogs.c:1654 dialogs.c:1660 dialogs.c:1666 dialogs.c:1672
2074 #: dialogs.c:1678 dialogs.c:1684
2075 msgid "+"
2076 msgstr ""
2077
2078 #: dialogs.c:1649 dialogs.c:1655 dialogs.c:1661 dialogs.c:1667 dialogs.c:1673
2079 #: dialogs.c:1679 dialogs.c:1685
2080 msgid "-"
2081 msgstr ""
2082
2083 #: dialogs.c:1651 dialogs.c:1657 dialogs.c:1663 dialogs.c:1669 dialogs.c:1675
2084 #: dialogs.c:1681 dialogs.c:1687
2085 msgid "I"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: dialogs.c:1652 dialogs.c:1658 dialogs.c:1664 dialogs.c:1670 dialogs.c:1676
2089 #: dialogs.c:1682 dialogs.c:1688
2090 msgid "*"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: dialogs.c:1653
2094 msgid "Message (above board):"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: dialogs.c:1659
2098 msgid "ICS Chat/Console:"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: dialogs.c:1665
2102 msgid "Edit tags / book / engine list:"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: dialogs.c:1671
2106 #, fuzzy
2107 msgid "Edit comments:"
2108 msgstr "Redigér kommentar"
2109
2110 #: dialogs.c:1677
2111 #, fuzzy
2112 msgid "Move history / Engine Output:"
2113 msgstr "Output fra skakprogram"
2114
2115 #: dialogs.c:1683
2116 #, fuzzy
2117 msgid "Game list:"
2118 msgstr "Partiliste ..."
2119
2120 #: dialogs.c:1689
2121 msgid ""
2122 "\n"
2123 "The * buttons will set the font to the one selected below:"
2124 msgstr ""
2125
2126 #: dialogs.c:1743
2127 msgid "This only works in the GTK build"
2128 msgstr ""
2129
2130 #: dialogs.c:1744
2131 msgid "Fonts"
2132 msgstr ""
2133
2134 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2135 #: dialogs.c:1764
2136 msgid "classical"
2137 msgstr "Klassisk"
2138
2139 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2140 #: dialogs.c:1765
2141 msgid "incremental"
2142 msgstr "Tillægstid"
2143
2144 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2145 #: dialogs.c:1766
2146 msgid "fixed max"
2147 msgstr "Maks. pr. træk"
2148
2149 #: dialogs.c:1767
2150 msgid "Divide entered times by 60"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: dialogs.c:1768
2154 msgid "Moves per session:"
2155 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
2156
2157 #: dialogs.c:1769
2158 msgid "Initial time (min):"
2159 msgstr "Tid fra start (minutter):"
2160
2161 #: dialogs.c:1770
2162 msgid "Increment or max (sec/move):"
2163 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
2164
2165 #: dialogs.c:1771
2166 msgid "Time-Odds factors:"
2167 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
2168
2169 #: dialogs.c:1772
2170 msgid "Engine #1"
2171 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2172
2173 #: dialogs.c:1773
2174 msgid "Engine #2 / Human"
2175 msgstr "Skakprogram nr. 2 / menneske"
2176
2177 #: dialogs.c:1814 dialogs.c:1817 dialogs.c:1822 dialogs.c:1823
2178 #: gtk/xoptions.c:183
2179 msgid "Unused"
2180 msgstr "Ubrugt"
2181
2182 #: dialogs.c:1832
2183 msgid "Changing time control during a game is not implemented"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: dialogs.c:1869
2187 msgid "Error writing to chess program"
2188 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
2189
2190 #: dialogs.c:1937 gtk/xoptions.c:1775 xaw/xoptions.c:1341
2191 msgid "Cancel"
2192 msgstr "Annullér"
2193
2194 #: dialogs.c:1942 dialogs.c:2695 dialogs.c:2699
2195 msgid "King"
2196 msgstr "Konge"
2197
2198 #: dialogs.c:1945
2199 msgid "Captain"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: dialogs.c:1946
2203 msgid "Lieutenant"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: dialogs.c:1947
2207 msgid "General"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: dialogs.c:1948
2211 msgid "Warlord"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: dialogs.c:1950 dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
2215 msgid "Knight"
2216 msgstr "Springer"
2217
2218 #: dialogs.c:1951 dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
2219 msgid "Bishop"
2220 msgstr "Løber"
2221
2222 #: dialogs.c:1952 dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
2223 msgid "Rook"
2224 msgstr "Tårn"
2225
2226 #: dialogs.c:1956 dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
2227 msgid "Archbishop"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: dialogs.c:1957 dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
2231 msgid "Chancellor"
2232 msgstr ""
2233
2234 #: dialogs.c:1959 dialogs.c:2695 dialogs.c:2699 dialogs.c:2717
2235 msgid "Queen"
2236 msgstr "Dronning"
2237
2238 #: dialogs.c:1961
2239 msgid "Lion"
2240 msgstr ""
2241
2242 #: dialogs.c:1965
2243 msgid "Defer"
2244 msgstr ""
2245
2246 #: dialogs.c:1966 dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
2247 msgid "Promote"
2248 msgstr "Bondeforvandling"
2249
2250 #: dialogs.c:2023
2251 msgid "Chats:"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: dialogs.c:2024 dialogs.c:2025 dialogs.c:2026 dialogs.c:2027 dialogs.c:2028
2255 #: dialogs.c:2134 dialogs.c:2199 dialogs.c:2231
2256 #, fuzzy
2257 msgid "New Chat"
2258 msgstr "Ny variant"
2259
2260 #: dialogs.c:2031
2261 msgid "Chat partner:"
2262 msgstr ""
2263
2264 #: dialogs.c:2032
2265 msgid "End Chat"
2266 msgstr ""
2267
2268 #: dialogs.c:2033
2269 msgid "Hide"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: dialogs.c:2260
2273 #, fuzzy
2274 msgid "ICS Interaction"
2275 msgstr "ICS-indstillinger"
2276
2277 #: dialogs.c:2345
2278 msgid "factory"
2279 msgstr "standard"
2280
2281 #: dialogs.c:2346
2282 msgid "up"
2283 msgstr "op"
2284
2285 #: dialogs.c:2347
2286 msgid "down"
2287 msgstr "ned"
2288
2289 #: dialogs.c:2366
2290 msgid "No tag selected"
2291 msgstr "Ingen overskrift valgt"
2292
2293 #: dialogs.c:2397
2294 msgid "Game-list options"
2295 msgstr "Indstillinger for partiliste"
2296
2297 #: dialogs.c:2475 dialogs.c:2489
2298 msgid "Error"
2299 msgstr "Fejl"
2300
2301 #: dialogs.c:2518
2302 msgid "Fatal Error"
2303 msgstr "Fatal fejl"
2304
2305 #: dialogs.c:2518
2306 msgid "Exiting"
2307 msgstr "Afslutter"
2308
2309 #: dialogs.c:2529
2310 msgid "Information"
2311 msgstr "Meddelelse"
2312
2313 #: dialogs.c:2536
2314 msgid "Note"
2315 msgstr "Notits"
2316
2317 #: dialogs.c:2694 dialogs.c:2987 dialogs.c:2990
2318 msgid "White"
2319 msgstr "Hvid"
2320
2321 #: dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
2322 msgid "Pawn"
2323 msgstr "Bonde"
2324
2325 #: dialogs.c:2695 dialogs.c:2699
2326 msgid "Elephant"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: dialogs.c:2695 dialogs.c:2699
2330 msgid "Cannon"
2331 msgstr ""
2332
2333 #: dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
2334 msgid "Demote"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: dialogs.c:2697 dialogs.c:2701
2338 msgid "Empty square"
2339 msgstr "Tomt felt"
2340
2341 #: dialogs.c:2697 dialogs.c:2701
2342 msgid "Clear board"
2343 msgstr "Ryd bræt"
2344
2345 #: dialogs.c:2698 dialogs.c:2999 dialogs.c:3002
2346 msgid "Black"
2347 msgstr "Sort"
2348
2349 #: dialogs.c:2798
2350 #, fuzzy
2351 msgid "_File"
2352 msgstr "Fil"
2353
2354 #: dialogs.c:2799
2355 #, fuzzy
2356 msgid "_Edit"
2357 msgstr "Redigér"
2358
2359 #: dialogs.c:2800
2360 #, fuzzy
2361 msgid "_View"
2362 msgstr "Vis"
2363
2364 #: dialogs.c:2801
2365 #, fuzzy
2366 msgid "_Mode"
2367 msgstr "Tilstand"
2368
2369 #: dialogs.c:2802
2370 #, fuzzy
2371 msgid "_Action"
2372 msgstr "Handlinger"
2373
2374 #: dialogs.c:2803
2375 #, fuzzy
2376 msgid "E_ngine"
2377 msgstr "Skakprogram"
2378
2379 #: dialogs.c:2804
2380 #, fuzzy
2381 msgid "_Options"
2382 msgstr "Indstillinger"
2383
2384 #: dialogs.c:2805
2385 #, fuzzy
2386 msgid "_Help"
2387 msgstr "Hjælp"
2388
2389 #: dialogs.c:2815
2390 msgid "<<"
2391 msgstr ""
2392
2393 #: dialogs.c:2816
2394 msgid "<"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: dialogs.c:2818
2398 msgid ">"
2399 msgstr ""
2400
2401 #: dialogs.c:2819
2402 msgid ">>"
2403 msgstr ""
2404
2405 #: dialogs.c:3107
2406 #, fuzzy
2407 msgid "Directories:"
2408 msgstr "Lydkatalog:"
2409
2410 #: dialogs.c:3108
2411 #, fuzzy
2412 msgid "Files:"
2413 msgstr "Fil"
2414
2415 #: dialogs.c:3109
2416 msgid "by name"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: dialogs.c:3110
2420 msgid "by type"
2421 msgstr ""
2422
2423 #: dialogs.c:3113
2424 #, fuzzy
2425 msgid "Filename:"
2426 msgstr "Filter:"
2427
2428 #: dialogs.c:3114
2429 #, fuzzy
2430 msgid "New directory"
2431 msgstr "Skakprogramkatalog:"
2432
2433 #: dialogs.c:3115
2434 #, fuzzy
2435 msgid "File type:"
2436 msgstr "Filter:"
2437
2438 #: dialogs.c:3190
2439 #, fuzzy
2440 msgid "Contents of"
2441 msgstr "Kommentarer"
2442
2443 #: dialogs.c:3216
2444 #, fuzzy
2445 msgid "  next page"
2446 msgstr "næste side"
2447
2448 #: dialogs.c:3233
2449 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
2450 msgstr ""
2451
2452 #: dialogs.c:3234
2453 msgid "TRY ANOTHER NAME"
2454 msgstr ""
2455
2456 #: draw.c:405
2457 msgid ""
2458 "No default pieces installed!\n"
2459 "Select your own using '-pieceImageDirectory'."
2460 msgstr ""
2461
2462 #: engineoutput.c:112 menus.c:642
2463 #, c-format
2464 msgid "Engine Output"
2465 msgstr "Output fra skakprogram"
2466
2467 #: engineoutput.c:122
2468 #, c-format
2469 msgid "%s (%d reversible ply)"
2470 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
2471 msgstr[0] "%s (%d reversibelt træk)"
2472 msgstr[1] "%s (%d reversible træk)"
2473
2474 # NPS = Nodes pr. second
2475 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
2476 #: engineoutput.c:565 engineoutput.c:568 nengineoutput.c:83 nengineoutput.c:91
2477 msgid "NPS"
2478 msgstr "SPS"
2479
2480 #: gamelist.c:379
2481 #, c-format
2482 msgid "Reading game file (%d)"
2483 msgstr "Læser partifil (%d)"
2484
2485 #: gtk/xboard.c:979 xaw/xboard.c:1074
2486 #, c-format
2487 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
2488 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
2489
2490 #: gtk/xboard.c:988 xaw/xboard.c:1083
2491 #, c-format
2492 msgid "Failed to open file '%s'\n"
2493 msgstr "Åbning af filen \"%s\" mislykkedes\n"
2494
2495 #: gtk/xboard.c:1003 xaw/xboard.c:1092
2496 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
2497 msgstr ""
2498 "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne "
2499 "størrelse"
2500
2501 #: gtk/xboard.c:1022 xaw/xboard.c:1124
2502 #, c-format
2503 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
2504 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
2505
2506 #: gtk/xboard.c:1063 xaw/xboard.c:1163
2507 #, c-format
2508 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
2509 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
2510
2511 #: gtk/xboard.c:1107 xaw/xboard.c:1200
2512 #, c-format
2513 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
2514 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
2515
2516 #: gtk/xboard.c:1421 xaw/xboard.c:1492
2517 #, c-format
2518 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
2519 msgstr "Kan ikke lave skrifttypegruppe for %s.\n"
2520
2521 #: gtk/xboard.c:1446 xaw/xboard.c:1515
2522 #, c-format
2523 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
2524 msgstr "%s: Ingen skrifttyper matcher mønstret %s\n"
2525
2526 #: gtk/xboard.c:1914 xaw/xboard.c:2007
2527 msgid "Can't open temp file"
2528 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
2529
2530 #: gtk/xboard.c:2422
2531 msgid "Failed to open file"
2532 msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
2533
2534 #: gtk/xoptions.c:1498
2535 msgid "Browse"
2536 msgstr "Gennemse"
2537
2538 #: gtk/xoptions.c:1772 xaw/xoptions.c:1337
2539 msgid "OK"
2540 msgstr "o.k."
2541
2542 #: menus.c:136
2543 msgid "Load game file name?"
2544 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
2545
2546 #: menus.c:183
2547 msgid "Load position file name?"
2548 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
2549
2550 #: menus.c:189 menus.c:582
2551 msgid "Save game file name?"
2552 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
2553
2554 #: menus.c:198
2555 msgid "Save position file name?"
2556 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
2557
2558 #: menus.c:355
2559 msgid " (with Zippy code)"
2560 msgstr " (med Zippy-kode)"
2561
2562 #: menus.c:360
2563 #, fuzzy, c-format
2564 msgid ""
2565 "%s%s\n"
2566 "\n"
2567 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2568 "Enhancements Copyright 1992-2016 Free Software Foundation\n"
2569 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2570 "\n"
2571 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
2572 "information.\n"
2573 "\n"
2574 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2575 "Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/"
2576 "whats_new.html\n"
2577 "\n"
2578 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
2579 "\n"
2580 msgstr ""
2581 "%s%s\n"
2582 "\n"
2583 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2584 "Ændringer Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
2585 "Ændringer Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2586 "\n"
2587 "%s er frit programmel og er uden nogen form for garanti; se filen COPYING "
2588 "for mere information. \n"
2589 "Besøg XBoard på nettet på http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2590 "Se de nyeste funktioner på http://www.gnu.org/software/xboard/whats_new."
2591 "html\n"
2592 "\n"
2593 "Rapportér fejl via e-mail til <bug-xboard@gnu.org>\n"
2594 "Rapportér fejl i den danske oversættelse til <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
2595 "\n"
2596
2597 #: menus.c:371 menus.c:765
2598 msgid "About XBoard"
2599 msgstr "Om Xboard"
2600
2601 #: menus.c:593
2602 #, fuzzy
2603 msgid "New Game"
2604 msgstr "Nyt blandet parti"
2605
2606 #: menus.c:594
2607 #, fuzzy
2608 msgid "New Shuffle Game..."
2609 msgstr "Nyt blandet parti ..."
2610
2611 #: menus.c:595
2612 #, fuzzy
2613 msgid "New Variant..."
2614 msgstr "Ny variant"
2615
2616 #: menus.c:597
2617 #, fuzzy
2618 msgid "Load Game"
2619 msgstr "Indlæs parti ..."
2620
2621 #: menus.c:598
2622 #, fuzzy
2623 msgid "Load Position"
2624 msgstr "find stilling"
2625
2626 #: menus.c:599
2627 #, fuzzy
2628 msgid "Next Position"
2629 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
2630
2631 #: menus.c:600
2632 #, fuzzy
2633 msgid "Prev Position"
2634 msgstr "Gemmer stilling"
2635
2636 #: menus.c:602
2637 #, fuzzy
2638 msgid "Save Game"
2639 msgstr "Gem parti ..."
2640
2641 #: menus.c:603
2642 #, fuzzy
2643 msgid "Save Position"
2644 msgstr "Gemmer stilling"
2645
2646 #: menus.c:604
2647 #, fuzzy
2648 msgid "Save Selected Games"
2649 msgstr "Gem parti ..."
2650
2651 #: menus.c:605
2652 #, fuzzy
2653 msgid "Save Games as Book"
2654 msgstr "Gem partier i filen:"
2655
2656 #: menus.c:607
2657 msgid "Mail Move"
2658 msgstr "Send træk med e-post"
2659
2660 #: menus.c:608
2661 msgid "Reload CMail Message"
2662 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
2663
2664 #: menus.c:610
2665 msgid "Quit "
2666 msgstr ""
2667
2668 #: menus.c:615
2669 #, fuzzy
2670 msgid "Copy Game"
2671 msgstr "Kopiér partiliste"
2672
2673 #: menus.c:616
2674 #, fuzzy
2675 msgid "Copy Position"
2676 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
2677
2678 #: menus.c:617
2679 msgid "Copy Game List"
2680 msgstr "Kopiér partiliste"
2681
2682 #: menus.c:619
2683 #, fuzzy
2684 msgid "Paste Game"
2685 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
2686
2687 #: menus.c:620
2688 #, fuzzy
2689 msgid "Paste Position"
2690 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
2691
2692 #: menus.c:622 menus.c:665
2693 #, fuzzy
2694 msgid "Edit Game"
2695 msgstr "Redigér kommentar"
2696
2697 #: menus.c:623 menus.c:666
2698 #, fuzzy
2699 msgid "Edit Position"
2700 msgstr "find stilling"
2701
2702 # Partibeskrivelse i PGN-fil
2703 #: menus.c:624
2704 msgid "Edit Tags"
2705 msgstr "Redigér partidata"
2706
2707 #: menus.c:625
2708 msgid "Edit Comment"
2709 msgstr "Redigér kommentar"
2710
2711 #: menus.c:626
2712 msgid "Edit Book"
2713 msgstr "Redigér åbningsbog"
2714
2715 #: menus.c:628
2716 msgid "Revert"
2717 msgstr ""
2718
2719 #: menus.c:629
2720 msgid "Annotate"
2721 msgstr "Kommentér"
2722
2723 #: menus.c:630
2724 #, fuzzy
2725 msgid "Truncate Game"
2726 msgstr "Afkort partiet    End"
2727
2728 #: menus.c:632
2729 msgid "Backward"
2730 msgstr ""
2731
2732 #: menus.c:633
2733 msgid "Forward"
2734 msgstr ""
2735
2736 #: menus.c:634
2737 #, fuzzy
2738 msgid "Back to Start"
2739 msgstr "Sort i trækket"
2740
2741 #: menus.c:635
2742 #, fuzzy
2743 msgid "Forward to End"
2744 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
2745
2746 #: menus.c:640
2747 #, fuzzy
2748 msgid "Flip View"
2749 msgstr "Automatisk vending af brættet"
2750
2751 #: menus.c:643
2752 #, fuzzy
2753 msgid "Move History"
2754 msgstr "Trækliste"
2755
2756 #: menus.c:644
2757 #, fuzzy
2758 msgid "Evaluation Graph"
2759 msgstr "Evalueringsgraf"
2760
2761 #: menus.c:645
2762 #, fuzzy
2763 msgid "Game List"
2764 msgstr "Partiliste ..."
2765
2766 #: menus.c:649
2767 msgid "Comments"
2768 msgstr "Kommentarer"
2769
2770 #: menus.c:650
2771 msgid "ICS Input Box"
2772 msgstr "ICS-inputboks"
2773
2774 #: menus.c:651
2775 msgid "ICS/Chat Console"
2776 msgstr ""
2777
2778 #: menus.c:653
2779 msgid "Board..."
2780 msgstr "Bræt..."
2781
2782 #: menus.c:654
2783 #, fuzzy
2784 msgid "Fonts..."
2785 msgstr "Lyde ..."
2786
2787 #: menus.c:655
2788 msgid "Game List Tags..."
2789 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
2790
2791 #: menus.c:660
2792 #, fuzzy
2793 msgid "Machine White"
2794 msgstr "Skakprogram har hvid    Ctrl+W"
2795
2796 #: menus.c:661
2797 #, fuzzy
2798 msgid "Machine Black"
2799 msgstr "Skakprogrammatch"
2800
2801 #: menus.c:662
2802 #, fuzzy
2803 msgid "Two Machines"
2804 msgstr "To skakprogrammer    Ctrl+T"
2805
2806 #: menus.c:663
2807 #, fuzzy
2808 msgid "Analysis Mode"
2809 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
2810
2811 #: menus.c:664
2812 #, fuzzy
2813 msgid "Analyze Game"
2814 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
2815
2816 #: menus.c:667
2817 msgid "Training"
2818 msgstr "Træning"
2819
2820 #: menus.c:668
2821 msgid "ICS Client"
2822 msgstr "ICS-klient"
2823
2824 #: menus.c:670
2825 msgid "Machine Match"
2826 msgstr "Skakprogrammatch"
2827
2828 #: menus.c:671
2829 msgid "Pause"
2830 msgstr ""
2831
2832 #: menus.c:676
2833 msgid "Accept"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: menus.c:677
2837 msgid "Decline"
2838 msgstr ""
2839
2840 #: menus.c:678
2841 msgid "Rematch"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: menus.c:680
2845 #, fuzzy
2846 msgid "Call Flag"
2847 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
2848
2849 #: menus.c:681
2850 #, fuzzy
2851 msgid "Draw"
2852 msgstr "Remis:"
2853
2854 #: menus.c:682
2855 msgid "Adjourn"
2856 msgstr ""
2857
2858 #: menus.c:683
2859 msgid "Abort"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: menus.c:684
2863 msgid "Resign"
2864 msgstr ""
2865
2866 #: menus.c:686
2867 #, fuzzy
2868 msgid "Stop Observing"
2869 msgstr "Stop observation    F10"
2870
2871 #: menus.c:687
2872 #, fuzzy
2873 msgid "Stop Examining"
2874 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
2875
2876 #: menus.c:688
2877 msgid "Upload to Examine"
2878 msgstr "Overfør til undersøgelse"
2879
2880 #: menus.c:690
2881 msgid "Adjudicate to White"
2882 msgstr "Døm hvid gevinst"
2883
2884 #: menus.c:691
2885 msgid "Adjudicate to Black"
2886 msgstr "Døm sort gevinst"
2887
2888 #: menus.c:692
2889 msgid "Adjudicate Draw"
2890 msgstr "Døm remis"
2891
2892 #: menus.c:697
2893 #, fuzzy
2894 msgid "Edit Engine List..."
2895 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
2896
2897 #: menus.c:699
2898 #, fuzzy
2899 msgid "Load New 1st Engine..."
2900 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2901
2902 #: menus.c:700
2903 #, fuzzy
2904 msgid "Load New 2nd Engine..."
2905 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2906
2907 #: menus.c:702
2908 #, fuzzy
2909 msgid "Engine #1 Settings..."
2910 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
2911
2912 #: menus.c:703
2913 #, fuzzy
2914 msgid "Engine #2 Settings..."
2915 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 2 ..."
2916
2917 #: menus.c:704
2918 #, fuzzy
2919 msgid "Common Settings..."
2920 msgstr "Indstillinger for skakprogrammer"
2921
2922 #: menus.c:706
2923 msgid "Hint"
2924 msgstr "Tip"
2925
2926 #: menus.c:707
2927 msgid "Book"
2928 msgstr "Åbningsbog"
2929
2930 #: menus.c:709
2931 #, fuzzy
2932 msgid "Move Now"
2933 msgstr "Lyd ved træk"
2934
2935 #: menus.c:710
2936 #, fuzzy
2937 msgid "Retract Move"
2938 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
2939
2940 #: menus.c:716
2941 #, fuzzy
2942 msgid "General..."
2943 msgstr "Generelle ..."
2944
2945 #: menus.c:718
2946 #, fuzzy
2947 msgid "Time Control..."
2948 msgstr "Betænkningstid"
2949
2950 #: menus.c:719
2951 #, fuzzy
2952 msgid "Adjudications..."
2953 msgstr "Afgørelser ...    Alt+Shift+J"
2954
2955 #: menus.c:720
2956 msgid "ICS..."
2957 msgstr ""
2958
2959 #: menus.c:721
2960 msgid "Tournament..."
2961 msgstr ""
2962
2963 #: menus.c:722
2964 #, fuzzy
2965 msgid "Load Game..."
2966 msgstr "Indlæs parti ..."
2967
2968 #: menus.c:723
2969 #, fuzzy
2970 msgid "Save Game..."
2971 msgstr "Gem parti ..."
2972
2973 #: menus.c:724
2974 #, fuzzy
2975 msgid "Game List..."
2976 msgstr "Partiliste ..."
2977
2978 #: menus.c:725
2979 #, fuzzy
2980 msgid "Sounds..."
2981 msgstr "Lyde ..."
2982
2983 #: menus.c:728
2984 msgid "Always Queen"
2985 msgstr ""
2986
2987 #: menus.c:734
2988 msgid "Flash Moves"
2989 msgstr "Blink ved træk"
2990
2991 #: menus.c:736
2992 msgid "Highlight Dragging"
2993 msgstr "Fremhæv flytning"
2994
2995 #: menus.c:739
2996 msgid "Highlight With Arrow"
2997 msgstr "Fremhæv med pil"
2998
2999 #: menus.c:740
3000 msgid "Move Sound"
3001 msgstr "Lyd ved træk"
3002
3003 #: menus.c:742
3004 msgid "Periodic Updates"
3005 msgstr "Periodisk opdatering"
3006
3007 #: menus.c:744
3008 msgid "Popup Exit Message"
3009 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
3010
3011 #: menus.c:746
3012 msgid "Show Coords"
3013 msgstr "Vis koordinater"
3014
3015 #: menus.c:747
3016 #, fuzzy
3017 msgid "Hide Thinking"
3018 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
3019
3020 #: menus.c:751
3021 msgid "Save Settings Now"
3022 msgstr "Gem indstillinger nu"
3023
3024 #: menus.c:752
3025 msgid "Save Settings on Exit"
3026 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
3027
3028 #: menus.c:757
3029 msgid "Info XBoard"
3030 msgstr "Info XBoard"
3031
3032 #: menus.c:758
3033 #, fuzzy
3034 msgid "Man XBoard"
3035 msgstr "Man XBoard    F1"
3036
3037 #: menus.c:760
3038 msgid "XBoard Home Page"
3039 msgstr "XBoards hjemmeside (engelsk)"
3040
3041 #: menus.c:761
3042 msgid "On-line User Guide"
3043 msgstr "Online brugervejledning (engelsk)"
3044
3045 #: menus.c:762
3046 msgid "Development News"
3047 msgstr "Nyheder i denne version (engelsk)"
3048
3049 #: menus.c:763
3050 msgid "e-Mail Bug Report"
3051 msgstr "E-mail fejlrapport"
3052
3053 #: menus.c:802
3054 msgid "File"
3055 msgstr "Fil"
3056
3057 #: menus.c:803
3058 msgid "Edit"
3059 msgstr "Redigér"
3060
3061 #: menus.c:804
3062 msgid "View"
3063 msgstr "Vis"
3064
3065 #: menus.c:805
3066 msgid "Mode"
3067 msgstr "Tilstand"
3068
3069 #: menus.c:806
3070 msgid "Action"
3071 msgstr "Handlinger"
3072
3073 #: menus.c:807
3074 msgid "Engine"
3075 msgstr "Skakprogram"
3076
3077 #: menus.c:808
3078 msgid "Options"
3079 msgstr "Indstillinger"
3080
3081 #: menus.c:809
3082 msgid "Help"
3083 msgstr "Hjælp"
3084
3085 #: nengineoutput.c:79 nengineoutput.c:87
3086 #, fuzzy
3087 msgid "engine name"
3088 msgstr "Skakprogram nr. 1"
3089
3090 #. TRANSLATORS: noun, as in "the move Nf3"
3091 #: nengineoutput.c:82 nengineoutput.c:90
3092 #, fuzzy
3093 msgid "move"
3094 msgstr "Forhåndstræk"
3095
3096 #: nengineoutput.c:156
3097 msgid "Engine output"
3098 msgstr "Output fra skakprogram"
3099
3100 #: nengineoutput.c:160
3101 msgid ""
3102 "Mismatch of STRIDE in nengineoutput.c\n"
3103 "Change and recompile!"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: nevalgraph.c:69
3107 msgid "Evaluation graph"
3108 msgstr "Evalueringsgraf"
3109
3110 #: nevalgraph.c:69
3111 #, fuzzy
3112 msgid "Blunder graph"
3113 msgstr "Evalueringsgraf"
3114
3115 #: nevalgraph.c:107
3116 msgid "Blunder"
3117 msgstr ""
3118
3119 #: nevalgraph.c:107
3120 msgid "Eval"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: ngamelist.c:87
3124 msgid "find position"
3125 msgstr "find stilling"
3126
3127 #: ngamelist.c:88
3128 msgid "narrow"
3129 msgstr ""
3130
3131 #: ngamelist.c:89
3132 msgid "thresholds"
3133 msgstr "grænseværdier"
3134
3135 #: ngamelist.c:90
3136 #, fuzzy
3137 msgid "tags"
3138 msgstr "Partidata"
3139
3140 #: ngamelist.c:91
3141 msgid "next"
3142 msgstr "næste"
3143
3144 #: ngamelist.c:92
3145 msgid "close"
3146 msgstr "luk"
3147
3148 #: ngamelist.c:116
3149 msgid "No game selected"
3150 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
3151
3152 #: ngamelist.c:122
3153 msgid "Can't go forward any further"
3154 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
3155
3156 #: ngamelist.c:192
3157 #, c-format
3158 msgid "Scanning through games (%d)"
3159 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
3160
3161 #: ngamelist.c:211
3162 msgid "previous page"
3163 msgstr "forrige side"
3164
3165 #: ngamelist.c:214
3166 msgid "next page"
3167 msgstr "næste side"
3168
3169 #: ngamelist.c:217
3170 msgid "no games matched your request"
3171 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
3172
3173 #: ngamelist.c:219
3174 #, c-format
3175 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
3176 msgstr "%s - %d/%d partier (%d-%d-%d)"
3177
3178 #: ngamelist.c:284
3179 msgid "There is no game list"
3180 msgstr "Der er ingen partiliste"
3181
3182 #: nhistory.c:109
3183 msgid "Move list"
3184 msgstr "Trækliste"
3185
3186 #: usystem.c:223
3187 #, c-format
3188 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
3189 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
3190
3191 #: usystem.c:231
3192 #, fuzzy, c-format
3193 msgid "%s: can't parse foreground color in '%s'\n"
3194 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i \"%s\"\n"
3195
3196 #: usystem.c:260
3197 #, c-format
3198 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
3199 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
3200
3201 #: usystem.c:362
3202 #, c-format
3203 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
3204 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
3205
3206 #: usystem.c:564
3207 msgid "Socket support is not configured in"
3208 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
3209
3210 #: usystem.c:653
3211 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
3212 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
3213
3214 #: xaw/xboard.c:1206
3215 #, c-format
3216 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
3217 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
3218
3219 #: xaw/xoptions.c:378 xaw/xoptions.c:1082
3220 msgid "browse"
3221 msgstr "gennemse"
3222
3223 #: xaw/xoptions.c:444 xaw/xoptions.c:445
3224 msgid "Ctrl"
3225 msgstr ""
3226
3227 #: xaw/xoptions.c:450 xaw/xoptions.c:451
3228 msgid "Alt"
3229 msgstr ""
3230
3231 #: xaw/xoptions.c:456 xaw/xoptions.c:457
3232 msgid "Shift"
3233 msgstr ""
3234
3235 #, fuzzy
3236 #~ msgid "Common Engine..."
3237 #~ msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
3238
3239 #, fuzzy
3240 #~ msgid "    (for concurrent playing of a single"
3241 #~ msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
3242
3243 #~ msgid "Match Options"
3244 #~ msgstr "Matchindstillinger"
3245
3246 #~ msgid "ICS ..."
3247 #~ msgstr "ICS ..."
3248
3249 #~ msgid "Match ..."
3250 #~ msgstr "Match ..."
3251
3252 #~ msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
3253 #~ msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
3254
3255 #~ msgid "Available `%s' sizes:\n"
3256 #~ msgstr "Tilgængelige \"%s\"-størrelser:\n"
3257
3258 #~ msgid "Error: No `%s' files!\n"
3259 #~ msgstr "Fejl: Ingen \"%s\"-filer!\n"
3260
3261 #~ msgid ""
3262 #~ "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
3263 #~ "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
3264 #~ "   Please report this error to %s.\n"
3265 #~ "   Include system type & operating system in message.\n"
3266 #~ msgstr ""
3267 #~ "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
3268 #~ "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
3269 #~ "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
3270 #~ "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
3271
3272 #~ msgid "Error %d loading icon image\n"
3273 #~ msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
3274
3275 #~ msgid "cancel"
3276 #~ msgstr "annullér"
3277
3278 #~ msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
3279 #~ msgstr "genkendte \"%s\" (%d) som variant %s\n"
3280
3281 #~ msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
3282 #~ msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
3283
3284 #~ msgid "Parsing board: %s\n"
3285 #~ msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
3286
3287 #~ msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
3288 #~ msgstr "Fandt uventet aktivt skakprogram til ICS-analyse\n"
3289
3290 #~ msgid "ICS engine analyze starting... \n"
3291 #~ msgstr "Starter skakprogram til ICS-analyse ...\n"
3292
3293 #~ msgid ""
3294 #~ "resolved %s at pixel size %d\n"
3295 #~ "  to %s\n"
3296 #~ msgstr ""
3297 #~ "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
3298 #~ " til %s\n"
3299
3300 #~ msgid "New Game        Ctrl+N"
3301 #~ msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
3302
3303 #~ msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
3304 #~ msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
3305
3306 #~ msgid "Load Game       Ctrl+O"
3307 #~ msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
3308
3309 #~ msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
3310 #~ msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
3311
3312 #~ msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
3313 #~ msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
3314
3315 #~ msgid "Save Game       Ctrl+S"
3316 #~ msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
3317
3318 #~ msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
3319 #~ msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
3320
3321 #~ msgid "Quit                 Ctr+Q"
3322 #~ msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
3323
3324 #~ msgid "Copy Game    Ctrl+C"
3325 #~ msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
3326
3327 #~ msgid "Edit Game      Ctrl+E"
3328 #~ msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
3329
3330 #~ msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
3331 #~ msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
3332
3333 #~ msgid "Revert              Home"
3334 #~ msgstr "Annullér variantlinje    Home"
3335
3336 #~ msgid "Backward         Alt+Left"
3337 #~ msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
3338
3339 #~ msgid "Forward           Alt+Right"
3340 #~ msgstr "Fremad    Alt+Højre"
3341
3342 #~ msgid "Back to Start     Alt+Home"
3343 #~ msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
3344
3345 #~ msgid "Flip View             F2"
3346 #~ msgstr "Vend brættet    F2"
3347
3348 #~ msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
3349 #~ msgstr "Output fra skakprogram    Alt+Shift+O"
3350
3351 #~ msgid "Move History       Alt+Shift+H"
3352 #~ msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
3353
3354 #~ msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
3355 #~ msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
3356
3357 #~ msgid "Game List            Alt+Shift+G"
3358 #~ msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
3359
3360 #~ msgid "Machine Black  Ctrl+B"
3361 #~ msgstr "Skakprogram har sort    Ctrl+B"
3362
3363 #~ msgid "Edit Game         Ctrl+E"
3364 #~ msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
3365
3366 #~ msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
3367 #~ msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
3368
3369 #~ msgid "Pause               Pause"
3370 #~ msgstr "Pause    Pause"
3371
3372 #~ msgid "Accept             F3"
3373 #~ msgstr "Godkend    F3"
3374
3375 #~ msgid "Decline            F4"
3376 #~ msgstr "Afvis    F4"
3377
3378 #~ msgid "Rematch           F12"
3379 #~ msgstr "Ny match    F12"
3380
3381 #~ msgid "Draw                F6"
3382 #~ msgstr "Remis    F6"
3383
3384 #~ msgid "Adjourn            F7"
3385 #~ msgstr "Udsæt partiet    F7"
3386
3387 #~ msgid "Abort                F8"
3388 #~ msgstr "Annullér partiet   F8"
3389
3390 #~ msgid "Resign              F9"
3391 #~ msgstr "Opgiv    F9"
3392
3393 #~ msgid "Move Now     Ctrl+M"
3394 #~ msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
3395
3396 #~ msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
3397 #~ msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
3398
3399 #~ msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
3400 #~ msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
3401
3402 #~ msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
3403 #~ msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
3404
3405 #~ msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
3406 #~ msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
3407
3408 #~ msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
3409 #~ msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
3410
3411 #~ msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
3412 #~ msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
3413
3414 #~ msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
3415 #~ msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
3416
3417 #~ msgid ""
3418 #~ "WARNING: variants with un-orthodox\n"
3419 #~ "pieces only have built-in bitmaps\n"
3420 #~ "for -boardSize middling, bulky and\n"
3421 #~ "petite, and substitute king or amazon\n"
3422 #~ "for missing bitmaps. (See manual.)"
3423 #~ msgstr ""
3424 #~ "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
3425 #~ "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
3426 #~ "for -boardSize middling, bulky og\n"
3427 #~ "petite, og bruger konge eller amazone\n"
3428 #~ "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
3429
3430 #~ msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
3431 #~ msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
3432
3433 #~ msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
3434 #~ msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
3435
3436 #~ msgid ""
3437 #~ "XBoard square size (hint): %d\n"
3438 #~ "%s fulldir:%s:\n"
3439 #~ msgstr ""
3440 #~ "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
3441 #~ "%s-fuldt katalog: %s:\n"
3442
3443 #~ msgid "Closest %s size: %d\n"
3444 #~ msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
3445
3446 #~ msgid "%s: error loading XIM!\n"
3447 #~ msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
3448
3449 #~ msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
3450 #~ msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
3451
3452 #~ msgid ""
3453 #~ "\n"
3454 #~ "Loading XIMs...\n"
3455 #~ msgstr ""
3456 #~ "\n"
3457 #~ "Indlæser XIM'er ...\n"
3458
3459 #~ msgid "(File:%s:) "
3460 #~ msgstr "(Fil:%s:) "
3461
3462 #~ msgid "light square "
3463 #~ msgstr "lyst felt "
3464
3465 #~ msgid "dark square "
3466 #~ msgstr "mørkt felt "
3467
3468 #~ msgid "Done.\n"
3469 #~ msgstr "Udført.\n"
3470
3471 #~ msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
3472 #~ msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
3473
3474 #~ msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
3475 #~ msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
3476
3477 #~ msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
3478 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
3479
3480 #~ msgid ""
3481 #~ "\n"
3482 #~ "Loading XPMs...\n"
3483 #~ msgstr ""
3484 #~ "\n"
3485 #~ "Indlæser XPM'er ...\n"
3486
3487 #~ msgid "(Replace by File:%s:) "
3488 #~ msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
3489
3490 #~ msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
3491 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
3492
3493 #~ msgid "Can't open bitmap file %s"
3494 #~ msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
3495
3496 #~ msgid "Invalid bitmap in file %s"
3497 #~ msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
3498
3499 #~ msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
3500 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
3501
3502 #~ msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
3503 #~ msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
3504
3505 #~ msgid "%s: %s...using built-in\n"
3506 #~ msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
3507
3508 #~ msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
3509 #~ msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
3510
3511 #~ msgid "Filter on extensions:"
3512 #~ msgstr "Filter for filendelser:"
3513
3514 #~ msgid "Pathname:"
3515 #~ msgstr "Stinavn:"
3516
3517 #~ msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
3518 #~ msgstr "XsraSelFile: Kan ikke hente det aktuelle katalog"
3519
3520 #~ msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3521 #~ msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3522
3523 #~ msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3524 #~ msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3525
3526 #~ msgid "Drop"
3527 #~ msgstr "Placér"
3528
3529 #~ msgid "could not open: "
3530 #~ msgstr "kunne ikke åbne: "
3531
3532 #~ msgid "Can't open file"
3533 #~ msgstr "Kan ikke åbne fil"
3534
3535 #~ msgid "Promotion"
3536 #~ msgstr "Bondeforvandling"
3537
3538 #~ msgid "Promote to what?"
3539 #~ msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
3540
3541 #~ msgid "ok"
3542 #~ msgstr "o.k."
3543
3544 #~ msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
3545 #~ msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
3546
3547 #~ msgid "enter"
3548 #~ msgstr "udfør"
3549
3550 #~ msgid "This feature is experimental"
3551 #~ msgstr "Denne funktion er eksperimental"
3552
3553 #~ msgid "filtertext"
3554 #~ msgstr "filtertekst"
3555
3556 #~ msgid "apply"
3557 #~ msgstr "anvend"
3558
3559 #~ msgid "load"
3560 #~ msgstr "indlæs"
3561
3562 #~ msgid "prev"
3563 #~ msgstr "forrige"
3564
3565 #~ msgid "Second Engine"
3566 #~ msgstr "Andet skakprogram"
3567
3568 #~ msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
3569 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
3570
3571 #~ msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
3572 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
3573
3574 #~ msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
3575 #~ msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"