4385ac755c8d486f84ec4c1a778aef1eed02ea35
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011.
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20111101\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2011-12-03 08:07-0800\n"
15 "PO-Revision-Date: 2011-12-03 00:55+0100\n"
16 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
17 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
18 "Language: da\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
23 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
24
25 #: backend.c:824
26 #, c-format
27 msgid "protocol version %d not supported"
28 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
29
30 #: backend.c:899
31 msgid "You did not specify the engine executable"
32 msgstr "Du angav ikke en kørbar motor"
33
34 #: backend.c:951
35 #, c-format
36 msgid "bad timeControl option %s"
37 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
38
39 #: backend.c:966
40 #, c-format
41 msgid "bad searchTime option %s"
42 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
43
44 #: backend.c:1072
45 #, c-format
46 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
47 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
48
49 #: backend.c:1090
50 #, c-format
51 msgid "Unknown variant name %s"
52 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
53
54 #: backend.c:1333
55 msgid "Starting chess program"
56 msgstr "Starter skakprogram"
57
58 #: backend.c:1356
59 msgid "Bad game file"
60 msgstr "Fejl i partifil"
61
62 #: backend.c:1363
63 msgid "Bad position file"
64 msgstr "Fejl i stillingsfil"
65
66 #: backend.c:1377
67 msgid "Pick new game"
68 msgstr "Vælg nyt spil"
69
70 # cycle = runde?
71 #: backend.c:1442
72 msgid ""
73 "You restarted an already completed tourney\n"
74 "One more cycle will now be added to it\n"
75 "Games commence in 10 sec"
76 msgstr ""
77 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
78 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
79 "Partierne starter om 10 sekunder"
80
81 #: backend.c:1449
82 #, c-format
83 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
84 msgstr "Alle partier i turnering '%s' er allerede færdige eller i gang"
85
86 #: backend.c:1456
87 msgid "Can't have a match with no chess programs"
88 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
89
90 #: backend.c:1490
91 #, c-format
92 msgid "Could not open comm port %s"
93 msgstr "Kunne ikke åbne comm port %s"
94
95 #: backend.c:1493
96 #, c-format
97 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
98 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
99
100 #: backend.c:1549
101 #, c-format
102 msgid "Unknown initialMode %s"
103 msgstr "Ukendt initialMode %s"
104
105 #: backend.c:1575
106 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
107 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
108
109 #: backend.c:1602
110 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
111 msgstr "Analysetilstand kræver en skakmotor"
112
113 #: backend.c:1606
114 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
115 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
116
117 #: backend.c:1617
118 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
119 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver en skakmotor"
120
121 #: backend.c:1622
122 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
123 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
124
125 #: backend.c:1629
126 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
127 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver en skakmotor"
128
129 #: backend.c:1634
130 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
131 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
132
133 #: backend.c:1641
134 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
135 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver en skakmotor"
136
137 #: backend.c:1646
138 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
139 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
140
141 #: backend.c:1657
142 msgid "Training mode requires a game file"
143 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
144
145 #: backend.c:1830 backend.c:1874 backend.c:1899 backend.c:2310
146 msgid "Error writing to ICS"
147 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
148
149 #: backend.c:1834
150 msgid "Error reading from keyboard"
151 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
152
153 #: backend.c:1837
154 msgid "Got end of file from keyboard"
155 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
156
157 #: backend.c:2148
158 #, c-format
159 msgid "Unknown wild type %d"
160 msgstr "Ukendt vild type %d"
161
162 #: backend.c:2159
163 #, c-format
164 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
165 msgstr "genkendte '%s' (%d) som variant %s\n"
166
167 #: backend.c:2224 xboard.c:7310
168 msgid "Error writing to display"
169 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
170
171 #: backend.c:2969
172 #, c-format
173 msgid "your opponent kibitzes: %s"
174 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
175
176 #: backend.c:3489
177 msgid "Error gathering move list: two headers"
178 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
179
180 #: backend.c:3503
181 #, c-format
182 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
183 msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
184
185 #: backend.c:3536
186 msgid "Error gathering move list: nested"
187 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
188
189 #: backend.c:3639 backend.c:6667 backend.c:11582 backend.c:13197
190 #: backend.c:13274 backend.c:13336
191 #, c-format
192 msgid "%s vs. %s"
193 msgstr ""
194
195 #: backend.c:3768
196 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
197 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
198
199 #: backend.c:4057
200 #, c-format
201 msgid "%s [%s] vs. %s [%s]"
202 msgstr ""
203
204 #: backend.c:4106
205 msgid "Connection closed by ICS"
206 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
207
208 #: backend.c:4108
209 msgid "Error reading from ICS"
210 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
211
212 #: backend.c:4159
213 #, c-format
214 msgid "Parsing board: %s\n"
215 msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
216
217 #: backend.c:4183
218 #, c-format
219 msgid ""
220 "Failed to parse board string:\n"
221 "\"%s\""
222 msgstr ""
223 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
224 "\"%s\""
225
226 #: backend.c:4192 backend.c:9437
227 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
228 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
229
230 #: backend.c:4286
231 msgid "Error gathering move list: extra board"
232 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
233
234 #: backend.c:4706 backend.c:4728
235 #, c-format
236 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
237 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
238
239 #: backend.c:4781
240 #, c-format
241 msgid "%s (%d) vs. %s (%d) {%d %d}"
242 msgstr ""
243
244 #: backend.c:4785
245 #, c-format
246 msgid "%s (%d) vs. %s (%d) {%d %d %s}"
247 msgstr ""
248
249 #: backend.c:4964
250 #, c-format
251 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
252 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
253
254 #: backend.c:5034
255 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
256 msgstr ""
257
258 #: backend.c:5912
259 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
260 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
261
262 #: backend.c:6264
263 msgid "You are playing Black"
264 msgstr "Du spiller sort"
265
266 #: backend.c:6273 backend.c:6300
267 msgid "You are playing White"
268 msgstr "Du spiller hvid"
269
270 #: backend.c:6282 backend.c:6308 backend.c:6427 backend.c:6452 backend.c:6468
271 #: backend.c:13957
272 msgid "It is White's turn"
273 msgstr "Det er hvids tur"
274
275 #: backend.c:6286 backend.c:6312 backend.c:6435 backend.c:6458 backend.c:6489
276 #: backend.c:13949
277 msgid "It is Black's turn"
278 msgstr "Det er sorts tur"
279
280 #: backend.c:6325
281 msgid "Displayed position is not current"
282 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
283
284 #: backend.c:6563
285 msgid "Illegal move"
286 msgstr "Ulovlig træk"
287
288 #: backend.c:6626
289 msgid "End of game"
290 msgstr "Slutningen af partiet"
291
292 #: backend.c:6629
293 msgid "Incorrect move"
294 msgstr "Ukorrekt træk"
295
296 #: backend.c:6922 backend.c:7038
297 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
298 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
299
300 #: backend.c:7260
301 msgid "Swiss tourney finished"
302 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
303
304 #: backend.c:7802
305 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
306 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsmotor"
307
308 #: backend.c:7924
309 #, c-format
310 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
311 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s maskine"
312
313 #: backend.c:8149
314 msgid "Bad FEN received from engine"
315 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra motor"
316
317 #: backend.c:8293 xboard.c:5904 xboard.c:5948
318 #, c-format
319 msgid "%s does not support analysis"
320 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
321
322 #: backend.c:8359
323 #, c-format
324 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
325 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
326
327 #: backend.c:8384
328 #, c-format
329 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
330 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
331
332 #: backend.c:8405
333 #, c-format
334 msgid "Hint: %s"
335 msgstr "Tip: %s"
336
337 #: backend.c:8410
338 #, c-format
339 msgid ""
340 "Illegal hint move \"%s\"\n"
341 "from %s chess program"
342 msgstr ""
343 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
344 "fra %s skakprogram"
345
346 #: backend.c:8585
347 msgid "Machine accepts your draw offer"
348 msgstr "Maskinen accepterer dit remistilbud"
349
350 #: backend.c:8588
351 msgid ""
352 "Machine offers a draw\n"
353 "Select Action / Draw to agree"
354 msgstr ""
355 "Maskinen tilbyder remis\n"
356 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
357
358 #: backend.c:8667
359 msgid "failed writing PV"
360 msgstr ""
361
362 #: backend.c:8966
363 #, c-format
364 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
365 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
366
367 #: backend.c:8976
368 #, c-format
369 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
370 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
371
372 #: backend.c:8987
373 msgid "Gap in move list"
374 msgstr "Hul i trækliste"
375
376 #: backend.c:9572 xoptions.c:418
377 #, c-format
378 msgid "Variant %s not supported by %s"
379 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
380
381 #: backend.c:9689
382 #, c-format
383 msgid "Startup failure on '%s'"
384 msgstr "Opstartsfejl på '%s'"
385
386 #: backend.c:9717
387 msgid "Waiting for first chess program"
388 msgstr "Venter på første skakprogram"
389
390 #: backend.c:9722 backend.c:13345
391 msgid "Waiting for second chess program"
392 msgstr "Venter på andet skakprogram"
393
394 #: backend.c:9772
395 msgid "Could not write on tourney file"
396 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
397
398 #: backend.c:9838
399 msgid ""
400 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
401 "Terminate its game first."
402 msgstr ""
403 "Du kan ikke udskifte en motor mens den er i brug!\n"
404 "Afslut dens parti først."
405
406 #: backend.c:9852
407 msgid "No engine with the name you gave is installed"
408 msgstr "Der er ingen motor installeret med det navn"
409
410 #: backend.c:9854
411 msgid ""
412 "First change an engine by editing the participants list\n"
413 "of the Tournament Options dialog"
414 msgstr ""
415 "Ændr først motoren ved at redigere deltagerlisten\n"
416 "i turneringsindstillingerne"
417
418 #: backend.c:9855
419 msgid "You can only change one engine at the time"
420 msgstr "Du kan kun ændre en motor ad gangen"
421
422 #: backend.c:9869
423 msgid ""
424 "You must supply a tournament file,\n"
425 "for storing the tourney progress"
426 msgstr ""
427 "Du skal angive en turneringsfil\n"
428 "til at gemme turneringens afvikling"
429
430 #: backend.c:9879
431 msgid "Not enough participants"
432 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
433
434 #: backend.c:10011
435 msgid "Bad tournament file"
436 msgstr "Fejl i turneringsfil"
437
438 #: backend.c:10023
439 msgid "Waiting for other game(s)"
440 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
441
442 #: backend.c:10036
443 msgid "No pairing engine specified"
444 msgstr "Der er ingen parringsmotor specificeret"
445
446 #: backend.c:10479
447 #, c-format
448 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
449 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
450
451 #: backend.c:10924 backend.c:10955
452 #, c-format
453 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
454 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
455
456 #: backend.c:10944
457 #, c-format
458 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
459 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
460
461 #: backend.c:11001 backend.c:12003 backend.c:12202 backend.c:12571
462 #, c-format
463 msgid "Can't open \"%s\""
464 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
465
466 #: backend.c:11013 xboard.c:5482
467 msgid "Cannot build game list"
468 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
469
470 #: backend.c:11102
471 msgid "No more games in this message"
472 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
473
474 #: backend.c:11143
475 msgid "No game has been loaded yet"
476 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
477
478 #: backend.c:11147 backend.c:11981 xgamelist.c:445
479 msgid "Can't back up any further"
480 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
481
482 #: backend.c:11558
483 msgid "Game number out of range"
484 msgstr "Partinummer findes ikke"
485
486 #: backend.c:11569
487 msgid "Can't seek on game file"
488 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
489
490 #: backend.c:11627
491 msgid "Game not found in file"
492 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
493
494 #: backend.c:11755 backend.c:12083
495 msgid "Bad FEN position in file"
496 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
497
498 #: backend.c:11905
499 msgid "No moves in game"
500 msgstr "Ingen træk i partiet"
501
502 #: backend.c:11977
503 msgid "No position has been loaded yet"
504 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
505
506 #: backend.c:12044 backend.c:12055
507 msgid "Can't seek on position file"
508 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
509
510 #: backend.c:12062 backend.c:12074
511 msgid "Position not found in file"
512 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
513
514 #: backend.c:12114
515 msgid "Black to play"
516 msgstr "Sort i trækket"
517
518 #: backend.c:12117
519 msgid "White to play"
520 msgstr "Hvid i trækket"
521
522 #: backend.c:12207 backend.c:12576
523 msgid "Waiting for access to save file"
524 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
525
526 #: backend.c:12209
527 msgid "Saving game"
528 msgstr "Gemmer parti"
529
530 #: backend.c:12210
531 #, fuzzy
532 msgid "Bad Seek"
533 msgstr "Søgning:"
534
535 #: backend.c:12578
536 msgid "Saving position"
537 msgstr "Gemmer stilling"
538
539 #: backend.c:12708
540 msgid ""
541 "You have edited the game history.\n"
542 "Use Reload Same Game and make your move again."
543 msgstr ""
544 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
545 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
546
547 #: backend.c:12713
548 msgid ""
549 "You have entered too many moves.\n"
550 "Back up to the correct position and try again."
551 msgstr ""
552 "Du har indtastet for mange træk.\n"
553 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
554
555 #: backend.c:12718
556 msgid ""
557 "Displayed position is not current.\n"
558 "Step forward to the correct position and try again."
559 msgstr ""
560 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
561 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
562
563 #: backend.c:12765
564 msgid "You have not made a move yet"
565 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
566
567 #: backend.c:12786
568 msgid ""
569 "The cmail message is not loaded.\n"
570 "Use Reload CMail Message and make your move again."
571 msgstr ""
572 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
573 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
574
575 #: backend.c:12791
576 msgid "No unfinished games"
577 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
578
579 #: backend.c:12797
580 #, c-format
581 msgid ""
582 "You have already mailed a move.\n"
583 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
584 "To resend the same move, type\n"
585 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
586 "on the command line."
587 msgstr ""
588 "Du har allerede sendt et træk.\n"
589 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
590 "For at gensende det samme træk, tast\n"
591 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
592 "på kommandolinjen."
593
594 #: backend.c:12812
595 msgid "Failed to invoke cmail"
596 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
597
598 #: backend.c:12874
599 #, c-format
600 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
601 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
602
603 #: backend.c:12896
604 #, c-format
605 msgid "Still need to make move for game\n"
606 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
607
608 #: backend.c:12900
609 #, c-format
610 msgid "Still need to make moves for both games\n"
611 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
612
613 #: backend.c:12904
614 #, c-format
615 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
616 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
617
618 #: backend.c:12911
619 #, c-format
620 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
621 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
622
623 #: backend.c:12917
624 #, c-format
625 msgid "No unfinished games\n"
626 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
627
628 #: backend.c:12919
629 #, c-format
630 msgid "Ready to send mail\n"
631 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
632
633 #: backend.c:12924
634 #, c-format
635 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
636 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
637
638 #: backend.c:13081
639 msgid "Edit comment"
640 msgstr "Redigér kommentarer"
641
642 #: backend.c:13083
643 #, c-format
644 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
645 msgstr "Redigér kommentarer til %d.%s%s"
646
647 #: backend.c:13177
648 msgid "It is not White's turn"
649 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
650
651 #: backend.c:13258
652 msgid "It is not Black's turn"
653 msgstr "Sort er ikke i trækket"
654
655 #: backend.c:13319
656 #, c-format
657 msgid "%s vs. %s (%d/%d%s)"
658 msgstr ""
659
660 #: backend.c:13325 backend.c:13330
661 #, fuzzy, c-format
662 msgid "%s vs. %s (%d-%d-%d)"
663 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
664
665 #: backend.c:13365
666 #, c-format
667 msgid "Starting %s chess program"
668 msgstr "Starter %s skakprogram"
669
670 #: backend.c:13393 backend.c:14485
671 msgid ""
672 "Wait until your turn,\n"
673 "or select Move Now"
674 msgstr ""
675 "Vent på din tur,\n"
676 "eller vælg Træk nu"
677
678 #: backend.c:13517
679 msgid "Training mode off"
680 msgstr "Træningstilstand fra"
681
682 #: backend.c:13525
683 msgid "Training mode on"
684 msgstr "Træningstilstand til"
685
686 #: backend.c:13528
687 msgid "Already at end of game"
688 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
689
690 #: backend.c:13609
691 msgid "Warning: You are still playing a game"
692 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
693
694 #: backend.c:13612
695 msgid "Warning: You are still observing a game"
696 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
697
698 #: backend.c:13615
699 msgid "Warning: You are still examining a game"
700 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
701
702 #: backend.c:13691
703 msgid "Close ICS engine analyze..."
704 msgstr "Lukker ICS-motoranalyse ..."
705
706 #: backend.c:13974
707 msgid "That square is occupied"
708 msgstr "Det felt er besat"
709
710 #: backend.c:13998 backend.c:14024
711 msgid "There is no pending offer on this move"
712 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
713
714 #: backend.c:14060 backend.c:14071
715 msgid "Your opponent is not out of time"
716 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
717
718 #: backend.c:14137
719 msgid "You must make your move before offering a draw"
720 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
721
722 #: backend.c:14467
723 msgid "You are not examining a game"
724 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
725
726 #: backend.c:14471
727 msgid "You can't revert while pausing"
728 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
729
730 #: backend.c:14525 backend.c:14532
731 msgid "It is your turn"
732 msgstr "Det er dig som er i trækket"
733
734 #: backend.c:14583 backend.c:14590 backend.c:14609 backend.c:14616
735 msgid "Wait until your turn"
736 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
737
738 #: backend.c:14595
739 msgid "No hint available"
740 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
741
742 #: backend.c:15058
743 #, c-format
744 msgid "Error writing to %s chess program"
745 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
746
747 #: backend.c:15061 backend.c:15097
748 #, c-format
749 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
750 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
751
752 #: backend.c:15093
753 #, c-format
754 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
755 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
756
757 #: backend.c:15110
758 #, c-format
759 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
760 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
761
762 #: backend.c:15523
763 #, c-format
764 msgid "%s engine has too many options\n"
765 msgstr "%s motor har for mange tilvalg\n"
766
767 #: backend.c:15676
768 msgid "Displayed move is not current"
769 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
770
771 #: backend.c:15685
772 msgid "Could not parse move"
773 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
774
775 #: backend.c:15814 backend.c:15836
776 msgid "Both flags fell"
777 msgstr "Begge flag er faldet"
778
779 #: backend.c:15816
780 msgid "White's flag fell"
781 msgstr "Hvids flag er faldet"
782
783 #: backend.c:15838
784 msgid "Black's flag fell"
785 msgstr "Sorts flag er faldet"
786
787 #: backend.c:15972
788 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
789 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
790
791 #: backend.c:16782
792 msgid "Bad FEN position in clipboard"
793 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
794
795 #: book.c:512 book.c:686
796 msgid "Polyglot book not valid"
797 msgstr ""
798
799 #: book.c:572
800 msgid "Book Fault"
801 msgstr ""
802
803 #: book.c:689
804 msgid "Hash keys are different"
805 msgstr ""
806
807 #: engineoutput.c:97
808 #, fuzzy, c-format
809 msgid "Engine Output"
810 msgstr "Output fra motor"
811
812 #: filebrowser/selfile.c:301
813 #, fuzzy
814 msgid "Browse"
815 msgstr "gennemse"
816
817 #: filebrowser/selfile.c:404
818 msgid "Filter on extensions:"
819 msgstr ""
820
821 #: filebrowser/selfile.c:785
822 msgid "Pathname:"
823 msgstr ""
824
825 #: filebrowser/selfile.c:789 xgamelist.c:761 xgamelist.c:886 xoptions.c:904
826 #: xoptions.c:1207
827 msgid "OK"
828 msgstr "o.k."
829
830 #: filebrowser/selfile.c:793
831 #, fuzzy
832 msgid "Cancel"
833 msgstr "annullér"
834
835 #: filebrowser/selfile.c:837
836 msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
837 msgstr ""
838
839 #: xboard.c:615
840 msgid "New Game        Ctrl+N"
841 msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
842
843 #: xboard.c:616
844 msgid "New Shuffle Game ..."
845 msgstr "Nyt blandet parti ..."
846
847 #: xboard.c:617
848 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
849 msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
850
851 #: xboard.c:619
852 msgid "Load Game       Ctrl+O"
853 msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
854
855 #: xboard.c:620
856 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
857 msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
858
859 #: xboard.c:624
860 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
861 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
862
863 #: xboard.c:625
864 msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
865 msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
866
867 #: xboard.c:628
868 msgid "Save Game       Ctrl+S"
869 msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
870
871 #: xboard.c:629
872 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
873 msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
874
875 #: xboard.c:631
876 msgid "Mail Move"
877 msgstr "Send træk med e-post"
878
879 #: xboard.c:632
880 msgid "Reload CMail Message"
881 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
882
883 #: xboard.c:634
884 msgid "Quit                 Ctr+Q"
885 msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
886
887 #: xboard.c:639
888 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
889 msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
890
891 #: xboard.c:640
892 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
893 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
894
895 #: xboard.c:641
896 msgid "Copy Game List"
897 msgstr "Kopiér partiliste"
898
899 #: xboard.c:643
900 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
901 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
902
903 #: xboard.c:644
904 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
905 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
906
907 #: xboard.c:646
908 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
909 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
910
911 #: xboard.c:647
912 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
913 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
914
915 # Partibeskrivelse i PGN-fil
916 #: xboard.c:648
917 msgid "Edit Tags"
918 msgstr "Redigér partidata"
919
920 #: xboard.c:649
921 msgid "Edit Comment"
922 msgstr "Redigér kommentarer"
923
924 #: xboard.c:650
925 msgid "Edit Book"
926 msgstr "Redigér åbningsbog"
927
928 #: xboard.c:652
929 msgid "Revert              Home"
930 msgstr "Annullér variantlinje    Home"
931
932 #: xboard.c:653
933 msgid "Annotate"
934 msgstr "Kommentér"
935
936 #: xboard.c:654
937 msgid "Truncate Game  End"
938 msgstr "Afkort partiet    End"
939
940 #: xboard.c:656
941 msgid "Backward         Alt+Left"
942 msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
943
944 #: xboard.c:657
945 msgid "Forward           Alt+Right"
946 msgstr "Fremad    Alt+Højre"
947
948 #: xboard.c:658
949 msgid "Back to Start     Alt+Home"
950 msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
951
952 #: xboard.c:659
953 msgid "Forward to End Alt+End"
954 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
955
956 #: xboard.c:664
957 msgid "Flip View             F2"
958 msgstr "Vend brættet    F2"
959
960 #: xboard.c:666
961 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
962 msgstr "Motor-output    Alt+Shift+O"
963
964 #: xboard.c:667
965 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
966 msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
967
968 #: xboard.c:668
969 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
970 msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
971
972 #: xboard.c:669
973 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
974 msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
975
976 #: xboard.c:670 xoptions.c:1419
977 msgid "ICS text menu"
978 msgstr "ICS-tekstmenu"
979
980 #: xboard.c:672 xoptions.c:1501
981 msgid "Tags"
982 msgstr "Partidata"
983
984 #: xboard.c:673
985 msgid "Comments"
986 msgstr "Kommentarer"
987
988 #: xboard.c:674
989 msgid "ICS Input Box"
990 msgstr "ICS-inputboks"
991
992 #: xboard.c:676
993 msgid "Board..."
994 msgstr "Bræt..."
995
996 #: xboard.c:677
997 msgid "Game List Tags..."
998 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
999
1000 #: xboard.c:682
1001 msgid "Machine White  Ctrl+W"
1002 msgstr "Maskine har hvid    Ctrl+W"
1003
1004 #: xboard.c:683
1005 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
1006 msgstr "Maskine har sort    Ctrl+B"
1007
1008 #: xboard.c:684
1009 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
1010 msgstr "To maskiner    Ctrl+T"
1011
1012 #: xboard.c:685
1013 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
1014 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
1015
1016 #: xboard.c:686
1017 msgid "Analyze Game   Ctrl+G"
1018 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
1019
1020 #: xboard.c:687
1021 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
1022 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
1023
1024 #: xboard.c:688
1025 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
1026 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
1027
1028 #: xboard.c:689
1029 msgid "Training"
1030 msgstr "Træning"
1031
1032 #: xboard.c:690
1033 msgid "ICS Client"
1034 msgstr "ICS-klient"
1035
1036 #: xboard.c:692
1037 msgid "Machine Match"
1038 msgstr "Maskinmatch"
1039
1040 #: xboard.c:693
1041 msgid "Pause               Pause"
1042 msgstr "Pause    Pause"
1043
1044 #: xboard.c:698
1045 msgid "Accept             F3"
1046 msgstr "Godkend    F3"
1047
1048 #: xboard.c:699
1049 msgid "Decline            F4"
1050 msgstr "Afvis    F4"
1051
1052 #: xboard.c:700
1053 msgid "Rematch           F12"
1054 msgstr "Ny match    F12"
1055
1056 #: xboard.c:702
1057 msgid "Call Flag          F5"
1058 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
1059
1060 #: xboard.c:703
1061 msgid "Draw                F6"
1062 msgstr "Remis    F6"
1063
1064 #: xboard.c:704
1065 msgid "Adjourn            F7"
1066 msgstr "Udsæt partiet    F7"
1067
1068 #: xboard.c:705
1069 msgid "Abort                F8"
1070 msgstr "Annullér partiet   F8"
1071
1072 #: xboard.c:706
1073 msgid "Resign              F9"
1074 msgstr "Opgiv    F9"
1075
1076 #: xboard.c:708
1077 msgid "Stop Observing  F10"
1078 msgstr "Stop observation    F10"
1079
1080 #: xboard.c:709
1081 msgid "Stop Examining  F11"
1082 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
1083
1084 #: xboard.c:710
1085 msgid "Upload to Examine"
1086 msgstr "Opsend til undersøgelse"
1087
1088 #: xboard.c:712
1089 msgid "Adjudicate to White"
1090 msgstr "Bedøm hvid gevinst"
1091
1092 #: xboard.c:713
1093 msgid "Adjudicate to Black"
1094 msgstr "Bedøm sort gevinst"
1095
1096 #: xboard.c:714
1097 msgid "Adjudicate Draw"
1098 msgstr "Bedøm remis"
1099
1100 #: xboard.c:719
1101 msgid "Load New Engine ..."
1102 msgstr "Indlæs ny motor ..."
1103
1104 #: xboard.c:721
1105 msgid "Engine #1 Settings ..."
1106 msgstr "Indstillinger for motor nr. 1 ..."
1107
1108 #: xboard.c:722
1109 msgid "Engine #2 Settings ..."
1110 msgstr "Indstillinger for motor nr. 2 ..."
1111
1112 #: xboard.c:724
1113 msgid "Hint"
1114 msgstr "Tip"
1115
1116 #: xboard.c:725
1117 msgid "Book"
1118 msgstr "Åbningsbog"
1119
1120 #: xboard.c:727
1121 msgid "Move Now     Ctrl+M"
1122 msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
1123
1124 #: xboard.c:728
1125 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
1126 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
1127
1128 #: xboard.c:735
1129 msgid "General ..."
1130 msgstr "Generelle ..."
1131
1132 #: xboard.c:737
1133 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
1134 msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
1135
1136 #: xboard.c:738
1137 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
1138 msgstr "Fælles motor ...    Alt+Shift+U"
1139
1140 #: xboard.c:739
1141 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
1142 msgstr "Bedømmelses ...    Alt+Shift+J"
1143
1144 #: xboard.c:740
1145 msgid "ICS ..."
1146 msgstr "ICS ..."
1147
1148 #: xboard.c:741
1149 msgid "Match ..."
1150 msgstr "Match ..."
1151
1152 #: xboard.c:742
1153 msgid "Load Game ..."
1154 msgstr "Indlæs parti ..."
1155
1156 #: xboard.c:743
1157 msgid "Save Game ..."
1158 msgstr "Gem parti ..."
1159
1160 #: xboard.c:745
1161 msgid "Game List ..."
1162 msgstr "Partiliste ..."
1163
1164 #: xboard.c:746
1165 msgid "Sounds ..."
1166 msgstr "Lyde ..."
1167
1168 #: xboard.c:749
1169 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
1170 msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
1171
1172 #: xboard.c:750 xoptions.c:384
1173 msgid "Animate Dragging"
1174 msgstr "Animeret trækudførelse"
1175
1176 #: xboard.c:751
1177 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
1178 msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
1179
1180 #: xboard.c:752
1181 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
1182 msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
1183
1184 #: xboard.c:753 xoptions.c:387
1185 msgid "Auto Flip View"
1186 msgstr "Automatisk vending af brættet"
1187
1188 #: xboard.c:754 xoptions.c:388
1189 msgid "Blindfold"
1190 msgstr "Blindskak"
1191
1192 #: xboard.c:755
1193 msgid "Flash Moves"
1194 msgstr "Blink ved træk"
1195
1196 #: xboard.c:757
1197 msgid "Highlight Dragging"
1198 msgstr "Fremhæv flytning"
1199
1200 #: xboard.c:759 xoptions.c:392
1201 msgid "Highlight Last Move"
1202 msgstr "Fremhæv sidste træk"
1203
1204 #: xboard.c:760
1205 msgid "Highlight With Arrow"
1206 msgstr "Fremhæv med pil"
1207
1208 #: xboard.c:761 xoptions.c:394
1209 msgid "Move Sound"
1210 msgstr "Lyd ved træk"
1211
1212 #: xboard.c:763 xoptions.c:395
1213 msgid "One-Click Moving"
1214 msgstr "Ét-klikstræk"
1215
1216 #: xboard.c:764
1217 msgid "Periodic Updates"
1218 msgstr "Periodisk opdatering"
1219
1220 #: xboard.c:765
1221 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
1222 msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
1223
1224 #: xboard.c:766
1225 msgid "Popup Exit Message"
1226 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1227
1228 #: xboard.c:767 xoptions.c:399
1229 msgid "Popup Move Errors"
1230 msgstr "Pop op ved trækfejl"
1231
1232 #: xboard.c:769
1233 msgid "Show Coords"
1234 msgstr "Vis koordinater"
1235
1236 #: xboard.c:770
1237 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
1238 msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
1239
1240 #: xboard.c:771
1241 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
1242 msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
1243
1244 #: xboard.c:774
1245 msgid "Save Settings Now"
1246 msgstr "Gem indstillinger nu"
1247
1248 #: xboard.c:775
1249 msgid "Save Settings on Exit"
1250 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
1251
1252 #: xboard.c:780
1253 msgid "Info XBoard"
1254 msgstr "Info XBoard"
1255
1256 #: xboard.c:781
1257 msgid "Man XBoard   F1"
1258 msgstr "Man XBoard    F1"
1259
1260 #: xboard.c:783 xboard.c:6843
1261 msgid "About XBoard"
1262 msgstr "Om Xboard"
1263
1264 #: xboard.c:788
1265 msgid "File"
1266 msgstr "Fil"
1267
1268 #: xboard.c:789
1269 msgid "Edit"
1270 msgstr "Redigér"
1271
1272 #: xboard.c:790
1273 msgid "View"
1274 msgstr "Vis"
1275
1276 #: xboard.c:791
1277 msgid "Mode"
1278 msgstr "Tilstand"
1279
1280 #: xboard.c:792
1281 msgid "Action"
1282 msgstr "Handlinger"
1283
1284 #: xboard.c:793
1285 msgid "Engine"
1286 msgstr "Motor"
1287
1288 #: xboard.c:794
1289 msgid "Options"
1290 msgstr "Indstillinger"
1291
1292 #: xboard.c:795
1293 msgid "Help"
1294 msgstr "Hjælp"
1295
1296 #: xboard.c:811 xboard.c:7600
1297 msgid "White"
1298 msgstr "Hvid"
1299
1300 #: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834
1301 msgid "Pawn"
1302 msgstr "Bonde"
1303
1304 #: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834 xboard.c:5163 xboard.c:5239
1305 msgid "Knight"
1306 msgstr "Springer"
1307
1308 #: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834 xboard.c:5161
1309 msgid "Bishop"
1310 msgstr "Løber"
1311
1312 #: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834 xboard.c:5159
1313 msgid "Rook"
1314 msgstr "Tårn"
1315
1316 #: xboard.c:812 xboard.c:816 xboard.c:834 xboard.c:5157
1317 msgid "Queen"
1318 msgstr "Dronning"
1319
1320 #: xboard.c:812 xboard.c:816 xboard.c:5169
1321 msgid "King"
1322 msgstr "Konge"
1323
1324 #: xboard.c:812 xboard.c:816
1325 msgid "Elephant"
1326 msgstr ""
1327
1328 #: xboard.c:812 xboard.c:816
1329 msgid "Cannon"
1330 msgstr ""
1331
1332 #: xboard.c:813 xboard.c:817 xboard.c:5175
1333 msgid "Archbishop"
1334 msgstr ""
1335
1336 #: xboard.c:813 xboard.c:817 xboard.c:5177
1337 msgid "Chancellor"
1338 msgstr ""
1339
1340 #: xboard.c:813 xboard.c:817 xboard.c:5182 xboard.c:5241
1341 msgid "Promote"
1342 msgstr "Bondeforvandling"
1343
1344 #: xboard.c:813 xboard.c:817
1345 msgid "Demote"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: xboard.c:814 xboard.c:818
1349 msgid "Empty square"
1350 msgstr "Tomt felt"
1351
1352 #: xboard.c:814 xboard.c:818
1353 msgid "Clear board"
1354 msgstr "Ryd bræt"
1355
1356 #: xboard.c:815 xboard.c:7616
1357 msgid "Black"
1358 msgstr "Sort"
1359
1360 #: xboard.c:1214
1361 #, c-format
1362 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
1363 msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
1364
1365 #: xboard.c:1237
1366 #, c-format
1367 msgid "Available `%s' sizes:\n"
1368 msgstr "Tilgængelige '%s'-størrelser:\n"
1369
1370 #: xboard.c:1273
1371 #, c-format
1372 msgid "Error: No `%s' files!\n"
1373 msgstr "Fejl: Ingen '%s'-filer!\n"
1374
1375 #: xboard.c:1289
1376 #, c-format
1377 msgid ""
1378 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
1379 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
1380 "   Please report this error to %s.\n"
1381 "   Include system type & operating system in message.\n"
1382 msgstr ""
1383 "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
1384 "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
1385 "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
1386 "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
1387
1388 #: xboard.c:1350
1389 #, c-format
1390 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
1391 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
1392
1393 #: xboard.c:1360
1394 #, c-format
1395 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
1396 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i '%s'\n"
1397
1398 #: xboard.c:1746 xboard.c:2496
1399 #, c-format
1400 msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1401 msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1402
1403 #: xboard.c:1855
1404 #, c-format
1405 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
1406 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
1407
1408 #: xboard.c:2032
1409 #, c-format
1410 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
1411 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
1412
1413 #: xboard.c:2041
1414 #, c-format
1415 msgid "Failed to open file '%s'\n"
1416 msgstr "Åbning af fil '%s' mislykkedes\n"
1417
1418 #: xboard.c:2056
1419 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
1420 msgstr ""
1421 "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne "
1422 "størrelse"
1423
1424 #: xboard.c:2079
1425 #, c-format
1426 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
1427 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
1428
1429 #: xboard.c:2116
1430 #, c-format
1431 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
1432 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
1433
1434 #: xboard.c:2141
1435 #, c-format
1436 msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
1437 msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
1438
1439 #: xboard.c:2146
1440 #, c-format
1441 msgid ""
1442 "XBoard square size (hint): %d\n"
1443 "%s fulldir:%s:\n"
1444 msgstr ""
1445 "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
1446 "%s-fuldt katalog: %s:\n"
1447
1448 #: xboard.c:2152
1449 #, c-format
1450 msgid "Closest %s size: %d\n"
1451 msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
1452
1453 #: xboard.c:2227
1454 #, c-format
1455 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
1456 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
1457
1458 #: xboard.c:2243
1459 #, c-format
1460 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
1461 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
1462
1463 #: xboard.c:2462 xboard.c:2472
1464 #, c-format
1465 msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1466 msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1467
1468 #: xboard.c:3229
1469 #, c-format
1470 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
1471 msgstr "Kan ikke lave skriftgruppe for %s.\n"
1472
1473 #: xboard.c:3254
1474 #, c-format
1475 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
1476 msgstr "%s: Ingen skrifter matcher mønstret %s\n"
1477
1478 #: xboard.c:3296
1479 #, c-format
1480 msgid ""
1481 "resolved %s at pixel size %d\n"
1482 "  to %s\n"
1483 msgstr ""
1484 "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
1485 " til %s\n"
1486
1487 #: xboard.c:3449
1488 #, c-format
1489 msgid "%s: error loading XIM!\n"
1490 msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
1491
1492 #: xboard.c:3546
1493 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
1494 msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1495
1496 #: xboard.c:3550
1497 #, c-format
1498 msgid ""
1499 "\n"
1500 "Loading XIMs...\n"
1501 msgstr ""
1502 "\n"
1503 "Indlæser XIM'er ...\n"
1504
1505 #: xboard.c:3565 xboard.c:3588 xboard.c:3595 xboard.c:3708 xboard.c:3745
1506 #: xboard.c:3756
1507 #, c-format
1508 msgid "(File:%s:) "
1509 msgstr "(Fil:%s:) "
1510
1511 #: xboard.c:3583 xboard.c:3738
1512 #, c-format
1513 msgid "light square "
1514 msgstr "lyst felt "
1515
1516 #: xboard.c:3591 xboard.c:3752
1517 #, c-format
1518 msgid "dark square "
1519 msgstr "mørkt felt "
1520
1521 #: xboard.c:3602 xboard.c:3765
1522 #, c-format
1523 msgid "Done.\n"
1524 msgstr "Udført.\n"
1525
1526 #: xboard.c:3663
1527 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
1528 msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1529
1530 #: xboard.c:3673
1531 #, c-format
1532 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
1533 msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
1534
1535 #: xboard.c:3683
1536 #, c-format
1537 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
1538 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
1539
1540 #: xboard.c:3696
1541 #, c-format
1542 msgid ""
1543 "\n"
1544 "Loading XPMs...\n"
1545 msgstr ""
1546 "\n"
1547 "Indlæser XPM'er ...\n"
1548
1549 #: xboard.c:3719
1550 #, c-format
1551 msgid "(Replace by File:%s:) "
1552 msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
1553
1554 #: xboard.c:3726 xboard.c:3749 xboard.c:3760
1555 #, c-format
1556 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
1557 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
1558
1559 #: xboard.c:3850
1560 #, c-format
1561 msgid "Can't open bitmap file %s"
1562 msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
1563
1564 #: xboard.c:3853
1565 #, c-format
1566 msgid "Invalid bitmap in file %s"
1567 msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
1568
1569 #: xboard.c:3856
1570 #, c-format
1571 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
1572 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
1573
1574 #: xboard.c:3860
1575 #, c-format
1576 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
1577 msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
1578
1579 #: xboard.c:3864
1580 #, c-format
1581 msgid "%s: %s...using built-in\n"
1582 msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
1583
1584 #: xboard.c:3868
1585 #, c-format
1586 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
1587 msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
1588
1589 #: xboard.c:4071
1590 msgid "Drop"
1591 msgstr "Placér"
1592
1593 #: xboard.c:5035
1594 #, fuzzy
1595 msgid "could not open: "
1596 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
1597
1598 #: xboard.c:5061 xboard.c:5187 xboard.c:5235 xboard.c:7141 xboard.c:7182
1599 #: xgamelist.c:767 xgamelist.c:875 xoptions.c:900 xoptions.c:1211
1600 msgid "cancel"
1601 msgstr "annullér"
1602
1603 #: xboard.c:5098 xboard.c:6991 xboard.c:7005
1604 msgid "Error"
1605 msgstr "Fejl"
1606
1607 #: xboard.c:5098
1608 msgid "Can't open file"
1609 msgstr "Kan ikke åbne fil"
1610
1611 #: xboard.c:5103
1612 msgid "Failed to open file"
1613 msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
1614
1615 #: xboard.c:5132
1616 msgid "Promotion"
1617 msgstr "Bondeforvandling"
1618
1619 #: xboard.c:5141
1620 msgid "Promote to what?"
1621 msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
1622
1623 #: xboard.c:5148
1624 msgid "Warlord"
1625 msgstr ""
1626
1627 #: xboard.c:5150
1628 msgid "General"
1629 msgstr ""
1630
1631 #: xboard.c:5152
1632 msgid "Lieutenant"
1633 msgstr ""
1634
1635 #: xboard.c:5154
1636 msgid "Captain"
1637 msgstr ""
1638
1639 #: xboard.c:5184 xboard.c:5243
1640 msgid "Defer"
1641 msgstr ""
1642
1643 #: xboard.c:5306
1644 msgid "ok"
1645 msgstr "o.k."
1646
1647 #: xboard.c:5503
1648 msgid "Load game file name?"
1649 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
1650
1651 #: xboard.c:5569
1652 msgid "Load position file name?"
1653 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
1654
1655 #: xboard.c:5578
1656 msgid "Save game file name?"
1657 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
1658
1659 #: xboard.c:5590
1660 msgid "Save position file name?"
1661 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
1662
1663 #: xboard.c:5821
1664 msgid "Can't open temp file"
1665 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
1666
1667 #: xboard.c:5911
1668 #, c-format
1669 msgid "You are not observing a game"
1670 msgstr "Du observerer ikke et parti"
1671
1672 #: xboard.c:5916
1673 #, c-format
1674 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
1675 msgstr "Fandt uventet aktiv ICS-motoranalyse\n"
1676
1677 #: xboard.c:5930
1678 #, c-format
1679 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
1680 msgstr "Starter ICS-motoranalyse ...\n"
1681
1682 #: xboard.c:6831
1683 msgid " (with Zippy code)"
1684 msgstr ""
1685
1686 #: xboard.c:6836
1687 #, c-format
1688 msgid ""
1689 "%s%s\n"
1690 "\n"
1691 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
1692 "Enhancements Copyright 1992-2009 Free Software Foundation\n"
1693 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
1694 "\n"
1695 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
1696 "information."
1697 msgstr ""
1698
1699 #: xboard.c:7028
1700 msgid "Fatal Error"
1701 msgstr "Fatal fejl"
1702
1703 #: xboard.c:7028
1704 msgid "Exiting"
1705 msgstr "Afslutter"
1706
1707 #: xboard.c:7038
1708 msgid "Information"
1709 msgstr "Meddelelse"
1710
1711 #: xboard.c:7045
1712 msgid "Note"
1713 msgstr "Notits"
1714
1715 #: xboard.c:7095
1716 #, c-format
1717 msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
1718 msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
1719
1720 #: xboard.c:7128
1721 msgid "Error writing to chess program"
1722 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
1723
1724 #: xboard.c:7180
1725 msgid "enter"
1726 msgstr "udfør"
1727
1728 #: xboard.c:7384
1729 #, c-format
1730 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
1731 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
1732
1733 #: xboard.c:7778
1734 msgid "Socket support is not configured in"
1735 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
1736
1737 #: xboard.c:7869
1738 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
1739 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
1740
1741 #: xboard.c:8649
1742 #, c-format
1743 msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
1744 msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
1745
1746 #: xboard.c:8650
1747 #, c-format
1748 msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
1749 msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
1750
1751 #: xengineoutput.c:145
1752 #, c-format
1753 msgid "Error %d loading icon image\n"
1754 msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
1755
1756 # NPS = Nodes pr. second
1757 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
1758 #: xengineoutput.c:358
1759 msgid "NPS"
1760 msgstr "SPS"
1761
1762 #: xengineoutput.c:537
1763 msgid "Engine output"
1764 msgstr "Output fra motor"
1765
1766 #: xengineoutput.c:537
1767 msgid "This feature is experimental"
1768 msgstr "Denne funktion er eksperimental"
1769
1770 #: xevalgraph.c:95
1771 msgid "Evaluation graph"
1772 msgstr "Evalueringsgraf"
1773
1774 #: xgamelist.c:114
1775 msgid "no games matched your request"
1776 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
1777
1778 #: xgamelist.c:193 xgamelist.c:423
1779 msgid "thresholds"
1780 msgstr "grænseværdier"
1781
1782 #: xgamelist.c:204 xgamelist.c:450 xgamelist.c:457
1783 msgid "find position"
1784 msgstr "find stilling"
1785
1786 #: xgamelist.c:215 xgamelist.c:435
1787 msgid "next"
1788 msgstr "næste"
1789
1790 #: xgamelist.c:228 xgamelist.c:419
1791 msgid "close"
1792 msgstr "luk"
1793
1794 #: xgamelist.c:240
1795 msgid "Filter:"
1796 msgstr "Filter:"
1797
1798 #: xgamelist.c:258
1799 msgid "filtertext"
1800 msgstr "filtertekst"
1801
1802 #: xgamelist.c:271 xgamelist.c:449
1803 msgid "apply"
1804 msgstr "anvend"
1805
1806 #: xgamelist.c:362
1807 #, c-format
1808 msgid "Scanning through games (%d)"
1809 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
1810
1811 #: xgamelist.c:386
1812 msgid "previous page"
1813 msgstr "forrige side"
1814
1815 #: xgamelist.c:389
1816 msgid "next page"
1817 msgstr "næste side"
1818
1819 #: xgamelist.c:429
1820 msgid "load"
1821 msgstr "indlæs"
1822
1823 #: xgamelist.c:432
1824 msgid "No game selected"
1825 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
1826
1827 #: xgamelist.c:438
1828 msgid "Can't go forward any further"
1829 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
1830
1831 #: xgamelist.c:442
1832 msgid "prev"
1833 msgstr "forrige"
1834
1835 #: xgamelist.c:541
1836 msgid "There is no game list"
1837 msgstr "Der er ingen partiliste"
1838
1839 #: xgamelist.c:679
1840 #, fuzzy
1841 msgid "Game list not loaded or empty"
1842 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
1843
1844 #: xgamelist.c:775
1845 msgid "No tag selected"
1846 msgstr "Ingen overskrift valgt"
1847
1848 #: xgamelist.c:779 xgamelist.c:864
1849 msgid "down"
1850 msgstr "ned"
1851
1852 #: xgamelist.c:784 xgamelist.c:853
1853 msgid "up"
1854 msgstr "op"
1855
1856 #: xgamelist.c:789 xgamelist.c:842
1857 msgid "factory"
1858 msgstr "standard"
1859
1860 #: xgamelist.c:815
1861 #, fuzzy
1862 msgid "Game-list options"
1863 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
1864
1865 #: xhistory.c:145
1866 msgid "Move list"
1867 msgstr "Trækliste"
1868
1869 # Lille begyndelsesbogstav med vilje
1870 #: xoptions.c:303
1871 msgid "First Engine"
1872 msgstr "første motor"
1873
1874 # Lille begyndelsesbogstav med vilje
1875 #: xoptions.c:303
1876 msgid "Second Engine"
1877 msgstr "anden motor"
1878
1879 #: xoptions.c:352
1880 msgid "Tournament file:"
1881 msgstr "Turneringsfil:"
1882
1883 #: xoptions.c:353
1884 msgid "Sync after round    (for concurrent playing of a single"
1885 msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
1886
1887 #: xoptions.c:354
1888 msgid "Sync after cycle      tourney with multiple XBoards)"
1889 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
1890
1891 #: xoptions.c:355
1892 #, fuzzy
1893 msgid "Tourney participants:"
1894 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
1895
1896 #: xoptions.c:356
1897 msgid "Select Engine:"
1898 msgstr "Vælg motor:"
1899
1900 #: xoptions.c:357
1901 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
1902 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = simultan):"
1903
1904 #: xoptions.c:358
1905 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
1906 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
1907
1908 #: xoptions.c:359
1909 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
1910 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
1911
1912 #: xoptions.c:360
1913 msgid "Pause between Match Games (msec):"
1914 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
1915
1916 #: xoptions.c:361
1917 msgid "Save Tourney Games on:"
1918 msgstr "Gem turneringspartier i:"
1919
1920 #: xoptions.c:362
1921 msgid "Game File with Opening Lines:"
1922 msgstr "Partifil med åbninger:"
1923
1924 #: xoptions.c:363
1925 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1926 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1927
1928 #: xoptions.c:364
1929 msgid "File with Start Positions:"
1930 msgstr "Fil med startstillinger:"
1931
1932 #: xoptions.c:365
1933 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1934 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1935
1936 #: xoptions.c:366
1937 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
1938 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
1939
1940 #: xoptions.c:367
1941 msgid "Disable own engine books by default"
1942 msgstr "Deaktivér motors egen åbningsbog som standard"
1943
1944 #: xoptions.c:368
1945 msgid "Replace Engine"
1946 msgstr "Udskift motor"
1947
1948 #: xoptions.c:369
1949 msgid "Upgrade Engine"
1950 msgstr "Opgradér motor"
1951
1952 #: xoptions.c:382
1953 msgid "Absolute Analysis Scores"
1954 msgstr "Absolutte analysescorer"
1955
1956 #: xoptions.c:383
1957 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
1958 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
1959
1960 #: xoptions.c:385
1961 msgid "Animate Moving"
1962 msgstr "Animeret flytning"
1963
1964 #: xoptions.c:386
1965 msgid "Auto Flag"
1966 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
1967
1968 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
1969 #: xoptions.c:389
1970 msgid "Drop Menu"
1971 msgstr "Placér brik-menu"
1972
1973 #: xoptions.c:390
1974 msgid "Hide Thinking from Human"
1975 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
1976
1977 #: xoptions.c:391
1978 msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
1979 msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"
1980
1981 #: xoptions.c:393
1982 msgid "Highlight with Arrow"
1983 msgstr "Fremhæv med pil"
1984
1985 #: xoptions.c:396
1986 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
1987 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
1988
1989 # ... mens modstanderen er i trækket
1990 #: xoptions.c:397 xoptions.c:504
1991 msgid "Ponder Next Move"
1992 msgstr "Spekulér på næste træk"
1993
1994 #: xoptions.c:398
1995 msgid "Popup Exit Messages"
1996 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1997
1998 #: xoptions.c:400
1999 msgid "Scores in Move List"
2000 msgstr "Scorer i trækliste"
2001
2002 #: xoptions.c:401
2003 msgid "Show Coordinates"
2004 msgstr "Vis koordinater"
2005
2006 #: xoptions.c:402
2007 msgid "Show Target Squares"
2008 msgstr "Vis målfelter"
2009
2010 #: xoptions.c:403
2011 msgid "Test Legality"
2012 msgstr "Test lovlighed"
2013
2014 #: xoptions.c:404
2015 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
2016 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
2017
2018 #: xoptions.c:405
2019 msgid "Flash Rate (high = fast):"
2020 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
2021
2022 #: xoptions.c:406
2023 msgid "Animation Speed (high = slow):"
2024 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
2025
2026 #: xoptions.c:407
2027 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
2028 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
2029
2030 #: xoptions.c:423
2031 #, c-format
2032 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
2033 msgstr "Advarsel: den anden motor (%s )understøtter ikke dette!"
2034
2035 #: xoptions.c:444
2036 msgid "normal"
2037 msgstr "normal"
2038
2039 #: xoptions.c:445
2040 msgid "fairy"
2041 msgstr ""
2042
2043 #: xoptions.c:446
2044 msgid "FRC"
2045 msgstr "skak960"
2046
2047 #: xoptions.c:447
2048 msgid "Seirawan"
2049 msgstr ""
2050
2051 #: xoptions.c:448
2052 msgid "wild castle"
2053 msgstr ""
2054
2055 #: xoptions.c:449
2056 msgid "Superchess"
2057 msgstr ""
2058
2059 #: xoptions.c:450
2060 msgid "no castle"
2061 msgstr ""
2062
2063 #: xoptions.c:451
2064 msgid "crazyhouse"
2065 msgstr ""
2066
2067 #: xoptions.c:452
2068 msgid "knightmate"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: xoptions.c:453
2072 msgid "bughouse"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: xoptions.c:454
2076 msgid "berolina"
2077 msgstr ""
2078
2079 #: xoptions.c:455
2080 msgid "shogi (9x9)"
2081 msgstr ""
2082
2083 #: xoptions.c:456
2084 msgid "cylinder"
2085 msgstr ""
2086
2087 #: xoptions.c:457
2088 msgid "xiangqi (9x10)"
2089 msgstr ""
2090
2091 #: xoptions.c:458
2092 msgid "shatranj"
2093 msgstr ""
2094
2095 #: xoptions.c:459
2096 msgid "courier (12x8)"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: xoptions.c:460
2100 msgid "makruk"
2101 msgstr ""
2102
2103 #: xoptions.c:461
2104 msgid "Great Shatranj (10x8)"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: xoptions.c:462
2108 msgid "atomic"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: xoptions.c:463
2112 msgid "falcon (10x8)"
2113 msgstr ""
2114
2115 #: xoptions.c:464
2116 msgid "two kings"
2117 msgstr ""
2118
2119 #: xoptions.c:465
2120 msgid "Capablanca (10x8)"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: xoptions.c:466
2124 msgid "3-checks"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: xoptions.c:467
2128 msgid "Gothic (10x8)"
2129 msgstr ""
2130
2131 #: xoptions.c:468
2132 msgid "suicide"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: xoptions.c:469
2136 msgid "janus (10x8)"
2137 msgstr ""
2138
2139 #: xoptions.c:470
2140 msgid "give-away"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: xoptions.c:471
2144 msgid "CRC (10x8)"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: xoptions.c:472
2148 msgid "losers"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: xoptions.c:473
2152 msgid "grand (10x10)"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: xoptions.c:474
2156 msgid "Spartan"
2157 msgstr ""
2158
2159 #: xoptions.c:475
2160 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
2161 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
2162
2163 #: xoptions.c:476
2164 msgid "Number of Board Ranks:"
2165 msgstr "Antal brætrækker:"
2166
2167 #: xoptions.c:477
2168 msgid "Number of Board Files:"
2169 msgstr "Antal brætlinjer:"
2170
2171 #: xoptions.c:478
2172 msgid "Holdings Size:"
2173 msgstr "Depotstørrelse:"
2174
2175 #: xoptions.c:480
2176 msgid ""
2177 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
2178 "pieces only have built-in bitmaps\n"
2179 "for -boardSize middling, bulky and\n"
2180 "petite, and substitute king or amazon\n"
2181 "for missing bitmaps. (See manual.)"
2182 msgstr ""
2183 "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
2184 "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
2185 "for -boardSize middling, bulky og\n"
2186 "petite, og bruger konge eller amazone\n"
2187 "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
2188
2189 #: xoptions.c:505
2190 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
2191 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. motor:"
2192
2193 #: xoptions.c:506
2194 msgid "Polygot Directory:"
2195 msgstr "Polyglot-katalog:"
2196
2197 #: xoptions.c:507
2198 msgid "Hash-Table Size (MB):"
2199 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
2200
2201 #: xoptions.c:508
2202 msgid "Nalimov EGTB Path:"
2203 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
2204
2205 #: xoptions.c:509
2206 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
2207 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
2208
2209 #: xoptions.c:510
2210 msgid "Use GUI Book"
2211 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
2212
2213 #: xoptions.c:511
2214 msgid "Opening-Book Filename:"
2215 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
2216
2217 #: xoptions.c:512
2218 msgid "Book Depth (moves):"
2219 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
2220
2221 #: xoptions.c:513
2222 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
2223 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
2224
2225 #: xoptions.c:514
2226 msgid "Engine #1 Has Own Book"
2227 msgstr "Motor nr. 1 har egen åbningsbog"
2228
2229 #: xoptions.c:515
2230 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
2231 msgstr "Motor nr. 2 har egen åbningsbog"
2232
2233 #: xoptions.c:520
2234 msgid "Detect all Mates"
2235 msgstr "Find alle matter"
2236
2237 #: xoptions.c:521
2238 msgid "Verify Engine Result Claims"
2239 msgstr "Verificér motors påstand om resultat"
2240
2241 #: xoptions.c:522
2242 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
2243 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
2244
2245 #: xoptions.c:523
2246 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
2247 msgstr "Bedøm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
2248
2249 #: xoptions.c:524
2250 msgid "N-Move Rule:"
2251 msgstr "N-træksregel:"
2252
2253 #: xoptions.c:525
2254 msgid "N-fold Repeats:"
2255 msgstr "N-gange gentagelser:"
2256
2257 #: xoptions.c:526
2258 msgid "Draw after N Moves Total:"
2259 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
2260
2261 #: xoptions.c:527
2262 msgid "Win / Loss Threshold:"
2263 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
2264
2265 #: xoptions.c:528
2266 msgid "Negate Score of Engine #1"
2267 msgstr "Negér motor nr. 1's score"
2268
2269 #: xoptions.c:529
2270 msgid "Negate Score of Engine #2"
2271 msgstr "Negér motor nr. 2's score"
2272
2273 #: xoptions.c:540
2274 msgid "Auto-Kibitz"
2275 msgstr "Send kommentarer fra motor"
2276
2277 #: xoptions.c:541
2278 msgid "Auto-Comment"
2279 msgstr "Gem kommentarer til træk"
2280
2281 #: xoptions.c:542
2282 msgid "Auto-Observe"
2283 msgstr "Observér automatisk"
2284
2285 #: xoptions.c:543
2286 msgid "Auto-Raise Board"
2287 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
2288
2289 #: xoptions.c:544
2290 msgid "Background Observe while Playing"
2291 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
2292
2293 #: xoptions.c:545
2294 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
2295 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
2296
2297 #: xoptions.c:546
2298 msgid "Get Move List"
2299 msgstr "Hent trækliste"
2300
2301 #: xoptions.c:547
2302 msgid "Quiet Play"
2303 msgstr "Stille spil"
2304
2305 #: xoptions.c:548
2306 msgid "Seek Graph"
2307 msgstr "Søgegraf"
2308
2309 #: xoptions.c:549
2310 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
2311 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
2312
2313 #: xoptions.c:550
2314 msgid "Premove"
2315 msgstr "Forhåndstræk"
2316
2317 #: xoptions.c:551
2318 msgid "Premove for White"
2319 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
2320
2321 #: xoptions.c:552
2322 msgid "First White Move:"
2323 msgstr "Hvids første træk:"
2324
2325 #: xoptions.c:553
2326 msgid "Premove for Black"
2327 msgstr "Forhåndstræk for sort"
2328
2329 #: xoptions.c:554
2330 msgid "First Black Move:"
2331 msgstr "Sorts første træk:"
2332
2333 #: xoptions.c:556
2334 msgid "Alarm"
2335 msgstr "Alarm"
2336
2337 #: xoptions.c:557
2338 msgid "Alarm Time (msec):"
2339 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
2340
2341 #: xoptions.c:559
2342 msgid "Colorize Messages"
2343 msgstr "Farv meddelelser"
2344
2345 #: xoptions.c:560
2346 msgid "Shout Text Colors:"
2347 msgstr "Tekstfarver for råb:"
2348
2349 #: xoptions.c:561
2350 msgid "S-Shout Text Colors:"
2351 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
2352
2353 #: xoptions.c:562
2354 msgid "Channel #1 Text Colors:"
2355 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
2356
2357 #: xoptions.c:563
2358 msgid "Other Channel Text Colors:"
2359 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
2360
2361 #: xoptions.c:564
2362 msgid "Kibitz Text Colors:"
2363 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
2364
2365 #: xoptions.c:565
2366 msgid "Tell Text Colors:"
2367 msgstr "Tekstfarver for tale:"
2368
2369 #: xoptions.c:566
2370 msgid "Challenge Text Colors:"
2371 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
2372
2373 #: xoptions.c:567
2374 msgid "Request Text Colors:"
2375 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
2376
2377 #: xoptions.c:568
2378 msgid "Seek Text Colors:"
2379 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
2380
2381 #: xoptions.c:572
2382 msgid "Exact position match"
2383 msgstr "Eksakt stilling"
2384
2385 #: xoptions.c:572
2386 msgid "Shown position is subset"
2387 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
2388
2389 #: xoptions.c:572
2390 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
2391 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
2392
2393 #: xoptions.c:573
2394 msgid "Same material"
2395 msgstr "Samme materiale"
2396
2397 #: xoptions.c:573
2398 msgid "Material range (top board half optional)"
2399 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
2400
2401 #: xoptions.c:573
2402 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
2403 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
2404
2405 #: xoptions.c:584
2406 msgid "Auto-Display Tags"
2407 msgstr "Automatisk visning af partidata"
2408
2409 #: xoptions.c:585
2410 msgid "Auto-Display Comment"
2411 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
2412
2413 #: xoptions.c:586
2414 msgid ""
2415 "Auto-Play speed of loaded games\n"
2416 "(0 = instant, -1 = off):"
2417 msgstr ""
2418 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
2419 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
2420
2421 #: xoptions.c:587
2422 msgid "Seconds per Move:"
2423 msgstr "Sekunder pr. træk:"
2424
2425 #: xoptions.c:588
2426 msgid ""
2427 "\n"
2428 "Thresholds for position filtering in game list:"
2429 msgstr ""
2430 "\n"
2431 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
2432
2433 #: xoptions.c:589
2434 msgid "Elo of strongest player at least:"
2435 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
2436
2437 #: xoptions.c:590
2438 msgid "Elo of weakest player at least:"
2439 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
2440
2441 #: xoptions.c:591
2442 msgid "No games before year:"
2443 msgstr "Ingen partier før år:"
2444
2445 #: xoptions.c:592
2446 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
2447 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
2448
2449 #: xoptions.c:593
2450 msgid "Seach mode:"
2451 msgstr "Søgemetode:"
2452
2453 #: xoptions.c:594
2454 msgid "Also match reversed colors"
2455 msgstr "Match også omvendte farver"
2456
2457 #: xoptions.c:595
2458 msgid "Also match left-right flipped position"
2459 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
2460
2461 #: xoptions.c:600
2462 msgid "Auto-Save Games"
2463 msgstr "Gem partier automatisk"
2464
2465 #: xoptions.c:601
2466 msgid "Save Games on File:"
2467 msgstr "Gem partier i filen:"
2468
2469 #: xoptions.c:602
2470 msgid "Save Final Positions on File:"
2471 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
2472
2473 #: xoptions.c:603
2474 msgid "PGN Event Header:"
2475 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
2476
2477 #: xoptions.c:604
2478 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
2479 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
2480
2481 #: xoptions.c:605
2482 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
2483 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
2484
2485 #: xoptions.c:606
2486 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
2487 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info in PGN      "
2488
2489 #: xoptions.c:611
2490 msgid "No Sound"
2491 msgstr "Ingen lyd"
2492
2493 #: xoptions.c:612
2494 msgid "Default Beep"
2495 msgstr "Standard bip"
2496
2497 #: xoptions.c:613
2498 msgid "Above WAV File"
2499 msgstr "WAV-filen ovenfor"
2500
2501 #: xoptions.c:614
2502 msgid "Car Horn"
2503 msgstr "Bilhorn"
2504
2505 #: xoptions.c:615
2506 msgid "Cymbal"
2507 msgstr "Bækken"
2508
2509 #: xoptions.c:616
2510 msgid "Ding"
2511 msgstr "Ding"
2512
2513 #: xoptions.c:617
2514 msgid "Gong"
2515 msgstr "Gongon"
2516
2517 #: xoptions.c:618
2518 msgid "Laser"
2519 msgstr "Laser"
2520
2521 #: xoptions.c:619
2522 msgid "Penalty"
2523 msgstr "Straffe"
2524
2525 #: xoptions.c:620
2526 msgid "Phone"
2527 msgstr "Telefon"
2528
2529 #: xoptions.c:621
2530 msgid "Pop"
2531 msgstr "Plop"
2532
2533 #: xoptions.c:622
2534 msgid "Slap"
2535 msgstr "Slag"
2536
2537 #: xoptions.c:623
2538 msgid "Wood Thunk"
2539 msgstr "Dunk"
2540
2541 #: xoptions.c:625
2542 msgid "User File"
2543 msgstr "Brugerfil"
2544
2545 #: xoptions.c:653
2546 msgid "Sound Program:"
2547 msgstr "Lydprogram:"
2548
2549 #: xoptions.c:654
2550 msgid "Sounds Directory:"
2551 msgstr "Lydkatalog:"
2552
2553 #: xoptions.c:655
2554 msgid "User WAV File:"
2555 msgstr "Bruger WAV-fil:"
2556
2557 #: xoptions.c:656
2558 msgid "Try-Out Sound:"
2559 msgstr "Afprøv lyd:"
2560
2561 #: xoptions.c:657
2562 msgid "Play"
2563 msgstr "Afspil"
2564
2565 #: xoptions.c:658
2566 msgid "Move:"
2567 msgstr "Træk:"
2568
2569 #: xoptions.c:659
2570 msgid "Win:"
2571 msgstr "Gevinst:"
2572
2573 #: xoptions.c:660
2574 msgid "Lose:"
2575 msgstr "Tab:"
2576
2577 #: xoptions.c:661
2578 msgid "Draw:"
2579 msgstr "Remis:"
2580
2581 #: xoptions.c:662
2582 msgid "Unfinished:"
2583 msgstr "Uafsluttet:"
2584
2585 #: xoptions.c:663
2586 msgid "Alarm:"
2587 msgstr "Alarm:"
2588
2589 #: xoptions.c:664
2590 msgid "Shout:"
2591 msgstr "Råb:"
2592
2593 #: xoptions.c:665
2594 msgid "S-Shout:"
2595 msgstr "S-råb:"
2596
2597 #: xoptions.c:666
2598 msgid "Channel:"
2599 msgstr "Kanal:"
2600
2601 #: xoptions.c:667
2602 msgid "Channel 1:"
2603 msgstr "Kanal 1:"
2604
2605 #: xoptions.c:668
2606 msgid "Tell:"
2607 msgstr "Tale:"
2608
2609 #: xoptions.c:669
2610 msgid "Kibitz:"
2611 msgstr "Kommentar:"
2612
2613 #: xoptions.c:670
2614 msgid "Challenge:"
2615 msgstr "Udfodring:"
2616
2617 #: xoptions.c:671
2618 msgid "Request:"
2619 msgstr "Forespøgsel:"
2620
2621 #: xoptions.c:672
2622 msgid "Seek:"
2623 msgstr "Søgning:"
2624
2625 #: xoptions.c:752
2626 msgid "White Piece Color:"
2627 msgstr "Farve for hvide brikker:"
2628
2629 #: xoptions.c:754 xoptions.c:760 xoptions.c:766 xoptions.c:772 xoptions.c:778
2630 #: xoptions.c:784
2631 msgid "R"
2632 msgstr ""
2633
2634 #: xoptions.c:755 xoptions.c:761 xoptions.c:767 xoptions.c:773 xoptions.c:779
2635 #: xoptions.c:785
2636 msgid "G"
2637 msgstr ""
2638
2639 #: xoptions.c:756 xoptions.c:762 xoptions.c:768 xoptions.c:774 xoptions.c:780
2640 #: xoptions.c:786
2641 msgid "B"
2642 msgstr ""
2643
2644 #: xoptions.c:757 xoptions.c:763 xoptions.c:769 xoptions.c:775 xoptions.c:781
2645 #: xoptions.c:787
2646 msgid "D"
2647 msgstr ""
2648
2649 #: xoptions.c:758
2650 msgid "Black Piece Color:"
2651 msgstr "Farve for sorte brikker:"
2652
2653 #: xoptions.c:764
2654 msgid "Light Square Color:"
2655 msgstr "Farve for lyse felter:"
2656
2657 #: xoptions.c:770
2658 msgid "Dark Square Color:"
2659 msgstr "Farve for mørke felter:"
2660
2661 #: xoptions.c:776
2662 msgid "Highlight Color:"
2663 msgstr "Farve til fremhævelse:"
2664
2665 #: xoptions.c:782
2666 msgid "Premove Highlight Color:"
2667 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
2668
2669 #: xoptions.c:788
2670 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
2671 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
2672
2673 #: xoptions.c:790
2674 msgid "Mono Mode"
2675 msgstr "Monokrom-tilstand"
2676
2677 #: xoptions.c:791
2678 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
2679 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
2680
2681 #: xoptions.c:792
2682 msgid "Use Board Textures"
2683 msgstr "Brug brætteksturer"
2684
2685 #: xoptions.c:793
2686 msgid "Light-Squares Texture File:"
2687 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
2688
2689 #: xoptions.c:794
2690 msgid "Dark-Squares Texture File:"
2691 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
2692
2693 #: xoptions.c:795
2694 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
2695 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
2696
2697 #: xoptions.c:796
2698 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
2699 msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
2700
2701 #: xoptions.c:944
2702 msgid "Engine has no options"
2703 msgstr "Motor har ingen tilvalg"
2704
2705 #: xoptions.c:1037
2706 msgid "browse"
2707 msgstr "gennemse"
2708
2709 #: xoptions.c:1248
2710 msgid "ICS Options"
2711 msgstr "ICS-indstillinger"
2712
2713 #: xoptions.c:1258
2714 msgid "Load Game Options"
2715 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
2716
2717 #: xoptions.c:1267
2718 msgid "Save Game Options"
2719 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
2720
2721 #: xoptions.c:1277
2722 msgid "Sound Options"
2723 msgstr "Lydindstillinger"
2724
2725 #: xoptions.c:1286
2726 msgid "Board Options"
2727 msgstr "Brætindstillinger"
2728
2729 #: xoptions.c:1295
2730 #, fuzzy
2731 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
2732 msgstr "Bedøm hvid gevinst"
2733
2734 #: xoptions.c:1306
2735 msgid "Common Engine Settings"
2736 msgstr "Fælles motorindstillinger"
2737
2738 #: xoptions.c:1315
2739 msgid "New Variant"
2740 msgstr "Ny variant"
2741
2742 #: xoptions.c:1325
2743 msgid "General Options"
2744 msgstr "Generelle indstillinger"
2745
2746 #: xoptions.c:1339
2747 msgid "Match Options"
2748 msgstr "Matchindstillinger"
2749
2750 #: xoptions.c:1441
2751 msgid "clear"
2752 msgstr ""
2753
2754 #: xoptions.c:1442 xoptions.c:1494
2755 msgid "save changes"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: xoptions.c:1501
2759 msgid "Edit book"
2760 msgstr "Redigér åbningsbog"
2761
2762 #: xoptions.c:1541
2763 msgid "ICS input box"
2764 msgstr "ICS-inputboks"
2765
2766 #: xoptions.c:1568
2767 msgid "Type a move"
2768 msgstr "Tast et træk"
2769
2770 #: xoptions.c:1599
2771 msgid "Engine Settings"
2772 msgstr "Motorindstillinger"
2773
2774 #: xoptions.c:1629
2775 msgid "Select engine from list:"
2776 msgstr "Vælg motor fra liste:"
2777
2778 #: xoptions.c:1630
2779 msgid "or specify one below:"
2780 msgstr "eller specificér en herunder:"
2781
2782 #: xoptions.c:1631
2783 msgid "Nickname (optional):"
2784 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
2785
2786 #: xoptions.c:1632
2787 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
2788 msgstr "Brug kaldenavn i PGN som spillerbetegnelse i partier mellem motorer"
2789
2790 #: xoptions.c:1633
2791 msgid "Engine Directory:"
2792 msgstr "Motorkatalog:"
2793
2794 #: xoptions.c:1634
2795 msgid "Engine Command:"
2796 msgstr "Motorkommando:"
2797
2798 #: xoptions.c:1635
2799 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
2800 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra motorsti når ikke udfyldt)"
2801
2802 #: xoptions.c:1636
2803 msgid "UCI"
2804 msgstr "UCI"
2805
2806 #: xoptions.c:1637
2807 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
2808 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige motorfunktioner)"
2809
2810 #: xoptions.c:1638
2811 msgid "Must not use GUI book"
2812 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
2813
2814 #: xoptions.c:1639
2815 msgid "Add this engine to the list"
2816 msgstr "Tilføj denne motor til listen"
2817
2818 #: xoptions.c:1640
2819 msgid "Force current variant with this engine"
2820 msgstr "Brug aktuelle variant med denne motor"
2821
2822 #: xoptions.c:1641
2823 msgid "Load mentioned engine as"
2824 msgstr "Indlæs nævnte motor som"
2825
2826 #: xoptions.c:1658
2827 msgid "Load engine"
2828 msgstr "Indlæs motor"
2829
2830 #: xoptions.c:1679
2831 msgid "shuffle"
2832 msgstr ""
2833
2834 #: xoptions.c:1680
2835 msgid "Start-position number:"
2836 msgstr "Startstillingsnummer:"
2837
2838 #: xoptions.c:1681
2839 msgid "randomize"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: xoptions.c:1682
2843 msgid "pick fixed"
2844 msgstr ""
2845
2846 #: xoptions.c:1701
2847 msgid "New Shuffle Game"
2848 msgstr "Nyt blandet parti"
2849
2850 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2851 #: xoptions.c:1748
2852 msgid "classical"
2853 msgstr "Klassisk"
2854
2855 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2856 #: xoptions.c:1749
2857 msgid "incremental"
2858 msgstr "Tillægstid"
2859
2860 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2861 #: xoptions.c:1750
2862 msgid "fixed max"
2863 msgstr "Maks. pr. træk"
2864
2865 #: xoptions.c:1751
2866 msgid "Moves per session:"
2867 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
2868
2869 #: xoptions.c:1752
2870 msgid "Initial time (min):"
2871 msgstr "Tid fra start (minutter):"
2872
2873 #: xoptions.c:1753
2874 msgid "Increment or max (sec/move):"
2875 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
2876
2877 #: xoptions.c:1754
2878 msgid "Time-Odds factors:"
2879 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
2880
2881 #: xoptions.c:1755
2882 msgid "Engine #1"
2883 msgstr "Motor nr. 1"
2884
2885 #: xoptions.c:1756
2886 msgid "Engine #2 / Human"
2887 msgstr "Motor nr. 2 / menneske"
2888
2889 #: xoptions.c:1766 xoptions.c:1769 xoptions.c:1774 xoptions.c:1775
2890 msgid "Unused"
2891 msgstr "Ubrugt"
2892
2893 #: xoptions.c:1790
2894 msgid "Time Control"
2895 msgstr "Betænkningstid"