9e87627d1f0896054b2c8d4fa40e4a373fae0de5
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Sprogbrug:
10 # Chess engine, engine, chess program, chess machine: Disse bruges i flæng
11 #    i originalen. Er oversat til skakprogram.
12 # Pairing engine: Paringsprogram
13 #
14 # Korrektur og gode forslag:
15 # Morten Bo Johansen, dec. 2011
16 # Joe Dalton, feb. 2012
17 #
18 # Oversætter:
19 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011, 2012.
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20120304\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
24 "POT-Creation-Date: 2016-03-13 10:33-0700\n"
25 "PO-Revision-Date: 2012-03-06 12:27+0100\n"
26 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
27 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
28 "Language: da\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
33 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
34
35 #: args.h:845
36 #, c-format
37 msgid "%s in settings file\n"
38 msgstr "%s i indstillingsfil\n"
39
40 #: args.h:879
41 #, c-format
42 msgid "Bad integer value %s"
43 msgstr "Forkert heltalsværdi %s"
44
45 #: args.h:985 args.h:1246
46 #, c-format
47 msgid "Unrecognized argument %s"
48 msgstr "Ikke genkendt argument %s"
49
50 #: args.h:1016
51 #, c-format
52 msgid "No value provided for argument %s"
53 msgstr "Ingen værdi givet for argumentet %s"
54
55 #: args.h:1076
56 #, c-format
57 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
58 msgstr "Ukomplet \\-undvigesekvens i værdi for %s"
59
60 #: args.h:1187
61 #, c-format
62 msgid "Failed to open indirection file %s"
63 msgstr "Åbning af inkluderet fil \"%s\" mislykkedes"
64
65 #: args.h:1204
66 #, c-format
67 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
68 msgstr "Ikke genkendt boolesk argumentværdi %s"
69
70 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
71 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
72 #: backend.c:811
73 msgid "first"
74 msgstr "første"
75
76 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
77 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
78 #: backend.c:814
79 msgid "second"
80 msgstr "det andet"
81
82 #: backend.c:897
83 #, c-format
84 msgid "protocol version %d not supported"
85 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
86
87 #: backend.c:1003
88 msgid "You did not specify the engine executable"
89 msgstr "Du angav ikke et kørbart skakprogram"
90
91 #: backend.c:1061
92 #, c-format
93 msgid "bad timeControl option %s"
94 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
95
96 #: backend.c:1076
97 #, c-format
98 msgid "bad searchTime option %s"
99 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
100
101 #: backend.c:1182
102 #, c-format
103 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
104 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
105
106 #: backend.c:1200
107 #, c-format
108 msgid "Unknown variant name %s"
109 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
110
111 #: backend.c:1455
112 msgid "Starting chess program"
113 msgstr "Starter skakprogram"
114
115 #: backend.c:1478
116 msgid "Bad game file"
117 msgstr "Fejl i partifil"
118
119 #: backend.c:1485
120 msgid "Bad position file"
121 msgstr "Fejl i stillingsfil"
122
123 #: backend.c:1499
124 msgid "Pick new game"
125 msgstr "Vælg nyt spil"
126
127 # cycle = runde?
128 #: backend.c:1568
129 #, fuzzy
130 msgid ""
131 "You restarted an already completed tourney.\n"
132 "One more cycle will now be added to it.\n"
133 "Games commence in 10 sec."
134 msgstr ""
135 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
136 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
137 "Partierne starter om 10 sekunder"
138
139 #: backend.c:1575
140 #, c-format
141 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
142 msgstr "Alle partier i turneringen \"%s\" er allerede færdige eller i gang"
143
144 #: backend.c:1582
145 msgid "Can't have a match with no chess programs"
146 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
147
148 #: backend.c:1636
149 #, c-format
150 msgid "Could not open comm port %s"
151 msgstr "Kunne ikke åbne seriel port %s"
152
153 #: backend.c:1639
154 #, c-format
155 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
156 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
157
158 #: backend.c:1695
159 #, c-format
160 msgid "Unknown initialMode %s"
161 msgstr "Ukendt initialMode %s"
162
163 #: backend.c:1721
164 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
165 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
166
167 #: backend.c:1749
168 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
169 msgstr "Analysetilstand kræver et skakprogram"
170
171 #: backend.c:1753
172 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
173 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
174
175 #: backend.c:1764
176 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
177 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver et skakprogram"
178
179 #: backend.c:1769
180 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
181 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
182
183 #: backend.c:1776
184 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
185 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver et skakprogram"
186
187 #: backend.c:1781
188 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
189 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
190
191 #: backend.c:1788
192 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
193 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver et skakprogram"
194
195 #: backend.c:1793
196 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
197 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
198
199 #: backend.c:1804
200 msgid "Training mode requires a game file"
201 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
202
203 #: backend.c:1967 backend.c:2022 backend.c:2045 backend.c:2447
204 msgid "Error writing to ICS"
205 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
206
207 #: backend.c:1982
208 msgid "Error reading from keyboard"
209 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
210
211 #: backend.c:1985
212 msgid "Got end of file from keyboard"
213 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
214
215 #: backend.c:2293
216 #, c-format
217 msgid "Unknown wild type %d"
218 msgstr "Ukendt vild type %d"
219
220 #: backend.c:2364 usystem.c:317
221 msgid "Error writing to display"
222 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
223
224 #. TRANSLATORS: to 'kibitz' is to send a message to all players and the game observers
225 #: backend.c:3132
226 #, c-format
227 msgid "your opponent kibitzes: %s"
228 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
229
230 #: backend.c:3671
231 msgid "Error gathering move list: two headers"
232 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
233
234 #: backend.c:3718
235 msgid "Error gathering move list: nested"
236 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
237
238 #: backend.c:3822 backend.c:4248 backend.c:4452 backend.c:5011 backend.c:5015
239 #: backend.c:7277 backend.c:12989 backend.c:14735 backend.c:14812
240 #: backend.c:14858 backend.c:14864 backend.c:14869 backend.c:14874
241 msgid "vs."
242 msgstr "–"
243
244 #: backend.c:3950
245 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
246 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
247
248 #: backend.c:4296
249 msgid "Connection closed by ICS"
250 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
251
252 #: backend.c:4298
253 msgid "Error reading from ICS"
254 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
255
256 #: backend.c:4375
257 #, c-format
258 msgid ""
259 "Failed to parse board string:\n"
260 "\"%s\""
261 msgstr ""
262 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
263 "\"%s\""
264
265 #: backend.c:4384 backend.c:10578
266 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
267 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
268
269 #: backend.c:4503
270 msgid "Error gathering move list: extra board"
271 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
272
273 #: backend.c:4935 backend.c:4957
274 #, c-format
275 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
276 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
277
278 #: backend.c:5222
279 #, c-format
280 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
281 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
282
283 #: backend.c:5293
284 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
285 msgstr "Du kan ikke gøre dette, mens du spiller eller observerer"
286
287 #: backend.c:6353
288 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
289 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
290
291 #: backend.c:6844
292 msgid "You are playing Black"
293 msgstr "Du spiller sort"
294
295 #: backend.c:6853 backend.c:6881
296 msgid "You are playing White"
297 msgstr "Du spiller hvid"
298
299 #: backend.c:6863 backend.c:6889 backend.c:7010 backend.c:7035 backend.c:7051
300 #: backend.c:15556
301 msgid "It is White's turn"
302 msgstr "Det er hvids tur"
303
304 #: backend.c:6867 backend.c:6893 backend.c:7018 backend.c:7041 backend.c:7073
305 #: backend.c:15548
306 msgid "It is Black's turn"
307 msgstr "Det er sorts tur"
308
309 #: backend.c:6906
310 msgid "Displayed position is not current"
311 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
312
313 #: backend.c:7155
314 msgid "Illegal move"
315 msgstr "Ulovligt træk"
316
317 #: backend.c:7234
318 msgid "End of game"
319 msgstr "Slutningen af partiet"
320
321 #: backend.c:7237
322 msgid "Incorrect move"
323 msgstr "Ukorrekt træk"
324
325 #: backend.c:7638 backend.c:7792
326 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
327 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
328
329 #: backend.c:7754
330 msgid "only marked squares are legal"
331 msgstr ""
332
333 #: backend.c:8067
334 msgid "Swiss tourney finished"
335 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
336
337 #: backend.c:8583
338 msgid "could not load EGBB library"
339 msgstr ""
340
341 #: backend.c:8586
342 msgid "wrong EGBB version"
343 msgstr ""
344
345 #: backend.c:8699
346 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
347 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsprogram"
348
349 #: backend.c:8866
350 #, c-format
351 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
352 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s skakprogram"
353
354 #: backend.c:9153
355 msgid "Bad FEN received from engine"
356 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra skakprogram"
357
358 #: backend.c:9254
359 msgid "Engine did not send setup for non-standard variant"
360 msgstr ""
361
362 #: backend.c:9332 backend.c:14597 backend.c:14665
363 #, c-format
364 msgid "%s does not support analysis"
365 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
366
367 #: backend.c:9398
368 #, c-format
369 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
370 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
371
372 #: backend.c:9429
373 #, c-format
374 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
375 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
376
377 #: backend.c:9450
378 #, c-format
379 msgid "Hint: %s"
380 msgstr "Tip: %s"
381
382 #: backend.c:9455
383 #, c-format
384 msgid ""
385 "Illegal hint move \"%s\"\n"
386 "from %s chess program"
387 msgstr ""
388 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
389 "fra %s skakprogram"
390
391 #: backend.c:9630
392 msgid "Machine accepts your draw offer"
393 msgstr "Skakprogrammet accepterer dit remistilbud"
394
395 #: backend.c:9633
396 #, fuzzy
397 msgid ""
398 "Machine offers a draw.\n"
399 "Select Action / Draw to accept."
400 msgstr ""
401 "Skakprogrammet tilbyder remis\n"
402 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
403
404 #. TRANSLATORS: PV = principal variation, the variation the chess engine thinks is the best for everyone
405 #: backend.c:9727
406 msgid "failed writing PV"
407 msgstr "skrivning af analysevariant mislykkedes"
408
409 #: backend.c:10033
410 #, c-format
411 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
412 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
413
414 #: backend.c:10043
415 #, c-format
416 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
417 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
418
419 #: backend.c:10054
420 msgid "Gap in move list"
421 msgstr "Hul i trækliste"
422
423 #: backend.c:10732
424 #, c-format
425 msgid "Variant %s not supported by %s"
426 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
427
428 #: backend.c:10739
429 #, c-format
430 msgid ", but %s is"
431 msgstr ""
432
433 #: backend.c:10894
434 #, c-format
435 msgid "Startup failure on '%s'"
436 msgstr "Opstartsfejl på \"%s\""
437
438 #: backend.c:10925
439 msgid "Waiting for first chess program"
440 msgstr "Venter på første skakprogram"
441
442 #: backend.c:10930 backend.c:14883
443 msgid "Waiting for second chess program"
444 msgstr "Venter på andet skakprogram"
445
446 #: backend.c:10979
447 msgid "Could not write on tourney file"
448 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
449
450 #: backend.c:11053
451 msgid ""
452 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
453 "Terminate its game first."
454 msgstr ""
455 "Du kan ikke udskifte et skakprogram, mens det bruges!\n"
456 "Afslut dets parti først."
457
458 #: backend.c:11067
459 msgid "No engine with the name you gave is installed"
460 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
461
462 #: backend.c:11069
463 msgid ""
464 "First change an engine by editing the participants list\n"
465 "of the Tournament Options dialog"
466 msgstr ""
467 "Ændr først skakprogram ved at redigere deltagerlisten\n"
468 "i turneringsindstillingerne"
469
470 #: backend.c:11070
471 msgid "You can only change one engine at the time"
472 msgstr "Du kan kun ændre et skakprogram ad gangen"
473
474 #: backend.c:11085 backend.c:11234
475 #, fuzzy, c-format
476 msgid "No engine %s is installed"
477 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
478
479 #: backend.c:11105
480 msgid ""
481 "You must supply a tournament file,\n"
482 "for storing the tourney progress"
483 msgstr ""
484 "Du skal angive en turneringsfil\n"
485 "til at gemme turneringens afvikling"
486
487 #: backend.c:11115
488 msgid "Not enough participants"
489 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
490
491 #: backend.c:11318
492 msgid "Bad tournament file"
493 msgstr "Fejl i turneringsfil"
494
495 #: backend.c:11330
496 msgid "Waiting for other game(s)"
497 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
498
499 #: backend.c:11343
500 msgid "No pairing engine specified"
501 msgstr "Der er ikke noget parringsprogram specificeret"
502
503 #: backend.c:11820
504 #, c-format
505 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
506 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
507
508 #: backend.c:12298 backend.c:12334
509 #, c-format
510 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
511 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
512
513 #: backend.c:12323
514 #, c-format
515 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
516 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
517
518 #: backend.c:12377 backend.c:13428 backend.c:13625 backend.c:13995
519 #, c-format
520 msgid "Can't open \"%s\""
521 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
522
523 #: backend.c:12389 menus.c:118
524 msgid "Cannot build game list"
525 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
526
527 #: backend.c:12474
528 msgid "No more games in this message"
529 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
530
531 #: backend.c:12514
532 msgid "No game has been loaded yet"
533 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
534
535 #: backend.c:12518 backend.c:13409 ngamelist.c:129
536 msgid "Can't back up any further"
537 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
538
539 #: backend.c:12965
540 msgid "Game number out of range"
541 msgstr "Partinummer findes ikke"
542
543 #: backend.c:12976
544 msgid "Can't seek on game file"
545 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
546
547 #: backend.c:13034
548 msgid "Game not found in file"
549 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
550
551 #: backend.c:13163 backend.c:13506
552 msgid "Bad FEN position in file"
553 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
554
555 #: backend.c:13321
556 msgid "No moves in game"
557 msgstr "Ingen træk i partiet"
558
559 #: backend.c:13405
560 msgid "No position has been loaded yet"
561 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
562
563 #: backend.c:13466 backend.c:13477
564 msgid "Can't seek on position file"
565 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
566
567 #: backend.c:13484 backend.c:13496
568 msgid "Position not found in file"
569 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
570
571 #: backend.c:13540
572 msgid "Black to play"
573 msgstr "Sort i trækket"
574
575 #: backend.c:13543
576 msgid "White to play"
577 msgstr "Hvid i trækket"
578
579 #: backend.c:13630 backend.c:14000
580 msgid "Waiting for access to save file"
581 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
582
583 #: backend.c:13632
584 msgid "Saving game"
585 msgstr "Gemmer parti"
586
587 #: backend.c:13633
588 msgid "Bad Seek"
589 msgstr "Søgning mislykkedes"
590
591 #: backend.c:14002
592 msgid "Saving position"
593 msgstr "Gemmer stilling"
594
595 #: backend.c:14128
596 msgid ""
597 "You have edited the game history.\n"
598 "Use Reload Same Game and make your move again."
599 msgstr ""
600 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
601 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
602
603 #: backend.c:14133
604 msgid ""
605 "You have entered too many moves.\n"
606 "Back up to the correct position and try again."
607 msgstr ""
608 "Du har indtastet for mange træk.\n"
609 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
610
611 #: backend.c:14138
612 msgid ""
613 "Displayed position is not current.\n"
614 "Step forward to the correct position and try again."
615 msgstr ""
616 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
617 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
618
619 #: backend.c:14185
620 msgid "You have not made a move yet"
621 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
622
623 #: backend.c:14206
624 msgid ""
625 "The cmail message is not loaded.\n"
626 "Use Reload CMail Message and make your move again."
627 msgstr ""
628 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
629 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
630
631 #: backend.c:14211
632 msgid "No unfinished games"
633 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
634
635 #: backend.c:14217
636 #, c-format
637 msgid ""
638 "You have already mailed a move.\n"
639 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
640 "To resend the same move, type\n"
641 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
642 "on the command line."
643 msgstr ""
644 "Du har allerede sendt et træk.\n"
645 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
646 "For at gensende det samme træk, tast\n"
647 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
648 "på kommandolinjen."
649
650 #: backend.c:14232
651 msgid "Failed to invoke cmail"
652 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
653
654 #: backend.c:14294
655 #, c-format
656 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
657 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
658
659 #: backend.c:14316
660 #, c-format
661 msgid "Still need to make move for game\n"
662 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
663
664 #: backend.c:14320
665 #, c-format
666 msgid "Still need to make moves for both games\n"
667 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
668
669 #: backend.c:14324
670 #, c-format
671 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
672 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
673
674 #: backend.c:14331
675 #, c-format
676 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
677 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
678
679 #: backend.c:14337
680 #, c-format
681 msgid "No unfinished games\n"
682 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
683
684 #: backend.c:14339
685 #, c-format
686 msgid "Ready to send mail\n"
687 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
688
689 #: backend.c:14344
690 #, c-format
691 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
692 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
693
694 #: backend.c:14547
695 msgid "Edit comment"
696 msgstr "Redigér kommentar"
697
698 #: backend.c:14549
699 #, c-format
700 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
701 msgstr "Redigér kommentar til %d.%s%s"
702
703 #: backend.c:14604
704 #, c-format
705 msgid "You are not observing a game"
706 msgstr "Du observerer ikke et parti"
707
708 #: backend.c:14715
709 msgid "It is not White's turn"
710 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
711
712 #: backend.c:14796
713 msgid "It is not Black's turn"
714 msgstr "Sort er ikke i trækket"
715
716 #: backend.c:14904
717 #, c-format
718 msgid "Starting %s chess program"
719 msgstr "Starter %s skakprogram"
720
721 #: backend.c:14932 backend.c:16104
722 #, fuzzy
723 msgid ""
724 "Wait until your turn,\n"
725 "or select 'Move Now'."
726 msgstr ""
727 "Vent på din tur,\n"
728 "eller vælg Træk nu"
729
730 #: backend.c:15069
731 msgid "Training mode off"
732 msgstr "Træningstilstand fra"
733
734 #: backend.c:15077
735 msgid "Training mode on"
736 msgstr "Træningstilstand til"
737
738 #: backend.c:15080
739 msgid "Already at end of game"
740 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
741
742 #: backend.c:15170
743 msgid "Warning: You are still playing a game"
744 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
745
746 #: backend.c:15173
747 msgid "Warning: You are still observing a game"
748 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
749
750 #: backend.c:15176
751 msgid "Warning: You are still examining a game"
752 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
753
754 #: backend.c:15243
755 msgid "Click clock to clear board"
756 msgstr ""
757
758 #: backend.c:15253
759 msgid "Close ICS engine analyze..."
760 msgstr "Lukker skakprogram til ICS-analyse ..."
761
762 #: backend.c:15573
763 msgid "That square is occupied"
764 msgstr "Det felt er besat"
765
766 #: backend.c:15597 backend.c:15623
767 msgid "There is no pending offer on this move"
768 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
769
770 #: backend.c:15659 backend.c:15670
771 msgid "Your opponent is not out of time"
772 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
773
774 #: backend.c:15738
775 msgid "You must make your move before offering a draw"
776 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
777
778 #: backend.c:16086
779 msgid "You are not examining a game"
780 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
781
782 #: backend.c:16090
783 msgid "You can't revert while pausing"
784 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
785
786 #: backend.c:16144 backend.c:16151
787 msgid "It is your turn"
788 msgstr "Det er dig som er i trækket"
789
790 #: backend.c:16202 backend.c:16209 backend.c:16295 backend.c:16302
791 #, fuzzy
792 msgid "Wait until your turn."
793 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
794
795 #: backend.c:16214
796 msgid "No hint available"
797 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
798
799 #: backend.c:16229 backend.c:16260 ngamelist.c:365
800 msgid "Game list not loaded or empty"
801 msgstr "Partiliste ikke indlæst eller tom"
802
803 #: backend.c:16267
804 msgid "Book file exists! Try again for overwrite."
805 msgstr ""
806
807 #: backend.c:16748
808 #, c-format
809 msgid "Error writing to %s chess program"
810 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
811
812 #: backend.c:16751 backend.c:16782
813 #, c-format
814 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
815 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
816
817 #: backend.c:16777
818 #, c-format
819 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
820 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
821
822 #: backend.c:16795
823 #, c-format
824 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
825 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
826
827 #: backend.c:17227
828 #, c-format
829 msgid "%s engine has too many options\n"
830 msgstr "%s skakprogram har for mange tilvalg\n"
831
832 #: backend.c:17383
833 msgid "Displayed move is not current"
834 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
835
836 #: backend.c:17392
837 msgid "Could not parse move"
838 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
839
840 #: backend.c:17517 backend.c:17539
841 msgid "Both flags fell"
842 msgstr "Begge flag er faldet"
843
844 #: backend.c:17519
845 msgid "White's flag fell"
846 msgstr "Hvids flag er faldet"
847
848 #: backend.c:17541
849 msgid "Black's flag fell"
850 msgstr "Sorts flag er faldet"
851
852 #: backend.c:17672
853 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
854 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
855
856 #: backend.c:18634
857 msgid "Bad FEN position in clipboard"
858 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
859
860 #: book.c:598 book.c:874
861 msgid "Polyglot book not valid"
862 msgstr "Fejl i polyglyt-åbningsbog"
863
864 #: book.c:722
865 msgid "Book Fault"
866 msgstr "Fejl i åbningsbog"
867
868 #: book.c:877
869 msgid "Hash keys are different"
870 msgstr "Hashnøgler er forskellige"
871
872 #: book.c:1053
873 #, fuzzy
874 msgid "Could not create book"
875 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
876
877 #: dialogs.c:285
878 #, fuzzy
879 msgid "Tournament file:          "
880 msgstr "Turneringsfil:"
881
882 #: dialogs.c:286
883 #, fuzzy
884 msgid "For concurrent playing of tourney with multiple XBoards:"
885 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
886
887 #: dialogs.c:287
888 msgid "Sync after round"
889 msgstr ""
890
891 #: dialogs.c:288
892 msgid "Sync after cycle"
893 msgstr ""
894
895 #: dialogs.c:289
896 msgid "Tourney participants:"
897 msgstr "Turneringsdeltagere:"
898
899 #: dialogs.c:290
900 msgid "Select Engine:"
901 msgstr "Vælg skakprogram:"
902
903 #: dialogs.c:298
904 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
905 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = en imod resten):"
906
907 #: dialogs.c:299
908 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
909 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
910
911 #: dialogs.c:300
912 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
913 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
914
915 #: dialogs.c:301
916 msgid "Pause between Match Games (msec):"
917 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
918
919 #: dialogs.c:302
920 msgid "Save Tourney Games on:"
921 msgstr "Gem turneringspartier i:"
922
923 #: dialogs.c:303
924 msgid "Game File with Opening Lines:"
925 msgstr "Partifil med åbninger:"
926
927 #: dialogs.c:304
928 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
929 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
930
931 #: dialogs.c:305
932 msgid "File with Start Positions:"
933 msgstr "Fil med startstillinger:"
934
935 #: dialogs.c:306
936 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
937 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
938
939 #: dialogs.c:307
940 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
941 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
942
943 #: dialogs.c:308
944 msgid "Disable own engine books by default"
945 msgstr "Deaktivér skakprogrammets egen åbningsbog som standard"
946
947 #: dialogs.c:309 dialogs.c:1713
948 msgid "Time Control"
949 msgstr "Betænkningstid"
950
951 #: dialogs.c:310
952 #, fuzzy
953 msgid "Common Engine"
954 msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
955
956 #: dialogs.c:311 dialogs.c:445
957 msgid "General Options"
958 msgstr "Generelle indstillinger"
959
960 #: dialogs.c:312
961 msgid "Continue Later"
962 msgstr ""
963
964 #: dialogs.c:313
965 msgid "Replace Engine"
966 msgstr "Udskift skakprogram"
967
968 #: dialogs.c:314
969 msgid "Upgrade Engine"
970 msgstr "Opgradér skakprogram"
971
972 #: dialogs.c:315
973 msgid "Clone Tourney"
974 msgstr "Kopiér turnering"
975
976 #: dialogs.c:355
977 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
978 msgstr "Du skal angive en eksisterende turneringsfil til at kopiere"
979
980 #: dialogs.c:371 dialogs.c:1547
981 msgid "# no engines are installed"
982 msgstr ""
983
984 #: dialogs.c:379
985 msgid "Internal error: PARTICIPANTS set wrong"
986 msgstr ""
987
988 #: dialogs.c:387
989 #, fuzzy
990 msgid "Tournament Options"
991 msgstr "Lydindstillinger"
992
993 #: dialogs.c:406
994 msgid "Absolute Analysis Scores"
995 msgstr "Absolutte analysescorer"
996
997 #: dialogs.c:407
998 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
999 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
1000
1001 #: dialogs.c:408 menus.c:728
1002 msgid "Animate Dragging"
1003 msgstr "Animeret trækudførelse"
1004
1005 #: dialogs.c:409 menus.c:729
1006 msgid "Animate Moving"
1007 msgstr "Animeret flytning"
1008
1009 #: dialogs.c:410 menus.c:730
1010 msgid "Auto Flag"
1011 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
1012
1013 #: dialogs.c:411 menus.c:731
1014 msgid "Auto Flip View"
1015 msgstr "Automatisk vending af brættet"
1016
1017 #: dialogs.c:412 menus.c:732
1018 msgid "Blindfold"
1019 msgstr "Blindskak"
1020
1021 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
1022 #. TRANSLATORS: the drop menu is used to drop a piece, e.g. during bughouse or editing a position
1023 #: dialogs.c:414
1024 msgid "Drop Menu"
1025 msgstr "Placér brik-menu"
1026
1027 #: dialogs.c:415
1028 msgid "Enable Variation Trees"
1029 msgstr ""
1030
1031 #: dialogs.c:416
1032 msgid "Headers in Engine Output Window"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: dialogs.c:417
1036 msgid "Hide Thinking from Human"
1037 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
1038
1039 #: dialogs.c:418 menus.c:737
1040 msgid "Highlight Last Move"
1041 msgstr "Fremhæv sidste træk"
1042
1043 #: dialogs.c:419
1044 msgid "Highlight with Arrow"
1045 msgstr "Fremhæv med pil"
1046
1047 #: dialogs.c:420 menus.c:740
1048 msgid "One-Click Moving"
1049 msgstr "Ét-klikstræk"
1050
1051 #: dialogs.c:421
1052 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
1053 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
1054
1055 #: dialogs.c:423
1056 msgid "Play Move(s) of Clicked PV (Analysis)"
1057 msgstr ""
1058
1059 # ... mens modstanderen er i trækket
1060 #: dialogs.c:424 dialogs.c:624 menus.c:742
1061 msgid "Ponder Next Move"
1062 msgstr "Spekulér på næste træk"
1063
1064 #: dialogs.c:425
1065 msgid "Popup Exit Messages"
1066 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1067
1068 #: dialogs.c:426 menus.c:744
1069 msgid "Popup Move Errors"
1070 msgstr "Pop op ved trækfejl"
1071
1072 #: dialogs.c:427
1073 msgid "Scores in Move List"
1074 msgstr "Scorer i trækliste"
1075
1076 #: dialogs.c:428
1077 msgid "Show Coordinates"
1078 msgstr "Vis koordinater"
1079
1080 #: dialogs.c:429
1081 msgid "Show Target Squares"
1082 msgstr "Vis målfelter"
1083
1084 #: dialogs.c:430
1085 msgid "Sticky Windows"
1086 msgstr "Klæbrige vinduer"
1087
1088 #: dialogs.c:431 menus.c:747
1089 msgid "Test Legality"
1090 msgstr "Test lovlighed"
1091
1092 #: dialogs.c:432
1093 msgid "Top-Level Dialogs"
1094 msgstr ""
1095
1096 #: dialogs.c:433
1097 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
1098 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
1099
1100 #: dialogs.c:434
1101 msgid "Flash Rate (high = fast):"
1102 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
1103
1104 #: dialogs.c:435
1105 msgid "Animation Speed (high = slow):"
1106 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
1107
1108 #: dialogs.c:436
1109 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
1110 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
1111
1112 #: dialogs.c:456
1113 #, fuzzy
1114 msgid "Normal"
1115 msgstr "normal"
1116
1117 #: dialogs.c:457
1118 msgid "Makruk"
1119 msgstr ""
1120
1121 #: dialogs.c:458
1122 msgid "FRC"
1123 msgstr "skak960"
1124
1125 #: dialogs.c:459
1126 msgid "Shatranj"
1127 msgstr ""
1128
1129 #: dialogs.c:460
1130 msgid "Wild castle"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: dialogs.c:461
1134 #, fuzzy
1135 msgid "Knightmate"
1136 msgstr "Springer"
1137
1138 #: dialogs.c:462
1139 msgid "No castle"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: dialogs.c:463
1143 msgid "Cylinder *"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: dialogs.c:464
1147 msgid "3-checks"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: dialogs.c:465
1151 msgid "berolina *"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: dialogs.c:466
1155 msgid "atomic"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: dialogs.c:467
1159 msgid "two kings"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: dialogs.c:468
1163 msgid " "
1164 msgstr ""
1165
1166 #: dialogs.c:469
1167 msgid "Spartan"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: dialogs.c:470
1171 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
1172 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
1173
1174 #: dialogs.c:471
1175 msgid "Number of Board Ranks:"
1176 msgstr "Antal brætrækker:"
1177
1178 #: dialogs.c:472
1179 msgid "Number of Board Files:"
1180 msgstr "Antal brætlinjer:"
1181
1182 #: dialogs.c:473
1183 msgid "Holdings Size:"
1184 msgstr "Depotstørrelse:"
1185
1186 #: dialogs.c:475
1187 msgid ""
1188 "Variants marked with * can only be played\n"
1189 "with legality testing off."
1190 msgstr ""
1191
1192 #: dialogs.c:477
1193 msgid "ASEAN"
1194 msgstr ""
1195
1196 #: dialogs.c:478
1197 msgid "Great Shatranj (10x8)"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: dialogs.c:479
1201 msgid "Seirawan"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: dialogs.c:480
1205 msgid "Falcon (10x8)"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: dialogs.c:481
1209 msgid "Superchess"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: dialogs.c:482
1213 msgid "Capablanca (10x8)"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: dialogs.c:483
1217 msgid "Crazyhouse"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: dialogs.c:484
1221 msgid "Gothic (10x8)"
1222 msgstr ""
1223
1224 #: dialogs.c:485
1225 msgid "Bughouse"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: dialogs.c:486
1229 msgid "Janus (10x8)"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: dialogs.c:487
1233 msgid "Suicide"
1234 msgstr ""
1235
1236 #: dialogs.c:488
1237 msgid "CRC (10x8)"
1238 msgstr ""
1239
1240 #: dialogs.c:489
1241 msgid "give-away"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: dialogs.c:490
1245 msgid "grand (10x10)"
1246 msgstr ""
1247
1248 #: dialogs.c:491
1249 msgid "losers"
1250 msgstr ""
1251
1252 #: dialogs.c:492
1253 msgid "shogi (9x9)"
1254 msgstr ""
1255
1256 #: dialogs.c:493
1257 msgid "fairy"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: dialogs.c:494
1261 msgid "xiangqi (9x10)"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: dialogs.c:495
1265 msgid "mighty lion"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: dialogs.c:496
1269 msgid "courier (12x8)"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: dialogs.c:497
1273 msgid "elven chess (10x10)"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: dialogs.c:498
1277 msgid "chu shogi (12x12)"
1278 msgstr ""
1279
1280 #: dialogs.c:542
1281 #, c-format
1282 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
1283 msgstr "Advarsel: det andet skakprogram (%s) understøtter ikke dette!"
1284
1285 #: dialogs.c:570
1286 #, c-format
1287 msgid "Only bughouse is not available in viewer mode."
1288 msgstr ""
1289
1290 #: dialogs.c:571
1291 #, c-format
1292 msgid ""
1293 "All variants not supported by the first engine\n"
1294 "(currently %s) are disabled."
1295 msgstr ""
1296
1297 #: dialogs.c:593
1298 msgid "New Variant"
1299 msgstr "Ny variant"
1300
1301 #: dialogs.c:625
1302 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
1303 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. skakprogram:"
1304
1305 #: dialogs.c:626
1306 msgid "Polygot Directory:"
1307 msgstr "Polyglot-katalog:"
1308
1309 #: dialogs.c:627
1310 msgid "Hash-Table Size (MB):"
1311 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
1312
1313 #: dialogs.c:628
1314 #, fuzzy
1315 msgid "EGTB Path:"
1316 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
1317
1318 #: dialogs.c:629
1319 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
1320 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
1321
1322 #: dialogs.c:630
1323 msgid "Use GUI Book"
1324 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
1325
1326 #: dialogs.c:631
1327 msgid "Opening-Book Filename:"
1328 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
1329
1330 #: dialogs.c:632
1331 msgid "Book Depth (moves):"
1332 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
1333
1334 #: dialogs.c:633
1335 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
1336 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
1337
1338 #: dialogs.c:634
1339 msgid "Engine #1 Has Own Book"
1340 msgstr "Skakprogram nr. 1 har egen åbningsbog"
1341
1342 #: dialogs.c:635
1343 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
1344 msgstr "Skakprogram nr. 2 har egen åbningsbog"
1345
1346 #: dialogs.c:646
1347 msgid "Common Engine Settings"
1348 msgstr "Indstillinger for skakprogrammer"
1349
1350 #: dialogs.c:652
1351 msgid "Detect all Mates"
1352 msgstr "Find alle matter"
1353
1354 #: dialogs.c:653
1355 msgid "Verify Engine Result Claims"
1356 msgstr "Efterprøv resultatangivelser fra skakprogrammer"
1357
1358 #: dialogs.c:654
1359 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
1360 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
1361
1362 #: dialogs.c:655
1363 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
1364 msgstr "Døm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
1365
1366 #: dialogs.c:656
1367 msgid "N-Move Rule:"
1368 msgstr "N-træksregel:"
1369
1370 #: dialogs.c:657
1371 msgid "N-fold Repeats:"
1372 msgstr "N-gange gentagelser:"
1373
1374 #: dialogs.c:658
1375 msgid "Draw after N Moves Total:"
1376 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
1377
1378 #: dialogs.c:659
1379 msgid "Win / Loss Threshold:"
1380 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
1381
1382 #: dialogs.c:660
1383 msgid "Negate Score of Engine #1"
1384 msgstr "Negér skakprogram nr. 1's score"
1385
1386 #: dialogs.c:661
1387 msgid "Negate Score of Engine #2"
1388 msgstr "Negér skakprogram nr. 2's score"
1389
1390 #: dialogs.c:668
1391 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
1392 msgstr "Døm ikke-ICS partier"
1393
1394 #: dialogs.c:681
1395 msgid "Auto-Kibitz"
1396 msgstr "Send kommentarer fra skakprogram"
1397
1398 #: dialogs.c:682
1399 msgid "Auto-Comment"
1400 msgstr "Gem kommentarer til træk"
1401
1402 #: dialogs.c:683
1403 msgid "Auto-Observe"
1404 msgstr "Observér automatisk"
1405
1406 #: dialogs.c:684
1407 msgid "Auto-Raise Board"
1408 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
1409
1410 #: dialogs.c:685
1411 msgid "Auto-Create Logon Script"
1412 msgstr ""
1413
1414 #: dialogs.c:686
1415 msgid "Background Observe while Playing"
1416 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
1417
1418 #: dialogs.c:687
1419 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
1420 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
1421
1422 #: dialogs.c:688
1423 msgid "Get Move List"
1424 msgstr "Hent trækliste"
1425
1426 #: dialogs.c:689
1427 msgid "Quiet Play"
1428 msgstr "Stille spil"
1429
1430 #: dialogs.c:690
1431 msgid "Seek Graph"
1432 msgstr "Søgegraf"
1433
1434 #: dialogs.c:691
1435 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
1436 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
1437
1438 #: dialogs.c:692
1439 msgid "Auto-InputBox PopUp"
1440 msgstr ""
1441
1442 #: dialogs.c:693
1443 #, fuzzy
1444 msgid "Quit after game"
1445 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
1446
1447 #: dialogs.c:694
1448 msgid "Premove"
1449 msgstr "Forhåndstræk"
1450
1451 #: dialogs.c:695
1452 msgid "Premove for White"
1453 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
1454
1455 #: dialogs.c:696
1456 msgid "First White Move:"
1457 msgstr "Hvids første træk:"
1458
1459 #: dialogs.c:697
1460 msgid "Premove for Black"
1461 msgstr "Forhåndstræk for sort"
1462
1463 #: dialogs.c:698
1464 msgid "First Black Move:"
1465 msgstr "Sorts første træk:"
1466
1467 #: dialogs.c:700
1468 msgid "Alarm"
1469 msgstr "Alarm"
1470
1471 #: dialogs.c:701
1472 msgid "Alarm Time (msec):"
1473 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
1474
1475 #: dialogs.c:703
1476 msgid "Colorize Messages"
1477 msgstr "Farv meddelelser"
1478
1479 #: dialogs.c:704
1480 msgid "Shout Text Colors:"
1481 msgstr "Tekstfarver for råb:"
1482
1483 #: dialogs.c:705
1484 msgid "S-Shout Text Colors:"
1485 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
1486
1487 #: dialogs.c:706
1488 msgid "Channel #1 Text Colors:"
1489 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
1490
1491 #: dialogs.c:707
1492 msgid "Other Channel Text Colors:"
1493 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
1494
1495 #: dialogs.c:708
1496 msgid "Kibitz Text Colors:"
1497 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
1498
1499 #: dialogs.c:709
1500 msgid "Tell Text Colors:"
1501 msgstr "Tekstfarver for tale:"
1502
1503 #: dialogs.c:710
1504 msgid "Challenge Text Colors:"
1505 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
1506
1507 #: dialogs.c:711
1508 msgid "Request Text Colors:"
1509 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
1510
1511 #: dialogs.c:712
1512 msgid "Seek Text Colors:"
1513 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
1514
1515 #: dialogs.c:713
1516 #, fuzzy
1517 msgid "Other Text Colors:"
1518 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
1519
1520 #: dialogs.c:720
1521 msgid "ICS Options"
1522 msgstr "ICS-indstillinger"
1523
1524 #: dialogs.c:725
1525 msgid "Exact position match"
1526 msgstr "Eksakt stilling"
1527
1528 #: dialogs.c:725
1529 msgid "Shown position is subset"
1530 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
1531
1532 #: dialogs.c:725
1533 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
1534 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
1535
1536 #: dialogs.c:726
1537 msgid "Same material"
1538 msgstr "Samme materiale"
1539
1540 #: dialogs.c:726
1541 msgid "Material range (top board half optional)"
1542 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
1543
1544 #: dialogs.c:726
1545 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
1546 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
1547
1548 #: dialogs.c:741
1549 msgid "Auto-Display Tags"
1550 msgstr "Automatisk visning af partidata"
1551
1552 #: dialogs.c:742
1553 msgid "Auto-Display Comment"
1554 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
1555
1556 #: dialogs.c:743
1557 msgid ""
1558 "Auto-Play speed of loaded games\n"
1559 "(0 = instant, -1 = off):"
1560 msgstr ""
1561 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
1562 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
1563
1564 #: dialogs.c:744
1565 msgid "Seconds per Move:"
1566 msgstr "Sekunder pr. træk:"
1567
1568 # Ingen grund til ikke at bruge stort begyndelsesbogstav her.
1569 #: dialogs.c:745
1570 msgid ""
1571 "\n"
1572 "options to use in game-viewer mode:"
1573 msgstr ""
1574 "\n"
1575 "Indstillinger til brug ved gennemkigning af partier:"
1576
1577 #: dialogs.c:747
1578 msgid ""
1579 "\n"
1580 "Thresholds for position filtering in game list:"
1581 msgstr ""
1582 "\n"
1583 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
1584
1585 #: dialogs.c:748
1586 msgid "Elo of strongest player at least:"
1587 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
1588
1589 #: dialogs.c:749
1590 msgid "Elo of weakest player at least:"
1591 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
1592
1593 #: dialogs.c:750
1594 msgid "No games before year:"
1595 msgstr "Ingen partier før år:"
1596
1597 #: dialogs.c:751
1598 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
1599 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
1600
1601 #: dialogs.c:753
1602 msgid "Search mode:"
1603 msgstr "Søgemetode:"
1604
1605 #: dialogs.c:754
1606 msgid "Also match reversed colors"
1607 msgstr "Match også omvendte farver"
1608
1609 #: dialogs.c:755
1610 msgid "Also match left-right flipped position"
1611 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
1612
1613 #: dialogs.c:764
1614 msgid "Load Game Options"
1615 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
1616
1617 #: dialogs.c:776
1618 msgid "Auto-Save Games"
1619 msgstr "Gem partier automatisk"
1620
1621 #: dialogs.c:777
1622 msgid "Own Games Only"
1623 msgstr ""
1624
1625 #: dialogs.c:778
1626 msgid "Save Games on File:"
1627 msgstr "Gem partier i filen:"
1628
1629 #: dialogs.c:779
1630 msgid "Save Final Positions on File:"
1631 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
1632
1633 #: dialogs.c:780
1634 msgid "PGN Event Header:"
1635 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
1636
1637 #: dialogs.c:781
1638 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
1639 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
1640
1641 #: dialogs.c:782
1642 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
1643 msgstr "Brug partinumre i PGN-fil for turnering"
1644
1645 #: dialogs.c:783
1646 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
1647 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
1648
1649 #: dialogs.c:784
1650 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
1651 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info i PGN      "
1652
1653 #: dialogs.c:791
1654 msgid "Save Game Options"
1655 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
1656
1657 #: dialogs.c:800
1658 msgid "No Sound"
1659 msgstr "Ingen lyd"
1660
1661 #: dialogs.c:801
1662 msgid "Default Beep"
1663 msgstr "Standard bip"
1664
1665 #: dialogs.c:802
1666 msgid "Above WAV File"
1667 msgstr "WAV-filen ovenfor"
1668
1669 #: dialogs.c:803
1670 msgid "Car Horn"
1671 msgstr "Bilhorn"
1672
1673 #: dialogs.c:804
1674 msgid "Cymbal"
1675 msgstr "Bækken"
1676
1677 #: dialogs.c:805
1678 msgid "Ding"
1679 msgstr "Ding"
1680
1681 #: dialogs.c:806
1682 msgid "Gong"
1683 msgstr "Gongon"
1684
1685 #: dialogs.c:807
1686 msgid "Laser"
1687 msgstr "Laser"
1688
1689 #: dialogs.c:808
1690 msgid "Penalty"
1691 msgstr "Straffe"
1692
1693 #: dialogs.c:809
1694 msgid "Phone"
1695 msgstr "Telefon"
1696
1697 #: dialogs.c:810
1698 msgid "Pop"
1699 msgstr "Plop"
1700
1701 #: dialogs.c:811
1702 msgid "Roar"
1703 msgstr ""
1704
1705 #: dialogs.c:812
1706 msgid "Slap"
1707 msgstr "Slag"
1708
1709 #: dialogs.c:813
1710 msgid "Wood Thunk"
1711 msgstr "Dunk"
1712
1713 #: dialogs.c:815
1714 msgid "User File"
1715 msgstr "Brugerfil"
1716
1717 #: dialogs.c:838
1718 msgid "User WAV File:"
1719 msgstr "Bruger WAV-fil:"
1720
1721 #: dialogs.c:839
1722 msgid "Sound Program:"
1723 msgstr "Lydprogram:"
1724
1725 #: dialogs.c:840
1726 msgid "Try-Out Sound:"
1727 msgstr "Afprøv lyd:"
1728
1729 #: dialogs.c:841
1730 msgid "Play"
1731 msgstr "Afspil"
1732
1733 #: dialogs.c:842
1734 msgid "Move:"
1735 msgstr "Træk:"
1736
1737 #: dialogs.c:843
1738 msgid "Win:"
1739 msgstr "Gevinst:"
1740
1741 #: dialogs.c:844
1742 msgid "Lose:"
1743 msgstr "Tab:"
1744
1745 #: dialogs.c:845
1746 msgid "Draw:"
1747 msgstr "Remis:"
1748
1749 #: dialogs.c:846
1750 msgid "Unfinished:"
1751 msgstr "Uafsluttet:"
1752
1753 #: dialogs.c:847
1754 msgid "Alarm:"
1755 msgstr "Alarm:"
1756
1757 #: dialogs.c:848
1758 msgid "Challenge:"
1759 msgstr "Udfodring:"
1760
1761 #: dialogs.c:850
1762 msgid "Sounds Directory:"
1763 msgstr "Lydkatalog:"
1764
1765 #: dialogs.c:851
1766 msgid "Shout:"
1767 msgstr "Råb:"
1768
1769 #: dialogs.c:852
1770 msgid "S-Shout:"
1771 msgstr "S-råb:"
1772
1773 #: dialogs.c:853
1774 msgid "Channel:"
1775 msgstr "Kanal:"
1776
1777 #: dialogs.c:854
1778 msgid "Channel 1:"
1779 msgstr "Kanal 1:"
1780
1781 #: dialogs.c:855
1782 msgid "Tell:"
1783 msgstr "Tale:"
1784
1785 #: dialogs.c:856
1786 msgid "Kibitz:"
1787 msgstr "Kommentar:"
1788
1789 #: dialogs.c:857
1790 msgid "Request:"
1791 msgstr "Forespøgsel:"
1792
1793 #: dialogs.c:858
1794 msgid "Lion roar:"
1795 msgstr ""
1796
1797 #: dialogs.c:859
1798 msgid "Seek:"
1799 msgstr "Søgning:"
1800
1801 #: dialogs.c:875
1802 msgid "Sound Options"
1803 msgstr "Lydindstillinger"
1804
1805 #: dialogs.c:891
1806 msgid "Selectable themes:"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: dialogs.c:893
1810 msgid "New name for current theme:"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: dialogs.c:896
1814 msgid "White Piece Color:"
1815 msgstr "Farve for hvide brikker:"
1816
1817 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
1818 #: dialogs.c:899 dialogs.c:908 dialogs.c:914 dialogs.c:920 dialogs.c:926
1819 #: dialogs.c:932
1820 msgid "R"
1821 msgstr "R"
1822
1823 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
1824 #: dialogs.c:901 dialogs.c:909 dialogs.c:915 dialogs.c:921 dialogs.c:927
1825 #: dialogs.c:933
1826 msgid "G"
1827 msgstr "G"
1828
1829 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
1830 #: dialogs.c:903 dialogs.c:910 dialogs.c:916 dialogs.c:922 dialogs.c:928
1831 #: dialogs.c:934
1832 msgid "B"
1833 msgstr "B"
1834
1835 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
1836 #: dialogs.c:905 dialogs.c:911 dialogs.c:917 dialogs.c:923 dialogs.c:929
1837 #: dialogs.c:935
1838 msgid "D"
1839 msgstr "M"
1840
1841 #: dialogs.c:906
1842 msgid "Black Piece Color:"
1843 msgstr "Farve for sorte brikker:"
1844
1845 #: dialogs.c:912
1846 msgid "Light Square Color:"
1847 msgstr "Farve for lyse felter:"
1848
1849 #: dialogs.c:918
1850 msgid "Dark Square Color:"
1851 msgstr "Farve for mørke felter:"
1852
1853 #: dialogs.c:924
1854 msgid "Highlight Color:"
1855 msgstr "Farve til fremhævelse:"
1856
1857 #: dialogs.c:930
1858 msgid "Premove Highlight Color:"
1859 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
1860
1861 #: dialogs.c:936
1862 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
1863 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
1864
1865 #: dialogs.c:938
1866 msgid "Mono Mode"
1867 msgstr "Monokrom-tilstand"
1868
1869 #: dialogs.c:939
1870 msgid "Logo Size (0=off, requires restart):"
1871 msgstr ""
1872
1873 #: dialogs.c:940
1874 #, fuzzy
1875 msgid "Line Gap (-1 = default for board size):"
1876 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
1877
1878 #: dialogs.c:941
1879 msgid "Use Board Textures"
1880 msgstr "Brug brætteksturer"
1881
1882 #: dialogs.c:942
1883 msgid "Light-Squares Texture File:"
1884 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
1885
1886 #: dialogs.c:943
1887 msgid "Dark-Squares Texture File:"
1888 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
1889
1890 #: dialogs.c:944
1891 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
1892 msgstr ""
1893
1894 #: dialogs.c:945
1895 #, fuzzy
1896 msgid "Directory with Pieces Images:"
1897 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
1898
1899 #: dialogs.c:1016
1900 msgid "# no themes are defined"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: dialogs.c:1028
1904 msgid "Board Options"
1905 msgstr "Brætindstillinger"
1906
1907 #: dialogs.c:1099 menus.c:646
1908 msgid "ICS text menu"
1909 msgstr "ICS-tekstmenu"
1910
1911 #: dialogs.c:1128
1912 msgid "clear"
1913 msgstr "ryd"
1914
1915 #: dialogs.c:1129
1916 msgid "save changes"
1917 msgstr "gem ændringer"
1918
1919 # ... mens modstanderen er i trækket
1920 #: dialogs.c:1227
1921 #, fuzzy
1922 msgid "add next move"
1923 msgstr "Spekulér på næste træk"
1924
1925 #: dialogs.c:1228
1926 #, fuzzy
1927 msgid "commit changes"
1928 msgstr "gem ændringer"
1929
1930 #: dialogs.c:1251
1931 msgid "Edit book"
1932 msgstr "Redigér åbningsbog"
1933
1934 #: dialogs.c:1268 dialogs.c:1275 menus.c:648
1935 msgid "Tags"
1936 msgstr "Partidata"
1937
1938 #: dialogs.c:1283
1939 #, fuzzy
1940 msgid "Registered Engines"
1941 msgstr "Første skakprogram"
1942
1943 #: dialogs.c:1399
1944 msgid "ICS input box"
1945 msgstr "ICS-inputboks"
1946
1947 #: dialogs.c:1431
1948 msgid "Type a move"
1949 msgstr "Tast et træk"
1950
1951 #: dialogs.c:1457
1952 msgid "Engine has no options"
1953 msgstr "Skakprogrammet har ingen tilvalg"
1954
1955 #: dialogs.c:1459
1956 msgid "Engine Settings"
1957 msgstr "Indstillinger for skakprogram"
1958
1959 #: dialogs.c:1500
1960 msgid "Select engine from list:"
1961 msgstr "Vælg skakprogram fra liste:"
1962
1963 #: dialogs.c:1503
1964 msgid "or specify one below:"
1965 msgstr "eller specificér en herunder:"
1966
1967 #: dialogs.c:1504
1968 msgid "Nickname (optional):"
1969 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
1970
1971 #: dialogs.c:1505
1972 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
1973 msgstr "Brug kaldenavnet som spillerbetegnelse i PGN-filer"
1974
1975 #: dialogs.c:1506
1976 msgid "Engine Directory:"
1977 msgstr "Skakprogramkatalog:"
1978
1979 #: dialogs.c:1507
1980 msgid "Engine Command:"
1981 msgstr "Skakprogramkommando:"
1982
1983 #: dialogs.c:1508
1984 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
1985 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra programstien hvis ikke udfyldt)"
1986
1987 #: dialogs.c:1509
1988 msgid "UCI"
1989 msgstr "UCI"
1990
1991 #: dialogs.c:1510
1992 msgid "USI/UCCI (uses specified -uxiAdapter)"
1993 msgstr ""
1994
1995 #: dialogs.c:1511
1996 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
1997 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige skakprogramfunktioner)"
1998
1999 #: dialogs.c:1512
2000 msgid "Must not use GUI book"
2001 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
2002
2003 #: dialogs.c:1513
2004 msgid "Add this engine to the list"
2005 msgstr "Tilføj dette skakprogram til listen"
2006
2007 #: dialogs.c:1514
2008 msgid "Force current variant with this engine"
2009 msgstr "Brug aktuel variant med dette skakprogram"
2010
2011 #: dialogs.c:1568
2012 #, fuzzy
2013 msgid "Load first engine"
2014 msgstr "Indlæs skakprogram"
2015
2016 #: dialogs.c:1574
2017 #, fuzzy
2018 msgid "Load second engine"
2019 msgstr "Indlæs skakprogrammet som"
2020
2021 #: dialogs.c:1597
2022 msgid "shuffle"
2023 msgstr "bland brikker"
2024
2025 #: dialogs.c:1598
2026 msgid "Fischer castling"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: dialogs.c:1599
2030 msgid "Start-position number:"
2031 msgstr "Startstillingsnummer:"
2032
2033 #: dialogs.c:1600
2034 msgid "randomize"
2035 msgstr "vælg tilfældigt"
2036
2037 #: dialogs.c:1601
2038 msgid "pick fixed"
2039 msgstr "vælg bestemt"
2040
2041 #: dialogs.c:1618
2042 msgid "New Shuffle Game"
2043 msgstr "Nyt blandet parti"
2044
2045 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2046 #: dialogs.c:1637
2047 msgid "classical"
2048 msgstr "Klassisk"
2049
2050 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2051 #: dialogs.c:1638
2052 msgid "incremental"
2053 msgstr "Tillægstid"
2054
2055 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2056 #: dialogs.c:1639
2057 msgid "fixed max"
2058 msgstr "Maks. pr. træk"
2059
2060 #: dialogs.c:1640
2061 msgid "Divide entered times by 60"
2062 msgstr ""
2063
2064 #: dialogs.c:1641
2065 msgid "Moves per session:"
2066 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
2067
2068 #: dialogs.c:1642
2069 msgid "Initial time (min):"
2070 msgstr "Tid fra start (minutter):"
2071
2072 #: dialogs.c:1643
2073 msgid "Increment or max (sec/move):"
2074 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
2075
2076 #: dialogs.c:1644
2077 msgid "Time-Odds factors:"
2078 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
2079
2080 #: dialogs.c:1645
2081 msgid "Engine #1"
2082 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2083
2084 #: dialogs.c:1646
2085 msgid "Engine #2 / Human"
2086 msgstr "Skakprogram nr. 2 / menneske"
2087
2088 #: dialogs.c:1687 dialogs.c:1690 dialogs.c:1695 dialogs.c:1696
2089 #: gtk/xoptions.c:183
2090 msgid "Unused"
2091 msgstr "Ubrugt"
2092
2093 #: dialogs.c:1705
2094 msgid "Changing time control during a game is not implemented"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: dialogs.c:1742
2098 msgid "Error writing to chess program"
2099 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
2100
2101 #: dialogs.c:1810 gtk/xoptions.c:1711 xaw/xoptions.c:1336
2102 msgid "Cancel"
2103 msgstr "Annullér"
2104
2105 #: dialogs.c:1815 dialogs.c:2515 dialogs.c:2519
2106 msgid "King"
2107 msgstr "Konge"
2108
2109 #: dialogs.c:1818
2110 msgid "Captain"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: dialogs.c:1819
2114 msgid "Lieutenant"
2115 msgstr ""
2116
2117 #: dialogs.c:1820
2118 msgid "General"
2119 msgstr ""
2120
2121 #: dialogs.c:1821
2122 msgid "Warlord"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: dialogs.c:1823 dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
2126 msgid "Knight"
2127 msgstr "Springer"
2128
2129 #: dialogs.c:1824 dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
2130 msgid "Bishop"
2131 msgstr "Løber"
2132
2133 #: dialogs.c:1825 dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
2134 msgid "Rook"
2135 msgstr "Tårn"
2136
2137 #: dialogs.c:1829 dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
2138 msgid "Archbishop"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: dialogs.c:1830 dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
2142 msgid "Chancellor"
2143 msgstr ""
2144
2145 #: dialogs.c:1832 dialogs.c:2515 dialogs.c:2519 dialogs.c:2537
2146 msgid "Queen"
2147 msgstr "Dronning"
2148
2149 #: dialogs.c:1834
2150 msgid "Lion"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: dialogs.c:1838
2154 msgid "Defer"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: dialogs.c:1839 dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
2158 msgid "Promote"
2159 msgstr "Bondeforvandling"
2160
2161 #: dialogs.c:1896
2162 msgid "Chats:"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: dialogs.c:1897 dialogs.c:1898 dialogs.c:1899 dialogs.c:1900 dialogs.c:1901
2166 #: dialogs.c:2007 dialogs.c:2072 dialogs.c:2104
2167 #, fuzzy
2168 msgid "New Chat"
2169 msgstr "Ny variant"
2170
2171 #: dialogs.c:1904
2172 msgid "Chat partner:"
2173 msgstr ""
2174
2175 #: dialogs.c:1905
2176 msgid "End Chat"
2177 msgstr ""
2178
2179 #: dialogs.c:1906
2180 msgid "Hide"
2181 msgstr ""
2182
2183 #: dialogs.c:2129
2184 #, fuzzy
2185 msgid "ICS Interaction"
2186 msgstr "ICS-indstillinger"
2187
2188 #: dialogs.c:2214
2189 msgid "factory"
2190 msgstr "standard"
2191
2192 #: dialogs.c:2215
2193 msgid "up"
2194 msgstr "op"
2195
2196 #: dialogs.c:2216
2197 msgid "down"
2198 msgstr "ned"
2199
2200 #: dialogs.c:2235
2201 msgid "No tag selected"
2202 msgstr "Ingen overskrift valgt"
2203
2204 #: dialogs.c:2266
2205 msgid "Game-list options"
2206 msgstr "Indstillinger for partiliste"
2207
2208 #: dialogs.c:2344 dialogs.c:2358
2209 msgid "Error"
2210 msgstr "Fejl"
2211
2212 #: dialogs.c:2387
2213 msgid "Fatal Error"
2214 msgstr "Fatal fejl"
2215
2216 #: dialogs.c:2387
2217 msgid "Exiting"
2218 msgstr "Afslutter"
2219
2220 #: dialogs.c:2398
2221 msgid "Information"
2222 msgstr "Meddelelse"
2223
2224 #: dialogs.c:2405
2225 msgid "Note"
2226 msgstr "Notits"
2227
2228 #: dialogs.c:2514 dialogs.c:2807 dialogs.c:2810
2229 msgid "White"
2230 msgstr "Hvid"
2231
2232 #: dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
2233 msgid "Pawn"
2234 msgstr "Bonde"
2235
2236 #: dialogs.c:2515 dialogs.c:2519
2237 msgid "Elephant"
2238 msgstr ""
2239
2240 #: dialogs.c:2515 dialogs.c:2519
2241 msgid "Cannon"
2242 msgstr ""
2243
2244 #: dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
2245 msgid "Demote"
2246 msgstr ""
2247
2248 #: dialogs.c:2517 dialogs.c:2521
2249 msgid "Empty square"
2250 msgstr "Tomt felt"
2251
2252 #: dialogs.c:2517 dialogs.c:2521
2253 msgid "Clear board"
2254 msgstr "Ryd bræt"
2255
2256 #: dialogs.c:2518 dialogs.c:2819 dialogs.c:2822
2257 msgid "Black"
2258 msgstr "Sort"
2259
2260 #: dialogs.c:2618
2261 #, fuzzy
2262 msgid "_File"
2263 msgstr "Fil"
2264
2265 #: dialogs.c:2619
2266 #, fuzzy
2267 msgid "_Edit"
2268 msgstr "Redigér"
2269
2270 #: dialogs.c:2620
2271 #, fuzzy
2272 msgid "_View"
2273 msgstr "Vis"
2274
2275 #: dialogs.c:2621
2276 #, fuzzy
2277 msgid "_Mode"
2278 msgstr "Tilstand"
2279
2280 #: dialogs.c:2622
2281 #, fuzzy
2282 msgid "_Action"
2283 msgstr "Handlinger"
2284
2285 #: dialogs.c:2623
2286 #, fuzzy
2287 msgid "E_ngine"
2288 msgstr "Skakprogram"
2289
2290 #: dialogs.c:2624
2291 #, fuzzy
2292 msgid "_Options"
2293 msgstr "Indstillinger"
2294
2295 #: dialogs.c:2625
2296 #, fuzzy
2297 msgid "_Help"
2298 msgstr "Hjælp"
2299
2300 #: dialogs.c:2635
2301 msgid "<<"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: dialogs.c:2636
2305 msgid "<"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: dialogs.c:2638
2309 msgid ">"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: dialogs.c:2639
2313 msgid ">>"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: dialogs.c:2927
2317 #, fuzzy
2318 msgid "Directories:"
2319 msgstr "Lydkatalog:"
2320
2321 #: dialogs.c:2928
2322 #, fuzzy
2323 msgid "Files:"
2324 msgstr "Fil"
2325
2326 #: dialogs.c:2929
2327 msgid "by name"
2328 msgstr ""
2329
2330 #: dialogs.c:2930
2331 msgid "by type"
2332 msgstr ""
2333
2334 #: dialogs.c:2933
2335 #, fuzzy
2336 msgid "Filename:"
2337 msgstr "Filter:"
2338
2339 #: dialogs.c:2934
2340 #, fuzzy
2341 msgid "New directory"
2342 msgstr "Skakprogramkatalog:"
2343
2344 #: dialogs.c:2935
2345 #, fuzzy
2346 msgid "File type:"
2347 msgstr "Filter:"
2348
2349 #: dialogs.c:3010
2350 #, fuzzy
2351 msgid "Contents of"
2352 msgstr "Kommentarer"
2353
2354 #: dialogs.c:3036
2355 #, fuzzy
2356 msgid "  next page"
2357 msgstr "næste side"
2358
2359 #: dialogs.c:3053
2360 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
2361 msgstr ""
2362
2363 #: dialogs.c:3054
2364 msgid "TRY ANOTHER NAME"
2365 msgstr ""
2366
2367 #: draw.c:380
2368 msgid ""
2369 "No default pieces installed!\n"
2370 "Select your own using '-pieceImageDirectory'."
2371 msgstr ""
2372
2373 #: engineoutput.c:112 menus.c:642
2374 #, c-format
2375 msgid "Engine Output"
2376 msgstr "Output fra skakprogram"
2377
2378 #: engineoutput.c:122
2379 #, c-format
2380 msgid "%s (%d reversible ply)"
2381 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
2382 msgstr[0] "%s (%d reversibelt træk)"
2383 msgstr[1] "%s (%d reversible træk)"
2384
2385 # NPS = Nodes pr. second
2386 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
2387 #: engineoutput.c:563 engineoutput.c:566 nengineoutput.c:83 nengineoutput.c:91
2388 msgid "NPS"
2389 msgstr "SPS"
2390
2391 #: gamelist.c:379
2392 #, c-format
2393 msgid "Reading game file (%d)"
2394 msgstr "Læser partifil (%d)"
2395
2396 #: gtk/xboard.c:983 xaw/xboard.c:1074
2397 #, c-format
2398 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
2399 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
2400
2401 #: gtk/xboard.c:992 xaw/xboard.c:1083
2402 #, c-format
2403 msgid "Failed to open file '%s'\n"
2404 msgstr "Åbning af filen \"%s\" mislykkedes\n"
2405
2406 #: gtk/xboard.c:1007 xaw/xboard.c:1092
2407 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
2408 msgstr ""
2409 "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne "
2410 "størrelse"
2411
2412 #: gtk/xboard.c:1026 xaw/xboard.c:1124
2413 #, c-format
2414 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
2415 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
2416
2417 #: gtk/xboard.c:1067 xaw/xboard.c:1163
2418 #, c-format
2419 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
2420 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
2421
2422 #: gtk/xboard.c:1110 xaw/xboard.c:1200
2423 #, c-format
2424 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
2425 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
2426
2427 #: gtk/xboard.c:1424 xaw/xboard.c:1492
2428 #, c-format
2429 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
2430 msgstr "Kan ikke lave skrifttypegruppe for %s.\n"
2431
2432 #: gtk/xboard.c:1449 xaw/xboard.c:1515
2433 #, c-format
2434 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
2435 msgstr "%s: Ingen skrifttyper matcher mønstret %s\n"
2436
2437 #: gtk/xboard.c:1911 xaw/xboard.c:2007
2438 msgid "Can't open temp file"
2439 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
2440
2441 #: gtk/xboard.c:2419
2442 msgid "Failed to open file"
2443 msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
2444
2445 #: gtk/xoptions.c:1708 xaw/xoptions.c:1332
2446 msgid "OK"
2447 msgstr "o.k."
2448
2449 #: menus.c:136
2450 msgid "Load game file name?"
2451 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
2452
2453 #: menus.c:183
2454 msgid "Load position file name?"
2455 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
2456
2457 #: menus.c:189 menus.c:582
2458 msgid "Save game file name?"
2459 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
2460
2461 #: menus.c:198
2462 msgid "Save position file name?"
2463 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
2464
2465 #: menus.c:355
2466 msgid " (with Zippy code)"
2467 msgstr " (med Zippy-kode)"
2468
2469 #: menus.c:360
2470 #, fuzzy, c-format
2471 msgid ""
2472 "%s%s\n"
2473 "\n"
2474 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2475 "Enhancements Copyright 1992-2016 Free Software Foundation\n"
2476 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2477 "\n"
2478 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
2479 "information.\n"
2480 "\n"
2481 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2482 "Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/"
2483 "whats_new.html\n"
2484 "\n"
2485 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
2486 "\n"
2487 msgstr ""
2488 "%s%s\n"
2489 "\n"
2490 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2491 "Ændringer Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
2492 "Ændringer Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2493 "\n"
2494 "%s er frit programmel og er uden nogen form for garanti; se filen COPYING "
2495 "for mere information. \n"
2496 "Besøg XBoard på nettet på http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2497 "Se de nyeste funktioner på http://www.gnu.org/software/xboard/whats_new."
2498 "html\n"
2499 "\n"
2500 "Rapportér fejl via e-mail til <bug-xboard@gnu.org>\n"
2501 "Rapportér fejl i den danske oversættelse til <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
2502 "\n"
2503
2504 #: menus.c:371 menus.c:764
2505 msgid "About XBoard"
2506 msgstr "Om Xboard"
2507
2508 #: menus.c:593
2509 #, fuzzy
2510 msgid "New Game"
2511 msgstr "Nyt blandet parti"
2512
2513 #: menus.c:594
2514 #, fuzzy
2515 msgid "New Shuffle Game..."
2516 msgstr "Nyt blandet parti ..."
2517
2518 #: menus.c:595
2519 #, fuzzy
2520 msgid "New Variant..."
2521 msgstr "Ny variant"
2522
2523 #: menus.c:597
2524 #, fuzzy
2525 msgid "Load Game"
2526 msgstr "Indlæs parti ..."
2527
2528 #: menus.c:598
2529 #, fuzzy
2530 msgid "Load Position"
2531 msgstr "find stilling"
2532
2533 #: menus.c:599
2534 #, fuzzy
2535 msgid "Next Position"
2536 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
2537
2538 #: menus.c:600
2539 #, fuzzy
2540 msgid "Prev Position"
2541 msgstr "Gemmer stilling"
2542
2543 #: menus.c:602
2544 #, fuzzy
2545 msgid "Save Game"
2546 msgstr "Gem parti ..."
2547
2548 #: menus.c:603
2549 #, fuzzy
2550 msgid "Save Position"
2551 msgstr "Gemmer stilling"
2552
2553 #: menus.c:604
2554 #, fuzzy
2555 msgid "Save Selected Games"
2556 msgstr "Gem parti ..."
2557
2558 #: menus.c:605
2559 #, fuzzy
2560 msgid "Save Games as Book"
2561 msgstr "Gem partier i filen:"
2562
2563 #: menus.c:607
2564 msgid "Mail Move"
2565 msgstr "Send træk med e-post"
2566
2567 #: menus.c:608
2568 msgid "Reload CMail Message"
2569 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
2570
2571 #: menus.c:610
2572 msgid "Quit "
2573 msgstr ""
2574
2575 #: menus.c:615
2576 #, fuzzy
2577 msgid "Copy Game"
2578 msgstr "Kopiér partiliste"
2579
2580 #: menus.c:616
2581 #, fuzzy
2582 msgid "Copy Position"
2583 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
2584
2585 #: menus.c:617
2586 msgid "Copy Game List"
2587 msgstr "Kopiér partiliste"
2588
2589 #: menus.c:619
2590 #, fuzzy
2591 msgid "Paste Game"
2592 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
2593
2594 #: menus.c:620
2595 #, fuzzy
2596 msgid "Paste Position"
2597 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
2598
2599 #: menus.c:622 menus.c:664
2600 #, fuzzy
2601 msgid "Edit Game"
2602 msgstr "Redigér kommentar"
2603
2604 #: menus.c:623 menus.c:665
2605 #, fuzzy
2606 msgid "Edit Position"
2607 msgstr "find stilling"
2608
2609 # Partibeskrivelse i PGN-fil
2610 #: menus.c:624
2611 msgid "Edit Tags"
2612 msgstr "Redigér partidata"
2613
2614 #: menus.c:625
2615 msgid "Edit Comment"
2616 msgstr "Redigér kommentar"
2617
2618 #: menus.c:626
2619 msgid "Edit Book"
2620 msgstr "Redigér åbningsbog"
2621
2622 #: menus.c:628
2623 msgid "Revert"
2624 msgstr ""
2625
2626 #: menus.c:629
2627 msgid "Annotate"
2628 msgstr "Kommentér"
2629
2630 #: menus.c:630
2631 #, fuzzy
2632 msgid "Truncate Game"
2633 msgstr "Afkort partiet    End"
2634
2635 #: menus.c:632
2636 msgid "Backward"
2637 msgstr ""
2638
2639 #: menus.c:633
2640 msgid "Forward"
2641 msgstr ""
2642
2643 #: menus.c:634
2644 #, fuzzy
2645 msgid "Back to Start"
2646 msgstr "Sort i trækket"
2647
2648 #: menus.c:635
2649 #, fuzzy
2650 msgid "Forward to End"
2651 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
2652
2653 #: menus.c:640
2654 #, fuzzy
2655 msgid "Flip View"
2656 msgstr "Automatisk vending af brættet"
2657
2658 #: menus.c:643
2659 #, fuzzy
2660 msgid "Move History"
2661 msgstr "Trækliste"
2662
2663 #: menus.c:644
2664 #, fuzzy
2665 msgid "Evaluation Graph"
2666 msgstr "Evalueringsgraf"
2667
2668 #: menus.c:645
2669 #, fuzzy
2670 msgid "Game List"
2671 msgstr "Partiliste ..."
2672
2673 #: menus.c:649
2674 msgid "Comments"
2675 msgstr "Kommentarer"
2676
2677 #: menus.c:650
2678 msgid "ICS Input Box"
2679 msgstr "ICS-inputboks"
2680
2681 #: menus.c:651
2682 msgid "ICS/Chat Console"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: menus.c:653
2686 msgid "Board..."
2687 msgstr "Bræt..."
2688
2689 #: menus.c:654
2690 msgid "Game List Tags..."
2691 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
2692
2693 #: menus.c:659
2694 #, fuzzy
2695 msgid "Machine White"
2696 msgstr "Skakprogram har hvid    Ctrl+W"
2697
2698 #: menus.c:660
2699 #, fuzzy
2700 msgid "Machine Black"
2701 msgstr "Skakprogrammatch"
2702
2703 #: menus.c:661
2704 #, fuzzy
2705 msgid "Two Machines"
2706 msgstr "To skakprogrammer    Ctrl+T"
2707
2708 #: menus.c:662
2709 #, fuzzy
2710 msgid "Analysis Mode"
2711 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
2712
2713 #: menus.c:663
2714 #, fuzzy
2715 msgid "Analyze Game"
2716 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
2717
2718 #: menus.c:666
2719 msgid "Training"
2720 msgstr "Træning"
2721
2722 #: menus.c:667
2723 msgid "ICS Client"
2724 msgstr "ICS-klient"
2725
2726 #: menus.c:669
2727 msgid "Machine Match"
2728 msgstr "Skakprogrammatch"
2729
2730 #: menus.c:670
2731 msgid "Pause"
2732 msgstr ""
2733
2734 #: menus.c:675
2735 msgid "Accept"
2736 msgstr ""
2737
2738 #: menus.c:676
2739 msgid "Decline"
2740 msgstr ""
2741
2742 #: menus.c:677
2743 msgid "Rematch"
2744 msgstr ""
2745
2746 #: menus.c:679
2747 #, fuzzy
2748 msgid "Call Flag"
2749 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
2750
2751 #: menus.c:680
2752 #, fuzzy
2753 msgid "Draw"
2754 msgstr "Remis:"
2755
2756 #: menus.c:681
2757 msgid "Adjourn"
2758 msgstr ""
2759
2760 #: menus.c:682
2761 msgid "Abort"
2762 msgstr ""
2763
2764 #: menus.c:683
2765 msgid "Resign"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: menus.c:685
2769 #, fuzzy
2770 msgid "Stop Observing"
2771 msgstr "Stop observation    F10"
2772
2773 #: menus.c:686
2774 #, fuzzy
2775 msgid "Stop Examining"
2776 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
2777
2778 #: menus.c:687
2779 msgid "Upload to Examine"
2780 msgstr "Overfør til undersøgelse"
2781
2782 #: menus.c:689
2783 msgid "Adjudicate to White"
2784 msgstr "Døm hvid gevinst"
2785
2786 #: menus.c:690
2787 msgid "Adjudicate to Black"
2788 msgstr "Døm sort gevinst"
2789
2790 #: menus.c:691
2791 msgid "Adjudicate Draw"
2792 msgstr "Døm remis"
2793
2794 #: menus.c:696
2795 #, fuzzy
2796 msgid "Edit Engine List..."
2797 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
2798
2799 #: menus.c:698
2800 #, fuzzy
2801 msgid "Load New 1st Engine..."
2802 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2803
2804 #: menus.c:699
2805 #, fuzzy
2806 msgid "Load New 2nd Engine..."
2807 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2808
2809 #: menus.c:701
2810 #, fuzzy
2811 msgid "Engine #1 Settings..."
2812 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
2813
2814 #: menus.c:702
2815 #, fuzzy
2816 msgid "Engine #2 Settings..."
2817 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 2 ..."
2818
2819 #: menus.c:703
2820 #, fuzzy
2821 msgid "Common Settings..."
2822 msgstr "Indstillinger for skakprogrammer"
2823
2824 #: menus.c:705
2825 msgid "Hint"
2826 msgstr "Tip"
2827
2828 #: menus.c:706
2829 msgid "Book"
2830 msgstr "Åbningsbog"
2831
2832 #: menus.c:708
2833 #, fuzzy
2834 msgid "Move Now"
2835 msgstr "Lyd ved træk"
2836
2837 #: menus.c:709
2838 #, fuzzy
2839 msgid "Retract Move"
2840 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
2841
2842 #: menus.c:715
2843 #, fuzzy
2844 msgid "General..."
2845 msgstr "Generelle ..."
2846
2847 #: menus.c:717
2848 #, fuzzy
2849 msgid "Time Control..."
2850 msgstr "Betænkningstid"
2851
2852 #: menus.c:718
2853 #, fuzzy
2854 msgid "Adjudications..."
2855 msgstr "Afgørelser ...    Alt+Shift+J"
2856
2857 #: menus.c:719
2858 msgid "ICS..."
2859 msgstr ""
2860
2861 #: menus.c:720
2862 msgid "Tournament..."
2863 msgstr ""
2864
2865 #: menus.c:721
2866 #, fuzzy
2867 msgid "Load Game..."
2868 msgstr "Indlæs parti ..."
2869
2870 #: menus.c:722
2871 #, fuzzy
2872 msgid "Save Game..."
2873 msgstr "Gem parti ..."
2874
2875 #: menus.c:723
2876 #, fuzzy
2877 msgid "Game List..."
2878 msgstr "Partiliste ..."
2879
2880 #: menus.c:724
2881 #, fuzzy
2882 msgid "Sounds..."
2883 msgstr "Lyde ..."
2884
2885 #: menus.c:727
2886 msgid "Always Queen"
2887 msgstr ""
2888
2889 #: menus.c:733
2890 msgid "Flash Moves"
2891 msgstr "Blink ved træk"
2892
2893 #: menus.c:735
2894 msgid "Highlight Dragging"
2895 msgstr "Fremhæv flytning"
2896
2897 #: menus.c:738
2898 msgid "Highlight With Arrow"
2899 msgstr "Fremhæv med pil"
2900
2901 #: menus.c:739
2902 msgid "Move Sound"
2903 msgstr "Lyd ved træk"
2904
2905 #: menus.c:741
2906 msgid "Periodic Updates"
2907 msgstr "Periodisk opdatering"
2908
2909 #: menus.c:743
2910 msgid "Popup Exit Message"
2911 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
2912
2913 #: menus.c:745
2914 msgid "Show Coords"
2915 msgstr "Vis koordinater"
2916
2917 #: menus.c:746
2918 #, fuzzy
2919 msgid "Hide Thinking"
2920 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
2921
2922 #: menus.c:750
2923 msgid "Save Settings Now"
2924 msgstr "Gem indstillinger nu"
2925
2926 #: menus.c:751
2927 msgid "Save Settings on Exit"
2928 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
2929
2930 #: menus.c:756
2931 msgid "Info XBoard"
2932 msgstr "Info XBoard"
2933
2934 #: menus.c:757
2935 #, fuzzy
2936 msgid "Man XBoard"
2937 msgstr "Man XBoard    F1"
2938
2939 #: menus.c:759
2940 msgid "XBoard Home Page"
2941 msgstr "XBoards hjemmeside (engelsk)"
2942
2943 #: menus.c:760
2944 msgid "On-line User Guide"
2945 msgstr "Online brugervejledning (engelsk)"
2946
2947 #: menus.c:761
2948 msgid "Development News"
2949 msgstr "Nyheder i denne version (engelsk)"
2950
2951 #: menus.c:762
2952 msgid "e-Mail Bug Report"
2953 msgstr "E-mail fejlrapport"
2954
2955 #: menus.c:801
2956 msgid "File"
2957 msgstr "Fil"
2958
2959 #: menus.c:802
2960 msgid "Edit"
2961 msgstr "Redigér"
2962
2963 #: menus.c:803
2964 msgid "View"
2965 msgstr "Vis"
2966
2967 #: menus.c:804
2968 msgid "Mode"
2969 msgstr "Tilstand"
2970
2971 #: menus.c:805
2972 msgid "Action"
2973 msgstr "Handlinger"
2974
2975 #: menus.c:806
2976 msgid "Engine"
2977 msgstr "Skakprogram"
2978
2979 #: menus.c:807
2980 msgid "Options"
2981 msgstr "Indstillinger"
2982
2983 #: menus.c:808
2984 msgid "Help"
2985 msgstr "Hjælp"
2986
2987 #: nengineoutput.c:79 nengineoutput.c:87
2988 #, fuzzy
2989 msgid "engine name"
2990 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2991
2992 #. TRANSLATORS: noun, as in "the move Nf3"
2993 #: nengineoutput.c:82 nengineoutput.c:90
2994 #, fuzzy
2995 msgid "move"
2996 msgstr "Forhåndstræk"
2997
2998 #: nengineoutput.c:156
2999 msgid "Engine output"
3000 msgstr "Output fra skakprogram"
3001
3002 #: nengineoutput.c:160
3003 msgid ""
3004 "Mismatch of STRIDE in nengineoutput.c\n"
3005 "Change and recompile!"
3006 msgstr ""
3007
3008 #: nevalgraph.c:69
3009 msgid "Evaluation graph"
3010 msgstr "Evalueringsgraf"
3011
3012 #: nevalgraph.c:69
3013 #, fuzzy
3014 msgid "Blunder graph"
3015 msgstr "Evalueringsgraf"
3016
3017 #: nevalgraph.c:107
3018 msgid "Blunder"
3019 msgstr ""
3020
3021 #: nevalgraph.c:107
3022 msgid "Eval"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: ngamelist.c:87
3026 msgid "find position"
3027 msgstr "find stilling"
3028
3029 #: ngamelist.c:88
3030 msgid "narrow"
3031 msgstr ""
3032
3033 #: ngamelist.c:89
3034 msgid "thresholds"
3035 msgstr "grænseværdier"
3036
3037 #: ngamelist.c:90
3038 #, fuzzy
3039 msgid "tags"
3040 msgstr "Partidata"
3041
3042 #: ngamelist.c:91
3043 msgid "next"
3044 msgstr "næste"
3045
3046 #: ngamelist.c:92
3047 msgid "close"
3048 msgstr "luk"
3049
3050 #: ngamelist.c:116
3051 msgid "No game selected"
3052 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
3053
3054 #: ngamelist.c:122
3055 msgid "Can't go forward any further"
3056 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
3057
3058 #: ngamelist.c:192
3059 #, c-format
3060 msgid "Scanning through games (%d)"
3061 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
3062
3063 #: ngamelist.c:211
3064 msgid "previous page"
3065 msgstr "forrige side"
3066
3067 #: ngamelist.c:214
3068 msgid "next page"
3069 msgstr "næste side"
3070
3071 #: ngamelist.c:217
3072 msgid "no games matched your request"
3073 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
3074
3075 #: ngamelist.c:219
3076 #, c-format
3077 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
3078 msgstr "%s - %d/%d partier (%d-%d-%d)"
3079
3080 #: ngamelist.c:284
3081 msgid "There is no game list"
3082 msgstr "Der er ingen partiliste"
3083
3084 #: nhistory.c:109
3085 msgid "Move list"
3086 msgstr "Trækliste"
3087
3088 #: usystem.c:223
3089 #, c-format
3090 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
3091 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
3092
3093 #: usystem.c:231
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "%s: can't parse foreground color in '%s'\n"
3096 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i \"%s\"\n"
3097
3098 #: usystem.c:260
3099 #, c-format
3100 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
3101 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
3102
3103 #: usystem.c:362
3104 #, c-format
3105 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
3106 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
3107
3108 #: usystem.c:545
3109 msgid "Socket support is not configured in"
3110 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
3111
3112 #: usystem.c:634
3113 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
3114 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
3115
3116 #: xaw/xboard.c:1206
3117 #, c-format
3118 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
3119 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
3120
3121 #: xaw/xoptions.c:373 xaw/xoptions.c:1077
3122 msgid "browse"
3123 msgstr "gennemse"
3124
3125 #: xaw/xoptions.c:439 xaw/xoptions.c:440
3126 msgid "Ctrl"
3127 msgstr ""
3128
3129 #: xaw/xoptions.c:445 xaw/xoptions.c:446
3130 msgid "Alt"
3131 msgstr ""
3132
3133 #: xaw/xoptions.c:451 xaw/xoptions.c:452
3134 msgid "Shift"
3135 msgstr ""
3136
3137 #, fuzzy
3138 #~ msgid "Common Engine..."
3139 #~ msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
3140
3141 #, fuzzy
3142 #~ msgid "    (for concurrent playing of a single"
3143 #~ msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
3144
3145 #~ msgid "Match Options"
3146 #~ msgstr "Matchindstillinger"
3147
3148 #~ msgid "ICS ..."
3149 #~ msgstr "ICS ..."
3150
3151 #~ msgid "Match ..."
3152 #~ msgstr "Match ..."
3153
3154 #~ msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
3155 #~ msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
3156
3157 #~ msgid "Available `%s' sizes:\n"
3158 #~ msgstr "Tilgængelige \"%s\"-størrelser:\n"
3159
3160 #~ msgid "Error: No `%s' files!\n"
3161 #~ msgstr "Fejl: Ingen \"%s\"-filer!\n"
3162
3163 #~ msgid ""
3164 #~ "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
3165 #~ "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
3166 #~ "   Please report this error to %s.\n"
3167 #~ "   Include system type & operating system in message.\n"
3168 #~ msgstr ""
3169 #~ "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
3170 #~ "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
3171 #~ "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
3172 #~ "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
3173
3174 #~ msgid "Error %d loading icon image\n"
3175 #~ msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
3176
3177 #~ msgid "cancel"
3178 #~ msgstr "annullér"
3179
3180 #~ msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
3181 #~ msgstr "genkendte \"%s\" (%d) som variant %s\n"
3182
3183 #~ msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
3184 #~ msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
3185
3186 #~ msgid "Parsing board: %s\n"
3187 #~ msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
3188
3189 #~ msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
3190 #~ msgstr "Fandt uventet aktivt skakprogram til ICS-analyse\n"
3191
3192 #~ msgid "ICS engine analyze starting... \n"
3193 #~ msgstr "Starter skakprogram til ICS-analyse ...\n"
3194
3195 #~ msgid ""
3196 #~ "resolved %s at pixel size %d\n"
3197 #~ "  to %s\n"
3198 #~ msgstr ""
3199 #~ "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
3200 #~ " til %s\n"
3201
3202 #~ msgid "New Game        Ctrl+N"
3203 #~ msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
3204
3205 #~ msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
3206 #~ msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
3207
3208 #~ msgid "Load Game       Ctrl+O"
3209 #~ msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
3210
3211 #~ msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
3212 #~ msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
3213
3214 #~ msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
3215 #~ msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
3216
3217 #~ msgid "Save Game       Ctrl+S"
3218 #~ msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
3219
3220 #~ msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
3221 #~ msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
3222
3223 #~ msgid "Quit                 Ctr+Q"
3224 #~ msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
3225
3226 #~ msgid "Copy Game    Ctrl+C"
3227 #~ msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
3228
3229 #~ msgid "Edit Game      Ctrl+E"
3230 #~ msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
3231
3232 #~ msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
3233 #~ msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
3234
3235 #~ msgid "Revert              Home"
3236 #~ msgstr "Annullér variantlinje    Home"
3237
3238 #~ msgid "Backward         Alt+Left"
3239 #~ msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
3240
3241 #~ msgid "Forward           Alt+Right"
3242 #~ msgstr "Fremad    Alt+Højre"
3243
3244 #~ msgid "Back to Start     Alt+Home"
3245 #~ msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
3246
3247 #~ msgid "Flip View             F2"
3248 #~ msgstr "Vend brættet    F2"
3249
3250 #~ msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
3251 #~ msgstr "Output fra skakprogram    Alt+Shift+O"
3252
3253 #~ msgid "Move History       Alt+Shift+H"
3254 #~ msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
3255
3256 #~ msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
3257 #~ msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
3258
3259 #~ msgid "Game List            Alt+Shift+G"
3260 #~ msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
3261
3262 #~ msgid "Machine Black  Ctrl+B"
3263 #~ msgstr "Skakprogram har sort    Ctrl+B"
3264
3265 #~ msgid "Edit Game         Ctrl+E"
3266 #~ msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
3267
3268 #~ msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
3269 #~ msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
3270
3271 #~ msgid "Pause               Pause"
3272 #~ msgstr "Pause    Pause"
3273
3274 #~ msgid "Accept             F3"
3275 #~ msgstr "Godkend    F3"
3276
3277 #~ msgid "Decline            F4"
3278 #~ msgstr "Afvis    F4"
3279
3280 #~ msgid "Rematch           F12"
3281 #~ msgstr "Ny match    F12"
3282
3283 #~ msgid "Draw                F6"
3284 #~ msgstr "Remis    F6"
3285
3286 #~ msgid "Adjourn            F7"
3287 #~ msgstr "Udsæt partiet    F7"
3288
3289 #~ msgid "Abort                F8"
3290 #~ msgstr "Annullér partiet   F8"
3291
3292 #~ msgid "Resign              F9"
3293 #~ msgstr "Opgiv    F9"
3294
3295 #~ msgid "Move Now     Ctrl+M"
3296 #~ msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
3297
3298 #~ msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
3299 #~ msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
3300
3301 #~ msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
3302 #~ msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
3303
3304 #~ msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
3305 #~ msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
3306
3307 #~ msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
3308 #~ msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
3309
3310 #~ msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
3311 #~ msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
3312
3313 #~ msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
3314 #~ msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
3315
3316 #~ msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
3317 #~ msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
3318
3319 #~ msgid ""
3320 #~ "WARNING: variants with un-orthodox\n"
3321 #~ "pieces only have built-in bitmaps\n"
3322 #~ "for -boardSize middling, bulky and\n"
3323 #~ "petite, and substitute king or amazon\n"
3324 #~ "for missing bitmaps. (See manual.)"
3325 #~ msgstr ""
3326 #~ "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
3327 #~ "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
3328 #~ "for -boardSize middling, bulky og\n"
3329 #~ "petite, og bruger konge eller amazone\n"
3330 #~ "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
3331
3332 #~ msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
3333 #~ msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
3334
3335 #~ msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
3336 #~ msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
3337
3338 #~ msgid ""
3339 #~ "XBoard square size (hint): %d\n"
3340 #~ "%s fulldir:%s:\n"
3341 #~ msgstr ""
3342 #~ "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
3343 #~ "%s-fuldt katalog: %s:\n"
3344
3345 #~ msgid "Closest %s size: %d\n"
3346 #~ msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
3347
3348 #~ msgid "%s: error loading XIM!\n"
3349 #~ msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
3350
3351 #~ msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
3352 #~ msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
3353
3354 #~ msgid ""
3355 #~ "\n"
3356 #~ "Loading XIMs...\n"
3357 #~ msgstr ""
3358 #~ "\n"
3359 #~ "Indlæser XIM'er ...\n"
3360
3361 #~ msgid "(File:%s:) "
3362 #~ msgstr "(Fil:%s:) "
3363
3364 #~ msgid "light square "
3365 #~ msgstr "lyst felt "
3366
3367 #~ msgid "dark square "
3368 #~ msgstr "mørkt felt "
3369
3370 #~ msgid "Done.\n"
3371 #~ msgstr "Udført.\n"
3372
3373 #~ msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
3374 #~ msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
3375
3376 #~ msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
3377 #~ msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
3378
3379 #~ msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
3380 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
3381
3382 #~ msgid ""
3383 #~ "\n"
3384 #~ "Loading XPMs...\n"
3385 #~ msgstr ""
3386 #~ "\n"
3387 #~ "Indlæser XPM'er ...\n"
3388
3389 #~ msgid "(Replace by File:%s:) "
3390 #~ msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
3391
3392 #~ msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
3393 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
3394
3395 #~ msgid "Can't open bitmap file %s"
3396 #~ msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
3397
3398 #~ msgid "Invalid bitmap in file %s"
3399 #~ msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
3400
3401 #~ msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
3402 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
3403
3404 #~ msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
3405 #~ msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
3406
3407 #~ msgid "%s: %s...using built-in\n"
3408 #~ msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
3409
3410 #~ msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
3411 #~ msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
3412
3413 #~ msgid "Browse"
3414 #~ msgstr "Gennemse"
3415
3416 #~ msgid "Filter on extensions:"
3417 #~ msgstr "Filter for filendelser:"
3418
3419 #~ msgid "Pathname:"
3420 #~ msgstr "Stinavn:"
3421
3422 #~ msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
3423 #~ msgstr "XsraSelFile: Kan ikke hente det aktuelle katalog"
3424
3425 #~ msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3426 #~ msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3427
3428 #~ msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3429 #~ msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3430
3431 #~ msgid "Drop"
3432 #~ msgstr "Placér"
3433
3434 #~ msgid "could not open: "
3435 #~ msgstr "kunne ikke åbne: "
3436
3437 #~ msgid "Can't open file"
3438 #~ msgstr "Kan ikke åbne fil"
3439
3440 #~ msgid "Promotion"
3441 #~ msgstr "Bondeforvandling"
3442
3443 #~ msgid "Promote to what?"
3444 #~ msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
3445
3446 #~ msgid "ok"
3447 #~ msgstr "o.k."
3448
3449 #~ msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
3450 #~ msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
3451
3452 #~ msgid "enter"
3453 #~ msgstr "udfør"
3454
3455 #~ msgid "This feature is experimental"
3456 #~ msgstr "Denne funktion er eksperimental"
3457
3458 #~ msgid "filtertext"
3459 #~ msgstr "filtertekst"
3460
3461 #~ msgid "apply"
3462 #~ msgstr "anvend"
3463
3464 #~ msgid "load"
3465 #~ msgstr "indlæs"
3466
3467 #~ msgid "prev"
3468 #~ msgstr "forrige"
3469
3470 #~ msgid "Second Engine"
3471 #~ msgstr "Andet skakprogram"
3472
3473 #~ msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
3474 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
3475
3476 #~ msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
3477 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
3478
3479 #~ msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
3480 #~ msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"