updated Spanish translation
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Sprogbrug:
10 # Chess engine, engine, chess program, chess machine: Disse bruges i flæng
11 #    i originalen. Er oversat til skakprogram.
12 # Pairing engine: Paringsprogram
13 #
14 # Korrektur og gode forslag:
15 # Morten Bo Johansen, dec. 2011
16 # Joe Dalton, feb. 2012
17 #
18 # Oversætter:
19 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011, 2012.
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20120304\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
24 "POT-Creation-Date: 2013-08-28 22:03-0700\n"
25 "PO-Revision-Date: 2012-03-06 12:27+0100\n"
26 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
27 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
28 "Language: da\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
33 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
34
35 #: args.h:821
36 #, c-format
37 msgid "%s in settings file\n"
38 msgstr "%s i indstillingsfil\n"
39
40 #: args.h:831
41 #, c-format
42 msgid "Bad integer value %s"
43 msgstr "Forkert heltalsværdi %s"
44
45 #: args.h:924 args.h:1165
46 #, c-format
47 msgid "Unrecognized argument %s"
48 msgstr "Ikke genkendt argument %s"
49
50 #: args.h:955
51 #, c-format
52 msgid "No value provided for argument %s"
53 msgstr "Ingen værdi givet for argumentet %s"
54
55 #: args.h:1015
56 #, c-format
57 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
58 msgstr "Ukomplet \\-undvigesekvens i værdi for %s"
59
60 #: args.h:1120
61 #, c-format
62 msgid "Failed to open indirection file %s"
63 msgstr "Åbning af inkluderet fil \"%s\" mislykkedes"
64
65 #: args.h:1137
66 #, c-format
67 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
68 msgstr "Ikke genkendt boolesk argumentværdi %s"
69
70 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
71 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
72 #: backend.c:753
73 msgid "first"
74 msgstr "første"
75
76 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
77 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
78 #: backend.c:756
79 msgid "second"
80 msgstr "det andet"
81
82 #: backend.c:837
83 #, c-format
84 msgid "protocol version %d not supported"
85 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
86
87 #: backend.c:943
88 msgid "You did not specify the engine executable"
89 msgstr "Du angav ikke et kørbart skakprogram"
90
91 #: backend.c:999
92 #, c-format
93 msgid "bad timeControl option %s"
94 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
95
96 #: backend.c:1014
97 #, c-format
98 msgid "bad searchTime option %s"
99 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
100
101 #: backend.c:1120
102 #, c-format
103 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
104 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
105
106 #: backend.c:1138
107 #, c-format
108 msgid "Unknown variant name %s"
109 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
110
111 #: backend.c:1386
112 msgid "Starting chess program"
113 msgstr "Starter skakprogram"
114
115 #: backend.c:1409
116 msgid "Bad game file"
117 msgstr "Fejl i partifil"
118
119 #: backend.c:1416
120 msgid "Bad position file"
121 msgstr "Fejl i stillingsfil"
122
123 #: backend.c:1430
124 msgid "Pick new game"
125 msgstr "Vælg nyt spil"
126
127 # cycle = runde?
128 #: backend.c:1499
129 msgid ""
130 "You restarted an already completed tourney\n"
131 "One more cycle will now be added to it\n"
132 "Games commence in 10 sec"
133 msgstr ""
134 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
135 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
136 "Partierne starter om 10 sekunder"
137
138 #: backend.c:1506
139 #, c-format
140 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
141 msgstr "Alle partier i turneringen \"%s\" er allerede færdige eller i gang"
142
143 #: backend.c:1513
144 msgid "Can't have a match with no chess programs"
145 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
146
147 #: backend.c:1550
148 #, c-format
149 msgid "Could not open comm port %s"
150 msgstr "Kunne ikke åbne seriel port %s"
151
152 #: backend.c:1553
153 #, c-format
154 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
155 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
156
157 #: backend.c:1609
158 #, c-format
159 msgid "Unknown initialMode %s"
160 msgstr "Ukendt initialMode %s"
161
162 #: backend.c:1635
163 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
164 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
165
166 #: backend.c:1662
167 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
168 msgstr "Analysetilstand kræver et skakprogram"
169
170 #: backend.c:1666
171 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
172 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
173
174 #: backend.c:1677
175 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
176 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver et skakprogram"
177
178 #: backend.c:1682
179 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
180 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
181
182 #: backend.c:1689
183 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
184 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver et skakprogram"
185
186 #: backend.c:1694
187 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
188 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
189
190 #: backend.c:1701
191 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
192 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver et skakprogram"
193
194 #: backend.c:1706
195 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
196 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
197
198 #: backend.c:1717
199 msgid "Training mode requires a game file"
200 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
201
202 #: backend.c:1880 backend.c:1935 backend.c:1958 backend.c:2357
203 msgid "Error writing to ICS"
204 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
205
206 #: backend.c:1895
207 msgid "Error reading from keyboard"
208 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
209
210 #: backend.c:1898
211 msgid "Got end of file from keyboard"
212 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
213
214 #: backend.c:2203
215 #, c-format
216 msgid "Unknown wild type %d"
217 msgstr "Ukendt vild type %d"
218
219 #: backend.c:2274 usystem.c:329
220 msgid "Error writing to display"
221 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
222
223 #: backend.c:3030
224 #, c-format
225 msgid "your opponent kibitzes: %s"
226 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
227
228 #: backend.c:3559
229 msgid "Error gathering move list: two headers"
230 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
231
232 #: backend.c:3606
233 msgid "Error gathering move list: nested"
234 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
235
236 #: backend.c:3710 backend.c:4128 backend.c:4332 backend.c:4891 backend.c:4895
237 #: backend.c:6919 backend.c:12213 backend.c:13928 backend.c:14005
238 #: backend.c:14051 backend.c:14057 backend.c:14062 backend.c:14067
239 msgid "vs."
240 msgstr "–"
241
242 #: backend.c:3838
243 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
244 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
245
246 #: backend.c:4176
247 msgid "Connection closed by ICS"
248 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
249
250 #: backend.c:4178
251 msgid "Error reading from ICS"
252 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
253
254 #: backend.c:4255
255 #, c-format
256 msgid ""
257 "Failed to parse board string:\n"
258 "\"%s\""
259 msgstr ""
260 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
261 "\"%s\""
262
263 #: backend.c:4264 backend.c:9885
264 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
265 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
266
267 #: backend.c:4383
268 msgid "Error gathering move list: extra board"
269 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
270
271 #: backend.c:4815 backend.c:4837
272 #, c-format
273 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
274 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
275
276 #: backend.c:5074
277 #, c-format
278 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
279 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
280
281 #: backend.c:5145
282 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
283 msgstr "Du kan ikke gøre dette, mens du spiller eller observerer"
284
285 #: backend.c:6046
286 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
287 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
288
289 #: backend.c:6510
290 msgid "You are playing Black"
291 msgstr "Du spiller sort"
292
293 #: backend.c:6519 backend.c:6546
294 msgid "You are playing White"
295 msgstr "Du spiller hvid"
296
297 #: backend.c:6528 backend.c:6554 backend.c:6674 backend.c:6699 backend.c:6715
298 #: backend.c:14705
299 msgid "It is White's turn"
300 msgstr "Det er hvids tur"
301
302 #: backend.c:6532 backend.c:6558 backend.c:6682 backend.c:6705 backend.c:6736
303 #: backend.c:14697
304 msgid "It is Black's turn"
305 msgstr "Det er sorts tur"
306
307 #: backend.c:6571
308 msgid "Displayed position is not current"
309 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
310
311 #: backend.c:6809
312 msgid "Illegal move"
313 msgstr "Ulovligt træk"
314
315 #: backend.c:6876
316 msgid "End of game"
317 msgstr "Slutningen af partiet"
318
319 #: backend.c:6879
320 msgid "Incorrect move"
321 msgstr "Ukorrekt træk"
322
323 #: backend.c:7257 backend.c:7392
324 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
325 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
326
327 #: backend.c:7364
328 msgid "only marked squares are legal"
329 msgstr ""
330
331 #: backend.c:7624
332 msgid "Swiss tourney finished"
333 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
334
335 #: backend.c:8199
336 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
337 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsprogram"
338
339 #: backend.c:8332
340 #, c-format
341 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
342 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s skakprogram"
343
344 #: backend.c:8564
345 msgid "Bad FEN received from engine"
346 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra skakprogram"
347
348 #: backend.c:8730 backend.c:13793 backend.c:13858
349 #, c-format
350 msgid "%s does not support analysis"
351 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
352
353 #: backend.c:8796
354 #, c-format
355 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
356 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
357
358 #: backend.c:8823
359 #, c-format
360 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
361 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
362
363 #: backend.c:8844
364 #, c-format
365 msgid "Hint: %s"
366 msgstr "Tip: %s"
367
368 #: backend.c:8849
369 #, c-format
370 msgid ""
371 "Illegal hint move \"%s\"\n"
372 "from %s chess program"
373 msgstr ""
374 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
375 "fra %s skakprogram"
376
377 #: backend.c:9024
378 msgid "Machine accepts your draw offer"
379 msgstr "Skakprogrammet accepterer dit remistilbud"
380
381 #: backend.c:9027
382 msgid ""
383 "Machine offers a draw\n"
384 "Select Action / Draw to agree"
385 msgstr ""
386 "Skakprogrammet tilbyder remis\n"
387 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
388
389 #: backend.c:9106
390 msgid "failed writing PV"
391 msgstr "skrivning af analysevariant mislykkedes"
392
393 #: backend.c:9404
394 #, c-format
395 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
396 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
397
398 #: backend.c:9414
399 #, c-format
400 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
401 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
402
403 #: backend.c:9425
404 msgid "Gap in move list"
405 msgstr "Hul i trækliste"
406
407 #: backend.c:10046 dialogs.c:461
408 #, c-format
409 msgid "Variant %s not supported by %s"
410 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
411
412 #: backend.c:10167
413 #, c-format
414 msgid "Startup failure on '%s'"
415 msgstr "Opstartsfejl på \"%s\""
416
417 #: backend.c:10198
418 msgid "Waiting for first chess program"
419 msgstr "Venter på første skakprogram"
420
421 #: backend.c:10203 backend.c:14076
422 msgid "Waiting for second chess program"
423 msgstr "Venter på andet skakprogram"
424
425 #: backend.c:10252
426 msgid "Could not write on tourney file"
427 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
428
429 #: backend.c:10326
430 msgid ""
431 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
432 "Terminate its game first."
433 msgstr ""
434 "Du kan ikke udskifte et skakprogram, mens det bruges!\n"
435 "Afslut dets parti først."
436
437 #: backend.c:10340
438 msgid "No engine with the name you gave is installed"
439 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
440
441 #: backend.c:10342
442 msgid ""
443 "First change an engine by editing the participants list\n"
444 "of the Tournament Options dialog"
445 msgstr ""
446 "Ændr først skakprogram ved at redigere deltagerlisten\n"
447 "i turneringsindstillingerne"
448
449 #: backend.c:10343
450 msgid "You can only change one engine at the time"
451 msgstr "Du kan kun ændre et skakprogram ad gangen"
452
453 #: backend.c:10358 backend.c:10505
454 #, fuzzy, c-format
455 msgid "No engine %s is installed"
456 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
457
458 #: backend.c:10378
459 msgid ""
460 "You must supply a tournament file,\n"
461 "for storing the tourney progress"
462 msgstr ""
463 "Du skal angive en turneringsfil\n"
464 "til at gemme turneringens afvikling"
465
466 #: backend.c:10388
467 msgid "Not enough participants"
468 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
469
470 #: backend.c:10589
471 msgid "Bad tournament file"
472 msgstr "Fejl i turneringsfil"
473
474 #: backend.c:10601
475 msgid "Waiting for other game(s)"
476 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
477
478 #: backend.c:10614
479 msgid "No pairing engine specified"
480 msgstr "Der er ikke noget parringsprogram specificeret"
481
482 #: backend.c:11092
483 #, c-format
484 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
485 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
486
487 #: backend.c:11554 backend.c:11585
488 #, c-format
489 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
490 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
491
492 #: backend.c:11574
493 #, c-format
494 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
495 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
496
497 #: backend.c:11627 backend.c:12636 backend.c:12829 backend.c:13190
498 #, c-format
499 msgid "Can't open \"%s\""
500 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
501
502 #: backend.c:11639 menus.c:116
503 msgid "Cannot build game list"
504 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
505
506 #: backend.c:11724
507 msgid "No more games in this message"
508 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
509
510 #: backend.c:11764
511 msgid "No game has been loaded yet"
512 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
513
514 #: backend.c:11768 backend.c:12617 ngamelist.c:129
515 msgid "Can't back up any further"
516 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
517
518 #: backend.c:12189
519 msgid "Game number out of range"
520 msgstr "Partinummer findes ikke"
521
522 #: backend.c:12200
523 msgid "Can't seek on game file"
524 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
525
526 #: backend.c:12258
527 msgid "Game not found in file"
528 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
529
530 #: backend.c:12386 backend.c:12713
531 msgid "Bad FEN position in file"
532 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
533
534 #: backend.c:12538
535 msgid "No moves in game"
536 msgstr "Ingen træk i partiet"
537
538 #: backend.c:12613
539 msgid "No position has been loaded yet"
540 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
541
542 #: backend.c:12674 backend.c:12685
543 msgid "Can't seek on position file"
544 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
545
546 #: backend.c:12692 backend.c:12704
547 msgid "Position not found in file"
548 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
549
550 #: backend.c:12744
551 msgid "Black to play"
552 msgstr "Sort i trækket"
553
554 #: backend.c:12747
555 msgid "White to play"
556 msgstr "Hvid i trækket"
557
558 #: backend.c:12834 backend.c:13195
559 msgid "Waiting for access to save file"
560 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
561
562 #: backend.c:12836
563 msgid "Saving game"
564 msgstr "Gemmer parti"
565
566 #: backend.c:12837
567 msgid "Bad Seek"
568 msgstr "Søgning mislykkedes"
569
570 #: backend.c:13197
571 msgid "Saving position"
572 msgstr "Gemmer stilling"
573
574 #: backend.c:13323
575 msgid ""
576 "You have edited the game history.\n"
577 "Use Reload Same Game and make your move again."
578 msgstr ""
579 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
580 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
581
582 #: backend.c:13328
583 msgid ""
584 "You have entered too many moves.\n"
585 "Back up to the correct position and try again."
586 msgstr ""
587 "Du har indtastet for mange træk.\n"
588 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
589
590 #: backend.c:13333
591 msgid ""
592 "Displayed position is not current.\n"
593 "Step forward to the correct position and try again."
594 msgstr ""
595 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
596 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
597
598 #: backend.c:13380
599 msgid "You have not made a move yet"
600 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
601
602 #: backend.c:13401
603 msgid ""
604 "The cmail message is not loaded.\n"
605 "Use Reload CMail Message and make your move again."
606 msgstr ""
607 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
608 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
609
610 #: backend.c:13406
611 msgid "No unfinished games"
612 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
613
614 #: backend.c:13412
615 #, c-format
616 msgid ""
617 "You have already mailed a move.\n"
618 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
619 "To resend the same move, type\n"
620 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
621 "on the command line."
622 msgstr ""
623 "Du har allerede sendt et træk.\n"
624 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
625 "For at gensende det samme træk, tast\n"
626 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
627 "på kommandolinjen."
628
629 #: backend.c:13427
630 msgid "Failed to invoke cmail"
631 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
632
633 #: backend.c:13489
634 #, c-format
635 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
636 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
637
638 #: backend.c:13511
639 #, c-format
640 msgid "Still need to make move for game\n"
641 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
642
643 #: backend.c:13515
644 #, c-format
645 msgid "Still need to make moves for both games\n"
646 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
647
648 #: backend.c:13519
649 #, c-format
650 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
651 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
652
653 #: backend.c:13526
654 #, c-format
655 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
656 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
657
658 #: backend.c:13532
659 #, c-format
660 msgid "No unfinished games\n"
661 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
662
663 #: backend.c:13534
664 #, c-format
665 msgid "Ready to send mail\n"
666 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
667
668 #: backend.c:13539
669 #, c-format
670 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
671 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
672
673 #: backend.c:13743
674 msgid "Edit comment"
675 msgstr "Redigér kommentar"
676
677 #: backend.c:13745
678 #, c-format
679 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
680 msgstr "Redigér kommentar til %d.%s%s"
681
682 #: backend.c:13800
683 #, c-format
684 msgid "You are not observing a game"
685 msgstr "Du observerer ikke et parti"
686
687 #: backend.c:13908
688 msgid "It is not White's turn"
689 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
690
691 #: backend.c:13989
692 msgid "It is not Black's turn"
693 msgstr "Sort er ikke i trækket"
694
695 #: backend.c:14097
696 #, c-format
697 msgid "Starting %s chess program"
698 msgstr "Starter %s skakprogram"
699
700 #: backend.c:14125 backend.c:15240
701 msgid ""
702 "Wait until your turn,\n"
703 "or select Move Now"
704 msgstr ""
705 "Vent på din tur,\n"
706 "eller vælg Træk nu"
707
708 #: backend.c:14259
709 msgid "Training mode off"
710 msgstr "Træningstilstand fra"
711
712 #: backend.c:14267
713 msgid "Training mode on"
714 msgstr "Træningstilstand til"
715
716 #: backend.c:14270
717 msgid "Already at end of game"
718 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
719
720 #: backend.c:14350
721 msgid "Warning: You are still playing a game"
722 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
723
724 #: backend.c:14353
725 msgid "Warning: You are still observing a game"
726 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
727
728 #: backend.c:14356
729 msgid "Warning: You are still examining a game"
730 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
731
732 #: backend.c:14423
733 msgid "Click clock to clear board"
734 msgstr ""
735
736 #: backend.c:14433
737 msgid "Close ICS engine analyze..."
738 msgstr "Lukker skakprogram til ICS-analyse ..."
739
740 #: backend.c:14722
741 msgid "That square is occupied"
742 msgstr "Det felt er besat"
743
744 #: backend.c:14746 backend.c:14772
745 msgid "There is no pending offer on this move"
746 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
747
748 #: backend.c:14808 backend.c:14819
749 msgid "Your opponent is not out of time"
750 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
751
752 #: backend.c:14885
753 msgid "You must make your move before offering a draw"
754 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
755
756 #: backend.c:15222
757 msgid "You are not examining a game"
758 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
759
760 #: backend.c:15226
761 msgid "You can't revert while pausing"
762 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
763
764 #: backend.c:15280 backend.c:15287
765 msgid "It is your turn"
766 msgstr "Det er dig som er i trækket"
767
768 #: backend.c:15338 backend.c:15345 backend.c:15398 backend.c:15405
769 msgid "Wait until your turn"
770 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
771
772 #: backend.c:15350
773 msgid "No hint available"
774 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
775
776 #: backend.c:15366 ngamelist.c:355
777 msgid "Game list not loaded or empty"
778 msgstr "Partiliste ikke indlæst eller tom"
779
780 #: backend.c:15373
781 msgid "Book file exists! Try again for overwrite."
782 msgstr ""
783
784 #: backend.c:15851
785 #, c-format
786 msgid "Error writing to %s chess program"
787 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
788
789 #: backend.c:15854 backend.c:15885
790 #, c-format
791 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
792 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
793
794 #: backend.c:15880
795 #, c-format
796 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
797 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
798
799 #: backend.c:15898
800 #, c-format
801 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
802 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
803
804 #: backend.c:16301
805 #, c-format
806 msgid "%s engine has too many options\n"
807 msgstr "%s skakprogram har for mange tilvalg\n"
808
809 #: backend.c:16457
810 msgid "Displayed move is not current"
811 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
812
813 #: backend.c:16466
814 msgid "Could not parse move"
815 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
816
817 #: backend.c:16591 backend.c:16613
818 msgid "Both flags fell"
819 msgstr "Begge flag er faldet"
820
821 #: backend.c:16593
822 msgid "White's flag fell"
823 msgstr "Hvids flag er faldet"
824
825 #: backend.c:16615
826 msgid "Black's flag fell"
827 msgstr "Sorts flag er faldet"
828
829 #: backend.c:16746
830 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
831 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
832
833 #: backend.c:17585
834 msgid "Bad FEN position in clipboard"
835 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
836
837 #: book.c:577 book.c:830
838 msgid "Polyglot book not valid"
839 msgstr "Fejl i polyglyt-åbningsbog"
840
841 #: book.c:701
842 msgid "Book Fault"
843 msgstr "Fejl i åbningsbog"
844
845 #: book.c:833
846 msgid "Hash keys are different"
847 msgstr "Hashnøgler er forskellige"
848
849 #: book.c:1000
850 #, fuzzy
851 msgid "Could not create book"
852 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
853
854 #: dialogs.c:259
855 #, fuzzy
856 msgid "Tournament file:          "
857 msgstr "Turneringsfil:"
858
859 #: dialogs.c:260
860 msgid "Sync after round"
861 msgstr ""
862
863 #: dialogs.c:261
864 #, fuzzy
865 msgid "    (for concurrent playing of a single"
866 msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
867
868 #: dialogs.c:262
869 msgid "Sync after cycle"
870 msgstr ""
871
872 #: dialogs.c:263
873 #, fuzzy
874 msgid "      tourney with multiple XBoards)"
875 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
876
877 #: dialogs.c:264
878 msgid "Tourney participants:"
879 msgstr "Turneringsdeltagere:"
880
881 #: dialogs.c:265
882 msgid "Select Engine:"
883 msgstr "Vælg skakprogram:"
884
885 #: dialogs.c:273
886 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
887 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = en imod resten):"
888
889 #: dialogs.c:274
890 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
891 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
892
893 #: dialogs.c:275
894 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
895 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
896
897 #: dialogs.c:276
898 msgid "Pause between Match Games (msec):"
899 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
900
901 #: dialogs.c:277
902 msgid "Save Tourney Games on:"
903 msgstr "Gem turneringspartier i:"
904
905 #: dialogs.c:278
906 msgid "Game File with Opening Lines:"
907 msgstr "Partifil med åbninger:"
908
909 #: dialogs.c:279
910 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
911 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
912
913 #: dialogs.c:280
914 msgid "File with Start Positions:"
915 msgstr "Fil med startstillinger:"
916
917 #: dialogs.c:281
918 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
919 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
920
921 #: dialogs.c:282
922 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
923 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
924
925 #: dialogs.c:283
926 msgid "Disable own engine books by default"
927 msgstr "Deaktivér skakprogrammets egen åbningsbog som standard"
928
929 #: dialogs.c:284
930 msgid "Replace Engine"
931 msgstr "Udskift skakprogram"
932
933 #: dialogs.c:285
934 msgid "Upgrade Engine"
935 msgstr "Opgradér skakprogram"
936
937 #: dialogs.c:286
938 msgid "Clone Tourney"
939 msgstr "Kopiér turnering"
940
941 #: dialogs.c:316
942 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
943 msgstr "Du skal angive en eksisterende turneringsfil til at kopiere"
944
945 #: dialogs.c:332 dialogs.c:1322
946 msgid "# no engines are installed"
947 msgstr ""
948
949 #: dialogs.c:344
950 msgid "Match Options"
951 msgstr "Matchindstillinger"
952
953 #: dialogs.c:363
954 msgid "Absolute Analysis Scores"
955 msgstr "Absolutte analysescorer"
956
957 #: dialogs.c:364
958 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
959 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
960
961 #: dialogs.c:365 menus.c:714
962 msgid "Animate Dragging"
963 msgstr "Animeret trækudførelse"
964
965 #: dialogs.c:366 menus.c:715
966 msgid "Animate Moving"
967 msgstr "Animeret flytning"
968
969 #: dialogs.c:367 menus.c:716
970 msgid "Auto Flag"
971 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
972
973 #: dialogs.c:368 menus.c:717
974 msgid "Auto Flip View"
975 msgstr "Automatisk vending af brættet"
976
977 #: dialogs.c:369 menus.c:718
978 msgid "Blindfold"
979 msgstr "Blindskak"
980
981 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
982 #: dialogs.c:370
983 msgid "Drop Menu"
984 msgstr "Placér brik-menu"
985
986 #: dialogs.c:371
987 msgid "Enable Variation Trees"
988 msgstr ""
989
990 #: dialogs.c:372
991 msgid "Hide Thinking from Human"
992 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
993
994 #: dialogs.c:373 menus.c:723
995 msgid "Highlight Last Move"
996 msgstr "Fremhæv sidste træk"
997
998 #: dialogs.c:374
999 msgid "Highlight with Arrow"
1000 msgstr "Fremhæv med pil"
1001
1002 #: dialogs.c:375 menus.c:726
1003 msgid "One-Click Moving"
1004 msgstr "Ét-klikstræk"
1005
1006 #: dialogs.c:376
1007 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
1008 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
1009
1010 #: dialogs.c:378
1011 msgid "Play Move(s) of Clicked PV (Analysis)"
1012 msgstr ""
1013
1014 # ... mens modstanderen er i trækket
1015 #: dialogs.c:379 dialogs.c:515 menus.c:728
1016 msgid "Ponder Next Move"
1017 msgstr "Spekulér på næste træk"
1018
1019 #: dialogs.c:380
1020 msgid "Popup Exit Messages"
1021 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1022
1023 #: dialogs.c:381 menus.c:730
1024 msgid "Popup Move Errors"
1025 msgstr "Pop op ved trækfejl"
1026
1027 #: dialogs.c:382
1028 msgid "Scores in Move List"
1029 msgstr "Scorer i trækliste"
1030
1031 #: dialogs.c:383
1032 msgid "Show Coordinates"
1033 msgstr "Vis koordinater"
1034
1035 #: dialogs.c:384
1036 msgid "Show Target Squares"
1037 msgstr "Vis målfelter"
1038
1039 #: dialogs.c:385
1040 msgid "Sticky Windows"
1041 msgstr "Klæbrige vinduer"
1042
1043 #: dialogs.c:386 menus.c:733
1044 msgid "Test Legality"
1045 msgstr "Test lovlighed"
1046
1047 #: dialogs.c:387
1048 msgid "Top-Level Dialogs"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: dialogs.c:388
1052 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
1053 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
1054
1055 #: dialogs.c:389
1056 msgid "Flash Rate (high = fast):"
1057 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
1058
1059 #: dialogs.c:390
1060 msgid "Animation Speed (high = slow):"
1061 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
1062
1063 #: dialogs.c:391
1064 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
1065 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
1066
1067 #: dialogs.c:400
1068 msgid "General Options"
1069 msgstr "Generelle indstillinger"
1070
1071 #: dialogs.c:410
1072 msgid "normal"
1073 msgstr "normal"
1074
1075 #: dialogs.c:411
1076 msgid "makruk"
1077 msgstr ""
1078
1079 #: dialogs.c:412
1080 msgid "FRC"
1081 msgstr "skak960"
1082
1083 #: dialogs.c:413
1084 msgid "shatranj"
1085 msgstr ""
1086
1087 #: dialogs.c:414
1088 msgid "wild castle"
1089 msgstr ""
1090
1091 #: dialogs.c:415
1092 msgid "knightmate"
1093 msgstr ""
1094
1095 #: dialogs.c:416
1096 msgid "no castle"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: dialogs.c:417
1100 msgid "cylinder *"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: dialogs.c:418
1104 msgid "3-checks"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: dialogs.c:419
1108 msgid "berolina *"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: dialogs.c:420
1112 msgid "atomic"
1113 msgstr ""
1114
1115 #: dialogs.c:421
1116 msgid "two kings"
1117 msgstr ""
1118
1119 #: dialogs.c:422
1120 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
1121 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
1122
1123 #: dialogs.c:423
1124 msgid "Number of Board Ranks:"
1125 msgstr "Antal brætrækker:"
1126
1127 #: dialogs.c:424
1128 msgid "Number of Board Files:"
1129 msgstr "Antal brætlinjer:"
1130
1131 #: dialogs.c:425
1132 msgid "Holdings Size:"
1133 msgstr "Depotstørrelse:"
1134
1135 #: dialogs.c:429
1136 msgid "ASEAN"
1137 msgstr ""
1138
1139 #: dialogs.c:430
1140 msgid "Great Shatranj (10x8)"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: dialogs.c:431
1144 msgid "Seirawan"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: dialogs.c:432
1148 msgid "falcon (10x8)"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: dialogs.c:433
1152 msgid "Superchess"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: dialogs.c:434
1156 msgid "Capablanca (10x8)"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: dialogs.c:435
1160 msgid "crazyhouse"
1161 msgstr ""
1162
1163 #: dialogs.c:436
1164 msgid "Gothic (10x8)"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: dialogs.c:437
1168 msgid "bughouse"
1169 msgstr ""
1170
1171 #: dialogs.c:438
1172 msgid "janus (10x8)"
1173 msgstr ""
1174
1175 #: dialogs.c:439
1176 msgid "suicide"
1177 msgstr ""
1178
1179 #: dialogs.c:440
1180 msgid "CRC (10x8)"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: dialogs.c:441
1184 msgid "give-away"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: dialogs.c:442
1188 msgid "grand (10x10)"
1189 msgstr ""
1190
1191 #: dialogs.c:443
1192 msgid "losers"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: dialogs.c:444
1196 msgid "shogi (9x9)"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: dialogs.c:445
1200 msgid "Spartan"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: dialogs.c:446
1204 msgid "xiangqi (9x10)"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: dialogs.c:447
1208 msgid "fairy"
1209 msgstr ""
1210
1211 #: dialogs.c:449
1212 msgid "courier (12x8)"
1213 msgstr ""
1214
1215 #: dialogs.c:466
1216 #, c-format
1217 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
1218 msgstr "Advarsel: det andet skakprogram (%s) understøtter ikke dette!"
1219
1220 #: dialogs.c:489
1221 #, c-format
1222 msgid "Only bughouse is not available in viewer mode"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: dialogs.c:490
1226 #, c-format
1227 msgid ""
1228 "All variants not supported by first engine\n"
1229 "(currently %s) are disabled"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: dialogs.c:491
1233 msgid "New Variant"
1234 msgstr "Ny variant"
1235
1236 #: dialogs.c:516
1237 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
1238 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. skakprogram:"
1239
1240 #: dialogs.c:517
1241 msgid "Polygot Directory:"
1242 msgstr "Polyglot-katalog:"
1243
1244 #: dialogs.c:518
1245 msgid "Hash-Table Size (MB):"
1246 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
1247
1248 #: dialogs.c:519
1249 msgid "Nalimov EGTB Path:"
1250 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
1251
1252 #: dialogs.c:520
1253 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
1254 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
1255
1256 #: dialogs.c:521
1257 msgid "Use GUI Book"
1258 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
1259
1260 #: dialogs.c:522
1261 msgid "Opening-Book Filename:"
1262 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
1263
1264 #: dialogs.c:523
1265 msgid "Book Depth (moves):"
1266 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
1267
1268 #: dialogs.c:524
1269 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
1270 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
1271
1272 #: dialogs.c:525
1273 msgid "Engine #1 Has Own Book"
1274 msgstr "Skakprogram nr. 1 har egen åbningsbog"
1275
1276 #: dialogs.c:526
1277 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
1278 msgstr "Skakprogram nr. 2 har egen åbningsbog"
1279
1280 #: dialogs.c:535
1281 msgid "Common Engine Settings"
1282 msgstr "Indstillinger for skakprogrammer"
1283
1284 #: dialogs.c:541
1285 msgid "Detect all Mates"
1286 msgstr "Find alle matter"
1287
1288 #: dialogs.c:542
1289 msgid "Verify Engine Result Claims"
1290 msgstr "Efterprøv resultatangivelser fra skakprogrammer"
1291
1292 #: dialogs.c:543
1293 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
1294 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
1295
1296 #: dialogs.c:544
1297 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
1298 msgstr "Døm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
1299
1300 #: dialogs.c:545
1301 msgid "N-Move Rule:"
1302 msgstr "N-træksregel:"
1303
1304 #: dialogs.c:546
1305 msgid "N-fold Repeats:"
1306 msgstr "N-gange gentagelser:"
1307
1308 #: dialogs.c:547
1309 msgid "Draw after N Moves Total:"
1310 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
1311
1312 #: dialogs.c:548
1313 msgid "Win / Loss Threshold:"
1314 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
1315
1316 #: dialogs.c:549
1317 msgid "Negate Score of Engine #1"
1318 msgstr "Negér skakprogram nr. 1's score"
1319
1320 #: dialogs.c:550
1321 msgid "Negate Score of Engine #2"
1322 msgstr "Negér skakprogram nr. 2's score"
1323
1324 #: dialogs.c:557
1325 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
1326 msgstr "Døm ikke-ICS partier"
1327
1328 #: dialogs.c:570
1329 msgid "Auto-Kibitz"
1330 msgstr "Send kommentarer fra skakprogram"
1331
1332 #: dialogs.c:571
1333 msgid "Auto-Comment"
1334 msgstr "Gem kommentarer til træk"
1335
1336 #: dialogs.c:572
1337 msgid "Auto-Observe"
1338 msgstr "Observér automatisk"
1339
1340 #: dialogs.c:573
1341 msgid "Auto-Raise Board"
1342 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
1343
1344 #: dialogs.c:574
1345 msgid "Auto-Create Logon Script"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: dialogs.c:575
1349 msgid "Background Observe while Playing"
1350 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
1351
1352 #: dialogs.c:576
1353 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
1354 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
1355
1356 #: dialogs.c:577
1357 msgid "Get Move List"
1358 msgstr "Hent trækliste"
1359
1360 #: dialogs.c:578
1361 msgid "Quiet Play"
1362 msgstr "Stille spil"
1363
1364 #: dialogs.c:579
1365 msgid "Seek Graph"
1366 msgstr "Søgegraf"
1367
1368 #: dialogs.c:580
1369 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
1370 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
1371
1372 #: dialogs.c:581
1373 msgid "Auto-InputBox PopUp"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: dialogs.c:582
1377 #, fuzzy
1378 msgid "Quit after game"
1379 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
1380
1381 #: dialogs.c:583
1382 msgid "Premove"
1383 msgstr "Forhåndstræk"
1384
1385 #: dialogs.c:584
1386 msgid "Premove for White"
1387 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
1388
1389 #: dialogs.c:585
1390 msgid "First White Move:"
1391 msgstr "Hvids første træk:"
1392
1393 #: dialogs.c:586
1394 msgid "Premove for Black"
1395 msgstr "Forhåndstræk for sort"
1396
1397 #: dialogs.c:587
1398 msgid "First Black Move:"
1399 msgstr "Sorts første træk:"
1400
1401 #: dialogs.c:589
1402 msgid "Alarm"
1403 msgstr "Alarm"
1404
1405 #: dialogs.c:590
1406 msgid "Alarm Time (msec):"
1407 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
1408
1409 #: dialogs.c:592
1410 msgid "Colorize Messages"
1411 msgstr "Farv meddelelser"
1412
1413 #: dialogs.c:593
1414 msgid "Shout Text Colors:"
1415 msgstr "Tekstfarver for råb:"
1416
1417 #: dialogs.c:594
1418 msgid "S-Shout Text Colors:"
1419 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
1420
1421 #: dialogs.c:595
1422 msgid "Channel #1 Text Colors:"
1423 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
1424
1425 #: dialogs.c:596
1426 msgid "Other Channel Text Colors:"
1427 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
1428
1429 #: dialogs.c:597
1430 msgid "Kibitz Text Colors:"
1431 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
1432
1433 #: dialogs.c:598
1434 msgid "Tell Text Colors:"
1435 msgstr "Tekstfarver for tale:"
1436
1437 #: dialogs.c:599
1438 msgid "Challenge Text Colors:"
1439 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
1440
1441 #: dialogs.c:600
1442 msgid "Request Text Colors:"
1443 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
1444
1445 #: dialogs.c:601
1446 msgid "Seek Text Colors:"
1447 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
1448
1449 #: dialogs.c:608
1450 msgid "ICS Options"
1451 msgstr "ICS-indstillinger"
1452
1453 #: dialogs.c:613
1454 msgid "Exact position match"
1455 msgstr "Eksakt stilling"
1456
1457 #: dialogs.c:613
1458 msgid "Shown position is subset"
1459 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
1460
1461 #: dialogs.c:613
1462 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
1463 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
1464
1465 #: dialogs.c:614
1466 msgid "Same material"
1467 msgstr "Samme materiale"
1468
1469 #: dialogs.c:614
1470 msgid "Material range (top board half optional)"
1471 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
1472
1473 #: dialogs.c:614
1474 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
1475 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
1476
1477 #: dialogs.c:626
1478 msgid "Auto-Display Tags"
1479 msgstr "Automatisk visning af partidata"
1480
1481 #: dialogs.c:627
1482 msgid "Auto-Display Comment"
1483 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
1484
1485 #: dialogs.c:628
1486 msgid ""
1487 "Auto-Play speed of loaded games\n"
1488 "(0 = instant, -1 = off):"
1489 msgstr ""
1490 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
1491 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
1492
1493 #: dialogs.c:629
1494 msgid "Seconds per Move:"
1495 msgstr "Sekunder pr. træk:"
1496
1497 # Ingen grund til ikke at bruge stort begyndelsesbogstav her.
1498 #: dialogs.c:630
1499 msgid ""
1500 "\n"
1501 "options to use in game-viewer mode:"
1502 msgstr ""
1503 "\n"
1504 "Indstillinger til brug ved gennemkigning af partier:"
1505
1506 #: dialogs.c:632
1507 msgid ""
1508 "\n"
1509 "Thresholds for position filtering in game list:"
1510 msgstr ""
1511 "\n"
1512 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
1513
1514 #: dialogs.c:633
1515 msgid "Elo of strongest player at least:"
1516 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
1517
1518 #: dialogs.c:634
1519 msgid "Elo of weakest player at least:"
1520 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
1521
1522 #: dialogs.c:635
1523 msgid "No games before year:"
1524 msgstr "Ingen partier før år:"
1525
1526 #: dialogs.c:636
1527 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
1528 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
1529
1530 #: dialogs.c:637
1531 msgid "Search mode:"
1532 msgstr "Søgemetode:"
1533
1534 #: dialogs.c:638
1535 msgid "Also match reversed colors"
1536 msgstr "Match også omvendte farver"
1537
1538 #: dialogs.c:639
1539 msgid "Also match left-right flipped position"
1540 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
1541
1542 #: dialogs.c:647
1543 msgid "Load Game Options"
1544 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
1545
1546 #: dialogs.c:659
1547 msgid "Auto-Save Games"
1548 msgstr "Gem partier automatisk"
1549
1550 #: dialogs.c:660
1551 msgid "Own Games Only"
1552 msgstr ""
1553
1554 #: dialogs.c:661
1555 msgid "Save Games on File:"
1556 msgstr "Gem partier i filen:"
1557
1558 #: dialogs.c:662
1559 msgid "Save Final Positions on File:"
1560 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
1561
1562 #: dialogs.c:663
1563 msgid "PGN Event Header:"
1564 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
1565
1566 #: dialogs.c:664
1567 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
1568 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
1569
1570 #: dialogs.c:665
1571 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
1572 msgstr "Brug partinumre i PGN-fil for turnering"
1573
1574 #: dialogs.c:666
1575 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
1576 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
1577
1578 #: dialogs.c:667
1579 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
1580 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info i PGN      "
1581
1582 #: dialogs.c:674
1583 msgid "Save Game Options"
1584 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
1585
1586 #: dialogs.c:683
1587 msgid "No Sound"
1588 msgstr "Ingen lyd"
1589
1590 #: dialogs.c:684
1591 msgid "Default Beep"
1592 msgstr "Standard bip"
1593
1594 #: dialogs.c:685
1595 msgid "Above WAV File"
1596 msgstr "WAV-filen ovenfor"
1597
1598 #: dialogs.c:686
1599 msgid "Car Horn"
1600 msgstr "Bilhorn"
1601
1602 #: dialogs.c:687
1603 msgid "Cymbal"
1604 msgstr "Bækken"
1605
1606 #: dialogs.c:688
1607 msgid "Ding"
1608 msgstr "Ding"
1609
1610 #: dialogs.c:689
1611 msgid "Gong"
1612 msgstr "Gongon"
1613
1614 #: dialogs.c:690
1615 msgid "Laser"
1616 msgstr "Laser"
1617
1618 #: dialogs.c:691
1619 msgid "Penalty"
1620 msgstr "Straffe"
1621
1622 #: dialogs.c:692
1623 msgid "Phone"
1624 msgstr "Telefon"
1625
1626 #: dialogs.c:693
1627 msgid "Pop"
1628 msgstr "Plop"
1629
1630 #: dialogs.c:694
1631 msgid "Slap"
1632 msgstr "Slag"
1633
1634 #: dialogs.c:695
1635 msgid "Wood Thunk"
1636 msgstr "Dunk"
1637
1638 #: dialogs.c:697
1639 msgid "User File"
1640 msgstr "Brugerfil"
1641
1642 #: dialogs.c:719
1643 msgid "User WAV File:"
1644 msgstr "Bruger WAV-fil:"
1645
1646 #: dialogs.c:720
1647 msgid "Sound Program:"
1648 msgstr "Lydprogram:"
1649
1650 #: dialogs.c:721
1651 msgid "Try-Out Sound:"
1652 msgstr "Afprøv lyd:"
1653
1654 #: dialogs.c:722
1655 msgid "Play"
1656 msgstr "Afspil"
1657
1658 #: dialogs.c:723
1659 msgid "Move:"
1660 msgstr "Træk:"
1661
1662 #: dialogs.c:724
1663 msgid "Win:"
1664 msgstr "Gevinst:"
1665
1666 #: dialogs.c:725
1667 msgid "Lose:"
1668 msgstr "Tab:"
1669
1670 #: dialogs.c:726
1671 msgid "Draw:"
1672 msgstr "Remis:"
1673
1674 #: dialogs.c:727
1675 msgid "Unfinished:"
1676 msgstr "Uafsluttet:"
1677
1678 #: dialogs.c:728
1679 msgid "Alarm:"
1680 msgstr "Alarm:"
1681
1682 #: dialogs.c:729
1683 msgid "Challenge:"
1684 msgstr "Udfodring:"
1685
1686 #: dialogs.c:731
1687 msgid "Sounds Directory:"
1688 msgstr "Lydkatalog:"
1689
1690 #: dialogs.c:732
1691 msgid "Shout:"
1692 msgstr "Råb:"
1693
1694 #: dialogs.c:733
1695 msgid "S-Shout:"
1696 msgstr "S-råb:"
1697
1698 #: dialogs.c:734
1699 msgid "Channel:"
1700 msgstr "Kanal:"
1701
1702 #: dialogs.c:735
1703 msgid "Channel 1:"
1704 msgstr "Kanal 1:"
1705
1706 #: dialogs.c:736
1707 msgid "Tell:"
1708 msgstr "Tale:"
1709
1710 #: dialogs.c:737
1711 msgid "Kibitz:"
1712 msgstr "Kommentar:"
1713
1714 #: dialogs.c:738
1715 msgid "Request:"
1716 msgstr "Forespøgsel:"
1717
1718 #: dialogs.c:739
1719 msgid "Seek:"
1720 msgstr "Søgning:"
1721
1722 #: dialogs.c:755
1723 msgid "Sound Options"
1724 msgstr "Lydindstillinger"
1725
1726 #: dialogs.c:776
1727 msgid "White Piece Color:"
1728 msgstr "Farve for hvide brikker:"
1729
1730 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
1731 #: dialogs.c:779 dialogs.c:788 dialogs.c:794 dialogs.c:800 dialogs.c:806
1732 #: dialogs.c:812
1733 msgid "R"
1734 msgstr "R"
1735
1736 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
1737 #: dialogs.c:781 dialogs.c:789 dialogs.c:795 dialogs.c:801 dialogs.c:807
1738 #: dialogs.c:813
1739 msgid "G"
1740 msgstr "G"
1741
1742 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
1743 #: dialogs.c:783 dialogs.c:790 dialogs.c:796 dialogs.c:802 dialogs.c:808
1744 #: dialogs.c:814
1745 msgid "B"
1746 msgstr "B"
1747
1748 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
1749 #: dialogs.c:785 dialogs.c:791 dialogs.c:797 dialogs.c:803 dialogs.c:809
1750 #: dialogs.c:815
1751 msgid "D"
1752 msgstr "M"
1753
1754 #: dialogs.c:786
1755 msgid "Black Piece Color:"
1756 msgstr "Farve for sorte brikker:"
1757
1758 #: dialogs.c:792
1759 msgid "Light Square Color:"
1760 msgstr "Farve for lyse felter:"
1761
1762 #: dialogs.c:798
1763 msgid "Dark Square Color:"
1764 msgstr "Farve for mørke felter:"
1765
1766 #: dialogs.c:804
1767 msgid "Highlight Color:"
1768 msgstr "Farve til fremhævelse:"
1769
1770 #: dialogs.c:810
1771 msgid "Premove Highlight Color:"
1772 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
1773
1774 #: dialogs.c:816
1775 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
1776 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
1777
1778 #: dialogs.c:818
1779 msgid "Mono Mode"
1780 msgstr "Monokrom-tilstand"
1781
1782 #: dialogs.c:819
1783 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
1784 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
1785
1786 #: dialogs.c:820
1787 msgid "Use Board Textures"
1788 msgstr "Brug brætteksturer"
1789
1790 #: dialogs.c:821
1791 msgid "Light-Squares Texture File:"
1792 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
1793
1794 #: dialogs.c:822
1795 msgid "Dark-Squares Texture File:"
1796 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
1797
1798 #: dialogs.c:823
1799 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: dialogs.c:824
1803 #, fuzzy
1804 msgid "Directory with Pieces Images:"
1805 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
1806
1807 #: dialogs.c:874
1808 msgid "Board Options"
1809 msgstr "Brætindstillinger"
1810
1811 #: dialogs.c:927 menus.c:634
1812 msgid "ICS text menu"
1813 msgstr "ICS-tekstmenu"
1814
1815 #: dialogs.c:949
1816 msgid "clear"
1817 msgstr "ryd"
1818
1819 #: dialogs.c:950 dialogs.c:1038
1820 msgid "save changes"
1821 msgstr "gem ændringer"
1822
1823 #: dialogs.c:1053
1824 msgid "Edit book"
1825 msgstr "Redigér åbningsbog"
1826
1827 #: dialogs.c:1053 menus.c:636
1828 msgid "Tags"
1829 msgstr "Partidata"
1830
1831 #: dialogs.c:1195
1832 msgid "ICS input box"
1833 msgstr "ICS-inputboks"
1834
1835 #: dialogs.c:1227
1836 msgid "Type a move"
1837 msgstr "Tast et træk"
1838
1839 #: dialogs.c:1253
1840 msgid "Engine has no options"
1841 msgstr "Skakprogrammet har ingen tilvalg"
1842
1843 #: dialogs.c:1255
1844 msgid "Engine Settings"
1845 msgstr "Indstillinger for skakprogram"
1846
1847 #: dialogs.c:1280
1848 msgid "Select engine from list:"
1849 msgstr "Vælg skakprogram fra liste:"
1850
1851 #: dialogs.c:1283
1852 msgid "or specify one below:"
1853 msgstr "eller specificér en herunder:"
1854
1855 #: dialogs.c:1284
1856 msgid "Nickname (optional):"
1857 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
1858
1859 #: dialogs.c:1285
1860 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
1861 msgstr "Brug kaldenavnet som spillerbetegnelse i PGN-filer"
1862
1863 #: dialogs.c:1286
1864 msgid "Engine Directory:"
1865 msgstr "Skakprogramkatalog:"
1866
1867 #: dialogs.c:1287
1868 msgid "Engine Command:"
1869 msgstr "Skakprogramkommando:"
1870
1871 #: dialogs.c:1288
1872 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
1873 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra programstien hvis ikke udfyldt)"
1874
1875 #: dialogs.c:1289
1876 msgid "UCI"
1877 msgstr "UCI"
1878
1879 #: dialogs.c:1290
1880 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
1881 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige skakprogramfunktioner)"
1882
1883 #: dialogs.c:1291
1884 msgid "Must not use GUI book"
1885 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
1886
1887 #: dialogs.c:1292
1888 msgid "Add this engine to the list"
1889 msgstr "Tilføj dette skakprogram til listen"
1890
1891 #: dialogs.c:1293
1892 msgid "Force current variant with this engine"
1893 msgstr "Brug aktuel variant med dette skakprogram"
1894
1895 #: dialogs.c:1343
1896 #, fuzzy
1897 msgid "Load first engine"
1898 msgstr "Indlæs skakprogram"
1899
1900 #: dialogs.c:1349
1901 #, fuzzy
1902 msgid "Load second engine"
1903 msgstr "Indlæs skakprogrammet som"
1904
1905 #: dialogs.c:1372
1906 msgid "shuffle"
1907 msgstr "bland brikker"
1908
1909 #: dialogs.c:1373
1910 msgid "Start-position number:"
1911 msgstr "Startstillingsnummer:"
1912
1913 #: dialogs.c:1374
1914 msgid "randomize"
1915 msgstr "vælg tilfældigt"
1916
1917 #: dialogs.c:1375
1918 msgid "pick fixed"
1919 msgstr "vælg bestemt"
1920
1921 #: dialogs.c:1392
1922 msgid "New Shuffle Game"
1923 msgstr "Nyt blandet parti"
1924
1925 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
1926 #: dialogs.c:1411
1927 msgid "classical"
1928 msgstr "Klassisk"
1929
1930 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
1931 #: dialogs.c:1412
1932 msgid "incremental"
1933 msgstr "Tillægstid"
1934
1935 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
1936 #: dialogs.c:1413
1937 msgid "fixed max"
1938 msgstr "Maks. pr. træk"
1939
1940 #: dialogs.c:1414
1941 msgid "Moves per session:"
1942 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
1943
1944 #: dialogs.c:1415
1945 msgid "Initial time (min):"
1946 msgstr "Tid fra start (minutter):"
1947
1948 #: dialogs.c:1416
1949 msgid "Increment or max (sec/move):"
1950 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
1951
1952 #: dialogs.c:1417
1953 msgid "Time-Odds factors:"
1954 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
1955
1956 #: dialogs.c:1418
1957 msgid "Engine #1"
1958 msgstr "Skakprogram nr. 1"
1959
1960 #: dialogs.c:1419
1961 msgid "Engine #2 / Human"
1962 msgstr "Skakprogram nr. 2 / menneske"
1963
1964 #: dialogs.c:1459 dialogs.c:1462 dialogs.c:1467 dialogs.c:1468
1965 #: gtk/xoptions.c:191
1966 msgid "Unused"
1967 msgstr "Ubrugt"
1968
1969 #: dialogs.c:1480
1970 msgid "Time Control"
1971 msgstr "Betænkningstid"
1972
1973 #: dialogs.c:1509
1974 msgid "Error writing to chess program"
1975 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
1976
1977 #: dialogs.c:1576
1978 msgid "Cancel"
1979 msgstr "Annullér"
1980
1981 #: dialogs.c:1581 dialogs.c:1973 dialogs.c:1977
1982 msgid "King"
1983 msgstr "Konge"
1984
1985 #: dialogs.c:1584
1986 msgid "Captain"
1987 msgstr ""
1988
1989 #: dialogs.c:1585
1990 msgid "Lieutenant"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: dialogs.c:1586
1994 msgid "General"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: dialogs.c:1587
1998 msgid "Warlord"
1999 msgstr ""
2000
2001 #: dialogs.c:1589 dialogs.c:1972 dialogs.c:1976 dialogs.c:1995
2002 msgid "Knight"
2003 msgstr "Springer"
2004
2005 #: dialogs.c:1590 dialogs.c:1972 dialogs.c:1976 dialogs.c:1995
2006 msgid "Bishop"
2007 msgstr "Løber"
2008
2009 #: dialogs.c:1591 dialogs.c:1972 dialogs.c:1976 dialogs.c:1995
2010 msgid "Rook"
2011 msgstr "Tårn"
2012
2013 #: dialogs.c:1595 dialogs.c:1974 dialogs.c:1978
2014 msgid "Archbishop"
2015 msgstr ""
2016
2017 #: dialogs.c:1596 dialogs.c:1974 dialogs.c:1978
2018 msgid "Chancellor"
2019 msgstr ""
2020
2021 #: dialogs.c:1598 dialogs.c:1973 dialogs.c:1977 dialogs.c:1995
2022 msgid "Queen"
2023 msgstr "Dronning"
2024
2025 #: dialogs.c:1602
2026 msgid "Defer"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: dialogs.c:1603 dialogs.c:1974 dialogs.c:1978
2030 msgid "Promote"
2031 msgstr "Bondeforvandling"
2032
2033 #: dialogs.c:1618
2034 msgid "Chat partner:"
2035 msgstr ""
2036
2037 #: dialogs.c:1703
2038 msgid "Chat box"
2039 msgstr ""
2040
2041 #: dialogs.c:1744
2042 msgid "factory"
2043 msgstr "standard"
2044
2045 #: dialogs.c:1745
2046 msgid "up"
2047 msgstr "op"
2048
2049 #: dialogs.c:1746
2050 msgid "down"
2051 msgstr "ned"
2052
2053 #: dialogs.c:1764
2054 msgid "No tag selected"
2055 msgstr "Ingen overskrift valgt"
2056
2057 #: dialogs.c:1795
2058 msgid "Game-list options"
2059 msgstr "Indstillinger for partiliste"
2060
2061 #: dialogs.c:1871 dialogs.c:1885
2062 msgid "Error"
2063 msgstr "Fejl"
2064
2065 #: dialogs.c:1908
2066 msgid "Fatal Error"
2067 msgstr "Fatal fejl"
2068
2069 #: dialogs.c:1908
2070 msgid "Exiting"
2071 msgstr "Afslutter"
2072
2073 #: dialogs.c:1919
2074 msgid "Information"
2075 msgstr "Meddelelse"
2076
2077 #: dialogs.c:1926
2078 msgid "Note"
2079 msgstr "Notits"
2080
2081 #: dialogs.c:1972 dialogs.c:2252 dialogs.c:2255
2082 msgid "White"
2083 msgstr "Hvid"
2084
2085 #: dialogs.c:1972 dialogs.c:1976 dialogs.c:1995
2086 msgid "Pawn"
2087 msgstr "Bonde"
2088
2089 #: dialogs.c:1973 dialogs.c:1977
2090 msgid "Elephant"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: dialogs.c:1973 dialogs.c:1977
2094 msgid "Cannon"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: dialogs.c:1974 dialogs.c:1978
2098 msgid "Demote"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: dialogs.c:1975 dialogs.c:1979
2102 msgid "Empty square"
2103 msgstr "Tomt felt"
2104
2105 #: dialogs.c:1975 dialogs.c:1979
2106 msgid "Clear board"
2107 msgstr "Ryd bræt"
2108
2109 #: dialogs.c:1976 dialogs.c:2264 dialogs.c:2267
2110 msgid "Black"
2111 msgstr "Sort"
2112
2113 #: dialogs.c:2075 menus.c:787
2114 msgid "File"
2115 msgstr "Fil"
2116
2117 #: dialogs.c:2076 menus.c:788
2118 msgid "Edit"
2119 msgstr "Redigér"
2120
2121 #: dialogs.c:2077 menus.c:789
2122 msgid "View"
2123 msgstr "Vis"
2124
2125 #: dialogs.c:2078 menus.c:790
2126 msgid "Mode"
2127 msgstr "Tilstand"
2128
2129 #: dialogs.c:2079 menus.c:791
2130 msgid "Action"
2131 msgstr "Handlinger"
2132
2133 #: dialogs.c:2080 menus.c:792
2134 msgid "Engine"
2135 msgstr "Skakprogram"
2136
2137 #: dialogs.c:2081 menus.c:793
2138 msgid "Options"
2139 msgstr "Indstillinger"
2140
2141 #: dialogs.c:2082 menus.c:794
2142 msgid "Help"
2143 msgstr "Hjælp"
2144
2145 #: dialogs.c:2092
2146 msgid "<<"
2147 msgstr ""
2148
2149 #: dialogs.c:2093
2150 msgid "<"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: dialogs.c:2095
2154 msgid ">"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: dialogs.c:2096
2158 msgid ">>"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: dialogs.c:2371
2162 #, fuzzy
2163 msgid "Directories:"
2164 msgstr "Lydkatalog:"
2165
2166 #: dialogs.c:2372
2167 #, fuzzy
2168 msgid "Files:"
2169 msgstr "Fil"
2170
2171 #: dialogs.c:2373
2172 msgid "by name"
2173 msgstr ""
2174
2175 #: dialogs.c:2374
2176 msgid "by type"
2177 msgstr ""
2178
2179 #: dialogs.c:2377
2180 #, fuzzy
2181 msgid "Filename:"
2182 msgstr "Filter:"
2183
2184 #: dialogs.c:2378
2185 #, fuzzy
2186 msgid "New directory"
2187 msgstr "Skakprogramkatalog:"
2188
2189 #: dialogs.c:2379
2190 #, fuzzy
2191 msgid "File type:"
2192 msgstr "Filter:"
2193
2194 #: dialogs.c:2454
2195 #, fuzzy
2196 msgid "Contents of"
2197 msgstr "Kommentarer"
2198
2199 #: dialogs.c:2480
2200 #, fuzzy
2201 msgid "  next page"
2202 msgstr "næste side"
2203
2204 #: dialogs.c:2502
2205 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
2206 msgstr ""
2207
2208 #: dialogs.c:2503
2209 msgid "TRY ANOTHER NAME"
2210 msgstr ""
2211
2212 #: draw.c:293
2213 msgid ""
2214 "No default pieces installed\n"
2215 "Select your own -pieceImageDirectory"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: engineoutput.c:107 menus.c:630
2219 #, c-format
2220 msgid "Engine Output"
2221 msgstr "Output fra skakprogram"
2222
2223 #: engineoutput.c:117
2224 #, c-format
2225 msgid "%s (%d reversible ply)"
2226 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
2227 msgstr[0] "%s (%d reversibelt træk)"
2228 msgstr[1] "%s (%d reversible træk)"
2229
2230 # NPS = Nodes pr. second
2231 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
2232 #: engineoutput.c:509 engineoutput.c:512 nengineoutput.c:81 nengineoutput.c:88
2233 msgid "NPS"
2234 msgstr "SPS"
2235
2236 #: gamelist.c:375
2237 #, c-format
2238 msgid "Reading game file (%d)"
2239 msgstr "Læser partifil (%d)"
2240
2241 #: gtk/xboard.c:787 xaw/xboard.c:1161
2242 #, c-format
2243 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
2244 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
2245
2246 #: gtk/xboard.c:796 xaw/xboard.c:1170
2247 #, c-format
2248 msgid "Failed to open file '%s'\n"
2249 msgstr "Åbning af filen \"%s\" mislykkedes\n"
2250
2251 #: gtk/xboard.c:811 xaw/xboard.c:1179
2252 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
2253 msgstr ""
2254 "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne "
2255 "størrelse"
2256
2257 #: gtk/xboard.c:830 xaw/xboard.c:1211
2258 #, c-format
2259 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
2260 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
2261
2262 #: gtk/xboard.c:870 xaw/xboard.c:1248
2263 #, c-format
2264 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
2265 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
2266
2267 #: gtk/xboard.c:911 xaw/xboard.c:1285
2268 #, c-format
2269 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
2270 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
2271
2272 #: gtk/xboard.c:1201 xaw/xboard.c:1567
2273 #, c-format
2274 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
2275 msgstr "Kan ikke lave skrifttypegruppe for %s.\n"
2276
2277 #: gtk/xboard.c:1226 xaw/xboard.c:1590
2278 #, c-format
2279 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
2280 msgstr "%s: Ingen skrifttyper matcher mønstret %s\n"
2281
2282 #: gtk/xboard.c:1665 xaw/xboard.c:2080
2283 msgid "Can't open temp file"
2284 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
2285
2286 #: gtk/xboard.c:2128
2287 msgid "Failed to open file"
2288 msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
2289
2290 #: menus.c:134
2291 msgid "Load game file name?"
2292 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
2293
2294 #: menus.c:179
2295 msgid "Load position file name?"
2296 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
2297
2298 #: menus.c:185
2299 msgid "Save game file name?"
2300 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
2301
2302 #: menus.c:194
2303 msgid "Save position file name?"
2304 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
2305
2306 #: menus.c:358
2307 msgid " (with Zippy code)"
2308 msgstr " (med Zippy-kode)"
2309
2310 #: menus.c:363
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid ""
2313 "%s%s\n"
2314 "\n"
2315 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2316 "Enhancements Copyright 1992-2013 Free Software Foundation\n"
2317 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2318 "\n"
2319 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
2320 "information.\n"
2321 "The GTK build of this version is experimental and unstable\n"
2322 "\n"
2323 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2324 "Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/"
2325 "whats_new.html\n"
2326 "\n"
2327 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
2328 "\n"
2329 msgstr ""
2330 "%s%s\n"
2331 "\n"
2332 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2333 "Ændringer Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
2334 "Ændringer Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2335 "\n"
2336 "%s er frit programmel og er uden nogen form for garanti; se filen COPYING "
2337 "for mere information. \n"
2338 "Besøg XBoard på nettet på http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2339 "Se de nyeste funktioner på http://www.gnu.org/software/xboard/whats_new."
2340 "html\n"
2341 "\n"
2342 "Rapportér fejl via e-mail til <bug-xboard@gnu.org>\n"
2343 "Rapportér fejl i den danske oversættelse til <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
2344 "\n"
2345
2346 #: menus.c:375 menus.c:750
2347 msgid "About XBoard"
2348 msgstr "Om Xboard"
2349
2350 #: menus.c:582
2351 #, fuzzy
2352 msgid "New Game"
2353 msgstr "Nyt blandet parti"
2354
2355 #: menus.c:583
2356 msgid "New Shuffle Game ..."
2357 msgstr "Nyt blandet parti ..."
2358
2359 #: menus.c:584
2360 #, fuzzy
2361 msgid "New Variant ..."
2362 msgstr "Ny variant"
2363
2364 #: menus.c:586
2365 #, fuzzy
2366 msgid "Load Game"
2367 msgstr "Indlæs parti ..."
2368
2369 #: menus.c:587
2370 #, fuzzy
2371 msgid "Load Position"
2372 msgstr "find stilling"
2373
2374 #: menus.c:588
2375 #, fuzzy
2376 msgid "Next Position"
2377 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
2378
2379 #: menus.c:589
2380 #, fuzzy
2381 msgid "Prev Position"
2382 msgstr "Gemmer stilling"
2383
2384 #: menus.c:591
2385 #, fuzzy
2386 msgid "Save Game"
2387 msgstr "Gem parti ..."
2388
2389 #: menus.c:592
2390 #, fuzzy
2391 msgid "Save Position"
2392 msgstr "Gemmer stilling"
2393
2394 #: menus.c:593
2395 #, fuzzy
2396 msgid "Save Games as Book"
2397 msgstr "Gem partier i filen:"
2398
2399 #: menus.c:595
2400 msgid "Mail Move"
2401 msgstr "Send træk med e-post"
2402
2403 #: menus.c:596
2404 msgid "Reload CMail Message"
2405 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
2406
2407 #: menus.c:598
2408 msgid "Quit "
2409 msgstr ""
2410
2411 #: menus.c:603
2412 #, fuzzy
2413 msgid "Copy Game"
2414 msgstr "Kopiér partiliste"
2415
2416 #: menus.c:604
2417 #, fuzzy
2418 msgid "Copy Position"
2419 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
2420
2421 #: menus.c:605
2422 msgid "Copy Game List"
2423 msgstr "Kopiér partiliste"
2424
2425 #: menus.c:607
2426 #, fuzzy
2427 msgid "Paste Game"
2428 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
2429
2430 #: menus.c:608
2431 #, fuzzy
2432 msgid "Paste Position"
2433 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
2434
2435 #: menus.c:610 menus.c:652
2436 #, fuzzy
2437 msgid "Edit Game"
2438 msgstr "Redigér kommentar"
2439
2440 #: menus.c:611 menus.c:653
2441 #, fuzzy
2442 msgid "Edit Position"
2443 msgstr "find stilling"
2444
2445 # Partibeskrivelse i PGN-fil
2446 #: menus.c:612
2447 msgid "Edit Tags"
2448 msgstr "Redigér partidata"
2449
2450 #: menus.c:613
2451 msgid "Edit Comment"
2452 msgstr "Redigér kommentar"
2453
2454 #: menus.c:614
2455 msgid "Edit Book"
2456 msgstr "Redigér åbningsbog"
2457
2458 #: menus.c:616
2459 msgid "Revert"
2460 msgstr ""
2461
2462 #: menus.c:617
2463 msgid "Annotate"
2464 msgstr "Kommentér"
2465
2466 #: menus.c:618
2467 #, fuzzy
2468 msgid "Truncate Game"
2469 msgstr "Afkort partiet    End"
2470
2471 #: menus.c:620
2472 msgid "Backward"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: menus.c:621
2476 msgid "Forward"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: menus.c:622
2480 #, fuzzy
2481 msgid "Back to Start"
2482 msgstr "Sort i trækket"
2483
2484 #: menus.c:623
2485 #, fuzzy
2486 msgid "Forward to End"
2487 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
2488
2489 #: menus.c:628
2490 #, fuzzy
2491 msgid "Flip View"
2492 msgstr "Automatisk vending af brættet"
2493
2494 #: menus.c:631
2495 #, fuzzy
2496 msgid "Move History"
2497 msgstr "Trækliste"
2498
2499 #: menus.c:632
2500 #, fuzzy
2501 msgid "Evaluation Graph"
2502 msgstr "Evalueringsgraf"
2503
2504 #: menus.c:633
2505 #, fuzzy
2506 msgid "Game List"
2507 msgstr "Partiliste ..."
2508
2509 #: menus.c:637
2510 msgid "Comments"
2511 msgstr "Kommentarer"
2512
2513 #: menus.c:638
2514 msgid "ICS Input Box"
2515 msgstr "ICS-inputboks"
2516
2517 #: menus.c:639
2518 msgid "Open Chat Window"
2519 msgstr ""
2520
2521 #: menus.c:641
2522 msgid "Board..."
2523 msgstr "Bræt..."
2524
2525 #: menus.c:642
2526 msgid "Game List Tags..."
2527 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
2528
2529 #: menus.c:647
2530 #, fuzzy
2531 msgid "Machine White"
2532 msgstr "Skakprogram har hvid    Ctrl+W"
2533
2534 #: menus.c:648
2535 #, fuzzy
2536 msgid "Machine Black"
2537 msgstr "Skakprogrammatch"
2538
2539 #: menus.c:649
2540 #, fuzzy
2541 msgid "Two Machines"
2542 msgstr "To skakprogrammer    Ctrl+T"
2543
2544 #: menus.c:650
2545 #, fuzzy
2546 msgid "Analysis Mode"
2547 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
2548
2549 #: menus.c:651
2550 #, fuzzy
2551 msgid "Analyze Game"
2552 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
2553
2554 #: menus.c:654
2555 msgid "Training"
2556 msgstr "Træning"
2557
2558 #: menus.c:655
2559 msgid "ICS Client"
2560 msgstr "ICS-klient"
2561
2562 #: menus.c:657
2563 msgid "Machine Match"
2564 msgstr "Skakprogrammatch"
2565
2566 #: menus.c:658
2567 msgid "Pause"
2568 msgstr ""
2569
2570 #: menus.c:663
2571 msgid "Accept"
2572 msgstr ""
2573
2574 #: menus.c:664
2575 msgid "Decline"
2576 msgstr ""
2577
2578 #: menus.c:665
2579 msgid "Rematch"
2580 msgstr ""
2581
2582 #: menus.c:667
2583 #, fuzzy
2584 msgid "Call Flag"
2585 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
2586
2587 #: menus.c:668
2588 #, fuzzy
2589 msgid "Draw"
2590 msgstr "Remis:"
2591
2592 #: menus.c:669
2593 msgid "Adjourn"
2594 msgstr ""
2595
2596 #: menus.c:670
2597 msgid "Abort"
2598 msgstr ""
2599
2600 #: menus.c:671
2601 msgid "Resign"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: menus.c:673
2605 #, fuzzy
2606 msgid "Stop Observing"
2607 msgstr "Stop observation    F10"
2608
2609 #: menus.c:674
2610 #, fuzzy
2611 msgid "Stop Examining"
2612 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
2613
2614 #: menus.c:675
2615 msgid "Upload to Examine"
2616 msgstr "Overfør til undersøgelse"
2617
2618 #: menus.c:677
2619 msgid "Adjudicate to White"
2620 msgstr "Døm hvid gevinst"
2621
2622 #: menus.c:678
2623 msgid "Adjudicate to Black"
2624 msgstr "Døm sort gevinst"
2625
2626 #: menus.c:679
2627 msgid "Adjudicate Draw"
2628 msgstr "Døm remis"
2629
2630 #: menus.c:684
2631 #, fuzzy
2632 msgid "Load New 1st Engine ..."
2633 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2634
2635 #: menus.c:685
2636 #, fuzzy
2637 msgid "Load New 2nd Engine ..."
2638 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2639
2640 #: menus.c:687
2641 msgid "Engine #1 Settings ..."
2642 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
2643
2644 #: menus.c:688
2645 msgid "Engine #2 Settings ..."
2646 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 2 ..."
2647
2648 #: menus.c:690
2649 msgid "Hint"
2650 msgstr "Tip"
2651
2652 #: menus.c:691
2653 msgid "Book"
2654 msgstr "Åbningsbog"
2655
2656 #: menus.c:693
2657 #, fuzzy
2658 msgid "Move Now"
2659 msgstr "Lyd ved træk"
2660
2661 #: menus.c:694
2662 #, fuzzy
2663 msgid "Retract Move"
2664 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
2665
2666 #: menus.c:700
2667 msgid "General ..."
2668 msgstr "Generelle ..."
2669
2670 #: menus.c:702
2671 #, fuzzy
2672 msgid "Time Control ..."
2673 msgstr "Betænkningstid"
2674
2675 #: menus.c:703
2676 #, fuzzy
2677 msgid "Common Engine ..."
2678 msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
2679
2680 #: menus.c:704
2681 #, fuzzy
2682 msgid "Adjudications ..."
2683 msgstr "Afgørelser ...    Alt+Shift+J"
2684
2685 #: menus.c:705
2686 msgid "ICS ..."
2687 msgstr "ICS ..."
2688
2689 #: menus.c:706
2690 msgid "Match ..."
2691 msgstr "Match ..."
2692
2693 #: menus.c:707
2694 msgid "Load Game ..."
2695 msgstr "Indlæs parti ..."
2696
2697 #: menus.c:708
2698 msgid "Save Game ..."
2699 msgstr "Gem parti ..."
2700
2701 #: menus.c:709
2702 msgid "Game List ..."
2703 msgstr "Partiliste ..."
2704
2705 #: menus.c:710
2706 msgid "Sounds ..."
2707 msgstr "Lyde ..."
2708
2709 #: menus.c:713
2710 msgid "Always Queen"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: menus.c:719
2714 msgid "Flash Moves"
2715 msgstr "Blink ved træk"
2716
2717 #: menus.c:721
2718 msgid "Highlight Dragging"
2719 msgstr "Fremhæv flytning"
2720
2721 #: menus.c:724
2722 msgid "Highlight With Arrow"
2723 msgstr "Fremhæv med pil"
2724
2725 #: menus.c:725
2726 msgid "Move Sound"
2727 msgstr "Lyd ved træk"
2728
2729 #: menus.c:727
2730 msgid "Periodic Updates"
2731 msgstr "Periodisk opdatering"
2732
2733 #: menus.c:729
2734 msgid "Popup Exit Message"
2735 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
2736
2737 #: menus.c:731
2738 msgid "Show Coords"
2739 msgstr "Vis koordinater"
2740
2741 #: menus.c:732
2742 #, fuzzy
2743 msgid "Hide Thinking"
2744 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
2745
2746 #: menus.c:736
2747 msgid "Save Settings Now"
2748 msgstr "Gem indstillinger nu"
2749
2750 #: menus.c:737
2751 msgid "Save Settings on Exit"
2752 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
2753
2754 #: menus.c:742
2755 msgid "Info XBoard"
2756 msgstr "Info XBoard"
2757
2758 #: menus.c:743
2759 #, fuzzy
2760 msgid "Man XBoard"
2761 msgstr "Man XBoard    F1"
2762
2763 #: menus.c:745
2764 msgid "XBoard Home Page"
2765 msgstr "XBoards hjemmeside (engelsk)"
2766
2767 #: menus.c:746
2768 msgid "On-line User Guide"
2769 msgstr "Online brugervejledning (engelsk)"
2770
2771 #: menus.c:747
2772 msgid "Development News"
2773 msgstr "Nyheder i denne version (engelsk)"
2774
2775 #: menus.c:748
2776 msgid "e-Mail Bug Report"
2777 msgstr "E-mail fejlrapport"
2778
2779 #: nengineoutput.c:78 nengineoutput.c:85
2780 #, fuzzy
2781 msgid "engine name"
2782 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2783
2784 #: nengineoutput.c:80 nengineoutput.c:87
2785 #, fuzzy
2786 msgid "move"
2787 msgstr "Forhåndstræk"
2788
2789 #: nengineoutput.c:153
2790 msgid "Engine output"
2791 msgstr "Output fra skakprogram"
2792
2793 #: nengineoutput.c:157
2794 msgid ""
2795 "Mismatch of STRIDE in nengineoutput.c\n"
2796 "Change and recompile!"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: nevalgraph.c:68
2800 msgid "Evaluation graph"
2801 msgstr "Evalueringsgraf"
2802
2803 #: nevalgraph.c:105
2804 msgid "Eval"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: ngamelist.c:87
2808 msgid "find position"
2809 msgstr "find stilling"
2810
2811 #: ngamelist.c:88
2812 msgid "narrow"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: ngamelist.c:89
2816 msgid "thresholds"
2817 msgstr "grænseværdier"
2818
2819 #: ngamelist.c:90
2820 #, fuzzy
2821 msgid "tags"
2822 msgstr "Partidata"
2823
2824 #: ngamelist.c:91
2825 msgid "next"
2826 msgstr "næste"
2827
2828 #: ngamelist.c:92
2829 msgid "close"
2830 msgstr "luk"
2831
2832 #: ngamelist.c:116
2833 msgid "No game selected"
2834 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
2835
2836 #: ngamelist.c:122
2837 msgid "Can't go forward any further"
2838 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
2839
2840 #: ngamelist.c:192
2841 #, c-format
2842 msgid "Scanning through games (%d)"
2843 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
2844
2845 #: ngamelist.c:211
2846 msgid "previous page"
2847 msgstr "forrige side"
2848
2849 #: ngamelist.c:214
2850 msgid "next page"
2851 msgstr "næste side"
2852
2853 #: ngamelist.c:217
2854 msgid "no games matched your request"
2855 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
2856
2857 #: ngamelist.c:219
2858 #, c-format
2859 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
2860 msgstr "%s - %d/%d partier (%d-%d-%d)"
2861
2862 #: ngamelist.c:274
2863 msgid "There is no game list"
2864 msgstr "Der er ingen partiliste"
2865
2866 #: nhistory.c:109
2867 msgid "Move list"
2868 msgstr "Trækliste"
2869
2870 #: usystem.c:222
2871 #, c-format
2872 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
2873 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
2874
2875 #: usystem.c:230
2876 #, c-format
2877 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
2878 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i \"%s\"\n"
2879
2880 #: usystem.c:259
2881 #, c-format
2882 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
2883 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
2884
2885 #: usystem.c:371
2886 #, c-format
2887 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
2888 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
2889
2890 #: usystem.c:556
2891 msgid "Socket support is not configured in"
2892 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
2893
2894 #: usystem.c:645
2895 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
2896 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
2897
2898 #: xaw/xboard.c:477
2899 #, c-format
2900 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
2901 msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
2902
2903 #: xaw/xboard.c:498
2904 #, c-format
2905 msgid "Available `%s' sizes:\n"
2906 msgstr "Tilgængelige \"%s\"-størrelser:\n"
2907
2908 #: xaw/xboard.c:531
2909 #, c-format
2910 msgid "Error: No `%s' files!\n"
2911 msgstr "Fejl: Ingen \"%s\"-filer!\n"
2912
2913 #: xaw/xboard.c:544
2914 #, c-format
2915 msgid ""
2916 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
2917 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
2918 "   Please report this error to %s.\n"
2919 "   Include system type & operating system in message.\n"
2920 msgstr ""
2921 "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
2922 "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
2923 "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
2924 "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
2925
2926 #: xaw/xboard.c:1291
2927 #, c-format
2928 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
2929 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
2930
2931 #: xaw/xengineoutput.c:114
2932 #, c-format
2933 msgid "Error %d loading icon image\n"
2934 msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
2935
2936 #: xaw/xoptions.c:321 xaw/xoptions.c:1015
2937 msgid "browse"
2938 msgstr "gennemse"
2939
2940 #: xaw/xoptions.c:387 xaw/xoptions.c:388
2941 msgid "Ctrl"
2942 msgstr ""
2943
2944 #: xaw/xoptions.c:393 xaw/xoptions.c:394
2945 msgid "Alt"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: xaw/xoptions.c:399 xaw/xoptions.c:400
2949 msgid "Shift"
2950 msgstr ""
2951
2952 #: xaw/xoptions.c:1262
2953 msgid "OK"
2954 msgstr "o.k."
2955
2956 #: xaw/xoptions.c:1266
2957 msgid "cancel"
2958 msgstr "annullér"
2959
2960 #~ msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
2961 #~ msgstr "genkendte \"%s\" (%d) som variant %s\n"
2962
2963 #~ msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
2964 #~ msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
2965
2966 #~ msgid "Parsing board: %s\n"
2967 #~ msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
2968
2969 #~ msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
2970 #~ msgstr "Fandt uventet aktivt skakprogram til ICS-analyse\n"
2971
2972 #~ msgid "ICS engine analyze starting... \n"
2973 #~ msgstr "Starter skakprogram til ICS-analyse ...\n"
2974
2975 #~ msgid ""
2976 #~ "resolved %s at pixel size %d\n"
2977 #~ "  to %s\n"
2978 #~ msgstr ""
2979 #~ "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
2980 #~ " til %s\n"
2981
2982 #~ msgid "New Game        Ctrl+N"
2983 #~ msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
2984
2985 #~ msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
2986 #~ msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
2987
2988 #~ msgid "Load Game       Ctrl+O"
2989 #~ msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
2990
2991 #~ msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
2992 #~ msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
2993
2994 #~ msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
2995 #~ msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
2996
2997 #~ msgid "Save Game       Ctrl+S"
2998 #~ msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
2999
3000 #~ msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
3001 #~ msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
3002
3003 #~ msgid "Quit                 Ctr+Q"
3004 #~ msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
3005
3006 #~ msgid "Copy Game    Ctrl+C"
3007 #~ msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
3008
3009 #~ msgid "Edit Game      Ctrl+E"
3010 #~ msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
3011
3012 #~ msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
3013 #~ msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
3014
3015 #~ msgid "Revert              Home"
3016 #~ msgstr "Annullér variantlinje    Home"
3017
3018 #~ msgid "Backward         Alt+Left"
3019 #~ msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
3020
3021 #~ msgid "Forward           Alt+Right"
3022 #~ msgstr "Fremad    Alt+Højre"
3023
3024 #~ msgid "Back to Start     Alt+Home"
3025 #~ msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
3026
3027 #~ msgid "Flip View             F2"
3028 #~ msgstr "Vend brættet    F2"
3029
3030 #~ msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
3031 #~ msgstr "Output fra skakprogram    Alt+Shift+O"
3032
3033 #~ msgid "Move History       Alt+Shift+H"
3034 #~ msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
3035
3036 #~ msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
3037 #~ msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
3038
3039 #~ msgid "Game List            Alt+Shift+G"
3040 #~ msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
3041
3042 #~ msgid "Machine Black  Ctrl+B"
3043 #~ msgstr "Skakprogram har sort    Ctrl+B"
3044
3045 #~ msgid "Edit Game         Ctrl+E"
3046 #~ msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
3047
3048 #~ msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
3049 #~ msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
3050
3051 #~ msgid "Pause               Pause"
3052 #~ msgstr "Pause    Pause"
3053
3054 #~ msgid "Accept             F3"
3055 #~ msgstr "Godkend    F3"
3056
3057 #~ msgid "Decline            F4"
3058 #~ msgstr "Afvis    F4"
3059
3060 #~ msgid "Rematch           F12"
3061 #~ msgstr "Ny match    F12"
3062
3063 #~ msgid "Draw                F6"
3064 #~ msgstr "Remis    F6"
3065
3066 #~ msgid "Adjourn            F7"
3067 #~ msgstr "Udsæt partiet    F7"
3068
3069 #~ msgid "Abort                F8"
3070 #~ msgstr "Annullér partiet   F8"
3071
3072 #~ msgid "Resign              F9"
3073 #~ msgstr "Opgiv    F9"
3074
3075 #~ msgid "Move Now     Ctrl+M"
3076 #~ msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
3077
3078 #~ msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
3079 #~ msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
3080
3081 #~ msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
3082 #~ msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
3083
3084 #~ msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
3085 #~ msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
3086
3087 #~ msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
3088 #~ msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
3089
3090 #~ msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
3091 #~ msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
3092
3093 #~ msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
3094 #~ msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
3095
3096 #~ msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
3097 #~ msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
3098
3099 #~ msgid ""
3100 #~ "WARNING: variants with un-orthodox\n"
3101 #~ "pieces only have built-in bitmaps\n"
3102 #~ "for -boardSize middling, bulky and\n"
3103 #~ "petite, and substitute king or amazon\n"
3104 #~ "for missing bitmaps. (See manual.)"
3105 #~ msgstr ""
3106 #~ "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
3107 #~ "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
3108 #~ "for -boardSize middling, bulky og\n"
3109 #~ "petite, og bruger konge eller amazone\n"
3110 #~ "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
3111
3112 #~ msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
3113 #~ msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
3114
3115 #~ msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
3116 #~ msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
3117
3118 #~ msgid ""
3119 #~ "XBoard square size (hint): %d\n"
3120 #~ "%s fulldir:%s:\n"
3121 #~ msgstr ""
3122 #~ "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
3123 #~ "%s-fuldt katalog: %s:\n"
3124
3125 #~ msgid "Closest %s size: %d\n"
3126 #~ msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
3127
3128 #~ msgid "%s: error loading XIM!\n"
3129 #~ msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
3130
3131 #~ msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
3132 #~ msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
3133
3134 #~ msgid ""
3135 #~ "\n"
3136 #~ "Loading XIMs...\n"
3137 #~ msgstr ""
3138 #~ "\n"
3139 #~ "Indlæser XIM'er ...\n"
3140
3141 #~ msgid "(File:%s:) "
3142 #~ msgstr "(Fil:%s:) "
3143
3144 #~ msgid "light square "
3145 #~ msgstr "lyst felt "
3146
3147 #~ msgid "dark square "
3148 #~ msgstr "mørkt felt "
3149
3150 #~ msgid "Done.\n"
3151 #~ msgstr "Udført.\n"
3152
3153 #~ msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
3154 #~ msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
3155
3156 #~ msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
3157 #~ msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
3158
3159 #~ msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
3160 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
3161
3162 #~ msgid ""
3163 #~ "\n"
3164 #~ "Loading XPMs...\n"
3165 #~ msgstr ""
3166 #~ "\n"
3167 #~ "Indlæser XPM'er ...\n"
3168
3169 #~ msgid "(Replace by File:%s:) "
3170 #~ msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
3171
3172 #~ msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
3173 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
3174
3175 #~ msgid "Can't open bitmap file %s"
3176 #~ msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
3177
3178 #~ msgid "Invalid bitmap in file %s"
3179 #~ msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
3180
3181 #~ msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
3182 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
3183
3184 #~ msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
3185 #~ msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
3186
3187 #~ msgid "%s: %s...using built-in\n"
3188 #~ msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
3189
3190 #~ msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
3191 #~ msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
3192
3193 #~ msgid "Browse"
3194 #~ msgstr "Gennemse"
3195
3196 #~ msgid "Filter on extensions:"
3197 #~ msgstr "Filter for filendelser:"
3198
3199 #~ msgid "Pathname:"
3200 #~ msgstr "Stinavn:"
3201
3202 #~ msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
3203 #~ msgstr "XsraSelFile: Kan ikke hente det aktuelle katalog"
3204
3205 #~ msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3206 #~ msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3207
3208 #~ msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3209 #~ msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3210
3211 #~ msgid "Drop"
3212 #~ msgstr "Placér"
3213
3214 #~ msgid "could not open: "
3215 #~ msgstr "kunne ikke åbne: "
3216
3217 #~ msgid "Can't open file"
3218 #~ msgstr "Kan ikke åbne fil"
3219
3220 #~ msgid "Promotion"
3221 #~ msgstr "Bondeforvandling"
3222
3223 #~ msgid "Promote to what?"
3224 #~ msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
3225
3226 #~ msgid "ok"
3227 #~ msgstr "o.k."
3228
3229 #~ msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
3230 #~ msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
3231
3232 #~ msgid "enter"
3233 #~ msgstr "udfør"
3234
3235 #~ msgid "This feature is experimental"
3236 #~ msgstr "Denne funktion er eksperimental"
3237
3238 #~ msgid "filtertext"
3239 #~ msgstr "filtertekst"
3240
3241 #~ msgid "apply"
3242 #~ msgstr "anvend"
3243
3244 #~ msgid "load"
3245 #~ msgstr "indlæs"
3246
3247 #~ msgid "prev"
3248 #~ msgstr "forrige"
3249
3250 #~ msgid "First Engine"
3251 #~ msgstr "Første skakprogram"
3252
3253 #~ msgid "Second Engine"
3254 #~ msgstr "Andet skakprogram"
3255
3256 #~ msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
3257 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
3258
3259 #~ msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
3260 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
3261
3262 #~ msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
3263 #~ msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"