Merge branch 'master' into v4.6.x; updated to correct version number for v4.6.0 branch
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011.
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20120209\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2012-02-09 23:31-0800\n"
15 "PO-Revision-Date: 2011-12-03 00:55+0100\n"
16 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
17 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
18 "Language: da\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
23 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
24
25 #: backend.c:816
26 #, c-format
27 msgid "protocol version %d not supported"
28 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
29
30 #: backend.c:912
31 msgid "You did not specify the engine executable"
32 msgstr "Du angav ikke en kørbar motor"
33
34 #: backend.c:965
35 #, c-format
36 msgid "bad timeControl option %s"
37 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
38
39 #: backend.c:980
40 #, c-format
41 msgid "bad searchTime option %s"
42 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
43
44 #: backend.c:1086
45 #, c-format
46 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
47 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
48
49 #: backend.c:1104
50 #, c-format
51 msgid "Unknown variant name %s"
52 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
53
54 #: backend.c:1349
55 msgid "Starting chess program"
56 msgstr "Starter skakprogram"
57
58 #: backend.c:1372
59 msgid "Bad game file"
60 msgstr "Fejl i partifil"
61
62 #: backend.c:1379
63 msgid "Bad position file"
64 msgstr "Fejl i stillingsfil"
65
66 #: backend.c:1393
67 msgid "Pick new game"
68 msgstr "Vælg nyt spil"
69
70 # cycle = runde?
71 #: backend.c:1462
72 msgid ""
73 "You restarted an already completed tourney\n"
74 "One more cycle will now be added to it\n"
75 "Games commence in 10 sec"
76 msgstr ""
77 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
78 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
79 "Partierne starter om 10 sekunder"
80
81 #: backend.c:1469
82 #, c-format
83 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
84 msgstr "Alle partier i turnering '%s' er allerede færdige eller i gang"
85
86 #: backend.c:1476
87 msgid "Can't have a match with no chess programs"
88 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
89
90 #: backend.c:1511
91 #, c-format
92 msgid "Could not open comm port %s"
93 msgstr "Kunne ikke åbne comm port %s"
94
95 #: backend.c:1514
96 #, c-format
97 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
98 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
99
100 #: backend.c:1570
101 #, c-format
102 msgid "Unknown initialMode %s"
103 msgstr "Ukendt initialMode %s"
104
105 #: backend.c:1596
106 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
107 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
108
109 #: backend.c:1623
110 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
111 msgstr "Analysetilstand kræver en skakmotor"
112
113 #: backend.c:1627
114 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
115 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
116
117 #: backend.c:1638
118 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
119 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver en skakmotor"
120
121 #: backend.c:1643
122 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
123 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
124
125 #: backend.c:1650
126 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
127 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver en skakmotor"
128
129 #: backend.c:1655
130 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
131 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
132
133 #: backend.c:1662
134 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
135 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver en skakmotor"
136
137 #: backend.c:1667
138 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
139 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
140
141 #: backend.c:1678
142 msgid "Training mode requires a game file"
143 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
144
145 #: backend.c:1840 backend.c:1884 backend.c:1907 backend.c:2306
146 msgid "Error writing to ICS"
147 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
148
149 #: backend.c:1844
150 msgid "Error reading from keyboard"
151 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
152
153 #: backend.c:1847
154 msgid "Got end of file from keyboard"
155 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
156
157 #: backend.c:2152
158 #, c-format
159 msgid "Unknown wild type %d"
160 msgstr "Ukendt vild type %d"
161
162 #: backend.c:2163
163 #, c-format
164 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
165 msgstr "genkendte '%s' (%d) som variant %s\n"
166
167 #: backend.c:2223 xboard.c:6981
168 msgid "Error writing to display"
169 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
170
171 #: backend.c:2965
172 #, c-format
173 msgid "your opponent kibitzes: %s"
174 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
175
176 #: backend.c:3488
177 msgid "Error gathering move list: two headers"
178 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
179
180 #: backend.c:3502
181 #, c-format
182 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
183 msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
184
185 #: backend.c:3535
186 msgid "Error gathering move list: nested"
187 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
188
189 #: backend.c:3639 backend.c:4057 backend.c:4788 backend.c:4792 backend.c:6662
190 #: backend.c:11598 backend.c:13193 backend.c:13270 backend.c:13316
191 #: backend.c:13322 backend.c:13327 backend.c:13332
192 msgid "vs."
193 msgstr ""
194
195 #: backend.c:3767
196 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
197 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
198
199 #: backend.c:4105
200 msgid "Connection closed by ICS"
201 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
202
203 #: backend.c:4107
204 msgid "Error reading from ICS"
205 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
206
207 #: backend.c:4157
208 #, c-format
209 msgid "Parsing board: %s\n"
210 msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
211
212 #: backend.c:4181
213 #, c-format
214 msgid ""
215 "Failed to parse board string:\n"
216 "\"%s\""
217 msgstr ""
218 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
219 "\"%s\""
220
221 #: backend.c:4190 backend.c:9427
222 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
223 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
224
225 #: backend.c:4284
226 msgid "Error gathering move list: extra board"
227 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
228
229 #: backend.c:4712 backend.c:4734
230 #, c-format
231 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
232 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
233
234 #: backend.c:4964
235 #, c-format
236 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
237 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
238
239 #: backend.c:5034
240 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
241 msgstr ""
242
243 #: backend.c:5910
244 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
245 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
246
247 #: backend.c:6263
248 msgid "You are playing Black"
249 msgstr "Du spiller sort"
250
251 #: backend.c:6272 backend.c:6299
252 msgid "You are playing White"
253 msgstr "Du spiller hvid"
254
255 #: backend.c:6281 backend.c:6307 backend.c:6425 backend.c:6450 backend.c:6466
256 #: backend.c:13958
257 msgid "It is White's turn"
258 msgstr "Det er hvids tur"
259
260 #: backend.c:6285 backend.c:6311 backend.c:6433 backend.c:6456 backend.c:6487
261 #: backend.c:13950
262 msgid "It is Black's turn"
263 msgstr "Det er sorts tur"
264
265 #: backend.c:6324
266 msgid "Displayed position is not current"
267 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
268
269 #: backend.c:6561
270 msgid "Illegal move"
271 msgstr "Ulovlig træk"
272
273 #: backend.c:6621
274 msgid "End of game"
275 msgstr "Slutningen af partiet"
276
277 #: backend.c:6624
278 msgid "Incorrect move"
279 msgstr "Ukorrekt træk"
280
281 #: backend.c:6914 backend.c:7030
282 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
283 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
284
285 #: backend.c:7254
286 msgid "Swiss tourney finished"
287 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
288
289 #: backend.c:7796
290 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
291 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsmotor"
292
293 #: backend.c:7918
294 #, c-format
295 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
296 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s maskine"
297
298 #: backend.c:8143
299 msgid "Bad FEN received from engine"
300 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra motor"
301
302 #: backend.c:8287 xboard.c:5781 xboard.c:5822
303 #, c-format
304 msgid "%s does not support analysis"
305 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
306
307 #: backend.c:8353
308 #, c-format
309 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
310 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
311
312 #: backend.c:8380
313 #, c-format
314 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
315 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
316
317 #: backend.c:8401
318 #, c-format
319 msgid "Hint: %s"
320 msgstr "Tip: %s"
321
322 #: backend.c:8406
323 #, c-format
324 msgid ""
325 "Illegal hint move \"%s\"\n"
326 "from %s chess program"
327 msgstr ""
328 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
329 "fra %s skakprogram"
330
331 #: backend.c:8581
332 msgid "Machine accepts your draw offer"
333 msgstr "Maskinen accepterer dit remistilbud"
334
335 #: backend.c:8584
336 msgid ""
337 "Machine offers a draw\n"
338 "Select Action / Draw to agree"
339 msgstr ""
340 "Maskinen tilbyder remis\n"
341 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
342
343 #: backend.c:8663
344 msgid "failed writing PV"
345 msgstr ""
346
347 #: backend.c:8961
348 #, c-format
349 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
350 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
351
352 #: backend.c:8971
353 #, c-format
354 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
355 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
356
357 #: backend.c:8982
358 msgid "Gap in move list"
359 msgstr "Hul i trækliste"
360
361 #: backend.c:9562 xoptions.c:452
362 #, c-format
363 msgid "Variant %s not supported by %s"
364 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
365
366 #: backend.c:9678
367 #, c-format
368 msgid "Startup failure on '%s'"
369 msgstr "Opstartsfejl på '%s'"
370
371 #: backend.c:9706
372 msgid "Waiting for first chess program"
373 msgstr "Venter på første skakprogram"
374
375 #: backend.c:9711 backend.c:13341
376 msgid "Waiting for second chess program"
377 msgstr "Venter på andet skakprogram"
378
379 #: backend.c:9761
380 msgid "Could not write on tourney file"
381 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
382
383 #: backend.c:9827
384 msgid ""
385 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
386 "Terminate its game first."
387 msgstr ""
388 "Du kan ikke udskifte en motor mens den er i brug!\n"
389 "Afslut dens parti først."
390
391 #: backend.c:9841
392 msgid "No engine with the name you gave is installed"
393 msgstr "Der er ingen motor installeret med det navn"
394
395 #: backend.c:9843
396 msgid ""
397 "First change an engine by editing the participants list\n"
398 "of the Tournament Options dialog"
399 msgstr ""
400 "Ændr først motoren ved at redigere deltagerlisten\n"
401 "i turneringsindstillingerne"
402
403 #: backend.c:9844
404 msgid "You can only change one engine at the time"
405 msgstr "Du kan kun ændre en motor ad gangen"
406
407 #: backend.c:9858
408 msgid ""
409 "You must supply a tournament file,\n"
410 "for storing the tourney progress"
411 msgstr ""
412 "Du skal angive en turneringsfil\n"
413 "til at gemme turneringens afvikling"
414
415 #: backend.c:9868
416 msgid "Not enough participants"
417 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
418
419 #: backend.c:10031
420 msgid "Bad tournament file"
421 msgstr "Fejl i turneringsfil"
422
423 #: backend.c:10043
424 msgid "Waiting for other game(s)"
425 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
426
427 #: backend.c:10056
428 msgid "No pairing engine specified"
429 msgstr "Der er ingen parringsmotor specificeret"
430
431 #: backend.c:10503
432 #, c-format
433 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
434 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
435
436 #: backend.c:10946 backend.c:10977
437 #, c-format
438 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
439 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
440
441 #: backend.c:10966
442 #, c-format
443 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
444 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
445
446 #: backend.c:11019 backend.c:12015 backend.c:12208 backend.c:12572
447 #, c-format
448 msgid "Can't open \"%s\""
449 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
450
451 #: backend.c:11031 xboard.c:5405
452 msgid "Cannot build game list"
453 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
454
455 #: backend.c:11116
456 msgid "No more games in this message"
457 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
458
459 #: backend.c:11156
460 msgid "No game has been loaded yet"
461 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
462
463 #: backend.c:11160 backend.c:11996 xgamelist.c:438
464 msgid "Can't back up any further"
465 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
466
467 #: backend.c:11574
468 msgid "Game number out of range"
469 msgstr "Partinummer findes ikke"
470
471 #: backend.c:11585
472 msgid "Can't seek on game file"
473 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
474
475 #: backend.c:11643
476 msgid "Game not found in file"
477 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
478
479 #: backend.c:11771 backend.c:12092
480 msgid "Bad FEN position in file"
481 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
482
483 #: backend.c:11921
484 msgid "No moves in game"
485 msgstr "Ingen træk i partiet"
486
487 #: backend.c:11992
488 msgid "No position has been loaded yet"
489 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
490
491 #: backend.c:12053 backend.c:12064
492 msgid "Can't seek on position file"
493 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
494
495 #: backend.c:12071 backend.c:12083
496 msgid "Position not found in file"
497 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
498
499 #: backend.c:12123
500 msgid "Black to play"
501 msgstr "Sort i trækket"
502
503 #: backend.c:12126
504 msgid "White to play"
505 msgstr "Hvid i trækket"
506
507 #: backend.c:12213 backend.c:12577
508 msgid "Waiting for access to save file"
509 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
510
511 #: backend.c:12215
512 msgid "Saving game"
513 msgstr "Gemmer parti"
514
515 #: backend.c:12216
516 #, fuzzy
517 msgid "Bad Seek"
518 msgstr "Søgning:"
519
520 #: backend.c:12579
521 msgid "Saving position"
522 msgstr "Gemmer stilling"
523
524 #: backend.c:12705
525 msgid ""
526 "You have edited the game history.\n"
527 "Use Reload Same Game and make your move again."
528 msgstr ""
529 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
530 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
531
532 #: backend.c:12710
533 msgid ""
534 "You have entered too many moves.\n"
535 "Back up to the correct position and try again."
536 msgstr ""
537 "Du har indtastet for mange træk.\n"
538 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
539
540 #: backend.c:12715
541 msgid ""
542 "Displayed position is not current.\n"
543 "Step forward to the correct position and try again."
544 msgstr ""
545 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
546 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
547
548 #: backend.c:12762
549 msgid "You have not made a move yet"
550 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
551
552 #: backend.c:12783
553 msgid ""
554 "The cmail message is not loaded.\n"
555 "Use Reload CMail Message and make your move again."
556 msgstr ""
557 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
558 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
559
560 #: backend.c:12788
561 msgid "No unfinished games"
562 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
563
564 #: backend.c:12794
565 #, c-format
566 msgid ""
567 "You have already mailed a move.\n"
568 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
569 "To resend the same move, type\n"
570 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
571 "on the command line."
572 msgstr ""
573 "Du har allerede sendt et træk.\n"
574 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
575 "For at gensende det samme træk, tast\n"
576 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
577 "på kommandolinjen."
578
579 #: backend.c:12809
580 msgid "Failed to invoke cmail"
581 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
582
583 #: backend.c:12871
584 #, c-format
585 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
586 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
587
588 #: backend.c:12893
589 #, c-format
590 msgid "Still need to make move for game\n"
591 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
592
593 #: backend.c:12897
594 #, c-format
595 msgid "Still need to make moves for both games\n"
596 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
597
598 #: backend.c:12901
599 #, c-format
600 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
601 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
602
603 #: backend.c:12908
604 #, c-format
605 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
606 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
607
608 #: backend.c:12914
609 #, c-format
610 msgid "No unfinished games\n"
611 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
612
613 #: backend.c:12916
614 #, c-format
615 msgid "Ready to send mail\n"
616 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
617
618 #: backend.c:12921
619 #, c-format
620 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
621 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
622
623 #: backend.c:13077
624 msgid "Edit comment"
625 msgstr "Redigér kommentarer"
626
627 #: backend.c:13079
628 #, c-format
629 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
630 msgstr "Redigér kommentarer til %d.%s%s"
631
632 #: backend.c:13173
633 msgid "It is not White's turn"
634 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
635
636 #: backend.c:13254
637 msgid "It is not Black's turn"
638 msgstr "Sort er ikke i trækket"
639
640 #: backend.c:13361
641 #, c-format
642 msgid "Starting %s chess program"
643 msgstr "Starter %s skakprogram"
644
645 #: backend.c:13389 backend.c:14486
646 msgid ""
647 "Wait until your turn,\n"
648 "or select Move Now"
649 msgstr ""
650 "Vent på din tur,\n"
651 "eller vælg Træk nu"
652
653 #: backend.c:13525
654 msgid "Training mode off"
655 msgstr "Træningstilstand fra"
656
657 #: backend.c:13533
658 msgid "Training mode on"
659 msgstr "Træningstilstand til"
660
661 #: backend.c:13536
662 msgid "Already at end of game"
663 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
664
665 #: backend.c:13616
666 msgid "Warning: You are still playing a game"
667 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
668
669 #: backend.c:13619
670 msgid "Warning: You are still observing a game"
671 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
672
673 #: backend.c:13622
674 msgid "Warning: You are still examining a game"
675 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
676
677 #: backend.c:13698
678 msgid "Close ICS engine analyze..."
679 msgstr "Lukker ICS-motoranalyse ..."
680
681 #: backend.c:13975
682 msgid "That square is occupied"
683 msgstr "Det felt er besat"
684
685 #: backend.c:13999 backend.c:14025
686 msgid "There is no pending offer on this move"
687 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
688
689 #: backend.c:14061 backend.c:14072
690 msgid "Your opponent is not out of time"
691 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
692
693 #: backend.c:14138
694 msgid "You must make your move before offering a draw"
695 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
696
697 #: backend.c:14468
698 msgid "You are not examining a game"
699 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
700
701 #: backend.c:14472
702 msgid "You can't revert while pausing"
703 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
704
705 #: backend.c:14526 backend.c:14533
706 msgid "It is your turn"
707 msgstr "Det er dig som er i trækket"
708
709 #: backend.c:14584 backend.c:14591 backend.c:14610 backend.c:14617
710 msgid "Wait until your turn"
711 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
712
713 #: backend.c:14596
714 msgid "No hint available"
715 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
716
717 #: backend.c:15052
718 #, c-format
719 msgid "Error writing to %s chess program"
720 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
721
722 #: backend.c:15055 backend.c:15086
723 #, c-format
724 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
725 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
726
727 #: backend.c:15082
728 #, c-format
729 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
730 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
731
732 #: backend.c:15099
733 #, c-format
734 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
735 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
736
737 #: backend.c:15493
738 #, c-format
739 msgid "%s engine has too many options\n"
740 msgstr "%s motor har for mange tilvalg\n"
741
742 #: backend.c:15649
743 msgid "Displayed move is not current"
744 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
745
746 #: backend.c:15658
747 msgid "Could not parse move"
748 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
749
750 #: backend.c:15783 backend.c:15805
751 msgid "Both flags fell"
752 msgstr "Begge flag er faldet"
753
754 #: backend.c:15785
755 msgid "White's flag fell"
756 msgstr "Hvids flag er faldet"
757
758 #: backend.c:15807
759 msgid "Black's flag fell"
760 msgstr "Sorts flag er faldet"
761
762 #: backend.c:15938
763 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
764 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
765
766 #: backend.c:16735
767 msgid "Bad FEN position in clipboard"
768 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
769
770 #: book.c:518 book.c:700
771 msgid "Polyglot book not valid"
772 msgstr ""
773
774 #: book.c:579
775 msgid "Book Fault"
776 msgstr ""
777
778 #: book.c:703
779 msgid "Hash keys are different"
780 msgstr ""
781
782 #: engineoutput.c:100
783 #, fuzzy, c-format
784 msgid "Engine Output"
785 msgstr "Output fra motor"
786
787 #: engineoutput.c:110
788 #, c-format
789 msgid "%s (%d reversible plies)"
790 msgstr ""
791
792 #: filebrowser/selfile.c:301
793 #, fuzzy
794 msgid "Browse"
795 msgstr "gennemse"
796
797 #: filebrowser/selfile.c:404
798 msgid "Filter on extensions:"
799 msgstr ""
800
801 #: filebrowser/selfile.c:785
802 msgid "Pathname:"
803 msgstr ""
804
805 #: filebrowser/selfile.c:789 xgamelist.c:743 xgamelist.c:868 xoptions.c:996
806 #: xoptions.c:1318
807 msgid "OK"
808 msgstr "o.k."
809
810 #: filebrowser/selfile.c:793
811 #, fuzzy
812 msgid "Cancel"
813 msgstr "annullér"
814
815 #: filebrowser/selfile.c:837
816 msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
817 msgstr ""
818
819 #: gamelist.c:375
820 #, fuzzy, c-format
821 msgid "Reading game file (%d)"
822 msgstr "Fejl i partifil"
823
824 #: xboard.c:619
825 msgid "New Game        Ctrl+N"
826 msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
827
828 #: xboard.c:620
829 msgid "New Shuffle Game ..."
830 msgstr "Nyt blandet parti ..."
831
832 #: xboard.c:621
833 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
834 msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
835
836 #: xboard.c:623
837 msgid "Load Game       Ctrl+O"
838 msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
839
840 #: xboard.c:624
841 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
842 msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
843
844 #: xboard.c:628
845 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
846 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
847
848 #: xboard.c:629
849 msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
850 msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
851
852 #: xboard.c:632
853 msgid "Save Game       Ctrl+S"
854 msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
855
856 #: xboard.c:633
857 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
858 msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
859
860 #: xboard.c:635
861 msgid "Mail Move"
862 msgstr "Send træk med e-post"
863
864 #: xboard.c:636
865 msgid "Reload CMail Message"
866 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
867
868 #: xboard.c:638
869 msgid "Quit                 Ctr+Q"
870 msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
871
872 #: xboard.c:643
873 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
874 msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
875
876 #: xboard.c:644
877 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
878 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
879
880 #: xboard.c:645
881 msgid "Copy Game List"
882 msgstr "Kopiér partiliste"
883
884 #: xboard.c:647
885 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
886 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
887
888 #: xboard.c:648
889 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
890 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
891
892 #: xboard.c:650
893 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
894 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
895
896 #: xboard.c:651
897 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
898 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
899
900 # Partibeskrivelse i PGN-fil
901 #: xboard.c:652
902 msgid "Edit Tags"
903 msgstr "Redigér partidata"
904
905 #: xboard.c:653
906 msgid "Edit Comment"
907 msgstr "Redigér kommentarer"
908
909 #: xboard.c:654
910 msgid "Edit Book"
911 msgstr "Redigér åbningsbog"
912
913 #: xboard.c:656
914 msgid "Revert              Home"
915 msgstr "Annullér variantlinje    Home"
916
917 #: xboard.c:657
918 msgid "Annotate"
919 msgstr "Kommentér"
920
921 #: xboard.c:658
922 msgid "Truncate Game  End"
923 msgstr "Afkort partiet    End"
924
925 #: xboard.c:660
926 msgid "Backward         Alt+Left"
927 msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
928
929 #: xboard.c:661
930 msgid "Forward           Alt+Right"
931 msgstr "Fremad    Alt+Højre"
932
933 #: xboard.c:662
934 msgid "Back to Start     Alt+Home"
935 msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
936
937 #: xboard.c:663
938 msgid "Forward to End Alt+End"
939 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
940
941 #: xboard.c:668
942 msgid "Flip View             F2"
943 msgstr "Vend brættet    F2"
944
945 #: xboard.c:670
946 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
947 msgstr "Motor-output    Alt+Shift+O"
948
949 #: xboard.c:671
950 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
951 msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
952
953 #: xboard.c:672
954 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
955 msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
956
957 #: xboard.c:673
958 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
959 msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
960
961 #: xboard.c:674 xoptions.c:1500
962 msgid "ICS text menu"
963 msgstr "ICS-tekstmenu"
964
965 #: xboard.c:676 xoptions.c:1590
966 msgid "Tags"
967 msgstr "Partidata"
968
969 #: xboard.c:677
970 msgid "Comments"
971 msgstr "Kommentarer"
972
973 #: xboard.c:678
974 msgid "ICS Input Box"
975 msgstr "ICS-inputboks"
976
977 #: xboard.c:680
978 msgid "Board..."
979 msgstr "Bræt..."
980
981 #: xboard.c:681
982 msgid "Game List Tags..."
983 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
984
985 #: xboard.c:686
986 msgid "Machine White  Ctrl+W"
987 msgstr "Maskine har hvid    Ctrl+W"
988
989 #: xboard.c:687
990 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
991 msgstr "Maskine har sort    Ctrl+B"
992
993 #: xboard.c:688
994 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
995 msgstr "To maskiner    Ctrl+T"
996
997 #: xboard.c:689
998 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
999 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
1000
1001 #: xboard.c:690
1002 msgid "Analyze Game   Ctrl+G"
1003 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
1004
1005 #: xboard.c:691
1006 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
1007 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
1008
1009 #: xboard.c:692
1010 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
1011 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
1012
1013 #: xboard.c:693
1014 msgid "Training"
1015 msgstr "Træning"
1016
1017 #: xboard.c:694
1018 msgid "ICS Client"
1019 msgstr "ICS-klient"
1020
1021 #: xboard.c:696
1022 msgid "Machine Match"
1023 msgstr "Maskinmatch"
1024
1025 #: xboard.c:697
1026 msgid "Pause               Pause"
1027 msgstr "Pause    Pause"
1028
1029 #: xboard.c:702
1030 msgid "Accept             F3"
1031 msgstr "Godkend    F3"
1032
1033 #: xboard.c:703
1034 msgid "Decline            F4"
1035 msgstr "Afvis    F4"
1036
1037 #: xboard.c:704
1038 msgid "Rematch           F12"
1039 msgstr "Ny match    F12"
1040
1041 #: xboard.c:706
1042 msgid "Call Flag          F5"
1043 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
1044
1045 #: xboard.c:707
1046 msgid "Draw                F6"
1047 msgstr "Remis    F6"
1048
1049 #: xboard.c:708
1050 msgid "Adjourn            F7"
1051 msgstr "Udsæt partiet    F7"
1052
1053 #: xboard.c:709
1054 msgid "Abort                F8"
1055 msgstr "Annullér partiet   F8"
1056
1057 #: xboard.c:710
1058 msgid "Resign              F9"
1059 msgstr "Opgiv    F9"
1060
1061 #: xboard.c:712
1062 msgid "Stop Observing  F10"
1063 msgstr "Stop observation    F10"
1064
1065 #: xboard.c:713
1066 msgid "Stop Examining  F11"
1067 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
1068
1069 #: xboard.c:714
1070 msgid "Upload to Examine"
1071 msgstr "Opsend til undersøgelse"
1072
1073 #: xboard.c:716
1074 msgid "Adjudicate to White"
1075 msgstr "Bedøm hvid gevinst"
1076
1077 #: xboard.c:717
1078 msgid "Adjudicate to Black"
1079 msgstr "Bedøm sort gevinst"
1080
1081 #: xboard.c:718
1082 msgid "Adjudicate Draw"
1083 msgstr "Bedøm remis"
1084
1085 #: xboard.c:723
1086 msgid "Load New Engine ..."
1087 msgstr "Indlæs ny motor ..."
1088
1089 #: xboard.c:725
1090 msgid "Engine #1 Settings ..."
1091 msgstr "Indstillinger for motor nr. 1 ..."
1092
1093 #: xboard.c:726
1094 msgid "Engine #2 Settings ..."
1095 msgstr "Indstillinger for motor nr. 2 ..."
1096
1097 #: xboard.c:728
1098 msgid "Hint"
1099 msgstr "Tip"
1100
1101 #: xboard.c:729
1102 msgid "Book"
1103 msgstr "Åbningsbog"
1104
1105 #: xboard.c:731
1106 msgid "Move Now     Ctrl+M"
1107 msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
1108
1109 #: xboard.c:732
1110 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
1111 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
1112
1113 #: xboard.c:739
1114 msgid "General ..."
1115 msgstr "Generelle ..."
1116
1117 #: xboard.c:741
1118 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
1119 msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
1120
1121 #: xboard.c:742
1122 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
1123 msgstr "Fælles motor ...    Alt+Shift+U"
1124
1125 #: xboard.c:743
1126 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
1127 msgstr "Bedømmelses ...    Alt+Shift+J"
1128
1129 #: xboard.c:744
1130 msgid "ICS ..."
1131 msgstr "ICS ..."
1132
1133 #: xboard.c:745
1134 msgid "Match ..."
1135 msgstr "Match ..."
1136
1137 #: xboard.c:746
1138 msgid "Load Game ..."
1139 msgstr "Indlæs parti ..."
1140
1141 #: xboard.c:747
1142 msgid "Save Game ..."
1143 msgstr "Gem parti ..."
1144
1145 #: xboard.c:749
1146 msgid "Game List ..."
1147 msgstr "Partiliste ..."
1148
1149 #: xboard.c:750
1150 msgid "Sounds ..."
1151 msgstr "Lyde ..."
1152
1153 #: xboard.c:753
1154 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
1155 msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
1156
1157 #: xboard.c:754 xoptions.c:418
1158 msgid "Animate Dragging"
1159 msgstr "Animeret trækudførelse"
1160
1161 #: xboard.c:755
1162 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
1163 msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
1164
1165 #: xboard.c:756
1166 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
1167 msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
1168
1169 #: xboard.c:757 xoptions.c:421
1170 msgid "Auto Flip View"
1171 msgstr "Automatisk vending af brættet"
1172
1173 #: xboard.c:758 xoptions.c:422
1174 msgid "Blindfold"
1175 msgstr "Blindskak"
1176
1177 #: xboard.c:759
1178 msgid "Flash Moves"
1179 msgstr "Blink ved træk"
1180
1181 #: xboard.c:761
1182 msgid "Highlight Dragging"
1183 msgstr "Fremhæv flytning"
1184
1185 #: xboard.c:763 xoptions.c:425
1186 msgid "Highlight Last Move"
1187 msgstr "Fremhæv sidste træk"
1188
1189 #: xboard.c:764
1190 msgid "Highlight With Arrow"
1191 msgstr "Fremhæv med pil"
1192
1193 #: xboard.c:765 xoptions.c:427
1194 msgid "Move Sound"
1195 msgstr "Lyd ved træk"
1196
1197 #: xboard.c:767 xoptions.c:428
1198 msgid "One-Click Moving"
1199 msgstr "Ét-klikstræk"
1200
1201 #: xboard.c:768
1202 msgid "Periodic Updates"
1203 msgstr "Periodisk opdatering"
1204
1205 #: xboard.c:769
1206 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
1207 msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
1208
1209 #: xboard.c:770
1210 msgid "Popup Exit Message"
1211 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1212
1213 #: xboard.c:771 xoptions.c:432
1214 msgid "Popup Move Errors"
1215 msgstr "Pop op ved trækfejl"
1216
1217 #: xboard.c:773
1218 msgid "Show Coords"
1219 msgstr "Vis koordinater"
1220
1221 #: xboard.c:774
1222 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
1223 msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
1224
1225 #: xboard.c:775
1226 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
1227 msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
1228
1229 #: xboard.c:778
1230 msgid "Save Settings Now"
1231 msgstr "Gem indstillinger nu"
1232
1233 #: xboard.c:779
1234 msgid "Save Settings on Exit"
1235 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
1236
1237 #: xboard.c:784
1238 msgid "Info XBoard"
1239 msgstr "Info XBoard"
1240
1241 #: xboard.c:785
1242 msgid "Man XBoard   F1"
1243 msgstr "Man XBoard    F1"
1244
1245 #: xboard.c:787 xboard.c:6551
1246 msgid "About XBoard"
1247 msgstr "Om Xboard"
1248
1249 #: xboard.c:792
1250 msgid "File"
1251 msgstr "Fil"
1252
1253 #: xboard.c:793
1254 msgid "Edit"
1255 msgstr "Redigér"
1256
1257 #: xboard.c:794
1258 msgid "View"
1259 msgstr "Vis"
1260
1261 #: xboard.c:795
1262 msgid "Mode"
1263 msgstr "Tilstand"
1264
1265 #: xboard.c:796
1266 msgid "Action"
1267 msgstr "Handlinger"
1268
1269 #: xboard.c:797
1270 msgid "Engine"
1271 msgstr "Motor"
1272
1273 #: xboard.c:798
1274 msgid "Options"
1275 msgstr "Indstillinger"
1276
1277 #: xboard.c:799
1278 msgid "Help"
1279 msgstr "Hjælp"
1280
1281 #: xboard.c:815 xboard.c:7261
1282 msgid "White"
1283 msgstr "Hvid"
1284
1285 #: xboard.c:815 xboard.c:819 xboard.c:838
1286 msgid "Pawn"
1287 msgstr "Bonde"
1288
1289 #: xboard.c:815 xboard.c:819 xboard.c:838 xboard.c:5109
1290 msgid "Knight"
1291 msgstr "Springer"
1292
1293 #: xboard.c:815 xboard.c:819 xboard.c:838 xboard.c:5108
1294 msgid "Bishop"
1295 msgstr "Løber"
1296
1297 #: xboard.c:815 xboard.c:819 xboard.c:838 xboard.c:5107
1298 msgid "Rook"
1299 msgstr "Tårn"
1300
1301 #: xboard.c:816 xboard.c:820 xboard.c:838 xboard.c:5106
1302 msgid "Queen"
1303 msgstr "Dronning"
1304
1305 #: xboard.c:816 xboard.c:820 xboard.c:5114
1306 msgid "King"
1307 msgstr "Konge"
1308
1309 #: xboard.c:816 xboard.c:820
1310 msgid "Elephant"
1311 msgstr ""
1312
1313 #: xboard.c:816 xboard.c:820
1314 msgid "Cannon"
1315 msgstr ""
1316
1317 #: xboard.c:817 xboard.c:821 xboard.c:5119
1318 msgid "Archbishop"
1319 msgstr ""
1320
1321 #: xboard.c:817 xboard.c:821 xboard.c:5120
1322 msgid "Chancellor"
1323 msgstr ""
1324
1325 #: xboard.c:817 xboard.c:821 xboard.c:5124
1326 msgid "Promote"
1327 msgstr "Bondeforvandling"
1328
1329 #: xboard.c:817 xboard.c:821
1330 msgid "Demote"
1331 msgstr ""
1332
1333 #: xboard.c:818 xboard.c:822
1334 msgid "Empty square"
1335 msgstr "Tomt felt"
1336
1337 #: xboard.c:818 xboard.c:822
1338 msgid "Clear board"
1339 msgstr "Ryd bræt"
1340
1341 #: xboard.c:819 xboard.c:7275
1342 msgid "Black"
1343 msgstr "Sort"
1344
1345 #: xboard.c:1209
1346 #, c-format
1347 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
1348 msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
1349
1350 #: xboard.c:1230
1351 #, c-format
1352 msgid "Available `%s' sizes:\n"
1353 msgstr "Tilgængelige '%s'-størrelser:\n"
1354
1355 #: xboard.c:1263
1356 #, c-format
1357 msgid "Error: No `%s' files!\n"
1358 msgstr "Fejl: Ingen '%s'-filer!\n"
1359
1360 #: xboard.c:1276
1361 #, c-format
1362 msgid ""
1363 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
1364 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
1365 "   Please report this error to %s.\n"
1366 "   Include system type & operating system in message.\n"
1367 msgstr ""
1368 "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
1369 "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
1370 "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
1371 "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
1372
1373 #: xboard.c:1335
1374 #, c-format
1375 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
1376 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
1377
1378 #: xboard.c:1343
1379 #, c-format
1380 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
1381 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i '%s'\n"
1382
1383 #: xboard.c:1730 xboard.c:2483
1384 #, c-format
1385 msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1386 msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1387
1388 #: xboard.c:1843
1389 #, c-format
1390 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
1391 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
1392
1393 #: xboard.c:2019
1394 #, c-format
1395 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
1396 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
1397
1398 #: xboard.c:2028
1399 #, c-format
1400 msgid "Failed to open file '%s'\n"
1401 msgstr "Åbning af fil '%s' mislykkedes\n"
1402
1403 #: xboard.c:2043
1404 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
1405 msgstr ""
1406 "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne "
1407 "størrelse"
1408
1409 #: xboard.c:2066
1410 #, c-format
1411 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
1412 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
1413
1414 #: xboard.c:2103
1415 #, c-format
1416 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
1417 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
1418
1419 #: xboard.c:2128
1420 #, c-format
1421 msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
1422 msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
1423
1424 #: xboard.c:2133
1425 #, c-format
1426 msgid ""
1427 "XBoard square size (hint): %d\n"
1428 "%s fulldir:%s:\n"
1429 msgstr ""
1430 "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
1431 "%s-fuldt katalog: %s:\n"
1432
1433 #: xboard.c:2139
1434 #, c-format
1435 msgid "Closest %s size: %d\n"
1436 msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
1437
1438 #: xboard.c:2214
1439 #, c-format
1440 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
1441 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
1442
1443 #: xboard.c:2230
1444 #, c-format
1445 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
1446 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
1447
1448 #: xboard.c:2449 xboard.c:2459
1449 #, c-format
1450 msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1451 msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1452
1453 #: xboard.c:3206
1454 #, c-format
1455 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
1456 msgstr "Kan ikke lave skriftgruppe for %s.\n"
1457
1458 #: xboard.c:3229
1459 #, c-format
1460 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
1461 msgstr "%s: Ingen skrifter matcher mønstret %s\n"
1462
1463 #: xboard.c:3271
1464 #, c-format
1465 msgid ""
1466 "resolved %s at pixel size %d\n"
1467 "  to %s\n"
1468 msgstr ""
1469 "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
1470 " til %s\n"
1471
1472 #: xboard.c:3422
1473 #, c-format
1474 msgid "%s: error loading XIM!\n"
1475 msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
1476
1477 #: xboard.c:3520
1478 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
1479 msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1480
1481 #: xboard.c:3524
1482 #, c-format
1483 msgid ""
1484 "\n"
1485 "Loading XIMs...\n"
1486 msgstr ""
1487 "\n"
1488 "Indlæser XIM'er ...\n"
1489
1490 #: xboard.c:3539 xboard.c:3562 xboard.c:3569 xboard.c:3685 xboard.c:3722
1491 #: xboard.c:3733
1492 #, c-format
1493 msgid "(File:%s:) "
1494 msgstr "(Fil:%s:) "
1495
1496 #: xboard.c:3557 xboard.c:3715
1497 #, c-format
1498 msgid "light square "
1499 msgstr "lyst felt "
1500
1501 #: xboard.c:3565 xboard.c:3729
1502 #, c-format
1503 msgid "dark square "
1504 msgstr "mørkt felt "
1505
1506 #: xboard.c:3576 xboard.c:3742
1507 #, c-format
1508 msgid "Done.\n"
1509 msgstr "Udført.\n"
1510
1511 #: xboard.c:3640
1512 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
1513 msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1514
1515 #: xboard.c:3650
1516 #, c-format
1517 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
1518 msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
1519
1520 #: xboard.c:3660
1521 #, c-format
1522 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
1523 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
1524
1525 #: xboard.c:3673
1526 #, c-format
1527 msgid ""
1528 "\n"
1529 "Loading XPMs...\n"
1530 msgstr ""
1531 "\n"
1532 "Indlæser XPM'er ...\n"
1533
1534 #: xboard.c:3696
1535 #, c-format
1536 msgid "(Replace by File:%s:) "
1537 msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
1538
1539 #: xboard.c:3703 xboard.c:3726 xboard.c:3737
1540 #, c-format
1541 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
1542 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
1543
1544 #: xboard.c:3825
1545 #, c-format
1546 msgid "Can't open bitmap file %s"
1547 msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
1548
1549 #: xboard.c:3828
1550 #, c-format
1551 msgid "Invalid bitmap in file %s"
1552 msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
1553
1554 #: xboard.c:3831
1555 #, c-format
1556 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
1557 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
1558
1559 #: xboard.c:3835
1560 #, c-format
1561 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
1562 msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
1563
1564 #: xboard.c:3839
1565 #, c-format
1566 msgid "%s: %s...using built-in\n"
1567 msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
1568
1569 #: xboard.c:3843
1570 #, c-format
1571 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
1572 msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
1573
1574 #: xboard.c:4049
1575 msgid "Drop"
1576 msgstr "Placér"
1577
1578 #: xboard.c:4989
1579 #, fuzzy
1580 msgid "could not open: "
1581 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
1582
1583 #: xboard.c:5015 xboard.c:5127 xboard.c:6816 xboard.c:6856 xgamelist.c:749
1584 #: xgamelist.c:857 xoptions.c:992 xoptions.c:1322
1585 msgid "cancel"
1586 msgstr "annullér"
1587
1588 #: xboard.c:5049 xboard.c:6675 xboard.c:6689
1589 msgid "Error"
1590 msgstr "Fejl"
1591
1592 #: xboard.c:5049
1593 msgid "Can't open file"
1594 msgstr "Kan ikke åbne fil"
1595
1596 #: xboard.c:5054
1597 msgid "Failed to open file"
1598 msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
1599
1600 #: xboard.c:5085
1601 msgid "Promotion"
1602 msgstr "Bondeforvandling"
1603
1604 #: xboard.c:5094
1605 msgid "Promote to what?"
1606 msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
1607
1608 #: xboard.c:5101
1609 msgid "Warlord"
1610 msgstr ""
1611
1612 #: xboard.c:5102
1613 msgid "General"
1614 msgstr ""
1615
1616 #: xboard.c:5103
1617 msgid "Lieutenant"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: xboard.c:5104
1621 msgid "Captain"
1622 msgstr ""
1623
1624 #: xboard.c:5125
1625 msgid "Defer"
1626 msgstr ""
1627
1628 #: xboard.c:5230
1629 msgid "ok"
1630 msgstr "o.k."
1631
1632 #: xboard.c:5423
1633 msgid "Load game file name?"
1634 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
1635
1636 #: xboard.c:5468
1637 msgid "Load position file name?"
1638 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
1639
1640 #: xboard.c:5474
1641 msgid "Save game file name?"
1642 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
1643
1644 #: xboard.c:5483
1645 msgid "Save position file name?"
1646 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
1647
1648 #: xboard.c:5716
1649 msgid "Can't open temp file"
1650 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
1651
1652 #: xboard.c:5788
1653 #, c-format
1654 msgid "You are not observing a game"
1655 msgstr "Du observerer ikke et parti"
1656
1657 #: xboard.c:5793
1658 #, c-format
1659 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
1660 msgstr "Fandt uventet aktiv ICS-motoranalyse\n"
1661
1662 #: xboard.c:5807
1663 #, c-format
1664 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
1665 msgstr "Starter ICS-motoranalyse ...\n"
1666
1667 #: xboard.c:6539
1668 msgid " (with Zippy code)"
1669 msgstr ""
1670
1671 #: xboard.c:6544
1672 #, c-format
1673 msgid ""
1674 "%s%s\n"
1675 "\n"
1676 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
1677 "Enhancements Copyright 1992-2009 Free Software Foundation\n"
1678 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
1679 "\n"
1680 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
1681 "information."
1682 msgstr ""
1683
1684 #: xboard.c:6711
1685 msgid "Fatal Error"
1686 msgstr "Fatal fejl"
1687
1688 #: xboard.c:6711
1689 msgid "Exiting"
1690 msgstr "Afslutter"
1691
1692 #: xboard.c:6721
1693 msgid "Information"
1694 msgstr "Meddelelse"
1695
1696 #: xboard.c:6728
1697 msgid "Note"
1698 msgstr "Notits"
1699
1700 #: xboard.c:6773
1701 #, c-format
1702 msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
1703 msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
1704
1705 #: xboard.c:6804
1706 msgid "Error writing to chess program"
1707 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
1708
1709 #: xboard.c:6854
1710 msgid "enter"
1711 msgstr "udfør"
1712
1713 #: xboard.c:7055
1714 #, c-format
1715 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
1716 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
1717
1718 #: xboard.c:7429
1719 msgid "Socket support is not configured in"
1720 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
1721
1722 #: xboard.c:7518
1723 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
1724 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
1725
1726 #: xboard.c:8249
1727 #, c-format
1728 msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
1729 msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
1730
1731 #: xboard.c:8250
1732 #, c-format
1733 msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
1734 msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
1735
1736 #: xengineoutput.c:146
1737 #, c-format
1738 msgid "Error %d loading icon image\n"
1739 msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
1740
1741 # NPS = Nodes pr. second
1742 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
1743 #: xengineoutput.c:360
1744 msgid "NPS"
1745 msgstr "SPS"
1746
1747 #: xengineoutput.c:539
1748 msgid "Engine output"
1749 msgstr "Output fra motor"
1750
1751 #: xengineoutput.c:539
1752 msgid "This feature is experimental"
1753 msgstr "Denne funktion er eksperimental"
1754
1755 #: xevalgraph.c:95
1756 msgid "Evaluation graph"
1757 msgstr "Evalueringsgraf"
1758
1759 #: xgamelist.c:114
1760 msgid "no games matched your request"
1761 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
1762
1763 #: xgamelist.c:190 xgamelist.c:416
1764 msgid "thresholds"
1765 msgstr "grænseværdier"
1766
1767 #: xgamelist.c:201 xgamelist.c:443 xgamelist.c:450
1768 msgid "find position"
1769 msgstr "find stilling"
1770
1771 #: xgamelist.c:212 xgamelist.c:428
1772 msgid "next"
1773 msgstr "næste"
1774
1775 #: xgamelist.c:225 xgamelist.c:412
1776 msgid "close"
1777 msgstr "luk"
1778
1779 #: xgamelist.c:237
1780 msgid "Filter:"
1781 msgstr "Filter:"
1782
1783 #: xgamelist.c:255
1784 msgid "filtertext"
1785 msgstr "filtertekst"
1786
1787 #: xgamelist.c:268 xgamelist.c:442
1788 msgid "apply"
1789 msgstr "anvend"
1790
1791 #: xgamelist.c:357
1792 #, c-format
1793 msgid "Scanning through games (%d)"
1794 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
1795
1796 #: xgamelist.c:381
1797 msgid "previous page"
1798 msgstr "forrige side"
1799
1800 #: xgamelist.c:384
1801 msgid "next page"
1802 msgstr "næste side"
1803
1804 #: xgamelist.c:392
1805 #, fuzzy, c-format
1806 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
1807 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
1808
1809 #: xgamelist.c:422
1810 msgid "load"
1811 msgstr "indlæs"
1812
1813 #: xgamelist.c:425
1814 msgid "No game selected"
1815 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
1816
1817 #: xgamelist.c:431
1818 msgid "Can't go forward any further"
1819 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
1820
1821 #: xgamelist.c:435
1822 msgid "prev"
1823 msgstr "forrige"
1824
1825 #: xgamelist.c:529
1826 msgid "There is no game list"
1827 msgstr "Der er ingen partiliste"
1828
1829 #: xgamelist.c:659
1830 #, fuzzy
1831 msgid "Game list not loaded or empty"
1832 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
1833
1834 #: xgamelist.c:757
1835 msgid "No tag selected"
1836 msgstr "Ingen overskrift valgt"
1837
1838 #: xgamelist.c:761 xgamelist.c:846
1839 msgid "down"
1840 msgstr "ned"
1841
1842 #: xgamelist.c:766 xgamelist.c:835
1843 msgid "up"
1844 msgstr "op"
1845
1846 #: xgamelist.c:771 xgamelist.c:824
1847 msgid "factory"
1848 msgstr "standard"
1849
1850 #: xgamelist.c:797
1851 #, fuzzy
1852 msgid "Game-list options"
1853 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
1854
1855 #: xhistory.c:153
1856 msgid "Move list"
1857 msgstr "Trækliste"
1858
1859 #: xoptions.c:171 xoptions.c:1130
1860 msgid "browse"
1861 msgstr "gennemse"
1862
1863 # Lille begyndelsesbogstav med vilje
1864 #: xoptions.c:313
1865 msgid "First Engine"
1866 msgstr "første motor"
1867
1868 # Lille begyndelsesbogstav med vilje
1869 #: xoptions.c:313
1870 msgid "Second Engine"
1871 msgstr "anden motor"
1872
1873 #: xoptions.c:379
1874 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
1875 msgstr ""
1876
1877 #: xoptions.c:383
1878 msgid "Tournament file:"
1879 msgstr "Turneringsfil:"
1880
1881 #: xoptions.c:384
1882 msgid "Sync after round    (for concurrent playing of a single"
1883 msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
1884
1885 #: xoptions.c:385
1886 msgid "Sync after cycle      tourney with multiple XBoards)"
1887 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
1888
1889 #: xoptions.c:386
1890 #, fuzzy
1891 msgid "Tourney participants:"
1892 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
1893
1894 #: xoptions.c:388
1895 msgid "Select Engine:"
1896 msgstr "Vælg motor:"
1897
1898 #: xoptions.c:389
1899 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
1900 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = simultan):"
1901
1902 #: xoptions.c:390
1903 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
1904 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
1905
1906 #: xoptions.c:391
1907 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
1908 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
1909
1910 #: xoptions.c:392
1911 msgid "Pause between Match Games (msec):"
1912 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
1913
1914 #: xoptions.c:393
1915 msgid "Save Tourney Games on:"
1916 msgstr "Gem turneringspartier i:"
1917
1918 #: xoptions.c:394
1919 msgid "Game File with Opening Lines:"
1920 msgstr "Partifil med åbninger:"
1921
1922 #: xoptions.c:395
1923 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1924 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1925
1926 #: xoptions.c:396
1927 msgid "File with Start Positions:"
1928 msgstr "Fil med startstillinger:"
1929
1930 #: xoptions.c:397
1931 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1932 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1933
1934 #: xoptions.c:398
1935 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
1936 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
1937
1938 #: xoptions.c:399
1939 msgid "Disable own engine books by default"
1940 msgstr "Deaktivér motors egen åbningsbog som standard"
1941
1942 #: xoptions.c:400
1943 msgid "Replace Engine"
1944 msgstr "Udskift motor"
1945
1946 #: xoptions.c:401
1947 msgid "Upgrade Engine"
1948 msgstr "Opgradér motor"
1949
1950 #: xoptions.c:402
1951 msgid "Clone Tourney"
1952 msgstr ""
1953
1954 #: xoptions.c:416
1955 msgid "Absolute Analysis Scores"
1956 msgstr "Absolutte analysescorer"
1957
1958 #: xoptions.c:417
1959 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
1960 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
1961
1962 #: xoptions.c:419
1963 msgid "Animate Moving"
1964 msgstr "Animeret flytning"
1965
1966 #: xoptions.c:420
1967 msgid "Auto Flag"
1968 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
1969
1970 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
1971 #: xoptions.c:423
1972 msgid "Drop Menu"
1973 msgstr "Placér brik-menu"
1974
1975 #: xoptions.c:424
1976 msgid "Hide Thinking from Human"
1977 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
1978
1979 #: xoptions.c:426
1980 msgid "Highlight with Arrow"
1981 msgstr "Fremhæv med pil"
1982
1983 #: xoptions.c:429
1984 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
1985 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
1986
1987 # ... mens modstanderen er i trækket
1988 #: xoptions.c:430 xoptions.c:539
1989 msgid "Ponder Next Move"
1990 msgstr "Spekulér på næste træk"
1991
1992 #: xoptions.c:431
1993 msgid "Popup Exit Messages"
1994 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1995
1996 #: xoptions.c:433
1997 msgid "Scores in Move List"
1998 msgstr "Scorer i trækliste"
1999
2000 #: xoptions.c:434
2001 msgid "Show Coordinates"
2002 msgstr "Vis koordinater"
2003
2004 #: xoptions.c:435
2005 msgid "Show Target Squares"
2006 msgstr "Vis målfelter"
2007
2008 #: xoptions.c:436
2009 msgid "Test Legality"
2010 msgstr "Test lovlighed"
2011
2012 #: xoptions.c:437
2013 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
2014 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
2015
2016 #: xoptions.c:438
2017 msgid "Flash Rate (high = fast):"
2018 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
2019
2020 #: xoptions.c:439
2021 msgid "Animation Speed (high = slow):"
2022 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
2023
2024 #: xoptions.c:440
2025 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
2026 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
2027
2028 #: xoptions.c:457
2029 #, c-format
2030 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
2031 msgstr "Advarsel: den anden motor (%s )understøtter ikke dette!"
2032
2033 #: xoptions.c:478
2034 msgid "normal"
2035 msgstr "normal"
2036
2037 #: xoptions.c:479
2038 msgid "fairy"
2039 msgstr ""
2040
2041 #: xoptions.c:480
2042 msgid "FRC"
2043 msgstr "skak960"
2044
2045 #: xoptions.c:481
2046 msgid "Seirawan"
2047 msgstr ""
2048
2049 #: xoptions.c:482
2050 msgid "wild castle"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: xoptions.c:483
2054 msgid "Superchess"
2055 msgstr ""
2056
2057 #: xoptions.c:484
2058 msgid "no castle"
2059 msgstr ""
2060
2061 #: xoptions.c:485
2062 msgid "crazyhouse"
2063 msgstr ""
2064
2065 #: xoptions.c:486
2066 msgid "knightmate"
2067 msgstr ""
2068
2069 #: xoptions.c:487
2070 msgid "bughouse"
2071 msgstr ""
2072
2073 #: xoptions.c:488
2074 msgid "berolina"
2075 msgstr ""
2076
2077 #: xoptions.c:489
2078 msgid "shogi (9x9)"
2079 msgstr ""
2080
2081 #: xoptions.c:490
2082 msgid "cylinder"
2083 msgstr ""
2084
2085 #: xoptions.c:491
2086 msgid "xiangqi (9x10)"
2087 msgstr ""
2088
2089 #: xoptions.c:492
2090 msgid "shatranj"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: xoptions.c:493
2094 msgid "courier (12x8)"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: xoptions.c:494
2098 msgid "makruk"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: xoptions.c:495
2102 msgid "Great Shatranj (10x8)"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: xoptions.c:496
2106 msgid "atomic"
2107 msgstr ""
2108
2109 #: xoptions.c:497
2110 msgid "falcon (10x8)"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: xoptions.c:498
2114 msgid "two kings"
2115 msgstr ""
2116
2117 #: xoptions.c:499
2118 msgid "Capablanca (10x8)"
2119 msgstr ""
2120
2121 #: xoptions.c:500
2122 msgid "3-checks"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: xoptions.c:501
2126 msgid "Gothic (10x8)"
2127 msgstr ""
2128
2129 #: xoptions.c:502
2130 msgid "suicide"
2131 msgstr ""
2132
2133 #: xoptions.c:503
2134 msgid "janus (10x8)"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: xoptions.c:504
2138 msgid "give-away"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: xoptions.c:505
2142 msgid "CRC (10x8)"
2143 msgstr ""
2144
2145 #: xoptions.c:506
2146 msgid "losers"
2147 msgstr ""
2148
2149 #: xoptions.c:507
2150 msgid "grand (10x10)"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: xoptions.c:508
2154 msgid "Spartan"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: xoptions.c:509
2158 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
2159 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
2160
2161 #: xoptions.c:510
2162 msgid "Number of Board Ranks:"
2163 msgstr "Antal brætrækker:"
2164
2165 #: xoptions.c:511
2166 msgid "Number of Board Files:"
2167 msgstr "Antal brætlinjer:"
2168
2169 #: xoptions.c:512
2170 msgid "Holdings Size:"
2171 msgstr "Depotstørrelse:"
2172
2173 #: xoptions.c:514
2174 msgid ""
2175 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
2176 "pieces only have built-in bitmaps\n"
2177 "for -boardSize middling, bulky and\n"
2178 "petite, and substitute king or amazon\n"
2179 "for missing bitmaps. (See manual.)"
2180 msgstr ""
2181 "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
2182 "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
2183 "for -boardSize middling, bulky og\n"
2184 "petite, og bruger konge eller amazone\n"
2185 "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
2186
2187 #: xoptions.c:540
2188 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
2189 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. motor:"
2190
2191 #: xoptions.c:541
2192 msgid "Polygot Directory:"
2193 msgstr "Polyglot-katalog:"
2194
2195 #: xoptions.c:542
2196 msgid "Hash-Table Size (MB):"
2197 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
2198
2199 #: xoptions.c:543
2200 msgid "Nalimov EGTB Path:"
2201 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
2202
2203 #: xoptions.c:544
2204 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
2205 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
2206
2207 #: xoptions.c:545
2208 msgid "Use GUI Book"
2209 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
2210
2211 #: xoptions.c:546
2212 msgid "Opening-Book Filename:"
2213 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
2214
2215 #: xoptions.c:547
2216 msgid "Book Depth (moves):"
2217 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
2218
2219 #: xoptions.c:548
2220 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
2221 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
2222
2223 #: xoptions.c:549
2224 msgid "Engine #1 Has Own Book"
2225 msgstr "Motor nr. 1 har egen åbningsbog"
2226
2227 #: xoptions.c:550
2228 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
2229 msgstr "Motor nr. 2 har egen åbningsbog"
2230
2231 #: xoptions.c:555
2232 msgid "Detect all Mates"
2233 msgstr "Find alle matter"
2234
2235 #: xoptions.c:556
2236 msgid "Verify Engine Result Claims"
2237 msgstr "Verificér motors påstand om resultat"
2238
2239 #: xoptions.c:557
2240 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
2241 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
2242
2243 #: xoptions.c:558
2244 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
2245 msgstr "Bedøm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
2246
2247 #: xoptions.c:559
2248 msgid "N-Move Rule:"
2249 msgstr "N-træksregel:"
2250
2251 #: xoptions.c:560
2252 msgid "N-fold Repeats:"
2253 msgstr "N-gange gentagelser:"
2254
2255 #: xoptions.c:561
2256 msgid "Draw after N Moves Total:"
2257 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
2258
2259 #: xoptions.c:562
2260 msgid "Win / Loss Threshold:"
2261 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
2262
2263 #: xoptions.c:563
2264 msgid "Negate Score of Engine #1"
2265 msgstr "Negér motor nr. 1's score"
2266
2267 #: xoptions.c:564
2268 msgid "Negate Score of Engine #2"
2269 msgstr "Negér motor nr. 2's score"
2270
2271 #: xoptions.c:576
2272 msgid "Auto-Kibitz"
2273 msgstr "Send kommentarer fra motor"
2274
2275 #: xoptions.c:577
2276 msgid "Auto-Comment"
2277 msgstr "Gem kommentarer til træk"
2278
2279 #: xoptions.c:578
2280 msgid "Auto-Observe"
2281 msgstr "Observér automatisk"
2282
2283 #: xoptions.c:579
2284 msgid "Auto-Raise Board"
2285 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
2286
2287 #: xoptions.c:580
2288 msgid "Background Observe while Playing"
2289 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
2290
2291 #: xoptions.c:581
2292 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
2293 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
2294
2295 #: xoptions.c:582
2296 msgid "Get Move List"
2297 msgstr "Hent trækliste"
2298
2299 #: xoptions.c:583
2300 msgid "Quiet Play"
2301 msgstr "Stille spil"
2302
2303 #: xoptions.c:584
2304 msgid "Seek Graph"
2305 msgstr "Søgegraf"
2306
2307 #: xoptions.c:585
2308 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
2309 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
2310
2311 #: xoptions.c:586
2312 msgid "Premove"
2313 msgstr "Forhåndstræk"
2314
2315 #: xoptions.c:587
2316 msgid "Premove for White"
2317 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
2318
2319 #: xoptions.c:588
2320 msgid "First White Move:"
2321 msgstr "Hvids første træk:"
2322
2323 #: xoptions.c:589
2324 msgid "Premove for Black"
2325 msgstr "Forhåndstræk for sort"
2326
2327 #: xoptions.c:590
2328 msgid "First Black Move:"
2329 msgstr "Sorts første træk:"
2330
2331 #: xoptions.c:592
2332 msgid "Alarm"
2333 msgstr "Alarm"
2334
2335 #: xoptions.c:593
2336 msgid "Alarm Time (msec):"
2337 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
2338
2339 #: xoptions.c:595
2340 msgid "Colorize Messages"
2341 msgstr "Farv meddelelser"
2342
2343 #: xoptions.c:596
2344 msgid "Shout Text Colors:"
2345 msgstr "Tekstfarver for råb:"
2346
2347 #: xoptions.c:597
2348 msgid "S-Shout Text Colors:"
2349 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
2350
2351 #: xoptions.c:598
2352 msgid "Channel #1 Text Colors:"
2353 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
2354
2355 #: xoptions.c:599
2356 msgid "Other Channel Text Colors:"
2357 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
2358
2359 #: xoptions.c:600
2360 msgid "Kibitz Text Colors:"
2361 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
2362
2363 #: xoptions.c:601
2364 msgid "Tell Text Colors:"
2365 msgstr "Tekstfarver for tale:"
2366
2367 #: xoptions.c:602
2368 msgid "Challenge Text Colors:"
2369 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
2370
2371 #: xoptions.c:603
2372 msgid "Request Text Colors:"
2373 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
2374
2375 #: xoptions.c:604
2376 msgid "Seek Text Colors:"
2377 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
2378
2379 #: xoptions.c:608
2380 msgid "Exact position match"
2381 msgstr "Eksakt stilling"
2382
2383 #: xoptions.c:608
2384 msgid "Shown position is subset"
2385 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
2386
2387 #: xoptions.c:608
2388 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
2389 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
2390
2391 #: xoptions.c:609
2392 msgid "Same material"
2393 msgstr "Samme materiale"
2394
2395 #: xoptions.c:609
2396 msgid "Material range (top board half optional)"
2397 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
2398
2399 #: xoptions.c:609
2400 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
2401 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
2402
2403 #: xoptions.c:621
2404 msgid "Auto-Display Tags"
2405 msgstr "Automatisk visning af partidata"
2406
2407 #: xoptions.c:622
2408 msgid "Auto-Display Comment"
2409 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
2410
2411 #: xoptions.c:623
2412 msgid ""
2413 "Auto-Play speed of loaded games\n"
2414 "(0 = instant, -1 = off):"
2415 msgstr ""
2416 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
2417 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
2418
2419 #: xoptions.c:624
2420 msgid "Seconds per Move:"
2421 msgstr "Sekunder pr. træk:"
2422
2423 #: xoptions.c:625
2424 msgid ""
2425 "\n"
2426 "options to use in game-viewer mode:"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: xoptions.c:627
2430 msgid ""
2431 "\n"
2432 "Thresholds for position filtering in game list:"
2433 msgstr ""
2434 "\n"
2435 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
2436
2437 #: xoptions.c:628
2438 msgid "Elo of strongest player at least:"
2439 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
2440
2441 #: xoptions.c:629
2442 msgid "Elo of weakest player at least:"
2443 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
2444
2445 #: xoptions.c:630
2446 msgid "No games before year:"
2447 msgstr "Ingen partier før år:"
2448
2449 #: xoptions.c:631
2450 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
2451 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
2452
2453 #: xoptions.c:632
2454 msgid "Seach mode:"
2455 msgstr "Søgemetode:"
2456
2457 #: xoptions.c:633
2458 msgid "Also match reversed colors"
2459 msgstr "Match også omvendte farver"
2460
2461 #: xoptions.c:634
2462 msgid "Also match left-right flipped position"
2463 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
2464
2465 #: xoptions.c:639
2466 msgid "Auto-Save Games"
2467 msgstr "Gem partier automatisk"
2468
2469 #: xoptions.c:640
2470 msgid "Save Games on File:"
2471 msgstr "Gem partier i filen:"
2472
2473 #: xoptions.c:641
2474 msgid "Save Final Positions on File:"
2475 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
2476
2477 #: xoptions.c:642
2478 msgid "PGN Event Header:"
2479 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
2480
2481 #: xoptions.c:643
2482 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
2483 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
2484
2485 #: xoptions.c:644
2486 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
2487 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
2488
2489 #: xoptions.c:645
2490 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
2491 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info in PGN      "
2492
2493 #: xoptions.c:650
2494 msgid "No Sound"
2495 msgstr "Ingen lyd"
2496
2497 #: xoptions.c:651
2498 msgid "Default Beep"
2499 msgstr "Standard bip"
2500
2501 #: xoptions.c:652
2502 msgid "Above WAV File"
2503 msgstr "WAV-filen ovenfor"
2504
2505 #: xoptions.c:653
2506 msgid "Car Horn"
2507 msgstr "Bilhorn"
2508
2509 #: xoptions.c:654
2510 msgid "Cymbal"
2511 msgstr "Bækken"
2512
2513 #: xoptions.c:655
2514 msgid "Ding"
2515 msgstr "Ding"
2516
2517 #: xoptions.c:656
2518 msgid "Gong"
2519 msgstr "Gongon"
2520
2521 #: xoptions.c:657
2522 msgid "Laser"
2523 msgstr "Laser"
2524
2525 #: xoptions.c:658
2526 msgid "Penalty"
2527 msgstr "Straffe"
2528
2529 #: xoptions.c:659
2530 msgid "Phone"
2531 msgstr "Telefon"
2532
2533 #: xoptions.c:660
2534 msgid "Pop"
2535 msgstr "Plop"
2536
2537 #: xoptions.c:661
2538 msgid "Slap"
2539 msgstr "Slag"
2540
2541 #: xoptions.c:662
2542 msgid "Wood Thunk"
2543 msgstr "Dunk"
2544
2545 #: xoptions.c:664
2546 msgid "User File"
2547 msgstr "Brugerfil"
2548
2549 #: xoptions.c:693
2550 msgid "Sound Program:"
2551 msgstr "Lydprogram:"
2552
2553 #: xoptions.c:694
2554 msgid "Sounds Directory:"
2555 msgstr "Lydkatalog:"
2556
2557 #: xoptions.c:695
2558 msgid "User WAV File:"
2559 msgstr "Bruger WAV-fil:"
2560
2561 #: xoptions.c:696
2562 msgid "Try-Out Sound:"
2563 msgstr "Afprøv lyd:"
2564
2565 #: xoptions.c:697
2566 msgid "Play"
2567 msgstr "Afspil"
2568
2569 #: xoptions.c:698
2570 msgid "Move:"
2571 msgstr "Træk:"
2572
2573 #: xoptions.c:699
2574 msgid "Win:"
2575 msgstr "Gevinst:"
2576
2577 #: xoptions.c:700
2578 msgid "Lose:"
2579 msgstr "Tab:"
2580
2581 #: xoptions.c:701
2582 msgid "Draw:"
2583 msgstr "Remis:"
2584
2585 #: xoptions.c:702
2586 msgid "Unfinished:"
2587 msgstr "Uafsluttet:"
2588
2589 #: xoptions.c:703
2590 msgid "Alarm:"
2591 msgstr "Alarm:"
2592
2593 #: xoptions.c:704
2594 msgid "Shout:"
2595 msgstr "Råb:"
2596
2597 #: xoptions.c:705
2598 msgid "S-Shout:"
2599 msgstr "S-råb:"
2600
2601 #: xoptions.c:706
2602 msgid "Channel:"
2603 msgstr "Kanal:"
2604
2605 #: xoptions.c:707
2606 msgid "Channel 1:"
2607 msgstr "Kanal 1:"
2608
2609 #: xoptions.c:708
2610 msgid "Tell:"
2611 msgstr "Tale:"
2612
2613 #: xoptions.c:709
2614 msgid "Kibitz:"
2615 msgstr "Kommentar:"
2616
2617 #: xoptions.c:710
2618 msgid "Challenge:"
2619 msgstr "Udfodring:"
2620
2621 #: xoptions.c:711
2622 msgid "Request:"
2623 msgstr "Forespøgsel:"
2624
2625 #: xoptions.c:712
2626 msgid "Seek:"
2627 msgstr "Søgning:"
2628
2629 #: xoptions.c:799
2630 msgid "White Piece Color:"
2631 msgstr "Farve for hvide brikker:"
2632
2633 #: xoptions.c:801 xoptions.c:807 xoptions.c:813 xoptions.c:819 xoptions.c:825
2634 #: xoptions.c:831
2635 msgid "R"
2636 msgstr ""
2637
2638 #: xoptions.c:802 xoptions.c:808 xoptions.c:814 xoptions.c:820 xoptions.c:826
2639 #: xoptions.c:832
2640 msgid "G"
2641 msgstr ""
2642
2643 #: xoptions.c:803 xoptions.c:809 xoptions.c:815 xoptions.c:821 xoptions.c:827
2644 #: xoptions.c:833
2645 msgid "B"
2646 msgstr ""
2647
2648 #: xoptions.c:804 xoptions.c:810 xoptions.c:816 xoptions.c:822 xoptions.c:828
2649 #: xoptions.c:834
2650 msgid "D"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: xoptions.c:805
2654 msgid "Black Piece Color:"
2655 msgstr "Farve for sorte brikker:"
2656
2657 #: xoptions.c:811
2658 msgid "Light Square Color:"
2659 msgstr "Farve for lyse felter:"
2660
2661 #: xoptions.c:817
2662 msgid "Dark Square Color:"
2663 msgstr "Farve for mørke felter:"
2664
2665 #: xoptions.c:823
2666 msgid "Highlight Color:"
2667 msgstr "Farve til fremhævelse:"
2668
2669 #: xoptions.c:829
2670 msgid "Premove Highlight Color:"
2671 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
2672
2673 #: xoptions.c:835
2674 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
2675 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
2676
2677 #: xoptions.c:837
2678 msgid "Mono Mode"
2679 msgstr "Monokrom-tilstand"
2680
2681 #: xoptions.c:838
2682 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
2683 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
2684
2685 #: xoptions.c:839
2686 msgid "Use Board Textures"
2687 msgstr "Brug brætteksturer"
2688
2689 #: xoptions.c:840
2690 msgid "Light-Squares Texture File:"
2691 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
2692
2693 #: xoptions.c:841
2694 msgid "Dark-Squares Texture File:"
2695 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
2696
2697 #: xoptions.c:842
2698 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
2699 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
2700
2701 #: xoptions.c:843
2702 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
2703 msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
2704
2705 #: xoptions.c:1037
2706 msgid "Engine has no options"
2707 msgstr "Motor har ingen tilvalg"
2708
2709 #: xoptions.c:1356
2710 msgid "ICS Options"
2711 msgstr "ICS-indstillinger"
2712
2713 #: xoptions.c:1363
2714 msgid "Load Game Options"
2715 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
2716
2717 #: xoptions.c:1369
2718 msgid "Save Game Options"
2719 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
2720
2721 #: xoptions.c:1377
2722 msgid "Sound Options"
2723 msgstr "Lydindstillinger"
2724
2725 #: xoptions.c:1383
2726 msgid "Board Options"
2727 msgstr "Brætindstillinger"
2728
2729 #: xoptions.c:1389
2730 #, fuzzy
2731 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
2732 msgstr "Bedøm hvid gevinst"
2733
2734 #: xoptions.c:1397
2735 msgid "Common Engine Settings"
2736 msgstr "Fælles motorindstillinger"
2737
2738 #: xoptions.c:1403
2739 msgid "New Variant"
2740 msgstr "Ny variant"
2741
2742 #: xoptions.c:1410
2743 msgid "General Options"
2744 msgstr "Generelle indstillinger"
2745
2746 #: xoptions.c:1421
2747 msgid "Match Options"
2748 msgstr "Matchindstillinger"
2749
2750 #: xoptions.c:1524
2751 msgid "clear"
2752 msgstr ""
2753
2754 #: xoptions.c:1525 xoptions.c:1582
2755 msgid "save changes"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: xoptions.c:1590
2759 msgid "Edit book"
2760 msgstr "Redigér åbningsbog"
2761
2762 #: xoptions.c:1632
2763 msgid "ICS input box"
2764 msgstr "ICS-inputboks"
2765
2766 #: xoptions.c:1657
2767 msgid "Type a move"
2768 msgstr "Tast et træk"
2769
2770 #: xoptions.c:1695
2771 msgid "Engine Settings"
2772 msgstr "Motorindstillinger"
2773
2774 #: xoptions.c:1720
2775 msgid "Select engine from list:"
2776 msgstr "Vælg motor fra liste:"
2777
2778 #: xoptions.c:1721
2779 msgid "or specify one below:"
2780 msgstr "eller specificér en herunder:"
2781
2782 #: xoptions.c:1722
2783 msgid "Nickname (optional):"
2784 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
2785
2786 #: xoptions.c:1723
2787 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
2788 msgstr "Brug kaldenavn i PGN som spillerbetegnelse i partier mellem motorer"
2789
2790 #: xoptions.c:1724
2791 msgid "Engine Directory:"
2792 msgstr "Motorkatalog:"
2793
2794 #: xoptions.c:1725
2795 msgid "Engine Command:"
2796 msgstr "Motorkommando:"
2797
2798 #: xoptions.c:1726
2799 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
2800 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra motorsti når ikke udfyldt)"
2801
2802 #: xoptions.c:1727
2803 msgid "UCI"
2804 msgstr "UCI"
2805
2806 #: xoptions.c:1728
2807 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
2808 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige motorfunktioner)"
2809
2810 #: xoptions.c:1729
2811 msgid "Must not use GUI book"
2812 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
2813
2814 #: xoptions.c:1730
2815 msgid "Add this engine to the list"
2816 msgstr "Tilføj denne motor til listen"
2817
2818 #: xoptions.c:1731
2819 msgid "Force current variant with this engine"
2820 msgstr "Brug aktuelle variant med denne motor"
2821
2822 #: xoptions.c:1732
2823 msgid "Load mentioned engine as"
2824 msgstr "Indlæs nævnte motor som"
2825
2826 #: xoptions.c:1746
2827 msgid "Load engine"
2828 msgstr "Indlæs motor"
2829
2830 #: xoptions.c:1765
2831 msgid "shuffle"
2832 msgstr ""
2833
2834 #: xoptions.c:1766
2835 msgid "Start-position number:"
2836 msgstr "Startstillingsnummer:"
2837
2838 #: xoptions.c:1767
2839 msgid "randomize"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: xoptions.c:1768
2843 msgid "pick fixed"
2844 msgstr ""
2845
2846 #: xoptions.c:1785
2847 msgid "New Shuffle Game"
2848 msgstr "Nyt blandet parti"
2849
2850 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2851 #: xoptions.c:1835
2852 msgid "classical"
2853 msgstr "Klassisk"
2854
2855 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2856 #: xoptions.c:1836
2857 msgid "incremental"
2858 msgstr "Tillægstid"
2859
2860 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2861 #: xoptions.c:1837
2862 msgid "fixed max"
2863 msgstr "Maks. pr. træk"
2864
2865 #: xoptions.c:1838
2866 msgid "Moves per session:"
2867 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
2868
2869 #: xoptions.c:1839
2870 msgid "Initial time (min):"
2871 msgstr "Tid fra start (minutter):"
2872
2873 #: xoptions.c:1840
2874 msgid "Increment or max (sec/move):"
2875 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
2876
2877 #: xoptions.c:1841
2878 msgid "Time-Odds factors:"
2879 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
2880
2881 #: xoptions.c:1842
2882 msgid "Engine #1"
2883 msgstr "Motor nr. 1"
2884
2885 #: xoptions.c:1843
2886 msgid "Engine #2 / Human"
2887 msgstr "Motor nr. 2 / menneske"
2888
2889 #: xoptions.c:1854 xoptions.c:1857 xoptions.c:1862 xoptions.c:1863
2890 msgid "Unused"
2891 msgstr "Ubrugt"
2892
2893 #: xoptions.c:1875
2894 msgid "Time Control"
2895 msgstr "Betænkningstid"
2896
2897 #~ msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
2898 #~ msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"