Updated Danish translation
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Sprogbrug:
10 # Chess engine, engine, chess program, chess machine: Disse bruges i flæng
11 #    i originalen. Er oversat til skakprogram.
12 # Pairing engine: Paringsprogram
13 #
14 # Korrektur og gode forslag:
15 # Morten Bo Johansen, dec. 2011
16 # Joe Dalton, feb. 2012
17 #
18 # Oversætter:
19 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011, 2012.
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20120212\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
24 "POT-Creation-Date: 2012-02-12 22:36-0800\n"
25 "PO-Revision-Date: 2012-02-16 19:11+0100\n"
26 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
27 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
28 "Language: da\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
33 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
34
35 #: backend.c:816
36 #, c-format
37 msgid "protocol version %d not supported"
38 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
39
40 #: backend.c:912
41 msgid "You did not specify the engine executable"
42 msgstr "Du angav ikke et kørbart skakprogram"
43
44 #: backend.c:965
45 #, c-format
46 msgid "bad timeControl option %s"
47 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
48
49 #: backend.c:980
50 #, c-format
51 msgid "bad searchTime option %s"
52 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
53
54 #: backend.c:1086
55 #, c-format
56 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
57 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
58
59 #: backend.c:1104
60 #, c-format
61 msgid "Unknown variant name %s"
62 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
63
64 #: backend.c:1347
65 msgid "Starting chess program"
66 msgstr "Starter skakprogram"
67
68 #: backend.c:1370
69 msgid "Bad game file"
70 msgstr "Fejl i partifil"
71
72 #: backend.c:1377
73 msgid "Bad position file"
74 msgstr "Fejl i stillingsfil"
75
76 #: backend.c:1391
77 msgid "Pick new game"
78 msgstr "Vælg nyt spil"
79
80 # cycle = runde?
81 #: backend.c:1460
82 msgid ""
83 "You restarted an already completed tourney\n"
84 "One more cycle will now be added to it\n"
85 "Games commence in 10 sec"
86 msgstr ""
87 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
88 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
89 "Partierne starter om 10 sekunder"
90
91 #: backend.c:1467
92 #, c-format
93 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
94 msgstr "Alle partier i turnering '%s' er allerede færdige eller i gang"
95
96 #: backend.c:1474
97 msgid "Can't have a match with no chess programs"
98 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
99
100 #: backend.c:1509
101 #, c-format
102 msgid "Could not open comm port %s"
103 msgstr "Kunne ikke åbne seriel port %s"
104
105 #: backend.c:1512
106 #, c-format
107 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
108 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
109
110 #: backend.c:1568
111 #, c-format
112 msgid "Unknown initialMode %s"
113 msgstr "Ukendt initialMode %s"
114
115 #: backend.c:1594
116 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
117 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
118
119 #: backend.c:1621
120 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
121 msgstr "Analysetilstand kræver et skakprogram"
122
123 #: backend.c:1625
124 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
125 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
126
127 #: backend.c:1636
128 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
129 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver et skakprogram"
130
131 #: backend.c:1641
132 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
133 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
134
135 #: backend.c:1648
136 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
137 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver et skakprogram"
138
139 #: backend.c:1653
140 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
141 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
142
143 #: backend.c:1660
144 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
145 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver et skakprogram"
146
147 #: backend.c:1665
148 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
149 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
150
151 #: backend.c:1676
152 msgid "Training mode requires a game file"
153 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
154
155 #: backend.c:1838 backend.c:1882 backend.c:1905 backend.c:2304
156 msgid "Error writing to ICS"
157 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
158
159 #: backend.c:1842
160 msgid "Error reading from keyboard"
161 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
162
163 #: backend.c:1845
164 msgid "Got end of file from keyboard"
165 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
166
167 #: backend.c:2150
168 #, c-format
169 msgid "Unknown wild type %d"
170 msgstr "Ukendt vild type %d"
171
172 #: backend.c:2161
173 #, c-format
174 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
175 msgstr "genkendte '%s' (%d) som variant %s\n"
176
177 #: backend.c:2221 xboard.c:7021
178 msgid "Error writing to display"
179 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
180
181 #: backend.c:2963
182 #, c-format
183 msgid "your opponent kibitzes: %s"
184 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
185
186 #: backend.c:3486
187 msgid "Error gathering move list: two headers"
188 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
189
190 #: backend.c:3500
191 #, c-format
192 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
193 msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
194
195 #: backend.c:3533
196 msgid "Error gathering move list: nested"
197 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
198
199 #: backend.c:3637 backend.c:4055 backend.c:4786 backend.c:4790 backend.c:6660
200 #: backend.c:11574 backend.c:13169 backend.c:13246 backend.c:13292
201 #: backend.c:13298 backend.c:13303 backend.c:13308
202 msgid "vs."
203 msgstr "–"
204
205 #: backend.c:3765
206 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
207 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
208
209 #: backend.c:4103
210 msgid "Connection closed by ICS"
211 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
212
213 #: backend.c:4105
214 msgid "Error reading from ICS"
215 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
216
217 #: backend.c:4155
218 #, c-format
219 msgid "Parsing board: %s\n"
220 msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
221
222 #: backend.c:4179
223 #, c-format
224 msgid ""
225 "Failed to parse board string:\n"
226 "\"%s\""
227 msgstr ""
228 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
229 "\"%s\""
230
231 #: backend.c:4188 backend.c:9406
232 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
233 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
234
235 #: backend.c:4282
236 msgid "Error gathering move list: extra board"
237 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
238
239 #: backend.c:4710 backend.c:4732
240 #, c-format
241 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
242 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
243
244 #: backend.c:4962
245 #, c-format
246 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
247 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
248
249 #: backend.c:5032
250 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
251 msgstr "Du kan ikke gøre dette, mens du spiller eller observerer"
252
253 #: backend.c:5908
254 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
255 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
256
257 #: backend.c:6261
258 msgid "You are playing Black"
259 msgstr "Du spiller sort"
260
261 #: backend.c:6270 backend.c:6297
262 msgid "You are playing White"
263 msgstr "Du spiller hvid"
264
265 #: backend.c:6279 backend.c:6305 backend.c:6423 backend.c:6448 backend.c:6464
266 #: backend.c:13934
267 msgid "It is White's turn"
268 msgstr "Det er hvids tur"
269
270 #: backend.c:6283 backend.c:6309 backend.c:6431 backend.c:6454 backend.c:6485
271 #: backend.c:13926
272 msgid "It is Black's turn"
273 msgstr "Det er sorts tur"
274
275 #: backend.c:6322
276 msgid "Displayed position is not current"
277 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
278
279 #: backend.c:6559
280 msgid "Illegal move"
281 msgstr "Ulovligt træk"
282
283 #: backend.c:6619
284 msgid "End of game"
285 msgstr "Slutningen af partiet"
286
287 #: backend.c:6622
288 msgid "Incorrect move"
289 msgstr "Ukorrekt træk"
290
291 #: backend.c:6912 backend.c:7028
292 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
293 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
294
295 #: backend.c:7252
296 msgid "Swiss tourney finished"
297 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
298
299 #: backend.c:7786
300 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
301 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsprogram"
302
303 #: backend.c:7903
304 #, c-format
305 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
306 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s skakprogram"
307
308 #: backend.c:8122
309 msgid "Bad FEN received from engine"
310 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra skakprogram"
311
312 #: backend.c:8266 xboard.c:5821 xboard.c:5862
313 #, c-format
314 msgid "%s does not support analysis"
315 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
316
317 #: backend.c:8332
318 #, c-format
319 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
320 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
321
322 #: backend.c:8359
323 #, c-format
324 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
325 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
326
327 #: backend.c:8380
328 #, c-format
329 msgid "Hint: %s"
330 msgstr "Tip: %s"
331
332 #: backend.c:8385
333 #, c-format
334 msgid ""
335 "Illegal hint move \"%s\"\n"
336 "from %s chess program"
337 msgstr ""
338 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
339 "fra %s skakprogram"
340
341 #: backend.c:8560
342 msgid "Machine accepts your draw offer"
343 msgstr "Skakprogrammet accepterer dit remistilbud"
344
345 #: backend.c:8563
346 msgid ""
347 "Machine offers a draw\n"
348 "Select Action / Draw to agree"
349 msgstr ""
350 "Skakprogrammet tilbyder remis\n"
351 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
352
353 #: backend.c:8642
354 msgid "failed writing PV"
355 msgstr "skrivning af analysevariant mislykkedes"
356
357 #: backend.c:8940
358 #, c-format
359 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
360 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
361
362 #: backend.c:8950
363 #, c-format
364 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
365 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
366
367 #: backend.c:8961
368 msgid "Gap in move list"
369 msgstr "Hul i trækliste"
370
371 #: backend.c:9538 xoptions.c:453
372 #, c-format
373 msgid "Variant %s not supported by %s"
374 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
375
376 #: backend.c:9654
377 #, c-format
378 msgid "Startup failure on '%s'"
379 msgstr "Opstartsfejl på \"%s\""
380
381 #: backend.c:9682
382 msgid "Waiting for first chess program"
383 msgstr "Venter på første skakprogram"
384
385 #: backend.c:9687 backend.c:13317
386 msgid "Waiting for second chess program"
387 msgstr "Venter på andet skakprogram"
388
389 #: backend.c:9737
390 msgid "Could not write on tourney file"
391 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
392
393 #: backend.c:9803
394 msgid ""
395 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
396 "Terminate its game first."
397 msgstr ""
398 "Du kan ikke udskifte et skakprogram, mens det bruges!\n"
399 "Afslut dets parti først."
400
401 #: backend.c:9817
402 msgid "No engine with the name you gave is installed"
403 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
404
405 #: backend.c:9819
406 msgid ""
407 "First change an engine by editing the participants list\n"
408 "of the Tournament Options dialog"
409 msgstr ""
410 "Ændr først skakprogram ved at redigere deltagerlisten\n"
411 "i turneringsindstillingerne"
412
413 #: backend.c:9820
414 msgid "You can only change one engine at the time"
415 msgstr "Du kan kun ændre et skakprogram ad gangen"
416
417 #: backend.c:9834
418 msgid ""
419 "You must supply a tournament file,\n"
420 "for storing the tourney progress"
421 msgstr ""
422 "Du skal angive en turneringsfil\n"
423 "til at gemme turneringens afvikling"
424
425 #: backend.c:9844
426 msgid "Not enough participants"
427 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
428
429 #: backend.c:10007
430 msgid "Bad tournament file"
431 msgstr "Fejl i turneringsfil"
432
433 #: backend.c:10019
434 msgid "Waiting for other game(s)"
435 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
436
437 #: backend.c:10032
438 msgid "No pairing engine specified"
439 msgstr "Der er ikke noget parringsprogram specificeret"
440
441 #: backend.c:10479
442 #, c-format
443 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
444 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
445
446 #: backend.c:10922 backend.c:10953
447 #, c-format
448 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
449 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
450
451 #: backend.c:10942
452 #, c-format
453 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
454 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
455
456 #: backend.c:10995 backend.c:11991 backend.c:12184 backend.c:12548
457 #, c-format
458 msgid "Can't open \"%s\""
459 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
460
461 #: backend.c:11007 xboard.c:5445
462 msgid "Cannot build game list"
463 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
464
465 #: backend.c:11092
466 msgid "No more games in this message"
467 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
468
469 #: backend.c:11132
470 msgid "No game has been loaded yet"
471 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
472
473 #: backend.c:11136 backend.c:11972 xgamelist.c:438
474 msgid "Can't back up any further"
475 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
476
477 #: backend.c:11550
478 msgid "Game number out of range"
479 msgstr "Partinummer findes ikke"
480
481 #: backend.c:11561
482 msgid "Can't seek on game file"
483 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
484
485 #: backend.c:11619
486 msgid "Game not found in file"
487 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
488
489 #: backend.c:11747 backend.c:12068
490 msgid "Bad FEN position in file"
491 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
492
493 #: backend.c:11897
494 msgid "No moves in game"
495 msgstr "Ingen træk i partiet"
496
497 #: backend.c:11968
498 msgid "No position has been loaded yet"
499 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
500
501 #: backend.c:12029 backend.c:12040
502 msgid "Can't seek on position file"
503 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
504
505 #: backend.c:12047 backend.c:12059
506 msgid "Position not found in file"
507 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
508
509 #: backend.c:12099
510 msgid "Black to play"
511 msgstr "Sort i trækket"
512
513 #: backend.c:12102
514 msgid "White to play"
515 msgstr "Hvid i trækket"
516
517 #: backend.c:12189 backend.c:12553
518 msgid "Waiting for access to save file"
519 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
520
521 #: backend.c:12191
522 msgid "Saving game"
523 msgstr "Gemmer parti"
524
525 #: backend.c:12192
526 msgid "Bad Seek"
527 msgstr "Søgning mislykkedes"
528
529 #: backend.c:12555
530 msgid "Saving position"
531 msgstr "Gemmer stilling"
532
533 #: backend.c:12681
534 msgid ""
535 "You have edited the game history.\n"
536 "Use Reload Same Game and make your move again."
537 msgstr ""
538 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
539 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
540
541 #: backend.c:12686
542 msgid ""
543 "You have entered too many moves.\n"
544 "Back up to the correct position and try again."
545 msgstr ""
546 "Du har indtastet for mange træk.\n"
547 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
548
549 #: backend.c:12691
550 msgid ""
551 "Displayed position is not current.\n"
552 "Step forward to the correct position and try again."
553 msgstr ""
554 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
555 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
556
557 #: backend.c:12738
558 msgid "You have not made a move yet"
559 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
560
561 #: backend.c:12759
562 msgid ""
563 "The cmail message is not loaded.\n"
564 "Use Reload CMail Message and make your move again."
565 msgstr ""
566 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
567 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
568
569 #: backend.c:12764
570 msgid "No unfinished games"
571 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
572
573 #: backend.c:12770
574 #, c-format
575 msgid ""
576 "You have already mailed a move.\n"
577 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
578 "To resend the same move, type\n"
579 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
580 "on the command line."
581 msgstr ""
582 "Du har allerede sendt et træk.\n"
583 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
584 "For at gensende det samme træk, tast\n"
585 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
586 "på kommandolinjen."
587
588 #: backend.c:12785
589 msgid "Failed to invoke cmail"
590 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
591
592 #: backend.c:12847
593 #, c-format
594 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
595 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
596
597 #: backend.c:12869
598 #, c-format
599 msgid "Still need to make move for game\n"
600 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
601
602 #: backend.c:12873
603 #, c-format
604 msgid "Still need to make moves for both games\n"
605 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
606
607 #: backend.c:12877
608 #, c-format
609 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
610 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
611
612 #: backend.c:12884
613 #, c-format
614 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
615 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
616
617 #: backend.c:12890
618 #, c-format
619 msgid "No unfinished games\n"
620 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
621
622 #: backend.c:12892
623 #, c-format
624 msgid "Ready to send mail\n"
625 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
626
627 #: backend.c:12897
628 #, c-format
629 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
630 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
631
632 #: backend.c:13053
633 msgid "Edit comment"
634 msgstr "Redigér kommentar"
635
636 #: backend.c:13055
637 #, c-format
638 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
639 msgstr "Redigér kommentar til %d.%s%s"
640
641 #: backend.c:13149
642 msgid "It is not White's turn"
643 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
644
645 #: backend.c:13230
646 msgid "It is not Black's turn"
647 msgstr "Sort er ikke i trækket"
648
649 #: backend.c:13337
650 #, c-format
651 msgid "Starting %s chess program"
652 msgstr "Starter %s skakprogram"
653
654 #: backend.c:13365 backend.c:14462
655 msgid ""
656 "Wait until your turn,\n"
657 "or select Move Now"
658 msgstr ""
659 "Vent på din tur,\n"
660 "eller vælg Træk nu"
661
662 #: backend.c:13501
663 msgid "Training mode off"
664 msgstr "Træningstilstand fra"
665
666 #: backend.c:13509
667 msgid "Training mode on"
668 msgstr "Træningstilstand til"
669
670 #: backend.c:13512
671 msgid "Already at end of game"
672 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
673
674 #: backend.c:13592
675 msgid "Warning: You are still playing a game"
676 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
677
678 #: backend.c:13595
679 msgid "Warning: You are still observing a game"
680 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
681
682 #: backend.c:13598
683 msgid "Warning: You are still examining a game"
684 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
685
686 #: backend.c:13674
687 msgid "Close ICS engine analyze..."
688 msgstr "Lukker skakprogram til ICS-analyse ..."
689
690 #: backend.c:13951
691 msgid "That square is occupied"
692 msgstr "Det felt er besat"
693
694 #: backend.c:13975 backend.c:14001
695 msgid "There is no pending offer on this move"
696 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
697
698 #: backend.c:14037 backend.c:14048
699 msgid "Your opponent is not out of time"
700 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
701
702 #: backend.c:14114
703 msgid "You must make your move before offering a draw"
704 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
705
706 #: backend.c:14444
707 msgid "You are not examining a game"
708 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
709
710 #: backend.c:14448
711 msgid "You can't revert while pausing"
712 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
713
714 #: backend.c:14502 backend.c:14509
715 msgid "It is your turn"
716 msgstr "Det er dig som er i trækket"
717
718 #: backend.c:14560 backend.c:14567 backend.c:14586 backend.c:14593
719 msgid "Wait until your turn"
720 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
721
722 #: backend.c:14572
723 msgid "No hint available"
724 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
725
726 #: backend.c:15028
727 #, c-format
728 msgid "Error writing to %s chess program"
729 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
730
731 #: backend.c:15031 backend.c:15062
732 #, c-format
733 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
734 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
735
736 #: backend.c:15058
737 #, c-format
738 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
739 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
740
741 #: backend.c:15075
742 #, c-format
743 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
744 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
745
746 #: backend.c:15466
747 #, c-format
748 msgid "%s engine has too many options\n"
749 msgstr "%s skakprogram har for mange tilvalg\n"
750
751 #: backend.c:15622
752 msgid "Displayed move is not current"
753 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
754
755 #: backend.c:15631
756 msgid "Could not parse move"
757 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
758
759 #: backend.c:15756 backend.c:15778
760 msgid "Both flags fell"
761 msgstr "Begge flag er faldet"
762
763 #: backend.c:15758
764 msgid "White's flag fell"
765 msgstr "Hvids flag er faldet"
766
767 #: backend.c:15780
768 msgid "Black's flag fell"
769 msgstr "Sorts flag er faldet"
770
771 #: backend.c:15911
772 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
773 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
774
775 #: backend.c:16708
776 msgid "Bad FEN position in clipboard"
777 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
778
779 #: book.c:518 book.c:700
780 msgid "Polyglot book not valid"
781 msgstr "Fejl i polyglyt-åbningsbog"
782
783 #: book.c:579
784 msgid "Book Fault"
785 msgstr "Fejl i åbningsbog"
786
787 #: book.c:703
788 msgid "Hash keys are different"
789 msgstr "Hashnøgler er forskellige"
790
791 #: engineoutput.c:100
792 #, c-format
793 msgid "Engine Output"
794 msgstr "Output fra skakprogram"
795
796 #: engineoutput.c:110
797 #, c-format
798 msgid "%s (%d reversible plies)"
799 msgstr "%s (%d reversible træk)"
800
801 #: filebrowser/selfile.c:301
802 msgid "Browse"
803 msgstr "Gennemse"
804
805 #: filebrowser/selfile.c:404
806 msgid "Filter on extensions:"
807 msgstr "Filter for filendelser:"
808
809 #: filebrowser/selfile.c:785
810 msgid "Pathname:"
811 msgstr "Stinavn:"
812
813 #: filebrowser/selfile.c:789 xgamelist.c:743 xgamelist.c:868 xoptions.c:1002
814 #: xoptions.c:1337
815 msgid "OK"
816 msgstr "o.k."
817
818 #: filebrowser/selfile.c:793
819 msgid "Cancel"
820 msgstr "Annullér"
821
822 #: filebrowser/selfile.c:837
823 msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
824 msgstr "XsraSelFile: kan ikke hente det aktuelle katalog"
825
826 #: gamelist.c:375
827 #, c-format
828 msgid "Reading game file (%d)"
829 msgstr "Læser partifil (%d)"
830
831 #: xboard.c:620
832 msgid "New Game        Ctrl+N"
833 msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
834
835 #: xboard.c:621
836 msgid "New Shuffle Game ..."
837 msgstr "Nyt blandet parti ..."
838
839 #: xboard.c:622
840 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
841 msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
842
843 #: xboard.c:624
844 msgid "Load Game       Ctrl+O"
845 msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
846
847 #: xboard.c:625
848 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
849 msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
850
851 #: xboard.c:629
852 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
853 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
854
855 #: xboard.c:630
856 msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
857 msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
858
859 #: xboard.c:633
860 msgid "Save Game       Ctrl+S"
861 msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
862
863 #: xboard.c:634
864 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
865 msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
866
867 #: xboard.c:636
868 msgid "Mail Move"
869 msgstr "Send træk med e-post"
870
871 #: xboard.c:637
872 msgid "Reload CMail Message"
873 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
874
875 #: xboard.c:639
876 msgid "Quit                 Ctr+Q"
877 msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
878
879 #: xboard.c:644
880 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
881 msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
882
883 #: xboard.c:645
884 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
885 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
886
887 #: xboard.c:646
888 msgid "Copy Game List"
889 msgstr "Kopiér partiliste"
890
891 #: xboard.c:648
892 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
893 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
894
895 #: xboard.c:649
896 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
897 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
898
899 #: xboard.c:651
900 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
901 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
902
903 #: xboard.c:652
904 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
905 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
906
907 # Partibeskrivelse i PGN-fil
908 #: xboard.c:653
909 msgid "Edit Tags"
910 msgstr "Redigér partidata"
911
912 #: xboard.c:654
913 msgid "Edit Comment"
914 msgstr "Redigér kommentar"
915
916 #: xboard.c:655
917 msgid "Edit Book"
918 msgstr "Redigér åbningsbog"
919
920 #: xboard.c:657
921 msgid "Revert              Home"
922 msgstr "Annullér variantlinje    Home"
923
924 #: xboard.c:658
925 msgid "Annotate"
926 msgstr "Kommentér"
927
928 #: xboard.c:659
929 msgid "Truncate Game  End"
930 msgstr "Afkort partiet    End"
931
932 #: xboard.c:661
933 msgid "Backward         Alt+Left"
934 msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
935
936 #: xboard.c:662
937 msgid "Forward           Alt+Right"
938 msgstr "Fremad    Alt+Højre"
939
940 #: xboard.c:663
941 msgid "Back to Start     Alt+Home"
942 msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
943
944 #: xboard.c:664
945 msgid "Forward to End Alt+End"
946 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
947
948 #: xboard.c:669
949 msgid "Flip View             F2"
950 msgstr "Vend brættet    F2"
951
952 #: xboard.c:671
953 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
954 msgstr "Output fra skakprogram    Alt+Shift+O"
955
956 #: xboard.c:672
957 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
958 msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
959
960 #: xboard.c:673
961 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
962 msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
963
964 #: xboard.c:674
965 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
966 msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
967
968 #: xboard.c:675 xoptions.c:1519
969 msgid "ICS text menu"
970 msgstr "ICS-tekstmenu"
971
972 #: xboard.c:677 xoptions.c:1609
973 msgid "Tags"
974 msgstr "Partidata"
975
976 #: xboard.c:678
977 msgid "Comments"
978 msgstr "Kommentarer"
979
980 #: xboard.c:679
981 msgid "ICS Input Box"
982 msgstr "ICS-inputboks"
983
984 #: xboard.c:681
985 msgid "Board..."
986 msgstr "Bræt..."
987
988 #: xboard.c:682
989 msgid "Game List Tags..."
990 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
991
992 #: xboard.c:687
993 msgid "Machine White  Ctrl+W"
994 msgstr "Skakprogram har hvid    Ctrl+W"
995
996 #: xboard.c:688
997 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
998 msgstr "Skakprogram har sort    Ctrl+B"
999
1000 #: xboard.c:689
1001 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
1002 msgstr "To skakprogrammer    Ctrl+T"
1003
1004 #: xboard.c:690
1005 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
1006 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
1007
1008 #: xboard.c:691
1009 msgid "Analyze Game   Ctrl+G"
1010 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
1011
1012 #: xboard.c:692
1013 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
1014 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
1015
1016 #: xboard.c:693
1017 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
1018 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
1019
1020 #: xboard.c:694
1021 msgid "Training"
1022 msgstr "Træning"
1023
1024 #: xboard.c:695
1025 msgid "ICS Client"
1026 msgstr "ICS-klient"
1027
1028 #: xboard.c:697
1029 msgid "Machine Match"
1030 msgstr "Skakprogrammatch"
1031
1032 #: xboard.c:698
1033 msgid "Pause               Pause"
1034 msgstr "Pause    Pause"
1035
1036 #: xboard.c:703
1037 msgid "Accept             F3"
1038 msgstr "Godkend    F3"
1039
1040 #: xboard.c:704
1041 msgid "Decline            F4"
1042 msgstr "Afvis    F4"
1043
1044 #: xboard.c:705
1045 msgid "Rematch           F12"
1046 msgstr "Ny match    F12"
1047
1048 #: xboard.c:707
1049 msgid "Call Flag          F5"
1050 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
1051
1052 #: xboard.c:708
1053 msgid "Draw                F6"
1054 msgstr "Remis    F6"
1055
1056 #: xboard.c:709
1057 msgid "Adjourn            F7"
1058 msgstr "Udsæt partiet    F7"
1059
1060 #: xboard.c:710
1061 msgid "Abort                F8"
1062 msgstr "Annullér partiet   F8"
1063
1064 #: xboard.c:711
1065 msgid "Resign              F9"
1066 msgstr "Opgiv    F9"
1067
1068 #: xboard.c:713
1069 msgid "Stop Observing  F10"
1070 msgstr "Stop observation    F10"
1071
1072 #: xboard.c:714
1073 msgid "Stop Examining  F11"
1074 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
1075
1076 #: xboard.c:715
1077 msgid "Upload to Examine"
1078 msgstr "Overfør til undersøgelse"
1079
1080 #: xboard.c:717
1081 msgid "Adjudicate to White"
1082 msgstr "Døm hvid gevinst"
1083
1084 #: xboard.c:718
1085 msgid "Adjudicate to Black"
1086 msgstr "Døm sort gevinst"
1087
1088 #: xboard.c:719
1089 msgid "Adjudicate Draw"
1090 msgstr "Døm remis"
1091
1092 #: xboard.c:724
1093 msgid "Load New Engine ..."
1094 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
1095
1096 #: xboard.c:726
1097 msgid "Engine #1 Settings ..."
1098 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
1099
1100 #: xboard.c:727
1101 msgid "Engine #2 Settings ..."
1102 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 2 ..."
1103
1104 #: xboard.c:729
1105 msgid "Hint"
1106 msgstr "Tip"
1107
1108 #: xboard.c:730
1109 msgid "Book"
1110 msgstr "Åbningsbog"
1111
1112 #: xboard.c:732
1113 msgid "Move Now     Ctrl+M"
1114 msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
1115
1116 #: xboard.c:733
1117 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
1118 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
1119
1120 #: xboard.c:740
1121 msgid "General ..."
1122 msgstr "Generelle ..."
1123
1124 #: xboard.c:742
1125 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
1126 msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
1127
1128 #: xboard.c:743
1129 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
1130 msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
1131
1132 #: xboard.c:744
1133 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
1134 msgstr "Afgørelser ...    Alt+Shift+J"
1135
1136 #: xboard.c:745
1137 msgid "ICS ..."
1138 msgstr "ICS ..."
1139
1140 #: xboard.c:746
1141 msgid "Match ..."
1142 msgstr "Match ..."
1143
1144 #: xboard.c:747
1145 msgid "Load Game ..."
1146 msgstr "Indlæs parti ..."
1147
1148 #: xboard.c:748
1149 msgid "Save Game ..."
1150 msgstr "Gem parti ..."
1151
1152 #: xboard.c:750
1153 msgid "Game List ..."
1154 msgstr "Partiliste ..."
1155
1156 #: xboard.c:751
1157 msgid "Sounds ..."
1158 msgstr "Lyde ..."
1159
1160 #: xboard.c:754
1161 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
1162 msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
1163
1164 #: xboard.c:755 xoptions.c:419
1165 msgid "Animate Dragging"
1166 msgstr "Animeret trækudførelse"
1167
1168 #: xboard.c:756
1169 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
1170 msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
1171
1172 #: xboard.c:757
1173 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
1174 msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
1175
1176 #: xboard.c:758 xoptions.c:422
1177 msgid "Auto Flip View"
1178 msgstr "Automatisk vending af brættet"
1179
1180 #: xboard.c:759 xoptions.c:423
1181 msgid "Blindfold"
1182 msgstr "Blindskak"
1183
1184 #: xboard.c:760
1185 msgid "Flash Moves"
1186 msgstr "Blink ved træk"
1187
1188 #: xboard.c:762
1189 msgid "Highlight Dragging"
1190 msgstr "Fremhæv flytning"
1191
1192 #: xboard.c:764 xoptions.c:426
1193 msgid "Highlight Last Move"
1194 msgstr "Fremhæv sidste træk"
1195
1196 #: xboard.c:765
1197 msgid "Highlight With Arrow"
1198 msgstr "Fremhæv med pil"
1199
1200 #: xboard.c:766 xoptions.c:428
1201 msgid "Move Sound"
1202 msgstr "Lyd ved træk"
1203
1204 #: xboard.c:768 xoptions.c:429
1205 msgid "One-Click Moving"
1206 msgstr "Ét-klikstræk"
1207
1208 #: xboard.c:769
1209 msgid "Periodic Updates"
1210 msgstr "Periodisk opdatering"
1211
1212 #: xboard.c:770
1213 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
1214 msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
1215
1216 #: xboard.c:771
1217 msgid "Popup Exit Message"
1218 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1219
1220 #: xboard.c:772 xoptions.c:433
1221 msgid "Popup Move Errors"
1222 msgstr "Pop op ved trækfejl"
1223
1224 #: xboard.c:774
1225 msgid "Show Coords"
1226 msgstr "Vis koordinater"
1227
1228 #: xboard.c:775
1229 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
1230 msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
1231
1232 #: xboard.c:776
1233 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
1234 msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
1235
1236 #: xboard.c:779
1237 msgid "Save Settings Now"
1238 msgstr "Gem indstillinger nu"
1239
1240 #: xboard.c:780
1241 msgid "Save Settings on Exit"
1242 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
1243
1244 #: xboard.c:785
1245 msgid "Info XBoard"
1246 msgstr "Info XBoard"
1247
1248 #: xboard.c:786
1249 msgid "Man XBoard   F1"
1250 msgstr "Man XBoard    F1"
1251
1252 #: xboard.c:788 xboard.c:6591
1253 msgid "About XBoard"
1254 msgstr "Om Xboard"
1255
1256 #: xboard.c:793
1257 msgid "File"
1258 msgstr "Fil"
1259
1260 #: xboard.c:794
1261 msgid "Edit"
1262 msgstr "Redigér"
1263
1264 #: xboard.c:795
1265 msgid "View"
1266 msgstr "Vis"
1267
1268 #: xboard.c:796
1269 msgid "Mode"
1270 msgstr "Tilstand"
1271
1272 #: xboard.c:797
1273 msgid "Action"
1274 msgstr "Handlinger"
1275
1276 #: xboard.c:798
1277 msgid "Engine"
1278 msgstr "Skakprogram"
1279
1280 #: xboard.c:799
1281 msgid "Options"
1282 msgstr "Indstillinger"
1283
1284 #: xboard.c:800
1285 msgid "Help"
1286 msgstr "Hjælp"
1287
1288 #: xboard.c:816 xboard.c:7301
1289 msgid "White"
1290 msgstr "Hvid"
1291
1292 #: xboard.c:816 xboard.c:820 xboard.c:839
1293 msgid "Pawn"
1294 msgstr "Bonde"
1295
1296 #: xboard.c:816 xboard.c:820 xboard.c:839 xboard.c:5149
1297 msgid "Knight"
1298 msgstr "Springer"
1299
1300 #: xboard.c:816 xboard.c:820 xboard.c:839 xboard.c:5148
1301 msgid "Bishop"
1302 msgstr "Løber"
1303
1304 #: xboard.c:816 xboard.c:820 xboard.c:839 xboard.c:5147
1305 msgid "Rook"
1306 msgstr "Tårn"
1307
1308 #: xboard.c:817 xboard.c:821 xboard.c:839 xboard.c:5146
1309 msgid "Queen"
1310 msgstr "Dronning"
1311
1312 #: xboard.c:817 xboard.c:821 xboard.c:5154
1313 msgid "King"
1314 msgstr "Konge"
1315
1316 #: xboard.c:817 xboard.c:821
1317 msgid "Elephant"
1318 msgstr ""
1319
1320 #: xboard.c:817 xboard.c:821
1321 msgid "Cannon"
1322 msgstr ""
1323
1324 #: xboard.c:818 xboard.c:822 xboard.c:5159
1325 msgid "Archbishop"
1326 msgstr ""
1327
1328 #: xboard.c:818 xboard.c:822 xboard.c:5160
1329 msgid "Chancellor"
1330 msgstr ""
1331
1332 #: xboard.c:818 xboard.c:822 xboard.c:5164
1333 msgid "Promote"
1334 msgstr "Bondeforvandling"
1335
1336 #: xboard.c:818 xboard.c:822
1337 msgid "Demote"
1338 msgstr ""
1339
1340 #: xboard.c:819 xboard.c:823
1341 msgid "Empty square"
1342 msgstr "Tomt felt"
1343
1344 #: xboard.c:819 xboard.c:823
1345 msgid "Clear board"
1346 msgstr "Ryd bræt"
1347
1348 #: xboard.c:820 xboard.c:7315
1349 msgid "Black"
1350 msgstr "Sort"
1351
1352 #: xboard.c:1210
1353 #, c-format
1354 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
1355 msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
1356
1357 #: xboard.c:1231
1358 #, c-format
1359 msgid "Available `%s' sizes:\n"
1360 msgstr "Tilgængelige '%s'-størrelser:\n"
1361
1362 #: xboard.c:1264
1363 #, c-format
1364 msgid "Error: No `%s' files!\n"
1365 msgstr "Fejl: Ingen '%s'-filer!\n"
1366
1367 #: xboard.c:1277
1368 #, c-format
1369 msgid ""
1370 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
1371 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
1372 "   Please report this error to %s.\n"
1373 "   Include system type & operating system in message.\n"
1374 msgstr ""
1375 "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
1376 "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
1377 "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
1378 "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
1379
1380 #: xboard.c:1336
1381 #, c-format
1382 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
1383 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
1384
1385 #: xboard.c:1344
1386 #, c-format
1387 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
1388 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i '%s'\n"
1389
1390 #: xboard.c:1731 xboard.c:2489
1391 #, c-format
1392 msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1393 msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1394
1395 #: xboard.c:1845
1396 #, c-format
1397 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
1398 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
1399
1400 #: xboard.c:2021
1401 #, c-format
1402 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
1403 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
1404
1405 #: xboard.c:2030
1406 #, c-format
1407 msgid "Failed to open file '%s'\n"
1408 msgstr "Åbning af fil '%s' mislykkedes\n"
1409
1410 #: xboard.c:2045
1411 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
1412 msgstr "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne størrelse"
1413
1414 #: xboard.c:2068
1415 #, c-format
1416 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
1417 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
1418
1419 #: xboard.c:2105
1420 #, c-format
1421 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
1422 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
1423
1424 #: xboard.c:2130
1425 #, c-format
1426 msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
1427 msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
1428
1429 #: xboard.c:2135
1430 #, c-format
1431 msgid ""
1432 "XBoard square size (hint): %d\n"
1433 "%s fulldir:%s:\n"
1434 msgstr ""
1435 "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
1436 "%s-fuldt katalog: %s:\n"
1437
1438 #: xboard.c:2141
1439 #, c-format
1440 msgid "Closest %s size: %d\n"
1441 msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
1442
1443 #: xboard.c:2219
1444 #, c-format
1445 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
1446 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
1447
1448 #: xboard.c:2235
1449 #, c-format
1450 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
1451 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
1452
1453 #: xboard.c:2454 xboard.c:2464
1454 #, c-format
1455 msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1456 msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1457
1458 #: xboard.c:3212
1459 #, c-format
1460 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
1461 msgstr "Kan ikke lave skrifttypegruppe for %s.\n"
1462
1463 #: xboard.c:3235
1464 #, c-format
1465 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
1466 msgstr "%s: Ingen skrifttyper matcher mønstret %s\n"
1467
1468 #: xboard.c:3277
1469 #, c-format
1470 msgid ""
1471 "resolved %s at pixel size %d\n"
1472 "  to %s\n"
1473 msgstr ""
1474 "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
1475 " til %s\n"
1476
1477 #: xboard.c:3428
1478 #, c-format
1479 msgid "%s: error loading XIM!\n"
1480 msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
1481
1482 #: xboard.c:3526
1483 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
1484 msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1485
1486 #: xboard.c:3530
1487 #, c-format
1488 msgid ""
1489 "\n"
1490 "Loading XIMs...\n"
1491 msgstr ""
1492 "\n"
1493 "Indlæser XIM'er ...\n"
1494
1495 #: xboard.c:3545 xboard.c:3568 xboard.c:3575 xboard.c:3691 xboard.c:3728
1496 #: xboard.c:3739
1497 #, c-format
1498 msgid "(File:%s:) "
1499 msgstr "(Fil:%s:) "
1500
1501 #: xboard.c:3563 xboard.c:3721
1502 #, c-format
1503 msgid "light square "
1504 msgstr "lyst felt "
1505
1506 #: xboard.c:3571 xboard.c:3735
1507 #, c-format
1508 msgid "dark square "
1509 msgstr "mørkt felt "
1510
1511 #: xboard.c:3582 xboard.c:3748
1512 #, c-format
1513 msgid "Done.\n"
1514 msgstr "Udført.\n"
1515
1516 #: xboard.c:3646
1517 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
1518 msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1519
1520 #: xboard.c:3656
1521 #, c-format
1522 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
1523 msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
1524
1525 #: xboard.c:3666
1526 #, c-format
1527 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
1528 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
1529
1530 #: xboard.c:3679
1531 #, c-format
1532 msgid ""
1533 "\n"
1534 "Loading XPMs...\n"
1535 msgstr ""
1536 "\n"
1537 "Indlæser XPM'er ...\n"
1538
1539 #: xboard.c:3702
1540 #, c-format
1541 msgid "(Replace by File:%s:) "
1542 msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
1543
1544 #: xboard.c:3709 xboard.c:3732 xboard.c:3743
1545 #, c-format
1546 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
1547 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
1548
1549 #: xboard.c:3831
1550 #, c-format
1551 msgid "Can't open bitmap file %s"
1552 msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
1553
1554 #: xboard.c:3834
1555 #, c-format
1556 msgid "Invalid bitmap in file %s"
1557 msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
1558
1559 #: xboard.c:3837
1560 #, c-format
1561 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
1562 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
1563
1564 #: xboard.c:3841
1565 #, c-format
1566 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
1567 msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
1568
1569 #: xboard.c:3845
1570 #, c-format
1571 msgid "%s: %s...using built-in\n"
1572 msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
1573
1574 #: xboard.c:3849
1575 #, c-format
1576 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
1577 msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
1578
1579 #: xboard.c:3917
1580 msgid "----"
1581 msgstr ""
1582
1583 #: xboard.c:4089
1584 msgid "Drop"
1585 msgstr "Placér"
1586
1587 #: xboard.c:5029
1588 msgid "could not open: "
1589 msgstr "kunne ikke åbne:"
1590
1591 #: xboard.c:5055 xboard.c:5167 xboard.c:6856 xboard.c:6896 xgamelist.c:749
1592 #: xgamelist.c:857 xoptions.c:998 xoptions.c:1341
1593 msgid "cancel"
1594 msgstr "annullér"
1595
1596 #: xboard.c:5089 xboard.c:6715 xboard.c:6729
1597 msgid "Error"
1598 msgstr "Fejl"
1599
1600 #: xboard.c:5089
1601 msgid "Can't open file"
1602 msgstr "Kan ikke åbne fil"
1603
1604 #: xboard.c:5094
1605 msgid "Failed to open file"
1606 msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
1607
1608 #: xboard.c:5125
1609 msgid "Promotion"
1610 msgstr "Bondeforvandling"
1611
1612 #: xboard.c:5134
1613 msgid "Promote to what?"
1614 msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
1615
1616 #: xboard.c:5141
1617 msgid "Warlord"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: xboard.c:5142
1621 msgid "General"
1622 msgstr ""
1623
1624 #: xboard.c:5143
1625 msgid "Lieutenant"
1626 msgstr ""
1627
1628 #: xboard.c:5144
1629 msgid "Captain"
1630 msgstr ""
1631
1632 #: xboard.c:5165
1633 msgid "Defer"
1634 msgstr ""
1635
1636 #: xboard.c:5270
1637 msgid "ok"
1638 msgstr "o.k."
1639
1640 #: xboard.c:5463
1641 msgid "Load game file name?"
1642 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
1643
1644 #: xboard.c:5508
1645 msgid "Load position file name?"
1646 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
1647
1648 #: xboard.c:5514
1649 msgid "Save game file name?"
1650 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
1651
1652 #: xboard.c:5523
1653 msgid "Save position file name?"
1654 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
1655
1656 #: xboard.c:5756
1657 msgid "Can't open temp file"
1658 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
1659
1660 #: xboard.c:5828
1661 #, c-format
1662 msgid "You are not observing a game"
1663 msgstr "Du observerer ikke et parti"
1664
1665 #: xboard.c:5833
1666 #, c-format
1667 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
1668 msgstr "Fandt uventet aktivt skakprogram til ICS-analyse\n"
1669
1670 #: xboard.c:5847
1671 #, c-format
1672 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
1673 msgstr "Starter skakprogram til ICS-analyse ...\n"
1674
1675 #: xboard.c:6579
1676 msgid " (with Zippy code)"
1677 msgstr " (med Zippy-kode)"
1678
1679 #: xboard.c:6584
1680 #, c-format
1681 msgid ""
1682 "%s%s\n"
1683 "\n"
1684 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
1685 "Enhancements Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
1686 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
1687 "\n"
1688 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more information."
1689 msgstr ""
1690 "%s%s\n"
1691 "\n"
1692 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
1693 "Ændringer Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
1694 "Ændringer Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
1695 "\n"
1696 "%s er frit programmel og er uden nogen form for garanti; se filen COPYING for mere information."
1697
1698 #: xboard.c:6751
1699 msgid "Fatal Error"
1700 msgstr "Fatal fejl"
1701
1702 #: xboard.c:6751
1703 msgid "Exiting"
1704 msgstr "Afslutter"
1705
1706 #: xboard.c:6761
1707 msgid "Information"
1708 msgstr "Meddelelse"
1709
1710 #: xboard.c:6768
1711 msgid "Note"
1712 msgstr "Notits"
1713
1714 #: xboard.c:6813
1715 #, c-format
1716 msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
1717 msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
1718
1719 #: xboard.c:6844
1720 msgid "Error writing to chess program"
1721 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
1722
1723 #: xboard.c:6894
1724 msgid "enter"
1725 msgstr "udfør"
1726
1727 #: xboard.c:7095
1728 #, c-format
1729 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
1730 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
1731
1732 #: xboard.c:7469
1733 msgid "Socket support is not configured in"
1734 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
1735
1736 #: xboard.c:7558
1737 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
1738 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
1739
1740 #: xengineoutput.c:146
1741 #, c-format
1742 msgid "Error %d loading icon image\n"
1743 msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
1744
1745 # NPS = Nodes pr. second
1746 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
1747 #: xengineoutput.c:356
1748 msgid "NPS"
1749 msgstr "SPS"
1750
1751 #: xengineoutput.c:534
1752 msgid "Engine output"
1753 msgstr "Output fra skakprogram"
1754
1755 #: xengineoutput.c:534
1756 msgid "This feature is experimental"
1757 msgstr "Denne funktion er eksperimental"
1758
1759 #: xevalgraph.c:95
1760 msgid "Evaluation graph"
1761 msgstr "Evalueringsgraf"
1762
1763 #: xgamelist.c:114
1764 msgid "no games matched your request"
1765 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
1766
1767 #: xgamelist.c:190 xgamelist.c:416
1768 msgid "thresholds"
1769 msgstr "grænseværdier"
1770
1771 #: xgamelist.c:201 xgamelist.c:443 xgamelist.c:450
1772 msgid "find position"
1773 msgstr "find stilling"
1774
1775 #: xgamelist.c:212 xgamelist.c:428
1776 msgid "next"
1777 msgstr "næste"
1778
1779 #: xgamelist.c:225 xgamelist.c:412
1780 msgid "close"
1781 msgstr "luk"
1782
1783 #: xgamelist.c:237
1784 msgid "Filter:"
1785 msgstr "Filter:"
1786
1787 #: xgamelist.c:255
1788 msgid "filtertext"
1789 msgstr "filtertekst"
1790
1791 #: xgamelist.c:268 xgamelist.c:442
1792 msgid "apply"
1793 msgstr "anvend"
1794
1795 #: xgamelist.c:357
1796 #, c-format
1797 msgid "Scanning through games (%d)"
1798 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
1799
1800 #: xgamelist.c:381
1801 msgid "previous page"
1802 msgstr "forrige side"
1803
1804 #: xgamelist.c:384
1805 msgid "next page"
1806 msgstr "næste side"
1807
1808 #: xgamelist.c:392
1809 #, c-format
1810 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
1811 msgstr "%s - %d/%d partier (%d-%d-%d)"
1812
1813 #: xgamelist.c:422
1814 msgid "load"
1815 msgstr "indlæs"
1816
1817 #: xgamelist.c:425
1818 msgid "No game selected"
1819 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
1820
1821 #: xgamelist.c:431
1822 msgid "Can't go forward any further"
1823 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
1824
1825 #: xgamelist.c:435
1826 msgid "prev"
1827 msgstr "forrige"
1828
1829 #: xgamelist.c:529
1830 msgid "There is no game list"
1831 msgstr "Der er ingen partiliste"
1832
1833 #: xgamelist.c:659
1834 msgid "Game list not loaded or empty"
1835 msgstr "Partiliste ikke indlæst eller tom"
1836
1837 #: xgamelist.c:757
1838 msgid "No tag selected"
1839 msgstr "Ingen overskrift valgt"
1840
1841 #: xgamelist.c:761 xgamelist.c:846
1842 msgid "down"
1843 msgstr "ned"
1844
1845 #: xgamelist.c:766 xgamelist.c:835
1846 msgid "up"
1847 msgstr "op"
1848
1849 #: xgamelist.c:771 xgamelist.c:824
1850 msgid "factory"
1851 msgstr "standard"
1852
1853 #: xgamelist.c:797
1854 msgid "Game-list options"
1855 msgstr "Indstillinger for partiliste"
1856
1857 #: xhistory.c:153
1858 msgid "Move list"
1859 msgstr "Trækliste"
1860
1861 #: xoptions.c:172 xoptions.c:1137
1862 msgid "browse"
1863 msgstr "gennemse"
1864
1865 #: xoptions.c:314
1866 msgid "First Engine"
1867 msgstr "Første skakprogram"
1868
1869 #: xoptions.c:314
1870 msgid "Second Engine"
1871 msgstr "Andet skakprogram"
1872
1873 #: xoptions.c:380
1874 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
1875 msgstr "Du skal angive en eksisterende turneringsfil til at kopiere"
1876
1877 #: xoptions.c:384
1878 msgid "Tournament file:"
1879 msgstr "Turneringsfil:"
1880
1881 #: xoptions.c:385
1882 msgid "Sync after round    (for concurrent playing of a single"
1883 msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
1884
1885 #: xoptions.c:386
1886 msgid "Sync after cycle      tourney with multiple XBoards)"
1887 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
1888
1889 #: xoptions.c:387
1890 msgid "Tourney participants:"
1891 msgstr "Turneringsdeltagere:"
1892
1893 #: xoptions.c:389
1894 msgid "Select Engine:"
1895 msgstr "Vælg skakprogram:"
1896
1897 #: xoptions.c:390
1898 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
1899 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = en imod resten):"
1900
1901 #: xoptions.c:391
1902 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
1903 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
1904
1905 #: xoptions.c:392
1906 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
1907 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
1908
1909 #: xoptions.c:393
1910 msgid "Pause between Match Games (msec):"
1911 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
1912
1913 #: xoptions.c:394
1914 msgid "Save Tourney Games on:"
1915 msgstr "Gem turneringspartier i:"
1916
1917 #: xoptions.c:395
1918 msgid "Game File with Opening Lines:"
1919 msgstr "Partifil med åbninger:"
1920
1921 #: xoptions.c:396
1922 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1923 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1924
1925 #: xoptions.c:397
1926 msgid "File with Start Positions:"
1927 msgstr "Fil med startstillinger:"
1928
1929 #: xoptions.c:398
1930 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1931 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1932
1933 #: xoptions.c:399
1934 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
1935 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
1936
1937 #: xoptions.c:400
1938 msgid "Disable own engine books by default"
1939 msgstr "Deaktivér skakprogrammets egen åbningsbog som standard"
1940
1941 #: xoptions.c:401
1942 msgid "Replace Engine"
1943 msgstr "Udskift skakprogram"
1944
1945 #: xoptions.c:402
1946 msgid "Upgrade Engine"
1947 msgstr "Opgradér skakprogram"
1948
1949 #: xoptions.c:403
1950 msgid "Clone Tourney"
1951 msgstr "Kopiér turnering"
1952
1953 #: xoptions.c:417
1954 msgid "Absolute Analysis Scores"
1955 msgstr "Absolutte analysescorer"
1956
1957 #: xoptions.c:418
1958 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
1959 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
1960
1961 #: xoptions.c:420
1962 msgid "Animate Moving"
1963 msgstr "Animeret flytning"
1964
1965 #: xoptions.c:421
1966 msgid "Auto Flag"
1967 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
1968
1969 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
1970 #: xoptions.c:424
1971 msgid "Drop Menu"
1972 msgstr "Placér brik-menu"
1973
1974 #: xoptions.c:425
1975 msgid "Hide Thinking from Human"
1976 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
1977
1978 #: xoptions.c:427
1979 msgid "Highlight with Arrow"
1980 msgstr "Fremhæv med pil"
1981
1982 #: xoptions.c:430
1983 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
1984 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
1985
1986 # ... mens modstanderen er i trækket
1987 #: xoptions.c:431 xoptions.c:540
1988 msgid "Ponder Next Move"
1989 msgstr "Spekulér på næste træk"
1990
1991 #: xoptions.c:432
1992 msgid "Popup Exit Messages"
1993 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1994
1995 #: xoptions.c:434
1996 msgid "Scores in Move List"
1997 msgstr "Scorer i trækliste"
1998
1999 #: xoptions.c:435
2000 msgid "Show Coordinates"
2001 msgstr "Vis koordinater"
2002
2003 #: xoptions.c:436
2004 msgid "Show Target Squares"
2005 msgstr "Vis målfelter"
2006
2007 #: xoptions.c:437
2008 msgid "Test Legality"
2009 msgstr "Test lovlighed"
2010
2011 #: xoptions.c:438
2012 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
2013 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
2014
2015 #: xoptions.c:439
2016 msgid "Flash Rate (high = fast):"
2017 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
2018
2019 #: xoptions.c:440
2020 msgid "Animation Speed (high = slow):"
2021 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
2022
2023 #: xoptions.c:441
2024 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
2025 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
2026
2027 #: xoptions.c:458
2028 #, c-format
2029 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
2030 msgstr "Advarsel: det andet skakprogram (%s) understøtter ikke dette!"
2031
2032 #: xoptions.c:479
2033 msgid "normal"
2034 msgstr "normal"
2035
2036 #: xoptions.c:480
2037 msgid "fairy"
2038 msgstr ""
2039
2040 #: xoptions.c:481
2041 msgid "FRC"
2042 msgstr "skak960"
2043
2044 #: xoptions.c:482
2045 msgid "Seirawan"
2046 msgstr ""
2047
2048 #: xoptions.c:483
2049 msgid "wild castle"
2050 msgstr ""
2051
2052 #: xoptions.c:484
2053 msgid "Superchess"
2054 msgstr ""
2055
2056 #: xoptions.c:485
2057 msgid "no castle"
2058 msgstr ""
2059
2060 #: xoptions.c:486
2061 msgid "crazyhouse"
2062 msgstr ""
2063
2064 #: xoptions.c:487
2065 msgid "knightmate"
2066 msgstr ""
2067
2068 #: xoptions.c:488
2069 msgid "bughouse"
2070 msgstr ""
2071
2072 #: xoptions.c:489
2073 msgid "berolina"
2074 msgstr ""
2075
2076 #: xoptions.c:490
2077 msgid "shogi (9x9)"
2078 msgstr ""
2079
2080 #: xoptions.c:491
2081 msgid "cylinder"
2082 msgstr ""
2083
2084 #: xoptions.c:492
2085 msgid "xiangqi (9x10)"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: xoptions.c:493
2089 msgid "shatranj"
2090 msgstr ""
2091
2092 #: xoptions.c:494
2093 msgid "courier (12x8)"
2094 msgstr ""
2095
2096 #: xoptions.c:495
2097 msgid "makruk"
2098 msgstr ""
2099
2100 #: xoptions.c:496
2101 msgid "Great Shatranj (10x8)"
2102 msgstr ""
2103
2104 #: xoptions.c:497
2105 msgid "atomic"
2106 msgstr ""
2107
2108 #: xoptions.c:498
2109 msgid "falcon (10x8)"
2110 msgstr ""
2111
2112 #: xoptions.c:499
2113 msgid "two kings"
2114 msgstr ""
2115
2116 #: xoptions.c:500
2117 msgid "Capablanca (10x8)"
2118 msgstr ""
2119
2120 #: xoptions.c:501
2121 msgid "3-checks"
2122 msgstr ""
2123
2124 #: xoptions.c:502
2125 msgid "Gothic (10x8)"
2126 msgstr ""
2127
2128 #: xoptions.c:503
2129 msgid "suicide"
2130 msgstr ""
2131
2132 #: xoptions.c:504
2133 msgid "janus (10x8)"
2134 msgstr ""
2135
2136 #: xoptions.c:505
2137 msgid "give-away"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: xoptions.c:506
2141 msgid "CRC (10x8)"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: xoptions.c:507
2145 msgid "losers"
2146 msgstr ""
2147
2148 #: xoptions.c:508
2149 msgid "grand (10x10)"
2150 msgstr ""
2151
2152 #: xoptions.c:509
2153 msgid "Spartan"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: xoptions.c:510
2157 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
2158 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
2159
2160 #: xoptions.c:511
2161 msgid "Number of Board Ranks:"
2162 msgstr "Antal brætrækker:"
2163
2164 #: xoptions.c:512
2165 msgid "Number of Board Files:"
2166 msgstr "Antal brætlinjer:"
2167
2168 #: xoptions.c:513
2169 msgid "Holdings Size:"
2170 msgstr "Depotstørrelse:"
2171
2172 #: xoptions.c:515
2173 msgid ""
2174 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
2175 "pieces only have built-in bitmaps\n"
2176 "for -boardSize middling, bulky and\n"
2177 "petite, and substitute king or amazon\n"
2178 "for missing bitmaps. (See manual.)"
2179 msgstr ""
2180 "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
2181 "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
2182 "for -boardSize middling, bulky og\n"
2183 "petite, og bruger konge eller amazone\n"
2184 "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
2185
2186 #: xoptions.c:541
2187 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
2188 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. skakprogram:"
2189
2190 #: xoptions.c:542
2191 msgid "Polygot Directory:"
2192 msgstr "Polyglot-katalog:"
2193
2194 #: xoptions.c:543
2195 msgid "Hash-Table Size (MB):"
2196 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
2197
2198 #: xoptions.c:544
2199 msgid "Nalimov EGTB Path:"
2200 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
2201
2202 #: xoptions.c:545
2203 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
2204 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
2205
2206 #: xoptions.c:546
2207 msgid "Use GUI Book"
2208 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
2209
2210 #: xoptions.c:547
2211 msgid "Opening-Book Filename:"
2212 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
2213
2214 #: xoptions.c:548
2215 msgid "Book Depth (moves):"
2216 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
2217
2218 #: xoptions.c:549
2219 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
2220 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
2221
2222 #: xoptions.c:550
2223 msgid "Engine #1 Has Own Book"
2224 msgstr "Skakprogram nr. 1 har egen åbningsbog"
2225
2226 #: xoptions.c:551
2227 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
2228 msgstr "Skakprogram nr. 2 har egen åbningsbog"
2229
2230 #: xoptions.c:556
2231 msgid "Detect all Mates"
2232 msgstr "Find alle matter"
2233
2234 #: xoptions.c:557
2235 msgid "Verify Engine Result Claims"
2236 msgstr "Efterprøv resultatangivelser fra skakprogrammer"
2237
2238 #: xoptions.c:558
2239 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
2240 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
2241
2242 #: xoptions.c:559
2243 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
2244 msgstr "Døm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
2245
2246 #: xoptions.c:560
2247 msgid "N-Move Rule:"
2248 msgstr "N-træksregel:"
2249
2250 #: xoptions.c:561
2251 msgid "N-fold Repeats:"
2252 msgstr "N-gange gentagelser:"
2253
2254 #: xoptions.c:562
2255 msgid "Draw after N Moves Total:"
2256 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
2257
2258 #: xoptions.c:563
2259 msgid "Win / Loss Threshold:"
2260 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
2261
2262 #: xoptions.c:564
2263 msgid "Negate Score of Engine #1"
2264 msgstr "Negér skakprogram nr. 1's score"
2265
2266 #: xoptions.c:565
2267 msgid "Negate Score of Engine #2"
2268 msgstr "Negér skakprogram nr. 2's score"
2269
2270 #: xoptions.c:577
2271 msgid "Auto-Kibitz"
2272 msgstr "Send kommentarer fra skakprogram"
2273
2274 #: xoptions.c:578
2275 msgid "Auto-Comment"
2276 msgstr "Gem kommentarer til træk"
2277
2278 #: xoptions.c:579
2279 msgid "Auto-Observe"
2280 msgstr "Observér automatisk"
2281
2282 #: xoptions.c:580
2283 msgid "Auto-Raise Board"
2284 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
2285
2286 #: xoptions.c:581
2287 msgid "Background Observe while Playing"
2288 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
2289
2290 #: xoptions.c:582
2291 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
2292 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
2293
2294 #: xoptions.c:583
2295 msgid "Get Move List"
2296 msgstr "Hent trækliste"
2297
2298 #: xoptions.c:584
2299 msgid "Quiet Play"
2300 msgstr "Stille spil"
2301
2302 #: xoptions.c:585
2303 msgid "Seek Graph"
2304 msgstr "Søgegraf"
2305
2306 #: xoptions.c:586
2307 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
2308 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
2309
2310 #: xoptions.c:587
2311 msgid "Premove"
2312 msgstr "Forhåndstræk"
2313
2314 #: xoptions.c:588
2315 msgid "Premove for White"
2316 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
2317
2318 #: xoptions.c:589
2319 msgid "First White Move:"
2320 msgstr "Hvids første træk:"
2321
2322 #: xoptions.c:590
2323 msgid "Premove for Black"
2324 msgstr "Forhåndstræk for sort"
2325
2326 #: xoptions.c:591
2327 msgid "First Black Move:"
2328 msgstr "Sorts første træk:"
2329
2330 #: xoptions.c:593
2331 msgid "Alarm"
2332 msgstr "Alarm"
2333
2334 #: xoptions.c:594
2335 msgid "Alarm Time (msec):"
2336 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
2337
2338 #: xoptions.c:596
2339 msgid "Colorize Messages"
2340 msgstr "Farv meddelelser"
2341
2342 #: xoptions.c:597
2343 msgid "Shout Text Colors:"
2344 msgstr "Tekstfarver for råb:"
2345
2346 #: xoptions.c:598
2347 msgid "S-Shout Text Colors:"
2348 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
2349
2350 #: xoptions.c:599
2351 msgid "Channel #1 Text Colors:"
2352 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
2353
2354 #: xoptions.c:600
2355 msgid "Other Channel Text Colors:"
2356 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
2357
2358 #: xoptions.c:601
2359 msgid "Kibitz Text Colors:"
2360 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
2361
2362 #: xoptions.c:602
2363 msgid "Tell Text Colors:"
2364 msgstr "Tekstfarver for tale:"
2365
2366 #: xoptions.c:603
2367 msgid "Challenge Text Colors:"
2368 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
2369
2370 #: xoptions.c:604
2371 msgid "Request Text Colors:"
2372 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
2373
2374 #: xoptions.c:605
2375 msgid "Seek Text Colors:"
2376 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
2377
2378 #: xoptions.c:609
2379 msgid "Exact position match"
2380 msgstr "Eksakt stilling"
2381
2382 #: xoptions.c:609
2383 msgid "Shown position is subset"
2384 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
2385
2386 #: xoptions.c:609
2387 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
2388 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
2389
2390 #: xoptions.c:610
2391 msgid "Same material"
2392 msgstr "Samme materiale"
2393
2394 #: xoptions.c:610
2395 msgid "Material range (top board half optional)"
2396 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
2397
2398 #: xoptions.c:610
2399 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
2400 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
2401
2402 #: xoptions.c:622
2403 msgid "Auto-Display Tags"
2404 msgstr "Automatisk visning af partidata"
2405
2406 #: xoptions.c:623
2407 msgid "Auto-Display Comment"
2408 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
2409
2410 #: xoptions.c:624
2411 msgid ""
2412 "Auto-Play speed of loaded games\n"
2413 "(0 = instant, -1 = off):"
2414 msgstr ""
2415 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
2416 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
2417
2418 #: xoptions.c:625
2419 msgid "Seconds per Move:"
2420 msgstr "Sekunder pr. træk:"
2421
2422 # Ingen grund til ikke at bruge stort begyndelsesbogstav her.
2423 #: xoptions.c:626
2424 msgid ""
2425 "\n"
2426 "options to use in game-viewer mode:"
2427 msgstr ""
2428 "\n"
2429 "Indstillinger til brug ved gennemkigning af partier:"
2430
2431 #: xoptions.c:628
2432 msgid ""
2433 "\n"
2434 "Thresholds for position filtering in game list:"
2435 msgstr ""
2436 "\n"
2437 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
2438
2439 #: xoptions.c:629
2440 msgid "Elo of strongest player at least:"
2441 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
2442
2443 #: xoptions.c:630
2444 msgid "Elo of weakest player at least:"
2445 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
2446
2447 #: xoptions.c:631
2448 msgid "No games before year:"
2449 msgstr "Ingen partier før år:"
2450
2451 #: xoptions.c:632
2452 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
2453 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
2454
2455 #: xoptions.c:633
2456 msgid "Seach mode:"
2457 msgstr "Søgemetode:"
2458
2459 #: xoptions.c:634
2460 msgid "Also match reversed colors"
2461 msgstr "Match også omvendte farver"
2462
2463 #: xoptions.c:635
2464 msgid "Also match left-right flipped position"
2465 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
2466
2467 #: xoptions.c:640
2468 msgid "Auto-Save Games"
2469 msgstr "Gem partier automatisk"
2470
2471 #: xoptions.c:641
2472 msgid "Save Games on File:"
2473 msgstr "Gem partier i filen:"
2474
2475 #: xoptions.c:642
2476 msgid "Save Final Positions on File:"
2477 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
2478
2479 #: xoptions.c:643
2480 msgid "PGN Event Header:"
2481 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
2482
2483 #: xoptions.c:644
2484 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
2485 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
2486
2487 #: xoptions.c:645
2488 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
2489 msgstr "Brug partinumre i PGN-fil for turnering"
2490
2491 #: xoptions.c:646
2492 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
2493 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
2494
2495 #: xoptions.c:647
2496 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
2497 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info i PGN      "
2498
2499 #: xoptions.c:652
2500 msgid "No Sound"
2501 msgstr "Ingen lyd"
2502
2503 #: xoptions.c:653
2504 msgid "Default Beep"
2505 msgstr "Standard bip"
2506
2507 #: xoptions.c:654
2508 msgid "Above WAV File"
2509 msgstr "WAV-filen ovenfor"
2510
2511 #: xoptions.c:655
2512 msgid "Car Horn"
2513 msgstr "Bilhorn"
2514
2515 #: xoptions.c:656
2516 msgid "Cymbal"
2517 msgstr "Bækken"
2518
2519 #: xoptions.c:657
2520 msgid "Ding"
2521 msgstr "Ding"
2522
2523 #: xoptions.c:658
2524 msgid "Gong"
2525 msgstr "Gongon"
2526
2527 #: xoptions.c:659
2528 msgid "Laser"
2529 msgstr "Laser"
2530
2531 #: xoptions.c:660
2532 msgid "Penalty"
2533 msgstr "Straffe"
2534
2535 #: xoptions.c:661
2536 msgid "Phone"
2537 msgstr "Telefon"
2538
2539 #: xoptions.c:662
2540 msgid "Pop"
2541 msgstr "Plop"
2542
2543 #: xoptions.c:663
2544 msgid "Slap"
2545 msgstr "Slag"
2546
2547 #: xoptions.c:664
2548 msgid "Wood Thunk"
2549 msgstr "Dunk"
2550
2551 #: xoptions.c:666
2552 msgid "User File"
2553 msgstr "Brugerfil"
2554
2555 #: xoptions.c:695
2556 msgid "Sound Program:"
2557 msgstr "Lydprogram:"
2558
2559 #: xoptions.c:696
2560 msgid "Sounds Directory:"
2561 msgstr "Lydkatalog:"
2562
2563 #: xoptions.c:697
2564 msgid "User WAV File:"
2565 msgstr "Bruger WAV-fil:"
2566
2567 #: xoptions.c:698
2568 msgid "Try-Out Sound:"
2569 msgstr "Afprøv lyd:"
2570
2571 #: xoptions.c:699
2572 msgid "Play"
2573 msgstr "Afspil"
2574
2575 #: xoptions.c:700
2576 msgid "Move:"
2577 msgstr "Træk:"
2578
2579 #: xoptions.c:701
2580 msgid "Win:"
2581 msgstr "Gevinst:"
2582
2583 #: xoptions.c:702
2584 msgid "Lose:"
2585 msgstr "Tab:"
2586
2587 #: xoptions.c:703
2588 msgid "Draw:"
2589 msgstr "Remis:"
2590
2591 #: xoptions.c:704
2592 msgid "Unfinished:"
2593 msgstr "Uafsluttet:"
2594
2595 #: xoptions.c:705
2596 msgid "Alarm:"
2597 msgstr "Alarm:"
2598
2599 #: xoptions.c:706
2600 msgid "Shout:"
2601 msgstr "Råb:"
2602
2603 #: xoptions.c:707
2604 msgid "S-Shout:"
2605 msgstr "S-råb:"
2606
2607 #: xoptions.c:708
2608 msgid "Channel:"
2609 msgstr "Kanal:"
2610
2611 #: xoptions.c:709
2612 msgid "Channel 1:"
2613 msgstr "Kanal 1:"
2614
2615 #: xoptions.c:710
2616 msgid "Tell:"
2617 msgstr "Tale:"
2618
2619 #: xoptions.c:711
2620 msgid "Kibitz:"
2621 msgstr "Kommentar:"
2622
2623 #: xoptions.c:712
2624 msgid "Challenge:"
2625 msgstr "Udfodring:"
2626
2627 #: xoptions.c:713
2628 msgid "Request:"
2629 msgstr "Forespøgsel:"
2630
2631 #: xoptions.c:714
2632 msgid "Seek:"
2633 msgstr "Søgning:"
2634
2635 #: xoptions.c:801
2636 msgid "White Piece Color:"
2637 msgstr "Farve for hvide brikker:"
2638
2639 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
2640 #: xoptions.c:804 xoptions.c:813 xoptions.c:819 xoptions.c:825 xoptions.c:831
2641 #: xoptions.c:837
2642 msgid "R"
2643 msgstr "R"
2644
2645 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
2646 #: xoptions.c:806 xoptions.c:814 xoptions.c:820 xoptions.c:826 xoptions.c:832
2647 #: xoptions.c:838
2648 msgid "G"
2649 msgstr "G"
2650
2651 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
2652 #: xoptions.c:808 xoptions.c:815 xoptions.c:821 xoptions.c:827 xoptions.c:833
2653 #: xoptions.c:839
2654 msgid "B"
2655 msgstr "B"
2656
2657 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
2658 #: xoptions.c:810 xoptions.c:816 xoptions.c:822 xoptions.c:828 xoptions.c:834
2659 #: xoptions.c:840
2660 msgid "D"
2661 msgstr "M"
2662
2663 #: xoptions.c:811
2664 msgid "Black Piece Color:"
2665 msgstr "Farve for sorte brikker:"
2666
2667 #: xoptions.c:817
2668 msgid "Light Square Color:"
2669 msgstr "Farve for lyse felter:"
2670
2671 #: xoptions.c:823
2672 msgid "Dark Square Color:"
2673 msgstr "Farve for mørke felter:"
2674
2675 #: xoptions.c:829
2676 msgid "Highlight Color:"
2677 msgstr "Farve til fremhævelse:"
2678
2679 #: xoptions.c:835
2680 msgid "Premove Highlight Color:"
2681 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
2682
2683 #: xoptions.c:841
2684 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
2685 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
2686
2687 #: xoptions.c:843
2688 msgid "Mono Mode"
2689 msgstr "Monokrom-tilstand"
2690
2691 #: xoptions.c:844
2692 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
2693 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
2694
2695 #: xoptions.c:845
2696 msgid "Use Board Textures"
2697 msgstr "Brug brætteksturer"
2698
2699 #: xoptions.c:846
2700 msgid "Light-Squares Texture File:"
2701 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
2702
2703 #: xoptions.c:847
2704 msgid "Dark-Squares Texture File:"
2705 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
2706
2707 #: xoptions.c:848
2708 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
2709 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
2710
2711 #: xoptions.c:849
2712 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
2713 msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
2714
2715 #: xoptions.c:1043
2716 msgid "Engine has no options"
2717 msgstr "Skakprogrammet har ingen tilvalg"
2718
2719 #: xoptions.c:1375
2720 msgid "ICS Options"
2721 msgstr "ICS-indstillinger"
2722
2723 #: xoptions.c:1382
2724 msgid "Load Game Options"
2725 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
2726
2727 #: xoptions.c:1388
2728 msgid "Save Game Options"
2729 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
2730
2731 #: xoptions.c:1396
2732 msgid "Sound Options"
2733 msgstr "Lydindstillinger"
2734
2735 #: xoptions.c:1402
2736 msgid "Board Options"
2737 msgstr "Brætindstillinger"
2738
2739 #: xoptions.c:1408
2740 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
2741 msgstr "Døm ikke-ICS partier"
2742
2743 #: xoptions.c:1416
2744 msgid "Common Engine Settings"
2745 msgstr "Indstillinger for skakprogrammer"
2746
2747 #: xoptions.c:1422
2748 msgid "New Variant"
2749 msgstr "Ny variant"
2750
2751 #: xoptions.c:1429
2752 msgid "General Options"
2753 msgstr "Generelle indstillinger"
2754
2755 #: xoptions.c:1440
2756 msgid "Match Options"
2757 msgstr "Matchindstillinger"
2758
2759 #: xoptions.c:1543
2760 msgid "clear"
2761 msgstr "ryd"
2762
2763 #: xoptions.c:1544 xoptions.c:1601
2764 msgid "save changes"
2765 msgstr "gem ændringer"
2766
2767 #: xoptions.c:1609
2768 msgid "Edit book"
2769 msgstr "Redigér åbningsbog"
2770
2771 #: xoptions.c:1651
2772 msgid "ICS input box"
2773 msgstr "ICS-inputboks"
2774
2775 #: xoptions.c:1676
2776 msgid "Type a move"
2777 msgstr "Tast et træk"
2778
2779 #: xoptions.c:1714
2780 msgid "Engine Settings"
2781 msgstr "Indstillinger for skakprogram"
2782
2783 #: xoptions.c:1739
2784 msgid "Select engine from list:"
2785 msgstr "Vælg skakprogram fra liste:"
2786
2787 #: xoptions.c:1740
2788 msgid "or specify one below:"
2789 msgstr "eller specificér en herunder:"
2790
2791 #: xoptions.c:1741
2792 msgid "Nickname (optional):"
2793 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
2794
2795 #: xoptions.c:1742
2796 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
2797 msgstr "Brug kaldenavnet som spillerbetegnelse i PGN-filer"
2798
2799 #: xoptions.c:1743
2800 msgid "Engine Directory:"
2801 msgstr "Skakprogramkatalog:"
2802
2803 #: xoptions.c:1744
2804 msgid "Engine Command:"
2805 msgstr "Skakprogramkommando:"
2806
2807 #: xoptions.c:1745
2808 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
2809 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra programstien hvis ikke udfyldt)"
2810
2811 #: xoptions.c:1746
2812 msgid "UCI"
2813 msgstr "UCI"
2814
2815 #: xoptions.c:1747
2816 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
2817 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige skakprogramfunktioner)"
2818
2819 #: xoptions.c:1748
2820 msgid "Must not use GUI book"
2821 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
2822
2823 #: xoptions.c:1749
2824 msgid "Add this engine to the list"
2825 msgstr "Tilføj dette skakprogram til listen"
2826
2827 #: xoptions.c:1750
2828 msgid "Force current variant with this engine"
2829 msgstr "Brug aktuel variant med dette skakprogram"
2830
2831 #: xoptions.c:1751
2832 msgid "Load mentioned engine as"
2833 msgstr "Indlæs skakprogrammet som"
2834
2835 #: xoptions.c:1765
2836 msgid "Load engine"
2837 msgstr "Indlæs skakprogram"
2838
2839 #: xoptions.c:1784
2840 msgid "shuffle"
2841 msgstr "bland brikker"
2842
2843 #: xoptions.c:1785
2844 msgid "Start-position number:"
2845 msgstr "Startstillingsnummer:"
2846
2847 #: xoptions.c:1786
2848 msgid "randomize"
2849 msgstr "vælg tilfældigt"
2850
2851 #: xoptions.c:1787
2852 msgid "pick fixed"
2853 msgstr "vælg bestemt"
2854
2855 #: xoptions.c:1804
2856 msgid "New Shuffle Game"
2857 msgstr "Nyt blandet parti"
2858
2859 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2860 #: xoptions.c:1854
2861 msgid "classical"
2862 msgstr "Klassisk"
2863
2864 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2865 #: xoptions.c:1855
2866 msgid "incremental"
2867 msgstr "Tillægstid"
2868
2869 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2870 #: xoptions.c:1856
2871 msgid "fixed max"
2872 msgstr "Maks. pr. træk"
2873
2874 #: xoptions.c:1857
2875 msgid "Moves per session:"
2876 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
2877
2878 #: xoptions.c:1858
2879 msgid "Initial time (min):"
2880 msgstr "Tid fra start (minutter):"
2881
2882 #: xoptions.c:1859
2883 msgid "Increment or max (sec/move):"
2884 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
2885
2886 #: xoptions.c:1860
2887 msgid "Time-Odds factors:"
2888 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
2889
2890 #: xoptions.c:1861
2891 msgid "Engine #1"
2892 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2893
2894 #: xoptions.c:1862
2895 msgid "Engine #2 / Human"
2896 msgstr "Skakprogram nr. 2 / menneske"
2897
2898 #: xoptions.c:1873 xoptions.c:1876 xoptions.c:1881 xoptions.c:1882
2899 msgid "Unused"
2900 msgstr "Ubrugt"
2901
2902 #: xoptions.c:1894
2903 msgid "Time Control"
2904 msgstr "Betænkningstid"
2905
2906 #~ msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
2907 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
2908
2909 #~ msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
2910 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
2911
2912 #~ msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
2913 #~ msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"