Merge branch 'master' into v4.6.x
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Sprogbrug:
10 # Chess engine, engine, chess program, chess machine: Disse bruges i flæng
11 #    i originalen. Er oversat til skakprogram.
12 # Pairing engine: Paringsprogram
13 #
14 # Korrektur og gode forslag:
15 # Morten Bo Johansen, dec. 2011
16 # Joe Dalton, feb. 2012
17 #
18 # Oversætter:
19 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011, 2012.
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20120212\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
24 "POT-Creation-Date: 2012-02-26 19:36-0800\n"
25 "PO-Revision-Date: 2012-02-16 19:11+0100\n"
26 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
27 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
28 "Language: da\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
33 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
34
35 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
36 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
37 #: backend.c:739
38 msgid "first"
39 msgstr ""
40
41 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
42 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
43 #: backend.c:742
44 msgid "second"
45 msgstr ""
46
47 #: backend.c:820
48 #, c-format
49 msgid "protocol version %d not supported"
50 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
51
52 #: backend.c:916
53 msgid "You did not specify the engine executable"
54 msgstr "Du angav ikke et kørbart skakprogram"
55
56 #: backend.c:969
57 #, c-format
58 msgid "bad timeControl option %s"
59 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
60
61 #: backend.c:984
62 #, c-format
63 msgid "bad searchTime option %s"
64 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
65
66 #: backend.c:1090
67 #, c-format
68 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
69 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
70
71 #: backend.c:1108
72 #, c-format
73 msgid "Unknown variant name %s"
74 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
75
76 #: backend.c:1351
77 msgid "Starting chess program"
78 msgstr "Starter skakprogram"
79
80 #: backend.c:1374
81 msgid "Bad game file"
82 msgstr "Fejl i partifil"
83
84 #: backend.c:1381
85 msgid "Bad position file"
86 msgstr "Fejl i stillingsfil"
87
88 #: backend.c:1395
89 msgid "Pick new game"
90 msgstr "Vælg nyt spil"
91
92 # cycle = runde?
93 #: backend.c:1464
94 msgid ""
95 "You restarted an already completed tourney\n"
96 "One more cycle will now be added to it\n"
97 "Games commence in 10 sec"
98 msgstr ""
99 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
100 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
101 "Partierne starter om 10 sekunder"
102
103 #: backend.c:1471
104 #, c-format
105 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
106 msgstr "Alle partier i turnering '%s' er allerede færdige eller i gang"
107
108 #: backend.c:1478
109 msgid "Can't have a match with no chess programs"
110 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
111
112 #: backend.c:1515
113 #, c-format
114 msgid "Could not open comm port %s"
115 msgstr "Kunne ikke åbne seriel port %s"
116
117 #: backend.c:1518
118 #, c-format
119 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
120 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
121
122 #: backend.c:1574
123 #, c-format
124 msgid "Unknown initialMode %s"
125 msgstr "Ukendt initialMode %s"
126
127 #: backend.c:1600
128 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
129 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
130
131 #: backend.c:1627
132 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
133 msgstr "Analysetilstand kræver et skakprogram"
134
135 #: backend.c:1631
136 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
137 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
138
139 #: backend.c:1642
140 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
141 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver et skakprogram"
142
143 #: backend.c:1647
144 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
145 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
146
147 #: backend.c:1654
148 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
149 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver et skakprogram"
150
151 #: backend.c:1659
152 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
153 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
154
155 #: backend.c:1666
156 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
157 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver et skakprogram"
158
159 #: backend.c:1671
160 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
161 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
162
163 #: backend.c:1682
164 msgid "Training mode requires a game file"
165 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
166
167 #: backend.c:1844 backend.c:1888 backend.c:1911 backend.c:2310
168 msgid "Error writing to ICS"
169 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
170
171 #: backend.c:1848
172 msgid "Error reading from keyboard"
173 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
174
175 #: backend.c:1851
176 msgid "Got end of file from keyboard"
177 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
178
179 #: backend.c:2156
180 #, c-format
181 msgid "Unknown wild type %d"
182 msgstr "Ukendt vild type %d"
183
184 #: backend.c:2167
185 #, c-format
186 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
187 msgstr "genkendte '%s' (%d) som variant %s\n"
188
189 #: backend.c:2227 xboard.c:7114
190 msgid "Error writing to display"
191 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
192
193 #: backend.c:2969
194 #, c-format
195 msgid "your opponent kibitzes: %s"
196 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
197
198 #: backend.c:3492
199 msgid "Error gathering move list: two headers"
200 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
201
202 #: backend.c:3506
203 #, c-format
204 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
205 msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
206
207 #: backend.c:3539
208 msgid "Error gathering move list: nested"
209 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
210
211 #: backend.c:3643 backend.c:4061 backend.c:4795 backend.c:4799 backend.c:6667
212 #: backend.c:11599 backend.c:13194 backend.c:13271 backend.c:13317
213 #: backend.c:13323 backend.c:13328 backend.c:13333
214 msgid "vs."
215 msgstr "–"
216
217 #: backend.c:3771
218 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
219 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
220
221 #: backend.c:4109
222 msgid "Connection closed by ICS"
223 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
224
225 #: backend.c:4111
226 msgid "Error reading from ICS"
227 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
228
229 #: backend.c:4161
230 #, c-format
231 msgid "Parsing board: %s\n"
232 msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
233
234 #: backend.c:4185
235 #, c-format
236 msgid ""
237 "Failed to parse board string:\n"
238 "\"%s\""
239 msgstr ""
240 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
241 "\"%s\""
242
243 #: backend.c:4194 backend.c:9413
244 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
245 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
246
247 #: backend.c:4288
248 msgid "Error gathering move list: extra board"
249 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
250
251 #: backend.c:4719 backend.c:4741
252 #, c-format
253 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
254 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
255
256 #: backend.c:4971
257 #, c-format
258 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
259 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
260
261 #: backend.c:5041
262 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
263 msgstr "Du kan ikke gøre dette, mens du spiller eller observerer"
264
265 #: backend.c:5915
266 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
267 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
268
269 #: backend.c:6268
270 msgid "You are playing Black"
271 msgstr "Du spiller sort"
272
273 #: backend.c:6277 backend.c:6304
274 msgid "You are playing White"
275 msgstr "Du spiller hvid"
276
277 #: backend.c:6286 backend.c:6312 backend.c:6430 backend.c:6455 backend.c:6471
278 #: backend.c:13950
279 msgid "It is White's turn"
280 msgstr "Det er hvids tur"
281
282 #: backend.c:6290 backend.c:6316 backend.c:6438 backend.c:6461 backend.c:6492
283 #: backend.c:13942
284 msgid "It is Black's turn"
285 msgstr "Det er sorts tur"
286
287 #: backend.c:6329
288 msgid "Displayed position is not current"
289 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
290
291 #: backend.c:6566
292 msgid "Illegal move"
293 msgstr "Ulovligt træk"
294
295 #: backend.c:6626
296 msgid "End of game"
297 msgstr "Slutningen af partiet"
298
299 #: backend.c:6629
300 msgid "Incorrect move"
301 msgstr "Ukorrekt træk"
302
303 #: backend.c:6919 backend.c:7035
304 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
305 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
306
307 #: backend.c:7259
308 msgid "Swiss tourney finished"
309 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
310
311 #: backend.c:7793
312 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
313 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsprogram"
314
315 #: backend.c:7910
316 #, c-format
317 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
318 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s skakprogram"
319
320 #: backend.c:8129
321 msgid "Bad FEN received from engine"
322 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra skakprogram"
323
324 #: backend.c:8273 xboard.c:5910 xboard.c:5951
325 #, c-format
326 msgid "%s does not support analysis"
327 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
328
329 #: backend.c:8339
330 #, c-format
331 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
332 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
333
334 #: backend.c:8366
335 #, c-format
336 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
337 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
338
339 #: backend.c:8387
340 #, c-format
341 msgid "Hint: %s"
342 msgstr "Tip: %s"
343
344 #: backend.c:8392
345 #, c-format
346 msgid ""
347 "Illegal hint move \"%s\"\n"
348 "from %s chess program"
349 msgstr ""
350 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
351 "fra %s skakprogram"
352
353 #: backend.c:8567
354 msgid "Machine accepts your draw offer"
355 msgstr "Skakprogrammet accepterer dit remistilbud"
356
357 #: backend.c:8570
358 msgid ""
359 "Machine offers a draw\n"
360 "Select Action / Draw to agree"
361 msgstr ""
362 "Skakprogrammet tilbyder remis\n"
363 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
364
365 #: backend.c:8649
366 msgid "failed writing PV"
367 msgstr "skrivning af analysevariant mislykkedes"
368
369 #: backend.c:8947
370 #, c-format
371 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
372 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
373
374 #: backend.c:8957
375 #, c-format
376 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
377 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
378
379 #: backend.c:8968
380 msgid "Gap in move list"
381 msgstr "Hul i trækliste"
382
383 #: backend.c:9545 xoptions.c:454
384 #, c-format
385 msgid "Variant %s not supported by %s"
386 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
387
388 #: backend.c:9661
389 #, c-format
390 msgid "Startup failure on '%s'"
391 msgstr "Opstartsfejl på \"%s\""
392
393 #: backend.c:9689
394 msgid "Waiting for first chess program"
395 msgstr "Venter på første skakprogram"
396
397 #: backend.c:9694 backend.c:13342
398 msgid "Waiting for second chess program"
399 msgstr "Venter på andet skakprogram"
400
401 #: backend.c:9744
402 msgid "Could not write on tourney file"
403 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
404
405 #: backend.c:9810
406 msgid ""
407 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
408 "Terminate its game first."
409 msgstr ""
410 "Du kan ikke udskifte et skakprogram, mens det bruges!\n"
411 "Afslut dets parti først."
412
413 #: backend.c:9824
414 msgid "No engine with the name you gave is installed"
415 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
416
417 #: backend.c:9826
418 msgid ""
419 "First change an engine by editing the participants list\n"
420 "of the Tournament Options dialog"
421 msgstr ""
422 "Ændr først skakprogram ved at redigere deltagerlisten\n"
423 "i turneringsindstillingerne"
424
425 #: backend.c:9827
426 msgid "You can only change one engine at the time"
427 msgstr "Du kan kun ændre et skakprogram ad gangen"
428
429 #: backend.c:9841
430 msgid ""
431 "You must supply a tournament file,\n"
432 "for storing the tourney progress"
433 msgstr ""
434 "Du skal angive en turneringsfil\n"
435 "til at gemme turneringens afvikling"
436
437 #: backend.c:9851
438 msgid "Not enough participants"
439 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
440
441 #: backend.c:10014
442 msgid "Bad tournament file"
443 msgstr "Fejl i turneringsfil"
444
445 #: backend.c:10026
446 msgid "Waiting for other game(s)"
447 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
448
449 #: backend.c:10039
450 msgid "No pairing engine specified"
451 msgstr "Der er ikke noget parringsprogram specificeret"
452
453 #: backend.c:10504
454 #, c-format
455 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
456 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
457
458 #: backend.c:10947 backend.c:10978
459 #, c-format
460 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
461 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
462
463 #: backend.c:10967
464 #, c-format
465 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
466 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
467
468 #: backend.c:11020 backend.c:12016 backend.c:12209 backend.c:12573
469 #, c-format
470 msgid "Can't open \"%s\""
471 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
472
473 #: backend.c:11032 xboard.c:5528
474 msgid "Cannot build game list"
475 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
476
477 #: backend.c:11117
478 msgid "No more games in this message"
479 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
480
481 #: backend.c:11157
482 msgid "No game has been loaded yet"
483 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
484
485 #: backend.c:11161 backend.c:11997 xgamelist.c:438
486 msgid "Can't back up any further"
487 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
488
489 #: backend.c:11575
490 msgid "Game number out of range"
491 msgstr "Partinummer findes ikke"
492
493 #: backend.c:11586
494 msgid "Can't seek on game file"
495 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
496
497 #: backend.c:11644
498 msgid "Game not found in file"
499 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
500
501 #: backend.c:11772 backend.c:12093
502 msgid "Bad FEN position in file"
503 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
504
505 #: backend.c:11922
506 msgid "No moves in game"
507 msgstr "Ingen træk i partiet"
508
509 #: backend.c:11993
510 msgid "No position has been loaded yet"
511 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
512
513 #: backend.c:12054 backend.c:12065
514 msgid "Can't seek on position file"
515 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
516
517 #: backend.c:12072 backend.c:12084
518 msgid "Position not found in file"
519 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
520
521 #: backend.c:12124
522 msgid "Black to play"
523 msgstr "Sort i trækket"
524
525 #: backend.c:12127
526 msgid "White to play"
527 msgstr "Hvid i trækket"
528
529 #: backend.c:12214 backend.c:12578
530 msgid "Waiting for access to save file"
531 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
532
533 #: backend.c:12216
534 msgid "Saving game"
535 msgstr "Gemmer parti"
536
537 #: backend.c:12217
538 msgid "Bad Seek"
539 msgstr "Søgning mislykkedes"
540
541 #: backend.c:12580
542 msgid "Saving position"
543 msgstr "Gemmer stilling"
544
545 #: backend.c:12706
546 msgid ""
547 "You have edited the game history.\n"
548 "Use Reload Same Game and make your move again."
549 msgstr ""
550 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
551 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
552
553 #: backend.c:12711
554 msgid ""
555 "You have entered too many moves.\n"
556 "Back up to the correct position and try again."
557 msgstr ""
558 "Du har indtastet for mange træk.\n"
559 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
560
561 #: backend.c:12716
562 msgid ""
563 "Displayed position is not current.\n"
564 "Step forward to the correct position and try again."
565 msgstr ""
566 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
567 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
568
569 #: backend.c:12763
570 msgid "You have not made a move yet"
571 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
572
573 #: backend.c:12784
574 msgid ""
575 "The cmail message is not loaded.\n"
576 "Use Reload CMail Message and make your move again."
577 msgstr ""
578 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
579 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
580
581 #: backend.c:12789
582 msgid "No unfinished games"
583 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
584
585 #: backend.c:12795
586 #, c-format
587 msgid ""
588 "You have already mailed a move.\n"
589 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
590 "To resend the same move, type\n"
591 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
592 "on the command line."
593 msgstr ""
594 "Du har allerede sendt et træk.\n"
595 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
596 "For at gensende det samme træk, tast\n"
597 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
598 "på kommandolinjen."
599
600 #: backend.c:12810
601 msgid "Failed to invoke cmail"
602 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
603
604 #: backend.c:12872
605 #, c-format
606 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
607 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
608
609 #: backend.c:12894
610 #, c-format
611 msgid "Still need to make move for game\n"
612 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
613
614 #: backend.c:12898
615 #, c-format
616 msgid "Still need to make moves for both games\n"
617 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
618
619 #: backend.c:12902
620 #, c-format
621 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
622 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
623
624 #: backend.c:12909
625 #, c-format
626 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
627 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
628
629 #: backend.c:12915
630 #, c-format
631 msgid "No unfinished games\n"
632 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
633
634 #: backend.c:12917
635 #, c-format
636 msgid "Ready to send mail\n"
637 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
638
639 #: backend.c:12922
640 #, c-format
641 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
642 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
643
644 #: backend.c:13078
645 msgid "Edit comment"
646 msgstr "Redigér kommentar"
647
648 #: backend.c:13080
649 #, c-format
650 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
651 msgstr "Redigér kommentar til %d.%s%s"
652
653 #: backend.c:13174
654 msgid "It is not White's turn"
655 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
656
657 #: backend.c:13255
658 msgid "It is not Black's turn"
659 msgstr "Sort er ikke i trækket"
660
661 #: backend.c:13362
662 #, c-format
663 msgid "Starting %s chess program"
664 msgstr "Starter %s skakprogram"
665
666 #: backend.c:13390 backend.c:14478
667 msgid ""
668 "Wait until your turn,\n"
669 "or select Move Now"
670 msgstr ""
671 "Vent på din tur,\n"
672 "eller vælg Træk nu"
673
674 #: backend.c:13515
675 msgid "Training mode off"
676 msgstr "Træningstilstand fra"
677
678 #: backend.c:13523
679 msgid "Training mode on"
680 msgstr "Træningstilstand til"
681
682 #: backend.c:13526
683 msgid "Already at end of game"
684 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
685
686 #: backend.c:13606
687 msgid "Warning: You are still playing a game"
688 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
689
690 #: backend.c:13609
691 msgid "Warning: You are still observing a game"
692 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
693
694 #: backend.c:13612
695 msgid "Warning: You are still examining a game"
696 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
697
698 #: backend.c:13688
699 msgid "Close ICS engine analyze..."
700 msgstr "Lukker skakprogram til ICS-analyse ..."
701
702 #: backend.c:13967
703 msgid "That square is occupied"
704 msgstr "Det felt er besat"
705
706 #: backend.c:13991 backend.c:14017
707 msgid "There is no pending offer on this move"
708 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
709
710 #: backend.c:14053 backend.c:14064
711 msgid "Your opponent is not out of time"
712 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
713
714 #: backend.c:14130
715 msgid "You must make your move before offering a draw"
716 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
717
718 #: backend.c:14460
719 msgid "You are not examining a game"
720 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
721
722 #: backend.c:14464
723 msgid "You can't revert while pausing"
724 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
725
726 #: backend.c:14518 backend.c:14525
727 msgid "It is your turn"
728 msgstr "Det er dig som er i trækket"
729
730 #: backend.c:14576 backend.c:14583 backend.c:14602 backend.c:14609
731 msgid "Wait until your turn"
732 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
733
734 #: backend.c:14588
735 msgid "No hint available"
736 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
737
738 #: backend.c:15048
739 #, c-format
740 msgid "Error writing to %s chess program"
741 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
742
743 #: backend.c:15051 backend.c:15082
744 #, c-format
745 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
746 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
747
748 #: backend.c:15078
749 #, c-format
750 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
751 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
752
753 #: backend.c:15095
754 #, c-format
755 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
756 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
757
758 #: backend.c:15491
759 #, c-format
760 msgid "%s engine has too many options\n"
761 msgstr "%s skakprogram har for mange tilvalg\n"
762
763 #: backend.c:15647
764 msgid "Displayed move is not current"
765 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
766
767 #: backend.c:15656
768 msgid "Could not parse move"
769 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
770
771 #: backend.c:15781 backend.c:15803
772 msgid "Both flags fell"
773 msgstr "Begge flag er faldet"
774
775 #: backend.c:15783
776 msgid "White's flag fell"
777 msgstr "Hvids flag er faldet"
778
779 #: backend.c:15805
780 msgid "Black's flag fell"
781 msgstr "Sorts flag er faldet"
782
783 #: backend.c:15936
784 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
785 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
786
787 #: backend.c:16733
788 msgid "Bad FEN position in clipboard"
789 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
790
791 #: book.c:518 book.c:700
792 msgid "Polyglot book not valid"
793 msgstr "Fejl i polyglyt-åbningsbog"
794
795 #: book.c:579
796 msgid "Book Fault"
797 msgstr "Fejl i åbningsbog"
798
799 #: book.c:703
800 msgid "Hash keys are different"
801 msgstr "Hashnøgler er forskellige"
802
803 #: engineoutput.c:106
804 #, c-format
805 msgid "Engine Output"
806 msgstr "Output fra skakprogram"
807
808 #: engineoutput.c:116
809 #, fuzzy, c-format
810 msgid "%s (%d reversible ply)"
811 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
812 msgstr[0] "%s (%d reversible træk)"
813 msgstr[1] "%s (%d reversible træk)"
814
815 #: filebrowser/selfile.c:301
816 msgid "Browse"
817 msgstr "Gennemse"
818
819 #: filebrowser/selfile.c:404
820 msgid "Filter on extensions:"
821 msgstr "Filter for filendelser:"
822
823 #: filebrowser/selfile.c:785
824 msgid "Pathname:"
825 msgstr "Stinavn:"
826
827 #: filebrowser/selfile.c:789 xgamelist.c:743 xgamelist.c:868 xoptions.c:1003
828 #: xoptions.c:1338
829 msgid "OK"
830 msgstr "o.k."
831
832 #: filebrowser/selfile.c:793
833 msgid "Cancel"
834 msgstr "Annullér"
835
836 #: filebrowser/selfile.c:837
837 msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
838 msgstr "XsraSelFile: kan ikke hente det aktuelle katalog"
839
840 #: gamelist.c:375
841 #, c-format
842 msgid "Reading game file (%d)"
843 msgstr "Læser partifil (%d)"
844
845 #: xboard.c:621
846 msgid "New Game        Ctrl+N"
847 msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
848
849 #: xboard.c:622
850 msgid "New Shuffle Game ..."
851 msgstr "Nyt blandet parti ..."
852
853 #: xboard.c:623
854 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
855 msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
856
857 #: xboard.c:625
858 msgid "Load Game       Ctrl+O"
859 msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
860
861 #: xboard.c:626
862 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
863 msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
864
865 #: xboard.c:630
866 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
867 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
868
869 #: xboard.c:631
870 msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
871 msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
872
873 #: xboard.c:634
874 msgid "Save Game       Ctrl+S"
875 msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
876
877 #: xboard.c:635
878 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
879 msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
880
881 #: xboard.c:637
882 msgid "Mail Move"
883 msgstr "Send træk med e-post"
884
885 #: xboard.c:638
886 msgid "Reload CMail Message"
887 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
888
889 #: xboard.c:640
890 msgid "Quit                 Ctr+Q"
891 msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
892
893 #: xboard.c:645
894 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
895 msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
896
897 #: xboard.c:646
898 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
899 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
900
901 #: xboard.c:647
902 msgid "Copy Game List"
903 msgstr "Kopiér partiliste"
904
905 #: xboard.c:649
906 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
907 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
908
909 #: xboard.c:650
910 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
911 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
912
913 #: xboard.c:652
914 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
915 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
916
917 #: xboard.c:653
918 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
919 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
920
921 # Partibeskrivelse i PGN-fil
922 #: xboard.c:654
923 msgid "Edit Tags"
924 msgstr "Redigér partidata"
925
926 #: xboard.c:655
927 msgid "Edit Comment"
928 msgstr "Redigér kommentar"
929
930 #: xboard.c:656
931 msgid "Edit Book"
932 msgstr "Redigér åbningsbog"
933
934 #: xboard.c:658
935 msgid "Revert              Home"
936 msgstr "Annullér variantlinje    Home"
937
938 #: xboard.c:659
939 msgid "Annotate"
940 msgstr "Kommentér"
941
942 #: xboard.c:660
943 msgid "Truncate Game  End"
944 msgstr "Afkort partiet    End"
945
946 #: xboard.c:662
947 msgid "Backward         Alt+Left"
948 msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
949
950 #: xboard.c:663
951 msgid "Forward           Alt+Right"
952 msgstr "Fremad    Alt+Højre"
953
954 #: xboard.c:664
955 msgid "Back to Start     Alt+Home"
956 msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
957
958 #: xboard.c:665
959 msgid "Forward to End Alt+End"
960 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
961
962 #: xboard.c:670
963 msgid "Flip View             F2"
964 msgstr "Vend brættet    F2"
965
966 #: xboard.c:672
967 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
968 msgstr "Output fra skakprogram    Alt+Shift+O"
969
970 #: xboard.c:673
971 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
972 msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
973
974 #: xboard.c:674
975 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
976 msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
977
978 #: xboard.c:675
979 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
980 msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
981
982 #: xboard.c:676 xoptions.c:1520
983 msgid "ICS text menu"
984 msgstr "ICS-tekstmenu"
985
986 #: xboard.c:678 xoptions.c:1610
987 msgid "Tags"
988 msgstr "Partidata"
989
990 #: xboard.c:679
991 msgid "Comments"
992 msgstr "Kommentarer"
993
994 #: xboard.c:680
995 msgid "ICS Input Box"
996 msgstr "ICS-inputboks"
997
998 #: xboard.c:682
999 msgid "Board..."
1000 msgstr "Bræt..."
1001
1002 #: xboard.c:683
1003 msgid "Game List Tags..."
1004 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
1005
1006 #: xboard.c:688
1007 msgid "Machine White  Ctrl+W"
1008 msgstr "Skakprogram har hvid    Ctrl+W"
1009
1010 #: xboard.c:689
1011 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
1012 msgstr "Skakprogram har sort    Ctrl+B"
1013
1014 #: xboard.c:690
1015 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
1016 msgstr "To skakprogrammer    Ctrl+T"
1017
1018 #: xboard.c:691
1019 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
1020 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
1021
1022 #: xboard.c:692
1023 msgid "Analyze Game   Ctrl+G"
1024 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
1025
1026 #: xboard.c:693
1027 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
1028 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
1029
1030 #: xboard.c:694
1031 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
1032 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
1033
1034 #: xboard.c:695
1035 msgid "Training"
1036 msgstr "Træning"
1037
1038 #: xboard.c:696
1039 msgid "ICS Client"
1040 msgstr "ICS-klient"
1041
1042 #: xboard.c:698
1043 msgid "Machine Match"
1044 msgstr "Skakprogrammatch"
1045
1046 #: xboard.c:699
1047 msgid "Pause               Pause"
1048 msgstr "Pause    Pause"
1049
1050 #: xboard.c:704
1051 msgid "Accept             F3"
1052 msgstr "Godkend    F3"
1053
1054 #: xboard.c:705
1055 msgid "Decline            F4"
1056 msgstr "Afvis    F4"
1057
1058 #: xboard.c:706
1059 msgid "Rematch           F12"
1060 msgstr "Ny match    F12"
1061
1062 #: xboard.c:708
1063 msgid "Call Flag          F5"
1064 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
1065
1066 #: xboard.c:709
1067 msgid "Draw                F6"
1068 msgstr "Remis    F6"
1069
1070 #: xboard.c:710
1071 msgid "Adjourn            F7"
1072 msgstr "Udsæt partiet    F7"
1073
1074 #: xboard.c:711
1075 msgid "Abort                F8"
1076 msgstr "Annullér partiet   F8"
1077
1078 #: xboard.c:712
1079 msgid "Resign              F9"
1080 msgstr "Opgiv    F9"
1081
1082 #: xboard.c:714
1083 msgid "Stop Observing  F10"
1084 msgstr "Stop observation    F10"
1085
1086 #: xboard.c:715
1087 msgid "Stop Examining  F11"
1088 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
1089
1090 #: xboard.c:716
1091 msgid "Upload to Examine"
1092 msgstr "Overfør til undersøgelse"
1093
1094 #: xboard.c:718
1095 msgid "Adjudicate to White"
1096 msgstr "Døm hvid gevinst"
1097
1098 #: xboard.c:719
1099 msgid "Adjudicate to Black"
1100 msgstr "Døm sort gevinst"
1101
1102 #: xboard.c:720
1103 msgid "Adjudicate Draw"
1104 msgstr "Døm remis"
1105
1106 #: xboard.c:725
1107 msgid "Load New Engine ..."
1108 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
1109
1110 #: xboard.c:727
1111 msgid "Engine #1 Settings ..."
1112 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
1113
1114 #: xboard.c:728
1115 msgid "Engine #2 Settings ..."
1116 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 2 ..."
1117
1118 #: xboard.c:730
1119 msgid "Hint"
1120 msgstr "Tip"
1121
1122 #: xboard.c:731
1123 msgid "Book"
1124 msgstr "Åbningsbog"
1125
1126 #: xboard.c:733
1127 msgid "Move Now     Ctrl+M"
1128 msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
1129
1130 #: xboard.c:734
1131 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
1132 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
1133
1134 #: xboard.c:741
1135 msgid "General ..."
1136 msgstr "Generelle ..."
1137
1138 #: xboard.c:743
1139 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
1140 msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
1141
1142 #: xboard.c:744
1143 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
1144 msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
1145
1146 #: xboard.c:745
1147 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
1148 msgstr "Afgørelser ...    Alt+Shift+J"
1149
1150 #: xboard.c:746
1151 msgid "ICS ..."
1152 msgstr "ICS ..."
1153
1154 #: xboard.c:747
1155 msgid "Match ..."
1156 msgstr "Match ..."
1157
1158 #: xboard.c:748
1159 msgid "Load Game ..."
1160 msgstr "Indlæs parti ..."
1161
1162 #: xboard.c:749
1163 msgid "Save Game ..."
1164 msgstr "Gem parti ..."
1165
1166 #: xboard.c:751
1167 msgid "Game List ..."
1168 msgstr "Partiliste ..."
1169
1170 #: xboard.c:752
1171 msgid "Sounds ..."
1172 msgstr "Lyde ..."
1173
1174 #: xboard.c:755
1175 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
1176 msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
1177
1178 #: xboard.c:756 xoptions.c:419
1179 msgid "Animate Dragging"
1180 msgstr "Animeret trækudførelse"
1181
1182 #: xboard.c:757
1183 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
1184 msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
1185
1186 #: xboard.c:758
1187 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
1188 msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
1189
1190 #: xboard.c:759 xoptions.c:422
1191 msgid "Auto Flip View"
1192 msgstr "Automatisk vending af brættet"
1193
1194 #: xboard.c:760 xoptions.c:423
1195 msgid "Blindfold"
1196 msgstr "Blindskak"
1197
1198 #: xboard.c:761
1199 msgid "Flash Moves"
1200 msgstr "Blink ved træk"
1201
1202 #: xboard.c:763
1203 msgid "Highlight Dragging"
1204 msgstr "Fremhæv flytning"
1205
1206 #: xboard.c:765 xoptions.c:426
1207 msgid "Highlight Last Move"
1208 msgstr "Fremhæv sidste træk"
1209
1210 #: xboard.c:766
1211 msgid "Highlight With Arrow"
1212 msgstr "Fremhæv med pil"
1213
1214 #: xboard.c:767 xoptions.c:428
1215 msgid "Move Sound"
1216 msgstr "Lyd ved træk"
1217
1218 #: xboard.c:769 xoptions.c:429
1219 msgid "One-Click Moving"
1220 msgstr "Ét-klikstræk"
1221
1222 #: xboard.c:770
1223 msgid "Periodic Updates"
1224 msgstr "Periodisk opdatering"
1225
1226 #: xboard.c:771
1227 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
1228 msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
1229
1230 #: xboard.c:772
1231 msgid "Popup Exit Message"
1232 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1233
1234 #: xboard.c:773 xoptions.c:433
1235 msgid "Popup Move Errors"
1236 msgstr "Pop op ved trækfejl"
1237
1238 #: xboard.c:775
1239 msgid "Show Coords"
1240 msgstr "Vis koordinater"
1241
1242 #: xboard.c:776
1243 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
1244 msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
1245
1246 #: xboard.c:777
1247 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
1248 msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
1249
1250 #: xboard.c:780
1251 msgid "Save Settings Now"
1252 msgstr "Gem indstillinger nu"
1253
1254 #: xboard.c:781
1255 msgid "Save Settings on Exit"
1256 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
1257
1258 #: xboard.c:786
1259 msgid "Info XBoard"
1260 msgstr "Info XBoard"
1261
1262 #: xboard.c:787
1263 msgid "Man XBoard   F1"
1264 msgstr "Man XBoard    F1"
1265
1266 #: xboard.c:789 xboard.c:6684
1267 msgid "About XBoard"
1268 msgstr "Om Xboard"
1269
1270 #: xboard.c:794
1271 msgid "File"
1272 msgstr "Fil"
1273
1274 #: xboard.c:795
1275 msgid "Edit"
1276 msgstr "Redigér"
1277
1278 #: xboard.c:796
1279 msgid "View"
1280 msgstr "Vis"
1281
1282 #: xboard.c:797
1283 msgid "Mode"
1284 msgstr "Tilstand"
1285
1286 #: xboard.c:798
1287 msgid "Action"
1288 msgstr "Handlinger"
1289
1290 #: xboard.c:799
1291 msgid "Engine"
1292 msgstr "Skakprogram"
1293
1294 #: xboard.c:800
1295 msgid "Options"
1296 msgstr "Indstillinger"
1297
1298 #: xboard.c:801
1299 msgid "Help"
1300 msgstr "Hjælp"
1301
1302 #: xboard.c:817 xboard.c:7394
1303 msgid "White"
1304 msgstr "Hvid"
1305
1306 #: xboard.c:817 xboard.c:821 xboard.c:840
1307 msgid "Pawn"
1308 msgstr "Bonde"
1309
1310 #: xboard.c:817 xboard.c:821 xboard.c:840 xboard.c:5232
1311 msgid "Knight"
1312 msgstr "Springer"
1313
1314 #: xboard.c:817 xboard.c:821 xboard.c:840 xboard.c:5231
1315 msgid "Bishop"
1316 msgstr "Løber"
1317
1318 #: xboard.c:817 xboard.c:821 xboard.c:840 xboard.c:5230
1319 msgid "Rook"
1320 msgstr "Tårn"
1321
1322 #: xboard.c:818 xboard.c:822 xboard.c:840 xboard.c:5229
1323 msgid "Queen"
1324 msgstr "Dronning"
1325
1326 #: xboard.c:818 xboard.c:822 xboard.c:5237
1327 msgid "King"
1328 msgstr "Konge"
1329
1330 #: xboard.c:818 xboard.c:822
1331 msgid "Elephant"
1332 msgstr ""
1333
1334 #: xboard.c:818 xboard.c:822
1335 msgid "Cannon"
1336 msgstr ""
1337
1338 #: xboard.c:819 xboard.c:823 xboard.c:5242
1339 msgid "Archbishop"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: xboard.c:819 xboard.c:823 xboard.c:5243
1343 msgid "Chancellor"
1344 msgstr ""
1345
1346 #: xboard.c:819 xboard.c:823 xboard.c:5247
1347 msgid "Promote"
1348 msgstr "Bondeforvandling"
1349
1350 #: xboard.c:819 xboard.c:823
1351 msgid "Demote"
1352 msgstr ""
1353
1354 #: xboard.c:820 xboard.c:824
1355 msgid "Empty square"
1356 msgstr "Tomt felt"
1357
1358 #: xboard.c:820 xboard.c:824
1359 msgid "Clear board"
1360 msgstr "Ryd bræt"
1361
1362 #: xboard.c:821 xboard.c:7408
1363 msgid "Black"
1364 msgstr "Sort"
1365
1366 #: xboard.c:1213
1367 #, c-format
1368 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
1369 msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
1370
1371 #: xboard.c:1234
1372 #, c-format
1373 msgid "Available `%s' sizes:\n"
1374 msgstr "Tilgængelige '%s'-størrelser:\n"
1375
1376 #: xboard.c:1267
1377 #, c-format
1378 msgid "Error: No `%s' files!\n"
1379 msgstr "Fejl: Ingen '%s'-filer!\n"
1380
1381 #: xboard.c:1280
1382 #, c-format
1383 msgid ""
1384 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
1385 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
1386 "   Please report this error to %s.\n"
1387 "   Include system type & operating system in message.\n"
1388 msgstr ""
1389 "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
1390 "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
1391 "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
1392 "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
1393
1394 #: xboard.c:1339
1395 #, c-format
1396 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
1397 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
1398
1399 #: xboard.c:1347
1400 #, c-format
1401 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
1402 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i '%s'\n"
1403
1404 #: xboard.c:1735 xboard.c:2497
1405 #, c-format
1406 msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1407 msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1408
1409 #: xboard.c:1853
1410 #, c-format
1411 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
1412 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
1413
1414 #: xboard.c:2029
1415 #, c-format
1416 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
1417 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
1418
1419 #: xboard.c:2038
1420 #, c-format
1421 msgid "Failed to open file '%s'\n"
1422 msgstr "Åbning af fil '%s' mislykkedes\n"
1423
1424 #: xboard.c:2053
1425 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
1426 msgstr ""
1427 "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne "
1428 "størrelse"
1429
1430 #: xboard.c:2076
1431 #, c-format
1432 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
1433 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
1434
1435 #: xboard.c:2113
1436 #, c-format
1437 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
1438 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
1439
1440 #: xboard.c:2138
1441 #, c-format
1442 msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
1443 msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
1444
1445 #: xboard.c:2143
1446 #, c-format
1447 msgid ""
1448 "XBoard square size (hint): %d\n"
1449 "%s fulldir:%s:\n"
1450 msgstr ""
1451 "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
1452 "%s-fuldt katalog: %s:\n"
1453
1454 #: xboard.c:2149
1455 #, c-format
1456 msgid "Closest %s size: %d\n"
1457 msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
1458
1459 #: xboard.c:2227
1460 #, c-format
1461 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
1462 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
1463
1464 #: xboard.c:2243
1465 #, c-format
1466 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
1467 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
1468
1469 #: xboard.c:2462 xboard.c:2472
1470 #, c-format
1471 msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1472 msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1473
1474 #: xboard.c:3222
1475 #, c-format
1476 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
1477 msgstr "Kan ikke lave skrifttypegruppe for %s.\n"
1478
1479 #: xboard.c:3245
1480 #, c-format
1481 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
1482 msgstr "%s: Ingen skrifttyper matcher mønstret %s\n"
1483
1484 #: xboard.c:3287
1485 #, c-format
1486 msgid ""
1487 "resolved %s at pixel size %d\n"
1488 "  to %s\n"
1489 msgstr ""
1490 "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
1491 " til %s\n"
1492
1493 #: xboard.c:3438
1494 #, c-format
1495 msgid "%s: error loading XIM!\n"
1496 msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
1497
1498 #: xboard.c:3536
1499 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
1500 msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1501
1502 #: xboard.c:3540
1503 #, c-format
1504 msgid ""
1505 "\n"
1506 "Loading XIMs...\n"
1507 msgstr ""
1508 "\n"
1509 "Indlæser XIM'er ...\n"
1510
1511 #: xboard.c:3555 xboard.c:3578 xboard.c:3585 xboard.c:3701 xboard.c:3738
1512 #: xboard.c:3749
1513 #, c-format
1514 msgid "(File:%s:) "
1515 msgstr "(Fil:%s:) "
1516
1517 #: xboard.c:3573 xboard.c:3731
1518 #, c-format
1519 msgid "light square "
1520 msgstr "lyst felt "
1521
1522 #: xboard.c:3581 xboard.c:3745
1523 #, c-format
1524 msgid "dark square "
1525 msgstr "mørkt felt "
1526
1527 #: xboard.c:3592 xboard.c:3758
1528 #, c-format
1529 msgid "Done.\n"
1530 msgstr "Udført.\n"
1531
1532 #: xboard.c:3656
1533 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
1534 msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1535
1536 #: xboard.c:3666
1537 #, c-format
1538 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
1539 msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
1540
1541 #: xboard.c:3676
1542 #, c-format
1543 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
1544 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
1545
1546 #: xboard.c:3689
1547 #, c-format
1548 msgid ""
1549 "\n"
1550 "Loading XPMs...\n"
1551 msgstr ""
1552 "\n"
1553 "Indlæser XPM'er ...\n"
1554
1555 #: xboard.c:3712
1556 #, c-format
1557 msgid "(Replace by File:%s:) "
1558 msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
1559
1560 #: xboard.c:3719 xboard.c:3742 xboard.c:3753
1561 #, c-format
1562 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
1563 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
1564
1565 #: xboard.c:3841
1566 #, c-format
1567 msgid "Can't open bitmap file %s"
1568 msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
1569
1570 #: xboard.c:3844
1571 #, c-format
1572 msgid "Invalid bitmap in file %s"
1573 msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
1574
1575 #: xboard.c:3847
1576 #, c-format
1577 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
1578 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
1579
1580 #: xboard.c:3851
1581 #, c-format
1582 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
1583 msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
1584
1585 #: xboard.c:3855
1586 #, c-format
1587 msgid "%s: %s...using built-in\n"
1588 msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
1589
1590 #: xboard.c:3859
1591 #, c-format
1592 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
1593 msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
1594
1595 #: xboard.c:3927
1596 msgid "----"
1597 msgstr ""
1598
1599 #: xboard.c:4100
1600 msgid "Drop"
1601 msgstr "Placér"
1602
1603 #: xboard.c:5112
1604 msgid "could not open: "
1605 msgstr "kunne ikke åbne:"
1606
1607 #: xboard.c:5138 xboard.c:5250 xboard.c:6949 xboard.c:6989 xgamelist.c:749
1608 #: xgamelist.c:857 xoptions.c:999 xoptions.c:1342
1609 msgid "cancel"
1610 msgstr "annullér"
1611
1612 #: xboard.c:5172 xboard.c:6808 xboard.c:6822
1613 msgid "Error"
1614 msgstr "Fejl"
1615
1616 #: xboard.c:5172
1617 msgid "Can't open file"
1618 msgstr "Kan ikke åbne fil"
1619
1620 #: xboard.c:5177
1621 msgid "Failed to open file"
1622 msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
1623
1624 #: xboard.c:5208
1625 msgid "Promotion"
1626 msgstr "Bondeforvandling"
1627
1628 #: xboard.c:5217
1629 msgid "Promote to what?"
1630 msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
1631
1632 #: xboard.c:5224
1633 msgid "Warlord"
1634 msgstr ""
1635
1636 #: xboard.c:5225
1637 msgid "General"
1638 msgstr ""
1639
1640 #: xboard.c:5226
1641 msgid "Lieutenant"
1642 msgstr ""
1643
1644 #: xboard.c:5227
1645 msgid "Captain"
1646 msgstr ""
1647
1648 #: xboard.c:5248
1649 msgid "Defer"
1650 msgstr ""
1651
1652 #: xboard.c:5353
1653 msgid "ok"
1654 msgstr "o.k."
1655
1656 #: xboard.c:5546
1657 msgid "Load game file name?"
1658 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
1659
1660 #: xboard.c:5591
1661 msgid "Load position file name?"
1662 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
1663
1664 #: xboard.c:5597
1665 msgid "Save game file name?"
1666 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
1667
1668 #: xboard.c:5606
1669 msgid "Save position file name?"
1670 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
1671
1672 #: xboard.c:5845
1673 msgid "Can't open temp file"
1674 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
1675
1676 #: xboard.c:5917
1677 #, c-format
1678 msgid "You are not observing a game"
1679 msgstr "Du observerer ikke et parti"
1680
1681 #: xboard.c:5922
1682 #, c-format
1683 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
1684 msgstr "Fandt uventet aktivt skakprogram til ICS-analyse\n"
1685
1686 #: xboard.c:5936
1687 #, c-format
1688 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
1689 msgstr "Starter skakprogram til ICS-analyse ...\n"
1690
1691 #: xboard.c:6668
1692 msgid " (with Zippy code)"
1693 msgstr " (med Zippy-kode)"
1694
1695 #: xboard.c:6673
1696 #, fuzzy, c-format
1697 msgid ""
1698 "%s%s\n"
1699 "\n"
1700 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
1701 "Enhancements Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
1702 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
1703 "\n"
1704 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
1705 "information.\n"
1706 "\n"
1707 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
1708 "Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/"
1709 "whats_new.html\n"
1710 "\n"
1711 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
1712 "\n"
1713 msgstr ""
1714 "%s%s\n"
1715 "\n"
1716 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
1717 "Ændringer Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
1718 "Ændringer Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
1719 "\n"
1720 "%s er frit programmel og er uden nogen form for garanti; se filen COPYING "
1721 "for mere information."
1722
1723 #: xboard.c:6844
1724 msgid "Fatal Error"
1725 msgstr "Fatal fejl"
1726
1727 #: xboard.c:6844
1728 msgid "Exiting"
1729 msgstr "Afslutter"
1730
1731 #: xboard.c:6854
1732 msgid "Information"
1733 msgstr "Meddelelse"
1734
1735 #: xboard.c:6861
1736 msgid "Note"
1737 msgstr "Notits"
1738
1739 #: xboard.c:6906
1740 #, c-format
1741 msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
1742 msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
1743
1744 #: xboard.c:6937
1745 msgid "Error writing to chess program"
1746 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
1747
1748 #: xboard.c:6987
1749 msgid "enter"
1750 msgstr "udfør"
1751
1752 #: xboard.c:7188
1753 #, c-format
1754 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
1755 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
1756
1757 #: xboard.c:7562
1758 msgid "Socket support is not configured in"
1759 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
1760
1761 #: xboard.c:7651
1762 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
1763 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
1764
1765 #: xengineoutput.c:146
1766 #, c-format
1767 msgid "Error %d loading icon image\n"
1768 msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
1769
1770 # NPS = Nodes pr. second
1771 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
1772 #: xengineoutput.c:356
1773 msgid "NPS"
1774 msgstr "SPS"
1775
1776 #: xengineoutput.c:534
1777 msgid "Engine output"
1778 msgstr "Output fra skakprogram"
1779
1780 #: xengineoutput.c:534
1781 msgid "This feature is experimental"
1782 msgstr "Denne funktion er eksperimental"
1783
1784 #: xevalgraph.c:95
1785 msgid "Evaluation graph"
1786 msgstr "Evalueringsgraf"
1787
1788 #: xgamelist.c:114
1789 msgid "no games matched your request"
1790 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
1791
1792 #: xgamelist.c:190 xgamelist.c:416
1793 msgid "thresholds"
1794 msgstr "grænseværdier"
1795
1796 #: xgamelist.c:201 xgamelist.c:443 xgamelist.c:450
1797 msgid "find position"
1798 msgstr "find stilling"
1799
1800 #: xgamelist.c:212 xgamelist.c:428
1801 msgid "next"
1802 msgstr "næste"
1803
1804 #: xgamelist.c:225 xgamelist.c:412
1805 msgid "close"
1806 msgstr "luk"
1807
1808 #: xgamelist.c:237
1809 msgid "Filter:"
1810 msgstr "Filter:"
1811
1812 #: xgamelist.c:255
1813 msgid "filtertext"
1814 msgstr "filtertekst"
1815
1816 #: xgamelist.c:268 xgamelist.c:442
1817 msgid "apply"
1818 msgstr "anvend"
1819
1820 #: xgamelist.c:357
1821 #, c-format
1822 msgid "Scanning through games (%d)"
1823 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
1824
1825 #: xgamelist.c:381
1826 msgid "previous page"
1827 msgstr "forrige side"
1828
1829 #: xgamelist.c:384
1830 msgid "next page"
1831 msgstr "næste side"
1832
1833 #: xgamelist.c:392
1834 #, c-format
1835 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
1836 msgstr "%s - %d/%d partier (%d-%d-%d)"
1837
1838 #: xgamelist.c:422
1839 msgid "load"
1840 msgstr "indlæs"
1841
1842 #: xgamelist.c:425
1843 msgid "No game selected"
1844 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
1845
1846 #: xgamelist.c:431
1847 msgid "Can't go forward any further"
1848 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
1849
1850 #: xgamelist.c:435
1851 msgid "prev"
1852 msgstr "forrige"
1853
1854 #: xgamelist.c:529
1855 msgid "There is no game list"
1856 msgstr "Der er ingen partiliste"
1857
1858 #: xgamelist.c:659
1859 msgid "Game list not loaded or empty"
1860 msgstr "Partiliste ikke indlæst eller tom"
1861
1862 #: xgamelist.c:757
1863 msgid "No tag selected"
1864 msgstr "Ingen overskrift valgt"
1865
1866 #: xgamelist.c:761 xgamelist.c:846
1867 msgid "down"
1868 msgstr "ned"
1869
1870 #: xgamelist.c:766 xgamelist.c:835
1871 msgid "up"
1872 msgstr "op"
1873
1874 #: xgamelist.c:771 xgamelist.c:824
1875 msgid "factory"
1876 msgstr "standard"
1877
1878 #: xgamelist.c:797
1879 msgid "Game-list options"
1880 msgstr "Indstillinger for partiliste"
1881
1882 #: xhistory.c:153
1883 msgid "Move list"
1884 msgstr "Trækliste"
1885
1886 #: xoptions.c:172 xoptions.c:1138
1887 msgid "browse"
1888 msgstr "gennemse"
1889
1890 #: xoptions.c:314
1891 msgid "First Engine"
1892 msgstr "Første skakprogram"
1893
1894 #: xoptions.c:314
1895 msgid "Second Engine"
1896 msgstr "Andet skakprogram"
1897
1898 #: xoptions.c:380
1899 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
1900 msgstr "Du skal angive en eksisterende turneringsfil til at kopiere"
1901
1902 #: xoptions.c:384
1903 msgid "Tournament file:"
1904 msgstr "Turneringsfil:"
1905
1906 #: xoptions.c:385
1907 msgid "Sync after round    (for concurrent playing of a single"
1908 msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
1909
1910 #: xoptions.c:386
1911 msgid "Sync after cycle      tourney with multiple XBoards)"
1912 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
1913
1914 #: xoptions.c:387
1915 msgid "Tourney participants:"
1916 msgstr "Turneringsdeltagere:"
1917
1918 #: xoptions.c:389
1919 msgid "Select Engine:"
1920 msgstr "Vælg skakprogram:"
1921
1922 #: xoptions.c:390
1923 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
1924 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = en imod resten):"
1925
1926 #: xoptions.c:391
1927 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
1928 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
1929
1930 #: xoptions.c:392
1931 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
1932 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
1933
1934 #: xoptions.c:393
1935 msgid "Pause between Match Games (msec):"
1936 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
1937
1938 #: xoptions.c:394
1939 msgid "Save Tourney Games on:"
1940 msgstr "Gem turneringspartier i:"
1941
1942 #: xoptions.c:395
1943 msgid "Game File with Opening Lines:"
1944 msgstr "Partifil med åbninger:"
1945
1946 #: xoptions.c:396
1947 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1948 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1949
1950 #: xoptions.c:397
1951 msgid "File with Start Positions:"
1952 msgstr "Fil med startstillinger:"
1953
1954 #: xoptions.c:398
1955 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1956 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1957
1958 #: xoptions.c:399
1959 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
1960 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
1961
1962 #: xoptions.c:400
1963 msgid "Disable own engine books by default"
1964 msgstr "Deaktivér skakprogrammets egen åbningsbog som standard"
1965
1966 #: xoptions.c:401
1967 msgid "Replace Engine"
1968 msgstr "Udskift skakprogram"
1969
1970 #: xoptions.c:402
1971 msgid "Upgrade Engine"
1972 msgstr "Opgradér skakprogram"
1973
1974 #: xoptions.c:403
1975 msgid "Clone Tourney"
1976 msgstr "Kopiér turnering"
1977
1978 #: xoptions.c:417
1979 msgid "Absolute Analysis Scores"
1980 msgstr "Absolutte analysescorer"
1981
1982 #: xoptions.c:418
1983 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
1984 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
1985
1986 #: xoptions.c:420
1987 msgid "Animate Moving"
1988 msgstr "Animeret flytning"
1989
1990 #: xoptions.c:421
1991 msgid "Auto Flag"
1992 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
1993
1994 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
1995 #: xoptions.c:424
1996 msgid "Drop Menu"
1997 msgstr "Placér brik-menu"
1998
1999 #: xoptions.c:425
2000 msgid "Hide Thinking from Human"
2001 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
2002
2003 #: xoptions.c:427
2004 msgid "Highlight with Arrow"
2005 msgstr "Fremhæv med pil"
2006
2007 #: xoptions.c:430
2008 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
2009 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
2010
2011 # ... mens modstanderen er i trækket
2012 #: xoptions.c:431 xoptions.c:541
2013 msgid "Ponder Next Move"
2014 msgstr "Spekulér på næste træk"
2015
2016 #: xoptions.c:432
2017 msgid "Popup Exit Messages"
2018 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
2019
2020 #: xoptions.c:434
2021 msgid "Scores in Move List"
2022 msgstr "Scorer i trækliste"
2023
2024 #: xoptions.c:435
2025 msgid "Show Coordinates"
2026 msgstr "Vis koordinater"
2027
2028 #: xoptions.c:436
2029 msgid "Show Target Squares"
2030 msgstr "Vis målfelter"
2031
2032 #: xoptions.c:437
2033 msgid "Sticky Windows"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: xoptions.c:438
2037 msgid "Test Legality"
2038 msgstr "Test lovlighed"
2039
2040 #: xoptions.c:439
2041 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
2042 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
2043
2044 #: xoptions.c:440
2045 msgid "Flash Rate (high = fast):"
2046 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
2047
2048 #: xoptions.c:441
2049 msgid "Animation Speed (high = slow):"
2050 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
2051
2052 #: xoptions.c:442
2053 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
2054 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
2055
2056 #: xoptions.c:459
2057 #, c-format
2058 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
2059 msgstr "Advarsel: det andet skakprogram (%s) understøtter ikke dette!"
2060
2061 #: xoptions.c:480
2062 msgid "normal"
2063 msgstr "normal"
2064
2065 #: xoptions.c:481
2066 msgid "fairy"
2067 msgstr ""
2068
2069 #: xoptions.c:482
2070 msgid "FRC"
2071 msgstr "skak960"
2072
2073 #: xoptions.c:483
2074 msgid "Seirawan"
2075 msgstr ""
2076
2077 #: xoptions.c:484
2078 msgid "wild castle"
2079 msgstr ""
2080
2081 #: xoptions.c:485
2082 msgid "Superchess"
2083 msgstr ""
2084
2085 #: xoptions.c:486
2086 msgid "no castle"
2087 msgstr ""
2088
2089 #: xoptions.c:487
2090 msgid "crazyhouse"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: xoptions.c:488
2094 msgid "knightmate"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: xoptions.c:489
2098 msgid "bughouse"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: xoptions.c:490
2102 msgid "berolina"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: xoptions.c:491
2106 msgid "shogi (9x9)"
2107 msgstr ""
2108
2109 #: xoptions.c:492
2110 msgid "cylinder"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: xoptions.c:493
2114 msgid "xiangqi (9x10)"
2115 msgstr ""
2116
2117 #: xoptions.c:494
2118 msgid "shatranj"
2119 msgstr ""
2120
2121 #: xoptions.c:495
2122 msgid "courier (12x8)"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: xoptions.c:496
2126 msgid "makruk"
2127 msgstr ""
2128
2129 #: xoptions.c:497
2130 msgid "Great Shatranj (10x8)"
2131 msgstr ""
2132
2133 #: xoptions.c:498
2134 msgid "atomic"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: xoptions.c:499
2138 msgid "falcon (10x8)"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: xoptions.c:500
2142 msgid "two kings"
2143 msgstr ""
2144
2145 #: xoptions.c:501
2146 msgid "Capablanca (10x8)"
2147 msgstr ""
2148
2149 #: xoptions.c:502
2150 msgid "3-checks"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: xoptions.c:503
2154 msgid "Gothic (10x8)"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: xoptions.c:504
2158 msgid "suicide"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: xoptions.c:505
2162 msgid "janus (10x8)"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: xoptions.c:506
2166 msgid "give-away"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: xoptions.c:507
2170 msgid "CRC (10x8)"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: xoptions.c:508
2174 msgid "losers"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: xoptions.c:509
2178 msgid "grand (10x10)"
2179 msgstr ""
2180
2181 #: xoptions.c:510
2182 msgid "Spartan"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: xoptions.c:511
2186 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
2187 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
2188
2189 #: xoptions.c:512
2190 msgid "Number of Board Ranks:"
2191 msgstr "Antal brætrækker:"
2192
2193 #: xoptions.c:513
2194 msgid "Number of Board Files:"
2195 msgstr "Antal brætlinjer:"
2196
2197 #: xoptions.c:514
2198 msgid "Holdings Size:"
2199 msgstr "Depotstørrelse:"
2200
2201 #: xoptions.c:516
2202 msgid ""
2203 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
2204 "pieces only have built-in bitmaps\n"
2205 "for -boardSize middling, bulky and\n"
2206 "petite, and substitute king or amazon\n"
2207 "for missing bitmaps. (See manual.)"
2208 msgstr ""
2209 "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
2210 "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
2211 "for -boardSize middling, bulky og\n"
2212 "petite, og bruger konge eller amazone\n"
2213 "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
2214
2215 #: xoptions.c:542
2216 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
2217 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. skakprogram:"
2218
2219 #: xoptions.c:543
2220 msgid "Polygot Directory:"
2221 msgstr "Polyglot-katalog:"
2222
2223 #: xoptions.c:544
2224 msgid "Hash-Table Size (MB):"
2225 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
2226
2227 #: xoptions.c:545
2228 msgid "Nalimov EGTB Path:"
2229 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
2230
2231 #: xoptions.c:546
2232 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
2233 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
2234
2235 #: xoptions.c:547
2236 msgid "Use GUI Book"
2237 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
2238
2239 #: xoptions.c:548
2240 msgid "Opening-Book Filename:"
2241 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
2242
2243 #: xoptions.c:549
2244 msgid "Book Depth (moves):"
2245 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
2246
2247 #: xoptions.c:550
2248 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
2249 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
2250
2251 #: xoptions.c:551
2252 msgid "Engine #1 Has Own Book"
2253 msgstr "Skakprogram nr. 1 har egen åbningsbog"
2254
2255 #: xoptions.c:552
2256 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
2257 msgstr "Skakprogram nr. 2 har egen åbningsbog"
2258
2259 #: xoptions.c:557
2260 msgid "Detect all Mates"
2261 msgstr "Find alle matter"
2262
2263 #: xoptions.c:558
2264 msgid "Verify Engine Result Claims"
2265 msgstr "Efterprøv resultatangivelser fra skakprogrammer"
2266
2267 #: xoptions.c:559
2268 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
2269 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
2270
2271 #: xoptions.c:560
2272 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
2273 msgstr "Døm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
2274
2275 #: xoptions.c:561
2276 msgid "N-Move Rule:"
2277 msgstr "N-træksregel:"
2278
2279 #: xoptions.c:562
2280 msgid "N-fold Repeats:"
2281 msgstr "N-gange gentagelser:"
2282
2283 #: xoptions.c:563
2284 msgid "Draw after N Moves Total:"
2285 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
2286
2287 #: xoptions.c:564
2288 msgid "Win / Loss Threshold:"
2289 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
2290
2291 #: xoptions.c:565
2292 msgid "Negate Score of Engine #1"
2293 msgstr "Negér skakprogram nr. 1's score"
2294
2295 #: xoptions.c:566
2296 msgid "Negate Score of Engine #2"
2297 msgstr "Negér skakprogram nr. 2's score"
2298
2299 #: xoptions.c:578
2300 msgid "Auto-Kibitz"
2301 msgstr "Send kommentarer fra skakprogram"
2302
2303 #: xoptions.c:579
2304 msgid "Auto-Comment"
2305 msgstr "Gem kommentarer til træk"
2306
2307 #: xoptions.c:580
2308 msgid "Auto-Observe"
2309 msgstr "Observér automatisk"
2310
2311 #: xoptions.c:581
2312 msgid "Auto-Raise Board"
2313 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
2314
2315 #: xoptions.c:582
2316 msgid "Background Observe while Playing"
2317 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
2318
2319 #: xoptions.c:583
2320 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
2321 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
2322
2323 #: xoptions.c:584
2324 msgid "Get Move List"
2325 msgstr "Hent trækliste"
2326
2327 #: xoptions.c:585
2328 msgid "Quiet Play"
2329 msgstr "Stille spil"
2330
2331 #: xoptions.c:586
2332 msgid "Seek Graph"
2333 msgstr "Søgegraf"
2334
2335 #: xoptions.c:587
2336 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
2337 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
2338
2339 #: xoptions.c:588
2340 msgid "Premove"
2341 msgstr "Forhåndstræk"
2342
2343 #: xoptions.c:589
2344 msgid "Premove for White"
2345 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
2346
2347 #: xoptions.c:590
2348 msgid "First White Move:"
2349 msgstr "Hvids første træk:"
2350
2351 #: xoptions.c:591
2352 msgid "Premove for Black"
2353 msgstr "Forhåndstræk for sort"
2354
2355 #: xoptions.c:592
2356 msgid "First Black Move:"
2357 msgstr "Sorts første træk:"
2358
2359 #: xoptions.c:594
2360 msgid "Alarm"
2361 msgstr "Alarm"
2362
2363 #: xoptions.c:595
2364 msgid "Alarm Time (msec):"
2365 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
2366
2367 #: xoptions.c:597
2368 msgid "Colorize Messages"
2369 msgstr "Farv meddelelser"
2370
2371 #: xoptions.c:598
2372 msgid "Shout Text Colors:"
2373 msgstr "Tekstfarver for råb:"
2374
2375 #: xoptions.c:599
2376 msgid "S-Shout Text Colors:"
2377 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
2378
2379 #: xoptions.c:600
2380 msgid "Channel #1 Text Colors:"
2381 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
2382
2383 #: xoptions.c:601
2384 msgid "Other Channel Text Colors:"
2385 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
2386
2387 #: xoptions.c:602
2388 msgid "Kibitz Text Colors:"
2389 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
2390
2391 #: xoptions.c:603
2392 msgid "Tell Text Colors:"
2393 msgstr "Tekstfarver for tale:"
2394
2395 #: xoptions.c:604
2396 msgid "Challenge Text Colors:"
2397 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
2398
2399 #: xoptions.c:605
2400 msgid "Request Text Colors:"
2401 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
2402
2403 #: xoptions.c:606
2404 msgid "Seek Text Colors:"
2405 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
2406
2407 #: xoptions.c:610
2408 msgid "Exact position match"
2409 msgstr "Eksakt stilling"
2410
2411 #: xoptions.c:610
2412 msgid "Shown position is subset"
2413 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
2414
2415 #: xoptions.c:610
2416 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
2417 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
2418
2419 #: xoptions.c:611
2420 msgid "Same material"
2421 msgstr "Samme materiale"
2422
2423 #: xoptions.c:611
2424 msgid "Material range (top board half optional)"
2425 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
2426
2427 #: xoptions.c:611
2428 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
2429 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
2430
2431 #: xoptions.c:623
2432 msgid "Auto-Display Tags"
2433 msgstr "Automatisk visning af partidata"
2434
2435 #: xoptions.c:624
2436 msgid "Auto-Display Comment"
2437 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
2438
2439 #: xoptions.c:625
2440 msgid ""
2441 "Auto-Play speed of loaded games\n"
2442 "(0 = instant, -1 = off):"
2443 msgstr ""
2444 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
2445 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
2446
2447 #: xoptions.c:626
2448 msgid "Seconds per Move:"
2449 msgstr "Sekunder pr. træk:"
2450
2451 # Ingen grund til ikke at bruge stort begyndelsesbogstav her.
2452 #: xoptions.c:627
2453 msgid ""
2454 "\n"
2455 "options to use in game-viewer mode:"
2456 msgstr ""
2457 "\n"
2458 "Indstillinger til brug ved gennemkigning af partier:"
2459
2460 #: xoptions.c:629
2461 msgid ""
2462 "\n"
2463 "Thresholds for position filtering in game list:"
2464 msgstr ""
2465 "\n"
2466 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
2467
2468 #: xoptions.c:630
2469 msgid "Elo of strongest player at least:"
2470 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
2471
2472 #: xoptions.c:631
2473 msgid "Elo of weakest player at least:"
2474 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
2475
2476 #: xoptions.c:632
2477 msgid "No games before year:"
2478 msgstr "Ingen partier før år:"
2479
2480 #: xoptions.c:633
2481 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
2482 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
2483
2484 #: xoptions.c:634
2485 msgid "Seach mode:"
2486 msgstr "Søgemetode:"
2487
2488 #: xoptions.c:635
2489 msgid "Also match reversed colors"
2490 msgstr "Match også omvendte farver"
2491
2492 #: xoptions.c:636
2493 msgid "Also match left-right flipped position"
2494 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
2495
2496 #: xoptions.c:641
2497 msgid "Auto-Save Games"
2498 msgstr "Gem partier automatisk"
2499
2500 #: xoptions.c:642
2501 msgid "Save Games on File:"
2502 msgstr "Gem partier i filen:"
2503
2504 #: xoptions.c:643
2505 msgid "Save Final Positions on File:"
2506 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
2507
2508 #: xoptions.c:644
2509 msgid "PGN Event Header:"
2510 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
2511
2512 #: xoptions.c:645
2513 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
2514 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
2515
2516 #: xoptions.c:646
2517 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
2518 msgstr "Brug partinumre i PGN-fil for turnering"
2519
2520 #: xoptions.c:647
2521 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
2522 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
2523
2524 #: xoptions.c:648
2525 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
2526 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info i PGN      "
2527
2528 #: xoptions.c:653
2529 msgid "No Sound"
2530 msgstr "Ingen lyd"
2531
2532 #: xoptions.c:654
2533 msgid "Default Beep"
2534 msgstr "Standard bip"
2535
2536 #: xoptions.c:655
2537 msgid "Above WAV File"
2538 msgstr "WAV-filen ovenfor"
2539
2540 #: xoptions.c:656
2541 msgid "Car Horn"
2542 msgstr "Bilhorn"
2543
2544 #: xoptions.c:657
2545 msgid "Cymbal"
2546 msgstr "Bækken"
2547
2548 #: xoptions.c:658
2549 msgid "Ding"
2550 msgstr "Ding"
2551
2552 #: xoptions.c:659
2553 msgid "Gong"
2554 msgstr "Gongon"
2555
2556 #: xoptions.c:660
2557 msgid "Laser"
2558 msgstr "Laser"
2559
2560 #: xoptions.c:661
2561 msgid "Penalty"
2562 msgstr "Straffe"
2563
2564 #: xoptions.c:662
2565 msgid "Phone"
2566 msgstr "Telefon"
2567
2568 #: xoptions.c:663
2569 msgid "Pop"
2570 msgstr "Plop"
2571
2572 #: xoptions.c:664
2573 msgid "Slap"
2574 msgstr "Slag"
2575
2576 #: xoptions.c:665
2577 msgid "Wood Thunk"
2578 msgstr "Dunk"
2579
2580 #: xoptions.c:667
2581 msgid "User File"
2582 msgstr "Brugerfil"
2583
2584 #: xoptions.c:696
2585 msgid "Sound Program:"
2586 msgstr "Lydprogram:"
2587
2588 #: xoptions.c:697
2589 msgid "Sounds Directory:"
2590 msgstr "Lydkatalog:"
2591
2592 #: xoptions.c:698
2593 msgid "User WAV File:"
2594 msgstr "Bruger WAV-fil:"
2595
2596 #: xoptions.c:699
2597 msgid "Try-Out Sound:"
2598 msgstr "Afprøv lyd:"
2599
2600 #: xoptions.c:700
2601 msgid "Play"
2602 msgstr "Afspil"
2603
2604 #: xoptions.c:701
2605 msgid "Move:"
2606 msgstr "Træk:"
2607
2608 #: xoptions.c:702
2609 msgid "Win:"
2610 msgstr "Gevinst:"
2611
2612 #: xoptions.c:703
2613 msgid "Lose:"
2614 msgstr "Tab:"
2615
2616 #: xoptions.c:704
2617 msgid "Draw:"
2618 msgstr "Remis:"
2619
2620 #: xoptions.c:705
2621 msgid "Unfinished:"
2622 msgstr "Uafsluttet:"
2623
2624 #: xoptions.c:706
2625 msgid "Alarm:"
2626 msgstr "Alarm:"
2627
2628 #: xoptions.c:707
2629 msgid "Shout:"
2630 msgstr "Råb:"
2631
2632 #: xoptions.c:708
2633 msgid "S-Shout:"
2634 msgstr "S-råb:"
2635
2636 #: xoptions.c:709
2637 msgid "Channel:"
2638 msgstr "Kanal:"
2639
2640 #: xoptions.c:710
2641 msgid "Channel 1:"
2642 msgstr "Kanal 1:"
2643
2644 #: xoptions.c:711
2645 msgid "Tell:"
2646 msgstr "Tale:"
2647
2648 #: xoptions.c:712
2649 msgid "Kibitz:"
2650 msgstr "Kommentar:"
2651
2652 #: xoptions.c:713
2653 msgid "Challenge:"
2654 msgstr "Udfodring:"
2655
2656 #: xoptions.c:714
2657 msgid "Request:"
2658 msgstr "Forespøgsel:"
2659
2660 #: xoptions.c:715
2661 msgid "Seek:"
2662 msgstr "Søgning:"
2663
2664 #: xoptions.c:802
2665 msgid "White Piece Color:"
2666 msgstr "Farve for hvide brikker:"
2667
2668 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
2669 #: xoptions.c:805 xoptions.c:814 xoptions.c:820 xoptions.c:826 xoptions.c:832
2670 #: xoptions.c:838
2671 msgid "R"
2672 msgstr "R"
2673
2674 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
2675 #: xoptions.c:807 xoptions.c:815 xoptions.c:821 xoptions.c:827 xoptions.c:833
2676 #: xoptions.c:839
2677 msgid "G"
2678 msgstr "G"
2679
2680 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
2681 #: xoptions.c:809 xoptions.c:816 xoptions.c:822 xoptions.c:828 xoptions.c:834
2682 #: xoptions.c:840
2683 msgid "B"
2684 msgstr "B"
2685
2686 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
2687 #: xoptions.c:811 xoptions.c:817 xoptions.c:823 xoptions.c:829 xoptions.c:835
2688 #: xoptions.c:841
2689 msgid "D"
2690 msgstr "M"
2691
2692 #: xoptions.c:812
2693 msgid "Black Piece Color:"
2694 msgstr "Farve for sorte brikker:"
2695
2696 #: xoptions.c:818
2697 msgid "Light Square Color:"
2698 msgstr "Farve for lyse felter:"
2699
2700 #: xoptions.c:824
2701 msgid "Dark Square Color:"
2702 msgstr "Farve for mørke felter:"
2703
2704 #: xoptions.c:830
2705 msgid "Highlight Color:"
2706 msgstr "Farve til fremhævelse:"
2707
2708 #: xoptions.c:836
2709 msgid "Premove Highlight Color:"
2710 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
2711
2712 #: xoptions.c:842
2713 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
2714 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
2715
2716 #: xoptions.c:844
2717 msgid "Mono Mode"
2718 msgstr "Monokrom-tilstand"
2719
2720 #: xoptions.c:845
2721 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
2722 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
2723
2724 #: xoptions.c:846
2725 msgid "Use Board Textures"
2726 msgstr "Brug brætteksturer"
2727
2728 #: xoptions.c:847
2729 msgid "Light-Squares Texture File:"
2730 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
2731
2732 #: xoptions.c:848
2733 msgid "Dark-Squares Texture File:"
2734 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
2735
2736 #: xoptions.c:849
2737 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
2738 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
2739
2740 #: xoptions.c:850
2741 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
2742 msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
2743
2744 #: xoptions.c:1044
2745 msgid "Engine has no options"
2746 msgstr "Skakprogrammet har ingen tilvalg"
2747
2748 #: xoptions.c:1376
2749 msgid "ICS Options"
2750 msgstr "ICS-indstillinger"
2751
2752 #: xoptions.c:1383
2753 msgid "Load Game Options"
2754 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
2755
2756 #: xoptions.c:1389
2757 msgid "Save Game Options"
2758 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
2759
2760 #: xoptions.c:1397
2761 msgid "Sound Options"
2762 msgstr "Lydindstillinger"
2763
2764 #: xoptions.c:1403
2765 msgid "Board Options"
2766 msgstr "Brætindstillinger"
2767
2768 #: xoptions.c:1409
2769 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
2770 msgstr "Døm ikke-ICS partier"
2771
2772 #: xoptions.c:1417
2773 msgid "Common Engine Settings"
2774 msgstr "Indstillinger for skakprogrammer"
2775
2776 #: xoptions.c:1423
2777 msgid "New Variant"
2778 msgstr "Ny variant"
2779
2780 #: xoptions.c:1430
2781 msgid "General Options"
2782 msgstr "Generelle indstillinger"
2783
2784 #: xoptions.c:1441
2785 msgid "Match Options"
2786 msgstr "Matchindstillinger"
2787
2788 #: xoptions.c:1544
2789 msgid "clear"
2790 msgstr "ryd"
2791
2792 #: xoptions.c:1545 xoptions.c:1602
2793 msgid "save changes"
2794 msgstr "gem ændringer"
2795
2796 #: xoptions.c:1610
2797 msgid "Edit book"
2798 msgstr "Redigér åbningsbog"
2799
2800 #: xoptions.c:1652
2801 msgid "ICS input box"
2802 msgstr "ICS-inputboks"
2803
2804 #: xoptions.c:1677
2805 msgid "Type a move"
2806 msgstr "Tast et træk"
2807
2808 #: xoptions.c:1715
2809 msgid "Engine Settings"
2810 msgstr "Indstillinger for skakprogram"
2811
2812 #: xoptions.c:1740
2813 msgid "Select engine from list:"
2814 msgstr "Vælg skakprogram fra liste:"
2815
2816 #: xoptions.c:1741
2817 msgid "or specify one below:"
2818 msgstr "eller specificér en herunder:"
2819
2820 #: xoptions.c:1742
2821 msgid "Nickname (optional):"
2822 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
2823
2824 #: xoptions.c:1743
2825 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
2826 msgstr "Brug kaldenavnet som spillerbetegnelse i PGN-filer"
2827
2828 #: xoptions.c:1744
2829 msgid "Engine Directory:"
2830 msgstr "Skakprogramkatalog:"
2831
2832 #: xoptions.c:1745
2833 msgid "Engine Command:"
2834 msgstr "Skakprogramkommando:"
2835
2836 #: xoptions.c:1746
2837 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
2838 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra programstien hvis ikke udfyldt)"
2839
2840 #: xoptions.c:1747
2841 msgid "UCI"
2842 msgstr "UCI"
2843
2844 #: xoptions.c:1748
2845 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
2846 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige skakprogramfunktioner)"
2847
2848 #: xoptions.c:1749
2849 msgid "Must not use GUI book"
2850 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
2851
2852 #: xoptions.c:1750
2853 msgid "Add this engine to the list"
2854 msgstr "Tilføj dette skakprogram til listen"
2855
2856 #: xoptions.c:1751
2857 msgid "Force current variant with this engine"
2858 msgstr "Brug aktuel variant med dette skakprogram"
2859
2860 #: xoptions.c:1752
2861 msgid "Load mentioned engine as"
2862 msgstr "Indlæs skakprogrammet som"
2863
2864 #: xoptions.c:1766
2865 msgid "Load engine"
2866 msgstr "Indlæs skakprogram"
2867
2868 #: xoptions.c:1785
2869 msgid "shuffle"
2870 msgstr "bland brikker"
2871
2872 #: xoptions.c:1786
2873 msgid "Start-position number:"
2874 msgstr "Startstillingsnummer:"
2875
2876 #: xoptions.c:1787
2877 msgid "randomize"
2878 msgstr "vælg tilfældigt"
2879
2880 #: xoptions.c:1788
2881 msgid "pick fixed"
2882 msgstr "vælg bestemt"
2883
2884 #: xoptions.c:1805
2885 msgid "New Shuffle Game"
2886 msgstr "Nyt blandet parti"
2887
2888 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2889 #: xoptions.c:1855
2890 msgid "classical"
2891 msgstr "Klassisk"
2892
2893 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2894 #: xoptions.c:1856
2895 msgid "incremental"
2896 msgstr "Tillægstid"
2897
2898 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2899 #: xoptions.c:1857
2900 msgid "fixed max"
2901 msgstr "Maks. pr. træk"
2902
2903 #: xoptions.c:1858
2904 msgid "Moves per session:"
2905 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
2906
2907 #: xoptions.c:1859
2908 msgid "Initial time (min):"
2909 msgstr "Tid fra start (minutter):"
2910
2911 #: xoptions.c:1860
2912 msgid "Increment or max (sec/move):"
2913 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
2914
2915 #: xoptions.c:1861
2916 msgid "Time-Odds factors:"
2917 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
2918
2919 #: xoptions.c:1862
2920 msgid "Engine #1"
2921 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2922
2923 #: xoptions.c:1863
2924 msgid "Engine #2 / Human"
2925 msgstr "Skakprogram nr. 2 / menneske"
2926
2927 #: xoptions.c:1874 xoptions.c:1877 xoptions.c:1882 xoptions.c:1883
2928 msgid "Unused"
2929 msgstr "Ubrugt"
2930
2931 #: xoptions.c:1895
2932 msgid "Time Control"
2933 msgstr "Betænkningstid"
2934
2935 #: args.h:782
2936 #, c-format
2937 msgid "%s in settings file\n"
2938 msgstr ""
2939
2940 #: args.h:792
2941 #, c-format
2942 msgid "Bad integer value %s"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: args.h:883 args.h:1101
2946 #, fuzzy, c-format
2947 msgid "Unrecognized argument %s"
2948 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
2949
2950 #: args.h:912
2951 #, c-format
2952 msgid "No value provided for argument %s"
2953 msgstr ""
2954
2955 #: args.h:972
2956 #, c-format
2957 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
2958 msgstr ""
2959
2960 #: args.h:1056
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "Failed to open indirection file %s"
2963 msgstr "Åbning af fil '%s' mislykkedes\n"
2964
2965 #: args.h:1073
2966 #, fuzzy, c-format
2967 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
2968 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
2969
2970 #~ msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
2971 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
2972
2973 #~ msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
2974 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
2975
2976 #~ msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
2977 #~ msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"