translation: added danish translation
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011.
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20111101\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2011-11-01 18:38-0700\n"
15 "PO-Revision-Date: 2011-12-03 00:55+0100\n"
16 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
17 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
18 "Language: Danish\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
23 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
24
25 #: backend.c:824
26 #, c-format
27 msgid "protocol version %d not supported"
28 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
29
30 #: backend.c:898
31 msgid "You did not specify the engine executable"
32 msgstr "Du angav ikke en kørbar motor"
33
34 #: backend.c:950
35 #, c-format
36 msgid "bad timeControl option %s"
37 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
38
39 #: backend.c:965
40 #, c-format
41 msgid "bad searchTime option %s"
42 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
43
44 #: backend.c:1071
45 #, c-format
46 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
47 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
48
49 #: backend.c:1089
50 #, c-format
51 msgid "Unknown variant name %s"
52 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
53
54 #: backend.c:1332
55 msgid "Starting chess program"
56 msgstr "Starter skakprogram"
57
58 #: backend.c:1355
59 msgid "Bad game file"
60 msgstr "Fejl i partifil"
61
62 #: backend.c:1362
63 msgid "Bad position file"
64 msgstr "Fejl i stillingsfil"
65
66 #: backend.c:1376
67 msgid "Pick new game"
68 msgstr "Vælg nyt spil"
69
70 # cycle = runde?
71 #: backend.c:1441
72 msgid ""
73 "You restarted an already completed tourney\n"
74 "One more cycle will now be added to it\n"
75 "Games commence in 10 sec"
76 msgstr ""
77 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
78 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
79 "Partierne starter om 10 sekunder"
80
81 #: backend.c:1448
82 #, c-format
83 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
84 msgstr "Alle partier i turnering '%s' er allerede færdige eller i gang"
85
86 #: backend.c:1455
87 msgid "Can't have a match with no chess programs"
88 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
89
90 #: backend.c:1489
91 #, c-format
92 msgid "Could not open comm port %s"
93 msgstr "Kunne ikke åbne comm port %s"
94
95 #: backend.c:1492
96 #, c-format
97 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
98 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
99
100 #: backend.c:1548
101 #, c-format
102 msgid "Unknown initialMode %s"
103 msgstr "Ukendt initialMode %s"
104
105 #: backend.c:1574
106 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
107 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
108
109 #: backend.c:1601
110 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
111 msgstr "Analysetilstand kræver en skakmotor"
112
113 #: backend.c:1605
114 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
115 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
116
117 #: backend.c:1616
118 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
119 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver en skakmotor"
120
121 #: backend.c:1621
122 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
123 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
124
125 #: backend.c:1628
126 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
127 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver en skakmotor"
128
129 #: backend.c:1633
130 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
131 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
132
133 #: backend.c:1640
134 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
135 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver en skakmotor"
136
137 #: backend.c:1645
138 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
139 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
140
141 #: backend.c:1656
142 msgid "Training mode requires a game file"
143 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
144
145 #: backend.c:1829 backend.c:1873 backend.c:1898 backend.c:2309
146 msgid "Error writing to ICS"
147 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
148
149 #: backend.c:1833
150 msgid "Error reading from keyboard"
151 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
152
153 #: backend.c:1836
154 msgid "Got end of file from keyboard"
155 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
156
157 #: backend.c:2147
158 #, c-format
159 msgid "Unknown wild type %d"
160 msgstr "Ukendt vild type %d"
161
162 #: backend.c:2158
163 #, c-format
164 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
165 msgstr "genkendte '%s' (%d) som variant %s\n"
166
167 #: backend.c:2223 xboard.c:7299
168 msgid "Error writing to display"
169 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
170
171 #: backend.c:2968
172 #, c-format
173 msgid "your opponent kibitzes: %s"
174 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
175
176 #: backend.c:3488
177 msgid "Error gathering move list: two headers"
178 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
179
180 #: backend.c:3502
181 #, c-format
182 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
183 msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
184
185 #: backend.c:3535
186 msgid "Error gathering move list: nested"
187 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
188
189 #: backend.c:3767
190 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
191 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
192
193 #: backend.c:4104
194 msgid "Connection closed by ICS"
195 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
196
197 #: backend.c:4106
198 msgid "Error reading from ICS"
199 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
200
201 #: backend.c:4157
202 #, c-format
203 msgid "Parsing board: %s\n"
204 msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
205
206 #: backend.c:4181
207 #, c-format
208 msgid ""
209 "Failed to parse board string:\n"
210 "\"%s\""
211 msgstr ""
212 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
213 "\"%s\""
214
215 #: backend.c:4190 backend.c:9427
216 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
217 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
218
219 #: backend.c:4284
220 msgid "Error gathering move list: extra board"
221 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
222
223 #: backend.c:4704 backend.c:4726
224 #, c-format
225 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
226 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
227
228 #: backend.c:4956
229 #, c-format
230 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
231 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
232
233 #: backend.c:5904
234 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
235 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
236
237 #: backend.c:6256
238 msgid "You are playing Black"
239 msgstr "Du spiller sort"
240
241 #: backend.c:6265 backend.c:6292
242 msgid "You are playing White"
243 msgstr "Du spiller hvid"
244
245 #: backend.c:6274 backend.c:6300 backend.c:6419 backend.c:6444 backend.c:6460
246 #: backend.c:13945
247 msgid "It is White's turn"
248 msgstr "Det er hvids tur"
249
250 #: backend.c:6278 backend.c:6304 backend.c:6427 backend.c:6450 backend.c:6481
251 #: backend.c:13937
252 msgid "It is Black's turn"
253 msgstr "Det er sorts tur"
254
255 #: backend.c:6317
256 msgid "Displayed position is not current"
257 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
258
259 #: backend.c:6555
260 msgid "Illegal move"
261 msgstr "Ulovlig træk"
262
263 #: backend.c:6618
264 msgid "End of game"
265 msgstr "Slutningen af partiet"
266
267 #: backend.c:6621
268 msgid "Incorrect move"
269 msgstr "Ukorrekt træk"
270
271 #: backend.c:6914 backend.c:7030
272 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
273 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
274
275 #: backend.c:7252
276 msgid "Swiss tourney finished"
277 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
278
279 #: backend.c:7794
280 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
281 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsmotor"
282
283 #: backend.c:7916
284 #, c-format
285 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
286 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s maskine"
287
288 #: backend.c:8139
289 msgid "Bad FEN received from engine"
290 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra motor"
291
292 #: backend.c:8283 xboard.c:5894 xboard.c:5938
293 #, c-format
294 msgid "%s does not support analysis"
295 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
296
297 #: backend.c:8349
298 #, c-format
299 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
300 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
301
302 #: backend.c:8374
303 #, c-format
304 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
305 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
306
307 #: backend.c:8395
308 #, c-format
309 msgid "Hint: %s"
310 msgstr "Tip: %s"
311
312 #: backend.c:8400
313 #, c-format
314 msgid ""
315 "Illegal hint move \"%s\"\n"
316 "from %s chess program"
317 msgstr ""
318 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
319 "fra %s skakprogram"
320
321 #: backend.c:8575
322 msgid "Machine accepts your draw offer"
323 msgstr "Maskinen accepterer dit remistilbud"
324
325 #: backend.c:8578
326 msgid ""
327 "Machine offers a draw\n"
328 "Select Action / Draw to agree"
329 msgstr ""
330 "Maskinen tilbyder remis\n"
331 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
332
333 #: backend.c:8956
334 #, c-format
335 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
336 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
337
338 #: backend.c:8966
339 #, c-format
340 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
341 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
342
343 #: backend.c:8977
344 msgid "Gap in move list"
345 msgstr "Hul i trækliste"
346
347 #: backend.c:9561 xoptions.c:418
348 #, c-format
349 msgid "Variant %s not supported by %s"
350 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
351
352 #: backend.c:9678
353 #, c-format
354 msgid "Startup failure on '%s'"
355 msgstr "Opstartsfejl på '%s'"
356
357 #: backend.c:9706
358 msgid "Waiting for first chess program"
359 msgstr "Venter på første skakprogram"
360
361 #: backend.c:9711 backend.c:13333
362 msgid "Waiting for second chess program"
363 msgstr "Venter på andet skakprogram"
364
365 #: backend.c:9761
366 msgid "Could not write on tourney file"
367 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
368
369 #: backend.c:9827
370 msgid ""
371 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
372 "Terminate its game first."
373 msgstr ""
374 "Du kan ikke udskifte en motor mens den er i brug!\n"
375 "Afslut dens parti først."
376
377 #: backend.c:9841
378 msgid "No engine with the name you gave is installed"
379 msgstr "Der er ingen motor installeret med det navn"
380
381 #: backend.c:9843
382 msgid ""
383 "First change an engine by editing the participants list\n"
384 "of the Tournament Options dialog"
385 msgstr ""
386 "Ændr først motoren ved at redigere deltagerlisten\n"
387 "i turneringsindstillingerne"
388
389 #: backend.c:9844
390 msgid "You can only change one engine at the time"
391 msgstr "Du kan kun ændre en motor ad gangen"
392
393 #: backend.c:9858
394 msgid ""
395 "You must supply a tournament file,\n"
396 "for storing the tourney progress"
397 msgstr ""
398 "Du skal angive en turneringsfil\n"
399 "til at gemme turneringens afvikling"
400
401 #: backend.c:9868
402 msgid "Not enough participants"
403 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
404
405 #: backend.c:9999
406 msgid "Bad tournament file"
407 msgstr "Fejl i turneringsfil"
408
409 #: backend.c:10011
410 msgid "Waiting for other game(s)"
411 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
412
413 #: backend.c:10024
414 msgid "No pairing engine specified"
415 msgstr "Der er ingen parringsmotor specificeret"
416
417 #: backend.c:10467
418 #, c-format
419 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
420 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
421
422 #: backend.c:10912 backend.c:10943
423 #, c-format
424 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
425 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
426
427 #: backend.c:10932
428 #, c-format
429 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
430 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
431
432 #: backend.c:10989 backend.c:11991 backend.c:12190 backend.c:12559
433 #, c-format
434 msgid "Can't open \"%s\""
435 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
436
437 #: backend.c:11001 xboard.c:5472
438 msgid "Cannot build game list"
439 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
440
441 #: backend.c:11090
442 msgid "No more games in this message"
443 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
444
445 #: backend.c:11131
446 msgid "No game has been loaded yet"
447 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
448
449 #: backend.c:11135 backend.c:11969 xgamelist.c:445
450 msgid "Can't back up any further"
451 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
452
453 #: backend.c:11546
454 msgid "Game number out of range"
455 msgstr "Partinummer findes ikke"
456
457 #: backend.c:11557
458 msgid "Can't seek on game file"
459 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
460
461 #: backend.c:11615
462 msgid "Game not found in file"
463 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
464
465 #: backend.c:11743 backend.c:12071
466 msgid "Bad FEN position in file"
467 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
468
469 #: backend.c:11893
470 msgid "No moves in game"
471 msgstr "Ingen træk i partiet"
472
473 #: backend.c:11965
474 msgid "No position has been loaded yet"
475 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
476
477 #: backend.c:12032 backend.c:12043
478 msgid "Can't seek on position file"
479 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
480
481 #: backend.c:12050 backend.c:12062
482 msgid "Position not found in file"
483 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
484
485 #: backend.c:12102
486 msgid "Black to play"
487 msgstr "Sort i trækket"
488
489 #: backend.c:12105
490 msgid "White to play"
491 msgstr "Hvid i trækket"
492
493 #: backend.c:12195 backend.c:12564
494 msgid "Waiting for access to save file"
495 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
496
497 #: backend.c:12197
498 msgid "Saving game"
499 msgstr "Gemmer parti"
500
501 #: backend.c:12566
502 msgid "Saving position"
503 msgstr "Gemmer stilling"
504
505 #: backend.c:12696
506 msgid ""
507 "You have edited the game history.\n"
508 "Use Reload Same Game and make your move again."
509 msgstr ""
510 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
511 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
512
513 #: backend.c:12701
514 msgid ""
515 "You have entered too many moves.\n"
516 "Back up to the correct position and try again."
517 msgstr ""
518 "Du har indtastet for mange træk.\n"
519 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
520
521 #: backend.c:12706
522 msgid ""
523 "Displayed position is not current.\n"
524 "Step forward to the correct position and try again."
525 msgstr ""
526 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
527 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
528
529 #: backend.c:12753
530 msgid "You have not made a move yet"
531 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
532
533 #: backend.c:12774
534 msgid ""
535 "The cmail message is not loaded.\n"
536 "Use Reload CMail Message and make your move again."
537 msgstr ""
538 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
539 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
540
541 #: backend.c:12779
542 msgid "No unfinished games"
543 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
544
545 #: backend.c:12785
546 #, c-format
547 msgid ""
548 "You have already mailed a move.\n"
549 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
550 "To resend the same move, type\n"
551 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
552 "on the command line."
553 msgstr ""
554 "Du har allerede sendt et træk.\n"
555 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
556 "For at gensende det samme træk, tast\n"
557 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
558 "på kommandolinjen."
559
560 #: backend.c:12800
561 msgid "Failed to invoke cmail"
562 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
563
564 #: backend.c:12862
565 #, c-format
566 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
567 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
568
569 #: backend.c:12884
570 #, c-format
571 msgid "Still need to make move for game\n"
572 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
573
574 #: backend.c:12888
575 #, c-format
576 msgid "Still need to make moves for both games\n"
577 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
578
579 #: backend.c:12892
580 #, c-format
581 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
582 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
583
584 #: backend.c:12899
585 #, c-format
586 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
587 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
588
589 #: backend.c:12905
590 #, c-format
591 msgid "No unfinished games\n"
592 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
593
594 #: backend.c:12907
595 #, c-format
596 msgid "Ready to send mail\n"
597 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
598
599 #: backend.c:12912
600 #, c-format
601 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
602 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
603
604 #: backend.c:13069
605 msgid "Edit comment"
606 msgstr "Redigér kommentarer"
607
608 #: backend.c:13071
609 #, c-format
610 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
611 msgstr "Redigér kommentarer til %d.%s%s"
612
613 #: backend.c:13165
614 msgid "It is not White's turn"
615 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
616
617 #: backend.c:13246
618 msgid "It is not Black's turn"
619 msgstr "Sort er ikke i trækket"
620
621 #: backend.c:13353
622 #, c-format
623 msgid "Starting %s chess program"
624 msgstr "Starter %s skakprogram"
625
626 #: backend.c:13381 backend.c:14470
627 msgid ""
628 "Wait until your turn,\n"
629 "or select Move Now"
630 msgstr ""
631 "Vent på din tur,\n"
632 "eller vælg Træk nu"
633
634 #: backend.c:13505
635 msgid "Training mode off"
636 msgstr "Træningstilstand fra"
637
638 #: backend.c:13513
639 msgid "Training mode on"
640 msgstr "Træningstilstand til"
641
642 #: backend.c:13516
643 msgid "Already at end of game"
644 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
645
646 #: backend.c:13597
647 msgid "Warning: You are still playing a game"
648 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
649
650 #: backend.c:13600
651 msgid "Warning: You are still observing a game"
652 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
653
654 #: backend.c:13603
655 msgid "Warning: You are still examining a game"
656 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
657
658 #: backend.c:13679
659 msgid "Close ICS engine analyze..."
660 msgstr "Lukker ICS-motoranalyse ..."
661
662 #: backend.c:13962
663 msgid "That square is occupied"
664 msgstr "Det felt er besat"
665
666 #: backend.c:13986 backend.c:14012
667 msgid "There is no pending offer on this move"
668 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
669
670 #: backend.c:14048 backend.c:14059
671 msgid "Your opponent is not out of time"
672 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
673
674 #: backend.c:14125
675 msgid "You must make your move before offering a draw"
676 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
677
678 #: backend.c:14452
679 msgid "You are not examining a game"
680 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
681
682 #: backend.c:14456
683 msgid "You can't revert while pausing"
684 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
685
686 #: backend.c:14510 backend.c:14517
687 msgid "It is your turn"
688 msgstr "Det er dig som er i trækket"
689
690 #: backend.c:14568 backend.c:14575 backend.c:14594 backend.c:14601
691 msgid "Wait until your turn"
692 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
693
694 #: backend.c:14580
695 msgid "No hint available"
696 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
697
698 #: backend.c:15043
699 #, c-format
700 msgid "Error writing to %s chess program"
701 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
702
703 #: backend.c:15046 backend.c:15082
704 #, c-format
705 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
706 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
707
708 #: backend.c:15078
709 #, c-format
710 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
711 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
712
713 #: backend.c:15095
714 #, c-format
715 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
716 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
717
718 #: backend.c:15508
719 #, c-format
720 msgid "%s engine has too many options\n"
721 msgstr "%s motor har for mange tilvalg\n"
722
723 #: backend.c:15661
724 msgid "Displayed move is not current"
725 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
726
727 #: backend.c:15670
728 msgid "Could not parse move"
729 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
730
731 #: backend.c:15799 backend.c:15821
732 msgid "Both flags fell"
733 msgstr "Begge flag er faldet"
734
735 #: backend.c:15801
736 msgid "White's flag fell"
737 msgstr "Hvids flag er faldet"
738
739 #: backend.c:15823
740 msgid "Black's flag fell"
741 msgstr "Sorts flag er faldet"
742
743 #: backend.c:15957
744 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
745 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
746
747 #: backend.c:16767
748 msgid "Bad FEN position in clipboard"
749 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
750
751 #: xboard.c:615
752 msgid "New Game        Ctrl+N"
753 msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
754
755 #: xboard.c:616
756 msgid "New Shuffle Game ..."
757 msgstr "Nyt blandet parti ..."
758
759 #: xboard.c:617
760 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
761 msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
762
763 #: xboard.c:619
764 msgid "Load Game       Ctrl+O"
765 msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
766
767 #: xboard.c:620
768 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
769 msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
770
771 #: xboard.c:624
772 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
773 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
774
775 #: xboard.c:625
776 msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
777 msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
778
779 #: xboard.c:628
780 msgid "Save Game       Ctrl+S"
781 msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
782
783 #: xboard.c:629
784 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
785 msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
786
787 #: xboard.c:631
788 msgid "Mail Move"
789 msgstr "Send træk med e-post"
790
791 #: xboard.c:632
792 msgid "Reload CMail Message"
793 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
794
795 #: xboard.c:634
796 msgid "Quit                 Ctr+Q"
797 msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
798
799 #: xboard.c:639
800 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
801 msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
802
803 #: xboard.c:640
804 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
805 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
806
807 #: xboard.c:641
808 msgid "Copy Game List"
809 msgstr "Kopiér partiliste"
810
811 #: xboard.c:643
812 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
813 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
814
815 #: xboard.c:644
816 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
817 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
818
819 #: xboard.c:646
820 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
821 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
822
823 #: xboard.c:647
824 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
825 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
826
827 # Partibeskrivelse i PGN-fil
828 #: xboard.c:648
829 msgid "Edit Tags"
830 msgstr "Redigér partidata"
831
832 #: xboard.c:649
833 msgid "Edit Comment"
834 msgstr "Redigér kommentarer"
835
836 #: xboard.c:650
837 msgid "Edit Book"
838 msgstr "Redigér åbningsbog"
839
840 #: xboard.c:652
841 msgid "Revert              Home"
842 msgstr "Annullér variantlinje    Home"
843
844 #: xboard.c:653
845 msgid "Annotate"
846 msgstr "Kommentér"
847
848 #: xboard.c:654
849 msgid "Truncate Game  End"
850 msgstr "Afkort partiet    End"
851
852 #: xboard.c:656
853 msgid "Backward         Alt+Left"
854 msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
855
856 #: xboard.c:657
857 msgid "Forward           Alt+Right"
858 msgstr "Fremad    Alt+Højre"
859
860 #: xboard.c:658
861 msgid "Back to Start     Alt+Home"
862 msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
863
864 #: xboard.c:659
865 msgid "Forward to End Alt+End"
866 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
867
868 #: xboard.c:664
869 msgid "Flip View             F2"
870 msgstr "Vend brættet    F2"
871
872 #: xboard.c:666
873 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
874 msgstr "Motor-output    Alt+Shift+O"
875
876 #: xboard.c:667
877 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
878 msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
879
880 #: xboard.c:668
881 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
882 msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
883
884 #: xboard.c:669
885 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
886 msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
887
888 #: xboard.c:670 xoptions.c:1419
889 msgid "ICS text menu"
890 msgstr "ICS-tekstmenu"
891
892 #: xboard.c:672 xoptions.c:1501
893 msgid "Tags"
894 msgstr "Partidata"
895
896 #: xboard.c:673
897 msgid "Comments"
898 msgstr "Kommentarer"
899
900 #: xboard.c:674
901 msgid "ICS Input Box"
902 msgstr "ICS-inputboks"
903
904 #: xboard.c:676
905 msgid "Board..."
906 msgstr "Bræt..."
907
908 #: xboard.c:677
909 msgid "Game List Tags..."
910 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
911
912 #: xboard.c:682
913 msgid "Machine White  Ctrl+W"
914 msgstr "Maskine har hvid    Ctrl+W"
915
916 #: xboard.c:683
917 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
918 msgstr "Maskine har sort    Ctrl+B"
919
920 #: xboard.c:684
921 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
922 msgstr "To maskiner    Ctrl+T"
923
924 #: xboard.c:685
925 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
926 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
927
928 #: xboard.c:686
929 msgid "Analyze Game   Ctrl+G"
930 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
931
932 #: xboard.c:687
933 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
934 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
935
936 #: xboard.c:688
937 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
938 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
939
940 #: xboard.c:689
941 msgid "Training"
942 msgstr "Træning"
943
944 #: xboard.c:690
945 msgid "ICS Client"
946 msgstr "ICS-klient"
947
948 #: xboard.c:692
949 msgid "Machine Match"
950 msgstr "Maskinmatch"
951
952 #: xboard.c:693
953 msgid "Pause               Pause"
954 msgstr "Pause    Pause"
955
956 #: xboard.c:698
957 msgid "Accept             F3"
958 msgstr "Godkend    F3"
959
960 #: xboard.c:699
961 msgid "Decline            F4"
962 msgstr "Afvis    F4"
963
964 #: xboard.c:700
965 msgid "Rematch           F12"
966 msgstr "Ny match    F12"
967
968 #: xboard.c:702
969 msgid "Call Flag          F5"
970 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
971
972 #: xboard.c:703
973 msgid "Draw                F6"
974 msgstr "Remis    F6"
975
976 #: xboard.c:704
977 msgid "Adjourn            F7"
978 msgstr "Udsæt partiet    F7"
979
980 #: xboard.c:705
981 msgid "Abort                F8"
982 msgstr "Annullér partiet   F8"
983
984 #: xboard.c:706
985 msgid "Resign              F9"
986 msgstr "Opgiv    F9"
987
988 #: xboard.c:708
989 msgid "Stop Observing  F10"
990 msgstr "Stop observation    F10"
991
992 #: xboard.c:709
993 msgid "Stop Examining  F11"
994 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
995
996 #: xboard.c:710
997 msgid "Upload to Examine"
998 msgstr "Opsend til undersøgelse"
999
1000 #: xboard.c:712
1001 msgid "Adjudicate to White"
1002 msgstr "Bedøm hvid gevinst"
1003
1004 #: xboard.c:713
1005 msgid "Adjudicate to Black"
1006 msgstr "Bedøm sort gevinst"
1007
1008 #: xboard.c:714
1009 msgid "Adjudicate Draw"
1010 msgstr "Bedøm remis"
1011
1012 #: xboard.c:719
1013 msgid "Load New Engine ..."
1014 msgstr "Indlæs ny motor ..."
1015
1016 #: xboard.c:721
1017 msgid "Engine #1 Settings ..."
1018 msgstr "Indstillinger for motor nr. 1 ..."
1019
1020 #: xboard.c:722
1021 msgid "Engine #2 Settings ..."
1022 msgstr "Indstillinger for motor nr. 2 ..."
1023
1024 #: xboard.c:724
1025 msgid "Hint"
1026 msgstr "Tip"
1027
1028 #: xboard.c:725
1029 msgid "Book"
1030 msgstr "Åbningsbog"
1031
1032 #: xboard.c:727
1033 msgid "Move Now     Ctrl+M"
1034 msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
1035
1036 #: xboard.c:728
1037 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
1038 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
1039
1040 #: xboard.c:735
1041 msgid "General ..."
1042 msgstr "Generelle ..."
1043
1044 #: xboard.c:737
1045 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
1046 msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
1047
1048 #: xboard.c:738
1049 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
1050 msgstr "Fælles motor ...    Alt+Shift+U"
1051
1052 #: xboard.c:739
1053 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
1054 msgstr "Bedømmelses ...    Alt+Shift+J"
1055
1056 #: xboard.c:740
1057 msgid "ICS ..."
1058 msgstr "ICS ..."
1059
1060 #: xboard.c:741
1061 msgid "Match ..."
1062 msgstr "Match ..."
1063
1064 #: xboard.c:742
1065 msgid "Load Game ..."
1066 msgstr "Indlæs parti ..."
1067
1068 #: xboard.c:743
1069 msgid "Save Game ..."
1070 msgstr "Gem parti ..."
1071
1072 #: xboard.c:745
1073 msgid "Game List ..."
1074 msgstr "Partiliste ..."
1075
1076 #: xboard.c:746
1077 msgid "Sounds ..."
1078 msgstr "Lyde ..."
1079
1080 #: xboard.c:749
1081 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
1082 msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
1083
1084 #: xboard.c:750 xoptions.c:384
1085 msgid "Animate Dragging"
1086 msgstr "Animeret trækudførelse"
1087
1088 #: xboard.c:751
1089 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
1090 msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
1091
1092 #: xboard.c:752
1093 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
1094 msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
1095
1096 #: xboard.c:753 xoptions.c:387
1097 msgid "Auto Flip View"
1098 msgstr "Automatisk vending af brættet"
1099
1100 #: xboard.c:754 xoptions.c:388
1101 msgid "Blindfold"
1102 msgstr "Blindskak"
1103
1104 #: xboard.c:755
1105 msgid "Flash Moves"
1106 msgstr "Blink ved træk"
1107
1108 #: xboard.c:757
1109 msgid "Highlight Dragging"
1110 msgstr "Fremhæv flytning"
1111
1112 #: xboard.c:759 xoptions.c:392
1113 msgid "Highlight Last Move"
1114 msgstr "Fremhæv sidste træk"
1115
1116 #: xboard.c:760
1117 msgid "Highlight With Arrow"
1118 msgstr "Fremhæv med pil"
1119
1120 #: xboard.c:761 xoptions.c:394
1121 msgid "Move Sound"
1122 msgstr "Lyd ved træk"
1123
1124 #: xboard.c:763 xoptions.c:395
1125 msgid "One-Click Moving"
1126 msgstr "Ét-klikstræk"
1127
1128 #: xboard.c:764
1129 msgid "Periodic Updates"
1130 msgstr "Periodisk opdatering"
1131
1132 #: xboard.c:765
1133 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
1134 msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
1135
1136 #: xboard.c:766
1137 msgid "Popup Exit Message"
1138 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1139
1140 #: xboard.c:767 xoptions.c:399
1141 msgid "Popup Move Errors"
1142 msgstr "Pop op ved trækfejl"
1143
1144 #: xboard.c:769
1145 msgid "Show Coords"
1146 msgstr "Vis koordinater"
1147
1148 #: xboard.c:770
1149 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
1150 msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
1151
1152 #: xboard.c:771
1153 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
1154 msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
1155
1156 #: xboard.c:774
1157 msgid "Save Settings Now"
1158 msgstr "Gem indstillinger nu"
1159
1160 #: xboard.c:775
1161 msgid "Save Settings on Exit"
1162 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
1163
1164 #: xboard.c:780
1165 msgid "Info XBoard"
1166 msgstr "Info XBoard"
1167
1168 #: xboard.c:781
1169 msgid "Man XBoard   F1"
1170 msgstr "Man XBoard    F1"
1171
1172 #: xboard.c:783 xboard.c:6832
1173 msgid "About XBoard"
1174 msgstr "Om Xboard"
1175
1176 #: xboard.c:788
1177 msgid "File"
1178 msgstr "Fil"
1179
1180 #: xboard.c:789
1181 msgid "Edit"
1182 msgstr "Redigér"
1183
1184 #: xboard.c:790
1185 msgid "View"
1186 msgstr "Vis"
1187
1188 #: xboard.c:791
1189 msgid "Mode"
1190 msgstr "Tilstand"
1191
1192 #: xboard.c:792
1193 msgid "Action"
1194 msgstr "Handlinger"
1195
1196 #: xboard.c:793
1197 msgid "Engine"
1198 msgstr "Motor"
1199
1200 #: xboard.c:794
1201 msgid "Options"
1202 msgstr "Indstillinger"
1203
1204 #: xboard.c:795
1205 msgid "Help"
1206 msgstr "Hjælp"
1207
1208 #: xboard.c:811 xboard.c:7589
1209 msgid "White"
1210 msgstr "Hvid"
1211
1212 #: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834
1213 msgid "Pawn"
1214 msgstr "Bonde"
1215
1216 #: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834 xboard.c:5153 xboard.c:5229
1217 msgid "Knight"
1218 msgstr "Springer"
1219
1220 #: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834 xboard.c:5151
1221 msgid "Bishop"
1222 msgstr "Løber"
1223
1224 #: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834 xboard.c:5149
1225 msgid "Rook"
1226 msgstr "Tårn"
1227
1228 #: xboard.c:812 xboard.c:816 xboard.c:834 xboard.c:5147
1229 msgid "Queen"
1230 msgstr "Dronning"
1231
1232 #: xboard.c:812 xboard.c:816 xboard.c:5159
1233 msgid "King"
1234 msgstr "Konge"
1235
1236 #: xboard.c:812 xboard.c:816
1237 msgid "Elephant"
1238 msgstr ""
1239
1240 #: xboard.c:812 xboard.c:816
1241 msgid "Cannon"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: xboard.c:813 xboard.c:817 xboard.c:5165
1245 msgid "Archbishop"
1246 msgstr ""
1247
1248 #: xboard.c:813 xboard.c:817 xboard.c:5167
1249 msgid "Chancellor"
1250 msgstr ""
1251
1252 #: xboard.c:813 xboard.c:817 xboard.c:5172 xboard.c:5231
1253 msgid "Promote"
1254 msgstr "Bondeforvandling"
1255
1256 #: xboard.c:813 xboard.c:817
1257 msgid "Demote"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: xboard.c:814 xboard.c:818
1261 msgid "Empty square"
1262 msgstr "Tomt felt"
1263
1264 #: xboard.c:814 xboard.c:818
1265 msgid "Clear board"
1266 msgstr "Ryd bræt"
1267
1268 #: xboard.c:815 xboard.c:7605
1269 msgid "Black"
1270 msgstr "Sort"
1271
1272 #: xboard.c:1214
1273 #, c-format
1274 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
1275 msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
1276
1277 #: xboard.c:1237
1278 #, c-format
1279 msgid "Available `%s' sizes:\n"
1280 msgstr "Tilgængelige '%s'-størrelser:\n"
1281
1282 #: xboard.c:1273
1283 #, c-format
1284 msgid "Error: No `%s' files!\n"
1285 msgstr "Fejl: Ingen '%s'-filer!\n"
1286
1287 #: xboard.c:1289
1288 #, c-format
1289 msgid ""
1290 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
1291 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
1292 "   Please report this error to %s.\n"
1293 "   Include system type & operating system in message.\n"
1294 msgstr ""
1295 "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
1296 "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
1297 "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
1298 "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
1299
1300 #: xboard.c:1350
1301 #, c-format
1302 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
1303 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
1304
1305 #: xboard.c:1360
1306 #, c-format
1307 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
1308 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i '%s'\n"
1309
1310 #: xboard.c:1740 xboard.c:2486
1311 #, c-format
1312 msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1313 msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1314
1315 #: xboard.c:1845
1316 #, c-format
1317 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
1318 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
1319
1320 #: xboard.c:2022
1321 #, c-format
1322 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
1323 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
1324
1325 #: xboard.c:2031
1326 #, c-format
1327 msgid "Failed to open file '%s'\n"
1328 msgstr "Åbning af fil '%s' mislykkedes\n"
1329
1330 #: xboard.c:2046
1331 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
1332 msgstr "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne størrelse"
1333
1334 #: xboard.c:2069
1335 #, c-format
1336 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
1337 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
1338
1339 #: xboard.c:2106
1340 #, c-format
1341 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
1342 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
1343
1344 #: xboard.c:2131
1345 #, c-format
1346 msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
1347 msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
1348
1349 #: xboard.c:2136
1350 #, c-format
1351 msgid ""
1352 "XBoard square size (hint): %d\n"
1353 "%s fulldir:%s:\n"
1354 msgstr ""
1355 "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
1356 "%s-fuldt katalog: %s:\n"
1357
1358 #: xboard.c:2142
1359 #, c-format
1360 msgid "Closest %s size: %d\n"
1361 msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
1362
1363 #: xboard.c:2217
1364 #, c-format
1365 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
1366 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
1367
1368 #: xboard.c:2233
1369 #, c-format
1370 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
1371 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
1372
1373 #: xboard.c:2452 xboard.c:2462
1374 #, c-format
1375 msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1376 msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1377
1378 #: xboard.c:3219
1379 #, c-format
1380 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
1381 msgstr "Kan ikke lave skriftgruppe for %s.\n"
1382
1383 #: xboard.c:3244
1384 #, c-format
1385 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
1386 msgstr "%s: Ingen skrifter matcher mønstret %s\n"
1387
1388 #: xboard.c:3286
1389 #, c-format
1390 msgid ""
1391 "resolved %s at pixel size %d\n"
1392 "  to %s\n"
1393 msgstr ""
1394 "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
1395 " til %s\n"
1396
1397 #: xboard.c:3439
1398 #, c-format
1399 msgid "%s: error loading XIM!\n"
1400 msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
1401
1402 #: xboard.c:3536
1403 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
1404 msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1405
1406 #: xboard.c:3540
1407 #, c-format
1408 msgid ""
1409 "\n"
1410 "Loading XIMs...\n"
1411 msgstr ""
1412 "\n"
1413 "Indlæser XIM'er ...\n"
1414
1415 #: xboard.c:3555 xboard.c:3578 xboard.c:3585 xboard.c:3698 xboard.c:3735
1416 #: xboard.c:3746
1417 #, c-format
1418 msgid "(File:%s:) "
1419 msgstr "(Fil:%s:) "
1420
1421 #: xboard.c:3573 xboard.c:3728
1422 #, c-format
1423 msgid "light square "
1424 msgstr "lyst felt "
1425
1426 #: xboard.c:3581 xboard.c:3742
1427 #, c-format
1428 msgid "dark square "
1429 msgstr "mørkt felt "
1430
1431 #: xboard.c:3592 xboard.c:3755
1432 #, c-format
1433 msgid "Done.\n"
1434 msgstr "Udført.\n"
1435
1436 #: xboard.c:3653
1437 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
1438 msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1439
1440 #: xboard.c:3663
1441 #, c-format
1442 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
1443 msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
1444
1445 #: xboard.c:3673
1446 #, c-format
1447 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
1448 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
1449
1450 #: xboard.c:3686
1451 #, c-format
1452 msgid ""
1453 "\n"
1454 "Loading XPMs...\n"
1455 msgstr ""
1456 "\n"
1457 "Indlæser XPM'er ...\n"
1458
1459 #: xboard.c:3709
1460 #, c-format
1461 msgid "(Replace by File:%s:) "
1462 msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
1463
1464 #: xboard.c:3716 xboard.c:3739 xboard.c:3750
1465 #, c-format
1466 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
1467 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
1468
1469 #: xboard.c:3840
1470 #, c-format
1471 msgid "Can't open bitmap file %s"
1472 msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
1473
1474 #: xboard.c:3843
1475 #, c-format
1476 msgid "Invalid bitmap in file %s"
1477 msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
1478
1479 #: xboard.c:3846
1480 #, c-format
1481 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
1482 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
1483
1484 #: xboard.c:3850
1485 #, c-format
1486 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
1487 msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
1488
1489 #: xboard.c:3854
1490 #, c-format
1491 msgid "%s: %s...using built-in\n"
1492 msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
1493
1494 #: xboard.c:3858
1495 #, c-format
1496 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
1497 msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
1498
1499 #: xboard.c:4061
1500 msgid "Drop"
1501 msgstr "Placér"
1502
1503 #: xboard.c:5051 xboard.c:5177 xboard.c:5225 xboard.c:7130 xboard.c:7171
1504 #: xgamelist.c:767 xgamelist.c:875 xoptions.c:900 xoptions.c:1211
1505 msgid "cancel"
1506 msgstr "annullér"
1507
1508 #: xboard.c:5088 xboard.c:6980 xboard.c:6994
1509 msgid "Error"
1510 msgstr "Fejl"
1511
1512 #: xboard.c:5088
1513 msgid "Can't open file"
1514 msgstr "Kan ikke åbne fil"
1515
1516 #: xboard.c:5093
1517 msgid "Failed to open file"
1518 msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
1519
1520 #: xboard.c:5122
1521 msgid "Promotion"
1522 msgstr "Bondeforvandling"
1523
1524 #: xboard.c:5131
1525 msgid "Promote to what?"
1526 msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
1527
1528 #: xboard.c:5138
1529 msgid "Warlord"
1530 msgstr ""
1531
1532 #: xboard.c:5140
1533 msgid "General"
1534 msgstr ""
1535
1536 #: xboard.c:5142
1537 msgid "Lieutenant"
1538 msgstr ""
1539
1540 #: xboard.c:5144
1541 msgid "Captain"
1542 msgstr ""
1543
1544 #: xboard.c:5174 xboard.c:5233
1545 msgid "Defer"
1546 msgstr ""
1547
1548 #: xboard.c:5296
1549 msgid "ok"
1550 msgstr "o.k."
1551
1552 #: xboard.c:5493
1553 msgid "Load game file name?"
1554 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
1555
1556 #: xboard.c:5559
1557 msgid "Load position file name?"
1558 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
1559
1560 #: xboard.c:5568
1561 msgid "Save game file name?"
1562 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
1563
1564 #: xboard.c:5580
1565 msgid "Save position file name?"
1566 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
1567
1568 #: xboard.c:5811
1569 msgid "Can't open temp file"
1570 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
1571
1572 #: xboard.c:5901
1573 #, c-format
1574 msgid "You are not observing a game"
1575 msgstr "Du observerer ikke et parti"
1576
1577 #: xboard.c:5906
1578 #, c-format
1579 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
1580 msgstr "Fandt uventet aktiv ICS-motoranalyse\n"
1581
1582 #: xboard.c:5920
1583 #, c-format
1584 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
1585 msgstr "Starter ICS-motoranalyse ...\n"
1586
1587 #: xboard.c:7017
1588 msgid "Fatal Error"
1589 msgstr "Fatal fejl"
1590
1591 #: xboard.c:7017
1592 msgid "Exiting"
1593 msgstr "Afslutter"
1594
1595 #: xboard.c:7027
1596 msgid "Information"
1597 msgstr "Meddelelse"
1598
1599 #: xboard.c:7034
1600 msgid "Note"
1601 msgstr "Notits"
1602
1603 #: xboard.c:7084
1604 #, c-format
1605 msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
1606 msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
1607
1608 #: xboard.c:7117
1609 msgid "Error writing to chess program"
1610 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
1611
1612 #: xboard.c:7169
1613 msgid "enter"
1614 msgstr "udfør"
1615
1616 #: xboard.c:7373
1617 #, c-format
1618 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
1619 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
1620
1621 #: xboard.c:7767
1622 msgid "Socket support is not configured in"
1623 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
1624
1625 #: xboard.c:7858
1626 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
1627 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
1628
1629 #: xboard.c:8638
1630 #, c-format
1631 msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
1632 msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
1633
1634 #: xboard.c:8639
1635 #, c-format
1636 msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
1637 msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
1638
1639 #: xengineoutput.c:145
1640 #, c-format
1641 msgid "Error %d loading icon image\n"
1642 msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
1643
1644 # NPS = Nodes pr. second
1645 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
1646 #: xengineoutput.c:358
1647 msgid "NPS"
1648 msgstr "SPS"
1649
1650 #: xengineoutput.c:537
1651 msgid "Engine output"
1652 msgstr "Output fra motor"
1653
1654 #: xengineoutput.c:537
1655 msgid "This feature is experimental"
1656 msgstr "Denne funktion er eksperimental"
1657
1658 #: xevalgraph.c:95
1659 msgid "Evaluation graph"
1660 msgstr "Evalueringsgraf"
1661
1662 #: xgamelist.c:114
1663 msgid "no games matched your request"
1664 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
1665
1666 #: xgamelist.c:193 xgamelist.c:423
1667 msgid "thresholds"
1668 msgstr "grænseværdier"
1669
1670 #: xgamelist.c:204 xgamelist.c:450 xgamelist.c:457
1671 msgid "find position"
1672 msgstr "find stilling"
1673
1674 #: xgamelist.c:215 xgamelist.c:435
1675 msgid "next"
1676 msgstr "næste"
1677
1678 #: xgamelist.c:228 xgamelist.c:419
1679 msgid "close"
1680 msgstr "luk"
1681
1682 #: xgamelist.c:240
1683 msgid "Filter:"
1684 msgstr "Filter:"
1685
1686 #: xgamelist.c:258
1687 msgid "filtertext"
1688 msgstr "filtertekst"
1689
1690 #: xgamelist.c:271 xgamelist.c:449
1691 msgid "apply"
1692 msgstr "anvend"
1693
1694 #: xgamelist.c:362
1695 #, c-format
1696 msgid "Scanning through games (%d)"
1697 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
1698
1699 #: xgamelist.c:386
1700 msgid "previous page"
1701 msgstr "forrige side"
1702
1703 #: xgamelist.c:389
1704 msgid "next page"
1705 msgstr "næste side"
1706
1707 #: xgamelist.c:429
1708 msgid "load"
1709 msgstr "indlæs"
1710
1711 #: xgamelist.c:432
1712 msgid "No game selected"
1713 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
1714
1715 #: xgamelist.c:438
1716 msgid "Can't go forward any further"
1717 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
1718
1719 #: xgamelist.c:442
1720 msgid "prev"
1721 msgstr "forrige"
1722
1723 #: xgamelist.c:541
1724 msgid "There is no game list"
1725 msgstr "Der er ingen partiliste"
1726
1727 #: xgamelist.c:761 xgamelist.c:886 xoptions.c:904 xoptions.c:1207
1728 msgid "OK"
1729 msgstr "o.k."
1730
1731 #: xgamelist.c:775
1732 msgid "No tag selected"
1733 msgstr "Ingen overskrift valgt"
1734
1735 #: xgamelist.c:779 xgamelist.c:864
1736 msgid "down"
1737 msgstr "ned"
1738
1739 #: xgamelist.c:784 xgamelist.c:853
1740 msgid "up"
1741 msgstr "op"
1742
1743 #: xgamelist.c:789 xgamelist.c:842
1744 msgid "factory"
1745 msgstr "standard"
1746
1747 #: xhistory.c:145
1748 msgid "Move list"
1749 msgstr "Trækliste"
1750
1751 # Lille begyndelsesbogstav med vilje
1752 #: xoptions.c:303
1753 msgid "First Engine"
1754 msgstr "første motor"
1755
1756 # Lille begyndelsesbogstav med vilje
1757 #: xoptions.c:303
1758 msgid "Second Engine"
1759 msgstr "anden motor"
1760
1761 #: xoptions.c:352
1762 msgid "Tournament file:"
1763 msgstr "Turneringsfil:"
1764
1765 #: xoptions.c:353
1766 msgid "Sync after round    (for concurrent playing of a single"
1767 msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
1768
1769 #: xoptions.c:354
1770 msgid "Sync after cycle      tourney with multiple XBoards)"
1771 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
1772
1773 #: xoptions.c:356
1774 msgid "Select Engine:"
1775 msgstr "Vælg motor:"
1776
1777 #: xoptions.c:357
1778 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
1779 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = simultan):"
1780
1781 #: xoptions.c:358
1782 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
1783 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
1784
1785 #: xoptions.c:359
1786 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
1787 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
1788
1789 #: xoptions.c:360
1790 msgid "Pause between Match Games (msec):"
1791 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
1792
1793 #: xoptions.c:361
1794 msgid "Save Tourney Games on:"
1795 msgstr "Gem turneringspartier i:"
1796
1797 #: xoptions.c:362
1798 msgid "Game File with Opening Lines:"
1799 msgstr "Partifil med åbninger:"
1800
1801 #: xoptions.c:363
1802 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1803 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1804
1805 #: xoptions.c:364
1806 msgid "File with Start Positions:"
1807 msgstr "Fil med startstillinger:"
1808
1809 #: xoptions.c:365
1810 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1811 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1812
1813 #: xoptions.c:366
1814 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
1815 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
1816
1817 #: xoptions.c:367
1818 msgid "Disable own engine books by default"
1819 msgstr "Deaktivér motors egen åbningsbog som standard"
1820
1821 #: xoptions.c:368
1822 msgid "Replace Engine"
1823 msgstr "Udskift motor"
1824
1825 #: xoptions.c:369
1826 msgid "Upgrade Engine"
1827 msgstr "Opgradér motor"
1828
1829 #: xoptions.c:382
1830 msgid "Absolute Analysis Scores"
1831 msgstr "Absolutte analysescorer"
1832
1833 #: xoptions.c:383
1834 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
1835 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
1836
1837 #: xoptions.c:385
1838 msgid "Animate Moving"
1839 msgstr "Animeret flytning"
1840
1841 #: xoptions.c:386
1842 msgid "Auto Flag"
1843 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
1844
1845 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
1846 #: xoptions.c:389
1847 msgid "Drop Menu"
1848 msgstr "Placér brik-menu"
1849
1850 #: xoptions.c:390
1851 msgid "Hide Thinking from Human"
1852 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
1853
1854 #: xoptions.c:391
1855 msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
1856 msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"
1857
1858 #: xoptions.c:393
1859 msgid "Highlight with Arrow"
1860 msgstr "Fremhæv med pil"
1861
1862 #: xoptions.c:396
1863 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
1864 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
1865
1866 # ... mens modstanderen er i trækket
1867 #: xoptions.c:397 xoptions.c:504
1868 msgid "Ponder Next Move"
1869 msgstr "Spekulér på næste træk"
1870
1871 #: xoptions.c:398
1872 msgid "Popup Exit Messages"
1873 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1874
1875 #: xoptions.c:400
1876 msgid "Scores in Move List"
1877 msgstr "Scorer i trækliste"
1878
1879 #: xoptions.c:401
1880 msgid "Show Coordinates"
1881 msgstr "Vis koordinater"
1882
1883 #: xoptions.c:402
1884 msgid "Show Target Squares"
1885 msgstr "Vis målfelter"
1886
1887 #: xoptions.c:403
1888 msgid "Test Legality"
1889 msgstr "Test lovlighed"
1890
1891 #: xoptions.c:404
1892 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
1893 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
1894
1895 #: xoptions.c:405
1896 msgid "Flash Rate (high = fast):"
1897 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
1898
1899 #: xoptions.c:406
1900 msgid "Animation Speed (high = slow):"
1901 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
1902
1903 #: xoptions.c:407
1904 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
1905 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
1906
1907 #: xoptions.c:423
1908 #, c-format
1909 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
1910 msgstr "Advarsel: den anden motor (%s )understøtter ikke dette!"
1911
1912 #: xoptions.c:444
1913 msgid "normal"
1914 msgstr "normal"
1915
1916 #: xoptions.c:445
1917 msgid "fairy"
1918 msgstr ""
1919
1920 #: xoptions.c:446
1921 msgid "FRC"
1922 msgstr "skak960"
1923
1924 #: xoptions.c:447
1925 msgid "Seirawan"
1926 msgstr ""
1927
1928 #: xoptions.c:448
1929 msgid "wild castle"
1930 msgstr ""
1931
1932 #: xoptions.c:449
1933 msgid "Superchess"
1934 msgstr ""
1935
1936 #: xoptions.c:450
1937 msgid "no castle"
1938 msgstr ""
1939
1940 #: xoptions.c:451
1941 msgid "crazyhouse"
1942 msgstr ""
1943
1944 #: xoptions.c:452
1945 msgid "knightmate"
1946 msgstr ""
1947
1948 #: xoptions.c:453
1949 msgid "bughouse"
1950 msgstr ""
1951
1952 #: xoptions.c:454
1953 msgid "berolina"
1954 msgstr ""
1955
1956 #: xoptions.c:455
1957 msgid "shogi (9x9)"
1958 msgstr ""
1959
1960 #: xoptions.c:456
1961 msgid "cylinder"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: xoptions.c:457
1965 msgid "xiangqi (9x10)"
1966 msgstr ""
1967
1968 #: xoptions.c:458
1969 msgid "shatranj"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: xoptions.c:459
1973 msgid "courier (12x8)"
1974 msgstr ""
1975
1976 #: xoptions.c:460
1977 msgid "makruk"
1978 msgstr ""
1979
1980 #: xoptions.c:461
1981 msgid "Great Shatranj (10x8)"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: xoptions.c:462
1985 msgid "atomic"
1986 msgstr ""
1987
1988 #: xoptions.c:463
1989 msgid "falcon (10x8)"
1990 msgstr ""
1991
1992 #: xoptions.c:464
1993 msgid "two kings"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: xoptions.c:465
1997 msgid "Capablanca (10x8)"
1998 msgstr ""
1999
2000 #: xoptions.c:466
2001 msgid "3-checks"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: xoptions.c:467
2005 msgid "Gothic (10x8)"
2006 msgstr ""
2007
2008 #: xoptions.c:468
2009 msgid "suicide"
2010 msgstr ""
2011
2012 #: xoptions.c:469
2013 msgid "janus (10x8)"
2014 msgstr ""
2015
2016 #: xoptions.c:470
2017 msgid "give-away"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: xoptions.c:471
2021 msgid "CRC (10x8)"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: xoptions.c:472
2025 msgid "losers"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: xoptions.c:473
2029 msgid "grand (10x10)"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: xoptions.c:474
2033 msgid "Spartan"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: xoptions.c:475
2037 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
2038 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
2039
2040 #: xoptions.c:476
2041 msgid "Number of Board Ranks:"
2042 msgstr "Antal brætrækker:"
2043
2044 #: xoptions.c:477
2045 msgid "Number of Board Files:"
2046 msgstr "Antal brætlinjer:"
2047
2048 #: xoptions.c:478
2049 msgid "Holdings Size:"
2050 msgstr "Depotstørrelse:"
2051
2052 #: xoptions.c:480
2053 msgid ""
2054 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
2055 "pieces only have built-in bitmaps\n"
2056 "for -boardSize middling, bulky and\n"
2057 "petite, and substitute king or amazon\n"
2058 "for missing bitmaps. (See manual.)"
2059 msgstr ""
2060 "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
2061 "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
2062 "for -boardSize middling, bulky og\n"
2063 "petite, og bruger konge eller amazone\n"
2064 "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
2065
2066 #: xoptions.c:505
2067 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
2068 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. motor:"
2069
2070 #: xoptions.c:506
2071 msgid "Polygot Directory:"
2072 msgstr "Polyglot-katalog:"
2073
2074 #: xoptions.c:507
2075 msgid "Hash-Table Size (MB):"
2076 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
2077
2078 #: xoptions.c:508
2079 msgid "Nalimov EGTB Path:"
2080 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
2081
2082 #: xoptions.c:509
2083 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
2084 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
2085
2086 #: xoptions.c:510
2087 msgid "Use GUI Book"
2088 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
2089
2090 #: xoptions.c:511
2091 msgid "Opening-Book Filename:"
2092 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
2093
2094 #: xoptions.c:512
2095 msgid "Book Depth (moves):"
2096 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
2097
2098 #: xoptions.c:513
2099 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
2100 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
2101
2102 #: xoptions.c:514
2103 msgid "Engine #1 Has Own Book"
2104 msgstr "Motor nr. 1 har egen åbningsbog"
2105
2106 #: xoptions.c:515
2107 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
2108 msgstr "Motor nr. 2 har egen åbningsbog"
2109
2110 #: xoptions.c:520
2111 msgid "Detect all Mates"
2112 msgstr "Find alle matter"
2113
2114 #: xoptions.c:521
2115 msgid "Verify Engine Result Claims"
2116 msgstr "Verificér motors påstand om resultat"
2117
2118 #: xoptions.c:522
2119 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
2120 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
2121
2122 #: xoptions.c:523
2123 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
2124 msgstr "Bedøm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
2125
2126 #: xoptions.c:524
2127 msgid "N-Move Rule:"
2128 msgstr "N-træksregel:"
2129
2130 #: xoptions.c:525
2131 msgid "N-fold Repeats:"
2132 msgstr "N-gange gentagelser:"
2133
2134 #: xoptions.c:526
2135 msgid "Draw after N Moves Total:"
2136 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
2137
2138 #: xoptions.c:527
2139 msgid "Win / Loss Threshold:"
2140 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
2141
2142 #: xoptions.c:528
2143 msgid "Negate Score of Engine #1"
2144 msgstr "Negér motor nr. 1's score"
2145
2146 #: xoptions.c:529
2147 msgid "Negate Score of Engine #2"
2148 msgstr "Negér motor nr. 2's score"
2149
2150 #: xoptions.c:540
2151 msgid "Auto-Kibitz"
2152 msgstr "Send kommentarer fra motor"
2153
2154 #: xoptions.c:541
2155 msgid "Auto-Comment"
2156 msgstr "Gem kommentarer til træk"
2157
2158 #: xoptions.c:542
2159 msgid "Auto-Observe"
2160 msgstr "Observér automatisk"
2161
2162 #: xoptions.c:543
2163 msgid "Auto-Raise Board"
2164 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
2165
2166 #: xoptions.c:544
2167 msgid "Background Observe while Playing"
2168 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
2169
2170 #: xoptions.c:545
2171 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
2172 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
2173
2174 #: xoptions.c:546
2175 msgid "Get Move List"
2176 msgstr "Hent trækliste"
2177
2178 #: xoptions.c:547
2179 msgid "Quiet Play"
2180 msgstr "Stille spil"
2181
2182 #: xoptions.c:548
2183 msgid "Seek Graph"
2184 msgstr "Søgegraf"
2185
2186 #: xoptions.c:549
2187 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
2188 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
2189
2190 #: xoptions.c:550
2191 msgid "Premove"
2192 msgstr "Forhåndstræk"
2193
2194 #: xoptions.c:551
2195 msgid "Premove for White"
2196 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
2197
2198 #: xoptions.c:552
2199 msgid "First White Move:"
2200 msgstr "Hvids første træk:"
2201
2202 #: xoptions.c:553
2203 msgid "Premove for Black"
2204 msgstr "Forhåndstræk for sort"
2205
2206 #: xoptions.c:554
2207 msgid "First Black Move:"
2208 msgstr "Sorts første træk:"
2209
2210 #: xoptions.c:556
2211 msgid "Alarm"
2212 msgstr "Alarm"
2213
2214 #: xoptions.c:557
2215 msgid "Alarm Time (msec):"
2216 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
2217
2218 #: xoptions.c:559
2219 msgid "Colorize Messages"
2220 msgstr "Farv meddelelser"
2221
2222 #: xoptions.c:560
2223 msgid "Shout Text Colors:"
2224 msgstr "Tekstfarver for råb:"
2225
2226 #: xoptions.c:561
2227 msgid "S-Shout Text Colors:"
2228 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
2229
2230 #: xoptions.c:562
2231 msgid "Channel #1 Text Colors:"
2232 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
2233
2234 #: xoptions.c:563
2235 msgid "Other Channel Text Colors:"
2236 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
2237
2238 #: xoptions.c:564
2239 msgid "Kibitz Text Colors:"
2240 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
2241
2242 #: xoptions.c:565
2243 msgid "Tell Text Colors:"
2244 msgstr "Tekstfarver for tale:"
2245
2246 #: xoptions.c:566
2247 msgid "Challenge Text Colors:"
2248 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
2249
2250 #: xoptions.c:567
2251 msgid "Request Text Colors:"
2252 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
2253
2254 #: xoptions.c:568
2255 msgid "Seek Text Colors:"
2256 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
2257
2258 #: xoptions.c:572
2259 msgid "Exact position match"
2260 msgstr "Eksakt stilling"
2261
2262 #: xoptions.c:572
2263 msgid "Shown position is subset"
2264 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
2265
2266 #: xoptions.c:572
2267 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
2268 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
2269
2270 #: xoptions.c:573
2271 msgid "Same material"
2272 msgstr "Samme materiale"
2273
2274 #: xoptions.c:573
2275 msgid "Material range (top board half optional)"
2276 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
2277
2278 #: xoptions.c:573
2279 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
2280 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
2281
2282 #: xoptions.c:584
2283 msgid "Auto-Display Tags"
2284 msgstr "Automatisk visning af partidata"
2285
2286 #: xoptions.c:585
2287 msgid "Auto-Display Comment"
2288 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
2289
2290 #: xoptions.c:586
2291 msgid ""
2292 "Auto-Play speed of loaded games\n"
2293 "(0 = instant, -1 = off):"
2294 msgstr ""
2295 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
2296 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
2297
2298 #: xoptions.c:587
2299 msgid "Seconds per Move:"
2300 msgstr "Sekunder pr. træk:"
2301
2302 #: xoptions.c:588
2303 msgid ""
2304 "\n"
2305 "Thresholds for position filtering in game list:"
2306 msgstr ""
2307 "\n"
2308 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
2309
2310 #: xoptions.c:589
2311 msgid "Elo of strongest player at least:"
2312 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
2313
2314 #: xoptions.c:590
2315 msgid "Elo of weakest player at least:"
2316 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
2317
2318 #: xoptions.c:591
2319 msgid "No games before year:"
2320 msgstr "Ingen partier før år:"
2321
2322 #: xoptions.c:592
2323 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
2324 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
2325
2326 #: xoptions.c:593
2327 msgid "Seach mode:"
2328 msgstr "Søgemetode:"
2329
2330 #: xoptions.c:594
2331 msgid "Also match reversed colors"
2332 msgstr "Match også omvendte farver"
2333
2334 #: xoptions.c:595
2335 msgid "Also match left-right flipped position"
2336 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
2337
2338 #: xoptions.c:600
2339 msgid "Auto-Save Games"
2340 msgstr "Gem partier automatisk"
2341
2342 #: xoptions.c:601
2343 msgid "Save Games on File:"
2344 msgstr "Gem partier i filen:"
2345
2346 #: xoptions.c:602
2347 msgid "Save Final Positions on File:"
2348 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
2349
2350 #: xoptions.c:603
2351 msgid "PGN Event Header:"
2352 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
2353
2354 #: xoptions.c:604
2355 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
2356 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
2357
2358 #: xoptions.c:605
2359 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
2360 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
2361
2362 #: xoptions.c:606
2363 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
2364 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info in PGN      "
2365
2366 #: xoptions.c:611
2367 msgid "No Sound"
2368 msgstr "Ingen lyd"
2369
2370 #: xoptions.c:612
2371 msgid "Default Beep"
2372 msgstr "Standard bip"
2373
2374 #: xoptions.c:613
2375 msgid "Above WAV File"
2376 msgstr "WAV-filen ovenfor"
2377
2378 #: xoptions.c:614
2379 msgid "Car Horn"
2380 msgstr "Bilhorn"
2381
2382 #: xoptions.c:615
2383 msgid "Cymbal"
2384 msgstr "Bækken"
2385
2386 #: xoptions.c:616
2387 msgid "Ding"
2388 msgstr "Ding"
2389
2390 #: xoptions.c:617
2391 msgid "Gong"
2392 msgstr "Gongon"
2393
2394 #: xoptions.c:618
2395 msgid "Laser"
2396 msgstr "Laser"
2397
2398 #: xoptions.c:619
2399 msgid "Penalty"
2400 msgstr "Straffe"
2401
2402 #: xoptions.c:620
2403 msgid "Phone"
2404 msgstr "Telefon"
2405
2406 #: xoptions.c:621
2407 msgid "Pop"
2408 msgstr "Plop"
2409
2410 #: xoptions.c:622
2411 msgid "Slap"
2412 msgstr "Slag"
2413
2414 #: xoptions.c:623
2415 msgid "Wood Thunk"
2416 msgstr "Dunk"
2417
2418 #: xoptions.c:625
2419 msgid "User File"
2420 msgstr "Brugerfil"
2421
2422 #: xoptions.c:653
2423 msgid "Sound Program:"
2424 msgstr "Lydprogram:"
2425
2426 #: xoptions.c:654
2427 msgid "Sounds Directory:"
2428 msgstr "Lydkatalog:"
2429
2430 #: xoptions.c:655
2431 msgid "User WAV File:"
2432 msgstr "Bruger WAV-fil:"
2433
2434 #: xoptions.c:656
2435 msgid "Try-Out Sound:"
2436 msgstr "Afprøv lyd:"
2437
2438 #: xoptions.c:657
2439 msgid "Play"
2440 msgstr "Afspil"
2441
2442 #: xoptions.c:658
2443 msgid "Move:"
2444 msgstr "Træk:"
2445
2446 #: xoptions.c:659
2447 msgid "Win:"
2448 msgstr "Gevinst:"
2449
2450 #: xoptions.c:660
2451 msgid "Lose:"
2452 msgstr "Tab:"
2453
2454 #: xoptions.c:661
2455 msgid "Draw:"
2456 msgstr "Remis:"
2457
2458 #: xoptions.c:662
2459 msgid "Unfinished:"
2460 msgstr "Uafsluttet:"
2461
2462 #: xoptions.c:663
2463 msgid "Alarm:"
2464 msgstr "Alarm:"
2465
2466 #: xoptions.c:664
2467 msgid "Shout:"
2468 msgstr "Råb:"
2469
2470 #: xoptions.c:665
2471 msgid "S-Shout:"
2472 msgstr "S-råb:"
2473
2474 #: xoptions.c:666
2475 msgid "Channel:"
2476 msgstr "Kanal:"
2477
2478 #: xoptions.c:667
2479 msgid "Channel 1:"
2480 msgstr "Kanal 1:"
2481
2482 #: xoptions.c:668
2483 msgid "Tell:"
2484 msgstr "Tale:"
2485
2486 #: xoptions.c:669
2487 msgid "Kibitz:"
2488 msgstr "Kommentar:"
2489
2490 #: xoptions.c:670
2491 msgid "Challenge:"
2492 msgstr "Udfodring:"
2493
2494 #: xoptions.c:671
2495 msgid "Request:"
2496 msgstr "Forespøgsel:"
2497
2498 #: xoptions.c:672
2499 msgid "Seek:"
2500 msgstr "Søgning:"
2501
2502 #: xoptions.c:752
2503 msgid "White Piece Color:"
2504 msgstr "Farve for hvide brikker:"
2505
2506 #: xoptions.c:758
2507 msgid "Black Piece Color:"
2508 msgstr "Farve for sorte brikker:"
2509
2510 #: xoptions.c:764
2511 msgid "Light Square Color:"
2512 msgstr "Farve for lyse felter:"
2513
2514 #: xoptions.c:770
2515 msgid "Dark Square Color:"
2516 msgstr "Farve for mørke felter:"
2517
2518 #: xoptions.c:776
2519 msgid "Highlight Color:"
2520 msgstr "Farve til fremhævelse:"
2521
2522 #: xoptions.c:782
2523 msgid "Premove Highlight Color:"
2524 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
2525
2526 #: xoptions.c:788
2527 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
2528 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
2529
2530 #: xoptions.c:790
2531 msgid "Mono Mode"
2532 msgstr "Monokrom-tilstand"
2533
2534 #: xoptions.c:791
2535 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
2536 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
2537
2538 #: xoptions.c:792
2539 msgid "Use Board Textures"
2540 msgstr "Brug brætteksturer"
2541
2542 #: xoptions.c:793
2543 msgid "Light-Squares Texture File:"
2544 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
2545
2546 #: xoptions.c:794
2547 msgid "Dark-Squares Texture File:"
2548 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
2549
2550 #: xoptions.c:795
2551 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
2552 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
2553
2554 #: xoptions.c:796
2555 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
2556 msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
2557
2558 #: xoptions.c:944
2559 msgid "Engine has no options"
2560 msgstr "Motor har ingen tilvalg"
2561
2562 #: xoptions.c:1037
2563 msgid "browse"
2564 msgstr "gennemse"
2565
2566 #: xoptions.c:1248
2567 msgid "ICS Options"
2568 msgstr "ICS-indstillinger"
2569
2570 #: xoptions.c:1258
2571 msgid "Load Game Options"
2572 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
2573
2574 #: xoptions.c:1267
2575 msgid "Save Game Options"
2576 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
2577
2578 #: xoptions.c:1277
2579 msgid "Sound Options"
2580 msgstr "Lydindstillinger"
2581
2582 #: xoptions.c:1286
2583 msgid "Board Options"
2584 msgstr "Brætindstillinger"
2585
2586 #: xoptions.c:1306
2587 msgid "Common Engine Settings"
2588 msgstr "Fælles motorindstillinger"
2589
2590 #: xoptions.c:1315
2591 msgid "New Variant"
2592 msgstr "Ny variant"
2593
2594 #: xoptions.c:1325
2595 msgid "General Options"
2596 msgstr "Generelle indstillinger"
2597
2598 #: xoptions.c:1339
2599 msgid "Match Options"
2600 msgstr "Matchindstillinger"
2601
2602 #: xoptions.c:1501
2603 msgid "Edit book"
2604 msgstr "Redigér åbningsbog"
2605
2606 #: xoptions.c:1541
2607 msgid "ICS input box"
2608 msgstr "ICS-inputboks"
2609
2610 #: xoptions.c:1568
2611 msgid "Type a move"
2612 msgstr "Tast et træk"
2613
2614 #: xoptions.c:1599
2615 msgid "Engine Settings"
2616 msgstr "Motorindstillinger"
2617
2618 #: xoptions.c:1629
2619 msgid "Select engine from list:"
2620 msgstr "Vælg motor fra liste:"
2621
2622 #: xoptions.c:1630
2623 msgid "or specify one below:"
2624 msgstr "eller specificér en herunder:"
2625
2626 #: xoptions.c:1631
2627 msgid "Nickname (optional):"
2628 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
2629
2630 #: xoptions.c:1632
2631 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
2632 msgstr "Brug kaldenavn i PGN som spillerbetegnelse i partier mellem motorer"
2633
2634 #: xoptions.c:1633
2635 msgid "Engine Directory:"
2636 msgstr "Motorkatalog:"
2637
2638 #: xoptions.c:1634
2639 msgid "Engine Command:"
2640 msgstr "Motorkommando:"
2641
2642 #: xoptions.c:1635
2643 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
2644 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra motorsti når ikke udfyldt)"
2645
2646 #: xoptions.c:1636
2647 msgid "UCI"
2648 msgstr "UCI"
2649
2650 #: xoptions.c:1637
2651 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
2652 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige motorfunktioner)"
2653
2654 #: xoptions.c:1638
2655 msgid "Must not use GUI book"
2656 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
2657
2658 #: xoptions.c:1639
2659 msgid "Add this engine to the list"
2660 msgstr "Tilføj denne motor til listen"
2661
2662 #: xoptions.c:1640
2663 msgid "Force current variant with this engine"
2664 msgstr "Brug aktuelle variant med denne motor"
2665
2666 #: xoptions.c:1641
2667 msgid "Load mentioned engine as"
2668 msgstr "Indlæs nævnte motor som"
2669
2670 #: xoptions.c:1658
2671 msgid "Load engine"
2672 msgstr "Indlæs motor"
2673
2674 #: xoptions.c:1680
2675 msgid "Start-position number:"
2676 msgstr "Startstillingsnummer:"
2677
2678 #: xoptions.c:1701
2679 msgid "New Shuffle Game"
2680 msgstr "Nyt blandet parti"
2681
2682 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2683 #: xoptions.c:1748
2684 msgid "classical"
2685 msgstr "Klassisk"
2686
2687 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2688 #: xoptions.c:1749
2689 msgid "incremental"
2690 msgstr "Tillægstid"
2691
2692 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2693 #: xoptions.c:1750
2694 msgid "fixed max"
2695 msgstr "Maks. pr. træk"
2696
2697 #: xoptions.c:1751
2698 msgid "Moves per session:"
2699 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
2700
2701 #: xoptions.c:1752
2702 msgid "Initial time (min):"
2703 msgstr "Tid fra start (minutter):"
2704
2705 #: xoptions.c:1753
2706 msgid "Increment or max (sec/move):"
2707 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
2708
2709 #: xoptions.c:1754
2710 msgid "Time-Odds factors:"
2711 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
2712
2713 #: xoptions.c:1755
2714 msgid "Engine #1"
2715 msgstr "Motor nr. 1"
2716
2717 #: xoptions.c:1756
2718 msgid "Engine #2 / Human"
2719 msgstr "Motor nr. 2 / menneske"
2720
2721 #: xoptions.c:1766 xoptions.c:1769 xoptions.c:1774 xoptions.c:1775
2722 msgid "Unused"
2723 msgstr "Ubrugt"
2724
2725 #: xoptions.c:1790
2726 msgid "Time Control"
2727 msgstr "Betænkningstid"