Merge branch 'master' into v4.6.x; updated to correct version number for v4.6.0 branch
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011.
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20120209\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2012-02-12 22:36-0800\n"
15 "PO-Revision-Date: 2011-12-03 00:55+0100\n"
16 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
17 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
18 "Language: da\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
23 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
24
25 #: backend.c:816
26 #, c-format
27 msgid "protocol version %d not supported"
28 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
29
30 #: backend.c:912
31 msgid "You did not specify the engine executable"
32 msgstr "Du angav ikke en kørbar motor"
33
34 #: backend.c:965
35 #, c-format
36 msgid "bad timeControl option %s"
37 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
38
39 #: backend.c:980
40 #, c-format
41 msgid "bad searchTime option %s"
42 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
43
44 #: backend.c:1086
45 #, c-format
46 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
47 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
48
49 #: backend.c:1104
50 #, c-format
51 msgid "Unknown variant name %s"
52 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
53
54 #: backend.c:1347
55 msgid "Starting chess program"
56 msgstr "Starter skakprogram"
57
58 #: backend.c:1370
59 msgid "Bad game file"
60 msgstr "Fejl i partifil"
61
62 #: backend.c:1377
63 msgid "Bad position file"
64 msgstr "Fejl i stillingsfil"
65
66 #: backend.c:1391
67 msgid "Pick new game"
68 msgstr "Vælg nyt spil"
69
70 # cycle = runde?
71 #: backend.c:1460
72 msgid ""
73 "You restarted an already completed tourney\n"
74 "One more cycle will now be added to it\n"
75 "Games commence in 10 sec"
76 msgstr ""
77 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
78 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
79 "Partierne starter om 10 sekunder"
80
81 #: backend.c:1467
82 #, c-format
83 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
84 msgstr "Alle partier i turnering '%s' er allerede færdige eller i gang"
85
86 #: backend.c:1474
87 msgid "Can't have a match with no chess programs"
88 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
89
90 #: backend.c:1509
91 #, c-format
92 msgid "Could not open comm port %s"
93 msgstr "Kunne ikke åbne comm port %s"
94
95 #: backend.c:1512
96 #, c-format
97 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
98 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
99
100 #: backend.c:1568
101 #, c-format
102 msgid "Unknown initialMode %s"
103 msgstr "Ukendt initialMode %s"
104
105 #: backend.c:1594
106 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
107 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
108
109 #: backend.c:1621
110 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
111 msgstr "Analysetilstand kræver en skakmotor"
112
113 #: backend.c:1625
114 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
115 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
116
117 #: backend.c:1636
118 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
119 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver en skakmotor"
120
121 #: backend.c:1641
122 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
123 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
124
125 #: backend.c:1648
126 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
127 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver en skakmotor"
128
129 #: backend.c:1653
130 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
131 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
132
133 #: backend.c:1660
134 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
135 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver en skakmotor"
136
137 #: backend.c:1665
138 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
139 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
140
141 #: backend.c:1676
142 msgid "Training mode requires a game file"
143 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
144
145 #: backend.c:1838 backend.c:1882 backend.c:1905 backend.c:2304
146 msgid "Error writing to ICS"
147 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
148
149 #: backend.c:1842
150 msgid "Error reading from keyboard"
151 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
152
153 #: backend.c:1845
154 msgid "Got end of file from keyboard"
155 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
156
157 #: backend.c:2150
158 #, c-format
159 msgid "Unknown wild type %d"
160 msgstr "Ukendt vild type %d"
161
162 #: backend.c:2161
163 #, c-format
164 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
165 msgstr "genkendte '%s' (%d) som variant %s\n"
166
167 #: backend.c:2221 xboard.c:7021
168 msgid "Error writing to display"
169 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
170
171 #: backend.c:2963
172 #, c-format
173 msgid "your opponent kibitzes: %s"
174 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
175
176 #: backend.c:3486
177 msgid "Error gathering move list: two headers"
178 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
179
180 #: backend.c:3500
181 #, c-format
182 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
183 msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
184
185 #: backend.c:3533
186 msgid "Error gathering move list: nested"
187 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
188
189 #: backend.c:3637 backend.c:4055 backend.c:4786 backend.c:4790 backend.c:6660
190 #: backend.c:11574 backend.c:13169 backend.c:13246 backend.c:13292
191 #: backend.c:13298 backend.c:13303 backend.c:13308
192 msgid "vs."
193 msgstr ""
194
195 #: backend.c:3765
196 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
197 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
198
199 #: backend.c:4103
200 msgid "Connection closed by ICS"
201 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
202
203 #: backend.c:4105
204 msgid "Error reading from ICS"
205 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
206
207 #: backend.c:4155
208 #, c-format
209 msgid "Parsing board: %s\n"
210 msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
211
212 #: backend.c:4179
213 #, c-format
214 msgid ""
215 "Failed to parse board string:\n"
216 "\"%s\""
217 msgstr ""
218 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
219 "\"%s\""
220
221 #: backend.c:4188 backend.c:9406
222 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
223 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
224
225 #: backend.c:4282
226 msgid "Error gathering move list: extra board"
227 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
228
229 #: backend.c:4710 backend.c:4732
230 #, c-format
231 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
232 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
233
234 #: backend.c:4962
235 #, c-format
236 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
237 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
238
239 #: backend.c:5032
240 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
241 msgstr ""
242
243 #: backend.c:5908
244 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
245 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
246
247 #: backend.c:6261
248 msgid "You are playing Black"
249 msgstr "Du spiller sort"
250
251 #: backend.c:6270 backend.c:6297
252 msgid "You are playing White"
253 msgstr "Du spiller hvid"
254
255 #: backend.c:6279 backend.c:6305 backend.c:6423 backend.c:6448 backend.c:6464
256 #: backend.c:13934
257 msgid "It is White's turn"
258 msgstr "Det er hvids tur"
259
260 #: backend.c:6283 backend.c:6309 backend.c:6431 backend.c:6454 backend.c:6485
261 #: backend.c:13926
262 msgid "It is Black's turn"
263 msgstr "Det er sorts tur"
264
265 #: backend.c:6322
266 msgid "Displayed position is not current"
267 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
268
269 #: backend.c:6559
270 msgid "Illegal move"
271 msgstr "Ulovlig træk"
272
273 #: backend.c:6619
274 msgid "End of game"
275 msgstr "Slutningen af partiet"
276
277 #: backend.c:6622
278 msgid "Incorrect move"
279 msgstr "Ukorrekt træk"
280
281 #: backend.c:6912 backend.c:7028
282 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
283 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
284
285 #: backend.c:7252
286 msgid "Swiss tourney finished"
287 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
288
289 #: backend.c:7786
290 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
291 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsmotor"
292
293 #: backend.c:7903
294 #, c-format
295 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
296 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s maskine"
297
298 #: backend.c:8122
299 msgid "Bad FEN received from engine"
300 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra motor"
301
302 #: backend.c:8266 xboard.c:5821 xboard.c:5862
303 #, c-format
304 msgid "%s does not support analysis"
305 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
306
307 #: backend.c:8332
308 #, c-format
309 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
310 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
311
312 #: backend.c:8359
313 #, c-format
314 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
315 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
316
317 #: backend.c:8380
318 #, c-format
319 msgid "Hint: %s"
320 msgstr "Tip: %s"
321
322 #: backend.c:8385
323 #, c-format
324 msgid ""
325 "Illegal hint move \"%s\"\n"
326 "from %s chess program"
327 msgstr ""
328 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
329 "fra %s skakprogram"
330
331 #: backend.c:8560
332 msgid "Machine accepts your draw offer"
333 msgstr "Maskinen accepterer dit remistilbud"
334
335 #: backend.c:8563
336 msgid ""
337 "Machine offers a draw\n"
338 "Select Action / Draw to agree"
339 msgstr ""
340 "Maskinen tilbyder remis\n"
341 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
342
343 #: backend.c:8642
344 msgid "failed writing PV"
345 msgstr ""
346
347 #: backend.c:8940
348 #, c-format
349 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
350 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
351
352 #: backend.c:8950
353 #, c-format
354 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
355 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
356
357 #: backend.c:8961
358 msgid "Gap in move list"
359 msgstr "Hul i trækliste"
360
361 #: backend.c:9538 xoptions.c:453
362 #, c-format
363 msgid "Variant %s not supported by %s"
364 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
365
366 #: backend.c:9654
367 #, c-format
368 msgid "Startup failure on '%s'"
369 msgstr "Opstartsfejl på '%s'"
370
371 #: backend.c:9682
372 msgid "Waiting for first chess program"
373 msgstr "Venter på første skakprogram"
374
375 #: backend.c:9687 backend.c:13317
376 msgid "Waiting for second chess program"
377 msgstr "Venter på andet skakprogram"
378
379 #: backend.c:9737
380 msgid "Could not write on tourney file"
381 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
382
383 #: backend.c:9803
384 msgid ""
385 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
386 "Terminate its game first."
387 msgstr ""
388 "Du kan ikke udskifte en motor mens den er i brug!\n"
389 "Afslut dens parti først."
390
391 #: backend.c:9817
392 msgid "No engine with the name you gave is installed"
393 msgstr "Der er ingen motor installeret med det navn"
394
395 #: backend.c:9819
396 msgid ""
397 "First change an engine by editing the participants list\n"
398 "of the Tournament Options dialog"
399 msgstr ""
400 "Ændr først motoren ved at redigere deltagerlisten\n"
401 "i turneringsindstillingerne"
402
403 #: backend.c:9820
404 msgid "You can only change one engine at the time"
405 msgstr "Du kan kun ændre en motor ad gangen"
406
407 #: backend.c:9834
408 msgid ""
409 "You must supply a tournament file,\n"
410 "for storing the tourney progress"
411 msgstr ""
412 "Du skal angive en turneringsfil\n"
413 "til at gemme turneringens afvikling"
414
415 #: backend.c:9844
416 msgid "Not enough participants"
417 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
418
419 #: backend.c:10007
420 msgid "Bad tournament file"
421 msgstr "Fejl i turneringsfil"
422
423 #: backend.c:10019
424 msgid "Waiting for other game(s)"
425 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
426
427 #: backend.c:10032
428 msgid "No pairing engine specified"
429 msgstr "Der er ingen parringsmotor specificeret"
430
431 #: backend.c:10479
432 #, c-format
433 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
434 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
435
436 #: backend.c:10922 backend.c:10953
437 #, c-format
438 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
439 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
440
441 #: backend.c:10942
442 #, c-format
443 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
444 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
445
446 #: backend.c:10995 backend.c:11991 backend.c:12184 backend.c:12548
447 #, c-format
448 msgid "Can't open \"%s\""
449 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
450
451 #: backend.c:11007 xboard.c:5445
452 msgid "Cannot build game list"
453 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
454
455 #: backend.c:11092
456 msgid "No more games in this message"
457 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
458
459 #: backend.c:11132
460 msgid "No game has been loaded yet"
461 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
462
463 #: backend.c:11136 backend.c:11972 xgamelist.c:438
464 msgid "Can't back up any further"
465 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
466
467 #: backend.c:11550
468 msgid "Game number out of range"
469 msgstr "Partinummer findes ikke"
470
471 #: backend.c:11561
472 msgid "Can't seek on game file"
473 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
474
475 #: backend.c:11619
476 msgid "Game not found in file"
477 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
478
479 #: backend.c:11747 backend.c:12068
480 msgid "Bad FEN position in file"
481 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
482
483 #: backend.c:11897
484 msgid "No moves in game"
485 msgstr "Ingen træk i partiet"
486
487 #: backend.c:11968
488 msgid "No position has been loaded yet"
489 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
490
491 #: backend.c:12029 backend.c:12040
492 msgid "Can't seek on position file"
493 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
494
495 #: backend.c:12047 backend.c:12059
496 msgid "Position not found in file"
497 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
498
499 #: backend.c:12099
500 msgid "Black to play"
501 msgstr "Sort i trækket"
502
503 #: backend.c:12102
504 msgid "White to play"
505 msgstr "Hvid i trækket"
506
507 #: backend.c:12189 backend.c:12553
508 msgid "Waiting for access to save file"
509 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
510
511 #: backend.c:12191
512 msgid "Saving game"
513 msgstr "Gemmer parti"
514
515 #: backend.c:12192
516 #, fuzzy
517 msgid "Bad Seek"
518 msgstr "Søgning:"
519
520 #: backend.c:12555
521 msgid "Saving position"
522 msgstr "Gemmer stilling"
523
524 #: backend.c:12681
525 msgid ""
526 "You have edited the game history.\n"
527 "Use Reload Same Game and make your move again."
528 msgstr ""
529 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
530 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
531
532 #: backend.c:12686
533 msgid ""
534 "You have entered too many moves.\n"
535 "Back up to the correct position and try again."
536 msgstr ""
537 "Du har indtastet for mange træk.\n"
538 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
539
540 #: backend.c:12691
541 msgid ""
542 "Displayed position is not current.\n"
543 "Step forward to the correct position and try again."
544 msgstr ""
545 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
546 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
547
548 #: backend.c:12738
549 msgid "You have not made a move yet"
550 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
551
552 #: backend.c:12759
553 msgid ""
554 "The cmail message is not loaded.\n"
555 "Use Reload CMail Message and make your move again."
556 msgstr ""
557 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
558 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
559
560 #: backend.c:12764
561 msgid "No unfinished games"
562 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
563
564 #: backend.c:12770
565 #, c-format
566 msgid ""
567 "You have already mailed a move.\n"
568 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
569 "To resend the same move, type\n"
570 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
571 "on the command line."
572 msgstr ""
573 "Du har allerede sendt et træk.\n"
574 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
575 "For at gensende det samme træk, tast\n"
576 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
577 "på kommandolinjen."
578
579 #: backend.c:12785
580 msgid "Failed to invoke cmail"
581 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
582
583 #: backend.c:12847
584 #, c-format
585 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
586 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
587
588 #: backend.c:12869
589 #, c-format
590 msgid "Still need to make move for game\n"
591 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
592
593 #: backend.c:12873
594 #, c-format
595 msgid "Still need to make moves for both games\n"
596 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
597
598 #: backend.c:12877
599 #, c-format
600 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
601 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
602
603 #: backend.c:12884
604 #, c-format
605 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
606 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
607
608 #: backend.c:12890
609 #, c-format
610 msgid "No unfinished games\n"
611 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
612
613 #: backend.c:12892
614 #, c-format
615 msgid "Ready to send mail\n"
616 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
617
618 #: backend.c:12897
619 #, c-format
620 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
621 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
622
623 #: backend.c:13053
624 msgid "Edit comment"
625 msgstr "Redigér kommentarer"
626
627 #: backend.c:13055
628 #, c-format
629 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
630 msgstr "Redigér kommentarer til %d.%s%s"
631
632 #: backend.c:13149
633 msgid "It is not White's turn"
634 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
635
636 #: backend.c:13230
637 msgid "It is not Black's turn"
638 msgstr "Sort er ikke i trækket"
639
640 #: backend.c:13337
641 #, c-format
642 msgid "Starting %s chess program"
643 msgstr "Starter %s skakprogram"
644
645 #: backend.c:13365 backend.c:14462
646 msgid ""
647 "Wait until your turn,\n"
648 "or select Move Now"
649 msgstr ""
650 "Vent på din tur,\n"
651 "eller vælg Træk nu"
652
653 #: backend.c:13501
654 msgid "Training mode off"
655 msgstr "Træningstilstand fra"
656
657 #: backend.c:13509
658 msgid "Training mode on"
659 msgstr "Træningstilstand til"
660
661 #: backend.c:13512
662 msgid "Already at end of game"
663 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
664
665 #: backend.c:13592
666 msgid "Warning: You are still playing a game"
667 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
668
669 #: backend.c:13595
670 msgid "Warning: You are still observing a game"
671 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
672
673 #: backend.c:13598
674 msgid "Warning: You are still examining a game"
675 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
676
677 #: backend.c:13674
678 msgid "Close ICS engine analyze..."
679 msgstr "Lukker ICS-motoranalyse ..."
680
681 #: backend.c:13951
682 msgid "That square is occupied"
683 msgstr "Det felt er besat"
684
685 #: backend.c:13975 backend.c:14001
686 msgid "There is no pending offer on this move"
687 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
688
689 #: backend.c:14037 backend.c:14048
690 msgid "Your opponent is not out of time"
691 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
692
693 #: backend.c:14114
694 msgid "You must make your move before offering a draw"
695 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
696
697 #: backend.c:14444
698 msgid "You are not examining a game"
699 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
700
701 #: backend.c:14448
702 msgid "You can't revert while pausing"
703 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
704
705 #: backend.c:14502 backend.c:14509
706 msgid "It is your turn"
707 msgstr "Det er dig som er i trækket"
708
709 #: backend.c:14560 backend.c:14567 backend.c:14586 backend.c:14593
710 msgid "Wait until your turn"
711 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
712
713 #: backend.c:14572
714 msgid "No hint available"
715 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
716
717 #: backend.c:15028
718 #, c-format
719 msgid "Error writing to %s chess program"
720 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
721
722 #: backend.c:15031 backend.c:15062
723 #, c-format
724 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
725 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
726
727 #: backend.c:15058
728 #, c-format
729 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
730 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
731
732 #: backend.c:15075
733 #, c-format
734 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
735 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
736
737 #: backend.c:15466
738 #, c-format
739 msgid "%s engine has too many options\n"
740 msgstr "%s motor har for mange tilvalg\n"
741
742 #: backend.c:15622
743 msgid "Displayed move is not current"
744 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
745
746 #: backend.c:15631
747 msgid "Could not parse move"
748 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
749
750 #: backend.c:15756 backend.c:15778
751 msgid "Both flags fell"
752 msgstr "Begge flag er faldet"
753
754 #: backend.c:15758
755 msgid "White's flag fell"
756 msgstr "Hvids flag er faldet"
757
758 #: backend.c:15780
759 msgid "Black's flag fell"
760 msgstr "Sorts flag er faldet"
761
762 #: backend.c:15911
763 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
764 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
765
766 #: backend.c:16708
767 msgid "Bad FEN position in clipboard"
768 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
769
770 #: book.c:518 book.c:700
771 msgid "Polyglot book not valid"
772 msgstr ""
773
774 #: book.c:579
775 msgid "Book Fault"
776 msgstr ""
777
778 #: book.c:703
779 msgid "Hash keys are different"
780 msgstr ""
781
782 #: engineoutput.c:100
783 #, fuzzy, c-format
784 msgid "Engine Output"
785 msgstr "Output fra motor"
786
787 #: engineoutput.c:110
788 #, c-format
789 msgid "%s (%d reversible plies)"
790 msgstr ""
791
792 #: filebrowser/selfile.c:301
793 #, fuzzy
794 msgid "Browse"
795 msgstr "gennemse"
796
797 #: filebrowser/selfile.c:404
798 msgid "Filter on extensions:"
799 msgstr ""
800
801 #: filebrowser/selfile.c:785
802 msgid "Pathname:"
803 msgstr ""
804
805 #: filebrowser/selfile.c:789 xgamelist.c:743 xgamelist.c:868 xoptions.c:1002
806 #: xoptions.c:1337
807 msgid "OK"
808 msgstr "o.k."
809
810 #: filebrowser/selfile.c:793
811 #, fuzzy
812 msgid "Cancel"
813 msgstr "annullér"
814
815 #: filebrowser/selfile.c:837
816 msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
817 msgstr ""
818
819 #: gamelist.c:375
820 #, fuzzy, c-format
821 msgid "Reading game file (%d)"
822 msgstr "Fejl i partifil"
823
824 #: xboard.c:620
825 msgid "New Game        Ctrl+N"
826 msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
827
828 #: xboard.c:621
829 msgid "New Shuffle Game ..."
830 msgstr "Nyt blandet parti ..."
831
832 #: xboard.c:622
833 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
834 msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
835
836 #: xboard.c:624
837 msgid "Load Game       Ctrl+O"
838 msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
839
840 #: xboard.c:625
841 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
842 msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
843
844 #: xboard.c:629
845 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
846 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
847
848 #: xboard.c:630
849 msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
850 msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
851
852 #: xboard.c:633
853 msgid "Save Game       Ctrl+S"
854 msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
855
856 #: xboard.c:634
857 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
858 msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
859
860 #: xboard.c:636
861 msgid "Mail Move"
862 msgstr "Send træk med e-post"
863
864 #: xboard.c:637
865 msgid "Reload CMail Message"
866 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
867
868 #: xboard.c:639
869 msgid "Quit                 Ctr+Q"
870 msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
871
872 #: xboard.c:644
873 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
874 msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
875
876 #: xboard.c:645
877 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
878 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
879
880 #: xboard.c:646
881 msgid "Copy Game List"
882 msgstr "Kopiér partiliste"
883
884 #: xboard.c:648
885 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
886 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
887
888 #: xboard.c:649
889 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
890 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
891
892 #: xboard.c:651
893 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
894 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
895
896 #: xboard.c:652
897 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
898 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
899
900 # Partibeskrivelse i PGN-fil
901 #: xboard.c:653
902 msgid "Edit Tags"
903 msgstr "Redigér partidata"
904
905 #: xboard.c:654
906 msgid "Edit Comment"
907 msgstr "Redigér kommentarer"
908
909 #: xboard.c:655
910 msgid "Edit Book"
911 msgstr "Redigér åbningsbog"
912
913 #: xboard.c:657
914 msgid "Revert              Home"
915 msgstr "Annullér variantlinje    Home"
916
917 #: xboard.c:658
918 msgid "Annotate"
919 msgstr "Kommentér"
920
921 #: xboard.c:659
922 msgid "Truncate Game  End"
923 msgstr "Afkort partiet    End"
924
925 #: xboard.c:661
926 msgid "Backward         Alt+Left"
927 msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
928
929 #: xboard.c:662
930 msgid "Forward           Alt+Right"
931 msgstr "Fremad    Alt+Højre"
932
933 #: xboard.c:663
934 msgid "Back to Start     Alt+Home"
935 msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
936
937 #: xboard.c:664
938 msgid "Forward to End Alt+End"
939 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
940
941 #: xboard.c:669
942 msgid "Flip View             F2"
943 msgstr "Vend brættet    F2"
944
945 #: xboard.c:671
946 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
947 msgstr "Motor-output    Alt+Shift+O"
948
949 #: xboard.c:672
950 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
951 msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
952
953 #: xboard.c:673
954 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
955 msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
956
957 #: xboard.c:674
958 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
959 msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
960
961 #: xboard.c:675 xoptions.c:1519
962 msgid "ICS text menu"
963 msgstr "ICS-tekstmenu"
964
965 #: xboard.c:677 xoptions.c:1609
966 msgid "Tags"
967 msgstr "Partidata"
968
969 #: xboard.c:678
970 msgid "Comments"
971 msgstr "Kommentarer"
972
973 #: xboard.c:679
974 msgid "ICS Input Box"
975 msgstr "ICS-inputboks"
976
977 #: xboard.c:681
978 msgid "Board..."
979 msgstr "Bræt..."
980
981 #: xboard.c:682
982 msgid "Game List Tags..."
983 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
984
985 #: xboard.c:687
986 msgid "Machine White  Ctrl+W"
987 msgstr "Maskine har hvid    Ctrl+W"
988
989 #: xboard.c:688
990 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
991 msgstr "Maskine har sort    Ctrl+B"
992
993 #: xboard.c:689
994 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
995 msgstr "To maskiner    Ctrl+T"
996
997 #: xboard.c:690
998 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
999 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
1000
1001 #: xboard.c:691
1002 msgid "Analyze Game   Ctrl+G"
1003 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
1004
1005 #: xboard.c:692
1006 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
1007 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
1008
1009 #: xboard.c:693
1010 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
1011 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
1012
1013 #: xboard.c:694
1014 msgid "Training"
1015 msgstr "Træning"
1016
1017 #: xboard.c:695
1018 msgid "ICS Client"
1019 msgstr "ICS-klient"
1020
1021 #: xboard.c:697
1022 msgid "Machine Match"
1023 msgstr "Maskinmatch"
1024
1025 #: xboard.c:698
1026 msgid "Pause               Pause"
1027 msgstr "Pause    Pause"
1028
1029 #: xboard.c:703
1030 msgid "Accept             F3"
1031 msgstr "Godkend    F3"
1032
1033 #: xboard.c:704
1034 msgid "Decline            F4"
1035 msgstr "Afvis    F4"
1036
1037 #: xboard.c:705
1038 msgid "Rematch           F12"
1039 msgstr "Ny match    F12"
1040
1041 #: xboard.c:707
1042 msgid "Call Flag          F5"
1043 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
1044
1045 #: xboard.c:708
1046 msgid "Draw                F6"
1047 msgstr "Remis    F6"
1048
1049 #: xboard.c:709
1050 msgid "Adjourn            F7"
1051 msgstr "Udsæt partiet    F7"
1052
1053 #: xboard.c:710
1054 msgid "Abort                F8"
1055 msgstr "Annullér partiet   F8"
1056
1057 #: xboard.c:711
1058 msgid "Resign              F9"
1059 msgstr "Opgiv    F9"
1060
1061 #: xboard.c:713
1062 msgid "Stop Observing  F10"
1063 msgstr "Stop observation    F10"
1064
1065 #: xboard.c:714
1066 msgid "Stop Examining  F11"
1067 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
1068
1069 #: xboard.c:715
1070 msgid "Upload to Examine"
1071 msgstr "Opsend til undersøgelse"
1072
1073 #: xboard.c:717
1074 msgid "Adjudicate to White"
1075 msgstr "Bedøm hvid gevinst"
1076
1077 #: xboard.c:718
1078 msgid "Adjudicate to Black"
1079 msgstr "Bedøm sort gevinst"
1080
1081 #: xboard.c:719
1082 msgid "Adjudicate Draw"
1083 msgstr "Bedøm remis"
1084
1085 #: xboard.c:724
1086 msgid "Load New Engine ..."
1087 msgstr "Indlæs ny motor ..."
1088
1089 #: xboard.c:726
1090 msgid "Engine #1 Settings ..."
1091 msgstr "Indstillinger for motor nr. 1 ..."
1092
1093 #: xboard.c:727
1094 msgid "Engine #2 Settings ..."
1095 msgstr "Indstillinger for motor nr. 2 ..."
1096
1097 #: xboard.c:729
1098 msgid "Hint"
1099 msgstr "Tip"
1100
1101 #: xboard.c:730
1102 msgid "Book"
1103 msgstr "Åbningsbog"
1104
1105 #: xboard.c:732
1106 msgid "Move Now     Ctrl+M"
1107 msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
1108
1109 #: xboard.c:733
1110 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
1111 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
1112
1113 #: xboard.c:740
1114 msgid "General ..."
1115 msgstr "Generelle ..."
1116
1117 #: xboard.c:742
1118 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
1119 msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
1120
1121 #: xboard.c:743
1122 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
1123 msgstr "Fælles motor ...    Alt+Shift+U"
1124
1125 #: xboard.c:744
1126 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
1127 msgstr "Bedømmelses ...    Alt+Shift+J"
1128
1129 #: xboard.c:745
1130 msgid "ICS ..."
1131 msgstr "ICS ..."
1132
1133 #: xboard.c:746
1134 msgid "Match ..."
1135 msgstr "Match ..."
1136
1137 #: xboard.c:747
1138 msgid "Load Game ..."
1139 msgstr "Indlæs parti ..."
1140
1141 #: xboard.c:748
1142 msgid "Save Game ..."
1143 msgstr "Gem parti ..."
1144
1145 #: xboard.c:750
1146 msgid "Game List ..."
1147 msgstr "Partiliste ..."
1148
1149 #: xboard.c:751
1150 msgid "Sounds ..."
1151 msgstr "Lyde ..."
1152
1153 #: xboard.c:754
1154 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
1155 msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
1156
1157 #: xboard.c:755 xoptions.c:419
1158 msgid "Animate Dragging"
1159 msgstr "Animeret trækudførelse"
1160
1161 #: xboard.c:756
1162 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
1163 msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
1164
1165 #: xboard.c:757
1166 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
1167 msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
1168
1169 #: xboard.c:758 xoptions.c:422
1170 msgid "Auto Flip View"
1171 msgstr "Automatisk vending af brættet"
1172
1173 #: xboard.c:759 xoptions.c:423
1174 msgid "Blindfold"
1175 msgstr "Blindskak"
1176
1177 #: xboard.c:760
1178 msgid "Flash Moves"
1179 msgstr "Blink ved træk"
1180
1181 #: xboard.c:762
1182 msgid "Highlight Dragging"
1183 msgstr "Fremhæv flytning"
1184
1185 #: xboard.c:764 xoptions.c:426
1186 msgid "Highlight Last Move"
1187 msgstr "Fremhæv sidste træk"
1188
1189 #: xboard.c:765
1190 msgid "Highlight With Arrow"
1191 msgstr "Fremhæv med pil"
1192
1193 #: xboard.c:766 xoptions.c:428
1194 msgid "Move Sound"
1195 msgstr "Lyd ved træk"
1196
1197 #: xboard.c:768 xoptions.c:429
1198 msgid "One-Click Moving"
1199 msgstr "Ét-klikstræk"
1200
1201 #: xboard.c:769
1202 msgid "Periodic Updates"
1203 msgstr "Periodisk opdatering"
1204
1205 #: xboard.c:770
1206 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
1207 msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
1208
1209 #: xboard.c:771
1210 msgid "Popup Exit Message"
1211 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1212
1213 #: xboard.c:772 xoptions.c:433
1214 msgid "Popup Move Errors"
1215 msgstr "Pop op ved trækfejl"
1216
1217 #: xboard.c:774
1218 msgid "Show Coords"
1219 msgstr "Vis koordinater"
1220
1221 #: xboard.c:775
1222 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
1223 msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
1224
1225 #: xboard.c:776
1226 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
1227 msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
1228
1229 #: xboard.c:779
1230 msgid "Save Settings Now"
1231 msgstr "Gem indstillinger nu"
1232
1233 #: xboard.c:780
1234 msgid "Save Settings on Exit"
1235 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
1236
1237 #: xboard.c:785
1238 msgid "Info XBoard"
1239 msgstr "Info XBoard"
1240
1241 #: xboard.c:786
1242 msgid "Man XBoard   F1"
1243 msgstr "Man XBoard    F1"
1244
1245 #: xboard.c:788 xboard.c:6591
1246 msgid "About XBoard"
1247 msgstr "Om Xboard"
1248
1249 #: xboard.c:793
1250 msgid "File"
1251 msgstr "Fil"
1252
1253 #: xboard.c:794
1254 msgid "Edit"
1255 msgstr "Redigér"
1256
1257 #: xboard.c:795
1258 msgid "View"
1259 msgstr "Vis"
1260
1261 #: xboard.c:796
1262 msgid "Mode"
1263 msgstr "Tilstand"
1264
1265 #: xboard.c:797
1266 msgid "Action"
1267 msgstr "Handlinger"
1268
1269 #: xboard.c:798
1270 msgid "Engine"
1271 msgstr "Motor"
1272
1273 #: xboard.c:799
1274 msgid "Options"
1275 msgstr "Indstillinger"
1276
1277 #: xboard.c:800
1278 msgid "Help"
1279 msgstr "Hjælp"
1280
1281 #: xboard.c:816 xboard.c:7301
1282 msgid "White"
1283 msgstr "Hvid"
1284
1285 #: xboard.c:816 xboard.c:820 xboard.c:839
1286 msgid "Pawn"
1287 msgstr "Bonde"
1288
1289 #: xboard.c:816 xboard.c:820 xboard.c:839 xboard.c:5149
1290 msgid "Knight"
1291 msgstr "Springer"
1292
1293 #: xboard.c:816 xboard.c:820 xboard.c:839 xboard.c:5148
1294 msgid "Bishop"
1295 msgstr "Løber"
1296
1297 #: xboard.c:816 xboard.c:820 xboard.c:839 xboard.c:5147
1298 msgid "Rook"
1299 msgstr "Tårn"
1300
1301 #: xboard.c:817 xboard.c:821 xboard.c:839 xboard.c:5146
1302 msgid "Queen"
1303 msgstr "Dronning"
1304
1305 #: xboard.c:817 xboard.c:821 xboard.c:5154
1306 msgid "King"
1307 msgstr "Konge"
1308
1309 #: xboard.c:817 xboard.c:821
1310 msgid "Elephant"
1311 msgstr ""
1312
1313 #: xboard.c:817 xboard.c:821
1314 msgid "Cannon"
1315 msgstr ""
1316
1317 #: xboard.c:818 xboard.c:822 xboard.c:5159
1318 msgid "Archbishop"
1319 msgstr ""
1320
1321 #: xboard.c:818 xboard.c:822 xboard.c:5160
1322 msgid "Chancellor"
1323 msgstr ""
1324
1325 #: xboard.c:818 xboard.c:822 xboard.c:5164
1326 msgid "Promote"
1327 msgstr "Bondeforvandling"
1328
1329 #: xboard.c:818 xboard.c:822
1330 msgid "Demote"
1331 msgstr ""
1332
1333 #: xboard.c:819 xboard.c:823
1334 msgid "Empty square"
1335 msgstr "Tomt felt"
1336
1337 #: xboard.c:819 xboard.c:823
1338 msgid "Clear board"
1339 msgstr "Ryd bræt"
1340
1341 #: xboard.c:820 xboard.c:7315
1342 msgid "Black"
1343 msgstr "Sort"
1344
1345 #: xboard.c:1210
1346 #, c-format
1347 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
1348 msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
1349
1350 #: xboard.c:1231
1351 #, c-format
1352 msgid "Available `%s' sizes:\n"
1353 msgstr "Tilgængelige '%s'-størrelser:\n"
1354
1355 #: xboard.c:1264
1356 #, c-format
1357 msgid "Error: No `%s' files!\n"
1358 msgstr "Fejl: Ingen '%s'-filer!\n"
1359
1360 #: xboard.c:1277
1361 #, c-format
1362 msgid ""
1363 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
1364 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
1365 "   Please report this error to %s.\n"
1366 "   Include system type & operating system in message.\n"
1367 msgstr ""
1368 "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
1369 "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
1370 "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
1371 "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
1372
1373 #: xboard.c:1336
1374 #, c-format
1375 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
1376 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
1377
1378 #: xboard.c:1344
1379 #, c-format
1380 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
1381 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i '%s'\n"
1382
1383 #: xboard.c:1731 xboard.c:2489
1384 #, c-format
1385 msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1386 msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1387
1388 #: xboard.c:1845
1389 #, c-format
1390 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
1391 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
1392
1393 #: xboard.c:2021
1394 #, c-format
1395 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
1396 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
1397
1398 #: xboard.c:2030
1399 #, c-format
1400 msgid "Failed to open file '%s'\n"
1401 msgstr "Åbning af fil '%s' mislykkedes\n"
1402
1403 #: xboard.c:2045
1404 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
1405 msgstr ""
1406 "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne "
1407 "størrelse"
1408
1409 #: xboard.c:2068
1410 #, c-format
1411 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
1412 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
1413
1414 #: xboard.c:2105
1415 #, c-format
1416 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
1417 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
1418
1419 #: xboard.c:2130
1420 #, c-format
1421 msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
1422 msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
1423
1424 #: xboard.c:2135
1425 #, c-format
1426 msgid ""
1427 "XBoard square size (hint): %d\n"
1428 "%s fulldir:%s:\n"
1429 msgstr ""
1430 "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
1431 "%s-fuldt katalog: %s:\n"
1432
1433 #: xboard.c:2141
1434 #, c-format
1435 msgid "Closest %s size: %d\n"
1436 msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
1437
1438 #: xboard.c:2219
1439 #, c-format
1440 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
1441 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
1442
1443 #: xboard.c:2235
1444 #, c-format
1445 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
1446 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
1447
1448 #: xboard.c:2454 xboard.c:2464
1449 #, c-format
1450 msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1451 msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1452
1453 #: xboard.c:3212
1454 #, c-format
1455 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
1456 msgstr "Kan ikke lave skriftgruppe for %s.\n"
1457
1458 #: xboard.c:3235
1459 #, c-format
1460 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
1461 msgstr "%s: Ingen skrifter matcher mønstret %s\n"
1462
1463 #: xboard.c:3277
1464 #, c-format
1465 msgid ""
1466 "resolved %s at pixel size %d\n"
1467 "  to %s\n"
1468 msgstr ""
1469 "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
1470 " til %s\n"
1471
1472 #: xboard.c:3428
1473 #, c-format
1474 msgid "%s: error loading XIM!\n"
1475 msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
1476
1477 #: xboard.c:3526
1478 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
1479 msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1480
1481 #: xboard.c:3530
1482 #, c-format
1483 msgid ""
1484 "\n"
1485 "Loading XIMs...\n"
1486 msgstr ""
1487 "\n"
1488 "Indlæser XIM'er ...\n"
1489
1490 #: xboard.c:3545 xboard.c:3568 xboard.c:3575 xboard.c:3691 xboard.c:3728
1491 #: xboard.c:3739
1492 #, c-format
1493 msgid "(File:%s:) "
1494 msgstr "(Fil:%s:) "
1495
1496 #: xboard.c:3563 xboard.c:3721
1497 #, c-format
1498 msgid "light square "
1499 msgstr "lyst felt "
1500
1501 #: xboard.c:3571 xboard.c:3735
1502 #, c-format
1503 msgid "dark square "
1504 msgstr "mørkt felt "
1505
1506 #: xboard.c:3582 xboard.c:3748
1507 #, c-format
1508 msgid "Done.\n"
1509 msgstr "Udført.\n"
1510
1511 #: xboard.c:3646
1512 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
1513 msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1514
1515 #: xboard.c:3656
1516 #, c-format
1517 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
1518 msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
1519
1520 #: xboard.c:3666
1521 #, c-format
1522 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
1523 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
1524
1525 #: xboard.c:3679
1526 #, c-format
1527 msgid ""
1528 "\n"
1529 "Loading XPMs...\n"
1530 msgstr ""
1531 "\n"
1532 "Indlæser XPM'er ...\n"
1533
1534 #: xboard.c:3702
1535 #, c-format
1536 msgid "(Replace by File:%s:) "
1537 msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
1538
1539 #: xboard.c:3709 xboard.c:3732 xboard.c:3743
1540 #, c-format
1541 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
1542 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
1543
1544 #: xboard.c:3831
1545 #, c-format
1546 msgid "Can't open bitmap file %s"
1547 msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
1548
1549 #: xboard.c:3834
1550 #, c-format
1551 msgid "Invalid bitmap in file %s"
1552 msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
1553
1554 #: xboard.c:3837
1555 #, c-format
1556 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
1557 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
1558
1559 #: xboard.c:3841
1560 #, c-format
1561 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
1562 msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
1563
1564 #: xboard.c:3845
1565 #, c-format
1566 msgid "%s: %s...using built-in\n"
1567 msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
1568
1569 #: xboard.c:3849
1570 #, c-format
1571 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
1572 msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
1573
1574 #: xboard.c:3917
1575 msgid "----"
1576 msgstr ""
1577
1578 #: xboard.c:4089
1579 msgid "Drop"
1580 msgstr "Placér"
1581
1582 #: xboard.c:5029
1583 #, fuzzy
1584 msgid "could not open: "
1585 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
1586
1587 #: xboard.c:5055 xboard.c:5167 xboard.c:6856 xboard.c:6896 xgamelist.c:749
1588 #: xgamelist.c:857 xoptions.c:998 xoptions.c:1341
1589 msgid "cancel"
1590 msgstr "annullér"
1591
1592 #: xboard.c:5089 xboard.c:6715 xboard.c:6729
1593 msgid "Error"
1594 msgstr "Fejl"
1595
1596 #: xboard.c:5089
1597 msgid "Can't open file"
1598 msgstr "Kan ikke åbne fil"
1599
1600 #: xboard.c:5094
1601 msgid "Failed to open file"
1602 msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
1603
1604 #: xboard.c:5125
1605 msgid "Promotion"
1606 msgstr "Bondeforvandling"
1607
1608 #: xboard.c:5134
1609 msgid "Promote to what?"
1610 msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
1611
1612 #: xboard.c:5141
1613 msgid "Warlord"
1614 msgstr ""
1615
1616 #: xboard.c:5142
1617 msgid "General"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: xboard.c:5143
1621 msgid "Lieutenant"
1622 msgstr ""
1623
1624 #: xboard.c:5144
1625 msgid "Captain"
1626 msgstr ""
1627
1628 #: xboard.c:5165
1629 msgid "Defer"
1630 msgstr ""
1631
1632 #: xboard.c:5270
1633 msgid "ok"
1634 msgstr "o.k."
1635
1636 #: xboard.c:5463
1637 msgid "Load game file name?"
1638 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
1639
1640 #: xboard.c:5508
1641 msgid "Load position file name?"
1642 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
1643
1644 #: xboard.c:5514
1645 msgid "Save game file name?"
1646 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
1647
1648 #: xboard.c:5523
1649 msgid "Save position file name?"
1650 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
1651
1652 #: xboard.c:5756
1653 msgid "Can't open temp file"
1654 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
1655
1656 #: xboard.c:5828
1657 #, c-format
1658 msgid "You are not observing a game"
1659 msgstr "Du observerer ikke et parti"
1660
1661 #: xboard.c:5833
1662 #, c-format
1663 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
1664 msgstr "Fandt uventet aktiv ICS-motoranalyse\n"
1665
1666 #: xboard.c:5847
1667 #, c-format
1668 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
1669 msgstr "Starter ICS-motoranalyse ...\n"
1670
1671 #: xboard.c:6579
1672 msgid " (with Zippy code)"
1673 msgstr ""
1674
1675 #: xboard.c:6584
1676 #, c-format
1677 msgid ""
1678 "%s%s\n"
1679 "\n"
1680 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
1681 "Enhancements Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
1682 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
1683 "\n"
1684 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
1685 "information."
1686 msgstr ""
1687
1688 #: xboard.c:6751
1689 msgid "Fatal Error"
1690 msgstr "Fatal fejl"
1691
1692 #: xboard.c:6751
1693 msgid "Exiting"
1694 msgstr "Afslutter"
1695
1696 #: xboard.c:6761
1697 msgid "Information"
1698 msgstr "Meddelelse"
1699
1700 #: xboard.c:6768
1701 msgid "Note"
1702 msgstr "Notits"
1703
1704 #: xboard.c:6813
1705 #, c-format
1706 msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
1707 msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
1708
1709 #: xboard.c:6844
1710 msgid "Error writing to chess program"
1711 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
1712
1713 #: xboard.c:6894
1714 msgid "enter"
1715 msgstr "udfør"
1716
1717 #: xboard.c:7095
1718 #, c-format
1719 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
1720 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
1721
1722 #: xboard.c:7469
1723 msgid "Socket support is not configured in"
1724 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
1725
1726 #: xboard.c:7558
1727 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
1728 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
1729
1730 #: xengineoutput.c:146
1731 #, c-format
1732 msgid "Error %d loading icon image\n"
1733 msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
1734
1735 # NPS = Nodes pr. second
1736 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
1737 #: xengineoutput.c:356
1738 msgid "NPS"
1739 msgstr "SPS"
1740
1741 #: xengineoutput.c:534
1742 msgid "Engine output"
1743 msgstr "Output fra motor"
1744
1745 #: xengineoutput.c:534
1746 msgid "This feature is experimental"
1747 msgstr "Denne funktion er eksperimental"
1748
1749 #: xevalgraph.c:95
1750 msgid "Evaluation graph"
1751 msgstr "Evalueringsgraf"
1752
1753 #: xgamelist.c:114
1754 msgid "no games matched your request"
1755 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
1756
1757 #: xgamelist.c:190 xgamelist.c:416
1758 msgid "thresholds"
1759 msgstr "grænseværdier"
1760
1761 #: xgamelist.c:201 xgamelist.c:443 xgamelist.c:450
1762 msgid "find position"
1763 msgstr "find stilling"
1764
1765 #: xgamelist.c:212 xgamelist.c:428
1766 msgid "next"
1767 msgstr "næste"
1768
1769 #: xgamelist.c:225 xgamelist.c:412
1770 msgid "close"
1771 msgstr "luk"
1772
1773 #: xgamelist.c:237
1774 msgid "Filter:"
1775 msgstr "Filter:"
1776
1777 #: xgamelist.c:255
1778 msgid "filtertext"
1779 msgstr "filtertekst"
1780
1781 #: xgamelist.c:268 xgamelist.c:442
1782 msgid "apply"
1783 msgstr "anvend"
1784
1785 #: xgamelist.c:357
1786 #, c-format
1787 msgid "Scanning through games (%d)"
1788 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
1789
1790 #: xgamelist.c:381
1791 msgid "previous page"
1792 msgstr "forrige side"
1793
1794 #: xgamelist.c:384
1795 msgid "next page"
1796 msgstr "næste side"
1797
1798 #: xgamelist.c:392
1799 #, fuzzy, c-format
1800 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
1801 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
1802
1803 #: xgamelist.c:422
1804 msgid "load"
1805 msgstr "indlæs"
1806
1807 #: xgamelist.c:425
1808 msgid "No game selected"
1809 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
1810
1811 #: xgamelist.c:431
1812 msgid "Can't go forward any further"
1813 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
1814
1815 #: xgamelist.c:435
1816 msgid "prev"
1817 msgstr "forrige"
1818
1819 #: xgamelist.c:529
1820 msgid "There is no game list"
1821 msgstr "Der er ingen partiliste"
1822
1823 #: xgamelist.c:659
1824 #, fuzzy
1825 msgid "Game list not loaded or empty"
1826 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
1827
1828 #: xgamelist.c:757
1829 msgid "No tag selected"
1830 msgstr "Ingen overskrift valgt"
1831
1832 #: xgamelist.c:761 xgamelist.c:846
1833 msgid "down"
1834 msgstr "ned"
1835
1836 #: xgamelist.c:766 xgamelist.c:835
1837 msgid "up"
1838 msgstr "op"
1839
1840 #: xgamelist.c:771 xgamelist.c:824
1841 msgid "factory"
1842 msgstr "standard"
1843
1844 #: xgamelist.c:797
1845 #, fuzzy
1846 msgid "Game-list options"
1847 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
1848
1849 #: xhistory.c:153
1850 msgid "Move list"
1851 msgstr "Trækliste"
1852
1853 #: xoptions.c:172 xoptions.c:1137
1854 msgid "browse"
1855 msgstr "gennemse"
1856
1857 # Lille begyndelsesbogstav med vilje
1858 #: xoptions.c:314
1859 msgid "First Engine"
1860 msgstr "første motor"
1861
1862 # Lille begyndelsesbogstav med vilje
1863 #: xoptions.c:314
1864 msgid "Second Engine"
1865 msgstr "anden motor"
1866
1867 #: xoptions.c:380
1868 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: xoptions.c:384
1872 msgid "Tournament file:"
1873 msgstr "Turneringsfil:"
1874
1875 #: xoptions.c:385
1876 msgid "Sync after round    (for concurrent playing of a single"
1877 msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
1878
1879 #: xoptions.c:386
1880 msgid "Sync after cycle      tourney with multiple XBoards)"
1881 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
1882
1883 #: xoptions.c:387
1884 #, fuzzy
1885 msgid "Tourney participants:"
1886 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
1887
1888 #: xoptions.c:389
1889 msgid "Select Engine:"
1890 msgstr "Vælg motor:"
1891
1892 #: xoptions.c:390
1893 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
1894 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = simultan):"
1895
1896 #: xoptions.c:391
1897 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
1898 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
1899
1900 #: xoptions.c:392
1901 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
1902 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
1903
1904 #: xoptions.c:393
1905 msgid "Pause between Match Games (msec):"
1906 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
1907
1908 #: xoptions.c:394
1909 msgid "Save Tourney Games on:"
1910 msgstr "Gem turneringspartier i:"
1911
1912 #: xoptions.c:395
1913 msgid "Game File with Opening Lines:"
1914 msgstr "Partifil med åbninger:"
1915
1916 #: xoptions.c:396
1917 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1918 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1919
1920 #: xoptions.c:397
1921 msgid "File with Start Positions:"
1922 msgstr "Fil med startstillinger:"
1923
1924 #: xoptions.c:398
1925 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1926 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1927
1928 #: xoptions.c:399
1929 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
1930 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
1931
1932 #: xoptions.c:400
1933 msgid "Disable own engine books by default"
1934 msgstr "Deaktivér motors egen åbningsbog som standard"
1935
1936 #: xoptions.c:401
1937 msgid "Replace Engine"
1938 msgstr "Udskift motor"
1939
1940 #: xoptions.c:402
1941 msgid "Upgrade Engine"
1942 msgstr "Opgradér motor"
1943
1944 #: xoptions.c:403
1945 msgid "Clone Tourney"
1946 msgstr ""
1947
1948 #: xoptions.c:417
1949 msgid "Absolute Analysis Scores"
1950 msgstr "Absolutte analysescorer"
1951
1952 #: xoptions.c:418
1953 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
1954 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
1955
1956 #: xoptions.c:420
1957 msgid "Animate Moving"
1958 msgstr "Animeret flytning"
1959
1960 #: xoptions.c:421
1961 msgid "Auto Flag"
1962 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
1963
1964 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
1965 #: xoptions.c:424
1966 msgid "Drop Menu"
1967 msgstr "Placér brik-menu"
1968
1969 #: xoptions.c:425
1970 msgid "Hide Thinking from Human"
1971 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
1972
1973 #: xoptions.c:427
1974 msgid "Highlight with Arrow"
1975 msgstr "Fremhæv med pil"
1976
1977 #: xoptions.c:430
1978 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
1979 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
1980
1981 # ... mens modstanderen er i trækket
1982 #: xoptions.c:431 xoptions.c:540
1983 msgid "Ponder Next Move"
1984 msgstr "Spekulér på næste træk"
1985
1986 #: xoptions.c:432
1987 msgid "Popup Exit Messages"
1988 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1989
1990 #: xoptions.c:434
1991 msgid "Scores in Move List"
1992 msgstr "Scorer i trækliste"
1993
1994 #: xoptions.c:435
1995 msgid "Show Coordinates"
1996 msgstr "Vis koordinater"
1997
1998 #: xoptions.c:436
1999 msgid "Show Target Squares"
2000 msgstr "Vis målfelter"
2001
2002 #: xoptions.c:437
2003 msgid "Test Legality"
2004 msgstr "Test lovlighed"
2005
2006 #: xoptions.c:438
2007 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
2008 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
2009
2010 #: xoptions.c:439
2011 msgid "Flash Rate (high = fast):"
2012 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
2013
2014 #: xoptions.c:440
2015 msgid "Animation Speed (high = slow):"
2016 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
2017
2018 #: xoptions.c:441
2019 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
2020 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
2021
2022 #: xoptions.c:458
2023 #, c-format
2024 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
2025 msgstr "Advarsel: den anden motor (%s )understøtter ikke dette!"
2026
2027 #: xoptions.c:479
2028 msgid "normal"
2029 msgstr "normal"
2030
2031 #: xoptions.c:480
2032 msgid "fairy"
2033 msgstr ""
2034
2035 #: xoptions.c:481
2036 msgid "FRC"
2037 msgstr "skak960"
2038
2039 #: xoptions.c:482
2040 msgid "Seirawan"
2041 msgstr ""
2042
2043 #: xoptions.c:483
2044 msgid "wild castle"
2045 msgstr ""
2046
2047 #: xoptions.c:484
2048 msgid "Superchess"
2049 msgstr ""
2050
2051 #: xoptions.c:485
2052 msgid "no castle"
2053 msgstr ""
2054
2055 #: xoptions.c:486
2056 msgid "crazyhouse"
2057 msgstr ""
2058
2059 #: xoptions.c:487
2060 msgid "knightmate"
2061 msgstr ""
2062
2063 #: xoptions.c:488
2064 msgid "bughouse"
2065 msgstr ""
2066
2067 #: xoptions.c:489
2068 msgid "berolina"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: xoptions.c:490
2072 msgid "shogi (9x9)"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: xoptions.c:491
2076 msgid "cylinder"
2077 msgstr ""
2078
2079 #: xoptions.c:492
2080 msgid "xiangqi (9x10)"
2081 msgstr ""
2082
2083 #: xoptions.c:493
2084 msgid "shatranj"
2085 msgstr ""
2086
2087 #: xoptions.c:494
2088 msgid "courier (12x8)"
2089 msgstr ""
2090
2091 #: xoptions.c:495
2092 msgid "makruk"
2093 msgstr ""
2094
2095 #: xoptions.c:496
2096 msgid "Great Shatranj (10x8)"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: xoptions.c:497
2100 msgid "atomic"
2101 msgstr ""
2102
2103 #: xoptions.c:498
2104 msgid "falcon (10x8)"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: xoptions.c:499
2108 msgid "two kings"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: xoptions.c:500
2112 msgid "Capablanca (10x8)"
2113 msgstr ""
2114
2115 #: xoptions.c:501
2116 msgid "3-checks"
2117 msgstr ""
2118
2119 #: xoptions.c:502
2120 msgid "Gothic (10x8)"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: xoptions.c:503
2124 msgid "suicide"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: xoptions.c:504
2128 msgid "janus (10x8)"
2129 msgstr ""
2130
2131 #: xoptions.c:505
2132 msgid "give-away"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: xoptions.c:506
2136 msgid "CRC (10x8)"
2137 msgstr ""
2138
2139 #: xoptions.c:507
2140 msgid "losers"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: xoptions.c:508
2144 msgid "grand (10x10)"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: xoptions.c:509
2148 msgid "Spartan"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: xoptions.c:510
2152 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
2153 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
2154
2155 #: xoptions.c:511
2156 msgid "Number of Board Ranks:"
2157 msgstr "Antal brætrækker:"
2158
2159 #: xoptions.c:512
2160 msgid "Number of Board Files:"
2161 msgstr "Antal brætlinjer:"
2162
2163 #: xoptions.c:513
2164 msgid "Holdings Size:"
2165 msgstr "Depotstørrelse:"
2166
2167 #: xoptions.c:515
2168 msgid ""
2169 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
2170 "pieces only have built-in bitmaps\n"
2171 "for -boardSize middling, bulky and\n"
2172 "petite, and substitute king or amazon\n"
2173 "for missing bitmaps. (See manual.)"
2174 msgstr ""
2175 "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
2176 "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
2177 "for -boardSize middling, bulky og\n"
2178 "petite, og bruger konge eller amazone\n"
2179 "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
2180
2181 #: xoptions.c:541
2182 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
2183 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. motor:"
2184
2185 #: xoptions.c:542
2186 msgid "Polygot Directory:"
2187 msgstr "Polyglot-katalog:"
2188
2189 #: xoptions.c:543
2190 msgid "Hash-Table Size (MB):"
2191 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
2192
2193 #: xoptions.c:544
2194 msgid "Nalimov EGTB Path:"
2195 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
2196
2197 #: xoptions.c:545
2198 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
2199 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
2200
2201 #: xoptions.c:546
2202 msgid "Use GUI Book"
2203 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
2204
2205 #: xoptions.c:547
2206 msgid "Opening-Book Filename:"
2207 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
2208
2209 #: xoptions.c:548
2210 msgid "Book Depth (moves):"
2211 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
2212
2213 #: xoptions.c:549
2214 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
2215 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
2216
2217 #: xoptions.c:550
2218 msgid "Engine #1 Has Own Book"
2219 msgstr "Motor nr. 1 har egen åbningsbog"
2220
2221 #: xoptions.c:551
2222 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
2223 msgstr "Motor nr. 2 har egen åbningsbog"
2224
2225 #: xoptions.c:556
2226 msgid "Detect all Mates"
2227 msgstr "Find alle matter"
2228
2229 #: xoptions.c:557
2230 msgid "Verify Engine Result Claims"
2231 msgstr "Verificér motors påstand om resultat"
2232
2233 #: xoptions.c:558
2234 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
2235 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
2236
2237 #: xoptions.c:559
2238 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
2239 msgstr "Bedøm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
2240
2241 #: xoptions.c:560
2242 msgid "N-Move Rule:"
2243 msgstr "N-træksregel:"
2244
2245 #: xoptions.c:561
2246 msgid "N-fold Repeats:"
2247 msgstr "N-gange gentagelser:"
2248
2249 #: xoptions.c:562
2250 msgid "Draw after N Moves Total:"
2251 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
2252
2253 #: xoptions.c:563
2254 msgid "Win / Loss Threshold:"
2255 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
2256
2257 #: xoptions.c:564
2258 msgid "Negate Score of Engine #1"
2259 msgstr "Negér motor nr. 1's score"
2260
2261 #: xoptions.c:565
2262 msgid "Negate Score of Engine #2"
2263 msgstr "Negér motor nr. 2's score"
2264
2265 #: xoptions.c:577
2266 msgid "Auto-Kibitz"
2267 msgstr "Send kommentarer fra motor"
2268
2269 #: xoptions.c:578
2270 msgid "Auto-Comment"
2271 msgstr "Gem kommentarer til træk"
2272
2273 #: xoptions.c:579
2274 msgid "Auto-Observe"
2275 msgstr "Observér automatisk"
2276
2277 #: xoptions.c:580
2278 msgid "Auto-Raise Board"
2279 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
2280
2281 #: xoptions.c:581
2282 msgid "Background Observe while Playing"
2283 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
2284
2285 #: xoptions.c:582
2286 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
2287 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
2288
2289 #: xoptions.c:583
2290 msgid "Get Move List"
2291 msgstr "Hent trækliste"
2292
2293 #: xoptions.c:584
2294 msgid "Quiet Play"
2295 msgstr "Stille spil"
2296
2297 #: xoptions.c:585
2298 msgid "Seek Graph"
2299 msgstr "Søgegraf"
2300
2301 #: xoptions.c:586
2302 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
2303 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
2304
2305 #: xoptions.c:587
2306 msgid "Premove"
2307 msgstr "Forhåndstræk"
2308
2309 #: xoptions.c:588
2310 msgid "Premove for White"
2311 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
2312
2313 #: xoptions.c:589
2314 msgid "First White Move:"
2315 msgstr "Hvids første træk:"
2316
2317 #: xoptions.c:590
2318 msgid "Premove for Black"
2319 msgstr "Forhåndstræk for sort"
2320
2321 #: xoptions.c:591
2322 msgid "First Black Move:"
2323 msgstr "Sorts første træk:"
2324
2325 #: xoptions.c:593
2326 msgid "Alarm"
2327 msgstr "Alarm"
2328
2329 #: xoptions.c:594
2330 msgid "Alarm Time (msec):"
2331 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
2332
2333 #: xoptions.c:596
2334 msgid "Colorize Messages"
2335 msgstr "Farv meddelelser"
2336
2337 #: xoptions.c:597
2338 msgid "Shout Text Colors:"
2339 msgstr "Tekstfarver for råb:"
2340
2341 #: xoptions.c:598
2342 msgid "S-Shout Text Colors:"
2343 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
2344
2345 #: xoptions.c:599
2346 msgid "Channel #1 Text Colors:"
2347 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
2348
2349 #: xoptions.c:600
2350 msgid "Other Channel Text Colors:"
2351 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
2352
2353 #: xoptions.c:601
2354 msgid "Kibitz Text Colors:"
2355 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
2356
2357 #: xoptions.c:602
2358 msgid "Tell Text Colors:"
2359 msgstr "Tekstfarver for tale:"
2360
2361 #: xoptions.c:603
2362 msgid "Challenge Text Colors:"
2363 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
2364
2365 #: xoptions.c:604
2366 msgid "Request Text Colors:"
2367 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
2368
2369 #: xoptions.c:605
2370 msgid "Seek Text Colors:"
2371 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
2372
2373 #: xoptions.c:609
2374 msgid "Exact position match"
2375 msgstr "Eksakt stilling"
2376
2377 #: xoptions.c:609
2378 msgid "Shown position is subset"
2379 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
2380
2381 #: xoptions.c:609
2382 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
2383 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
2384
2385 #: xoptions.c:610
2386 msgid "Same material"
2387 msgstr "Samme materiale"
2388
2389 #: xoptions.c:610
2390 msgid "Material range (top board half optional)"
2391 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
2392
2393 #: xoptions.c:610
2394 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
2395 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
2396
2397 #: xoptions.c:622
2398 msgid "Auto-Display Tags"
2399 msgstr "Automatisk visning af partidata"
2400
2401 #: xoptions.c:623
2402 msgid "Auto-Display Comment"
2403 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
2404
2405 #: xoptions.c:624
2406 msgid ""
2407 "Auto-Play speed of loaded games\n"
2408 "(0 = instant, -1 = off):"
2409 msgstr ""
2410 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
2411 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
2412
2413 #: xoptions.c:625
2414 msgid "Seconds per Move:"
2415 msgstr "Sekunder pr. træk:"
2416
2417 #: xoptions.c:626
2418 msgid ""
2419 "\n"
2420 "options to use in game-viewer mode:"
2421 msgstr ""
2422
2423 #: xoptions.c:628
2424 msgid ""
2425 "\n"
2426 "Thresholds for position filtering in game list:"
2427 msgstr ""
2428 "\n"
2429 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
2430
2431 #: xoptions.c:629
2432 msgid "Elo of strongest player at least:"
2433 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
2434
2435 #: xoptions.c:630
2436 msgid "Elo of weakest player at least:"
2437 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
2438
2439 #: xoptions.c:631
2440 msgid "No games before year:"
2441 msgstr "Ingen partier før år:"
2442
2443 #: xoptions.c:632
2444 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
2445 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
2446
2447 #: xoptions.c:633
2448 msgid "Seach mode:"
2449 msgstr "Søgemetode:"
2450
2451 #: xoptions.c:634
2452 msgid "Also match reversed colors"
2453 msgstr "Match også omvendte farver"
2454
2455 #: xoptions.c:635
2456 msgid "Also match left-right flipped position"
2457 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
2458
2459 #: xoptions.c:640
2460 msgid "Auto-Save Games"
2461 msgstr "Gem partier automatisk"
2462
2463 #: xoptions.c:641
2464 msgid "Save Games on File:"
2465 msgstr "Gem partier i filen:"
2466
2467 #: xoptions.c:642
2468 msgid "Save Final Positions on File:"
2469 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
2470
2471 #: xoptions.c:643
2472 msgid "PGN Event Header:"
2473 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
2474
2475 #: xoptions.c:644
2476 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
2477 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
2478
2479 #: xoptions.c:645
2480 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
2481 msgstr ""
2482
2483 #: xoptions.c:646
2484 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
2485 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
2486
2487 #: xoptions.c:647
2488 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
2489 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info in PGN      "
2490
2491 #: xoptions.c:652
2492 msgid "No Sound"
2493 msgstr "Ingen lyd"
2494
2495 #: xoptions.c:653
2496 msgid "Default Beep"
2497 msgstr "Standard bip"
2498
2499 #: xoptions.c:654
2500 msgid "Above WAV File"
2501 msgstr "WAV-filen ovenfor"
2502
2503 #: xoptions.c:655
2504 msgid "Car Horn"
2505 msgstr "Bilhorn"
2506
2507 #: xoptions.c:656
2508 msgid "Cymbal"
2509 msgstr "Bækken"
2510
2511 #: xoptions.c:657
2512 msgid "Ding"
2513 msgstr "Ding"
2514
2515 #: xoptions.c:658
2516 msgid "Gong"
2517 msgstr "Gongon"
2518
2519 #: xoptions.c:659
2520 msgid "Laser"
2521 msgstr "Laser"
2522
2523 #: xoptions.c:660
2524 msgid "Penalty"
2525 msgstr "Straffe"
2526
2527 #: xoptions.c:661
2528 msgid "Phone"
2529 msgstr "Telefon"
2530
2531 #: xoptions.c:662
2532 msgid "Pop"
2533 msgstr "Plop"
2534
2535 #: xoptions.c:663
2536 msgid "Slap"
2537 msgstr "Slag"
2538
2539 #: xoptions.c:664
2540 msgid "Wood Thunk"
2541 msgstr "Dunk"
2542
2543 #: xoptions.c:666
2544 msgid "User File"
2545 msgstr "Brugerfil"
2546
2547 #: xoptions.c:695
2548 msgid "Sound Program:"
2549 msgstr "Lydprogram:"
2550
2551 #: xoptions.c:696
2552 msgid "Sounds Directory:"
2553 msgstr "Lydkatalog:"
2554
2555 #: xoptions.c:697
2556 msgid "User WAV File:"
2557 msgstr "Bruger WAV-fil:"
2558
2559 #: xoptions.c:698
2560 msgid "Try-Out Sound:"
2561 msgstr "Afprøv lyd:"
2562
2563 #: xoptions.c:699
2564 msgid "Play"
2565 msgstr "Afspil"
2566
2567 #: xoptions.c:700
2568 msgid "Move:"
2569 msgstr "Træk:"
2570
2571 #: xoptions.c:701
2572 msgid "Win:"
2573 msgstr "Gevinst:"
2574
2575 #: xoptions.c:702
2576 msgid "Lose:"
2577 msgstr "Tab:"
2578
2579 #: xoptions.c:703
2580 msgid "Draw:"
2581 msgstr "Remis:"
2582
2583 #: xoptions.c:704
2584 msgid "Unfinished:"
2585 msgstr "Uafsluttet:"
2586
2587 #: xoptions.c:705
2588 msgid "Alarm:"
2589 msgstr "Alarm:"
2590
2591 #: xoptions.c:706
2592 msgid "Shout:"
2593 msgstr "Råb:"
2594
2595 #: xoptions.c:707
2596 msgid "S-Shout:"
2597 msgstr "S-råb:"
2598
2599 #: xoptions.c:708
2600 msgid "Channel:"
2601 msgstr "Kanal:"
2602
2603 #: xoptions.c:709
2604 msgid "Channel 1:"
2605 msgstr "Kanal 1:"
2606
2607 #: xoptions.c:710
2608 msgid "Tell:"
2609 msgstr "Tale:"
2610
2611 #: xoptions.c:711
2612 msgid "Kibitz:"
2613 msgstr "Kommentar:"
2614
2615 #: xoptions.c:712
2616 msgid "Challenge:"
2617 msgstr "Udfodring:"
2618
2619 #: xoptions.c:713
2620 msgid "Request:"
2621 msgstr "Forespøgsel:"
2622
2623 #: xoptions.c:714
2624 msgid "Seek:"
2625 msgstr "Søgning:"
2626
2627 #: xoptions.c:801
2628 msgid "White Piece Color:"
2629 msgstr "Farve for hvide brikker:"
2630
2631 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
2632 #: xoptions.c:804 xoptions.c:813 xoptions.c:819 xoptions.c:825 xoptions.c:831
2633 #: xoptions.c:837
2634 msgid "R"
2635 msgstr ""
2636
2637 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
2638 #: xoptions.c:806 xoptions.c:814 xoptions.c:820 xoptions.c:826 xoptions.c:832
2639 #: xoptions.c:838
2640 msgid "G"
2641 msgstr ""
2642
2643 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
2644 #: xoptions.c:808 xoptions.c:815 xoptions.c:821 xoptions.c:827 xoptions.c:833
2645 #: xoptions.c:839
2646 msgid "B"
2647 msgstr ""
2648
2649 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
2650 #: xoptions.c:810 xoptions.c:816 xoptions.c:822 xoptions.c:828 xoptions.c:834
2651 #: xoptions.c:840
2652 msgid "D"
2653 msgstr ""
2654
2655 #: xoptions.c:811
2656 msgid "Black Piece Color:"
2657 msgstr "Farve for sorte brikker:"
2658
2659 #: xoptions.c:817
2660 msgid "Light Square Color:"
2661 msgstr "Farve for lyse felter:"
2662
2663 #: xoptions.c:823
2664 msgid "Dark Square Color:"
2665 msgstr "Farve for mørke felter:"
2666
2667 #: xoptions.c:829
2668 msgid "Highlight Color:"
2669 msgstr "Farve til fremhævelse:"
2670
2671 #: xoptions.c:835
2672 msgid "Premove Highlight Color:"
2673 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
2674
2675 #: xoptions.c:841
2676 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
2677 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
2678
2679 #: xoptions.c:843
2680 msgid "Mono Mode"
2681 msgstr "Monokrom-tilstand"
2682
2683 #: xoptions.c:844
2684 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
2685 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
2686
2687 #: xoptions.c:845
2688 msgid "Use Board Textures"
2689 msgstr "Brug brætteksturer"
2690
2691 #: xoptions.c:846
2692 msgid "Light-Squares Texture File:"
2693 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
2694
2695 #: xoptions.c:847
2696 msgid "Dark-Squares Texture File:"
2697 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
2698
2699 #: xoptions.c:848
2700 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
2701 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
2702
2703 #: xoptions.c:849
2704 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
2705 msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
2706
2707 #: xoptions.c:1043
2708 msgid "Engine has no options"
2709 msgstr "Motor har ingen tilvalg"
2710
2711 #: xoptions.c:1375
2712 msgid "ICS Options"
2713 msgstr "ICS-indstillinger"
2714
2715 #: xoptions.c:1382
2716 msgid "Load Game Options"
2717 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
2718
2719 #: xoptions.c:1388
2720 msgid "Save Game Options"
2721 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
2722
2723 #: xoptions.c:1396
2724 msgid "Sound Options"
2725 msgstr "Lydindstillinger"
2726
2727 #: xoptions.c:1402
2728 msgid "Board Options"
2729 msgstr "Brætindstillinger"
2730
2731 #: xoptions.c:1408
2732 #, fuzzy
2733 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
2734 msgstr "Bedøm hvid gevinst"
2735
2736 #: xoptions.c:1416
2737 msgid "Common Engine Settings"
2738 msgstr "Fælles motorindstillinger"
2739
2740 #: xoptions.c:1422
2741 msgid "New Variant"
2742 msgstr "Ny variant"
2743
2744 #: xoptions.c:1429
2745 msgid "General Options"
2746 msgstr "Generelle indstillinger"
2747
2748 #: xoptions.c:1440
2749 msgid "Match Options"
2750 msgstr "Matchindstillinger"
2751
2752 #: xoptions.c:1543
2753 msgid "clear"
2754 msgstr ""
2755
2756 #: xoptions.c:1544 xoptions.c:1601
2757 msgid "save changes"
2758 msgstr ""
2759
2760 #: xoptions.c:1609
2761 msgid "Edit book"
2762 msgstr "Redigér åbningsbog"
2763
2764 #: xoptions.c:1651
2765 msgid "ICS input box"
2766 msgstr "ICS-inputboks"
2767
2768 #: xoptions.c:1676
2769 msgid "Type a move"
2770 msgstr "Tast et træk"
2771
2772 #: xoptions.c:1714
2773 msgid "Engine Settings"
2774 msgstr "Motorindstillinger"
2775
2776 #: xoptions.c:1739
2777 msgid "Select engine from list:"
2778 msgstr "Vælg motor fra liste:"
2779
2780 #: xoptions.c:1740
2781 msgid "or specify one below:"
2782 msgstr "eller specificér en herunder:"
2783
2784 #: xoptions.c:1741
2785 msgid "Nickname (optional):"
2786 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
2787
2788 #: xoptions.c:1742
2789 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
2790 msgstr "Brug kaldenavn i PGN som spillerbetegnelse i partier mellem motorer"
2791
2792 #: xoptions.c:1743
2793 msgid "Engine Directory:"
2794 msgstr "Motorkatalog:"
2795
2796 #: xoptions.c:1744
2797 msgid "Engine Command:"
2798 msgstr "Motorkommando:"
2799
2800 #: xoptions.c:1745
2801 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
2802 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra motorsti når ikke udfyldt)"
2803
2804 #: xoptions.c:1746
2805 msgid "UCI"
2806 msgstr "UCI"
2807
2808 #: xoptions.c:1747
2809 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
2810 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige motorfunktioner)"
2811
2812 #: xoptions.c:1748
2813 msgid "Must not use GUI book"
2814 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
2815
2816 #: xoptions.c:1749
2817 msgid "Add this engine to the list"
2818 msgstr "Tilføj denne motor til listen"
2819
2820 #: xoptions.c:1750
2821 msgid "Force current variant with this engine"
2822 msgstr "Brug aktuelle variant med denne motor"
2823
2824 #: xoptions.c:1751
2825 msgid "Load mentioned engine as"
2826 msgstr "Indlæs nævnte motor som"
2827
2828 #: xoptions.c:1765
2829 msgid "Load engine"
2830 msgstr "Indlæs motor"
2831
2832 #: xoptions.c:1784
2833 msgid "shuffle"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: xoptions.c:1785
2837 msgid "Start-position number:"
2838 msgstr "Startstillingsnummer:"
2839
2840 #: xoptions.c:1786
2841 msgid "randomize"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: xoptions.c:1787
2845 msgid "pick fixed"
2846 msgstr ""
2847
2848 #: xoptions.c:1804
2849 msgid "New Shuffle Game"
2850 msgstr "Nyt blandet parti"
2851
2852 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2853 #: xoptions.c:1854
2854 msgid "classical"
2855 msgstr "Klassisk"
2856
2857 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2858 #: xoptions.c:1855
2859 msgid "incremental"
2860 msgstr "Tillægstid"
2861
2862 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2863 #: xoptions.c:1856
2864 msgid "fixed max"
2865 msgstr "Maks. pr. træk"
2866
2867 #: xoptions.c:1857
2868 msgid "Moves per session:"
2869 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
2870
2871 #: xoptions.c:1858
2872 msgid "Initial time (min):"
2873 msgstr "Tid fra start (minutter):"
2874
2875 #: xoptions.c:1859
2876 msgid "Increment or max (sec/move):"
2877 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
2878
2879 #: xoptions.c:1860
2880 msgid "Time-Odds factors:"
2881 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
2882
2883 #: xoptions.c:1861
2884 msgid "Engine #1"
2885 msgstr "Motor nr. 1"
2886
2887 #: xoptions.c:1862
2888 msgid "Engine #2 / Human"
2889 msgstr "Motor nr. 2 / menneske"
2890
2891 #: xoptions.c:1873 xoptions.c:1876 xoptions.c:1881 xoptions.c:1882
2892 msgid "Unused"
2893 msgstr "Ubrugt"
2894
2895 #: xoptions.c:1894
2896 msgid "Time Control"
2897 msgstr "Betænkningstid"
2898
2899 #~ msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
2900 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
2901
2902 #~ msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
2903 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
2904
2905 #~ msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
2906 #~ msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"