Merge branch 'v4.6.x' into tmp
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Sprogbrug:
10 # Chess engine, engine, chess program, chess machine: Disse bruges i flæng
11 #    i originalen. Er oversat til skakprogram.
12 # Pairing engine: Paringsprogram
13 #
14 # Korrektur og gode forslag:
15 # Morten Bo Johansen, dec. 2011
16 # Joe Dalton, feb. 2012
17 #
18 # Oversætter:
19 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011, 2012.
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20120304\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
24 "POT-Creation-Date: 2012-03-04 14:09-0800\n"
25 "PO-Revision-Date: 2012-03-06 12:27+0100\n"
26 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
27 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
28 "Language: da\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
33 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
34
35 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
36 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
37 #: backend.c:739
38 msgid "first"
39 msgstr "første"
40
41 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
42 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
43 #: backend.c:742
44 msgid "second"
45 msgstr "det andet"
46
47 #: backend.c:820
48 #, c-format
49 msgid "protocol version %d not supported"
50 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
51
52 #: backend.c:916
53 msgid "You did not specify the engine executable"
54 msgstr "Du angav ikke et kørbart skakprogram"
55
56 #: backend.c:969
57 #, c-format
58 msgid "bad timeControl option %s"
59 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
60
61 #: backend.c:984
62 #, c-format
63 msgid "bad searchTime option %s"
64 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
65
66 #: backend.c:1090
67 #, c-format
68 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
69 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
70
71 #: backend.c:1108
72 #, c-format
73 msgid "Unknown variant name %s"
74 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
75
76 #: backend.c:1351
77 msgid "Starting chess program"
78 msgstr "Starter skakprogram"
79
80 #: backend.c:1374
81 msgid "Bad game file"
82 msgstr "Fejl i partifil"
83
84 #: backend.c:1381
85 msgid "Bad position file"
86 msgstr "Fejl i stillingsfil"
87
88 #: backend.c:1395
89 msgid "Pick new game"
90 msgstr "Vælg nyt spil"
91
92 # cycle = runde?
93 #: backend.c:1464
94 msgid ""
95 "You restarted an already completed tourney\n"
96 "One more cycle will now be added to it\n"
97 "Games commence in 10 sec"
98 msgstr ""
99 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
100 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
101 "Partierne starter om 10 sekunder"
102
103 #: backend.c:1471
104 #, c-format
105 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
106 msgstr "Alle partier i turneringen \"%s\" er allerede færdige eller i gang"
107
108 #: backend.c:1478
109 msgid "Can't have a match with no chess programs"
110 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
111
112 #: backend.c:1515
113 #, c-format
114 msgid "Could not open comm port %s"
115 msgstr "Kunne ikke åbne seriel port %s"
116
117 #: backend.c:1518
118 #, c-format
119 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
120 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
121
122 #: backend.c:1574
123 #, c-format
124 msgid "Unknown initialMode %s"
125 msgstr "Ukendt initialMode %s"
126
127 #: backend.c:1600
128 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
129 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
130
131 #: backend.c:1627
132 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
133 msgstr "Analysetilstand kræver et skakprogram"
134
135 #: backend.c:1631
136 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
137 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
138
139 #: backend.c:1642
140 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
141 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver et skakprogram"
142
143 #: backend.c:1647
144 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
145 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
146
147 #: backend.c:1654
148 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
149 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver et skakprogram"
150
151 #: backend.c:1659
152 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
153 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
154
155 #: backend.c:1666
156 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
157 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver et skakprogram"
158
159 #: backend.c:1671
160 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
161 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
162
163 #: backend.c:1682
164 msgid "Training mode requires a game file"
165 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
166
167 #: backend.c:1844 backend.c:1888 backend.c:1911 backend.c:2310
168 msgid "Error writing to ICS"
169 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
170
171 #: backend.c:1848
172 msgid "Error reading from keyboard"
173 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
174
175 #: backend.c:1851
176 msgid "Got end of file from keyboard"
177 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
178
179 #: backend.c:2156
180 #, c-format
181 msgid "Unknown wild type %d"
182 msgstr "Ukendt vild type %d"
183
184 #: backend.c:2167
185 #, c-format
186 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
187 msgstr "genkendte \"%s\" (%d) som variant %s\n"
188
189 #: backend.c:2227 xboard.c:7155
190 msgid "Error writing to display"
191 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
192
193 #: backend.c:2969
194 #, c-format
195 msgid "your opponent kibitzes: %s"
196 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
197
198 #: backend.c:3492
199 msgid "Error gathering move list: two headers"
200 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
201
202 #: backend.c:3506
203 #, c-format
204 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
205 msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
206
207 #: backend.c:3539
208 msgid "Error gathering move list: nested"
209 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
210
211 #: backend.c:3643 backend.c:4061 backend.c:4795 backend.c:4799 backend.c:6667
212 #: backend.c:11599 backend.c:13194 backend.c:13271 backend.c:13317
213 #: backend.c:13323 backend.c:13328 backend.c:13333
214 msgid "vs."
215 msgstr "–"
216
217 #: backend.c:3771
218 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
219 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
220
221 #: backend.c:4109
222 msgid "Connection closed by ICS"
223 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
224
225 #: backend.c:4111
226 msgid "Error reading from ICS"
227 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
228
229 #: backend.c:4161
230 #, c-format
231 msgid "Parsing board: %s\n"
232 msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
233
234 #: backend.c:4185
235 #, c-format
236 msgid ""
237 "Failed to parse board string:\n"
238 "\"%s\""
239 msgstr ""
240 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
241 "\"%s\""
242
243 #: backend.c:4194 backend.c:9413
244 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
245 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
246
247 #: backend.c:4288
248 msgid "Error gathering move list: extra board"
249 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
250
251 #: backend.c:4719 backend.c:4741
252 #, c-format
253 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
254 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
255
256 #: backend.c:4971
257 #, c-format
258 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
259 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
260
261 #: backend.c:5041
262 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
263 msgstr "Du kan ikke gøre dette, mens du spiller eller observerer"
264
265 #: backend.c:5915
266 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
267 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
268
269 #: backend.c:6268
270 msgid "You are playing Black"
271 msgstr "Du spiller sort"
272
273 #: backend.c:6277 backend.c:6304
274 msgid "You are playing White"
275 msgstr "Du spiller hvid"
276
277 #: backend.c:6286 backend.c:6312 backend.c:6430 backend.c:6455 backend.c:6471
278 #: backend.c:13950
279 msgid "It is White's turn"
280 msgstr "Det er hvids tur"
281
282 #: backend.c:6290 backend.c:6316 backend.c:6438 backend.c:6461 backend.c:6492
283 #: backend.c:13942
284 msgid "It is Black's turn"
285 msgstr "Det er sorts tur"
286
287 #: backend.c:6329
288 msgid "Displayed position is not current"
289 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
290
291 #: backend.c:6566
292 msgid "Illegal move"
293 msgstr "Ulovligt træk"
294
295 #: backend.c:6626
296 msgid "End of game"
297 msgstr "Slutningen af partiet"
298
299 #: backend.c:6629
300 msgid "Incorrect move"
301 msgstr "Ukorrekt træk"
302
303 #: backend.c:6919 backend.c:7035
304 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
305 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
306
307 #: backend.c:7259
308 msgid "Swiss tourney finished"
309 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
310
311 #: backend.c:7793
312 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
313 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsprogram"
314
315 #: backend.c:7910
316 #, c-format
317 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
318 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s skakprogram"
319
320 #: backend.c:8129
321 msgid "Bad FEN received from engine"
322 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra skakprogram"
323
324 #: backend.c:8273 xboard.c:5919 xboard.c:5960
325 #, c-format
326 msgid "%s does not support analysis"
327 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
328
329 #: backend.c:8339
330 #, c-format
331 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
332 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
333
334 #: backend.c:8366
335 #, c-format
336 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
337 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
338
339 #: backend.c:8387
340 #, c-format
341 msgid "Hint: %s"
342 msgstr "Tip: %s"
343
344 #: backend.c:8392
345 #, c-format
346 msgid ""
347 "Illegal hint move \"%s\"\n"
348 "from %s chess program"
349 msgstr ""
350 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
351 "fra %s skakprogram"
352
353 #: backend.c:8567
354 msgid "Machine accepts your draw offer"
355 msgstr "Skakprogrammet accepterer dit remistilbud"
356
357 #: backend.c:8570
358 msgid ""
359 "Machine offers a draw\n"
360 "Select Action / Draw to agree"
361 msgstr ""
362 "Skakprogrammet tilbyder remis\n"
363 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
364
365 #: backend.c:8649
366 msgid "failed writing PV"
367 msgstr "skrivning af analysevariant mislykkedes"
368
369 #: backend.c:8947
370 #, c-format
371 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
372 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
373
374 #: backend.c:8957
375 #, c-format
376 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
377 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
378
379 #: backend.c:8968
380 msgid "Gap in move list"
381 msgstr "Hul i trækliste"
382
383 #: backend.c:9545 xoptions.c:454
384 #, c-format
385 msgid "Variant %s not supported by %s"
386 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
387
388 #: backend.c:9661
389 #, c-format
390 msgid "Startup failure on '%s'"
391 msgstr "Opstartsfejl på \"%s\""
392
393 #: backend.c:9689
394 msgid "Waiting for first chess program"
395 msgstr "Venter på første skakprogram"
396
397 #: backend.c:9694 backend.c:13342
398 msgid "Waiting for second chess program"
399 msgstr "Venter på andet skakprogram"
400
401 #: backend.c:9744
402 msgid "Could not write on tourney file"
403 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
404
405 #: backend.c:9810
406 msgid ""
407 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
408 "Terminate its game first."
409 msgstr ""
410 "Du kan ikke udskifte et skakprogram, mens det bruges!\n"
411 "Afslut dets parti først."
412
413 #: backend.c:9824
414 msgid "No engine with the name you gave is installed"
415 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
416
417 #: backend.c:9826
418 msgid ""
419 "First change an engine by editing the participants list\n"
420 "of the Tournament Options dialog"
421 msgstr ""
422 "Ændr først skakprogram ved at redigere deltagerlisten\n"
423 "i turneringsindstillingerne"
424
425 #: backend.c:9827
426 msgid "You can only change one engine at the time"
427 msgstr "Du kan kun ændre et skakprogram ad gangen"
428
429 #: backend.c:9841
430 msgid ""
431 "You must supply a tournament file,\n"
432 "for storing the tourney progress"
433 msgstr ""
434 "Du skal angive en turneringsfil\n"
435 "til at gemme turneringens afvikling"
436
437 #: backend.c:9851
438 msgid "Not enough participants"
439 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
440
441 #: backend.c:10014
442 msgid "Bad tournament file"
443 msgstr "Fejl i turneringsfil"
444
445 #: backend.c:10026
446 msgid "Waiting for other game(s)"
447 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
448
449 #: backend.c:10039
450 msgid "No pairing engine specified"
451 msgstr "Der er ikke noget parringsprogram specificeret"
452
453 #: backend.c:10504
454 #, c-format
455 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
456 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
457
458 #: backend.c:10947 backend.c:10978
459 #, c-format
460 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
461 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
462
463 #: backend.c:10967
464 #, c-format
465 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
466 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
467
468 #: backend.c:11020 backend.c:12016 backend.c:12209 backend.c:12573
469 #, c-format
470 msgid "Can't open \"%s\""
471 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
472
473 #: backend.c:11032 xboard.c:5537
474 msgid "Cannot build game list"
475 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
476
477 #: backend.c:11117
478 msgid "No more games in this message"
479 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
480
481 #: backend.c:11157
482 msgid "No game has been loaded yet"
483 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
484
485 #: backend.c:11161 backend.c:11997 xgamelist.c:438
486 msgid "Can't back up any further"
487 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
488
489 #: backend.c:11575
490 msgid "Game number out of range"
491 msgstr "Partinummer findes ikke"
492
493 #: backend.c:11586
494 msgid "Can't seek on game file"
495 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
496
497 #: backend.c:11644
498 msgid "Game not found in file"
499 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
500
501 #: backend.c:11772 backend.c:12093
502 msgid "Bad FEN position in file"
503 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
504
505 #: backend.c:11922
506 msgid "No moves in game"
507 msgstr "Ingen træk i partiet"
508
509 #: backend.c:11993
510 msgid "No position has been loaded yet"
511 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
512
513 #: backend.c:12054 backend.c:12065
514 msgid "Can't seek on position file"
515 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
516
517 #: backend.c:12072 backend.c:12084
518 msgid "Position not found in file"
519 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
520
521 #: backend.c:12124
522 msgid "Black to play"
523 msgstr "Sort i trækket"
524
525 #: backend.c:12127
526 msgid "White to play"
527 msgstr "Hvid i trækket"
528
529 #: backend.c:12214 backend.c:12578
530 msgid "Waiting for access to save file"
531 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
532
533 #: backend.c:12216
534 msgid "Saving game"
535 msgstr "Gemmer parti"
536
537 #: backend.c:12217
538 msgid "Bad Seek"
539 msgstr "Søgning mislykkedes"
540
541 #: backend.c:12580
542 msgid "Saving position"
543 msgstr "Gemmer stilling"
544
545 #: backend.c:12706
546 msgid ""
547 "You have edited the game history.\n"
548 "Use Reload Same Game and make your move again."
549 msgstr ""
550 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
551 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
552
553 #: backend.c:12711
554 msgid ""
555 "You have entered too many moves.\n"
556 "Back up to the correct position and try again."
557 msgstr ""
558 "Du har indtastet for mange træk.\n"
559 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
560
561 #: backend.c:12716
562 msgid ""
563 "Displayed position is not current.\n"
564 "Step forward to the correct position and try again."
565 msgstr ""
566 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
567 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
568
569 #: backend.c:12763
570 msgid "You have not made a move yet"
571 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
572
573 #: backend.c:12784
574 msgid ""
575 "The cmail message is not loaded.\n"
576 "Use Reload CMail Message and make your move again."
577 msgstr ""
578 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
579 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
580
581 #: backend.c:12789
582 msgid "No unfinished games"
583 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
584
585 #: backend.c:12795
586 #, c-format
587 msgid ""
588 "You have already mailed a move.\n"
589 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
590 "To resend the same move, type\n"
591 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
592 "on the command line."
593 msgstr ""
594 "Du har allerede sendt et træk.\n"
595 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
596 "For at gensende det samme træk, tast\n"
597 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
598 "på kommandolinjen."
599
600 #: backend.c:12810
601 msgid "Failed to invoke cmail"
602 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
603
604 #: backend.c:12872
605 #, c-format
606 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
607 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
608
609 #: backend.c:12894
610 #, c-format
611 msgid "Still need to make move for game\n"
612 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
613
614 #: backend.c:12898
615 #, c-format
616 msgid "Still need to make moves for both games\n"
617 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
618
619 #: backend.c:12902
620 #, c-format
621 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
622 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
623
624 #: backend.c:12909
625 #, c-format
626 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
627 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
628
629 #: backend.c:12915
630 #, c-format
631 msgid "No unfinished games\n"
632 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
633
634 #: backend.c:12917
635 #, c-format
636 msgid "Ready to send mail\n"
637 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
638
639 #: backend.c:12922
640 #, c-format
641 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
642 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
643
644 #: backend.c:13078
645 msgid "Edit comment"
646 msgstr "Redigér kommentar"
647
648 #: backend.c:13080
649 #, c-format
650 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
651 msgstr "Redigér kommentar til %d.%s%s"
652
653 #: backend.c:13174
654 msgid "It is not White's turn"
655 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
656
657 #: backend.c:13255
658 msgid "It is not Black's turn"
659 msgstr "Sort er ikke i trækket"
660
661 #: backend.c:13362
662 #, c-format
663 msgid "Starting %s chess program"
664 msgstr "Starter %s skakprogram"
665
666 #: backend.c:13390 backend.c:14478
667 msgid ""
668 "Wait until your turn,\n"
669 "or select Move Now"
670 msgstr ""
671 "Vent på din tur,\n"
672 "eller vælg Træk nu"
673
674 #: backend.c:13515
675 msgid "Training mode off"
676 msgstr "Træningstilstand fra"
677
678 #: backend.c:13523
679 msgid "Training mode on"
680 msgstr "Træningstilstand til"
681
682 #: backend.c:13526
683 msgid "Already at end of game"
684 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
685
686 #: backend.c:13606
687 msgid "Warning: You are still playing a game"
688 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
689
690 #: backend.c:13609
691 msgid "Warning: You are still observing a game"
692 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
693
694 #: backend.c:13612
695 msgid "Warning: You are still examining a game"
696 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
697
698 #: backend.c:13688
699 msgid "Close ICS engine analyze..."
700 msgstr "Lukker skakprogram til ICS-analyse ..."
701
702 #: backend.c:13967
703 msgid "That square is occupied"
704 msgstr "Det felt er besat"
705
706 #: backend.c:13991 backend.c:14017
707 msgid "There is no pending offer on this move"
708 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
709
710 #: backend.c:14053 backend.c:14064
711 msgid "Your opponent is not out of time"
712 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
713
714 #: backend.c:14130
715 msgid "You must make your move before offering a draw"
716 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
717
718 #: backend.c:14460
719 msgid "You are not examining a game"
720 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
721
722 #: backend.c:14464
723 msgid "You can't revert while pausing"
724 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
725
726 #: backend.c:14518 backend.c:14525
727 msgid "It is your turn"
728 msgstr "Det er dig som er i trækket"
729
730 #: backend.c:14576 backend.c:14583 backend.c:14602 backend.c:14609
731 msgid "Wait until your turn"
732 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
733
734 #: backend.c:14588
735 msgid "No hint available"
736 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
737
738 #: backend.c:15048
739 #, c-format
740 msgid "Error writing to %s chess program"
741 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
742
743 #: backend.c:15051 backend.c:15082
744 #, c-format
745 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
746 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
747
748 #: backend.c:15078
749 #, c-format
750 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
751 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
752
753 #: backend.c:15095
754 #, c-format
755 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
756 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
757
758 #: backend.c:15491
759 #, c-format
760 msgid "%s engine has too many options\n"
761 msgstr "%s skakprogram har for mange tilvalg\n"
762
763 #: backend.c:15647
764 msgid "Displayed move is not current"
765 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
766
767 #: backend.c:15656
768 msgid "Could not parse move"
769 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
770
771 #: backend.c:15781 backend.c:15803
772 msgid "Both flags fell"
773 msgstr "Begge flag er faldet"
774
775 #: backend.c:15783
776 msgid "White's flag fell"
777 msgstr "Hvids flag er faldet"
778
779 #: backend.c:15805
780 msgid "Black's flag fell"
781 msgstr "Sorts flag er faldet"
782
783 #: backend.c:15936
784 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
785 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
786
787 #: backend.c:16733
788 msgid "Bad FEN position in clipboard"
789 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
790
791 #: book.c:518 book.c:700
792 msgid "Polyglot book not valid"
793 msgstr "Fejl i polyglyt-åbningsbog"
794
795 #: book.c:579
796 msgid "Book Fault"
797 msgstr "Fejl i åbningsbog"
798
799 #: book.c:703
800 msgid "Hash keys are different"
801 msgstr "Hashnøgler er forskellige"
802
803 #: engineoutput.c:106
804 #, c-format
805 msgid "Engine Output"
806 msgstr "Output fra skakprogram"
807
808 #: engineoutput.c:116
809 #, c-format
810 msgid "%s (%d reversible ply)"
811 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
812 msgstr[0] "%s (%d reversibelt træk)"
813 msgstr[1] "%s (%d reversible træk)"
814
815 #: filebrowser/selfile.c:301
816 msgid "Browse"
817 msgstr "Gennemse"
818
819 #: filebrowser/selfile.c:404
820 msgid "Filter on extensions:"
821 msgstr "Filter for filendelser:"
822
823 #: filebrowser/selfile.c:785
824 msgid "Pathname:"
825 msgstr "Stinavn:"
826
827 #: filebrowser/selfile.c:789 xgamelist.c:743 xgamelist.c:868 xoptions.c:1003
828 #: xoptions.c:1338
829 msgid "OK"
830 msgstr "o.k."
831
832 #: filebrowser/selfile.c:793
833 msgid "Cancel"
834 msgstr "Annullér"
835
836 #: filebrowser/selfile.c:837
837 msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
838 msgstr "XsraSelFile: Kan ikke hente det aktuelle katalog"
839
840 #: gamelist.c:375
841 #, c-format
842 msgid "Reading game file (%d)"
843 msgstr "Læser partifil (%d)"
844
845 #: xboard.c:625
846 msgid "New Game        Ctrl+N"
847 msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
848
849 #: xboard.c:626
850 msgid "New Shuffle Game ..."
851 msgstr "Nyt blandet parti ..."
852
853 #: xboard.c:627
854 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
855 msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
856
857 #: xboard.c:629
858 msgid "Load Game       Ctrl+O"
859 msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
860
861 #: xboard.c:630
862 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
863 msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
864
865 #: xboard.c:634
866 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
867 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
868
869 #: xboard.c:635
870 msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
871 msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
872
873 #: xboard.c:638
874 msgid "Save Game       Ctrl+S"
875 msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
876
877 #: xboard.c:639
878 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
879 msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
880
881 #: xboard.c:641
882 msgid "Mail Move"
883 msgstr "Send træk med e-post"
884
885 #: xboard.c:642
886 msgid "Reload CMail Message"
887 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
888
889 #: xboard.c:644
890 msgid "Quit                 Ctr+Q"
891 msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
892
893 #: xboard.c:649
894 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
895 msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
896
897 #: xboard.c:650
898 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
899 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
900
901 #: xboard.c:651
902 msgid "Copy Game List"
903 msgstr "Kopiér partiliste"
904
905 #: xboard.c:653
906 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
907 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
908
909 #: xboard.c:654
910 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
911 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
912
913 #: xboard.c:656
914 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
915 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
916
917 #: xboard.c:657
918 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
919 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
920
921 # Partibeskrivelse i PGN-fil
922 #: xboard.c:658
923 msgid "Edit Tags"
924 msgstr "Redigér partidata"
925
926 #: xboard.c:659
927 msgid "Edit Comment"
928 msgstr "Redigér kommentar"
929
930 #: xboard.c:660
931 msgid "Edit Book"
932 msgstr "Redigér åbningsbog"
933
934 #: xboard.c:662
935 msgid "Revert              Home"
936 msgstr "Annullér variantlinje    Home"
937
938 #: xboard.c:663
939 msgid "Annotate"
940 msgstr "Kommentér"
941
942 #: xboard.c:664
943 msgid "Truncate Game  End"
944 msgstr "Afkort partiet    End"
945
946 #: xboard.c:666
947 msgid "Backward         Alt+Left"
948 msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
949
950 #: xboard.c:667
951 msgid "Forward           Alt+Right"
952 msgstr "Fremad    Alt+Højre"
953
954 #: xboard.c:668
955 msgid "Back to Start     Alt+Home"
956 msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
957
958 #: xboard.c:669
959 msgid "Forward to End Alt+End"
960 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
961
962 #: xboard.c:674
963 msgid "Flip View             F2"
964 msgstr "Vend brættet    F2"
965
966 #: xboard.c:676
967 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
968 msgstr "Output fra skakprogram    Alt+Shift+O"
969
970 #: xboard.c:677
971 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
972 msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
973
974 #: xboard.c:678
975 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
976 msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
977
978 #: xboard.c:679
979 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
980 msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
981
982 #: xboard.c:680 xoptions.c:1520
983 msgid "ICS text menu"
984 msgstr "ICS-tekstmenu"
985
986 #: xboard.c:682 xoptions.c:1610
987 msgid "Tags"
988 msgstr "Partidata"
989
990 #: xboard.c:683
991 msgid "Comments"
992 msgstr "Kommentarer"
993
994 #: xboard.c:684
995 msgid "ICS Input Box"
996 msgstr "ICS-inputboks"
997
998 #: xboard.c:686
999 msgid "Board..."
1000 msgstr "Bræt..."
1001
1002 #: xboard.c:687
1003 msgid "Game List Tags..."
1004 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
1005
1006 #: xboard.c:692
1007 msgid "Machine White  Ctrl+W"
1008 msgstr "Skakprogram har hvid    Ctrl+W"
1009
1010 #: xboard.c:693
1011 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
1012 msgstr "Skakprogram har sort    Ctrl+B"
1013
1014 #: xboard.c:694
1015 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
1016 msgstr "To skakprogrammer    Ctrl+T"
1017
1018 #: xboard.c:695
1019 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
1020 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
1021
1022 #: xboard.c:696
1023 msgid "Analyze Game   Ctrl+G"
1024 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
1025
1026 #: xboard.c:697
1027 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
1028 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
1029
1030 #: xboard.c:698
1031 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
1032 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
1033
1034 #: xboard.c:699
1035 msgid "Training"
1036 msgstr "Træning"
1037
1038 #: xboard.c:700
1039 msgid "ICS Client"
1040 msgstr "ICS-klient"
1041
1042 #: xboard.c:702
1043 msgid "Machine Match"
1044 msgstr "Skakprogrammatch"
1045
1046 #: xboard.c:703
1047 msgid "Pause               Pause"
1048 msgstr "Pause    Pause"
1049
1050 #: xboard.c:708
1051 msgid "Accept             F3"
1052 msgstr "Godkend    F3"
1053
1054 #: xboard.c:709
1055 msgid "Decline            F4"
1056 msgstr "Afvis    F4"
1057
1058 #: xboard.c:710
1059 msgid "Rematch           F12"
1060 msgstr "Ny match    F12"
1061
1062 #: xboard.c:712
1063 msgid "Call Flag          F5"
1064 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
1065
1066 #: xboard.c:713
1067 msgid "Draw                F6"
1068 msgstr "Remis    F6"
1069
1070 #: xboard.c:714
1071 msgid "Adjourn            F7"
1072 msgstr "Udsæt partiet    F7"
1073
1074 #: xboard.c:715
1075 msgid "Abort                F8"
1076 msgstr "Annullér partiet   F8"
1077
1078 #: xboard.c:716
1079 msgid "Resign              F9"
1080 msgstr "Opgiv    F9"
1081
1082 #: xboard.c:718
1083 msgid "Stop Observing  F10"
1084 msgstr "Stop observation    F10"
1085
1086 #: xboard.c:719
1087 msgid "Stop Examining  F11"
1088 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
1089
1090 #: xboard.c:720
1091 msgid "Upload to Examine"
1092 msgstr "Overfør til undersøgelse"
1093
1094 #: xboard.c:722
1095 msgid "Adjudicate to White"
1096 msgstr "Døm hvid gevinst"
1097
1098 #: xboard.c:723
1099 msgid "Adjudicate to Black"
1100 msgstr "Døm sort gevinst"
1101
1102 #: xboard.c:724
1103 msgid "Adjudicate Draw"
1104 msgstr "Døm remis"
1105
1106 #: xboard.c:729
1107 msgid "Load New Engine ..."
1108 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
1109
1110 #: xboard.c:731
1111 msgid "Engine #1 Settings ..."
1112 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
1113
1114 #: xboard.c:732
1115 msgid "Engine #2 Settings ..."
1116 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 2 ..."
1117
1118 #: xboard.c:734
1119 msgid "Hint"
1120 msgstr "Tip"
1121
1122 #: xboard.c:735
1123 msgid "Book"
1124 msgstr "Åbningsbog"
1125
1126 #: xboard.c:737
1127 msgid "Move Now     Ctrl+M"
1128 msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
1129
1130 #: xboard.c:738
1131 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
1132 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
1133
1134 #: xboard.c:745
1135 msgid "General ..."
1136 msgstr "Generelle ..."
1137
1138 #: xboard.c:747
1139 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
1140 msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
1141
1142 #: xboard.c:748
1143 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
1144 msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
1145
1146 #: xboard.c:749
1147 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
1148 msgstr "Afgørelser ...    Alt+Shift+J"
1149
1150 #: xboard.c:750
1151 msgid "ICS ..."
1152 msgstr "ICS ..."
1153
1154 #: xboard.c:751
1155 msgid "Match ..."
1156 msgstr "Match ..."
1157
1158 #: xboard.c:752
1159 msgid "Load Game ..."
1160 msgstr "Indlæs parti ..."
1161
1162 #: xboard.c:753
1163 msgid "Save Game ..."
1164 msgstr "Gem parti ..."
1165
1166 #: xboard.c:755
1167 msgid "Game List ..."
1168 msgstr "Partiliste ..."
1169
1170 #: xboard.c:756
1171 msgid "Sounds ..."
1172 msgstr "Lyde ..."
1173
1174 #: xboard.c:759
1175 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
1176 msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
1177
1178 #: xboard.c:760 xoptions.c:419
1179 msgid "Animate Dragging"
1180 msgstr "Animeret trækudførelse"
1181
1182 #: xboard.c:761
1183 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
1184 msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
1185
1186 #: xboard.c:762
1187 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
1188 msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
1189
1190 #: xboard.c:763 xoptions.c:422
1191 msgid "Auto Flip View"
1192 msgstr "Automatisk vending af brættet"
1193
1194 #: xboard.c:764 xoptions.c:423
1195 msgid "Blindfold"
1196 msgstr "Blindskak"
1197
1198 #: xboard.c:765
1199 msgid "Flash Moves"
1200 msgstr "Blink ved træk"
1201
1202 #: xboard.c:767
1203 msgid "Highlight Dragging"
1204 msgstr "Fremhæv flytning"
1205
1206 #: xboard.c:769 xoptions.c:426
1207 msgid "Highlight Last Move"
1208 msgstr "Fremhæv sidste træk"
1209
1210 #: xboard.c:770
1211 msgid "Highlight With Arrow"
1212 msgstr "Fremhæv med pil"
1213
1214 #: xboard.c:771 xoptions.c:428
1215 msgid "Move Sound"
1216 msgstr "Lyd ved træk"
1217
1218 #: xboard.c:773 xoptions.c:429
1219 msgid "One-Click Moving"
1220 msgstr "Ét-klikstræk"
1221
1222 #: xboard.c:774
1223 msgid "Periodic Updates"
1224 msgstr "Periodisk opdatering"
1225
1226 #: xboard.c:775
1227 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
1228 msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
1229
1230 #: xboard.c:776
1231 msgid "Popup Exit Message"
1232 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
1233
1234 #: xboard.c:777 xoptions.c:433
1235 msgid "Popup Move Errors"
1236 msgstr "Pop op ved trækfejl"
1237
1238 #: xboard.c:779
1239 msgid "Show Coords"
1240 msgstr "Vis koordinater"
1241
1242 #: xboard.c:780
1243 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
1244 msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
1245
1246 #: xboard.c:781
1247 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
1248 msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
1249
1250 #: xboard.c:784
1251 msgid "Save Settings Now"
1252 msgstr "Gem indstillinger nu"
1253
1254 #: xboard.c:785
1255 msgid "Save Settings on Exit"
1256 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
1257
1258 #: xboard.c:790
1259 msgid "Info XBoard"
1260 msgstr "Info XBoard"
1261
1262 #: xboard.c:791
1263 msgid "Man XBoard   F1"
1264 msgstr "Man XBoard    F1"
1265
1266 #: xboard.c:793
1267 msgid "XBoard Home Page"
1268 msgstr "XBoards hjemmeside (engelsk)"
1269
1270 #: xboard.c:794
1271 msgid "On-line User Guide"
1272 msgstr "Online brugervejledning (engelsk)"
1273
1274 #: xboard.c:795
1275 msgid "Development News"
1276 msgstr "Nyheder i denne version (engelsk)"
1277
1278 #: xboard.c:796
1279 msgid "e-Mail Bug Report"
1280 msgstr "E-mail fejlrapport"
1281
1282 #: xboard.c:798 xboard.c:6725
1283 msgid "About XBoard"
1284 msgstr "Om Xboard"
1285
1286 #: xboard.c:803
1287 msgid "File"
1288 msgstr "Fil"
1289
1290 #: xboard.c:804
1291 msgid "Edit"
1292 msgstr "Redigér"
1293
1294 #: xboard.c:805
1295 msgid "View"
1296 msgstr "Vis"
1297
1298 #: xboard.c:806
1299 msgid "Mode"
1300 msgstr "Tilstand"
1301
1302 #: xboard.c:807
1303 msgid "Action"
1304 msgstr "Handlinger"
1305
1306 #: xboard.c:808
1307 msgid "Engine"
1308 msgstr "Skakprogram"
1309
1310 #: xboard.c:809
1311 msgid "Options"
1312 msgstr "Indstillinger"
1313
1314 #: xboard.c:810
1315 msgid "Help"
1316 msgstr "Hjælp"
1317
1318 #: xboard.c:826 xboard.c:7435
1319 msgid "White"
1320 msgstr "Hvid"
1321
1322 #: xboard.c:826 xboard.c:830 xboard.c:849
1323 msgid "Pawn"
1324 msgstr "Bonde"
1325
1326 #: xboard.c:826 xboard.c:830 xboard.c:849 xboard.c:5241
1327 msgid "Knight"
1328 msgstr "Springer"
1329
1330 #: xboard.c:826 xboard.c:830 xboard.c:849 xboard.c:5240
1331 msgid "Bishop"
1332 msgstr "Løber"
1333
1334 #: xboard.c:826 xboard.c:830 xboard.c:849 xboard.c:5239
1335 msgid "Rook"
1336 msgstr "Tårn"
1337
1338 #: xboard.c:827 xboard.c:831 xboard.c:849 xboard.c:5238
1339 msgid "Queen"
1340 msgstr "Dronning"
1341
1342 #: xboard.c:827 xboard.c:831 xboard.c:5246
1343 msgid "King"
1344 msgstr "Konge"
1345
1346 #: xboard.c:827 xboard.c:831
1347 msgid "Elephant"
1348 msgstr ""
1349
1350 #: xboard.c:827 xboard.c:831
1351 msgid "Cannon"
1352 msgstr ""
1353
1354 #: xboard.c:828 xboard.c:832 xboard.c:5251
1355 msgid "Archbishop"
1356 msgstr ""
1357
1358 #: xboard.c:828 xboard.c:832 xboard.c:5252
1359 msgid "Chancellor"
1360 msgstr ""
1361
1362 #: xboard.c:828 xboard.c:832 xboard.c:5256
1363 msgid "Promote"
1364 msgstr "Bondeforvandling"
1365
1366 #: xboard.c:828 xboard.c:832
1367 msgid "Demote"
1368 msgstr ""
1369
1370 #: xboard.c:829 xboard.c:833
1371 msgid "Empty square"
1372 msgstr "Tomt felt"
1373
1374 #: xboard.c:829 xboard.c:833
1375 msgid "Clear board"
1376 msgstr "Ryd bræt"
1377
1378 #: xboard.c:830 xboard.c:7449
1379 msgid "Black"
1380 msgstr "Sort"
1381
1382 #: xboard.c:1222
1383 #, c-format
1384 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
1385 msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
1386
1387 #: xboard.c:1243
1388 #, c-format
1389 msgid "Available `%s' sizes:\n"
1390 msgstr "Tilgængelige \"%s\"-størrelser:\n"
1391
1392 #: xboard.c:1276
1393 #, c-format
1394 msgid "Error: No `%s' files!\n"
1395 msgstr "Fejl: Ingen \"%s\"-filer!\n"
1396
1397 #: xboard.c:1289
1398 #, c-format
1399 msgid ""
1400 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
1401 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
1402 "   Please report this error to %s.\n"
1403 "   Include system type & operating system in message.\n"
1404 msgstr ""
1405 "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
1406 "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
1407 "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
1408 "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
1409
1410 #: xboard.c:1348
1411 #, c-format
1412 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
1413 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
1414
1415 #: xboard.c:1356
1416 #, c-format
1417 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
1418 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i \"%s\"\n"
1419
1420 #: xboard.c:1744 xboard.c:2506
1421 #, c-format
1422 msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1423 msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1424
1425 #: xboard.c:1862
1426 #, c-format
1427 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
1428 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
1429
1430 #: xboard.c:2038
1431 #, c-format
1432 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
1433 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
1434
1435 #: xboard.c:2047
1436 #, c-format
1437 msgid "Failed to open file '%s'\n"
1438 msgstr "Åbning af filen \"%s\" mislykkedes\n"
1439
1440 #: xboard.c:2062
1441 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
1442 msgstr "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne størrelse"
1443
1444 #: xboard.c:2085
1445 #, c-format
1446 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
1447 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
1448
1449 #: xboard.c:2122
1450 #, c-format
1451 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
1452 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
1453
1454 #: xboard.c:2147
1455 #, c-format
1456 msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
1457 msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
1458
1459 #: xboard.c:2152
1460 #, c-format
1461 msgid ""
1462 "XBoard square size (hint): %d\n"
1463 "%s fulldir:%s:\n"
1464 msgstr ""
1465 "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
1466 "%s-fuldt katalog: %s:\n"
1467
1468 #: xboard.c:2158
1469 #, c-format
1470 msgid "Closest %s size: %d\n"
1471 msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
1472
1473 #: xboard.c:2236
1474 #, c-format
1475 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
1476 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
1477
1478 #: xboard.c:2252
1479 #, c-format
1480 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
1481 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
1482
1483 #: xboard.c:2471 xboard.c:2481
1484 #, c-format
1485 msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1486 msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
1487
1488 #: xboard.c:3231
1489 #, c-format
1490 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
1491 msgstr "Kan ikke lave skrifttypegruppe for %s.\n"
1492
1493 #: xboard.c:3254
1494 #, c-format
1495 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
1496 msgstr "%s: Ingen skrifttyper matcher mønstret %s\n"
1497
1498 #: xboard.c:3296
1499 #, c-format
1500 msgid ""
1501 "resolved %s at pixel size %d\n"
1502 "  to %s\n"
1503 msgstr ""
1504 "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
1505 " til %s\n"
1506
1507 #: xboard.c:3447
1508 #, c-format
1509 msgid "%s: error loading XIM!\n"
1510 msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
1511
1512 #: xboard.c:3545
1513 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
1514 msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1515
1516 #: xboard.c:3549
1517 #, c-format
1518 msgid ""
1519 "\n"
1520 "Loading XIMs...\n"
1521 msgstr ""
1522 "\n"
1523 "Indlæser XIM'er ...\n"
1524
1525 #: xboard.c:3564 xboard.c:3587 xboard.c:3594 xboard.c:3710 xboard.c:3747
1526 #: xboard.c:3758
1527 #, c-format
1528 msgid "(File:%s:) "
1529 msgstr "(Fil:%s:) "
1530
1531 #: xboard.c:3582 xboard.c:3740
1532 #, c-format
1533 msgid "light square "
1534 msgstr "lyst felt "
1535
1536 #: xboard.c:3590 xboard.c:3754
1537 #, c-format
1538 msgid "dark square "
1539 msgstr "mørkt felt "
1540
1541 #: xboard.c:3601 xboard.c:3767
1542 #, c-format
1543 msgid "Done.\n"
1544 msgstr "Udført.\n"
1545
1546 #: xboard.c:3665
1547 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
1548 msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
1549
1550 #: xboard.c:3675
1551 #, c-format
1552 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
1553 msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
1554
1555 #: xboard.c:3685
1556 #, c-format
1557 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
1558 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
1559
1560 #: xboard.c:3698
1561 #, c-format
1562 msgid ""
1563 "\n"
1564 "Loading XPMs...\n"
1565 msgstr ""
1566 "\n"
1567 "Indlæser XPM'er ...\n"
1568
1569 #: xboard.c:3721
1570 #, c-format
1571 msgid "(Replace by File:%s:) "
1572 msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
1573
1574 #: xboard.c:3728 xboard.c:3751 xboard.c:3762
1575 #, c-format
1576 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
1577 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
1578
1579 #: xboard.c:3850
1580 #, c-format
1581 msgid "Can't open bitmap file %s"
1582 msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
1583
1584 #: xboard.c:3853
1585 #, c-format
1586 msgid "Invalid bitmap in file %s"
1587 msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
1588
1589 #: xboard.c:3856
1590 #, c-format
1591 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
1592 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
1593
1594 #: xboard.c:3860
1595 #, c-format
1596 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
1597 msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
1598
1599 #: xboard.c:3864
1600 #, c-format
1601 msgid "%s: %s...using built-in\n"
1602 msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
1603
1604 #: xboard.c:3868
1605 #, c-format
1606 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
1607 msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
1608
1609 #: xboard.c:3936
1610 msgid "----"
1611 msgstr ""
1612
1613 #: xboard.c:4109
1614 msgid "Drop"
1615 msgstr "Placér"
1616
1617 #: xboard.c:5121
1618 msgid "could not open: "
1619 msgstr "kunne ikke åbne: "
1620
1621 #: xboard.c:5147 xboard.c:5259 xboard.c:6990 xboard.c:7030 xgamelist.c:749
1622 #: xgamelist.c:857 xoptions.c:999 xoptions.c:1342
1623 msgid "cancel"
1624 msgstr "annullér"
1625
1626 #: xboard.c:5181 xboard.c:6849 xboard.c:6863
1627 msgid "Error"
1628 msgstr "Fejl"
1629
1630 #: xboard.c:5181
1631 msgid "Can't open file"
1632 msgstr "Kan ikke åbne fil"
1633
1634 #: xboard.c:5186
1635 msgid "Failed to open file"
1636 msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
1637
1638 #: xboard.c:5217
1639 msgid "Promotion"
1640 msgstr "Bondeforvandling"
1641
1642 #: xboard.c:5226
1643 msgid "Promote to what?"
1644 msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
1645
1646 #: xboard.c:5233
1647 msgid "Warlord"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: xboard.c:5234
1651 msgid "General"
1652 msgstr ""
1653
1654 #: xboard.c:5235
1655 msgid "Lieutenant"
1656 msgstr ""
1657
1658 #: xboard.c:5236
1659 msgid "Captain"
1660 msgstr ""
1661
1662 #: xboard.c:5257
1663 msgid "Defer"
1664 msgstr ""
1665
1666 #: xboard.c:5362
1667 msgid "ok"
1668 msgstr "o.k."
1669
1670 #: xboard.c:5555
1671 msgid "Load game file name?"
1672 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
1673
1674 #: xboard.c:5600
1675 msgid "Load position file name?"
1676 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
1677
1678 #: xboard.c:5606
1679 msgid "Save game file name?"
1680 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
1681
1682 #: xboard.c:5615
1683 msgid "Save position file name?"
1684 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
1685
1686 #: xboard.c:5854
1687 msgid "Can't open temp file"
1688 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
1689
1690 #: xboard.c:5926
1691 #, c-format
1692 msgid "You are not observing a game"
1693 msgstr "Du observerer ikke et parti"
1694
1695 #: xboard.c:5931
1696 #, c-format
1697 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
1698 msgstr "Fandt uventet aktivt skakprogram til ICS-analyse\n"
1699
1700 #: xboard.c:5945
1701 #, c-format
1702 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
1703 msgstr "Starter skakprogram til ICS-analyse ...\n"
1704
1705 #: xboard.c:6709
1706 msgid " (with Zippy code)"
1707 msgstr " (med Zippy-kode)"
1708
1709 #: xboard.c:6714
1710 #, c-format
1711 msgid ""
1712 "%s%s\n"
1713 "\n"
1714 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
1715 "Enhancements Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
1716 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
1717 "\n"
1718 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more information.\n"
1719 "\n"
1720 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
1721 "Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/whats_new.html\n"
1722 "\n"
1723 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
1724 "\n"
1725 msgstr ""
1726 "%s%s\n"
1727 "\n"
1728 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
1729 "Ændringer Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
1730 "Ændringer Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
1731 "\n"
1732 "%s er frit programmel og er uden nogen form for garanti; se filen COPYING for mere information. \n"
1733 "Besøg XBoard på nettet på http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
1734 "Se de nyeste funktioner på http://www.gnu.org/software/xboard/whats_new.html\n"
1735 "\n"
1736 "Rapportér fejl via e-mail til <bug-xboard@gnu.org>\n"
1737 "Rapportér fejl i den danske oversættelse til <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
1738 "\n"
1739
1740 #: xboard.c:6885
1741 msgid "Fatal Error"
1742 msgstr "Fatal fejl"
1743
1744 #: xboard.c:6885
1745 msgid "Exiting"
1746 msgstr "Afslutter"
1747
1748 #: xboard.c:6895
1749 msgid "Information"
1750 msgstr "Meddelelse"
1751
1752 #: xboard.c:6902
1753 msgid "Note"
1754 msgstr "Notits"
1755
1756 #: xboard.c:6947
1757 #, c-format
1758 msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
1759 msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
1760
1761 #: xboard.c:6978
1762 msgid "Error writing to chess program"
1763 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
1764
1765 #: xboard.c:7028
1766 msgid "enter"
1767 msgstr "udfør"
1768
1769 #: xboard.c:7229
1770 #, c-format
1771 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
1772 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
1773
1774 #: xboard.c:7603
1775 msgid "Socket support is not configured in"
1776 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
1777
1778 #: xboard.c:7692
1779 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
1780 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
1781
1782 #: xengineoutput.c:146
1783 #, c-format
1784 msgid "Error %d loading icon image\n"
1785 msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
1786
1787 # NPS = Nodes pr. second
1788 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
1789 #: xengineoutput.c:356
1790 msgid "NPS"
1791 msgstr "SPS"
1792
1793 #: xengineoutput.c:534
1794 msgid "Engine output"
1795 msgstr "Output fra skakprogram"
1796
1797 #: xengineoutput.c:534
1798 msgid "This feature is experimental"
1799 msgstr "Denne funktion er eksperimental"
1800
1801 #: xevalgraph.c:95
1802 msgid "Evaluation graph"
1803 msgstr "Evalueringsgraf"
1804
1805 #: xgamelist.c:114
1806 msgid "no games matched your request"
1807 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
1808
1809 #: xgamelist.c:190 xgamelist.c:416
1810 msgid "thresholds"
1811 msgstr "grænseværdier"
1812
1813 #: xgamelist.c:201 xgamelist.c:443 xgamelist.c:450
1814 msgid "find position"
1815 msgstr "find stilling"
1816
1817 #: xgamelist.c:212 xgamelist.c:428
1818 msgid "next"
1819 msgstr "næste"
1820
1821 #: xgamelist.c:225 xgamelist.c:412
1822 msgid "close"
1823 msgstr "luk"
1824
1825 #: xgamelist.c:237
1826 msgid "Filter:"
1827 msgstr "Filter:"
1828
1829 #: xgamelist.c:255
1830 msgid "filtertext"
1831 msgstr "filtertekst"
1832
1833 #: xgamelist.c:268 xgamelist.c:442
1834 msgid "apply"
1835 msgstr "anvend"
1836
1837 #: xgamelist.c:357
1838 #, c-format
1839 msgid "Scanning through games (%d)"
1840 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
1841
1842 #: xgamelist.c:381
1843 msgid "previous page"
1844 msgstr "forrige side"
1845
1846 #: xgamelist.c:384
1847 msgid "next page"
1848 msgstr "næste side"
1849
1850 #: xgamelist.c:392
1851 #, c-format
1852 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
1853 msgstr "%s - %d/%d partier (%d-%d-%d)"
1854
1855 #: xgamelist.c:422
1856 msgid "load"
1857 msgstr "indlæs"
1858
1859 #: xgamelist.c:425
1860 msgid "No game selected"
1861 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
1862
1863 #: xgamelist.c:431
1864 msgid "Can't go forward any further"
1865 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
1866
1867 #: xgamelist.c:435
1868 msgid "prev"
1869 msgstr "forrige"
1870
1871 #: xgamelist.c:529
1872 msgid "There is no game list"
1873 msgstr "Der er ingen partiliste"
1874
1875 #: xgamelist.c:659
1876 msgid "Game list not loaded or empty"
1877 msgstr "Partiliste ikke indlæst eller tom"
1878
1879 #: xgamelist.c:757
1880 msgid "No tag selected"
1881 msgstr "Ingen overskrift valgt"
1882
1883 #: xgamelist.c:761 xgamelist.c:846
1884 msgid "down"
1885 msgstr "ned"
1886
1887 #: xgamelist.c:766 xgamelist.c:835
1888 msgid "up"
1889 msgstr "op"
1890
1891 #: xgamelist.c:771 xgamelist.c:824
1892 msgid "factory"
1893 msgstr "standard"
1894
1895 #: xgamelist.c:797
1896 msgid "Game-list options"
1897 msgstr "Indstillinger for partiliste"
1898
1899 #: xhistory.c:153
1900 msgid "Move list"
1901 msgstr "Trækliste"
1902
1903 #: xoptions.c:172 xoptions.c:1138
1904 msgid "browse"
1905 msgstr "gennemse"
1906
1907 #: xoptions.c:314
1908 msgid "First Engine"
1909 msgstr "Første skakprogram"
1910
1911 #: xoptions.c:314
1912 msgid "Second Engine"
1913 msgstr "Andet skakprogram"
1914
1915 #: xoptions.c:380
1916 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
1917 msgstr "Du skal angive en eksisterende turneringsfil til at kopiere"
1918
1919 #: xoptions.c:384
1920 msgid "Tournament file:"
1921 msgstr "Turneringsfil:"
1922
1923 #: xoptions.c:385
1924 msgid "Sync after round    (for concurrent playing of a single"
1925 msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
1926
1927 #: xoptions.c:386
1928 msgid "Sync after cycle      tourney with multiple XBoards)"
1929 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
1930
1931 #: xoptions.c:387
1932 msgid "Tourney participants:"
1933 msgstr "Turneringsdeltagere:"
1934
1935 #: xoptions.c:389
1936 msgid "Select Engine:"
1937 msgstr "Vælg skakprogram:"
1938
1939 #: xoptions.c:390
1940 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
1941 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = en imod resten):"
1942
1943 #: xoptions.c:391
1944 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
1945 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
1946
1947 #: xoptions.c:392
1948 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
1949 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
1950
1951 #: xoptions.c:393
1952 msgid "Pause between Match Games (msec):"
1953 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
1954
1955 #: xoptions.c:394
1956 msgid "Save Tourney Games on:"
1957 msgstr "Gem turneringspartier i:"
1958
1959 #: xoptions.c:395
1960 msgid "Game File with Opening Lines:"
1961 msgstr "Partifil med åbninger:"
1962
1963 #: xoptions.c:396
1964 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1965 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1966
1967 #: xoptions.c:397
1968 msgid "File with Start Positions:"
1969 msgstr "Fil med startstillinger:"
1970
1971 #: xoptions.c:398
1972 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1973 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
1974
1975 #: xoptions.c:399
1976 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
1977 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
1978
1979 #: xoptions.c:400
1980 msgid "Disable own engine books by default"
1981 msgstr "Deaktivér skakprogrammets egen åbningsbog som standard"
1982
1983 #: xoptions.c:401
1984 msgid "Replace Engine"
1985 msgstr "Udskift skakprogram"
1986
1987 #: xoptions.c:402
1988 msgid "Upgrade Engine"
1989 msgstr "Opgradér skakprogram"
1990
1991 #: xoptions.c:403
1992 msgid "Clone Tourney"
1993 msgstr "Kopiér turnering"
1994
1995 #: xoptions.c:417
1996 msgid "Absolute Analysis Scores"
1997 msgstr "Absolutte analysescorer"
1998
1999 #: xoptions.c:418
2000 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
2001 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
2002
2003 #: xoptions.c:420
2004 msgid "Animate Moving"
2005 msgstr "Animeret flytning"
2006
2007 #: xoptions.c:421
2008 msgid "Auto Flag"
2009 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
2010
2011 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
2012 #: xoptions.c:424
2013 msgid "Drop Menu"
2014 msgstr "Placér brik-menu"
2015
2016 #: xoptions.c:425
2017 msgid "Hide Thinking from Human"
2018 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
2019
2020 #: xoptions.c:427
2021 msgid "Highlight with Arrow"
2022 msgstr "Fremhæv med pil"
2023
2024 #: xoptions.c:430
2025 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
2026 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
2027
2028 # ... mens modstanderen er i trækket
2029 #: xoptions.c:431 xoptions.c:541
2030 msgid "Ponder Next Move"
2031 msgstr "Spekulér på næste træk"
2032
2033 #: xoptions.c:432
2034 msgid "Popup Exit Messages"
2035 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
2036
2037 #: xoptions.c:434
2038 msgid "Scores in Move List"
2039 msgstr "Scorer i trækliste"
2040
2041 #: xoptions.c:435
2042 msgid "Show Coordinates"
2043 msgstr "Vis koordinater"
2044
2045 #: xoptions.c:436
2046 msgid "Show Target Squares"
2047 msgstr "Vis målfelter"
2048
2049 #: xoptions.c:437
2050 msgid "Sticky Windows"
2051 msgstr "Klæbrige vinduer"
2052
2053 #: xoptions.c:438
2054 msgid "Test Legality"
2055 msgstr "Test lovlighed"
2056
2057 #: xoptions.c:439
2058 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
2059 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
2060
2061 #: xoptions.c:440
2062 msgid "Flash Rate (high = fast):"
2063 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
2064
2065 #: xoptions.c:441
2066 msgid "Animation Speed (high = slow):"
2067 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
2068
2069 #: xoptions.c:442
2070 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
2071 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
2072
2073 #: xoptions.c:459
2074 #, c-format
2075 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
2076 msgstr "Advarsel: det andet skakprogram (%s) understøtter ikke dette!"
2077
2078 #: xoptions.c:480
2079 msgid "normal"
2080 msgstr "normal"
2081
2082 #: xoptions.c:481
2083 msgid "fairy"
2084 msgstr ""
2085
2086 #: xoptions.c:482
2087 msgid "FRC"
2088 msgstr "skak960"
2089
2090 #: xoptions.c:483
2091 msgid "Seirawan"
2092 msgstr ""
2093
2094 #: xoptions.c:484
2095 msgid "wild castle"
2096 msgstr ""
2097
2098 #: xoptions.c:485
2099 msgid "Superchess"
2100 msgstr ""
2101
2102 #: xoptions.c:486
2103 msgid "no castle"
2104 msgstr ""
2105
2106 #: xoptions.c:487
2107 msgid "crazyhouse"
2108 msgstr ""
2109
2110 #: xoptions.c:488
2111 msgid "knightmate"
2112 msgstr ""
2113
2114 #: xoptions.c:489
2115 msgid "bughouse"
2116 msgstr ""
2117
2118 #: xoptions.c:490
2119 msgid "berolina"
2120 msgstr ""
2121
2122 #: xoptions.c:491
2123 msgid "shogi (9x9)"
2124 msgstr ""
2125
2126 #: xoptions.c:492
2127 msgid "cylinder"
2128 msgstr ""
2129
2130 #: xoptions.c:493
2131 msgid "xiangqi (9x10)"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: xoptions.c:494
2135 msgid "shatranj"
2136 msgstr ""
2137
2138 #: xoptions.c:495
2139 msgid "courier (12x8)"
2140 msgstr ""
2141
2142 #: xoptions.c:496
2143 msgid "makruk"
2144 msgstr ""
2145
2146 #: xoptions.c:497
2147 msgid "Great Shatranj (10x8)"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: xoptions.c:498
2151 msgid "atomic"
2152 msgstr ""
2153
2154 #: xoptions.c:499
2155 msgid "falcon (10x8)"
2156 msgstr ""
2157
2158 #: xoptions.c:500
2159 msgid "two kings"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: xoptions.c:501
2163 msgid "Capablanca (10x8)"
2164 msgstr ""
2165
2166 #: xoptions.c:502
2167 msgid "3-checks"
2168 msgstr ""
2169
2170 #: xoptions.c:503
2171 msgid "Gothic (10x8)"
2172 msgstr ""
2173
2174 #: xoptions.c:504
2175 msgid "suicide"
2176 msgstr ""
2177
2178 #: xoptions.c:505
2179 msgid "janus (10x8)"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: xoptions.c:506
2183 msgid "give-away"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: xoptions.c:507
2187 msgid "CRC (10x8)"
2188 msgstr ""
2189
2190 #: xoptions.c:508
2191 msgid "losers"
2192 msgstr ""
2193
2194 #: xoptions.c:509
2195 msgid "grand (10x10)"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: xoptions.c:510
2199 msgid "Spartan"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: xoptions.c:511
2203 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
2204 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
2205
2206 #: xoptions.c:512
2207 msgid "Number of Board Ranks:"
2208 msgstr "Antal brætrækker:"
2209
2210 #: xoptions.c:513
2211 msgid "Number of Board Files:"
2212 msgstr "Antal brætlinjer:"
2213
2214 #: xoptions.c:514
2215 msgid "Holdings Size:"
2216 msgstr "Depotstørrelse:"
2217
2218 #: xoptions.c:516
2219 msgid ""
2220 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
2221 "pieces only have built-in bitmaps\n"
2222 "for -boardSize middling, bulky and\n"
2223 "petite, and substitute king or amazon\n"
2224 "for missing bitmaps. (See manual.)"
2225 msgstr ""
2226 "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
2227 "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
2228 "for -boardSize middling, bulky og\n"
2229 "petite, og bruger konge eller amazone\n"
2230 "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
2231
2232 #: xoptions.c:542
2233 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
2234 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. skakprogram:"
2235
2236 #: xoptions.c:543
2237 msgid "Polygot Directory:"
2238 msgstr "Polyglot-katalog:"
2239
2240 #: xoptions.c:544
2241 msgid "Hash-Table Size (MB):"
2242 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
2243
2244 #: xoptions.c:545
2245 msgid "Nalimov EGTB Path:"
2246 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
2247
2248 #: xoptions.c:546
2249 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
2250 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
2251
2252 #: xoptions.c:547
2253 msgid "Use GUI Book"
2254 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
2255
2256 #: xoptions.c:548
2257 msgid "Opening-Book Filename:"
2258 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
2259
2260 #: xoptions.c:549
2261 msgid "Book Depth (moves):"
2262 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
2263
2264 #: xoptions.c:550
2265 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
2266 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
2267
2268 #: xoptions.c:551
2269 msgid "Engine #1 Has Own Book"
2270 msgstr "Skakprogram nr. 1 har egen åbningsbog"
2271
2272 #: xoptions.c:552
2273 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
2274 msgstr "Skakprogram nr. 2 har egen åbningsbog"
2275
2276 #: xoptions.c:557
2277 msgid "Detect all Mates"
2278 msgstr "Find alle matter"
2279
2280 #: xoptions.c:558
2281 msgid "Verify Engine Result Claims"
2282 msgstr "Efterprøv resultatangivelser fra skakprogrammer"
2283
2284 #: xoptions.c:559
2285 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
2286 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
2287
2288 #: xoptions.c:560
2289 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
2290 msgstr "Døm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
2291
2292 #: xoptions.c:561
2293 msgid "N-Move Rule:"
2294 msgstr "N-træksregel:"
2295
2296 #: xoptions.c:562
2297 msgid "N-fold Repeats:"
2298 msgstr "N-gange gentagelser:"
2299
2300 #: xoptions.c:563
2301 msgid "Draw after N Moves Total:"
2302 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
2303
2304 #: xoptions.c:564
2305 msgid "Win / Loss Threshold:"
2306 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
2307
2308 #: xoptions.c:565
2309 msgid "Negate Score of Engine #1"
2310 msgstr "Negér skakprogram nr. 1's score"
2311
2312 #: xoptions.c:566
2313 msgid "Negate Score of Engine #2"
2314 msgstr "Negér skakprogram nr. 2's score"
2315
2316 #: xoptions.c:578
2317 msgid "Auto-Kibitz"
2318 msgstr "Send kommentarer fra skakprogram"
2319
2320 #: xoptions.c:579
2321 msgid "Auto-Comment"
2322 msgstr "Gem kommentarer til træk"
2323
2324 #: xoptions.c:580
2325 msgid "Auto-Observe"
2326 msgstr "Observér automatisk"
2327
2328 #: xoptions.c:581
2329 msgid "Auto-Raise Board"
2330 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
2331
2332 #: xoptions.c:582
2333 msgid "Background Observe while Playing"
2334 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
2335
2336 #: xoptions.c:583
2337 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
2338 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
2339
2340 #: xoptions.c:584
2341 msgid "Get Move List"
2342 msgstr "Hent trækliste"
2343
2344 #: xoptions.c:585
2345 msgid "Quiet Play"
2346 msgstr "Stille spil"
2347
2348 #: xoptions.c:586
2349 msgid "Seek Graph"
2350 msgstr "Søgegraf"
2351
2352 #: xoptions.c:587
2353 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
2354 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
2355
2356 #: xoptions.c:588
2357 msgid "Premove"
2358 msgstr "Forhåndstræk"
2359
2360 #: xoptions.c:589
2361 msgid "Premove for White"
2362 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
2363
2364 #: xoptions.c:590
2365 msgid "First White Move:"
2366 msgstr "Hvids første træk:"
2367
2368 #: xoptions.c:591
2369 msgid "Premove for Black"
2370 msgstr "Forhåndstræk for sort"
2371
2372 #: xoptions.c:592
2373 msgid "First Black Move:"
2374 msgstr "Sorts første træk:"
2375
2376 #: xoptions.c:594
2377 msgid "Alarm"
2378 msgstr "Alarm"
2379
2380 #: xoptions.c:595
2381 msgid "Alarm Time (msec):"
2382 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
2383
2384 #: xoptions.c:597
2385 msgid "Colorize Messages"
2386 msgstr "Farv meddelelser"
2387
2388 #: xoptions.c:598
2389 msgid "Shout Text Colors:"
2390 msgstr "Tekstfarver for råb:"
2391
2392 #: xoptions.c:599
2393 msgid "S-Shout Text Colors:"
2394 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
2395
2396 #: xoptions.c:600
2397 msgid "Channel #1 Text Colors:"
2398 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
2399
2400 #: xoptions.c:601
2401 msgid "Other Channel Text Colors:"
2402 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
2403
2404 #: xoptions.c:602
2405 msgid "Kibitz Text Colors:"
2406 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
2407
2408 #: xoptions.c:603
2409 msgid "Tell Text Colors:"
2410 msgstr "Tekstfarver for tale:"
2411
2412 #: xoptions.c:604
2413 msgid "Challenge Text Colors:"
2414 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
2415
2416 #: xoptions.c:605
2417 msgid "Request Text Colors:"
2418 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
2419
2420 #: xoptions.c:606
2421 msgid "Seek Text Colors:"
2422 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
2423
2424 #: xoptions.c:610
2425 msgid "Exact position match"
2426 msgstr "Eksakt stilling"
2427
2428 #: xoptions.c:610
2429 msgid "Shown position is subset"
2430 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
2431
2432 #: xoptions.c:610
2433 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
2434 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
2435
2436 #: xoptions.c:611
2437 msgid "Same material"
2438 msgstr "Samme materiale"
2439
2440 #: xoptions.c:611
2441 msgid "Material range (top board half optional)"
2442 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
2443
2444 #: xoptions.c:611
2445 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
2446 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
2447
2448 #: xoptions.c:623
2449 msgid "Auto-Display Tags"
2450 msgstr "Automatisk visning af partidata"
2451
2452 #: xoptions.c:624
2453 msgid "Auto-Display Comment"
2454 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
2455
2456 #: xoptions.c:625
2457 msgid ""
2458 "Auto-Play speed of loaded games\n"
2459 "(0 = instant, -1 = off):"
2460 msgstr ""
2461 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
2462 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
2463
2464 #: xoptions.c:626
2465 msgid "Seconds per Move:"
2466 msgstr "Sekunder pr. træk:"
2467
2468 # Ingen grund til ikke at bruge stort begyndelsesbogstav her.
2469 #: xoptions.c:627
2470 msgid ""
2471 "\n"
2472 "options to use in game-viewer mode:"
2473 msgstr ""
2474 "\n"
2475 "Indstillinger til brug ved gennemkigning af partier:"
2476
2477 #: xoptions.c:629
2478 msgid ""
2479 "\n"
2480 "Thresholds for position filtering in game list:"
2481 msgstr ""
2482 "\n"
2483 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
2484
2485 #: xoptions.c:630
2486 msgid "Elo of strongest player at least:"
2487 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
2488
2489 #: xoptions.c:631
2490 msgid "Elo of weakest player at least:"
2491 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
2492
2493 #: xoptions.c:632
2494 msgid "No games before year:"
2495 msgstr "Ingen partier før år:"
2496
2497 #: xoptions.c:633
2498 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
2499 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
2500
2501 #: xoptions.c:634
2502 msgid "Search mode:"
2503 msgstr "Søgemetode:"
2504
2505 #: xoptions.c:635
2506 msgid "Also match reversed colors"
2507 msgstr "Match også omvendte farver"
2508
2509 #: xoptions.c:636
2510 msgid "Also match left-right flipped position"
2511 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
2512
2513 #: xoptions.c:641
2514 msgid "Auto-Save Games"
2515 msgstr "Gem partier automatisk"
2516
2517 #: xoptions.c:642
2518 msgid "Save Games on File:"
2519 msgstr "Gem partier i filen:"
2520
2521 #: xoptions.c:643
2522 msgid "Save Final Positions on File:"
2523 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
2524
2525 #: xoptions.c:644
2526 msgid "PGN Event Header:"
2527 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
2528
2529 #: xoptions.c:645
2530 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
2531 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
2532
2533 #: xoptions.c:646
2534 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
2535 msgstr "Brug partinumre i PGN-fil for turnering"
2536
2537 #: xoptions.c:647
2538 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
2539 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
2540
2541 #: xoptions.c:648
2542 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
2543 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info i PGN      "
2544
2545 #: xoptions.c:653
2546 msgid "No Sound"
2547 msgstr "Ingen lyd"
2548
2549 #: xoptions.c:654
2550 msgid "Default Beep"
2551 msgstr "Standard bip"
2552
2553 #: xoptions.c:655
2554 msgid "Above WAV File"
2555 msgstr "WAV-filen ovenfor"
2556
2557 #: xoptions.c:656
2558 msgid "Car Horn"
2559 msgstr "Bilhorn"
2560
2561 #: xoptions.c:657
2562 msgid "Cymbal"
2563 msgstr "Bækken"
2564
2565 #: xoptions.c:658
2566 msgid "Ding"
2567 msgstr "Ding"
2568
2569 #: xoptions.c:659
2570 msgid "Gong"
2571 msgstr "Gongon"
2572
2573 #: xoptions.c:660
2574 msgid "Laser"
2575 msgstr "Laser"
2576
2577 #: xoptions.c:661
2578 msgid "Penalty"
2579 msgstr "Straffe"
2580
2581 #: xoptions.c:662
2582 msgid "Phone"
2583 msgstr "Telefon"
2584
2585 #: xoptions.c:663
2586 msgid "Pop"
2587 msgstr "Plop"
2588
2589 #: xoptions.c:664
2590 msgid "Slap"
2591 msgstr "Slag"
2592
2593 #: xoptions.c:665
2594 msgid "Wood Thunk"
2595 msgstr "Dunk"
2596
2597 #: xoptions.c:667
2598 msgid "User File"
2599 msgstr "Brugerfil"
2600
2601 #: xoptions.c:696
2602 msgid "Sound Program:"
2603 msgstr "Lydprogram:"
2604
2605 #: xoptions.c:697
2606 msgid "Sounds Directory:"
2607 msgstr "Lydkatalog:"
2608
2609 #: xoptions.c:698
2610 msgid "User WAV File:"
2611 msgstr "Bruger WAV-fil:"
2612
2613 #: xoptions.c:699
2614 msgid "Try-Out Sound:"
2615 msgstr "Afprøv lyd:"
2616
2617 #: xoptions.c:700
2618 msgid "Play"
2619 msgstr "Afspil"
2620
2621 #: xoptions.c:701
2622 msgid "Move:"
2623 msgstr "Træk:"
2624
2625 #: xoptions.c:702
2626 msgid "Win:"
2627 msgstr "Gevinst:"
2628
2629 #: xoptions.c:703
2630 msgid "Lose:"
2631 msgstr "Tab:"
2632
2633 #: xoptions.c:704
2634 msgid "Draw:"
2635 msgstr "Remis:"
2636
2637 #: xoptions.c:705
2638 msgid "Unfinished:"
2639 msgstr "Uafsluttet:"
2640
2641 #: xoptions.c:706
2642 msgid "Alarm:"
2643 msgstr "Alarm:"
2644
2645 #: xoptions.c:707
2646 msgid "Shout:"
2647 msgstr "Råb:"
2648
2649 #: xoptions.c:708
2650 msgid "S-Shout:"
2651 msgstr "S-råb:"
2652
2653 #: xoptions.c:709
2654 msgid "Channel:"
2655 msgstr "Kanal:"
2656
2657 #: xoptions.c:710
2658 msgid "Channel 1:"
2659 msgstr "Kanal 1:"
2660
2661 #: xoptions.c:711
2662 msgid "Tell:"
2663 msgstr "Tale:"
2664
2665 #: xoptions.c:712
2666 msgid "Kibitz:"
2667 msgstr "Kommentar:"
2668
2669 #: xoptions.c:713
2670 msgid "Challenge:"
2671 msgstr "Udfodring:"
2672
2673 #: xoptions.c:714
2674 msgid "Request:"
2675 msgstr "Forespøgsel:"
2676
2677 #: xoptions.c:715
2678 msgid "Seek:"
2679 msgstr "Søgning:"
2680
2681 #: xoptions.c:802
2682 msgid "White Piece Color:"
2683 msgstr "Farve for hvide brikker:"
2684
2685 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
2686 #: xoptions.c:805 xoptions.c:814 xoptions.c:820 xoptions.c:826 xoptions.c:832
2687 #: xoptions.c:838
2688 msgid "R"
2689 msgstr "R"
2690
2691 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
2692 #: xoptions.c:807 xoptions.c:815 xoptions.c:821 xoptions.c:827 xoptions.c:833
2693 #: xoptions.c:839
2694 msgid "G"
2695 msgstr "G"
2696
2697 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
2698 #: xoptions.c:809 xoptions.c:816 xoptions.c:822 xoptions.c:828 xoptions.c:834
2699 #: xoptions.c:840
2700 msgid "B"
2701 msgstr "B"
2702
2703 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
2704 #: xoptions.c:811 xoptions.c:817 xoptions.c:823 xoptions.c:829 xoptions.c:835
2705 #: xoptions.c:841
2706 msgid "D"
2707 msgstr "M"
2708
2709 #: xoptions.c:812
2710 msgid "Black Piece Color:"
2711 msgstr "Farve for sorte brikker:"
2712
2713 #: xoptions.c:818
2714 msgid "Light Square Color:"
2715 msgstr "Farve for lyse felter:"
2716
2717 #: xoptions.c:824
2718 msgid "Dark Square Color:"
2719 msgstr "Farve for mørke felter:"
2720
2721 #: xoptions.c:830
2722 msgid "Highlight Color:"
2723 msgstr "Farve til fremhævelse:"
2724
2725 #: xoptions.c:836
2726 msgid "Premove Highlight Color:"
2727 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
2728
2729 #: xoptions.c:842
2730 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
2731 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
2732
2733 #: xoptions.c:844
2734 msgid "Mono Mode"
2735 msgstr "Monokrom-tilstand"
2736
2737 #: xoptions.c:845
2738 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
2739 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
2740
2741 #: xoptions.c:846
2742 msgid "Use Board Textures"
2743 msgstr "Brug brætteksturer"
2744
2745 #: xoptions.c:847
2746 msgid "Light-Squares Texture File:"
2747 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
2748
2749 #: xoptions.c:848
2750 msgid "Dark-Squares Texture File:"
2751 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
2752
2753 #: xoptions.c:849
2754 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
2755 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
2756
2757 #: xoptions.c:850
2758 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
2759 msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
2760
2761 #: xoptions.c:1044
2762 msgid "Engine has no options"
2763 msgstr "Skakprogrammet har ingen tilvalg"
2764
2765 #: xoptions.c:1376
2766 msgid "ICS Options"
2767 msgstr "ICS-indstillinger"
2768
2769 #: xoptions.c:1383
2770 msgid "Load Game Options"
2771 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
2772
2773 #: xoptions.c:1389
2774 msgid "Save Game Options"
2775 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
2776
2777 #: xoptions.c:1397
2778 msgid "Sound Options"
2779 msgstr "Lydindstillinger"
2780
2781 #: xoptions.c:1403
2782 msgid "Board Options"
2783 msgstr "Brætindstillinger"
2784
2785 #: xoptions.c:1409
2786 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
2787 msgstr "Døm ikke-ICS partier"
2788
2789 #: xoptions.c:1417
2790 msgid "Common Engine Settings"
2791 msgstr "Indstillinger for skakprogrammer"
2792
2793 #: xoptions.c:1423
2794 msgid "New Variant"
2795 msgstr "Ny variant"
2796
2797 #: xoptions.c:1430
2798 msgid "General Options"
2799 msgstr "Generelle indstillinger"
2800
2801 #: xoptions.c:1441
2802 msgid "Match Options"
2803 msgstr "Matchindstillinger"
2804
2805 #: xoptions.c:1544
2806 msgid "clear"
2807 msgstr "ryd"
2808
2809 #: xoptions.c:1545 xoptions.c:1602
2810 msgid "save changes"
2811 msgstr "gem ændringer"
2812
2813 #: xoptions.c:1610
2814 msgid "Edit book"
2815 msgstr "Redigér åbningsbog"
2816
2817 #: xoptions.c:1652
2818 msgid "ICS input box"
2819 msgstr "ICS-inputboks"
2820
2821 #: xoptions.c:1677
2822 msgid "Type a move"
2823 msgstr "Tast et træk"
2824
2825 #: xoptions.c:1715
2826 msgid "Engine Settings"
2827 msgstr "Indstillinger for skakprogram"
2828
2829 #: xoptions.c:1740
2830 msgid "Select engine from list:"
2831 msgstr "Vælg skakprogram fra liste:"
2832
2833 #: xoptions.c:1741
2834 msgid "or specify one below:"
2835 msgstr "eller specificér en herunder:"
2836
2837 #: xoptions.c:1742
2838 msgid "Nickname (optional):"
2839 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
2840
2841 #: xoptions.c:1743
2842 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
2843 msgstr "Brug kaldenavnet som spillerbetegnelse i PGN-filer"
2844
2845 #: xoptions.c:1744
2846 msgid "Engine Directory:"
2847 msgstr "Skakprogramkatalog:"
2848
2849 #: xoptions.c:1745
2850 msgid "Engine Command:"
2851 msgstr "Skakprogramkommando:"
2852
2853 #: xoptions.c:1746
2854 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
2855 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra programstien hvis ikke udfyldt)"
2856
2857 #: xoptions.c:1747
2858 msgid "UCI"
2859 msgstr "UCI"
2860
2861 #: xoptions.c:1748
2862 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
2863 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige skakprogramfunktioner)"
2864
2865 #: xoptions.c:1749
2866 msgid "Must not use GUI book"
2867 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
2868
2869 #: xoptions.c:1750
2870 msgid "Add this engine to the list"
2871 msgstr "Tilføj dette skakprogram til listen"
2872
2873 #: xoptions.c:1751
2874 msgid "Force current variant with this engine"
2875 msgstr "Brug aktuel variant med dette skakprogram"
2876
2877 #: xoptions.c:1752
2878 msgid "Load mentioned engine as"
2879 msgstr "Indlæs skakprogrammet som"
2880
2881 #: xoptions.c:1766
2882 msgid "Load engine"
2883 msgstr "Indlæs skakprogram"
2884
2885 #: xoptions.c:1785
2886 msgid "shuffle"
2887 msgstr "bland brikker"
2888
2889 #: xoptions.c:1786
2890 msgid "Start-position number:"
2891 msgstr "Startstillingsnummer:"
2892
2893 #: xoptions.c:1787
2894 msgid "randomize"
2895 msgstr "vælg tilfældigt"
2896
2897 #: xoptions.c:1788
2898 msgid "pick fixed"
2899 msgstr "vælg bestemt"
2900
2901 #: xoptions.c:1805
2902 msgid "New Shuffle Game"
2903 msgstr "Nyt blandet parti"
2904
2905 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2906 #: xoptions.c:1855
2907 msgid "classical"
2908 msgstr "Klassisk"
2909
2910 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2911 #: xoptions.c:1856
2912 msgid "incremental"
2913 msgstr "Tillægstid"
2914
2915 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
2916 #: xoptions.c:1857
2917 msgid "fixed max"
2918 msgstr "Maks. pr. træk"
2919
2920 #: xoptions.c:1858
2921 msgid "Moves per session:"
2922 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
2923
2924 #: xoptions.c:1859
2925 msgid "Initial time (min):"
2926 msgstr "Tid fra start (minutter):"
2927
2928 #: xoptions.c:1860
2929 msgid "Increment or max (sec/move):"
2930 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
2931
2932 #: xoptions.c:1861
2933 msgid "Time-Odds factors:"
2934 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
2935
2936 #: xoptions.c:1862
2937 msgid "Engine #1"
2938 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2939
2940 #: xoptions.c:1863
2941 msgid "Engine #2 / Human"
2942 msgstr "Skakprogram nr. 2 / menneske"
2943
2944 #: xoptions.c:1874 xoptions.c:1877 xoptions.c:1882 xoptions.c:1883
2945 msgid "Unused"
2946 msgstr "Ubrugt"
2947
2948 #: xoptions.c:1895
2949 msgid "Time Control"
2950 msgstr "Betænkningstid"
2951
2952 #: args.h:783
2953 #, c-format
2954 msgid "%s in settings file\n"
2955 msgstr "%s i indstillingsfil\n"
2956
2957 #: args.h:793
2958 #, c-format
2959 msgid "Bad integer value %s"
2960 msgstr "Forkert heltalsværdi %s"
2961
2962 #: args.h:884 args.h:1102
2963 #, c-format
2964 msgid "Unrecognized argument %s"
2965 msgstr "Ikke genkendt argument %s"
2966
2967 #: args.h:913
2968 #, c-format
2969 msgid "No value provided for argument %s"
2970 msgstr "Ingen værdi givet for argumentet %s"
2971
2972 #: args.h:973
2973 #, c-format
2974 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
2975 msgstr "Ukomplet \\-undvigesekvens i værdi for %s"
2976
2977 #: args.h:1057
2978 #, c-format
2979 msgid "Failed to open indirection file %s"
2980 msgstr "Åbning af inkluderet fil \"%s\" mislykkedes"
2981
2982 #: args.h:1074
2983 #, c-format
2984 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
2985 msgstr "Ikke genkendt boolesk argumentværdi %s"
2986
2987 #~ msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
2988 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
2989
2990 #~ msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
2991 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
2992
2993 #~ msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
2994 #~ msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"