updated po/pot files
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Sprogbrug:
10 # Chess engine, engine, chess program, chess machine: Disse bruges i flæng
11 #    i originalen. Er oversat til skakprogram.
12 # Pairing engine: Paringsprogram
13 #
14 # Korrektur og gode forslag:
15 # Morten Bo Johansen, dec. 2011
16 # Joe Dalton, feb. 2012
17 #
18 # Oversætter:
19 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011, 2012.
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20120304\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
24 "POT-Creation-Date: 2012-04-10 13:35+0200\n"
25 "PO-Revision-Date: 2012-03-06 12:27+0100\n"
26 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
27 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
28 "MIME-Version: 1.0\n"
29 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
30 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
31 "Language: da\n"
32 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
33 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
34
35 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
36 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
37 #: backend.c:740
38 msgid "first"
39 msgstr "første"
40
41 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
42 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
43 #: backend.c:743
44 msgid "second"
45 msgstr "det andet"
46
47 #: backend.c:821
48 #, c-format
49 msgid "protocol version %d not supported"
50 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
51
52 #: backend.c:921
53 msgid "You did not specify the engine executable"
54 msgstr "Du angav ikke et kørbart skakprogram"
55
56 #: backend.c:977
57 #, c-format
58 msgid "bad timeControl option %s"
59 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
60
61 #: backend.c:992
62 #, c-format
63 msgid "bad searchTime option %s"
64 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
65
66 #: backend.c:1098
67 #, c-format
68 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
69 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
70
71 #: backend.c:1116
72 #, c-format
73 msgid "Unknown variant name %s"
74 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
75
76 #: backend.c:1359
77 msgid "Starting chess program"
78 msgstr "Starter skakprogram"
79
80 #: backend.c:1382
81 msgid "Bad game file"
82 msgstr "Fejl i partifil"
83
84 #: backend.c:1389
85 msgid "Bad position file"
86 msgstr "Fejl i stillingsfil"
87
88 #: backend.c:1403
89 msgid "Pick new game"
90 msgstr "Vælg nyt spil"
91
92 # cycle = runde?
93 #: backend.c:1472
94 msgid ""
95 "You restarted an already completed tourney\n"
96 "One more cycle will now be added to it\n"
97 "Games commence in 10 sec"
98 msgstr ""
99 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
100 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
101 "Partierne starter om 10 sekunder"
102
103 #: backend.c:1479
104 #, c-format
105 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
106 msgstr "Alle partier i turneringen \"%s\" er allerede færdige eller i gang"
107
108 #: backend.c:1486
109 msgid "Can't have a match with no chess programs"
110 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
111
112 #: backend.c:1523
113 #, c-format
114 msgid "Could not open comm port %s"
115 msgstr "Kunne ikke åbne seriel port %s"
116
117 #: backend.c:1526
118 #, c-format
119 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
120 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
121
122 #: backend.c:1582
123 #, c-format
124 msgid "Unknown initialMode %s"
125 msgstr "Ukendt initialMode %s"
126
127 #: backend.c:1608
128 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
129 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
130
131 #: backend.c:1635
132 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
133 msgstr "Analysetilstand kræver et skakprogram"
134
135 #: backend.c:1639
136 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
137 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
138
139 #: backend.c:1650
140 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
141 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver et skakprogram"
142
143 #: backend.c:1655
144 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
145 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
146
147 #: backend.c:1662
148 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
149 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver et skakprogram"
150
151 #: backend.c:1667
152 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
153 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
154
155 #: backend.c:1674
156 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
157 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver et skakprogram"
158
159 #: backend.c:1679
160 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
161 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
162
163 #: backend.c:1690
164 msgid "Training mode requires a game file"
165 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
166
167 #: backend.c:1852 backend.c:1896 backend.c:1919 backend.c:2318
168 msgid "Error writing to ICS"
169 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
170
171 #: backend.c:1856
172 msgid "Error reading from keyboard"
173 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
174
175 #: backend.c:1859
176 msgid "Got end of file from keyboard"
177 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
178
179 #: backend.c:2164
180 #, c-format
181 msgid "Unknown wild type %d"
182 msgstr "Ukendt vild type %d"
183
184 #: backend.c:2175
185 #, c-format
186 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
187 msgstr "genkendte \"%s\" (%d) som variant %s\n"
188
189 #: backend.c:2235 usystem.c:327
190 msgid "Error writing to display"
191 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
192
193 #: backend.c:2984
194 #, c-format
195 msgid "your opponent kibitzes: %s"
196 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
197
198 #: backend.c:3507
199 msgid "Error gathering move list: two headers"
200 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
201
202 #: backend.c:3521
203 #, c-format
204 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
205 msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
206
207 #: backend.c:3554
208 msgid "Error gathering move list: nested"
209 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
210
211 #: backend.c:3658 backend.c:4076 backend.c:4814 backend.c:4818 backend.c:6810
212 #: backend.c:11779 backend.c:13374 backend.c:13451 backend.c:13497
213 #: backend.c:13503 backend.c:13508 backend.c:13513
214 msgid "vs."
215 msgstr "–"
216
217 #: backend.c:3786
218 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
219 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
220
221 #: backend.c:4124
222 msgid "Connection closed by ICS"
223 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
224
225 #: backend.c:4126
226 msgid "Error reading from ICS"
227 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
228
229 #: backend.c:4176
230 #, c-format
231 msgid "Parsing board: %s\n"
232 msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
233
234 #: backend.c:4200
235 #, c-format
236 msgid ""
237 "Failed to parse board string:\n"
238 "\"%s\""
239 msgstr ""
240 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
241 "\"%s\""
242
243 #: backend.c:4209 backend.c:9580
244 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
245 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
246
247 #: backend.c:4307
248 msgid "Error gathering move list: extra board"
249 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
250
251 #: backend.c:4738 backend.c:4760
252 #, c-format
253 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
254 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
255
256 #: backend.c:4990
257 #, c-format
258 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
259 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
260
261 #: backend.c:5060
262 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
263 msgstr "Du kan ikke gøre dette, mens du spiller eller observerer"
264
265 #: backend.c:5937
266 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
267 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
268
269 #: backend.c:6399
270 msgid "You are playing Black"
271 msgstr "Du spiller sort"
272
273 #: backend.c:6408 backend.c:6435
274 msgid "You are playing White"
275 msgstr "Du spiller hvid"
276
277 #: backend.c:6417 backend.c:6443 backend.c:6564 backend.c:6589 backend.c:6605
278 #: backend.c:14136
279 msgid "It is White's turn"
280 msgstr "Det er hvids tur"
281
282 #: backend.c:6421 backend.c:6447 backend.c:6572 backend.c:6595 backend.c:6626
283 #: backend.c:14128
284 msgid "It is Black's turn"
285 msgstr "Det er sorts tur"
286
287 #: backend.c:6460
288 msgid "Displayed position is not current"
289 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
290
291 #: backend.c:6700
292 msgid "Illegal move"
293 msgstr "Ulovligt træk"
294
295 #: backend.c:6767
296 msgid "End of game"
297 msgstr "Slutningen af partiet"
298
299 #: backend.c:6770
300 msgid "Incorrect move"
301 msgstr "Ukorrekt træk"
302
303 #: backend.c:7069 backend.c:7189
304 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
305 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
306
307 #: backend.c:7413
308 msgid "Swiss tourney finished"
309 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
310
311 #: backend.c:7947
312 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
313 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsprogram"
314
315 #: backend.c:8064
316 #, c-format
317 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
318 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s skakprogram"
319
320 #: backend.c:8283
321 msgid "Bad FEN received from engine"
322 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra skakprogram"
323
324 #: backend.c:8427 menus.c:264 menus.c:305
325 #, c-format
326 msgid "%s does not support analysis"
327 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
328
329 #: backend.c:8493
330 #, c-format
331 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
332 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
333
334 #: backend.c:8520
335 #, c-format
336 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
337 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
338
339 #: backend.c:8551
340 #, c-format
341 msgid "Hint: %s"
342 msgstr "Tip: %s"
343
344 #: backend.c:8556
345 #, c-format
346 msgid ""
347 "Illegal hint move \"%s\"\n"
348 "from %s chess program"
349 msgstr ""
350 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
351 "fra %s skakprogram"
352
353 #: backend.c:8731
354 msgid "Machine accepts your draw offer"
355 msgstr "Skakprogrammet accepterer dit remistilbud"
356
357 #: backend.c:8734
358 msgid ""
359 "Machine offers a draw\n"
360 "Select Action / Draw to agree"
361 msgstr ""
362 "Skakprogrammet tilbyder remis\n"
363 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
364
365 #: backend.c:8813
366 msgid "failed writing PV"
367 msgstr "skrivning af analysevariant mislykkedes"
368
369 #: backend.c:9111
370 #, c-format
371 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
372 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
373
374 #: backend.c:9121
375 #, c-format
376 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
377 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
378
379 #: backend.c:9132
380 msgid "Gap in move list"
381 msgstr "Hul i trækliste"
382
383 #: backend.c:9712 dialogs.c:457
384 #, c-format
385 msgid "Variant %s not supported by %s"
386 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
387
388 #: backend.c:9828
389 #, c-format
390 msgid "Startup failure on '%s'"
391 msgstr "Opstartsfejl på \"%s\""
392
393 #: backend.c:9856
394 msgid "Waiting for first chess program"
395 msgstr "Venter på første skakprogram"
396
397 #: backend.c:9861 backend.c:13522
398 msgid "Waiting for second chess program"
399 msgstr "Venter på andet skakprogram"
400
401 #: backend.c:9911
402 msgid "Could not write on tourney file"
403 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
404
405 #: backend.c:9977
406 msgid ""
407 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
408 "Terminate its game first."
409 msgstr ""
410 "Du kan ikke udskifte et skakprogram, mens det bruges!\n"
411 "Afslut dets parti først."
412
413 #: backend.c:9991
414 msgid "No engine with the name you gave is installed"
415 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
416
417 #: backend.c:9993
418 msgid ""
419 "First change an engine by editing the participants list\n"
420 "of the Tournament Options dialog"
421 msgstr ""
422 "Ændr først skakprogram ved at redigere deltagerlisten\n"
423 "i turneringsindstillingerne"
424
425 #: backend.c:9994
426 msgid "You can only change one engine at the time"
427 msgstr "Du kan kun ændre et skakprogram ad gangen"
428
429 #: backend.c:10008
430 msgid ""
431 "You must supply a tournament file,\n"
432 "for storing the tourney progress"
433 msgstr ""
434 "Du skal angive en turneringsfil\n"
435 "til at gemme turneringens afvikling"
436
437 #: backend.c:10018
438 msgid "Not enough participants"
439 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
440
441 #: backend.c:10189
442 msgid "Bad tournament file"
443 msgstr "Fejl i turneringsfil"
444
445 #: backend.c:10201
446 msgid "Waiting for other game(s)"
447 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
448
449 #: backend.c:10214
450 msgid "No pairing engine specified"
451 msgstr "Der er ikke noget parringsprogram specificeret"
452
453 #: backend.c:10679
454 #, c-format
455 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
456 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
457
458 #: backend.c:11123 backend.c:11154
459 #, c-format
460 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
461 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
462
463 #: backend.c:11143
464 #, c-format
465 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
466 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
467
468 #: backend.c:11196 backend.c:12196 backend.c:12389 backend.c:12753
469 #, c-format
470 msgid "Can't open \"%s\""
471 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
472
473 #: backend.c:11208 menus.c:120
474 msgid "Cannot build game list"
475 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
476
477 #: backend.c:11293
478 msgid "No more games in this message"
479 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
480
481 #: backend.c:11333
482 msgid "No game has been loaded yet"
483 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
484
485 #: backend.c:11337 backend.c:12177 ngamelist.c:129
486 msgid "Can't back up any further"
487 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
488
489 #: backend.c:11755
490 msgid "Game number out of range"
491 msgstr "Partinummer findes ikke"
492
493 #: backend.c:11766
494 msgid "Can't seek on game file"
495 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
496
497 #: backend.c:11824
498 msgid "Game not found in file"
499 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
500
501 #: backend.c:11952 backend.c:12273
502 msgid "Bad FEN position in file"
503 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
504
505 #: backend.c:12102
506 msgid "No moves in game"
507 msgstr "Ingen træk i partiet"
508
509 #: backend.c:12173
510 msgid "No position has been loaded yet"
511 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
512
513 #: backend.c:12234 backend.c:12245
514 msgid "Can't seek on position file"
515 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
516
517 #: backend.c:12252 backend.c:12264
518 msgid "Position not found in file"
519 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
520
521 #: backend.c:12304
522 msgid "Black to play"
523 msgstr "Sort i trækket"
524
525 #: backend.c:12307
526 msgid "White to play"
527 msgstr "Hvid i trækket"
528
529 #: backend.c:12394 backend.c:12758
530 msgid "Waiting for access to save file"
531 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
532
533 #: backend.c:12396
534 msgid "Saving game"
535 msgstr "Gemmer parti"
536
537 #: backend.c:12397
538 msgid "Bad Seek"
539 msgstr "Søgning mislykkedes"
540
541 #: backend.c:12760
542 msgid "Saving position"
543 msgstr "Gemmer stilling"
544
545 #: backend.c:12886
546 msgid ""
547 "You have edited the game history.\n"
548 "Use Reload Same Game and make your move again."
549 msgstr ""
550 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
551 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
552
553 #: backend.c:12891
554 msgid ""
555 "You have entered too many moves.\n"
556 "Back up to the correct position and try again."
557 msgstr ""
558 "Du har indtastet for mange træk.\n"
559 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
560
561 #: backend.c:12896
562 msgid ""
563 "Displayed position is not current.\n"
564 "Step forward to the correct position and try again."
565 msgstr ""
566 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
567 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
568
569 #: backend.c:12943
570 msgid "You have not made a move yet"
571 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
572
573 #: backend.c:12964
574 msgid ""
575 "The cmail message is not loaded.\n"
576 "Use Reload CMail Message and make your move again."
577 msgstr ""
578 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
579 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
580
581 #: backend.c:12969
582 msgid "No unfinished games"
583 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
584
585 #: backend.c:12975
586 #, c-format
587 msgid ""
588 "You have already mailed a move.\n"
589 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
590 "To resend the same move, type\n"
591 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
592 "on the command line."
593 msgstr ""
594 "Du har allerede sendt et træk.\n"
595 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
596 "For at gensende det samme træk, tast\n"
597 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
598 "på kommandolinjen."
599
600 #: backend.c:12990
601 msgid "Failed to invoke cmail"
602 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
603
604 #: backend.c:13052
605 #, c-format
606 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
607 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
608
609 #: backend.c:13074
610 #, c-format
611 msgid "Still need to make move for game\n"
612 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
613
614 #: backend.c:13078
615 #, c-format
616 msgid "Still need to make moves for both games\n"
617 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
618
619 #: backend.c:13082
620 #, c-format
621 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
622 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
623
624 #: backend.c:13089
625 #, c-format
626 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
627 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
628
629 #: backend.c:13095
630 #, c-format
631 msgid "No unfinished games\n"
632 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
633
634 #: backend.c:13097
635 #, c-format
636 msgid "Ready to send mail\n"
637 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
638
639 #: backend.c:13102
640 #, c-format
641 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
642 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
643
644 #: backend.c:13258
645 msgid "Edit comment"
646 msgstr "Redigér kommentar"
647
648 #: backend.c:13260
649 #, c-format
650 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
651 msgstr "Redigér kommentar til %d.%s%s"
652
653 #: backend.c:13354
654 msgid "It is not White's turn"
655 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
656
657 #: backend.c:13435
658 msgid "It is not Black's turn"
659 msgstr "Sort er ikke i trækket"
660
661 #: backend.c:13542
662 #, c-format
663 msgid "Starting %s chess program"
664 msgstr "Starter %s skakprogram"
665
666 #: backend.c:13575 backend.c:14666
667 msgid ""
668 "Wait until your turn,\n"
669 "or select Move Now"
670 msgstr ""
671 "Vent på din tur,\n"
672 "eller vælg Træk nu"
673
674 #: backend.c:13700
675 msgid "Training mode off"
676 msgstr "Træningstilstand fra"
677
678 #: backend.c:13708
679 msgid "Training mode on"
680 msgstr "Træningstilstand til"
681
682 #: backend.c:13711
683 msgid "Already at end of game"
684 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
685
686 #: backend.c:13791
687 msgid "Warning: You are still playing a game"
688 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
689
690 #: backend.c:13794
691 msgid "Warning: You are still observing a game"
692 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
693
694 #: backend.c:13797
695 msgid "Warning: You are still examining a game"
696 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
697
698 #: backend.c:13864
699 msgid "Click clock to clear board"
700 msgstr ""
701
702 #: backend.c:13874
703 msgid "Close ICS engine analyze..."
704 msgstr "Lukker skakprogram til ICS-analyse ..."
705
706 #: backend.c:14153
707 msgid "That square is occupied"
708 msgstr "Det felt er besat"
709
710 #: backend.c:14177 backend.c:14203
711 msgid "There is no pending offer on this move"
712 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
713
714 #: backend.c:14239 backend.c:14250
715 msgid "Your opponent is not out of time"
716 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
717
718 #: backend.c:14316
719 msgid "You must make your move before offering a draw"
720 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
721
722 #: backend.c:14648
723 msgid "You are not examining a game"
724 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
725
726 #: backend.c:14652
727 msgid "You can't revert while pausing"
728 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
729
730 #: backend.c:14706 backend.c:14713
731 msgid "It is your turn"
732 msgstr "Det er dig som er i trækket"
733
734 #: backend.c:14764 backend.c:14771 backend.c:14790 backend.c:14797
735 msgid "Wait until your turn"
736 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
737
738 #: backend.c:14776
739 msgid "No hint available"
740 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
741
742 #: backend.c:15236
743 #, c-format
744 msgid "Error writing to %s chess program"
745 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
746
747 #: backend.c:15239 backend.c:15270
748 #, c-format
749 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
750 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
751
752 #: backend.c:15266
753 #, c-format
754 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
755 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
756
757 #: backend.c:15283
758 #, c-format
759 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
760 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
761
762 #: backend.c:15683
763 #, c-format
764 msgid "%s engine has too many options\n"
765 msgstr "%s skakprogram har for mange tilvalg\n"
766
767 #: backend.c:15839
768 msgid "Displayed move is not current"
769 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
770
771 #: backend.c:15848
772 msgid "Could not parse move"
773 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
774
775 #: backend.c:15973 backend.c:15995
776 msgid "Both flags fell"
777 msgstr "Begge flag er faldet"
778
779 #: backend.c:15975
780 msgid "White's flag fell"
781 msgstr "Hvids flag er faldet"
782
783 #: backend.c:15997
784 msgid "Black's flag fell"
785 msgstr "Sorts flag er faldet"
786
787 #: backend.c:16128
788 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
789 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
790
791 #: backend.c:16925
792 msgid "Bad FEN position in clipboard"
793 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
794
795 #: book.c:518 book.c:700
796 msgid "Polyglot book not valid"
797 msgstr "Fejl i polyglyt-åbningsbog"
798
799 #: book.c:579
800 msgid "Book Fault"
801 msgstr "Fejl i åbningsbog"
802
803 #: book.c:703
804 msgid "Hash keys are different"
805 msgstr "Hashnøgler er forskellige"
806
807 #: dialogs.c:256
808 msgid "Tournament file:"
809 msgstr "Turneringsfil:"
810
811 #: dialogs.c:257
812 msgid "Sync after round"
813 msgstr ""
814
815 #: dialogs.c:258
816 #, fuzzy
817 msgid "    (for concurrent playing of a single"
818 msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
819
820 #: dialogs.c:259
821 msgid "Sync after cycle"
822 msgstr ""
823
824 #: dialogs.c:260
825 #, fuzzy
826 msgid "      tourney with multiple XBoards)"
827 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
828
829 #: dialogs.c:261
830 msgid "Tourney participants:"
831 msgstr "Turneringsdeltagere:"
832
833 #: dialogs.c:262
834 msgid "Select Engine:"
835 msgstr "Vælg skakprogram:"
836
837 #: dialogs.c:269
838 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
839 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = en imod resten):"
840
841 #: dialogs.c:270
842 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
843 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
844
845 #: dialogs.c:271
846 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
847 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
848
849 #: dialogs.c:272
850 msgid "Pause between Match Games (msec):"
851 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
852
853 #: dialogs.c:273
854 msgid "Save Tourney Games on:"
855 msgstr "Gem turneringspartier i:"
856
857 #: dialogs.c:274
858 msgid "Game File with Opening Lines:"
859 msgstr "Partifil med åbninger:"
860
861 #: dialogs.c:275
862 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
863 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
864
865 #: dialogs.c:276
866 msgid "File with Start Positions:"
867 msgstr "Fil med startstillinger:"
868
869 #: dialogs.c:277
870 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
871 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
872
873 #: dialogs.c:278
874 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
875 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
876
877 #: dialogs.c:279
878 msgid "Disable own engine books by default"
879 msgstr "Deaktivér skakprogrammets egen åbningsbog som standard"
880
881 #: dialogs.c:280
882 msgid "Replace Engine"
883 msgstr "Udskift skakprogram"
884
885 #: dialogs.c:281
886 msgid "Upgrade Engine"
887 msgstr "Opgradér skakprogram"
888
889 #: dialogs.c:282
890 msgid "Clone Tourney"
891 msgstr "Kopiér turnering"
892
893 #: dialogs.c:312
894 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
895 msgstr "Du skal angive en eksisterende turneringsfil til at kopiere"
896
897 #: dialogs.c:328 dialogs.c:1244
898 msgid "# no engines are installed"
899 msgstr ""
900
901 #: dialogs.c:340
902 msgid "Match Options"
903 msgstr "Matchindstillinger"
904
905 #: dialogs.c:359
906 msgid "Absolute Analysis Scores"
907 msgstr "Absolutte analysescorer"
908
909 #: dialogs.c:360
910 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
911 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
912
913 #: dialogs.c:361 menus.c:786
914 msgid "Animate Dragging"
915 msgstr "Animeret trækudførelse"
916
917 #: dialogs.c:362
918 msgid "Animate Moving"
919 msgstr "Animeret flytning"
920
921 #: dialogs.c:363
922 msgid "Auto Flag"
923 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
924
925 #: dialogs.c:364 menus.c:789
926 msgid "Auto Flip View"
927 msgstr "Automatisk vending af brættet"
928
929 #: dialogs.c:365 menus.c:790
930 msgid "Blindfold"
931 msgstr "Blindskak"
932
933 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
934 #: dialogs.c:366
935 msgid "Drop Menu"
936 msgstr "Placér brik-menu"
937
938 #: dialogs.c:367
939 msgid "Hide Thinking from Human"
940 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
941
942 #: dialogs.c:368 menus.c:795
943 msgid "Highlight Last Move"
944 msgstr "Fremhæv sidste træk"
945
946 #: dialogs.c:369
947 msgid "Highlight with Arrow"
948 msgstr "Fremhæv med pil"
949
950 #: dialogs.c:370 menus.c:797
951 msgid "Move Sound"
952 msgstr "Lyd ved træk"
953
954 #: dialogs.c:371 menus.c:799
955 msgid "One-Click Moving"
956 msgstr "Ét-klikstræk"
957
958 #: dialogs.c:372
959 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
960 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
961
962 # ... mens modstanderen er i trækket
963 #: dialogs.c:373 dialogs.c:510
964 msgid "Ponder Next Move"
965 msgstr "Spekulér på næste træk"
966
967 #: dialogs.c:374
968 msgid "Popup Exit Messages"
969 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
970
971 #: dialogs.c:375 menus.c:803
972 msgid "Popup Move Errors"
973 msgstr "Pop op ved trækfejl"
974
975 #: dialogs.c:376
976 msgid "Scores in Move List"
977 msgstr "Scorer i trækliste"
978
979 #: dialogs.c:377
980 msgid "Show Coordinates"
981 msgstr "Vis koordinater"
982
983 #: dialogs.c:378
984 msgid "Show Target Squares"
985 msgstr "Vis målfelter"
986
987 #: dialogs.c:379
988 msgid "Sticky Windows"
989 msgstr "Klæbrige vinduer"
990
991 #: dialogs.c:380
992 msgid "Test Legality"
993 msgstr "Test lovlighed"
994
995 #: dialogs.c:381
996 msgid "Top-Level Dialogs"
997 msgstr ""
998
999 #: dialogs.c:382
1000 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
1001 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
1002
1003 #: dialogs.c:383
1004 msgid "Flash Rate (high = fast):"
1005 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
1006
1007 #: dialogs.c:384
1008 msgid "Animation Speed (high = slow):"
1009 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
1010
1011 #: dialogs.c:385
1012 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
1013 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
1014
1015 #: dialogs.c:394
1016 msgid "General Options"
1017 msgstr "Generelle indstillinger"
1018
1019 #: dialogs.c:405
1020 msgid "normal"
1021 msgstr "normal"
1022
1023 #: dialogs.c:406
1024 msgid "fairy"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: dialogs.c:407
1028 msgid "FRC"
1029 msgstr "skak960"
1030
1031 #: dialogs.c:408
1032 msgid "Seirawan"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: dialogs.c:409
1036 msgid "wild castle"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: dialogs.c:410
1040 msgid "Superchess"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: dialogs.c:411
1044 msgid "no castle"
1045 msgstr ""
1046
1047 #: dialogs.c:412
1048 msgid "crazyhouse"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: dialogs.c:413
1052 msgid "knightmate"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: dialogs.c:414
1056 msgid "bughouse"
1057 msgstr ""
1058
1059 #: dialogs.c:415
1060 msgid "berolina"
1061 msgstr ""
1062
1063 #: dialogs.c:416
1064 msgid "shogi (9x9)"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: dialogs.c:417
1068 msgid "cylinder"
1069 msgstr ""
1070
1071 #: dialogs.c:418
1072 msgid "xiangqi (9x10)"
1073 msgstr ""
1074
1075 #: dialogs.c:419
1076 msgid "shatranj"
1077 msgstr ""
1078
1079 #: dialogs.c:420
1080 msgid "courier (12x8)"
1081 msgstr ""
1082
1083 #: dialogs.c:421
1084 msgid "makruk"
1085 msgstr ""
1086
1087 #: dialogs.c:422
1088 msgid "Great Shatranj (10x8)"
1089 msgstr ""
1090
1091 #: dialogs.c:423
1092 msgid "atomic"
1093 msgstr ""
1094
1095 #: dialogs.c:424
1096 msgid "falcon (10x8)"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: dialogs.c:425
1100 msgid "two kings"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: dialogs.c:426
1104 msgid "Capablanca (10x8)"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: dialogs.c:427
1108 msgid "3-checks"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: dialogs.c:428
1112 msgid "Gothic (10x8)"
1113 msgstr ""
1114
1115 #: dialogs.c:429
1116 msgid "suicide"
1117 msgstr ""
1118
1119 #: dialogs.c:430
1120 msgid "janus (10x8)"
1121 msgstr ""
1122
1123 #: dialogs.c:431
1124 msgid "give-away"
1125 msgstr ""
1126
1127 #: dialogs.c:432
1128 msgid "CRC (10x8)"
1129 msgstr ""
1130
1131 #: dialogs.c:433
1132 msgid "losers"
1133 msgstr ""
1134
1135 #: dialogs.c:434
1136 msgid "grand (10x10)"
1137 msgstr ""
1138
1139 #: dialogs.c:435
1140 msgid "Spartan"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: dialogs.c:436
1144 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
1145 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
1146
1147 #: dialogs.c:437
1148 msgid "Number of Board Ranks:"
1149 msgstr "Antal brætrækker:"
1150
1151 #: dialogs.c:438
1152 msgid "Number of Board Files:"
1153 msgstr "Antal brætlinjer:"
1154
1155 #: dialogs.c:439
1156 msgid "Holdings Size:"
1157 msgstr "Depotstørrelse:"
1158
1159 #: dialogs.c:441
1160 msgid ""
1161 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
1162 "pieces only have built-in bitmaps\n"
1163 "for -boardSize middling, bulky and\n"
1164 "petite, and substitute king or amazon\n"
1165 "for missing bitmaps. (See manual.)"
1166 msgstr ""
1167 "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
1168 "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
1169 "for -boardSize middling, bulky og\n"
1170 "petite, og bruger konge eller amazone\n"
1171 "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
1172
1173 #: dialogs.c:462
1174 #, c-format
1175 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
1176 msgstr "Advarsel: det andet skakprogram (%s) understøtter ikke dette!"
1177
1178 #: dialogs.c:485
1179 #, c-format
1180 msgid ""
1181 "All variants not supported by first engine\n"
1182 "(currently %s) are disabled"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: dialogs.c:486
1186 msgid "New Variant"
1187 msgstr "Ny variant"
1188
1189 #: dialogs.c:511
1190 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
1191 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. skakprogram:"
1192
1193 #: dialogs.c:512
1194 msgid "Polygot Directory:"
1195 msgstr "Polyglot-katalog:"
1196
1197 #: dialogs.c:513
1198 msgid "Hash-Table Size (MB):"
1199 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
1200
1201 #: dialogs.c:514
1202 msgid "Nalimov EGTB Path:"
1203 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
1204
1205 #: dialogs.c:515
1206 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
1207 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
1208
1209 #: dialogs.c:516
1210 msgid "Use GUI Book"
1211 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
1212
1213 #: dialogs.c:517
1214 msgid "Opening-Book Filename:"
1215 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
1216
1217 #: dialogs.c:518
1218 msgid "Book Depth (moves):"
1219 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
1220
1221 #: dialogs.c:519
1222 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
1223 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
1224
1225 #: dialogs.c:520
1226 msgid "Engine #1 Has Own Book"
1227 msgstr "Skakprogram nr. 1 har egen åbningsbog"
1228
1229 #: dialogs.c:521
1230 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
1231 msgstr "Skakprogram nr. 2 har egen åbningsbog"
1232
1233 #: dialogs.c:530
1234 msgid "Common Engine Settings"
1235 msgstr "Indstillinger for skakprogrammer"
1236
1237 #: dialogs.c:536
1238 msgid "Detect all Mates"
1239 msgstr "Find alle matter"
1240
1241 #: dialogs.c:537
1242 msgid "Verify Engine Result Claims"
1243 msgstr "Efterprøv resultatangivelser fra skakprogrammer"
1244
1245 #: dialogs.c:538
1246 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
1247 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
1248
1249 #: dialogs.c:539
1250 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
1251 msgstr "Døm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
1252
1253 #: dialogs.c:540
1254 msgid "N-Move Rule:"
1255 msgstr "N-træksregel:"
1256
1257 #: dialogs.c:541
1258 msgid "N-fold Repeats:"
1259 msgstr "N-gange gentagelser:"
1260
1261 #: dialogs.c:542
1262 msgid "Draw after N Moves Total:"
1263 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
1264
1265 #: dialogs.c:543
1266 msgid "Win / Loss Threshold:"
1267 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
1268
1269 #: dialogs.c:544
1270 msgid "Negate Score of Engine #1"
1271 msgstr "Negér skakprogram nr. 1's score"
1272
1273 #: dialogs.c:545
1274 msgid "Negate Score of Engine #2"
1275 msgstr "Negér skakprogram nr. 2's score"
1276
1277 #: dialogs.c:552
1278 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
1279 msgstr "Døm ikke-ICS partier"
1280
1281 #: dialogs.c:565
1282 msgid "Auto-Kibitz"
1283 msgstr "Send kommentarer fra skakprogram"
1284
1285 #: dialogs.c:566
1286 msgid "Auto-Comment"
1287 msgstr "Gem kommentarer til træk"
1288
1289 #: dialogs.c:567
1290 msgid "Auto-Observe"
1291 msgstr "Observér automatisk"
1292
1293 #: dialogs.c:568
1294 msgid "Auto-Raise Board"
1295 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
1296
1297 #: dialogs.c:569
1298 msgid "Background Observe while Playing"
1299 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
1300
1301 #: dialogs.c:570
1302 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
1303 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
1304
1305 #: dialogs.c:571
1306 msgid "Get Move List"
1307 msgstr "Hent trækliste"
1308
1309 #: dialogs.c:572
1310 msgid "Quiet Play"
1311 msgstr "Stille spil"
1312
1313 #: dialogs.c:573
1314 msgid "Seek Graph"
1315 msgstr "Søgegraf"
1316
1317 #: dialogs.c:574
1318 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
1319 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
1320
1321 #: dialogs.c:575
1322 msgid "Premove"
1323 msgstr "Forhåndstræk"
1324
1325 #: dialogs.c:576
1326 msgid "Premove for White"
1327 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
1328
1329 #: dialogs.c:577
1330 msgid "First White Move:"
1331 msgstr "Hvids første træk:"
1332
1333 #: dialogs.c:578
1334 msgid "Premove for Black"
1335 msgstr "Forhåndstræk for sort"
1336
1337 #: dialogs.c:579
1338 msgid "First Black Move:"
1339 msgstr "Sorts første træk:"
1340
1341 #: dialogs.c:581
1342 msgid "Alarm"
1343 msgstr "Alarm"
1344
1345 #: dialogs.c:582
1346 msgid "Alarm Time (msec):"
1347 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
1348
1349 #: dialogs.c:584
1350 msgid "Colorize Messages"
1351 msgstr "Farv meddelelser"
1352
1353 #: dialogs.c:585
1354 msgid "Shout Text Colors:"
1355 msgstr "Tekstfarver for råb:"
1356
1357 #: dialogs.c:586
1358 msgid "S-Shout Text Colors:"
1359 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
1360
1361 #: dialogs.c:587
1362 msgid "Channel #1 Text Colors:"
1363 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
1364
1365 #: dialogs.c:588
1366 msgid "Other Channel Text Colors:"
1367 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
1368
1369 #: dialogs.c:589
1370 msgid "Kibitz Text Colors:"
1371 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
1372
1373 #: dialogs.c:590
1374 msgid "Tell Text Colors:"
1375 msgstr "Tekstfarver for tale:"
1376
1377 #: dialogs.c:591
1378 msgid "Challenge Text Colors:"
1379 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
1380
1381 #: dialogs.c:592
1382 msgid "Request Text Colors:"
1383 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
1384
1385 #: dialogs.c:593
1386 msgid "Seek Text Colors:"
1387 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
1388
1389 #: dialogs.c:600
1390 msgid "ICS Options"
1391 msgstr "ICS-indstillinger"
1392
1393 #: dialogs.c:605
1394 msgid "Exact position match"
1395 msgstr "Eksakt stilling"
1396
1397 #: dialogs.c:605
1398 msgid "Shown position is subset"
1399 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
1400
1401 #: dialogs.c:605
1402 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
1403 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
1404
1405 #: dialogs.c:606
1406 msgid "Same material"
1407 msgstr "Samme materiale"
1408
1409 #: dialogs.c:606
1410 msgid "Material range (top board half optional)"
1411 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
1412
1413 #: dialogs.c:606
1414 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
1415 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
1416
1417 #: dialogs.c:618
1418 msgid "Auto-Display Tags"
1419 msgstr "Automatisk visning af partidata"
1420
1421 #: dialogs.c:619
1422 msgid "Auto-Display Comment"
1423 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
1424
1425 #: dialogs.c:620
1426 msgid ""
1427 "Auto-Play speed of loaded games\n"
1428 "(0 = instant, -1 = off):"
1429 msgstr ""
1430 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
1431 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
1432
1433 #: dialogs.c:621
1434 msgid "Seconds per Move:"
1435 msgstr "Sekunder pr. træk:"
1436
1437 # Ingen grund til ikke at bruge stort begyndelsesbogstav her.
1438 #: dialogs.c:622
1439 msgid ""
1440 "\n"
1441 "options to use in game-viewer mode:"
1442 msgstr ""
1443 "\n"
1444 "Indstillinger til brug ved gennemkigning af partier:"
1445
1446 #: dialogs.c:624
1447 msgid ""
1448 "\n"
1449 "Thresholds for position filtering in game list:"
1450 msgstr ""
1451 "\n"
1452 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
1453
1454 #: dialogs.c:625
1455 msgid "Elo of strongest player at least:"
1456 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
1457
1458 #: dialogs.c:626
1459 msgid "Elo of weakest player at least:"
1460 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
1461
1462 #: dialogs.c:627
1463 msgid "No games before year:"
1464 msgstr "Ingen partier før år:"
1465
1466 #: dialogs.c:628
1467 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
1468 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
1469
1470 #: dialogs.c:629
1471 msgid "Search mode:"
1472 msgstr "Søgemetode:"
1473
1474 #: dialogs.c:630
1475 msgid "Also match reversed colors"
1476 msgstr "Match også omvendte farver"
1477
1478 #: dialogs.c:631
1479 msgid "Also match left-right flipped position"
1480 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
1481
1482 #: dialogs.c:639
1483 msgid "Load Game Options"
1484 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
1485
1486 #: dialogs.c:651
1487 msgid "Auto-Save Games"
1488 msgstr "Gem partier automatisk"
1489
1490 #: dialogs.c:652
1491 msgid "Save Games on File:"
1492 msgstr "Gem partier i filen:"
1493
1494 #: dialogs.c:653
1495 msgid "Save Final Positions on File:"
1496 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
1497
1498 #: dialogs.c:654
1499 msgid "PGN Event Header:"
1500 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
1501
1502 #: dialogs.c:655
1503 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
1504 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
1505
1506 #: dialogs.c:656
1507 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
1508 msgstr "Brug partinumre i PGN-fil for turnering"
1509
1510 #: dialogs.c:657
1511 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
1512 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
1513
1514 #: dialogs.c:658
1515 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
1516 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info i PGN      "
1517
1518 #: dialogs.c:665
1519 msgid "Save Game Options"
1520 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
1521
1522 #: dialogs.c:674
1523 msgid "No Sound"
1524 msgstr "Ingen lyd"
1525
1526 #: dialogs.c:675
1527 msgid "Default Beep"
1528 msgstr "Standard bip"
1529
1530 #: dialogs.c:676
1531 msgid "Above WAV File"
1532 msgstr "WAV-filen ovenfor"
1533
1534 #: dialogs.c:677
1535 msgid "Car Horn"
1536 msgstr "Bilhorn"
1537
1538 #: dialogs.c:678
1539 msgid "Cymbal"
1540 msgstr "Bækken"
1541
1542 #: dialogs.c:679
1543 msgid "Ding"
1544 msgstr "Ding"
1545
1546 #: dialogs.c:680
1547 msgid "Gong"
1548 msgstr "Gongon"
1549
1550 #: dialogs.c:681
1551 msgid "Laser"
1552 msgstr "Laser"
1553
1554 #: dialogs.c:682
1555 msgid "Penalty"
1556 msgstr "Straffe"
1557
1558 #: dialogs.c:683
1559 msgid "Phone"
1560 msgstr "Telefon"
1561
1562 #: dialogs.c:684
1563 msgid "Pop"
1564 msgstr "Plop"
1565
1566 #: dialogs.c:685
1567 msgid "Slap"
1568 msgstr "Slag"
1569
1570 #: dialogs.c:686
1571 msgid "Wood Thunk"
1572 msgstr "Dunk"
1573
1574 #: dialogs.c:688
1575 msgid "User File"
1576 msgstr "Brugerfil"
1577
1578 #: dialogs.c:710
1579 msgid "Sound Program:"
1580 msgstr "Lydprogram:"
1581
1582 #: dialogs.c:711
1583 msgid "Sounds Directory:"
1584 msgstr "Lydkatalog:"
1585
1586 #: dialogs.c:712
1587 msgid "User WAV File:"
1588 msgstr "Bruger WAV-fil:"
1589
1590 #: dialogs.c:713
1591 msgid "Try-Out Sound:"
1592 msgstr "Afprøv lyd:"
1593
1594 #: dialogs.c:714
1595 msgid "Play"
1596 msgstr "Afspil"
1597
1598 #: dialogs.c:715
1599 msgid "Move:"
1600 msgstr "Træk:"
1601
1602 #: dialogs.c:716
1603 msgid "Win:"
1604 msgstr "Gevinst:"
1605
1606 #: dialogs.c:717
1607 msgid "Lose:"
1608 msgstr "Tab:"
1609
1610 #: dialogs.c:718
1611 msgid "Draw:"
1612 msgstr "Remis:"
1613
1614 #: dialogs.c:719
1615 msgid "Unfinished:"
1616 msgstr "Uafsluttet:"
1617
1618 #: dialogs.c:720
1619 msgid "Alarm:"
1620 msgstr "Alarm:"
1621
1622 #: dialogs.c:721
1623 msgid "Shout:"
1624 msgstr "Råb:"
1625
1626 #: dialogs.c:722
1627 msgid "S-Shout:"
1628 msgstr "S-råb:"
1629
1630 #: dialogs.c:723
1631 msgid "Channel:"
1632 msgstr "Kanal:"
1633
1634 #: dialogs.c:724
1635 msgid "Channel 1:"
1636 msgstr "Kanal 1:"
1637
1638 #: dialogs.c:725
1639 msgid "Tell:"
1640 msgstr "Tale:"
1641
1642 #: dialogs.c:726
1643 msgid "Kibitz:"
1644 msgstr "Kommentar:"
1645
1646 #: dialogs.c:727
1647 msgid "Challenge:"
1648 msgstr "Udfodring:"
1649
1650 #: dialogs.c:728
1651 msgid "Request:"
1652 msgstr "Forespøgsel:"
1653
1654 #: dialogs.c:729
1655 msgid "Seek:"
1656 msgstr "Søgning:"
1657
1658 #: dialogs.c:745
1659 msgid "Sound Options"
1660 msgstr "Lydindstillinger"
1661
1662 #: dialogs.c:765
1663 msgid "White Piece Color:"
1664 msgstr "Farve for hvide brikker:"
1665
1666 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
1667 #: dialogs.c:768 dialogs.c:777 dialogs.c:783 dialogs.c:789 dialogs.c:795
1668 #: dialogs.c:801
1669 msgid "R"
1670 msgstr "R"
1671
1672 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
1673 #: dialogs.c:770 dialogs.c:778 dialogs.c:784 dialogs.c:790 dialogs.c:796
1674 #: dialogs.c:802
1675 msgid "G"
1676 msgstr "G"
1677
1678 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
1679 #: dialogs.c:772 dialogs.c:779 dialogs.c:785 dialogs.c:791 dialogs.c:797
1680 #: dialogs.c:803
1681 msgid "B"
1682 msgstr "B"
1683
1684 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
1685 #: dialogs.c:774 dialogs.c:780 dialogs.c:786 dialogs.c:792 dialogs.c:798
1686 #: dialogs.c:804
1687 msgid "D"
1688 msgstr "M"
1689
1690 #: dialogs.c:775
1691 msgid "Black Piece Color:"
1692 msgstr "Farve for sorte brikker:"
1693
1694 #: dialogs.c:781
1695 msgid "Light Square Color:"
1696 msgstr "Farve for lyse felter:"
1697
1698 #: dialogs.c:787
1699 msgid "Dark Square Color:"
1700 msgstr "Farve for mørke felter:"
1701
1702 #: dialogs.c:793
1703 msgid "Highlight Color:"
1704 msgstr "Farve til fremhævelse:"
1705
1706 #: dialogs.c:799
1707 msgid "Premove Highlight Color:"
1708 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
1709
1710 #: dialogs.c:805
1711 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
1712 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
1713
1714 #: dialogs.c:807
1715 msgid "Mono Mode"
1716 msgstr "Monokrom-tilstand"
1717
1718 #: dialogs.c:808
1719 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
1720 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
1721
1722 #: dialogs.c:809
1723 msgid "Use Board Textures"
1724 msgstr "Brug brætteksturer"
1725
1726 #: dialogs.c:810
1727 msgid "Light-Squares Texture File:"
1728 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
1729
1730 #: dialogs.c:811
1731 msgid "Dark-Squares Texture File:"
1732 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
1733
1734 #: dialogs.c:812
1735 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
1736 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
1737
1738 #: dialogs.c:813
1739 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
1740 msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
1741
1742 #: dialogs.c:862
1743 msgid "Board Options"
1744 msgstr "Brætindstillinger"
1745
1746 #: dialogs.c:914 menus.c:706
1747 msgid "ICS text menu"
1748 msgstr "ICS-tekstmenu"
1749
1750 #: dialogs.c:933
1751 msgid "clear"
1752 msgstr "ryd"
1753
1754 #: dialogs.c:934 dialogs.c:991
1755 msgid "save changes"
1756 msgstr "gem ændringer"
1757
1758 #: dialogs.c:1006
1759 msgid "Edit book"
1760 msgstr "Redigér åbningsbog"
1761
1762 #: dialogs.c:1006 menus.c:708
1763 msgid "Tags"
1764 msgstr "Partidata"
1765
1766 #: dialogs.c:1121
1767 msgid "ICS input box"
1768 msgstr "ICS-inputboks"
1769
1770 #: dialogs.c:1152
1771 msgid "Type a move"
1772 msgstr "Tast et træk"
1773
1774 #: dialogs.c:1177
1775 msgid "Engine Settings"
1776 msgstr "Indstillinger for skakprogram"
1777
1778 #: dialogs.c:1202
1779 msgid "Select engine from list:"
1780 msgstr "Vælg skakprogram fra liste:"
1781
1782 #: dialogs.c:1205
1783 msgid "or specify one below:"
1784 msgstr "eller specificér en herunder:"
1785
1786 #: dialogs.c:1206
1787 msgid "Nickname (optional):"
1788 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
1789
1790 #: dialogs.c:1207
1791 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
1792 msgstr "Brug kaldenavnet som spillerbetegnelse i PGN-filer"
1793
1794 #: dialogs.c:1208
1795 msgid "Engine Directory:"
1796 msgstr "Skakprogramkatalog:"
1797
1798 #: dialogs.c:1209
1799 msgid "Engine Command:"
1800 msgstr "Skakprogramkommando:"
1801
1802 #: dialogs.c:1210
1803 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
1804 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra programstien hvis ikke udfyldt)"
1805
1806 #: dialogs.c:1211
1807 msgid "UCI"
1808 msgstr "UCI"
1809
1810 #: dialogs.c:1212
1811 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
1812 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige skakprogramfunktioner)"
1813
1814 #: dialogs.c:1213
1815 msgid "Must not use GUI book"
1816 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
1817
1818 #: dialogs.c:1214
1819 msgid "Add this engine to the list"
1820 msgstr "Tilføj dette skakprogram til listen"
1821
1822 #: dialogs.c:1215
1823 msgid "Force current variant with this engine"
1824 msgstr "Brug aktuel variant med dette skakprogram"
1825
1826 #: dialogs.c:1265
1827 #, fuzzy
1828 msgid "Load first engine"
1829 msgstr "Indlæs skakprogram"
1830
1831 #: dialogs.c:1271
1832 #, fuzzy
1833 msgid "Load second engine"
1834 msgstr "Indlæs skakprogrammet som"
1835
1836 #: dialogs.c:1294
1837 msgid "shuffle"
1838 msgstr "bland brikker"
1839
1840 #: dialogs.c:1295
1841 msgid "Start-position number:"
1842 msgstr "Startstillingsnummer:"
1843
1844 #: dialogs.c:1296
1845 msgid "randomize"
1846 msgstr "vælg tilfældigt"
1847
1848 #: dialogs.c:1297
1849 msgid "pick fixed"
1850 msgstr "vælg bestemt"
1851
1852 #: dialogs.c:1314
1853 msgid "New Shuffle Game"
1854 msgstr "Nyt blandet parti"
1855
1856 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
1857 #: dialogs.c:1338
1858 msgid "classical"
1859 msgstr "Klassisk"
1860
1861 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
1862 #: dialogs.c:1339
1863 msgid "incremental"
1864 msgstr "Tillægstid"
1865
1866 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
1867 #: dialogs.c:1340
1868 msgid "fixed max"
1869 msgstr "Maks. pr. træk"
1870
1871 #: dialogs.c:1341
1872 msgid "Moves per session:"
1873 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
1874
1875 #: dialogs.c:1342
1876 msgid "Initial time (min):"
1877 msgstr "Tid fra start (minutter):"
1878
1879 #: dialogs.c:1343
1880 msgid "Increment or max (sec/move):"
1881 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
1882
1883 #: dialogs.c:1344
1884 msgid "Time-Odds factors:"
1885 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
1886
1887 #: dialogs.c:1345
1888 msgid "Engine #1"
1889 msgstr "Skakprogram nr. 1"
1890
1891 #: dialogs.c:1346
1892 msgid "Engine #2 / Human"
1893 msgstr "Skakprogram nr. 2 / menneske"
1894
1895 #: dialogs.c:1386 dialogs.c:1389 dialogs.c:1394 dialogs.c:1395
1896 msgid "Unused"
1897 msgstr "Ubrugt"
1898
1899 #: dialogs.c:1407
1900 msgid "Time Control"
1901 msgstr "Betænkningstid"
1902
1903 #: dialogs.c:1435
1904 msgid "Error writing to chess program"
1905 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
1906
1907 #: dialogs.c:1500
1908 msgid "Cancel"
1909 msgstr "Annullér"
1910
1911 #: dialogs.c:1505 dialogs.c:1799 dialogs.c:1803
1912 msgid "King"
1913 msgstr "Konge"
1914
1915 #: dialogs.c:1508
1916 msgid "Captain"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: dialogs.c:1509
1920 msgid "Lieutenant"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: dialogs.c:1510
1924 msgid "General"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: dialogs.c:1511
1928 msgid "Warlord"
1929 msgstr ""
1930
1931 #: dialogs.c:1513 dialogs.c:1798 dialogs.c:1802 dialogs.c:1821
1932 msgid "Knight"
1933 msgstr "Springer"
1934
1935 #: dialogs.c:1514 dialogs.c:1798 dialogs.c:1802 dialogs.c:1821
1936 msgid "Bishop"
1937 msgstr "Løber"
1938
1939 #: dialogs.c:1515 dialogs.c:1798 dialogs.c:1802 dialogs.c:1821
1940 msgid "Rook"
1941 msgstr "Tårn"
1942
1943 #: dialogs.c:1519 dialogs.c:1800 dialogs.c:1804
1944 msgid "Archbishop"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: dialogs.c:1520 dialogs.c:1800 dialogs.c:1804
1948 msgid "Chancellor"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: dialogs.c:1522 dialogs.c:1799 dialogs.c:1803 dialogs.c:1821
1952 msgid "Queen"
1953 msgstr "Dronning"
1954
1955 #: dialogs.c:1526
1956 msgid "Defer"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: dialogs.c:1527 dialogs.c:1800 dialogs.c:1804
1960 msgid "Promote"
1961 msgstr "Bondeforvandling"
1962
1963 #: dialogs.c:1576
1964 msgid "factory"
1965 msgstr "standard"
1966
1967 #: dialogs.c:1577
1968 msgid "up"
1969 msgstr "op"
1970
1971 #: dialogs.c:1578
1972 msgid "down"
1973 msgstr "ned"
1974
1975 #: dialogs.c:1596
1976 msgid "No tag selected"
1977 msgstr "Ingen overskrift valgt"
1978
1979 #: dialogs.c:1625
1980 msgid "Game-list options"
1981 msgstr "Indstillinger for partiliste"
1982
1983 #: dialogs.c:1701 dialogs.c:1715
1984 msgid "Error"
1985 msgstr "Fejl"
1986
1987 #: dialogs.c:1737
1988 msgid "Fatal Error"
1989 msgstr "Fatal fejl"
1990
1991 #: dialogs.c:1737
1992 msgid "Exiting"
1993 msgstr "Afslutter"
1994
1995 #: dialogs.c:1747
1996 msgid "Information"
1997 msgstr "Meddelelse"
1998
1999 #: dialogs.c:1754
2000 msgid "Note"
2001 msgstr "Notits"
2002
2003 #: dialogs.c:1798 dialogs.c:1995 dialogs.c:1998
2004 msgid "White"
2005 msgstr "Hvid"
2006
2007 #: dialogs.c:1798 dialogs.c:1802 dialogs.c:1821
2008 msgid "Pawn"
2009 msgstr "Bonde"
2010
2011 #: dialogs.c:1799 dialogs.c:1803
2012 msgid "Elephant"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: dialogs.c:1799 dialogs.c:1803
2016 msgid "Cannon"
2017 msgstr ""
2018
2019 #: dialogs.c:1800 dialogs.c:1804
2020 msgid "Demote"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: dialogs.c:1801 dialogs.c:1805
2024 msgid "Empty square"
2025 msgstr "Tomt felt"
2026
2027 #: dialogs.c:1801 dialogs.c:1805
2028 msgid "Clear board"
2029 msgstr "Ryd bræt"
2030
2031 #: dialogs.c:1802 dialogs.c:2007 dialogs.c:2010
2032 msgid "Black"
2033 msgstr "Sort"
2034
2035 #: dialogs.c:1854 menus.c:863
2036 msgid "File"
2037 msgstr "Fil"
2038
2039 #: dialogs.c:1855 menus.c:864
2040 msgid "Edit"
2041 msgstr "Redigér"
2042
2043 #: dialogs.c:1856 menus.c:865
2044 msgid "View"
2045 msgstr "Vis"
2046
2047 #: dialogs.c:1857 menus.c:866
2048 msgid "Mode"
2049 msgstr "Tilstand"
2050
2051 #: dialogs.c:1858 menus.c:867
2052 msgid "Action"
2053 msgstr "Handlinger"
2054
2055 #: dialogs.c:1859 menus.c:868
2056 msgid "Engine"
2057 msgstr "Skakprogram"
2058
2059 #: dialogs.c:1860 menus.c:869
2060 msgid "Options"
2061 msgstr "Indstillinger"
2062
2063 #: dialogs.c:1861 menus.c:870
2064 msgid "Help"
2065 msgstr "Hjælp"
2066
2067 #: dialogs.c:1869
2068 msgid "<<"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: dialogs.c:1870
2072 msgid "<"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: dialogs.c:1872
2076 msgid ">"
2077 msgstr ""
2078
2079 #: dialogs.c:1873
2080 msgid ">>"
2081 msgstr ""
2082
2083 #: dialogs.c:2107
2084 #, fuzzy
2085 msgid "Directories:"
2086 msgstr "Lydkatalog:"
2087
2088 #: dialogs.c:2108
2089 #, fuzzy
2090 msgid "Files:"
2091 msgstr "Fil"
2092
2093 #: dialogs.c:2109
2094 msgid "by name"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: dialogs.c:2110
2098 msgid "by type"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: dialogs.c:2113
2102 #, fuzzy
2103 msgid "Filename:"
2104 msgstr "Filter:"
2105
2106 #: dialogs.c:2114
2107 #, fuzzy
2108 msgid "File type:"
2109 msgstr "Filter:"
2110
2111 #: dialogs.c:2195
2112 #, fuzzy
2113 msgid "Contents of"
2114 msgstr "Kommentarer"
2115
2116 #: engineoutput.c:107
2117 #, c-format
2118 msgid "Engine Output"
2119 msgstr "Output fra skakprogram"
2120
2121 #: engineoutput.c:117
2122 #, c-format
2123 msgid "%s (%d reversible ply)"
2124 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
2125 msgstr[0] "%s (%d reversibelt træk)"
2126 msgstr[1] "%s (%d reversible træk)"
2127
2128 #: gamelist.c:375
2129 #, c-format
2130 msgid "Reading game file (%d)"
2131 msgstr "Læser partifil (%d)"
2132
2133 #: menus.c:138
2134 msgid "Load game file name?"
2135 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
2136
2137 #: menus.c:183
2138 msgid "Load position file name?"
2139 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
2140
2141 #: menus.c:189
2142 msgid "Save game file name?"
2143 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
2144
2145 #: menus.c:198
2146 msgid "Save position file name?"
2147 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
2148
2149 #: menus.c:271
2150 #, c-format
2151 msgid "You are not observing a game"
2152 msgstr "Du observerer ikke et parti"
2153
2154 #: menus.c:276
2155 #, c-format
2156 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
2157 msgstr "Fandt uventet aktivt skakprogram til ICS-analyse\n"
2158
2159 #: menus.c:290
2160 #, c-format
2161 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
2162 msgstr "Starter skakprogram til ICS-analyse ...\n"
2163
2164 #: menus.c:430
2165 msgid " (with Zippy code)"
2166 msgstr " (med Zippy-kode)"
2167
2168 #: menus.c:435
2169 #, c-format
2170 msgid ""
2171 "%s%s\n"
2172 "\n"
2173 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2174 "Enhancements Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
2175 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2176 "\n"
2177 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
2178 "information.\n"
2179 "\n"
2180 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2181 "Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/"
2182 "whats_new.html\n"
2183 "\n"
2184 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
2185 "\n"
2186 msgstr ""
2187 "%s%s\n"
2188 "\n"
2189 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2190 "Ændringer Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
2191 "Ændringer Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2192 "\n"
2193 "%s er frit programmel og er uden nogen form for garanti; se filen COPYING "
2194 "for mere information. \n"
2195 "Besøg XBoard på nettet på http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2196 "Se de nyeste funktioner på http://www.gnu.org/software/xboard/whats_new."
2197 "html\n"
2198 "\n"
2199 "Rapportér fejl via e-mail til <bug-xboard@gnu.org>\n"
2200 "Rapportér fejl i den danske oversættelse til <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
2201 "\n"
2202
2203 #: menus.c:446 menus.c:824
2204 msgid "About XBoard"
2205 msgstr "Om Xboard"
2206
2207 #: menus.c:651
2208 msgid "New Game        Ctrl+N"
2209 msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
2210
2211 #: menus.c:652
2212 msgid "New Shuffle Game ..."
2213 msgstr "Nyt blandet parti ..."
2214
2215 #: menus.c:653
2216 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
2217 msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
2218
2219 #: menus.c:655
2220 msgid "Load Game       Ctrl+O"
2221 msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
2222
2223 #: menus.c:656
2224 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
2225 msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
2226
2227 #: menus.c:660
2228 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
2229 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
2230
2231 #: menus.c:661
2232 msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
2233 msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
2234
2235 #: menus.c:664
2236 msgid "Save Game       Ctrl+S"
2237 msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
2238
2239 #: menus.c:665
2240 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
2241 msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
2242
2243 #: menus.c:667
2244 msgid "Mail Move"
2245 msgstr "Send træk med e-post"
2246
2247 #: menus.c:668
2248 msgid "Reload CMail Message"
2249 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
2250
2251 #: menus.c:670
2252 msgid "Quit                 Ctr+Q"
2253 msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
2254
2255 #: menus.c:675
2256 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
2257 msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
2258
2259 #: menus.c:676
2260 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
2261 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
2262
2263 #: menus.c:677
2264 msgid "Copy Game List"
2265 msgstr "Kopiér partiliste"
2266
2267 #: menus.c:679
2268 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
2269 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
2270
2271 #: menus.c:680
2272 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
2273 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
2274
2275 #: menus.c:682
2276 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
2277 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
2278
2279 #: menus.c:683
2280 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
2281 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
2282
2283 # Partibeskrivelse i PGN-fil
2284 #: menus.c:684
2285 msgid "Edit Tags"
2286 msgstr "Redigér partidata"
2287
2288 #: menus.c:685
2289 msgid "Edit Comment"
2290 msgstr "Redigér kommentar"
2291
2292 #: menus.c:686
2293 msgid "Edit Book"
2294 msgstr "Redigér åbningsbog"
2295
2296 #: menus.c:688
2297 msgid "Revert              Home"
2298 msgstr "Annullér variantlinje    Home"
2299
2300 #: menus.c:689
2301 msgid "Annotate"
2302 msgstr "Kommentér"
2303
2304 #: menus.c:690
2305 msgid "Truncate Game  End"
2306 msgstr "Afkort partiet    End"
2307
2308 #: menus.c:692
2309 msgid "Backward         Alt+Left"
2310 msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
2311
2312 #: menus.c:693
2313 msgid "Forward           Alt+Right"
2314 msgstr "Fremad    Alt+Højre"
2315
2316 #: menus.c:694
2317 msgid "Back to Start     Alt+Home"
2318 msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
2319
2320 #: menus.c:695
2321 msgid "Forward to End Alt+End"
2322 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
2323
2324 #: menus.c:700
2325 msgid "Flip View             F2"
2326 msgstr "Vend brættet    F2"
2327
2328 #: menus.c:702
2329 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
2330 msgstr "Output fra skakprogram    Alt+Shift+O"
2331
2332 #: menus.c:703
2333 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
2334 msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
2335
2336 #: menus.c:704
2337 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
2338 msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
2339
2340 #: menus.c:705
2341 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
2342 msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
2343
2344 #: menus.c:709
2345 msgid "Comments"
2346 msgstr "Kommentarer"
2347
2348 #: menus.c:710
2349 msgid "ICS Input Box"
2350 msgstr "ICS-inputboks"
2351
2352 #: menus.c:712
2353 msgid "Board..."
2354 msgstr "Bræt..."
2355
2356 #: menus.c:713
2357 msgid "Game List Tags..."
2358 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
2359
2360 #: menus.c:718
2361 msgid "Machine White  Ctrl+W"
2362 msgstr "Skakprogram har hvid    Ctrl+W"
2363
2364 #: menus.c:719
2365 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
2366 msgstr "Skakprogram har sort    Ctrl+B"
2367
2368 #: menus.c:720
2369 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
2370 msgstr "To skakprogrammer    Ctrl+T"
2371
2372 #: menus.c:721
2373 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
2374 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
2375
2376 #: menus.c:722
2377 msgid "Analyze Game   Ctrl+G"
2378 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
2379
2380 #: menus.c:723
2381 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
2382 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
2383
2384 #: menus.c:724
2385 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
2386 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
2387
2388 #: menus.c:725
2389 msgid "Training"
2390 msgstr "Træning"
2391
2392 #: menus.c:726
2393 msgid "ICS Client"
2394 msgstr "ICS-klient"
2395
2396 #: menus.c:728
2397 msgid "Machine Match"
2398 msgstr "Skakprogrammatch"
2399
2400 #: menus.c:729
2401 msgid "Pause               Pause"
2402 msgstr "Pause    Pause"
2403
2404 #: menus.c:734
2405 msgid "Accept             F3"
2406 msgstr "Godkend    F3"
2407
2408 #: menus.c:735
2409 msgid "Decline            F4"
2410 msgstr "Afvis    F4"
2411
2412 #: menus.c:736
2413 msgid "Rematch           F12"
2414 msgstr "Ny match    F12"
2415
2416 #: menus.c:738
2417 msgid "Call Flag          F5"
2418 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
2419
2420 #: menus.c:739
2421 msgid "Draw                F6"
2422 msgstr "Remis    F6"
2423
2424 #: menus.c:740
2425 msgid "Adjourn            F7"
2426 msgstr "Udsæt partiet    F7"
2427
2428 #: menus.c:741
2429 msgid "Abort                F8"
2430 msgstr "Annullér partiet   F8"
2431
2432 #: menus.c:742
2433 msgid "Resign              F9"
2434 msgstr "Opgiv    F9"
2435
2436 #: menus.c:744
2437 msgid "Stop Observing  F10"
2438 msgstr "Stop observation    F10"
2439
2440 #: menus.c:745
2441 msgid "Stop Examining  F11"
2442 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
2443
2444 #: menus.c:746
2445 msgid "Upload to Examine"
2446 msgstr "Overfør til undersøgelse"
2447
2448 #: menus.c:748
2449 msgid "Adjudicate to White"
2450 msgstr "Døm hvid gevinst"
2451
2452 #: menus.c:749
2453 msgid "Adjudicate to Black"
2454 msgstr "Døm sort gevinst"
2455
2456 #: menus.c:750
2457 msgid "Adjudicate Draw"
2458 msgstr "Døm remis"
2459
2460 #: menus.c:755
2461 #, fuzzy
2462 msgid "Load New 1st Engine ..."
2463 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2464
2465 #: menus.c:756
2466 #, fuzzy
2467 msgid "Load New 2nd Engine ..."
2468 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2469
2470 #: menus.c:758
2471 msgid "Engine #1 Settings ..."
2472 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
2473
2474 #: menus.c:759
2475 msgid "Engine #2 Settings ..."
2476 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 2 ..."
2477
2478 #: menus.c:761
2479 msgid "Hint"
2480 msgstr "Tip"
2481
2482 #: menus.c:762
2483 msgid "Book"
2484 msgstr "Åbningsbog"
2485
2486 #: menus.c:764
2487 msgid "Move Now     Ctrl+M"
2488 msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
2489
2490 #: menus.c:765
2491 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
2492 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
2493
2494 #: menus.c:771
2495 msgid "General ..."
2496 msgstr "Generelle ..."
2497
2498 #: menus.c:773
2499 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
2500 msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
2501
2502 #: menus.c:774
2503 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
2504 msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
2505
2506 #: menus.c:775
2507 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
2508 msgstr "Afgørelser ...    Alt+Shift+J"
2509
2510 #: menus.c:776
2511 msgid "ICS ..."
2512 msgstr "ICS ..."
2513
2514 #: menus.c:777
2515 msgid "Match ..."
2516 msgstr "Match ..."
2517
2518 #: menus.c:778
2519 msgid "Load Game ..."
2520 msgstr "Indlæs parti ..."
2521
2522 #: menus.c:779
2523 msgid "Save Game ..."
2524 msgstr "Gem parti ..."
2525
2526 #: menus.c:781
2527 msgid "Game List ..."
2528 msgstr "Partiliste ..."
2529
2530 #: menus.c:782
2531 msgid "Sounds ..."
2532 msgstr "Lyde ..."
2533
2534 #: menus.c:785
2535 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
2536 msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
2537
2538 #: menus.c:787
2539 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
2540 msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
2541
2542 #: menus.c:788
2543 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
2544 msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
2545
2546 #: menus.c:791
2547 msgid "Flash Moves"
2548 msgstr "Blink ved træk"
2549
2550 #: menus.c:793
2551 msgid "Highlight Dragging"
2552 msgstr "Fremhæv flytning"
2553
2554 #: menus.c:796
2555 msgid "Highlight With Arrow"
2556 msgstr "Fremhæv med pil"
2557
2558 #: menus.c:800
2559 msgid "Periodic Updates"
2560 msgstr "Periodisk opdatering"
2561
2562 #: menus.c:801
2563 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
2564 msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
2565
2566 #: menus.c:802
2567 msgid "Popup Exit Message"
2568 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
2569
2570 #: menus.c:805
2571 msgid "Show Coords"
2572 msgstr "Vis koordinater"
2573
2574 #: menus.c:806
2575 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
2576 msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
2577
2578 #: menus.c:807
2579 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
2580 msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
2581
2582 #: menus.c:810
2583 msgid "Save Settings Now"
2584 msgstr "Gem indstillinger nu"
2585
2586 #: menus.c:811
2587 msgid "Save Settings on Exit"
2588 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
2589
2590 #: menus.c:816
2591 msgid "Info XBoard"
2592 msgstr "Info XBoard"
2593
2594 #: menus.c:817
2595 msgid "Man XBoard   F1"
2596 msgstr "Man XBoard    F1"
2597
2598 #: menus.c:819
2599 msgid "XBoard Home Page"
2600 msgstr "XBoards hjemmeside (engelsk)"
2601
2602 #: menus.c:820
2603 msgid "On-line User Guide"
2604 msgstr "Online brugervejledning (engelsk)"
2605
2606 #: menus.c:821
2607 msgid "Development News"
2608 msgstr "Nyheder i denne version (engelsk)"
2609
2610 #: menus.c:822
2611 msgid "e-Mail Bug Report"
2612 msgstr "E-mail fejlrapport"
2613
2614 #: nengineoutput.c:74 nengineoutput.c:81
2615 #, fuzzy
2616 msgid "engine name"
2617 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2618
2619 #: nengineoutput.c:76 nengineoutput.c:83
2620 #, fuzzy
2621 msgid "move"
2622 msgstr "Forhåndstræk"
2623
2624 # NPS = Nodes pr. second
2625 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
2626 #: nengineoutput.c:77 nengineoutput.c:84
2627 msgid "NPS"
2628 msgstr "SPS"
2629
2630 #: nengineoutput.c:118
2631 msgid "Engine output"
2632 msgstr "Output fra skakprogram"
2633
2634 #: nengineoutput.c:122
2635 msgid ""
2636 "Mismatch of STRIDE in nengineoutput.c\n"
2637 "Change and recompile!"
2638 msgstr ""
2639
2640 #: ngamelist.c:87
2641 msgid "find position"
2642 msgstr "find stilling"
2643
2644 #: ngamelist.c:88
2645 msgid "narrow"
2646 msgstr ""
2647
2648 #: ngamelist.c:89
2649 msgid "thresholds"
2650 msgstr "grænseværdier"
2651
2652 #: ngamelist.c:90
2653 #, fuzzy
2654 msgid "tags"
2655 msgstr "Partidata"
2656
2657 #: ngamelist.c:91
2658 msgid "next"
2659 msgstr "næste"
2660
2661 #: ngamelist.c:92
2662 msgid "close"
2663 msgstr "luk"
2664
2665 #: ngamelist.c:116
2666 msgid "No game selected"
2667 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
2668
2669 #: ngamelist.c:122
2670 msgid "Can't go forward any further"
2671 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
2672
2673 #: ngamelist.c:192
2674 #, c-format
2675 msgid "Scanning through games (%d)"
2676 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
2677
2678 #: ngamelist.c:211
2679 msgid "previous page"
2680 msgstr "forrige side"
2681
2682 #: ngamelist.c:214
2683 msgid "next page"
2684 msgstr "næste side"
2685
2686 #: ngamelist.c:217
2687 msgid "no games matched your request"
2688 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
2689
2690 #: ngamelist.c:219
2691 #, c-format
2692 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
2693 msgstr "%s - %d/%d partier (%d-%d-%d)"
2694
2695 #: ngamelist.c:273
2696 msgid "There is no game list"
2697 msgstr "Der er ingen partiliste"
2698
2699 #: ngamelist.c:354
2700 msgid "Game list not loaded or empty"
2701 msgstr "Partiliste ikke indlæst eller tom"
2702
2703 #: usystem.c:220
2704 #, c-format
2705 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
2706 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
2707
2708 #: usystem.c:228
2709 #, c-format
2710 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
2711 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i \"%s\"\n"
2712
2713 #: usystem.c:257
2714 #, c-format
2715 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
2716 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
2717
2718 #: usystem.c:369
2719 #, c-format
2720 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
2721 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
2722
2723 #: usystem.c:554
2724 msgid "Socket support is not configured in"
2725 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
2726
2727 #: usystem.c:643
2728 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
2729 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
2730
2731 #: xboard.c:566
2732 #, c-format
2733 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
2734 msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
2735
2736 #: xboard.c:587
2737 #, c-format
2738 msgid "Available `%s' sizes:\n"
2739 msgstr "Tilgængelige \"%s\"-størrelser:\n"
2740
2741 #: xboard.c:620
2742 #, c-format
2743 msgid "Error: No `%s' files!\n"
2744 msgstr "Fejl: Ingen \"%s\"-filer!\n"
2745
2746 #: xboard.c:633
2747 #, c-format
2748 msgid ""
2749 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
2750 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
2751 "   Please report this error to %s.\n"
2752 "   Include system type & operating system in message.\n"
2753 msgstr ""
2754 "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
2755 "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
2756 "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
2757 "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
2758
2759 #: xboard.c:1226
2760 #, c-format
2761 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
2762 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
2763
2764 #: xboard.c:1235
2765 #, c-format
2766 msgid "Failed to open file '%s'\n"
2767 msgstr "Åbning af filen \"%s\" mislykkedes\n"
2768
2769 #: xboard.c:1244
2770 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
2771 msgstr ""
2772 "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne "
2773 "størrelse"
2774
2775 #: xboard.c:1282
2776 #, c-format
2777 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
2778 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
2779
2780 #: xboard.c:1319
2781 #, c-format
2782 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
2783 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
2784
2785 #: xboard.c:1338
2786 #, c-format
2787 msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
2788 msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
2789
2790 #: xboard.c:1343
2791 #, c-format
2792 msgid ""
2793 "XBoard square size (hint): %d\n"
2794 "%s fulldir:%s:\n"
2795 msgstr ""
2796 "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
2797 "%s-fuldt katalog: %s:\n"
2798
2799 #: xboard.c:1349
2800 #, c-format
2801 msgid "Closest %s size: %d\n"
2802 msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
2803
2804 #: xboard.c:1374
2805 #, c-format
2806 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
2807 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
2808
2809 #: xboard.c:1380
2810 #, c-format
2811 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
2812 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
2813
2814 #: xboard.c:1643
2815 #, c-format
2816 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
2817 msgstr "Kan ikke lave skrifttypegruppe for %s.\n"
2818
2819 #: xboard.c:1666
2820 #, c-format
2821 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
2822 msgstr "%s: Ingen skrifttyper matcher mønstret %s\n"
2823
2824 #: xboard.c:1708
2825 #, c-format
2826 msgid ""
2827 "resolved %s at pixel size %d\n"
2828 "  to %s\n"
2829 msgstr ""
2830 "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
2831 " til %s\n"
2832
2833 #: xboard.c:1819
2834 #, c-format
2835 msgid "%s: error loading XIM!\n"
2836 msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
2837
2838 #: xboard.c:1917
2839 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
2840 msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
2841
2842 #: xboard.c:1921
2843 #, c-format
2844 msgid ""
2845 "\n"
2846 "Loading XIMs...\n"
2847 msgstr ""
2848 "\n"
2849 "Indlæser XIM'er ...\n"
2850
2851 #: xboard.c:1936 xboard.c:1959 xboard.c:1966 xboard.c:2082 xboard.c:2119
2852 #: xboard.c:2130
2853 #, c-format
2854 msgid "(File:%s:) "
2855 msgstr "(Fil:%s:) "
2856
2857 #: xboard.c:1954 xboard.c:2112
2858 #, c-format
2859 msgid "light square "
2860 msgstr "lyst felt "
2861
2862 #: xboard.c:1962 xboard.c:2126
2863 #, c-format
2864 msgid "dark square "
2865 msgstr "mørkt felt "
2866
2867 #: xboard.c:1973 xboard.c:2139
2868 #, c-format
2869 msgid "Done.\n"
2870 msgstr "Udført.\n"
2871
2872 #: xboard.c:2037
2873 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
2874 msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
2875
2876 #: xboard.c:2047
2877 #, c-format
2878 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
2879 msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
2880
2881 #: xboard.c:2057
2882 #, c-format
2883 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
2884 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
2885
2886 #: xboard.c:2070
2887 #, c-format
2888 msgid ""
2889 "\n"
2890 "Loading XPMs...\n"
2891 msgstr ""
2892 "\n"
2893 "Indlæser XPM'er ...\n"
2894
2895 #: xboard.c:2093
2896 #, c-format
2897 msgid "(Replace by File:%s:) "
2898 msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
2899
2900 #: xboard.c:2100 xboard.c:2123 xboard.c:2134
2901 #, c-format
2902 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
2903 msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
2904
2905 #: xboard.c:2222
2906 #, c-format
2907 msgid "Can't open bitmap file %s"
2908 msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
2909
2910 #: xboard.c:2225
2911 #, c-format
2912 msgid "Invalid bitmap in file %s"
2913 msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
2914
2915 #: xboard.c:2228
2916 #, c-format
2917 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
2918 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
2919
2920 #: xboard.c:2232
2921 #, c-format
2922 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
2923 msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
2924
2925 #: xboard.c:2236
2926 #, c-format
2927 msgid "%s: %s...using built-in\n"
2928 msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
2929
2930 #: xboard.c:2240
2931 #, c-format
2932 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
2933 msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
2934
2935 #: xboard.c:3048
2936 msgid "Can't open temp file"
2937 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
2938
2939 #: xengineoutput.c:114
2940 #, c-format
2941 msgid "Error %d loading icon image\n"
2942 msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
2943
2944 #: xevalgraph.c:97
2945 msgid "Evaluation graph"
2946 msgstr "Evalueringsgraf"
2947
2948 #: xevalgraph.c:199
2949 msgid "Eval"
2950 msgstr ""
2951
2952 #: xhistory.c:154
2953 msgid "Move list"
2954 msgstr "Trækliste"
2955
2956 #: xoptions.c:303 xoptions.c:835
2957 msgid "browse"
2958 msgstr "gennemse"
2959
2960 #: xoptions.c:747
2961 msgid "Engine has no options"
2962 msgstr "Skakprogrammet har ingen tilvalg"
2963
2964 #: xoptions.c:1077
2965 msgid "OK"
2966 msgstr "o.k."
2967
2968 #: xoptions.c:1081
2969 msgid "cancel"
2970 msgstr "annullér"
2971
2972 #: args.h:784
2973 #, c-format
2974 msgid "%s in settings file\n"
2975 msgstr "%s i indstillingsfil\n"
2976
2977 #: args.h:794
2978 #, c-format
2979 msgid "Bad integer value %s"
2980 msgstr "Forkert heltalsværdi %s"
2981
2982 #: args.h:885 args.h:1103
2983 #, c-format
2984 msgid "Unrecognized argument %s"
2985 msgstr "Ikke genkendt argument %s"
2986
2987 #: args.h:914
2988 #, c-format
2989 msgid "No value provided for argument %s"
2990 msgstr "Ingen værdi givet for argumentet %s"
2991
2992 #: args.h:974
2993 #, c-format
2994 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
2995 msgstr "Ukomplet \\-undvigesekvens i værdi for %s"
2996
2997 #: args.h:1058
2998 #, c-format
2999 msgid "Failed to open indirection file %s"
3000 msgstr "Åbning af inkluderet fil \"%s\" mislykkedes"
3001
3002 #: args.h:1075
3003 #, c-format
3004 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
3005 msgstr "Ikke genkendt boolesk argumentværdi %s"
3006
3007 #~ msgid "Browse"
3008 #~ msgstr "Gennemse"
3009
3010 #~ msgid "Filter on extensions:"
3011 #~ msgstr "Filter for filendelser:"
3012
3013 #~ msgid "Pathname:"
3014 #~ msgstr "Stinavn:"
3015
3016 #~ msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
3017 #~ msgstr "XsraSelFile: Kan ikke hente det aktuelle katalog"
3018
3019 #~ msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3020 #~ msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3021
3022 #~ msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3023 #~ msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3024
3025 #~ msgid "Drop"
3026 #~ msgstr "Placér"
3027
3028 #~ msgid "could not open: "
3029 #~ msgstr "kunne ikke åbne: "
3030
3031 #~ msgid "Can't open file"
3032 #~ msgstr "Kan ikke åbne fil"
3033
3034 #~ msgid "Failed to open file"
3035 #~ msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
3036
3037 #~ msgid "Promotion"
3038 #~ msgstr "Bondeforvandling"
3039
3040 #~ msgid "Promote to what?"
3041 #~ msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
3042
3043 #~ msgid "ok"
3044 #~ msgstr "o.k."
3045
3046 #~ msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
3047 #~ msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
3048
3049 #~ msgid "enter"
3050 #~ msgstr "udfør"
3051
3052 #~ msgid "This feature is experimental"
3053 #~ msgstr "Denne funktion er eksperimental"
3054
3055 #~ msgid "filtertext"
3056 #~ msgstr "filtertekst"
3057
3058 #~ msgid "apply"
3059 #~ msgstr "anvend"
3060
3061 #~ msgid "load"
3062 #~ msgstr "indlæs"
3063
3064 #~ msgid "prev"
3065 #~ msgstr "forrige"
3066
3067 #~ msgid "First Engine"
3068 #~ msgstr "Første skakprogram"
3069
3070 #~ msgid "Second Engine"
3071 #~ msgstr "Andet skakprogram"
3072
3073 #~ msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
3074 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
3075
3076 #~ msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
3077 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
3078
3079 #~ msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
3080 #~ msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"