update po/pot files
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Sprogbrug:
10 # Chess engine, engine, chess program, chess machine: Disse bruges i flæng
11 #    i originalen. Er oversat til skakprogram.
12 # Pairing engine: Paringsprogram
13 #
14 # Korrektur og gode forslag:
15 # Morten Bo Johansen, dec. 2011
16 # Joe Dalton, feb. 2012
17 #
18 # Oversætter:
19 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011, 2012.
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20120304\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
24 "POT-Creation-Date: 2012-10-21 15:48-0700\n"
25 "PO-Revision-Date: 2012-03-06 12:27+0100\n"
26 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
27 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
28 "Language: da\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
33 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
34
35 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
36 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
37 #: backend.c:741
38 msgid "first"
39 msgstr "første"
40
41 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
42 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
43 #: backend.c:744
44 msgid "second"
45 msgstr "det andet"
46
47 #: backend.c:822
48 #, c-format
49 msgid "protocol version %d not supported"
50 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
51
52 #: backend.c:922
53 msgid "You did not specify the engine executable"
54 msgstr "Du angav ikke et kørbart skakprogram"
55
56 #: backend.c:978
57 #, c-format
58 msgid "bad timeControl option %s"
59 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
60
61 #: backend.c:993
62 #, c-format
63 msgid "bad searchTime option %s"
64 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
65
66 #: backend.c:1099
67 #, c-format
68 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
69 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
70
71 #: backend.c:1117
72 #, c-format
73 msgid "Unknown variant name %s"
74 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
75
76 #: backend.c:1360
77 msgid "Starting chess program"
78 msgstr "Starter skakprogram"
79
80 #: backend.c:1383
81 msgid "Bad game file"
82 msgstr "Fejl i partifil"
83
84 #: backend.c:1390
85 msgid "Bad position file"
86 msgstr "Fejl i stillingsfil"
87
88 #: backend.c:1404
89 msgid "Pick new game"
90 msgstr "Vælg nyt spil"
91
92 # cycle = runde?
93 #: backend.c:1473
94 msgid ""
95 "You restarted an already completed tourney\n"
96 "One more cycle will now be added to it\n"
97 "Games commence in 10 sec"
98 msgstr ""
99 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
100 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
101 "Partierne starter om 10 sekunder"
102
103 #: backend.c:1480
104 #, c-format
105 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
106 msgstr "Alle partier i turneringen \"%s\" er allerede færdige eller i gang"
107
108 #: backend.c:1487
109 msgid "Can't have a match with no chess programs"
110 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
111
112 #: backend.c:1524
113 #, c-format
114 msgid "Could not open comm port %s"
115 msgstr "Kunne ikke åbne seriel port %s"
116
117 #: backend.c:1527
118 #, c-format
119 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
120 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
121
122 #: backend.c:1583
123 #, c-format
124 msgid "Unknown initialMode %s"
125 msgstr "Ukendt initialMode %s"
126
127 #: backend.c:1609
128 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
129 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
130
131 #: backend.c:1636
132 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
133 msgstr "Analysetilstand kræver et skakprogram"
134
135 #: backend.c:1640
136 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
137 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
138
139 #: backend.c:1651
140 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
141 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver et skakprogram"
142
143 #: backend.c:1656
144 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
145 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
146
147 #: backend.c:1663
148 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
149 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver et skakprogram"
150
151 #: backend.c:1668
152 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
153 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
154
155 #: backend.c:1675
156 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
157 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver et skakprogram"
158
159 #: backend.c:1680
160 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
161 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
162
163 #: backend.c:1691
164 msgid "Training mode requires a game file"
165 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
166
167 #: backend.c:1853 backend.c:1897 backend.c:1920 backend.c:2319
168 msgid "Error writing to ICS"
169 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
170
171 #: backend.c:1857
172 msgid "Error reading from keyboard"
173 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
174
175 #: backend.c:1860
176 msgid "Got end of file from keyboard"
177 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
178
179 #: backend.c:2165
180 #, c-format
181 msgid "Unknown wild type %d"
182 msgstr "Ukendt vild type %d"
183
184 #: backend.c:2176
185 #, c-format
186 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
187 msgstr "genkendte \"%s\" (%d) som variant %s\n"
188
189 #: backend.c:2236 usystem.c:329
190 msgid "Error writing to display"
191 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
192
193 #: backend.c:2992
194 #, c-format
195 msgid "your opponent kibitzes: %s"
196 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
197
198 #: backend.c:3515
199 msgid "Error gathering move list: two headers"
200 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
201
202 #: backend.c:3529
203 #, c-format
204 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
205 msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
206
207 #: backend.c:3562
208 msgid "Error gathering move list: nested"
209 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
210
211 #: backend.c:3666 backend.c:4084 backend.c:4285 backend.c:4845 backend.c:4849
212 #: backend.c:6859 backend.c:11932 backend.c:13545 backend.c:13622
213 #: backend.c:13668 backend.c:13674 backend.c:13679 backend.c:13684
214 msgid "vs."
215 msgstr "–"
216
217 #: backend.c:3794
218 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
219 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
220
221 #: backend.c:4132
222 msgid "Connection closed by ICS"
223 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
224
225 #: backend.c:4134
226 msgid "Error reading from ICS"
227 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
228
229 #: backend.c:4184
230 #, c-format
231 msgid "Parsing board: %s\n"
232 msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
233
234 #: backend.c:4208
235 #, c-format
236 msgid ""
237 "Failed to parse board string:\n"
238 "\"%s\""
239 msgstr ""
240 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
241 "\"%s\""
242
243 #: backend.c:4217 backend.c:9673
244 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
245 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
246
247 #: backend.c:4336
248 msgid "Error gathering move list: extra board"
249 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
250
251 #: backend.c:4769 backend.c:4791
252 #, c-format
253 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
254 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
255
256 #: backend.c:5028
257 #, c-format
258 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
259 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
260
261 #: backend.c:5098
262 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
263 msgstr "Du kan ikke gøre dette, mens du spiller eller observerer"
264
265 #: backend.c:5988
266 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
267 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
268
269 #: backend.c:6450
270 msgid "You are playing Black"
271 msgstr "Du spiller sort"
272
273 #: backend.c:6459 backend.c:6486
274 msgid "You are playing White"
275 msgstr "Du spiller hvid"
276
277 #: backend.c:6468 backend.c:6494 backend.c:6614 backend.c:6639 backend.c:6655
278 #: backend.c:14317
279 msgid "It is White's turn"
280 msgstr "Det er hvids tur"
281
282 #: backend.c:6472 backend.c:6498 backend.c:6622 backend.c:6645 backend.c:6676
283 #: backend.c:14309
284 msgid "It is Black's turn"
285 msgstr "Det er sorts tur"
286
287 #: backend.c:6511
288 msgid "Displayed position is not current"
289 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
290
291 #: backend.c:6749
292 msgid "Illegal move"
293 msgstr "Ulovligt træk"
294
295 #: backend.c:6816
296 msgid "End of game"
297 msgstr "Slutningen af partiet"
298
299 #: backend.c:6819
300 msgid "Incorrect move"
301 msgstr "Ukorrekt træk"
302
303 #: backend.c:7128 backend.c:7254
304 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
305 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
306
307 #: backend.c:7485
308 msgid "Swiss tourney finished"
309 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
310
311 #: backend.c:8038
312 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
313 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsprogram"
314
315 #: backend.c:8155
316 #, c-format
317 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
318 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s skakprogram"
319
320 #: backend.c:8374
321 msgid "Bad FEN received from engine"
322 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra skakprogram"
323
324 #: backend.c:8518 menus.c:264 menus.c:305
325 #, c-format
326 msgid "%s does not support analysis"
327 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
328
329 #: backend.c:8584
330 #, c-format
331 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
332 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
333
334 #: backend.c:8611
335 #, c-format
336 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
337 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
338
339 #: backend.c:8632
340 #, c-format
341 msgid "Hint: %s"
342 msgstr "Tip: %s"
343
344 #: backend.c:8637
345 #, c-format
346 msgid ""
347 "Illegal hint move \"%s\"\n"
348 "from %s chess program"
349 msgstr ""
350 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
351 "fra %s skakprogram"
352
353 #: backend.c:8812
354 msgid "Machine accepts your draw offer"
355 msgstr "Skakprogrammet accepterer dit remistilbud"
356
357 #: backend.c:8815
358 msgid ""
359 "Machine offers a draw\n"
360 "Select Action / Draw to agree"
361 msgstr ""
362 "Skakprogrammet tilbyder remis\n"
363 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
364
365 #: backend.c:8894
366 msgid "failed writing PV"
367 msgstr "skrivning af analysevariant mislykkedes"
368
369 #: backend.c:9192
370 #, c-format
371 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
372 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
373
374 #: backend.c:9202
375 #, c-format
376 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
377 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
378
379 #: backend.c:9213
380 msgid "Gap in move list"
381 msgstr "Hul i trækliste"
382
383 #: backend.c:9807 dialogs.c:453
384 #, c-format
385 msgid "Variant %s not supported by %s"
386 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
387
388 #: backend.c:9923
389 #, c-format
390 msgid "Startup failure on '%s'"
391 msgstr "Opstartsfejl på \"%s\""
392
393 #: backend.c:9951
394 msgid "Waiting for first chess program"
395 msgstr "Venter på første skakprogram"
396
397 #: backend.c:9956 backend.c:13693
398 msgid "Waiting for second chess program"
399 msgstr "Venter på andet skakprogram"
400
401 #: backend.c:10006
402 msgid "Could not write on tourney file"
403 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
404
405 #: backend.c:10072
406 msgid ""
407 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
408 "Terminate its game first."
409 msgstr ""
410 "Du kan ikke udskifte et skakprogram, mens det bruges!\n"
411 "Afslut dets parti først."
412
413 #: backend.c:10086
414 msgid "No engine with the name you gave is installed"
415 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
416
417 #: backend.c:10088
418 msgid ""
419 "First change an engine by editing the participants list\n"
420 "of the Tournament Options dialog"
421 msgstr ""
422 "Ændr først skakprogram ved at redigere deltagerlisten\n"
423 "i turneringsindstillingerne"
424
425 #: backend.c:10089
426 msgid "You can only change one engine at the time"
427 msgstr "Du kan kun ændre et skakprogram ad gangen"
428
429 #: backend.c:10104
430 #, fuzzy, c-format
431 msgid "No engine %s is installed"
432 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
433
434 #: backend.c:10124
435 msgid ""
436 "You must supply a tournament file,\n"
437 "for storing the tourney progress"
438 msgstr ""
439 "Du skal angive en turneringsfil\n"
440 "til at gemme turneringens afvikling"
441
442 #: backend.c:10134
443 msgid "Not enough participants"
444 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
445
446 #: backend.c:10328
447 msgid "Bad tournament file"
448 msgstr "Fejl i turneringsfil"
449
450 #: backend.c:10340
451 msgid "Waiting for other game(s)"
452 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
453
454 #: backend.c:10353
455 msgid "No pairing engine specified"
456 msgstr "Der er ikke noget parringsprogram specificeret"
457
458 #: backend.c:10818
459 #, c-format
460 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
461 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
462
463 #: backend.c:11274 backend.c:11305
464 #, c-format
465 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
466 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
467
468 #: backend.c:11294
469 #, c-format
470 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
471 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
472
473 #: backend.c:11347 backend.c:12352 backend.c:12545 backend.c:12906
474 #, c-format
475 msgid "Can't open \"%s\""
476 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
477
478 #: backend.c:11359 menus.c:120
479 msgid "Cannot build game list"
480 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
481
482 #: backend.c:11444
483 msgid "No more games in this message"
484 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
485
486 #: backend.c:11484
487 msgid "No game has been loaded yet"
488 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
489
490 #: backend.c:11488 backend.c:12333 ngamelist.c:129
491 msgid "Can't back up any further"
492 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
493
494 #: backend.c:11908
495 msgid "Game number out of range"
496 msgstr "Partinummer findes ikke"
497
498 #: backend.c:11919
499 msgid "Can't seek on game file"
500 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
501
502 #: backend.c:11977
503 msgid "Game not found in file"
504 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
505
506 #: backend.c:12105 backend.c:12429
507 msgid "Bad FEN position in file"
508 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
509
510 #: backend.c:12255
511 msgid "No moves in game"
512 msgstr "Ingen træk i partiet"
513
514 #: backend.c:12329
515 msgid "No position has been loaded yet"
516 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
517
518 #: backend.c:12390 backend.c:12401
519 msgid "Can't seek on position file"
520 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
521
522 #: backend.c:12408 backend.c:12420
523 msgid "Position not found in file"
524 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
525
526 #: backend.c:12460
527 msgid "Black to play"
528 msgstr "Sort i trækket"
529
530 #: backend.c:12463
531 msgid "White to play"
532 msgstr "Hvid i trækket"
533
534 #: backend.c:12550 backend.c:12911
535 msgid "Waiting for access to save file"
536 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
537
538 #: backend.c:12552
539 msgid "Saving game"
540 msgstr "Gemmer parti"
541
542 #: backend.c:12553
543 msgid "Bad Seek"
544 msgstr "Søgning mislykkedes"
545
546 #: backend.c:12913
547 msgid "Saving position"
548 msgstr "Gemmer stilling"
549
550 #: backend.c:13039
551 msgid ""
552 "You have edited the game history.\n"
553 "Use Reload Same Game and make your move again."
554 msgstr ""
555 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
556 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
557
558 #: backend.c:13044
559 msgid ""
560 "You have entered too many moves.\n"
561 "Back up to the correct position and try again."
562 msgstr ""
563 "Du har indtastet for mange træk.\n"
564 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
565
566 #: backend.c:13049
567 msgid ""
568 "Displayed position is not current.\n"
569 "Step forward to the correct position and try again."
570 msgstr ""
571 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
572 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
573
574 #: backend.c:13096
575 msgid "You have not made a move yet"
576 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
577
578 #: backend.c:13117
579 msgid ""
580 "The cmail message is not loaded.\n"
581 "Use Reload CMail Message and make your move again."
582 msgstr ""
583 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
584 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
585
586 #: backend.c:13122
587 msgid "No unfinished games"
588 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
589
590 #: backend.c:13128
591 #, c-format
592 msgid ""
593 "You have already mailed a move.\n"
594 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
595 "To resend the same move, type\n"
596 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
597 "on the command line."
598 msgstr ""
599 "Du har allerede sendt et træk.\n"
600 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
601 "For at gensende det samme træk, tast\n"
602 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
603 "på kommandolinjen."
604
605 #: backend.c:13143
606 msgid "Failed to invoke cmail"
607 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
608
609 #: backend.c:13205
610 #, c-format
611 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
612 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
613
614 #: backend.c:13227
615 #, c-format
616 msgid "Still need to make move for game\n"
617 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
618
619 #: backend.c:13231
620 #, c-format
621 msgid "Still need to make moves for both games\n"
622 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
623
624 #: backend.c:13235
625 #, c-format
626 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
627 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
628
629 #: backend.c:13242
630 #, c-format
631 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
632 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
633
634 #: backend.c:13248
635 #, c-format
636 msgid "No unfinished games\n"
637 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
638
639 #: backend.c:13250
640 #, c-format
641 msgid "Ready to send mail\n"
642 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
643
644 #: backend.c:13255
645 #, c-format
646 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
647 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
648
649 #: backend.c:13412
650 msgid "Edit comment"
651 msgstr "Redigér kommentar"
652
653 #: backend.c:13414
654 #, c-format
655 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
656 msgstr "Redigér kommentar til %d.%s%s"
657
658 #: backend.c:13525
659 msgid "It is not White's turn"
660 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
661
662 #: backend.c:13606
663 msgid "It is not Black's turn"
664 msgstr "Sort er ikke i trækket"
665
666 #: backend.c:13713
667 #, c-format
668 msgid "Starting %s chess program"
669 msgstr "Starter %s skakprogram"
670
671 #: backend.c:13741 backend.c:14852
672 msgid ""
673 "Wait until your turn,\n"
674 "or select Move Now"
675 msgstr ""
676 "Vent på din tur,\n"
677 "eller vælg Træk nu"
678
679 #: backend.c:13872
680 msgid "Training mode off"
681 msgstr "Træningstilstand fra"
682
683 #: backend.c:13880
684 msgid "Training mode on"
685 msgstr "Træningstilstand til"
686
687 #: backend.c:13883
688 msgid "Already at end of game"
689 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
690
691 #: backend.c:13963
692 msgid "Warning: You are still playing a game"
693 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
694
695 #: backend.c:13966
696 msgid "Warning: You are still observing a game"
697 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
698
699 #: backend.c:13969
700 msgid "Warning: You are still examining a game"
701 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
702
703 #: backend.c:14036
704 msgid "Click clock to clear board"
705 msgstr ""
706
707 #: backend.c:14046
708 msgid "Close ICS engine analyze..."
709 msgstr "Lukker skakprogram til ICS-analyse ..."
710
711 #: backend.c:14334
712 msgid "That square is occupied"
713 msgstr "Det felt er besat"
714
715 #: backend.c:14358 backend.c:14384
716 msgid "There is no pending offer on this move"
717 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
718
719 #: backend.c:14420 backend.c:14431
720 msgid "Your opponent is not out of time"
721 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
722
723 #: backend.c:14497
724 msgid "You must make your move before offering a draw"
725 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
726
727 #: backend.c:14834
728 msgid "You are not examining a game"
729 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
730
731 #: backend.c:14838
732 msgid "You can't revert while pausing"
733 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
734
735 #: backend.c:14892 backend.c:14899
736 msgid "It is your turn"
737 msgstr "Det er dig som er i trækket"
738
739 #: backend.c:14950 backend.c:14957 backend.c:14976 backend.c:14983
740 msgid "Wait until your turn"
741 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
742
743 #: backend.c:14962
744 msgid "No hint available"
745 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
746
747 #: backend.c:15424
748 #, c-format
749 msgid "Error writing to %s chess program"
750 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
751
752 #: backend.c:15427 backend.c:15458
753 #, c-format
754 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
755 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
756
757 #: backend.c:15453
758 #, c-format
759 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
760 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
761
762 #: backend.c:15471
763 #, c-format
764 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
765 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
766
767 #: backend.c:15871
768 #, c-format
769 msgid "%s engine has too many options\n"
770 msgstr "%s skakprogram har for mange tilvalg\n"
771
772 #: backend.c:16027
773 msgid "Displayed move is not current"
774 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
775
776 #: backend.c:16036
777 msgid "Could not parse move"
778 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
779
780 #: backend.c:16161 backend.c:16183
781 msgid "Both flags fell"
782 msgstr "Begge flag er faldet"
783
784 #: backend.c:16163
785 msgid "White's flag fell"
786 msgstr "Hvids flag er faldet"
787
788 #: backend.c:16185
789 msgid "Black's flag fell"
790 msgstr "Sorts flag er faldet"
791
792 #: backend.c:16316
793 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
794 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
795
796 #: backend.c:17151
797 msgid "Bad FEN position in clipboard"
798 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
799
800 #: book.c:517 book.c:699
801 msgid "Polyglot book not valid"
802 msgstr "Fejl i polyglyt-åbningsbog"
803
804 #: book.c:578
805 msgid "Book Fault"
806 msgstr "Fejl i åbningsbog"
807
808 #: book.c:702
809 msgid "Hash keys are different"
810 msgstr "Hashnøgler er forskellige"
811
812 #: dialogs.c:258
813 msgid "Tournament file:"
814 msgstr "Turneringsfil:"
815
816 #: dialogs.c:259
817 msgid "Sync after round"
818 msgstr ""
819
820 #: dialogs.c:260
821 #, fuzzy
822 msgid "    (for concurrent playing of a single"
823 msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
824
825 #: dialogs.c:261
826 msgid "Sync after cycle"
827 msgstr ""
828
829 #: dialogs.c:262
830 #, fuzzy
831 msgid "      tourney with multiple XBoards)"
832 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
833
834 #: dialogs.c:263
835 msgid "Tourney participants:"
836 msgstr "Turneringsdeltagere:"
837
838 #: dialogs.c:264
839 msgid "Select Engine:"
840 msgstr "Vælg skakprogram:"
841
842 #: dialogs.c:271
843 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
844 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = en imod resten):"
845
846 #: dialogs.c:272
847 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
848 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
849
850 #: dialogs.c:273
851 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
852 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
853
854 #: dialogs.c:274
855 msgid "Pause between Match Games (msec):"
856 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
857
858 #: dialogs.c:275
859 msgid "Save Tourney Games on:"
860 msgstr "Gem turneringspartier i:"
861
862 #: dialogs.c:276
863 msgid "Game File with Opening Lines:"
864 msgstr "Partifil med åbninger:"
865
866 #: dialogs.c:277
867 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
868 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
869
870 #: dialogs.c:278
871 msgid "File with Start Positions:"
872 msgstr "Fil med startstillinger:"
873
874 #: dialogs.c:279
875 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
876 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
877
878 #: dialogs.c:280
879 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
880 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
881
882 #: dialogs.c:281
883 msgid "Disable own engine books by default"
884 msgstr "Deaktivér skakprogrammets egen åbningsbog som standard"
885
886 #: dialogs.c:282
887 msgid "Replace Engine"
888 msgstr "Udskift skakprogram"
889
890 #: dialogs.c:283
891 msgid "Upgrade Engine"
892 msgstr "Opgradér skakprogram"
893
894 #: dialogs.c:284
895 msgid "Clone Tourney"
896 msgstr "Kopiér turnering"
897
898 #: dialogs.c:314
899 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
900 msgstr "Du skal angive en eksisterende turneringsfil til at kopiere"
901
902 #: dialogs.c:330 dialogs.c:1243
903 msgid "# no engines are installed"
904 msgstr ""
905
906 #: dialogs.c:342
907 msgid "Match Options"
908 msgstr "Matchindstillinger"
909
910 #: dialogs.c:361
911 msgid "Absolute Analysis Scores"
912 msgstr "Absolutte analysescorer"
913
914 #: dialogs.c:362
915 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
916 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
917
918 #: dialogs.c:363 menus.c:776
919 msgid "Animate Dragging"
920 msgstr "Animeret trækudførelse"
921
922 #: dialogs.c:364
923 msgid "Animate Moving"
924 msgstr "Animeret flytning"
925
926 #: dialogs.c:365
927 msgid "Auto Flag"
928 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
929
930 #: dialogs.c:366 menus.c:779
931 msgid "Auto Flip View"
932 msgstr "Automatisk vending af brættet"
933
934 #: dialogs.c:367 menus.c:780
935 msgid "Blindfold"
936 msgstr "Blindskak"
937
938 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
939 #: dialogs.c:368
940 msgid "Drop Menu"
941 msgstr "Placér brik-menu"
942
943 #: dialogs.c:369
944 msgid "Hide Thinking from Human"
945 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
946
947 #: dialogs.c:370 menus.c:785
948 msgid "Highlight Last Move"
949 msgstr "Fremhæv sidste træk"
950
951 #: dialogs.c:371
952 msgid "Highlight with Arrow"
953 msgstr "Fremhæv med pil"
954
955 #: dialogs.c:372 menus.c:787
956 msgid "Move Sound"
957 msgstr "Lyd ved træk"
958
959 #: dialogs.c:373 menus.c:789
960 msgid "One-Click Moving"
961 msgstr "Ét-klikstræk"
962
963 #: dialogs.c:374
964 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
965 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
966
967 # ... mens modstanderen er i trækket
968 #: dialogs.c:375 dialogs.c:506
969 msgid "Ponder Next Move"
970 msgstr "Spekulér på næste træk"
971
972 #: dialogs.c:376
973 msgid "Popup Exit Messages"
974 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
975
976 #: dialogs.c:377 menus.c:793
977 msgid "Popup Move Errors"
978 msgstr "Pop op ved trækfejl"
979
980 #: dialogs.c:378
981 msgid "Scores in Move List"
982 msgstr "Scorer i trækliste"
983
984 #: dialogs.c:379
985 msgid "Show Coordinates"
986 msgstr "Vis koordinater"
987
988 #: dialogs.c:380
989 msgid "Show Target Squares"
990 msgstr "Vis målfelter"
991
992 #: dialogs.c:381
993 msgid "Sticky Windows"
994 msgstr "Klæbrige vinduer"
995
996 #: dialogs.c:382
997 msgid "Test Legality"
998 msgstr "Test lovlighed"
999
1000 #: dialogs.c:383
1001 msgid "Top-Level Dialogs"
1002 msgstr ""
1003
1004 #: dialogs.c:384
1005 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
1006 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
1007
1008 #: dialogs.c:385
1009 msgid "Flash Rate (high = fast):"
1010 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
1011
1012 #: dialogs.c:386
1013 msgid "Animation Speed (high = slow):"
1014 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
1015
1016 #: dialogs.c:387
1017 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
1018 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
1019
1020 #: dialogs.c:396
1021 msgid "General Options"
1022 msgstr "Generelle indstillinger"
1023
1024 #: dialogs.c:407
1025 msgid "normal"
1026 msgstr "normal"
1027
1028 #: dialogs.c:408
1029 msgid "fairy"
1030 msgstr ""
1031
1032 #: dialogs.c:409
1033 msgid "FRC"
1034 msgstr "skak960"
1035
1036 #: dialogs.c:410
1037 msgid "Seirawan"
1038 msgstr ""
1039
1040 #: dialogs.c:411
1041 msgid "wild castle"
1042 msgstr ""
1043
1044 #: dialogs.c:412
1045 msgid "Superchess"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: dialogs.c:413
1049 msgid "no castle"
1050 msgstr ""
1051
1052 #: dialogs.c:414
1053 msgid "crazyhouse"
1054 msgstr ""
1055
1056 #: dialogs.c:415
1057 msgid "knightmate"
1058 msgstr ""
1059
1060 #: dialogs.c:416
1061 msgid "bughouse"
1062 msgstr ""
1063
1064 #: dialogs.c:417
1065 msgid "berolina"
1066 msgstr ""
1067
1068 #: dialogs.c:418
1069 msgid "shogi (9x9)"
1070 msgstr ""
1071
1072 #: dialogs.c:419
1073 msgid "cylinder"
1074 msgstr ""
1075
1076 #: dialogs.c:420
1077 msgid "xiangqi (9x10)"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: dialogs.c:421
1081 msgid "shatranj"
1082 msgstr ""
1083
1084 #: dialogs.c:422
1085 msgid "courier (12x8)"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: dialogs.c:423
1089 msgid "makruk"
1090 msgstr ""
1091
1092 #: dialogs.c:424
1093 msgid "Great Shatranj (10x8)"
1094 msgstr ""
1095
1096 #: dialogs.c:425
1097 msgid "atomic"
1098 msgstr ""
1099
1100 #: dialogs.c:426
1101 msgid "falcon (10x8)"
1102 msgstr ""
1103
1104 #: dialogs.c:427
1105 msgid "two kings"
1106 msgstr ""
1107
1108 #: dialogs.c:428
1109 msgid "Capablanca (10x8)"
1110 msgstr ""
1111
1112 #: dialogs.c:429
1113 msgid "3-checks"
1114 msgstr ""
1115
1116 #: dialogs.c:430
1117 msgid "Gothic (10x8)"
1118 msgstr ""
1119
1120 #: dialogs.c:431
1121 msgid "suicide"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: dialogs.c:432
1125 msgid "janus (10x8)"
1126 msgstr ""
1127
1128 #: dialogs.c:433
1129 msgid "give-away"
1130 msgstr ""
1131
1132 #: dialogs.c:434
1133 msgid "CRC (10x8)"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: dialogs.c:435
1137 msgid "losers"
1138 msgstr ""
1139
1140 #: dialogs.c:436
1141 msgid "grand (10x10)"
1142 msgstr ""
1143
1144 #: dialogs.c:437
1145 msgid "Spartan"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: dialogs.c:438
1149 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
1150 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
1151
1152 #: dialogs.c:439
1153 msgid "Number of Board Ranks:"
1154 msgstr "Antal brætrækker:"
1155
1156 #: dialogs.c:440
1157 msgid "Number of Board Files:"
1158 msgstr "Antal brætlinjer:"
1159
1160 #: dialogs.c:441
1161 msgid "Holdings Size:"
1162 msgstr "Depotstørrelse:"
1163
1164 #: dialogs.c:458
1165 #, c-format
1166 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
1167 msgstr "Advarsel: det andet skakprogram (%s) understøtter ikke dette!"
1168
1169 #: dialogs.c:481
1170 #, c-format
1171 msgid ""
1172 "All variants not supported by first engine\n"
1173 "(currently %s) are disabled"
1174 msgstr ""
1175
1176 #: dialogs.c:482
1177 msgid "New Variant"
1178 msgstr "Ny variant"
1179
1180 #: dialogs.c:507
1181 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
1182 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. skakprogram:"
1183
1184 #: dialogs.c:508
1185 msgid "Polygot Directory:"
1186 msgstr "Polyglot-katalog:"
1187
1188 #: dialogs.c:509
1189 msgid "Hash-Table Size (MB):"
1190 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
1191
1192 #: dialogs.c:510
1193 msgid "Nalimov EGTB Path:"
1194 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
1195
1196 #: dialogs.c:511
1197 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
1198 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
1199
1200 #: dialogs.c:512
1201 msgid "Use GUI Book"
1202 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
1203
1204 #: dialogs.c:513
1205 msgid "Opening-Book Filename:"
1206 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
1207
1208 #: dialogs.c:514
1209 msgid "Book Depth (moves):"
1210 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
1211
1212 #: dialogs.c:515
1213 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
1214 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
1215
1216 #: dialogs.c:516
1217 msgid "Engine #1 Has Own Book"
1218 msgstr "Skakprogram nr. 1 har egen åbningsbog"
1219
1220 #: dialogs.c:517
1221 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
1222 msgstr "Skakprogram nr. 2 har egen åbningsbog"
1223
1224 #: dialogs.c:526
1225 msgid "Common Engine Settings"
1226 msgstr "Indstillinger for skakprogrammer"
1227
1228 #: dialogs.c:532
1229 msgid "Detect all Mates"
1230 msgstr "Find alle matter"
1231
1232 #: dialogs.c:533
1233 msgid "Verify Engine Result Claims"
1234 msgstr "Efterprøv resultatangivelser fra skakprogrammer"
1235
1236 #: dialogs.c:534
1237 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
1238 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
1239
1240 #: dialogs.c:535
1241 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
1242 msgstr "Døm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
1243
1244 #: dialogs.c:536
1245 msgid "N-Move Rule:"
1246 msgstr "N-træksregel:"
1247
1248 #: dialogs.c:537
1249 msgid "N-fold Repeats:"
1250 msgstr "N-gange gentagelser:"
1251
1252 #: dialogs.c:538
1253 msgid "Draw after N Moves Total:"
1254 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
1255
1256 #: dialogs.c:539
1257 msgid "Win / Loss Threshold:"
1258 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
1259
1260 #: dialogs.c:540
1261 msgid "Negate Score of Engine #1"
1262 msgstr "Negér skakprogram nr. 1's score"
1263
1264 #: dialogs.c:541
1265 msgid "Negate Score of Engine #2"
1266 msgstr "Negér skakprogram nr. 2's score"
1267
1268 #: dialogs.c:548
1269 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
1270 msgstr "Døm ikke-ICS partier"
1271
1272 #: dialogs.c:561
1273 msgid "Auto-Kibitz"
1274 msgstr "Send kommentarer fra skakprogram"
1275
1276 #: dialogs.c:562
1277 msgid "Auto-Comment"
1278 msgstr "Gem kommentarer til træk"
1279
1280 #: dialogs.c:563
1281 msgid "Auto-Observe"
1282 msgstr "Observér automatisk"
1283
1284 #: dialogs.c:564
1285 msgid "Auto-Raise Board"
1286 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
1287
1288 #: dialogs.c:565
1289 msgid "Background Observe while Playing"
1290 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
1291
1292 #: dialogs.c:566
1293 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
1294 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
1295
1296 #: dialogs.c:567
1297 msgid "Get Move List"
1298 msgstr "Hent trækliste"
1299
1300 #: dialogs.c:568
1301 msgid "Quiet Play"
1302 msgstr "Stille spil"
1303
1304 #: dialogs.c:569
1305 msgid "Seek Graph"
1306 msgstr "Søgegraf"
1307
1308 #: dialogs.c:570
1309 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
1310 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
1311
1312 #: dialogs.c:571
1313 msgid "Premove"
1314 msgstr "Forhåndstræk"
1315
1316 #: dialogs.c:572
1317 msgid "Premove for White"
1318 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
1319
1320 #: dialogs.c:573
1321 msgid "First White Move:"
1322 msgstr "Hvids første træk:"
1323
1324 #: dialogs.c:574
1325 msgid "Premove for Black"
1326 msgstr "Forhåndstræk for sort"
1327
1328 #: dialogs.c:575
1329 msgid "First Black Move:"
1330 msgstr "Sorts første træk:"
1331
1332 #: dialogs.c:577
1333 msgid "Alarm"
1334 msgstr "Alarm"
1335
1336 #: dialogs.c:578
1337 msgid "Alarm Time (msec):"
1338 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
1339
1340 #: dialogs.c:580
1341 msgid "Colorize Messages"
1342 msgstr "Farv meddelelser"
1343
1344 #: dialogs.c:581
1345 msgid "Shout Text Colors:"
1346 msgstr "Tekstfarver for råb:"
1347
1348 #: dialogs.c:582
1349 msgid "S-Shout Text Colors:"
1350 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
1351
1352 #: dialogs.c:583
1353 msgid "Channel #1 Text Colors:"
1354 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
1355
1356 #: dialogs.c:584
1357 msgid "Other Channel Text Colors:"
1358 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
1359
1360 #: dialogs.c:585
1361 msgid "Kibitz Text Colors:"
1362 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
1363
1364 #: dialogs.c:586
1365 msgid "Tell Text Colors:"
1366 msgstr "Tekstfarver for tale:"
1367
1368 #: dialogs.c:587
1369 msgid "Challenge Text Colors:"
1370 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
1371
1372 #: dialogs.c:588
1373 msgid "Request Text Colors:"
1374 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
1375
1376 #: dialogs.c:589
1377 msgid "Seek Text Colors:"
1378 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
1379
1380 #: dialogs.c:596
1381 msgid "ICS Options"
1382 msgstr "ICS-indstillinger"
1383
1384 #: dialogs.c:601
1385 msgid "Exact position match"
1386 msgstr "Eksakt stilling"
1387
1388 #: dialogs.c:601
1389 msgid "Shown position is subset"
1390 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
1391
1392 #: dialogs.c:601
1393 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
1394 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
1395
1396 #: dialogs.c:602
1397 msgid "Same material"
1398 msgstr "Samme materiale"
1399
1400 #: dialogs.c:602
1401 msgid "Material range (top board half optional)"
1402 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
1403
1404 #: dialogs.c:602
1405 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
1406 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
1407
1408 #: dialogs.c:614
1409 msgid "Auto-Display Tags"
1410 msgstr "Automatisk visning af partidata"
1411
1412 #: dialogs.c:615
1413 msgid "Auto-Display Comment"
1414 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
1415
1416 #: dialogs.c:616
1417 msgid ""
1418 "Auto-Play speed of loaded games\n"
1419 "(0 = instant, -1 = off):"
1420 msgstr ""
1421 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
1422 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
1423
1424 #: dialogs.c:617
1425 msgid "Seconds per Move:"
1426 msgstr "Sekunder pr. træk:"
1427
1428 # Ingen grund til ikke at bruge stort begyndelsesbogstav her.
1429 #: dialogs.c:618
1430 msgid ""
1431 "\n"
1432 "options to use in game-viewer mode:"
1433 msgstr ""
1434 "\n"
1435 "Indstillinger til brug ved gennemkigning af partier:"
1436
1437 #: dialogs.c:620
1438 msgid ""
1439 "\n"
1440 "Thresholds for position filtering in game list:"
1441 msgstr ""
1442 "\n"
1443 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
1444
1445 #: dialogs.c:621
1446 msgid "Elo of strongest player at least:"
1447 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
1448
1449 #: dialogs.c:622
1450 msgid "Elo of weakest player at least:"
1451 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
1452
1453 #: dialogs.c:623
1454 msgid "No games before year:"
1455 msgstr "Ingen partier før år:"
1456
1457 #: dialogs.c:624
1458 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
1459 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
1460
1461 #: dialogs.c:625
1462 msgid "Search mode:"
1463 msgstr "Søgemetode:"
1464
1465 #: dialogs.c:626
1466 msgid "Also match reversed colors"
1467 msgstr "Match også omvendte farver"
1468
1469 #: dialogs.c:627
1470 msgid "Also match left-right flipped position"
1471 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
1472
1473 #: dialogs.c:635
1474 msgid "Load Game Options"
1475 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
1476
1477 #: dialogs.c:647
1478 msgid "Auto-Save Games"
1479 msgstr "Gem partier automatisk"
1480
1481 #: dialogs.c:648
1482 msgid "Save Games on File:"
1483 msgstr "Gem partier i filen:"
1484
1485 #: dialogs.c:649
1486 msgid "Save Final Positions on File:"
1487 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
1488
1489 #: dialogs.c:650
1490 msgid "PGN Event Header:"
1491 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
1492
1493 #: dialogs.c:651
1494 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
1495 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
1496
1497 #: dialogs.c:652
1498 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
1499 msgstr "Brug partinumre i PGN-fil for turnering"
1500
1501 #: dialogs.c:653
1502 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
1503 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
1504
1505 #: dialogs.c:654
1506 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
1507 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info i PGN      "
1508
1509 #: dialogs.c:661
1510 msgid "Save Game Options"
1511 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
1512
1513 #: dialogs.c:670
1514 msgid "No Sound"
1515 msgstr "Ingen lyd"
1516
1517 #: dialogs.c:671
1518 msgid "Default Beep"
1519 msgstr "Standard bip"
1520
1521 #: dialogs.c:672
1522 msgid "Above WAV File"
1523 msgstr "WAV-filen ovenfor"
1524
1525 #: dialogs.c:673
1526 msgid "Car Horn"
1527 msgstr "Bilhorn"
1528
1529 #: dialogs.c:674
1530 msgid "Cymbal"
1531 msgstr "Bækken"
1532
1533 #: dialogs.c:675
1534 msgid "Ding"
1535 msgstr "Ding"
1536
1537 #: dialogs.c:676
1538 msgid "Gong"
1539 msgstr "Gongon"
1540
1541 #: dialogs.c:677
1542 msgid "Laser"
1543 msgstr "Laser"
1544
1545 #: dialogs.c:678
1546 msgid "Penalty"
1547 msgstr "Straffe"
1548
1549 #: dialogs.c:679
1550 msgid "Phone"
1551 msgstr "Telefon"
1552
1553 #: dialogs.c:680
1554 msgid "Pop"
1555 msgstr "Plop"
1556
1557 #: dialogs.c:681
1558 msgid "Slap"
1559 msgstr "Slag"
1560
1561 #: dialogs.c:682
1562 msgid "Wood Thunk"
1563 msgstr "Dunk"
1564
1565 #: dialogs.c:684
1566 msgid "User File"
1567 msgstr "Brugerfil"
1568
1569 #: dialogs.c:706
1570 msgid "Sound Program:"
1571 msgstr "Lydprogram:"
1572
1573 #: dialogs.c:707
1574 msgid "Sounds Directory:"
1575 msgstr "Lydkatalog:"
1576
1577 #: dialogs.c:708
1578 msgid "User WAV File:"
1579 msgstr "Bruger WAV-fil:"
1580
1581 #: dialogs.c:709
1582 msgid "Try-Out Sound:"
1583 msgstr "Afprøv lyd:"
1584
1585 #: dialogs.c:710
1586 msgid "Play"
1587 msgstr "Afspil"
1588
1589 #: dialogs.c:711
1590 msgid "Move:"
1591 msgstr "Træk:"
1592
1593 #: dialogs.c:712
1594 msgid "Win:"
1595 msgstr "Gevinst:"
1596
1597 #: dialogs.c:713
1598 msgid "Lose:"
1599 msgstr "Tab:"
1600
1601 #: dialogs.c:714
1602 msgid "Draw:"
1603 msgstr "Remis:"
1604
1605 #: dialogs.c:715
1606 msgid "Unfinished:"
1607 msgstr "Uafsluttet:"
1608
1609 #: dialogs.c:716
1610 msgid "Alarm:"
1611 msgstr "Alarm:"
1612
1613 #: dialogs.c:717
1614 msgid "Shout:"
1615 msgstr "Råb:"
1616
1617 #: dialogs.c:718
1618 msgid "S-Shout:"
1619 msgstr "S-råb:"
1620
1621 #: dialogs.c:719
1622 msgid "Channel:"
1623 msgstr "Kanal:"
1624
1625 #: dialogs.c:720
1626 msgid "Channel 1:"
1627 msgstr "Kanal 1:"
1628
1629 #: dialogs.c:721
1630 msgid "Tell:"
1631 msgstr "Tale:"
1632
1633 #: dialogs.c:722
1634 msgid "Kibitz:"
1635 msgstr "Kommentar:"
1636
1637 #: dialogs.c:723
1638 msgid "Challenge:"
1639 msgstr "Udfodring:"
1640
1641 #: dialogs.c:724
1642 msgid "Request:"
1643 msgstr "Forespøgsel:"
1644
1645 #: dialogs.c:725
1646 msgid "Seek:"
1647 msgstr "Søgning:"
1648
1649 #: dialogs.c:741
1650 msgid "Sound Options"
1651 msgstr "Lydindstillinger"
1652
1653 #: dialogs.c:762
1654 msgid "White Piece Color:"
1655 msgstr "Farve for hvide brikker:"
1656
1657 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
1658 #: dialogs.c:765 dialogs.c:774 dialogs.c:780 dialogs.c:786 dialogs.c:792
1659 #: dialogs.c:798
1660 msgid "R"
1661 msgstr "R"
1662
1663 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
1664 #: dialogs.c:767 dialogs.c:775 dialogs.c:781 dialogs.c:787 dialogs.c:793
1665 #: dialogs.c:799
1666 msgid "G"
1667 msgstr "G"
1668
1669 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
1670 #: dialogs.c:769 dialogs.c:776 dialogs.c:782 dialogs.c:788 dialogs.c:794
1671 #: dialogs.c:800
1672 msgid "B"
1673 msgstr "B"
1674
1675 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
1676 #: dialogs.c:771 dialogs.c:777 dialogs.c:783 dialogs.c:789 dialogs.c:795
1677 #: dialogs.c:801
1678 msgid "D"
1679 msgstr "M"
1680
1681 #: dialogs.c:772
1682 msgid "Black Piece Color:"
1683 msgstr "Farve for sorte brikker:"
1684
1685 #: dialogs.c:778
1686 msgid "Light Square Color:"
1687 msgstr "Farve for lyse felter:"
1688
1689 #: dialogs.c:784
1690 msgid "Dark Square Color:"
1691 msgstr "Farve for mørke felter:"
1692
1693 #: dialogs.c:790
1694 msgid "Highlight Color:"
1695 msgstr "Farve til fremhævelse:"
1696
1697 #: dialogs.c:796
1698 msgid "Premove Highlight Color:"
1699 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
1700
1701 #: dialogs.c:802
1702 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
1703 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
1704
1705 #: dialogs.c:804
1706 msgid "Mono Mode"
1707 msgstr "Monokrom-tilstand"
1708
1709 #: dialogs.c:805
1710 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
1711 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
1712
1713 #: dialogs.c:806
1714 msgid "Use Board Textures"
1715 msgstr "Brug brætteksturer"
1716
1717 #: dialogs.c:807
1718 msgid "Light-Squares Texture File:"
1719 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
1720
1721 #: dialogs.c:808
1722 msgid "Dark-Squares Texture File:"
1723 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
1724
1725 #: dialogs.c:809
1726 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
1727 msgstr ""
1728
1729 #: dialogs.c:810
1730 #, fuzzy
1731 msgid "Directory with Pieces Images:"
1732 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
1733
1734 #: dialogs.c:860
1735 msgid "Board Options"
1736 msgstr "Brætindstillinger"
1737
1738 #: dialogs.c:913 menus.c:695
1739 msgid "ICS text menu"
1740 msgstr "ICS-tekstmenu"
1741
1742 #: dialogs.c:932
1743 msgid "clear"
1744 msgstr "ryd"
1745
1746 #: dialogs.c:933 dialogs.c:989
1747 msgid "save changes"
1748 msgstr "gem ændringer"
1749
1750 #: dialogs.c:1004
1751 msgid "Edit book"
1752 msgstr "Redigér åbningsbog"
1753
1754 #: dialogs.c:1004 menus.c:697
1755 msgid "Tags"
1756 msgstr "Partidata"
1757
1758 #: dialogs.c:1120
1759 msgid "ICS input box"
1760 msgstr "ICS-inputboks"
1761
1762 #: dialogs.c:1151
1763 msgid "Type a move"
1764 msgstr "Tast et træk"
1765
1766 #: dialogs.c:1176
1767 msgid "Engine Settings"
1768 msgstr "Indstillinger for skakprogram"
1769
1770 #: dialogs.c:1201
1771 msgid "Select engine from list:"
1772 msgstr "Vælg skakprogram fra liste:"
1773
1774 #: dialogs.c:1204
1775 msgid "or specify one below:"
1776 msgstr "eller specificér en herunder:"
1777
1778 #: dialogs.c:1205
1779 msgid "Nickname (optional):"
1780 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
1781
1782 #: dialogs.c:1206
1783 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
1784 msgstr "Brug kaldenavnet som spillerbetegnelse i PGN-filer"
1785
1786 #: dialogs.c:1207
1787 msgid "Engine Directory:"
1788 msgstr "Skakprogramkatalog:"
1789
1790 #: dialogs.c:1208
1791 msgid "Engine Command:"
1792 msgstr "Skakprogramkommando:"
1793
1794 #: dialogs.c:1209
1795 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
1796 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra programstien hvis ikke udfyldt)"
1797
1798 #: dialogs.c:1210
1799 msgid "UCI"
1800 msgstr "UCI"
1801
1802 #: dialogs.c:1211
1803 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
1804 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige skakprogramfunktioner)"
1805
1806 #: dialogs.c:1212
1807 msgid "Must not use GUI book"
1808 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
1809
1810 #: dialogs.c:1213
1811 msgid "Add this engine to the list"
1812 msgstr "Tilføj dette skakprogram til listen"
1813
1814 #: dialogs.c:1214
1815 msgid "Force current variant with this engine"
1816 msgstr "Brug aktuel variant med dette skakprogram"
1817
1818 #: dialogs.c:1264
1819 #, fuzzy
1820 msgid "Load first engine"
1821 msgstr "Indlæs skakprogram"
1822
1823 #: dialogs.c:1270
1824 #, fuzzy
1825 msgid "Load second engine"
1826 msgstr "Indlæs skakprogrammet som"
1827
1828 #: dialogs.c:1293
1829 msgid "shuffle"
1830 msgstr "bland brikker"
1831
1832 #: dialogs.c:1294
1833 msgid "Start-position number:"
1834 msgstr "Startstillingsnummer:"
1835
1836 #: dialogs.c:1295
1837 msgid "randomize"
1838 msgstr "vælg tilfældigt"
1839
1840 #: dialogs.c:1296
1841 msgid "pick fixed"
1842 msgstr "vælg bestemt"
1843
1844 #: dialogs.c:1313
1845 msgid "New Shuffle Game"
1846 msgstr "Nyt blandet parti"
1847
1848 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
1849 #: dialogs.c:1332
1850 msgid "classical"
1851 msgstr "Klassisk"
1852
1853 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
1854 #: dialogs.c:1333
1855 msgid "incremental"
1856 msgstr "Tillægstid"
1857
1858 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
1859 #: dialogs.c:1334
1860 msgid "fixed max"
1861 msgstr "Maks. pr. træk"
1862
1863 #: dialogs.c:1335
1864 msgid "Moves per session:"
1865 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
1866
1867 #: dialogs.c:1336
1868 msgid "Initial time (min):"
1869 msgstr "Tid fra start (minutter):"
1870
1871 #: dialogs.c:1337
1872 msgid "Increment or max (sec/move):"
1873 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
1874
1875 #: dialogs.c:1338
1876 msgid "Time-Odds factors:"
1877 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
1878
1879 #: dialogs.c:1339
1880 msgid "Engine #1"
1881 msgstr "Skakprogram nr. 1"
1882
1883 #: dialogs.c:1340
1884 msgid "Engine #2 / Human"
1885 msgstr "Skakprogram nr. 2 / menneske"
1886
1887 #: dialogs.c:1380 dialogs.c:1383 dialogs.c:1388 dialogs.c:1389
1888 msgid "Unused"
1889 msgstr "Ubrugt"
1890
1891 #: dialogs.c:1401
1892 msgid "Time Control"
1893 msgstr "Betænkningstid"
1894
1895 #: dialogs.c:1429
1896 msgid "Error writing to chess program"
1897 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
1898
1899 #: dialogs.c:1495
1900 msgid "Cancel"
1901 msgstr "Annullér"
1902
1903 #: dialogs.c:1500 dialogs.c:1889 dialogs.c:1893
1904 msgid "King"
1905 msgstr "Konge"
1906
1907 #: dialogs.c:1503
1908 msgid "Captain"
1909 msgstr ""
1910
1911 #: dialogs.c:1504
1912 msgid "Lieutenant"
1913 msgstr ""
1914
1915 #: dialogs.c:1505
1916 msgid "General"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: dialogs.c:1506
1920 msgid "Warlord"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: dialogs.c:1508 dialogs.c:1888 dialogs.c:1892 dialogs.c:1911
1924 msgid "Knight"
1925 msgstr "Springer"
1926
1927 #: dialogs.c:1509 dialogs.c:1888 dialogs.c:1892 dialogs.c:1911
1928 msgid "Bishop"
1929 msgstr "Løber"
1930
1931 #: dialogs.c:1510 dialogs.c:1888 dialogs.c:1892 dialogs.c:1911
1932 msgid "Rook"
1933 msgstr "Tårn"
1934
1935 #: dialogs.c:1514 dialogs.c:1890 dialogs.c:1894
1936 msgid "Archbishop"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: dialogs.c:1515 dialogs.c:1890 dialogs.c:1894
1940 msgid "Chancellor"
1941 msgstr ""
1942
1943 #: dialogs.c:1517 dialogs.c:1889 dialogs.c:1893 dialogs.c:1911
1944 msgid "Queen"
1945 msgstr "Dronning"
1946
1947 #: dialogs.c:1521
1948 msgid "Defer"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: dialogs.c:1522 dialogs.c:1890 dialogs.c:1894
1952 msgid "Promote"
1953 msgstr "Bondeforvandling"
1954
1955 #: dialogs.c:1537
1956 msgid "Chat partner:"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: dialogs.c:1621
1960 msgid "Chat box"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: dialogs.c:1662
1964 msgid "factory"
1965 msgstr "standard"
1966
1967 #: dialogs.c:1663
1968 msgid "up"
1969 msgstr "op"
1970
1971 #: dialogs.c:1664
1972 msgid "down"
1973 msgstr "ned"
1974
1975 #: dialogs.c:1682
1976 msgid "No tag selected"
1977 msgstr "Ingen overskrift valgt"
1978
1979 #: dialogs.c:1711
1980 msgid "Game-list options"
1981 msgstr "Indstillinger for partiliste"
1982
1983 #: dialogs.c:1787 dialogs.c:1801
1984 msgid "Error"
1985 msgstr "Fejl"
1986
1987 #: dialogs.c:1824
1988 msgid "Fatal Error"
1989 msgstr "Fatal fejl"
1990
1991 #: dialogs.c:1824
1992 msgid "Exiting"
1993 msgstr "Afslutter"
1994
1995 #: dialogs.c:1835
1996 msgid "Information"
1997 msgstr "Meddelelse"
1998
1999 #: dialogs.c:1842
2000 msgid "Note"
2001 msgstr "Notits"
2002
2003 #: dialogs.c:1888 dialogs.c:2155 dialogs.c:2158
2004 msgid "White"
2005 msgstr "Hvid"
2006
2007 #: dialogs.c:1888 dialogs.c:1892 dialogs.c:1911
2008 msgid "Pawn"
2009 msgstr "Bonde"
2010
2011 #: dialogs.c:1889 dialogs.c:1893
2012 msgid "Elephant"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: dialogs.c:1889 dialogs.c:1893
2016 msgid "Cannon"
2017 msgstr ""
2018
2019 #: dialogs.c:1890 dialogs.c:1894
2020 msgid "Demote"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: dialogs.c:1891 dialogs.c:1895
2024 msgid "Empty square"
2025 msgstr "Tomt felt"
2026
2027 #: dialogs.c:1891 dialogs.c:1895
2028 msgid "Clear board"
2029 msgstr "Ryd bræt"
2030
2031 #: dialogs.c:1892 dialogs.c:2167 dialogs.c:2170
2032 msgid "Black"
2033 msgstr "Sort"
2034
2035 #: dialogs.c:1985 menus.c:853
2036 msgid "File"
2037 msgstr "Fil"
2038
2039 #: dialogs.c:1986 menus.c:854
2040 msgid "Edit"
2041 msgstr "Redigér"
2042
2043 #: dialogs.c:1987 menus.c:855
2044 msgid "View"
2045 msgstr "Vis"
2046
2047 #: dialogs.c:1988 menus.c:856
2048 msgid "Mode"
2049 msgstr "Tilstand"
2050
2051 #: dialogs.c:1989 menus.c:857
2052 msgid "Action"
2053 msgstr "Handlinger"
2054
2055 #: dialogs.c:1990 menus.c:858
2056 msgid "Engine"
2057 msgstr "Skakprogram"
2058
2059 #: dialogs.c:1991 menus.c:859
2060 msgid "Options"
2061 msgstr "Indstillinger"
2062
2063 #: dialogs.c:1992 menus.c:860
2064 msgid "Help"
2065 msgstr "Hjælp"
2066
2067 #: dialogs.c:2002
2068 msgid "<<"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: dialogs.c:2003
2072 msgid "<"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: dialogs.c:2005
2076 msgid ">"
2077 msgstr ""
2078
2079 #: dialogs.c:2006
2080 msgid ">>"
2081 msgstr ""
2082
2083 #: dialogs.c:2274
2084 #, fuzzy
2085 msgid "Directories:"
2086 msgstr "Lydkatalog:"
2087
2088 #: dialogs.c:2275
2089 #, fuzzy
2090 msgid "Files:"
2091 msgstr "Fil"
2092
2093 #: dialogs.c:2276
2094 msgid "by name"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: dialogs.c:2277
2098 msgid "by type"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: dialogs.c:2280
2102 #, fuzzy
2103 msgid "Filename:"
2104 msgstr "Filter:"
2105
2106 #: dialogs.c:2281
2107 #, fuzzy
2108 msgid "New directory"
2109 msgstr "Skakprogramkatalog:"
2110
2111 #: dialogs.c:2282
2112 #, fuzzy
2113 msgid "File type:"
2114 msgstr "Filter:"
2115
2116 #: dialogs.c:2357
2117 #, fuzzy
2118 msgid "Contents of"
2119 msgstr "Kommentarer"
2120
2121 #: dialogs.c:2383
2122 #, fuzzy
2123 msgid "\7f next page"
2124 msgstr "næste side"
2125
2126 #: dialogs.c:2405
2127 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
2128 msgstr ""
2129
2130 #: dialogs.c:2406
2131 msgid "TRY ANOTHER NAME"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: engineoutput.c:107
2135 #, c-format
2136 msgid "Engine Output"
2137 msgstr "Output fra skakprogram"
2138
2139 #: engineoutput.c:117
2140 #, c-format
2141 msgid "%s (%d reversible ply)"
2142 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
2143 msgstr[0] "%s (%d reversibelt træk)"
2144 msgstr[1] "%s (%d reversible træk)"
2145
2146 # NPS = Nodes pr. second
2147 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
2148 #: engineoutput.c:509 engineoutput.c:512 nengineoutput.c:77 nengineoutput.c:84
2149 msgid "NPS"
2150 msgstr "SPS"
2151
2152 #: gamelist.c:375
2153 #, c-format
2154 msgid "Reading game file (%d)"
2155 msgstr "Læser partifil (%d)"
2156
2157 #: menus.c:138
2158 msgid "Load game file name?"
2159 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
2160
2161 #: menus.c:183
2162 msgid "Load position file name?"
2163 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
2164
2165 #: menus.c:189
2166 msgid "Save game file name?"
2167 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
2168
2169 #: menus.c:198
2170 msgid "Save position file name?"
2171 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
2172
2173 #: menus.c:271
2174 #, c-format
2175 msgid "You are not observing a game"
2176 msgstr "Du observerer ikke et parti"
2177
2178 #: menus.c:276
2179 #, c-format
2180 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
2181 msgstr "Fandt uventet aktivt skakprogram til ICS-analyse\n"
2182
2183 #: menus.c:290
2184 #, c-format
2185 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
2186 msgstr "Starter skakprogram til ICS-analyse ...\n"
2187
2188 #: menus.c:423
2189 msgid " (with Zippy code)"
2190 msgstr " (med Zippy-kode)"
2191
2192 #: menus.c:428
2193 #, c-format
2194 msgid ""
2195 "%s%s\n"
2196 "\n"
2197 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2198 "Enhancements Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
2199 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2200 "\n"
2201 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
2202 "information.\n"
2203 "\n"
2204 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2205 "Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/"
2206 "whats_new.html\n"
2207 "\n"
2208 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
2209 "\n"
2210 msgstr ""
2211 "%s%s\n"
2212 "\n"
2213 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2214 "Ændringer Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
2215 "Ændringer Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2216 "\n"
2217 "%s er frit programmel og er uden nogen form for garanti; se filen COPYING "
2218 "for mere information. \n"
2219 "Besøg XBoard på nettet på http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2220 "Se de nyeste funktioner på http://www.gnu.org/software/xboard/whats_new."
2221 "html\n"
2222 "\n"
2223 "Rapportér fejl via e-mail til <bug-xboard@gnu.org>\n"
2224 "Rapportér fejl i den danske oversættelse til <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
2225 "\n"
2226
2227 #: menus.c:439 menus.c:814
2228 msgid "About XBoard"
2229 msgstr "Om Xboard"
2230
2231 #: menus.c:640
2232 msgid "New Game        Ctrl+N"
2233 msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
2234
2235 #: menus.c:641
2236 msgid "New Shuffle Game ..."
2237 msgstr "Nyt blandet parti ..."
2238
2239 #: menus.c:642
2240 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
2241 msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
2242
2243 #: menus.c:644
2244 msgid "Load Game       Ctrl+O"
2245 msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
2246
2247 #: menus.c:645
2248 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
2249 msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
2250
2251 #: menus.c:649
2252 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
2253 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
2254
2255 #: menus.c:650
2256 msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
2257 msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
2258
2259 #: menus.c:653
2260 msgid "Save Game       Ctrl+S"
2261 msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
2262
2263 #: menus.c:654
2264 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
2265 msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
2266
2267 #: menus.c:656
2268 msgid "Mail Move"
2269 msgstr "Send træk med e-post"
2270
2271 #: menus.c:657
2272 msgid "Reload CMail Message"
2273 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
2274
2275 #: menus.c:659
2276 msgid "Quit                 Ctr+Q"
2277 msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
2278
2279 #: menus.c:664
2280 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
2281 msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
2282
2283 #: menus.c:665
2284 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
2285 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
2286
2287 #: menus.c:666
2288 msgid "Copy Game List"
2289 msgstr "Kopiér partiliste"
2290
2291 #: menus.c:668
2292 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
2293 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
2294
2295 #: menus.c:669
2296 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
2297 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
2298
2299 #: menus.c:671
2300 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
2301 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
2302
2303 #: menus.c:672
2304 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
2305 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
2306
2307 # Partibeskrivelse i PGN-fil
2308 #: menus.c:673
2309 msgid "Edit Tags"
2310 msgstr "Redigér partidata"
2311
2312 #: menus.c:674
2313 msgid "Edit Comment"
2314 msgstr "Redigér kommentar"
2315
2316 #: menus.c:675
2317 msgid "Edit Book"
2318 msgstr "Redigér åbningsbog"
2319
2320 #: menus.c:677
2321 msgid "Revert              Home"
2322 msgstr "Annullér variantlinje    Home"
2323
2324 #: menus.c:678
2325 msgid "Annotate"
2326 msgstr "Kommentér"
2327
2328 #: menus.c:679
2329 msgid "Truncate Game  End"
2330 msgstr "Afkort partiet    End"
2331
2332 #: menus.c:681
2333 msgid "Backward         Alt+Left"
2334 msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
2335
2336 #: menus.c:682
2337 msgid "Forward           Alt+Right"
2338 msgstr "Fremad    Alt+Højre"
2339
2340 #: menus.c:683
2341 msgid "Back to Start     Alt+Home"
2342 msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
2343
2344 #: menus.c:684
2345 msgid "Forward to End Alt+End"
2346 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
2347
2348 #: menus.c:689
2349 msgid "Flip View             F2"
2350 msgstr "Vend brættet    F2"
2351
2352 #: menus.c:691
2353 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
2354 msgstr "Output fra skakprogram    Alt+Shift+O"
2355
2356 #: menus.c:692
2357 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
2358 msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
2359
2360 #: menus.c:693
2361 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
2362 msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
2363
2364 #: menus.c:694
2365 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
2366 msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
2367
2368 #: menus.c:698
2369 msgid "Comments"
2370 msgstr "Kommentarer"
2371
2372 #: menus.c:699
2373 msgid "ICS Input Box"
2374 msgstr "ICS-inputboks"
2375
2376 #: menus.c:700
2377 msgid "Open Chat Window"
2378 msgstr ""
2379
2380 #: menus.c:702
2381 msgid "Board..."
2382 msgstr "Bræt..."
2383
2384 #: menus.c:703
2385 msgid "Game List Tags..."
2386 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
2387
2388 #: menus.c:708
2389 msgid "Machine White  Ctrl+W"
2390 msgstr "Skakprogram har hvid    Ctrl+W"
2391
2392 #: menus.c:709
2393 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
2394 msgstr "Skakprogram har sort    Ctrl+B"
2395
2396 #: menus.c:710
2397 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
2398 msgstr "To skakprogrammer    Ctrl+T"
2399
2400 #: menus.c:711
2401 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
2402 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
2403
2404 #: menus.c:712
2405 msgid "Analyze Game   Ctrl+G"
2406 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
2407
2408 #: menus.c:713
2409 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
2410 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
2411
2412 #: menus.c:714
2413 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
2414 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
2415
2416 #: menus.c:715
2417 msgid "Training"
2418 msgstr "Træning"
2419
2420 #: menus.c:716
2421 msgid "ICS Client"
2422 msgstr "ICS-klient"
2423
2424 #: menus.c:718
2425 msgid "Machine Match"
2426 msgstr "Skakprogrammatch"
2427
2428 #: menus.c:719
2429 msgid "Pause               Pause"
2430 msgstr "Pause    Pause"
2431
2432 #: menus.c:724
2433 msgid "Accept             F3"
2434 msgstr "Godkend    F3"
2435
2436 #: menus.c:725
2437 msgid "Decline            F4"
2438 msgstr "Afvis    F4"
2439
2440 #: menus.c:726
2441 msgid "Rematch           F12"
2442 msgstr "Ny match    F12"
2443
2444 #: menus.c:728
2445 msgid "Call Flag          F5"
2446 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
2447
2448 #: menus.c:729
2449 msgid "Draw                F6"
2450 msgstr "Remis    F6"
2451
2452 #: menus.c:730
2453 msgid "Adjourn            F7"
2454 msgstr "Udsæt partiet    F7"
2455
2456 #: menus.c:731
2457 msgid "Abort                F8"
2458 msgstr "Annullér partiet   F8"
2459
2460 #: menus.c:732
2461 msgid "Resign              F9"
2462 msgstr "Opgiv    F9"
2463
2464 #: menus.c:734
2465 msgid "Stop Observing  F10"
2466 msgstr "Stop observation    F10"
2467
2468 #: menus.c:735
2469 msgid "Stop Examining  F11"
2470 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
2471
2472 #: menus.c:736
2473 msgid "Upload to Examine"
2474 msgstr "Overfør til undersøgelse"
2475
2476 #: menus.c:738
2477 msgid "Adjudicate to White"
2478 msgstr "Døm hvid gevinst"
2479
2480 #: menus.c:739
2481 msgid "Adjudicate to Black"
2482 msgstr "Døm sort gevinst"
2483
2484 #: menus.c:740
2485 msgid "Adjudicate Draw"
2486 msgstr "Døm remis"
2487
2488 #: menus.c:745
2489 #, fuzzy
2490 msgid "Load New 1st Engine ..."
2491 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2492
2493 #: menus.c:746
2494 #, fuzzy
2495 msgid "Load New 2nd Engine ..."
2496 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2497
2498 #: menus.c:748
2499 msgid "Engine #1 Settings ..."
2500 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
2501
2502 #: menus.c:749
2503 msgid "Engine #2 Settings ..."
2504 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 2 ..."
2505
2506 #: menus.c:751
2507 msgid "Hint"
2508 msgstr "Tip"
2509
2510 #: menus.c:752
2511 msgid "Book"
2512 msgstr "Åbningsbog"
2513
2514 #: menus.c:754
2515 msgid "Move Now     Ctrl+M"
2516 msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
2517
2518 #: menus.c:755
2519 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
2520 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
2521
2522 #: menus.c:761
2523 msgid "General ..."
2524 msgstr "Generelle ..."
2525
2526 #: menus.c:763
2527 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
2528 msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
2529
2530 #: menus.c:764
2531 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
2532 msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
2533
2534 #: menus.c:765
2535 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
2536 msgstr "Afgørelser ...    Alt+Shift+J"
2537
2538 #: menus.c:766
2539 msgid "ICS ..."
2540 msgstr "ICS ..."
2541
2542 #: menus.c:767
2543 msgid "Match ..."
2544 msgstr "Match ..."
2545
2546 #: menus.c:768
2547 msgid "Load Game ..."
2548 msgstr "Indlæs parti ..."
2549
2550 #: menus.c:769
2551 msgid "Save Game ..."
2552 msgstr "Gem parti ..."
2553
2554 #: menus.c:771
2555 msgid "Game List ..."
2556 msgstr "Partiliste ..."
2557
2558 #: menus.c:772
2559 msgid "Sounds ..."
2560 msgstr "Lyde ..."
2561
2562 #: menus.c:775
2563 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
2564 msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
2565
2566 #: menus.c:777
2567 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
2568 msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
2569
2570 #: menus.c:778
2571 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
2572 msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
2573
2574 #: menus.c:781
2575 msgid "Flash Moves"
2576 msgstr "Blink ved træk"
2577
2578 #: menus.c:783
2579 msgid "Highlight Dragging"
2580 msgstr "Fremhæv flytning"
2581
2582 #: menus.c:786
2583 msgid "Highlight With Arrow"
2584 msgstr "Fremhæv med pil"
2585
2586 #: menus.c:790
2587 msgid "Periodic Updates"
2588 msgstr "Periodisk opdatering"
2589
2590 #: menus.c:791
2591 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
2592 msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
2593
2594 #: menus.c:792
2595 msgid "Popup Exit Message"
2596 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
2597
2598 #: menus.c:795
2599 msgid "Show Coords"
2600 msgstr "Vis koordinater"
2601
2602 #: menus.c:796
2603 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
2604 msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
2605
2606 #: menus.c:797
2607 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
2608 msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
2609
2610 #: menus.c:800
2611 msgid "Save Settings Now"
2612 msgstr "Gem indstillinger nu"
2613
2614 #: menus.c:801
2615 msgid "Save Settings on Exit"
2616 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
2617
2618 #: menus.c:806
2619 msgid "Info XBoard"
2620 msgstr "Info XBoard"
2621
2622 #: menus.c:807
2623 msgid "Man XBoard   F1"
2624 msgstr "Man XBoard    F1"
2625
2626 #: menus.c:809
2627 msgid "XBoard Home Page"
2628 msgstr "XBoards hjemmeside (engelsk)"
2629
2630 #: menus.c:810
2631 msgid "On-line User Guide"
2632 msgstr "Online brugervejledning (engelsk)"
2633
2634 #: menus.c:811
2635 msgid "Development News"
2636 msgstr "Nyheder i denne version (engelsk)"
2637
2638 #: menus.c:812
2639 msgid "e-Mail Bug Report"
2640 msgstr "E-mail fejlrapport"
2641
2642 #: nengineoutput.c:74 nengineoutput.c:81
2643 #, fuzzy
2644 msgid "engine name"
2645 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2646
2647 #: nengineoutput.c:76 nengineoutput.c:83
2648 #, fuzzy
2649 msgid "move"
2650 msgstr "Forhåndstræk"
2651
2652 #: nengineoutput.c:118
2653 msgid "Engine output"
2654 msgstr "Output fra skakprogram"
2655
2656 #: nengineoutput.c:122
2657 msgid ""
2658 "Mismatch of STRIDE in nengineoutput.c\n"
2659 "Change and recompile!"
2660 msgstr ""
2661
2662 #: ngamelist.c:87
2663 msgid "find position"
2664 msgstr "find stilling"
2665
2666 #: ngamelist.c:88
2667 msgid "narrow"
2668 msgstr ""
2669
2670 #: ngamelist.c:89
2671 msgid "thresholds"
2672 msgstr "grænseværdier"
2673
2674 #: ngamelist.c:90
2675 #, fuzzy
2676 msgid "tags"
2677 msgstr "Partidata"
2678
2679 #: ngamelist.c:91
2680 msgid "next"
2681 msgstr "næste"
2682
2683 #: ngamelist.c:92
2684 msgid "close"
2685 msgstr "luk"
2686
2687 #: ngamelist.c:116
2688 msgid "No game selected"
2689 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
2690
2691 #: ngamelist.c:122
2692 msgid "Can't go forward any further"
2693 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
2694
2695 #: ngamelist.c:192
2696 #, c-format
2697 msgid "Scanning through games (%d)"
2698 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
2699
2700 #: ngamelist.c:211
2701 msgid "previous page"
2702 msgstr "forrige side"
2703
2704 #: ngamelist.c:214
2705 msgid "next page"
2706 msgstr "næste side"
2707
2708 #: ngamelist.c:217
2709 msgid "no games matched your request"
2710 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
2711
2712 #: ngamelist.c:219
2713 #, c-format
2714 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
2715 msgstr "%s - %d/%d partier (%d-%d-%d)"
2716
2717 #: ngamelist.c:268
2718 msgid "There is no game list"
2719 msgstr "Der er ingen partiliste"
2720
2721 #: ngamelist.c:349
2722 msgid "Game list not loaded or empty"
2723 msgstr "Partiliste ikke indlæst eller tom"
2724
2725 #: usystem.c:222
2726 #, c-format
2727 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
2728 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
2729
2730 #: usystem.c:230
2731 #, c-format
2732 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
2733 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i \"%s\"\n"
2734
2735 #: usystem.c:259
2736 #, c-format
2737 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
2738 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
2739
2740 #: usystem.c:371
2741 #, c-format
2742 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
2743 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
2744
2745 #: usystem.c:556
2746 msgid "Socket support is not configured in"
2747 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
2748
2749 #: usystem.c:645
2750 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
2751 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
2752
2753 #: xboard.c:525
2754 #, c-format
2755 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
2756 msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
2757
2758 #: xboard.c:546
2759 #, c-format
2760 msgid "Available `%s' sizes:\n"
2761 msgstr "Tilgængelige \"%s\"-størrelser:\n"
2762
2763 #: xboard.c:579
2764 #, c-format
2765 msgid "Error: No `%s' files!\n"
2766 msgstr "Fejl: Ingen \"%s\"-filer!\n"
2767
2768 #: xboard.c:592
2769 #, c-format
2770 msgid ""
2771 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
2772 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
2773 "   Please report this error to %s.\n"
2774 "   Include system type & operating system in message.\n"
2775 msgstr ""
2776 "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
2777 "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
2778 "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
2779 "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
2780
2781 #: xboard.c:1100
2782 #, c-format
2783 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
2784 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
2785
2786 #: xboard.c:1109
2787 #, c-format
2788 msgid "Failed to open file '%s'\n"
2789 msgstr "Åbning af filen \"%s\" mislykkedes\n"
2790
2791 #: xboard.c:1118
2792 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
2793 msgstr ""
2794 "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne "
2795 "størrelse"
2796
2797 #: xboard.c:1150
2798 #, c-format
2799 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
2800 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
2801
2802 #: xboard.c:1187
2803 #, c-format
2804 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
2805 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
2806
2807 #: xboard.c:1224
2808 #, c-format
2809 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
2810 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
2811
2812 #: xboard.c:1230
2813 #, c-format
2814 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
2815 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
2816
2817 #: xboard.c:1502
2818 #, c-format
2819 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
2820 msgstr "Kan ikke lave skrifttypegruppe for %s.\n"
2821
2822 #: xboard.c:1525
2823 #, c-format
2824 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
2825 msgstr "%s: Ingen skrifttyper matcher mønstret %s\n"
2826
2827 #: xboard.c:1567
2828 #, c-format
2829 msgid ""
2830 "resolved %s at pixel size %d\n"
2831 "  to %s\n"
2832 msgstr ""
2833 "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
2834 " til %s\n"
2835
2836 #: xboard.c:2048
2837 msgid "Can't open temp file"
2838 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
2839
2840 #: xengineoutput.c:114
2841 #, c-format
2842 msgid "Error %d loading icon image\n"
2843 msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
2844
2845 #: xevalgraph.c:102
2846 msgid "Evaluation graph"
2847 msgstr "Evalueringsgraf"
2848
2849 #: xevalgraph.c:254
2850 msgid "Eval"
2851 msgstr ""
2852
2853 #: xhistory.c:154
2854 msgid "Move list"
2855 msgstr "Trækliste"
2856
2857 #: xoptions.c:306 xoptions.c:876
2858 msgid "browse"
2859 msgstr "gennemse"
2860
2861 #: xoptions.c:784
2862 msgid "Engine has no options"
2863 msgstr "Skakprogrammet har ingen tilvalg"
2864
2865 #: xoptions.c:1120
2866 msgid "OK"
2867 msgstr "o.k."
2868
2869 #: xoptions.c:1124
2870 msgid "cancel"
2871 msgstr "annullér"
2872
2873 #: args.h:792
2874 #, c-format
2875 msgid "%s in settings file\n"
2876 msgstr "%s i indstillingsfil\n"
2877
2878 #: args.h:802
2879 #, c-format
2880 msgid "Bad integer value %s"
2881 msgstr "Forkert heltalsværdi %s"
2882
2883 #: args.h:894 args.h:1132
2884 #, c-format
2885 msgid "Unrecognized argument %s"
2886 msgstr "Ikke genkendt argument %s"
2887
2888 #: args.h:924
2889 #, c-format
2890 msgid "No value provided for argument %s"
2891 msgstr "Ingen værdi givet for argumentet %s"
2892
2893 #: args.h:984
2894 #, c-format
2895 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
2896 msgstr "Ukomplet \\-undvigesekvens i værdi for %s"
2897
2898 #: args.h:1087
2899 #, c-format
2900 msgid "Failed to open indirection file %s"
2901 msgstr "Åbning af inkluderet fil \"%s\" mislykkedes"
2902
2903 #: args.h:1104
2904 #, c-format
2905 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
2906 msgstr "Ikke genkendt boolesk argumentværdi %s"
2907
2908 #~ msgid ""
2909 #~ "WARNING: variants with un-orthodox\n"
2910 #~ "pieces only have built-in bitmaps\n"
2911 #~ "for -boardSize middling, bulky and\n"
2912 #~ "petite, and substitute king or amazon\n"
2913 #~ "for missing bitmaps. (See manual.)"
2914 #~ msgstr ""
2915 #~ "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
2916 #~ "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
2917 #~ "for -boardSize middling, bulky og\n"
2918 #~ "petite, og bruger konge eller amazone\n"
2919 #~ "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
2920
2921 #~ msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
2922 #~ msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
2923
2924 #~ msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
2925 #~ msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
2926
2927 #~ msgid ""
2928 #~ "XBoard square size (hint): %d\n"
2929 #~ "%s fulldir:%s:\n"
2930 #~ msgstr ""
2931 #~ "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
2932 #~ "%s-fuldt katalog: %s:\n"
2933
2934 #~ msgid "Closest %s size: %d\n"
2935 #~ msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
2936
2937 #~ msgid "%s: error loading XIM!\n"
2938 #~ msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
2939
2940 #~ msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
2941 #~ msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
2942
2943 #~ msgid ""
2944 #~ "\n"
2945 #~ "Loading XIMs...\n"
2946 #~ msgstr ""
2947 #~ "\n"
2948 #~ "Indlæser XIM'er ...\n"
2949
2950 #~ msgid "(File:%s:) "
2951 #~ msgstr "(Fil:%s:) "
2952
2953 #~ msgid "light square "
2954 #~ msgstr "lyst felt "
2955
2956 #~ msgid "dark square "
2957 #~ msgstr "mørkt felt "
2958
2959 #~ msgid "Done.\n"
2960 #~ msgstr "Udført.\n"
2961
2962 #~ msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
2963 #~ msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
2964
2965 #~ msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
2966 #~ msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
2967
2968 #~ msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
2969 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
2970
2971 #~ msgid ""
2972 #~ "\n"
2973 #~ "Loading XPMs...\n"
2974 #~ msgstr ""
2975 #~ "\n"
2976 #~ "Indlæser XPM'er ...\n"
2977
2978 #~ msgid "(Replace by File:%s:) "
2979 #~ msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
2980
2981 #~ msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
2982 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
2983
2984 #~ msgid "Can't open bitmap file %s"
2985 #~ msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
2986
2987 #~ msgid "Invalid bitmap in file %s"
2988 #~ msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
2989
2990 #~ msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
2991 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
2992
2993 #~ msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
2994 #~ msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
2995
2996 #~ msgid "%s: %s...using built-in\n"
2997 #~ msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
2998
2999 #~ msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
3000 #~ msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
3001
3002 #~ msgid "Browse"
3003 #~ msgstr "Gennemse"
3004
3005 #~ msgid "Filter on extensions:"
3006 #~ msgstr "Filter for filendelser:"
3007
3008 #~ msgid "Pathname:"
3009 #~ msgstr "Stinavn:"
3010
3011 #~ msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
3012 #~ msgstr "XsraSelFile: Kan ikke hente det aktuelle katalog"
3013
3014 #~ msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3015 #~ msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3016
3017 #~ msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3018 #~ msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3019
3020 #~ msgid "Drop"
3021 #~ msgstr "Placér"
3022
3023 #~ msgid "could not open: "
3024 #~ msgstr "kunne ikke åbne: "
3025
3026 #~ msgid "Can't open file"
3027 #~ msgstr "Kan ikke åbne fil"
3028
3029 #~ msgid "Failed to open file"
3030 #~ msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
3031
3032 #~ msgid "Promotion"
3033 #~ msgstr "Bondeforvandling"
3034
3035 #~ msgid "Promote to what?"
3036 #~ msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
3037
3038 #~ msgid "ok"
3039 #~ msgstr "o.k."
3040
3041 #~ msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
3042 #~ msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
3043
3044 #~ msgid "enter"
3045 #~ msgstr "udfør"
3046
3047 #~ msgid "This feature is experimental"
3048 #~ msgstr "Denne funktion er eksperimental"
3049
3050 #~ msgid "filtertext"
3051 #~ msgstr "filtertekst"
3052
3053 #~ msgid "apply"
3054 #~ msgstr "anvend"
3055
3056 #~ msgid "load"
3057 #~ msgstr "indlæs"
3058
3059 #~ msgid "prev"
3060 #~ msgstr "forrige"
3061
3062 #~ msgid "First Engine"
3063 #~ msgstr "Første skakprogram"
3064
3065 #~ msgid "Second Engine"
3066 #~ msgstr "Andet skakprogram"
3067
3068 #~ msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
3069 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
3070
3071 #~ msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
3072 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
3073
3074 #~ msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
3075 #~ msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"