Spontaeous changes in gettext stuff
[xboard.git] / po / da.po
1 # Danish translation for xboard.
2 #
3 # Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 #
6 # Note: Jeg har foreløbig efterladt navne på varianter og uortodokse brikker mv.
7 #   uoversatte fordi jeg ikke kender dansk sprogbrug for dette om nogen. Byrial.
8 #
9 # Sprogbrug:
10 # Chess engine, engine, chess program, chess machine: Disse bruges i flæng
11 #    i originalen. Er oversat til skakprogram.
12 # Pairing engine: Paringsprogram
13 #
14 # Korrektur og gode forslag:
15 # Morten Bo Johansen, dec. 2011
16 # Joe Dalton, feb. 2012
17 #
18 # Oversætter:
19 # Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>, 2011, 2012.
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.6.0.20120304\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
24 "POT-Creation-Date: 2012-10-13 08:12+0200\n"
25 "PO-Revision-Date: 2012-03-06 12:27+0100\n"
26 "Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk>\n"
27 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
28 "MIME-Version: 1.0\n"
29 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
30 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
31 "Language: da\n"
32 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
33 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
34
35 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
36 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
37 #: backend.c:741
38 msgid "first"
39 msgstr "første"
40
41 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
42 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
43 #: backend.c:744
44 msgid "second"
45 msgstr "det andet"
46
47 #: backend.c:822
48 #, c-format
49 msgid "protocol version %d not supported"
50 msgstr "protokolversion %d er ikke understøttet"
51
52 #: backend.c:922
53 msgid "You did not specify the engine executable"
54 msgstr "Du angav ikke et kørbart skakprogram"
55
56 #: backend.c:978
57 #, c-format
58 msgid "bad timeControl option %s"
59 msgstr "forkert timeControl-tilvalg %s"
60
61 #: backend.c:993
62 #, c-format
63 msgid "bad searchTime option %s"
64 msgstr "forkert searchTime-tilvalg %s"
65
66 #: backend.c:1099
67 #, c-format
68 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
69 msgstr "Varianten %s er kun understøttet i ICS-tilstand"
70
71 #: backend.c:1117
72 #, c-format
73 msgid "Unknown variant name %s"
74 msgstr "Ukendt variantnavn %s"
75
76 #: backend.c:1360
77 msgid "Starting chess program"
78 msgstr "Starter skakprogram"
79
80 #: backend.c:1383
81 msgid "Bad game file"
82 msgstr "Fejl i partifil"
83
84 #: backend.c:1390
85 msgid "Bad position file"
86 msgstr "Fejl i stillingsfil"
87
88 #: backend.c:1404
89 msgid "Pick new game"
90 msgstr "Vælg nyt spil"
91
92 # cycle = runde?
93 #: backend.c:1473
94 msgid ""
95 "You restarted an already completed tourney\n"
96 "One more cycle will now be added to it\n"
97 "Games commence in 10 sec"
98 msgstr ""
99 "Du genstartede en allerede afsluttet turnering\n"
100 "En mere cyklus vil nu blive tilføjet\n"
101 "Partierne starter om 10 sekunder"
102
103 #: backend.c:1480
104 #, c-format
105 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
106 msgstr "Alle partier i turneringen \"%s\" er allerede færdige eller i gang"
107
108 #: backend.c:1487
109 msgid "Can't have a match with no chess programs"
110 msgstr "Kan ikke have en match uden skakprogrammer"
111
112 #: backend.c:1524
113 #, c-format
114 msgid "Could not open comm port %s"
115 msgstr "Kunne ikke åbne seriel port %s"
116
117 #: backend.c:1527
118 #, c-format
119 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
120 msgstr "Kunne ikke forbinde til vært %s, port %s"
121
122 #: backend.c:1583
123 #, c-format
124 msgid "Unknown initialMode %s"
125 msgstr "Ukendt initialMode %s"
126
127 #: backend.c:1609
128 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
129 msgstr "AnalyzeFile-tilstand kræver en partifil"
130
131 #: backend.c:1636
132 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
133 msgstr "Analysetilstand kræver et skakprogram"
134
135 #: backend.c:1640
136 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
137 msgstr "Analysetilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
138
139 #: backend.c:1651
140 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
141 msgstr "MachineWhite-tilstand kræver et skakprogram"
142
143 #: backend.c:1656
144 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
145 msgstr "MachineWhite-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
146
147 #: backend.c:1663
148 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
149 msgstr "MachineBlack-tilstand kræver et skakprogram"
150
151 #: backend.c:1668
152 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
153 msgstr "MachineBlack-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
154
155 #: backend.c:1675
156 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
157 msgstr "TwoMachines-tilstand kræver et skakprogram"
158
159 #: backend.c:1680
160 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
161 msgstr "TwoMachines-tilstand virker ikke sammen med ICS-tilstand"
162
163 #: backend.c:1691
164 msgid "Training mode requires a game file"
165 msgstr "Træningstilstand kræver en partifil"
166
167 #: backend.c:1853 backend.c:1897 backend.c:1920 backend.c:2319
168 msgid "Error writing to ICS"
169 msgstr "Fejl ved skrivning til ICS"
170
171 #: backend.c:1857
172 msgid "Error reading from keyboard"
173 msgstr "Fejl ved læsning fra tastatur"
174
175 #: backend.c:1860
176 msgid "Got end of file from keyboard"
177 msgstr "Fik filafslutning fra tastatur"
178
179 #: backend.c:2165
180 #, c-format
181 msgid "Unknown wild type %d"
182 msgstr "Ukendt vild type %d"
183
184 #: backend.c:2176
185 #, c-format
186 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
187 msgstr "genkendte \"%s\" (%d) som variant %s\n"
188
189 #: backend.c:2236 usystem.c:329
190 msgid "Error writing to display"
191 msgstr "Fejl ved skrivning til skærm"
192
193 #: backend.c:2992
194 #, c-format
195 msgid "your opponent kibitzes: %s"
196 msgstr "din modstander kommenterer: %s"
197
198 #: backend.c:3515
199 msgid "Error gathering move list: two headers"
200 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: to teksthoveder"
201
202 #: backend.c:3529
203 #, c-format
204 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
205 msgstr "Ratinger fra teksthovede: H %d, S %d\n"
206
207 #: backend.c:3562
208 msgid "Error gathering move list: nested"
209 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: indlejret"
210
211 #: backend.c:3666 backend.c:4084 backend.c:4285 backend.c:4845 backend.c:4849
212 #: backend.c:6859 backend.c:11932 backend.c:13545 backend.c:13622
213 #: backend.c:13668 backend.c:13674 backend.c:13679 backend.c:13684
214 msgid "vs."
215 msgstr "–"
216
217 #: backend.c:3794
218 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
219 msgstr "Ulovligt træk (afvist af ICS)"
220
221 #: backend.c:4132
222 msgid "Connection closed by ICS"
223 msgstr "Forbindelse lukket af ICS"
224
225 #: backend.c:4134
226 msgid "Error reading from ICS"
227 msgstr "Fejl ved læsning fra ICS"
228
229 #: backend.c:4184
230 #, c-format
231 msgid "Parsing board: %s\n"
232 msgstr "Fortolker bræt: %s\n"
233
234 #: backend.c:4208
235 #, c-format
236 msgid ""
237 "Failed to parse board string:\n"
238 "\"%s\""
239 msgstr ""
240 "Fortolkning af brætstreng mislykkedes:\n"
241 "\"%s\""
242
243 #: backend.c:4217 backend.c:9673
244 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
245 msgstr "Parti for langt; forøg MAX_MOVES og genoversæt"
246
247 #: backend.c:4336
248 msgid "Error gathering move list: extra board"
249 msgstr "Fejl ved tolkning af trækliste: ekstra bræt"
250
251 #: backend.c:4769 backend.c:4791
252 #, c-format
253 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
254 msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" fra ICS"
255
256 #: backend.c:5028
257 #, c-format
258 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
259 msgstr "say Intern fejl; forkert moveType%d (%d,%d-%d,%d)"
260
261 #: backend.c:5098
262 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
263 msgstr "Du kan ikke gøre dette, mens du spiller eller observerer"
264
265 #: backend.c:5988
266 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
267 msgstr "Genoversæt for at understøtte denne BOARD_RANKS eller BOARD_FILES!"
268
269 #: backend.c:6450
270 msgid "You are playing Black"
271 msgstr "Du spiller sort"
272
273 #: backend.c:6459 backend.c:6486
274 msgid "You are playing White"
275 msgstr "Du spiller hvid"
276
277 #: backend.c:6468 backend.c:6494 backend.c:6614 backend.c:6639 backend.c:6655
278 #: backend.c:14317
279 msgid "It is White's turn"
280 msgstr "Det er hvids tur"
281
282 #: backend.c:6472 backend.c:6498 backend.c:6622 backend.c:6645 backend.c:6676
283 #: backend.c:14309
284 msgid "It is Black's turn"
285 msgstr "Det er sorts tur"
286
287 #: backend.c:6511
288 msgid "Displayed position is not current"
289 msgstr "Den viste stilling er ikke den aktuelle"
290
291 #: backend.c:6749
292 msgid "Illegal move"
293 msgstr "Ulovligt træk"
294
295 #: backend.c:6816
296 msgid "End of game"
297 msgstr "Slutningen af partiet"
298
299 #: backend.c:6819
300 msgid "Incorrect move"
301 msgstr "Ukorrekt træk"
302
303 #: backend.c:7128 backend.c:7254
304 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
305 msgstr "Træk bonde baglæns for at underforvandle"
306
307 #: backend.c:7485
308 msgid "Swiss tourney finished"
309 msgstr "Svejtserturnering afsluttet"
310
311 #: backend.c:8038
312 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
313 msgstr "Ikke tilladt parring fra parringsprogram"
314
315 #: backend.c:8155
316 #, c-format
317 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
318 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" fra %s skakprogram"
319
320 #: backend.c:8374
321 msgid "Bad FEN received from engine"
322 msgstr "Fejl i FEN modtaget fra skakprogram"
323
324 #: backend.c:8518 menus.c:264 menus.c:305
325 #, c-format
326 msgid "%s does not support analysis"
327 msgstr "%s understøtter ikke analyse"
328
329 #: backend.c:8584
330 #, c-format
331 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
332 msgstr "Ulovligt træk \"%s\" (afvist af %s skakprogram)"
333
334 #: backend.c:8611
335 #, c-format
336 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
337 msgstr "Fejl ved start af %s skakprogram %s på %s: %s\n"
338
339 #: backend.c:8632
340 #, c-format
341 msgid "Hint: %s"
342 msgstr "Tip: %s"
343
344 #: backend.c:8637
345 #, c-format
346 msgid ""
347 "Illegal hint move \"%s\"\n"
348 "from %s chess program"
349 msgstr ""
350 "Ulovligt tip om træk \"%s\"\n"
351 "fra %s skakprogram"
352
353 #: backend.c:8812
354 msgid "Machine accepts your draw offer"
355 msgstr "Skakprogrammet accepterer dit remistilbud"
356
357 #: backend.c:8815
358 msgid ""
359 "Machine offers a draw\n"
360 "Select Action / Draw to agree"
361 msgstr ""
362 "Skakprogrammet tilbyder remis\n"
363 "Vælg Handlinger / Remis for at acceptere"
364
365 #: backend.c:8894
366 msgid "failed writing PV"
367 msgstr "skrivning af analysevariant mislykkedes"
368
369 #: backend.c:9192
370 #, c-format
371 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
372 msgstr "Flertydigt træk i ICS-output: \"%s\""
373
374 #: backend.c:9202
375 #, c-format
376 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
377 msgstr "Ulovligt træk i ICS-output: \"%s\""
378
379 #: backend.c:9213
380 msgid "Gap in move list"
381 msgstr "Hul i trækliste"
382
383 #: backend.c:9807 dialogs.c:459
384 #, c-format
385 msgid "Variant %s not supported by %s"
386 msgstr "Variant %s understøttes ikke af %s"
387
388 #: backend.c:9923
389 #, c-format
390 msgid "Startup failure on '%s'"
391 msgstr "Opstartsfejl på \"%s\""
392
393 #: backend.c:9951
394 msgid "Waiting for first chess program"
395 msgstr "Venter på første skakprogram"
396
397 #: backend.c:9956 backend.c:13693
398 msgid "Waiting for second chess program"
399 msgstr "Venter på andet skakprogram"
400
401 #: backend.c:10006
402 msgid "Could not write on tourney file"
403 msgstr "Kunne ikke skrive turneringsfil"
404
405 #: backend.c:10072
406 msgid ""
407 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
408 "Terminate its game first."
409 msgstr ""
410 "Du kan ikke udskifte et skakprogram, mens det bruges!\n"
411 "Afslut dets parti først."
412
413 #: backend.c:10086
414 msgid "No engine with the name you gave is installed"
415 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
416
417 #: backend.c:10088
418 msgid ""
419 "First change an engine by editing the participants list\n"
420 "of the Tournament Options dialog"
421 msgstr ""
422 "Ændr først skakprogram ved at redigere deltagerlisten\n"
423 "i turneringsindstillingerne"
424
425 #: backend.c:10089
426 msgid "You can only change one engine at the time"
427 msgstr "Du kan kun ændre et skakprogram ad gangen"
428
429 #: backend.c:10104
430 #, fuzzy, c-format
431 msgid "No engine %s is installed"
432 msgstr "Der er ikke installeret et skakprogram med det angivne navn"
433
434 #: backend.c:10124
435 msgid ""
436 "You must supply a tournament file,\n"
437 "for storing the tourney progress"
438 msgstr ""
439 "Du skal angive en turneringsfil\n"
440 "til at gemme turneringens afvikling"
441
442 #: backend.c:10134
443 msgid "Not enough participants"
444 msgstr "Der er ikke nok deltagere"
445
446 #: backend.c:10328
447 msgid "Bad tournament file"
448 msgstr "Fejl i turneringsfil"
449
450 #: backend.c:10340
451 msgid "Waiting for other game(s)"
452 msgstr "Venter på andet parti/andre partier"
453
454 #: backend.c:10353
455 msgid "No pairing engine specified"
456 msgstr "Der er ikke noget parringsprogram specificeret"
457
458 #: backend.c:10818
459 #, c-format
460 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
461 msgstr "Match %s - %s: slutscore %d-%d-%d"
462
463 #: backend.c:11274 backend.c:11305
464 #, c-format
465 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
466 msgstr "Ulovligt træk: %d.%s%s"
467
468 #: backend.c:11294
469 #, c-format
470 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
471 msgstr "Flertydigt træk: %d.%s%s"
472
473 #: backend.c:11347 backend.c:12352 backend.c:12545 backend.c:12906
474 #, c-format
475 msgid "Can't open \"%s\""
476 msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
477
478 #: backend.c:11359 menus.c:120
479 msgid "Cannot build game list"
480 msgstr "Kan ikke konstruere partiliste"
481
482 #: backend.c:11444
483 msgid "No more games in this message"
484 msgstr "Der er ikke flere partier i denne besked"
485
486 #: backend.c:11484
487 msgid "No game has been loaded yet"
488 msgstr "Der er endnu ingen indlæste partier"
489
490 #: backend.c:11488 backend.c:12333 ngamelist.c:129
491 msgid "Can't back up any further"
492 msgstr "Kan ikke gå længere tilbage"
493
494 #: backend.c:11908
495 msgid "Game number out of range"
496 msgstr "Partinummer findes ikke"
497
498 #: backend.c:11919
499 msgid "Can't seek on game file"
500 msgstr "Kan ikke spole i partifil"
501
502 #: backend.c:11977
503 msgid "Game not found in file"
504 msgstr "Parti ikke fundet i fil"
505
506 #: backend.c:12105 backend.c:12429
507 msgid "Bad FEN position in file"
508 msgstr "Fejl i FEN-stilling i fil"
509
510 #: backend.c:12255
511 msgid "No moves in game"
512 msgstr "Ingen træk i partiet"
513
514 #: backend.c:12329
515 msgid "No position has been loaded yet"
516 msgstr "Ingen stilling er endnu indlæst"
517
518 #: backend.c:12390 backend.c:12401
519 msgid "Can't seek on position file"
520 msgstr "Kan ikke spole i stillingsfil"
521
522 #: backend.c:12408 backend.c:12420
523 msgid "Position not found in file"
524 msgstr "Stilling er ikke fundet i fil"
525
526 #: backend.c:12460
527 msgid "Black to play"
528 msgstr "Sort i trækket"
529
530 #: backend.c:12463
531 msgid "White to play"
532 msgstr "Hvid i trækket"
533
534 #: backend.c:12550 backend.c:12911
535 msgid "Waiting for access to save file"
536 msgstr "Venter på adgang til gemmefil"
537
538 #: backend.c:12552
539 msgid "Saving game"
540 msgstr "Gemmer parti"
541
542 #: backend.c:12553
543 msgid "Bad Seek"
544 msgstr "Søgning mislykkedes"
545
546 #: backend.c:12913
547 msgid "Saving position"
548 msgstr "Gemmer stilling"
549
550 #: backend.c:13039
551 msgid ""
552 "You have edited the game history.\n"
553 "Use Reload Same Game and make your move again."
554 msgstr ""
555 "Du har redigeret i parti-historikken.\n"
556 "Genindlæs partiet og udfør trækket igen."
557
558 #: backend.c:13044
559 msgid ""
560 "You have entered too many moves.\n"
561 "Back up to the correct position and try again."
562 msgstr ""
563 "Du har indtastet for mange træk.\n"
564 "Gå tilbage til den aktuelle stilling og prøv igen."
565
566 #: backend.c:13049
567 msgid ""
568 "Displayed position is not current.\n"
569 "Step forward to the correct position and try again."
570 msgstr ""
571 "Den viste stilling er ikke den aktuelle.\n"
572 "Gå fremad til den korrekte stilling og prøv igen."
573
574 #: backend.c:13096
575 msgid "You have not made a move yet"
576 msgstr "Du har ikke trukket endnu"
577
578 #: backend.c:13117
579 msgid ""
580 "The cmail message is not loaded.\n"
581 "Use Reload CMail Message and make your move again."
582 msgstr ""
583 "Cmail-beskeden er ikke indlæst.\n"
584 "Brug Genindlæs CMail-besked og lav dit træk igen."
585
586 #: backend.c:13122
587 msgid "No unfinished games"
588 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier"
589
590 #: backend.c:13128
591 #, c-format
592 msgid ""
593 "You have already mailed a move.\n"
594 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
595 "To resend the same move, type\n"
596 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
597 "on the command line."
598 msgstr ""
599 "Du har allerede sendt et træk.\n"
600 "Vent indtil der kommer et træk fra din modstander.\n"
601 "For at gensende det samme træk, tast\n"
602 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
603 "på kommandolinjen."
604
605 #: backend.c:13143
606 msgid "Failed to invoke cmail"
607 msgstr "Start af cmail mislykkedes"
608
609 #: backend.c:13205
610 #, c-format
611 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
612 msgstr "Venter på svar fra modstander\n"
613
614 #: backend.c:13227
615 #, c-format
616 msgid "Still need to make move for game\n"
617 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet\n"
618
619 #: backend.c:13231
620 #, c-format
621 msgid "Still need to make moves for both games\n"
622 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i begge partier\n"
623
624 #: backend.c:13235
625 #, c-format
626 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
627 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i alle %d partier\n"
628
629 #: backend.c:13242
630 #, c-format
631 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
632 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partiet %s\n"
633
634 #: backend.c:13248
635 #, c-format
636 msgid "No unfinished games\n"
637 msgstr "Der er ingen uafsluttede partier\n"
638
639 #: backend.c:13250
640 #, c-format
641 msgid "Ready to send mail\n"
642 msgstr "Klar til at sende e-mail\n"
643
644 #: backend.c:13255
645 #, c-format
646 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
647 msgstr "Der er stadig nødvendigt at trække i partierne %s\n"
648
649 #: backend.c:13412
650 msgid "Edit comment"
651 msgstr "Redigér kommentar"
652
653 #: backend.c:13414
654 #, c-format
655 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
656 msgstr "Redigér kommentar til %d.%s%s"
657
658 #: backend.c:13525
659 msgid "It is not White's turn"
660 msgstr "Hvid er ikke i trækket"
661
662 #: backend.c:13606
663 msgid "It is not Black's turn"
664 msgstr "Sort er ikke i trækket"
665
666 #: backend.c:13713
667 #, c-format
668 msgid "Starting %s chess program"
669 msgstr "Starter %s skakprogram"
670
671 #: backend.c:13741 backend.c:14852
672 msgid ""
673 "Wait until your turn,\n"
674 "or select Move Now"
675 msgstr ""
676 "Vent på din tur,\n"
677 "eller vælg Træk nu"
678
679 #: backend.c:13872
680 msgid "Training mode off"
681 msgstr "Træningstilstand fra"
682
683 #: backend.c:13880
684 msgid "Training mode on"
685 msgstr "Træningstilstand til"
686
687 #: backend.c:13883
688 msgid "Already at end of game"
689 msgstr "Allerede ved slutningen af partiet"
690
691 #: backend.c:13963
692 msgid "Warning: You are still playing a game"
693 msgstr "Advarsel: Du spiller stadig et parti"
694
695 #: backend.c:13966
696 msgid "Warning: You are still observing a game"
697 msgstr "Advarsel: Du observerer stadig et parti"
698
699 #: backend.c:13969
700 msgid "Warning: You are still examining a game"
701 msgstr "Advarsel: Du undersøger stadig et parti"
702
703 #: backend.c:14036
704 msgid "Click clock to clear board"
705 msgstr ""
706
707 #: backend.c:14046
708 msgid "Close ICS engine analyze..."
709 msgstr "Lukker skakprogram til ICS-analyse ..."
710
711 #: backend.c:14334
712 msgid "That square is occupied"
713 msgstr "Det felt er besat"
714
715 #: backend.c:14358 backend.c:14384
716 msgid "There is no pending offer on this move"
717 msgstr "Der er ingen aktuelle tilbud ved dette træk"
718
719 #: backend.c:14420 backend.c:14431
720 msgid "Your opponent is not out of time"
721 msgstr "Din modstander har ikke overskredet tiden"
722
723 #: backend.c:14497
724 msgid "You must make your move before offering a draw"
725 msgstr "Du skal trække før du tilbyder remis"
726
727 #: backend.c:14834
728 msgid "You are not examining a game"
729 msgstr "Du undersøger ikke et parti"
730
731 #: backend.c:14838
732 msgid "You can't revert while pausing"
733 msgstr "Du kan ikke annullere variantlinje under pause"
734
735 #: backend.c:14892 backend.c:14899
736 msgid "It is your turn"
737 msgstr "Det er dig som er i trækket"
738
739 #: backend.c:14950 backend.c:14957 backend.c:14976 backend.c:14983
740 msgid "Wait until your turn"
741 msgstr "Vent til du kommer i trækket"
742
743 #: backend.c:14962
744 msgid "No hint available"
745 msgstr "Tip er ikke tilgængeligt"
746
747 #: backend.c:15424
748 #, c-format
749 msgid "Error writing to %s chess program"
750 msgstr "Fejl ved skrivning til %s skakprogram"
751
752 #: backend.c:15427 backend.c:15458
753 #, c-format
754 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
755 msgstr "%s program afslutter i remisstilling (%s)"
756
757 #: backend.c:15453
758 #, c-format
759 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
760 msgstr "Fejl: %s skakprogram (%s) afsluttede uventet"
761
762 #: backend.c:15471
763 #, c-format
764 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
765 msgstr "Fejl ved læsning fra %s skakprogram (%s)"
766
767 #: backend.c:15871
768 #, c-format
769 msgid "%s engine has too many options\n"
770 msgstr "%s skakprogram har for mange tilvalg\n"
771
772 #: backend.c:16027
773 msgid "Displayed move is not current"
774 msgstr "Det viste træk er ikke det aktuelle"
775
776 #: backend.c:16036
777 msgid "Could not parse move"
778 msgstr "Kunne ikke fortolke træk"
779
780 #: backend.c:16161 backend.c:16183
781 msgid "Both flags fell"
782 msgstr "Begge flag er faldet"
783
784 #: backend.c:16163
785 msgid "White's flag fell"
786 msgstr "Hvids flag er faldet"
787
788 #: backend.c:16185
789 msgid "Black's flag fell"
790 msgstr "Sorts flag er faldet"
791
792 #: backend.c:16316
793 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
794 msgstr "Det er ikke tilladt er stille på uret i auto-flag-tilstand"
795
796 #: backend.c:17151
797 msgid "Bad FEN position in clipboard"
798 msgstr "Fejl i FEN-stilling i udklipsholder"
799
800 #: book.c:517 book.c:699
801 msgid "Polyglot book not valid"
802 msgstr "Fejl i polyglyt-åbningsbog"
803
804 #: book.c:578
805 msgid "Book Fault"
806 msgstr "Fejl i åbningsbog"
807
808 #: book.c:702
809 msgid "Hash keys are different"
810 msgstr "Hashnøgler er forskellige"
811
812 #: dialogs.c:258
813 msgid "Tournament file:"
814 msgstr "Turneringsfil:"
815
816 #: dialogs.c:259
817 msgid "Sync after round"
818 msgstr ""
819
820 #: dialogs.c:260
821 #, fuzzy
822 msgid "    (for concurrent playing of a single"
823 msgstr "Synkronisér efter runde    (for samtidig afvikling af en"
824
825 #: dialogs.c:261
826 msgid "Sync after cycle"
827 msgstr ""
828
829 #: dialogs.c:262
830 #, fuzzy
831 msgid "      tourney with multiple XBoards)"
832 msgstr "Synkronisér efter cyklus    turnering med flere XBoard'er)"
833
834 #: dialogs.c:263
835 msgid "Tourney participants:"
836 msgstr "Turneringsdeltagere:"
837
838 #: dialogs.c:264
839 msgid "Select Engine:"
840 msgstr "Vælg skakprogram:"
841
842 #: dialogs.c:271
843 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
844 msgstr "Turneringstype (0 = alle mod alle, 1 = en imod resten):"
845
846 #: dialogs.c:272
847 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
848 msgstr "Antal cyklusser i turneringen (eller svejtserrunder):"
849
850 #: dialogs.c:273
851 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
852 msgstr "Standard for antal partier i match (eller parring):"
853
854 #: dialogs.c:274
855 msgid "Pause between Match Games (msec):"
856 msgstr "Pause imellem matchpartier (millisekunder):"
857
858 #: dialogs.c:275
859 msgid "Save Tourney Games on:"
860 msgstr "Gem turneringspartier i:"
861
862 #: dialogs.c:276
863 msgid "Game File with Opening Lines:"
864 msgstr "Partifil med åbninger:"
865
866 #: dialogs.c:277
867 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
868 msgstr "Partinummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
869
870 #: dialogs.c:278
871 msgid "File with Start Positions:"
872 msgstr "Fil med startstillinger:"
873
874 #: dialogs.c:279
875 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
876 msgstr "Stillingsnummer (-1 eller -2 = automatisk forøgelse):"
877
878 #: dialogs.c:280
879 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
880 msgstr "Genstart nummering efter dette antal partier (0 = aldrig):"
881
882 #: dialogs.c:281
883 msgid "Disable own engine books by default"
884 msgstr "Deaktivér skakprogrammets egen åbningsbog som standard"
885
886 #: dialogs.c:282
887 msgid "Replace Engine"
888 msgstr "Udskift skakprogram"
889
890 #: dialogs.c:283
891 msgid "Upgrade Engine"
892 msgstr "Opgradér skakprogram"
893
894 #: dialogs.c:284
895 msgid "Clone Tourney"
896 msgstr "Kopiér turnering"
897
898 #: dialogs.c:314
899 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
900 msgstr "Du skal angive en eksisterende turneringsfil til at kopiere"
901
902 #: dialogs.c:330 dialogs.c:1249
903 msgid "# no engines are installed"
904 msgstr ""
905
906 #: dialogs.c:342
907 msgid "Match Options"
908 msgstr "Matchindstillinger"
909
910 #: dialogs.c:361
911 msgid "Absolute Analysis Scores"
912 msgstr "Absolutte analysescorer"
913
914 #: dialogs.c:362
915 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
916 msgstr "Næsten altid dronning (Omvejs-underforvandling)"
917
918 #: dialogs.c:363 menus.c:776
919 msgid "Animate Dragging"
920 msgstr "Animeret trækudførelse"
921
922 #: dialogs.c:364
923 msgid "Animate Moving"
924 msgstr "Animeret flytning"
925
926 #: dialogs.c:365
927 msgid "Auto Flag"
928 msgstr "Automatisk annoncering af tidsoverskridelse"
929
930 #: dialogs.c:366 menus.c:779
931 msgid "Auto Flip View"
932 msgstr "Automatisk vending af brættet"
933
934 #: dialogs.c:367 menus.c:780
935 msgid "Blindfold"
936 msgstr "Blindskak"
937
938 # Menu til indsætning af brik på brættet i babyskak mv.
939 #: dialogs.c:368
940 msgid "Drop Menu"
941 msgstr "Placér brik-menu"
942
943 #: dialogs.c:369
944 msgid "Hide Thinking from Human"
945 msgstr "Skjul tænkning fra menneske"
946
947 #: dialogs.c:370 menus.c:785
948 msgid "Highlight Last Move"
949 msgstr "Fremhæv sidste træk"
950
951 #: dialogs.c:371
952 msgid "Highlight with Arrow"
953 msgstr "Fremhæv med pil"
954
955 #: dialogs.c:372 menus.c:787
956 msgid "Move Sound"
957 msgstr "Lyd ved træk"
958
959 #: dialogs.c:373 menus.c:789
960 msgid "One-Click Moving"
961 msgstr "Ét-klikstræk"
962
963 #: dialogs.c:374
964 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
965 msgstr "Periodisk opdatering (i analysetilstand)"
966
967 # ... mens modstanderen er i trækket
968 #: dialogs.c:375 dialogs.c:512
969 msgid "Ponder Next Move"
970 msgstr "Spekulér på næste træk"
971
972 #: dialogs.c:376
973 msgid "Popup Exit Messages"
974 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
975
976 #: dialogs.c:377 menus.c:793
977 msgid "Popup Move Errors"
978 msgstr "Pop op ved trækfejl"
979
980 #: dialogs.c:378
981 msgid "Scores in Move List"
982 msgstr "Scorer i trækliste"
983
984 #: dialogs.c:379
985 msgid "Show Coordinates"
986 msgstr "Vis koordinater"
987
988 #: dialogs.c:380
989 msgid "Show Target Squares"
990 msgstr "Vis målfelter"
991
992 #: dialogs.c:381
993 msgid "Sticky Windows"
994 msgstr "Klæbrige vinduer"
995
996 #: dialogs.c:382
997 msgid "Test Legality"
998 msgstr "Test lovlighed"
999
1000 #: dialogs.c:383
1001 msgid "Top-Level Dialogs"
1002 msgstr ""
1003
1004 #: dialogs.c:384
1005 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
1006 msgstr "Blink ved træk (0 = ingen blink):"
1007
1008 #: dialogs.c:385
1009 msgid "Flash Rate (high = fast):"
1010 msgstr "Blinkhastighed (høj = hurtig):"
1011
1012 #: dialogs.c:386
1013 msgid "Animation Speed (high = slow):"
1014 msgstr "Animeringshastighed (høj = langsom):"
1015
1016 #: dialogs.c:387
1017 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
1018 msgstr "Zoomfaktor i evalueringsgraf:"
1019
1020 #: dialogs.c:396
1021 msgid "General Options"
1022 msgstr "Generelle indstillinger"
1023
1024 #: dialogs.c:407
1025 msgid "normal"
1026 msgstr "normal"
1027
1028 #: dialogs.c:408
1029 msgid "fairy"
1030 msgstr ""
1031
1032 #: dialogs.c:409
1033 msgid "FRC"
1034 msgstr "skak960"
1035
1036 #: dialogs.c:410
1037 msgid "Seirawan"
1038 msgstr ""
1039
1040 #: dialogs.c:411
1041 msgid "wild castle"
1042 msgstr ""
1043
1044 #: dialogs.c:412
1045 msgid "Superchess"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: dialogs.c:413
1049 msgid "no castle"
1050 msgstr ""
1051
1052 #: dialogs.c:414
1053 msgid "crazyhouse"
1054 msgstr ""
1055
1056 #: dialogs.c:415
1057 msgid "knightmate"
1058 msgstr ""
1059
1060 #: dialogs.c:416
1061 msgid "bughouse"
1062 msgstr ""
1063
1064 #: dialogs.c:417
1065 msgid "berolina"
1066 msgstr ""
1067
1068 #: dialogs.c:418
1069 msgid "shogi (9x9)"
1070 msgstr ""
1071
1072 #: dialogs.c:419
1073 msgid "cylinder"
1074 msgstr ""
1075
1076 #: dialogs.c:420
1077 msgid "xiangqi (9x10)"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: dialogs.c:421
1081 msgid "shatranj"
1082 msgstr ""
1083
1084 #: dialogs.c:422
1085 msgid "courier (12x8)"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: dialogs.c:423
1089 msgid "makruk"
1090 msgstr ""
1091
1092 #: dialogs.c:424
1093 msgid "Great Shatranj (10x8)"
1094 msgstr ""
1095
1096 #: dialogs.c:425
1097 msgid "atomic"
1098 msgstr ""
1099
1100 #: dialogs.c:426
1101 msgid "falcon (10x8)"
1102 msgstr ""
1103
1104 #: dialogs.c:427
1105 msgid "two kings"
1106 msgstr ""
1107
1108 #: dialogs.c:428
1109 msgid "Capablanca (10x8)"
1110 msgstr ""
1111
1112 #: dialogs.c:429
1113 msgid "3-checks"
1114 msgstr ""
1115
1116 #: dialogs.c:430
1117 msgid "Gothic (10x8)"
1118 msgstr ""
1119
1120 #: dialogs.c:431
1121 msgid "suicide"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: dialogs.c:432
1125 msgid "janus (10x8)"
1126 msgstr ""
1127
1128 #: dialogs.c:433
1129 msgid "give-away"
1130 msgstr ""
1131
1132 #: dialogs.c:434
1133 msgid "CRC (10x8)"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: dialogs.c:435
1137 msgid "losers"
1138 msgstr ""
1139
1140 #: dialogs.c:436
1141 msgid "grand (10x10)"
1142 msgstr ""
1143
1144 #: dialogs.c:437
1145 msgid "Spartan"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: dialogs.c:438
1149 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
1150 msgstr "Brætstørrelse (-1 = standard for valgt variant):"
1151
1152 #: dialogs.c:439
1153 msgid "Number of Board Ranks:"
1154 msgstr "Antal brætrækker:"
1155
1156 #: dialogs.c:440
1157 msgid "Number of Board Files:"
1158 msgstr "Antal brætlinjer:"
1159
1160 #: dialogs.c:441
1161 msgid "Holdings Size:"
1162 msgstr "Depotstørrelse:"
1163
1164 #: dialogs.c:443
1165 msgid ""
1166 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
1167 "pieces only have built-in bitmaps\n"
1168 "for -boardSize middling, bulky and\n"
1169 "petite, and substitute king or amazon\n"
1170 "for missing bitmaps. (See manual.)"
1171 msgstr ""
1172 "ADVARSEL: varianter med uortodokse\n"
1173 "brikker har kun indbyggede bitmaps\n"
1174 "for -boardSize middling, bulky og\n"
1175 "petite, og bruger konge eller amazone\n"
1176 "for manglende bitmaps. (Se manualen.)"
1177
1178 #: dialogs.c:464
1179 #, c-format
1180 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
1181 msgstr "Advarsel: det andet skakprogram (%s) understøtter ikke dette!"
1182
1183 #: dialogs.c:487
1184 #, c-format
1185 msgid ""
1186 "All variants not supported by first engine\n"
1187 "(currently %s) are disabled"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: dialogs.c:488
1191 msgid "New Variant"
1192 msgstr "Ny variant"
1193
1194 #: dialogs.c:513
1195 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
1196 msgstr "Maksimalt antal CPU'er pr. skakprogram:"
1197
1198 #: dialogs.c:514
1199 msgid "Polygot Directory:"
1200 msgstr "Polyglot-katalog:"
1201
1202 #: dialogs.c:515
1203 msgid "Hash-Table Size (MB):"
1204 msgstr "Hashtabel-størrelse (MB):"
1205
1206 #: dialogs.c:516
1207 msgid "Nalimov EGTB Path:"
1208 msgstr "Sti til Nalimov-EGTB:"
1209
1210 #: dialogs.c:517
1211 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
1212 msgstr "EGTB-cachestørrelse (MB):"
1213
1214 #: dialogs.c:518
1215 msgid "Use GUI Book"
1216 msgstr "Brug GUI's åbningsbog"
1217
1218 #: dialogs.c:519
1219 msgid "Opening-Book Filename:"
1220 msgstr "Åbningsbogsfilnavn:"
1221
1222 #: dialogs.c:520
1223 msgid "Book Depth (moves):"
1224 msgstr "Åbningsbogsdybde (træk):"
1225
1226 #: dialogs.c:521
1227 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
1228 msgstr "Åbningsbogvariation (0) vs. styrke (100):"
1229
1230 #: dialogs.c:522
1231 msgid "Engine #1 Has Own Book"
1232 msgstr "Skakprogram nr. 1 har egen åbningsbog"
1233
1234 #: dialogs.c:523
1235 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
1236 msgstr "Skakprogram nr. 2 har egen åbningsbog"
1237
1238 #: dialogs.c:532
1239 msgid "Common Engine Settings"
1240 msgstr "Indstillinger for skakprogrammer"
1241
1242 #: dialogs.c:538
1243 msgid "Detect all Mates"
1244 msgstr "Find alle matter"
1245
1246 #: dialogs.c:539
1247 msgid "Verify Engine Result Claims"
1248 msgstr "Efterprøv resultatangivelser fra skakprogrammer"
1249
1250 #: dialogs.c:540
1251 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
1252 msgstr "Remis ved utilstrækkeligt matsættende materiale"
1253
1254 #: dialogs.c:541
1255 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
1256 msgstr "Døm trivielle remiser (3-træks forsinkelse)"
1257
1258 #: dialogs.c:542
1259 msgid "N-Move Rule:"
1260 msgstr "N-træksregel:"
1261
1262 #: dialogs.c:543
1263 msgid "N-fold Repeats:"
1264 msgstr "N-gange gentagelser:"
1265
1266 #: dialogs.c:544
1267 msgid "Draw after N Moves Total:"
1268 msgstr "Remis efter i alt N træk:"
1269
1270 #: dialogs.c:545
1271 msgid "Win / Loss Threshold:"
1272 msgstr "Gevinst/tabs-tærskel:"
1273
1274 #: dialogs.c:546
1275 msgid "Negate Score of Engine #1"
1276 msgstr "Negér skakprogram nr. 1's score"
1277
1278 #: dialogs.c:547
1279 msgid "Negate Score of Engine #2"
1280 msgstr "Negér skakprogram nr. 2's score"
1281
1282 #: dialogs.c:554
1283 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
1284 msgstr "Døm ikke-ICS partier"
1285
1286 #: dialogs.c:567
1287 msgid "Auto-Kibitz"
1288 msgstr "Send kommentarer fra skakprogram"
1289
1290 #: dialogs.c:568
1291 msgid "Auto-Comment"
1292 msgstr "Gem kommentarer til træk"
1293
1294 #: dialogs.c:569
1295 msgid "Auto-Observe"
1296 msgstr "Observér automatisk"
1297
1298 #: dialogs.c:570
1299 msgid "Auto-Raise Board"
1300 msgstr "Bræt øverst ved partistart"
1301
1302 #: dialogs.c:571
1303 msgid "Background Observe while Playing"
1304 msgstr "Obsevér i baggrunden når der spilles"
1305
1306 #: dialogs.c:572
1307 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
1308 msgstr "Andet bræt til baggrundsobservede partier"
1309
1310 #: dialogs.c:573
1311 msgid "Get Move List"
1312 msgstr "Hent trækliste"
1313
1314 #: dialogs.c:574
1315 msgid "Quiet Play"
1316 msgstr "Stille spil"
1317
1318 #: dialogs.c:575
1319 msgid "Seek Graph"
1320 msgstr "Søgegraf"
1321
1322 #: dialogs.c:576
1323 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
1324 msgstr "Automatisk opdatering af søgegraf"
1325
1326 #: dialogs.c:577
1327 msgid "Premove"
1328 msgstr "Forhåndstræk"
1329
1330 #: dialogs.c:578
1331 msgid "Premove for White"
1332 msgstr "Forhåndstræk for hvid"
1333
1334 #: dialogs.c:579
1335 msgid "First White Move:"
1336 msgstr "Hvids første træk:"
1337
1338 #: dialogs.c:580
1339 msgid "Premove for Black"
1340 msgstr "Forhåndstræk for sort"
1341
1342 #: dialogs.c:581
1343 msgid "First Black Move:"
1344 msgstr "Sorts første træk:"
1345
1346 #: dialogs.c:583
1347 msgid "Alarm"
1348 msgstr "Alarm"
1349
1350 #: dialogs.c:584
1351 msgid "Alarm Time (msec):"
1352 msgstr "Alarmtid (millisekunder):"
1353
1354 #: dialogs.c:586
1355 msgid "Colorize Messages"
1356 msgstr "Farv meddelelser"
1357
1358 #: dialogs.c:587
1359 msgid "Shout Text Colors:"
1360 msgstr "Tekstfarver for råb:"
1361
1362 #: dialogs.c:588
1363 msgid "S-Shout Text Colors:"
1364 msgstr "Tekstfarver for s-råb:"
1365
1366 #: dialogs.c:589
1367 msgid "Channel #1 Text Colors:"
1368 msgstr "Tekstfarver for kanal nr. 1:"
1369
1370 #: dialogs.c:590
1371 msgid "Other Channel Text Colors:"
1372 msgstr "Tekstfarver for andre kanaler:"
1373
1374 #: dialogs.c:591
1375 msgid "Kibitz Text Colors:"
1376 msgstr "Tekstfarver for kommentar:"
1377
1378 #: dialogs.c:592
1379 msgid "Tell Text Colors:"
1380 msgstr "Tekstfarver for tale:"
1381
1382 #: dialogs.c:593
1383 msgid "Challenge Text Colors:"
1384 msgstr "Tekstfarver for udfordring:"
1385
1386 #: dialogs.c:594
1387 msgid "Request Text Colors:"
1388 msgstr "Tekstfarver for forespørgsel:"
1389
1390 #: dialogs.c:595
1391 msgid "Seek Text Colors:"
1392 msgstr "Tekstfarver for søgning:"
1393
1394 #: dialogs.c:602
1395 msgid "ICS Options"
1396 msgstr "ICS-indstillinger"
1397
1398 #: dialogs.c:607
1399 msgid "Exact position match"
1400 msgstr "Eksakt stilling"
1401
1402 #: dialogs.c:607
1403 msgid "Shown position is subset"
1404 msgstr "Viste stilling er en delmængde"
1405
1406 #: dialogs.c:607
1407 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
1408 msgstr "Samme materiale med samme bondestruktur"
1409
1410 #: dialogs.c:608
1411 msgid "Same material"
1412 msgstr "Samme materiale"
1413
1414 #: dialogs.c:608
1415 msgid "Material range (top board half optional)"
1416 msgstr "Materiale-interval (øverste halvdel af brættet valgfrit)"
1417
1418 #: dialogs.c:608
1419 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
1420 msgstr "Materiale-forskel (balanceret valgfrit materiale)"
1421
1422 #: dialogs.c:620
1423 msgid "Auto-Display Tags"
1424 msgstr "Automatisk visning af partidata"
1425
1426 #: dialogs.c:621
1427 msgid "Auto-Display Comment"
1428 msgstr "Automatisk visning af kommentarer"
1429
1430 #: dialogs.c:622
1431 msgid ""
1432 "Auto-Play speed of loaded games\n"
1433 "(0 = instant, -1 = off):"
1434 msgstr ""
1435 "Hastighed af gennemspilning af indlæste partier\n"
1436 "(0 = øjeblikkeligt, -1 fra):"
1437
1438 #: dialogs.c:623
1439 msgid "Seconds per Move:"
1440 msgstr "Sekunder pr. træk:"
1441
1442 # Ingen grund til ikke at bruge stort begyndelsesbogstav her.
1443 #: dialogs.c:624
1444 msgid ""
1445 "\n"
1446 "options to use in game-viewer mode:"
1447 msgstr ""
1448 "\n"
1449 "Indstillinger til brug ved gennemkigning af partier:"
1450
1451 #: dialogs.c:626
1452 msgid ""
1453 "\n"
1454 "Thresholds for position filtering in game list:"
1455 msgstr ""
1456 "\n"
1457 "Grænseværdier for stillingsfiltrering i partiliste:"
1458
1459 #: dialogs.c:627
1460 msgid "Elo of strongest player at least:"
1461 msgstr "Stærkeste spillers rating er mindst:"
1462
1463 #: dialogs.c:628
1464 msgid "Elo of weakest player at least:"
1465 msgstr "Svageste spillers rating er mindst:"
1466
1467 #: dialogs.c:629
1468 msgid "No games before year:"
1469 msgstr "Ingen partier før år:"
1470
1471 #: dialogs.c:630
1472 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
1473 msgstr "Mindste antal stillinger i følge ad gangen:"
1474
1475 #: dialogs.c:631
1476 msgid "Search mode:"
1477 msgstr "Søgemetode:"
1478
1479 #: dialogs.c:632
1480 msgid "Also match reversed colors"
1481 msgstr "Match også omvendte farver"
1482
1483 #: dialogs.c:633
1484 msgid "Also match left-right flipped position"
1485 msgstr "Match også spejlvendt stilling"
1486
1487 #: dialogs.c:641
1488 msgid "Load Game Options"
1489 msgstr "Indstillinger for indlæsning af parti"
1490
1491 #: dialogs.c:653
1492 msgid "Auto-Save Games"
1493 msgstr "Gem partier automatisk"
1494
1495 #: dialogs.c:654
1496 msgid "Save Games on File:"
1497 msgstr "Gem partier i filen:"
1498
1499 #: dialogs.c:655
1500 msgid "Save Final Positions on File:"
1501 msgstr "Gem slutstillinger i filen:"
1502
1503 #: dialogs.c:656
1504 msgid "PGN Event Header:"
1505 msgstr "Event-tekst i PGN-fil:"
1506
1507 #: dialogs.c:657
1508 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
1509 msgstr "Gammel gemmestil (i modsætning til PGN)"
1510
1511 #: dialogs.c:658
1512 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
1513 msgstr "Brug partinumre i PGN-fil for turnering"
1514
1515 #: dialogs.c:659
1516 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
1517 msgstr "Gem score/dybde-information i PGN"
1518
1519 #: dialogs.c:660
1520 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
1521 msgstr "Gem ud af åbningsbog-info i PGN      "
1522
1523 #: dialogs.c:667
1524 msgid "Save Game Options"
1525 msgstr "Indstillinger for gemning af parti"
1526
1527 #: dialogs.c:676
1528 msgid "No Sound"
1529 msgstr "Ingen lyd"
1530
1531 #: dialogs.c:677
1532 msgid "Default Beep"
1533 msgstr "Standard bip"
1534
1535 #: dialogs.c:678
1536 msgid "Above WAV File"
1537 msgstr "WAV-filen ovenfor"
1538
1539 #: dialogs.c:679
1540 msgid "Car Horn"
1541 msgstr "Bilhorn"
1542
1543 #: dialogs.c:680
1544 msgid "Cymbal"
1545 msgstr "Bækken"
1546
1547 #: dialogs.c:681
1548 msgid "Ding"
1549 msgstr "Ding"
1550
1551 #: dialogs.c:682
1552 msgid "Gong"
1553 msgstr "Gongon"
1554
1555 #: dialogs.c:683
1556 msgid "Laser"
1557 msgstr "Laser"
1558
1559 #: dialogs.c:684
1560 msgid "Penalty"
1561 msgstr "Straffe"
1562
1563 #: dialogs.c:685
1564 msgid "Phone"
1565 msgstr "Telefon"
1566
1567 #: dialogs.c:686
1568 msgid "Pop"
1569 msgstr "Plop"
1570
1571 #: dialogs.c:687
1572 msgid "Slap"
1573 msgstr "Slag"
1574
1575 #: dialogs.c:688
1576 msgid "Wood Thunk"
1577 msgstr "Dunk"
1578
1579 #: dialogs.c:690
1580 msgid "User File"
1581 msgstr "Brugerfil"
1582
1583 #: dialogs.c:712
1584 msgid "Sound Program:"
1585 msgstr "Lydprogram:"
1586
1587 #: dialogs.c:713
1588 msgid "Sounds Directory:"
1589 msgstr "Lydkatalog:"
1590
1591 #: dialogs.c:714
1592 msgid "User WAV File:"
1593 msgstr "Bruger WAV-fil:"
1594
1595 #: dialogs.c:715
1596 msgid "Try-Out Sound:"
1597 msgstr "Afprøv lyd:"
1598
1599 #: dialogs.c:716
1600 msgid "Play"
1601 msgstr "Afspil"
1602
1603 #: dialogs.c:717
1604 msgid "Move:"
1605 msgstr "Træk:"
1606
1607 #: dialogs.c:718
1608 msgid "Win:"
1609 msgstr "Gevinst:"
1610
1611 #: dialogs.c:719
1612 msgid "Lose:"
1613 msgstr "Tab:"
1614
1615 #: dialogs.c:720
1616 msgid "Draw:"
1617 msgstr "Remis:"
1618
1619 #: dialogs.c:721
1620 msgid "Unfinished:"
1621 msgstr "Uafsluttet:"
1622
1623 #: dialogs.c:722
1624 msgid "Alarm:"
1625 msgstr "Alarm:"
1626
1627 #: dialogs.c:723
1628 msgid "Shout:"
1629 msgstr "Råb:"
1630
1631 #: dialogs.c:724
1632 msgid "S-Shout:"
1633 msgstr "S-råb:"
1634
1635 #: dialogs.c:725
1636 msgid "Channel:"
1637 msgstr "Kanal:"
1638
1639 #: dialogs.c:726
1640 msgid "Channel 1:"
1641 msgstr "Kanal 1:"
1642
1643 #: dialogs.c:727
1644 msgid "Tell:"
1645 msgstr "Tale:"
1646
1647 #: dialogs.c:728
1648 msgid "Kibitz:"
1649 msgstr "Kommentar:"
1650
1651 #: dialogs.c:729
1652 msgid "Challenge:"
1653 msgstr "Udfodring:"
1654
1655 #: dialogs.c:730
1656 msgid "Request:"
1657 msgstr "Forespøgsel:"
1658
1659 #: dialogs.c:731
1660 msgid "Seek:"
1661 msgstr "Søgning:"
1662
1663 #: dialogs.c:747
1664 msgid "Sound Options"
1665 msgstr "Lydindstillinger"
1666
1667 #: dialogs.c:768
1668 msgid "White Piece Color:"
1669 msgstr "Farve for hvide brikker:"
1670
1671 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
1672 #: dialogs.c:771 dialogs.c:780 dialogs.c:786 dialogs.c:792 dialogs.c:798
1673 #: dialogs.c:804
1674 msgid "R"
1675 msgstr "R"
1676
1677 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
1678 #: dialogs.c:773 dialogs.c:781 dialogs.c:787 dialogs.c:793 dialogs.c:799
1679 #: dialogs.c:805
1680 msgid "G"
1681 msgstr "G"
1682
1683 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
1684 #: dialogs.c:775 dialogs.c:782 dialogs.c:788 dialogs.c:794 dialogs.c:800
1685 #: dialogs.c:806
1686 msgid "B"
1687 msgstr "B"
1688
1689 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
1690 #: dialogs.c:777 dialogs.c:783 dialogs.c:789 dialogs.c:795 dialogs.c:801
1691 #: dialogs.c:807
1692 msgid "D"
1693 msgstr "M"
1694
1695 #: dialogs.c:778
1696 msgid "Black Piece Color:"
1697 msgstr "Farve for sorte brikker:"
1698
1699 #: dialogs.c:784
1700 msgid "Light Square Color:"
1701 msgstr "Farve for lyse felter:"
1702
1703 #: dialogs.c:790
1704 msgid "Dark Square Color:"
1705 msgstr "Farve for mørke felter:"
1706
1707 #: dialogs.c:796
1708 msgid "Highlight Color:"
1709 msgstr "Farve til fremhævelse:"
1710
1711 #: dialogs.c:802
1712 msgid "Premove Highlight Color:"
1713 msgstr "Farve til forhåndstræk:"
1714
1715 #: dialogs.c:808
1716 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
1717 msgstr "Ombyt brikker som i shogi    (Farvede knapper gendanner standard)"
1718
1719 #: dialogs.c:810
1720 msgid "Mono Mode"
1721 msgstr "Monokrom-tilstand"
1722
1723 #: dialogs.c:811
1724 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
1725 msgstr "Mellemrum mellem felter (-1 = standard for brætstørrelsen):"
1726
1727 #: dialogs.c:812
1728 msgid "Use Board Textures"
1729 msgstr "Brug brætteksturer"
1730
1731 #: dialogs.c:813
1732 msgid "Light-Squares Texture File:"
1733 msgstr "Teksturfil for lyse felter:"
1734
1735 #: dialogs.c:814
1736 msgid "Dark-Squares Texture File:"
1737 msgstr "Teksturfil for mørke felter:"
1738
1739 #: dialogs.c:815
1740 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: dialogs.c:816
1744 #, fuzzy
1745 msgid "Directory with Pieces Images:"
1746 msgstr "Katalog med bitmap-brikker:"
1747
1748 #: dialogs.c:866
1749 msgid "Board Options"
1750 msgstr "Brætindstillinger"
1751
1752 #: dialogs.c:919 menus.c:695
1753 msgid "ICS text menu"
1754 msgstr "ICS-tekstmenu"
1755
1756 #: dialogs.c:938
1757 msgid "clear"
1758 msgstr "ryd"
1759
1760 #: dialogs.c:939 dialogs.c:995
1761 msgid "save changes"
1762 msgstr "gem ændringer"
1763
1764 #: dialogs.c:1010
1765 msgid "Edit book"
1766 msgstr "Redigér åbningsbog"
1767
1768 #: dialogs.c:1010 menus.c:697
1769 msgid "Tags"
1770 msgstr "Partidata"
1771
1772 #: dialogs.c:1126
1773 msgid "ICS input box"
1774 msgstr "ICS-inputboks"
1775
1776 #: dialogs.c:1157
1777 msgid "Type a move"
1778 msgstr "Tast et træk"
1779
1780 #: dialogs.c:1182
1781 msgid "Engine Settings"
1782 msgstr "Indstillinger for skakprogram"
1783
1784 #: dialogs.c:1207
1785 msgid "Select engine from list:"
1786 msgstr "Vælg skakprogram fra liste:"
1787
1788 #: dialogs.c:1210
1789 msgid "or specify one below:"
1790 msgstr "eller specificér en herunder:"
1791
1792 #: dialogs.c:1211
1793 msgid "Nickname (optional):"
1794 msgstr "Kaldenavn (ikke nødvendigt):"
1795
1796 #: dialogs.c:1212
1797 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
1798 msgstr "Brug kaldenavnet som spillerbetegnelse i PGN-filer"
1799
1800 #: dialogs.c:1213
1801 msgid "Engine Directory:"
1802 msgstr "Skakprogramkatalog:"
1803
1804 #: dialogs.c:1214
1805 msgid "Engine Command:"
1806 msgstr "Skakprogramkommando:"
1807
1808 #: dialogs.c:1215
1809 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
1810 msgstr "(Katalog vil blive udledt fra programstien hvis ikke udfyldt)"
1811
1812 #: dialogs.c:1216
1813 msgid "UCI"
1814 msgstr "UCI"
1815
1816 #: dialogs.c:1217
1817 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
1818 msgstr "WB-protokol v1 (brug ikke særlige skakprogramfunktioner)"
1819
1820 #: dialogs.c:1218
1821 msgid "Must not use GUI book"
1822 msgstr "Må ikke bruge GUI's åbningsbog"
1823
1824 #: dialogs.c:1219
1825 msgid "Add this engine to the list"
1826 msgstr "Tilføj dette skakprogram til listen"
1827
1828 #: dialogs.c:1220
1829 msgid "Force current variant with this engine"
1830 msgstr "Brug aktuel variant med dette skakprogram"
1831
1832 #: dialogs.c:1270
1833 #, fuzzy
1834 msgid "Load first engine"
1835 msgstr "Indlæs skakprogram"
1836
1837 #: dialogs.c:1276
1838 #, fuzzy
1839 msgid "Load second engine"
1840 msgstr "Indlæs skakprogrammet som"
1841
1842 #: dialogs.c:1299
1843 msgid "shuffle"
1844 msgstr "bland brikker"
1845
1846 #: dialogs.c:1300
1847 msgid "Start-position number:"
1848 msgstr "Startstillingsnummer:"
1849
1850 #: dialogs.c:1301
1851 msgid "randomize"
1852 msgstr "vælg tilfældigt"
1853
1854 #: dialogs.c:1302
1855 msgid "pick fixed"
1856 msgstr "vælg bestemt"
1857
1858 #: dialogs.c:1319
1859 msgid "New Shuffle Game"
1860 msgstr "Nyt blandet parti"
1861
1862 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
1863 #: dialogs.c:1338
1864 msgid "classical"
1865 msgstr "Klassisk"
1866
1867 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
1868 #: dialogs.c:1339
1869 msgid "incremental"
1870 msgstr "Tillægstid"
1871
1872 # Stort begyndelsesbogstav med vilje
1873 #: dialogs.c:1340
1874 msgid "fixed max"
1875 msgstr "Maks. pr. træk"
1876
1877 #: dialogs.c:1341
1878 msgid "Moves per session:"
1879 msgstr "Træk pr.  tidsperiode:"
1880
1881 #: dialogs.c:1342
1882 msgid "Initial time (min):"
1883 msgstr "Tid fra start (minutter):"
1884
1885 #: dialogs.c:1343
1886 msgid "Increment or max (sec/move):"
1887 msgstr "Tillægstid eller maks. pr. træk (sekunder):"
1888
1889 #: dialogs.c:1344
1890 msgid "Time-Odds factors:"
1891 msgstr "Tidsforkortelses-faktorer:"
1892
1893 #: dialogs.c:1345
1894 msgid "Engine #1"
1895 msgstr "Skakprogram nr. 1"
1896
1897 #: dialogs.c:1346
1898 msgid "Engine #2 / Human"
1899 msgstr "Skakprogram nr. 2 / menneske"
1900
1901 #: dialogs.c:1386 dialogs.c:1389 dialogs.c:1394 dialogs.c:1395
1902 msgid "Unused"
1903 msgstr "Ubrugt"
1904
1905 #: dialogs.c:1407
1906 msgid "Time Control"
1907 msgstr "Betænkningstid"
1908
1909 #: dialogs.c:1435
1910 msgid "Error writing to chess program"
1911 msgstr "Fejl ved skrivning til skakprogram"
1912
1913 #: dialogs.c:1501
1914 msgid "Cancel"
1915 msgstr "Annullér"
1916
1917 #: dialogs.c:1506 dialogs.c:1895 dialogs.c:1899
1918 msgid "King"
1919 msgstr "Konge"
1920
1921 #: dialogs.c:1509
1922 msgid "Captain"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: dialogs.c:1510
1926 msgid "Lieutenant"
1927 msgstr ""
1928
1929 #: dialogs.c:1511
1930 msgid "General"
1931 msgstr ""
1932
1933 #: dialogs.c:1512
1934 msgid "Warlord"
1935 msgstr ""
1936
1937 #: dialogs.c:1514 dialogs.c:1894 dialogs.c:1898 dialogs.c:1917
1938 msgid "Knight"
1939 msgstr "Springer"
1940
1941 #: dialogs.c:1515 dialogs.c:1894 dialogs.c:1898 dialogs.c:1917
1942 msgid "Bishop"
1943 msgstr "Løber"
1944
1945 #: dialogs.c:1516 dialogs.c:1894 dialogs.c:1898 dialogs.c:1917
1946 msgid "Rook"
1947 msgstr "Tårn"
1948
1949 #: dialogs.c:1520 dialogs.c:1896 dialogs.c:1900
1950 msgid "Archbishop"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: dialogs.c:1521 dialogs.c:1896 dialogs.c:1900
1954 msgid "Chancellor"
1955 msgstr ""
1956
1957 #: dialogs.c:1523 dialogs.c:1895 dialogs.c:1899 dialogs.c:1917
1958 msgid "Queen"
1959 msgstr "Dronning"
1960
1961 #: dialogs.c:1527
1962 msgid "Defer"
1963 msgstr ""
1964
1965 #: dialogs.c:1528 dialogs.c:1896 dialogs.c:1900
1966 msgid "Promote"
1967 msgstr "Bondeforvandling"
1968
1969 #: dialogs.c:1543
1970 msgid "Chat partner:"
1971 msgstr ""
1972
1973 #: dialogs.c:1627
1974 msgid "Chat box"
1975 msgstr ""
1976
1977 #: dialogs.c:1668
1978 msgid "factory"
1979 msgstr "standard"
1980
1981 #: dialogs.c:1669
1982 msgid "up"
1983 msgstr "op"
1984
1985 #: dialogs.c:1670
1986 msgid "down"
1987 msgstr "ned"
1988
1989 #: dialogs.c:1688
1990 msgid "No tag selected"
1991 msgstr "Ingen overskrift valgt"
1992
1993 #: dialogs.c:1717
1994 msgid "Game-list options"
1995 msgstr "Indstillinger for partiliste"
1996
1997 #: dialogs.c:1793 dialogs.c:1807
1998 msgid "Error"
1999 msgstr "Fejl"
2000
2001 #: dialogs.c:1830
2002 msgid "Fatal Error"
2003 msgstr "Fatal fejl"
2004
2005 #: dialogs.c:1830
2006 msgid "Exiting"
2007 msgstr "Afslutter"
2008
2009 #: dialogs.c:1841
2010 msgid "Information"
2011 msgstr "Meddelelse"
2012
2013 #: dialogs.c:1848
2014 msgid "Note"
2015 msgstr "Notits"
2016
2017 #: dialogs.c:1894 dialogs.c:2161 dialogs.c:2164
2018 msgid "White"
2019 msgstr "Hvid"
2020
2021 #: dialogs.c:1894 dialogs.c:1898 dialogs.c:1917
2022 msgid "Pawn"
2023 msgstr "Bonde"
2024
2025 #: dialogs.c:1895 dialogs.c:1899
2026 msgid "Elephant"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: dialogs.c:1895 dialogs.c:1899
2030 msgid "Cannon"
2031 msgstr ""
2032
2033 #: dialogs.c:1896 dialogs.c:1900
2034 msgid "Demote"
2035 msgstr ""
2036
2037 #: dialogs.c:1897 dialogs.c:1901
2038 msgid "Empty square"
2039 msgstr "Tomt felt"
2040
2041 #: dialogs.c:1897 dialogs.c:1901
2042 msgid "Clear board"
2043 msgstr "Ryd bræt"
2044
2045 #: dialogs.c:1898 dialogs.c:2173 dialogs.c:2176
2046 msgid "Black"
2047 msgstr "Sort"
2048
2049 #: dialogs.c:1991 menus.c:853
2050 msgid "File"
2051 msgstr "Fil"
2052
2053 #: dialogs.c:1992 menus.c:854
2054 msgid "Edit"
2055 msgstr "Redigér"
2056
2057 #: dialogs.c:1993 menus.c:855
2058 msgid "View"
2059 msgstr "Vis"
2060
2061 #: dialogs.c:1994 menus.c:856
2062 msgid "Mode"
2063 msgstr "Tilstand"
2064
2065 #: dialogs.c:1995 menus.c:857
2066 msgid "Action"
2067 msgstr "Handlinger"
2068
2069 #: dialogs.c:1996 menus.c:858
2070 msgid "Engine"
2071 msgstr "Skakprogram"
2072
2073 #: dialogs.c:1997 menus.c:859
2074 msgid "Options"
2075 msgstr "Indstillinger"
2076
2077 #: dialogs.c:1998 menus.c:860
2078 msgid "Help"
2079 msgstr "Hjælp"
2080
2081 #: dialogs.c:2008
2082 msgid "<<"
2083 msgstr ""
2084
2085 #: dialogs.c:2009
2086 msgid "<"
2087 msgstr ""
2088
2089 #: dialogs.c:2011
2090 msgid ">"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: dialogs.c:2012
2094 msgid ">>"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: dialogs.c:2280
2098 #, fuzzy
2099 msgid "Directories:"
2100 msgstr "Lydkatalog:"
2101
2102 #: dialogs.c:2281
2103 #, fuzzy
2104 msgid "Files:"
2105 msgstr "Fil"
2106
2107 #: dialogs.c:2282
2108 msgid "by name"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: dialogs.c:2283
2112 msgid "by type"
2113 msgstr ""
2114
2115 #: dialogs.c:2286
2116 #, fuzzy
2117 msgid "Filename:"
2118 msgstr "Filter:"
2119
2120 #: dialogs.c:2287
2121 #, fuzzy
2122 msgid "New directory"
2123 msgstr "Skakprogramkatalog:"
2124
2125 #: dialogs.c:2288
2126 #, fuzzy
2127 msgid "File type:"
2128 msgstr "Filter:"
2129
2130 #: dialogs.c:2363
2131 #, fuzzy
2132 msgid "Contents of"
2133 msgstr "Kommentarer"
2134
2135 #: dialogs.c:2389
2136 #, fuzzy
2137 msgid "\7f next page"
2138 msgstr "næste side"
2139
2140 #: dialogs.c:2411
2141 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: dialogs.c:2412
2145 msgid "TRY ANOTHER NAME"
2146 msgstr ""
2147
2148 #: engineoutput.c:107
2149 #, c-format
2150 msgid "Engine Output"
2151 msgstr "Output fra skakprogram"
2152
2153 #: engineoutput.c:117
2154 #, c-format
2155 msgid "%s (%d reversible ply)"
2156 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
2157 msgstr[0] "%s (%d reversibelt træk)"
2158 msgstr[1] "%s (%d reversible træk)"
2159
2160 # NPS = Nodes pr. second
2161 # SPS = Stillinger pr. sekund (i motoranalyse)
2162 #: engineoutput.c:509 engineoutput.c:512 nengineoutput.c:77 nengineoutput.c:84
2163 msgid "NPS"
2164 msgstr "SPS"
2165
2166 #: gamelist.c:375
2167 #, c-format
2168 msgid "Reading game file (%d)"
2169 msgstr "Læser partifil (%d)"
2170
2171 #: menus.c:138
2172 msgid "Load game file name?"
2173 msgstr "Filnavn for indlæsning af parti?"
2174
2175 #: menus.c:183
2176 msgid "Load position file name?"
2177 msgstr "Filnavn for indlæsning af stilling?"
2178
2179 #: menus.c:189
2180 msgid "Save game file name?"
2181 msgstr "Filnavn for gemning af parti?"
2182
2183 #: menus.c:198
2184 msgid "Save position file name?"
2185 msgstr "Filnavn for gemning af stilling?"
2186
2187 #: menus.c:271
2188 #, c-format
2189 msgid "You are not observing a game"
2190 msgstr "Du observerer ikke et parti"
2191
2192 #: menus.c:276
2193 #, c-format
2194 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
2195 msgstr "Fandt uventet aktivt skakprogram til ICS-analyse\n"
2196
2197 #: menus.c:290
2198 #, c-format
2199 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
2200 msgstr "Starter skakprogram til ICS-analyse ...\n"
2201
2202 #: menus.c:423
2203 msgid " (with Zippy code)"
2204 msgstr " (med Zippy-kode)"
2205
2206 #: menus.c:428
2207 #, c-format
2208 msgid ""
2209 "%s%s\n"
2210 "\n"
2211 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2212 "Enhancements Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
2213 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2214 "\n"
2215 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
2216 "information.\n"
2217 "\n"
2218 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2219 "Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/"
2220 "whats_new.html\n"
2221 "\n"
2222 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
2223 "\n"
2224 msgstr ""
2225 "%s%s\n"
2226 "\n"
2227 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2228 "Ændringer Copyright 1992-2012 Free Software Foundation\n"
2229 "Ændringer Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2230 "\n"
2231 "%s er frit programmel og er uden nogen form for garanti; se filen COPYING "
2232 "for mere information. \n"
2233 "Besøg XBoard på nettet på http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2234 "Se de nyeste funktioner på http://www.gnu.org/software/xboard/whats_new."
2235 "html\n"
2236 "\n"
2237 "Rapportér fejl via e-mail til <bug-xboard@gnu.org>\n"
2238 "Rapportér fejl i den danske oversættelse til <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
2239 "\n"
2240
2241 #: menus.c:439 menus.c:814
2242 msgid "About XBoard"
2243 msgstr "Om Xboard"
2244
2245 #: menus.c:640
2246 msgid "New Game        Ctrl+N"
2247 msgstr "Nyt parti    Ctrl+N"
2248
2249 #: menus.c:641
2250 msgid "New Shuffle Game ..."
2251 msgstr "Nyt blandet parti ..."
2252
2253 #: menus.c:642
2254 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
2255 msgstr "Ny variant ...    Alt-shift+V"
2256
2257 #: menus.c:644
2258 msgid "Load Game       Ctrl+O"
2259 msgstr "Indlæs parti    Ctrl+O"
2260
2261 #: menus.c:645
2262 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
2263 msgstr "Indlæs stilling    Ctrl+Shift+O"
2264
2265 #: menus.c:649
2266 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
2267 msgstr "Næste stilling    Shift+PgDn"
2268
2269 #: menus.c:650
2270 msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
2271 msgstr "Forrige stilling    Shift+PgUp"
2272
2273 #: menus.c:653
2274 msgid "Save Game       Ctrl+S"
2275 msgstr "Gem parti    Ctrl+S"
2276
2277 #: menus.c:654
2278 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
2279 msgstr "Gem stilling    Ctrl+Shift+S"
2280
2281 #: menus.c:656
2282 msgid "Mail Move"
2283 msgstr "Send træk med e-post"
2284
2285 #: menus.c:657
2286 msgid "Reload CMail Message"
2287 msgstr "Genindlæs CMail-besked"
2288
2289 #: menus.c:659
2290 msgid "Quit                 Ctr+Q"
2291 msgstr "Afslut    Ctrl+Q"
2292
2293 #: menus.c:664
2294 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
2295 msgstr "Kopiér parti    Ctrl+C"
2296
2297 #: menus.c:665
2298 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
2299 msgstr "Kopiér stilling    Ctrl+Shift+C"
2300
2301 #: menus.c:666
2302 msgid "Copy Game List"
2303 msgstr "Kopiér partiliste"
2304
2305 #: menus.c:668
2306 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
2307 msgstr "Indsæt parti    Ctrl+V"
2308
2309 #: menus.c:669
2310 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
2311 msgstr "Indsæt stilling    Ctrl+Shift+V"
2312
2313 #: menus.c:671
2314 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
2315 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
2316
2317 #: menus.c:672
2318 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
2319 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
2320
2321 # Partibeskrivelse i PGN-fil
2322 #: menus.c:673
2323 msgid "Edit Tags"
2324 msgstr "Redigér partidata"
2325
2326 #: menus.c:674
2327 msgid "Edit Comment"
2328 msgstr "Redigér kommentar"
2329
2330 #: menus.c:675
2331 msgid "Edit Book"
2332 msgstr "Redigér åbningsbog"
2333
2334 #: menus.c:677
2335 msgid "Revert              Home"
2336 msgstr "Annullér variantlinje    Home"
2337
2338 #: menus.c:678
2339 msgid "Annotate"
2340 msgstr "Kommentér"
2341
2342 #: menus.c:679
2343 msgid "Truncate Game  End"
2344 msgstr "Afkort partiet    End"
2345
2346 #: menus.c:681
2347 msgid "Backward         Alt+Left"
2348 msgstr "Tilbage    Alt+Venstre"
2349
2350 #: menus.c:682
2351 msgid "Forward           Alt+Right"
2352 msgstr "Fremad    Alt+Højre"
2353
2354 #: menus.c:683
2355 msgid "Back to Start     Alt+Home"
2356 msgstr "Tilbage til start    Alt+Home"
2357
2358 #: menus.c:684
2359 msgid "Forward to End Alt+End"
2360 msgstr "Frem til enden    Alt+End"
2361
2362 #: menus.c:689
2363 msgid "Flip View             F2"
2364 msgstr "Vend brættet    F2"
2365
2366 #: menus.c:691
2367 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
2368 msgstr "Output fra skakprogram    Alt+Shift+O"
2369
2370 #: menus.c:692
2371 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
2372 msgstr "Trækliste    Alt+Shift+H"
2373
2374 #: menus.c:693
2375 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
2376 msgstr "Evalueringsgraf    Alt+Shift+E"
2377
2378 #: menus.c:694
2379 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
2380 msgstr "Partiliste    Alt+Shift+G"
2381
2382 #: menus.c:698
2383 msgid "Comments"
2384 msgstr "Kommentarer"
2385
2386 #: menus.c:699
2387 msgid "ICS Input Box"
2388 msgstr "ICS-inputboks"
2389
2390 #: menus.c:700
2391 msgid "Open Chat Window"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: menus.c:702
2395 msgid "Board..."
2396 msgstr "Bræt..."
2397
2398 #: menus.c:703
2399 msgid "Game List Tags..."
2400 msgstr "Partidata-overskrifter ..."
2401
2402 #: menus.c:708
2403 msgid "Machine White  Ctrl+W"
2404 msgstr "Skakprogram har hvid    Ctrl+W"
2405
2406 #: menus.c:709
2407 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
2408 msgstr "Skakprogram har sort    Ctrl+B"
2409
2410 #: menus.c:710
2411 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
2412 msgstr "To skakprogrammer    Ctrl+T"
2413
2414 #: menus.c:711
2415 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
2416 msgstr "Analysetilstand    Ctrl+A"
2417
2418 #: menus.c:712
2419 msgid "Analyze Game   Ctrl+G"
2420 msgstr "Analysér parti    Ctrl+G"
2421
2422 #: menus.c:713
2423 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
2424 msgstr "Redigér parti    Ctrl+E"
2425
2426 #: menus.c:714
2427 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
2428 msgstr "Redigér stilling    Ctrl+Shift+E"
2429
2430 #: menus.c:715
2431 msgid "Training"
2432 msgstr "Træning"
2433
2434 #: menus.c:716
2435 msgid "ICS Client"
2436 msgstr "ICS-klient"
2437
2438 #: menus.c:718
2439 msgid "Machine Match"
2440 msgstr "Skakprogrammatch"
2441
2442 #: menus.c:719
2443 msgid "Pause               Pause"
2444 msgstr "Pause    Pause"
2445
2446 #: menus.c:724
2447 msgid "Accept             F3"
2448 msgstr "Godkend    F3"
2449
2450 #: menus.c:725
2451 msgid "Decline            F4"
2452 msgstr "Afvis    F4"
2453
2454 #: menus.c:726
2455 msgid "Rematch           F12"
2456 msgstr "Ny match    F12"
2457
2458 #: menus.c:728
2459 msgid "Call Flag          F5"
2460 msgstr "Annoncér tidsoverskridelse    F5"
2461
2462 #: menus.c:729
2463 msgid "Draw                F6"
2464 msgstr "Remis    F6"
2465
2466 #: menus.c:730
2467 msgid "Adjourn            F7"
2468 msgstr "Udsæt partiet    F7"
2469
2470 #: menus.c:731
2471 msgid "Abort                F8"
2472 msgstr "Annullér partiet   F8"
2473
2474 #: menus.c:732
2475 msgid "Resign              F9"
2476 msgstr "Opgiv    F9"
2477
2478 #: menus.c:734
2479 msgid "Stop Observing  F10"
2480 msgstr "Stop observation    F10"
2481
2482 #: menus.c:735
2483 msgid "Stop Examining  F11"
2484 msgstr "Stop undersøgelse    F11"
2485
2486 #: menus.c:736
2487 msgid "Upload to Examine"
2488 msgstr "Overfør til undersøgelse"
2489
2490 #: menus.c:738
2491 msgid "Adjudicate to White"
2492 msgstr "Døm hvid gevinst"
2493
2494 #: menus.c:739
2495 msgid "Adjudicate to Black"
2496 msgstr "Døm sort gevinst"
2497
2498 #: menus.c:740
2499 msgid "Adjudicate Draw"
2500 msgstr "Døm remis"
2501
2502 #: menus.c:745
2503 #, fuzzy
2504 msgid "Load New 1st Engine ..."
2505 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2506
2507 #: menus.c:746
2508 #, fuzzy
2509 msgid "Load New 2nd Engine ..."
2510 msgstr "Indlæs nyt skakprogram ..."
2511
2512 #: menus.c:748
2513 msgid "Engine #1 Settings ..."
2514 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 1 ..."
2515
2516 #: menus.c:749
2517 msgid "Engine #2 Settings ..."
2518 msgstr "Indstillinger for skakprogram nr. 2 ..."
2519
2520 #: menus.c:751
2521 msgid "Hint"
2522 msgstr "Tip"
2523
2524 #: menus.c:752
2525 msgid "Book"
2526 msgstr "Åbningsbog"
2527
2528 #: menus.c:754
2529 msgid "Move Now     Ctrl+M"
2530 msgstr "Træk nu    Ctrl+M"
2531
2532 #: menus.c:755
2533 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
2534 msgstr "Annullér træk    Ctrl+X"
2535
2536 #: menus.c:761
2537 msgid "General ..."
2538 msgstr "Generelle ..."
2539
2540 #: menus.c:763
2541 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
2542 msgstr "Betænkningstid ...    Alt+Shift+T"
2543
2544 #: menus.c:764
2545 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
2546 msgstr "Skakprogram ...    Alt+Shift+U"
2547
2548 #: menus.c:765
2549 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
2550 msgstr "Afgørelser ...    Alt+Shift+J"
2551
2552 #: menus.c:766
2553 msgid "ICS ..."
2554 msgstr "ICS ..."
2555
2556 #: menus.c:767
2557 msgid "Match ..."
2558 msgstr "Match ..."
2559
2560 #: menus.c:768
2561 msgid "Load Game ..."
2562 msgstr "Indlæs parti ..."
2563
2564 #: menus.c:769
2565 msgid "Save Game ..."
2566 msgstr "Gem parti ..."
2567
2568 #: menus.c:771
2569 msgid "Game List ..."
2570 msgstr "Partiliste ..."
2571
2572 #: menus.c:772
2573 msgid "Sounds ..."
2574 msgstr "Lyde ..."
2575
2576 #: menus.c:775
2577 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
2578 msgstr "Altid dronning    Ctrl+Shift+Q"
2579
2580 #: menus.c:777
2581 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
2582 msgstr "Animeret flytning    Ctrl+Shift+A"
2583
2584 #: menus.c:778
2585 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
2586 msgstr "Automatisk tidsoverskridelse    Ctrl+Shift+F"
2587
2588 #: menus.c:781
2589 msgid "Flash Moves"
2590 msgstr "Blink ved træk"
2591
2592 #: menus.c:783
2593 msgid "Highlight Dragging"
2594 msgstr "Fremhæv flytning"
2595
2596 #: menus.c:786
2597 msgid "Highlight With Arrow"
2598 msgstr "Fremhæv med pil"
2599
2600 #: menus.c:790
2601 msgid "Periodic Updates"
2602 msgstr "Periodisk opdatering"
2603
2604 #: menus.c:791
2605 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
2606 msgstr "Spekulér på næste træk    Ctrl+Shift+P"
2607
2608 #: menus.c:792
2609 msgid "Popup Exit Message"
2610 msgstr "Pop op med afslutningsbeskeder"
2611
2612 #: menus.c:795
2613 msgid "Show Coords"
2614 msgstr "Vis koordinater"
2615
2616 #: menus.c:796
2617 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
2618 msgstr "Skjul tænkning    Ctrl+Shift+H"
2619
2620 #: menus.c:797
2621 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
2622 msgstr "Test lovlighed    Ctrl+Shift+L"
2623
2624 #: menus.c:800
2625 msgid "Save Settings Now"
2626 msgstr "Gem indstillinger nu"
2627
2628 #: menus.c:801
2629 msgid "Save Settings on Exit"
2630 msgstr "Gem indstillinger ved afslutning"
2631
2632 #: menus.c:806
2633 msgid "Info XBoard"
2634 msgstr "Info XBoard"
2635
2636 #: menus.c:807
2637 msgid "Man XBoard   F1"
2638 msgstr "Man XBoard    F1"
2639
2640 #: menus.c:809
2641 msgid "XBoard Home Page"
2642 msgstr "XBoards hjemmeside (engelsk)"
2643
2644 #: menus.c:810
2645 msgid "On-line User Guide"
2646 msgstr "Online brugervejledning (engelsk)"
2647
2648 #: menus.c:811
2649 msgid "Development News"
2650 msgstr "Nyheder i denne version (engelsk)"
2651
2652 #: menus.c:812
2653 msgid "e-Mail Bug Report"
2654 msgstr "E-mail fejlrapport"
2655
2656 #: nengineoutput.c:74 nengineoutput.c:81
2657 #, fuzzy
2658 msgid "engine name"
2659 msgstr "Skakprogram nr. 1"
2660
2661 #: nengineoutput.c:76 nengineoutput.c:83
2662 #, fuzzy
2663 msgid "move"
2664 msgstr "Forhåndstræk"
2665
2666 #: nengineoutput.c:118
2667 msgid "Engine output"
2668 msgstr "Output fra skakprogram"
2669
2670 #: nengineoutput.c:122
2671 msgid ""
2672 "Mismatch of STRIDE in nengineoutput.c\n"
2673 "Change and recompile!"
2674 msgstr ""
2675
2676 #: ngamelist.c:87
2677 msgid "find position"
2678 msgstr "find stilling"
2679
2680 #: ngamelist.c:88
2681 msgid "narrow"
2682 msgstr ""
2683
2684 #: ngamelist.c:89
2685 msgid "thresholds"
2686 msgstr "grænseværdier"
2687
2688 #: ngamelist.c:90
2689 #, fuzzy
2690 msgid "tags"
2691 msgstr "Partidata"
2692
2693 #: ngamelist.c:91
2694 msgid "next"
2695 msgstr "næste"
2696
2697 #: ngamelist.c:92
2698 msgid "close"
2699 msgstr "luk"
2700
2701 #: ngamelist.c:116
2702 msgid "No game selected"
2703 msgstr "Der er ikke valgt et parti"
2704
2705 #: ngamelist.c:122
2706 msgid "Can't go forward any further"
2707 msgstr "Kan ikke gå længere fremad"
2708
2709 #: ngamelist.c:192
2710 #, c-format
2711 msgid "Scanning through games (%d)"
2712 msgstr "Skanner gennem partier (%d)"
2713
2714 #: ngamelist.c:211
2715 msgid "previous page"
2716 msgstr "forrige side"
2717
2718 #: ngamelist.c:214
2719 msgid "next page"
2720 msgstr "næste side"
2721
2722 #: ngamelist.c:217
2723 msgid "no games matched your request"
2724 msgstr "ingen partier svarer til din forespørgsel"
2725
2726 #: ngamelist.c:219
2727 #, c-format
2728 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
2729 msgstr "%s - %d/%d partier (%d-%d-%d)"
2730
2731 #: ngamelist.c:268
2732 msgid "There is no game list"
2733 msgstr "Der er ingen partiliste"
2734
2735 #: ngamelist.c:349
2736 msgid "Game list not loaded or empty"
2737 msgstr "Partiliste ikke indlæst eller tom"
2738
2739 #: usystem.c:222
2740 #, c-format
2741 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
2742 msgstr "%s: ikke genkendt farve %s\n"
2743
2744 #: usystem.c:230
2745 #, c-format
2746 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
2747 msgstr "%s: kan ikke fortolke forgrundsfarve i \"%s\"\n"
2748
2749 #: usystem.c:259
2750 #, c-format
2751 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
2752 msgstr "%s: kan ikke fortolke farvenavne; deaktiverer farvning\n"
2753
2754 #: usystem.c:371
2755 #, c-format
2756 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
2757 msgstr "FEJL: Ukendt bruger %s (i stien %s)\n"
2758
2759 #: usystem.c:556
2760 msgid "Socket support is not configured in"
2761 msgstr "Er ikke konfigureret med sokkelunderstøttelse"
2762
2763 #: usystem.c:645
2764 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
2765 msgstr "intern rcmd er ikke implementeret til Unix"
2766
2767 #: xboard.c:525
2768 #, c-format
2769 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
2770 msgstr "%s: Har ikke adgang til XPM-katalog %s\n"
2771
2772 #: xboard.c:546
2773 #, c-format
2774 msgid "Available `%s' sizes:\n"
2775 msgstr "Tilgængelige \"%s\"-størrelser:\n"
2776
2777 #: xboard.c:579
2778 #, c-format
2779 msgid "Error: No `%s' files!\n"
2780 msgstr "Fejl: Ingen \"%s\"-filer!\n"
2781
2782 #: xboard.c:592
2783 #, c-format
2784 msgid ""
2785 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
2786 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
2787 "   Please report this error to %s.\n"
2788 "   Include system type & operating system in message.\n"
2789 msgstr ""
2790 "Advarsel: Ingen DIR-struktur fundet på dette system --\n"
2791 "      Kan ikke vælge størrelse for XPM/XIM-brikker.\n"
2792 "  Rappotér venligst denne fejl til %s.\n"
2793 "  Inkludér systemtype og styresystem i beskeden.\n"
2794
2795 #: xboard.c:1100
2796 #, c-format
2797 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
2798 msgstr "%s: kan ikke cd til CHESSDIR: "
2799
2800 #: xboard.c:1109
2801 #, c-format
2802 msgid "Failed to open file '%s'\n"
2803 msgstr "Åbning af filen \"%s\" mislykkedes\n"
2804
2805 #: xboard.c:1118
2806 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
2807 msgstr ""
2808 "Genoversæt med større BOARD_RANKS eller BOARD_FILES for at understøtte denne "
2809 "størrelse"
2810
2811 #: xboard.c:1150
2812 #, c-format
2813 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
2814 msgstr "%s: forkert boardSize-syntaks %s\n"
2815
2816 #: xboard.c:1187
2817 #, c-format
2818 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
2819 msgstr "%s: ikke genkendt boardSize-navn %s\n"
2820
2821 #: xboard.c:1224
2822 #, c-format
2823 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
2824 msgstr "%s: for få farver tilgængelige; prøver monokrom tilstand\n"
2825
2826 #: xboard.c:1230
2827 #, c-format
2828 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
2829 msgstr "hvid pixel = 0x%lx, sort pixel = 0x%lx\n"
2830
2831 #: xboard.c:1502
2832 #, c-format
2833 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
2834 msgstr "Kan ikke lave skrifttypegruppe for %s.\n"
2835
2836 #: xboard.c:1525
2837 #, c-format
2838 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
2839 msgstr "%s: Ingen skrifttyper matcher mønstret %s\n"
2840
2841 #: xboard.c:1567
2842 #, c-format
2843 msgid ""
2844 "resolved %s at pixel size %d\n"
2845 "  to %s\n"
2846 msgstr ""
2847 "løste %s ved pixelstørrelse %d\n"
2848 " til %s\n"
2849
2850 #: xboard.c:2044
2851 msgid "Can't open temp file"
2852 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig fil"
2853
2854 #: xengineoutput.c:114
2855 #, c-format
2856 msgid "Error %d loading icon image\n"
2857 msgstr "Fejl %d ved indlæsning af ikonbillede\n"
2858
2859 #: xevalgraph.c:102
2860 msgid "Evaluation graph"
2861 msgstr "Evalueringsgraf"
2862
2863 #: xevalgraph.c:254
2864 msgid "Eval"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: xhistory.c:154
2868 msgid "Move list"
2869 msgstr "Trækliste"
2870
2871 #: xoptions.c:306 xoptions.c:869
2872 msgid "browse"
2873 msgstr "gennemse"
2874
2875 #: xoptions.c:777
2876 msgid "Engine has no options"
2877 msgstr "Skakprogrammet har ingen tilvalg"
2878
2879 #: xoptions.c:1113
2880 msgid "OK"
2881 msgstr "o.k."
2882
2883 #: xoptions.c:1117
2884 msgid "cancel"
2885 msgstr "annullér"
2886
2887 #: args.h:792
2888 #, c-format
2889 msgid "%s in settings file\n"
2890 msgstr "%s i indstillingsfil\n"
2891
2892 #: args.h:802
2893 #, c-format
2894 msgid "Bad integer value %s"
2895 msgstr "Forkert heltalsværdi %s"
2896
2897 #: args.h:894 args.h:1132
2898 #, c-format
2899 msgid "Unrecognized argument %s"
2900 msgstr "Ikke genkendt argument %s"
2901
2902 #: args.h:924
2903 #, c-format
2904 msgid "No value provided for argument %s"
2905 msgstr "Ingen værdi givet for argumentet %s"
2906
2907 #: args.h:984
2908 #, c-format
2909 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
2910 msgstr "Ukomplet \\-undvigesekvens i værdi for %s"
2911
2912 #: args.h:1087
2913 #, c-format
2914 msgid "Failed to open indirection file %s"
2915 msgstr "Åbning af inkluderet fil \"%s\" mislykkedes"
2916
2917 #: args.h:1104
2918 #, c-format
2919 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
2920 msgstr "Ikke genkendt boolesk argumentværdi %s"
2921
2922 #~ msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
2923 #~ msgstr "Katalog med pixmap-brikker:"
2924
2925 #~ msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
2926 #~ msgstr "Fejl ved udfoldning af stinavn \"%s\"\n"
2927
2928 #~ msgid ""
2929 #~ "XBoard square size (hint): %d\n"
2930 #~ "%s fulldir:%s:\n"
2931 #~ msgstr ""
2932 #~ "XBoard feltstørrelse (tip): %d\n"
2933 #~ "%s-fuldt katalog: %s:\n"
2934
2935 #~ msgid "Closest %s size: %d\n"
2936 #~ msgstr "Nærmeste %s størrelse: %d\n"
2937
2938 #~ msgid "%s: error loading XIM!\n"
2939 #~ msgstr "%s: fejl ved indlæsning af XIM!\n"
2940
2941 #~ msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
2942 #~ msgstr "XIM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
2943
2944 #~ msgid ""
2945 #~ "\n"
2946 #~ "Loading XIMs...\n"
2947 #~ msgstr ""
2948 #~ "\n"
2949 #~ "Indlæser XIM'er ...\n"
2950
2951 #~ msgid "(File:%s:) "
2952 #~ msgstr "(Fil:%s:) "
2953
2954 #~ msgid "light square "
2955 #~ msgstr "lyst felt "
2956
2957 #~ msgid "dark square "
2958 #~ msgstr "mørkt felt "
2959
2960 #~ msgid "Done.\n"
2961 #~ msgstr "Udført.\n"
2962
2963 #~ msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
2964 #~ msgstr "XPM-brikker kan ikke bruges i monokrom-tilstand"
2965
2966 #~ msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
2967 #~ msgstr "Der er ingen indbyggede XPM-brikker af størrelse %d\n"
2968
2969 #~ msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
2970 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-billede \"%s\"\n"
2971
2972 #~ msgid ""
2973 #~ "\n"
2974 #~ "Loading XPMs...\n"
2975 #~ msgstr ""
2976 #~ "\n"
2977 #~ "Indlæser XPM'er ...\n"
2978
2979 #~ msgid "(Replace by File:%s:) "
2980 #~ msgstr "(Erstatter med fil: %s) "
2981
2982 #~ msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
2983 #~ msgstr "Error %d ved indlæsning af XPM-fil \"%s\"\n"
2984
2985 #~ msgid "Can't open bitmap file %s"
2986 #~ msgstr "Kan ikke åbne bitmapfil %s"
2987
2988 #~ msgid "Invalid bitmap in file %s"
2989 #~ msgstr "Ukorrekt bitmap i fil %s"
2990
2991 #~ msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
2992 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse bitmapfil %s"
2993
2994 #~ msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
2995 #~ msgstr "Ukendt XReadBitmapFile-fejl %d på fil %s"
2996
2997 #~ msgid "%s: %s...using built-in\n"
2998 #~ msgstr "%s: %s ... bruger indbygget\n"
2999
3000 #~ msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
3001 #~ msgstr "%s: Bitmap %s er %dx%d, ikke %dx%d ... bruger indbygget\n"
3002
3003 #~ msgid "Browse"
3004 #~ msgstr "Gennemse"
3005
3006 #~ msgid "Filter on extensions:"
3007 #~ msgstr "Filter for filendelser:"
3008
3009 #~ msgid "Pathname:"
3010 #~ msgstr "Stinavn:"
3011
3012 #~ msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
3013 #~ msgstr "XsraSelFile: Kan ikke hente det aktuelle katalog"
3014
3015 #~ msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3016 #~ msgstr "%s: titleWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3017
3018 #~ msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
3019 #~ msgstr "%s: messageWidget-geometrifejl %d %d %d %d %d\n"
3020
3021 #~ msgid "Drop"
3022 #~ msgstr "Placér"
3023
3024 #~ msgid "could not open: "
3025 #~ msgstr "kunne ikke åbne: "
3026
3027 #~ msgid "Can't open file"
3028 #~ msgstr "Kan ikke åbne fil"
3029
3030 #~ msgid "Failed to open file"
3031 #~ msgstr "Åbning af fil mislykkedes"
3032
3033 #~ msgid "Promotion"
3034 #~ msgstr "Bondeforvandling"
3035
3036 #~ msgid "Promote to what?"
3037 #~ msgstr "Hvad skal bonden forvandles til?"
3038
3039 #~ msgid "ok"
3040 #~ msgstr "o.k."
3041
3042 #~ msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
3043 #~ msgstr "AskQuestionProc skal have 4 parametre, men fik %d\n"
3044
3045 #~ msgid "enter"
3046 #~ msgstr "udfør"
3047
3048 #~ msgid "This feature is experimental"
3049 #~ msgstr "Denne funktion er eksperimental"
3050
3051 #~ msgid "filtertext"
3052 #~ msgstr "filtertekst"
3053
3054 #~ msgid "apply"
3055 #~ msgstr "anvend"
3056
3057 #~ msgid "load"
3058 #~ msgstr "indlæs"
3059
3060 #~ msgid "prev"
3061 #~ msgstr "forrige"
3062
3063 #~ msgid "First Engine"
3064 #~ msgstr "Første skakprogram"
3065
3066 #~ msgid "Second Engine"
3067 #~ msgstr "Andet skakprogram"
3068
3069 #~ msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
3070 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d hopper fra %d,%d til %d,%d\n"
3071
3072 #~ msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
3073 #~ msgstr "AnimateMove: brik %d glider fra %d,%d til %d,%d\n"
3074
3075 #~ msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
3076 #~ msgstr "Fremhæv flytning (vis trækmål)"