new developer release; updated po/pot
[xboard.git] / po / pl.po
1 # Polish translations for GNU xboard package
2 # Polskie tłumaczenia dla pakietu GNU xboard.
3 # Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 # Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.7.2\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2016-04-03 13:44-0700\n"
12 "PO-Revision-Date: 2014-03-03 14:20+0100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>\n"
14 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
15 "Language: pl\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21
22 #: args.h:851
23 #, c-format
24 msgid "%s in settings file\n"
25 msgstr "%s w pliku konfiguracyjnym\n"
26
27 #: args.h:885
28 #, c-format
29 msgid "Bad integer value %s"
30 msgstr "Błędna wartość całkowita %s"
31
32 #: args.h:991 args.h:1252
33 #, c-format
34 msgid "Unrecognized argument %s"
35 msgstr "Nieznany parametr %s"
36
37 #: args.h:1022
38 #, c-format
39 msgid "No value provided for argument %s"
40 msgstr "Brak wartości parametru %s"
41
42 #: args.h:1082
43 #, c-format
44 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
45 msgstr "Niepełna sekwencja specjalna \\ w wartości dla %s"
46
47 #: args.h:1193
48 #, c-format
49 msgid "Failed to open indirection file %s"
50 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku pośredniego %s"
51
52 #: args.h:1210
53 #, c-format
54 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
55 msgstr "Nieznana wartość parametru logicznego %s"
56
57 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
58 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
59 #: backend.c:811
60 msgid "first"
61 msgstr "1."
62
63 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
64 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
65 #: backend.c:814
66 msgid "second"
67 msgstr "2."
68
69 #: backend.c:897
70 #, c-format
71 msgid "protocol version %d not supported"
72 msgstr "nieobsługiwana wersja %d protokołu"
73
74 #: backend.c:1004
75 msgid "You did not specify the engine executable"
76 msgstr "Nie podano pliku wykonywalnego silnika"
77
78 #: backend.c:1062
79 #, c-format
80 msgid "bad timeControl option %s"
81 msgstr "zła opcja timeControl %s"
82
83 #: backend.c:1077
84 #, c-format
85 msgid "bad searchTime option %s"
86 msgstr "zła opcja searchTime %s"
87
88 #: backend.c:1183
89 #, c-format
90 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
91 msgstr "Wariant %s jest obsługiwany tylko w trybie ICS"
92
93 #: backend.c:1201
94 #, c-format
95 msgid "Unknown variant name %s"
96 msgstr "Nieznana nazwa wariantu %s"
97
98 #: backend.c:1456
99 msgid "Starting chess program"
100 msgstr "Uruchamianie silnika szachowego"
101
102 #: backend.c:1479
103 msgid "Bad game file"
104 msgstr "Nieprawidłowy plik gry"
105
106 #: backend.c:1486
107 msgid "Bad position file"
108 msgstr "Nieprawidłowy plik pozycji"
109
110 #: backend.c:1500
111 msgid "Pick new game"
112 msgstr "Wybierz nową grę"
113
114 #: backend.c:1569
115 #, fuzzy
116 msgid ""
117 "You restarted an already completed tourney.\n"
118 "One more cycle will now be added to it.\n"
119 "Games commence in 10 sec."
120 msgstr ""
121 "Zrestartowano ukończony już turniej\n"
122 "Zostanie dodany do niego jeszcze jeden cykl\n"
123 "Gry rozpoczną się za 10 s"
124
125 #: backend.c:1576
126 #, c-format
127 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
128 msgstr "Wszystkie gry w turnieju \"%s\" zostały już rozegrane lub są w toku"
129
130 #: backend.c:1583
131 msgid "Can't have a match with no chess programs"
132 msgstr "Konieczny jest wybór silnika szachowego"
133
134 #: backend.c:1637
135 #, c-format
136 msgid "Could not open comm port %s"
137 msgstr "Nie można otworzyć portu szeregowego %s"
138
139 #: backend.c:1640
140 #, c-format
141 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
142 msgstr "Nie można się połączyć z hostem %s, port %s"
143
144 #: backend.c:1696
145 #, c-format
146 msgid "Unknown initialMode %s"
147 msgstr "Nieznany initialMode %s"
148
149 #: backend.c:1722
150 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
151 msgstr "Tryb AnalyzeFile wymaga pliku gry"
152
153 #: backend.c:1755
154 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
155 msgstr "Tryb analizy wymaga silnika szachowego"
156
157 #: backend.c:1759
158 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
159 msgstr "Tryb analizy nie działa w trybie ICS"
160
161 #: backend.c:1770
162 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
163 msgstr "Tryb MachineWhite wymaga silnika szachowego"
164
165 #: backend.c:1775
166 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
167 msgstr "Tryb MachineWhite nie działa w trybie ICS"
168
169 #: backend.c:1782
170 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
171 msgstr "Tryb MachineBlack wymaga silnika szachowego"
172
173 #: backend.c:1787
174 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
175 msgstr "Tryb MachineBlack nie działa w trybie ICS"
176
177 #: backend.c:1794
178 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
179 msgstr "Tryb TwoMachines wymaga silnika szachowego"
180
181 #: backend.c:1799
182 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
183 msgstr "Tryb TwoMachines nie działa w trybie ICS"
184
185 #: backend.c:1810
186 msgid "Training mode requires a game file"
187 msgstr "Tryb treningu wymaga pliku gry"
188
189 #: backend.c:1973 backend.c:2028 backend.c:2051 backend.c:2453
190 msgid "Error writing to ICS"
191 msgstr "Błąd zapisu do ICS"
192
193 #: backend.c:1988
194 msgid "Error reading from keyboard"
195 msgstr "Błąd odczytu z klawiatury"
196
197 #: backend.c:1991
198 msgid "Got end of file from keyboard"
199 msgstr "Wprowadzono EOF z klawiatury"
200
201 #: backend.c:2299
202 #, c-format
203 msgid "Unknown wild type %d"
204 msgstr "Nieznany typ wild %d"
205
206 #: backend.c:2370 usystem.c:317
207 msgid "Error writing to display"
208 msgstr "Błąd zapisu do ekranu"
209
210 #. TRANSLATORS: to 'kibitz' is to send a message to all players and the game observers
211 #: backend.c:3138
212 #, c-format
213 msgid "your opponent kibitzes: %s"
214 msgstr "przeciwnik doradza: %s"
215
216 #: backend.c:3677
217 msgid "Error gathering move list: two headers"
218 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: dwa nagłówki"
219
220 #: backend.c:3724
221 msgid "Error gathering move list: nested"
222 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: zagnieżdżona lista"
223
224 #: backend.c:3828 backend.c:4254 backend.c:4458 backend.c:5017 backend.c:5021
225 #: backend.c:7292 backend.c:13054 backend.c:14805 backend.c:14882
226 #: backend.c:14928 backend.c:14934 backend.c:14939 backend.c:14944
227 msgid "vs."
228 msgstr "vs."
229
230 #: backend.c:3956
231 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
232 msgstr "Niedozwolony ruch (odrzucony przez ICS)"
233
234 #: backend.c:4302
235 msgid "Connection closed by ICS"
236 msgstr "Połączenie zamknięte przez ICS"
237
238 #: backend.c:4304
239 msgid "Error reading from ICS"
240 msgstr "Błąd odczytu z ICS"
241
242 #: backend.c:4381
243 #, c-format
244 msgid ""
245 "Failed to parse board string:\n"
246 "\"%s\""
247 msgstr ""
248 "Nie udało się przetworzyć ciągu znaków szachownicy:\n"
249 "\"%s\""
250
251 #: backend.c:4390 backend.c:10628
252 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
253 msgstr ""
254 "Gra jest za długa; należy zwiększyć wartość MAX_MOVES i skompilować ponownie"
255
256 #: backend.c:4509
257 msgid "Error gathering move list: extra board"
258 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: dodatkowa szachownica"
259
260 #: backend.c:4941 backend.c:4963
261 #, c-format
262 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
263 msgstr "Nie można przetworzyć ruchu \"%s\" z ICS"
264
265 #: backend.c:5228
266 #, c-format
267 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
268 msgstr "Błąd wewnętrzny; nieprawidłowy moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
269
270 #: backend.c:5299
271 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
272 msgstr "Nie można tego zrobić w czasie gry ani podczas obserwacji"
273
274 #: backend.c:6359
275 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
276 msgstr ""
277 "Należy skompilować ponownie, aby włączyć obsługę BOARD_RANKS lub BOARD_FILES!"
278
279 #: backend.c:6851
280 msgid "You are playing Black"
281 msgstr "Grasz czarnymi"
282
283 #: backend.c:6860 backend.c:6888
284 msgid "You are playing White"
285 msgstr "Grasz białymi"
286
287 #: backend.c:6870 backend.c:6896 backend.c:7018 backend.c:7043 backend.c:7059
288 #: backend.c:15645
289 msgid "It is White's turn"
290 msgstr "Ruch należy do białych"
291
292 #: backend.c:6874 backend.c:6900 backend.c:7026 backend.c:7049 backend.c:7081
293 #: backend.c:15637
294 msgid "It is Black's turn"
295 msgstr "Ruch należy do czarnych"
296
297 #: backend.c:6913
298 msgid "Displayed position is not current"
299 msgstr "Wyświetlona pozycja nie jest aktualna"
300
301 #: backend.c:7116
302 msgid "rights granted"
303 msgstr ""
304
305 #: backend.c:7116
306 msgid "rights revoked"
307 msgstr ""
308
309 #: backend.c:7169
310 msgid "Illegal move"
311 msgstr "Niedozwolony ruch"
312
313 #: backend.c:7249
314 msgid "End of game"
315 msgstr "Koniec gry"
316
317 #: backend.c:7252
318 msgid "Incorrect move"
319 msgstr "Nieprawidłowy ruch"
320
321 #: backend.c:7655 backend.c:7811
322 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
323 msgstr "Należy przeciągnąć pionek w tył, aby dokonać słabej promocji"
324
325 #: backend.c:7772
326 msgid "only marked squares are legal"
327 msgstr ""
328
329 #: backend.c:8093
330 msgid "Swiss tourney finished"
331 msgstr "Zakończono turniej w systemie szwajcarskim"
332
333 #: backend.c:8609
334 msgid "could not load EGBB library"
335 msgstr ""
336
337 #: backend.c:8612
338 msgid "wrong EGBB version"
339 msgstr ""
340
341 #: backend.c:8725
342 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
343 msgstr "Nieprawidłowe kojarzenie par"
344
345 #: backend.c:8892
346 #, c-format
347 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
348 msgstr "Niedozwolony ruch \"%s\" dokonany przez %s silnik"
349
350 #: backend.c:9179
351 msgid "Bad FEN received from engine"
352 msgstr "Nieprawidłowa notacja FEN otrzymana z silnika"
353
354 #: backend.c:9280
355 msgid "Engine did not send setup for non-standard variant"
356 msgstr ""
357
358 #: backend.c:9358 backend.c:14667 backend.c:14735
359 #, c-format
360 msgid "%s does not support analysis"
361 msgstr "%s nie obsługuje analizy"
362
363 #: backend.c:9424
364 #, c-format
365 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
366 msgstr "Niedozwolony ruch \"%s\" (odrzucony przez %s silnik szachowy)"
367
368 #: backend.c:9455
369 #, c-format
370 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
371 msgstr "Nie udało się uruchomić %s silnika szachowego %s na %s: %s\n"
372
373 #: backend.c:9476
374 #, c-format
375 msgid "Hint: %s"
376 msgstr "Wskazówka: %s"
377
378 #: backend.c:9481
379 #, c-format
380 msgid ""
381 "Illegal hint move \"%s\"\n"
382 "from %s chess program"
383 msgstr ""
384 "%2$s silnik szachowy zasugerował\n"
385 "niedozwolony ruch \"%1$s\""
386
387 #: backend.c:9656
388 msgid "Machine accepts your draw offer"
389 msgstr "Silnik przyjmuje propozycję remisu"
390
391 #: backend.c:9659
392 #, fuzzy
393 msgid ""
394 "Machine offers a draw.\n"
395 "Select Action / Draw to accept."
396 msgstr ""
397 "Silnik proponuje remis\n"
398 "Należy wybrać Działanie->Remis, żeby się zgodzić"
399
400 #. TRANSLATORS: PV = principal variation, the variation the chess engine thinks is the best for everyone
401 #: backend.c:9777
402 msgid "failed writing PV"
403 msgstr "nie udało się zapisać PV"
404
405 #: backend.c:10083
406 #, c-format
407 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
408 msgstr "Niejednoznaczny ruch na wyjściu ICS: \"%s\""
409
410 #: backend.c:10093
411 #, c-format
412 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
413 msgstr "Niedozwolony ruch na wyjściu ICS: \"%s\""
414
415 #: backend.c:10104
416 msgid "Gap in move list"
417 msgstr "Luka na liście ruchów"
418
419 #: backend.c:10782
420 #, c-format
421 msgid "Variant %s not supported by %s"
422 msgstr "Odmiana %s nie jest obsługiwana przez %s"
423
424 #: backend.c:10789
425 #, c-format
426 msgid ", but %s is"
427 msgstr ""
428
429 #: backend.c:10945
430 #, c-format
431 msgid "Startup failure on '%s'"
432 msgstr "Błąd uruchamiania w \"%s\""
433
434 #: backend.c:10976
435 msgid "Waiting for first chess program"
436 msgstr "Oczekiwanie na pierwszy silnik szachowy"
437
438 #: backend.c:10981 backend.c:14953
439 msgid "Waiting for second chess program"
440 msgstr "Oczekiwanie na drugi silnik szachowy"
441
442 #: backend.c:11030
443 msgid "Could not write on tourney file"
444 msgstr "Nieudany zapis do pliku turnieju"
445
446 #: backend.c:11104
447 msgid ""
448 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
449 "Terminate its game first."
450 msgstr ""
451 "Nie można zastąpić silnika w trakcie jego pracy!\n"
452 "Należy zakończyć najpierw jego grę."
453
454 #: backend.c:11118
455 msgid "No engine with the name you gave is installed"
456 msgstr "Silnik o podanej nazwie nie jest zainstalowany"
457
458 #: backend.c:11120
459 msgid ""
460 "First change an engine by editing the participants list\n"
461 "of the Tournament Options dialog"
462 msgstr ""
463 "Należy najpierw zmienić silnik, edytując listę uczestników\n"
464 "w oknie dialogowym Opcji turnieju."
465
466 #: backend.c:11121
467 msgid "You can only change one engine at the time"
468 msgstr "Można jednocześnie modyfikować tylko jeden silnik"
469
470 #: backend.c:11136 backend.c:11285
471 #, c-format
472 msgid "No engine %s is installed"
473 msgstr "Silnik %s nie jest zainstalowany"
474
475 #: backend.c:11156
476 msgid ""
477 "You must supply a tournament file,\n"
478 "for storing the tourney progress"
479 msgstr ""
480 "Należy dostarczyć plik turnieju,\n"
481 "żeby móc zapisać jego przebieg"
482
483 #: backend.c:11166
484 msgid "Not enough participants"
485 msgstr "Za mało uczestników"
486
487 #: backend.c:11369
488 msgid "Bad tournament file"
489 msgstr "Nieprawidłowy plik turnieju"
490
491 #: backend.c:11381
492 msgid "Waiting for other game(s)"
493 msgstr "Oczekiwanie na pozostałe gry"
494
495 #: backend.c:11394
496 msgid "No pairing engine specified"
497 msgstr "Nie określono silnika do kojarzenia par"
498
499 #: backend.c:11879
500 #, c-format
501 msgid "Average solving time %4.2f sec (total time %4.2f sec) "
502 msgstr ""
503
504 #: backend.c:11881
505 #, c-format
506 msgid "%d avoid-moves played "
507 msgstr ""
508
509 #: backend.c:11883
510 #, c-format
511 msgid "Solved %d out of %d (%3.1f%%) "
512 msgstr ""
513
514 #: backend.c:11886
515 #, c-format
516 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
517 msgstr "Mecz %s vs. %s: ostateczny wynik %d-%d-%d"
518
519 #: backend.c:12363 backend.c:12399
520 #, c-format
521 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
522 msgstr "Niedozwolony ruch: %d.%s%s"
523
524 #: backend.c:12388
525 #, c-format
526 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
527 msgstr "Niejednoznaczny ruch: %d.%s%s"
528
529 #: backend.c:12442 backend.c:13495 backend.c:13695 backend.c:14065
530 #, c-format
531 msgid "Can't open \"%s\""
532 msgstr "Nie można otworzyć \"%s\""
533
534 #: backend.c:12454 menus.c:118
535 msgid "Cannot build game list"
536 msgstr "Nie można utworzyć listy gier"
537
538 #: backend.c:12539
539 msgid "No more games in this message"
540 msgstr "Nie ma więcej gier w tej wiadomości"
541
542 #: backend.c:12579
543 msgid "No game has been loaded yet"
544 msgstr "Nie wczytano jeszcze żadnej gry"
545
546 #: backend.c:12583 backend.c:13476 ngamelist.c:129
547 msgid "Can't back up any further"
548 msgstr "Dalsze cofanie jest niemożliwe"
549
550 #: backend.c:13030
551 msgid "Game number out of range"
552 msgstr "Numer gry jest poza zakresem"
553
554 #: backend.c:13041
555 msgid "Can't seek on game file"
556 msgstr "Niemożliwe przemieszczanie w pliku gry"
557
558 #: backend.c:13099
559 msgid "Game not found in file"
560 msgstr "Nie znaleziono gry w pliku"
561
562 #: backend.c:13230 backend.c:13573
563 msgid "Bad FEN position in file"
564 msgstr "Nieprawidłowa pozycja FEN w pliku"
565
566 #: backend.c:13388
567 msgid "No moves in game"
568 msgstr "Brak ruchów w grze"
569
570 #: backend.c:13472
571 msgid "No position has been loaded yet"
572 msgstr "Nie wczytano jeszcze żadnej pozycji"
573
574 #: backend.c:13533 backend.c:13544
575 msgid "Can't seek on position file"
576 msgstr "Niemożliwe przemieszczanie w pliku pozycji"
577
578 #: backend.c:13551 backend.c:13563
579 msgid "Position not found in file"
580 msgstr "Nie znaleziono pozycji w pliku"
581
582 #: backend.c:13610
583 msgid "Black to play"
584 msgstr "Czarne do gry"
585
586 #: backend.c:13613
587 msgid "White to play"
588 msgstr "Białe do gry"
589
590 #: backend.c:13700 backend.c:14070
591 msgid "Waiting for access to save file"
592 msgstr "Oczekiwanie na dostęp, aby zapisać plik"
593
594 #: backend.c:13702
595 msgid "Saving game"
596 msgstr "Zapisywanie gry"
597
598 #: backend.c:13703
599 msgid "Bad Seek"
600 msgstr "Nieprawidłowe szukanie"
601
602 #: backend.c:14072
603 msgid "Saving position"
604 msgstr "Zapisywanie pozycji"
605
606 #: backend.c:14198
607 msgid ""
608 "You have edited the game history.\n"
609 "Use Reload Same Game and make your move again."
610 msgstr ""
611 "Zmodyfikowano historię gry.\n"
612 "Należy wybrać Wczytaj grę ponownie i wykonać ruch jeszcze raz."
613
614 #: backend.c:14203
615 msgid ""
616 "You have entered too many moves.\n"
617 "Back up to the correct position and try again."
618 msgstr ""
619 "Wprowadzono za dużo ruchów.\n"
620 "Proszę cofnąć do prawidłowej pozycji i spróbować ponownie."
621
622 #: backend.c:14208
623 msgid ""
624 "Displayed position is not current.\n"
625 "Step forward to the correct position and try again."
626 msgstr ""
627 "Wyświetlona pozycja nie jest aktualna.\n"
628 "Proszę przejść do przodu do prawidłowej pozycji i spróbować ponownie."
629
630 #: backend.c:14255
631 msgid "You have not made a move yet"
632 msgstr "Jeszcze nie wykonano ruchu"
633
634 #: backend.c:14276
635 msgid ""
636 "The cmail message is not loaded.\n"
637 "Use Reload CMail Message and make your move again."
638 msgstr ""
639 "Nie wczytano wiadomości cmail.\n"
640 "Należy wybrać Wczytaj wiadomość cmail ponownie i wykonać ruch jeszcze raz."
641
642 #: backend.c:14281
643 msgid "No unfinished games"
644 msgstr "Brak niedokończonych gier"
645
646 #: backend.c:14287
647 #, c-format
648 msgid ""
649 "You have already mailed a move.\n"
650 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
651 "To resend the same move, type\n"
652 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
653 "on the command line."
654 msgstr ""
655 "Wysłano już ruch.\n"
656 "Należy poczekać na nadejście ruchu od przeciwnika.\n"
657 "Aby wysłać ruch ponownie, należy wpisać\n"
658 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
659 "w wierszu poleceń."
660
661 #: backend.c:14302
662 msgid "Failed to invoke cmail"
663 msgstr "Nie udało się wywołać cmail"
664
665 #: backend.c:14364
666 #, c-format
667 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
668 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź od przeciwnika\n"
669
670 #: backend.c:14386
671 #, c-format
672 msgid "Still need to make move for game\n"
673 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grze\n"
674
675 #: backend.c:14390
676 #, c-format
677 msgid "Still need to make moves for both games\n"
678 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w obu grach\n"
679
680 #: backend.c:14394
681 #, c-format
682 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
683 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch we wszystkich grach %d\n"
684
685 #: backend.c:14401
686 #, c-format
687 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
688 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grze %s\n"
689
690 #: backend.c:14407
691 #, c-format
692 msgid "No unfinished games\n"
693 msgstr "Brak niedokończonych gier\n"
694
695 #: backend.c:14409
696 #, c-format
697 msgid "Ready to send mail\n"
698 msgstr "Gotowy do wysłania wiadomości\n"
699
700 #: backend.c:14414
701 #, c-format
702 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
703 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grach %s\n"
704
705 #: backend.c:14617
706 msgid "Edit comment"
707 msgstr "Edytuj komentarz"
708
709 #: backend.c:14619
710 #, c-format
711 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
712 msgstr "Edytowanie komentarza do %d.%s%s"
713
714 #: backend.c:14674
715 #, c-format
716 msgid "You are not observing a game"
717 msgstr "Gra nie jest obserwowana"
718
719 #: backend.c:14785
720 msgid "It is not White's turn"
721 msgstr "Ruch nie należy do białych"
722
723 #: backend.c:14866
724 msgid "It is not Black's turn"
725 msgstr "Ruch nie należy do czarnych"
726
727 #: backend.c:14974
728 #, c-format
729 msgid "Starting %s chess program"
730 msgstr "Uruchamianie %s silnika szachowego"
731
732 #: backend.c:15002 backend.c:16189
733 #, fuzzy
734 msgid ""
735 "Wait until your turn,\n"
736 "or select 'Move Now'."
737 msgstr ""
738 "Proszę poczekać na swój ruch\n"
739 "lub wybrać Wykonaj ruch"
740
741 #: backend.c:15145
742 msgid "Training mode off"
743 msgstr "Tryb treningu wył."
744
745 #: backend.c:15153
746 msgid "Training mode on"
747 msgstr "Tryb treningu wł."
748
749 #: backend.c:15156
750 msgid "Already at end of game"
751 msgstr "Zakończono już grę"
752
753 #: backend.c:15246
754 msgid "Warning: You are still playing a game"
755 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono jeszcze gry"
756
757 #: backend.c:15249
758 msgid "Warning: You are still observing a game"
759 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono obserwacji gry"
760
761 #: backend.c:15252
762 msgid "Warning: You are still examining a game"
763 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono badania gry"
764
765 #: backend.c:15322
766 msgid "Click clock to clear board"
767 msgstr "Kliknij zegar, aby wyczyścić szachownicę"
768
769 #: backend.c:15332
770 msgid "Close ICS engine analyze..."
771 msgstr "Zamknij analizę silnika ICS..."
772
773 #: backend.c:15662
774 msgid "That square is occupied"
775 msgstr "To pole jest zajęte"
776
777 #: backend.c:15686 backend.c:15712
778 msgid "There is no pending offer on this move"
779 msgstr "Brak oczekującej propozycji tego ruchu"
780
781 #: backend.c:15748 backend.c:15759
782 msgid "Your opponent is not out of time"
783 msgstr "Przeciwnik nie przekroczył limitu czasu"
784
785 #: backend.c:15827
786 msgid "You must make your move before offering a draw"
787 msgstr "Przed zaproponowaniem remisu należy wykonać ruch"
788
789 #: backend.c:16171
790 msgid "You are not examining a game"
791 msgstr "Żadna gra nie jest badana"
792
793 #: backend.c:16175
794 msgid "You can't revert while pausing"
795 msgstr "Nie można cofać podczas pauzy"
796
797 #: backend.c:16229 backend.c:16236
798 msgid "It is your turn"
799 msgstr "Ruch należy do ciebie"
800
801 #: backend.c:16287 backend.c:16294 backend.c:16380 backend.c:16387
802 #, fuzzy
803 msgid "Wait until your turn."
804 msgstr "Proszę poczekać na swój ruch"
805
806 #: backend.c:16299
807 msgid "No hint available"
808 msgstr "Brak wskazówek"
809
810 #: backend.c:16314 backend.c:16345 ngamelist.c:365
811 msgid "Game list not loaded or empty"
812 msgstr "Nie wczytano listy gier lub jest ona pusta"
813
814 #: backend.c:16352
815 msgid "Book file exists! Try again for overwrite."
816 msgstr "Plik książki już istnieje! Należy spróbować ponownie, aby nadpisać."
817
818 #: backend.c:16833
819 #, c-format
820 msgid "Error writing to %s chess program"
821 msgstr "Błąd zapisu do %s silnika szachowego"
822
823 #: backend.c:16836 backend.c:16867
824 #, c-format
825 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
826 msgstr "%s silnik znajduje się w martwej pozycji (%s)"
827
828 #: backend.c:16862
829 #, c-format
830 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
831 msgstr "Błąd: %s silnik szachowy (%s) zakończył nieoczekiwanie pracę"
832
833 #: backend.c:16880
834 #, c-format
835 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
836 msgstr "Błąd odczytu z %s silnika szachowego (%s)"
837
838 #: backend.c:17312
839 #, c-format
840 msgid "%s engine has too many options\n"
841 msgstr "%s silnik ma za dużo opcji\n"
842
843 #: backend.c:17468
844 msgid "Displayed move is not current"
845 msgstr "Wyświetlony ruch nie jest aktualny"
846
847 #: backend.c:17477
848 msgid "Could not parse move"
849 msgstr "Nie można przetworzyć ruchu"
850
851 #: backend.c:17602 backend.c:17624
852 msgid "Both flags fell"
853 msgstr "Spadły obie chorągiewki"
854
855 #: backend.c:17604
856 msgid "White's flag fell"
857 msgstr "Spadła chorągiewka białych"
858
859 #: backend.c:17626
860 msgid "Black's flag fell"
861 msgstr "Spadła chorągiewka czarnych"
862
863 #: backend.c:17757
864 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
865 msgstr "Nie można nastawiać zegara w trybie automatycznej chorągiewki"
866
867 #: backend.c:18719
868 msgid "Bad FEN position in clipboard"
869 msgstr "Nieprawidłowa pozycja FEN w schowku"
870
871 #: book.c:598 book.c:874
872 msgid "Polyglot book not valid"
873 msgstr "Nieprawidłowa książka polyglot"
874
875 #: book.c:722
876 msgid "Book Fault"
877 msgstr "Błąd książki"
878
879 #: book.c:877
880 msgid "Hash keys are different"
881 msgstr "Klucze hash nie są takie same"
882
883 #: book.c:1053
884 msgid "Could not create book"
885 msgstr "Nie można utworzyć książki"
886
887 #: dialogs.c:286
888 msgid "Tournament file:          "
889 msgstr "Plik turnieju:          "
890
891 #: dialogs.c:287
892 #, fuzzy
893 msgid "For concurrent playing of tourney with multiple XBoards:"
894 msgstr "      turnieju za pomocą wielu programów XBoard)"
895
896 #: dialogs.c:288
897 msgid "Sync after round"
898 msgstr "Synchronizacja po rundzie"
899
900 #: dialogs.c:289
901 msgid "Sync after cycle"
902 msgstr "Synchronizacja po cyklu"
903
904 #: dialogs.c:290
905 msgid "Tourney participants:"
906 msgstr "Uczestnicy turnieju:"
907
908 #: dialogs.c:291
909 msgid "Select Engine:"
910 msgstr "Wybór silnika:"
911
912 #: dialogs.c:299
913 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
914 msgstr "Typ turnieju (0 = system-kołowy, 1 = system-gauntlet):"
915
916 #: dialogs.c:300
917 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
918 msgstr "Liczba cykli turnieju (lub rund szwajcarskich)"
919
920 #: dialogs.c:301
921 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
922 msgstr "Domyślna liczba gier podczas meczu (lub na parę)"
923
924 #: dialogs.c:302
925 msgid "Pause between Match Games (msec):"
926 msgstr "Pauza między grami meczowymi (ms):"
927
928 #: dialogs.c:303
929 msgid "Save Tourney Games on:"
930 msgstr "Zapisuj gry turnieju do:"
931
932 #: dialogs.c:304
933 msgid "Game File with Opening Lines:"
934 msgstr "Plik gry z wierszami otwierającymi:"
935
936 #: dialogs.c:305
937 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
938 msgstr "Numer gry (-1 lub -2 = przyrost automatyczny):"
939
940 #: dialogs.c:306
941 msgid "File with Start Positions:"
942 msgstr "Plik z pozycjami startowymi:"
943
944 #: dialogs.c:307
945 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
946 msgstr "Numer pozycji (-1 lub -2 = przyrost automatyczny):"
947
948 #: dialogs.c:308
949 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
950 msgstr "Przewiń indeks wstecz po liczbie gier równej (0 = nigdy):"
951
952 #: dialogs.c:309
953 msgid "Disable own engine books by default"
954 msgstr "Wyłącz domyślnie własne książki silnika"
955
956 #: dialogs.c:310 dialogs.c:1840
957 msgid "Time Control"
958 msgstr "Kontrola czasu"
959
960 #: dialogs.c:311
961 #, fuzzy
962 msgid "Common Engine"
963 msgstr "Wspólne ustawienia silników..."
964
965 #: dialogs.c:312 dialogs.c:446
966 msgid "General Options"
967 msgstr "Opcje ogólne"
968
969 #: dialogs.c:313
970 msgid "Continue Later"
971 msgstr ""
972
973 #: dialogs.c:314
974 msgid "Replace Engine"
975 msgstr "Zastąp silnik"
976
977 #: dialogs.c:315
978 msgid "Upgrade Engine"
979 msgstr "Aktualizuj silnik"
980
981 #: dialogs.c:316
982 msgid "Clone Tourney"
983 msgstr "Skopiuj turniej"
984
985 #: dialogs.c:356
986 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
987 msgstr "Należy najpierw określić istniejący plik turnieju do skopiowania"
988
989 #: dialogs.c:372 dialogs.c:1549
990 msgid "# no engines are installed"
991 msgstr "# nie zainstalowano żadnych silników"
992
993 #: dialogs.c:380
994 msgid "Internal error: PARTICIPANTS set wrong"
995 msgstr ""
996
997 #: dialogs.c:388
998 #, fuzzy
999 msgid "Tournament Options"
1000 msgstr "Opcje dźwięków"
1001
1002 #: dialogs.c:407
1003 msgid "Absolute Analysis Scores"
1004 msgstr "Wyniki absolutnej analizy"
1005
1006 #: dialogs.c:408
1007 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
1008 msgstr "Prawie zawsze hetman (okrężna słaba promocja)"
1009
1010 #: dialogs.c:409 menus.c:729
1011 msgid "Animate Dragging"
1012 msgstr "Animowane przesuwanie"
1013
1014 #: dialogs.c:410 menus.c:730
1015 msgid "Animate Moving"
1016 msgstr "Animowany ruch"
1017
1018 #: dialogs.c:411 menus.c:731
1019 msgid "Auto Flag"
1020 msgstr "Automatyczna chorągiewka"
1021
1022 #: dialogs.c:412 menus.c:732
1023 msgid "Auto Flip View"
1024 msgstr "Autoodwracanie szachownicy"
1025
1026 #: dialogs.c:413 menus.c:733
1027 msgid "Blindfold"
1028 msgstr "Niewidzialne bierki"
1029
1030 #. TRANSLATORS: the drop menu is used to drop a piece, e.g. during bughouse or editing a position
1031 #: dialogs.c:415
1032 msgid "Drop Menu"
1033 msgstr "Rozwijane menu"
1034
1035 #: dialogs.c:416
1036 msgid "Enable Variation Trees"
1037 msgstr "Włącz drzewo alternatywnych ruchów"
1038
1039 #: dialogs.c:417
1040 msgid "Headers in Engine Output Window"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: dialogs.c:418
1044 msgid "Hide Thinking from Human"
1045 msgstr "Ukryj myślenie przed graczem"
1046
1047 #: dialogs.c:419 menus.c:738
1048 msgid "Highlight Last Move"
1049 msgstr "Podświetl ostatni ruch"
1050
1051 #: dialogs.c:420
1052 msgid "Highlight with Arrow"
1053 msgstr "Podświetl kursorem"
1054
1055 #: dialogs.c:421 menus.c:741
1056 msgid "One-Click Moving"
1057 msgstr "Ruch jednym kliknięciem"
1058
1059 #: dialogs.c:422
1060 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
1061 msgstr "Częste aktualizacje (w trybie analizy)"
1062
1063 #: dialogs.c:424
1064 msgid "Play Move(s) of Clicked PV (Analysis)"
1065 msgstr "Odtwórz ruch(y) PV (analiza)"
1066
1067 #: dialogs.c:425 dialogs.c:626 menus.c:743
1068 msgid "Ponder Next Move"
1069 msgstr "Myślenie nad następnym ruchem"
1070
1071 #: dialogs.c:426
1072 msgid "Popup Exit Messages"
1073 msgstr "Pytaj przed wyjściem"
1074
1075 #: dialogs.c:427 menus.c:745
1076 msgid "Popup Move Errors"
1077 msgstr "Błędy ruchu w oknie podręcznym"
1078
1079 #: dialogs.c:428
1080 msgid "Scores in Move List"
1081 msgstr "Wyniki na liście ruchów"
1082
1083 #: dialogs.c:429
1084 msgid "Show Coordinates"
1085 msgstr "Wyświetlanie współrzędnych"
1086
1087 #: dialogs.c:430
1088 msgid "Show Target Squares"
1089 msgstr "Wyświetlanie możliwych ruchów"
1090
1091 #: dialogs.c:431
1092 msgid "Sticky Windows"
1093 msgstr "Przyklejanie okien"
1094
1095 #: dialogs.c:432 menus.c:748
1096 msgid "Test Legality"
1097 msgstr "Blokowanie niedozwolonych ruchów"
1098
1099 #: dialogs.c:433
1100 msgid "Top-Level Dialogs"
1101 msgstr "Okna dialogowe najwyższego poziomu"
1102
1103 #: dialogs.c:434
1104 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
1105 msgstr "Migający ruch (0 = brak migania):"
1106
1107 #: dialogs.c:435
1108 msgid "Flash Rate (high = fast):"
1109 msgstr "Szybkość migania (wysoka = szybka):"
1110
1111 #: dialogs.c:436
1112 msgid "Animation Speed (high = slow):"
1113 msgstr "Szybkość animacji (wysoka = wolna):"
1114
1115 #: dialogs.c:437
1116 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
1117 msgstr "Współczynnik powiększenia na Wykresie wyników"
1118
1119 #: dialogs.c:457
1120 #, fuzzy
1121 msgid "Normal"
1122 msgstr "normalne"
1123
1124 #: dialogs.c:458
1125 #, fuzzy
1126 msgid "Makruk"
1127 msgstr "makruk"
1128
1129 #: dialogs.c:459
1130 msgid "FRC"
1131 msgstr "szachy losowe (960)"
1132
1133 #: dialogs.c:460
1134 #, fuzzy
1135 msgid "Shatranj"
1136 msgstr "szatrandż"
1137
1138 #: dialogs.c:461
1139 #, fuzzy
1140 msgid "Wild castle"
1141 msgstr "wild castle"
1142
1143 #: dialogs.c:462
1144 #, fuzzy
1145 msgid "Knightmate"
1146 msgstr "knightmate"
1147
1148 #: dialogs.c:463
1149 #, fuzzy
1150 msgid "No castle"
1151 msgstr "bez roszady"
1152
1153 #: dialogs.c:464
1154 #, fuzzy
1155 msgid "Cylinder *"
1156 msgstr "cylindryczne *"
1157
1158 #: dialogs.c:465
1159 msgid "3-checks"
1160 msgstr "do 3 szachów"
1161
1162 #: dialogs.c:466
1163 msgid "berolina *"
1164 msgstr "berolina *"
1165
1166 #: dialogs.c:467
1167 msgid "atomic"
1168 msgstr "atomowe"
1169
1170 #: dialogs.c:468
1171 msgid "two kings"
1172 msgstr "dwa króle"
1173
1174 #: dialogs.c:469
1175 msgid " "
1176 msgstr " "
1177
1178 #: dialogs.c:470
1179 msgid "Spartan"
1180 msgstr "Spartan"
1181
1182 #: dialogs.c:471
1183 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
1184 msgstr "Rozmiar szachownicy (-1 = domyślny dla wybranego wariantu):"
1185
1186 #: dialogs.c:472
1187 msgid "Number of Board Ranks:"
1188 msgstr "Liczba rzędów szachownicy:"
1189
1190 #: dialogs.c:473
1191 msgid "Number of Board Files:"
1192 msgstr "Liczba kolumn szachownicy:"
1193
1194 #: dialogs.c:474
1195 msgid "Holdings Size:"
1196 msgstr "Rozmiar rezerwy:"
1197
1198 #: dialogs.c:476
1199 msgid ""
1200 "Variants marked with * can only be played\n"
1201 "with legality testing off."
1202 msgstr ""
1203
1204 #: dialogs.c:478
1205 msgid "ASEAN"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: dialogs.c:479
1209 msgid "Great Shatranj (10x8)"
1210 msgstr "wielki szatrandż (10x8)"
1211
1212 #: dialogs.c:480
1213 msgid "Seirawan"
1214 msgstr "Seirawan"
1215
1216 #: dialogs.c:481
1217 #, fuzzy
1218 msgid "Falcon (10x8)"
1219 msgstr "falcon (10x8)"
1220
1221 #: dialogs.c:482
1222 msgid "Superchess"
1223 msgstr "Superchess"
1224
1225 #: dialogs.c:483
1226 msgid "Capablanca (10x8)"
1227 msgstr "szachy Capablanki (10x8)"
1228
1229 #: dialogs.c:484
1230 #, fuzzy
1231 msgid "Crazyhouse"
1232 msgstr "crazyhouse"
1233
1234 #: dialogs.c:485
1235 msgid "Gothic (10x8)"
1236 msgstr "Gothic (10x8)"
1237
1238 #: dialogs.c:486
1239 #, fuzzy
1240 msgid "Bughouse"
1241 msgstr "kloc"
1242
1243 #: dialogs.c:487
1244 #, fuzzy
1245 msgid "Janus (10x8)"
1246 msgstr "janus (10x8)"
1247
1248 #: dialogs.c:488
1249 #, fuzzy
1250 msgid "Suicide"
1251 msgstr "antyszachy (suicide)"
1252
1253 #: dialogs.c:489
1254 msgid "CRC (10x8)"
1255 msgstr "losowe szachy Capablanki (10x8)"
1256
1257 #: dialogs.c:490
1258 msgid "give-away"
1259 msgstr "antyszachy (give-away)"
1260
1261 #: dialogs.c:491
1262 msgid "grand (10x10)"
1263 msgstr "grand (10x10)"
1264
1265 #: dialogs.c:492
1266 msgid "losers"
1267 msgstr "antyszachy (losers)"
1268
1269 #: dialogs.c:493
1270 msgid "shogi (9x9)"
1271 msgstr "shōgi (9x9)"
1272
1273 #: dialogs.c:494
1274 msgid "fairy"
1275 msgstr "fairy"
1276
1277 #: dialogs.c:495
1278 msgid "xiangqi (9x10)"
1279 msgstr "xiangqi (9x10)"
1280
1281 #: dialogs.c:496
1282 msgid "mighty lion"
1283 msgstr ""
1284
1285 #: dialogs.c:497
1286 msgid "courier (12x8)"
1287 msgstr "courier (12x8)"
1288
1289 #: dialogs.c:498
1290 msgid "elven chess (10x10)"
1291 msgstr ""
1292
1293 #: dialogs.c:499
1294 #, fuzzy
1295 msgid "chu shogi (12x12)"
1296 msgstr "shōgi (9x9)"
1297
1298 #: dialogs.c:543
1299 #, c-format
1300 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
1301 msgstr "Ostrzeżenie: drugi silnik (%s) nie obsługuje tego!"
1302
1303 #: dialogs.c:572
1304 #, fuzzy, c-format
1305 msgid "Only bughouse is not available in viewer mode."
1306 msgstr "Tylko odmiana kloc nie jest dostępna w trybie obserwatora"
1307
1308 #: dialogs.c:573
1309 #, fuzzy, c-format
1310 msgid ""
1311 "All variants not supported by the first engine\n"
1312 "(currently %s) are disabled."
1313 msgstr ""
1314 "Odmiany nieobsługiwane przez pierwszy silnik\n"
1315 "(obecnie %s) są niedostępne"
1316
1317 #: dialogs.c:595
1318 msgid "New Variant"
1319 msgstr "Nowa odmiana"
1320
1321 #: dialogs.c:627
1322 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
1323 msgstr "Maksymalna liczba rdzeni na silnik:"
1324
1325 #: dialogs.c:628
1326 msgid "Polygot Directory:"
1327 msgstr "Katalog książki polyglot:"
1328
1329 #: dialogs.c:629
1330 msgid "Hash-Table Size (MB):"
1331 msgstr "Rozmiary tablicy mieszającej (MB)"
1332
1333 #: dialogs.c:630
1334 #, fuzzy
1335 msgid "EGTB Path:"
1336 msgstr "Ścieżka do Nalimov EGTB:"
1337
1338 #: dialogs.c:631
1339 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
1340 msgstr "Rozmiar pamięci podręcznej dla EGTB (MB):"
1341
1342 #: dialogs.c:632
1343 msgid "Use GUI Book"
1344 msgstr "Używanie książki GUI"
1345
1346 #: dialogs.c:633
1347 msgid "Opening-Book Filename:"
1348 msgstr "Nazwa pliku książki otwarć:"
1349
1350 #: dialogs.c:634
1351 msgid "Book Depth (moves):"
1352 msgstr "Pojemność książki (w ruchach):"
1353
1354 #: dialogs.c:635
1355 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
1356 msgstr "Różnorodność (0) książki a siła (100):"
1357
1358 #: dialogs.c:636
1359 msgid "Engine #1 Has Own Book"
1360 msgstr "Silnik #1 ma własną książkę"
1361
1362 #: dialogs.c:637
1363 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
1364 msgstr "Silnik #2 ma własną książkę          "
1365
1366 #: dialogs.c:648
1367 msgid "Common Engine Settings"
1368 msgstr "Wspólne ustawienia silników"
1369
1370 #: dialogs.c:654
1371 msgid "Detect all Mates"
1372 msgstr "Wykrywanie wszystkich matów i patów"
1373
1374 #: dialogs.c:655
1375 msgid "Verify Engine Result Claims"
1376 msgstr "Weryfikowanie żądań silnika o wynik"
1377
1378 #: dialogs.c:656
1379 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
1380 msgstr "Remis w przypadku niewystarczającego materiału matowego"
1381
1382 #: dialogs.c:657
1383 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
1384 msgstr "Rozstrzyganie zgodnych remisów (3-ruchowe opóźnienie)"
1385
1386 #: dialogs.c:658
1387 msgid "N-Move Rule:"
1388 msgstr "Liczba ruchów przed remisem:"
1389
1390 #: dialogs.c:659
1391 msgid "N-fold Repeats:"
1392 msgstr "Liczba powtórzeń ruchu:"
1393
1394 #: dialogs.c:660
1395 msgid "Draw after N Moves Total:"
1396 msgstr "Remis po całkowitej liczbie ruchów:"
1397
1398 #: dialogs.c:661
1399 msgid "Win / Loss Threshold:"
1400 msgstr "Próg zwycięstwa / przegranej"
1401
1402 #: dialogs.c:662
1403 msgid "Negate Score of Engine #1"
1404 msgstr "Negacja wyniku silnika #1"
1405
1406 #: dialogs.c:663
1407 msgid "Negate Score of Engine #2"
1408 msgstr "Negacja wyniku silnika #2"
1409
1410 #: dialogs.c:670
1411 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
1412 msgstr "Rozstrzyganie gier spoza ICS"
1413
1414 #: dialogs.c:683
1415 msgid "Auto-Kibitz"
1416 msgstr "Autodoradzanie"
1417
1418 #: dialogs.c:684
1419 msgid "Auto-Comment"
1420 msgstr "Autokomentowanie"
1421
1422 #: dialogs.c:685
1423 msgid "Auto-Observe"
1424 msgstr "Autoobserwacja"
1425
1426 #: dialogs.c:686
1427 msgid "Auto-Raise Board"
1428 msgstr "Autowysuwanie szachownicy"
1429
1430 #: dialogs.c:687
1431 msgid "Auto-Create Logon Script"
1432 msgstr "Autotworzenie skryptu logowania"
1433
1434 #: dialogs.c:688
1435 msgid "Background Observe while Playing"
1436 msgstr "Obserwacja w tle podczas gry"
1437
1438 #: dialogs.c:689
1439 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
1440 msgstr "Podwójna szachownica podczas obserwacji w tle"
1441
1442 #: dialogs.c:690
1443 msgid "Get Move List"
1444 msgstr "Pobieranie listy ruchów"
1445
1446 #: dialogs.c:691
1447 msgid "Quiet Play"
1448 msgstr "Cicha gra"
1449
1450 #: dialogs.c:692
1451 msgid "Seek Graph"
1452 msgstr "Wykres gier"
1453
1454 #: dialogs.c:693
1455 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
1456 msgstr "Autoodświeżanie wykresu gier"
1457
1458 #: dialogs.c:694
1459 msgid "Auto-InputBox PopUp"
1460 msgstr "Podręczne okno poleceń"
1461
1462 #: dialogs.c:695
1463 #, fuzzy
1464 msgid "Quit after game"
1465 msgstr "Oczekiwanie na pozostałe gry"
1466
1467 #: dialogs.c:696
1468 msgid "Premove"
1469 msgstr "Premove"
1470
1471 #: dialogs.c:697
1472 msgid "Premove for White"
1473 msgstr "Premove dla białych"
1474
1475 #: dialogs.c:698
1476 msgid "First White Move:"
1477 msgstr "Pierwszy ruch białych:"
1478
1479 #: dialogs.c:699
1480 msgid "Premove for Black"
1481 msgstr "Premove dla czarnych"
1482
1483 #: dialogs.c:700
1484 msgid "First Black Move:"
1485 msgstr "Pierwszy ruch czarnych"
1486
1487 #: dialogs.c:702
1488 msgid "Alarm"
1489 msgstr "Alarm"
1490
1491 #: dialogs.c:703
1492 msgid "Alarm Time (msec):"
1493 msgstr "Czas alarmu (ms):"
1494
1495 #: dialogs.c:705
1496 msgid "Colorize Messages"
1497 msgstr "Kolorowanie wiadomości"
1498
1499 #: dialogs.c:706
1500 msgid "Shout Text Colors:"
1501 msgstr "Kolory tekstu wiadomości shout"
1502
1503 #: dialogs.c:707
1504 msgid "S-Shout Text Colors:"
1505 msgstr "Kolory tekstu wiadomości S-Shout:"
1506
1507 #: dialogs.c:708
1508 msgid "Channel #1 Text Colors:"
1509 msgstr "Kolory tekstu kanału #1:"
1510
1511 #: dialogs.c:709
1512 msgid "Other Channel Text Colors:"
1513 msgstr "Kolory tekstu pozostałych kanałów"
1514
1515 #: dialogs.c:710
1516 msgid "Kibitz Text Colors:"
1517 msgstr "Kolory tekstu porad:"
1518
1519 #: dialogs.c:711
1520 msgid "Tell Text Colors:"
1521 msgstr "Kolory tekstu wiadomości tell:"
1522
1523 #: dialogs.c:712
1524 msgid "Challenge Text Colors:"
1525 msgstr "Kolory tekstu wyzwania:"
1526
1527 #: dialogs.c:713
1528 msgid "Request Text Colors:"
1529 msgstr "Kolory tekstu prośby:"
1530
1531 #: dialogs.c:714
1532 msgid "Seek Text Colors:"
1533 msgstr "Kolory tekstu propozycji gier:"
1534
1535 #: dialogs.c:715
1536 #, fuzzy
1537 msgid "Other Text Colors:"
1538 msgstr "Kolory tekstu pozostałych kanałów"
1539
1540 #: dialogs.c:722
1541 msgid "ICS Options"
1542 msgstr "Opcje ICS"
1543
1544 #: dialogs.c:727
1545 msgid "Exact position match"
1546 msgstr "Ścisłe dopasowanie pozycji"
1547
1548 #: dialogs.c:727
1549 msgid "Shown position is subset"
1550 msgstr "Wyświetlona pozycja jest podzbiorem"
1551
1552 #: dialogs.c:727
1553 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
1554 msgstr "Ten sam materiał z dokładnie takim samym szeregiem pionków"
1555
1556 #: dialogs.c:728
1557 msgid "Same material"
1558 msgstr "Ten sam materiał"
1559
1560 #: dialogs.c:728
1561 msgid "Material range (top board half optional)"
1562 msgstr "Zasięg materiału (opcjonalnie górna połowa szachownicy)"
1563
1564 #: dialogs.c:728
1565 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
1566 msgstr "Różnica materiału (zbalansowany materiał dodatkowy)"
1567
1568 #: dialogs.c:743
1569 msgid "Auto-Display Tags"
1570 msgstr "Autowyświetlanie znaczników"
1571
1572 #: dialogs.c:744
1573 msgid "Auto-Display Comment"
1574 msgstr "Autowyświetlanie komentarzy"
1575
1576 #: dialogs.c:745
1577 msgid ""
1578 "Auto-Play speed of loaded games\n"
1579 "(0 = instant, -1 = off):"
1580 msgstr ""
1581 "Szybkość rozgrywki wczytywanych gier\n"
1582 "(0 = natychmiastowa, -1 = wył.):"
1583
1584 #: dialogs.c:746
1585 msgid "Seconds per Move:"
1586 msgstr "Liczba sekund na ruch:"
1587
1588 #: dialogs.c:747
1589 msgid ""
1590 "\n"
1591 "options to use in game-viewer mode:"
1592 msgstr ""
1593 "\n"
1594 "opcje do użycia w trybie game-viewer:"
1595
1596 #: dialogs.c:749
1597 msgid ""
1598 "\n"
1599 "Thresholds for position filtering in game list:"
1600 msgstr ""
1601 "\n"
1602 "Próg filtrowania pozycji na liście gier:"
1603
1604 #: dialogs.c:750
1605 msgid "Elo of strongest player at least:"
1606 msgstr "Najmniejsza liczba punktów elo najsilniejszego gracza:"
1607
1608 #: dialogs.c:751
1609 msgid "Elo of weakest player at least:"
1610 msgstr "Najmniejsza liczba punktów elo najsłabszego gracza:"
1611
1612 #: dialogs.c:752
1613 msgid "No games before year:"
1614 msgstr "Pominięcie gier sprzed roku:"
1615
1616 #: dialogs.c:753
1617 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
1618 msgstr "Minimum kolejnych pozycji:"
1619
1620 #: dialogs.c:755
1621 msgid "Search mode:"
1622 msgstr "Tryb wyszukiwania:"
1623
1624 #: dialogs.c:756
1625 msgid "Also match reversed colors"
1626 msgstr "Dopasowanie odwrotnych kolorów"
1627
1628 #: dialogs.c:757
1629 msgid "Also match left-right flipped position"
1630 msgstr "Dopasowanie pozycji z prawej i lewej strony"
1631
1632 #: dialogs.c:766
1633 msgid "Load Game Options"
1634 msgstr "Opcje wczytywania gry"
1635
1636 #: dialogs.c:778
1637 msgid "Auto-Save Games"
1638 msgstr "Autozapis gier"
1639
1640 #: dialogs.c:779
1641 msgid "Own Games Only"
1642 msgstr "Tylko własne gry"
1643
1644 #: dialogs.c:780
1645 msgid "Save Games on File:"
1646 msgstr "Zapisywanie gier do pliku:"
1647
1648 #: dialogs.c:781
1649 msgid "Save Final Positions on File:"
1650 msgstr "Zapisywanie końcowych pozycji do pliku:"
1651
1652 #: dialogs.c:782
1653 msgid "PGN Event Header:"
1654 msgstr "Nazwa turnieju w zapisie PGN:"
1655
1656 #: dialogs.c:783
1657 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
1658 msgstr "Stary styl zapisu (zamiast PGN)"
1659
1660 #: dialogs.c:784
1661 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
1662 msgstr "Umieść znacznik Number w zapisie PGN turnieju"
1663
1664 #: dialogs.c:785
1665 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
1666 msgstr "Zapisywanie informacji o wyniku/głębokości do PGN"
1667
1668 #: dialogs.c:786
1669 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
1670 msgstr "Zapisywanie informacji spoza książki do PGN           "
1671
1672 #: dialogs.c:793
1673 msgid "Save Game Options"
1674 msgstr "Opcje zapisu gry"
1675
1676 #: dialogs.c:802
1677 msgid "No Sound"
1678 msgstr "Bez dźwięku"
1679
1680 #: dialogs.c:803
1681 msgid "Default Beep"
1682 msgstr "Domyślny sygnał"
1683
1684 #: dialogs.c:804
1685 msgid "Above WAV File"
1686 msgstr "Powyższy plik WAV"
1687
1688 #: dialogs.c:805
1689 msgid "Car Horn"
1690 msgstr "Klakson"
1691
1692 #: dialogs.c:806
1693 msgid "Cymbal"
1694 msgstr "Talerz"
1695
1696 #: dialogs.c:807
1697 msgid "Ding"
1698 msgstr "Bim"
1699
1700 #: dialogs.c:808
1701 msgid "Gong"
1702 msgstr "Gong"
1703
1704 #: dialogs.c:809
1705 msgid "Laser"
1706 msgstr "Laser"
1707
1708 #: dialogs.c:810
1709 msgid "Penalty"
1710 msgstr "Karny"
1711
1712 #: dialogs.c:811
1713 msgid "Phone"
1714 msgstr "Telefon"
1715
1716 #: dialogs.c:812
1717 msgid "Pop"
1718 msgstr "Wystrzał"
1719
1720 #: dialogs.c:813
1721 msgid "Roar"
1722 msgstr ""
1723
1724 #: dialogs.c:814
1725 msgid "Slap"
1726 msgstr "Plaśnięcie"
1727
1728 #: dialogs.c:815
1729 msgid "Wood Thunk"
1730 msgstr "Stuknięcie drewna"
1731
1732 #: dialogs.c:817
1733 msgid "User File"
1734 msgstr "Własny plik"
1735
1736 #: dialogs.c:840
1737 msgid "User WAV File:"
1738 msgstr "Własny plik WAV:"
1739
1740 #: dialogs.c:841
1741 msgid "Sound Program:"
1742 msgstr "Odtwarzacz:"
1743
1744 #: dialogs.c:842
1745 msgid "Try-Out Sound:"
1746 msgstr "Sprawdź dźwięk:"
1747
1748 #: dialogs.c:843
1749 msgid "Play"
1750 msgstr "Odtwórz"
1751
1752 #: dialogs.c:844
1753 msgid "Move:"
1754 msgstr "Ruch:"
1755
1756 #: dialogs.c:845
1757 msgid "Win:"
1758 msgstr "Wygrana:"
1759
1760 #: dialogs.c:846
1761 msgid "Lose:"
1762 msgstr "Przegrana:"
1763
1764 #: dialogs.c:847
1765 msgid "Draw:"
1766 msgstr "Remis:"
1767
1768 #: dialogs.c:848
1769 msgid "Unfinished:"
1770 msgstr "Niedokończenie:"
1771
1772 #: dialogs.c:849
1773 msgid "Alarm:"
1774 msgstr "Alarm:"
1775
1776 #: dialogs.c:850
1777 msgid "Challenge:"
1778 msgstr "Wyzwanie:"
1779
1780 #: dialogs.c:852
1781 msgid "Sounds Directory:"
1782 msgstr "Katalog z dźwiękami:"
1783
1784 #: dialogs.c:853
1785 msgid "Shout:"
1786 msgstr "Shout:"
1787
1788 #: dialogs.c:854
1789 msgid "S-Shout:"
1790 msgstr "S-Shout:"
1791
1792 #: dialogs.c:855
1793 msgid "Channel:"
1794 msgstr "Kanał:"
1795
1796 #: dialogs.c:856
1797 msgid "Channel 1:"
1798 msgstr "Kanał 1:"
1799
1800 #: dialogs.c:857
1801 msgid "Tell:"
1802 msgstr "Tell:"
1803
1804 #: dialogs.c:858
1805 msgid "Kibitz:"
1806 msgstr "Porada:"
1807
1808 #: dialogs.c:859
1809 msgid "Request:"
1810 msgstr "Prośba:"
1811
1812 #: dialogs.c:860
1813 msgid "Lion roar:"
1814 msgstr ""
1815
1816 #: dialogs.c:861
1817 msgid "Seek:"
1818 msgstr "Wyszukanie gry:"
1819
1820 #: dialogs.c:877
1821 msgid "Sound Options"
1822 msgstr "Opcje dźwięków"
1823
1824 #: dialogs.c:893
1825 msgid "Selectable themes:"
1826 msgstr ""
1827
1828 #: dialogs.c:895
1829 msgid "New name for current theme:"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: dialogs.c:898
1833 msgid "White Piece Color:"
1834 msgstr "Kolor białych bierek:"
1835
1836 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
1837 #: dialogs.c:901 dialogs.c:910 dialogs.c:916 dialogs.c:922 dialogs.c:928
1838 #: dialogs.c:934
1839 msgid "R"
1840 msgstr "R"
1841
1842 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
1843 #: dialogs.c:903 dialogs.c:911 dialogs.c:917 dialogs.c:923 dialogs.c:929
1844 #: dialogs.c:935
1845 msgid "G"
1846 msgstr "R"
1847
1848 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
1849 #: dialogs.c:905 dialogs.c:912 dialogs.c:918 dialogs.c:924 dialogs.c:930
1850 #: dialogs.c:936 dialogs.c:1650 dialogs.c:1656 dialogs.c:1662 dialogs.c:1668
1851 #: dialogs.c:1674 dialogs.c:1680 dialogs.c:1686
1852 msgid "B"
1853 msgstr "B"
1854
1855 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
1856 #: dialogs.c:907 dialogs.c:913 dialogs.c:919 dialogs.c:925 dialogs.c:931
1857 #: dialogs.c:937
1858 msgid "D"
1859 msgstr "D"
1860
1861 #: dialogs.c:908
1862 msgid "Black Piece Color:"
1863 msgstr "Kolor czarnych bierek:"
1864
1865 #: dialogs.c:914
1866 msgid "Light Square Color:"
1867 msgstr "Kolor jasnych pól:"
1868
1869 #: dialogs.c:920
1870 msgid "Dark Square Color:"
1871 msgstr "Kolor ciemnych pól:"
1872
1873 #: dialogs.c:926
1874 msgid "Highlight Color:"
1875 msgstr "Kolor podświetlenia:"
1876
1877 #: dialogs.c:932
1878 msgid "Premove Highlight Color:"
1879 msgstr "Kolor podświetlenia ruchu premove:"
1880
1881 #: dialogs.c:938
1882 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
1883 msgstr ""
1884 "Odwrócone bierki w odmianie shogi        (Kolorowe przyciski przywracają "
1885 "ustawienia domyślne)"
1886
1887 #: dialogs.c:940
1888 msgid "Mono Mode"
1889 msgstr "Tryb mono"
1890
1891 #: dialogs.c:941
1892 msgid "Logo Size (0=off, requires restart):"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: dialogs.c:942
1896 #, fuzzy
1897 msgid "Line Gap (-1 = default for board size):"
1898 msgstr ""
1899 "Grubość linii między polami (-1 = domyślnie dla danego rozmiaru szachownicy):"
1900
1901 #: dialogs.c:943
1902 msgid "Use Board Textures"
1903 msgstr "Użycie tekstur szachownicy"
1904
1905 #: dialogs.c:944
1906 msgid "Light-Squares Texture File:"
1907 msgstr "Plik tekstury jasnych pól:"
1908
1909 #: dialogs.c:945
1910 msgid "Dark-Squares Texture File:"
1911 msgstr "Plik tekstury ciemnych pól:"
1912
1913 #: dialogs.c:946
1914 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
1915 msgstr "Użycie bitmap bierek z własnymi kolorami"
1916
1917 #: dialogs.c:947
1918 msgid "Directory with Pieces Images:"
1919 msgstr "Katalog obrazów bierek:"
1920
1921 #: dialogs.c:1018
1922 #, fuzzy
1923 msgid "# no themes are defined"
1924 msgstr "# nie zainstalowano żadnych silników"
1925
1926 #: dialogs.c:1030
1927 msgid "Board Options"
1928 msgstr "Opcje szachownicy"
1929
1930 #: dialogs.c:1101 menus.c:646
1931 msgid "ICS text menu"
1932 msgstr "Menu tekstowe ICS"
1933
1934 #: dialogs.c:1130
1935 msgid "clear"
1936 msgstr "wyczyść"
1937
1938 #: dialogs.c:1131
1939 msgid "save changes"
1940 msgstr "zapisz zmiany"
1941
1942 #: dialogs.c:1229
1943 #, fuzzy
1944 msgid "add next move"
1945 msgstr "Myślenie nad następnym ruchem"
1946
1947 #: dialogs.c:1230
1948 #, fuzzy
1949 msgid "commit changes"
1950 msgstr "zapisz zmiany"
1951
1952 #: dialogs.c:1253
1953 msgid "Edit book"
1954 msgstr "Edytuj książkę"
1955
1956 #: dialogs.c:1270 dialogs.c:1277 menus.c:648
1957 msgid "Tags"
1958 msgstr "Znaczniki"
1959
1960 #: dialogs.c:1285
1961 #, fuzzy
1962 msgid "Registered Engines"
1963 msgstr "Zastąp silnik"
1964
1965 #: dialogs.c:1401
1966 msgid "ICS input box"
1967 msgstr "Okno poleceń ICS"
1968
1969 #: dialogs.c:1433
1970 msgid "Type a move"
1971 msgstr "Proszę wpisać ruch"
1972
1973 #: dialogs.c:1459
1974 msgid "Engine has no options"
1975 msgstr "Brak opcji silnika"
1976
1977 #: dialogs.c:1461
1978 msgid "Engine Settings"
1979 msgstr "Ustawienia silnika"
1980
1981 #: dialogs.c:1502
1982 msgid "Select engine from list:"
1983 msgstr "Wybór silnika z listy:"
1984
1985 #: dialogs.c:1505
1986 msgid "or specify one below:"
1987 msgstr "lub określenie go poniżej:"
1988
1989 #: dialogs.c:1506
1990 msgid "Nickname (optional):"
1991 msgstr "Pseudonim (opcjonalnie):"
1992
1993 #: dialogs.c:1507
1994 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
1995 msgstr ""
1996 "Używanie pseudonimu w znacznikach gracza w zapisie PGN gier typu silnik vs. "
1997 "silnik"
1998
1999 #: dialogs.c:1508
2000 msgid "Engine Directory:"
2001 msgstr "Katalog silnika:"
2002
2003 #: dialogs.c:1509
2004 msgid "Engine Command:"
2005 msgstr "Polecenie silnika:"
2006
2007 #: dialogs.c:1510
2008 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
2009 msgstr ""
2010 "(Jeśli pole pozostanie puste, ścieżka pliku wykonywalnego silnika wyznaczy "
2011 "katalog)"
2012
2013 #: dialogs.c:1511
2014 msgid "UCI"
2015 msgstr "UCI"
2016
2017 #: dialogs.c:1512
2018 msgid "USI/UCCI (uses specified -uxiAdapter)"
2019 msgstr ""
2020
2021 #: dialogs.c:1513
2022 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
2023 msgstr "Protokół WB v1 (szybsze wczytywanie funkcji silnika)"
2024
2025 #: dialogs.c:1514
2026 msgid "Must not use GUI book"
2027 msgstr "Nieużywanie książki GUI"
2028
2029 #: dialogs.c:1515
2030 msgid "Add this engine to the list"
2031 msgstr "Dodanie silnika do listy"
2032
2033 #: dialogs.c:1516
2034 msgid "Force current variant with this engine"
2035 msgstr "Wymuszenie bieżącej odmiany na danym silniku"
2036
2037 #: dialogs.c:1570
2038 msgid "Load first engine"
2039 msgstr "Wczytaj pierwszy silnik"
2040
2041 #: dialogs.c:1576
2042 msgid "Load second engine"
2043 msgstr "Wczytaj drugi silnik"
2044
2045 #: dialogs.c:1599
2046 msgid "shuffle"
2047 msgstr "losowe rozstawienie"
2048
2049 #: dialogs.c:1600
2050 msgid "Fischer castling"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: dialogs.c:1601
2054 msgid "Start-position number:"
2055 msgstr "Numer pozycji początkowej:"
2056
2057 #: dialogs.c:1602
2058 msgid "randomize"
2059 msgstr "losuj"
2060
2061 #: dialogs.c:1603
2062 msgid "pick fixed"
2063 msgstr "wybierz liczbę"
2064
2065 #: dialogs.c:1620
2066 msgid "New Shuffle Game"
2067 msgstr "Nowa gra losowa"
2068
2069 #: dialogs.c:1647
2070 msgid "Clocks (requires restart):"
2071 msgstr ""
2072
2073 #: dialogs.c:1648 dialogs.c:1654 dialogs.c:1660 dialogs.c:1666 dialogs.c:1672
2074 #: dialogs.c:1678 dialogs.c:1684
2075 msgid "+"
2076 msgstr ""
2077
2078 #: dialogs.c:1649 dialogs.c:1655 dialogs.c:1661 dialogs.c:1667 dialogs.c:1673
2079 #: dialogs.c:1679 dialogs.c:1685
2080 msgid "-"
2081 msgstr ""
2082
2083 #: dialogs.c:1651 dialogs.c:1657 dialogs.c:1663 dialogs.c:1669 dialogs.c:1675
2084 #: dialogs.c:1681 dialogs.c:1687
2085 msgid "I"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: dialogs.c:1652 dialogs.c:1658 dialogs.c:1664 dialogs.c:1670 dialogs.c:1676
2089 #: dialogs.c:1682 dialogs.c:1688
2090 msgid "*"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: dialogs.c:1653
2094 msgid "Message (above board):"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: dialogs.c:1659
2098 msgid "ICS Chat/Console:"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: dialogs.c:1665
2102 msgid "Edit tags / book / engine list:"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: dialogs.c:1671
2106 #, fuzzy
2107 msgid "Edit comments:"
2108 msgstr "Edytuj komentarz"
2109
2110 #: dialogs.c:1677
2111 #, fuzzy
2112 msgid "Move history / Engine Output:"
2113 msgstr "Komunikaty silnika"
2114
2115 #: dialogs.c:1683
2116 #, fuzzy
2117 msgid "Game list:"
2118 msgstr "Lista gier"
2119
2120 #: dialogs.c:1689
2121 msgid ""
2122 "\n"
2123 "The * buttons will set the font to the one selected below:"
2124 msgstr ""
2125
2126 #: dialogs.c:1743
2127 msgid "This only works in the GTK build"
2128 msgstr ""
2129
2130 #: dialogs.c:1744
2131 msgid "Fonts"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: dialogs.c:1764
2135 msgid "classical"
2136 msgstr "klasyczny"
2137
2138 #: dialogs.c:1765
2139 msgid "incremental"
2140 msgstr "przyrostowy"
2141
2142 #: dialogs.c:1766
2143 msgid "fixed max"
2144 msgstr "stały maksymalny czas"
2145
2146 #: dialogs.c:1767
2147 msgid "Divide entered times by 60"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: dialogs.c:1768
2151 msgid "Moves per session:"
2152 msgstr "Liczba ruchów na sesję:"
2153
2154 #: dialogs.c:1769
2155 msgid "Initial time (min):"
2156 msgstr "Czas początkowy (min):"
2157
2158 #: dialogs.c:1770
2159 msgid "Increment or max (sec/move):"
2160 msgstr "Przyrost lub maksymalny czas (sekund/ruch):"
2161
2162 #: dialogs.c:1771
2163 msgid "Time-Odds factors:"
2164 msgstr "Dzielniki czasu:"
2165
2166 #: dialogs.c:1772
2167 msgid "Engine #1"
2168 msgstr "Silnik #1"
2169
2170 #: dialogs.c:1773
2171 msgid "Engine #2 / Human"
2172 msgstr "Silnik #2 / człowiek"
2173
2174 #: dialogs.c:1814 dialogs.c:1817 dialogs.c:1822 dialogs.c:1823
2175 #: gtk/xoptions.c:183
2176 msgid "Unused"
2177 msgstr "Nieużywane"
2178
2179 #: dialogs.c:1832
2180 msgid "Changing time control during a game is not implemented"
2181 msgstr ""
2182
2183 #: dialogs.c:1869
2184 msgid "Error writing to chess program"
2185 msgstr "Błąd zapisu do silnika szachowego"
2186
2187 #: dialogs.c:1937 gtk/xoptions.c:1775 xaw/xoptions.c:1341
2188 msgid "Cancel"
2189 msgstr "Anuluj"
2190
2191 #: dialogs.c:1942 dialogs.c:2695 dialogs.c:2699
2192 msgid "King"
2193 msgstr "Król"
2194
2195 #: dialogs.c:1945
2196 msgid "Captain"
2197 msgstr "Kapitan"
2198
2199 #: dialogs.c:1946
2200 msgid "Lieutenant"
2201 msgstr "Porucznik"
2202
2203 #: dialogs.c:1947
2204 msgid "General"
2205 msgstr "Generał"
2206
2207 #: dialogs.c:1948
2208 msgid "Warlord"
2209 msgstr "Gubernator"
2210
2211 #: dialogs.c:1950 dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
2212 msgid "Knight"
2213 msgstr "Skoczek"
2214
2215 #: dialogs.c:1951 dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
2216 msgid "Bishop"
2217 msgstr "Goniec"
2218
2219 #: dialogs.c:1952 dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
2220 msgid "Rook"
2221 msgstr "Wieża"
2222
2223 #: dialogs.c:1956 dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
2224 msgid "Archbishop"
2225 msgstr "Arcybiskup"
2226
2227 #: dialogs.c:1957 dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
2228 msgid "Chancellor"
2229 msgstr "Kanclerz"
2230
2231 #: dialogs.c:1959 dialogs.c:2695 dialogs.c:2699 dialogs.c:2717
2232 msgid "Queen"
2233 msgstr "Hetman"
2234
2235 #: dialogs.c:1961
2236 msgid "Lion"
2237 msgstr ""
2238
2239 #: dialogs.c:1965
2240 msgid "Defer"
2241 msgstr "Odłóż"
2242
2243 #: dialogs.c:1966 dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
2244 msgid "Promote"
2245 msgstr "Promuj"
2246
2247 #: dialogs.c:2023
2248 msgid "Chats:"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: dialogs.c:2024 dialogs.c:2025 dialogs.c:2026 dialogs.c:2027 dialogs.c:2028
2252 #: dialogs.c:2134 dialogs.c:2199 dialogs.c:2231
2253 #, fuzzy
2254 msgid "New Chat"
2255 msgstr "Nowa odmiana"
2256
2257 #: dialogs.c:2031
2258 msgid "Chat partner:"
2259 msgstr "Partner do rozmowy:"
2260
2261 #: dialogs.c:2032
2262 msgid "End Chat"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: dialogs.c:2033
2266 msgid "Hide"
2267 msgstr ""
2268
2269 #: dialogs.c:2260
2270 #, fuzzy
2271 msgid "ICS Interaction"
2272 msgstr "Opcje ICS"
2273
2274 #: dialogs.c:2345
2275 msgid "factory"
2276 msgstr "domyślne"
2277
2278 #: dialogs.c:2346
2279 msgid "up"
2280 msgstr "do góry"
2281
2282 #: dialogs.c:2347
2283 msgid "down"
2284 msgstr "na dół"
2285
2286 #: dialogs.c:2366
2287 msgid "No tag selected"
2288 msgstr "Nie zaznaczono żadnego znacznika"
2289
2290 #: dialogs.c:2397
2291 msgid "Game-list options"
2292 msgstr "Opcje listy gier"
2293
2294 #: dialogs.c:2475 dialogs.c:2489
2295 msgid "Error"
2296 msgstr "Błąd"
2297
2298 #: dialogs.c:2518
2299 msgid "Fatal Error"
2300 msgstr "Błąd krytyczny"
2301
2302 #: dialogs.c:2518
2303 msgid "Exiting"
2304 msgstr "Wychodzenie"
2305
2306 #: dialogs.c:2529
2307 msgid "Information"
2308 msgstr "Informacje"
2309
2310 #: dialogs.c:2536
2311 msgid "Note"
2312 msgstr "Uwaga"
2313
2314 #: dialogs.c:2694 dialogs.c:2987 dialogs.c:2990
2315 msgid "White"
2316 msgstr "Białe"
2317
2318 #: dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
2319 msgid "Pawn"
2320 msgstr "Pionek"
2321
2322 #: dialogs.c:2695 dialogs.c:2699
2323 msgid "Elephant"
2324 msgstr "Słoń"
2325
2326 #: dialogs.c:2695 dialogs.c:2699
2327 msgid "Cannon"
2328 msgstr "Armata"
2329
2330 #: dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
2331 msgid "Demote"
2332 msgstr "Zdegraduj"
2333
2334 #: dialogs.c:2697 dialogs.c:2701
2335 msgid "Empty square"
2336 msgstr "Puste pole"
2337
2338 #: dialogs.c:2697 dialogs.c:2701
2339 msgid "Clear board"
2340 msgstr "Wyczyść szachownicę"
2341
2342 #: dialogs.c:2698 dialogs.c:2999 dialogs.c:3002
2343 msgid "Black"
2344 msgstr "Czarne"
2345
2346 #: dialogs.c:2798
2347 #, fuzzy
2348 msgid "_File"
2349 msgstr "Plik"
2350
2351 #: dialogs.c:2799
2352 #, fuzzy
2353 msgid "_Edit"
2354 msgstr "Edytuj"
2355
2356 #: dialogs.c:2800
2357 #, fuzzy
2358 msgid "_View"
2359 msgstr "Widok"
2360
2361 #: dialogs.c:2801
2362 #, fuzzy
2363 msgid "_Mode"
2364 msgstr "Tryb"
2365
2366 #: dialogs.c:2802
2367 #, fuzzy
2368 msgid "_Action"
2369 msgstr "Działanie"
2370
2371 #: dialogs.c:2803
2372 #, fuzzy
2373 msgid "E_ngine"
2374 msgstr "Silnik"
2375
2376 #: dialogs.c:2804
2377 #, fuzzy
2378 msgid "_Options"
2379 msgstr "Opcje"
2380
2381 #: dialogs.c:2805
2382 #, fuzzy
2383 msgid "_Help"
2384 msgstr "Pomoc"
2385
2386 #: dialogs.c:2815
2387 msgid "<<"
2388 msgstr "<<"
2389
2390 #: dialogs.c:2816
2391 msgid "<"
2392 msgstr "<"
2393
2394 #: dialogs.c:2818
2395 msgid ">"
2396 msgstr ">"
2397
2398 #: dialogs.c:2819
2399 msgid ">>"
2400 msgstr ">>"
2401
2402 #: dialogs.c:3107
2403 msgid "Directories:"
2404 msgstr "Katalogi:"
2405
2406 #: dialogs.c:3108
2407 msgid "Files:"
2408 msgstr "Pliki:"
2409
2410 #: dialogs.c:3109
2411 msgid "by name"
2412 msgstr "wg nazwy"
2413
2414 #: dialogs.c:3110
2415 msgid "by type"
2416 msgstr "wg typu"
2417
2418 #: dialogs.c:3113
2419 msgid "Filename:"
2420 msgstr "Nazwa pliku:"
2421
2422 #: dialogs.c:3114
2423 msgid "New directory"
2424 msgstr "Nowy katalog"
2425
2426 #: dialogs.c:3115
2427 msgid "File type:"
2428 msgstr "Typ pliku:"
2429
2430 #: dialogs.c:3190
2431 msgid "Contents of"
2432 msgstr "Zawartość"
2433
2434 #: dialogs.c:3216
2435 msgid "  next page"
2436 msgstr "  następna strona"
2437
2438 #: dialogs.c:3233
2439 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
2440 msgstr "NAJPIERW NALEŻY TU WPISAĆ NAZWĘ KATALOGU"
2441
2442 #: dialogs.c:3234
2443 msgid "TRY ANOTHER NAME"
2444 msgstr "PROSZĘ SPRÓBOWAĆ INNĄ NAZWĘ"
2445
2446 #: draw.c:405
2447 #, fuzzy
2448 msgid ""
2449 "No default pieces installed!\n"
2450 "Select your own using '-pieceImageDirectory'."
2451 msgstr ""
2452 "Nie zainstalowano domyślnych bierek\n"
2453 "Należy określić własny katalog bierek (-pieceImageDirectory)"
2454
2455 #: engineoutput.c:112 menus.c:642
2456 #, c-format
2457 msgid "Engine Output"
2458 msgstr "Komunikaty silnika"
2459
2460 #: engineoutput.c:122
2461 #, c-format
2462 msgid "%s (%d reversible ply)"
2463 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
2464 msgstr[0] "%s (%d odwracalny półruch)"
2465 msgstr[1] "%s (%d odwracalne półruchy)"
2466 msgstr[2] "%s (%d odwracalnych półruchów)"
2467
2468 #: engineoutput.c:565 engineoutput.c:568 nengineoutput.c:83 nengineoutput.c:91
2469 msgid "NPS"
2470 msgstr "NPS"
2471
2472 #: gamelist.c:379
2473 #, c-format
2474 msgid "Reading game file (%d)"
2475 msgstr "Czytanie pliku gry (%d)"
2476
2477 #: gtk/xboard.c:979 xaw/xboard.c:1074
2478 #, c-format
2479 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
2480 msgstr "%s: nie można wejść do CHESSDIR: "
2481
2482 #: gtk/xboard.c:988 xaw/xboard.c:1083
2483 #, c-format
2484 msgid "Failed to open file '%s'\n"
2485 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\"\n"
2486
2487 #: gtk/xboard.c:1003 xaw/xboard.c:1092
2488 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
2489 msgstr ""
2490 "Należy skompilować ponownie z większą wartością dla BOARD_RANKS lub "
2491 "BOARD_FILES, aby obsługiwać ten rozmiar"
2492
2493 #: gtk/xboard.c:1022 xaw/xboard.c:1124
2494 #, c-format
2495 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
2496 msgstr "%s: błędna składnia boardSize %s\n"
2497
2498 #: gtk/xboard.c:1063 xaw/xboard.c:1163
2499 #, c-format
2500 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
2501 msgstr "%s: nieznana nazwa boardSize %s\n"
2502
2503 #: gtk/xboard.c:1107 xaw/xboard.c:1200
2504 #, c-format
2505 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
2506 msgstr ""
2507 "%s: za mało dostępnych kolorów; próba użycia trybu monochromatycznego\n"
2508
2509 #: gtk/xboard.c:1421 xaw/xboard.c:1492
2510 #, c-format
2511 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
2512 msgstr "Nie można utworzyć zestawu czcionek dla %s.\n"
2513
2514 #: gtk/xboard.c:1446 xaw/xboard.c:1515
2515 #, c-format
2516 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
2517 msgstr "%s: żadna czcionka nie pasuje do wzoru %s\n"
2518
2519 #: gtk/xboard.c:1914 xaw/xboard.c:2007
2520 msgid "Can't open temp file"
2521 msgstr "Nie można otworzyć pliku temp"
2522
2523 #: gtk/xboard.c:2422
2524 msgid "Failed to open file"
2525 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku"
2526
2527 #: gtk/xoptions.c:1498
2528 #, fuzzy
2529 msgid "Browse"
2530 msgstr "przeglądaj"
2531
2532 #: gtk/xoptions.c:1772 xaw/xoptions.c:1337
2533 msgid "OK"
2534 msgstr "OK"
2535
2536 #: menus.c:136
2537 msgid "Load game file name?"
2538 msgstr "Wczytać nazwę pliku gry?"
2539
2540 #: menus.c:183
2541 msgid "Load position file name?"
2542 msgstr "Wczytać nazwę pliku pozycji?"
2543
2544 #: menus.c:189 menus.c:582
2545 msgid "Save game file name?"
2546 msgstr "Zapisać nazwę pliku gry?"
2547
2548 #: menus.c:198
2549 msgid "Save position file name?"
2550 msgstr "Zapisać nazwę pliku pozycji?"
2551
2552 #: menus.c:355
2553 msgid " (with Zippy code)"
2554 msgstr " (z kodem Zippy)"
2555
2556 #: menus.c:360
2557 #, fuzzy, c-format
2558 msgid ""
2559 "%s%s\n"
2560 "\n"
2561 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2562 "Enhancements Copyright 1992-2016 Free Software Foundation\n"
2563 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2564 "\n"
2565 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
2566 "information.\n"
2567 "\n"
2568 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2569 "Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/"
2570 "whats_new.html\n"
2571 "\n"
2572 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
2573 "\n"
2574 msgstr ""
2575 "%s%s\n"
2576 "\n"
2577 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2578 "Enhancements Copyright 1992-2013 Free Software Foundation\n"
2579 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2580 "\n"
2581 "%s jest darmowym oprogramowaniem, które NIE posiada gwarancji. Więcej "
2582 "informacji można znaleźć w pliku COPYING.\n"
2583 "Interfejs GTK tej wersji programu jest eksperymentalny i niestabilny\n"
2584 "\n"
2585 "Zapraszamy na stronę programu XBoard: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2586 "Najnowsze funkcje można poznać na: http://www.gnu.org/software/xboard/"
2587 "whats_new.html\n"
2588 "\n"
2589 "Błędy prosimy zgłaszać na adres: <bug-xboard@gnu.org>\n"
2590 "\n"
2591
2592 #: menus.c:371 menus.c:765
2593 msgid "About XBoard"
2594 msgstr "O programie XBoard"
2595
2596 #: menus.c:593
2597 msgid "New Game"
2598 msgstr "Nowa gra"
2599
2600 #: menus.c:594
2601 #, fuzzy
2602 msgid "New Shuffle Game..."
2603 msgstr "Nowa gra losowa..."
2604
2605 #: menus.c:595
2606 #, fuzzy
2607 msgid "New Variant..."
2608 msgstr "Nowa odmiana..."
2609
2610 #: menus.c:597
2611 msgid "Load Game"
2612 msgstr "Wczytaj grę"
2613
2614 #: menus.c:598
2615 msgid "Load Position"
2616 msgstr "Wczytaj pozycję"
2617
2618 #: menus.c:599
2619 msgid "Next Position"
2620 msgstr "Następna pozycja"
2621
2622 #: menus.c:600
2623 msgid "Prev Position"
2624 msgstr "Poprzednia pozycja"
2625
2626 #: menus.c:602
2627 msgid "Save Game"
2628 msgstr "Zapisz grę"
2629
2630 #: menus.c:603
2631 msgid "Save Position"
2632 msgstr "Zapisz pozycję"
2633
2634 #: menus.c:604
2635 #, fuzzy
2636 msgid "Save Selected Games"
2637 msgstr "Zapisz grę"
2638
2639 #: menus.c:605
2640 msgid "Save Games as Book"
2641 msgstr "Zapisz gry w postaci książki"
2642
2643 #: menus.c:607
2644 msgid "Mail Move"
2645 msgstr "Ruch mailowy"
2646
2647 #: menus.c:608
2648 msgid "Reload CMail Message"
2649 msgstr "Wczytaj wiadomość CMail ponownie"
2650
2651 #: menus.c:610
2652 msgid "Quit "
2653 msgstr "Wyjście "
2654
2655 #: menus.c:615
2656 msgid "Copy Game"
2657 msgstr "Skopiuj grę"
2658
2659 #: menus.c:616
2660 msgid "Copy Position"
2661 msgstr "Skopiuj pozycję"
2662
2663 #: menus.c:617
2664 msgid "Copy Game List"
2665 msgstr "Skopiuj listę gier"
2666
2667 #: menus.c:619
2668 msgid "Paste Game"
2669 msgstr "Wklej grę"
2670
2671 #: menus.c:620
2672 msgid "Paste Position"
2673 msgstr "Wklej pozycję"
2674
2675 #: menus.c:622 menus.c:665
2676 msgid "Edit Game"
2677 msgstr "Edytuj grę"
2678
2679 #: menus.c:623 menus.c:666
2680 msgid "Edit Position"
2681 msgstr "Edytuj pozycję"
2682
2683 #: menus.c:624
2684 msgid "Edit Tags"
2685 msgstr "Edytuj znaczniki"
2686
2687 #: menus.c:625
2688 msgid "Edit Comment"
2689 msgstr "Edytuj komentarz"
2690
2691 #: menus.c:626
2692 msgid "Edit Book"
2693 msgstr "Edytuj książkę"
2694
2695 #: menus.c:628
2696 msgid "Revert"
2697 msgstr "Cofnij"
2698
2699 #: menus.c:629
2700 msgid "Annotate"
2701 msgstr "Dodaj jako komentarz"
2702
2703 #: menus.c:630
2704 msgid "Truncate Game"
2705 msgstr "Porzuć grę"
2706
2707 #: menus.c:632
2708 msgid "Backward"
2709 msgstr "Do tyłu"
2710
2711 #: menus.c:633
2712 msgid "Forward"
2713 msgstr "Do przodu"
2714
2715 #: menus.c:634
2716 msgid "Back to Start"
2717 msgstr "Na początek"
2718
2719 #: menus.c:635
2720 msgid "Forward to End"
2721 msgstr "Na koniec"
2722
2723 #: menus.c:640
2724 msgid "Flip View"
2725 msgstr "Odwróć widok"
2726
2727 #: menus.c:643
2728 msgid "Move History"
2729 msgstr "Historia ruchów"
2730
2731 #: menus.c:644
2732 msgid "Evaluation Graph"
2733 msgstr "Wykres wyników"
2734
2735 #: menus.c:645
2736 msgid "Game List"
2737 msgstr "Lista gier"
2738
2739 #: menus.c:649
2740 msgid "Comments"
2741 msgstr "Komentarze"
2742
2743 #: menus.c:650
2744 msgid "ICS Input Box"
2745 msgstr "Okno poleceń ICS"
2746
2747 #: menus.c:651
2748 msgid "ICS/Chat Console"
2749 msgstr ""
2750
2751 #: menus.c:653
2752 msgid "Board..."
2753 msgstr "Szachownica..."
2754
2755 #: menus.c:654
2756 #, fuzzy
2757 msgid "Fonts..."
2758 msgstr "Dźwięki..."
2759
2760 #: menus.c:655
2761 msgid "Game List Tags..."
2762 msgstr "Znaczniki listy gier..."
2763
2764 #: menus.c:660
2765 msgid "Machine White"
2766 msgstr "Silnik białe"
2767
2768 #: menus.c:661
2769 msgid "Machine Black"
2770 msgstr "Silnik czarne"
2771
2772 #: menus.c:662
2773 msgid "Two Machines"
2774 msgstr "Silnik vs. silnik"
2775
2776 #: menus.c:663
2777 msgid "Analysis Mode"
2778 msgstr "Tryb analizy"
2779
2780 #: menus.c:664
2781 msgid "Analyze Game"
2782 msgstr "Analizuj grę"
2783
2784 #: menus.c:667
2785 msgid "Training"
2786 msgstr "Trening"
2787
2788 #: menus.c:668
2789 msgid "ICS Client"
2790 msgstr "Klient ICS"
2791
2792 #: menus.c:670
2793 msgid "Machine Match"
2794 msgstr "Mecz silników"
2795
2796 #: menus.c:671
2797 msgid "Pause"
2798 msgstr "Pauza"
2799
2800 #: menus.c:676
2801 msgid "Accept"
2802 msgstr "Akceptuj"
2803
2804 #: menus.c:677
2805 msgid "Decline"
2806 msgstr "Odrzuć"
2807
2808 #: menus.c:678
2809 msgid "Rematch"
2810 msgstr "Ponowny mecz"
2811
2812 #: menus.c:680
2813 msgid "Call Flag"
2814 msgstr "Reklamuj przekroczenie czasu"
2815
2816 #: menus.c:681
2817 msgid "Draw"
2818 msgstr "Remis"
2819
2820 #: menus.c:682
2821 msgid "Adjourn"
2822 msgstr "Przerwa"
2823
2824 #: menus.c:683
2825 msgid "Abort"
2826 msgstr "Zaniechanie gry"
2827
2828 #: menus.c:684
2829 msgid "Resign"
2830 msgstr "Poddaj partię"
2831
2832 #: menus.c:686
2833 msgid "Stop Observing"
2834 msgstr "Przerwij obserwację"
2835
2836 #: menus.c:687
2837 msgid "Stop Examining"
2838 msgstr "Przerwij badanie"
2839
2840 #: menus.c:688
2841 msgid "Upload to Examine"
2842 msgstr "Wyślij do zbadania"
2843
2844 #: menus.c:690
2845 msgid "Adjudicate to White"
2846 msgstr "Rozstrzygnij na korzyść białych"
2847
2848 #: menus.c:691
2849 msgid "Adjudicate to Black"
2850 msgstr "Rozstrzygnij na korzyść czarnych"
2851
2852 #: menus.c:692
2853 msgid "Adjudicate Draw"
2854 msgstr "Ogłoś remis"
2855
2856 #: menus.c:697
2857 #, fuzzy
2858 msgid "Edit Engine List..."
2859 msgstr "Wczytaj nowy 1. silnik..."
2860
2861 #: menus.c:699
2862 #, fuzzy
2863 msgid "Load New 1st Engine..."
2864 msgstr "Wczytaj nowy 1. silnik..."
2865
2866 #: menus.c:700
2867 #, fuzzy
2868 msgid "Load New 2nd Engine..."
2869 msgstr "Wczytaj nowy 2. silnik..."
2870
2871 #: menus.c:702
2872 #, fuzzy
2873 msgid "Engine #1 Settings..."
2874 msgstr "Ustawienia silnika #1..."
2875
2876 #: menus.c:703
2877 #, fuzzy
2878 msgid "Engine #2 Settings..."
2879 msgstr "Ustawienia silnika #2..."
2880
2881 #: menus.c:704
2882 #, fuzzy
2883 msgid "Common Settings..."
2884 msgstr "Wspólne ustawienia silników"
2885
2886 #: menus.c:706
2887 msgid "Hint"
2888 msgstr "Wskazówka"
2889
2890 #: menus.c:707
2891 msgid "Book"
2892 msgstr "Książka"
2893
2894 #: menus.c:709
2895 msgid "Move Now"
2896 msgstr "Wykonaj ruch"
2897
2898 #: menus.c:710
2899 msgid "Retract Move"
2900 msgstr "Cofnij ruch"
2901
2902 #: menus.c:716
2903 #, fuzzy
2904 msgid "General..."
2905 msgstr "Ogólne..."
2906
2907 #: menus.c:718
2908 #, fuzzy
2909 msgid "Time Control..."
2910 msgstr "Kontrola czasu..."
2911
2912 #: menus.c:719
2913 #, fuzzy
2914 msgid "Adjudications..."
2915 msgstr "Rozstrzyganie..."
2916
2917 #: menus.c:720
2918 msgid "ICS..."
2919 msgstr ""
2920
2921 #: menus.c:721
2922 msgid "Tournament..."
2923 msgstr ""
2924
2925 #: menus.c:722
2926 #, fuzzy
2927 msgid "Load Game..."
2928 msgstr "Wczytywanie gry..."
2929
2930 #: menus.c:723
2931 #, fuzzy
2932 msgid "Save Game..."
2933 msgstr "Zapisywanie gry..."
2934
2935 #: menus.c:724
2936 #, fuzzy
2937 msgid "Game List..."
2938 msgstr "Lista gier..."
2939
2940 #: menus.c:725
2941 #, fuzzy
2942 msgid "Sounds..."
2943 msgstr "Dźwięki..."
2944
2945 #: menus.c:728
2946 msgid "Always Queen"
2947 msgstr "Zawsze hetman"
2948
2949 #: menus.c:734
2950 msgid "Flash Moves"
2951 msgstr "Miganie po ruchu"
2952
2953 #: menus.c:736
2954 msgid "Highlight Dragging"
2955 msgstr "Podświetlenie podczas przeciągania"
2956
2957 #: menus.c:739
2958 msgid "Highlight With Arrow"
2959 msgstr "Podświetlenie kursorem"
2960
2961 #: menus.c:740
2962 msgid "Move Sound"
2963 msgstr "Dźwięk ruchu"
2964
2965 #: menus.c:742
2966 msgid "Periodic Updates"
2967 msgstr "Częste aktualizacje"
2968
2969 #: menus.c:744
2970 msgid "Popup Exit Message"
2971 msgstr "Pytaj przed wyjściem"
2972
2973 #: menus.c:746
2974 msgid "Show Coords"
2975 msgstr "Wyświetlanie współrzędnych"
2976
2977 #: menus.c:747
2978 msgid "Hide Thinking"
2979 msgstr "Ukrywanie myślenia"
2980
2981 #: menus.c:751
2982 msgid "Save Settings Now"
2983 msgstr "Zapisz ustawienia"
2984
2985 #: menus.c:752
2986 msgid "Save Settings on Exit"
2987 msgstr "Zapisz ustawienia przy wyjściu"
2988
2989 #: menus.c:757
2990 msgid "Info XBoard"
2991 msgstr "O programie"
2992
2993 #: menus.c:758
2994 msgid "Man XBoard"
2995 msgstr "Dokumentacja XBoard"
2996
2997 #: menus.c:760
2998 msgid "XBoard Home Page"
2999 msgstr "Strona domowa"
3000
3001 #: menus.c:761
3002 msgid "On-line User Guide"
3003 msgstr "Przewodnik online"
3004
3005 #: menus.c:762
3006 msgid "Development News"
3007 msgstr "Aktualności o postępach"
3008
3009 #: menus.c:763
3010 msgid "e-Mail Bug Report"
3011 msgstr "Raporty o błędach (e-mail)"
3012
3013 #: menus.c:802
3014 msgid "File"
3015 msgstr "Plik"
3016
3017 #: menus.c:803
3018 msgid "Edit"
3019 msgstr "Edytuj"
3020
3021 #: menus.c:804
3022 msgid "View"
3023 msgstr "Widok"
3024
3025 #: menus.c:805
3026 msgid "Mode"
3027 msgstr "Tryb"
3028
3029 #: menus.c:806
3030 msgid "Action"
3031 msgstr "Działanie"
3032
3033 #: menus.c:807
3034 msgid "Engine"
3035 msgstr "Silnik"
3036
3037 #: menus.c:808
3038 msgid "Options"
3039 msgstr "Opcje"
3040
3041 #: menus.c:809
3042 msgid "Help"
3043 msgstr "Pomoc"
3044
3045 #: nengineoutput.c:79 nengineoutput.c:87
3046 msgid "engine name"
3047 msgstr "nazwa silnika"
3048
3049 #. TRANSLATORS: noun, as in "the move Nf3"
3050 #: nengineoutput.c:82 nengineoutput.c:90
3051 msgid "move"
3052 msgstr "ruch"
3053
3054 #: nengineoutput.c:156
3055 msgid "Engine output"
3056 msgstr "Komunikaty silnika"
3057
3058 #: nengineoutput.c:160
3059 msgid ""
3060 "Mismatch of STRIDE in nengineoutput.c\n"
3061 "Change and recompile!"
3062 msgstr ""
3063 "Niezgodność STRIDE w nengineoutput.c\n"
3064 "Należy zmienić i skompilować ponownie!"
3065
3066 #: nevalgraph.c:69
3067 msgid "Evaluation graph"
3068 msgstr "Wykres wyników"
3069
3070 #: nevalgraph.c:69
3071 #, fuzzy
3072 msgid "Blunder graph"
3073 msgstr "Wykres wyników"
3074
3075 #: nevalgraph.c:107
3076 msgid "Blunder"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: nevalgraph.c:107
3080 msgid "Eval"
3081 msgstr "Wyniki"
3082
3083 #: ngamelist.c:87
3084 msgid "find position"
3085 msgstr "znajdź pozycję"
3086
3087 #: ngamelist.c:88
3088 msgid "narrow"
3089 msgstr "zawęź"
3090
3091 #: ngamelist.c:89
3092 msgid "thresholds"
3093 msgstr "progi"
3094
3095 #: ngamelist.c:90
3096 msgid "tags"
3097 msgstr "znaczniki"
3098
3099 #: ngamelist.c:91
3100 msgid "next"
3101 msgstr "następny"
3102
3103 #: ngamelist.c:92
3104 msgid "close"
3105 msgstr "zamknij"
3106
3107 #: ngamelist.c:116
3108 msgid "No game selected"
3109 msgstr "Nie zaznaczono żadnej gry"
3110
3111 #: ngamelist.c:122
3112 msgid "Can't go forward any further"
3113 msgstr "Dalej nie można"
3114
3115 #: ngamelist.c:192
3116 #, c-format
3117 msgid "Scanning through games (%d)"
3118 msgstr "Przeszukiwanie gier (%d)"
3119
3120 #: ngamelist.c:211
3121 msgid "previous page"
3122 msgstr "poprzednia strona"
3123
3124 #: ngamelist.c:214
3125 msgid "next page"
3126 msgstr "następna strona"
3127
3128 #: ngamelist.c:217
3129 msgid "no games matched your request"
3130 msgstr "żadna gra nie spełnia podanych kryteriów"
3131
3132 #: ngamelist.c:219
3133 #, c-format
3134 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
3135 msgstr "%s - %d/%d gier (%d-%d-%d)"
3136
3137 #: ngamelist.c:284
3138 msgid "There is no game list"
3139 msgstr "Nie ma listy gier"
3140
3141 #: nhistory.c:109
3142 msgid "Move list"
3143 msgstr "Lista ruchów"
3144
3145 #: usystem.c:223
3146 #, c-format
3147 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
3148 msgstr "%s: nieznany kolor %s\n"
3149
3150 #: usystem.c:231
3151 #, fuzzy, c-format
3152 msgid "%s: can't parse foreground color in '%s'\n"
3153 msgstr "%s: nie można przetworzyć koloru tła w \"%s\"\n"
3154
3155 #: usystem.c:260
3156 #, c-format
3157 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
3158 msgstr "%s: nie można przetworzyć nazw kolorów: wyłączenie kolorów\n"
3159
3160 #: usystem.c:362
3161 #, c-format
3162 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
3163 msgstr "BŁĄD: Nieznany użytkownik %s (w ścieżce %s)\n"
3164
3165 #: usystem.c:564
3166 msgid "Socket support is not configured in"
3167 msgstr "Nie skonfigurowano obsługi portu w"
3168
3169 #: usystem.c:653
3170 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
3171 msgstr "polecenie wewnętrzne rcmd nie zostało zaimplementowane w Uniksie"
3172
3173 #: xaw/xboard.c:1206
3174 #, c-format
3175 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
3176 msgstr "biały piksel = 0x%lx, czarny piksel = 0x%lx\n"
3177
3178 #: xaw/xoptions.c:378 xaw/xoptions.c:1082
3179 msgid "browse"
3180 msgstr "przeglądaj"
3181
3182 #: xaw/xoptions.c:444 xaw/xoptions.c:445
3183 msgid "Ctrl"
3184 msgstr "Ctrl"
3185
3186 #: xaw/xoptions.c:450 xaw/xoptions.c:451
3187 msgid "Alt"
3188 msgstr "Alt"
3189
3190 #: xaw/xoptions.c:456 xaw/xoptions.c:457
3191 msgid "Shift"
3192 msgstr "Shift"
3193
3194 #, fuzzy
3195 #~ msgid "Common Engine..."
3196 #~ msgstr "Wspólne ustawienia silników..."
3197
3198 #~ msgid "    (for concurrent playing of a single"
3199 #~ msgstr "    (dla równoczesnego rozegrania pojedynczego"
3200
3201 #~ msgid "Match Options"
3202 #~ msgstr "Opcje meczu"
3203
3204 #~ msgid "Chat box"
3205 #~ msgstr "Okno rozmowy"
3206
3207 #~ msgid "Open Chat Window"
3208 #~ msgstr "Otwórz okno rozmowy"
3209
3210 #~ msgid "ICS ..."
3211 #~ msgstr "ICS..."
3212
3213 #~ msgid "Match ..."
3214 #~ msgstr "Mecz..."
3215
3216 #~ msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
3217 #~ msgstr "%s: Brak dostępu do katalogu XPM %s\n"
3218
3219 #~ msgid "Available `%s' sizes:\n"
3220 #~ msgstr "Dostępne rozmiary dla \"%s\":\n"
3221
3222 #~ msgid "Error: No `%s' files!\n"
3223 #~ msgstr "Błąd: Brak plików \"%s\"!\n"
3224
3225 #~ msgid ""
3226 #~ "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
3227 #~ "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
3228 #~ "   Please report this error to %s.\n"
3229 #~ "   Include system type & operating system in message.\n"
3230 #~ msgstr ""
3231 #~ "Ostrzeżenie: Nie znaleziono struktury katalogów w tym systemie --\n"
3232 #~ "         Niemożliwa automatyczna zmiana rozmiaru bierek XPM/XIM.\n"
3233 #~ "   Proszę zgłosić ten błąd do %s.\n"
3234 #~ "   Do wiadomości należy dołączyć informacje o rodzaju systemu "
3235 #~ "operacyjnego.\n"
3236
3237 #~ msgid "Error %d loading icon image\n"
3238 #~ msgstr "Błąd %d wczytywania obrazka\n"
3239
3240 #~ msgid "cancel"
3241 #~ msgstr "anuluj"