new developer release; updated po/pot
[xboard.git] / po / pl.po
1 # Polish translations for GNU xboard package
2 # Polskie tłumaczenia dla pakietu GNU xboard.
3 # Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 # Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.7.2\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2016-03-13 10:33-0700\n"
12 "PO-Revision-Date: 2014-03-03 14:20+0100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>\n"
14 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
15 "Language: pl\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21
22 #: args.h:845
23 #, c-format
24 msgid "%s in settings file\n"
25 msgstr "%s w pliku konfiguracyjnym\n"
26
27 #: args.h:879
28 #, c-format
29 msgid "Bad integer value %s"
30 msgstr "Błędna wartość całkowita %s"
31
32 #: args.h:985 args.h:1246
33 #, c-format
34 msgid "Unrecognized argument %s"
35 msgstr "Nieznany parametr %s"
36
37 #: args.h:1016
38 #, c-format
39 msgid "No value provided for argument %s"
40 msgstr "Brak wartości parametru %s"
41
42 #: args.h:1076
43 #, c-format
44 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
45 msgstr "Niepełna sekwencja specjalna \\ w wartości dla %s"
46
47 #: args.h:1187
48 #, c-format
49 msgid "Failed to open indirection file %s"
50 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku pośredniego %s"
51
52 #: args.h:1204
53 #, c-format
54 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
55 msgstr "Nieznana wartość parametru logicznego %s"
56
57 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
58 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
59 #: backend.c:811
60 msgid "first"
61 msgstr "1."
62
63 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
64 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
65 #: backend.c:814
66 msgid "second"
67 msgstr "2."
68
69 #: backend.c:897
70 #, c-format
71 msgid "protocol version %d not supported"
72 msgstr "nieobsługiwana wersja %d protokołu"
73
74 #: backend.c:1003
75 msgid "You did not specify the engine executable"
76 msgstr "Nie podano pliku wykonywalnego silnika"
77
78 #: backend.c:1061
79 #, c-format
80 msgid "bad timeControl option %s"
81 msgstr "zła opcja timeControl %s"
82
83 #: backend.c:1076
84 #, c-format
85 msgid "bad searchTime option %s"
86 msgstr "zła opcja searchTime %s"
87
88 #: backend.c:1182
89 #, c-format
90 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
91 msgstr "Wariant %s jest obsługiwany tylko w trybie ICS"
92
93 #: backend.c:1200
94 #, c-format
95 msgid "Unknown variant name %s"
96 msgstr "Nieznana nazwa wariantu %s"
97
98 #: backend.c:1455
99 msgid "Starting chess program"
100 msgstr "Uruchamianie silnika szachowego"
101
102 #: backend.c:1478
103 msgid "Bad game file"
104 msgstr "Nieprawidłowy plik gry"
105
106 #: backend.c:1485
107 msgid "Bad position file"
108 msgstr "Nieprawidłowy plik pozycji"
109
110 #: backend.c:1499
111 msgid "Pick new game"
112 msgstr "Wybierz nową grę"
113
114 #: backend.c:1568
115 #, fuzzy
116 msgid ""
117 "You restarted an already completed tourney.\n"
118 "One more cycle will now be added to it.\n"
119 "Games commence in 10 sec."
120 msgstr ""
121 "Zrestartowano ukończony już turniej\n"
122 "Zostanie dodany do niego jeszcze jeden cykl\n"
123 "Gry rozpoczną się za 10 s"
124
125 #: backend.c:1575
126 #, c-format
127 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
128 msgstr "Wszystkie gry w turnieju \"%s\" zostały już rozegrane lub są w toku"
129
130 #: backend.c:1582
131 msgid "Can't have a match with no chess programs"
132 msgstr "Konieczny jest wybór silnika szachowego"
133
134 #: backend.c:1636
135 #, c-format
136 msgid "Could not open comm port %s"
137 msgstr "Nie można otworzyć portu szeregowego %s"
138
139 #: backend.c:1639
140 #, c-format
141 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
142 msgstr "Nie można się połączyć z hostem %s, port %s"
143
144 #: backend.c:1695
145 #, c-format
146 msgid "Unknown initialMode %s"
147 msgstr "Nieznany initialMode %s"
148
149 #: backend.c:1721
150 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
151 msgstr "Tryb AnalyzeFile wymaga pliku gry"
152
153 #: backend.c:1749
154 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
155 msgstr "Tryb analizy wymaga silnika szachowego"
156
157 #: backend.c:1753
158 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
159 msgstr "Tryb analizy nie działa w trybie ICS"
160
161 #: backend.c:1764
162 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
163 msgstr "Tryb MachineWhite wymaga silnika szachowego"
164
165 #: backend.c:1769
166 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
167 msgstr "Tryb MachineWhite nie działa w trybie ICS"
168
169 #: backend.c:1776
170 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
171 msgstr "Tryb MachineBlack wymaga silnika szachowego"
172
173 #: backend.c:1781
174 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
175 msgstr "Tryb MachineBlack nie działa w trybie ICS"
176
177 #: backend.c:1788
178 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
179 msgstr "Tryb TwoMachines wymaga silnika szachowego"
180
181 #: backend.c:1793
182 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
183 msgstr "Tryb TwoMachines nie działa w trybie ICS"
184
185 #: backend.c:1804
186 msgid "Training mode requires a game file"
187 msgstr "Tryb treningu wymaga pliku gry"
188
189 #: backend.c:1967 backend.c:2022 backend.c:2045 backend.c:2447
190 msgid "Error writing to ICS"
191 msgstr "Błąd zapisu do ICS"
192
193 #: backend.c:1982
194 msgid "Error reading from keyboard"
195 msgstr "Błąd odczytu z klawiatury"
196
197 #: backend.c:1985
198 msgid "Got end of file from keyboard"
199 msgstr "Wprowadzono EOF z klawiatury"
200
201 #: backend.c:2293
202 #, c-format
203 msgid "Unknown wild type %d"
204 msgstr "Nieznany typ wild %d"
205
206 #: backend.c:2364 usystem.c:317
207 msgid "Error writing to display"
208 msgstr "Błąd zapisu do ekranu"
209
210 #. TRANSLATORS: to 'kibitz' is to send a message to all players and the game observers
211 #: backend.c:3132
212 #, c-format
213 msgid "your opponent kibitzes: %s"
214 msgstr "przeciwnik doradza: %s"
215
216 #: backend.c:3671
217 msgid "Error gathering move list: two headers"
218 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: dwa nagłówki"
219
220 #: backend.c:3718
221 msgid "Error gathering move list: nested"
222 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: zagnieżdżona lista"
223
224 #: backend.c:3822 backend.c:4248 backend.c:4452 backend.c:5011 backend.c:5015
225 #: backend.c:7277 backend.c:12989 backend.c:14735 backend.c:14812
226 #: backend.c:14858 backend.c:14864 backend.c:14869 backend.c:14874
227 msgid "vs."
228 msgstr "vs."
229
230 #: backend.c:3950
231 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
232 msgstr "Niedozwolony ruch (odrzucony przez ICS)"
233
234 #: backend.c:4296
235 msgid "Connection closed by ICS"
236 msgstr "Połączenie zamknięte przez ICS"
237
238 #: backend.c:4298
239 msgid "Error reading from ICS"
240 msgstr "Błąd odczytu z ICS"
241
242 #: backend.c:4375
243 #, c-format
244 msgid ""
245 "Failed to parse board string:\n"
246 "\"%s\""
247 msgstr ""
248 "Nie udało się przetworzyć ciągu znaków szachownicy:\n"
249 "\"%s\""
250
251 #: backend.c:4384 backend.c:10578
252 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
253 msgstr ""
254 "Gra jest za długa; należy zwiększyć wartość MAX_MOVES i skompilować ponownie"
255
256 #: backend.c:4503
257 msgid "Error gathering move list: extra board"
258 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: dodatkowa szachownica"
259
260 #: backend.c:4935 backend.c:4957
261 #, c-format
262 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
263 msgstr "Nie można przetworzyć ruchu \"%s\" z ICS"
264
265 #: backend.c:5222
266 #, c-format
267 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
268 msgstr "Błąd wewnętrzny; nieprawidłowy moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
269
270 #: backend.c:5293
271 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
272 msgstr "Nie można tego zrobić w czasie gry ani podczas obserwacji"
273
274 #: backend.c:6353
275 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
276 msgstr ""
277 "Należy skompilować ponownie, aby włączyć obsługę BOARD_RANKS lub BOARD_FILES!"
278
279 #: backend.c:6844
280 msgid "You are playing Black"
281 msgstr "Grasz czarnymi"
282
283 #: backend.c:6853 backend.c:6881
284 msgid "You are playing White"
285 msgstr "Grasz białymi"
286
287 #: backend.c:6863 backend.c:6889 backend.c:7010 backend.c:7035 backend.c:7051
288 #: backend.c:15556
289 msgid "It is White's turn"
290 msgstr "Ruch należy do białych"
291
292 #: backend.c:6867 backend.c:6893 backend.c:7018 backend.c:7041 backend.c:7073
293 #: backend.c:15548
294 msgid "It is Black's turn"
295 msgstr "Ruch należy do czarnych"
296
297 #: backend.c:6906
298 msgid "Displayed position is not current"
299 msgstr "Wyświetlona pozycja nie jest aktualna"
300
301 #: backend.c:7155
302 msgid "Illegal move"
303 msgstr "Niedozwolony ruch"
304
305 #: backend.c:7234
306 msgid "End of game"
307 msgstr "Koniec gry"
308
309 #: backend.c:7237
310 msgid "Incorrect move"
311 msgstr "Nieprawidłowy ruch"
312
313 #: backend.c:7638 backend.c:7792
314 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
315 msgstr "Należy przeciągnąć pionek w tył, aby dokonać słabej promocji"
316
317 #: backend.c:7754
318 msgid "only marked squares are legal"
319 msgstr ""
320
321 #: backend.c:8067
322 msgid "Swiss tourney finished"
323 msgstr "Zakończono turniej w systemie szwajcarskim"
324
325 #: backend.c:8583
326 msgid "could not load EGBB library"
327 msgstr ""
328
329 #: backend.c:8586
330 msgid "wrong EGBB version"
331 msgstr ""
332
333 #: backend.c:8699
334 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
335 msgstr "Nieprawidłowe kojarzenie par"
336
337 #: backend.c:8866
338 #, c-format
339 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
340 msgstr "Niedozwolony ruch \"%s\" dokonany przez %s silnik"
341
342 #: backend.c:9153
343 msgid "Bad FEN received from engine"
344 msgstr "Nieprawidłowa notacja FEN otrzymana z silnika"
345
346 #: backend.c:9254
347 msgid "Engine did not send setup for non-standard variant"
348 msgstr ""
349
350 #: backend.c:9332 backend.c:14597 backend.c:14665
351 #, c-format
352 msgid "%s does not support analysis"
353 msgstr "%s nie obsługuje analizy"
354
355 #: backend.c:9398
356 #, c-format
357 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
358 msgstr "Niedozwolony ruch \"%s\" (odrzucony przez %s silnik szachowy)"
359
360 #: backend.c:9429
361 #, c-format
362 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
363 msgstr "Nie udało się uruchomić %s silnika szachowego %s na %s: %s\n"
364
365 #: backend.c:9450
366 #, c-format
367 msgid "Hint: %s"
368 msgstr "Wskazówka: %s"
369
370 #: backend.c:9455
371 #, c-format
372 msgid ""
373 "Illegal hint move \"%s\"\n"
374 "from %s chess program"
375 msgstr ""
376 "%2$s silnik szachowy zasugerował\n"
377 "niedozwolony ruch \"%1$s\""
378
379 #: backend.c:9630
380 msgid "Machine accepts your draw offer"
381 msgstr "Silnik przyjmuje propozycję remisu"
382
383 #: backend.c:9633
384 #, fuzzy
385 msgid ""
386 "Machine offers a draw.\n"
387 "Select Action / Draw to accept."
388 msgstr ""
389 "Silnik proponuje remis\n"
390 "Należy wybrać Działanie->Remis, żeby się zgodzić"
391
392 #. TRANSLATORS: PV = principal variation, the variation the chess engine thinks is the best for everyone
393 #: backend.c:9727
394 msgid "failed writing PV"
395 msgstr "nie udało się zapisać PV"
396
397 #: backend.c:10033
398 #, c-format
399 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
400 msgstr "Niejednoznaczny ruch na wyjściu ICS: \"%s\""
401
402 #: backend.c:10043
403 #, c-format
404 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
405 msgstr "Niedozwolony ruch na wyjściu ICS: \"%s\""
406
407 #: backend.c:10054
408 msgid "Gap in move list"
409 msgstr "Luka na liście ruchów"
410
411 #: backend.c:10732
412 #, c-format
413 msgid "Variant %s not supported by %s"
414 msgstr "Odmiana %s nie jest obsługiwana przez %s"
415
416 #: backend.c:10739
417 #, c-format
418 msgid ", but %s is"
419 msgstr ""
420
421 #: backend.c:10894
422 #, c-format
423 msgid "Startup failure on '%s'"
424 msgstr "Błąd uruchamiania w \"%s\""
425
426 #: backend.c:10925
427 msgid "Waiting for first chess program"
428 msgstr "Oczekiwanie na pierwszy silnik szachowy"
429
430 #: backend.c:10930 backend.c:14883
431 msgid "Waiting for second chess program"
432 msgstr "Oczekiwanie na drugi silnik szachowy"
433
434 #: backend.c:10979
435 msgid "Could not write on tourney file"
436 msgstr "Nieudany zapis do pliku turnieju"
437
438 #: backend.c:11053
439 msgid ""
440 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
441 "Terminate its game first."
442 msgstr ""
443 "Nie można zastąpić silnika w trakcie jego pracy!\n"
444 "Należy zakończyć najpierw jego grę."
445
446 #: backend.c:11067
447 msgid "No engine with the name you gave is installed"
448 msgstr "Silnik o podanej nazwie nie jest zainstalowany"
449
450 #: backend.c:11069
451 msgid ""
452 "First change an engine by editing the participants list\n"
453 "of the Tournament Options dialog"
454 msgstr ""
455 "Należy najpierw zmienić silnik, edytując listę uczestników\n"
456 "w oknie dialogowym Opcji turnieju."
457
458 #: backend.c:11070
459 msgid "You can only change one engine at the time"
460 msgstr "Można jednocześnie modyfikować tylko jeden silnik"
461
462 #: backend.c:11085 backend.c:11234
463 #, c-format
464 msgid "No engine %s is installed"
465 msgstr "Silnik %s nie jest zainstalowany"
466
467 #: backend.c:11105
468 msgid ""
469 "You must supply a tournament file,\n"
470 "for storing the tourney progress"
471 msgstr ""
472 "Należy dostarczyć plik turnieju,\n"
473 "żeby móc zapisać jego przebieg"
474
475 #: backend.c:11115
476 msgid "Not enough participants"
477 msgstr "Za mało uczestników"
478
479 #: backend.c:11318
480 msgid "Bad tournament file"
481 msgstr "Nieprawidłowy plik turnieju"
482
483 #: backend.c:11330
484 msgid "Waiting for other game(s)"
485 msgstr "Oczekiwanie na pozostałe gry"
486
487 #: backend.c:11343
488 msgid "No pairing engine specified"
489 msgstr "Nie określono silnika do kojarzenia par"
490
491 #: backend.c:11820
492 #, c-format
493 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
494 msgstr "Mecz %s vs. %s: ostateczny wynik %d-%d-%d"
495
496 #: backend.c:12298 backend.c:12334
497 #, c-format
498 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
499 msgstr "Niedozwolony ruch: %d.%s%s"
500
501 #: backend.c:12323
502 #, c-format
503 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
504 msgstr "Niejednoznaczny ruch: %d.%s%s"
505
506 #: backend.c:12377 backend.c:13428 backend.c:13625 backend.c:13995
507 #, c-format
508 msgid "Can't open \"%s\""
509 msgstr "Nie można otworzyć \"%s\""
510
511 #: backend.c:12389 menus.c:118
512 msgid "Cannot build game list"
513 msgstr "Nie można utworzyć listy gier"
514
515 #: backend.c:12474
516 msgid "No more games in this message"
517 msgstr "Nie ma więcej gier w tej wiadomości"
518
519 #: backend.c:12514
520 msgid "No game has been loaded yet"
521 msgstr "Nie wczytano jeszcze żadnej gry"
522
523 #: backend.c:12518 backend.c:13409 ngamelist.c:129
524 msgid "Can't back up any further"
525 msgstr "Dalsze cofanie jest niemożliwe"
526
527 #: backend.c:12965
528 msgid "Game number out of range"
529 msgstr "Numer gry jest poza zakresem"
530
531 #: backend.c:12976
532 msgid "Can't seek on game file"
533 msgstr "Niemożliwe przemieszczanie w pliku gry"
534
535 #: backend.c:13034
536 msgid "Game not found in file"
537 msgstr "Nie znaleziono gry w pliku"
538
539 #: backend.c:13163 backend.c:13506
540 msgid "Bad FEN position in file"
541 msgstr "Nieprawidłowa pozycja FEN w pliku"
542
543 #: backend.c:13321
544 msgid "No moves in game"
545 msgstr "Brak ruchów w grze"
546
547 #: backend.c:13405
548 msgid "No position has been loaded yet"
549 msgstr "Nie wczytano jeszcze żadnej pozycji"
550
551 #: backend.c:13466 backend.c:13477
552 msgid "Can't seek on position file"
553 msgstr "Niemożliwe przemieszczanie w pliku pozycji"
554
555 #: backend.c:13484 backend.c:13496
556 msgid "Position not found in file"
557 msgstr "Nie znaleziono pozycji w pliku"
558
559 #: backend.c:13540
560 msgid "Black to play"
561 msgstr "Czarne do gry"
562
563 #: backend.c:13543
564 msgid "White to play"
565 msgstr "Białe do gry"
566
567 #: backend.c:13630 backend.c:14000
568 msgid "Waiting for access to save file"
569 msgstr "Oczekiwanie na dostęp, aby zapisać plik"
570
571 #: backend.c:13632
572 msgid "Saving game"
573 msgstr "Zapisywanie gry"
574
575 #: backend.c:13633
576 msgid "Bad Seek"
577 msgstr "Nieprawidłowe szukanie"
578
579 #: backend.c:14002
580 msgid "Saving position"
581 msgstr "Zapisywanie pozycji"
582
583 #: backend.c:14128
584 msgid ""
585 "You have edited the game history.\n"
586 "Use Reload Same Game and make your move again."
587 msgstr ""
588 "Zmodyfikowano historię gry.\n"
589 "Należy wybrać Wczytaj grę ponownie i wykonać ruch jeszcze raz."
590
591 #: backend.c:14133
592 msgid ""
593 "You have entered too many moves.\n"
594 "Back up to the correct position and try again."
595 msgstr ""
596 "Wprowadzono za dużo ruchów.\n"
597 "Proszę cofnąć do prawidłowej pozycji i spróbować ponownie."
598
599 #: backend.c:14138
600 msgid ""
601 "Displayed position is not current.\n"
602 "Step forward to the correct position and try again."
603 msgstr ""
604 "Wyświetlona pozycja nie jest aktualna.\n"
605 "Proszę przejść do przodu do prawidłowej pozycji i spróbować ponownie."
606
607 #: backend.c:14185
608 msgid "You have not made a move yet"
609 msgstr "Jeszcze nie wykonano ruchu"
610
611 #: backend.c:14206
612 msgid ""
613 "The cmail message is not loaded.\n"
614 "Use Reload CMail Message and make your move again."
615 msgstr ""
616 "Nie wczytano wiadomości cmail.\n"
617 "Należy wybrać Wczytaj wiadomość cmail ponownie i wykonać ruch jeszcze raz."
618
619 #: backend.c:14211
620 msgid "No unfinished games"
621 msgstr "Brak niedokończonych gier"
622
623 #: backend.c:14217
624 #, c-format
625 msgid ""
626 "You have already mailed a move.\n"
627 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
628 "To resend the same move, type\n"
629 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
630 "on the command line."
631 msgstr ""
632 "Wysłano już ruch.\n"
633 "Należy poczekać na nadejście ruchu od przeciwnika.\n"
634 "Aby wysłać ruch ponownie, należy wpisać\n"
635 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
636 "w wierszu poleceń."
637
638 #: backend.c:14232
639 msgid "Failed to invoke cmail"
640 msgstr "Nie udało się wywołać cmail"
641
642 #: backend.c:14294
643 #, c-format
644 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
645 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź od przeciwnika\n"
646
647 #: backend.c:14316
648 #, c-format
649 msgid "Still need to make move for game\n"
650 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grze\n"
651
652 #: backend.c:14320
653 #, c-format
654 msgid "Still need to make moves for both games\n"
655 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w obu grach\n"
656
657 #: backend.c:14324
658 #, c-format
659 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
660 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch we wszystkich grach %d\n"
661
662 #: backend.c:14331
663 #, c-format
664 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
665 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grze %s\n"
666
667 #: backend.c:14337
668 #, c-format
669 msgid "No unfinished games\n"
670 msgstr "Brak niedokończonych gier\n"
671
672 #: backend.c:14339
673 #, c-format
674 msgid "Ready to send mail\n"
675 msgstr "Gotowy do wysłania wiadomości\n"
676
677 #: backend.c:14344
678 #, c-format
679 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
680 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grach %s\n"
681
682 #: backend.c:14547
683 msgid "Edit comment"
684 msgstr "Edytuj komentarz"
685
686 #: backend.c:14549
687 #, c-format
688 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
689 msgstr "Edytowanie komentarza do %d.%s%s"
690
691 #: backend.c:14604
692 #, c-format
693 msgid "You are not observing a game"
694 msgstr "Gra nie jest obserwowana"
695
696 #: backend.c:14715
697 msgid "It is not White's turn"
698 msgstr "Ruch nie należy do białych"
699
700 #: backend.c:14796
701 msgid "It is not Black's turn"
702 msgstr "Ruch nie należy do czarnych"
703
704 #: backend.c:14904
705 #, c-format
706 msgid "Starting %s chess program"
707 msgstr "Uruchamianie %s silnika szachowego"
708
709 #: backend.c:14932 backend.c:16104
710 #, fuzzy
711 msgid ""
712 "Wait until your turn,\n"
713 "or select 'Move Now'."
714 msgstr ""
715 "Proszę poczekać na swój ruch\n"
716 "lub wybrać Wykonaj ruch"
717
718 #: backend.c:15069
719 msgid "Training mode off"
720 msgstr "Tryb treningu wył."
721
722 #: backend.c:15077
723 msgid "Training mode on"
724 msgstr "Tryb treningu wł."
725
726 #: backend.c:15080
727 msgid "Already at end of game"
728 msgstr "Zakończono już grę"
729
730 #: backend.c:15170
731 msgid "Warning: You are still playing a game"
732 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono jeszcze gry"
733
734 #: backend.c:15173
735 msgid "Warning: You are still observing a game"
736 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono obserwacji gry"
737
738 #: backend.c:15176
739 msgid "Warning: You are still examining a game"
740 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono badania gry"
741
742 #: backend.c:15243
743 msgid "Click clock to clear board"
744 msgstr "Kliknij zegar, aby wyczyścić szachownicę"
745
746 #: backend.c:15253
747 msgid "Close ICS engine analyze..."
748 msgstr "Zamknij analizę silnika ICS..."
749
750 #: backend.c:15573
751 msgid "That square is occupied"
752 msgstr "To pole jest zajęte"
753
754 #: backend.c:15597 backend.c:15623
755 msgid "There is no pending offer on this move"
756 msgstr "Brak oczekującej propozycji tego ruchu"
757
758 #: backend.c:15659 backend.c:15670
759 msgid "Your opponent is not out of time"
760 msgstr "Przeciwnik nie przekroczył limitu czasu"
761
762 #: backend.c:15738
763 msgid "You must make your move before offering a draw"
764 msgstr "Przed zaproponowaniem remisu należy wykonać ruch"
765
766 #: backend.c:16086
767 msgid "You are not examining a game"
768 msgstr "Żadna gra nie jest badana"
769
770 #: backend.c:16090
771 msgid "You can't revert while pausing"
772 msgstr "Nie można cofać podczas pauzy"
773
774 #: backend.c:16144 backend.c:16151
775 msgid "It is your turn"
776 msgstr "Ruch należy do ciebie"
777
778 #: backend.c:16202 backend.c:16209 backend.c:16295 backend.c:16302
779 #, fuzzy
780 msgid "Wait until your turn."
781 msgstr "Proszę poczekać na swój ruch"
782
783 #: backend.c:16214
784 msgid "No hint available"
785 msgstr "Brak wskazówek"
786
787 #: backend.c:16229 backend.c:16260 ngamelist.c:365
788 msgid "Game list not loaded or empty"
789 msgstr "Nie wczytano listy gier lub jest ona pusta"
790
791 #: backend.c:16267
792 msgid "Book file exists! Try again for overwrite."
793 msgstr "Plik książki już istnieje! Należy spróbować ponownie, aby nadpisać."
794
795 #: backend.c:16748
796 #, c-format
797 msgid "Error writing to %s chess program"
798 msgstr "Błąd zapisu do %s silnika szachowego"
799
800 #: backend.c:16751 backend.c:16782
801 #, c-format
802 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
803 msgstr "%s silnik znajduje się w martwej pozycji (%s)"
804
805 #: backend.c:16777
806 #, c-format
807 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
808 msgstr "Błąd: %s silnik szachowy (%s) zakończył nieoczekiwanie pracę"
809
810 #: backend.c:16795
811 #, c-format
812 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
813 msgstr "Błąd odczytu z %s silnika szachowego (%s)"
814
815 #: backend.c:17227
816 #, c-format
817 msgid "%s engine has too many options\n"
818 msgstr "%s silnik ma za dużo opcji\n"
819
820 #: backend.c:17383
821 msgid "Displayed move is not current"
822 msgstr "Wyświetlony ruch nie jest aktualny"
823
824 #: backend.c:17392
825 msgid "Could not parse move"
826 msgstr "Nie można przetworzyć ruchu"
827
828 #: backend.c:17517 backend.c:17539
829 msgid "Both flags fell"
830 msgstr "Spadły obie chorągiewki"
831
832 #: backend.c:17519
833 msgid "White's flag fell"
834 msgstr "Spadła chorągiewka białych"
835
836 #: backend.c:17541
837 msgid "Black's flag fell"
838 msgstr "Spadła chorągiewka czarnych"
839
840 #: backend.c:17672
841 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
842 msgstr "Nie można nastawiać zegara w trybie automatycznej chorągiewki"
843
844 #: backend.c:18634
845 msgid "Bad FEN position in clipboard"
846 msgstr "Nieprawidłowa pozycja FEN w schowku"
847
848 #: book.c:598 book.c:874
849 msgid "Polyglot book not valid"
850 msgstr "Nieprawidłowa książka polyglot"
851
852 #: book.c:722
853 msgid "Book Fault"
854 msgstr "Błąd książki"
855
856 #: book.c:877
857 msgid "Hash keys are different"
858 msgstr "Klucze hash nie są takie same"
859
860 #: book.c:1053
861 msgid "Could not create book"
862 msgstr "Nie można utworzyć książki"
863
864 #: dialogs.c:285
865 msgid "Tournament file:          "
866 msgstr "Plik turnieju:          "
867
868 #: dialogs.c:286
869 #, fuzzy
870 msgid "For concurrent playing of tourney with multiple XBoards:"
871 msgstr "      turnieju za pomocą wielu programów XBoard)"
872
873 #: dialogs.c:287
874 msgid "Sync after round"
875 msgstr "Synchronizacja po rundzie"
876
877 #: dialogs.c:288
878 msgid "Sync after cycle"
879 msgstr "Synchronizacja po cyklu"
880
881 #: dialogs.c:289
882 msgid "Tourney participants:"
883 msgstr "Uczestnicy turnieju:"
884
885 #: dialogs.c:290
886 msgid "Select Engine:"
887 msgstr "Wybór silnika:"
888
889 #: dialogs.c:298
890 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
891 msgstr "Typ turnieju (0 = system-kołowy, 1 = system-gauntlet):"
892
893 #: dialogs.c:299
894 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
895 msgstr "Liczba cykli turnieju (lub rund szwajcarskich)"
896
897 #: dialogs.c:300
898 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
899 msgstr "Domyślna liczba gier podczas meczu (lub na parę)"
900
901 #: dialogs.c:301
902 msgid "Pause between Match Games (msec):"
903 msgstr "Pauza między grami meczowymi (ms):"
904
905 #: dialogs.c:302
906 msgid "Save Tourney Games on:"
907 msgstr "Zapisuj gry turnieju do:"
908
909 #: dialogs.c:303
910 msgid "Game File with Opening Lines:"
911 msgstr "Plik gry z wierszami otwierającymi:"
912
913 #: dialogs.c:304
914 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
915 msgstr "Numer gry (-1 lub -2 = przyrost automatyczny):"
916
917 #: dialogs.c:305
918 msgid "File with Start Positions:"
919 msgstr "Plik z pozycjami startowymi:"
920
921 #: dialogs.c:306
922 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
923 msgstr "Numer pozycji (-1 lub -2 = przyrost automatyczny):"
924
925 #: dialogs.c:307
926 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
927 msgstr "Przewiń indeks wstecz po liczbie gier równej (0 = nigdy):"
928
929 #: dialogs.c:308
930 msgid "Disable own engine books by default"
931 msgstr "Wyłącz domyślnie własne książki silnika"
932
933 #: dialogs.c:309 dialogs.c:1713
934 msgid "Time Control"
935 msgstr "Kontrola czasu"
936
937 #: dialogs.c:310
938 #, fuzzy
939 msgid "Common Engine"
940 msgstr "Wspólne ustawienia silników..."
941
942 #: dialogs.c:311 dialogs.c:445
943 msgid "General Options"
944 msgstr "Opcje ogólne"
945
946 #: dialogs.c:312
947 msgid "Continue Later"
948 msgstr ""
949
950 #: dialogs.c:313
951 msgid "Replace Engine"
952 msgstr "Zastąp silnik"
953
954 #: dialogs.c:314
955 msgid "Upgrade Engine"
956 msgstr "Aktualizuj silnik"
957
958 #: dialogs.c:315
959 msgid "Clone Tourney"
960 msgstr "Skopiuj turniej"
961
962 #: dialogs.c:355
963 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
964 msgstr "Należy najpierw określić istniejący plik turnieju do skopiowania"
965
966 #: dialogs.c:371 dialogs.c:1547
967 msgid "# no engines are installed"
968 msgstr "# nie zainstalowano żadnych silników"
969
970 #: dialogs.c:379
971 msgid "Internal error: PARTICIPANTS set wrong"
972 msgstr ""
973
974 #: dialogs.c:387
975 #, fuzzy
976 msgid "Tournament Options"
977 msgstr "Opcje dźwięków"
978
979 #: dialogs.c:406
980 msgid "Absolute Analysis Scores"
981 msgstr "Wyniki absolutnej analizy"
982
983 #: dialogs.c:407
984 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
985 msgstr "Prawie zawsze hetman (okrężna słaba promocja)"
986
987 #: dialogs.c:408 menus.c:728
988 msgid "Animate Dragging"
989 msgstr "Animowane przesuwanie"
990
991 #: dialogs.c:409 menus.c:729
992 msgid "Animate Moving"
993 msgstr "Animowany ruch"
994
995 #: dialogs.c:410 menus.c:730
996 msgid "Auto Flag"
997 msgstr "Automatyczna chorągiewka"
998
999 #: dialogs.c:411 menus.c:731
1000 msgid "Auto Flip View"
1001 msgstr "Autoodwracanie szachownicy"
1002
1003 #: dialogs.c:412 menus.c:732
1004 msgid "Blindfold"
1005 msgstr "Niewidzialne bierki"
1006
1007 #. TRANSLATORS: the drop menu is used to drop a piece, e.g. during bughouse or editing a position
1008 #: dialogs.c:414
1009 msgid "Drop Menu"
1010 msgstr "Rozwijane menu"
1011
1012 #: dialogs.c:415
1013 msgid "Enable Variation Trees"
1014 msgstr "Włącz drzewo alternatywnych ruchów"
1015
1016 #: dialogs.c:416
1017 msgid "Headers in Engine Output Window"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: dialogs.c:417
1021 msgid "Hide Thinking from Human"
1022 msgstr "Ukryj myślenie przed graczem"
1023
1024 #: dialogs.c:418 menus.c:737
1025 msgid "Highlight Last Move"
1026 msgstr "Podświetl ostatni ruch"
1027
1028 #: dialogs.c:419
1029 msgid "Highlight with Arrow"
1030 msgstr "Podświetl kursorem"
1031
1032 #: dialogs.c:420 menus.c:740
1033 msgid "One-Click Moving"
1034 msgstr "Ruch jednym kliknięciem"
1035
1036 #: dialogs.c:421
1037 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
1038 msgstr "Częste aktualizacje (w trybie analizy)"
1039
1040 #: dialogs.c:423
1041 msgid "Play Move(s) of Clicked PV (Analysis)"
1042 msgstr "Odtwórz ruch(y) PV (analiza)"
1043
1044 #: dialogs.c:424 dialogs.c:624 menus.c:742
1045 msgid "Ponder Next Move"
1046 msgstr "Myślenie nad następnym ruchem"
1047
1048 #: dialogs.c:425
1049 msgid "Popup Exit Messages"
1050 msgstr "Pytaj przed wyjściem"
1051
1052 #: dialogs.c:426 menus.c:744
1053 msgid "Popup Move Errors"
1054 msgstr "Błędy ruchu w oknie podręcznym"
1055
1056 #: dialogs.c:427
1057 msgid "Scores in Move List"
1058 msgstr "Wyniki na liście ruchów"
1059
1060 #: dialogs.c:428
1061 msgid "Show Coordinates"
1062 msgstr "Wyświetlanie współrzędnych"
1063
1064 #: dialogs.c:429
1065 msgid "Show Target Squares"
1066 msgstr "Wyświetlanie możliwych ruchów"
1067
1068 #: dialogs.c:430
1069 msgid "Sticky Windows"
1070 msgstr "Przyklejanie okien"
1071
1072 #: dialogs.c:431 menus.c:747
1073 msgid "Test Legality"
1074 msgstr "Blokowanie niedozwolonych ruchów"
1075
1076 #: dialogs.c:432
1077 msgid "Top-Level Dialogs"
1078 msgstr "Okna dialogowe najwyższego poziomu"
1079
1080 #: dialogs.c:433
1081 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
1082 msgstr "Migający ruch (0 = brak migania):"
1083
1084 #: dialogs.c:434
1085 msgid "Flash Rate (high = fast):"
1086 msgstr "Szybkość migania (wysoka = szybka):"
1087
1088 #: dialogs.c:435
1089 msgid "Animation Speed (high = slow):"
1090 msgstr "Szybkość animacji (wysoka = wolna):"
1091
1092 #: dialogs.c:436
1093 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
1094 msgstr "Współczynnik powiększenia na Wykresie wyników"
1095
1096 #: dialogs.c:456
1097 #, fuzzy
1098 msgid "Normal"
1099 msgstr "normalne"
1100
1101 #: dialogs.c:457
1102 #, fuzzy
1103 msgid "Makruk"
1104 msgstr "makruk"
1105
1106 #: dialogs.c:458
1107 msgid "FRC"
1108 msgstr "szachy losowe (960)"
1109
1110 #: dialogs.c:459
1111 #, fuzzy
1112 msgid "Shatranj"
1113 msgstr "szatrandż"
1114
1115 #: dialogs.c:460
1116 #, fuzzy
1117 msgid "Wild castle"
1118 msgstr "wild castle"
1119
1120 #: dialogs.c:461
1121 #, fuzzy
1122 msgid "Knightmate"
1123 msgstr "knightmate"
1124
1125 #: dialogs.c:462
1126 #, fuzzy
1127 msgid "No castle"
1128 msgstr "bez roszady"
1129
1130 #: dialogs.c:463
1131 #, fuzzy
1132 msgid "Cylinder *"
1133 msgstr "cylindryczne *"
1134
1135 #: dialogs.c:464
1136 msgid "3-checks"
1137 msgstr "do 3 szachów"
1138
1139 #: dialogs.c:465
1140 msgid "berolina *"
1141 msgstr "berolina *"
1142
1143 #: dialogs.c:466
1144 msgid "atomic"
1145 msgstr "atomowe"
1146
1147 #: dialogs.c:467
1148 msgid "two kings"
1149 msgstr "dwa króle"
1150
1151 #: dialogs.c:468
1152 msgid " "
1153 msgstr " "
1154
1155 #: dialogs.c:469
1156 msgid "Spartan"
1157 msgstr "Spartan"
1158
1159 #: dialogs.c:470
1160 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
1161 msgstr "Rozmiar szachownicy (-1 = domyślny dla wybranego wariantu):"
1162
1163 #: dialogs.c:471
1164 msgid "Number of Board Ranks:"
1165 msgstr "Liczba rzędów szachownicy:"
1166
1167 #: dialogs.c:472
1168 msgid "Number of Board Files:"
1169 msgstr "Liczba kolumn szachownicy:"
1170
1171 #: dialogs.c:473
1172 msgid "Holdings Size:"
1173 msgstr "Rozmiar rezerwy:"
1174
1175 #: dialogs.c:475
1176 msgid ""
1177 "Variants marked with * can only be played\n"
1178 "with legality testing off."
1179 msgstr ""
1180
1181 #: dialogs.c:477
1182 msgid "ASEAN"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: dialogs.c:478
1186 msgid "Great Shatranj (10x8)"
1187 msgstr "wielki szatrandż (10x8)"
1188
1189 #: dialogs.c:479
1190 msgid "Seirawan"
1191 msgstr "Seirawan"
1192
1193 #: dialogs.c:480
1194 #, fuzzy
1195 msgid "Falcon (10x8)"
1196 msgstr "falcon (10x8)"
1197
1198 #: dialogs.c:481
1199 msgid "Superchess"
1200 msgstr "Superchess"
1201
1202 #: dialogs.c:482
1203 msgid "Capablanca (10x8)"
1204 msgstr "szachy Capablanki (10x8)"
1205
1206 #: dialogs.c:483
1207 #, fuzzy
1208 msgid "Crazyhouse"
1209 msgstr "crazyhouse"
1210
1211 #: dialogs.c:484
1212 msgid "Gothic (10x8)"
1213 msgstr "Gothic (10x8)"
1214
1215 #: dialogs.c:485
1216 #, fuzzy
1217 msgid "Bughouse"
1218 msgstr "kloc"
1219
1220 #: dialogs.c:486
1221 #, fuzzy
1222 msgid "Janus (10x8)"
1223 msgstr "janus (10x8)"
1224
1225 #: dialogs.c:487
1226 #, fuzzy
1227 msgid "Suicide"
1228 msgstr "antyszachy (suicide)"
1229
1230 #: dialogs.c:488
1231 msgid "CRC (10x8)"
1232 msgstr "losowe szachy Capablanki (10x8)"
1233
1234 #: dialogs.c:489
1235 msgid "give-away"
1236 msgstr "antyszachy (give-away)"
1237
1238 #: dialogs.c:490
1239 msgid "grand (10x10)"
1240 msgstr "grand (10x10)"
1241
1242 #: dialogs.c:491
1243 msgid "losers"
1244 msgstr "antyszachy (losers)"
1245
1246 #: dialogs.c:492
1247 msgid "shogi (9x9)"
1248 msgstr "shōgi (9x9)"
1249
1250 #: dialogs.c:493
1251 msgid "fairy"
1252 msgstr "fairy"
1253
1254 #: dialogs.c:494
1255 msgid "xiangqi (9x10)"
1256 msgstr "xiangqi (9x10)"
1257
1258 #: dialogs.c:495
1259 msgid "mighty lion"
1260 msgstr ""
1261
1262 #: dialogs.c:496
1263 msgid "courier (12x8)"
1264 msgstr "courier (12x8)"
1265
1266 #: dialogs.c:497
1267 msgid "elven chess (10x10)"
1268 msgstr ""
1269
1270 #: dialogs.c:498
1271 #, fuzzy
1272 msgid "chu shogi (12x12)"
1273 msgstr "shōgi (9x9)"
1274
1275 #: dialogs.c:542
1276 #, c-format
1277 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
1278 msgstr "Ostrzeżenie: drugi silnik (%s) nie obsługuje tego!"
1279
1280 #: dialogs.c:570
1281 #, fuzzy, c-format
1282 msgid "Only bughouse is not available in viewer mode."
1283 msgstr "Tylko odmiana kloc nie jest dostępna w trybie obserwatora"
1284
1285 #: dialogs.c:571
1286 #, fuzzy, c-format
1287 msgid ""
1288 "All variants not supported by the first engine\n"
1289 "(currently %s) are disabled."
1290 msgstr ""
1291 "Odmiany nieobsługiwane przez pierwszy silnik\n"
1292 "(obecnie %s) są niedostępne"
1293
1294 #: dialogs.c:593
1295 msgid "New Variant"
1296 msgstr "Nowa odmiana"
1297
1298 #: dialogs.c:625
1299 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
1300 msgstr "Maksymalna liczba rdzeni na silnik:"
1301
1302 #: dialogs.c:626
1303 msgid "Polygot Directory:"
1304 msgstr "Katalog książki polyglot:"
1305
1306 #: dialogs.c:627
1307 msgid "Hash-Table Size (MB):"
1308 msgstr "Rozmiary tablicy mieszającej (MB)"
1309
1310 #: dialogs.c:628
1311 #, fuzzy
1312 msgid "EGTB Path:"
1313 msgstr "Ścieżka do Nalimov EGTB:"
1314
1315 #: dialogs.c:629
1316 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
1317 msgstr "Rozmiar pamięci podręcznej dla EGTB (MB):"
1318
1319 #: dialogs.c:630
1320 msgid "Use GUI Book"
1321 msgstr "Używanie książki GUI"
1322
1323 #: dialogs.c:631
1324 msgid "Opening-Book Filename:"
1325 msgstr "Nazwa pliku książki otwarć:"
1326
1327 #: dialogs.c:632
1328 msgid "Book Depth (moves):"
1329 msgstr "Pojemność książki (w ruchach):"
1330
1331 #: dialogs.c:633
1332 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
1333 msgstr "Różnorodność (0) książki a siła (100):"
1334
1335 #: dialogs.c:634
1336 msgid "Engine #1 Has Own Book"
1337 msgstr "Silnik #1 ma własną książkę"
1338
1339 #: dialogs.c:635
1340 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
1341 msgstr "Silnik #2 ma własną książkę          "
1342
1343 #: dialogs.c:646
1344 msgid "Common Engine Settings"
1345 msgstr "Wspólne ustawienia silników"
1346
1347 #: dialogs.c:652
1348 msgid "Detect all Mates"
1349 msgstr "Wykrywanie wszystkich matów i patów"
1350
1351 #: dialogs.c:653
1352 msgid "Verify Engine Result Claims"
1353 msgstr "Weryfikowanie żądań silnika o wynik"
1354
1355 #: dialogs.c:654
1356 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
1357 msgstr "Remis w przypadku niewystarczającego materiału matowego"
1358
1359 #: dialogs.c:655
1360 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
1361 msgstr "Rozstrzyganie zgodnych remisów (3-ruchowe opóźnienie)"
1362
1363 #: dialogs.c:656
1364 msgid "N-Move Rule:"
1365 msgstr "Liczba ruchów przed remisem:"
1366
1367 #: dialogs.c:657
1368 msgid "N-fold Repeats:"
1369 msgstr "Liczba powtórzeń ruchu:"
1370
1371 #: dialogs.c:658
1372 msgid "Draw after N Moves Total:"
1373 msgstr "Remis po całkowitej liczbie ruchów:"
1374
1375 #: dialogs.c:659
1376 msgid "Win / Loss Threshold:"
1377 msgstr "Próg zwycięstwa / przegranej"
1378
1379 #: dialogs.c:660
1380 msgid "Negate Score of Engine #1"
1381 msgstr "Negacja wyniku silnika #1"
1382
1383 #: dialogs.c:661
1384 msgid "Negate Score of Engine #2"
1385 msgstr "Negacja wyniku silnika #2"
1386
1387 #: dialogs.c:668
1388 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
1389 msgstr "Rozstrzyganie gier spoza ICS"
1390
1391 #: dialogs.c:681
1392 msgid "Auto-Kibitz"
1393 msgstr "Autodoradzanie"
1394
1395 #: dialogs.c:682
1396 msgid "Auto-Comment"
1397 msgstr "Autokomentowanie"
1398
1399 #: dialogs.c:683
1400 msgid "Auto-Observe"
1401 msgstr "Autoobserwacja"
1402
1403 #: dialogs.c:684
1404 msgid "Auto-Raise Board"
1405 msgstr "Autowysuwanie szachownicy"
1406
1407 #: dialogs.c:685
1408 msgid "Auto-Create Logon Script"
1409 msgstr "Autotworzenie skryptu logowania"
1410
1411 #: dialogs.c:686
1412 msgid "Background Observe while Playing"
1413 msgstr "Obserwacja w tle podczas gry"
1414
1415 #: dialogs.c:687
1416 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
1417 msgstr "Podwójna szachownica podczas obserwacji w tle"
1418
1419 #: dialogs.c:688
1420 msgid "Get Move List"
1421 msgstr "Pobieranie listy ruchów"
1422
1423 #: dialogs.c:689
1424 msgid "Quiet Play"
1425 msgstr "Cicha gra"
1426
1427 #: dialogs.c:690
1428 msgid "Seek Graph"
1429 msgstr "Wykres gier"
1430
1431 #: dialogs.c:691
1432 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
1433 msgstr "Autoodświeżanie wykresu gier"
1434
1435 #: dialogs.c:692
1436 msgid "Auto-InputBox PopUp"
1437 msgstr "Podręczne okno poleceń"
1438
1439 #: dialogs.c:693
1440 #, fuzzy
1441 msgid "Quit after game"
1442 msgstr "Oczekiwanie na pozostałe gry"
1443
1444 #: dialogs.c:694
1445 msgid "Premove"
1446 msgstr "Premove"
1447
1448 #: dialogs.c:695
1449 msgid "Premove for White"
1450 msgstr "Premove dla białych"
1451
1452 #: dialogs.c:696
1453 msgid "First White Move:"
1454 msgstr "Pierwszy ruch białych:"
1455
1456 #: dialogs.c:697
1457 msgid "Premove for Black"
1458 msgstr "Premove dla czarnych"
1459
1460 #: dialogs.c:698
1461 msgid "First Black Move:"
1462 msgstr "Pierwszy ruch czarnych"
1463
1464 #: dialogs.c:700
1465 msgid "Alarm"
1466 msgstr "Alarm"
1467
1468 #: dialogs.c:701
1469 msgid "Alarm Time (msec):"
1470 msgstr "Czas alarmu (ms):"
1471
1472 #: dialogs.c:703
1473 msgid "Colorize Messages"
1474 msgstr "Kolorowanie wiadomości"
1475
1476 #: dialogs.c:704
1477 msgid "Shout Text Colors:"
1478 msgstr "Kolory tekstu wiadomości shout"
1479
1480 #: dialogs.c:705
1481 msgid "S-Shout Text Colors:"
1482 msgstr "Kolory tekstu wiadomości S-Shout:"
1483
1484 #: dialogs.c:706
1485 msgid "Channel #1 Text Colors:"
1486 msgstr "Kolory tekstu kanału #1:"
1487
1488 #: dialogs.c:707
1489 msgid "Other Channel Text Colors:"
1490 msgstr "Kolory tekstu pozostałych kanałów"
1491
1492 #: dialogs.c:708
1493 msgid "Kibitz Text Colors:"
1494 msgstr "Kolory tekstu porad:"
1495
1496 #: dialogs.c:709
1497 msgid "Tell Text Colors:"
1498 msgstr "Kolory tekstu wiadomości tell:"
1499
1500 #: dialogs.c:710
1501 msgid "Challenge Text Colors:"
1502 msgstr "Kolory tekstu wyzwania:"
1503
1504 #: dialogs.c:711
1505 msgid "Request Text Colors:"
1506 msgstr "Kolory tekstu prośby:"
1507
1508 #: dialogs.c:712
1509 msgid "Seek Text Colors:"
1510 msgstr "Kolory tekstu propozycji gier:"
1511
1512 #: dialogs.c:713
1513 #, fuzzy
1514 msgid "Other Text Colors:"
1515 msgstr "Kolory tekstu pozostałych kanałów"
1516
1517 #: dialogs.c:720
1518 msgid "ICS Options"
1519 msgstr "Opcje ICS"
1520
1521 #: dialogs.c:725
1522 msgid "Exact position match"
1523 msgstr "Ścisłe dopasowanie pozycji"
1524
1525 #: dialogs.c:725
1526 msgid "Shown position is subset"
1527 msgstr "Wyświetlona pozycja jest podzbiorem"
1528
1529 #: dialogs.c:725
1530 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
1531 msgstr "Ten sam materiał z dokładnie takim samym szeregiem pionków"
1532
1533 #: dialogs.c:726
1534 msgid "Same material"
1535 msgstr "Ten sam materiał"
1536
1537 #: dialogs.c:726
1538 msgid "Material range (top board half optional)"
1539 msgstr "Zasięg materiału (opcjonalnie górna połowa szachownicy)"
1540
1541 #: dialogs.c:726
1542 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
1543 msgstr "Różnica materiału (zbalansowany materiał dodatkowy)"
1544
1545 #: dialogs.c:741
1546 msgid "Auto-Display Tags"
1547 msgstr "Autowyświetlanie znaczników"
1548
1549 #: dialogs.c:742
1550 msgid "Auto-Display Comment"
1551 msgstr "Autowyświetlanie komentarzy"
1552
1553 #: dialogs.c:743
1554 msgid ""
1555 "Auto-Play speed of loaded games\n"
1556 "(0 = instant, -1 = off):"
1557 msgstr ""
1558 "Szybkość rozgrywki wczytywanych gier\n"
1559 "(0 = natychmiastowa, -1 = wył.):"
1560
1561 #: dialogs.c:744
1562 msgid "Seconds per Move:"
1563 msgstr "Liczba sekund na ruch:"
1564
1565 #: dialogs.c:745
1566 msgid ""
1567 "\n"
1568 "options to use in game-viewer mode:"
1569 msgstr ""
1570 "\n"
1571 "opcje do użycia w trybie game-viewer:"
1572
1573 #: dialogs.c:747
1574 msgid ""
1575 "\n"
1576 "Thresholds for position filtering in game list:"
1577 msgstr ""
1578 "\n"
1579 "Próg filtrowania pozycji na liście gier:"
1580
1581 #: dialogs.c:748
1582 msgid "Elo of strongest player at least:"
1583 msgstr "Najmniejsza liczba punktów elo najsilniejszego gracza:"
1584
1585 #: dialogs.c:749
1586 msgid "Elo of weakest player at least:"
1587 msgstr "Najmniejsza liczba punktów elo najsłabszego gracza:"
1588
1589 #: dialogs.c:750
1590 msgid "No games before year:"
1591 msgstr "Pominięcie gier sprzed roku:"
1592
1593 #: dialogs.c:751
1594 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
1595 msgstr "Minimum kolejnych pozycji:"
1596
1597 #: dialogs.c:753
1598 msgid "Search mode:"
1599 msgstr "Tryb wyszukiwania:"
1600
1601 #: dialogs.c:754
1602 msgid "Also match reversed colors"
1603 msgstr "Dopasowanie odwrotnych kolorów"
1604
1605 #: dialogs.c:755
1606 msgid "Also match left-right flipped position"
1607 msgstr "Dopasowanie pozycji z prawej i lewej strony"
1608
1609 #: dialogs.c:764
1610 msgid "Load Game Options"
1611 msgstr "Opcje wczytywania gry"
1612
1613 #: dialogs.c:776
1614 msgid "Auto-Save Games"
1615 msgstr "Autozapis gier"
1616
1617 #: dialogs.c:777
1618 msgid "Own Games Only"
1619 msgstr "Tylko własne gry"
1620
1621 #: dialogs.c:778
1622 msgid "Save Games on File:"
1623 msgstr "Zapisywanie gier do pliku:"
1624
1625 #: dialogs.c:779
1626 msgid "Save Final Positions on File:"
1627 msgstr "Zapisywanie końcowych pozycji do pliku:"
1628
1629 #: dialogs.c:780
1630 msgid "PGN Event Header:"
1631 msgstr "Nazwa turnieju w zapisie PGN:"
1632
1633 #: dialogs.c:781
1634 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
1635 msgstr "Stary styl zapisu (zamiast PGN)"
1636
1637 #: dialogs.c:782
1638 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
1639 msgstr "Umieść znacznik Number w zapisie PGN turnieju"
1640
1641 #: dialogs.c:783
1642 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
1643 msgstr "Zapisywanie informacji o wyniku/głębokości do PGN"
1644
1645 #: dialogs.c:784
1646 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
1647 msgstr "Zapisywanie informacji spoza książki do PGN           "
1648
1649 #: dialogs.c:791
1650 msgid "Save Game Options"
1651 msgstr "Opcje zapisu gry"
1652
1653 #: dialogs.c:800
1654 msgid "No Sound"
1655 msgstr "Bez dźwięku"
1656
1657 #: dialogs.c:801
1658 msgid "Default Beep"
1659 msgstr "Domyślny sygnał"
1660
1661 #: dialogs.c:802
1662 msgid "Above WAV File"
1663 msgstr "Powyższy plik WAV"
1664
1665 #: dialogs.c:803
1666 msgid "Car Horn"
1667 msgstr "Klakson"
1668
1669 #: dialogs.c:804
1670 msgid "Cymbal"
1671 msgstr "Talerz"
1672
1673 #: dialogs.c:805
1674 msgid "Ding"
1675 msgstr "Bim"
1676
1677 #: dialogs.c:806
1678 msgid "Gong"
1679 msgstr "Gong"
1680
1681 #: dialogs.c:807
1682 msgid "Laser"
1683 msgstr "Laser"
1684
1685 #: dialogs.c:808
1686 msgid "Penalty"
1687 msgstr "Karny"
1688
1689 #: dialogs.c:809
1690 msgid "Phone"
1691 msgstr "Telefon"
1692
1693 #: dialogs.c:810
1694 msgid "Pop"
1695 msgstr "Wystrzał"
1696
1697 #: dialogs.c:811
1698 msgid "Roar"
1699 msgstr ""
1700
1701 #: dialogs.c:812
1702 msgid "Slap"
1703 msgstr "Plaśnięcie"
1704
1705 #: dialogs.c:813
1706 msgid "Wood Thunk"
1707 msgstr "Stuknięcie drewna"
1708
1709 #: dialogs.c:815
1710 msgid "User File"
1711 msgstr "Własny plik"
1712
1713 #: dialogs.c:838
1714 msgid "User WAV File:"
1715 msgstr "Własny plik WAV:"
1716
1717 #: dialogs.c:839
1718 msgid "Sound Program:"
1719 msgstr "Odtwarzacz:"
1720
1721 #: dialogs.c:840
1722 msgid "Try-Out Sound:"
1723 msgstr "Sprawdź dźwięk:"
1724
1725 #: dialogs.c:841
1726 msgid "Play"
1727 msgstr "Odtwórz"
1728
1729 #: dialogs.c:842
1730 msgid "Move:"
1731 msgstr "Ruch:"
1732
1733 #: dialogs.c:843
1734 msgid "Win:"
1735 msgstr "Wygrana:"
1736
1737 #: dialogs.c:844
1738 msgid "Lose:"
1739 msgstr "Przegrana:"
1740
1741 #: dialogs.c:845
1742 msgid "Draw:"
1743 msgstr "Remis:"
1744
1745 #: dialogs.c:846
1746 msgid "Unfinished:"
1747 msgstr "Niedokończenie:"
1748
1749 #: dialogs.c:847
1750 msgid "Alarm:"
1751 msgstr "Alarm:"
1752
1753 #: dialogs.c:848
1754 msgid "Challenge:"
1755 msgstr "Wyzwanie:"
1756
1757 #: dialogs.c:850
1758 msgid "Sounds Directory:"
1759 msgstr "Katalog z dźwiękami:"
1760
1761 #: dialogs.c:851
1762 msgid "Shout:"
1763 msgstr "Shout:"
1764
1765 #: dialogs.c:852
1766 msgid "S-Shout:"
1767 msgstr "S-Shout:"
1768
1769 #: dialogs.c:853
1770 msgid "Channel:"
1771 msgstr "Kanał:"
1772
1773 #: dialogs.c:854
1774 msgid "Channel 1:"
1775 msgstr "Kanał 1:"
1776
1777 #: dialogs.c:855
1778 msgid "Tell:"
1779 msgstr "Tell:"
1780
1781 #: dialogs.c:856
1782 msgid "Kibitz:"
1783 msgstr "Porada:"
1784
1785 #: dialogs.c:857
1786 msgid "Request:"
1787 msgstr "Prośba:"
1788
1789 #: dialogs.c:858
1790 msgid "Lion roar:"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: dialogs.c:859
1794 msgid "Seek:"
1795 msgstr "Wyszukanie gry:"
1796
1797 #: dialogs.c:875
1798 msgid "Sound Options"
1799 msgstr "Opcje dźwięków"
1800
1801 #: dialogs.c:891
1802 msgid "Selectable themes:"
1803 msgstr ""
1804
1805 #: dialogs.c:893
1806 msgid "New name for current theme:"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: dialogs.c:896
1810 msgid "White Piece Color:"
1811 msgstr "Kolor białych bierek:"
1812
1813 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
1814 #: dialogs.c:899 dialogs.c:908 dialogs.c:914 dialogs.c:920 dialogs.c:926
1815 #: dialogs.c:932
1816 msgid "R"
1817 msgstr "R"
1818
1819 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
1820 #: dialogs.c:901 dialogs.c:909 dialogs.c:915 dialogs.c:921 dialogs.c:927
1821 #: dialogs.c:933
1822 msgid "G"
1823 msgstr "R"
1824
1825 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
1826 #: dialogs.c:903 dialogs.c:910 dialogs.c:916 dialogs.c:922 dialogs.c:928
1827 #: dialogs.c:934
1828 msgid "B"
1829 msgstr "B"
1830
1831 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
1832 #: dialogs.c:905 dialogs.c:911 dialogs.c:917 dialogs.c:923 dialogs.c:929
1833 #: dialogs.c:935
1834 msgid "D"
1835 msgstr "D"
1836
1837 #: dialogs.c:906
1838 msgid "Black Piece Color:"
1839 msgstr "Kolor czarnych bierek:"
1840
1841 #: dialogs.c:912
1842 msgid "Light Square Color:"
1843 msgstr "Kolor jasnych pól:"
1844
1845 #: dialogs.c:918
1846 msgid "Dark Square Color:"
1847 msgstr "Kolor ciemnych pól:"
1848
1849 #: dialogs.c:924
1850 msgid "Highlight Color:"
1851 msgstr "Kolor podświetlenia:"
1852
1853 #: dialogs.c:930
1854 msgid "Premove Highlight Color:"
1855 msgstr "Kolor podświetlenia ruchu premove:"
1856
1857 #: dialogs.c:936
1858 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
1859 msgstr ""
1860 "Odwrócone bierki w odmianie shogi        (Kolorowe przyciski przywracają "
1861 "ustawienia domyślne)"
1862
1863 #: dialogs.c:938
1864 msgid "Mono Mode"
1865 msgstr "Tryb mono"
1866
1867 #: dialogs.c:939
1868 msgid "Logo Size (0=off, requires restart):"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: dialogs.c:940
1872 #, fuzzy
1873 msgid "Line Gap (-1 = default for board size):"
1874 msgstr ""
1875 "Grubość linii między polami (-1 = domyślnie dla danego rozmiaru szachownicy):"
1876
1877 #: dialogs.c:941
1878 msgid "Use Board Textures"
1879 msgstr "Użycie tekstur szachownicy"
1880
1881 #: dialogs.c:942
1882 msgid "Light-Squares Texture File:"
1883 msgstr "Plik tekstury jasnych pól:"
1884
1885 #: dialogs.c:943
1886 msgid "Dark-Squares Texture File:"
1887 msgstr "Plik tekstury ciemnych pól:"
1888
1889 #: dialogs.c:944
1890 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
1891 msgstr "Użycie bitmap bierek z własnymi kolorami"
1892
1893 #: dialogs.c:945
1894 msgid "Directory with Pieces Images:"
1895 msgstr "Katalog obrazów bierek:"
1896
1897 #: dialogs.c:1016
1898 #, fuzzy
1899 msgid "# no themes are defined"
1900 msgstr "# nie zainstalowano żadnych silników"
1901
1902 #: dialogs.c:1028
1903 msgid "Board Options"
1904 msgstr "Opcje szachownicy"
1905
1906 #: dialogs.c:1099 menus.c:646
1907 msgid "ICS text menu"
1908 msgstr "Menu tekstowe ICS"
1909
1910 #: dialogs.c:1128
1911 msgid "clear"
1912 msgstr "wyczyść"
1913
1914 #: dialogs.c:1129
1915 msgid "save changes"
1916 msgstr "zapisz zmiany"
1917
1918 #: dialogs.c:1227
1919 #, fuzzy
1920 msgid "add next move"
1921 msgstr "Myślenie nad następnym ruchem"
1922
1923 #: dialogs.c:1228
1924 #, fuzzy
1925 msgid "commit changes"
1926 msgstr "zapisz zmiany"
1927
1928 #: dialogs.c:1251
1929 msgid "Edit book"
1930 msgstr "Edytuj książkę"
1931
1932 #: dialogs.c:1268 dialogs.c:1275 menus.c:648
1933 msgid "Tags"
1934 msgstr "Znaczniki"
1935
1936 #: dialogs.c:1283
1937 #, fuzzy
1938 msgid "Registered Engines"
1939 msgstr "Zastąp silnik"
1940
1941 #: dialogs.c:1399
1942 msgid "ICS input box"
1943 msgstr "Okno poleceń ICS"
1944
1945 #: dialogs.c:1431
1946 msgid "Type a move"
1947 msgstr "Proszę wpisać ruch"
1948
1949 #: dialogs.c:1457
1950 msgid "Engine has no options"
1951 msgstr "Brak opcji silnika"
1952
1953 #: dialogs.c:1459
1954 msgid "Engine Settings"
1955 msgstr "Ustawienia silnika"
1956
1957 #: dialogs.c:1500
1958 msgid "Select engine from list:"
1959 msgstr "Wybór silnika z listy:"
1960
1961 #: dialogs.c:1503
1962 msgid "or specify one below:"
1963 msgstr "lub określenie go poniżej:"
1964
1965 #: dialogs.c:1504
1966 msgid "Nickname (optional):"
1967 msgstr "Pseudonim (opcjonalnie):"
1968
1969 #: dialogs.c:1505
1970 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
1971 msgstr ""
1972 "Używanie pseudonimu w znacznikach gracza w zapisie PGN gier typu silnik vs. "
1973 "silnik"
1974
1975 #: dialogs.c:1506
1976 msgid "Engine Directory:"
1977 msgstr "Katalog silnika:"
1978
1979 #: dialogs.c:1507
1980 msgid "Engine Command:"
1981 msgstr "Polecenie silnika:"
1982
1983 #: dialogs.c:1508
1984 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
1985 msgstr ""
1986 "(Jeśli pole pozostanie puste, ścieżka pliku wykonywalnego silnika wyznaczy "
1987 "katalog)"
1988
1989 #: dialogs.c:1509
1990 msgid "UCI"
1991 msgstr "UCI"
1992
1993 #: dialogs.c:1510
1994 msgid "USI/UCCI (uses specified -uxiAdapter)"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: dialogs.c:1511
1998 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
1999 msgstr "Protokół WB v1 (szybsze wczytywanie funkcji silnika)"
2000
2001 #: dialogs.c:1512
2002 msgid "Must not use GUI book"
2003 msgstr "Nieużywanie książki GUI"
2004
2005 #: dialogs.c:1513
2006 msgid "Add this engine to the list"
2007 msgstr "Dodanie silnika do listy"
2008
2009 #: dialogs.c:1514
2010 msgid "Force current variant with this engine"
2011 msgstr "Wymuszenie bieżącej odmiany na danym silniku"
2012
2013 #: dialogs.c:1568
2014 msgid "Load first engine"
2015 msgstr "Wczytaj pierwszy silnik"
2016
2017 #: dialogs.c:1574
2018 msgid "Load second engine"
2019 msgstr "Wczytaj drugi silnik"
2020
2021 #: dialogs.c:1597
2022 msgid "shuffle"
2023 msgstr "losowe rozstawienie"
2024
2025 #: dialogs.c:1598
2026 msgid "Fischer castling"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: dialogs.c:1599
2030 msgid "Start-position number:"
2031 msgstr "Numer pozycji początkowej:"
2032
2033 #: dialogs.c:1600
2034 msgid "randomize"
2035 msgstr "losuj"
2036
2037 #: dialogs.c:1601
2038 msgid "pick fixed"
2039 msgstr "wybierz liczbę"
2040
2041 #: dialogs.c:1618
2042 msgid "New Shuffle Game"
2043 msgstr "Nowa gra losowa"
2044
2045 #: dialogs.c:1637
2046 msgid "classical"
2047 msgstr "klasyczny"
2048
2049 #: dialogs.c:1638
2050 msgid "incremental"
2051 msgstr "przyrostowy"
2052
2053 #: dialogs.c:1639
2054 msgid "fixed max"
2055 msgstr "stały maksymalny czas"
2056
2057 #: dialogs.c:1640
2058 msgid "Divide entered times by 60"
2059 msgstr ""
2060
2061 #: dialogs.c:1641
2062 msgid "Moves per session:"
2063 msgstr "Liczba ruchów na sesję:"
2064
2065 #: dialogs.c:1642
2066 msgid "Initial time (min):"
2067 msgstr "Czas początkowy (min):"
2068
2069 #: dialogs.c:1643
2070 msgid "Increment or max (sec/move):"
2071 msgstr "Przyrost lub maksymalny czas (sekund/ruch):"
2072
2073 #: dialogs.c:1644
2074 msgid "Time-Odds factors:"
2075 msgstr "Dzielniki czasu:"
2076
2077 #: dialogs.c:1645
2078 msgid "Engine #1"
2079 msgstr "Silnik #1"
2080
2081 #: dialogs.c:1646
2082 msgid "Engine #2 / Human"
2083 msgstr "Silnik #2 / człowiek"
2084
2085 #: dialogs.c:1687 dialogs.c:1690 dialogs.c:1695 dialogs.c:1696
2086 #: gtk/xoptions.c:183
2087 msgid "Unused"
2088 msgstr "Nieużywane"
2089
2090 #: dialogs.c:1705
2091 msgid "Changing time control during a game is not implemented"
2092 msgstr ""
2093
2094 #: dialogs.c:1742
2095 msgid "Error writing to chess program"
2096 msgstr "Błąd zapisu do silnika szachowego"
2097
2098 #: dialogs.c:1810 gtk/xoptions.c:1711 xaw/xoptions.c:1336
2099 msgid "Cancel"
2100 msgstr "Anuluj"
2101
2102 #: dialogs.c:1815 dialogs.c:2515 dialogs.c:2519
2103 msgid "King"
2104 msgstr "Król"
2105
2106 #: dialogs.c:1818
2107 msgid "Captain"
2108 msgstr "Kapitan"
2109
2110 #: dialogs.c:1819
2111 msgid "Lieutenant"
2112 msgstr "Porucznik"
2113
2114 #: dialogs.c:1820
2115 msgid "General"
2116 msgstr "Generał"
2117
2118 #: dialogs.c:1821
2119 msgid "Warlord"
2120 msgstr "Gubernator"
2121
2122 #: dialogs.c:1823 dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
2123 msgid "Knight"
2124 msgstr "Skoczek"
2125
2126 #: dialogs.c:1824 dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
2127 msgid "Bishop"
2128 msgstr "Goniec"
2129
2130 #: dialogs.c:1825 dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
2131 msgid "Rook"
2132 msgstr "Wieża"
2133
2134 #: dialogs.c:1829 dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
2135 msgid "Archbishop"
2136 msgstr "Arcybiskup"
2137
2138 #: dialogs.c:1830 dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
2139 msgid "Chancellor"
2140 msgstr "Kanclerz"
2141
2142 #: dialogs.c:1832 dialogs.c:2515 dialogs.c:2519 dialogs.c:2537
2143 msgid "Queen"
2144 msgstr "Hetman"
2145
2146 #: dialogs.c:1834
2147 msgid "Lion"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: dialogs.c:1838
2151 msgid "Defer"
2152 msgstr "Odłóż"
2153
2154 #: dialogs.c:1839 dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
2155 msgid "Promote"
2156 msgstr "Promuj"
2157
2158 #: dialogs.c:1896
2159 msgid "Chats:"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: dialogs.c:1897 dialogs.c:1898 dialogs.c:1899 dialogs.c:1900 dialogs.c:1901
2163 #: dialogs.c:2007 dialogs.c:2072 dialogs.c:2104
2164 #, fuzzy
2165 msgid "New Chat"
2166 msgstr "Nowa odmiana"
2167
2168 #: dialogs.c:1904
2169 msgid "Chat partner:"
2170 msgstr "Partner do rozmowy:"
2171
2172 #: dialogs.c:1905
2173 msgid "End Chat"
2174 msgstr ""
2175
2176 #: dialogs.c:1906
2177 msgid "Hide"
2178 msgstr ""
2179
2180 #: dialogs.c:2129
2181 #, fuzzy
2182 msgid "ICS Interaction"
2183 msgstr "Opcje ICS"
2184
2185 #: dialogs.c:2214
2186 msgid "factory"
2187 msgstr "domyślne"
2188
2189 #: dialogs.c:2215
2190 msgid "up"
2191 msgstr "do góry"
2192
2193 #: dialogs.c:2216
2194 msgid "down"
2195 msgstr "na dół"
2196
2197 #: dialogs.c:2235
2198 msgid "No tag selected"
2199 msgstr "Nie zaznaczono żadnego znacznika"
2200
2201 #: dialogs.c:2266
2202 msgid "Game-list options"
2203 msgstr "Opcje listy gier"
2204
2205 #: dialogs.c:2344 dialogs.c:2358
2206 msgid "Error"
2207 msgstr "Błąd"
2208
2209 #: dialogs.c:2387
2210 msgid "Fatal Error"
2211 msgstr "Błąd krytyczny"
2212
2213 #: dialogs.c:2387
2214 msgid "Exiting"
2215 msgstr "Wychodzenie"
2216
2217 #: dialogs.c:2398
2218 msgid "Information"
2219 msgstr "Informacje"
2220
2221 #: dialogs.c:2405
2222 msgid "Note"
2223 msgstr "Uwaga"
2224
2225 #: dialogs.c:2514 dialogs.c:2807 dialogs.c:2810
2226 msgid "White"
2227 msgstr "Białe"
2228
2229 #: dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
2230 msgid "Pawn"
2231 msgstr "Pionek"
2232
2233 #: dialogs.c:2515 dialogs.c:2519
2234 msgid "Elephant"
2235 msgstr "Słoń"
2236
2237 #: dialogs.c:2515 dialogs.c:2519
2238 msgid "Cannon"
2239 msgstr "Armata"
2240
2241 #: dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
2242 msgid "Demote"
2243 msgstr "Zdegraduj"
2244
2245 #: dialogs.c:2517 dialogs.c:2521
2246 msgid "Empty square"
2247 msgstr "Puste pole"
2248
2249 #: dialogs.c:2517 dialogs.c:2521
2250 msgid "Clear board"
2251 msgstr "Wyczyść szachownicę"
2252
2253 #: dialogs.c:2518 dialogs.c:2819 dialogs.c:2822
2254 msgid "Black"
2255 msgstr "Czarne"
2256
2257 #: dialogs.c:2618
2258 #, fuzzy
2259 msgid "_File"
2260 msgstr "Plik"
2261
2262 #: dialogs.c:2619
2263 #, fuzzy
2264 msgid "_Edit"
2265 msgstr "Edytuj"
2266
2267 #: dialogs.c:2620
2268 #, fuzzy
2269 msgid "_View"
2270 msgstr "Widok"
2271
2272 #: dialogs.c:2621
2273 #, fuzzy
2274 msgid "_Mode"
2275 msgstr "Tryb"
2276
2277 #: dialogs.c:2622
2278 #, fuzzy
2279 msgid "_Action"
2280 msgstr "Działanie"
2281
2282 #: dialogs.c:2623
2283 #, fuzzy
2284 msgid "E_ngine"
2285 msgstr "Silnik"
2286
2287 #: dialogs.c:2624
2288 #, fuzzy
2289 msgid "_Options"
2290 msgstr "Opcje"
2291
2292 #: dialogs.c:2625
2293 #, fuzzy
2294 msgid "_Help"
2295 msgstr "Pomoc"
2296
2297 #: dialogs.c:2635
2298 msgid "<<"
2299 msgstr "<<"
2300
2301 #: dialogs.c:2636
2302 msgid "<"
2303 msgstr "<"
2304
2305 #: dialogs.c:2638
2306 msgid ">"
2307 msgstr ">"
2308
2309 #: dialogs.c:2639
2310 msgid ">>"
2311 msgstr ">>"
2312
2313 #: dialogs.c:2927
2314 msgid "Directories:"
2315 msgstr "Katalogi:"
2316
2317 #: dialogs.c:2928
2318 msgid "Files:"
2319 msgstr "Pliki:"
2320
2321 #: dialogs.c:2929
2322 msgid "by name"
2323 msgstr "wg nazwy"
2324
2325 #: dialogs.c:2930
2326 msgid "by type"
2327 msgstr "wg typu"
2328
2329 #: dialogs.c:2933
2330 msgid "Filename:"
2331 msgstr "Nazwa pliku:"
2332
2333 #: dialogs.c:2934
2334 msgid "New directory"
2335 msgstr "Nowy katalog"
2336
2337 #: dialogs.c:2935
2338 msgid "File type:"
2339 msgstr "Typ pliku:"
2340
2341 #: dialogs.c:3010
2342 msgid "Contents of"
2343 msgstr "Zawartość"
2344
2345 #: dialogs.c:3036
2346 msgid "  next page"
2347 msgstr "  następna strona"
2348
2349 #: dialogs.c:3053
2350 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
2351 msgstr "NAJPIERW NALEŻY TU WPISAĆ NAZWĘ KATALOGU"
2352
2353 #: dialogs.c:3054
2354 msgid "TRY ANOTHER NAME"
2355 msgstr "PROSZĘ SPRÓBOWAĆ INNĄ NAZWĘ"
2356
2357 #: draw.c:380
2358 #, fuzzy
2359 msgid ""
2360 "No default pieces installed!\n"
2361 "Select your own using '-pieceImageDirectory'."
2362 msgstr ""
2363 "Nie zainstalowano domyślnych bierek\n"
2364 "Należy określić własny katalog bierek (-pieceImageDirectory)"
2365
2366 #: engineoutput.c:112 menus.c:642
2367 #, c-format
2368 msgid "Engine Output"
2369 msgstr "Komunikaty silnika"
2370
2371 #: engineoutput.c:122
2372 #, c-format
2373 msgid "%s (%d reversible ply)"
2374 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
2375 msgstr[0] "%s (%d odwracalny półruch)"
2376 msgstr[1] "%s (%d odwracalne półruchy)"
2377 msgstr[2] "%s (%d odwracalnych półruchów)"
2378
2379 #: engineoutput.c:563 engineoutput.c:566 nengineoutput.c:83 nengineoutput.c:91
2380 msgid "NPS"
2381 msgstr "NPS"
2382
2383 #: gamelist.c:379
2384 #, c-format
2385 msgid "Reading game file (%d)"
2386 msgstr "Czytanie pliku gry (%d)"
2387
2388 #: gtk/xboard.c:983 xaw/xboard.c:1074
2389 #, c-format
2390 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
2391 msgstr "%s: nie można wejść do CHESSDIR: "
2392
2393 #: gtk/xboard.c:992 xaw/xboard.c:1083
2394 #, c-format
2395 msgid "Failed to open file '%s'\n"
2396 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\"\n"
2397
2398 #: gtk/xboard.c:1007 xaw/xboard.c:1092
2399 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
2400 msgstr ""
2401 "Należy skompilować ponownie z większą wartością dla BOARD_RANKS lub "
2402 "BOARD_FILES, aby obsługiwać ten rozmiar"
2403
2404 #: gtk/xboard.c:1026 xaw/xboard.c:1124
2405 #, c-format
2406 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
2407 msgstr "%s: błędna składnia boardSize %s\n"
2408
2409 #: gtk/xboard.c:1067 xaw/xboard.c:1163
2410 #, c-format
2411 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
2412 msgstr "%s: nieznana nazwa boardSize %s\n"
2413
2414 #: gtk/xboard.c:1110 xaw/xboard.c:1200
2415 #, c-format
2416 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
2417 msgstr ""
2418 "%s: za mało dostępnych kolorów; próba użycia trybu monochromatycznego\n"
2419
2420 #: gtk/xboard.c:1424 xaw/xboard.c:1492
2421 #, c-format
2422 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
2423 msgstr "Nie można utworzyć zestawu czcionek dla %s.\n"
2424
2425 #: gtk/xboard.c:1449 xaw/xboard.c:1515
2426 #, c-format
2427 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
2428 msgstr "%s: żadna czcionka nie pasuje do wzoru %s\n"
2429
2430 #: gtk/xboard.c:1911 xaw/xboard.c:2007
2431 msgid "Can't open temp file"
2432 msgstr "Nie można otworzyć pliku temp"
2433
2434 #: gtk/xboard.c:2419
2435 msgid "Failed to open file"
2436 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku"
2437
2438 #: gtk/xoptions.c:1708 xaw/xoptions.c:1332
2439 msgid "OK"
2440 msgstr "OK"
2441
2442 #: menus.c:136
2443 msgid "Load game file name?"
2444 msgstr "Wczytać nazwę pliku gry?"
2445
2446 #: menus.c:183
2447 msgid "Load position file name?"
2448 msgstr "Wczytać nazwę pliku pozycji?"
2449
2450 #: menus.c:189 menus.c:582
2451 msgid "Save game file name?"
2452 msgstr "Zapisać nazwę pliku gry?"
2453
2454 #: menus.c:198
2455 msgid "Save position file name?"
2456 msgstr "Zapisać nazwę pliku pozycji?"
2457
2458 #: menus.c:355
2459 msgid " (with Zippy code)"
2460 msgstr " (z kodem Zippy)"
2461
2462 #: menus.c:360
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid ""
2465 "%s%s\n"
2466 "\n"
2467 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2468 "Enhancements Copyright 1992-2016 Free Software Foundation\n"
2469 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2470 "\n"
2471 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
2472 "information.\n"
2473 "\n"
2474 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2475 "Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/"
2476 "whats_new.html\n"
2477 "\n"
2478 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
2479 "\n"
2480 msgstr ""
2481 "%s%s\n"
2482 "\n"
2483 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2484 "Enhancements Copyright 1992-2013 Free Software Foundation\n"
2485 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2486 "\n"
2487 "%s jest darmowym oprogramowaniem, które NIE posiada gwarancji. Więcej "
2488 "informacji można znaleźć w pliku COPYING.\n"
2489 "Interfejs GTK tej wersji programu jest eksperymentalny i niestabilny\n"
2490 "\n"
2491 "Zapraszamy na stronę programu XBoard: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2492 "Najnowsze funkcje można poznać na: http://www.gnu.org/software/xboard/"
2493 "whats_new.html\n"
2494 "\n"
2495 "Błędy prosimy zgłaszać na adres: <bug-xboard@gnu.org>\n"
2496 "\n"
2497
2498 #: menus.c:371 menus.c:764
2499 msgid "About XBoard"
2500 msgstr "O programie XBoard"
2501
2502 #: menus.c:593
2503 msgid "New Game"
2504 msgstr "Nowa gra"
2505
2506 #: menus.c:594
2507 #, fuzzy
2508 msgid "New Shuffle Game..."
2509 msgstr "Nowa gra losowa..."
2510
2511 #: menus.c:595
2512 #, fuzzy
2513 msgid "New Variant..."
2514 msgstr "Nowa odmiana..."
2515
2516 #: menus.c:597
2517 msgid "Load Game"
2518 msgstr "Wczytaj grę"
2519
2520 #: menus.c:598
2521 msgid "Load Position"
2522 msgstr "Wczytaj pozycję"
2523
2524 #: menus.c:599
2525 msgid "Next Position"
2526 msgstr "Następna pozycja"
2527
2528 #: menus.c:600
2529 msgid "Prev Position"
2530 msgstr "Poprzednia pozycja"
2531
2532 #: menus.c:602
2533 msgid "Save Game"
2534 msgstr "Zapisz grę"
2535
2536 #: menus.c:603
2537 msgid "Save Position"
2538 msgstr "Zapisz pozycję"
2539
2540 #: menus.c:604
2541 #, fuzzy
2542 msgid "Save Selected Games"
2543 msgstr "Zapisz grę"
2544
2545 #: menus.c:605
2546 msgid "Save Games as Book"
2547 msgstr "Zapisz gry w postaci książki"
2548
2549 #: menus.c:607
2550 msgid "Mail Move"
2551 msgstr "Ruch mailowy"
2552
2553 #: menus.c:608
2554 msgid "Reload CMail Message"
2555 msgstr "Wczytaj wiadomość CMail ponownie"
2556
2557 #: menus.c:610
2558 msgid "Quit "
2559 msgstr "Wyjście "
2560
2561 #: menus.c:615
2562 msgid "Copy Game"
2563 msgstr "Skopiuj grę"
2564
2565 #: menus.c:616
2566 msgid "Copy Position"
2567 msgstr "Skopiuj pozycję"
2568
2569 #: menus.c:617
2570 msgid "Copy Game List"
2571 msgstr "Skopiuj listę gier"
2572
2573 #: menus.c:619
2574 msgid "Paste Game"
2575 msgstr "Wklej grę"
2576
2577 #: menus.c:620
2578 msgid "Paste Position"
2579 msgstr "Wklej pozycję"
2580
2581 #: menus.c:622 menus.c:664
2582 msgid "Edit Game"
2583 msgstr "Edytuj grę"
2584
2585 #: menus.c:623 menus.c:665
2586 msgid "Edit Position"
2587 msgstr "Edytuj pozycję"
2588
2589 #: menus.c:624
2590 msgid "Edit Tags"
2591 msgstr "Edytuj znaczniki"
2592
2593 #: menus.c:625
2594 msgid "Edit Comment"
2595 msgstr "Edytuj komentarz"
2596
2597 #: menus.c:626
2598 msgid "Edit Book"
2599 msgstr "Edytuj książkę"
2600
2601 #: menus.c:628
2602 msgid "Revert"
2603 msgstr "Cofnij"
2604
2605 #: menus.c:629
2606 msgid "Annotate"
2607 msgstr "Dodaj jako komentarz"
2608
2609 #: menus.c:630
2610 msgid "Truncate Game"
2611 msgstr "Porzuć grę"
2612
2613 #: menus.c:632
2614 msgid "Backward"
2615 msgstr "Do tyłu"
2616
2617 #: menus.c:633
2618 msgid "Forward"
2619 msgstr "Do przodu"
2620
2621 #: menus.c:634
2622 msgid "Back to Start"
2623 msgstr "Na początek"
2624
2625 #: menus.c:635
2626 msgid "Forward to End"
2627 msgstr "Na koniec"
2628
2629 #: menus.c:640
2630 msgid "Flip View"
2631 msgstr "Odwróć widok"
2632
2633 #: menus.c:643
2634 msgid "Move History"
2635 msgstr "Historia ruchów"
2636
2637 #: menus.c:644
2638 msgid "Evaluation Graph"
2639 msgstr "Wykres wyników"
2640
2641 #: menus.c:645
2642 msgid "Game List"
2643 msgstr "Lista gier"
2644
2645 #: menus.c:649
2646 msgid "Comments"
2647 msgstr "Komentarze"
2648
2649 #: menus.c:650
2650 msgid "ICS Input Box"
2651 msgstr "Okno poleceń ICS"
2652
2653 #: menus.c:651
2654 msgid "ICS/Chat Console"
2655 msgstr ""
2656
2657 #: menus.c:653
2658 msgid "Board..."
2659 msgstr "Szachownica..."
2660
2661 #: menus.c:654
2662 msgid "Game List Tags..."
2663 msgstr "Znaczniki listy gier..."
2664
2665 #: menus.c:659
2666 msgid "Machine White"
2667 msgstr "Silnik białe"
2668
2669 #: menus.c:660
2670 msgid "Machine Black"
2671 msgstr "Silnik czarne"
2672
2673 #: menus.c:661
2674 msgid "Two Machines"
2675 msgstr "Silnik vs. silnik"
2676
2677 #: menus.c:662
2678 msgid "Analysis Mode"
2679 msgstr "Tryb analizy"
2680
2681 #: menus.c:663
2682 msgid "Analyze Game"
2683 msgstr "Analizuj grę"
2684
2685 #: menus.c:666
2686 msgid "Training"
2687 msgstr "Trening"
2688
2689 #: menus.c:667
2690 msgid "ICS Client"
2691 msgstr "Klient ICS"
2692
2693 #: menus.c:669
2694 msgid "Machine Match"
2695 msgstr "Mecz silników"
2696
2697 #: menus.c:670
2698 msgid "Pause"
2699 msgstr "Pauza"
2700
2701 #: menus.c:675
2702 msgid "Accept"
2703 msgstr "Akceptuj"
2704
2705 #: menus.c:676
2706 msgid "Decline"
2707 msgstr "Odrzuć"
2708
2709 #: menus.c:677
2710 msgid "Rematch"
2711 msgstr "Ponowny mecz"
2712
2713 #: menus.c:679
2714 msgid "Call Flag"
2715 msgstr "Reklamuj przekroczenie czasu"
2716
2717 #: menus.c:680
2718 msgid "Draw"
2719 msgstr "Remis"
2720
2721 #: menus.c:681
2722 msgid "Adjourn"
2723 msgstr "Przerwa"
2724
2725 #: menus.c:682
2726 msgid "Abort"
2727 msgstr "Zaniechanie gry"
2728
2729 #: menus.c:683
2730 msgid "Resign"
2731 msgstr "Poddaj partię"
2732
2733 #: menus.c:685
2734 msgid "Stop Observing"
2735 msgstr "Przerwij obserwację"
2736
2737 #: menus.c:686
2738 msgid "Stop Examining"
2739 msgstr "Przerwij badanie"
2740
2741 #: menus.c:687
2742 msgid "Upload to Examine"
2743 msgstr "Wyślij do zbadania"
2744
2745 #: menus.c:689
2746 msgid "Adjudicate to White"
2747 msgstr "Rozstrzygnij na korzyść białych"
2748
2749 #: menus.c:690
2750 msgid "Adjudicate to Black"
2751 msgstr "Rozstrzygnij na korzyść czarnych"
2752
2753 #: menus.c:691
2754 msgid "Adjudicate Draw"
2755 msgstr "Ogłoś remis"
2756
2757 #: menus.c:696
2758 #, fuzzy
2759 msgid "Edit Engine List..."
2760 msgstr "Wczytaj nowy 1. silnik..."
2761
2762 #: menus.c:698
2763 #, fuzzy
2764 msgid "Load New 1st Engine..."
2765 msgstr "Wczytaj nowy 1. silnik..."
2766
2767 #: menus.c:699
2768 #, fuzzy
2769 msgid "Load New 2nd Engine..."
2770 msgstr "Wczytaj nowy 2. silnik..."
2771
2772 #: menus.c:701
2773 #, fuzzy
2774 msgid "Engine #1 Settings..."
2775 msgstr "Ustawienia silnika #1..."
2776
2777 #: menus.c:702
2778 #, fuzzy
2779 msgid "Engine #2 Settings..."
2780 msgstr "Ustawienia silnika #2..."
2781
2782 #: menus.c:703
2783 #, fuzzy
2784 msgid "Common Settings..."
2785 msgstr "Wspólne ustawienia silników"
2786
2787 #: menus.c:705
2788 msgid "Hint"
2789 msgstr "Wskazówka"
2790
2791 #: menus.c:706
2792 msgid "Book"
2793 msgstr "Książka"
2794
2795 #: menus.c:708
2796 msgid "Move Now"
2797 msgstr "Wykonaj ruch"
2798
2799 #: menus.c:709
2800 msgid "Retract Move"
2801 msgstr "Cofnij ruch"
2802
2803 #: menus.c:715
2804 #, fuzzy
2805 msgid "General..."
2806 msgstr "Ogólne..."
2807
2808 #: menus.c:717
2809 #, fuzzy
2810 msgid "Time Control..."
2811 msgstr "Kontrola czasu..."
2812
2813 #: menus.c:718
2814 #, fuzzy
2815 msgid "Adjudications..."
2816 msgstr "Rozstrzyganie..."
2817
2818 #: menus.c:719
2819 msgid "ICS..."
2820 msgstr ""
2821
2822 #: menus.c:720
2823 msgid "Tournament..."
2824 msgstr ""
2825
2826 #: menus.c:721
2827 #, fuzzy
2828 msgid "Load Game..."
2829 msgstr "Wczytywanie gry..."
2830
2831 #: menus.c:722
2832 #, fuzzy
2833 msgid "Save Game..."
2834 msgstr "Zapisywanie gry..."
2835
2836 #: menus.c:723
2837 #, fuzzy
2838 msgid "Game List..."
2839 msgstr "Lista gier..."
2840
2841 #: menus.c:724
2842 #, fuzzy
2843 msgid "Sounds..."
2844 msgstr "Dźwięki..."
2845
2846 #: menus.c:727
2847 msgid "Always Queen"
2848 msgstr "Zawsze hetman"
2849
2850 #: menus.c:733
2851 msgid "Flash Moves"
2852 msgstr "Miganie po ruchu"
2853
2854 #: menus.c:735
2855 msgid "Highlight Dragging"
2856 msgstr "Podświetlenie podczas przeciągania"
2857
2858 #: menus.c:738
2859 msgid "Highlight With Arrow"
2860 msgstr "Podświetlenie kursorem"
2861
2862 #: menus.c:739
2863 msgid "Move Sound"
2864 msgstr "Dźwięk ruchu"
2865
2866 #: menus.c:741
2867 msgid "Periodic Updates"
2868 msgstr "Częste aktualizacje"
2869
2870 #: menus.c:743
2871 msgid "Popup Exit Message"
2872 msgstr "Pytaj przed wyjściem"
2873
2874 #: menus.c:745
2875 msgid "Show Coords"
2876 msgstr "Wyświetlanie współrzędnych"
2877
2878 #: menus.c:746
2879 msgid "Hide Thinking"
2880 msgstr "Ukrywanie myślenia"
2881
2882 #: menus.c:750
2883 msgid "Save Settings Now"
2884 msgstr "Zapisz ustawienia"
2885
2886 #: menus.c:751
2887 msgid "Save Settings on Exit"
2888 msgstr "Zapisz ustawienia przy wyjściu"
2889
2890 #: menus.c:756
2891 msgid "Info XBoard"
2892 msgstr "O programie"
2893
2894 #: menus.c:757
2895 msgid "Man XBoard"
2896 msgstr "Dokumentacja XBoard"
2897
2898 #: menus.c:759
2899 msgid "XBoard Home Page"
2900 msgstr "Strona domowa"
2901
2902 #: menus.c:760
2903 msgid "On-line User Guide"
2904 msgstr "Przewodnik online"
2905
2906 #: menus.c:761
2907 msgid "Development News"
2908 msgstr "Aktualności o postępach"
2909
2910 #: menus.c:762
2911 msgid "e-Mail Bug Report"
2912 msgstr "Raporty o błędach (e-mail)"
2913
2914 #: menus.c:801
2915 msgid "File"
2916 msgstr "Plik"
2917
2918 #: menus.c:802
2919 msgid "Edit"
2920 msgstr "Edytuj"
2921
2922 #: menus.c:803
2923 msgid "View"
2924 msgstr "Widok"
2925
2926 #: menus.c:804
2927 msgid "Mode"
2928 msgstr "Tryb"
2929
2930 #: menus.c:805
2931 msgid "Action"
2932 msgstr "Działanie"
2933
2934 #: menus.c:806
2935 msgid "Engine"
2936 msgstr "Silnik"
2937
2938 #: menus.c:807
2939 msgid "Options"
2940 msgstr "Opcje"
2941
2942 #: menus.c:808
2943 msgid "Help"
2944 msgstr "Pomoc"
2945
2946 #: nengineoutput.c:79 nengineoutput.c:87
2947 msgid "engine name"
2948 msgstr "nazwa silnika"
2949
2950 #. TRANSLATORS: noun, as in "the move Nf3"
2951 #: nengineoutput.c:82 nengineoutput.c:90
2952 msgid "move"
2953 msgstr "ruch"
2954
2955 #: nengineoutput.c:156
2956 msgid "Engine output"
2957 msgstr "Komunikaty silnika"
2958
2959 #: nengineoutput.c:160
2960 msgid ""
2961 "Mismatch of STRIDE in nengineoutput.c\n"
2962 "Change and recompile!"
2963 msgstr ""
2964 "Niezgodność STRIDE w nengineoutput.c\n"
2965 "Należy zmienić i skompilować ponownie!"
2966
2967 #: nevalgraph.c:69
2968 msgid "Evaluation graph"
2969 msgstr "Wykres wyników"
2970
2971 #: nevalgraph.c:69
2972 #, fuzzy
2973 msgid "Blunder graph"
2974 msgstr "Wykres wyników"
2975
2976 #: nevalgraph.c:107
2977 msgid "Blunder"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: nevalgraph.c:107
2981 msgid "Eval"
2982 msgstr "Wyniki"
2983
2984 #: ngamelist.c:87
2985 msgid "find position"
2986 msgstr "znajdź pozycję"
2987
2988 #: ngamelist.c:88
2989 msgid "narrow"
2990 msgstr "zawęź"
2991
2992 #: ngamelist.c:89
2993 msgid "thresholds"
2994 msgstr "progi"
2995
2996 #: ngamelist.c:90
2997 msgid "tags"
2998 msgstr "znaczniki"
2999
3000 #: ngamelist.c:91
3001 msgid "next"
3002 msgstr "następny"
3003
3004 #: ngamelist.c:92
3005 msgid "close"
3006 msgstr "zamknij"
3007
3008 #: ngamelist.c:116
3009 msgid "No game selected"
3010 msgstr "Nie zaznaczono żadnej gry"
3011
3012 #: ngamelist.c:122
3013 msgid "Can't go forward any further"
3014 msgstr "Dalej nie można"
3015
3016 #: ngamelist.c:192
3017 #, c-format
3018 msgid "Scanning through games (%d)"
3019 msgstr "Przeszukiwanie gier (%d)"
3020
3021 #: ngamelist.c:211
3022 msgid "previous page"
3023 msgstr "poprzednia strona"
3024
3025 #: ngamelist.c:214
3026 msgid "next page"
3027 msgstr "następna strona"
3028
3029 #: ngamelist.c:217
3030 msgid "no games matched your request"
3031 msgstr "żadna gra nie spełnia podanych kryteriów"
3032
3033 #: ngamelist.c:219
3034 #, c-format
3035 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
3036 msgstr "%s - %d/%d gier (%d-%d-%d)"
3037
3038 #: ngamelist.c:284
3039 msgid "There is no game list"
3040 msgstr "Nie ma listy gier"
3041
3042 #: nhistory.c:109
3043 msgid "Move list"
3044 msgstr "Lista ruchów"
3045
3046 #: usystem.c:223
3047 #, c-format
3048 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
3049 msgstr "%s: nieznany kolor %s\n"
3050
3051 #: usystem.c:231
3052 #, fuzzy, c-format
3053 msgid "%s: can't parse foreground color in '%s'\n"
3054 msgstr "%s: nie można przetworzyć koloru tła w \"%s\"\n"
3055
3056 #: usystem.c:260
3057 #, c-format
3058 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
3059 msgstr "%s: nie można przetworzyć nazw kolorów: wyłączenie kolorów\n"
3060
3061 #: usystem.c:362
3062 #, c-format
3063 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
3064 msgstr "BŁĄD: Nieznany użytkownik %s (w ścieżce %s)\n"
3065
3066 #: usystem.c:545
3067 msgid "Socket support is not configured in"
3068 msgstr "Nie skonfigurowano obsługi portu w"
3069
3070 #: usystem.c:634
3071 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
3072 msgstr "polecenie wewnętrzne rcmd nie zostało zaimplementowane w Uniksie"
3073
3074 #: xaw/xboard.c:1206
3075 #, c-format
3076 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
3077 msgstr "biały piksel = 0x%lx, czarny piksel = 0x%lx\n"
3078
3079 #: xaw/xoptions.c:373 xaw/xoptions.c:1077
3080 msgid "browse"
3081 msgstr "przeglądaj"
3082
3083 #: xaw/xoptions.c:439 xaw/xoptions.c:440
3084 msgid "Ctrl"
3085 msgstr "Ctrl"
3086
3087 #: xaw/xoptions.c:445 xaw/xoptions.c:446
3088 msgid "Alt"
3089 msgstr "Alt"
3090
3091 #: xaw/xoptions.c:451 xaw/xoptions.c:452
3092 msgid "Shift"
3093 msgstr "Shift"
3094
3095 #, fuzzy
3096 #~ msgid "Common Engine..."
3097 #~ msgstr "Wspólne ustawienia silników..."
3098
3099 #~ msgid "    (for concurrent playing of a single"
3100 #~ msgstr "    (dla równoczesnego rozegrania pojedynczego"
3101
3102 #~ msgid "Match Options"
3103 #~ msgstr "Opcje meczu"
3104
3105 #~ msgid "Chat box"
3106 #~ msgstr "Okno rozmowy"
3107
3108 #~ msgid "Open Chat Window"
3109 #~ msgstr "Otwórz okno rozmowy"
3110
3111 #~ msgid "ICS ..."
3112 #~ msgstr "ICS..."
3113
3114 #~ msgid "Match ..."
3115 #~ msgstr "Mecz..."
3116
3117 #~ msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
3118 #~ msgstr "%s: Brak dostępu do katalogu XPM %s\n"
3119
3120 #~ msgid "Available `%s' sizes:\n"
3121 #~ msgstr "Dostępne rozmiary dla \"%s\":\n"
3122
3123 #~ msgid "Error: No `%s' files!\n"
3124 #~ msgstr "Błąd: Brak plików \"%s\"!\n"
3125
3126 #~ msgid ""
3127 #~ "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
3128 #~ "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
3129 #~ "   Please report this error to %s.\n"
3130 #~ "   Include system type & operating system in message.\n"
3131 #~ msgstr ""
3132 #~ "Ostrzeżenie: Nie znaleziono struktury katalogów w tym systemie --\n"
3133 #~ "         Niemożliwa automatyczna zmiana rozmiaru bierek XPM/XIM.\n"
3134 #~ "   Proszę zgłosić ten błąd do %s.\n"
3135 #~ "   Do wiadomości należy dołączyć informacje o rodzaju systemu "
3136 #~ "operacyjnego.\n"
3137
3138 #~ msgid "Error %d loading icon image\n"
3139 #~ msgstr "Błąd %d wczytywania obrazka\n"
3140
3141 #~ msgid "cancel"
3142 #~ msgstr "anuluj"