line numbers in PO got updated
[xboard.git] / po / pl.po
1 # Polish translations for GNU xboard package
2 # Polskie tłumaczenia dla pakietu GNU xboard.
3 # Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xboard package.
5 # Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.7.2\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2014-10-17 21:25-0700\n"
12 "PO-Revision-Date: 2014-03-03 14:20+0100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>\n"
14 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
15 "Language: pl\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21
22 #: args.h:839
23 #, c-format
24 msgid "%s in settings file\n"
25 msgstr "%s w pliku konfiguracyjnym\n"
26
27 #: args.h:873
28 #, c-format
29 msgid "Bad integer value %s"
30 msgstr "Błędna wartość całkowita %s"
31
32 #: args.h:979 args.h:1240
33 #, c-format
34 msgid "Unrecognized argument %s"
35 msgstr "Nieznany parametr %s"
36
37 #: args.h:1010
38 #, c-format
39 msgid "No value provided for argument %s"
40 msgstr "Brak wartości parametru %s"
41
42 #: args.h:1070
43 #, c-format
44 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
45 msgstr "Niepełna sekwencja specjalna \\ w wartości dla %s"
46
47 #: args.h:1181
48 #, c-format
49 msgid "Failed to open indirection file %s"
50 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku pośredniego %s"
51
52 #: args.h:1198
53 #, c-format
54 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
55 msgstr "Nieznana wartość parametru logicznego %s"
56
57 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
58 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
59 #: backend.c:808
60 msgid "first"
61 msgstr "1."
62
63 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
64 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
65 #: backend.c:811
66 msgid "second"
67 msgstr "2."
68
69 #: backend.c:894
70 #, c-format
71 msgid "protocol version %d not supported"
72 msgstr "nieobsługiwana wersja %d protokołu"
73
74 #: backend.c:1000
75 msgid "You did not specify the engine executable"
76 msgstr "Nie podano pliku wykonywalnego silnika"
77
78 #: backend.c:1058
79 #, c-format
80 msgid "bad timeControl option %s"
81 msgstr "zła opcja timeControl %s"
82
83 #: backend.c:1073
84 #, c-format
85 msgid "bad searchTime option %s"
86 msgstr "zła opcja searchTime %s"
87
88 #: backend.c:1179
89 #, c-format
90 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
91 msgstr "Wariant %s jest obsługiwany tylko w trybie ICS"
92
93 #: backend.c:1197
94 #, c-format
95 msgid "Unknown variant name %s"
96 msgstr "Nieznana nazwa wariantu %s"
97
98 #: backend.c:1452
99 msgid "Starting chess program"
100 msgstr "Uruchamianie silnika szachowego"
101
102 #: backend.c:1475
103 msgid "Bad game file"
104 msgstr "Nieprawidłowy plik gry"
105
106 #: backend.c:1482
107 msgid "Bad position file"
108 msgstr "Nieprawidłowy plik pozycji"
109
110 #: backend.c:1496
111 msgid "Pick new game"
112 msgstr "Wybierz nową grę"
113
114 #: backend.c:1565
115 #, fuzzy
116 msgid ""
117 "You restarted an already completed tourney.\n"
118 "One more cycle will now be added to it.\n"
119 "Games commence in 10 sec."
120 msgstr ""
121 "Zrestartowano ukończony już turniej\n"
122 "Zostanie dodany do niego jeszcze jeden cykl\n"
123 "Gry rozpoczną się za 10 s"
124
125 #: backend.c:1572
126 #, c-format
127 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
128 msgstr "Wszystkie gry w turnieju \"%s\" zostały już rozegrane lub są w toku"
129
130 #: backend.c:1579
131 msgid "Can't have a match with no chess programs"
132 msgstr "Konieczny jest wybór silnika szachowego"
133
134 #: backend.c:1633
135 #, c-format
136 msgid "Could not open comm port %s"
137 msgstr "Nie można otworzyć portu szeregowego %s"
138
139 #: backend.c:1636
140 #, c-format
141 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
142 msgstr "Nie można się połączyć z hostem %s, port %s"
143
144 #: backend.c:1692
145 #, c-format
146 msgid "Unknown initialMode %s"
147 msgstr "Nieznany initialMode %s"
148
149 #: backend.c:1718
150 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
151 msgstr "Tryb AnalyzeFile wymaga pliku gry"
152
153 #: backend.c:1745
154 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
155 msgstr "Tryb analizy wymaga silnika szachowego"
156
157 #: backend.c:1749
158 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
159 msgstr "Tryb analizy nie działa w trybie ICS"
160
161 #: backend.c:1760
162 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
163 msgstr "Tryb MachineWhite wymaga silnika szachowego"
164
165 #: backend.c:1765
166 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
167 msgstr "Tryb MachineWhite nie działa w trybie ICS"
168
169 #: backend.c:1772
170 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
171 msgstr "Tryb MachineBlack wymaga silnika szachowego"
172
173 #: backend.c:1777
174 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
175 msgstr "Tryb MachineBlack nie działa w trybie ICS"
176
177 #: backend.c:1784
178 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
179 msgstr "Tryb TwoMachines wymaga silnika szachowego"
180
181 #: backend.c:1789
182 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
183 msgstr "Tryb TwoMachines nie działa w trybie ICS"
184
185 #: backend.c:1800
186 msgid "Training mode requires a game file"
187 msgstr "Tryb treningu wymaga pliku gry"
188
189 #: backend.c:1963 backend.c:2018 backend.c:2041 backend.c:2443
190 msgid "Error writing to ICS"
191 msgstr "Błąd zapisu do ICS"
192
193 #: backend.c:1978
194 msgid "Error reading from keyboard"
195 msgstr "Błąd odczytu z klawiatury"
196
197 #: backend.c:1981
198 msgid "Got end of file from keyboard"
199 msgstr "Wprowadzono EOF z klawiatury"
200
201 #: backend.c:2289
202 #, c-format
203 msgid "Unknown wild type %d"
204 msgstr "Nieznany typ wild %d"
205
206 #: backend.c:2360 usystem.c:332
207 msgid "Error writing to display"
208 msgstr "Błąd zapisu do ekranu"
209
210 #. TRANSLATORS: to 'kibitz' is to send a message to all players and the game observers
211 #: backend.c:3128
212 #, c-format
213 msgid "your opponent kibitzes: %s"
214 msgstr "przeciwnik doradza: %s"
215
216 #: backend.c:3667
217 msgid "Error gathering move list: two headers"
218 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: dwa nagłówki"
219
220 #: backend.c:3714
221 msgid "Error gathering move list: nested"
222 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: zagnieżdżona lista"
223
224 #: backend.c:3818 backend.c:4236 backend.c:4440 backend.c:4999 backend.c:5003
225 #: backend.c:7127 backend.c:12702 backend.c:14440 backend.c:14517
226 #: backend.c:14563 backend.c:14569 backend.c:14574 backend.c:14579
227 msgid "vs."
228 msgstr "vs."
229
230 #: backend.c:3946
231 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
232 msgstr "Niedozwolony ruch (odrzucony przez ICS)"
233
234 #: backend.c:4284
235 msgid "Connection closed by ICS"
236 msgstr "Połączenie zamknięte przez ICS"
237
238 #: backend.c:4286
239 msgid "Error reading from ICS"
240 msgstr "Błąd odczytu z ICS"
241
242 #: backend.c:4363
243 #, c-format
244 msgid ""
245 "Failed to parse board string:\n"
246 "\"%s\""
247 msgstr ""
248 "Nie udało się przetworzyć ciągu znaków szachownicy:\n"
249 "\"%s\""
250
251 #: backend.c:4372 backend.c:10300
252 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
253 msgstr ""
254 "Gra jest za długa; należy zwiększyć wartość MAX_MOVES i skompilować ponownie"
255
256 #: backend.c:4491
257 msgid "Error gathering move list: extra board"
258 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: dodatkowa szachownica"
259
260 #: backend.c:4923 backend.c:4945
261 #, c-format
262 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
263 msgstr "Nie można przetworzyć ruchu \"%s\" z ICS"
264
265 #: backend.c:5193
266 #, c-format
267 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
268 msgstr "Błąd wewnętrzny; nieprawidłowy moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
269
270 #: backend.c:5264
271 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
272 msgstr "Nie można tego zrobić w czasie gry ani podczas obserwacji"
273
274 #: backend.c:6210
275 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
276 msgstr ""
277 "Należy skompilować ponownie, aby włączyć obsługę BOARD_RANKS lub BOARD_FILES!"
278
279 #: backend.c:6700
280 msgid "You are playing Black"
281 msgstr "Grasz czarnymi"
282
283 #: backend.c:6709 backend.c:6736
284 msgid "You are playing White"
285 msgstr "Grasz białymi"
286
287 #: backend.c:6718 backend.c:6744 backend.c:6865 backend.c:6890 backend.c:6906
288 #: backend.c:15251
289 msgid "It is White's turn"
290 msgstr "Ruch należy do białych"
291
292 #: backend.c:6722 backend.c:6748 backend.c:6873 backend.c:6896 backend.c:6927
293 #: backend.c:15243
294 msgid "It is Black's turn"
295 msgstr "Ruch należy do czarnych"
296
297 #: backend.c:6761
298 msgid "Displayed position is not current"
299 msgstr "Wyświetlona pozycja nie jest aktualna"
300
301 #: backend.c:7007
302 msgid "Illegal move"
303 msgstr "Niedozwolony ruch"
304
305 #: backend.c:7084
306 msgid "End of game"
307 msgstr "Koniec gry"
308
309 #: backend.c:7087
310 msgid "Incorrect move"
311 msgstr "Nieprawidłowy ruch"
312
313 #: backend.c:7478 backend.c:7625
314 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
315 msgstr "Należy przeciągnąć pionek w tył, aby dokonać słabej promocji"
316
317 #: backend.c:7588
318 msgid "only marked squares are legal"
319 msgstr ""
320
321 #: backend.c:7876
322 msgid "Swiss tourney finished"
323 msgstr "Zakończono turniej w systemie szwajcarskim"
324
325 #: backend.c:8392
326 msgid "could not load EGBB library"
327 msgstr ""
328
329 #: backend.c:8395
330 msgid "wrong EGBB version"
331 msgstr ""
332
333 #: backend.c:8508
334 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
335 msgstr "Nieprawidłowe kojarzenie par"
336
337 #: backend.c:8659
338 #, c-format
339 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
340 msgstr "Niedozwolony ruch \"%s\" dokonany przez %s silnik"
341
342 #: backend.c:8929
343 msgid "Bad FEN received from engine"
344 msgstr "Nieprawidłowa notacja FEN otrzymana z silnika"
345
346 #: backend.c:9030
347 msgid "Engine did not send setup for non-standard variant"
348 msgstr ""
349
350 #: backend.c:9103 backend.c:14302 backend.c:14370
351 #, c-format
352 msgid "%s does not support analysis"
353 msgstr "%s nie obsługuje analizy"
354
355 #: backend.c:9169
356 #, c-format
357 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
358 msgstr "Niedozwolony ruch \"%s\" (odrzucony przez %s silnik szachowy)"
359
360 #: backend.c:9200
361 #, c-format
362 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
363 msgstr "Nie udało się uruchomić %s silnika szachowego %s na %s: %s\n"
364
365 #: backend.c:9221
366 #, c-format
367 msgid "Hint: %s"
368 msgstr "Wskazówka: %s"
369
370 #: backend.c:9226
371 #, c-format
372 msgid ""
373 "Illegal hint move \"%s\"\n"
374 "from %s chess program"
375 msgstr ""
376 "%2$s silnik szachowy zasugerował\n"
377 "niedozwolony ruch \"%1$s\""
378
379 #: backend.c:9401
380 msgid "Machine accepts your draw offer"
381 msgstr "Silnik przyjmuje propozycję remisu"
382
383 #: backend.c:9404
384 #, fuzzy
385 msgid ""
386 "Machine offers a draw.\n"
387 "Select Action / Draw to accept."
388 msgstr ""
389 "Silnik proponuje remis\n"
390 "Należy wybrać Działanie->Remis, żeby się zgodzić"
391
392 #. TRANSLATORS: PV = principal variation, the variation the chess engine thinks is the best for everyone
393 #: backend.c:9489
394 msgid "failed writing PV"
395 msgstr "nie udało się zapisać PV"
396
397 #: backend.c:9788
398 #, c-format
399 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
400 msgstr "Niejednoznaczny ruch na wyjściu ICS: \"%s\""
401
402 #: backend.c:9798
403 #, c-format
404 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
405 msgstr "Niedozwolony ruch na wyjściu ICS: \"%s\""
406
407 #: backend.c:9809
408 msgid "Gap in move list"
409 msgstr "Luka na liście ruchów"
410
411 #: backend.c:10454
412 #, c-format
413 msgid "Variant %s not supported by %s"
414 msgstr "Odmiana %s nie jest obsługiwana przez %s"
415
416 #: backend.c:10461
417 #, c-format
418 msgid ", but %s is"
419 msgstr ""
420
421 #: backend.c:10616
422 #, c-format
423 msgid "Startup failure on '%s'"
424 msgstr "Błąd uruchamiania w \"%s\""
425
426 #: backend.c:10647
427 msgid "Waiting for first chess program"
428 msgstr "Oczekiwanie na pierwszy silnik szachowy"
429
430 #: backend.c:10652 backend.c:14588
431 msgid "Waiting for second chess program"
432 msgstr "Oczekiwanie na drugi silnik szachowy"
433
434 #: backend.c:10701
435 msgid "Could not write on tourney file"
436 msgstr "Nieudany zapis do pliku turnieju"
437
438 #: backend.c:10775
439 msgid ""
440 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
441 "Terminate its game first."
442 msgstr ""
443 "Nie można zastąpić silnika w trakcie jego pracy!\n"
444 "Należy zakończyć najpierw jego grę."
445
446 #: backend.c:10789
447 msgid "No engine with the name you gave is installed"
448 msgstr "Silnik o podanej nazwie nie jest zainstalowany"
449
450 #: backend.c:10791
451 msgid ""
452 "First change an engine by editing the participants list\n"
453 "of the Tournament Options dialog"
454 msgstr ""
455 "Należy najpierw zmienić silnik, edytując listę uczestników\n"
456 "w oknie dialogowym Opcji turnieju."
457
458 #: backend.c:10792
459 msgid "You can only change one engine at the time"
460 msgstr "Można jednocześnie modyfikować tylko jeden silnik"
461
462 #: backend.c:10807 backend.c:10956
463 #, c-format
464 msgid "No engine %s is installed"
465 msgstr "Silnik %s nie jest zainstalowany"
466
467 #: backend.c:10827
468 msgid ""
469 "You must supply a tournament file,\n"
470 "for storing the tourney progress"
471 msgstr ""
472 "Należy dostarczyć plik turnieju,\n"
473 "żeby móc zapisać jego przebieg"
474
475 #: backend.c:10837
476 msgid "Not enough participants"
477 msgstr "Za mało uczestników"
478
479 #: backend.c:11040
480 msgid "Bad tournament file"
481 msgstr "Nieprawidłowy plik turnieju"
482
483 #: backend.c:11052
484 msgid "Waiting for other game(s)"
485 msgstr "Oczekiwanie na pozostałe gry"
486
487 #: backend.c:11065
488 msgid "No pairing engine specified"
489 msgstr "Nie określono silnika do kojarzenia par"
490
491 #: backend.c:11541
492 #, c-format
493 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
494 msgstr "Mecz %s vs. %s: ostateczny wynik %d-%d-%d"
495
496 #: backend.c:12019 backend.c:12050
497 #, c-format
498 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
499 msgstr "Niedozwolony ruch: %d.%s%s"
500
501 #: backend.c:12039
502 #, c-format
503 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
504 msgstr "Niejednoznaczny ruch: %d.%s%s"
505
506 #: backend.c:12093 backend.c:13137 backend.c:13330 backend.c:13700
507 #, c-format
508 msgid "Can't open \"%s\""
509 msgstr "Nie można otworzyć \"%s\""
510
511 #: backend.c:12105 menus.c:116
512 msgid "Cannot build game list"
513 msgstr "Nie można utworzyć listy gier"
514
515 #: backend.c:12190
516 msgid "No more games in this message"
517 msgstr "Nie ma więcej gier w tej wiadomości"
518
519 #: backend.c:12230
520 msgid "No game has been loaded yet"
521 msgstr "Nie wczytano jeszcze żadnej gry"
522
523 #: backend.c:12234 backend.c:13118 ngamelist.c:129
524 msgid "Can't back up any further"
525 msgstr "Dalsze cofanie jest niemożliwe"
526
527 #: backend.c:12678
528 msgid "Game number out of range"
529 msgstr "Numer gry jest poza zakresem"
530
531 #: backend.c:12689
532 msgid "Can't seek on game file"
533 msgstr "Niemożliwe przemieszczanie w pliku gry"
534
535 #: backend.c:12747
536 msgid "Game not found in file"
537 msgstr "Nie znaleziono gry w pliku"
538
539 #: backend.c:12876 backend.c:13214
540 msgid "Bad FEN position in file"
541 msgstr "Nieprawidłowa pozycja FEN w pliku"
542
543 #: backend.c:13030
544 msgid "No moves in game"
545 msgstr "Brak ruchów w grze"
546
547 #: backend.c:13114
548 msgid "No position has been loaded yet"
549 msgstr "Nie wczytano jeszcze żadnej pozycji"
550
551 #: backend.c:13175 backend.c:13186
552 msgid "Can't seek on position file"
553 msgstr "Niemożliwe przemieszczanie w pliku pozycji"
554
555 #: backend.c:13193 backend.c:13205
556 msgid "Position not found in file"
557 msgstr "Nie znaleziono pozycji w pliku"
558
559 #: backend.c:13245
560 msgid "Black to play"
561 msgstr "Czarne do gry"
562
563 #: backend.c:13248
564 msgid "White to play"
565 msgstr "Białe do gry"
566
567 #: backend.c:13335 backend.c:13705
568 msgid "Waiting for access to save file"
569 msgstr "Oczekiwanie na dostęp, aby zapisać plik"
570
571 #: backend.c:13337
572 msgid "Saving game"
573 msgstr "Zapisywanie gry"
574
575 #: backend.c:13338
576 msgid "Bad Seek"
577 msgstr "Nieprawidłowe szukanie"
578
579 #: backend.c:13707
580 msgid "Saving position"
581 msgstr "Zapisywanie pozycji"
582
583 #: backend.c:13833
584 msgid ""
585 "You have edited the game history.\n"
586 "Use Reload Same Game and make your move again."
587 msgstr ""
588 "Zmodyfikowano historię gry.\n"
589 "Należy wybrać Wczytaj grę ponownie i wykonać ruch jeszcze raz."
590
591 #: backend.c:13838
592 msgid ""
593 "You have entered too many moves.\n"
594 "Back up to the correct position and try again."
595 msgstr ""
596 "Wprowadzono za dużo ruchów.\n"
597 "Proszę cofnąć do prawidłowej pozycji i spróbować ponownie."
598
599 #: backend.c:13843
600 msgid ""
601 "Displayed position is not current.\n"
602 "Step forward to the correct position and try again."
603 msgstr ""
604 "Wyświetlona pozycja nie jest aktualna.\n"
605 "Proszę przejść do przodu do prawidłowej pozycji i spróbować ponownie."
606
607 #: backend.c:13890
608 msgid "You have not made a move yet"
609 msgstr "Jeszcze nie wykonano ruchu"
610
611 #: backend.c:13911
612 msgid ""
613 "The cmail message is not loaded.\n"
614 "Use Reload CMail Message and make your move again."
615 msgstr ""
616 "Nie wczytano wiadomości cmail.\n"
617 "Należy wybrać Wczytaj wiadomość cmail ponownie i wykonać ruch jeszcze raz."
618
619 #: backend.c:13916
620 msgid "No unfinished games"
621 msgstr "Brak niedokończonych gier"
622
623 #: backend.c:13922
624 #, c-format
625 msgid ""
626 "You have already mailed a move.\n"
627 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
628 "To resend the same move, type\n"
629 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
630 "on the command line."
631 msgstr ""
632 "Wysłano już ruch.\n"
633 "Należy poczekać na nadejście ruchu od przeciwnika.\n"
634 "Aby wysłać ruch ponownie, należy wpisać\n"
635 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
636 "w wierszu poleceń."
637
638 #: backend.c:13937
639 msgid "Failed to invoke cmail"
640 msgstr "Nie udało się wywołać cmail"
641
642 #: backend.c:13999
643 #, c-format
644 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
645 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź od przeciwnika\n"
646
647 #: backend.c:14021
648 #, c-format
649 msgid "Still need to make move for game\n"
650 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grze\n"
651
652 #: backend.c:14025
653 #, c-format
654 msgid "Still need to make moves for both games\n"
655 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w obu grach\n"
656
657 #: backend.c:14029
658 #, c-format
659 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
660 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch we wszystkich grach %d\n"
661
662 #: backend.c:14036
663 #, c-format
664 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
665 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grze %s\n"
666
667 #: backend.c:14042
668 #, c-format
669 msgid "No unfinished games\n"
670 msgstr "Brak niedokończonych gier\n"
671
672 #: backend.c:14044
673 #, c-format
674 msgid "Ready to send mail\n"
675 msgstr "Gotowy do wysłania wiadomości\n"
676
677 #: backend.c:14049
678 #, c-format
679 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
680 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grach %s\n"
681
682 #: backend.c:14252
683 msgid "Edit comment"
684 msgstr "Edytuj komentarz"
685
686 #: backend.c:14254
687 #, c-format
688 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
689 msgstr "Edytowanie komentarza do %d.%s%s"
690
691 #: backend.c:14309
692 #, c-format
693 msgid "You are not observing a game"
694 msgstr "Gra nie jest obserwowana"
695
696 #: backend.c:14420
697 msgid "It is not White's turn"
698 msgstr "Ruch nie należy do białych"
699
700 #: backend.c:14501
701 msgid "It is not Black's turn"
702 msgstr "Ruch nie należy do czarnych"
703
704 #: backend.c:14609
705 #, c-format
706 msgid "Starting %s chess program"
707 msgstr "Uruchamianie %s silnika szachowego"
708
709 #: backend.c:14637 backend.c:15799
710 #, fuzzy
711 msgid ""
712 "Wait until your turn,\n"
713 "or select 'Move Now'."
714 msgstr ""
715 "Proszę poczekać na swój ruch\n"
716 "lub wybrać Wykonaj ruch"
717
718 #: backend.c:14774
719 msgid "Training mode off"
720 msgstr "Tryb treningu wył."
721
722 #: backend.c:14782
723 msgid "Training mode on"
724 msgstr "Tryb treningu wł."
725
726 #: backend.c:14785
727 msgid "Already at end of game"
728 msgstr "Zakończono już grę"
729
730 #: backend.c:14865
731 msgid "Warning: You are still playing a game"
732 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono jeszcze gry"
733
734 #: backend.c:14868
735 msgid "Warning: You are still observing a game"
736 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono obserwacji gry"
737
738 #: backend.c:14871
739 msgid "Warning: You are still examining a game"
740 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono badania gry"
741
742 #: backend.c:14938
743 msgid "Click clock to clear board"
744 msgstr "Kliknij zegar, aby wyczyścić szachownicę"
745
746 #: backend.c:14948
747 msgid "Close ICS engine analyze..."
748 msgstr "Zamknij analizę silnika ICS..."
749
750 #: backend.c:15268
751 msgid "That square is occupied"
752 msgstr "To pole jest zajęte"
753
754 #: backend.c:15292 backend.c:15318
755 msgid "There is no pending offer on this move"
756 msgstr "Brak oczekującej propozycji tego ruchu"
757
758 #: backend.c:15354 backend.c:15365
759 msgid "Your opponent is not out of time"
760 msgstr "Przeciwnik nie przekroczył limitu czasu"
761
762 #: backend.c:15433
763 msgid "You must make your move before offering a draw"
764 msgstr "Przed zaproponowaniem remisu należy wykonać ruch"
765
766 #: backend.c:15781
767 msgid "You are not examining a game"
768 msgstr "Żadna gra nie jest badana"
769
770 #: backend.c:15785
771 msgid "You can't revert while pausing"
772 msgstr "Nie można cofać podczas pauzy"
773
774 #: backend.c:15839 backend.c:15846
775 msgid "It is your turn"
776 msgstr "Ruch należy do ciebie"
777
778 #: backend.c:15897 backend.c:15904 backend.c:15990 backend.c:15997
779 #, fuzzy
780 msgid "Wait until your turn."
781 msgstr "Proszę poczekać na swój ruch"
782
783 #: backend.c:15909
784 msgid "No hint available"
785 msgstr "Brak wskazówek"
786
787 #: backend.c:15924 backend.c:15955 ngamelist.c:364
788 msgid "Game list not loaded or empty"
789 msgstr "Nie wczytano listy gier lub jest ona pusta"
790
791 #: backend.c:15962
792 msgid "Book file exists! Try again for overwrite."
793 msgstr "Plik książki już istnieje! Należy spróbować ponownie, aby nadpisać."
794
795 #: backend.c:16443
796 #, c-format
797 msgid "Error writing to %s chess program"
798 msgstr "Błąd zapisu do %s silnika szachowego"
799
800 #: backend.c:16446 backend.c:16477
801 #, c-format
802 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
803 msgstr "%s silnik znajduje się w martwej pozycji (%s)"
804
805 #: backend.c:16472
806 #, c-format
807 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
808 msgstr "Błąd: %s silnik szachowy (%s) zakończył nieoczekiwanie pracę"
809
810 #: backend.c:16490
811 #, c-format
812 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
813 msgstr "Błąd odczytu z %s silnika szachowego (%s)"
814
815 #: backend.c:16918
816 #, c-format
817 msgid "%s engine has too many options\n"
818 msgstr "%s silnik ma za dużo opcji\n"
819
820 #: backend.c:17074
821 msgid "Displayed move is not current"
822 msgstr "Wyświetlony ruch nie jest aktualny"
823
824 #: backend.c:17083
825 msgid "Could not parse move"
826 msgstr "Nie można przetworzyć ruchu"
827
828 #: backend.c:17208 backend.c:17230
829 msgid "Both flags fell"
830 msgstr "Spadły obie chorągiewki"
831
832 #: backend.c:17210
833 msgid "White's flag fell"
834 msgstr "Spadła chorągiewka białych"
835
836 #: backend.c:17232
837 msgid "Black's flag fell"
838 msgstr "Spadła chorągiewka czarnych"
839
840 #: backend.c:17363
841 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
842 msgstr "Nie można nastawiać zegara w trybie automatycznej chorągiewki"
843
844 #: backend.c:18275
845 msgid "Bad FEN position in clipboard"
846 msgstr "Nieprawidłowa pozycja FEN w schowku"
847
848 #: book.c:579 book.c:836
849 msgid "Polyglot book not valid"
850 msgstr "Nieprawidłowa książka polyglot"
851
852 #: book.c:703
853 msgid "Book Fault"
854 msgstr "Błąd książki"
855
856 #: book.c:839
857 msgid "Hash keys are different"
858 msgstr "Klucze hash nie są takie same"
859
860 #: book.c:1015
861 msgid "Could not create book"
862 msgstr "Nie można utworzyć książki"
863
864 #: dialogs.c:283
865 msgid "Tournament file:          "
866 msgstr "Plik turnieju:          "
867
868 #: dialogs.c:284
869 #, fuzzy
870 msgid "For concurrent playing of tourney with multiple XBoards:"
871 msgstr "      turnieju za pomocą wielu programów XBoard)"
872
873 #: dialogs.c:285
874 msgid "Sync after round"
875 msgstr "Synchronizacja po rundzie"
876
877 #: dialogs.c:286
878 msgid "Sync after cycle"
879 msgstr "Synchronizacja po cyklu"
880
881 #: dialogs.c:287
882 msgid "Tourney participants:"
883 msgstr "Uczestnicy turnieju:"
884
885 #: dialogs.c:288
886 msgid "Select Engine:"
887 msgstr "Wybór silnika:"
888
889 #: dialogs.c:296
890 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
891 msgstr "Typ turnieju (0 = system-kołowy, 1 = system-gauntlet):"
892
893 #: dialogs.c:297
894 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
895 msgstr "Liczba cykli turnieju (lub rund szwajcarskich)"
896
897 #: dialogs.c:298
898 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
899 msgstr "Domyślna liczba gier podczas meczu (lub na parę)"
900
901 #: dialogs.c:299
902 msgid "Pause between Match Games (msec):"
903 msgstr "Pauza między grami meczowymi (ms):"
904
905 #: dialogs.c:300
906 msgid "Save Tourney Games on:"
907 msgstr "Zapisuj gry turnieju do:"
908
909 #: dialogs.c:301
910 msgid "Game File with Opening Lines:"
911 msgstr "Plik gry z wierszami otwierającymi:"
912
913 #: dialogs.c:302
914 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
915 msgstr "Numer gry (-1 lub -2 = przyrost automatyczny):"
916
917 #: dialogs.c:303
918 msgid "File with Start Positions:"
919 msgstr "Plik z pozycjami startowymi:"
920
921 #: dialogs.c:304
922 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
923 msgstr "Numer pozycji (-1 lub -2 = przyrost automatyczny):"
924
925 #: dialogs.c:305
926 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
927 msgstr "Przewiń indeks wstecz po liczbie gier równej (0 = nigdy):"
928
929 #: dialogs.c:306
930 msgid "Disable own engine books by default"
931 msgstr "Wyłącz domyślnie własne książki silnika"
932
933 #: dialogs.c:307 dialogs.c:1671
934 msgid "Time Control"
935 msgstr "Kontrola czasu"
936
937 #: dialogs.c:308
938 #, fuzzy
939 msgid "Common Engine"
940 msgstr "Wspólne ustawienia silników..."
941
942 #: dialogs.c:309 dialogs.c:441
943 msgid "General Options"
944 msgstr "Opcje ogólne"
945
946 #: dialogs.c:310
947 msgid "Continue Later"
948 msgstr ""
949
950 #: dialogs.c:311
951 msgid "Replace Engine"
952 msgstr "Zastąp silnik"
953
954 #: dialogs.c:312
955 msgid "Upgrade Engine"
956 msgstr "Aktualizuj silnik"
957
958 #: dialogs.c:313
959 msgid "Clone Tourney"
960 msgstr "Skopiuj turniej"
961
962 #: dialogs.c:351
963 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
964 msgstr "Należy najpierw określić istniejący plik turnieju do skopiowania"
965
966 #: dialogs.c:367 dialogs.c:1512
967 msgid "# no engines are installed"
968 msgstr "# nie zainstalowano żadnych silników"
969
970 #: dialogs.c:375
971 msgid "Internal error: PARTICIPANTS set wrong"
972 msgstr ""
973
974 #: dialogs.c:383
975 #, fuzzy
976 msgid "Tournament Options"
977 msgstr "Opcje dźwięków"
978
979 #: dialogs.c:402
980 msgid "Absolute Analysis Scores"
981 msgstr "Wyniki absolutnej analizy"
982
983 #: dialogs.c:403
984 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
985 msgstr "Prawie zawsze hetman (okrężna słaba promocja)"
986
987 #: dialogs.c:404 menus.c:736
988 msgid "Animate Dragging"
989 msgstr "Animowane przesuwanie"
990
991 #: dialogs.c:405 menus.c:737
992 msgid "Animate Moving"
993 msgstr "Animowany ruch"
994
995 #: dialogs.c:406 menus.c:738
996 msgid "Auto Flag"
997 msgstr "Automatyczna chorągiewka"
998
999 #: dialogs.c:407 menus.c:739
1000 msgid "Auto Flip View"
1001 msgstr "Autoodwracanie szachownicy"
1002
1003 #: dialogs.c:408 menus.c:740
1004 msgid "Blindfold"
1005 msgstr "Niewidzialne bierki"
1006
1007 #. TRANSLATORS: the drop menu is used to drop a piece, e.g. during bughouse or editing a position
1008 #: dialogs.c:410
1009 msgid "Drop Menu"
1010 msgstr "Rozwijane menu"
1011
1012 #: dialogs.c:411
1013 msgid "Enable Variation Trees"
1014 msgstr "Włącz drzewo alternatywnych ruchów"
1015
1016 #: dialogs.c:412
1017 msgid "Headers in Engine Output Window"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: dialogs.c:413
1021 msgid "Hide Thinking from Human"
1022 msgstr "Ukryj myślenie przed graczem"
1023
1024 #: dialogs.c:414 menus.c:745
1025 msgid "Highlight Last Move"
1026 msgstr "Podświetl ostatni ruch"
1027
1028 #: dialogs.c:415
1029 msgid "Highlight with Arrow"
1030 msgstr "Podświetl kursorem"
1031
1032 #: dialogs.c:416 menus.c:748
1033 msgid "One-Click Moving"
1034 msgstr "Ruch jednym kliknięciem"
1035
1036 #: dialogs.c:417
1037 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
1038 msgstr "Częste aktualizacje (w trybie analizy)"
1039
1040 #: dialogs.c:419
1041 msgid "Play Move(s) of Clicked PV (Analysis)"
1042 msgstr "Odtwórz ruch(y) PV (analiza)"
1043
1044 #: dialogs.c:420 dialogs.c:620 menus.c:750
1045 msgid "Ponder Next Move"
1046 msgstr "Myślenie nad następnym ruchem"
1047
1048 #: dialogs.c:421
1049 msgid "Popup Exit Messages"
1050 msgstr "Pytaj przed wyjściem"
1051
1052 #: dialogs.c:422 menus.c:752
1053 msgid "Popup Move Errors"
1054 msgstr "Błędy ruchu w oknie podręcznym"
1055
1056 #: dialogs.c:423
1057 msgid "Scores in Move List"
1058 msgstr "Wyniki na liście ruchów"
1059
1060 #: dialogs.c:424
1061 msgid "Show Coordinates"
1062 msgstr "Wyświetlanie współrzędnych"
1063
1064 #: dialogs.c:425
1065 msgid "Show Target Squares"
1066 msgstr "Wyświetlanie możliwych ruchów"
1067
1068 #: dialogs.c:426
1069 msgid "Sticky Windows"
1070 msgstr "Przyklejanie okien"
1071
1072 #: dialogs.c:427 menus.c:755
1073 msgid "Test Legality"
1074 msgstr "Blokowanie niedozwolonych ruchów"
1075
1076 #: dialogs.c:428
1077 msgid "Top-Level Dialogs"
1078 msgstr "Okna dialogowe najwyższego poziomu"
1079
1080 #: dialogs.c:429
1081 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
1082 msgstr "Migający ruch (0 = brak migania):"
1083
1084 #: dialogs.c:430
1085 msgid "Flash Rate (high = fast):"
1086 msgstr "Szybkość migania (wysoka = szybka):"
1087
1088 #: dialogs.c:431
1089 msgid "Animation Speed (high = slow):"
1090 msgstr "Szybkość animacji (wysoka = wolna):"
1091
1092 #: dialogs.c:432
1093 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
1094 msgstr "Współczynnik powiększenia na Wykresie wyników"
1095
1096 #: dialogs.c:452
1097 #, fuzzy
1098 msgid "Normal"
1099 msgstr "normalne"
1100
1101 #: dialogs.c:453
1102 #, fuzzy
1103 msgid "Makruk"
1104 msgstr "makruk"
1105
1106 #: dialogs.c:454
1107 msgid "FRC"
1108 msgstr "szachy losowe (960)"
1109
1110 #: dialogs.c:455
1111 #, fuzzy
1112 msgid "Shatranj"
1113 msgstr "szatrandż"
1114
1115 #: dialogs.c:456
1116 #, fuzzy
1117 msgid "Wild castle"
1118 msgstr "wild castle"
1119
1120 #: dialogs.c:457
1121 #, fuzzy
1122 msgid "Knightmate"
1123 msgstr "knightmate"
1124
1125 #: dialogs.c:458
1126 #, fuzzy
1127 msgid "No castle"
1128 msgstr "bez roszady"
1129
1130 #: dialogs.c:459
1131 #, fuzzy
1132 msgid "Cylinder *"
1133 msgstr "cylindryczne *"
1134
1135 #: dialogs.c:460
1136 msgid "3-checks"
1137 msgstr "do 3 szachów"
1138
1139 #: dialogs.c:461
1140 msgid "berolina *"
1141 msgstr "berolina *"
1142
1143 #: dialogs.c:462
1144 msgid "atomic"
1145 msgstr "atomowe"
1146
1147 #: dialogs.c:463
1148 msgid "two kings"
1149 msgstr "dwa króle"
1150
1151 #: dialogs.c:464
1152 msgid " "
1153 msgstr " "
1154
1155 #: dialogs.c:465
1156 msgid "Spartan"
1157 msgstr "Spartan"
1158
1159 #: dialogs.c:466
1160 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
1161 msgstr "Rozmiar szachownicy (-1 = domyślny dla wybranego wariantu):"
1162
1163 #: dialogs.c:467
1164 msgid "Number of Board Ranks:"
1165 msgstr "Liczba rzędów szachownicy:"
1166
1167 #: dialogs.c:468
1168 msgid "Number of Board Files:"
1169 msgstr "Liczba kolumn szachownicy:"
1170
1171 #: dialogs.c:469
1172 msgid "Holdings Size:"
1173 msgstr "Rozmiar rezerwy:"
1174
1175 #: dialogs.c:471
1176 msgid ""
1177 "Variants marked with * can only be played\n"
1178 "with legality testing off."
1179 msgstr ""
1180
1181 #: dialogs.c:473
1182 msgid "ASEAN"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: dialogs.c:474
1186 msgid "Great Shatranj (10x8)"
1187 msgstr "wielki szatrandż (10x8)"
1188
1189 #: dialogs.c:475
1190 msgid "Seirawan"
1191 msgstr "Seirawan"
1192
1193 #: dialogs.c:476
1194 #, fuzzy
1195 msgid "Falcon (10x8)"
1196 msgstr "falcon (10x8)"
1197
1198 #: dialogs.c:477
1199 msgid "Superchess"
1200 msgstr "Superchess"
1201
1202 #: dialogs.c:478
1203 msgid "Capablanca (10x8)"
1204 msgstr "szachy Capablanki (10x8)"
1205
1206 #: dialogs.c:479
1207 #, fuzzy
1208 msgid "Crazyhouse"
1209 msgstr "crazyhouse"
1210
1211 #: dialogs.c:480
1212 msgid "Gothic (10x8)"
1213 msgstr "Gothic (10x8)"
1214
1215 #: dialogs.c:481
1216 #, fuzzy
1217 msgid "Bughouse"
1218 msgstr "kloc"
1219
1220 #: dialogs.c:482
1221 #, fuzzy
1222 msgid "Janus (10x8)"
1223 msgstr "janus (10x8)"
1224
1225 #: dialogs.c:483
1226 #, fuzzy
1227 msgid "Suicide"
1228 msgstr "antyszachy (suicide)"
1229
1230 #: dialogs.c:484
1231 msgid "CRC (10x8)"
1232 msgstr "losowe szachy Capablanki (10x8)"
1233
1234 #: dialogs.c:485
1235 msgid "give-away"
1236 msgstr "antyszachy (give-away)"
1237
1238 #: dialogs.c:486
1239 msgid "grand (10x10)"
1240 msgstr "grand (10x10)"
1241
1242 #: dialogs.c:487
1243 msgid "losers"
1244 msgstr "antyszachy (losers)"
1245
1246 #: dialogs.c:488
1247 msgid "shogi (9x9)"
1248 msgstr "shōgi (9x9)"
1249
1250 #: dialogs.c:489
1251 msgid "fairy"
1252 msgstr "fairy"
1253
1254 #: dialogs.c:490
1255 msgid "xiangqi (9x10)"
1256 msgstr "xiangqi (9x10)"
1257
1258 #: dialogs.c:491
1259 msgid "mighty lion"
1260 msgstr ""
1261
1262 #: dialogs.c:492
1263 msgid "courier (12x8)"
1264 msgstr "courier (12x8)"
1265
1266 #: dialogs.c:493
1267 msgid "elven chess (10x10)"
1268 msgstr ""
1269
1270 #: dialogs.c:494
1271 #, fuzzy
1272 msgid "chu shogi (12x12)"
1273 msgstr "shōgi (9x9)"
1274
1275 #: dialogs.c:538
1276 #, c-format
1277 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
1278 msgstr "Ostrzeżenie: drugi silnik (%s) nie obsługuje tego!"
1279
1280 #: dialogs.c:566
1281 #, fuzzy, c-format
1282 msgid "Only bughouse is not available in viewer mode."
1283 msgstr "Tylko odmiana kloc nie jest dostępna w trybie obserwatora"
1284
1285 #: dialogs.c:567
1286 #, fuzzy, c-format
1287 msgid ""
1288 "All variants not supported by the first engine\n"
1289 "(currently %s) are disabled."
1290 msgstr ""
1291 "Odmiany nieobsługiwane przez pierwszy silnik\n"
1292 "(obecnie %s) są niedostępne"
1293
1294 #: dialogs.c:589
1295 msgid "New Variant"
1296 msgstr "Nowa odmiana"
1297
1298 #: dialogs.c:621
1299 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
1300 msgstr "Maksymalna liczba rdzeni na silnik:"
1301
1302 #: dialogs.c:622
1303 msgid "Polygot Directory:"
1304 msgstr "Katalog książki polyglot:"
1305
1306 #: dialogs.c:623
1307 msgid "Hash-Table Size (MB):"
1308 msgstr "Rozmiary tablicy mieszającej (MB)"
1309
1310 #: dialogs.c:624
1311 #, fuzzy
1312 msgid "EGTB Path:"
1313 msgstr "Ścieżka do Nalimov EGTB:"
1314
1315 #: dialogs.c:625
1316 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
1317 msgstr "Rozmiar pamięci podręcznej dla EGTB (MB):"
1318
1319 #: dialogs.c:626
1320 msgid "Use GUI Book"
1321 msgstr "Używanie książki GUI"
1322
1323 #: dialogs.c:627
1324 msgid "Opening-Book Filename:"
1325 msgstr "Nazwa pliku książki otwarć:"
1326
1327 #: dialogs.c:628
1328 msgid "Book Depth (moves):"
1329 msgstr "Pojemność książki (w ruchach):"
1330
1331 #: dialogs.c:629
1332 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
1333 msgstr "Różnorodność (0) książki a siła (100):"
1334
1335 #: dialogs.c:630
1336 msgid "Engine #1 Has Own Book"
1337 msgstr "Silnik #1 ma własną książkę"
1338
1339 #: dialogs.c:631
1340 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
1341 msgstr "Silnik #2 ma własną książkę          "
1342
1343 #: dialogs.c:642
1344 msgid "Common Engine Settings"
1345 msgstr "Wspólne ustawienia silników"
1346
1347 #: dialogs.c:648
1348 msgid "Detect all Mates"
1349 msgstr "Wykrywanie wszystkich matów i patów"
1350
1351 #: dialogs.c:649
1352 msgid "Verify Engine Result Claims"
1353 msgstr "Weryfikowanie żądań silnika o wynik"
1354
1355 #: dialogs.c:650
1356 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
1357 msgstr "Remis w przypadku niewystarczającego materiału matowego"
1358
1359 #: dialogs.c:651
1360 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
1361 msgstr "Rozstrzyganie zgodnych remisów (3-ruchowe opóźnienie)"
1362
1363 #: dialogs.c:652
1364 msgid "N-Move Rule:"
1365 msgstr "Liczba ruchów przed remisem:"
1366
1367 #: dialogs.c:653
1368 msgid "N-fold Repeats:"
1369 msgstr "Liczba powtórzeń ruchu:"
1370
1371 #: dialogs.c:654
1372 msgid "Draw after N Moves Total:"
1373 msgstr "Remis po całkowitej liczbie ruchów:"
1374
1375 #: dialogs.c:655
1376 msgid "Win / Loss Threshold:"
1377 msgstr "Próg zwycięstwa / przegranej"
1378
1379 #: dialogs.c:656
1380 msgid "Negate Score of Engine #1"
1381 msgstr "Negacja wyniku silnika #1"
1382
1383 #: dialogs.c:657
1384 msgid "Negate Score of Engine #2"
1385 msgstr "Negacja wyniku silnika #2"
1386
1387 #: dialogs.c:664
1388 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
1389 msgstr "Rozstrzyganie gier spoza ICS"
1390
1391 #: dialogs.c:677
1392 msgid "Auto-Kibitz"
1393 msgstr "Autodoradzanie"
1394
1395 #: dialogs.c:678
1396 msgid "Auto-Comment"
1397 msgstr "Autokomentowanie"
1398
1399 #: dialogs.c:679
1400 msgid "Auto-Observe"
1401 msgstr "Autoobserwacja"
1402
1403 #: dialogs.c:680
1404 msgid "Auto-Raise Board"
1405 msgstr "Autowysuwanie szachownicy"
1406
1407 #: dialogs.c:681
1408 msgid "Auto-Create Logon Script"
1409 msgstr "Autotworzenie skryptu logowania"
1410
1411 #: dialogs.c:682
1412 msgid "Background Observe while Playing"
1413 msgstr "Obserwacja w tle podczas gry"
1414
1415 #: dialogs.c:683
1416 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
1417 msgstr "Podwójna szachownica podczas obserwacji w tle"
1418
1419 #: dialogs.c:684
1420 msgid "Get Move List"
1421 msgstr "Pobieranie listy ruchów"
1422
1423 #: dialogs.c:685
1424 msgid "Quiet Play"
1425 msgstr "Cicha gra"
1426
1427 #: dialogs.c:686
1428 msgid "Seek Graph"
1429 msgstr "Wykres gier"
1430
1431 #: dialogs.c:687
1432 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
1433 msgstr "Autoodświeżanie wykresu gier"
1434
1435 #: dialogs.c:688
1436 msgid "Auto-InputBox PopUp"
1437 msgstr "Podręczne okno poleceń"
1438
1439 #: dialogs.c:689
1440 #, fuzzy
1441 msgid "Quit after game"
1442 msgstr "Oczekiwanie na pozostałe gry"
1443
1444 #: dialogs.c:690
1445 msgid "Premove"
1446 msgstr "Premove"
1447
1448 #: dialogs.c:691
1449 msgid "Premove for White"
1450 msgstr "Premove dla białych"
1451
1452 #: dialogs.c:692
1453 msgid "First White Move:"
1454 msgstr "Pierwszy ruch białych:"
1455
1456 #: dialogs.c:693
1457 msgid "Premove for Black"
1458 msgstr "Premove dla czarnych"
1459
1460 #: dialogs.c:694
1461 msgid "First Black Move:"
1462 msgstr "Pierwszy ruch czarnych"
1463
1464 #: dialogs.c:696
1465 msgid "Alarm"
1466 msgstr "Alarm"
1467
1468 #: dialogs.c:697
1469 msgid "Alarm Time (msec):"
1470 msgstr "Czas alarmu (ms):"
1471
1472 #: dialogs.c:699
1473 msgid "Colorize Messages"
1474 msgstr "Kolorowanie wiadomości"
1475
1476 #: dialogs.c:700
1477 msgid "Shout Text Colors:"
1478 msgstr "Kolory tekstu wiadomości shout"
1479
1480 #: dialogs.c:701
1481 msgid "S-Shout Text Colors:"
1482 msgstr "Kolory tekstu wiadomości S-Shout:"
1483
1484 #: dialogs.c:702
1485 msgid "Channel #1 Text Colors:"
1486 msgstr "Kolory tekstu kanału #1:"
1487
1488 #: dialogs.c:703
1489 msgid "Other Channel Text Colors:"
1490 msgstr "Kolory tekstu pozostałych kanałów"
1491
1492 #: dialogs.c:704
1493 msgid "Kibitz Text Colors:"
1494 msgstr "Kolory tekstu porad:"
1495
1496 #: dialogs.c:705
1497 msgid "Tell Text Colors:"
1498 msgstr "Kolory tekstu wiadomości tell:"
1499
1500 #: dialogs.c:706
1501 msgid "Challenge Text Colors:"
1502 msgstr "Kolory tekstu wyzwania:"
1503
1504 #: dialogs.c:707
1505 msgid "Request Text Colors:"
1506 msgstr "Kolory tekstu prośby:"
1507
1508 #: dialogs.c:708
1509 msgid "Seek Text Colors:"
1510 msgstr "Kolory tekstu propozycji gier:"
1511
1512 #: dialogs.c:709
1513 #, fuzzy
1514 msgid "Other Text Colors:"
1515 msgstr "Kolory tekstu pozostałych kanałów"
1516
1517 #: dialogs.c:716
1518 msgid "ICS Options"
1519 msgstr "Opcje ICS"
1520
1521 #: dialogs.c:721
1522 msgid "Exact position match"
1523 msgstr "Ścisłe dopasowanie pozycji"
1524
1525 #: dialogs.c:721
1526 msgid "Shown position is subset"
1527 msgstr "Wyświetlona pozycja jest podzbiorem"
1528
1529 #: dialogs.c:721
1530 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
1531 msgstr "Ten sam materiał z dokładnie takim samym szeregiem pionków"
1532
1533 #: dialogs.c:722
1534 msgid "Same material"
1535 msgstr "Ten sam materiał"
1536
1537 #: dialogs.c:722
1538 msgid "Material range (top board half optional)"
1539 msgstr "Zasięg materiału (opcjonalnie górna połowa szachownicy)"
1540
1541 #: dialogs.c:722
1542 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
1543 msgstr "Różnica materiału (zbalansowany materiał dodatkowy)"
1544
1545 #: dialogs.c:737
1546 msgid "Auto-Display Tags"
1547 msgstr "Autowyświetlanie znaczników"
1548
1549 #: dialogs.c:738
1550 msgid "Auto-Display Comment"
1551 msgstr "Autowyświetlanie komentarzy"
1552
1553 #: dialogs.c:739
1554 msgid ""
1555 "Auto-Play speed of loaded games\n"
1556 "(0 = instant, -1 = off):"
1557 msgstr ""
1558 "Szybkość rozgrywki wczytywanych gier\n"
1559 "(0 = natychmiastowa, -1 = wył.):"
1560
1561 #: dialogs.c:740
1562 msgid "Seconds per Move:"
1563 msgstr "Liczba sekund na ruch:"
1564
1565 #: dialogs.c:741
1566 msgid ""
1567 "\n"
1568 "options to use in game-viewer mode:"
1569 msgstr ""
1570 "\n"
1571 "opcje do użycia w trybie game-viewer:"
1572
1573 #: dialogs.c:743
1574 msgid ""
1575 "\n"
1576 "Thresholds for position filtering in game list:"
1577 msgstr ""
1578 "\n"
1579 "Próg filtrowania pozycji na liście gier:"
1580
1581 #: dialogs.c:744
1582 msgid "Elo of strongest player at least:"
1583 msgstr "Najmniejsza liczba punktów elo najsilniejszego gracza:"
1584
1585 #: dialogs.c:745
1586 msgid "Elo of weakest player at least:"
1587 msgstr "Najmniejsza liczba punktów elo najsłabszego gracza:"
1588
1589 #: dialogs.c:746
1590 msgid "No games before year:"
1591 msgstr "Pominięcie gier sprzed roku:"
1592
1593 #: dialogs.c:747
1594 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
1595 msgstr "Minimum kolejnych pozycji:"
1596
1597 #: dialogs.c:749
1598 msgid "Search mode:"
1599 msgstr "Tryb wyszukiwania:"
1600
1601 #: dialogs.c:750
1602 msgid "Also match reversed colors"
1603 msgstr "Dopasowanie odwrotnych kolorów"
1604
1605 #: dialogs.c:751
1606 msgid "Also match left-right flipped position"
1607 msgstr "Dopasowanie pozycji z prawej i lewej strony"
1608
1609 #: dialogs.c:760
1610 msgid "Load Game Options"
1611 msgstr "Opcje wczytywania gry"
1612
1613 #: dialogs.c:772
1614 msgid "Auto-Save Games"
1615 msgstr "Autozapis gier"
1616
1617 #: dialogs.c:773
1618 msgid "Own Games Only"
1619 msgstr "Tylko własne gry"
1620
1621 #: dialogs.c:774
1622 msgid "Save Games on File:"
1623 msgstr "Zapisywanie gier do pliku:"
1624
1625 #: dialogs.c:775
1626 msgid "Save Final Positions on File:"
1627 msgstr "Zapisywanie końcowych pozycji do pliku:"
1628
1629 #: dialogs.c:776
1630 msgid "PGN Event Header:"
1631 msgstr "Nazwa turnieju w zapisie PGN:"
1632
1633 #: dialogs.c:777
1634 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
1635 msgstr "Stary styl zapisu (zamiast PGN)"
1636
1637 #: dialogs.c:778
1638 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
1639 msgstr "Umieść znacznik Number w zapisie PGN turnieju"
1640
1641 #: dialogs.c:779
1642 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
1643 msgstr "Zapisywanie informacji o wyniku/głębokości do PGN"
1644
1645 #: dialogs.c:780
1646 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
1647 msgstr "Zapisywanie informacji spoza książki do PGN           "
1648
1649 #: dialogs.c:787
1650 msgid "Save Game Options"
1651 msgstr "Opcje zapisu gry"
1652
1653 #: dialogs.c:796
1654 msgid "No Sound"
1655 msgstr "Bez dźwięku"
1656
1657 #: dialogs.c:797
1658 msgid "Default Beep"
1659 msgstr "Domyślny sygnał"
1660
1661 #: dialogs.c:798
1662 msgid "Above WAV File"
1663 msgstr "Powyższy plik WAV"
1664
1665 #: dialogs.c:799
1666 msgid "Car Horn"
1667 msgstr "Klakson"
1668
1669 #: dialogs.c:800
1670 msgid "Cymbal"
1671 msgstr "Talerz"
1672
1673 #: dialogs.c:801
1674 msgid "Ding"
1675 msgstr "Bim"
1676
1677 #: dialogs.c:802
1678 msgid "Gong"
1679 msgstr "Gong"
1680
1681 #: dialogs.c:803
1682 msgid "Laser"
1683 msgstr "Laser"
1684
1685 #: dialogs.c:804
1686 msgid "Penalty"
1687 msgstr "Karny"
1688
1689 #: dialogs.c:805
1690 msgid "Phone"
1691 msgstr "Telefon"
1692
1693 #: dialogs.c:806
1694 msgid "Pop"
1695 msgstr "Wystrzał"
1696
1697 #: dialogs.c:807
1698 msgid "Roar"
1699 msgstr ""
1700
1701 #: dialogs.c:808
1702 msgid "Slap"
1703 msgstr "Plaśnięcie"
1704
1705 #: dialogs.c:809
1706 msgid "Wood Thunk"
1707 msgstr "Stuknięcie drewna"
1708
1709 #: dialogs.c:811
1710 msgid "User File"
1711 msgstr "Własny plik"
1712
1713 #: dialogs.c:834
1714 msgid "User WAV File:"
1715 msgstr "Własny plik WAV:"
1716
1717 #: dialogs.c:835
1718 msgid "Sound Program:"
1719 msgstr "Odtwarzacz:"
1720
1721 #: dialogs.c:836
1722 msgid "Try-Out Sound:"
1723 msgstr "Sprawdź dźwięk:"
1724
1725 #: dialogs.c:837
1726 msgid "Play"
1727 msgstr "Odtwórz"
1728
1729 #: dialogs.c:838
1730 msgid "Move:"
1731 msgstr "Ruch:"
1732
1733 #: dialogs.c:839
1734 msgid "Win:"
1735 msgstr "Wygrana:"
1736
1737 #: dialogs.c:840
1738 msgid "Lose:"
1739 msgstr "Przegrana:"
1740
1741 #: dialogs.c:841
1742 msgid "Draw:"
1743 msgstr "Remis:"
1744
1745 #: dialogs.c:842
1746 msgid "Unfinished:"
1747 msgstr "Niedokończenie:"
1748
1749 #: dialogs.c:843
1750 msgid "Alarm:"
1751 msgstr "Alarm:"
1752
1753 #: dialogs.c:844
1754 msgid "Challenge:"
1755 msgstr "Wyzwanie:"
1756
1757 #: dialogs.c:846
1758 msgid "Sounds Directory:"
1759 msgstr "Katalog z dźwiękami:"
1760
1761 #: dialogs.c:847
1762 msgid "Shout:"
1763 msgstr "Shout:"
1764
1765 #: dialogs.c:848
1766 msgid "S-Shout:"
1767 msgstr "S-Shout:"
1768
1769 #: dialogs.c:849
1770 msgid "Channel:"
1771 msgstr "Kanał:"
1772
1773 #: dialogs.c:850
1774 msgid "Channel 1:"
1775 msgstr "Kanał 1:"
1776
1777 #: dialogs.c:851
1778 msgid "Tell:"
1779 msgstr "Tell:"
1780
1781 #: dialogs.c:852
1782 msgid "Kibitz:"
1783 msgstr "Porada:"
1784
1785 #: dialogs.c:853
1786 msgid "Request:"
1787 msgstr "Prośba:"
1788
1789 #: dialogs.c:854
1790 msgid "Lion roar:"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: dialogs.c:855
1794 msgid "Seek:"
1795 msgstr "Wyszukanie gry:"
1796
1797 #: dialogs.c:871
1798 msgid "Sound Options"
1799 msgstr "Opcje dźwięków"
1800
1801 #: dialogs.c:887
1802 msgid "Selectable themes:"
1803 msgstr ""
1804
1805 #: dialogs.c:889
1806 msgid "New name for current theme:"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: dialogs.c:892
1810 msgid "White Piece Color:"
1811 msgstr "Kolor białych bierek:"
1812
1813 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
1814 #: dialogs.c:895 dialogs.c:904 dialogs.c:910 dialogs.c:916 dialogs.c:922
1815 #: dialogs.c:928
1816 msgid "R"
1817 msgstr "R"
1818
1819 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
1820 #: dialogs.c:897 dialogs.c:905 dialogs.c:911 dialogs.c:917 dialogs.c:923
1821 #: dialogs.c:929
1822 msgid "G"
1823 msgstr "R"
1824
1825 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
1826 #: dialogs.c:899 dialogs.c:906 dialogs.c:912 dialogs.c:918 dialogs.c:924
1827 #: dialogs.c:930
1828 msgid "B"
1829 msgstr "B"
1830
1831 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
1832 #: dialogs.c:901 dialogs.c:907 dialogs.c:913 dialogs.c:919 dialogs.c:925
1833 #: dialogs.c:931
1834 msgid "D"
1835 msgstr "D"
1836
1837 #: dialogs.c:902
1838 msgid "Black Piece Color:"
1839 msgstr "Kolor czarnych bierek:"
1840
1841 #: dialogs.c:908
1842 msgid "Light Square Color:"
1843 msgstr "Kolor jasnych pól:"
1844
1845 #: dialogs.c:914
1846 msgid "Dark Square Color:"
1847 msgstr "Kolor ciemnych pól:"
1848
1849 #: dialogs.c:920
1850 msgid "Highlight Color:"
1851 msgstr "Kolor podświetlenia:"
1852
1853 #: dialogs.c:926
1854 msgid "Premove Highlight Color:"
1855 msgstr "Kolor podświetlenia ruchu premove:"
1856
1857 #: dialogs.c:932
1858 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
1859 msgstr ""
1860 "Odwrócone bierki w odmianie shogi        (Kolorowe przyciski przywracają "
1861 "ustawienia domyślne)"
1862
1863 #: dialogs.c:934
1864 msgid "Mono Mode"
1865 msgstr "Tryb mono"
1866
1867 #: dialogs.c:935
1868 msgid "Logo Size (0=off, requires restart):"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: dialogs.c:936
1872 #, fuzzy
1873 msgid "Line Gap (-1 = default for board size):"
1874 msgstr ""
1875 "Grubość linii między polami (-1 = domyślnie dla danego rozmiaru szachownicy):"
1876
1877 #: dialogs.c:937
1878 msgid "Use Board Textures"
1879 msgstr "Użycie tekstur szachownicy"
1880
1881 #: dialogs.c:938
1882 msgid "Light-Squares Texture File:"
1883 msgstr "Plik tekstury jasnych pól:"
1884
1885 #: dialogs.c:939
1886 msgid "Dark-Squares Texture File:"
1887 msgstr "Plik tekstury ciemnych pól:"
1888
1889 #: dialogs.c:940
1890 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
1891 msgstr "Użycie bitmap bierek z własnymi kolorami"
1892
1893 #: dialogs.c:941
1894 msgid "Directory with Pieces Images:"
1895 msgstr "Katalog obrazów bierek:"
1896
1897 #: dialogs.c:1012
1898 #, fuzzy
1899 msgid "# no themes are defined"
1900 msgstr "# nie zainstalowano żadnych silników"
1901
1902 #: dialogs.c:1024
1903 msgid "Board Options"
1904 msgstr "Opcje szachownicy"
1905
1906 #: dialogs.c:1095 menus.c:654
1907 msgid "ICS text menu"
1908 msgstr "Menu tekstowe ICS"
1909
1910 #: dialogs.c:1124
1911 msgid "clear"
1912 msgstr "wyczyść"
1913
1914 #: dialogs.c:1125 dialogs.c:1224
1915 msgid "save changes"
1916 msgstr "zapisz zmiany"
1917
1918 #: dialogs.c:1223
1919 #, fuzzy
1920 msgid "add next move"
1921 msgstr "Myślenie nad następnym ruchem"
1922
1923 #: dialogs.c:1247
1924 msgid "Edit book"
1925 msgstr "Edytuj książkę"
1926
1927 #: dialogs.c:1247 menus.c:656
1928 msgid "Tags"
1929 msgstr "Znaczniki"
1930
1931 #: dialogs.c:1385
1932 msgid "ICS input box"
1933 msgstr "Okno poleceń ICS"
1934
1935 #: dialogs.c:1417
1936 msgid "Type a move"
1937 msgstr "Proszę wpisać ruch"
1938
1939 #: dialogs.c:1443
1940 msgid "Engine has no options"
1941 msgstr "Brak opcji silnika"
1942
1943 #: dialogs.c:1445
1944 msgid "Engine Settings"
1945 msgstr "Ustawienia silnika"
1946
1947 #: dialogs.c:1470
1948 msgid "Select engine from list:"
1949 msgstr "Wybór silnika z listy:"
1950
1951 #: dialogs.c:1473
1952 msgid "or specify one below:"
1953 msgstr "lub określenie go poniżej:"
1954
1955 #: dialogs.c:1474
1956 msgid "Nickname (optional):"
1957 msgstr "Pseudonim (opcjonalnie):"
1958
1959 #: dialogs.c:1475
1960 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
1961 msgstr ""
1962 "Używanie pseudonimu w znacznikach gracza w zapisie PGN gier typu silnik vs. "
1963 "silnik"
1964
1965 #: dialogs.c:1476
1966 msgid "Engine Directory:"
1967 msgstr "Katalog silnika:"
1968
1969 #: dialogs.c:1477
1970 msgid "Engine Command:"
1971 msgstr "Polecenie silnika:"
1972
1973 #: dialogs.c:1478
1974 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
1975 msgstr ""
1976 "(Jeśli pole pozostanie puste, ścieżka pliku wykonywalnego silnika wyznaczy "
1977 "katalog)"
1978
1979 #: dialogs.c:1479
1980 msgid "UCI"
1981 msgstr "UCI"
1982
1983 #: dialogs.c:1480
1984 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
1985 msgstr "Protokół WB v1 (szybsze wczytywanie funkcji silnika)"
1986
1987 #: dialogs.c:1481
1988 msgid "Must not use GUI book"
1989 msgstr "Nieużywanie książki GUI"
1990
1991 #: dialogs.c:1482
1992 msgid "Add this engine to the list"
1993 msgstr "Dodanie silnika do listy"
1994
1995 #: dialogs.c:1483
1996 msgid "Force current variant with this engine"
1997 msgstr "Wymuszenie bieżącej odmiany na danym silniku"
1998
1999 #: dialogs.c:1533
2000 msgid "Load first engine"
2001 msgstr "Wczytaj pierwszy silnik"
2002
2003 #: dialogs.c:1539
2004 msgid "Load second engine"
2005 msgstr "Wczytaj drugi silnik"
2006
2007 #: dialogs.c:1562
2008 msgid "shuffle"
2009 msgstr "losowe rozstawienie"
2010
2011 #: dialogs.c:1563
2012 msgid "Fischer castling"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: dialogs.c:1564
2016 msgid "Start-position number:"
2017 msgstr "Numer pozycji początkowej:"
2018
2019 #: dialogs.c:1565
2020 msgid "randomize"
2021 msgstr "losuj"
2022
2023 #: dialogs.c:1566
2024 msgid "pick fixed"
2025 msgstr "wybierz liczbę"
2026
2027 #: dialogs.c:1583
2028 msgid "New Shuffle Game"
2029 msgstr "Nowa gra losowa"
2030
2031 #: dialogs.c:1602
2032 msgid "classical"
2033 msgstr "klasyczny"
2034
2035 #: dialogs.c:1603
2036 msgid "incremental"
2037 msgstr "przyrostowy"
2038
2039 #: dialogs.c:1604
2040 msgid "fixed max"
2041 msgstr "stały maksymalny czas"
2042
2043 #: dialogs.c:1605
2044 msgid "Moves per session:"
2045 msgstr "Liczba ruchów na sesję:"
2046
2047 #: dialogs.c:1606
2048 msgid "Initial time (min):"
2049 msgstr "Czas początkowy (min):"
2050
2051 #: dialogs.c:1607
2052 msgid "Increment or max (sec/move):"
2053 msgstr "Przyrost lub maksymalny czas (sekund/ruch):"
2054
2055 #: dialogs.c:1608
2056 msgid "Time-Odds factors:"
2057 msgstr "Dzielniki czasu:"
2058
2059 #: dialogs.c:1609
2060 msgid "Engine #1"
2061 msgstr "Silnik #1"
2062
2063 #: dialogs.c:1610
2064 msgid "Engine #2 / Human"
2065 msgstr "Silnik #2 / człowiek"
2066
2067 #: dialogs.c:1650 dialogs.c:1653 dialogs.c:1658 dialogs.c:1659
2068 #: gtk/xoptions.c:184
2069 msgid "Unused"
2070 msgstr "Nieużywane"
2071
2072 #: dialogs.c:1700
2073 msgid "Error writing to chess program"
2074 msgstr "Błąd zapisu do silnika szachowego"
2075
2076 #: dialogs.c:1768 xaw/xoptions.c:1318
2077 msgid "Cancel"
2078 msgstr "Anuluj"
2079
2080 #: dialogs.c:1773 dialogs.c:2371 dialogs.c:2375
2081 msgid "King"
2082 msgstr "Król"
2083
2084 #: dialogs.c:1776
2085 msgid "Captain"
2086 msgstr "Kapitan"
2087
2088 #: dialogs.c:1777
2089 msgid "Lieutenant"
2090 msgstr "Porucznik"
2091
2092 #: dialogs.c:1778
2093 msgid "General"
2094 msgstr "Generał"
2095
2096 #: dialogs.c:1779
2097 msgid "Warlord"
2098 msgstr "Gubernator"
2099
2100 #: dialogs.c:1781 dialogs.c:2370 dialogs.c:2374 dialogs.c:2393
2101 msgid "Knight"
2102 msgstr "Skoczek"
2103
2104 #: dialogs.c:1782 dialogs.c:2370 dialogs.c:2374 dialogs.c:2393
2105 msgid "Bishop"
2106 msgstr "Goniec"
2107
2108 #: dialogs.c:1783 dialogs.c:2370 dialogs.c:2374 dialogs.c:2393
2109 msgid "Rook"
2110 msgstr "Wieża"
2111
2112 #: dialogs.c:1787 dialogs.c:2372 dialogs.c:2376
2113 msgid "Archbishop"
2114 msgstr "Arcybiskup"
2115
2116 #: dialogs.c:1788 dialogs.c:2372 dialogs.c:2376
2117 msgid "Chancellor"
2118 msgstr "Kanclerz"
2119
2120 #: dialogs.c:1790 dialogs.c:2371 dialogs.c:2375 dialogs.c:2393
2121 msgid "Queen"
2122 msgstr "Hetman"
2123
2124 #: dialogs.c:1792
2125 msgid "Lion"
2126 msgstr ""
2127
2128 #: dialogs.c:1796
2129 msgid "Defer"
2130 msgstr "Odłóż"
2131
2132 #: dialogs.c:1797 dialogs.c:2372 dialogs.c:2376
2133 msgid "Promote"
2134 msgstr "Promuj"
2135
2136 #: dialogs.c:1854
2137 msgid "Chats:"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: dialogs.c:1855 dialogs.c:1856 dialogs.c:1857 dialogs.c:1858 dialogs.c:1859
2141 #: dialogs.c:1957 dialogs.c:2017 dialogs.c:2049
2142 #, fuzzy
2143 msgid "New Chat"
2144 msgstr "Nowa odmiana"
2145
2146 #: dialogs.c:1862
2147 msgid "Chat partner:"
2148 msgstr "Partner do rozmowy:"
2149
2150 #: dialogs.c:1863
2151 msgid "End Chat"
2152 msgstr ""
2153
2154 #: dialogs.c:1864
2155 msgid "Hide"
2156 msgstr ""
2157
2158 #: dialogs.c:2074
2159 #, fuzzy
2160 msgid "ICS Interaction"
2161 msgstr "Opcje ICS"
2162
2163 #: dialogs.c:2141
2164 msgid "factory"
2165 msgstr "domyślne"
2166
2167 #: dialogs.c:2142
2168 msgid "up"
2169 msgstr "do góry"
2170
2171 #: dialogs.c:2143
2172 msgid "down"
2173 msgstr "na dół"
2174
2175 #: dialogs.c:2162
2176 msgid "No tag selected"
2177 msgstr "Nie zaznaczono żadnego znacznika"
2178
2179 #: dialogs.c:2193
2180 msgid "Game-list options"
2181 msgstr "Opcje listy gier"
2182
2183 #: dialogs.c:2269 dialogs.c:2283
2184 msgid "Error"
2185 msgstr "Błąd"
2186
2187 #: dialogs.c:2306
2188 msgid "Fatal Error"
2189 msgstr "Błąd krytyczny"
2190
2191 #: dialogs.c:2306
2192 msgid "Exiting"
2193 msgstr "Wychodzenie"
2194
2195 #: dialogs.c:2317
2196 msgid "Information"
2197 msgstr "Informacje"
2198
2199 #: dialogs.c:2324
2200 msgid "Note"
2201 msgstr "Uwaga"
2202
2203 #: dialogs.c:2370 dialogs.c:2655 dialogs.c:2658
2204 msgid "White"
2205 msgstr "Białe"
2206
2207 #: dialogs.c:2370 dialogs.c:2374 dialogs.c:2393
2208 msgid "Pawn"
2209 msgstr "Pionek"
2210
2211 #: dialogs.c:2371 dialogs.c:2375
2212 msgid "Elephant"
2213 msgstr "Słoń"
2214
2215 #: dialogs.c:2371 dialogs.c:2375
2216 msgid "Cannon"
2217 msgstr "Armata"
2218
2219 #: dialogs.c:2372 dialogs.c:2376
2220 msgid "Demote"
2221 msgstr "Zdegraduj"
2222
2223 #: dialogs.c:2373 dialogs.c:2377
2224 msgid "Empty square"
2225 msgstr "Puste pole"
2226
2227 #: dialogs.c:2373 dialogs.c:2377
2228 msgid "Clear board"
2229 msgstr "Wyczyść szachownicę"
2230
2231 #: dialogs.c:2374 dialogs.c:2667 dialogs.c:2670
2232 msgid "Black"
2233 msgstr "Czarne"
2234
2235 #: dialogs.c:2474 menus.c:809
2236 msgid "File"
2237 msgstr "Plik"
2238
2239 #: dialogs.c:2475 menus.c:810
2240 msgid "Edit"
2241 msgstr "Edytuj"
2242
2243 #: dialogs.c:2476 menus.c:811
2244 msgid "View"
2245 msgstr "Widok"
2246
2247 #: dialogs.c:2477 menus.c:812
2248 msgid "Mode"
2249 msgstr "Tryb"
2250
2251 #: dialogs.c:2478 menus.c:813
2252 msgid "Action"
2253 msgstr "Działanie"
2254
2255 #: dialogs.c:2479 menus.c:814
2256 msgid "Engine"
2257 msgstr "Silnik"
2258
2259 #: dialogs.c:2480 menus.c:815
2260 msgid "Options"
2261 msgstr "Opcje"
2262
2263 #: dialogs.c:2481 menus.c:816
2264 msgid "Help"
2265 msgstr "Pomoc"
2266
2267 #: dialogs.c:2491
2268 msgid "<<"
2269 msgstr "<<"
2270
2271 #: dialogs.c:2492
2272 msgid "<"
2273 msgstr "<"
2274
2275 #: dialogs.c:2494
2276 msgid ">"
2277 msgstr ">"
2278
2279 #: dialogs.c:2495
2280 msgid ">>"
2281 msgstr ">>"
2282
2283 #: dialogs.c:2773
2284 msgid "Directories:"
2285 msgstr "Katalogi:"
2286
2287 #: dialogs.c:2774
2288 msgid "Files:"
2289 msgstr "Pliki:"
2290
2291 #: dialogs.c:2775
2292 msgid "by name"
2293 msgstr "wg nazwy"
2294
2295 #: dialogs.c:2776
2296 msgid "by type"
2297 msgstr "wg typu"
2298
2299 #: dialogs.c:2779
2300 msgid "Filename:"
2301 msgstr "Nazwa pliku:"
2302
2303 #: dialogs.c:2780
2304 msgid "New directory"
2305 msgstr "Nowy katalog"
2306
2307 #: dialogs.c:2781
2308 msgid "File type:"
2309 msgstr "Typ pliku:"
2310
2311 #: dialogs.c:2856
2312 msgid "Contents of"
2313 msgstr "Zawartość"
2314
2315 #: dialogs.c:2882
2316 msgid "  next page"
2317 msgstr "  następna strona"
2318
2319 #: dialogs.c:2899
2320 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
2321 msgstr "NAJPIERW NALEŻY TU WPISAĆ NAZWĘ KATALOGU"
2322
2323 #: dialogs.c:2900
2324 msgid "TRY ANOTHER NAME"
2325 msgstr "PROSZĘ SPRÓBOWAĆ INNĄ NAZWĘ"
2326
2327 #: draw.c:354
2328 #, fuzzy
2329 msgid ""
2330 "No default pieces installed!\n"
2331 "Select your own using '-pieceImageDirectory'."
2332 msgstr ""
2333 "Nie zainstalowano domyślnych bierek\n"
2334 "Należy określić własny katalog bierek (-pieceImageDirectory)"
2335
2336 #: engineoutput.c:111 menus.c:650
2337 #, c-format
2338 msgid "Engine Output"
2339 msgstr "Komunikaty silnika"
2340
2341 #: engineoutput.c:121
2342 #, c-format
2343 msgid "%s (%d reversible ply)"
2344 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
2345 msgstr[0] "%s (%d odwracalny półruch)"
2346 msgstr[1] "%s (%d odwracalne półruchy)"
2347 msgstr[2] "%s (%d odwracalnych półruchów)"
2348
2349 #: engineoutput.c:552 engineoutput.c:555 nengineoutput.c:82 nengineoutput.c:90
2350 msgid "NPS"
2351 msgstr "NPS"
2352
2353 #: gamelist.c:376
2354 #, c-format
2355 msgid "Reading game file (%d)"
2356 msgstr "Czytanie pliku gry (%d)"
2357
2358 #: gtk/xboard.c:972 xaw/xboard.c:1072
2359 #, c-format
2360 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
2361 msgstr "%s: nie można wejść do CHESSDIR: "
2362
2363 #: gtk/xboard.c:981 xaw/xboard.c:1081
2364 #, c-format
2365 msgid "Failed to open file '%s'\n"
2366 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\"\n"
2367
2368 #: gtk/xboard.c:996 xaw/xboard.c:1090
2369 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
2370 msgstr ""
2371 "Należy skompilować ponownie z większą wartością dla BOARD_RANKS lub "
2372 "BOARD_FILES, aby obsługiwać ten rozmiar"
2373
2374 #: gtk/xboard.c:1015 xaw/xboard.c:1122
2375 #, c-format
2376 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
2377 msgstr "%s: błędna składnia boardSize %s\n"
2378
2379 #: gtk/xboard.c:1058 xaw/xboard.c:1161
2380 #, c-format
2381 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
2382 msgstr "%s: nieznana nazwa boardSize %s\n"
2383
2384 #: gtk/xboard.c:1097 xaw/xboard.c:1198
2385 #, c-format
2386 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
2387 msgstr ""
2388 "%s: za mało dostępnych kolorów; próba użycia trybu monochromatycznego\n"
2389
2390 #: gtk/xboard.c:1411 xaw/xboard.c:1490
2391 #, c-format
2392 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
2393 msgstr "Nie można utworzyć zestawu czcionek dla %s.\n"
2394
2395 #: gtk/xboard.c:1436 xaw/xboard.c:1513
2396 #, c-format
2397 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
2398 msgstr "%s: żadna czcionka nie pasuje do wzoru %s\n"
2399
2400 #: gtk/xboard.c:1888 xaw/xboard.c:2003
2401 msgid "Can't open temp file"
2402 msgstr "Nie można otworzyć pliku temp"
2403
2404 #: gtk/xboard.c:2371
2405 msgid "Failed to open file"
2406 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku"
2407
2408 #: menus.c:134
2409 msgid "Load game file name?"
2410 msgstr "Wczytać nazwę pliku gry?"
2411
2412 #: menus.c:179
2413 msgid "Load position file name?"
2414 msgstr "Wczytać nazwę pliku pozycji?"
2415
2416 #: menus.c:185 menus.c:590
2417 msgid "Save game file name?"
2418 msgstr "Zapisać nazwę pliku gry?"
2419
2420 #: menus.c:194
2421 msgid "Save position file name?"
2422 msgstr "Zapisać nazwę pliku pozycji?"
2423
2424 #: menus.c:362
2425 msgid " (with Zippy code)"
2426 msgstr " (z kodem Zippy)"
2427
2428 #: menus.c:367
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid ""
2431 "%s%s\n"
2432 "\n"
2433 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2434 "Enhancements Copyright 1992-2014 Free Software Foundation\n"
2435 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2436 "\n"
2437 "%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
2438 "information.\n"
2439 "The GTK build of this version is experimental and unstable\n"
2440 "\n"
2441 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2442 "Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/"
2443 "whats_new.html\n"
2444 "\n"
2445 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
2446 "\n"
2447 msgstr ""
2448 "%s%s\n"
2449 "\n"
2450 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
2451 "Enhancements Copyright 1992-2013 Free Software Foundation\n"
2452 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
2453 "\n"
2454 "%s jest darmowym oprogramowaniem, które NIE posiada gwarancji. Więcej "
2455 "informacji można znaleźć w pliku COPYING.\n"
2456 "Interfejs GTK tej wersji programu jest eksperymentalny i niestabilny\n"
2457 "\n"
2458 "Zapraszamy na stronę programu XBoard: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
2459 "Najnowsze funkcje można poznać na: http://www.gnu.org/software/xboard/"
2460 "whats_new.html\n"
2461 "\n"
2462 "Błędy prosimy zgłaszać na adres: <bug-xboard@gnu.org>\n"
2463 "\n"
2464
2465 #: menus.c:379 menus.c:772
2466 msgid "About XBoard"
2467 msgstr "O programie XBoard"
2468
2469 #: menus.c:601
2470 msgid "New Game"
2471 msgstr "Nowa gra"
2472
2473 #: menus.c:602
2474 #, fuzzy
2475 msgid "New Shuffle Game..."
2476 msgstr "Nowa gra losowa..."
2477
2478 #: menus.c:603
2479 #, fuzzy
2480 msgid "New Variant..."
2481 msgstr "Nowa odmiana..."
2482
2483 #: menus.c:605
2484 msgid "Load Game"
2485 msgstr "Wczytaj grę"
2486
2487 #: menus.c:606
2488 msgid "Load Position"
2489 msgstr "Wczytaj pozycję"
2490
2491 #: menus.c:607
2492 msgid "Next Position"
2493 msgstr "Następna pozycja"
2494
2495 #: menus.c:608
2496 msgid "Prev Position"
2497 msgstr "Poprzednia pozycja"
2498
2499 #: menus.c:610
2500 msgid "Save Game"
2501 msgstr "Zapisz grę"
2502
2503 #: menus.c:611
2504 msgid "Save Position"
2505 msgstr "Zapisz pozycję"
2506
2507 #: menus.c:612
2508 #, fuzzy
2509 msgid "Save Selected Games"
2510 msgstr "Zapisz grę"
2511
2512 #: menus.c:613
2513 msgid "Save Games as Book"
2514 msgstr "Zapisz gry w postaci książki"
2515
2516 #: menus.c:615
2517 msgid "Mail Move"
2518 msgstr "Ruch mailowy"
2519
2520 #: menus.c:616
2521 msgid "Reload CMail Message"
2522 msgstr "Wczytaj wiadomość CMail ponownie"
2523
2524 #: menus.c:618
2525 msgid "Quit "
2526 msgstr "Wyjście "
2527
2528 #: menus.c:623
2529 msgid "Copy Game"
2530 msgstr "Skopiuj grę"
2531
2532 #: menus.c:624
2533 msgid "Copy Position"
2534 msgstr "Skopiuj pozycję"
2535
2536 #: menus.c:625
2537 msgid "Copy Game List"
2538 msgstr "Skopiuj listę gier"
2539
2540 #: menus.c:627
2541 msgid "Paste Game"
2542 msgstr "Wklej grę"
2543
2544 #: menus.c:628
2545 msgid "Paste Position"
2546 msgstr "Wklej pozycję"
2547
2548 #: menus.c:630 menus.c:672
2549 msgid "Edit Game"
2550 msgstr "Edytuj grę"
2551
2552 #: menus.c:631 menus.c:673
2553 msgid "Edit Position"
2554 msgstr "Edytuj pozycję"
2555
2556 #: menus.c:632
2557 msgid "Edit Tags"
2558 msgstr "Edytuj znaczniki"
2559
2560 #: menus.c:633
2561 msgid "Edit Comment"
2562 msgstr "Edytuj komentarz"
2563
2564 #: menus.c:634
2565 msgid "Edit Book"
2566 msgstr "Edytuj książkę"
2567
2568 #: menus.c:636
2569 msgid "Revert"
2570 msgstr "Cofnij"
2571
2572 #: menus.c:637
2573 msgid "Annotate"
2574 msgstr "Dodaj jako komentarz"
2575
2576 #: menus.c:638
2577 msgid "Truncate Game"
2578 msgstr "Porzuć grę"
2579
2580 #: menus.c:640
2581 msgid "Backward"
2582 msgstr "Do tyłu"
2583
2584 #: menus.c:641
2585 msgid "Forward"
2586 msgstr "Do przodu"
2587
2588 #: menus.c:642
2589 msgid "Back to Start"
2590 msgstr "Na początek"
2591
2592 #: menus.c:643
2593 msgid "Forward to End"
2594 msgstr "Na koniec"
2595
2596 #: menus.c:648
2597 msgid "Flip View"
2598 msgstr "Odwróć widok"
2599
2600 #: menus.c:651
2601 msgid "Move History"
2602 msgstr "Historia ruchów"
2603
2604 #: menus.c:652
2605 msgid "Evaluation Graph"
2606 msgstr "Wykres wyników"
2607
2608 #: menus.c:653
2609 msgid "Game List"
2610 msgstr "Lista gier"
2611
2612 #: menus.c:657
2613 msgid "Comments"
2614 msgstr "Komentarze"
2615
2616 #: menus.c:658
2617 msgid "ICS Input Box"
2618 msgstr "Okno poleceń ICS"
2619
2620 #: menus.c:659
2621 msgid "ICS/Chat Console"
2622 msgstr ""
2623
2624 #: menus.c:661
2625 msgid "Board..."
2626 msgstr "Szachownica..."
2627
2628 #: menus.c:662
2629 msgid "Game List Tags..."
2630 msgstr "Znaczniki listy gier..."
2631
2632 #: menus.c:667
2633 msgid "Machine White"
2634 msgstr "Silnik białe"
2635
2636 #: menus.c:668
2637 msgid "Machine Black"
2638 msgstr "Silnik czarne"
2639
2640 #: menus.c:669
2641 msgid "Two Machines"
2642 msgstr "Silnik vs. silnik"
2643
2644 #: menus.c:670
2645 msgid "Analysis Mode"
2646 msgstr "Tryb analizy"
2647
2648 #: menus.c:671
2649 msgid "Analyze Game"
2650 msgstr "Analizuj grę"
2651
2652 #: menus.c:674
2653 msgid "Training"
2654 msgstr "Trening"
2655
2656 #: menus.c:675
2657 msgid "ICS Client"
2658 msgstr "Klient ICS"
2659
2660 #: menus.c:677
2661 msgid "Machine Match"
2662 msgstr "Mecz silników"
2663
2664 #: menus.c:678
2665 msgid "Pause"
2666 msgstr "Pauza"
2667
2668 #: menus.c:683
2669 msgid "Accept"
2670 msgstr "Akceptuj"
2671
2672 #: menus.c:684
2673 msgid "Decline"
2674 msgstr "Odrzuć"
2675
2676 #: menus.c:685
2677 msgid "Rematch"
2678 msgstr "Ponowny mecz"
2679
2680 #: menus.c:687
2681 msgid "Call Flag"
2682 msgstr "Reklamuj przekroczenie czasu"
2683
2684 #: menus.c:688
2685 msgid "Draw"
2686 msgstr "Remis"
2687
2688 #: menus.c:689
2689 msgid "Adjourn"
2690 msgstr "Przerwa"
2691
2692 #: menus.c:690
2693 msgid "Abort"
2694 msgstr "Zaniechanie gry"
2695
2696 #: menus.c:691
2697 msgid "Resign"
2698 msgstr "Poddaj partię"
2699
2700 #: menus.c:693
2701 msgid "Stop Observing"
2702 msgstr "Przerwij obserwację"
2703
2704 #: menus.c:694
2705 msgid "Stop Examining"
2706 msgstr "Przerwij badanie"
2707
2708 #: menus.c:695
2709 msgid "Upload to Examine"
2710 msgstr "Wyślij do zbadania"
2711
2712 #: menus.c:697
2713 msgid "Adjudicate to White"
2714 msgstr "Rozstrzygnij na korzyść białych"
2715
2716 #: menus.c:698
2717 msgid "Adjudicate to Black"
2718 msgstr "Rozstrzygnij na korzyść czarnych"
2719
2720 #: menus.c:699
2721 msgid "Adjudicate Draw"
2722 msgstr "Ogłoś remis"
2723
2724 #: menus.c:704
2725 #, fuzzy
2726 msgid "Edit Engine List..."
2727 msgstr "Wczytaj nowy 1. silnik..."
2728
2729 #: menus.c:706
2730 #, fuzzy
2731 msgid "Load New 1st Engine..."
2732 msgstr "Wczytaj nowy 1. silnik..."
2733
2734 #: menus.c:707
2735 #, fuzzy
2736 msgid "Load New 2nd Engine..."
2737 msgstr "Wczytaj nowy 2. silnik..."
2738
2739 #: menus.c:709
2740 #, fuzzy
2741 msgid "Engine #1 Settings..."
2742 msgstr "Ustawienia silnika #1..."
2743
2744 #: menus.c:710
2745 #, fuzzy
2746 msgid "Engine #2 Settings..."
2747 msgstr "Ustawienia silnika #2..."
2748
2749 #: menus.c:712
2750 msgid "Hint"
2751 msgstr "Wskazówka"
2752
2753 #: menus.c:713
2754 msgid "Book"
2755 msgstr "Książka"
2756
2757 #: menus.c:715
2758 msgid "Move Now"
2759 msgstr "Wykonaj ruch"
2760
2761 #: menus.c:716
2762 msgid "Retract Move"
2763 msgstr "Cofnij ruch"
2764
2765 #: menus.c:722
2766 #, fuzzy
2767 msgid "General..."
2768 msgstr "Ogólne..."
2769
2770 #: menus.c:724
2771 #, fuzzy
2772 msgid "Time Control..."
2773 msgstr "Kontrola czasu..."
2774
2775 #: menus.c:725
2776 #, fuzzy
2777 msgid "Common Engine..."
2778 msgstr "Wspólne ustawienia silników..."
2779
2780 #: menus.c:726
2781 #, fuzzy
2782 msgid "Adjudications..."
2783 msgstr "Rozstrzyganie..."
2784
2785 #: menus.c:727
2786 msgid "ICS..."
2787 msgstr ""
2788
2789 #: menus.c:728
2790 msgid "Tournament..."
2791 msgstr ""
2792
2793 #: menus.c:729
2794 #, fuzzy
2795 msgid "Load Game..."
2796 msgstr "Wczytywanie gry..."
2797
2798 #: menus.c:730
2799 #, fuzzy
2800 msgid "Save Game..."
2801 msgstr "Zapisywanie gry..."
2802
2803 #: menus.c:731
2804 #, fuzzy
2805 msgid "Game List..."
2806 msgstr "Lista gier..."
2807
2808 #: menus.c:732
2809 #, fuzzy
2810 msgid "Sounds..."
2811 msgstr "Dźwięki..."
2812
2813 #: menus.c:735
2814 msgid "Always Queen"
2815 msgstr "Zawsze hetman"
2816
2817 #: menus.c:741
2818 msgid "Flash Moves"
2819 msgstr "Miganie po ruchu"
2820
2821 #: menus.c:743
2822 msgid "Highlight Dragging"
2823 msgstr "Podświetlenie podczas przeciągania"
2824
2825 #: menus.c:746
2826 msgid "Highlight With Arrow"
2827 msgstr "Podświetlenie kursorem"
2828
2829 #: menus.c:747
2830 msgid "Move Sound"
2831 msgstr "Dźwięk ruchu"
2832
2833 #: menus.c:749
2834 msgid "Periodic Updates"
2835 msgstr "Częste aktualizacje"
2836
2837 #: menus.c:751
2838 msgid "Popup Exit Message"
2839 msgstr "Pytaj przed wyjściem"
2840
2841 #: menus.c:753
2842 msgid "Show Coords"
2843 msgstr "Wyświetlanie współrzędnych"
2844
2845 #: menus.c:754
2846 msgid "Hide Thinking"
2847 msgstr "Ukrywanie myślenia"
2848
2849 #: menus.c:758
2850 msgid "Save Settings Now"
2851 msgstr "Zapisz ustawienia"
2852
2853 #: menus.c:759
2854 msgid "Save Settings on Exit"
2855 msgstr "Zapisz ustawienia przy wyjściu"
2856
2857 #: menus.c:764
2858 msgid "Info XBoard"
2859 msgstr "O programie"
2860
2861 #: menus.c:765
2862 msgid "Man XBoard"
2863 msgstr "Dokumentacja XBoard"
2864
2865 #: menus.c:767
2866 msgid "XBoard Home Page"
2867 msgstr "Strona domowa"
2868
2869 #: menus.c:768
2870 msgid "On-line User Guide"
2871 msgstr "Przewodnik online"
2872
2873 #: menus.c:769
2874 msgid "Development News"
2875 msgstr "Aktualności o postępach"
2876
2877 #: menus.c:770
2878 msgid "e-Mail Bug Report"
2879 msgstr "Raporty o błędach (e-mail)"
2880
2881 #: nengineoutput.c:78 nengineoutput.c:86
2882 msgid "engine name"
2883 msgstr "nazwa silnika"
2884
2885 #. TRANSLATORS: noun, as in "the move Nf3"
2886 #: nengineoutput.c:81 nengineoutput.c:89
2887 msgid "move"
2888 msgstr "ruch"
2889
2890 #: nengineoutput.c:155
2891 msgid "Engine output"
2892 msgstr "Komunikaty silnika"
2893
2894 #: nengineoutput.c:159
2895 msgid ""
2896 "Mismatch of STRIDE in nengineoutput.c\n"
2897 "Change and recompile!"
2898 msgstr ""
2899 "Niezgodność STRIDE w nengineoutput.c\n"
2900 "Należy zmienić i skompilować ponownie!"
2901
2902 #: nevalgraph.c:68
2903 msgid "Evaluation graph"
2904 msgstr "Wykres wyników"
2905
2906 #: nevalgraph.c:68
2907 #, fuzzy
2908 msgid "Blunder graph"
2909 msgstr "Wykres wyników"
2910
2911 #: nevalgraph.c:106
2912 msgid "Blunder"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: nevalgraph.c:106
2916 msgid "Eval"
2917 msgstr "Wyniki"
2918
2919 #: ngamelist.c:87
2920 msgid "find position"
2921 msgstr "znajdź pozycję"
2922
2923 #: ngamelist.c:88
2924 msgid "narrow"
2925 msgstr "zawęź"
2926
2927 #: ngamelist.c:89
2928 msgid "thresholds"
2929 msgstr "progi"
2930
2931 #: ngamelist.c:90
2932 msgid "tags"
2933 msgstr "znaczniki"
2934
2935 #: ngamelist.c:91
2936 msgid "next"
2937 msgstr "następny"
2938
2939 #: ngamelist.c:92
2940 msgid "close"
2941 msgstr "zamknij"
2942
2943 #: ngamelist.c:116
2944 msgid "No game selected"
2945 msgstr "Nie zaznaczono żadnej gry"
2946
2947 #: ngamelist.c:122
2948 msgid "Can't go forward any further"
2949 msgstr "Dalej nie można"
2950
2951 #: ngamelist.c:192
2952 #, c-format
2953 msgid "Scanning through games (%d)"
2954 msgstr "Przeszukiwanie gier (%d)"
2955
2956 #: ngamelist.c:211
2957 msgid "previous page"
2958 msgstr "poprzednia strona"
2959
2960 #: ngamelist.c:214
2961 msgid "next page"
2962 msgstr "następna strona"
2963
2964 #: ngamelist.c:217
2965 msgid "no games matched your request"
2966 msgstr "żadna gra nie spełnia podanych kryteriów"
2967
2968 #: ngamelist.c:219
2969 #, c-format
2970 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
2971 msgstr "%s - %d/%d gier (%d-%d-%d)"
2972
2973 #: ngamelist.c:283
2974 msgid "There is no game list"
2975 msgstr "Nie ma listy gier"
2976
2977 #: nhistory.c:109
2978 msgid "Move list"
2979 msgstr "Lista ruchów"
2980
2981 #: usystem.c:222
2982 #, c-format
2983 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
2984 msgstr "%s: nieznany kolor %s\n"
2985
2986 #: usystem.c:230
2987 #, fuzzy, c-format
2988 msgid "%s: can't parse foreground color in '%s'\n"
2989 msgstr "%s: nie można przetworzyć koloru tła w \"%s\"\n"
2990
2991 #: usystem.c:259
2992 #, c-format
2993 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
2994 msgstr "%s: nie można przetworzyć nazw kolorów: wyłączenie kolorów\n"
2995
2996 #: usystem.c:377
2997 #, c-format
2998 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
2999 msgstr "BŁĄD: Nieznany użytkownik %s (w ścieżce %s)\n"
3000
3001 #: usystem.c:560
3002 msgid "Socket support is not configured in"
3003 msgstr "Nie skonfigurowano obsługi portu w"
3004
3005 #: usystem.c:649
3006 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
3007 msgstr "polecenie wewnętrzne rcmd nie zostało zaimplementowane w Uniksie"
3008
3009 #: xaw/xboard.c:1204
3010 #, c-format
3011 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
3012 msgstr "biały piksel = 0x%lx, czarny piksel = 0x%lx\n"
3013
3014 #: xaw/xoptions.c:362 xaw/xoptions.c:1066
3015 msgid "browse"
3016 msgstr "przeglądaj"
3017
3018 #: xaw/xoptions.c:428 xaw/xoptions.c:429
3019 msgid "Ctrl"
3020 msgstr "Ctrl"
3021
3022 #: xaw/xoptions.c:434 xaw/xoptions.c:435
3023 msgid "Alt"
3024 msgstr "Alt"
3025
3026 #: xaw/xoptions.c:440 xaw/xoptions.c:441
3027 msgid "Shift"
3028 msgstr "Shift"
3029
3030 #: xaw/xoptions.c:1314
3031 msgid "OK"
3032 msgstr "OK"
3033
3034 #~ msgid "    (for concurrent playing of a single"
3035 #~ msgstr "    (dla równoczesnego rozegrania pojedynczego"
3036
3037 #~ msgid "Match Options"
3038 #~ msgstr "Opcje meczu"
3039
3040 #~ msgid "Chat box"
3041 #~ msgstr "Okno rozmowy"
3042
3043 #~ msgid "Open Chat Window"
3044 #~ msgstr "Otwórz okno rozmowy"
3045
3046 #~ msgid "ICS ..."
3047 #~ msgstr "ICS..."
3048
3049 #~ msgid "Match ..."
3050 #~ msgstr "Mecz..."
3051
3052 #~ msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
3053 #~ msgstr "%s: Brak dostępu do katalogu XPM %s\n"
3054
3055 #~ msgid "Available `%s' sizes:\n"
3056 #~ msgstr "Dostępne rozmiary dla \"%s\":\n"
3057
3058 #~ msgid "Error: No `%s' files!\n"
3059 #~ msgstr "Błąd: Brak plików \"%s\"!\n"
3060
3061 #~ msgid ""
3062 #~ "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
3063 #~ "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
3064 #~ "   Please report this error to %s.\n"
3065 #~ "   Include system type & operating system in message.\n"
3066 #~ msgstr ""
3067 #~ "Ostrzeżenie: Nie znaleziono struktury katalogów w tym systemie --\n"
3068 #~ "         Niemożliwa automatyczna zmiana rozmiaru bierek XPM/XIM.\n"
3069 #~ "   Proszę zgłosić ten błąd do %s.\n"
3070 #~ "   Do wiadomości należy dołączyć informacje o rodzaju systemu "
3071 #~ "operacyjnego.\n"
3072
3073 #~ msgid "Error %d loading icon image\n"
3074 #~ msgstr "Błąd %d wczytywania obrazka\n"
3075
3076 #~ msgid "cancel"
3077 #~ msgstr "anuluj"