Update sr.po translation
[xboard.git] / svg / WhiteLion.svg
svg/WhiteLion.svg