Never castle when King has other initial moves
[xboard.git] / themes / Mono / WhiteCobra.svg
themes/Mono/WhiteCobra.svg