Never castle when King has other initial moves
[xboard.git] / themes / Mono / WhiteKing.svg
themes/Mono/WhiteKing.svg