new developer release; updated po/pot
[xboard.git] / po / pl.po
index 0b9e8bd..e66f335 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.7.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.7.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-03-13 10:33-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-03 13:44-0700\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-03-03 14:20+0100\n"
 "Last-Translator: Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>\n"
 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-03-03 14:20+0100\n"
 "Last-Translator: Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>\n"
 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -19,37 +19,37 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
-#: args.h:845
+#: args.h:851
 #, c-format
 msgid "%s in settings file\n"
 msgstr "%s w pliku konfiguracyjnym\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s in settings file\n"
 msgstr "%s w pliku konfiguracyjnym\n"
 
-#: args.h:879
+#: args.h:885
 #, c-format
 msgid "Bad integer value %s"
 msgstr "Błędna wartość całkowita %s"
 
 #, c-format
 msgid "Bad integer value %s"
 msgstr "Błędna wartość całkowita %s"
 
-#: args.h:985 args.h:1246
+#: args.h:991 args.h:1252
 #, c-format
 msgid "Unrecognized argument %s"
 msgstr "Nieznany parametr %s"
 
 #, c-format
 msgid "Unrecognized argument %s"
 msgstr "Nieznany parametr %s"
 
-#: args.h:1016
+#: args.h:1022
 #, c-format
 msgid "No value provided for argument %s"
 msgstr "Brak wartości parametru %s"
 
 #, c-format
 msgid "No value provided for argument %s"
 msgstr "Brak wartości parametru %s"
 
-#: args.h:1076
+#: args.h:1082
 #, c-format
 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
 msgstr "Niepełna sekwencja specjalna \\ w wartości dla %s"
 
 #, c-format
 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
 msgstr "Niepełna sekwencja specjalna \\ w wartości dla %s"
 
-#: args.h:1187
+#: args.h:1193
 #, c-format
 msgid "Failed to open indirection file %s"
 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku pośredniego %s"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to open indirection file %s"
 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku pośredniego %s"
 
-#: args.h:1204
+#: args.h:1210
 #, c-format
 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
 msgstr "Nieznana wartość parametru logicznego %s"
 #, c-format
 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
 msgstr "Nieznana wartość parametru logicznego %s"
@@ -71,47 +71,47 @@ msgstr "2."
 msgid "protocol version %d not supported"
 msgstr "nieobsługiwana wersja %d protokołu"
 
 msgid "protocol version %d not supported"
 msgstr "nieobsługiwana wersja %d protokołu"
 
-#: backend.c:1003
+#: backend.c:1004
 msgid "You did not specify the engine executable"
 msgstr "Nie podano pliku wykonywalnego silnika"
 
 msgid "You did not specify the engine executable"
 msgstr "Nie podano pliku wykonywalnego silnika"
 
-#: backend.c:1061
+#: backend.c:1062
 #, c-format
 msgid "bad timeControl option %s"
 msgstr "zła opcja timeControl %s"
 
 #, c-format
 msgid "bad timeControl option %s"
 msgstr "zła opcja timeControl %s"
 
-#: backend.c:1076
+#: backend.c:1077
 #, c-format
 msgid "bad searchTime option %s"
 msgstr "zła opcja searchTime %s"
 
 #, c-format
 msgid "bad searchTime option %s"
 msgstr "zła opcja searchTime %s"
 
-#: backend.c:1182
+#: backend.c:1183
 #, c-format
 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
 msgstr "Wariant %s jest obsługiwany tylko w trybie ICS"
 
 #, c-format
 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
 msgstr "Wariant %s jest obsługiwany tylko w trybie ICS"
 
-#: backend.c:1200
+#: backend.c:1201
 #, c-format
 msgid "Unknown variant name %s"
 msgstr "Nieznana nazwa wariantu %s"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown variant name %s"
 msgstr "Nieznana nazwa wariantu %s"
 
-#: backend.c:1455
+#: backend.c:1456
 msgid "Starting chess program"
 msgstr "Uruchamianie silnika szachowego"
 
 msgid "Starting chess program"
 msgstr "Uruchamianie silnika szachowego"
 
-#: backend.c:1478
+#: backend.c:1479
 msgid "Bad game file"
 msgstr "Nieprawidłowy plik gry"
 
 msgid "Bad game file"
 msgstr "Nieprawidłowy plik gry"
 
-#: backend.c:1485
+#: backend.c:1486
 msgid "Bad position file"
 msgstr "Nieprawidłowy plik pozycji"
 
 msgid "Bad position file"
 msgstr "Nieprawidłowy plik pozycji"
 
-#: backend.c:1499
+#: backend.c:1500
 msgid "Pick new game"
 msgstr "Wybierz nową grę"
 
 msgid "Pick new game"
 msgstr "Wybierz nową grę"
 
-#: backend.c:1568
+#: backend.c:1569
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You restarted an already completed tourney.\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You restarted an already completed tourney.\n"
@@ -122,124 +122,124 @@ msgstr ""
 "Zostanie dodany do niego jeszcze jeden cykl\n"
 "Gry rozpoczną się za 10 s"
 
 "Zostanie dodany do niego jeszcze jeden cykl\n"
 "Gry rozpoczną się za 10 s"
 
-#: backend.c:1575
+#: backend.c:1576
 #, c-format
 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
 msgstr "Wszystkie gry w turnieju \"%s\" zostały już rozegrane lub są w toku"
 
 #, c-format
 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
 msgstr "Wszystkie gry w turnieju \"%s\" zostały już rozegrane lub są w toku"
 
-#: backend.c:1582
+#: backend.c:1583
 msgid "Can't have a match with no chess programs"
 msgstr "Konieczny jest wybór silnika szachowego"
 
 msgid "Can't have a match with no chess programs"
 msgstr "Konieczny jest wybór silnika szachowego"
 
-#: backend.c:1636
+#: backend.c:1637
 #, c-format
 msgid "Could not open comm port %s"
 msgstr "Nie można otworzyć portu szeregowego %s"
 
 #, c-format
 msgid "Could not open comm port %s"
 msgstr "Nie można otworzyć portu szeregowego %s"
 
-#: backend.c:1639
+#: backend.c:1640
 #, c-format
 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
 msgstr "Nie można się połączyć z hostem %s, port %s"
 
 #, c-format
 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
 msgstr "Nie można się połączyć z hostem %s, port %s"
 
-#: backend.c:1695
+#: backend.c:1696
 #, c-format
 msgid "Unknown initialMode %s"
 msgstr "Nieznany initialMode %s"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown initialMode %s"
 msgstr "Nieznany initialMode %s"
 
-#: backend.c:1721
+#: backend.c:1722
 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
 msgstr "Tryb AnalyzeFile wymaga pliku gry"
 
 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
 msgstr "Tryb AnalyzeFile wymaga pliku gry"
 
-#: backend.c:1749
+#: backend.c:1755
 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
 msgstr "Tryb analizy wymaga silnika szachowego"
 
 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
 msgstr "Tryb analizy wymaga silnika szachowego"
 
-#: backend.c:1753
+#: backend.c:1759
 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Tryb analizy nie działa w trybie ICS"
 
 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Tryb analizy nie działa w trybie ICS"
 
-#: backend.c:1764
+#: backend.c:1770
 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
 msgstr "Tryb MachineWhite wymaga silnika szachowego"
 
 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
 msgstr "Tryb MachineWhite wymaga silnika szachowego"
 
-#: backend.c:1769
+#: backend.c:1775
 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Tryb MachineWhite nie działa w trybie ICS"
 
 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Tryb MachineWhite nie działa w trybie ICS"
 
-#: backend.c:1776
+#: backend.c:1782
 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
 msgstr "Tryb MachineBlack wymaga silnika szachowego"
 
 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
 msgstr "Tryb MachineBlack wymaga silnika szachowego"
 
-#: backend.c:1781
+#: backend.c:1787
 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Tryb MachineBlack nie działa w trybie ICS"
 
 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Tryb MachineBlack nie działa w trybie ICS"
 
-#: backend.c:1788
+#: backend.c:1794
 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
 msgstr "Tryb TwoMachines wymaga silnika szachowego"
 
 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
 msgstr "Tryb TwoMachines wymaga silnika szachowego"
 
-#: backend.c:1793
+#: backend.c:1799
 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Tryb TwoMachines nie działa w trybie ICS"
 
 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Tryb TwoMachines nie działa w trybie ICS"
 
-#: backend.c:1804
+#: backend.c:1810
 msgid "Training mode requires a game file"
 msgstr "Tryb treningu wymaga pliku gry"
 
 msgid "Training mode requires a game file"
 msgstr "Tryb treningu wymaga pliku gry"
 
-#: backend.c:1967 backend.c:2022 backend.c:2045 backend.c:2447
+#: backend.c:1973 backend.c:2028 backend.c:2051 backend.c:2453
 msgid "Error writing to ICS"
 msgstr "Błąd zapisu do ICS"
 
 msgid "Error writing to ICS"
 msgstr "Błąd zapisu do ICS"
 
-#: backend.c:1982
+#: backend.c:1988
 msgid "Error reading from keyboard"
 msgstr "Błąd odczytu z klawiatury"
 
 msgid "Error reading from keyboard"
 msgstr "Błąd odczytu z klawiatury"
 
-#: backend.c:1985
+#: backend.c:1991
 msgid "Got end of file from keyboard"
 msgstr "Wprowadzono EOF z klawiatury"
 
 msgid "Got end of file from keyboard"
 msgstr "Wprowadzono EOF z klawiatury"
 
-#: backend.c:2293
+#: backend.c:2299
 #, c-format
 msgid "Unknown wild type %d"
 msgstr "Nieznany typ wild %d"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown wild type %d"
 msgstr "Nieznany typ wild %d"
 
-#: backend.c:2364 usystem.c:317
+#: backend.c:2370 usystem.c:317
 msgid "Error writing to display"
 msgstr "Błąd zapisu do ekranu"
 
 #. TRANSLATORS: to 'kibitz' is to send a message to all players and the game observers
 msgid "Error writing to display"
 msgstr "Błąd zapisu do ekranu"
 
 #. TRANSLATORS: to 'kibitz' is to send a message to all players and the game observers
-#: backend.c:3132
+#: backend.c:3138
 #, c-format
 msgid "your opponent kibitzes: %s"
 msgstr "przeciwnik doradza: %s"
 
 #, c-format
 msgid "your opponent kibitzes: %s"
 msgstr "przeciwnik doradza: %s"
 
-#: backend.c:3671
+#: backend.c:3677
 msgid "Error gathering move list: two headers"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: dwa nagłówki"
 
 msgid "Error gathering move list: two headers"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: dwa nagłówki"
 
-#: backend.c:3718
+#: backend.c:3724
 msgid "Error gathering move list: nested"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: zagnieżdżona lista"
 
 msgid "Error gathering move list: nested"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: zagnieżdżona lista"
 
-#: backend.c:3822 backend.c:4248 backend.c:4452 backend.c:5011 backend.c:5015
-#: backend.c:7277 backend.c:12989 backend.c:14735 backend.c:14812
-#: backend.c:14858 backend.c:14864 backend.c:14869 backend.c:14874
+#: backend.c:3828 backend.c:4254 backend.c:4458 backend.c:5017 backend.c:5021
+#: backend.c:7292 backend.c:13054 backend.c:14805 backend.c:14882
+#: backend.c:14928 backend.c:14934 backend.c:14939 backend.c:14944
 msgid "vs."
 msgstr "vs."
 
 msgid "vs."
 msgstr "vs."
 
-#: backend.c:3950
+#: backend.c:3956
 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
 msgstr "Niedozwolony ruch (odrzucony przez ICS)"
 
 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
 msgstr "Niedozwolony ruch (odrzucony przez ICS)"
 
-#: backend.c:4296
+#: backend.c:4302
 msgid "Connection closed by ICS"
 msgstr "Połączenie zamknięte przez ICS"
 
 msgid "Connection closed by ICS"
 msgstr "Połączenie zamknięte przez ICS"
 
-#: backend.c:4298
+#: backend.c:4304
 msgid "Error reading from ICS"
 msgstr "Błąd odczytu z ICS"
 
 msgid "Error reading from ICS"
 msgstr "Błąd odczytu z ICS"
 
-#: backend.c:4375
+#: backend.c:4381
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse board string:\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse board string:\n"
@@ -248,126 +248,134 @@ msgstr ""
 "Nie udało się przetworzyć ciągu znaków szachownicy:\n"
 "\"%s\""
 
 "Nie udało się przetworzyć ciągu znaków szachownicy:\n"
 "\"%s\""
 
-#: backend.c:4384 backend.c:10578
+#: backend.c:4390 backend.c:10628
 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
 msgstr ""
 "Gra jest za długa; należy zwiększyć wartość MAX_MOVES i skompilować ponownie"
 
 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
 msgstr ""
 "Gra jest za długa; należy zwiększyć wartość MAX_MOVES i skompilować ponownie"
 
-#: backend.c:4503
+#: backend.c:4509
 msgid "Error gathering move list: extra board"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: dodatkowa szachownica"
 
 msgid "Error gathering move list: extra board"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: dodatkowa szachownica"
 
-#: backend.c:4935 backend.c:4957
+#: backend.c:4941 backend.c:4963
 #, c-format
 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
 msgstr "Nie można przetworzyć ruchu \"%s\" z ICS"
 
 #, c-format
 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
 msgstr "Nie można przetworzyć ruchu \"%s\" z ICS"
 
-#: backend.c:5222
+#: backend.c:5228
 #, c-format
 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
 msgstr "Błąd wewnętrzny; nieprawidłowy moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
 
 #, c-format
 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
 msgstr "Błąd wewnętrzny; nieprawidłowy moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
 
-#: backend.c:5293
+#: backend.c:5299
 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
 msgstr "Nie można tego zrobić w czasie gry ani podczas obserwacji"
 
 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
 msgstr "Nie można tego zrobić w czasie gry ani podczas obserwacji"
 
-#: backend.c:6353
+#: backend.c:6359
 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
 msgstr ""
 "Należy skompilować ponownie, aby włączyć obsługę BOARD_RANKS lub BOARD_FILES!"
 
 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
 msgstr ""
 "Należy skompilować ponownie, aby włączyć obsługę BOARD_RANKS lub BOARD_FILES!"
 
-#: backend.c:6844
+#: backend.c:6851
 msgid "You are playing Black"
 msgstr "Grasz czarnymi"
 
 msgid "You are playing Black"
 msgstr "Grasz czarnymi"
 
-#: backend.c:6853 backend.c:6881
+#: backend.c:6860 backend.c:6888
 msgid "You are playing White"
 msgstr "Grasz białymi"
 
 msgid "You are playing White"
 msgstr "Grasz białymi"
 
-#: backend.c:6863 backend.c:6889 backend.c:7010 backend.c:7035 backend.c:7051
-#: backend.c:15556
+#: backend.c:6870 backend.c:6896 backend.c:7018 backend.c:7043 backend.c:7059
+#: backend.c:15645
 msgid "It is White's turn"
 msgstr "Ruch należy do białych"
 
 msgid "It is White's turn"
 msgstr "Ruch należy do białych"
 
-#: backend.c:6867 backend.c:6893 backend.c:7018 backend.c:7041 backend.c:7073
-#: backend.c:15548
+#: backend.c:6874 backend.c:6900 backend.c:7026 backend.c:7049 backend.c:7081
+#: backend.c:15637
 msgid "It is Black's turn"
 msgstr "Ruch należy do czarnych"
 
 msgid "It is Black's turn"
 msgstr "Ruch należy do czarnych"
 
-#: backend.c:6906
+#: backend.c:6913
 msgid "Displayed position is not current"
 msgstr "Wyświetlona pozycja nie jest aktualna"
 
 msgid "Displayed position is not current"
 msgstr "Wyświetlona pozycja nie jest aktualna"
 
-#: backend.c:7155
+#: backend.c:7116
+msgid "rights granted"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:7116
+msgid "rights revoked"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:7169
 msgid "Illegal move"
 msgstr "Niedozwolony ruch"
 
 msgid "Illegal move"
 msgstr "Niedozwolony ruch"
 
-#: backend.c:7234
+#: backend.c:7249
 msgid "End of game"
 msgstr "Koniec gry"
 
 msgid "End of game"
 msgstr "Koniec gry"
 
-#: backend.c:7237
+#: backend.c:7252
 msgid "Incorrect move"
 msgstr "Nieprawidłowy ruch"
 
 msgid "Incorrect move"
 msgstr "Nieprawidłowy ruch"
 
-#: backend.c:7638 backend.c:7792
+#: backend.c:7655 backend.c:7811
 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
 msgstr "Należy przeciągnąć pionek w tył, aby dokonać słabej promocji"
 
 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
 msgstr "Należy przeciągnąć pionek w tył, aby dokonać słabej promocji"
 
-#: backend.c:7754
+#: backend.c:7772
 msgid "only marked squares are legal"
 msgstr ""
 
 msgid "only marked squares are legal"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8067
+#: backend.c:8093
 msgid "Swiss tourney finished"
 msgstr "Zakończono turniej w systemie szwajcarskim"
 
 msgid "Swiss tourney finished"
 msgstr "Zakończono turniej w systemie szwajcarskim"
 
-#: backend.c:8583
+#: backend.c:8609
 msgid "could not load EGBB library"
 msgstr ""
 
 msgid "could not load EGBB library"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8586
+#: backend.c:8612
 msgid "wrong EGBB version"
 msgstr ""
 
 msgid "wrong EGBB version"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8699
+#: backend.c:8725
 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
 msgstr "Nieprawidłowe kojarzenie par"
 
 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
 msgstr "Nieprawidłowe kojarzenie par"
 
-#: backend.c:8866
+#: backend.c:8892
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
 msgstr "Niedozwolony ruch \"%s\" dokonany przez %s silnik"
 
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
 msgstr "Niedozwolony ruch \"%s\" dokonany przez %s silnik"
 
-#: backend.c:9153
+#: backend.c:9179
 msgid "Bad FEN received from engine"
 msgstr "Nieprawidłowa notacja FEN otrzymana z silnika"
 
 msgid "Bad FEN received from engine"
 msgstr "Nieprawidłowa notacja FEN otrzymana z silnika"
 
-#: backend.c:9254
+#: backend.c:9280
 msgid "Engine did not send setup for non-standard variant"
 msgstr ""
 
 msgid "Engine did not send setup for non-standard variant"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:9332 backend.c:14597 backend.c:14665
+#: backend.c:9358 backend.c:14667 backend.c:14735
 #, c-format
 msgid "%s does not support analysis"
 msgstr "%s nie obsługuje analizy"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not support analysis"
 msgstr "%s nie obsługuje analizy"
 
-#: backend.c:9398
+#: backend.c:9424
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
 msgstr "Niedozwolony ruch \"%s\" (odrzucony przez %s silnik szachowy)"
 
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
 msgstr "Niedozwolony ruch \"%s\" (odrzucony przez %s silnik szachowy)"
 
-#: backend.c:9429
+#: backend.c:9455
 #, c-format
 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
 msgstr "Nie udało się uruchomić %s silnika szachowego %s na %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
 msgstr "Nie udało się uruchomić %s silnika szachowego %s na %s: %s\n"
 
-#: backend.c:9450
+#: backend.c:9476
 #, c-format
 msgid "Hint: %s"
 msgstr "Wskazówka: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Hint: %s"
 msgstr "Wskazówka: %s"
 
-#: backend.c:9455
+#: backend.c:9481
 #, c-format
 msgid ""
 "Illegal hint move \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Illegal hint move \"%s\"\n"
@@ -376,11 +384,11 @@ msgstr ""
 "%2$s silnik szachowy zasugerował\n"
 "niedozwolony ruch \"%1$s\""
 
 "%2$s silnik szachowy zasugerował\n"
 "niedozwolony ruch \"%1$s\""
 
-#: backend.c:9630
+#: backend.c:9656
 msgid "Machine accepts your draw offer"
 msgstr "Silnik przyjmuje propozycję remisu"
 
 msgid "Machine accepts your draw offer"
 msgstr "Silnik przyjmuje propozycję remisu"
 
-#: backend.c:9633
+#: backend.c:9659
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Machine offers a draw.\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Machine offers a draw.\n"
@@ -390,52 +398,52 @@ msgstr ""
 "Należy wybrać Działanie->Remis, żeby się zgodzić"
 
 #. TRANSLATORS: PV = principal variation, the variation the chess engine thinks is the best for everyone
 "Należy wybrać Działanie->Remis, żeby się zgodzić"
 
 #. TRANSLATORS: PV = principal variation, the variation the chess engine thinks is the best for everyone
-#: backend.c:9727
+#: backend.c:9777
 msgid "failed writing PV"
 msgstr "nie udało się zapisać PV"
 
 msgid "failed writing PV"
 msgstr "nie udało się zapisać PV"
 
-#: backend.c:10033
+#: backend.c:10083
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
 msgstr "Niejednoznaczny ruch na wyjściu ICS: \"%s\""
 
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
 msgstr "Niejednoznaczny ruch na wyjściu ICS: \"%s\""
 
-#: backend.c:10043
+#: backend.c:10093
 #, c-format
 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
 msgstr "Niedozwolony ruch na wyjściu ICS: \"%s\""
 
 #, c-format
 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
 msgstr "Niedozwolony ruch na wyjściu ICS: \"%s\""
 
-#: backend.c:10054
+#: backend.c:10104
 msgid "Gap in move list"
 msgstr "Luka na liście ruchów"
 
 msgid "Gap in move list"
 msgstr "Luka na liście ruchów"
 
-#: backend.c:10732
+#: backend.c:10782
 #, c-format
 msgid "Variant %s not supported by %s"
 msgstr "Odmiana %s nie jest obsługiwana przez %s"
 
 #, c-format
 msgid "Variant %s not supported by %s"
 msgstr "Odmiana %s nie jest obsługiwana przez %s"
 
-#: backend.c:10739
+#: backend.c:10789
 #, c-format
 msgid ", but %s is"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ", but %s is"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10894
+#: backend.c:10945
 #, c-format
 msgid "Startup failure on '%s'"
 msgstr "Błąd uruchamiania w \"%s\""
 
 #, c-format
 msgid "Startup failure on '%s'"
 msgstr "Błąd uruchamiania w \"%s\""
 
-#: backend.c:10925
+#: backend.c:10976
 msgid "Waiting for first chess program"
 msgstr "Oczekiwanie na pierwszy silnik szachowy"
 
 msgid "Waiting for first chess program"
 msgstr "Oczekiwanie na pierwszy silnik szachowy"
 
-#: backend.c:10930 backend.c:14883
+#: backend.c:10981 backend.c:14953
 msgid "Waiting for second chess program"
 msgstr "Oczekiwanie na drugi silnik szachowy"
 
 msgid "Waiting for second chess program"
 msgstr "Oczekiwanie na drugi silnik szachowy"
 
-#: backend.c:10979
+#: backend.c:11030
 msgid "Could not write on tourney file"
 msgstr "Nieudany zapis do pliku turnieju"
 
 msgid "Could not write on tourney file"
 msgstr "Nieudany zapis do pliku turnieju"
 
-#: backend.c:11053
+#: backend.c:11104
 msgid ""
 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
 "Terminate its game first."
 msgid ""
 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
 "Terminate its game first."
@@ -443,11 +451,11 @@ msgstr ""
 "Nie można zastąpić silnika w trakcie jego pracy!\n"
 "Należy zakończyć najpierw jego grę."
 
 "Nie można zastąpić silnika w trakcie jego pracy!\n"
 "Należy zakończyć najpierw jego grę."
 
-#: backend.c:11067
+#: backend.c:11118
 msgid "No engine with the name you gave is installed"
 msgstr "Silnik o podanej nazwie nie jest zainstalowany"
 
 msgid "No engine with the name you gave is installed"
 msgstr "Silnik o podanej nazwie nie jest zainstalowany"
 
-#: backend.c:11069
+#: backend.c:11120
 msgid ""
 "First change an engine by editing the participants list\n"
 "of the Tournament Options dialog"
 msgid ""
 "First change an engine by editing the participants list\n"
 "of the Tournament Options dialog"
@@ -455,16 +463,16 @@ msgstr ""
 "Należy najpierw zmienić silnik, edytując listę uczestników\n"
 "w oknie dialogowym Opcji turnieju."
 
 "Należy najpierw zmienić silnik, edytując listę uczestników\n"
 "w oknie dialogowym Opcji turnieju."
 
-#: backend.c:11070
+#: backend.c:11121
 msgid "You can only change one engine at the time"
 msgstr "Można jednocześnie modyfikować tylko jeden silnik"
 
 msgid "You can only change one engine at the time"
 msgstr "Można jednocześnie modyfikować tylko jeden silnik"
 
-#: backend.c:11085 backend.c:11234
+#: backend.c:11136 backend.c:11285
 #, c-format
 msgid "No engine %s is installed"
 msgstr "Silnik %s nie jest zainstalowany"
 
 #, c-format
 msgid "No engine %s is installed"
 msgstr "Silnik %s nie jest zainstalowany"
 
-#: backend.c:11105
+#: backend.c:11156
 msgid ""
 "You must supply a tournament file,\n"
 "for storing the tourney progress"
 msgid ""
 "You must supply a tournament file,\n"
 "for storing the tourney progress"
@@ -472,115 +480,130 @@ msgstr ""
 "Należy dostarczyć plik turnieju,\n"
 "żeby móc zapisać jego przebieg"
 
 "Należy dostarczyć plik turnieju,\n"
 "żeby móc zapisać jego przebieg"
 
-#: backend.c:11115
+#: backend.c:11166
 msgid "Not enough participants"
 msgstr "Za mało uczestników"
 
 msgid "Not enough participants"
 msgstr "Za mało uczestników"
 
-#: backend.c:11318
+#: backend.c:11369
 msgid "Bad tournament file"
 msgstr "Nieprawidłowy plik turnieju"
 
 msgid "Bad tournament file"
 msgstr "Nieprawidłowy plik turnieju"
 
-#: backend.c:11330
+#: backend.c:11381
 msgid "Waiting for other game(s)"
 msgstr "Oczekiwanie na pozostałe gry"
 
 msgid "Waiting for other game(s)"
 msgstr "Oczekiwanie na pozostałe gry"
 
-#: backend.c:11343
+#: backend.c:11394
 msgid "No pairing engine specified"
 msgstr "Nie określono silnika do kojarzenia par"
 
 msgid "No pairing engine specified"
 msgstr "Nie określono silnika do kojarzenia par"
 
-#: backend.c:11820
+#: backend.c:11879
+#, c-format
+msgid "Average solving time %4.2f sec (total time %4.2f sec) "
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11881
+#, c-format
+msgid "%d avoid-moves played "
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11883
+#, c-format
+msgid "Solved %d out of %d (%3.1f%%) "
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11886
 #, c-format
 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
 msgstr "Mecz %s vs. %s: ostateczny wynik %d-%d-%d"
 
 #, c-format
 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
 msgstr "Mecz %s vs. %s: ostateczny wynik %d-%d-%d"
 
-#: backend.c:12298 backend.c:12334
+#: backend.c:12363 backend.c:12399
 #, c-format
 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
 msgstr "Niedozwolony ruch: %d.%s%s"
 
 #, c-format
 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
 msgstr "Niedozwolony ruch: %d.%s%s"
 
-#: backend.c:12323
+#: backend.c:12388
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
 msgstr "Niejednoznaczny ruch: %d.%s%s"
 
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
 msgstr "Niejednoznaczny ruch: %d.%s%s"
 
-#: backend.c:12377 backend.c:13428 backend.c:13625 backend.c:13995
+#: backend.c:12442 backend.c:13495 backend.c:13695 backend.c:14065
 #, c-format
 msgid "Can't open \"%s\""
 msgstr "Nie można otworzyć \"%s\""
 
 #, c-format
 msgid "Can't open \"%s\""
 msgstr "Nie można otworzyć \"%s\""
 
-#: backend.c:12389 menus.c:118
+#: backend.c:12454 menus.c:118
 msgid "Cannot build game list"
 msgstr "Nie można utworzyć listy gier"
 
 msgid "Cannot build game list"
 msgstr "Nie można utworzyć listy gier"
 
-#: backend.c:12474
+#: backend.c:12539
 msgid "No more games in this message"
 msgstr "Nie ma więcej gier w tej wiadomości"
 
 msgid "No more games in this message"
 msgstr "Nie ma więcej gier w tej wiadomości"
 
-#: backend.c:12514
+#: backend.c:12579
 msgid "No game has been loaded yet"
 msgstr "Nie wczytano jeszcze żadnej gry"
 
 msgid "No game has been loaded yet"
 msgstr "Nie wczytano jeszcze żadnej gry"
 
-#: backend.c:12518 backend.c:13409 ngamelist.c:129
+#: backend.c:12583 backend.c:13476 ngamelist.c:129
 msgid "Can't back up any further"
 msgstr "Dalsze cofanie jest niemożliwe"
 
 msgid "Can't back up any further"
 msgstr "Dalsze cofanie jest niemożliwe"
 
-#: backend.c:12965
+#: backend.c:13030
 msgid "Game number out of range"
 msgstr "Numer gry jest poza zakresem"
 
 msgid "Game number out of range"
 msgstr "Numer gry jest poza zakresem"
 
-#: backend.c:12976
+#: backend.c:13041
 msgid "Can't seek on game file"
 msgstr "Niemożliwe przemieszczanie w pliku gry"
 
 msgid "Can't seek on game file"
 msgstr "Niemożliwe przemieszczanie w pliku gry"
 
-#: backend.c:13034
+#: backend.c:13099
 msgid "Game not found in file"
 msgstr "Nie znaleziono gry w pliku"
 
 msgid "Game not found in file"
 msgstr "Nie znaleziono gry w pliku"
 
-#: backend.c:13163 backend.c:13506
+#: backend.c:13230 backend.c:13573
 msgid "Bad FEN position in file"
 msgstr "Nieprawidłowa pozycja FEN w pliku"
 
 msgid "Bad FEN position in file"
 msgstr "Nieprawidłowa pozycja FEN w pliku"
 
-#: backend.c:13321
+#: backend.c:13388
 msgid "No moves in game"
 msgstr "Brak ruchów w grze"
 
 msgid "No moves in game"
 msgstr "Brak ruchów w grze"
 
-#: backend.c:13405
+#: backend.c:13472
 msgid "No position has been loaded yet"
 msgstr "Nie wczytano jeszcze żadnej pozycji"
 
 msgid "No position has been loaded yet"
 msgstr "Nie wczytano jeszcze żadnej pozycji"
 
-#: backend.c:13466 backend.c:13477
+#: backend.c:13533 backend.c:13544
 msgid "Can't seek on position file"
 msgstr "Niemożliwe przemieszczanie w pliku pozycji"
 
 msgid "Can't seek on position file"
 msgstr "Niemożliwe przemieszczanie w pliku pozycji"
 
-#: backend.c:13484 backend.c:13496
+#: backend.c:13551 backend.c:13563
 msgid "Position not found in file"
 msgstr "Nie znaleziono pozycji w pliku"
 
 msgid "Position not found in file"
 msgstr "Nie znaleziono pozycji w pliku"
 
-#: backend.c:13540
+#: backend.c:13610
 msgid "Black to play"
 msgstr "Czarne do gry"
 
 msgid "Black to play"
 msgstr "Czarne do gry"
 
-#: backend.c:13543
+#: backend.c:13613
 msgid "White to play"
 msgstr "Białe do gry"
 
 msgid "White to play"
 msgstr "Białe do gry"
 
-#: backend.c:13630 backend.c:14000
+#: backend.c:13700 backend.c:14070
 msgid "Waiting for access to save file"
 msgstr "Oczekiwanie na dostęp, aby zapisać plik"
 
 msgid "Waiting for access to save file"
 msgstr "Oczekiwanie na dostęp, aby zapisać plik"
 
-#: backend.c:13632
+#: backend.c:13702
 msgid "Saving game"
 msgstr "Zapisywanie gry"
 
 msgid "Saving game"
 msgstr "Zapisywanie gry"
 
-#: backend.c:13633
+#: backend.c:13703
 msgid "Bad Seek"
 msgstr "Nieprawidłowe szukanie"
 
 msgid "Bad Seek"
 msgstr "Nieprawidłowe szukanie"
 
-#: backend.c:14002
+#: backend.c:14072
 msgid "Saving position"
 msgstr "Zapisywanie pozycji"
 
 msgid "Saving position"
 msgstr "Zapisywanie pozycji"
 
-#: backend.c:14128
+#: backend.c:14198
 msgid ""
 "You have edited the game history.\n"
 "Use Reload Same Game and make your move again."
 msgid ""
 "You have edited the game history.\n"
 "Use Reload Same Game and make your move again."
@@ -588,7 +611,7 @@ msgstr ""
 "Zmodyfikowano historię gry.\n"
 "Należy wybrać Wczytaj grę ponownie i wykonać ruch jeszcze raz."
 
 "Zmodyfikowano historię gry.\n"
 "Należy wybrać Wczytaj grę ponownie i wykonać ruch jeszcze raz."
 
-#: backend.c:14133
+#: backend.c:14203
 msgid ""
 "You have entered too many moves.\n"
 "Back up to the correct position and try again."
 msgid ""
 "You have entered too many moves.\n"
 "Back up to the correct position and try again."
@@ -596,7 +619,7 @@ msgstr ""
 "Wprowadzono za dużo ruchów.\n"
 "Proszę cofnąć do prawidłowej pozycji i spróbować ponownie."
 
 "Wprowadzono za dużo ruchów.\n"
 "Proszę cofnąć do prawidłowej pozycji i spróbować ponownie."
 
-#: backend.c:14138
+#: backend.c:14208
 msgid ""
 "Displayed position is not current.\n"
 "Step forward to the correct position and try again."
 msgid ""
 "Displayed position is not current.\n"
 "Step forward to the correct position and try again."
@@ -604,11 +627,11 @@ msgstr ""
 "Wyświetlona pozycja nie jest aktualna.\n"
 "Proszę przejść do przodu do prawidłowej pozycji i spróbować ponownie."
 
 "Wyświetlona pozycja nie jest aktualna.\n"
 "Proszę przejść do przodu do prawidłowej pozycji i spróbować ponownie."
 
-#: backend.c:14185
+#: backend.c:14255
 msgid "You have not made a move yet"
 msgstr "Jeszcze nie wykonano ruchu"
 
 msgid "You have not made a move yet"
 msgstr "Jeszcze nie wykonano ruchu"
 
-#: backend.c:14206
+#: backend.c:14276
 msgid ""
 "The cmail message is not loaded.\n"
 "Use Reload CMail Message and make your move again."
 msgid ""
 "The cmail message is not loaded.\n"
 "Use Reload CMail Message and make your move again."
@@ -616,11 +639,11 @@ msgstr ""
 "Nie wczytano wiadomości cmail.\n"
 "Należy wybrać Wczytaj wiadomość cmail ponownie i wykonać ruch jeszcze raz."
 
 "Nie wczytano wiadomości cmail.\n"
 "Należy wybrać Wczytaj wiadomość cmail ponownie i wykonać ruch jeszcze raz."
 
-#: backend.c:14211
+#: backend.c:14281
 msgid "No unfinished games"
 msgstr "Brak niedokończonych gier"
 
 msgid "No unfinished games"
 msgstr "Brak niedokończonych gier"
 
-#: backend.c:14217
+#: backend.c:14287
 #, c-format
 msgid ""
 "You have already mailed a move.\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "You have already mailed a move.\n"
@@ -635,78 +658,78 @@ msgstr ""
 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
 "w wierszu poleceń."
 
 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
 "w wierszu poleceń."
 
-#: backend.c:14232
+#: backend.c:14302
 msgid "Failed to invoke cmail"
 msgstr "Nie udało się wywołać cmail"
 
 msgid "Failed to invoke cmail"
 msgstr "Nie udało się wywołać cmail"
 
-#: backend.c:14294
+#: backend.c:14364
 #, c-format
 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź od przeciwnika\n"
 
 #, c-format
 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź od przeciwnika\n"
 
-#: backend.c:14316
+#: backend.c:14386
 #, c-format
 msgid "Still need to make move for game\n"
 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grze\n"
 
 #, c-format
 msgid "Still need to make move for game\n"
 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grze\n"
 
-#: backend.c:14320
+#: backend.c:14390
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for both games\n"
 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w obu grach\n"
 
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for both games\n"
 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w obu grach\n"
 
-#: backend.c:14324
+#: backend.c:14394
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch we wszystkich grach %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch we wszystkich grach %d\n"
 
-#: backend.c:14331
+#: backend.c:14401
 #, c-format
 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grze %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grze %s\n"
 
-#: backend.c:14337
+#: backend.c:14407
 #, c-format
 msgid "No unfinished games\n"
 msgstr "Brak niedokończonych gier\n"
 
 #, c-format
 msgid "No unfinished games\n"
 msgstr "Brak niedokończonych gier\n"
 
-#: backend.c:14339
+#: backend.c:14409
 #, c-format
 msgid "Ready to send mail\n"
 msgstr "Gotowy do wysłania wiadomości\n"
 
 #, c-format
 msgid "Ready to send mail\n"
 msgstr "Gotowy do wysłania wiadomości\n"
 
-#: backend.c:14344
+#: backend.c:14414
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grach %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grach %s\n"
 
-#: backend.c:14547
+#: backend.c:14617
 msgid "Edit comment"
 msgstr "Edytuj komentarz"
 
 msgid "Edit comment"
 msgstr "Edytuj komentarz"
 
-#: backend.c:14549
+#: backend.c:14619
 #, c-format
 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
 msgstr "Edytowanie komentarza do %d.%s%s"
 
 #, c-format
 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
 msgstr "Edytowanie komentarza do %d.%s%s"
 
-#: backend.c:14604
+#: backend.c:14674
 #, c-format
 msgid "You are not observing a game"
 msgstr "Gra nie jest obserwowana"
 
 #, c-format
 msgid "You are not observing a game"
 msgstr "Gra nie jest obserwowana"
 
-#: backend.c:14715
+#: backend.c:14785
 msgid "It is not White's turn"
 msgstr "Ruch nie należy do białych"
 
 msgid "It is not White's turn"
 msgstr "Ruch nie należy do białych"
 
-#: backend.c:14796
+#: backend.c:14866
 msgid "It is not Black's turn"
 msgstr "Ruch nie należy do czarnych"
 
 msgid "It is not Black's turn"
 msgstr "Ruch nie należy do czarnych"
 
-#: backend.c:14904
+#: backend.c:14974
 #, c-format
 msgid "Starting %s chess program"
 msgstr "Uruchamianie %s silnika szachowego"
 
 #, c-format
 msgid "Starting %s chess program"
 msgstr "Uruchamianie %s silnika szachowego"
 
-#: backend.c:14932 backend.c:16104
+#: backend.c:15002 backend.c:16189
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Wait until your turn,\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Wait until your turn,\n"
@@ -715,133 +738,133 @@ msgstr ""
 "Proszę poczekać na swój ruch\n"
 "lub wybrać Wykonaj ruch"
 
 "Proszę poczekać na swój ruch\n"
 "lub wybrać Wykonaj ruch"
 
-#: backend.c:15069
+#: backend.c:15145
 msgid "Training mode off"
 msgstr "Tryb treningu wył."
 
 msgid "Training mode off"
 msgstr "Tryb treningu wył."
 
-#: backend.c:15077
+#: backend.c:15153
 msgid "Training mode on"
 msgstr "Tryb treningu wł."
 
 msgid "Training mode on"
 msgstr "Tryb treningu wł."
 
-#: backend.c:15080
+#: backend.c:15156
 msgid "Already at end of game"
 msgstr "Zakończono już grę"
 
 msgid "Already at end of game"
 msgstr "Zakończono już grę"
 
-#: backend.c:15170
+#: backend.c:15246
 msgid "Warning: You are still playing a game"
 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono jeszcze gry"
 
 msgid "Warning: You are still playing a game"
 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono jeszcze gry"
 
-#: backend.c:15173
+#: backend.c:15249
 msgid "Warning: You are still observing a game"
 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono obserwacji gry"
 
 msgid "Warning: You are still observing a game"
 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono obserwacji gry"
 
-#: backend.c:15176
+#: backend.c:15252
 msgid "Warning: You are still examining a game"
 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono badania gry"
 
 msgid "Warning: You are still examining a game"
 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono badania gry"
 
-#: backend.c:15243
+#: backend.c:15322
 msgid "Click clock to clear board"
 msgstr "Kliknij zegar, aby wyczyścić szachownicę"
 
 msgid "Click clock to clear board"
 msgstr "Kliknij zegar, aby wyczyścić szachownicę"
 
-#: backend.c:15253
+#: backend.c:15332
 msgid "Close ICS engine analyze..."
 msgstr "Zamknij analizę silnika ICS..."
 
 msgid "Close ICS engine analyze..."
 msgstr "Zamknij analizę silnika ICS..."
 
-#: backend.c:15573
+#: backend.c:15662
 msgid "That square is occupied"
 msgstr "To pole jest zajęte"
 
 msgid "That square is occupied"
 msgstr "To pole jest zajęte"
 
-#: backend.c:15597 backend.c:15623
+#: backend.c:15686 backend.c:15712
 msgid "There is no pending offer on this move"
 msgstr "Brak oczekującej propozycji tego ruchu"
 
 msgid "There is no pending offer on this move"
 msgstr "Brak oczekującej propozycji tego ruchu"
 
-#: backend.c:15659 backend.c:15670
+#: backend.c:15748 backend.c:15759
 msgid "Your opponent is not out of time"
 msgstr "Przeciwnik nie przekroczył limitu czasu"
 
 msgid "Your opponent is not out of time"
 msgstr "Przeciwnik nie przekroczył limitu czasu"
 
-#: backend.c:15738
+#: backend.c:15827
 msgid "You must make your move before offering a draw"
 msgstr "Przed zaproponowaniem remisu należy wykonać ruch"
 
 msgid "You must make your move before offering a draw"
 msgstr "Przed zaproponowaniem remisu należy wykonać ruch"
 
-#: backend.c:16086
+#: backend.c:16171
 msgid "You are not examining a game"
 msgstr "Żadna gra nie jest badana"
 
 msgid "You are not examining a game"
 msgstr "Żadna gra nie jest badana"
 
-#: backend.c:16090
+#: backend.c:16175
 msgid "You can't revert while pausing"
 msgstr "Nie można cofać podczas pauzy"
 
 msgid "You can't revert while pausing"
 msgstr "Nie można cofać podczas pauzy"
 
-#: backend.c:16144 backend.c:16151
+#: backend.c:16229 backend.c:16236
 msgid "It is your turn"
 msgstr "Ruch należy do ciebie"
 
 msgid "It is your turn"
 msgstr "Ruch należy do ciebie"
 
-#: backend.c:16202 backend.c:16209 backend.c:16295 backend.c:16302
+#: backend.c:16287 backend.c:16294 backend.c:16380 backend.c:16387
 #, fuzzy
 msgid "Wait until your turn."
 msgstr "Proszę poczekać na swój ruch"
 
 #, fuzzy
 msgid "Wait until your turn."
 msgstr "Proszę poczekać na swój ruch"
 
-#: backend.c:16214
+#: backend.c:16299
 msgid "No hint available"
 msgstr "Brak wskazówek"
 
 msgid "No hint available"
 msgstr "Brak wskazówek"
 
-#: backend.c:16229 backend.c:16260 ngamelist.c:365
+#: backend.c:16314 backend.c:16345 ngamelist.c:365
 msgid "Game list not loaded or empty"
 msgstr "Nie wczytano listy gier lub jest ona pusta"
 
 msgid "Game list not loaded or empty"
 msgstr "Nie wczytano listy gier lub jest ona pusta"
 
-#: backend.c:16267
+#: backend.c:16352
 msgid "Book file exists! Try again for overwrite."
 msgstr "Plik książki już istnieje! Należy spróbować ponownie, aby nadpisać."
 
 msgid "Book file exists! Try again for overwrite."
 msgstr "Plik książki już istnieje! Należy spróbować ponownie, aby nadpisać."
 
-#: backend.c:16748
+#: backend.c:16833
 #, c-format
 msgid "Error writing to %s chess program"
 msgstr "Błąd zapisu do %s silnika szachowego"
 
 #, c-format
 msgid "Error writing to %s chess program"
 msgstr "Błąd zapisu do %s silnika szachowego"
 
-#: backend.c:16751 backend.c:16782
+#: backend.c:16836 backend.c:16867
 #, c-format
 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
 msgstr "%s silnik znajduje się w martwej pozycji (%s)"
 
 #, c-format
 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
 msgstr "%s silnik znajduje się w martwej pozycji (%s)"
 
-#: backend.c:16777
+#: backend.c:16862
 #, c-format
 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
 msgstr "Błąd: %s silnik szachowy (%s) zakończył nieoczekiwanie pracę"
 
 #, c-format
 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
 msgstr "Błąd: %s silnik szachowy (%s) zakończył nieoczekiwanie pracę"
 
-#: backend.c:16795
+#: backend.c:16880
 #, c-format
 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
 msgstr "Błąd odczytu z %s silnika szachowego (%s)"
 
 #, c-format
 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
 msgstr "Błąd odczytu z %s silnika szachowego (%s)"
 
-#: backend.c:17227
+#: backend.c:17312
 #, c-format
 msgid "%s engine has too many options\n"
 msgstr "%s silnik ma za dużo opcji\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s engine has too many options\n"
 msgstr "%s silnik ma za dużo opcji\n"
 
-#: backend.c:17383
+#: backend.c:17468
 msgid "Displayed move is not current"
 msgstr "Wyświetlony ruch nie jest aktualny"
 
 msgid "Displayed move is not current"
 msgstr "Wyświetlony ruch nie jest aktualny"
 
-#: backend.c:17392
+#: backend.c:17477
 msgid "Could not parse move"
 msgstr "Nie można przetworzyć ruchu"
 
 msgid "Could not parse move"
 msgstr "Nie można przetworzyć ruchu"
 
-#: backend.c:17517 backend.c:17539
+#: backend.c:17602 backend.c:17624
 msgid "Both flags fell"
 msgstr "Spadły obie chorągiewki"
 
 msgid "Both flags fell"
 msgstr "Spadły obie chorągiewki"
 
-#: backend.c:17519
+#: backend.c:17604
 msgid "White's flag fell"
 msgstr "Spadła chorągiewka białych"
 
 msgid "White's flag fell"
 msgstr "Spadła chorągiewka białych"
 
-#: backend.c:17541
+#: backend.c:17626
 msgid "Black's flag fell"
 msgstr "Spadła chorągiewka czarnych"
 
 msgid "Black's flag fell"
 msgstr "Spadła chorągiewka czarnych"
 
-#: backend.c:17672
+#: backend.c:17757
 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
 msgstr "Nie można nastawiać zegara w trybie automatycznej chorągiewki"
 
 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
 msgstr "Nie można nastawiać zegara w trybie automatycznej chorągiewki"
 
-#: backend.c:18634
+#: backend.c:18719
 msgid "Bad FEN position in clipboard"
 msgstr "Nieprawidłowa pozycja FEN w schowku"
 
 msgid "Bad FEN position in clipboard"
 msgstr "Nieprawidłowa pozycja FEN w schowku"
 
@@ -861,428 +884,428 @@ msgstr "Klucze hash nie są takie same"
 msgid "Could not create book"
 msgstr "Nie można utworzyć książki"
 
 msgid "Could not create book"
 msgstr "Nie można utworzyć książki"
 
-#: dialogs.c:285
+#: dialogs.c:286
 msgid "Tournament file:          "
 msgstr "Plik turnieju:          "
 
 msgid "Tournament file:          "
 msgstr "Plik turnieju:          "
 
-#: dialogs.c:286
+#: dialogs.c:287
 #, fuzzy
 msgid "For concurrent playing of tourney with multiple XBoards:"
 msgstr "      turnieju za pomocą wielu programów XBoard)"
 
 #, fuzzy
 msgid "For concurrent playing of tourney with multiple XBoards:"
 msgstr "      turnieju za pomocą wielu programów XBoard)"
 
-#: dialogs.c:287
+#: dialogs.c:288
 msgid "Sync after round"
 msgstr "Synchronizacja po rundzie"
 
 msgid "Sync after round"
 msgstr "Synchronizacja po rundzie"
 
-#: dialogs.c:288
+#: dialogs.c:289
 msgid "Sync after cycle"
 msgstr "Synchronizacja po cyklu"
 
 msgid "Sync after cycle"
 msgstr "Synchronizacja po cyklu"
 
-#: dialogs.c:289
+#: dialogs.c:290
 msgid "Tourney participants:"
 msgstr "Uczestnicy turnieju:"
 
 msgid "Tourney participants:"
 msgstr "Uczestnicy turnieju:"
 
-#: dialogs.c:290
+#: dialogs.c:291
 msgid "Select Engine:"
 msgstr "Wybór silnika:"
 
 msgid "Select Engine:"
 msgstr "Wybór silnika:"
 
-#: dialogs.c:298
+#: dialogs.c:299
 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
 msgstr "Typ turnieju (0 = system-kołowy, 1 = system-gauntlet):"
 
 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
 msgstr "Typ turnieju (0 = system-kołowy, 1 = system-gauntlet):"
 
-#: dialogs.c:299
+#: dialogs.c:300
 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
 msgstr "Liczba cykli turnieju (lub rund szwajcarskich)"
 
 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
 msgstr "Liczba cykli turnieju (lub rund szwajcarskich)"
 
-#: dialogs.c:300
+#: dialogs.c:301
 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
 msgstr "Domyślna liczba gier podczas meczu (lub na parę)"
 
 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
 msgstr "Domyślna liczba gier podczas meczu (lub na parę)"
 
-#: dialogs.c:301
+#: dialogs.c:302
 msgid "Pause between Match Games (msec):"
 msgstr "Pauza między grami meczowymi (ms):"
 
 msgid "Pause between Match Games (msec):"
 msgstr "Pauza między grami meczowymi (ms):"
 
-#: dialogs.c:302
+#: dialogs.c:303
 msgid "Save Tourney Games on:"
 msgstr "Zapisuj gry turnieju do:"
 
 msgid "Save Tourney Games on:"
 msgstr "Zapisuj gry turnieju do:"
 
-#: dialogs.c:303
+#: dialogs.c:304
 msgid "Game File with Opening Lines:"
 msgstr "Plik gry z wierszami otwierającymi:"
 
 msgid "Game File with Opening Lines:"
 msgstr "Plik gry z wierszami otwierającymi:"
 
-#: dialogs.c:304
+#: dialogs.c:305
 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr "Numer gry (-1 lub -2 = przyrost automatyczny):"
 
 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr "Numer gry (-1 lub -2 = przyrost automatyczny):"
 
-#: dialogs.c:305
+#: dialogs.c:306
 msgid "File with Start Positions:"
 msgstr "Plik z pozycjami startowymi:"
 
 msgid "File with Start Positions:"
 msgstr "Plik z pozycjami startowymi:"
 
-#: dialogs.c:306
+#: dialogs.c:307
 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr "Numer pozycji (-1 lub -2 = przyrost automatyczny):"
 
 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr "Numer pozycji (-1 lub -2 = przyrost automatyczny):"
 
-#: dialogs.c:307
+#: dialogs.c:308
 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
 msgstr "Przewiń indeks wstecz po liczbie gier równej (0 = nigdy):"
 
 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
 msgstr "Przewiń indeks wstecz po liczbie gier równej (0 = nigdy):"
 
-#: dialogs.c:308
+#: dialogs.c:309
 msgid "Disable own engine books by default"
 msgstr "Wyłącz domyślnie własne książki silnika"
 
 msgid "Disable own engine books by default"
 msgstr "Wyłącz domyślnie własne książki silnika"
 
-#: dialogs.c:309 dialogs.c:1713
+#: dialogs.c:310 dialogs.c:1840
 msgid "Time Control"
 msgstr "Kontrola czasu"
 
 msgid "Time Control"
 msgstr "Kontrola czasu"
 
-#: dialogs.c:310
+#: dialogs.c:311
 #, fuzzy
 msgid "Common Engine"
 msgstr "Wspólne ustawienia silników..."
 
 #, fuzzy
 msgid "Common Engine"
 msgstr "Wspólne ustawienia silników..."
 
-#: dialogs.c:311 dialogs.c:445
+#: dialogs.c:312 dialogs.c:446
 msgid "General Options"
 msgstr "Opcje ogólne"
 
 msgid "General Options"
 msgstr "Opcje ogólne"
 
-#: dialogs.c:312
+#: dialogs.c:313
 msgid "Continue Later"
 msgstr ""
 
 msgid "Continue Later"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:313
+#: dialogs.c:314
 msgid "Replace Engine"
 msgstr "Zastąp silnik"
 
 msgid "Replace Engine"
 msgstr "Zastąp silnik"
 
-#: dialogs.c:314
+#: dialogs.c:315
 msgid "Upgrade Engine"
 msgstr "Aktualizuj silnik"
 
 msgid "Upgrade Engine"
 msgstr "Aktualizuj silnik"
 
-#: dialogs.c:315
+#: dialogs.c:316
 msgid "Clone Tourney"
 msgstr "Skopiuj turniej"
 
 msgid "Clone Tourney"
 msgstr "Skopiuj turniej"
 
-#: dialogs.c:355
+#: dialogs.c:356
 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
 msgstr "Należy najpierw określić istniejący plik turnieju do skopiowania"
 
 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
 msgstr "Należy najpierw określić istniejący plik turnieju do skopiowania"
 
-#: dialogs.c:371 dialogs.c:1547
+#: dialogs.c:372 dialogs.c:1549
 msgid "# no engines are installed"
 msgstr "# nie zainstalowano żadnych silników"
 
 msgid "# no engines are installed"
 msgstr "# nie zainstalowano żadnych silników"
 
-#: dialogs.c:379
+#: dialogs.c:380
 msgid "Internal error: PARTICIPANTS set wrong"
 msgstr ""
 
 msgid "Internal error: PARTICIPANTS set wrong"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:387
+#: dialogs.c:388
 #, fuzzy
 msgid "Tournament Options"
 msgstr "Opcje dźwięków"
 
 #, fuzzy
 msgid "Tournament Options"
 msgstr "Opcje dźwięków"
 
-#: dialogs.c:406
+#: dialogs.c:407
 msgid "Absolute Analysis Scores"
 msgstr "Wyniki absolutnej analizy"
 
 msgid "Absolute Analysis Scores"
 msgstr "Wyniki absolutnej analizy"
 
-#: dialogs.c:407
+#: dialogs.c:408
 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
 msgstr "Prawie zawsze hetman (okrężna słaba promocja)"
 
 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
 msgstr "Prawie zawsze hetman (okrężna słaba promocja)"
 
-#: dialogs.c:408 menus.c:728
+#: dialogs.c:409 menus.c:729
 msgid "Animate Dragging"
 msgstr "Animowane przesuwanie"
 
 msgid "Animate Dragging"
 msgstr "Animowane przesuwanie"
 
-#: dialogs.c:409 menus.c:729
+#: dialogs.c:410 menus.c:730
 msgid "Animate Moving"
 msgstr "Animowany ruch"
 
 msgid "Animate Moving"
 msgstr "Animowany ruch"
 
-#: dialogs.c:410 menus.c:730
+#: dialogs.c:411 menus.c:731
 msgid "Auto Flag"
 msgstr "Automatyczna chorągiewka"
 
 msgid "Auto Flag"
 msgstr "Automatyczna chorągiewka"
 
-#: dialogs.c:411 menus.c:731
+#: dialogs.c:412 menus.c:732
 msgid "Auto Flip View"
 msgstr "Autoodwracanie szachownicy"
 
 msgid "Auto Flip View"
 msgstr "Autoodwracanie szachownicy"
 
-#: dialogs.c:412 menus.c:732
+#: dialogs.c:413 menus.c:733
 msgid "Blindfold"
 msgstr "Niewidzialne bierki"
 
 #. TRANSLATORS: the drop menu is used to drop a piece, e.g. during bughouse or editing a position
 msgid "Blindfold"
 msgstr "Niewidzialne bierki"
 
 #. TRANSLATORS: the drop menu is used to drop a piece, e.g. during bughouse or editing a position
-#: dialogs.c:414
+#: dialogs.c:415
 msgid "Drop Menu"
 msgstr "Rozwijane menu"
 
 msgid "Drop Menu"
 msgstr "Rozwijane menu"
 
-#: dialogs.c:415
+#: dialogs.c:416
 msgid "Enable Variation Trees"
 msgstr "Włącz drzewo alternatywnych ruchów"
 
 msgid "Enable Variation Trees"
 msgstr "Włącz drzewo alternatywnych ruchów"
 
-#: dialogs.c:416
+#: dialogs.c:417
 msgid "Headers in Engine Output Window"
 msgstr ""
 
 msgid "Headers in Engine Output Window"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:417
+#: dialogs.c:418
 msgid "Hide Thinking from Human"
 msgstr "Ukryj myślenie przed graczem"
 
 msgid "Hide Thinking from Human"
 msgstr "Ukryj myślenie przed graczem"
 
-#: dialogs.c:418 menus.c:737
+#: dialogs.c:419 menus.c:738
 msgid "Highlight Last Move"
 msgstr "Podświetl ostatni ruch"
 
 msgid "Highlight Last Move"
 msgstr "Podświetl ostatni ruch"
 
-#: dialogs.c:419
+#: dialogs.c:420
 msgid "Highlight with Arrow"
 msgstr "Podświetl kursorem"
 
 msgid "Highlight with Arrow"
 msgstr "Podświetl kursorem"
 
-#: dialogs.c:420 menus.c:740
+#: dialogs.c:421 menus.c:741
 msgid "One-Click Moving"
 msgstr "Ruch jednym kliknięciem"
 
 msgid "One-Click Moving"
 msgstr "Ruch jednym kliknięciem"
 
-#: dialogs.c:421
+#: dialogs.c:422
 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
 msgstr "Częste aktualizacje (w trybie analizy)"
 
 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
 msgstr "Częste aktualizacje (w trybie analizy)"
 
-#: dialogs.c:423
+#: dialogs.c:424
 msgid "Play Move(s) of Clicked PV (Analysis)"
 msgstr "Odtwórz ruch(y) PV (analiza)"
 
 msgid "Play Move(s) of Clicked PV (Analysis)"
 msgstr "Odtwórz ruch(y) PV (analiza)"
 
-#: dialogs.c:424 dialogs.c:624 menus.c:742
+#: dialogs.c:425 dialogs.c:626 menus.c:743
 msgid "Ponder Next Move"
 msgstr "Myślenie nad następnym ruchem"
 
 msgid "Ponder Next Move"
 msgstr "Myślenie nad następnym ruchem"
 
-#: dialogs.c:425
+#: dialogs.c:426
 msgid "Popup Exit Messages"
 msgstr "Pytaj przed wyjściem"
 
 msgid "Popup Exit Messages"
 msgstr "Pytaj przed wyjściem"
 
-#: dialogs.c:426 menus.c:744
+#: dialogs.c:427 menus.c:745
 msgid "Popup Move Errors"
 msgstr "Błędy ruchu w oknie podręcznym"
 
 msgid "Popup Move Errors"
 msgstr "Błędy ruchu w oknie podręcznym"
 
-#: dialogs.c:427
+#: dialogs.c:428
 msgid "Scores in Move List"
 msgstr "Wyniki na liście ruchów"
 
 msgid "Scores in Move List"
 msgstr "Wyniki na liście ruchów"
 
-#: dialogs.c:428
+#: dialogs.c:429
 msgid "Show Coordinates"
 msgstr "Wyświetlanie współrzędnych"
 
 msgid "Show Coordinates"
 msgstr "Wyświetlanie współrzędnych"
 
-#: dialogs.c:429
+#: dialogs.c:430
 msgid "Show Target Squares"
 msgstr "Wyświetlanie możliwych ruchów"
 
 msgid "Show Target Squares"
 msgstr "Wyświetlanie możliwych ruchów"
 
-#: dialogs.c:430
+#: dialogs.c:431
 msgid "Sticky Windows"
 msgstr "Przyklejanie okien"
 
 msgid "Sticky Windows"
 msgstr "Przyklejanie okien"
 
-#: dialogs.c:431 menus.c:747
+#: dialogs.c:432 menus.c:748
 msgid "Test Legality"
 msgstr "Blokowanie niedozwolonych ruchów"
 
 msgid "Test Legality"
 msgstr "Blokowanie niedozwolonych ruchów"
 
-#: dialogs.c:432
+#: dialogs.c:433
 msgid "Top-Level Dialogs"
 msgstr "Okna dialogowe najwyższego poziomu"
 
 msgid "Top-Level Dialogs"
 msgstr "Okna dialogowe najwyższego poziomu"
 
-#: dialogs.c:433
+#: dialogs.c:434
 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
 msgstr "Migający ruch (0 = brak migania):"
 
 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
 msgstr "Migający ruch (0 = brak migania):"
 
-#: dialogs.c:434
+#: dialogs.c:435
 msgid "Flash Rate (high = fast):"
 msgstr "Szybkość migania (wysoka = szybka):"
 
 msgid "Flash Rate (high = fast):"
 msgstr "Szybkość migania (wysoka = szybka):"
 
-#: dialogs.c:435
+#: dialogs.c:436
 msgid "Animation Speed (high = slow):"
 msgstr "Szybkość animacji (wysoka = wolna):"
 
 msgid "Animation Speed (high = slow):"
 msgstr "Szybkość animacji (wysoka = wolna):"
 
-#: dialogs.c:436
+#: dialogs.c:437
 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
 msgstr "Współczynnik powiększenia na Wykresie wyników"
 
 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
 msgstr "Współczynnik powiększenia na Wykresie wyników"
 
-#: dialogs.c:456
+#: dialogs.c:457
 #, fuzzy
 msgid "Normal"
 msgstr "normalne"
 
 #, fuzzy
 msgid "Normal"
 msgstr "normalne"
 
-#: dialogs.c:457
+#: dialogs.c:458
 #, fuzzy
 msgid "Makruk"
 msgstr "makruk"
 
 #, fuzzy
 msgid "Makruk"
 msgstr "makruk"
 
-#: dialogs.c:458
+#: dialogs.c:459
 msgid "FRC"
 msgstr "szachy losowe (960)"
 
 msgid "FRC"
 msgstr "szachy losowe (960)"
 
-#: dialogs.c:459
+#: dialogs.c:460
 #, fuzzy
 msgid "Shatranj"
 msgstr "szatrandż"
 
 #, fuzzy
 msgid "Shatranj"
 msgstr "szatrandż"
 
-#: dialogs.c:460
+#: dialogs.c:461
 #, fuzzy
 msgid "Wild castle"
 msgstr "wild castle"
 
 #, fuzzy
 msgid "Wild castle"
 msgstr "wild castle"
 
-#: dialogs.c:461
+#: dialogs.c:462
 #, fuzzy
 msgid "Knightmate"
 msgstr "knightmate"
 
 #, fuzzy
 msgid "Knightmate"
 msgstr "knightmate"
 
-#: dialogs.c:462
+#: dialogs.c:463
 #, fuzzy
 msgid "No castle"
 msgstr "bez roszady"
 
 #, fuzzy
 msgid "No castle"
 msgstr "bez roszady"
 
-#: dialogs.c:463
+#: dialogs.c:464
 #, fuzzy
 msgid "Cylinder *"
 msgstr "cylindryczne *"
 
 #, fuzzy
 msgid "Cylinder *"
 msgstr "cylindryczne *"
 
-#: dialogs.c:464
+#: dialogs.c:465
 msgid "3-checks"
 msgstr "do 3 szachów"
 
 msgid "3-checks"
 msgstr "do 3 szachów"
 
-#: dialogs.c:465
+#: dialogs.c:466
 msgid "berolina *"
 msgstr "berolina *"
 
 msgid "berolina *"
 msgstr "berolina *"
 
-#: dialogs.c:466
+#: dialogs.c:467
 msgid "atomic"
 msgstr "atomowe"
 
 msgid "atomic"
 msgstr "atomowe"
 
-#: dialogs.c:467
+#: dialogs.c:468
 msgid "two kings"
 msgstr "dwa króle"
 
 msgid "two kings"
 msgstr "dwa króle"
 
-#: dialogs.c:468
+#: dialogs.c:469
 msgid " "
 msgstr " "
 
 msgid " "
 msgstr " "
 
-#: dialogs.c:469
+#: dialogs.c:470
 msgid "Spartan"
 msgstr "Spartan"
 
 msgid "Spartan"
 msgstr "Spartan"
 
-#: dialogs.c:470
+#: dialogs.c:471
 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
 msgstr "Rozmiar szachownicy (-1 = domyślny dla wybranego wariantu):"
 
 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
 msgstr "Rozmiar szachownicy (-1 = domyślny dla wybranego wariantu):"
 
-#: dialogs.c:471
+#: dialogs.c:472
 msgid "Number of Board Ranks:"
 msgstr "Liczba rzędów szachownicy:"
 
 msgid "Number of Board Ranks:"
 msgstr "Liczba rzędów szachownicy:"
 
-#: dialogs.c:472
+#: dialogs.c:473
 msgid "Number of Board Files:"
 msgstr "Liczba kolumn szachownicy:"
 
 msgid "Number of Board Files:"
 msgstr "Liczba kolumn szachownicy:"
 
-#: dialogs.c:473
+#: dialogs.c:474
 msgid "Holdings Size:"
 msgstr "Rozmiar rezerwy:"
 
 msgid "Holdings Size:"
 msgstr "Rozmiar rezerwy:"
 
-#: dialogs.c:475
+#: dialogs.c:476
 msgid ""
 "Variants marked with * can only be played\n"
 "with legality testing off."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Variants marked with * can only be played\n"
 "with legality testing off."
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:477
+#: dialogs.c:478
 msgid "ASEAN"
 msgstr ""
 
 msgid "ASEAN"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:478
+#: dialogs.c:479
 msgid "Great Shatranj (10x8)"
 msgstr "wielki szatrandż (10x8)"
 
 msgid "Great Shatranj (10x8)"
 msgstr "wielki szatrandż (10x8)"
 
-#: dialogs.c:479
+#: dialogs.c:480
 msgid "Seirawan"
 msgstr "Seirawan"
 
 msgid "Seirawan"
 msgstr "Seirawan"
 
-#: dialogs.c:480
+#: dialogs.c:481
 #, fuzzy
 msgid "Falcon (10x8)"
 msgstr "falcon (10x8)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Falcon (10x8)"
 msgstr "falcon (10x8)"
 
-#: dialogs.c:481
+#: dialogs.c:482
 msgid "Superchess"
 msgstr "Superchess"
 
 msgid "Superchess"
 msgstr "Superchess"
 
-#: dialogs.c:482
+#: dialogs.c:483
 msgid "Capablanca (10x8)"
 msgstr "szachy Capablanki (10x8)"
 
 msgid "Capablanca (10x8)"
 msgstr "szachy Capablanki (10x8)"
 
-#: dialogs.c:483
+#: dialogs.c:484
 #, fuzzy
 msgid "Crazyhouse"
 msgstr "crazyhouse"
 
 #, fuzzy
 msgid "Crazyhouse"
 msgstr "crazyhouse"
 
-#: dialogs.c:484
+#: dialogs.c:485
 msgid "Gothic (10x8)"
 msgstr "Gothic (10x8)"
 
 msgid "Gothic (10x8)"
 msgstr "Gothic (10x8)"
 
-#: dialogs.c:485
+#: dialogs.c:486
 #, fuzzy
 msgid "Bughouse"
 msgstr "kloc"
 
 #, fuzzy
 msgid "Bughouse"
 msgstr "kloc"
 
-#: dialogs.c:486
+#: dialogs.c:487
 #, fuzzy
 msgid "Janus (10x8)"
 msgstr "janus (10x8)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Janus (10x8)"
 msgstr "janus (10x8)"
 
-#: dialogs.c:487
+#: dialogs.c:488
 #, fuzzy
 msgid "Suicide"
 msgstr "antyszachy (suicide)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Suicide"
 msgstr "antyszachy (suicide)"
 
-#: dialogs.c:488
+#: dialogs.c:489
 msgid "CRC (10x8)"
 msgstr "losowe szachy Capablanki (10x8)"
 
 msgid "CRC (10x8)"
 msgstr "losowe szachy Capablanki (10x8)"
 
-#: dialogs.c:489
+#: dialogs.c:490
 msgid "give-away"
 msgstr "antyszachy (give-away)"
 
 msgid "give-away"
 msgstr "antyszachy (give-away)"
 
-#: dialogs.c:490
+#: dialogs.c:491
 msgid "grand (10x10)"
 msgstr "grand (10x10)"
 
 msgid "grand (10x10)"
 msgstr "grand (10x10)"
 
-#: dialogs.c:491
+#: dialogs.c:492
 msgid "losers"
 msgstr "antyszachy (losers)"
 
 msgid "losers"
 msgstr "antyszachy (losers)"
 
-#: dialogs.c:492
+#: dialogs.c:493
 msgid "shogi (9x9)"
 msgstr "shōgi (9x9)"
 
 msgid "shogi (9x9)"
 msgstr "shōgi (9x9)"
 
-#: dialogs.c:493
+#: dialogs.c:494
 msgid "fairy"
 msgstr "fairy"
 
 msgid "fairy"
 msgstr "fairy"
 
-#: dialogs.c:494
+#: dialogs.c:495
 msgid "xiangqi (9x10)"
 msgstr "xiangqi (9x10)"
 
 msgid "xiangqi (9x10)"
 msgstr "xiangqi (9x10)"
 
-#: dialogs.c:495
+#: dialogs.c:496
 msgid "mighty lion"
 msgstr ""
 
 msgid "mighty lion"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:496
+#: dialogs.c:497
 msgid "courier (12x8)"
 msgstr "courier (12x8)"
 
 msgid "courier (12x8)"
 msgstr "courier (12x8)"
 
-#: dialogs.c:497
+#: dialogs.c:498
 msgid "elven chess (10x10)"
 msgstr ""
 
 msgid "elven chess (10x10)"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:498
+#: dialogs.c:499
 #, fuzzy
 msgid "chu shogi (12x12)"
 msgstr "shōgi (9x9)"
 
 #, fuzzy
 msgid "chu shogi (12x12)"
 msgstr "shōgi (9x9)"
 
-#: dialogs.c:542
+#: dialogs.c:543
 #, c-format
 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
 msgstr "Ostrzeżenie: drugi silnik (%s) nie obsługuje tego!"
 
 #, c-format
 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
 msgstr "Ostrzeżenie: drugi silnik (%s) nie obsługuje tego!"
 
-#: dialogs.c:570
+#: dialogs.c:572
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Only bughouse is not available in viewer mode."
 msgstr "Tylko odmiana kloc nie jest dostępna w trybie obserwatora"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Only bughouse is not available in viewer mode."
 msgstr "Tylko odmiana kloc nie jest dostępna w trybie obserwatora"
 
-#: dialogs.c:571
+#: dialogs.c:573
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "All variants not supported by the first engine\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "All variants not supported by the first engine\n"
@@ -1291,266 +1314,266 @@ msgstr ""
 "Odmiany nieobsługiwane przez pierwszy silnik\n"
 "(obecnie %s) są niedostępne"
 
 "Odmiany nieobsługiwane przez pierwszy silnik\n"
 "(obecnie %s) są niedostępne"
 
-#: dialogs.c:593
+#: dialogs.c:595
 msgid "New Variant"
 msgstr "Nowa odmiana"
 
 msgid "New Variant"
 msgstr "Nowa odmiana"
 
-#: dialogs.c:625
+#: dialogs.c:627
 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
 msgstr "Maksymalna liczba rdzeni na silnik:"
 
 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
 msgstr "Maksymalna liczba rdzeni na silnik:"
 
-#: dialogs.c:626
+#: dialogs.c:628
 msgid "Polygot Directory:"
 msgstr "Katalog książki polyglot:"
 
 msgid "Polygot Directory:"
 msgstr "Katalog książki polyglot:"
 
-#: dialogs.c:627
+#: dialogs.c:629
 msgid "Hash-Table Size (MB):"
 msgstr "Rozmiary tablicy mieszającej (MB)"
 
 msgid "Hash-Table Size (MB):"
 msgstr "Rozmiary tablicy mieszającej (MB)"
 
-#: dialogs.c:628
+#: dialogs.c:630
 #, fuzzy
 msgid "EGTB Path:"
 msgstr "Ścieżka do Nalimov EGTB:"
 
 #, fuzzy
 msgid "EGTB Path:"
 msgstr "Ścieżka do Nalimov EGTB:"
 
-#: dialogs.c:629
+#: dialogs.c:631
 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
 msgstr "Rozmiar pamięci podręcznej dla EGTB (MB):"
 
 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
 msgstr "Rozmiar pamięci podręcznej dla EGTB (MB):"
 
-#: dialogs.c:630
+#: dialogs.c:632
 msgid "Use GUI Book"
 msgstr "Używanie książki GUI"
 
 msgid "Use GUI Book"
 msgstr "Używanie książki GUI"
 
-#: dialogs.c:631
+#: dialogs.c:633
 msgid "Opening-Book Filename:"
 msgstr "Nazwa pliku książki otwarć:"
 
 msgid "Opening-Book Filename:"
 msgstr "Nazwa pliku książki otwarć:"
 
-#: dialogs.c:632
+#: dialogs.c:634
 msgid "Book Depth (moves):"
 msgstr "Pojemność książki (w ruchach):"
 
 msgid "Book Depth (moves):"
 msgstr "Pojemność książki (w ruchach):"
 
-#: dialogs.c:633
+#: dialogs.c:635
 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
 msgstr "Różnorodność (0) książki a siła (100):"
 
 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
 msgstr "Różnorodność (0) książki a siła (100):"
 
-#: dialogs.c:634
+#: dialogs.c:636
 msgid "Engine #1 Has Own Book"
 msgstr "Silnik #1 ma własną książkę"
 
 msgid "Engine #1 Has Own Book"
 msgstr "Silnik #1 ma własną książkę"
 
-#: dialogs.c:635
+#: dialogs.c:637
 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
 msgstr "Silnik #2 ma własną książkę          "
 
 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
 msgstr "Silnik #2 ma własną książkę          "
 
-#: dialogs.c:646
+#: dialogs.c:648
 msgid "Common Engine Settings"
 msgstr "Wspólne ustawienia silników"
 
 msgid "Common Engine Settings"
 msgstr "Wspólne ustawienia silników"
 
-#: dialogs.c:652
+#: dialogs.c:654
 msgid "Detect all Mates"
 msgstr "Wykrywanie wszystkich matów i patów"
 
 msgid "Detect all Mates"
 msgstr "Wykrywanie wszystkich matów i patów"
 
-#: dialogs.c:653
+#: dialogs.c:655
 msgid "Verify Engine Result Claims"
 msgstr "Weryfikowanie żądań silnika o wynik"
 
 msgid "Verify Engine Result Claims"
 msgstr "Weryfikowanie żądań silnika o wynik"
 
-#: dialogs.c:654
+#: dialogs.c:656
 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
 msgstr "Remis w przypadku niewystarczającego materiału matowego"
 
 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
 msgstr "Remis w przypadku niewystarczającego materiału matowego"
 
-#: dialogs.c:655
+#: dialogs.c:657
 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
 msgstr "Rozstrzyganie zgodnych remisów (3-ruchowe opóźnienie)"
 
 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
 msgstr "Rozstrzyganie zgodnych remisów (3-ruchowe opóźnienie)"
 
-#: dialogs.c:656
+#: dialogs.c:658
 msgid "N-Move Rule:"
 msgstr "Liczba ruchów przed remisem:"
 
 msgid "N-Move Rule:"
 msgstr "Liczba ruchów przed remisem:"
 
-#: dialogs.c:657
+#: dialogs.c:659
 msgid "N-fold Repeats:"
 msgstr "Liczba powtórzeń ruchu:"
 
 msgid "N-fold Repeats:"
 msgstr "Liczba powtórzeń ruchu:"
 
-#: dialogs.c:658
+#: dialogs.c:660
 msgid "Draw after N Moves Total:"
 msgstr "Remis po całkowitej liczbie ruchów:"
 
 msgid "Draw after N Moves Total:"
 msgstr "Remis po całkowitej liczbie ruchów:"
 
-#: dialogs.c:659
+#: dialogs.c:661
 msgid "Win / Loss Threshold:"
 msgstr "Próg zwycięstwa / przegranej"
 
 msgid "Win / Loss Threshold:"
 msgstr "Próg zwycięstwa / przegranej"
 
-#: dialogs.c:660
+#: dialogs.c:662
 msgid "Negate Score of Engine #1"
 msgstr "Negacja wyniku silnika #1"
 
 msgid "Negate Score of Engine #1"
 msgstr "Negacja wyniku silnika #1"
 
-#: dialogs.c:661
+#: dialogs.c:663
 msgid "Negate Score of Engine #2"
 msgstr "Negacja wyniku silnika #2"
 
 msgid "Negate Score of Engine #2"
 msgstr "Negacja wyniku silnika #2"
 
-#: dialogs.c:668
+#: dialogs.c:670
 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
 msgstr "Rozstrzyganie gier spoza ICS"
 
 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
 msgstr "Rozstrzyganie gier spoza ICS"
 
-#: dialogs.c:681
+#: dialogs.c:683
 msgid "Auto-Kibitz"
 msgstr "Autodoradzanie"
 
 msgid "Auto-Kibitz"
 msgstr "Autodoradzanie"
 
-#: dialogs.c:682
+#: dialogs.c:684
 msgid "Auto-Comment"
 msgstr "Autokomentowanie"
 
 msgid "Auto-Comment"
 msgstr "Autokomentowanie"
 
-#: dialogs.c:683
+#: dialogs.c:685
 msgid "Auto-Observe"
 msgstr "Autoobserwacja"
 
 msgid "Auto-Observe"
 msgstr "Autoobserwacja"
 
-#: dialogs.c:684
+#: dialogs.c:686
 msgid "Auto-Raise Board"
 msgstr "Autowysuwanie szachownicy"
 
 msgid "Auto-Raise Board"
 msgstr "Autowysuwanie szachownicy"
 
-#: dialogs.c:685
+#: dialogs.c:687
 msgid "Auto-Create Logon Script"
 msgstr "Autotworzenie skryptu logowania"
 
 msgid "Auto-Create Logon Script"
 msgstr "Autotworzenie skryptu logowania"
 
-#: dialogs.c:686
+#: dialogs.c:688
 msgid "Background Observe while Playing"
 msgstr "Obserwacja w tle podczas gry"
 
 msgid "Background Observe while Playing"
 msgstr "Obserwacja w tle podczas gry"
 
-#: dialogs.c:687
+#: dialogs.c:689
 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
 msgstr "Podwójna szachownica podczas obserwacji w tle"
 
 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
 msgstr "Podwójna szachownica podczas obserwacji w tle"
 
-#: dialogs.c:688
+#: dialogs.c:690
 msgid "Get Move List"
 msgstr "Pobieranie listy ruchów"
 
 msgid "Get Move List"
 msgstr "Pobieranie listy ruchów"
 
-#: dialogs.c:689
+#: dialogs.c:691
 msgid "Quiet Play"
 msgstr "Cicha gra"
 
 msgid "Quiet Play"
 msgstr "Cicha gra"
 
-#: dialogs.c:690
+#: dialogs.c:692
 msgid "Seek Graph"
 msgstr "Wykres gier"
 
 msgid "Seek Graph"
 msgstr "Wykres gier"
 
-#: dialogs.c:691
+#: dialogs.c:693
 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
 msgstr "Autoodświeżanie wykresu gier"
 
 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
 msgstr "Autoodświeżanie wykresu gier"
 
-#: dialogs.c:692
+#: dialogs.c:694
 msgid "Auto-InputBox PopUp"
 msgstr "Podręczne okno poleceń"
 
 msgid "Auto-InputBox PopUp"
 msgstr "Podręczne okno poleceń"
 
-#: dialogs.c:693
+#: dialogs.c:695
 #, fuzzy
 msgid "Quit after game"
 msgstr "Oczekiwanie na pozostałe gry"
 
 #, fuzzy
 msgid "Quit after game"
 msgstr "Oczekiwanie na pozostałe gry"
 
-#: dialogs.c:694
+#: dialogs.c:696
 msgid "Premove"
 msgstr "Premove"
 
 msgid "Premove"
 msgstr "Premove"
 
-#: dialogs.c:695
+#: dialogs.c:697
 msgid "Premove for White"
 msgstr "Premove dla białych"
 
 msgid "Premove for White"
 msgstr "Premove dla białych"
 
-#: dialogs.c:696
+#: dialogs.c:698
 msgid "First White Move:"
 msgstr "Pierwszy ruch białych:"
 
 msgid "First White Move:"
 msgstr "Pierwszy ruch białych:"
 
-#: dialogs.c:697
+#: dialogs.c:699
 msgid "Premove for Black"
 msgstr "Premove dla czarnych"
 
 msgid "Premove for Black"
 msgstr "Premove dla czarnych"
 
-#: dialogs.c:698
+#: dialogs.c:700
 msgid "First Black Move:"
 msgstr "Pierwszy ruch czarnych"
 
 msgid "First Black Move:"
 msgstr "Pierwszy ruch czarnych"
 
-#: dialogs.c:700
+#: dialogs.c:702
 msgid "Alarm"
 msgstr "Alarm"
 
 msgid "Alarm"
 msgstr "Alarm"
 
-#: dialogs.c:701
+#: dialogs.c:703
 msgid "Alarm Time (msec):"
 msgstr "Czas alarmu (ms):"
 
 msgid "Alarm Time (msec):"
 msgstr "Czas alarmu (ms):"
 
-#: dialogs.c:703
+#: dialogs.c:705
 msgid "Colorize Messages"
 msgstr "Kolorowanie wiadomości"
 
 msgid "Colorize Messages"
 msgstr "Kolorowanie wiadomości"
 
-#: dialogs.c:704
+#: dialogs.c:706
 msgid "Shout Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu wiadomości shout"
 
 msgid "Shout Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu wiadomości shout"
 
-#: dialogs.c:705
+#: dialogs.c:707
 msgid "S-Shout Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu wiadomości S-Shout:"
 
 msgid "S-Shout Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu wiadomości S-Shout:"
 
-#: dialogs.c:706
+#: dialogs.c:708
 msgid "Channel #1 Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu kanału #1:"
 
 msgid "Channel #1 Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu kanału #1:"
 
-#: dialogs.c:707
+#: dialogs.c:709
 msgid "Other Channel Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu pozostałych kanałów"
 
 msgid "Other Channel Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu pozostałych kanałów"
 
-#: dialogs.c:708
+#: dialogs.c:710
 msgid "Kibitz Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu porad:"
 
 msgid "Kibitz Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu porad:"
 
-#: dialogs.c:709
+#: dialogs.c:711
 msgid "Tell Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu wiadomości tell:"
 
 msgid "Tell Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu wiadomości tell:"
 
-#: dialogs.c:710
+#: dialogs.c:712
 msgid "Challenge Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu wyzwania:"
 
 msgid "Challenge Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu wyzwania:"
 
-#: dialogs.c:711
+#: dialogs.c:713
 msgid "Request Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu prośby:"
 
 msgid "Request Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu prośby:"
 
-#: dialogs.c:712
+#: dialogs.c:714
 msgid "Seek Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu propozycji gier:"
 
 msgid "Seek Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu propozycji gier:"
 
-#: dialogs.c:713
+#: dialogs.c:715
 #, fuzzy
 msgid "Other Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu pozostałych kanałów"
 
 #, fuzzy
 msgid "Other Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu pozostałych kanałów"
 
-#: dialogs.c:720
+#: dialogs.c:722
 msgid "ICS Options"
 msgstr "Opcje ICS"
 
 msgid "ICS Options"
 msgstr "Opcje ICS"
 
-#: dialogs.c:725
+#: dialogs.c:727
 msgid "Exact position match"
 msgstr "Ścisłe dopasowanie pozycji"
 
 msgid "Exact position match"
 msgstr "Ścisłe dopasowanie pozycji"
 
-#: dialogs.c:725
+#: dialogs.c:727
 msgid "Shown position is subset"
 msgstr "Wyświetlona pozycja jest podzbiorem"
 
 msgid "Shown position is subset"
 msgstr "Wyświetlona pozycja jest podzbiorem"
 
-#: dialogs.c:725
+#: dialogs.c:727
 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
 msgstr "Ten sam materiał z dokładnie takim samym szeregiem pionków"
 
 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
 msgstr "Ten sam materiał z dokładnie takim samym szeregiem pionków"
 
-#: dialogs.c:726
+#: dialogs.c:728
 msgid "Same material"
 msgstr "Ten sam materiał"
 
 msgid "Same material"
 msgstr "Ten sam materiał"
 
-#: dialogs.c:726
+#: dialogs.c:728
 msgid "Material range (top board half optional)"
 msgstr "Zasięg materiału (opcjonalnie górna połowa szachownicy)"
 
 msgid "Material range (top board half optional)"
 msgstr "Zasięg materiału (opcjonalnie górna połowa szachownicy)"
 
-#: dialogs.c:726
+#: dialogs.c:728
 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
 msgstr "Różnica materiału (zbalansowany materiał dodatkowy)"
 
 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
 msgstr "Różnica materiału (zbalansowany materiał dodatkowy)"
 
-#: dialogs.c:741
+#: dialogs.c:743
 msgid "Auto-Display Tags"
 msgstr "Autowyświetlanie znaczników"
 
 msgid "Auto-Display Tags"
 msgstr "Autowyświetlanie znaczników"
 
-#: dialogs.c:742
+#: dialogs.c:744
 msgid "Auto-Display Comment"
 msgstr "Autowyświetlanie komentarzy"
 
 msgid "Auto-Display Comment"
 msgstr "Autowyświetlanie komentarzy"
 
-#: dialogs.c:743
+#: dialogs.c:745
 msgid ""
 "Auto-Play speed of loaded games\n"
 "(0 = instant, -1 = off):"
 msgid ""
 "Auto-Play speed of loaded games\n"
 "(0 = instant, -1 = off):"
@@ -1558,11 +1581,11 @@ msgstr ""
 "Szybkość rozgrywki wczytywanych gier\n"
 "(0 = natychmiastowa, -1 = wył.):"
 
 "Szybkość rozgrywki wczytywanych gier\n"
 "(0 = natychmiastowa, -1 = wył.):"
 
-#: dialogs.c:744
+#: dialogs.c:746
 msgid "Seconds per Move:"
 msgstr "Liczba sekund na ruch:"
 
 msgid "Seconds per Move:"
 msgstr "Liczba sekund na ruch:"
 
-#: dialogs.c:745
+#: dialogs.c:747
 msgid ""
 "\n"
 "options to use in game-viewer mode:"
 msgid ""
 "\n"
 "options to use in game-viewer mode:"
@@ -1570,7 +1593,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "opcje do użycia w trybie game-viewer:"
 
 "\n"
 "opcje do użycia w trybie game-viewer:"
 
-#: dialogs.c:747
+#: dialogs.c:749
 msgid ""
 "\n"
 "Thresholds for position filtering in game list:"
 msgid ""
 "\n"
 "Thresholds for position filtering in game list:"
@@ -1578,783 +1601,849 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Próg filtrowania pozycji na liście gier:"
 
 "\n"
 "Próg filtrowania pozycji na liście gier:"
 
-#: dialogs.c:748
+#: dialogs.c:750
 msgid "Elo of strongest player at least:"
 msgstr "Najmniejsza liczba punktów elo najsilniejszego gracza:"
 
 msgid "Elo of strongest player at least:"
 msgstr "Najmniejsza liczba punktów elo najsilniejszego gracza:"
 
-#: dialogs.c:749
+#: dialogs.c:751
 msgid "Elo of weakest player at least:"
 msgstr "Najmniejsza liczba punktów elo najsłabszego gracza:"
 
 msgid "Elo of weakest player at least:"
 msgstr "Najmniejsza liczba punktów elo najsłabszego gracza:"
 
-#: dialogs.c:750
+#: dialogs.c:752
 msgid "No games before year:"
 msgstr "Pominięcie gier sprzed roku:"
 
 msgid "No games before year:"
 msgstr "Pominięcie gier sprzed roku:"
 
-#: dialogs.c:751
+#: dialogs.c:753
 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
 msgstr "Minimum kolejnych pozycji:"
 
 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
 msgstr "Minimum kolejnych pozycji:"
 
-#: dialogs.c:753
+#: dialogs.c:755
 msgid "Search mode:"
 msgstr "Tryb wyszukiwania:"
 
 msgid "Search mode:"
 msgstr "Tryb wyszukiwania:"
 
-#: dialogs.c:754
+#: dialogs.c:756
 msgid "Also match reversed colors"
 msgstr "Dopasowanie odwrotnych kolorów"
 
 msgid "Also match reversed colors"
 msgstr "Dopasowanie odwrotnych kolorów"
 
-#: dialogs.c:755
+#: dialogs.c:757
 msgid "Also match left-right flipped position"
 msgstr "Dopasowanie pozycji z prawej i lewej strony"
 
 msgid "Also match left-right flipped position"
 msgstr "Dopasowanie pozycji z prawej i lewej strony"
 
-#: dialogs.c:764
+#: dialogs.c:766
 msgid "Load Game Options"
 msgstr "Opcje wczytywania gry"
 
 msgid "Load Game Options"
 msgstr "Opcje wczytywania gry"
 
-#: dialogs.c:776
+#: dialogs.c:778
 msgid "Auto-Save Games"
 msgstr "Autozapis gier"
 
 msgid "Auto-Save Games"
 msgstr "Autozapis gier"
 
-#: dialogs.c:777
+#: dialogs.c:779
 msgid "Own Games Only"
 msgstr "Tylko własne gry"
 
 msgid "Own Games Only"
 msgstr "Tylko własne gry"
 
-#: dialogs.c:778
+#: dialogs.c:780
 msgid "Save Games on File:"
 msgstr "Zapisywanie gier do pliku:"
 
 msgid "Save Games on File:"
 msgstr "Zapisywanie gier do pliku:"
 
-#: dialogs.c:779
+#: dialogs.c:781
 msgid "Save Final Positions on File:"
 msgstr "Zapisywanie końcowych pozycji do pliku:"
 
 msgid "Save Final Positions on File:"
 msgstr "Zapisywanie końcowych pozycji do pliku:"
 
-#: dialogs.c:780
+#: dialogs.c:782
 msgid "PGN Event Header:"
 msgstr "Nazwa turnieju w zapisie PGN:"
 
 msgid "PGN Event Header:"
 msgstr "Nazwa turnieju w zapisie PGN:"
 
-#: dialogs.c:781
+#: dialogs.c:783
 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
 msgstr "Stary styl zapisu (zamiast PGN)"
 
 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
 msgstr "Stary styl zapisu (zamiast PGN)"
 
-#: dialogs.c:782
+#: dialogs.c:784
 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
 msgstr "Umieść znacznik Number w zapisie PGN turnieju"
 
 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
 msgstr "Umieść znacznik Number w zapisie PGN turnieju"
 
-#: dialogs.c:783
+#: dialogs.c:785
 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
 msgstr "Zapisywanie informacji o wyniku/głębokości do PGN"
 
 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
 msgstr "Zapisywanie informacji o wyniku/głębokości do PGN"
 
-#: dialogs.c:784
+#: dialogs.c:786
 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
 msgstr "Zapisywanie informacji spoza książki do PGN           "
 
 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
 msgstr "Zapisywanie informacji spoza książki do PGN           "
 
-#: dialogs.c:791
+#: dialogs.c:793
 msgid "Save Game Options"
 msgstr "Opcje zapisu gry"
 
 msgid "Save Game Options"
 msgstr "Opcje zapisu gry"
 
-#: dialogs.c:800
+#: dialogs.c:802
 msgid "No Sound"
 msgstr "Bez dźwięku"
 
 msgid "No Sound"
 msgstr "Bez dźwięku"
 
-#: dialogs.c:801
+#: dialogs.c:803
 msgid "Default Beep"
 msgstr "Domyślny sygnał"
 
 msgid "Default Beep"
 msgstr "Domyślny sygnał"
 
-#: dialogs.c:802
+#: dialogs.c:804
 msgid "Above WAV File"
 msgstr "Powyższy plik WAV"
 
 msgid "Above WAV File"
 msgstr "Powyższy plik WAV"
 
-#: dialogs.c:803
+#: dialogs.c:805
 msgid "Car Horn"
 msgstr "Klakson"
 
 msgid "Car Horn"
 msgstr "Klakson"
 
-#: dialogs.c:804
+#: dialogs.c:806
 msgid "Cymbal"
 msgstr "Talerz"
 
 msgid "Cymbal"
 msgstr "Talerz"
 
-#: dialogs.c:805
+#: dialogs.c:807
 msgid "Ding"
 msgstr "Bim"
 
 msgid "Ding"
 msgstr "Bim"
 
-#: dialogs.c:806
+#: dialogs.c:808
 msgid "Gong"
 msgstr "Gong"
 
 msgid "Gong"
 msgstr "Gong"
 
-#: dialogs.c:807
+#: dialogs.c:809
 msgid "Laser"
 msgstr "Laser"
 
 msgid "Laser"
 msgstr "Laser"
 
-#: dialogs.c:808
+#: dialogs.c:810
 msgid "Penalty"
 msgstr "Karny"
 
 msgid "Penalty"
 msgstr "Karny"
 
-#: dialogs.c:809
+#: dialogs.c:811
 msgid "Phone"
 msgstr "Telefon"
 
 msgid "Phone"
 msgstr "Telefon"
 
-#: dialogs.c:810
+#: dialogs.c:812
 msgid "Pop"
 msgstr "Wystrzał"
 
 msgid "Pop"
 msgstr "Wystrzał"
 
-#: dialogs.c:811
+#: dialogs.c:813
 msgid "Roar"
 msgstr ""
 
 msgid "Roar"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:812
+#: dialogs.c:814
 msgid "Slap"
 msgstr "Plaśnięcie"
 
 msgid "Slap"
 msgstr "Plaśnięcie"
 
-#: dialogs.c:813
+#: dialogs.c:815
 msgid "Wood Thunk"
 msgstr "Stuknięcie drewna"
 
 msgid "Wood Thunk"
 msgstr "Stuknięcie drewna"
 
-#: dialogs.c:815
+#: dialogs.c:817
 msgid "User File"
 msgstr "Własny plik"
 
 msgid "User File"
 msgstr "Własny plik"
 
-#: dialogs.c:838
+#: dialogs.c:840
 msgid "User WAV File:"
 msgstr "Własny plik WAV:"
 
 msgid "User WAV File:"
 msgstr "Własny plik WAV:"
 
-#: dialogs.c:839
+#: dialogs.c:841
 msgid "Sound Program:"
 msgstr "Odtwarzacz:"
 
 msgid "Sound Program:"
 msgstr "Odtwarzacz:"
 
-#: dialogs.c:840
+#: dialogs.c:842
 msgid "Try-Out Sound:"
 msgstr "Sprawdź dźwięk:"
 
 msgid "Try-Out Sound:"
 msgstr "Sprawdź dźwięk:"
 
-#: dialogs.c:841
+#: dialogs.c:843
 msgid "Play"
 msgstr "Odtwórz"
 
 msgid "Play"
 msgstr "Odtwórz"
 
-#: dialogs.c:842
+#: dialogs.c:844
 msgid "Move:"
 msgstr "Ruch:"
 
 msgid "Move:"
 msgstr "Ruch:"
 
-#: dialogs.c:843
+#: dialogs.c:845
 msgid "Win:"
 msgstr "Wygrana:"
 
 msgid "Win:"
 msgstr "Wygrana:"
 
-#: dialogs.c:844
+#: dialogs.c:846
 msgid "Lose:"
 msgstr "Przegrana:"
 
 msgid "Lose:"
 msgstr "Przegrana:"
 
-#: dialogs.c:845
+#: dialogs.c:847
 msgid "Draw:"
 msgstr "Remis:"
 
 msgid "Draw:"
 msgstr "Remis:"
 
-#: dialogs.c:846
+#: dialogs.c:848
 msgid "Unfinished:"
 msgstr "Niedokończenie:"
 
 msgid "Unfinished:"
 msgstr "Niedokończenie:"
 
-#: dialogs.c:847
+#: dialogs.c:849
 msgid "Alarm:"
 msgstr "Alarm:"
 
 msgid "Alarm:"
 msgstr "Alarm:"
 
-#: dialogs.c:848
+#: dialogs.c:850
 msgid "Challenge:"
 msgstr "Wyzwanie:"
 
 msgid "Challenge:"
 msgstr "Wyzwanie:"
 
-#: dialogs.c:850
+#: dialogs.c:852
 msgid "Sounds Directory:"
 msgstr "Katalog z dźwiękami:"
 
 msgid "Sounds Directory:"
 msgstr "Katalog z dźwiękami:"
 
-#: dialogs.c:851
+#: dialogs.c:853
 msgid "Shout:"
 msgstr "Shout:"
 
 msgid "Shout:"
 msgstr "Shout:"
 
-#: dialogs.c:852
+#: dialogs.c:854
 msgid "S-Shout:"
 msgstr "S-Shout:"
 
 msgid "S-Shout:"
 msgstr "S-Shout:"
 
-#: dialogs.c:853
+#: dialogs.c:855
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanał:"
 
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanał:"
 
-#: dialogs.c:854
+#: dialogs.c:856
 msgid "Channel 1:"
 msgstr "Kanał 1:"
 
 msgid "Channel 1:"
 msgstr "Kanał 1:"
 
-#: dialogs.c:855
+#: dialogs.c:857
 msgid "Tell:"
 msgstr "Tell:"
 
 msgid "Tell:"
 msgstr "Tell:"
 
-#: dialogs.c:856
+#: dialogs.c:858
 msgid "Kibitz:"
 msgstr "Porada:"
 
 msgid "Kibitz:"
 msgstr "Porada:"
 
-#: dialogs.c:857
+#: dialogs.c:859
 msgid "Request:"
 msgstr "Prośba:"
 
 msgid "Request:"
 msgstr "Prośba:"
 
-#: dialogs.c:858
+#: dialogs.c:860
 msgid "Lion roar:"
 msgstr ""
 
 msgid "Lion roar:"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:859
+#: dialogs.c:861
 msgid "Seek:"
 msgstr "Wyszukanie gry:"
 
 msgid "Seek:"
 msgstr "Wyszukanie gry:"
 
-#: dialogs.c:875
+#: dialogs.c:877
 msgid "Sound Options"
 msgstr "Opcje dźwięków"
 
 msgid "Sound Options"
 msgstr "Opcje dźwięków"
 
-#: dialogs.c:891
+#: dialogs.c:893
 msgid "Selectable themes:"
 msgstr ""
 
 msgid "Selectable themes:"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:893
+#: dialogs.c:895
 msgid "New name for current theme:"
 msgstr ""
 
 msgid "New name for current theme:"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:896
+#: dialogs.c:898
 msgid "White Piece Color:"
 msgstr "Kolor białych bierek:"
 
 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
 msgid "White Piece Color:"
 msgstr "Kolor białych bierek:"
 
 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
-#: dialogs.c:899 dialogs.c:908 dialogs.c:914 dialogs.c:920 dialogs.c:926
-#: dialogs.c:932
+#: dialogs.c:901 dialogs.c:910 dialogs.c:916 dialogs.c:922 dialogs.c:928
+#: dialogs.c:934
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
-#: dialogs.c:901 dialogs.c:909 dialogs.c:915 dialogs.c:921 dialogs.c:927
-#: dialogs.c:933
+#: dialogs.c:903 dialogs.c:911 dialogs.c:917 dialogs.c:923 dialogs.c:929
+#: dialogs.c:935
 msgid "G"
 msgstr "R"
 
 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
 msgid "G"
 msgstr "R"
 
 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
-#: dialogs.c:903 dialogs.c:910 dialogs.c:916 dialogs.c:922 dialogs.c:928
-#: dialogs.c:934
+#: dialogs.c:905 dialogs.c:912 dialogs.c:918 dialogs.c:924 dialogs.c:930
+#: dialogs.c:936 dialogs.c:1650 dialogs.c:1656 dialogs.c:1662 dialogs.c:1668
+#: dialogs.c:1674 dialogs.c:1680 dialogs.c:1686
 msgid "B"
 msgstr "B"
 
 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
 msgid "B"
 msgstr "B"
 
 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
-#: dialogs.c:905 dialogs.c:911 dialogs.c:917 dialogs.c:923 dialogs.c:929
-#: dialogs.c:935
+#: dialogs.c:907 dialogs.c:913 dialogs.c:919 dialogs.c:925 dialogs.c:931
+#: dialogs.c:937
 msgid "D"
 msgstr "D"
 
 msgid "D"
 msgstr "D"
 
-#: dialogs.c:906
+#: dialogs.c:908
 msgid "Black Piece Color:"
 msgstr "Kolor czarnych bierek:"
 
 msgid "Black Piece Color:"
 msgstr "Kolor czarnych bierek:"
 
-#: dialogs.c:912
+#: dialogs.c:914
 msgid "Light Square Color:"
 msgstr "Kolor jasnych pól:"
 
 msgid "Light Square Color:"
 msgstr "Kolor jasnych pól:"
 
-#: dialogs.c:918
+#: dialogs.c:920
 msgid "Dark Square Color:"
 msgstr "Kolor ciemnych pól:"
 
 msgid "Dark Square Color:"
 msgstr "Kolor ciemnych pól:"
 
-#: dialogs.c:924
+#: dialogs.c:926
 msgid "Highlight Color:"
 msgstr "Kolor podświetlenia:"
 
 msgid "Highlight Color:"
 msgstr "Kolor podświetlenia:"
 
-#: dialogs.c:930
+#: dialogs.c:932
 msgid "Premove Highlight Color:"
 msgstr "Kolor podświetlenia ruchu premove:"
 
 msgid "Premove Highlight Color:"
 msgstr "Kolor podświetlenia ruchu premove:"
 
-#: dialogs.c:936
+#: dialogs.c:938
 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
 msgstr ""
 "Odwrócone bierki w odmianie shogi        (Kolorowe przyciski przywracają "
 "ustawienia domyślne)"
 
 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
 msgstr ""
 "Odwrócone bierki w odmianie shogi        (Kolorowe przyciski przywracają "
 "ustawienia domyślne)"
 
-#: dialogs.c:938
+#: dialogs.c:940
 msgid "Mono Mode"
 msgstr "Tryb mono"
 
 msgid "Mono Mode"
 msgstr "Tryb mono"
 
-#: dialogs.c:939
+#: dialogs.c:941
 msgid "Logo Size (0=off, requires restart):"
 msgstr ""
 
 msgid "Logo Size (0=off, requires restart):"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:940
+#: dialogs.c:942
 #, fuzzy
 msgid "Line Gap (-1 = default for board size):"
 msgstr ""
 "Grubość linii między polami (-1 = domyślnie dla danego rozmiaru szachownicy):"
 
 #, fuzzy
 msgid "Line Gap (-1 = default for board size):"
 msgstr ""
 "Grubość linii między polami (-1 = domyślnie dla danego rozmiaru szachownicy):"
 
-#: dialogs.c:941
+#: dialogs.c:943
 msgid "Use Board Textures"
 msgstr "Użycie tekstur szachownicy"
 
 msgid "Use Board Textures"
 msgstr "Użycie tekstur szachownicy"
 
-#: dialogs.c:942
+#: dialogs.c:944
 msgid "Light-Squares Texture File:"
 msgstr "Plik tekstury jasnych pól:"
 
 msgid "Light-Squares Texture File:"
 msgstr "Plik tekstury jasnych pól:"
 
-#: dialogs.c:943
+#: dialogs.c:945
 msgid "Dark-Squares Texture File:"
 msgstr "Plik tekstury ciemnych pól:"
 
 msgid "Dark-Squares Texture File:"
 msgstr "Plik tekstury ciemnych pól:"
 
-#: dialogs.c:944
+#: dialogs.c:946
 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
 msgstr "Użycie bitmap bierek z własnymi kolorami"
 
 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
 msgstr "Użycie bitmap bierek z własnymi kolorami"
 
-#: dialogs.c:945
+#: dialogs.c:947
 msgid "Directory with Pieces Images:"
 msgstr "Katalog obrazów bierek:"
 
 msgid "Directory with Pieces Images:"
 msgstr "Katalog obrazów bierek:"
 
-#: dialogs.c:1016
+#: dialogs.c:1018
 #, fuzzy
 msgid "# no themes are defined"
 msgstr "# nie zainstalowano żadnych silników"
 
 #, fuzzy
 msgid "# no themes are defined"
 msgstr "# nie zainstalowano żadnych silników"
 
-#: dialogs.c:1028
+#: dialogs.c:1030
 msgid "Board Options"
 msgstr "Opcje szachownicy"
 
 msgid "Board Options"
 msgstr "Opcje szachownicy"
 
-#: dialogs.c:1099 menus.c:646
+#: dialogs.c:1101 menus.c:646
 msgid "ICS text menu"
 msgstr "Menu tekstowe ICS"
 
 msgid "ICS text menu"
 msgstr "Menu tekstowe ICS"
 
-#: dialogs.c:1128
+#: dialogs.c:1130
 msgid "clear"
 msgstr "wyczyść"
 
 msgid "clear"
 msgstr "wyczyść"
 
-#: dialogs.c:1129
+#: dialogs.c:1131
 msgid "save changes"
 msgstr "zapisz zmiany"
 
 msgid "save changes"
 msgstr "zapisz zmiany"
 
-#: dialogs.c:1227
+#: dialogs.c:1229
 #, fuzzy
 msgid "add next move"
 msgstr "Myślenie nad następnym ruchem"
 
 #, fuzzy
 msgid "add next move"
 msgstr "Myślenie nad następnym ruchem"
 
-#: dialogs.c:1228
+#: dialogs.c:1230
 #, fuzzy
 msgid "commit changes"
 msgstr "zapisz zmiany"
 
 #, fuzzy
 msgid "commit changes"
 msgstr "zapisz zmiany"
 
-#: dialogs.c:1251
+#: dialogs.c:1253
 msgid "Edit book"
 msgstr "Edytuj książkę"
 
 msgid "Edit book"
 msgstr "Edytuj książkę"
 
-#: dialogs.c:1268 dialogs.c:1275 menus.c:648
+#: dialogs.c:1270 dialogs.c:1277 menus.c:648
 msgid "Tags"
 msgstr "Znaczniki"
 
 msgid "Tags"
 msgstr "Znaczniki"
 
-#: dialogs.c:1283
+#: dialogs.c:1285
 #, fuzzy
 msgid "Registered Engines"
 msgstr "Zastąp silnik"
 
 #, fuzzy
 msgid "Registered Engines"
 msgstr "Zastąp silnik"
 
-#: dialogs.c:1399
+#: dialogs.c:1401
 msgid "ICS input box"
 msgstr "Okno poleceń ICS"
 
 msgid "ICS input box"
 msgstr "Okno poleceń ICS"
 
-#: dialogs.c:1431
+#: dialogs.c:1433
 msgid "Type a move"
 msgstr "Proszę wpisać ruch"
 
 msgid "Type a move"
 msgstr "Proszę wpisać ruch"
 
-#: dialogs.c:1457
+#: dialogs.c:1459
 msgid "Engine has no options"
 msgstr "Brak opcji silnika"
 
 msgid "Engine has no options"
 msgstr "Brak opcji silnika"
 
-#: dialogs.c:1459
+#: dialogs.c:1461
 msgid "Engine Settings"
 msgstr "Ustawienia silnika"
 
 msgid "Engine Settings"
 msgstr "Ustawienia silnika"
 
-#: dialogs.c:1500
+#: dialogs.c:1502
 msgid "Select engine from list:"
 msgstr "Wybór silnika z listy:"
 
 msgid "Select engine from list:"
 msgstr "Wybór silnika z listy:"
 
-#: dialogs.c:1503
+#: dialogs.c:1505
 msgid "or specify one below:"
 msgstr "lub określenie go poniżej:"
 
 msgid "or specify one below:"
 msgstr "lub określenie go poniżej:"
 
-#: dialogs.c:1504
+#: dialogs.c:1506
 msgid "Nickname (optional):"
 msgstr "Pseudonim (opcjonalnie):"
 
 msgid "Nickname (optional):"
 msgstr "Pseudonim (opcjonalnie):"
 
-#: dialogs.c:1505
+#: dialogs.c:1507
 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
 msgstr ""
 "Używanie pseudonimu w znacznikach gracza w zapisie PGN gier typu silnik vs. "
 "silnik"
 
 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
 msgstr ""
 "Używanie pseudonimu w znacznikach gracza w zapisie PGN gier typu silnik vs. "
 "silnik"
 
-#: dialogs.c:1506
+#: dialogs.c:1508
 msgid "Engine Directory:"
 msgstr "Katalog silnika:"
 
 msgid "Engine Directory:"
 msgstr "Katalog silnika:"
 
-#: dialogs.c:1507
+#: dialogs.c:1509
 msgid "Engine Command:"
 msgstr "Polecenie silnika:"
 
 msgid "Engine Command:"
 msgstr "Polecenie silnika:"
 
-#: dialogs.c:1508
+#: dialogs.c:1510
 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
 msgstr ""
 "(Jeśli pole pozostanie puste, ścieżka pliku wykonywalnego silnika wyznaczy "
 "katalog)"
 
 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
 msgstr ""
 "(Jeśli pole pozostanie puste, ścieżka pliku wykonywalnego silnika wyznaczy "
 "katalog)"
 
-#: dialogs.c:1509
+#: dialogs.c:1511
 msgid "UCI"
 msgstr "UCI"
 
 msgid "UCI"
 msgstr "UCI"
 
-#: dialogs.c:1510
+#: dialogs.c:1512
 msgid "USI/UCCI (uses specified -uxiAdapter)"
 msgstr ""
 
 msgid "USI/UCCI (uses specified -uxiAdapter)"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:1511
+#: dialogs.c:1513
 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
 msgstr "Protokół WB v1 (szybsze wczytywanie funkcji silnika)"
 
 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
 msgstr "Protokół WB v1 (szybsze wczytywanie funkcji silnika)"
 
-#: dialogs.c:1512
+#: dialogs.c:1514
 msgid "Must not use GUI book"
 msgstr "Nieużywanie książki GUI"
 
 msgid "Must not use GUI book"
 msgstr "Nieużywanie książki GUI"
 
-#: dialogs.c:1513
+#: dialogs.c:1515
 msgid "Add this engine to the list"
 msgstr "Dodanie silnika do listy"
 
 msgid "Add this engine to the list"
 msgstr "Dodanie silnika do listy"
 
-#: dialogs.c:1514
+#: dialogs.c:1516
 msgid "Force current variant with this engine"
 msgstr "Wymuszenie bieżącej odmiany na danym silniku"
 
 msgid "Force current variant with this engine"
 msgstr "Wymuszenie bieżącej odmiany na danym silniku"
 
-#: dialogs.c:1568
+#: dialogs.c:1570
 msgid "Load first engine"
 msgstr "Wczytaj pierwszy silnik"
 
 msgid "Load first engine"
 msgstr "Wczytaj pierwszy silnik"
 
-#: dialogs.c:1574
+#: dialogs.c:1576
 msgid "Load second engine"
 msgstr "Wczytaj drugi silnik"
 
 msgid "Load second engine"
 msgstr "Wczytaj drugi silnik"
 
-#: dialogs.c:1597
+#: dialogs.c:1599
 msgid "shuffle"
 msgstr "losowe rozstawienie"
 
 msgid "shuffle"
 msgstr "losowe rozstawienie"
 
-#: dialogs.c:1598
+#: dialogs.c:1600
 msgid "Fischer castling"
 msgstr ""
 
 msgid "Fischer castling"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:1599
+#: dialogs.c:1601
 msgid "Start-position number:"
 msgstr "Numer pozycji początkowej:"
 
 msgid "Start-position number:"
 msgstr "Numer pozycji początkowej:"
 
-#: dialogs.c:1600
+#: dialogs.c:1602
 msgid "randomize"
 msgstr "losuj"
 
 msgid "randomize"
 msgstr "losuj"
 
-#: dialogs.c:1601
+#: dialogs.c:1603
 msgid "pick fixed"
 msgstr "wybierz liczbę"
 
 msgid "pick fixed"
 msgstr "wybierz liczbę"
 
-#: dialogs.c:1618
+#: dialogs.c:1620
 msgid "New Shuffle Game"
 msgstr "Nowa gra losowa"
 
 msgid "New Shuffle Game"
 msgstr "Nowa gra losowa"
 
-#: dialogs.c:1637
+#: dialogs.c:1647
+msgid "Clocks (requires restart):"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1648 dialogs.c:1654 dialogs.c:1660 dialogs.c:1666 dialogs.c:1672
+#: dialogs.c:1678 dialogs.c:1684
+msgid "+"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1649 dialogs.c:1655 dialogs.c:1661 dialogs.c:1667 dialogs.c:1673
+#: dialogs.c:1679 dialogs.c:1685
+msgid "-"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1651 dialogs.c:1657 dialogs.c:1663 dialogs.c:1669 dialogs.c:1675
+#: dialogs.c:1681 dialogs.c:1687
+msgid "I"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1652 dialogs.c:1658 dialogs.c:1664 dialogs.c:1670 dialogs.c:1676
+#: dialogs.c:1682 dialogs.c:1688
+msgid "*"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1653
+msgid "Message (above board):"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1659
+msgid "ICS Chat/Console:"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1665
+msgid "Edit tags / book / engine list:"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1671
+#, fuzzy
+msgid "Edit comments:"
+msgstr "Edytuj komentarz"
+
+#: dialogs.c:1677
+#, fuzzy
+msgid "Move history / Engine Output:"
+msgstr "Komunikaty silnika"
+
+#: dialogs.c:1683
+#, fuzzy
+msgid "Game list:"
+msgstr "Lista gier"
+
+#: dialogs.c:1689
+msgid ""
+"\n"
+"The * buttons will set the font to the one selected below:"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1743
+msgid "This only works in the GTK build"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1744
+msgid "Fonts"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1764
 msgid "classical"
 msgstr "klasyczny"
 
 msgid "classical"
 msgstr "klasyczny"
 
-#: dialogs.c:1638
+#: dialogs.c:1765
 msgid "incremental"
 msgstr "przyrostowy"
 
 msgid "incremental"
 msgstr "przyrostowy"
 
-#: dialogs.c:1639
+#: dialogs.c:1766
 msgid "fixed max"
 msgstr "stały maksymalny czas"
 
 msgid "fixed max"
 msgstr "stały maksymalny czas"
 
-#: dialogs.c:1640
+#: dialogs.c:1767
 msgid "Divide entered times by 60"
 msgstr ""
 
 msgid "Divide entered times by 60"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:1641
+#: dialogs.c:1768
 msgid "Moves per session:"
 msgstr "Liczba ruchów na sesję:"
 
 msgid "Moves per session:"
 msgstr "Liczba ruchów na sesję:"
 
-#: dialogs.c:1642
+#: dialogs.c:1769
 msgid "Initial time (min):"
 msgstr "Czas początkowy (min):"
 
 msgid "Initial time (min):"
 msgstr "Czas początkowy (min):"
 
-#: dialogs.c:1643
+#: dialogs.c:1770
 msgid "Increment or max (sec/move):"
 msgstr "Przyrost lub maksymalny czas (sekund/ruch):"
 
 msgid "Increment or max (sec/move):"
 msgstr "Przyrost lub maksymalny czas (sekund/ruch):"
 
-#: dialogs.c:1644
+#: dialogs.c:1771
 msgid "Time-Odds factors:"
 msgstr "Dzielniki czasu:"
 
 msgid "Time-Odds factors:"
 msgstr "Dzielniki czasu:"
 
-#: dialogs.c:1645
+#: dialogs.c:1772
 msgid "Engine #1"
 msgstr "Silnik #1"
 
 msgid "Engine #1"
 msgstr "Silnik #1"
 
-#: dialogs.c:1646
+#: dialogs.c:1773
 msgid "Engine #2 / Human"
 msgstr "Silnik #2 / człowiek"
 
 msgid "Engine #2 / Human"
 msgstr "Silnik #2 / człowiek"
 
-#: dialogs.c:1687 dialogs.c:1690 dialogs.c:1695 dialogs.c:1696
+#: dialogs.c:1814 dialogs.c:1817 dialogs.c:1822 dialogs.c:1823
 #: gtk/xoptions.c:183
 msgid "Unused"
 msgstr "Nieużywane"
 
 #: gtk/xoptions.c:183
 msgid "Unused"
 msgstr "Nieużywane"
 
-#: dialogs.c:1705
+#: dialogs.c:1832
 msgid "Changing time control during a game is not implemented"
 msgstr ""
 
 msgid "Changing time control during a game is not implemented"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:1742
+#: dialogs.c:1869
 msgid "Error writing to chess program"
 msgstr "Błąd zapisu do silnika szachowego"
 
 msgid "Error writing to chess program"
 msgstr "Błąd zapisu do silnika szachowego"
 
-#: dialogs.c:1810 gtk/xoptions.c:1711 xaw/xoptions.c:1336
+#: dialogs.c:1937 gtk/xoptions.c:1775 xaw/xoptions.c:1341
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: dialogs.c:1815 dialogs.c:2515 dialogs.c:2519
+#: dialogs.c:1942 dialogs.c:2695 dialogs.c:2699
 msgid "King"
 msgstr "Król"
 
 msgid "King"
 msgstr "Król"
 
-#: dialogs.c:1818
+#: dialogs.c:1945
 msgid "Captain"
 msgstr "Kapitan"
 
 msgid "Captain"
 msgstr "Kapitan"
 
-#: dialogs.c:1819
+#: dialogs.c:1946
 msgid "Lieutenant"
 msgstr "Porucznik"
 
 msgid "Lieutenant"
 msgstr "Porucznik"
 
-#: dialogs.c:1820
+#: dialogs.c:1947
 msgid "General"
 msgstr "Generał"
 
 msgid "General"
 msgstr "Generał"
 
-#: dialogs.c:1821
+#: dialogs.c:1948
 msgid "Warlord"
 msgstr "Gubernator"
 
 msgid "Warlord"
 msgstr "Gubernator"
 
-#: dialogs.c:1823 dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
+#: dialogs.c:1950 dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
 msgid "Knight"
 msgstr "Skoczek"
 
 msgid "Knight"
 msgstr "Skoczek"
 
-#: dialogs.c:1824 dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
+#: dialogs.c:1951 dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
 msgid "Bishop"
 msgstr "Goniec"
 
 msgid "Bishop"
 msgstr "Goniec"
 
-#: dialogs.c:1825 dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
+#: dialogs.c:1952 dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
 msgid "Rook"
 msgstr "Wieża"
 
 msgid "Rook"
 msgstr "Wieża"
 
-#: dialogs.c:1829 dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
+#: dialogs.c:1956 dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
 msgid "Archbishop"
 msgstr "Arcybiskup"
 
 msgid "Archbishop"
 msgstr "Arcybiskup"
 
-#: dialogs.c:1830 dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
+#: dialogs.c:1957 dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
 msgid "Chancellor"
 msgstr "Kanclerz"
 
 msgid "Chancellor"
 msgstr "Kanclerz"
 
-#: dialogs.c:1832 dialogs.c:2515 dialogs.c:2519 dialogs.c:2537
+#: dialogs.c:1959 dialogs.c:2695 dialogs.c:2699 dialogs.c:2717
 msgid "Queen"
 msgstr "Hetman"
 
 msgid "Queen"
 msgstr "Hetman"
 
-#: dialogs.c:1834
+#: dialogs.c:1961
 msgid "Lion"
 msgstr ""
 
 msgid "Lion"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:1838
+#: dialogs.c:1965
 msgid "Defer"
 msgstr "Odłóż"
 
 msgid "Defer"
 msgstr "Odłóż"
 
-#: dialogs.c:1839 dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
+#: dialogs.c:1966 dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
 msgid "Promote"
 msgstr "Promuj"
 
 msgid "Promote"
 msgstr "Promuj"
 
-#: dialogs.c:1896
+#: dialogs.c:2023
 msgid "Chats:"
 msgstr ""
 
 msgid "Chats:"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:1897 dialogs.c:1898 dialogs.c:1899 dialogs.c:1900 dialogs.c:1901
-#: dialogs.c:2007 dialogs.c:2072 dialogs.c:2104
+#: dialogs.c:2024 dialogs.c:2025 dialogs.c:2026 dialogs.c:2027 dialogs.c:2028
+#: dialogs.c:2134 dialogs.c:2199 dialogs.c:2231
 #, fuzzy
 msgid "New Chat"
 msgstr "Nowa odmiana"
 
 #, fuzzy
 msgid "New Chat"
 msgstr "Nowa odmiana"
 
-#: dialogs.c:1904
+#: dialogs.c:2031
 msgid "Chat partner:"
 msgstr "Partner do rozmowy:"
 
 msgid "Chat partner:"
 msgstr "Partner do rozmowy:"
 
-#: dialogs.c:1905
+#: dialogs.c:2032
 msgid "End Chat"
 msgstr ""
 
 msgid "End Chat"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:1906
+#: dialogs.c:2033
 msgid "Hide"
 msgstr ""
 
 msgid "Hide"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:2129
+#: dialogs.c:2260
 #, fuzzy
 msgid "ICS Interaction"
 msgstr "Opcje ICS"
 
 #, fuzzy
 msgid "ICS Interaction"
 msgstr "Opcje ICS"
 
-#: dialogs.c:2214
+#: dialogs.c:2345
 msgid "factory"
 msgstr "domyślne"
 
 msgid "factory"
 msgstr "domyślne"
 
-#: dialogs.c:2215
+#: dialogs.c:2346
 msgid "up"
 msgstr "do góry"
 
 msgid "up"
 msgstr "do góry"
 
-#: dialogs.c:2216
+#: dialogs.c:2347
 msgid "down"
 msgstr "na dół"
 
 msgid "down"
 msgstr "na dół"
 
-#: dialogs.c:2235
+#: dialogs.c:2366
 msgid "No tag selected"
 msgstr "Nie zaznaczono żadnego znacznika"
 
 msgid "No tag selected"
 msgstr "Nie zaznaczono żadnego znacznika"
 
-#: dialogs.c:2266
+#: dialogs.c:2397
 msgid "Game-list options"
 msgstr "Opcje listy gier"
 
 msgid "Game-list options"
 msgstr "Opcje listy gier"
 
-#: dialogs.c:2344 dialogs.c:2358
+#: dialogs.c:2475 dialogs.c:2489
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
-#: dialogs.c:2387
+#: dialogs.c:2518
 msgid "Fatal Error"
 msgstr "Błąd krytyczny"
 
 msgid "Fatal Error"
 msgstr "Błąd krytyczny"
 
-#: dialogs.c:2387
+#: dialogs.c:2518
 msgid "Exiting"
 msgstr "Wychodzenie"
 
 msgid "Exiting"
 msgstr "Wychodzenie"
 
-#: dialogs.c:2398
+#: dialogs.c:2529
 msgid "Information"
 msgstr "Informacje"
 
 msgid "Information"
 msgstr "Informacje"
 
-#: dialogs.c:2405
+#: dialogs.c:2536
 msgid "Note"
 msgstr "Uwaga"
 
 msgid "Note"
 msgstr "Uwaga"
 
-#: dialogs.c:2514 dialogs.c:2807 dialogs.c:2810
+#: dialogs.c:2694 dialogs.c:2987 dialogs.c:2990
 msgid "White"
 msgstr "Białe"
 
 msgid "White"
 msgstr "Białe"
 
-#: dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
+#: dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
 msgid "Pawn"
 msgstr "Pionek"
 
 msgid "Pawn"
 msgstr "Pionek"
 
-#: dialogs.c:2515 dialogs.c:2519
+#: dialogs.c:2695 dialogs.c:2699
 msgid "Elephant"
 msgstr "Słoń"
 
 msgid "Elephant"
 msgstr "Słoń"
 
-#: dialogs.c:2515 dialogs.c:2519
+#: dialogs.c:2695 dialogs.c:2699
 msgid "Cannon"
 msgstr "Armata"
 
 msgid "Cannon"
 msgstr "Armata"
 
-#: dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
+#: dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
 msgid "Demote"
 msgstr "Zdegraduj"
 
 msgid "Demote"
 msgstr "Zdegraduj"
 
-#: dialogs.c:2517 dialogs.c:2521
+#: dialogs.c:2697 dialogs.c:2701
 msgid "Empty square"
 msgstr "Puste pole"
 
 msgid "Empty square"
 msgstr "Puste pole"
 
-#: dialogs.c:2517 dialogs.c:2521
+#: dialogs.c:2697 dialogs.c:2701
 msgid "Clear board"
 msgstr "Wyczyść szachownicę"
 
 msgid "Clear board"
 msgstr "Wyczyść szachownicę"
 
-#: dialogs.c:2518 dialogs.c:2819 dialogs.c:2822
+#: dialogs.c:2698 dialogs.c:2999 dialogs.c:3002
 msgid "Black"
 msgstr "Czarne"
 
 msgid "Black"
 msgstr "Czarne"
 
-#: dialogs.c:2618
+#: dialogs.c:2798
 #, fuzzy
 msgid "_File"
 msgstr "Plik"
 
 #, fuzzy
 msgid "_File"
 msgstr "Plik"
 
-#: dialogs.c:2619
+#: dialogs.c:2799
 #, fuzzy
 msgid "_Edit"
 msgstr "Edytuj"
 
 #, fuzzy
 msgid "_Edit"
 msgstr "Edytuj"
 
-#: dialogs.c:2620
+#: dialogs.c:2800
 #, fuzzy
 msgid "_View"
 msgstr "Widok"
 
 #, fuzzy
 msgid "_View"
 msgstr "Widok"
 
-#: dialogs.c:2621
+#: dialogs.c:2801
 #, fuzzy
 msgid "_Mode"
 msgstr "Tryb"
 
 #, fuzzy
 msgid "_Mode"
 msgstr "Tryb"
 
-#: dialogs.c:2622
+#: dialogs.c:2802
 #, fuzzy
 msgid "_Action"
 msgstr "Działanie"
 
 #, fuzzy
 msgid "_Action"
 msgstr "Działanie"
 
-#: dialogs.c:2623
+#: dialogs.c:2803
 #, fuzzy
 msgid "E_ngine"
 msgstr "Silnik"
 
 #, fuzzy
 msgid "E_ngine"
 msgstr "Silnik"
 
-#: dialogs.c:2624
+#: dialogs.c:2804
 #, fuzzy
 msgid "_Options"
 msgstr "Opcje"
 
 #, fuzzy
 msgid "_Options"
 msgstr "Opcje"
 
-#: dialogs.c:2625
+#: dialogs.c:2805
 #, fuzzy
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomoc"
 
 #, fuzzy
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomoc"
 
-#: dialogs.c:2635
+#: dialogs.c:2815
 msgid "<<"
 msgstr "<<"
 
 msgid "<<"
 msgstr "<<"
 
-#: dialogs.c:2636
+#: dialogs.c:2816
 msgid "<"
 msgstr "<"
 
 msgid "<"
 msgstr "<"
 
-#: dialogs.c:2638
+#: dialogs.c:2818
 msgid ">"
 msgstr ">"
 
 msgid ">"
 msgstr ">"
 
-#: dialogs.c:2639
+#: dialogs.c:2819
 msgid ">>"
 msgstr ">>"
 
 msgid ">>"
 msgstr ">>"
 
-#: dialogs.c:2927
+#: dialogs.c:3107
 msgid "Directories:"
 msgstr "Katalogi:"
 
 msgid "Directories:"
 msgstr "Katalogi:"
 
-#: dialogs.c:2928
+#: dialogs.c:3108
 msgid "Files:"
 msgstr "Pliki:"
 
 msgid "Files:"
 msgstr "Pliki:"
 
-#: dialogs.c:2929
+#: dialogs.c:3109
 msgid "by name"
 msgstr "wg nazwy"
 
 msgid "by name"
 msgstr "wg nazwy"
 
-#: dialogs.c:2930
+#: dialogs.c:3110
 msgid "by type"
 msgstr "wg typu"
 
 msgid "by type"
 msgstr "wg typu"
 
-#: dialogs.c:2933
+#: dialogs.c:3113
 msgid "Filename:"
 msgstr "Nazwa pliku:"
 
 msgid "Filename:"
 msgstr "Nazwa pliku:"
 
-#: dialogs.c:2934
+#: dialogs.c:3114
 msgid "New directory"
 msgstr "Nowy katalog"
 
 msgid "New directory"
 msgstr "Nowy katalog"
 
-#: dialogs.c:2935
+#: dialogs.c:3115
 msgid "File type:"
 msgstr "Typ pliku:"
 
 msgid "File type:"
 msgstr "Typ pliku:"
 
-#: dialogs.c:3010
+#: dialogs.c:3190
 msgid "Contents of"
 msgstr "Zawartość"
 
 msgid "Contents of"
 msgstr "Zawartość"
 
-#: dialogs.c:3036
+#: dialogs.c:3216
 msgid "  next page"
 msgstr "  następna strona"
 
 msgid "  next page"
 msgstr "  następna strona"
 
-#: dialogs.c:3053
+#: dialogs.c:3233
 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
 msgstr "NAJPIERW NALEŻY TU WPISAĆ NAZWĘ KATALOGU"
 
 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
 msgstr "NAJPIERW NALEŻY TU WPISAĆ NAZWĘ KATALOGU"
 
-#: dialogs.c:3054
+#: dialogs.c:3234
 msgid "TRY ANOTHER NAME"
 msgstr "PROSZĘ SPRÓBOWAĆ INNĄ NAZWĘ"
 
 msgid "TRY ANOTHER NAME"
 msgstr "PROSZĘ SPRÓBOWAĆ INNĄ NAZWĘ"
 
-#: draw.c:380
+#: draw.c:405
 #, fuzzy
 msgid ""
 "No default pieces installed!\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "No default pieces installed!\n"
@@ -2376,7 +2465,7 @@ msgstr[0] "%s (%d odwracalny półruch)"
 msgstr[1] "%s (%d odwracalne półruchy)"
 msgstr[2] "%s (%d odwracalnych półruchów)"
 
 msgstr[1] "%s (%d odwracalne półruchy)"
 msgstr[2] "%s (%d odwracalnych półruchów)"
 
-#: engineoutput.c:563 engineoutput.c:566 nengineoutput.c:83 nengineoutput.c:91
+#: engineoutput.c:565 engineoutput.c:568 nengineoutput.c:83 nengineoutput.c:91
 msgid "NPS"
 msgstr "NPS"
 
 msgid "NPS"
 msgstr "NPS"
 
@@ -2385,57 +2474,62 @@ msgstr "NPS"
 msgid "Reading game file (%d)"
 msgstr "Czytanie pliku gry (%d)"
 
 msgid "Reading game file (%d)"
 msgstr "Czytanie pliku gry (%d)"
 
-#: gtk/xboard.c:983 xaw/xboard.c:1074
+#: gtk/xboard.c:979 xaw/xboard.c:1074
 #, c-format
 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
 msgstr "%s: nie można wejść do CHESSDIR: "
 
 #, c-format
 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
 msgstr "%s: nie można wejść do CHESSDIR: "
 
-#: gtk/xboard.c:992 xaw/xboard.c:1083
+#: gtk/xboard.c:988 xaw/xboard.c:1083
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s'\n"
 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s'\n"
 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\"\n"
 
-#: gtk/xboard.c:1007 xaw/xboard.c:1092
+#: gtk/xboard.c:1003 xaw/xboard.c:1092
 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
 msgstr ""
 "Należy skompilować ponownie z większą wartością dla BOARD_RANKS lub "
 "BOARD_FILES, aby obsługiwać ten rozmiar"
 
 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
 msgstr ""
 "Należy skompilować ponownie z większą wartością dla BOARD_RANKS lub "
 "BOARD_FILES, aby obsługiwać ten rozmiar"
 
-#: gtk/xboard.c:1026 xaw/xboard.c:1124
+#: gtk/xboard.c:1022 xaw/xboard.c:1124
 #, c-format
 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
 msgstr "%s: błędna składnia boardSize %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
 msgstr "%s: błędna składnia boardSize %s\n"
 
-#: gtk/xboard.c:1067 xaw/xboard.c:1163
+#: gtk/xboard.c:1063 xaw/xboard.c:1163
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
 msgstr "%s: nieznana nazwa boardSize %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
 msgstr "%s: nieznana nazwa boardSize %s\n"
 
-#: gtk/xboard.c:1110 xaw/xboard.c:1200
+#: gtk/xboard.c:1107 xaw/xboard.c:1200
 #, c-format
 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
 msgstr ""
 "%s: za mało dostępnych kolorów; próba użycia trybu monochromatycznego\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
 msgstr ""
 "%s: za mało dostępnych kolorów; próba użycia trybu monochromatycznego\n"
 
-#: gtk/xboard.c:1424 xaw/xboard.c:1492
+#: gtk/xboard.c:1421 xaw/xboard.c:1492
 #, c-format
 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
 msgstr "Nie można utworzyć zestawu czcionek dla %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
 msgstr "Nie można utworzyć zestawu czcionek dla %s.\n"
 
-#: gtk/xboard.c:1449 xaw/xboard.c:1515
+#: gtk/xboard.c:1446 xaw/xboard.c:1515
 #, c-format
 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
 msgstr "%s: żadna czcionka nie pasuje do wzoru %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
 msgstr "%s: żadna czcionka nie pasuje do wzoru %s\n"
 
-#: gtk/xboard.c:1911 xaw/xboard.c:2007
+#: gtk/xboard.c:1914 xaw/xboard.c:2007
 msgid "Can't open temp file"
 msgstr "Nie można otworzyć pliku temp"
 
 msgid "Can't open temp file"
 msgstr "Nie można otworzyć pliku temp"
 
-#: gtk/xboard.c:2419
+#: gtk/xboard.c:2422
 msgid "Failed to open file"
 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku"
 
 msgid "Failed to open file"
 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku"
 
-#: gtk/xoptions.c:1708 xaw/xoptions.c:1332
+#: gtk/xoptions.c:1498
+#, fuzzy
+msgid "Browse"
+msgstr "przeglądaj"
+
+#: gtk/xoptions.c:1772 xaw/xoptions.c:1337
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -2495,7 +2589,7 @@ msgstr ""
 "Błędy prosimy zgłaszać na adres: <bug-xboard@gnu.org>\n"
 "\n"
 
 "Błędy prosimy zgłaszać na adres: <bug-xboard@gnu.org>\n"
 "\n"
 
-#: menus.c:371 menus.c:764
+#: menus.c:371 menus.c:765
 msgid "About XBoard"
 msgstr "O programie XBoard"
 
 msgid "About XBoard"
 msgstr "O programie XBoard"
 
@@ -2578,11 +2672,11 @@ msgstr "Wklej grę"
 msgid "Paste Position"
 msgstr "Wklej pozycję"
 
 msgid "Paste Position"
 msgstr "Wklej pozycję"
 
-#: menus.c:622 menus.c:664
+#: menus.c:622 menus.c:665
 msgid "Edit Game"
 msgstr "Edytuj grę"
 
 msgid "Edit Game"
 msgstr "Edytuj grę"
 
-#: menus.c:623 menus.c:665
+#: menus.c:623 menus.c:666
 msgid "Edit Position"
 msgstr "Edytuj pozycję"
 
 msgid "Edit Position"
 msgstr "Edytuj pozycję"
 
@@ -2659,287 +2753,292 @@ msgid "Board..."
 msgstr "Szachownica..."
 
 #: menus.c:654
 msgstr "Szachownica..."
 
 #: menus.c:654
+#, fuzzy
+msgid "Fonts..."
+msgstr "Dźwięki..."
+
+#: menus.c:655
 msgid "Game List Tags..."
 msgstr "Znaczniki listy gier..."
 
 msgid "Game List Tags..."
 msgstr "Znaczniki listy gier..."
 
-#: menus.c:659
+#: menus.c:660
 msgid "Machine White"
 msgstr "Silnik białe"
 
 msgid "Machine White"
 msgstr "Silnik białe"
 
-#: menus.c:660
+#: menus.c:661
 msgid "Machine Black"
 msgstr "Silnik czarne"
 
 msgid "Machine Black"
 msgstr "Silnik czarne"
 
-#: menus.c:661
+#: menus.c:662
 msgid "Two Machines"
 msgstr "Silnik vs. silnik"
 
 msgid "Two Machines"
 msgstr "Silnik vs. silnik"
 
-#: menus.c:662
+#: menus.c:663
 msgid "Analysis Mode"
 msgstr "Tryb analizy"
 
 msgid "Analysis Mode"
 msgstr "Tryb analizy"
 
-#: menus.c:663
+#: menus.c:664
 msgid "Analyze Game"
 msgstr "Analizuj grę"
 
 msgid "Analyze Game"
 msgstr "Analizuj grę"
 
-#: menus.c:666
+#: menus.c:667
 msgid "Training"
 msgstr "Trening"
 
 msgid "Training"
 msgstr "Trening"
 
-#: menus.c:667
+#: menus.c:668
 msgid "ICS Client"
 msgstr "Klient ICS"
 
 msgid "ICS Client"
 msgstr "Klient ICS"
 
-#: menus.c:669
+#: menus.c:670
 msgid "Machine Match"
 msgstr "Mecz silników"
 
 msgid "Machine Match"
 msgstr "Mecz silników"
 
-#: menus.c:670
+#: menus.c:671
 msgid "Pause"
 msgstr "Pauza"
 
 msgid "Pause"
 msgstr "Pauza"
 
-#: menus.c:675
+#: menus.c:676
 msgid "Accept"
 msgstr "Akceptuj"
 
 msgid "Accept"
 msgstr "Akceptuj"
 
-#: menus.c:676
+#: menus.c:677
 msgid "Decline"
 msgstr "Odrzuć"
 
 msgid "Decline"
 msgstr "Odrzuć"
 
-#: menus.c:677
+#: menus.c:678
 msgid "Rematch"
 msgstr "Ponowny mecz"
 
 msgid "Rematch"
 msgstr "Ponowny mecz"
 
-#: menus.c:679
+#: menus.c:680
 msgid "Call Flag"
 msgstr "Reklamuj przekroczenie czasu"
 
 msgid "Call Flag"
 msgstr "Reklamuj przekroczenie czasu"
 
-#: menus.c:680
+#: menus.c:681
 msgid "Draw"
 msgstr "Remis"
 
 msgid "Draw"
 msgstr "Remis"
 
-#: menus.c:681
+#: menus.c:682
 msgid "Adjourn"
 msgstr "Przerwa"
 
 msgid "Adjourn"
 msgstr "Przerwa"
 
-#: menus.c:682
+#: menus.c:683
 msgid "Abort"
 msgstr "Zaniechanie gry"
 
 msgid "Abort"
 msgstr "Zaniechanie gry"
 
-#: menus.c:683
+#: menus.c:684
 msgid "Resign"
 msgstr "Poddaj partię"
 
 msgid "Resign"
 msgstr "Poddaj partię"
 
-#: menus.c:685
+#: menus.c:686
 msgid "Stop Observing"
 msgstr "Przerwij obserwację"
 
 msgid "Stop Observing"
 msgstr "Przerwij obserwację"
 
-#: menus.c:686
+#: menus.c:687
 msgid "Stop Examining"
 msgstr "Przerwij badanie"
 
 msgid "Stop Examining"
 msgstr "Przerwij badanie"
 
-#: menus.c:687
+#: menus.c:688
 msgid "Upload to Examine"
 msgstr "Wyślij do zbadania"
 
 msgid "Upload to Examine"
 msgstr "Wyślij do zbadania"
 
-#: menus.c:689
+#: menus.c:690
 msgid "Adjudicate to White"
 msgstr "Rozstrzygnij na korzyść białych"
 
 msgid "Adjudicate to White"
 msgstr "Rozstrzygnij na korzyść białych"
 
-#: menus.c:690
+#: menus.c:691
 msgid "Adjudicate to Black"
 msgstr "Rozstrzygnij na korzyść czarnych"
 
 msgid "Adjudicate to Black"
 msgstr "Rozstrzygnij na korzyść czarnych"
 
-#: menus.c:691
+#: menus.c:692
 msgid "Adjudicate Draw"
 msgstr "Ogłoś remis"
 
 msgid "Adjudicate Draw"
 msgstr "Ogłoś remis"
 
-#: menus.c:696
+#: menus.c:697
 #, fuzzy
 msgid "Edit Engine List..."
 msgstr "Wczytaj nowy 1. silnik..."
 
 #, fuzzy
 msgid "Edit Engine List..."
 msgstr "Wczytaj nowy 1. silnik..."
 
-#: menus.c:698
+#: menus.c:699
 #, fuzzy
 msgid "Load New 1st Engine..."
 msgstr "Wczytaj nowy 1. silnik..."
 
 #, fuzzy
 msgid "Load New 1st Engine..."
 msgstr "Wczytaj nowy 1. silnik..."
 
-#: menus.c:699
+#: menus.c:700
 #, fuzzy
 msgid "Load New 2nd Engine..."
 msgstr "Wczytaj nowy 2. silnik..."
 
 #, fuzzy
 msgid "Load New 2nd Engine..."
 msgstr "Wczytaj nowy 2. silnik..."
 
-#: menus.c:701
+#: menus.c:702
 #, fuzzy
 msgid "Engine #1 Settings..."
 msgstr "Ustawienia silnika #1..."
 
 #, fuzzy
 msgid "Engine #1 Settings..."
 msgstr "Ustawienia silnika #1..."
 
-#: menus.c:702
+#: menus.c:703
 #, fuzzy
 msgid "Engine #2 Settings..."
 msgstr "Ustawienia silnika #2..."
 
 #, fuzzy
 msgid "Engine #2 Settings..."
 msgstr "Ustawienia silnika #2..."
 
-#: menus.c:703
+#: menus.c:704
 #, fuzzy
 msgid "Common Settings..."
 msgstr "Wspólne ustawienia silników"
 
 #, fuzzy
 msgid "Common Settings..."
 msgstr "Wspólne ustawienia silników"
 
-#: menus.c:705
+#: menus.c:706
 msgid "Hint"
 msgstr "Wskazówka"
 
 msgid "Hint"
 msgstr "Wskazówka"
 
-#: menus.c:706
+#: menus.c:707
 msgid "Book"
 msgstr "Książka"
 
 msgid "Book"
 msgstr "Książka"
 
-#: menus.c:708
+#: menus.c:709
 msgid "Move Now"
 msgstr "Wykonaj ruch"
 
 msgid "Move Now"
 msgstr "Wykonaj ruch"
 
-#: menus.c:709
+#: menus.c:710
 msgid "Retract Move"
 msgstr "Cofnij ruch"
 
 msgid "Retract Move"
 msgstr "Cofnij ruch"
 
-#: menus.c:715
+#: menus.c:716
 #, fuzzy
 msgid "General..."
 msgstr "Ogólne..."
 
 #, fuzzy
 msgid "General..."
 msgstr "Ogólne..."
 
-#: menus.c:717
+#: menus.c:718
 #, fuzzy
 msgid "Time Control..."
 msgstr "Kontrola czasu..."
 
 #, fuzzy
 msgid "Time Control..."
 msgstr "Kontrola czasu..."
 
-#: menus.c:718
+#: menus.c:719
 #, fuzzy
 msgid "Adjudications..."
 msgstr "Rozstrzyganie..."
 
 #, fuzzy
 msgid "Adjudications..."
 msgstr "Rozstrzyganie..."
 
-#: menus.c:719
+#: menus.c:720
 msgid "ICS..."
 msgstr ""
 
 msgid "ICS..."
 msgstr ""
 
-#: menus.c:720
+#: menus.c:721
 msgid "Tournament..."
 msgstr ""
 
 msgid "Tournament..."
 msgstr ""
 
-#: menus.c:721
+#: menus.c:722
 #, fuzzy
 msgid "Load Game..."
 msgstr "Wczytywanie gry..."
 
 #, fuzzy
 msgid "Load Game..."
 msgstr "Wczytywanie gry..."
 
-#: menus.c:722
+#: menus.c:723
 #, fuzzy
 msgid "Save Game..."
 msgstr "Zapisywanie gry..."
 
 #, fuzzy
 msgid "Save Game..."
 msgstr "Zapisywanie gry..."
 
-#: menus.c:723
+#: menus.c:724
 #, fuzzy
 msgid "Game List..."
 msgstr "Lista gier..."
 
 #, fuzzy
 msgid "Game List..."
 msgstr "Lista gier..."
 
-#: menus.c:724
+#: menus.c:725
 #, fuzzy
 msgid "Sounds..."
 msgstr "Dźwięki..."
 
 #, fuzzy
 msgid "Sounds..."
 msgstr "Dźwięki..."
 
-#: menus.c:727
+#: menus.c:728
 msgid "Always Queen"
 msgstr "Zawsze hetman"
 
 msgid "Always Queen"
 msgstr "Zawsze hetman"
 
-#: menus.c:733
+#: menus.c:734
 msgid "Flash Moves"
 msgstr "Miganie po ruchu"
 
 msgid "Flash Moves"
 msgstr "Miganie po ruchu"
 
-#: menus.c:735
+#: menus.c:736
 msgid "Highlight Dragging"
 msgstr "Podświetlenie podczas przeciągania"
 
 msgid "Highlight Dragging"
 msgstr "Podświetlenie podczas przeciągania"
 
-#: menus.c:738
+#: menus.c:739
 msgid "Highlight With Arrow"
 msgstr "Podświetlenie kursorem"
 
 msgid "Highlight With Arrow"
 msgstr "Podświetlenie kursorem"
 
-#: menus.c:739
+#: menus.c:740
 msgid "Move Sound"
 msgstr "Dźwięk ruchu"
 
 msgid "Move Sound"
 msgstr "Dźwięk ruchu"
 
-#: menus.c:741
+#: menus.c:742
 msgid "Periodic Updates"
 msgstr "Częste aktualizacje"
 
 msgid "Periodic Updates"
 msgstr "Częste aktualizacje"
 
-#: menus.c:743
+#: menus.c:744
 msgid "Popup Exit Message"
 msgstr "Pytaj przed wyjściem"
 
 msgid "Popup Exit Message"
 msgstr "Pytaj przed wyjściem"
 
-#: menus.c:745
+#: menus.c:746
 msgid "Show Coords"
 msgstr "Wyświetlanie współrzędnych"
 
 msgid "Show Coords"
 msgstr "Wyświetlanie współrzędnych"
 
-#: menus.c:746
+#: menus.c:747
 msgid "Hide Thinking"
 msgstr "Ukrywanie myślenia"
 
 msgid "Hide Thinking"
 msgstr "Ukrywanie myślenia"
 
-#: menus.c:750
+#: menus.c:751
 msgid "Save Settings Now"
 msgstr "Zapisz ustawienia"
 
 msgid "Save Settings Now"
 msgstr "Zapisz ustawienia"
 
-#: menus.c:751
+#: menus.c:752
 msgid "Save Settings on Exit"
 msgstr "Zapisz ustawienia przy wyjściu"
 
 msgid "Save Settings on Exit"
 msgstr "Zapisz ustawienia przy wyjściu"
 
-#: menus.c:756
+#: menus.c:757
 msgid "Info XBoard"
 msgstr "O programie"
 
 msgid "Info XBoard"
 msgstr "O programie"
 
-#: menus.c:757
+#: menus.c:758
 msgid "Man XBoard"
 msgstr "Dokumentacja XBoard"
 
 msgid "Man XBoard"
 msgstr "Dokumentacja XBoard"
 
-#: menus.c:759
+#: menus.c:760
 msgid "XBoard Home Page"
 msgstr "Strona domowa"
 
 msgid "XBoard Home Page"
 msgstr "Strona domowa"
 
-#: menus.c:760
+#: menus.c:761
 msgid "On-line User Guide"
 msgstr "Przewodnik online"
 
 msgid "On-line User Guide"
 msgstr "Przewodnik online"
 
-#: menus.c:761
+#: menus.c:762
 msgid "Development News"
 msgstr "Aktualności o postępach"
 
 msgid "Development News"
 msgstr "Aktualności o postępach"
 
-#: menus.c:762
+#: menus.c:763
 msgid "e-Mail Bug Report"
 msgstr "Raporty o błędach (e-mail)"
 
 msgid "e-Mail Bug Report"
 msgstr "Raporty o błędach (e-mail)"
 
-#: menus.c:801
+#: menus.c:802
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
-#: menus.c:802
+#: menus.c:803
 msgid "Edit"
 msgstr "Edytuj"
 
 msgid "Edit"
 msgstr "Edytuj"
 
-#: menus.c:803
+#: menus.c:804
 msgid "View"
 msgstr "Widok"
 
 msgid "View"
 msgstr "Widok"
 
-#: menus.c:804
+#: menus.c:805
 msgid "Mode"
 msgstr "Tryb"
 
 msgid "Mode"
 msgstr "Tryb"
 
-#: menus.c:805
+#: menus.c:806
 msgid "Action"
 msgstr "Działanie"
 
 msgid "Action"
 msgstr "Działanie"
 
-#: menus.c:806
+#: menus.c:807
 msgid "Engine"
 msgstr "Silnik"
 
 msgid "Engine"
 msgstr "Silnik"
 
-#: menus.c:807
+#: menus.c:808
 msgid "Options"
 msgstr "Opcje"
 
 msgid "Options"
 msgstr "Opcje"
 
-#: menus.c:808
+#: menus.c:809
 msgid "Help"
 msgstr "Pomoc"
 
 msgid "Help"
 msgstr "Pomoc"
 
@@ -3063,11 +3162,11 @@ msgstr "%s: nie można przetworzyć nazw kolorów: wyłączenie kolorów\n"
 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
 msgstr "BŁĄD: Nieznany użytkownik %s (w ścieżce %s)\n"
 
 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
 msgstr "BŁĄD: Nieznany użytkownik %s (w ścieżce %s)\n"
 
-#: usystem.c:545
+#: usystem.c:564
 msgid "Socket support is not configured in"
 msgstr "Nie skonfigurowano obsługi portu w"
 
 msgid "Socket support is not configured in"
 msgstr "Nie skonfigurowano obsługi portu w"
 
-#: usystem.c:634
+#: usystem.c:653
 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
 msgstr "polecenie wewnętrzne rcmd nie zostało zaimplementowane w Uniksie"
 
 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
 msgstr "polecenie wewnętrzne rcmd nie zostało zaimplementowane w Uniksie"
 
@@ -3076,19 +3175,19 @@ msgstr "polecenie wewnętrzne rcmd nie zostało zaimplementowane w Uniksie"
 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
 msgstr "biały piksel = 0x%lx, czarny piksel = 0x%lx\n"
 
 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
 msgstr "biały piksel = 0x%lx, czarny piksel = 0x%lx\n"
 
-#: xaw/xoptions.c:373 xaw/xoptions.c:1077
+#: xaw/xoptions.c:378 xaw/xoptions.c:1082
 msgid "browse"
 msgstr "przeglądaj"
 
 msgid "browse"
 msgstr "przeglądaj"
 
-#: xaw/xoptions.c:439 xaw/xoptions.c:440
+#: xaw/xoptions.c:444 xaw/xoptions.c:445
 msgid "Ctrl"
 msgstr "Ctrl"
 
 msgid "Ctrl"
 msgstr "Ctrl"
 
-#: xaw/xoptions.c:445 xaw/xoptions.c:446
+#: xaw/xoptions.c:450 xaw/xoptions.c:451
 msgid "Alt"
 msgstr "Alt"
 
 msgid "Alt"
 msgstr "Alt"
 
-#: xaw/xoptions.c:451 xaw/xoptions.c:452
+#: xaw/xoptions.c:456 xaw/xoptions.c:457
 msgid "Shift"
 msgstr "Shift"
 
 msgid "Shift"
 msgstr "Shift"