new developer release; updated po/pot
[xboard.git] / po / pl.po
index ea73bcd..e66f335 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GNU xboard 4.7.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-08-28 21:49-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-03 13:44-0700\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-03-03 14:20+0100\n"
 "Last-Translator: Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>\n"
 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -16,227 +16,230 @@ msgstr ""
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
-#: args.h:820
+#: args.h:851
 #, c-format
 msgid "%s in settings file\n"
 msgstr "%s w pliku konfiguracyjnym\n"
 
-#: args.h:830
+#: args.h:885
 #, c-format
 msgid "Bad integer value %s"
 msgstr "Błędna wartość całkowita %s"
 
-#: args.h:923 args.h:1164
+#: args.h:991 args.h:1252
 #, c-format
 msgid "Unrecognized argument %s"
 msgstr "Nieznany parametr %s"
 
-#: args.h:954
+#: args.h:1022
 #, c-format
 msgid "No value provided for argument %s"
 msgstr "Brak wartości parametru %s"
 
-#: args.h:1014
+#: args.h:1082
 #, c-format
 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
 msgstr "Niepełna sekwencja specjalna \\ w wartości dla %s"
 
-#: args.h:1119
+#: args.h:1193
 #, c-format
 msgid "Failed to open indirection file %s"
 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku pośredniego %s"
 
-#: args.h:1136
+#: args.h:1210
 #, c-format
 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
 msgstr "Nieznana wartość parametru logicznego %s"
 
 #. TRANSLATORS: "first" is the first of possible two chess engines. It is inserted into strings
 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
-#: backend.c:744
+#: backend.c:811
 msgid "first"
 msgstr "1."
 
 #. TRANSLATORS: "second" is the second of possible two chess engines. It is inserted into strings
 #. such as "%s engine" / "%s chess program" / "%s machine" - all meaning the same thing
-#: backend.c:747
+#: backend.c:814
 msgid "second"
 msgstr "2."
 
-#: backend.c:827
+#: backend.c:897
 #, c-format
 msgid "protocol version %d not supported"
 msgstr "nieobsługiwana wersja %d protokołu"
 
-#: backend.c:933
+#: backend.c:1004
 msgid "You did not specify the engine executable"
 msgstr "Nie podano pliku wykonywalnego silnika"
 
-#: backend.c:989
+#: backend.c:1062
 #, c-format
 msgid "bad timeControl option %s"
 msgstr "zła opcja timeControl %s"
 
-#: backend.c:1004
+#: backend.c:1077
 #, c-format
 msgid "bad searchTime option %s"
 msgstr "zła opcja searchTime %s"
 
-#: backend.c:1110
+#: backend.c:1183
 #, c-format
 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
 msgstr "Wariant %s jest obsługiwany tylko w trybie ICS"
 
-#: backend.c:1128
+#: backend.c:1201
 #, c-format
 msgid "Unknown variant name %s"
 msgstr "Nieznana nazwa wariantu %s"
 
-#: backend.c:1375
+#: backend.c:1456
 msgid "Starting chess program"
 msgstr "Uruchamianie silnika szachowego"
 
-#: backend.c:1398
+#: backend.c:1479
 msgid "Bad game file"
 msgstr "Nieprawidłowy plik gry"
 
-#: backend.c:1405
+#: backend.c:1486
 msgid "Bad position file"
 msgstr "Nieprawidłowy plik pozycji"
 
-#: backend.c:1419
+#: backend.c:1500
 msgid "Pick new game"
 msgstr "Wybierz nową grę"
 
-#: backend.c:1488
+#: backend.c:1569
+#, fuzzy
 msgid ""
-"You restarted an already completed tourney\n"
-"One more cycle will now be added to it\n"
-"Games commence in 10 sec"
+"You restarted an already completed tourney.\n"
+"One more cycle will now be added to it.\n"
+"Games commence in 10 sec."
 msgstr ""
 "Zrestartowano ukończony już turniej\n"
 "Zostanie dodany do niego jeszcze jeden cykl\n"
 "Gry rozpoczną się za 10 s"
 
-#: backend.c:1495
+#: backend.c:1576
 #, c-format
 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
 msgstr "Wszystkie gry w turnieju \"%s\" zostały już rozegrane lub są w toku"
 
-#: backend.c:1502
+#: backend.c:1583
 msgid "Can't have a match with no chess programs"
 msgstr "Konieczny jest wybór silnika szachowego"
 
-#: backend.c:1539
+#: backend.c:1637
 #, c-format
 msgid "Could not open comm port %s"
 msgstr "Nie można otworzyć portu szeregowego %s"
 
-#: backend.c:1542
+#: backend.c:1640
 #, c-format
 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
 msgstr "Nie można się połączyć z hostem %s, port %s"
 
-#: backend.c:1598
+#: backend.c:1696
 #, c-format
 msgid "Unknown initialMode %s"
 msgstr "Nieznany initialMode %s"
 
-#: backend.c:1624
+#: backend.c:1722
 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
 msgstr "Tryb AnalyzeFile wymaga pliku gry"
 
-#: backend.c:1651
+#: backend.c:1755
 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
 msgstr "Tryb analizy wymaga silnika szachowego"
 
-#: backend.c:1655
+#: backend.c:1759
 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Tryb analizy nie działa w trybie ICS"
 
-#: backend.c:1666
+#: backend.c:1770
 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
 msgstr "Tryb MachineWhite wymaga silnika szachowego"
 
-#: backend.c:1671
+#: backend.c:1775
 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Tryb MachineWhite nie działa w trybie ICS"
 
-#: backend.c:1678
+#: backend.c:1782
 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
 msgstr "Tryb MachineBlack wymaga silnika szachowego"
 
-#: backend.c:1683
+#: backend.c:1787
 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Tryb MachineBlack nie działa w trybie ICS"
 
-#: backend.c:1690
+#: backend.c:1794
 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
 msgstr "Tryb TwoMachines wymaga silnika szachowego"
 
-#: backend.c:1695
+#: backend.c:1799
 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Tryb TwoMachines nie działa w trybie ICS"
 
-#: backend.c:1706
+#: backend.c:1810
 msgid "Training mode requires a game file"
 msgstr "Tryb treningu wymaga pliku gry"
 
-#: backend.c:1869 backend.c:1924 backend.c:1947 backend.c:2346
+#: backend.c:1973 backend.c:2028 backend.c:2051 backend.c:2453
 msgid "Error writing to ICS"
 msgstr "Błąd zapisu do ICS"
 
-#: backend.c:1884
+#: backend.c:1988
 msgid "Error reading from keyboard"
 msgstr "Błąd odczytu z klawiatury"
 
-#: backend.c:1887
+#: backend.c:1991
 msgid "Got end of file from keyboard"
 msgstr "Wprowadzono EOF z klawiatury"
 
-#: backend.c:2192
+#: backend.c:2299
 #, c-format
 msgid "Unknown wild type %d"
 msgstr "Nieznany typ wild %d"
 
-#: backend.c:2263 usystem.c:329
+#: backend.c:2370 usystem.c:317
 msgid "Error writing to display"
 msgstr "Błąd zapisu do ekranu"
 
-#: backend.c:3019
+#. TRANSLATORS: to 'kibitz' is to send a message to all players and the game observers
+#: backend.c:3138
 #, c-format
 msgid "your opponent kibitzes: %s"
 msgstr "przeciwnik doradza: %s"
 
-#: backend.c:3548
+#: backend.c:3677
 msgid "Error gathering move list: two headers"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: dwa nagłówki"
 
-#: backend.c:3595
+#: backend.c:3724
 msgid "Error gathering move list: nested"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: zagnieżdżona lista"
 
-#: backend.c:3699 backend.c:4117 backend.c:4321 backend.c:4880 backend.c:4884
-#: backend.c:6900 backend.c:12082 backend.c:13797 backend.c:13874
-#: backend.c:13920 backend.c:13926 backend.c:13931 backend.c:13936
+#: backend.c:3828 backend.c:4254 backend.c:4458 backend.c:5017 backend.c:5021
+#: backend.c:7292 backend.c:13054 backend.c:14805 backend.c:14882
+#: backend.c:14928 backend.c:14934 backend.c:14939 backend.c:14944
 msgid "vs."
 msgstr "vs."
 
-#: backend.c:3827
+#: backend.c:3956
 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
 msgstr "Niedozwolony ruch (odrzucony przez ICS)"
 
-#: backend.c:4165
+#: backend.c:4302
 msgid "Connection closed by ICS"
 msgstr "Połączenie zamknięte przez ICS"
 
-#: backend.c:4167
+#: backend.c:4304
 msgid "Error reading from ICS"
 msgstr "Błąd odczytu z ICS"
 
-#: backend.c:4244
+#: backend.c:4381
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse board string:\n"
@@ -245,108 +248,134 @@ msgstr ""
 "Nie udało się przetworzyć ciągu znaków szachownicy:\n"
 "\"%s\""
 
-#: backend.c:4253 backend.c:9755
+#: backend.c:4390 backend.c:10628
 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
-msgstr "Gra jest za długa; należy zwiększyć wartość MAX_MOVES i skompilować ponownie"
+msgstr ""
+"Gra jest za długa; należy zwiększyć wartość MAX_MOVES i skompilować ponownie"
 
-#: backend.c:4372
+#: backend.c:4509
 msgid "Error gathering move list: extra board"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia listy ruchów: dodatkowa szachownica"
 
-#: backend.c:4804 backend.c:4826
+#: backend.c:4941 backend.c:4963
 #, c-format
 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
 msgstr "Nie można przetworzyć ruchu \"%s\" z ICS"
 
-#: backend.c:5063
+#: backend.c:5228
 #, c-format
 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
 msgstr "Błąd wewnętrzny; nieprawidłowy moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
 
-#: backend.c:5133
+#: backend.c:5299
 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
 msgstr "Nie można tego zrobić w czasie gry ani podczas obserwacji"
 
-#: backend.c:6029
+#: backend.c:6359
 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
-msgstr "Należy skompilować ponownie, aby włączyć obsługę BOARD_RANKS lub BOARD_FILES!"
+msgstr ""
+"Należy skompilować ponownie, aby włączyć obsługę BOARD_RANKS lub BOARD_FILES!"
 
-#: backend.c:6491
+#: backend.c:6851
 msgid "You are playing Black"
 msgstr "Grasz czarnymi"
 
-#: backend.c:6500 backend.c:6527
+#: backend.c:6860 backend.c:6888
 msgid "You are playing White"
 msgstr "Grasz białymi"
 
-#: backend.c:6509 backend.c:6535 backend.c:6655 backend.c:6680 backend.c:6696
-#: backend.c:14573
+#: backend.c:6870 backend.c:6896 backend.c:7018 backend.c:7043 backend.c:7059
+#: backend.c:15645
 msgid "It is White's turn"
 msgstr "Ruch należy do białych"
 
-#: backend.c:6513 backend.c:6539 backend.c:6663 backend.c:6686 backend.c:6717
-#: backend.c:14565
+#: backend.c:6874 backend.c:6900 backend.c:7026 backend.c:7049 backend.c:7081
+#: backend.c:15637
 msgid "It is Black's turn"
 msgstr "Ruch należy do czarnych"
 
-#: backend.c:6552
+#: backend.c:6913
 msgid "Displayed position is not current"
 msgstr "Wyświetlona pozycja nie jest aktualna"
 
-#: backend.c:6790
+#: backend.c:7116
+msgid "rights granted"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:7116
+msgid "rights revoked"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:7169
 msgid "Illegal move"
 msgstr "Niedozwolony ruch"
 
-#: backend.c:6857
+#: backend.c:7249
 msgid "End of game"
 msgstr "Koniec gry"
 
-#: backend.c:6860
+#: backend.c:7252
 msgid "Incorrect move"
 msgstr "Nieprawidłowy ruch"
 
-#: backend.c:7169 backend.c:7296
+#: backend.c:7655 backend.c:7811
 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
 msgstr "Należy przeciągnąć pionek w tył, aby dokonać słabej promocji"
 
-#: backend.c:7527
+#: backend.c:7772
+msgid "only marked squares are legal"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:8093
 msgid "Swiss tourney finished"
 msgstr "Zakończono turniej w systemie szwajcarskim"
 
-#: backend.c:8102
+#: backend.c:8609
+msgid "could not load EGBB library"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:8612
+msgid "wrong EGBB version"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:8725
 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
 msgstr "Nieprawidłowe kojarzenie par"
 
-#: backend.c:8235
+#: backend.c:8892
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
 msgstr "Niedozwolony ruch \"%s\" dokonany przez %s silnik"
 
-#: backend.c:8456
+#: backend.c:9179
 msgid "Bad FEN received from engine"
 msgstr "Nieprawidłowa notacja FEN otrzymana z silnika"
 
-#: backend.c:8600 backend.c:13662 backend.c:13727
+#: backend.c:9280
+msgid "Engine did not send setup for non-standard variant"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9358 backend.c:14667 backend.c:14735
 #, c-format
 msgid "%s does not support analysis"
 msgstr "%s nie obsługuje analizy"
 
-#: backend.c:8666
+#: backend.c:9424
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
 msgstr "Niedozwolony ruch \"%s\" (odrzucony przez %s silnik szachowy)"
 
-#: backend.c:8693
+#: backend.c:9455
 #, c-format
 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
 msgstr "Nie udało się uruchomić %s silnika szachowego %s na %s: %s\n"
 
-#: backend.c:8714
+#: backend.c:9476
 #, c-format
 msgid "Hint: %s"
 msgstr "Wskazówka: %s"
 
-#: backend.c:8719
+#: backend.c:9481
 #, c-format
 msgid ""
 "Illegal hint move \"%s\"\n"
@@ -355,59 +384,66 @@ msgstr ""
 "%2$s silnik szachowy zasugerował\n"
 "niedozwolony ruch \"%1$s\""
 
-#: backend.c:8894
+#: backend.c:9656
 msgid "Machine accepts your draw offer"
 msgstr "Silnik przyjmuje propozycję remisu"
 
-#: backend.c:8897
+#: backend.c:9659
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Machine offers a draw\n"
-"Select Action / Draw to agree"
+"Machine offers a draw.\n"
+"Select Action / Draw to accept."
 msgstr ""
 "Silnik proponuje remis\n"
 "Należy wybrać Działanie->Remis, żeby się zgodzić"
 
-#: backend.c:8976
+#. TRANSLATORS: PV = principal variation, the variation the chess engine thinks is the best for everyone
+#: backend.c:9777
 msgid "failed writing PV"
 msgstr "nie udało się zapisać PV"
 
-#: backend.c:9274
+#: backend.c:10083
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
 msgstr "Niejednoznaczny ruch na wyjściu ICS: \"%s\""
 
-#: backend.c:9284
+#: backend.c:10093
 #, c-format
 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
 msgstr "Niedozwolony ruch na wyjściu ICS: \"%s\""
 
-#: backend.c:9295
+#: backend.c:10104
 msgid "Gap in move list"
 msgstr "Luka na liście ruchów"
 
-#: backend.c:9916 dialogs.c:460
+#: backend.c:10782
 #, c-format
 msgid "Variant %s not supported by %s"
 msgstr "Odmiana %s nie jest obsługiwana przez %s"
 
-#: backend.c:10037
+#: backend.c:10789
+#, c-format
+msgid ", but %s is"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:10945
 #, c-format
 msgid "Startup failure on '%s'"
 msgstr "Błąd uruchamiania w \"%s\""
 
-#: backend.c:10068
+#: backend.c:10976
 msgid "Waiting for first chess program"
 msgstr "Oczekiwanie na pierwszy silnik szachowy"
 
-#: backend.c:10073 backend.c:13945
+#: backend.c:10981 backend.c:14953
 msgid "Waiting for second chess program"
 msgstr "Oczekiwanie na drugi silnik szachowy"
 
-#: backend.c:10122
+#: backend.c:11030
 msgid "Could not write on tourney file"
 msgstr "Nieudany zapis do pliku turnieju"
 
-#: backend.c:10196
+#: backend.c:11104
 msgid ""
 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
 "Terminate its game first."
@@ -415,11 +451,11 @@ msgstr ""
 "Nie można zastąpić silnika w trakcie jego pracy!\n"
 "Należy zakończyć najpierw jego grę."
 
-#: backend.c:10210
+#: backend.c:11118
 msgid "No engine with the name you gave is installed"
 msgstr "Silnik o podanej nazwie nie jest zainstalowany"
 
-#: backend.c:10212
+#: backend.c:11120
 msgid ""
 "First change an engine by editing the participants list\n"
 "of the Tournament Options dialog"
@@ -427,16 +463,16 @@ msgstr ""
 "Należy najpierw zmienić silnik, edytując listę uczestników\n"
 "w oknie dialogowym Opcji turnieju."
 
-#: backend.c:10213
+#: backend.c:11121
 msgid "You can only change one engine at the time"
 msgstr "Można jednocześnie modyfikować tylko jeden silnik"
 
-#: backend.c:10228 backend.c:10375
+#: backend.c:11136 backend.c:11285
 #, c-format
 msgid "No engine %s is installed"
 msgstr "Silnik %s nie jest zainstalowany"
 
-#: backend.c:10248
+#: backend.c:11156
 msgid ""
 "You must supply a tournament file,\n"
 "for storing the tourney progress"
@@ -444,115 +480,130 @@ msgstr ""
 "Należy dostarczyć plik turnieju,\n"
 "żeby móc zapisać jego przebieg"
 
-#: backend.c:10258
+#: backend.c:11166
 msgid "Not enough participants"
 msgstr "Za mało uczestników"
 
-#: backend.c:10459
+#: backend.c:11369
 msgid "Bad tournament file"
 msgstr "Nieprawidłowy plik turnieju"
 
-#: backend.c:10471
+#: backend.c:11381
 msgid "Waiting for other game(s)"
 msgstr "Oczekiwanie na pozostałe gry"
 
-#: backend.c:10484
+#: backend.c:11394
 msgid "No pairing engine specified"
 msgstr "Nie określono silnika do kojarzenia par"
 
-#: backend.c:10961
+#: backend.c:11879
+#, c-format
+msgid "Average solving time %4.2f sec (total time %4.2f sec) "
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11881
+#, c-format
+msgid "%d avoid-moves played "
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11883
+#, c-format
+msgid "Solved %d out of %d (%3.1f%%) "
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11886
 #, c-format
 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
 msgstr "Mecz %s vs. %s: ostateczny wynik %d-%d-%d"
 
-#: backend.c:11423 backend.c:11454
+#: backend.c:12363 backend.c:12399
 #, c-format
 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
 msgstr "Niedozwolony ruch: %d.%s%s"
 
-#: backend.c:11443
+#: backend.c:12388
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
 msgstr "Niejednoznaczny ruch: %d.%s%s"
 
-#: backend.c:11496 backend.c:12505 backend.c:12698 backend.c:13059
+#: backend.c:12442 backend.c:13495 backend.c:13695 backend.c:14065
 #, c-format
 msgid "Can't open \"%s\""
 msgstr "Nie można otworzyć \"%s\""
 
-#: backend.c:11508 menus.c:116
+#: backend.c:12454 menus.c:118
 msgid "Cannot build game list"
 msgstr "Nie można utworzyć listy gier"
 
-#: backend.c:11593
+#: backend.c:12539
 msgid "No more games in this message"
 msgstr "Nie ma więcej gier w tej wiadomości"
 
-#: backend.c:11633
+#: backend.c:12579
 msgid "No game has been loaded yet"
 msgstr "Nie wczytano jeszcze żadnej gry"
 
-#: backend.c:11637 backend.c:12486 ngamelist.c:129
+#: backend.c:12583 backend.c:13476 ngamelist.c:129
 msgid "Can't back up any further"
 msgstr "Dalsze cofanie jest niemożliwe"
 
-#: backend.c:12058
+#: backend.c:13030
 msgid "Game number out of range"
 msgstr "Numer gry jest poza zakresem"
 
-#: backend.c:12069
+#: backend.c:13041
 msgid "Can't seek on game file"
 msgstr "Niemożliwe przemieszczanie w pliku gry"
 
-#: backend.c:12127
+#: backend.c:13099
 msgid "Game not found in file"
 msgstr "Nie znaleziono gry w pliku"
 
-#: backend.c:12255 backend.c:12582
+#: backend.c:13230 backend.c:13573
 msgid "Bad FEN position in file"
 msgstr "Nieprawidłowa pozycja FEN w pliku"
 
-#: backend.c:12407
+#: backend.c:13388
 msgid "No moves in game"
 msgstr "Brak ruchów w grze"
 
-#: backend.c:12482
+#: backend.c:13472
 msgid "No position has been loaded yet"
 msgstr "Nie wczytano jeszcze żadnej pozycji"
 
-#: backend.c:12543 backend.c:12554
+#: backend.c:13533 backend.c:13544
 msgid "Can't seek on position file"
 msgstr "Niemożliwe przemieszczanie w pliku pozycji"
 
-#: backend.c:12561 backend.c:12573
+#: backend.c:13551 backend.c:13563
 msgid "Position not found in file"
 msgstr "Nie znaleziono pozycji w pliku"
 
-#: backend.c:12613
+#: backend.c:13610
 msgid "Black to play"
 msgstr "Czarne do gry"
 
-#: backend.c:12616
+#: backend.c:13613
 msgid "White to play"
 msgstr "Białe do gry"
 
-#: backend.c:12703 backend.c:13064
+#: backend.c:13700 backend.c:14070
 msgid "Waiting for access to save file"
 msgstr "Oczekiwanie na dostęp, aby zapisać plik"
 
-#: backend.c:12705
+#: backend.c:13702
 msgid "Saving game"
 msgstr "Zapisywanie gry"
 
-#: backend.c:12706
+#: backend.c:13703
 msgid "Bad Seek"
 msgstr "Nieprawidłowe szukanie"
 
-#: backend.c:13066
+#: backend.c:14072
 msgid "Saving position"
 msgstr "Zapisywanie pozycji"
 
-#: backend.c:13192
+#: backend.c:14198
 msgid ""
 "You have edited the game history.\n"
 "Use Reload Same Game and make your move again."
@@ -560,7 +611,7 @@ msgstr ""
 "Zmodyfikowano historię gry.\n"
 "Należy wybrać Wczytaj grę ponownie i wykonać ruch jeszcze raz."
 
-#: backend.c:13197
+#: backend.c:14203
 msgid ""
 "You have entered too many moves.\n"
 "Back up to the correct position and try again."
@@ -568,7 +619,7 @@ msgstr ""
 "Wprowadzono za dużo ruchów.\n"
 "Proszę cofnąć do prawidłowej pozycji i spróbować ponownie."
 
-#: backend.c:13202
+#: backend.c:14208
 msgid ""
 "Displayed position is not current.\n"
 "Step forward to the correct position and try again."
@@ -576,11 +627,11 @@ msgstr ""
 "Wyświetlona pozycja nie jest aktualna.\n"
 "Proszę przejść do przodu do prawidłowej pozycji i spróbować ponownie."
 
-#: backend.c:13249
+#: backend.c:14255
 msgid "You have not made a move yet"
 msgstr "Jeszcze nie wykonano ruchu"
 
-#: backend.c:13270
+#: backend.c:14276
 msgid ""
 "The cmail message is not loaded.\n"
 "Use Reload CMail Message and make your move again."
@@ -588,11 +639,11 @@ msgstr ""
 "Nie wczytano wiadomości cmail.\n"
 "Należy wybrać Wczytaj wiadomość cmail ponownie i wykonać ruch jeszcze raz."
 
-#: backend.c:13275
+#: backend.c:14281
 msgid "No unfinished games"
 msgstr "Brak niedokończonych gier"
 
-#: backend.c:13281
+#: backend.c:14287
 #, c-format
 msgid ""
 "You have already mailed a move.\n"
@@ -607,854 +658,922 @@ msgstr ""
 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
 "w wierszu poleceń."
 
-#: backend.c:13296
+#: backend.c:14302
 msgid "Failed to invoke cmail"
 msgstr "Nie udało się wywołać cmail"
 
-#: backend.c:13358
+#: backend.c:14364
 #, c-format
 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź od przeciwnika\n"
 
-#: backend.c:13380
+#: backend.c:14386
 #, c-format
 msgid "Still need to make move for game\n"
 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grze\n"
 
-#: backend.c:13384
+#: backend.c:14390
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for both games\n"
 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w obu grach\n"
 
-#: backend.c:13388
+#: backend.c:14394
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch we wszystkich grach %d\n"
 
-#: backend.c:13395
+#: backend.c:14401
 #, c-format
 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grze %s\n"
 
-#: backend.c:13401
+#: backend.c:14407
 #, c-format
 msgid "No unfinished games\n"
 msgstr "Brak niedokończonych gier\n"
 
-#: backend.c:13403
+#: backend.c:14409
 #, c-format
 msgid "Ready to send mail\n"
 msgstr "Gotowy do wysłania wiadomości\n"
 
-#: backend.c:13408
+#: backend.c:14414
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
 msgstr "Wciąż trzeba wykonać ruch w grach %s\n"
 
-#: backend.c:13612
+#: backend.c:14617
 msgid "Edit comment"
 msgstr "Edytuj komentarz"
 
-#: backend.c:13614
+#: backend.c:14619
 #, c-format
 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
 msgstr "Edytowanie komentarza do %d.%s%s"
 
-#: backend.c:13669
+#: backend.c:14674
 #, c-format
 msgid "You are not observing a game"
 msgstr "Gra nie jest obserwowana"
 
-#: backend.c:13777
+#: backend.c:14785
 msgid "It is not White's turn"
 msgstr "Ruch nie należy do białych"
 
-#: backend.c:13858
+#: backend.c:14866
 msgid "It is not Black's turn"
 msgstr "Ruch nie należy do czarnych"
 
-#: backend.c:13966
+#: backend.c:14974
 #, c-format
 msgid "Starting %s chess program"
 msgstr "Uruchamianie %s silnika szachowego"
 
-#: backend.c:13994 backend.c:15108
+#: backend.c:15002 backend.c:16189
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Wait until your turn,\n"
-"or select Move Now"
+"or select 'Move Now'."
 msgstr ""
 "Proszę poczekać na swój ruch\n"
 "lub wybrać Wykonaj ruch"
 
-#: backend.c:14128
+#: backend.c:15145
 msgid "Training mode off"
 msgstr "Tryb treningu wył."
 
-#: backend.c:14136
+#: backend.c:15153
 msgid "Training mode on"
 msgstr "Tryb treningu wł."
 
-#: backend.c:14139
+#: backend.c:15156
 msgid "Already at end of game"
 msgstr "Zakończono już grę"
 
-#: backend.c:14219
+#: backend.c:15246
 msgid "Warning: You are still playing a game"
 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono jeszcze gry"
 
-#: backend.c:14222
+#: backend.c:15249
 msgid "Warning: You are still observing a game"
 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono obserwacji gry"
 
-#: backend.c:14225
+#: backend.c:15252
 msgid "Warning: You are still examining a game"
 msgstr "Ostrzeżenie: Nie zakończono badania gry"
 
-#: backend.c:14292
+#: backend.c:15322
 msgid "Click clock to clear board"
 msgstr "Kliknij zegar, aby wyczyścić szachownicę"
 
-#: backend.c:14302
+#: backend.c:15332
 msgid "Close ICS engine analyze..."
 msgstr "Zamknij analizę silnika ICS..."
 
-#: backend.c:14590
+#: backend.c:15662
 msgid "That square is occupied"
 msgstr "To pole jest zajęte"
 
-#: backend.c:14614 backend.c:14640
+#: backend.c:15686 backend.c:15712
 msgid "There is no pending offer on this move"
 msgstr "Brak oczekującej propozycji tego ruchu"
 
-#: backend.c:14676 backend.c:14687
+#: backend.c:15748 backend.c:15759
 msgid "Your opponent is not out of time"
 msgstr "Przeciwnik nie przekroczył limitu czasu"
 
-#: backend.c:14753
+#: backend.c:15827
 msgid "You must make your move before offering a draw"
 msgstr "Przed zaproponowaniem remisu należy wykonać ruch"
 
-#: backend.c:15090
+#: backend.c:16171
 msgid "You are not examining a game"
 msgstr "Żadna gra nie jest badana"
 
-#: backend.c:15094
+#: backend.c:16175
 msgid "You can't revert while pausing"
 msgstr "Nie można cofać podczas pauzy"
 
-#: backend.c:15148 backend.c:15155
+#: backend.c:16229 backend.c:16236
 msgid "It is your turn"
 msgstr "Ruch należy do ciebie"
 
-#: backend.c:15206 backend.c:15213 backend.c:15266 backend.c:15273
-msgid "Wait until your turn"
+#: backend.c:16287 backend.c:16294 backend.c:16380 backend.c:16387
+#, fuzzy
+msgid "Wait until your turn."
 msgstr "Proszę poczekać na swój ruch"
 
-#: backend.c:15218
+#: backend.c:16299
 msgid "No hint available"
 msgstr "Brak wskazówek"
 
-#: backend.c:15234 ngamelist.c:355
+#: backend.c:16314 backend.c:16345 ngamelist.c:365
 msgid "Game list not loaded or empty"
 msgstr "Nie wczytano listy gier lub jest ona pusta"
 
-#: backend.c:15241
+#: backend.c:16352
 msgid "Book file exists! Try again for overwrite."
 msgstr "Plik książki już istnieje! Należy spróbować ponownie, aby nadpisać."
 
-#: backend.c:15719
+#: backend.c:16833
 #, c-format
 msgid "Error writing to %s chess program"
 msgstr "Błąd zapisu do %s silnika szachowego"
 
-#: backend.c:15722 backend.c:15753
+#: backend.c:16836 backend.c:16867
 #, c-format
 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
 msgstr "%s silnik znajduje się w martwej pozycji (%s)"
 
-#: backend.c:15748
+#: backend.c:16862
 #, c-format
 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
 msgstr "Błąd: %s silnik szachowy (%s) zakończył nieoczekiwanie pracę"
 
-#: backend.c:15766
+#: backend.c:16880
 #, c-format
 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
 msgstr "Błąd odczytu z %s silnika szachowego (%s)"
 
-#: backend.c:16168
+#: backend.c:17312
 #, c-format
 msgid "%s engine has too many options\n"
 msgstr "%s silnik ma za dużo opcji\n"
 
-#: backend.c:16324
+#: backend.c:17468
 msgid "Displayed move is not current"
 msgstr "Wyświetlony ruch nie jest aktualny"
 
-#: backend.c:16333
+#: backend.c:17477
 msgid "Could not parse move"
 msgstr "Nie można przetworzyć ruchu"
 
-#: backend.c:16458 backend.c:16480
+#: backend.c:17602 backend.c:17624
 msgid "Both flags fell"
 msgstr "Spadły obie chorągiewki"
 
-#: backend.c:16460
+#: backend.c:17604
 msgid "White's flag fell"
 msgstr "Spadła chorągiewka białych"
 
-#: backend.c:16482
+#: backend.c:17626
 msgid "Black's flag fell"
 msgstr "Spadła chorągiewka czarnych"
 
-#: backend.c:16613
+#: backend.c:17757
 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
 msgstr "Nie można nastawiać zegara w trybie automatycznej chorągiewki"
 
-#: backend.c:17448
+#: backend.c:18719
 msgid "Bad FEN position in clipboard"
 msgstr "Nieprawidłowa pozycja FEN w schowku"
 
-#: book.c:577 book.c:830
+#: book.c:598 book.c:874
 msgid "Polyglot book not valid"
 msgstr "Nieprawidłowa książka polyglot"
 
-#: book.c:701
+#: book.c:722
 msgid "Book Fault"
 msgstr "Błąd książki"
 
-#: book.c:833
+#: book.c:877
 msgid "Hash keys are different"
 msgstr "Klucze hash nie są takie same"
 
-#: book.c:1000
+#: book.c:1053
 msgid "Could not create book"
 msgstr "Nie można utworzyć książki"
 
-#: dialogs.c:259
+#: dialogs.c:286
 msgid "Tournament file:          "
 msgstr "Plik turnieju:          "
 
-#: dialogs.c:260
+#: dialogs.c:287
+#, fuzzy
+msgid "For concurrent playing of tourney with multiple XBoards:"
+msgstr "      turnieju za pomocą wielu programów XBoard)"
+
+#: dialogs.c:288
 msgid "Sync after round"
 msgstr "Synchronizacja po rundzie"
 
-#: dialogs.c:261
-msgid "    (for concurrent playing of a single"
-msgstr "    (dla równoczesnego rozegrania pojedynczego"
-
-#: dialogs.c:262
+#: dialogs.c:289
 msgid "Sync after cycle"
 msgstr "Synchronizacja po cyklu"
 
-#: dialogs.c:263
-msgid "      tourney with multiple XBoards)"
-msgstr "      turnieju za pomocą wielu programów XBoard)"
-
-#: dialogs.c:264
+#: dialogs.c:290
 msgid "Tourney participants:"
 msgstr "Uczestnicy turnieju:"
 
-#: dialogs.c:265
+#: dialogs.c:291
 msgid "Select Engine:"
 msgstr "Wybór silnika:"
 
-#: dialogs.c:273
+#: dialogs.c:299
 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
 msgstr "Typ turnieju (0 = system-kołowy, 1 = system-gauntlet):"
 
-#: dialogs.c:274
+#: dialogs.c:300
 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
 msgstr "Liczba cykli turnieju (lub rund szwajcarskich)"
 
-#: dialogs.c:275
+#: dialogs.c:301
 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
 msgstr "Domyślna liczba gier podczas meczu (lub na parę)"
 
-#: dialogs.c:276
+#: dialogs.c:302
 msgid "Pause between Match Games (msec):"
 msgstr "Pauza między grami meczowymi (ms):"
 
-#: dialogs.c:277
+#: dialogs.c:303
 msgid "Save Tourney Games on:"
 msgstr "Zapisuj gry turnieju do:"
 
-#: dialogs.c:278
+#: dialogs.c:304
 msgid "Game File with Opening Lines:"
 msgstr "Plik gry z wierszami otwierającymi:"
 
-#: dialogs.c:279
+#: dialogs.c:305
 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr "Numer gry (-1 lub -2 = przyrost automatyczny):"
 
-#: dialogs.c:280
+#: dialogs.c:306
 msgid "File with Start Positions:"
 msgstr "Plik z pozycjami startowymi:"
 
-#: dialogs.c:281
+#: dialogs.c:307
 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr "Numer pozycji (-1 lub -2 = przyrost automatyczny):"
 
-#: dialogs.c:282
+#: dialogs.c:308
 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
 msgstr "Przewiń indeks wstecz po liczbie gier równej (0 = nigdy):"
 
-#: dialogs.c:283
+#: dialogs.c:309
 msgid "Disable own engine books by default"
 msgstr "Wyłącz domyślnie własne książki silnika"
 
-#: dialogs.c:284
+#: dialogs.c:310 dialogs.c:1840
+msgid "Time Control"
+msgstr "Kontrola czasu"
+
+#: dialogs.c:311
+#, fuzzy
+msgid "Common Engine"
+msgstr "Wspólne ustawienia silników..."
+
+#: dialogs.c:312 dialogs.c:446
+msgid "General Options"
+msgstr "Opcje ogólne"
+
+#: dialogs.c:313
+msgid "Continue Later"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:314
 msgid "Replace Engine"
 msgstr "Zastąp silnik"
 
-#: dialogs.c:285
+#: dialogs.c:315
 msgid "Upgrade Engine"
 msgstr "Aktualizuj silnik"
 
-#: dialogs.c:286
+#: dialogs.c:316
 msgid "Clone Tourney"
 msgstr "Skopiuj turniej"
 
-#: dialogs.c:316
+#: dialogs.c:356
 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
 msgstr "Należy najpierw określić istniejący plik turnieju do skopiowania"
 
-#: dialogs.c:332 dialogs.c:1320
+#: dialogs.c:372 dialogs.c:1549
 msgid "# no engines are installed"
 msgstr "# nie zainstalowano żadnych silników"
 
-#: dialogs.c:344
-msgid "Match Options"
-msgstr "Opcje meczu"
+#: dialogs.c:380
+msgid "Internal error: PARTICIPANTS set wrong"
+msgstr ""
 
-#: dialogs.c:363
+#: dialogs.c:388
+#, fuzzy
+msgid "Tournament Options"
+msgstr "Opcje dźwięków"
+
+#: dialogs.c:407
 msgid "Absolute Analysis Scores"
 msgstr "Wyniki absolutnej analizy"
 
-#: dialogs.c:364
+#: dialogs.c:408
 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
 msgstr "Prawie zawsze hetman (okrężna słaba promocja)"
 
-#: dialogs.c:365 menus.c:714
+#: dialogs.c:409 menus.c:729
 msgid "Animate Dragging"
 msgstr "Animowane przesuwanie"
 
-#: dialogs.c:366 menus.c:715
+#: dialogs.c:410 menus.c:730
 msgid "Animate Moving"
 msgstr "Animowany ruch"
 
-#: dialogs.c:367 menus.c:716
+#: dialogs.c:411 menus.c:731
 msgid "Auto Flag"
 msgstr "Automatyczna chorągiewka"
 
-#: dialogs.c:368 menus.c:717
+#: dialogs.c:412 menus.c:732
 msgid "Auto Flip View"
 msgstr "Autoodwracanie szachownicy"
 
-#: dialogs.c:369 menus.c:718
+#: dialogs.c:413 menus.c:733
 msgid "Blindfold"
 msgstr "Niewidzialne bierki"
 
-#: dialogs.c:370
+#. TRANSLATORS: the drop menu is used to drop a piece, e.g. during bughouse or editing a position
+#: dialogs.c:415
 msgid "Drop Menu"
 msgstr "Rozwijane menu"
 
-#: dialogs.c:371
+#: dialogs.c:416
 msgid "Enable Variation Trees"
 msgstr "Włącz drzewo alternatywnych ruchów"
 
-#: dialogs.c:372
+#: dialogs.c:417
+msgid "Headers in Engine Output Window"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:418
 msgid "Hide Thinking from Human"
 msgstr "Ukryj myślenie przed graczem"
 
-#: dialogs.c:373 menus.c:723
+#: dialogs.c:419 menus.c:738
 msgid "Highlight Last Move"
 msgstr "Podświetl ostatni ruch"
 
-#: dialogs.c:374
+#: dialogs.c:420
 msgid "Highlight with Arrow"
 msgstr "Podświetl kursorem"
 
-#: dialogs.c:375 menus.c:726
+#: dialogs.c:421 menus.c:741
 msgid "One-Click Moving"
 msgstr "Ruch jednym kliknięciem"
 
-#: dialogs.c:376
+#: dialogs.c:422
 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
 msgstr "Częste aktualizacje (w trybie analizy)"
 
-#: dialogs.c:378
+#: dialogs.c:424
 msgid "Play Move(s) of Clicked PV (Analysis)"
 msgstr "Odtwórz ruch(y) PV (analiza)"
 
-#: dialogs.c:379 dialogs.c:514 menus.c:728
+#: dialogs.c:425 dialogs.c:626 menus.c:743
 msgid "Ponder Next Move"
 msgstr "Myślenie nad następnym ruchem"
 
-#: dialogs.c:380
+#: dialogs.c:426
 msgid "Popup Exit Messages"
 msgstr "Pytaj przed wyjściem"
 
-#: dialogs.c:381 menus.c:730
+#: dialogs.c:427 menus.c:745
 msgid "Popup Move Errors"
 msgstr "Błędy ruchu w oknie podręcznym"
 
-#: dialogs.c:382
+#: dialogs.c:428
 msgid "Scores in Move List"
 msgstr "Wyniki na liście ruchów"
 
-#: dialogs.c:383
+#: dialogs.c:429
 msgid "Show Coordinates"
 msgstr "Wyświetlanie współrzędnych"
 
-#: dialogs.c:384
+#: dialogs.c:430
 msgid "Show Target Squares"
 msgstr "Wyświetlanie możliwych ruchów"
 
-#: dialogs.c:385
+#: dialogs.c:431
 msgid "Sticky Windows"
 msgstr "Przyklejanie okien"
 
-#: dialogs.c:386 menus.c:733
+#: dialogs.c:432 menus.c:748
 msgid "Test Legality"
 msgstr "Blokowanie niedozwolonych ruchów"
 
-#: dialogs.c:387
+#: dialogs.c:433
 msgid "Top-Level Dialogs"
 msgstr "Okna dialogowe najwyższego poziomu"
 
-#: dialogs.c:388
+#: dialogs.c:434
 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
 msgstr "Migający ruch (0 = brak migania):"
 
-#: dialogs.c:389
+#: dialogs.c:435
 msgid "Flash Rate (high = fast):"
 msgstr "Szybkość migania (wysoka = szybka):"
 
-#: dialogs.c:390
+#: dialogs.c:436
 msgid "Animation Speed (high = slow):"
 msgstr "Szybkość animacji (wysoka = wolna):"
 
-#: dialogs.c:391
+#: dialogs.c:437
 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
 msgstr "Współczynnik powiększenia na Wykresie wyników"
 
-#: dialogs.c:400
-msgid "General Options"
-msgstr "Opcje ogólne"
-
-#: dialogs.c:410
-msgid "normal"
+#: dialogs.c:457
+#, fuzzy
+msgid "Normal"
 msgstr "normalne"
 
-#: dialogs.c:411
-msgid "makruk"
+#: dialogs.c:458
+#, fuzzy
+msgid "Makruk"
 msgstr "makruk"
 
-#: dialogs.c:412
+#: dialogs.c:459
 msgid "FRC"
 msgstr "szachy losowe (960)"
 
-#: dialogs.c:413
-msgid "shatranj"
+#: dialogs.c:460
+#, fuzzy
+msgid "Shatranj"
 msgstr "szatrandż"
 
-#: dialogs.c:414
-msgid "wild castle"
+#: dialogs.c:461
+#, fuzzy
+msgid "Wild castle"
 msgstr "wild castle"
 
-#: dialogs.c:415
-msgid "knightmate"
+#: dialogs.c:462
+#, fuzzy
+msgid "Knightmate"
 msgstr "knightmate"
 
-#: dialogs.c:416
-msgid "no castle"
+#: dialogs.c:463
+#, fuzzy
+msgid "No castle"
 msgstr "bez roszady"
 
-#: dialogs.c:417
-msgid "cylinder *"
+#: dialogs.c:464
+#, fuzzy
+msgid "Cylinder *"
 msgstr "cylindryczne *"
 
-#: dialogs.c:418
+#: dialogs.c:465
 msgid "3-checks"
 msgstr "do 3 szachów"
 
-#: dialogs.c:419
+#: dialogs.c:466
 msgid "berolina *"
 msgstr "berolina *"
 
-#: dialogs.c:420
+#: dialogs.c:467
 msgid "atomic"
 msgstr "atomowe"
 
-#: dialogs.c:421
+#: dialogs.c:468
 msgid "two kings"
 msgstr "dwa króle"
 
-#: dialogs.c:422
+#: dialogs.c:469
+msgid " "
+msgstr " "
+
+#: dialogs.c:470
+msgid "Spartan"
+msgstr "Spartan"
+
+#: dialogs.c:471
 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
 msgstr "Rozmiar szachownicy (-1 = domyślny dla wybranego wariantu):"
 
-#: dialogs.c:423
+#: dialogs.c:472
 msgid "Number of Board Ranks:"
 msgstr "Liczba rzędów szachownicy:"
 
-#: dialogs.c:424
+#: dialogs.c:473
 msgid "Number of Board Files:"
 msgstr "Liczba kolumn szachownicy:"
 
-#: dialogs.c:425
+#: dialogs.c:474
 msgid "Holdings Size:"
 msgstr "Rozmiar rezerwy:"
 
-#: dialogs.c:429
-msgid "fairy"
-msgstr "fairy"
+#: dialogs.c:476
+msgid ""
+"Variants marked with * can only be played\n"
+"with legality testing off."
+msgstr ""
 
-#: dialogs.c:430
+#: dialogs.c:478
+msgid "ASEAN"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:479
 msgid "Great Shatranj (10x8)"
 msgstr "wielki szatrandż (10x8)"
 
-#: dialogs.c:431
+#: dialogs.c:480
 msgid "Seirawan"
 msgstr "Seirawan"
 
-#: dialogs.c:432
-msgid "falcon (10x8)"
+#: dialogs.c:481
+#, fuzzy
+msgid "Falcon (10x8)"
 msgstr "falcon (10x8)"
 
-#: dialogs.c:433
+#: dialogs.c:482
 msgid "Superchess"
 msgstr "Superchess"
 
-#: dialogs.c:434
+#: dialogs.c:483
 msgid "Capablanca (10x8)"
 msgstr "szachy Capablanki (10x8)"
 
-#: dialogs.c:435
-msgid "crazyhouse"
+#: dialogs.c:484
+#, fuzzy
+msgid "Crazyhouse"
 msgstr "crazyhouse"
 
-#: dialogs.c:436
+#: dialogs.c:485
 msgid "Gothic (10x8)"
 msgstr "Gothic (10x8)"
 
-#: dialogs.c:437
-msgid "bughouse"
+#: dialogs.c:486
+#, fuzzy
+msgid "Bughouse"
 msgstr "kloc"
 
-#: dialogs.c:438
-msgid "janus (10x8)"
+#: dialogs.c:487
+#, fuzzy
+msgid "Janus (10x8)"
 msgstr "janus (10x8)"
 
-#: dialogs.c:439
-msgid "suicide"
+#: dialogs.c:488
+#, fuzzy
+msgid "Suicide"
 msgstr "antyszachy (suicide)"
 
-#: dialogs.c:440
+#: dialogs.c:489
 msgid "CRC (10x8)"
 msgstr "losowe szachy Capablanki (10x8)"
 
-#: dialogs.c:441
+#: dialogs.c:490
 msgid "give-away"
 msgstr "antyszachy (give-away)"
 
-#: dialogs.c:442
+#: dialogs.c:491
 msgid "grand (10x10)"
 msgstr "grand (10x10)"
 
-#: dialogs.c:443
+#: dialogs.c:492
 msgid "losers"
 msgstr "antyszachy (losers)"
 
-#: dialogs.c:444
+#: dialogs.c:493
 msgid "shogi (9x9)"
 msgstr "shōgi (9x9)"
 
-#: dialogs.c:445
-msgid "Spartan"
-msgstr "Spartan"
+#: dialogs.c:494
+msgid "fairy"
+msgstr "fairy"
 
-#: dialogs.c:446
+#: dialogs.c:495
 msgid "xiangqi (9x10)"
 msgstr "xiangqi (9x10)"
 
-#: dialogs.c:447
-msgid " "
-msgstr " "
+#: dialogs.c:496
+msgid "mighty lion"
+msgstr ""
 
-#: dialogs.c:448
+#: dialogs.c:497
 msgid "courier (12x8)"
 msgstr "courier (12x8)"
 
-#: dialogs.c:465
+#: dialogs.c:498
+msgid "elven chess (10x10)"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:499
+#, fuzzy
+msgid "chu shogi (12x12)"
+msgstr "shōgi (9x9)"
+
+#: dialogs.c:543
 #, c-format
 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
 msgstr "Ostrzeżenie: drugi silnik (%s) nie obsługuje tego!"
 
-#: dialogs.c:488
-#, c-format
-msgid "Only bughouse is not available in viewer mode"
+#: dialogs.c:572
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Only bughouse is not available in viewer mode."
 msgstr "Tylko odmiana kloc nie jest dostępna w trybie obserwatora"
 
-#: dialogs.c:489
-#, c-format
+#: dialogs.c:573
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"All variants not supported by first engine\n"
-"(currently %s) are disabled"
+"All variants not supported by the first engine\n"
+"(currently %s) are disabled."
 msgstr ""
 "Odmiany nieobsługiwane przez pierwszy silnik\n"
 "(obecnie %s) są niedostępne"
 
-#: dialogs.c:490
+#: dialogs.c:595
 msgid "New Variant"
 msgstr "Nowa odmiana"
 
-#: dialogs.c:515
+#: dialogs.c:627
 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
 msgstr "Maksymalna liczba rdzeni na silnik:"
 
-#: dialogs.c:516
+#: dialogs.c:628
 msgid "Polygot Directory:"
 msgstr "Katalog książki polyglot:"
 
-#: dialogs.c:517
+#: dialogs.c:629
 msgid "Hash-Table Size (MB):"
 msgstr "Rozmiary tablicy mieszającej (MB)"
 
-#: dialogs.c:518
-msgid "Nalimov EGTB Path:"
+#: dialogs.c:630
+#, fuzzy
+msgid "EGTB Path:"
 msgstr "Ścieżka do Nalimov EGTB:"
 
-#: dialogs.c:519
+#: dialogs.c:631
 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
 msgstr "Rozmiar pamięci podręcznej dla EGTB (MB):"
 
-#: dialogs.c:520
+#: dialogs.c:632
 msgid "Use GUI Book"
 msgstr "Używanie książki GUI"
 
-#: dialogs.c:521
+#: dialogs.c:633
 msgid "Opening-Book Filename:"
 msgstr "Nazwa pliku książki otwarć:"
 
-#: dialogs.c:522
+#: dialogs.c:634
 msgid "Book Depth (moves):"
 msgstr "Pojemność książki (w ruchach):"
 
-#: dialogs.c:523
+#: dialogs.c:635
 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
 msgstr "Różnorodność (0) książki a siła (100):"
 
-#: dialogs.c:524
+#: dialogs.c:636
 msgid "Engine #1 Has Own Book"
 msgstr "Silnik #1 ma własną książkę"
 
-#: dialogs.c:525
+#: dialogs.c:637
 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
 msgstr "Silnik #2 ma własną książkę          "
 
-#: dialogs.c:534
+#: dialogs.c:648
 msgid "Common Engine Settings"
 msgstr "Wspólne ustawienia silników"
 
-#: dialogs.c:540
+#: dialogs.c:654
 msgid "Detect all Mates"
 msgstr "Wykrywanie wszystkich matów i patów"
 
-#: dialogs.c:541
+#: dialogs.c:655
 msgid "Verify Engine Result Claims"
 msgstr "Weryfikowanie żądań silnika o wynik"
 
-#: dialogs.c:542
+#: dialogs.c:656
 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
 msgstr "Remis w przypadku niewystarczającego materiału matowego"
 
-#: dialogs.c:543
+#: dialogs.c:657
 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
 msgstr "Rozstrzyganie zgodnych remisów (3-ruchowe opóźnienie)"
 
-#: dialogs.c:544
+#: dialogs.c:658
 msgid "N-Move Rule:"
 msgstr "Liczba ruchów przed remisem:"
 
-#: dialogs.c:545
+#: dialogs.c:659
 msgid "N-fold Repeats:"
 msgstr "Liczba powtórzeń ruchu:"
 
-#: dialogs.c:546
+#: dialogs.c:660
 msgid "Draw after N Moves Total:"
 msgstr "Remis po całkowitej liczbie ruchów:"
 
-#: dialogs.c:547
+#: dialogs.c:661
 msgid "Win / Loss Threshold:"
 msgstr "Próg zwycięstwa / przegranej"
 
-#: dialogs.c:548
+#: dialogs.c:662
 msgid "Negate Score of Engine #1"
 msgstr "Negacja wyniku silnika #1"
 
-#: dialogs.c:549
+#: dialogs.c:663
 msgid "Negate Score of Engine #2"
 msgstr "Negacja wyniku silnika #2"
 
-#: dialogs.c:556
+#: dialogs.c:670
 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
 msgstr "Rozstrzyganie gier spoza ICS"
 
-#: dialogs.c:569
+#: dialogs.c:683
 msgid "Auto-Kibitz"
 msgstr "Autodoradzanie"
 
-#: dialogs.c:570
+#: dialogs.c:684
 msgid "Auto-Comment"
 msgstr "Autokomentowanie"
 
-#: dialogs.c:571
+#: dialogs.c:685
 msgid "Auto-Observe"
 msgstr "Autoobserwacja"
 
-#: dialogs.c:572
+#: dialogs.c:686
 msgid "Auto-Raise Board"
 msgstr "Autowysuwanie szachownicy"
 
-#: dialogs.c:573
+#: dialogs.c:687
 msgid "Auto-Create Logon Script"
 msgstr "Autotworzenie skryptu logowania"
 
-#: dialogs.c:574
+#: dialogs.c:688
 msgid "Background Observe while Playing"
 msgstr "Obserwacja w tle podczas gry"
 
-#: dialogs.c:575
+#: dialogs.c:689
 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
 msgstr "Podwójna szachownica podczas obserwacji w tle"
 
-#: dialogs.c:576
+#: dialogs.c:690
 msgid "Get Move List"
 msgstr "Pobieranie listy ruchów"
 
-#: dialogs.c:577
+#: dialogs.c:691
 msgid "Quiet Play"
 msgstr "Cicha gra"
 
-#: dialogs.c:578
+#: dialogs.c:692
 msgid "Seek Graph"
 msgstr "Wykres gier"
 
-#: dialogs.c:579
+#: dialogs.c:693
 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
 msgstr "Autoodświeżanie wykresu gier"
 
-#: dialogs.c:580
+#: dialogs.c:694
 msgid "Auto-InputBox PopUp"
 msgstr "Podręczne okno poleceń"
 
-#: dialogs.c:581
+#: dialogs.c:695
+#, fuzzy
+msgid "Quit after game"
+msgstr "Oczekiwanie na pozostałe gry"
+
+#: dialogs.c:696
 msgid "Premove"
 msgstr "Premove"
 
-#: dialogs.c:582
+#: dialogs.c:697
 msgid "Premove for White"
 msgstr "Premove dla białych"
 
-#: dialogs.c:583
+#: dialogs.c:698
 msgid "First White Move:"
 msgstr "Pierwszy ruch białych:"
 
-#: dialogs.c:584
+#: dialogs.c:699
 msgid "Premove for Black"
 msgstr "Premove dla czarnych"
 
-#: dialogs.c:585
+#: dialogs.c:700
 msgid "First Black Move:"
 msgstr "Pierwszy ruch czarnych"
 
-#: dialogs.c:587
+#: dialogs.c:702
 msgid "Alarm"
 msgstr "Alarm"
 
-#: dialogs.c:588
+#: dialogs.c:703
 msgid "Alarm Time (msec):"
 msgstr "Czas alarmu (ms):"
 
-#: dialogs.c:590
+#: dialogs.c:705
 msgid "Colorize Messages"
 msgstr "Kolorowanie wiadomości"
 
-#: dialogs.c:591
+#: dialogs.c:706
 msgid "Shout Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu wiadomości shout"
 
-#: dialogs.c:592
+#: dialogs.c:707
 msgid "S-Shout Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu wiadomości S-Shout:"
 
-#: dialogs.c:593
+#: dialogs.c:708
 msgid "Channel #1 Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu kanału #1:"
 
-#: dialogs.c:594
+#: dialogs.c:709
 msgid "Other Channel Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu pozostałych kanałów"
 
-#: dialogs.c:595
+#: dialogs.c:710
 msgid "Kibitz Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu porad:"
 
-#: dialogs.c:596
+#: dialogs.c:711
 msgid "Tell Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu wiadomości tell:"
 
-#: dialogs.c:597
+#: dialogs.c:712
 msgid "Challenge Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu wyzwania:"
 
-#: dialogs.c:598
+#: dialogs.c:713
 msgid "Request Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu prośby:"
 
-#: dialogs.c:599
+#: dialogs.c:714
 msgid "Seek Text Colors:"
 msgstr "Kolory tekstu propozycji gier:"
 
-#: dialogs.c:606
+#: dialogs.c:715
+#, fuzzy
+msgid "Other Text Colors:"
+msgstr "Kolory tekstu pozostałych kanałów"
+
+#: dialogs.c:722
 msgid "ICS Options"
 msgstr "Opcje ICS"
 
-#: dialogs.c:611
+#: dialogs.c:727
 msgid "Exact position match"
 msgstr "Ścisłe dopasowanie pozycji"
 
-#: dialogs.c:611
+#: dialogs.c:727
 msgid "Shown position is subset"
 msgstr "Wyświetlona pozycja jest podzbiorem"
 
-#: dialogs.c:611
+#: dialogs.c:727
 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
 msgstr "Ten sam materiał z dokładnie takim samym szeregiem pionków"
 
-#: dialogs.c:612
+#: dialogs.c:728
 msgid "Same material"
 msgstr "Ten sam materiał"
 
-#: dialogs.c:612
+#: dialogs.c:728
 msgid "Material range (top board half optional)"
 msgstr "Zasięg materiału (opcjonalnie górna połowa szachownicy)"
 
-#: dialogs.c:612
+#: dialogs.c:728
 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
 msgstr "Różnica materiału (zbalansowany materiał dodatkowy)"
 
-#: dialogs.c:624
+#: dialogs.c:743
 msgid "Auto-Display Tags"
 msgstr "Autowyświetlanie znaczników"
 
-#: dialogs.c:625
+#: dialogs.c:744
 msgid "Auto-Display Comment"
 msgstr "Autowyświetlanie komentarzy"
 
-#: dialogs.c:626
+#: dialogs.c:745
 msgid ""
 "Auto-Play speed of loaded games\n"
 "(0 = instant, -1 = off):"
@@ -1462,11 +1581,11 @@ msgstr ""
 "Szybkość rozgrywki wczytywanych gier\n"
 "(0 = natychmiastowa, -1 = wył.):"
 
-#: dialogs.c:627
+#: dialogs.c:746
 msgid "Seconds per Move:"
 msgstr "Liczba sekund na ruch:"
 
-#: dialogs.c:628
+#: dialogs.c:747
 msgid ""
 "\n"
 "options to use in game-viewer mode:"
@@ -1474,7 +1593,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "opcje do użycia w trybie game-viewer:"
 
-#: dialogs.c:630
+#: dialogs.c:749
 msgid ""
 "\n"
 "Thresholds for position filtering in game list:"
@@ -1482,705 +1601,863 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Próg filtrowania pozycji na liście gier:"
 
-#: dialogs.c:631
+#: dialogs.c:750
 msgid "Elo of strongest player at least:"
 msgstr "Najmniejsza liczba punktów elo najsilniejszego gracza:"
 
-#: dialogs.c:632
+#: dialogs.c:751
 msgid "Elo of weakest player at least:"
 msgstr "Najmniejsza liczba punktów elo najsłabszego gracza:"
 
-#: dialogs.c:633
+#: dialogs.c:752
 msgid "No games before year:"
 msgstr "Pominięcie gier sprzed roku:"
 
-#: dialogs.c:634
+#: dialogs.c:753
 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
 msgstr "Minimum kolejnych pozycji:"
 
-#: dialogs.c:635
+#: dialogs.c:755
 msgid "Search mode:"
 msgstr "Tryb wyszukiwania:"
 
-#: dialogs.c:636
+#: dialogs.c:756
 msgid "Also match reversed colors"
 msgstr "Dopasowanie odwrotnych kolorów"
 
-#: dialogs.c:637
+#: dialogs.c:757
 msgid "Also match left-right flipped position"
 msgstr "Dopasowanie pozycji z prawej i lewej strony"
 
-#: dialogs.c:645
+#: dialogs.c:766
 msgid "Load Game Options"
 msgstr "Opcje wczytywania gry"
 
-#: dialogs.c:657
+#: dialogs.c:778
 msgid "Auto-Save Games"
 msgstr "Autozapis gier"
 
-#: dialogs.c:658
+#: dialogs.c:779
 msgid "Own Games Only"
 msgstr "Tylko własne gry"
 
-#: dialogs.c:659
+#: dialogs.c:780
 msgid "Save Games on File:"
 msgstr "Zapisywanie gier do pliku:"
 
-#: dialogs.c:660
+#: dialogs.c:781
 msgid "Save Final Positions on File:"
 msgstr "Zapisywanie końcowych pozycji do pliku:"
 
-#: dialogs.c:661
+#: dialogs.c:782
 msgid "PGN Event Header:"
 msgstr "Nazwa turnieju w zapisie PGN:"
 
-#: dialogs.c:662
+#: dialogs.c:783
 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
 msgstr "Stary styl zapisu (zamiast PGN)"
 
-#: dialogs.c:663
+#: dialogs.c:784
 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
 msgstr "Umieść znacznik Number w zapisie PGN turnieju"
 
-#: dialogs.c:664
+#: dialogs.c:785
 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
 msgstr "Zapisywanie informacji o wyniku/głębokości do PGN"
 
-#: dialogs.c:665
+#: dialogs.c:786
 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
 msgstr "Zapisywanie informacji spoza książki do PGN           "
 
-#: dialogs.c:672
+#: dialogs.c:793
 msgid "Save Game Options"
 msgstr "Opcje zapisu gry"
 
-#: dialogs.c:681
+#: dialogs.c:802
 msgid "No Sound"
 msgstr "Bez dźwięku"
 
-#: dialogs.c:682
+#: dialogs.c:803
 msgid "Default Beep"
 msgstr "Domyślny sygnał"
 
-#: dialogs.c:683
+#: dialogs.c:804
 msgid "Above WAV File"
 msgstr "Powyższy plik WAV"
 
-#: dialogs.c:684
+#: dialogs.c:805
 msgid "Car Horn"
 msgstr "Klakson"
 
-#: dialogs.c:685
+#: dialogs.c:806
 msgid "Cymbal"
 msgstr "Talerz"
 
-#: dialogs.c:686
+#: dialogs.c:807
 msgid "Ding"
 msgstr "Bim"
 
-#: dialogs.c:687
+#: dialogs.c:808
 msgid "Gong"
 msgstr "Gong"
 
-#: dialogs.c:688
+#: dialogs.c:809
 msgid "Laser"
 msgstr "Laser"
 
-#: dialogs.c:689
+#: dialogs.c:810
 msgid "Penalty"
 msgstr "Karny"
 
-#: dialogs.c:690
+#: dialogs.c:811
 msgid "Phone"
 msgstr "Telefon"
 
-#: dialogs.c:691
+#: dialogs.c:812
 msgid "Pop"
 msgstr "Wystrzał"
 
-#: dialogs.c:692
+#: dialogs.c:813
+msgid "Roar"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:814
 msgid "Slap"
 msgstr "Plaśnięcie"
 
-#: dialogs.c:693
+#: dialogs.c:815
 msgid "Wood Thunk"
 msgstr "Stuknięcie drewna"
 
-#: dialogs.c:695
+#: dialogs.c:817
 msgid "User File"
 msgstr "Własny plik"
 
-#: dialogs.c:717
+#: dialogs.c:840
 msgid "User WAV File:"
 msgstr "Własny plik WAV:"
 
-#: dialogs.c:718
+#: dialogs.c:841
 msgid "Sound Program:"
 msgstr "Odtwarzacz:"
 
-#: dialogs.c:719
+#: dialogs.c:842
 msgid "Try-Out Sound:"
 msgstr "Sprawdź dźwięk:"
 
-#: dialogs.c:720
+#: dialogs.c:843
 msgid "Play"
 msgstr "Odtwórz"
 
-#: dialogs.c:721
+#: dialogs.c:844
 msgid "Move:"
 msgstr "Ruch:"
 
-#: dialogs.c:722
+#: dialogs.c:845
 msgid "Win:"
 msgstr "Wygrana:"
 
-#: dialogs.c:723
+#: dialogs.c:846
 msgid "Lose:"
 msgstr "Przegrana:"
 
-#: dialogs.c:724
+#: dialogs.c:847
 msgid "Draw:"
 msgstr "Remis:"
 
-#: dialogs.c:725
+#: dialogs.c:848
 msgid "Unfinished:"
 msgstr "Niedokończenie:"
 
-#: dialogs.c:726
+#: dialogs.c:849
 msgid "Alarm:"
 msgstr "Alarm:"
 
-#: dialogs.c:727
+#: dialogs.c:850
 msgid "Challenge:"
 msgstr "Wyzwanie:"
 
-#: dialogs.c:729
+#: dialogs.c:852
 msgid "Sounds Directory:"
 msgstr "Katalog z dźwiękami:"
 
-#: dialogs.c:730
+#: dialogs.c:853
 msgid "Shout:"
 msgstr "Shout:"
 
-#: dialogs.c:731
+#: dialogs.c:854
 msgid "S-Shout:"
 msgstr "S-Shout:"
 
-#: dialogs.c:732
+#: dialogs.c:855
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanał:"
 
-#: dialogs.c:733
+#: dialogs.c:856
 msgid "Channel 1:"
 msgstr "Kanał 1:"
 
-#: dialogs.c:734
+#: dialogs.c:857
 msgid "Tell:"
 msgstr "Tell:"
 
-#: dialogs.c:735
+#: dialogs.c:858
 msgid "Kibitz:"
 msgstr "Porada:"
 
-#: dialogs.c:736
+#: dialogs.c:859
 msgid "Request:"
 msgstr "Prośba:"
 
-#: dialogs.c:737
+#: dialogs.c:860
+msgid "Lion roar:"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:861
 msgid "Seek:"
 msgstr "Wyszukanie gry:"
 
-#: dialogs.c:753
+#: dialogs.c:877
 msgid "Sound Options"
 msgstr "Opcje dźwięków"
 
-#: dialogs.c:774
+#: dialogs.c:893
+msgid "Selectable themes:"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:895
+msgid "New name for current theme:"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:898
 msgid "White Piece Color:"
 msgstr "Kolor białych bierek:"
 
 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
-#: dialogs.c:777 dialogs.c:786 dialogs.c:792 dialogs.c:798 dialogs.c:804
-#: dialogs.c:810
+#: dialogs.c:901 dialogs.c:910 dialogs.c:916 dialogs.c:922 dialogs.c:928
+#: dialogs.c:934
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
-#: dialogs.c:779 dialogs.c:787 dialogs.c:793 dialogs.c:799 dialogs.c:805
-#: dialogs.c:811
+#: dialogs.c:903 dialogs.c:911 dialogs.c:917 dialogs.c:923 dialogs.c:929
+#: dialogs.c:935
 msgid "G"
 msgstr "R"
 
 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
-#: dialogs.c:781 dialogs.c:788 dialogs.c:794 dialogs.c:800 dialogs.c:806
-#: dialogs.c:812
+#: dialogs.c:905 dialogs.c:912 dialogs.c:918 dialogs.c:924 dialogs.c:930
+#: dialogs.c:936 dialogs.c:1650 dialogs.c:1656 dialogs.c:1662 dialogs.c:1668
+#: dialogs.c:1674 dialogs.c:1680 dialogs.c:1686
 msgid "B"
 msgstr "B"
 
 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
-#: dialogs.c:783 dialogs.c:789 dialogs.c:795 dialogs.c:801 dialogs.c:807
-#: dialogs.c:813
+#: dialogs.c:907 dialogs.c:913 dialogs.c:919 dialogs.c:925 dialogs.c:931
+#: dialogs.c:937
 msgid "D"
 msgstr "D"
 
-#: dialogs.c:784
+#: dialogs.c:908
 msgid "Black Piece Color:"
 msgstr "Kolor czarnych bierek:"
 
-#: dialogs.c:790
+#: dialogs.c:914
 msgid "Light Square Color:"
 msgstr "Kolor jasnych pól:"
 
-#: dialogs.c:796
+#: dialogs.c:920
 msgid "Dark Square Color:"
 msgstr "Kolor ciemnych pól:"
 
-#: dialogs.c:802
+#: dialogs.c:926
 msgid "Highlight Color:"
 msgstr "Kolor podświetlenia:"
 
-#: dialogs.c:808
+#: dialogs.c:932
 msgid "Premove Highlight Color:"
 msgstr "Kolor podświetlenia ruchu premove:"
 
-#: dialogs.c:814
+#: dialogs.c:938
 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
-msgstr "Odwrócone bierki w odmianie shogi        (Kolorowe przyciski przywracają ustawienia domyślne)"
+msgstr ""
+"Odwrócone bierki w odmianie shogi        (Kolorowe przyciski przywracają "
+"ustawienia domyślne)"
 
-#: dialogs.c:816
+#: dialogs.c:940
 msgid "Mono Mode"
 msgstr "Tryb mono"
 
-#: dialogs.c:817
-msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
-msgstr "Grubość linii między polami (-1 = domyślnie dla danego rozmiaru szachownicy):"
+#: dialogs.c:941
+msgid "Logo Size (0=off, requires restart):"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:942
+#, fuzzy
+msgid "Line Gap (-1 = default for board size):"
+msgstr ""
+"Grubość linii między polami (-1 = domyślnie dla danego rozmiaru szachownicy):"
 
-#: dialogs.c:818
+#: dialogs.c:943
 msgid "Use Board Textures"
 msgstr "Użycie tekstur szachownicy"
 
-#: dialogs.c:819
+#: dialogs.c:944
 msgid "Light-Squares Texture File:"
 msgstr "Plik tekstury jasnych pól:"
 
-#: dialogs.c:820
+#: dialogs.c:945
 msgid "Dark-Squares Texture File:"
 msgstr "Plik tekstury ciemnych pól:"
 
-#: dialogs.c:821
+#: dialogs.c:946
 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
 msgstr "Użycie bitmap bierek z własnymi kolorami"
 
-#: dialogs.c:822
+#: dialogs.c:947
 msgid "Directory with Pieces Images:"
 msgstr "Katalog obrazów bierek:"
 
-#: dialogs.c:872
+#: dialogs.c:1018
+#, fuzzy
+msgid "# no themes are defined"
+msgstr "# nie zainstalowano żadnych silników"
+
+#: dialogs.c:1030
 msgid "Board Options"
 msgstr "Opcje szachownicy"
 
-#: dialogs.c:925 menus.c:634
+#: dialogs.c:1101 menus.c:646
 msgid "ICS text menu"
 msgstr "Menu tekstowe ICS"
 
-#: dialogs.c:947
+#: dialogs.c:1130
 msgid "clear"
 msgstr "wyczyść"
 
-#: dialogs.c:948 dialogs.c:1036
+#: dialogs.c:1131
 msgid "save changes"
 msgstr "zapisz zmiany"
 
-#: dialogs.c:1051
+#: dialogs.c:1229
+#, fuzzy
+msgid "add next move"
+msgstr "Myślenie nad następnym ruchem"
+
+#: dialogs.c:1230
+#, fuzzy
+msgid "commit changes"
+msgstr "zapisz zmiany"
+
+#: dialogs.c:1253
 msgid "Edit book"
 msgstr "Edytuj książkę"
 
-#: dialogs.c:1051 menus.c:636
+#: dialogs.c:1270 dialogs.c:1277 menus.c:648
 msgid "Tags"
 msgstr "Znaczniki"
 
-#: dialogs.c:1193
+#: dialogs.c:1285
+#, fuzzy
+msgid "Registered Engines"
+msgstr "Zastąp silnik"
+
+#: dialogs.c:1401
 msgid "ICS input box"
 msgstr "Okno poleceń ICS"
 
-#: dialogs.c:1225
+#: dialogs.c:1433
 msgid "Type a move"
 msgstr "Proszę wpisać ruch"
 
-#: dialogs.c:1251
+#: dialogs.c:1459
 msgid "Engine has no options"
 msgstr "Brak opcji silnika"
 
-#: dialogs.c:1253
+#: dialogs.c:1461
 msgid "Engine Settings"
 msgstr "Ustawienia silnika"
 
-#: dialogs.c:1278
+#: dialogs.c:1502
 msgid "Select engine from list:"
 msgstr "Wybór silnika z listy:"
 
-#: dialogs.c:1281
+#: dialogs.c:1505
 msgid "or specify one below:"
 msgstr "lub określenie go poniżej:"
 
-#: dialogs.c:1282
+#: dialogs.c:1506
 msgid "Nickname (optional):"
 msgstr "Pseudonim (opcjonalnie):"
 
-#: dialogs.c:1283
+#: dialogs.c:1507
 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
-msgstr "Używanie pseudonimu w znacznikach gracza w zapisie PGN gier typu silnik vs. silnik"
+msgstr ""
+"Używanie pseudonimu w znacznikach gracza w zapisie PGN gier typu silnik vs. "
+"silnik"
 
-#: dialogs.c:1284
+#: dialogs.c:1508
 msgid "Engine Directory:"
 msgstr "Katalog silnika:"
 
-#: dialogs.c:1285
+#: dialogs.c:1509
 msgid "Engine Command:"
 msgstr "Polecenie silnika:"
 
-#: dialogs.c:1286
+#: dialogs.c:1510
 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
-msgstr "(Jeśli pole pozostanie puste, ścieżka pliku wykonywalnego silnika wyznaczy katalog)"
+msgstr ""
+"(Jeśli pole pozostanie puste, ścieżka pliku wykonywalnego silnika wyznaczy "
+"katalog)"
 
-#: dialogs.c:1287
+#: dialogs.c:1511
 msgid "UCI"
 msgstr "UCI"
 
-#: dialogs.c:1288
+#: dialogs.c:1512
+msgid "USI/UCCI (uses specified -uxiAdapter)"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1513
 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
 msgstr "Protokół WB v1 (szybsze wczytywanie funkcji silnika)"
 
-#: dialogs.c:1289
+#: dialogs.c:1514
 msgid "Must not use GUI book"
 msgstr "Nieużywanie książki GUI"
 
-#: dialogs.c:1290
+#: dialogs.c:1515
 msgid "Add this engine to the list"
 msgstr "Dodanie silnika do listy"
 
-#: dialogs.c:1291
+#: dialogs.c:1516
 msgid "Force current variant with this engine"
 msgstr "Wymuszenie bieżącej odmiany na danym silniku"
 
-#: dialogs.c:1341
+#: dialogs.c:1570
 msgid "Load first engine"
 msgstr "Wczytaj pierwszy silnik"
 
-#: dialogs.c:1347
+#: dialogs.c:1576
 msgid "Load second engine"
 msgstr "Wczytaj drugi silnik"
 
-#: dialogs.c:1370
+#: dialogs.c:1599
 msgid "shuffle"
 msgstr "losowe rozstawienie"
 
-#: dialogs.c:1371
+#: dialogs.c:1600
+msgid "Fischer castling"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1601
 msgid "Start-position number:"
 msgstr "Numer pozycji początkowej:"
 
-#: dialogs.c:1372
+#: dialogs.c:1602
 msgid "randomize"
 msgstr "losuj"
 
-#: dialogs.c:1373
+#: dialogs.c:1603
 msgid "pick fixed"
 msgstr "wybierz liczbę"
 
-#: dialogs.c:1390
+#: dialogs.c:1620
 msgid "New Shuffle Game"
 msgstr "Nowa gra losowa"
 
-#: dialogs.c:1409
+#: dialogs.c:1647
+msgid "Clocks (requires restart):"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1648 dialogs.c:1654 dialogs.c:1660 dialogs.c:1666 dialogs.c:1672
+#: dialogs.c:1678 dialogs.c:1684
+msgid "+"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1649 dialogs.c:1655 dialogs.c:1661 dialogs.c:1667 dialogs.c:1673
+#: dialogs.c:1679 dialogs.c:1685
+msgid "-"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1651 dialogs.c:1657 dialogs.c:1663 dialogs.c:1669 dialogs.c:1675
+#: dialogs.c:1681 dialogs.c:1687
+msgid "I"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1652 dialogs.c:1658 dialogs.c:1664 dialogs.c:1670 dialogs.c:1676
+#: dialogs.c:1682 dialogs.c:1688
+msgid "*"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1653
+msgid "Message (above board):"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1659
+msgid "ICS Chat/Console:"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1665
+msgid "Edit tags / book / engine list:"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1671
+#, fuzzy
+msgid "Edit comments:"
+msgstr "Edytuj komentarz"
+
+#: dialogs.c:1677
+#, fuzzy
+msgid "Move history / Engine Output:"
+msgstr "Komunikaty silnika"
+
+#: dialogs.c:1683
+#, fuzzy
+msgid "Game list:"
+msgstr "Lista gier"
+
+#: dialogs.c:1689
+msgid ""
+"\n"
+"The * buttons will set the font to the one selected below:"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1743
+msgid "This only works in the GTK build"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1744
+msgid "Fonts"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1764
 msgid "classical"
 msgstr "klasyczny"
 
-#: dialogs.c:1410
+#: dialogs.c:1765
 msgid "incremental"
 msgstr "przyrostowy"
 
-#: dialogs.c:1411
+#: dialogs.c:1766
 msgid "fixed max"
 msgstr "stały maksymalny czas"
 
-#: dialogs.c:1412
+#: dialogs.c:1767
+msgid "Divide entered times by 60"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1768
 msgid "Moves per session:"
 msgstr "Liczba ruchów na sesję:"
 
-#: dialogs.c:1413
+#: dialogs.c:1769
 msgid "Initial time (min):"
 msgstr "Czas początkowy (min):"
 
-#: dialogs.c:1414
+#: dialogs.c:1770
 msgid "Increment or max (sec/move):"
 msgstr "Przyrost lub maksymalny czas (sekund/ruch):"
 
-#: dialogs.c:1415
+#: dialogs.c:1771
 msgid "Time-Odds factors:"
 msgstr "Dzielniki czasu:"
 
-#: dialogs.c:1416
+#: dialogs.c:1772
 msgid "Engine #1"
 msgstr "Silnik #1"
 
-#: dialogs.c:1417
+#: dialogs.c:1773
 msgid "Engine #2 / Human"
 msgstr "Silnik #2 / człowiek"
 
-#: dialogs.c:1457 dialogs.c:1460 dialogs.c:1465 dialogs.c:1466
-#: gtk/xoptions.c:191
+#: dialogs.c:1814 dialogs.c:1817 dialogs.c:1822 dialogs.c:1823
+#: gtk/xoptions.c:183
 msgid "Unused"
 msgstr "Nieużywane"
 
-#: dialogs.c:1478
-msgid "Time Control"
-msgstr "Kontrola czasu"
+#: dialogs.c:1832
+msgid "Changing time control during a game is not implemented"
+msgstr ""
 
-#: dialogs.c:1507
+#: dialogs.c:1869
 msgid "Error writing to chess program"
 msgstr "Błąd zapisu do silnika szachowego"
 
-#: dialogs.c:1574
+#: dialogs.c:1937 gtk/xoptions.c:1775 xaw/xoptions.c:1341
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: dialogs.c:1579 dialogs.c:1971 dialogs.c:1975
+#: dialogs.c:1942 dialogs.c:2695 dialogs.c:2699
 msgid "King"
 msgstr "Król"
 
-#: dialogs.c:1582
+#: dialogs.c:1945
 msgid "Captain"
 msgstr "Kapitan"
 
-#: dialogs.c:1583
+#: dialogs.c:1946
 msgid "Lieutenant"
 msgstr "Porucznik"
 
-#: dialogs.c:1584
+#: dialogs.c:1947
 msgid "General"
 msgstr "Generał"
 
-#: dialogs.c:1585
+#: dialogs.c:1948
 msgid "Warlord"
 msgstr "Gubernator"
 
-#: dialogs.c:1587 dialogs.c:1970 dialogs.c:1974 dialogs.c:1993
+#: dialogs.c:1950 dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
 msgid "Knight"
 msgstr "Skoczek"
 
-#: dialogs.c:1588 dialogs.c:1970 dialogs.c:1974 dialogs.c:1993
+#: dialogs.c:1951 dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
 msgid "Bishop"
 msgstr "Goniec"
 
-#: dialogs.c:1589 dialogs.c:1970 dialogs.c:1974 dialogs.c:1993
+#: dialogs.c:1952 dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
 msgid "Rook"
 msgstr "Wieża"
 
-#: dialogs.c:1593 dialogs.c:1972 dialogs.c:1976
+#: dialogs.c:1956 dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
 msgid "Archbishop"
 msgstr "Arcybiskup"
 
-#: dialogs.c:1594 dialogs.c:1972 dialogs.c:1976
+#: dialogs.c:1957 dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
 msgid "Chancellor"
 msgstr "Kanclerz"
 
-#: dialogs.c:1596 dialogs.c:1971 dialogs.c:1975 dialogs.c:1993
+#: dialogs.c:1959 dialogs.c:2695 dialogs.c:2699 dialogs.c:2717
 msgid "Queen"
 msgstr "Hetman"
 
-#: dialogs.c:1600
+#: dialogs.c:1961
+msgid "Lion"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1965
 msgid "Defer"
 msgstr "Odłóż"
 
-#: dialogs.c:1601 dialogs.c:1972 dialogs.c:1976
+#: dialogs.c:1966 dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
 msgid "Promote"
 msgstr "Promuj"
 
-#: dialogs.c:1616
+#: dialogs.c:2023
+msgid "Chats:"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:2024 dialogs.c:2025 dialogs.c:2026 dialogs.c:2027 dialogs.c:2028
+#: dialogs.c:2134 dialogs.c:2199 dialogs.c:2231
+#, fuzzy
+msgid "New Chat"
+msgstr "Nowa odmiana"
+
+#: dialogs.c:2031
 msgid "Chat partner:"
 msgstr "Partner do rozmowy:"
 
-#: dialogs.c:1701
-msgid "Chat box"
-msgstr "Okno rozmowy"
+#: dialogs.c:2032
+msgid "End Chat"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:2033
+msgid "Hide"
+msgstr ""
 
-#: dialogs.c:1742
+#: dialogs.c:2260
+#, fuzzy
+msgid "ICS Interaction"
+msgstr "Opcje ICS"
+
+#: dialogs.c:2345
 msgid "factory"
 msgstr "domyślne"
 
-#: dialogs.c:1743
+#: dialogs.c:2346
 msgid "up"
 msgstr "do góry"
 
-#: dialogs.c:1744
+#: dialogs.c:2347
 msgid "down"
 msgstr "na dół"
 
-#: dialogs.c:1762
+#: dialogs.c:2366
 msgid "No tag selected"
 msgstr "Nie zaznaczono żadnego znacznika"
 
-#: dialogs.c:1793
+#: dialogs.c:2397
 msgid "Game-list options"
 msgstr "Opcje listy gier"
 
-#: dialogs.c:1869 dialogs.c:1883
+#: dialogs.c:2475 dialogs.c:2489
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
-#: dialogs.c:1906
+#: dialogs.c:2518
 msgid "Fatal Error"
 msgstr "Błąd krytyczny"
 
-#: dialogs.c:1906
+#: dialogs.c:2518
 msgid "Exiting"
 msgstr "Wychodzenie"
 
-#: dialogs.c:1917
+#: dialogs.c:2529
 msgid "Information"
 msgstr "Informacje"
 
-#: dialogs.c:1924
+#: dialogs.c:2536
 msgid "Note"
 msgstr "Uwaga"
 
-#: dialogs.c:1970 dialogs.c:2245 dialogs.c:2248
+#: dialogs.c:2694 dialogs.c:2987 dialogs.c:2990
 msgid "White"
 msgstr "Białe"
 
-#: dialogs.c:1970 dialogs.c:1974 dialogs.c:1993
+#: dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
 msgid "Pawn"
 msgstr "Pionek"
 
-#: dialogs.c:1971 dialogs.c:1975
+#: dialogs.c:2695 dialogs.c:2699
 msgid "Elephant"
 msgstr "Słoń"
 
-#: dialogs.c:1971 dialogs.c:1975
+#: dialogs.c:2695 dialogs.c:2699
 msgid "Cannon"
 msgstr "Armata"
 
-#: dialogs.c:1972 dialogs.c:1976
+#: dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
 msgid "Demote"
 msgstr "Zdegraduj"
 
-#: dialogs.c:1973 dialogs.c:1977
+#: dialogs.c:2697 dialogs.c:2701
 msgid "Empty square"
 msgstr "Puste pole"
 
-#: dialogs.c:1973 dialogs.c:1977
+#: dialogs.c:2697 dialogs.c:2701
 msgid "Clear board"
 msgstr "Wyczyść szachownicę"
 
-#: dialogs.c:1974 dialogs.c:2257 dialogs.c:2260
+#: dialogs.c:2698 dialogs.c:2999 dialogs.c:3002
 msgid "Black"
 msgstr "Czarne"
 
-#: dialogs.c:2073 menus.c:787
-msgid "File"
+#: dialogs.c:2798
+#, fuzzy
+msgid "_File"
 msgstr "Plik"
 
-#: dialogs.c:2074 menus.c:788
-msgid "Edit"
+#: dialogs.c:2799
+#, fuzzy
+msgid "_Edit"
 msgstr "Edytuj"
 
-#: dialogs.c:2075 menus.c:789
-msgid "View"
+#: dialogs.c:2800
+#, fuzzy
+msgid "_View"
 msgstr "Widok"
 
-#: dialogs.c:2076 menus.c:790
-msgid "Mode"
+#: dialogs.c:2801
+#, fuzzy
+msgid "_Mode"
 msgstr "Tryb"
 
-#: dialogs.c:2077 menus.c:791
-msgid "Action"
+#: dialogs.c:2802
+#, fuzzy
+msgid "_Action"
 msgstr "Działanie"
 
-#: dialogs.c:2078 menus.c:792
-msgid "Engine"
+#: dialogs.c:2803
+#, fuzzy
+msgid "E_ngine"
 msgstr "Silnik"
 
-#: dialogs.c:2079 menus.c:793
-msgid "Options"
+#: dialogs.c:2804
+#, fuzzy
+msgid "_Options"
 msgstr "Opcje"
 
-#: dialogs.c:2080 menus.c:794
-msgid "Help"
+#: dialogs.c:2805
+#, fuzzy
+msgid "_Help"
 msgstr "Pomoc"
 
-#: dialogs.c:2090
+#: dialogs.c:2815
 msgid "<<"
 msgstr "<<"
 
-#: dialogs.c:2091
+#: dialogs.c:2816
 msgid "<"
 msgstr "<"
 
-#: dialogs.c:2093
+#: dialogs.c:2818
 msgid ">"
 msgstr ">"
 
-#: dialogs.c:2094
+#: dialogs.c:2819
 msgid ">>"
 msgstr ">>"
 
-#: dialogs.c:2364
+#: dialogs.c:3107
 msgid "Directories:"
 msgstr "Katalogi:"
 
-#: dialogs.c:2365
+#: dialogs.c:3108
 msgid "Files:"
 msgstr "Pliki:"
 
-#: dialogs.c:2366
+#: dialogs.c:3109
 msgid "by name"
 msgstr "wg nazwy"
 
-#: dialogs.c:2367
+#: dialogs.c:3110
 msgid "by type"
 msgstr "wg typu"
 
-#: dialogs.c:2370
+#: dialogs.c:3113
 msgid "Filename:"
 msgstr "Nazwa pliku:"
 
-#: dialogs.c:2371
+#: dialogs.c:3114
 msgid "New directory"
 msgstr "Nowy katalog"
 
-#: dialogs.c:2372
+#: dialogs.c:3115
 msgid "File type:"
 msgstr "Typ pliku:"
 
-#: dialogs.c:2447
+#: dialogs.c:3190
 msgid "Contents of"
 msgstr "Zawartość"
 
-#: dialogs.c:2473
+#: dialogs.c:3216
 msgid "  next page"
 msgstr "  następna strona"
 
-#: dialogs.c:2495
+#: dialogs.c:3233
 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
 msgstr "NAJPIERW NALEŻY TU WPISAĆ NAZWĘ KATALOGU"
 
-#: dialogs.c:2496
+#: dialogs.c:3234
 msgid "TRY ANOTHER NAME"
 msgstr "PROSZĘ SPRÓBOWAĆ INNĄ NAZWĘ"
 
-#: draw.c:293
+#: draw.c:405
+#, fuzzy
 msgid ""
-"No default pieces installed\n"
-"Select your own -pieceImageDirectory"
+"No default pieces installed!\n"
+"Select your own using '-pieceImageDirectory'."
 msgstr ""
 "Nie zainstalowano domyślnych bierek\n"
 "Należy określić własny katalog bierek (-pieceImageDirectory)"
 
-#: engineoutput.c:107 menus.c:630
+#: engineoutput.c:112 menus.c:642
 #, c-format
 msgid "Engine Output"
 msgstr "Komunikaty silnika"
 
-#: engineoutput.c:117
+#: engineoutput.c:122
 #, c-format
 msgid "%s (%d reversible ply)"
 msgid_plural "%s (%d reversible plies)"
@@ -2188,96 +2465,109 @@ msgstr[0] "%s (%d odwracalny półruch)"
 msgstr[1] "%s (%d odwracalne półruchy)"
 msgstr[2] "%s (%d odwracalnych półruchów)"
 
-#: engineoutput.c:509 engineoutput.c:512 nengineoutput.c:81 nengineoutput.c:88
+#: engineoutput.c:565 engineoutput.c:568 nengineoutput.c:83 nengineoutput.c:91
 msgid "NPS"
 msgstr "NPS"
 
-#: gamelist.c:375
+#: gamelist.c:379
 #, c-format
 msgid "Reading game file (%d)"
 msgstr "Czytanie pliku gry (%d)"
 
-#: gtk/xboard.c:787 xaw/xboard.c:1161
+#: gtk/xboard.c:979 xaw/xboard.c:1074
 #, c-format
 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
 msgstr "%s: nie można wejść do CHESSDIR: "
 
-#: gtk/xboard.c:796 xaw/xboard.c:1170
+#: gtk/xboard.c:988 xaw/xboard.c:1083
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s'\n"
 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\"\n"
 
-#: gtk/xboard.c:811 xaw/xboard.c:1179
+#: gtk/xboard.c:1003 xaw/xboard.c:1092
 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
-msgstr "Należy skompilować ponownie z większą wartością dla BOARD_RANKS lub BOARD_FILES, aby obsługiwać ten rozmiar"
+msgstr ""
+"Należy skompilować ponownie z większą wartością dla BOARD_RANKS lub "
+"BOARD_FILES, aby obsługiwać ten rozmiar"
 
-#: gtk/xboard.c:830 xaw/xboard.c:1211
+#: gtk/xboard.c:1022 xaw/xboard.c:1124
 #, c-format
 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
 msgstr "%s: błędna składnia boardSize %s\n"
 
-#: gtk/xboard.c:870 xaw/xboard.c:1248
+#: gtk/xboard.c:1063 xaw/xboard.c:1163
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
 msgstr "%s: nieznana nazwa boardSize %s\n"
 
-#: gtk/xboard.c:911 xaw/xboard.c:1285
+#: gtk/xboard.c:1107 xaw/xboard.c:1200
 #, c-format
 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
-msgstr "%s: za mało dostępnych kolorów; próba użycia trybu monochromatycznego\n"
+msgstr ""
+"%s: za mało dostępnych kolorów; próba użycia trybu monochromatycznego\n"
 
-#: gtk/xboard.c:1201 xaw/xboard.c:1567
+#: gtk/xboard.c:1421 xaw/xboard.c:1492
 #, c-format
 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
 msgstr "Nie można utworzyć zestawu czcionek dla %s.\n"
 
-#: gtk/xboard.c:1226 xaw/xboard.c:1590
+#: gtk/xboard.c:1446 xaw/xboard.c:1515
 #, c-format
 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
 msgstr "%s: żadna czcionka nie pasuje do wzoru %s\n"
 
-#: gtk/xboard.c:1665 xaw/xboard.c:2080
+#: gtk/xboard.c:1914 xaw/xboard.c:2007
 msgid "Can't open temp file"
 msgstr "Nie można otworzyć pliku temp"
 
-#: gtk/xboard.c:2128
+#: gtk/xboard.c:2422
 msgid "Failed to open file"
 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku"
 
-#: menus.c:134
+#: gtk/xoptions.c:1498
+#, fuzzy
+msgid "Browse"
+msgstr "przeglądaj"
+
+#: gtk/xoptions.c:1772 xaw/xoptions.c:1337
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: menus.c:136
 msgid "Load game file name?"
 msgstr "Wczytać nazwę pliku gry?"
 
-#: menus.c:179
+#: menus.c:183
 msgid "Load position file name?"
 msgstr "Wczytać nazwę pliku pozycji?"
 
-#: menus.c:185
+#: menus.c:189 menus.c:582
 msgid "Save game file name?"
 msgstr "Zapisać nazwę pliku gry?"
 
-#: menus.c:194
+#: menus.c:198
 msgid "Save position file name?"
 msgstr "Zapisać nazwę pliku pozycji?"
 
-#: menus.c:358
+#: menus.c:355
 msgid " (with Zippy code)"
 msgstr " (z kodem Zippy)"
 
-#: menus.c:363
-#, c-format
+#: menus.c:360
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s%s\n"
 "\n"
 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
-"Enhancements Copyright 1992-2013 Free Software Foundation\n"
+"Enhancements Copyright 1992-2016 Free Software Foundation\n"
 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
 "\n"
-"%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more information.\n"
-"The GTK build of this version is experimental and unstable\n"
+"%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
+"information.\n"
 "\n"
 "Visit XBoard on the web at: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
-"Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/whats_new.html\n"
+"Check out the newest features at: http://www.gnu.org/software/xboard/"
+"whats_new.html\n"
 "\n"
 "Report bugs via email at: <bug-xboard@gnu.org>\n"
 "\n"
@@ -2288,420 +2578,484 @@ msgstr ""
 "Enhancements Copyright 1992-2013 Free Software Foundation\n"
 "Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
 "\n"
-"%s jest darmowym oprogramowaniem, które NIE posiada gwarancji. Więcej informacji można znaleźć w pliku COPYING.\n"
+"%s jest darmowym oprogramowaniem, które NIE posiada gwarancji. Więcej "
+"informacji można znaleźć w pliku COPYING.\n"
 "Interfejs GTK tej wersji programu jest eksperymentalny i niestabilny\n"
 "\n"
 "Zapraszamy na stronę programu XBoard: http://www.gnu.org/software/xboard/\n"
-"Najnowsze funkcje można poznać na: http://www.gnu.org/software/xboard/whats_new.html\n"
+"Najnowsze funkcje można poznać na: http://www.gnu.org/software/xboard/"
+"whats_new.html\n"
 "\n"
 "Błędy prosimy zgłaszać na adres: <bug-xboard@gnu.org>\n"
 "\n"
 
-#: menus.c:375 menus.c:750
+#: menus.c:371 menus.c:765
 msgid "About XBoard"
 msgstr "O programie XBoard"
 
-#: menus.c:582
+#: menus.c:593
 msgid "New Game"
 msgstr "Nowa gra"
 
-#: menus.c:583
-msgid "New Shuffle Game ..."
+#: menus.c:594
+#, fuzzy
+msgid "New Shuffle Game..."
 msgstr "Nowa gra losowa..."
 
-#: menus.c:584
-msgid "New Variant ..."
+#: menus.c:595
+#, fuzzy
+msgid "New Variant..."
 msgstr "Nowa odmiana..."
 
-#: menus.c:586
+#: menus.c:597
 msgid "Load Game"
 msgstr "Wczytaj grę"
 
-#: menus.c:587
+#: menus.c:598
 msgid "Load Position"
 msgstr "Wczytaj pozycję"
 
-#: menus.c:588
+#: menus.c:599
 msgid "Next Position"
 msgstr "Następna pozycja"
 
-#: menus.c:589
+#: menus.c:600
 msgid "Prev Position"
 msgstr "Poprzednia pozycja"
 
-#: menus.c:591
+#: menus.c:602
 msgid "Save Game"
 msgstr "Zapisz grę"
 
-#: menus.c:592
+#: menus.c:603
 msgid "Save Position"
 msgstr "Zapisz pozycję"
 
-#: menus.c:593
+#: menus.c:604
+#, fuzzy
+msgid "Save Selected Games"
+msgstr "Zapisz grę"
+
+#: menus.c:605
 msgid "Save Games as Book"
 msgstr "Zapisz gry w postaci książki"
 
-#: menus.c:595
+#: menus.c:607
 msgid "Mail Move"
 msgstr "Ruch mailowy"
 
-#: menus.c:596
+#: menus.c:608
 msgid "Reload CMail Message"
 msgstr "Wczytaj wiadomość CMail ponownie"
 
-#: menus.c:598
+#: menus.c:610
 msgid "Quit "
 msgstr "Wyjście "
 
-#: menus.c:603
+#: menus.c:615
 msgid "Copy Game"
 msgstr "Skopiuj grę"
 
-#: menus.c:604
+#: menus.c:616
 msgid "Copy Position"
 msgstr "Skopiuj pozycję"
 
-#: menus.c:605
+#: menus.c:617
 msgid "Copy Game List"
 msgstr "Skopiuj listę gier"
 
-#: menus.c:607
+#: menus.c:619
 msgid "Paste Game"
 msgstr "Wklej grę"
 
-#: menus.c:608
+#: menus.c:620
 msgid "Paste Position"
 msgstr "Wklej pozycję"
 
-#: menus.c:610 menus.c:652
+#: menus.c:622 menus.c:665
 msgid "Edit Game"
 msgstr "Edytuj grę"
 
-#: menus.c:611 menus.c:653
+#: menus.c:623 menus.c:666
 msgid "Edit Position"
 msgstr "Edytuj pozycję"
 
-#: menus.c:612
+#: menus.c:624
 msgid "Edit Tags"
 msgstr "Edytuj znaczniki"
 
-#: menus.c:613
+#: menus.c:625
 msgid "Edit Comment"
 msgstr "Edytuj komentarz"
 
-#: menus.c:614
+#: menus.c:626
 msgid "Edit Book"
 msgstr "Edytuj książkę"
 
-#: menus.c:616
+#: menus.c:628
 msgid "Revert"
 msgstr "Cofnij"
 
-#: menus.c:617
+#: menus.c:629
 msgid "Annotate"
 msgstr "Dodaj jako komentarz"
 
-#: menus.c:618
+#: menus.c:630
 msgid "Truncate Game"
 msgstr "Porzuć grę"
 
-#: menus.c:620
+#: menus.c:632
 msgid "Backward"
 msgstr "Do tyłu"
 
-#: menus.c:621
+#: menus.c:633
 msgid "Forward"
 msgstr "Do przodu"
 
-#: menus.c:622
+#: menus.c:634
 msgid "Back to Start"
 msgstr "Na początek"
 
-#: menus.c:623
+#: menus.c:635
 msgid "Forward to End"
 msgstr "Na koniec"
 
-#: menus.c:628
+#: menus.c:640
 msgid "Flip View"
 msgstr "Odwróć widok"
 
-#: menus.c:631
+#: menus.c:643
 msgid "Move History"
 msgstr "Historia ruchów"
 
-#: menus.c:632
+#: menus.c:644
 msgid "Evaluation Graph"
 msgstr "Wykres wyników"
 
-#: menus.c:633
+#: menus.c:645
 msgid "Game List"
 msgstr "Lista gier"
 
-#: menus.c:637
+#: menus.c:649
 msgid "Comments"
 msgstr "Komentarze"
 
-#: menus.c:638
+#: menus.c:650
 msgid "ICS Input Box"
 msgstr "Okno poleceń ICS"
 
-#: menus.c:639
-msgid "Open Chat Window"
-msgstr "Otwórz okno rozmowy"
+#: menus.c:651
+msgid "ICS/Chat Console"
+msgstr ""
 
-#: menus.c:641
+#: menus.c:653
 msgid "Board..."
 msgstr "Szachownica..."
 
-#: menus.c:642
+#: menus.c:654
+#, fuzzy
+msgid "Fonts..."
+msgstr "Dźwięki..."
+
+#: menus.c:655
 msgid "Game List Tags..."
 msgstr "Znaczniki listy gier..."
 
-#: menus.c:647
+#: menus.c:660
 msgid "Machine White"
 msgstr "Silnik białe"
 
-#: menus.c:648
+#: menus.c:661
 msgid "Machine Black"
 msgstr "Silnik czarne"
 
-#: menus.c:649
+#: menus.c:662
 msgid "Two Machines"
 msgstr "Silnik vs. silnik"
 
-#: menus.c:650
+#: menus.c:663
 msgid "Analysis Mode"
 msgstr "Tryb analizy"
 
-#: menus.c:651
+#: menus.c:664
 msgid "Analyze Game"
 msgstr "Analizuj grę"
 
-#: menus.c:654
+#: menus.c:667
 msgid "Training"
 msgstr "Trening"
 
-#: menus.c:655
+#: menus.c:668
 msgid "ICS Client"
 msgstr "Klient ICS"
 
-#: menus.c:657
+#: menus.c:670
 msgid "Machine Match"
 msgstr "Mecz silników"
 
-#: menus.c:658
+#: menus.c:671
 msgid "Pause"
 msgstr "Pauza"
 
-#: menus.c:663
+#: menus.c:676
 msgid "Accept"
 msgstr "Akceptuj"
 
-#: menus.c:664
+#: menus.c:677
 msgid "Decline"
 msgstr "Odrzuć"
 
-#: menus.c:665
+#: menus.c:678
 msgid "Rematch"
 msgstr "Ponowny mecz"
 
-#: menus.c:667
+#: menus.c:680
 msgid "Call Flag"
 msgstr "Reklamuj przekroczenie czasu"
 
-#: menus.c:668
+#: menus.c:681
 msgid "Draw"
 msgstr "Remis"
 
-#: menus.c:669
+#: menus.c:682
 msgid "Adjourn"
 msgstr "Przerwa"
 
-#: menus.c:670
+#: menus.c:683
 msgid "Abort"
 msgstr "Zaniechanie gry"
 
-#: menus.c:671
+#: menus.c:684
 msgid "Resign"
 msgstr "Poddaj partię"
 
-#: menus.c:673
+#: menus.c:686
 msgid "Stop Observing"
 msgstr "Przerwij obserwację"
 
-#: menus.c:674
+#: menus.c:687
 msgid "Stop Examining"
 msgstr "Przerwij badanie"
 
-#: menus.c:675
+#: menus.c:688
 msgid "Upload to Examine"
 msgstr "Wyślij do zbadania"
 
-#: menus.c:677
+#: menus.c:690
 msgid "Adjudicate to White"
 msgstr "Rozstrzygnij na korzyść białych"
 
-#: menus.c:678
+#: menus.c:691
 msgid "Adjudicate to Black"
 msgstr "Rozstrzygnij na korzyść czarnych"
 
-#: menus.c:679
+#: menus.c:692
 msgid "Adjudicate Draw"
 msgstr "Ogłoś remis"
 
-#: menus.c:684
-msgid "Load New 1st Engine ..."
+#: menus.c:697
+#, fuzzy
+msgid "Edit Engine List..."
 msgstr "Wczytaj nowy 1. silnik..."
 
-#: menus.c:685
-msgid "Load New 2nd Engine ..."
+#: menus.c:699
+#, fuzzy
+msgid "Load New 1st Engine..."
+msgstr "Wczytaj nowy 1. silnik..."
+
+#: menus.c:700
+#, fuzzy
+msgid "Load New 2nd Engine..."
 msgstr "Wczytaj nowy 2. silnik..."
 
-#: menus.c:687
-msgid "Engine #1 Settings ..."
+#: menus.c:702
+#, fuzzy
+msgid "Engine #1 Settings..."
 msgstr "Ustawienia silnika #1..."
 
-#: menus.c:688
-msgid "Engine #2 Settings ..."
+#: menus.c:703
+#, fuzzy
+msgid "Engine #2 Settings..."
 msgstr "Ustawienia silnika #2..."
 
-#: menus.c:690
+#: menus.c:704
+#, fuzzy
+msgid "Common Settings..."
+msgstr "Wspólne ustawienia silników"
+
+#: menus.c:706
 msgid "Hint"
 msgstr "Wskazówka"
 
-#: menus.c:691
+#: menus.c:707
 msgid "Book"
 msgstr "Książka"
 
-#: menus.c:693
+#: menus.c:709
 msgid "Move Now"
 msgstr "Wykonaj ruch"
 
-#: menus.c:694
+#: menus.c:710
 msgid "Retract Move"
 msgstr "Cofnij ruch"
 
-#: menus.c:700
-msgid "General ..."
+#: menus.c:716
+#, fuzzy
+msgid "General..."
 msgstr "Ogólne..."
 
-#: menus.c:702
-msgid "Time Control ..."
+#: menus.c:718
+#, fuzzy
+msgid "Time Control..."
 msgstr "Kontrola czasu..."
 
-#: menus.c:703
-msgid "Common Engine ..."
-msgstr "Wspólne ustawienia silników..."
-
-#: menus.c:704
-msgid "Adjudications ..."
+#: menus.c:719
+#, fuzzy
+msgid "Adjudications..."
 msgstr "Rozstrzyganie..."
 
-#: menus.c:705
-msgid "ICS ..."
-msgstr "ICS..."
+#: menus.c:720
+msgid "ICS..."
+msgstr ""
 
-#: menus.c:706
-msgid "Match ..."
-msgstr "Mecz..."
+#: menus.c:721
+msgid "Tournament..."
+msgstr ""
 
-#: menus.c:707
-msgid "Load Game ..."
+#: menus.c:722
+#, fuzzy
+msgid "Load Game..."
 msgstr "Wczytywanie gry..."
 
-#: menus.c:708
-msgid "Save Game ..."
+#: menus.c:723
+#, fuzzy
+msgid "Save Game..."
 msgstr "Zapisywanie gry..."
 
-#: menus.c:709
-msgid "Game List ..."
+#: menus.c:724
+#, fuzzy
+msgid "Game List..."
 msgstr "Lista gier..."
 
-#: menus.c:710
-msgid "Sounds ..."
+#: menus.c:725
+#, fuzzy
+msgid "Sounds..."
 msgstr "Dźwięki..."
 
-#: menus.c:713
+#: menus.c:728
 msgid "Always Queen"
 msgstr "Zawsze hetman"
 
-#: menus.c:719
+#: menus.c:734
 msgid "Flash Moves"
 msgstr "Miganie po ruchu"
 
-#: menus.c:721
+#: menus.c:736
 msgid "Highlight Dragging"
 msgstr "Podświetlenie podczas przeciągania"
 
-#: menus.c:724
+#: menus.c:739
 msgid "Highlight With Arrow"
 msgstr "Podświetlenie kursorem"
 
-#: menus.c:725
+#: menus.c:740
 msgid "Move Sound"
 msgstr "Dźwięk ruchu"
 
-#: menus.c:727
+#: menus.c:742
 msgid "Periodic Updates"
 msgstr "Częste aktualizacje"
 
-#: menus.c:729
+#: menus.c:744
 msgid "Popup Exit Message"
 msgstr "Pytaj przed wyjściem"
 
-#: menus.c:731
+#: menus.c:746
 msgid "Show Coords"
 msgstr "Wyświetlanie współrzędnych"
 
-#: menus.c:732
+#: menus.c:747
 msgid "Hide Thinking"
 msgstr "Ukrywanie myślenia"
 
-#: menus.c:736
+#: menus.c:751
 msgid "Save Settings Now"
 msgstr "Zapisz ustawienia"
 
-#: menus.c:737
+#: menus.c:752
 msgid "Save Settings on Exit"
 msgstr "Zapisz ustawienia przy wyjściu"
 
-#: menus.c:742
+#: menus.c:757
 msgid "Info XBoard"
 msgstr "O programie"
 
-#: menus.c:743
+#: menus.c:758
 msgid "Man XBoard"
 msgstr "Dokumentacja XBoard"
 
-#: menus.c:745
+#: menus.c:760
 msgid "XBoard Home Page"
 msgstr "Strona domowa"
 
-#: menus.c:746
+#: menus.c:761
 msgid "On-line User Guide"
 msgstr "Przewodnik online"
 
-#: menus.c:747
+#: menus.c:762
 msgid "Development News"
 msgstr "Aktualności o postępach"
 
-#: menus.c:748
+#: menus.c:763
 msgid "e-Mail Bug Report"
 msgstr "Raporty o błędach (e-mail)"
 
-#: nengineoutput.c:78 nengineoutput.c:85
+#: menus.c:802
+msgid "File"
+msgstr "Plik"
+
+#: menus.c:803
+msgid "Edit"
+msgstr "Edytuj"
+
+#: menus.c:804
+msgid "View"
+msgstr "Widok"
+
+#: menus.c:805
+msgid "Mode"
+msgstr "Tryb"
+
+#: menus.c:806
+msgid "Action"
+msgstr "Działanie"
+
+#: menus.c:807
+msgid "Engine"
+msgstr "Silnik"
+
+#: menus.c:808
+msgid "Options"
+msgstr "Opcje"
+
+#: menus.c:809
+msgid "Help"
+msgstr "Pomoc"
+
+#: nengineoutput.c:79 nengineoutput.c:87
 msgid "engine name"
 msgstr "nazwa silnika"
 
-#: nengineoutput.c:80 nengineoutput.c:87
+#. TRANSLATORS: noun, as in "the move Nf3"
+#: nengineoutput.c:82 nengineoutput.c:90
 msgid "move"
 msgstr "ruch"
 
-#: nengineoutput.c:153
+#: nengineoutput.c:156
 msgid "Engine output"
 msgstr "Komunikaty silnika"
 
-#: nengineoutput.c:157
+#: nengineoutput.c:160
 msgid ""
 "Mismatch of STRIDE in nengineoutput.c\n"
 "Change and recompile!"
@@ -2709,11 +3063,20 @@ msgstr ""
 "Niezgodność STRIDE w nengineoutput.c\n"
 "Należy zmienić i skompilować ponownie!"
 
-#: nevalgraph.c:68
+#: nevalgraph.c:69
 msgid "Evaluation graph"
 msgstr "Wykres wyników"
 
-#: nevalgraph.c:105
+#: nevalgraph.c:69
+#, fuzzy
+msgid "Blunder graph"
+msgstr "Wykres wyników"
+
+#: nevalgraph.c:107
+msgid "Blunder"
+msgstr ""
+
+#: nevalgraph.c:107
 msgid "Eval"
 msgstr "Wyniki"
 
@@ -2771,7 +3134,7 @@ msgstr "żadna gra nie spełnia podanych kryteriów"
 msgid "%s - %d/%d games (%d-%d-%d)"
 msgstr "%s - %d/%d gier (%d-%d-%d)"
 
-#: ngamelist.c:274
+#: ngamelist.c:284
 msgid "There is no game list"
 msgstr "Nie ma listy gier"
 
@@ -2779,92 +3142,100 @@ msgstr "Nie ma listy gier"
 msgid "Move list"
 msgstr "Lista ruchów"
 
-#: usystem.c:222
+#: usystem.c:223
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
 msgstr "%s: nieznany kolor %s\n"
 
-#: usystem.c:230
-#, c-format
-msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
+#: usystem.c:231
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: can't parse foreground color in '%s'\n"
 msgstr "%s: nie można przetworzyć koloru tła w \"%s\"\n"
 
-#: usystem.c:259
+#: usystem.c:260
 #, c-format
 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
 msgstr "%s: nie można przetworzyć nazw kolorów: wyłączenie kolorów\n"
 
-#: usystem.c:371
+#: usystem.c:362
 #, c-format
 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
 msgstr "BŁĄD: Nieznany użytkownik %s (w ścieżce %s)\n"
 
-#: usystem.c:556
+#: usystem.c:564
 msgid "Socket support is not configured in"
 msgstr "Nie skonfigurowano obsługi portu w"
 
-#: usystem.c:645
+#: usystem.c:653
 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
 msgstr "polecenie wewnętrzne rcmd nie zostało zaimplementowane w Uniksie"
 
-#: xaw/xboard.c:477
-#, c-format
-msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
-msgstr "%s: Brak dostępu do katalogu XPM %s\n"
-
-#: xaw/xboard.c:498
-#, c-format
-msgid "Available `%s' sizes:\n"
-msgstr "Dostępne rozmiary dla \"%s\":\n"
-
-#: xaw/xboard.c:531
-#, c-format
-msgid "Error: No `%s' files!\n"
-msgstr "Błąd: Brak plików \"%s\"!\n"
-
-#: xaw/xboard.c:544
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: No DIR structure found on this system --\n"
-"         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
-"   Please report this error to %s.\n"
-"   Include system type & operating system in message.\n"
-msgstr ""
-"Ostrzeżenie: Nie znaleziono struktury katalogów w tym systemie --\n"
-"         Niemożliwa automatyczna zmiana rozmiaru bierek XPM/XIM.\n"
-"   Proszę zgłosić ten błąd do %s.\n"
-"   Do wiadomości należy dołączyć informacje o rodzaju systemu operacyjnego.\n"
-
-#: xaw/xboard.c:1291
+#: xaw/xboard.c:1206
 #, c-format
 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
 msgstr "biały piksel = 0x%lx, czarny piksel = 0x%lx\n"
 
-#: xaw/xengineoutput.c:114
-#, c-format
-msgid "Error %d loading icon image\n"
-msgstr "Błąd %d wczytywania obrazka\n"
-
-#: xaw/xoptions.c:321 xaw/xoptions.c:1015
+#: xaw/xoptions.c:378 xaw/xoptions.c:1082
 msgid "browse"
 msgstr "przeglądaj"
 
-#: xaw/xoptions.c:387 xaw/xoptions.c:388
+#: xaw/xoptions.c:444 xaw/xoptions.c:445
 msgid "Ctrl"
 msgstr "Ctrl"
 
-#: xaw/xoptions.c:393 xaw/xoptions.c:394
+#: xaw/xoptions.c:450 xaw/xoptions.c:451
 msgid "Alt"
 msgstr "Alt"
 
-#: xaw/xoptions.c:399 xaw/xoptions.c:400
+#: xaw/xoptions.c:456 xaw/xoptions.c:457
 msgid "Shift"
 msgstr "Shift"
 
-#: xaw/xoptions.c:1262
-msgid "OK"
-msgstr "OK"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Common Engine..."
+#~ msgstr "Wspólne ustawienia silników..."
+
+#~ msgid "    (for concurrent playing of a single"
+#~ msgstr "    (dla równoczesnego rozegrania pojedynczego"
+
+#~ msgid "Match Options"
+#~ msgstr "Opcje meczu"
+
+#~ msgid "Chat box"
+#~ msgstr "Okno rozmowy"
+
+#~ msgid "Open Chat Window"
+#~ msgstr "Otwórz okno rozmowy"
+
+#~ msgid "ICS ..."
+#~ msgstr "ICS..."
+
+#~ msgid "Match ..."
+#~ msgstr "Mecz..."
+
+#~ msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
+#~ msgstr "%s: Brak dostępu do katalogu XPM %s\n"
+
+#~ msgid "Available `%s' sizes:\n"
+#~ msgstr "Dostępne rozmiary dla \"%s\":\n"
+
+#~ msgid "Error: No `%s' files!\n"
+#~ msgstr "Błąd: Brak plików \"%s\"!\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
+#~ "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
+#~ "   Please report this error to %s.\n"
+#~ "   Include system type & operating system in message.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ostrzeżenie: Nie znaleziono struktury katalogów w tym systemie --\n"
+#~ "         Niemożliwa automatyczna zmiana rozmiaru bierek XPM/XIM.\n"
+#~ "   Proszę zgłosić ten błąd do %s.\n"
+#~ "   Do wiadomości należy dołączyć informacje o rodzaju systemu "
+#~ "operacyjnego.\n"
+
+#~ msgid "Error %d loading icon image\n"
+#~ msgstr "Błąd %d wczytywania obrazka\n"
 
-#: xaw/xoptions.c:1266
-msgid "cancel"
-msgstr "anuluj"
+#~ msgid "cancel"
+#~ msgstr "anuluj"