new developer release; updated po/pot
[xboard.git] / po / sr.po
index 0142a2b..38bb6c9 100644 (file)
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xboard-4.8.0-pre1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xboard-4.8.0-pre1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-03-13 10:33-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-03 13:44-0700\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-11-11 20:37+0200\n"
 "Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
 "Language-Team: Serbian <(nothing)>\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-11-11 20:37+0200\n"
 "Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
 "Language-Team: Serbian <(nothing)>\n"
@@ -17,37 +17,37 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
-#: args.h:845
+#: args.h:851
 #, c-format
 msgid "%s in settings file\n"
 msgstr "%s у датотеци подешавања\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s in settings file\n"
 msgstr "%s у датотеци подешавања\n"
 
-#: args.h:879
+#: args.h:885
 #, c-format
 msgid "Bad integer value %s"
 msgstr "Лоша вредност целог броја %s"
 
 #, c-format
 msgid "Bad integer value %s"
 msgstr "Лоша вредност целог броја %s"
 
-#: args.h:985 args.h:1246
+#: args.h:991 args.h:1252
 #, c-format
 msgid "Unrecognized argument %s"
 msgstr "Непознат аргумент „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "Unrecognized argument %s"
 msgstr "Непознат аргумент „%s“"
 
-#: args.h:1016
+#: args.h:1022
 #, c-format
 msgid "No value provided for argument %s"
 msgstr "Није наведена вредност за аргумент „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "No value provided for argument %s"
 msgstr "Није наведена вредност за аргумент „%s“"
 
-#: args.h:1076
+#: args.h:1082
 #, c-format
 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
 msgstr "Непотпуна \\ промене реда у вредности за „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "Incomplete \\ escape in value for %s"
 msgstr "Непотпуна \\ промене реда у вредности за „%s“"
 
-#: args.h:1187
+#: args.h:1193
 #, c-format
 msgid "Failed to open indirection file %s"
 msgstr "Нисам успео да отворим датотеку усмерења „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to open indirection file %s"
 msgstr "Нисам успео да отворим датотеку усмерења „%s“"
 
-#: args.h:1204
+#: args.h:1210
 #, c-format
 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
 msgstr "Непозната вредност логичког аргумента %s"
 #, c-format
 msgid "Unrecognized boolean argument value %s"
 msgstr "Непозната вредност логичког аргумента %s"
@@ -69,47 +69,47 @@ msgstr "други"
 msgid "protocol version %d not supported"
 msgstr "издање протокола %d није подржано"
 
 msgid "protocol version %d not supported"
 msgstr "издање протокола %d није подржано"
 
-#: backend.c:1003
+#: backend.c:1004
 msgid "You did not specify the engine executable"
 msgstr "Нисте навели извршног погона"
 
 msgid "You did not specify the engine executable"
 msgstr "Нисте навели извршног погона"
 
-#: backend.c:1061
+#: backend.c:1062
 #, c-format
 msgid "bad timeControl option %s"
 msgstr "лоша опција управљања временом „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "bad timeControl option %s"
 msgstr "лоша опција управљања временом „%s“"
 
-#: backend.c:1076
+#: backend.c:1077
 #, c-format
 msgid "bad searchTime option %s"
 msgstr "лоша опција времена претраге „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "bad searchTime option %s"
 msgstr "лоша опција времена претраге „%s“"
 
-#: backend.c:1182
+#: backend.c:1183
 #, c-format
 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
 msgstr "Варијанта „%s“ је подржана само у ИЦС режиму"
 
 #, c-format
 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
 msgstr "Варијанта „%s“ је подржана само у ИЦС режиму"
 
-#: backend.c:1200
+#: backend.c:1201
 #, c-format
 msgid "Unknown variant name %s"
 msgstr "Непознат назив варијанте „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown variant name %s"
 msgstr "Непознат назив варијанте „%s“"
 
-#: backend.c:1455
+#: backend.c:1456
 msgid "Starting chess program"
 msgstr "Покрећем шаховски програм"
 
 msgid "Starting chess program"
 msgstr "Покрећем шаховски програм"
 
-#: backend.c:1478
+#: backend.c:1479
 msgid "Bad game file"
 msgstr "Лоша датотека игре"
 
 msgid "Bad game file"
 msgstr "Лоша датотека игре"
 
-#: backend.c:1485
+#: backend.c:1486
 msgid "Bad position file"
 msgstr "Лоша датотека положаја"
 
 msgid "Bad position file"
 msgstr "Лоша датотека положаја"
 
-#: backend.c:1499
+#: backend.c:1500
 msgid "Pick new game"
 msgstr "Изаберите нову игру"
 
 msgid "Pick new game"
 msgstr "Изаберите нову игру"
 
-#: backend.c:1568
+#: backend.c:1569
 msgid ""
 "You restarted an already completed tourney.\n"
 "One more cycle will now be added to it.\n"
 msgid ""
 "You restarted an already completed tourney.\n"
 "One more cycle will now be added to it.\n"
@@ -119,124 +119,124 @@ msgstr ""
 "Још један круг ће бити додат у њега.\n"
 "Игре почињу за 10 сек."
 
 "Још један круг ће бити додат у њега.\n"
 "Игре почињу за 10 сек."
 
-#: backend.c:1575
+#: backend.c:1576
 #, c-format
 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
 msgstr "Све игре на турниру „%s“ су већ одигране или су у току"
 
 #, c-format
 msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
 msgstr "Све игре на турниру „%s“ су већ одигране или су у току"
 
-#: backend.c:1582
+#: backend.c:1583
 msgid "Can't have a match with no chess programs"
 msgstr "Не могу играти партију без шаховских програма"
 
 msgid "Can't have a match with no chess programs"
 msgstr "Не могу играти партију без шаховских програма"
 
-#: backend.c:1636
+#: backend.c:1637
 #, c-format
 msgid "Could not open comm port %s"
 msgstr "Не могу да отворим прикључник коминикације %s"
 
 #, c-format
 msgid "Could not open comm port %s"
 msgstr "Не могу да отворим прикључник коминикације %s"
 
-#: backend.c:1639
+#: backend.c:1640
 #, c-format
 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
 msgstr "Не могу да се повежем на домаћина „%s“, прикључник %s"
 
 #, c-format
 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
 msgstr "Не могу да се повежем на домаћина „%s“, прикључник %s"
 
-#: backend.c:1695
+#: backend.c:1696
 #, c-format
 msgid "Unknown initialMode %s"
 msgstr "Непознат режим почетка „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown initialMode %s"
 msgstr "Непознат режим почетка „%s“"
 
-#: backend.c:1721
+#: backend.c:1722
 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
 msgstr "Режим анализе датотеке захтева датотеку игре"
 
 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
 msgstr "Режим анализе датотеке захтева датотеку игре"
 
-#: backend.c:1749
+#: backend.c:1755
 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
 msgstr "Режим анализе захтева шаховски погон"
 
 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
 msgstr "Режим анализе захтева шаховски погон"
 
-#: backend.c:1753
+#: backend.c:1759
 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Режим анализе не ради са ИЦС режимом"
 
 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Режим анализе не ради са ИЦС режимом"
 
-#: backend.c:1764
+#: backend.c:1770
 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
 msgstr "Режим машинског белог захтева шаховски погон"
 
 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
 msgstr "Режим машинског белог захтева шаховски погон"
 
-#: backend.c:1769
+#: backend.c:1775
 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Режим машинског белог не ради са ИЦС режимом"
 
 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Режим машинског белог не ради са ИЦС режимом"
 
-#: backend.c:1776
+#: backend.c:1782
 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
 msgstr "Режим машинског црног захтева шаховски погон"
 
 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
 msgstr "Режим машинског црног захтева шаховски погон"
 
-#: backend.c:1781
+#: backend.c:1787
 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Режим машинског црног не ради са ИЦС режимом"
 
 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Режим машинског црног не ради са ИЦС режимом"
 
-#: backend.c:1788
+#: backend.c:1794
 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
 msgstr "Режим две машине захтева шаховски погон"
 
 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
 msgstr "Режим две машине захтева шаховски погон"
 
-#: backend.c:1793
+#: backend.c:1799
 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Режим две машине не ради са ИЦС режимом"
 
 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
 msgstr "Режим две машине не ради са ИЦС режимом"
 
-#: backend.c:1804
+#: backend.c:1810
 msgid "Training mode requires a game file"
 msgstr "Режим увежбавања захтева датотеку игре"
 
 msgid "Training mode requires a game file"
 msgstr "Режим увежбавања захтева датотеку игре"
 
-#: backend.c:1967 backend.c:2022 backend.c:2045 backend.c:2447
+#: backend.c:1973 backend.c:2028 backend.c:2051 backend.c:2453
 msgid "Error writing to ICS"
 msgstr "Грешка писања у ИЦС"
 
 msgid "Error writing to ICS"
 msgstr "Грешка писања у ИЦС"
 
-#: backend.c:1982
+#: backend.c:1988
 msgid "Error reading from keyboard"
 msgstr "Грешка читања са тастатуре"
 
 msgid "Error reading from keyboard"
 msgstr "Грешка читања са тастатуре"
 
-#: backend.c:1985
+#: backend.c:1991
 msgid "Got end of file from keyboard"
 msgstr "Добих крај датотеке са тастатуре"
 
 msgid "Got end of file from keyboard"
 msgstr "Добих крај датотеке са тастатуре"
 
-#: backend.c:2293
+#: backend.c:2299
 #, c-format
 msgid "Unknown wild type %d"
 msgstr "Непозната дивља врста „%d“"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown wild type %d"
 msgstr "Непозната дивља врста „%d“"
 
-#: backend.c:2364 usystem.c:317
+#: backend.c:2370 usystem.c:317
 msgid "Error writing to display"
 msgstr "Грешка писања на приказ"
 
 #. TRANSLATORS: to 'kibitz' is to send a message to all players and the game observers
 msgid "Error writing to display"
 msgstr "Грешка писања на приказ"
 
 #. TRANSLATORS: to 'kibitz' is to send a message to all players and the game observers
-#: backend.c:3132
+#: backend.c:3138
 #, c-format
 msgid "your opponent kibitzes: %s"
 msgstr "ваш противник кибицује: %s"
 
 #, c-format
 msgid "your opponent kibitzes: %s"
 msgstr "ваш противник кибицује: %s"
 
-#: backend.c:3671
+#: backend.c:3677
 msgid "Error gathering move list: two headers"
 msgstr "Грешка прикупљања списка потеза: два заглавља"
 
 msgid "Error gathering move list: two headers"
 msgstr "Грешка прикупљања списка потеза: два заглавља"
 
-#: backend.c:3718
+#: backend.c:3724
 msgid "Error gathering move list: nested"
 msgstr "Грешка прикупљања списка потеза: угнежден"
 
 msgid "Error gathering move list: nested"
 msgstr "Грешка прикупљања списка потеза: угнежден"
 
-#: backend.c:3822 backend.c:4248 backend.c:4452 backend.c:5011 backend.c:5015
-#: backend.c:7277 backend.c:12989 backend.c:14735 backend.c:14812
-#: backend.c:14858 backend.c:14864 backend.c:14869 backend.c:14874
+#: backend.c:3828 backend.c:4254 backend.c:4458 backend.c:5017 backend.c:5021
+#: backend.c:7292 backend.c:13054 backend.c:14805 backend.c:14882
+#: backend.c:14928 backend.c:14934 backend.c:14939 backend.c:14944
 msgid "vs."
 msgstr "против"
 
 msgid "vs."
 msgstr "против"
 
-#: backend.c:3950
+#: backend.c:3956
 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
 msgstr "Недозвољен потез (одбацио га је ИЦС)"
 
 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
 msgstr "Недозвољен потез (одбацио га је ИЦС)"
 
-#: backend.c:4296
+#: backend.c:4302
 msgid "Connection closed by ICS"
 msgstr "Везу је затворио ИЦС"
 
 msgid "Connection closed by ICS"
 msgstr "Везу је затворио ИЦС"
 
-#: backend.c:4298
+#: backend.c:4304
 msgid "Error reading from ICS"
 msgstr "Грешка читања са ИЦС-а"
 
 msgid "Error reading from ICS"
 msgstr "Грешка читања са ИЦС-а"
 
-#: backend.c:4375
+#: backend.c:4381
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse board string:\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse board string:\n"
@@ -245,124 +245,132 @@ msgstr ""
 "Нисам успео да обрадим ниску табле:\n"
 "„%s“"
 
 "Нисам успео да обрадим ниску табле:\n"
 "„%s“"
 
-#: backend.c:4384 backend.c:10578
+#: backend.c:4390 backend.c:10628
 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
 msgstr "Игра је предуга; повећајте НАЈВИШЕ_ПОТЕЗА и поново преведите"
 
 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
 msgstr "Игра је предуга; повећајте НАЈВИШЕ_ПОТЕЗА и поново преведите"
 
-#: backend.c:4503
+#: backend.c:4509
 msgid "Error gathering move list: extra board"
 msgstr "Грешка прикупљања списка потеза: додатна табла"
 
 msgid "Error gathering move list: extra board"
 msgstr "Грешка прикупљања списка потеза: додатна табла"
 
-#: backend.c:4935 backend.c:4957
+#: backend.c:4941 backend.c:4963
 #, c-format
 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
 msgstr "Не могу да обрадим потез „%s“ из ИЦС-а"
 
 #, c-format
 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
 msgstr "Не могу да обрадим потез „%s“ из ИЦС-а"
 
-#: backend.c:5222
+#: backend.c:5228
 #, c-format
 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
 msgstr "реци унутрашња грешка; лоша врста потеза %d (%d,%d-%d,%d)"
 
 #, c-format
 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
 msgstr "реци унутрашња грешка; лоша врста потеза %d (%d,%d-%d,%d)"
 
-#: backend.c:5293
+#: backend.c:5299
 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
 msgstr "Не можете да урадите ово док играте или посматрате"
 
 msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
 msgstr "Не можете да урадите ово док играте или посматрате"
 
-#: backend.c:6353
+#: backend.c:6359
 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
 msgstr "Поново преведите да подржите ове РЕДОВЕ_ТАБЛЕ или ЛИНИЈЕ_ТАБЛЕ!"
 
 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
 msgstr "Поново преведите да подржите ове РЕДОВЕ_ТАБЛЕ или ЛИНИЈЕ_ТАБЛЕ!"
 
-#: backend.c:6844
+#: backend.c:6851
 msgid "You are playing Black"
 msgstr "Играте црним"
 
 msgid "You are playing Black"
 msgstr "Играте црним"
 
-#: backend.c:6853 backend.c:6881
+#: backend.c:6860 backend.c:6888
 msgid "You are playing White"
 msgstr "Играте белим"
 
 msgid "You are playing White"
 msgstr "Играте белим"
 
-#: backend.c:6863 backend.c:6889 backend.c:7010 backend.c:7035 backend.c:7051
-#: backend.c:15556
+#: backend.c:6870 backend.c:6896 backend.c:7018 backend.c:7043 backend.c:7059
+#: backend.c:15645
 msgid "It is White's turn"
 msgstr "Бели је на потезу"
 
 msgid "It is White's turn"
 msgstr "Бели је на потезу"
 
-#: backend.c:6867 backend.c:6893 backend.c:7018 backend.c:7041 backend.c:7073
-#: backend.c:15548
+#: backend.c:6874 backend.c:6900 backend.c:7026 backend.c:7049 backend.c:7081
+#: backend.c:15637
 msgid "It is Black's turn"
 msgstr "Црни је на потезу"
 
 msgid "It is Black's turn"
 msgstr "Црни је на потезу"
 
-#: backend.c:6906
+#: backend.c:6913
 msgid "Displayed position is not current"
 msgstr "Приказани положај није тренутни"
 
 msgid "Displayed position is not current"
 msgstr "Приказани положај није тренутни"
 
-#: backend.c:7155
+#: backend.c:7116
+msgid "rights granted"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:7116
+msgid "rights revoked"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:7169
 msgid "Illegal move"
 msgstr "Недозвољени потез"
 
 msgid "Illegal move"
 msgstr "Недозвољени потез"
 
-#: backend.c:7234
+#: backend.c:7249
 msgid "End of game"
 msgstr "Крај игре"
 
 msgid "End of game"
 msgstr "Крај игре"
 
-#: backend.c:7237
+#: backend.c:7252
 msgid "Incorrect move"
 msgstr "Неисправан потез"
 
 msgid "Incorrect move"
 msgstr "Неисправан потез"
 
-#: backend.c:7638 backend.c:7792
+#: backend.c:7655 backend.c:7811
 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
 msgstr "Повуците пешака уназад до унапређења"
 
 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
 msgstr "Повуците пешака уназад до унапређења"
 
-#: backend.c:7754
+#: backend.c:7772
 msgid "only marked squares are legal"
 msgstr "само означена поља су дозвољена"
 
 msgid "only marked squares are legal"
 msgstr "само означена поља су дозвољена"
 
-#: backend.c:8067
+#: backend.c:8093
 msgid "Swiss tourney finished"
 msgstr "Швајцарски турнир је завршен"
 
 msgid "Swiss tourney finished"
 msgstr "Швајцарски турнир је завршен"
 
-#: backend.c:8583
+#: backend.c:8609
 msgid "could not load EGBB library"
 msgstr "не могу да учитам ЕГББ библиотеку"
 
 msgid "could not load EGBB library"
 msgstr "не могу да учитам ЕГББ библиотеку"
 
-#: backend.c:8586
+#: backend.c:8612
 msgid "wrong EGBB version"
 msgstr "погрешно издање ЕГББ-а"
 
 msgid "wrong EGBB version"
 msgstr "погрешно издање ЕГББ-а"
 
-#: backend.c:8699
+#: backend.c:8725
 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
 msgstr "Неисправно упаривање из погона упаривања"
 
 msgid "Invalid pairing from pairing engine"
 msgstr "Неисправно упаривање из погона упаривања"
 
-#: backend.c:8866
+#: backend.c:8892
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
 msgstr "Недозвољени потез „%s“ %s машине"
 
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
 msgstr "Недозвољени потез „%s“ %s машине"
 
-#: backend.c:9153
+#: backend.c:9179
 msgid "Bad FEN received from engine"
 msgstr "Лош ФЕН је примљен од погона"
 
 msgid "Bad FEN received from engine"
 msgstr "Лош ФЕН је примљен од погона"
 
-#: backend.c:9254
+#: backend.c:9280
 msgid "Engine did not send setup for non-standard variant"
 msgstr "Погон није послао подешавање за неуобичајену варијанту"
 
 msgid "Engine did not send setup for non-standard variant"
 msgstr "Погон није послао подешавање за неуобичајену варијанту"
 
-#: backend.c:9332 backend.c:14597 backend.c:14665
+#: backend.c:9358 backend.c:14667 backend.c:14735
 #, c-format
 msgid "%s does not support analysis"
 msgstr "„%s“ не подржава анализу"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not support analysis"
 msgstr "„%s“ не подржава анализу"
 
-#: backend.c:9398
+#: backend.c:9424
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
 msgstr "Недозвољени потез „%s“ (одбацио га је „%s“ шаховски програм)"
 
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
 msgstr "Недозвољени потез „%s“ (одбацио га је „%s“ шаховски програм)"
 
-#: backend.c:9429
+#: backend.c:9455
 #, c-format
 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
 msgstr "Нисам успео да покренем %s шаховски програм %s на %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
 msgstr "Нисам успео да покренем %s шаховски програм %s на %s: %s\n"
 
-#: backend.c:9450
+#: backend.c:9476
 #, c-format
 msgid "Hint: %s"
 msgstr "Савет: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Hint: %s"
 msgstr "Савет: %s"
 
-#: backend.c:9455
+#: backend.c:9481
 #, c-format
 msgid ""
 "Illegal hint move \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Illegal hint move \"%s\"\n"
@@ -371,11 +379,11 @@ msgstr ""
 "Недозвољени потез савета „%s“\n"
 "шаховског програма „%s“"
 
 "Недозвољени потез савета „%s“\n"
 "шаховског програма „%s“"
 
-#: backend.c:9630
+#: backend.c:9656
 msgid "Machine accepts your draw offer"
 msgstr "Рачунар прхвата вашу понуду ремија"
 
 msgid "Machine accepts your draw offer"
 msgstr "Рачунар прхвата вашу понуду ремија"
 
-#: backend.c:9633
+#: backend.c:9659
 msgid ""
 "Machine offers a draw.\n"
 "Select Action / Draw to accept."
 msgid ""
 "Machine offers a draw.\n"
 "Select Action / Draw to accept."
@@ -384,52 +392,52 @@ msgstr ""
 "Изаберите „Радња / Реми“ да прихватите."
 
 #. TRANSLATORS: PV = principal variation, the variation the chess engine thinks is the best for everyone
 "Изаберите „Радња / Реми“ да прихватите."
 
 #. TRANSLATORS: PV = principal variation, the variation the chess engine thinks is the best for everyone
-#: backend.c:9727
+#: backend.c:9777
 msgid "failed writing PV"
 msgstr "нисам успео да запишем ПВ"
 
 msgid "failed writing PV"
 msgstr "нисам успео да запишем ПВ"
 
-#: backend.c:10033
+#: backend.c:10083
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
 msgstr "Нејасан потез у излазу ИЦС-а: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
 msgstr "Нејасан потез у излазу ИЦС-а: %s"
 
-#: backend.c:10043
+#: backend.c:10093
 #, c-format
 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
 msgstr "Недозвољени потез у излазу ИЦС-а: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
 msgstr "Недозвољени потез у излазу ИЦС-а: %s"
 
-#: backend.c:10054
+#: backend.c:10104
 msgid "Gap in move list"
 msgstr "Јаз у списку потеза"
 
 msgid "Gap in move list"
 msgstr "Јаз у списку потеза"
 
-#: backend.c:10732
+#: backend.c:10782
 #, c-format
 msgid "Variant %s not supported by %s"
 msgstr "Варијанту „%s“ не подржава %s"
 
 #, c-format
 msgid "Variant %s not supported by %s"
 msgstr "Варијанту „%s“ не подржава %s"
 
-#: backend.c:10739
+#: backend.c:10789
 #, c-format
 msgid ", but %s is"
 msgstr ", али „%s“ је"
 
 #, c-format
 msgid ", but %s is"
 msgstr ", али „%s“ је"
 
-#: backend.c:10894
+#: backend.c:10945
 #, c-format
 msgid "Startup failure on '%s'"
 msgstr "Неуспех покретања на „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "Startup failure on '%s'"
 msgstr "Неуспех покретања на „%s“"
 
-#: backend.c:10925
+#: backend.c:10976
 msgid "Waiting for first chess program"
 msgstr "Чекам први шаховски програм"
 
 msgid "Waiting for first chess program"
 msgstr "Чекам први шаховски програм"
 
-#: backend.c:10930 backend.c:14883
+#: backend.c:10981 backend.c:14953
 msgid "Waiting for second chess program"
 msgstr "Чекам други шаховски програм"
 
 msgid "Waiting for second chess program"
 msgstr "Чекам други шаховски програм"
 
-#: backend.c:10979
+#: backend.c:11030
 msgid "Could not write on tourney file"
 msgstr "Не могу да пишем у датотеку турнира"
 
 msgid "Could not write on tourney file"
 msgstr "Не могу да пишем у датотеку турнира"
 
-#: backend.c:11053
+#: backend.c:11104
 msgid ""
 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
 "Terminate its game first."
 msgid ""
 "You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
 "Terminate its game first."
@@ -437,11 +445,11 @@ msgstr ""
 "Не можете да замените погон док је заузет!\n"
 "Прво завршите његову игру."
 
 "Не можете да замените погон док је заузет!\n"
 "Прво завршите његову игру."
 
-#: backend.c:11067
+#: backend.c:11118
 msgid "No engine with the name you gave is installed"
 msgstr "Ниједан погон са називом који сте дали није инсталиран"
 
 msgid "No engine with the name you gave is installed"
 msgstr "Ниједан погон са називом који сте дали није инсталиран"
 
-#: backend.c:11069
+#: backend.c:11120
 msgid ""
 "First change an engine by editing the participants list\n"
 "of the Tournament Options dialog"
 msgid ""
 "First change an engine by editing the participants list\n"
 "of the Tournament Options dialog"
@@ -449,16 +457,16 @@ msgstr ""
 "Прво измените погон уредивши списак учесника\n"
 "у прозорчету опција турнира"
 
 "Прво измените погон уредивши списак учесника\n"
 "у прозорчету опција турнира"
 
-#: backend.c:11070
+#: backend.c:11121
 msgid "You can only change one engine at the time"
 msgstr "Можете да измените само један погон одједном"
 
 msgid "You can only change one engine at the time"
 msgstr "Можете да измените само један погон одједном"
 
-#: backend.c:11085 backend.c:11234
+#: backend.c:11136 backend.c:11285
 #, c-format
 msgid "No engine %s is installed"
 msgstr "Ниједан погон „%s“ није инсталиран"
 
 #, c-format
 msgid "No engine %s is installed"
 msgstr "Ниједан погон „%s“ није инсталиран"
 
-#: backend.c:11105
+#: backend.c:11156
 msgid ""
 "You must supply a tournament file,\n"
 "for storing the tourney progress"
 msgid ""
 "You must supply a tournament file,\n"
 "for storing the tourney progress"
@@ -466,115 +474,130 @@ msgstr ""
 "Морате да доставите датотеку редоследа,\n"
 "да сачувате напредовање турнира"
 
 "Морате да доставите датотеку редоследа,\n"
 "да сачувате напредовање турнира"
 
-#: backend.c:11115
+#: backend.c:11166
 msgid "Not enough participants"
 msgstr "Нема довољно учесника"
 
 msgid "Not enough participants"
 msgstr "Нема довољно учесника"
 
-#: backend.c:11318
+#: backend.c:11369
 msgid "Bad tournament file"
 msgstr "Лоша датотека редоследа"
 
 msgid "Bad tournament file"
 msgstr "Лоша датотека редоследа"
 
-#: backend.c:11330
+#: backend.c:11381
 msgid "Waiting for other game(s)"
 msgstr "Чекам на другу игру"
 
 msgid "Waiting for other game(s)"
 msgstr "Чекам на другу игру"
 
-#: backend.c:11343
+#: backend.c:11394
 msgid "No pairing engine specified"
 msgstr "Није наведен погон упаривања"
 
 msgid "No pairing engine specified"
 msgstr "Није наведен погон упаривања"
 
-#: backend.c:11820
+#: backend.c:11879
+#, c-format
+msgid "Average solving time %4.2f sec (total time %4.2f sec) "
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11881
+#, c-format
+msgid "%d avoid-moves played "
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11883
+#, c-format
+msgid "Solved %d out of %d (%3.1f%%) "
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11886
 #, c-format
 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
 msgstr "Меч %s против %s: крајњи резултат је %d-%d-%d"
 
 #, c-format
 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
 msgstr "Меч %s против %s: крајњи резултат је %d-%d-%d"
 
-#: backend.c:12298 backend.c:12334
+#: backend.c:12363 backend.c:12399
 #, c-format
 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
 msgstr "Недозвољени потез: %d.%s%s"
 
 #, c-format
 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
 msgstr "Недозвољени потез: %d.%s%s"
 
-#: backend.c:12323
+#: backend.c:12388
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
 msgstr "Нејасан потез: %d.%s%s"
 
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
 msgstr "Нејасан потез: %d.%s%s"
 
-#: backend.c:12377 backend.c:13428 backend.c:13625 backend.c:13995
+#: backend.c:12442 backend.c:13495 backend.c:13695 backend.c:14065
 #, c-format
 msgid "Can't open \"%s\""
 msgstr "Не могу да отворим „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "Can't open \"%s\""
 msgstr "Не могу да отворим „%s“"
 
-#: backend.c:12389 menus.c:118
+#: backend.c:12454 menus.c:118
 msgid "Cannot build game list"
 msgstr "Не могу да изградим списак игре"
 
 msgid "Cannot build game list"
 msgstr "Не могу да изградим списак игре"
 
-#: backend.c:12474
+#: backend.c:12539
 msgid "No more games in this message"
 msgstr "Нема више игара у овој поруци"
 
 msgid "No more games in this message"
 msgstr "Нема више игара у овој поруци"
 
-#: backend.c:12514
+#: backend.c:12579
 msgid "No game has been loaded yet"
 msgstr "Ниједна игра још није учитана"
 
 msgid "No game has been loaded yet"
 msgstr "Ниједна игра још није учитана"
 
-#: backend.c:12518 backend.c:13409 ngamelist.c:129
+#: backend.c:12583 backend.c:13476 ngamelist.c:129
 msgid "Can't back up any further"
 msgstr "Не могу више да се повучем"
 
 msgid "Can't back up any further"
 msgstr "Не могу више да се повучем"
 
-#: backend.c:12965
+#: backend.c:13030
 msgid "Game number out of range"
 msgstr "Број игре је ван опсега"
 
 msgid "Game number out of range"
 msgstr "Број игре је ван опсега"
 
-#: backend.c:12976
+#: backend.c:13041
 msgid "Can't seek on game file"
 msgstr "Не могу да премотам датотеку игре"
 
 msgid "Can't seek on game file"
 msgstr "Не могу да премотам датотеку игре"
 
-#: backend.c:13034
+#: backend.c:13099
 msgid "Game not found in file"
 msgstr "Нисам нашао игру у датотеци"
 
 msgid "Game not found in file"
 msgstr "Нисам нашао игру у датотеци"
 
-#: backend.c:13163 backend.c:13506
+#: backend.c:13230 backend.c:13573
 msgid "Bad FEN position in file"
 msgstr "Лош ФЕН положај у датотеци"
 
 msgid "Bad FEN position in file"
 msgstr "Лош ФЕН положај у датотеци"
 
-#: backend.c:13321
+#: backend.c:13388
 msgid "No moves in game"
 msgstr "Нема потеза у игри"
 
 msgid "No moves in game"
 msgstr "Нема потеза у игри"
 
-#: backend.c:13405
+#: backend.c:13472
 msgid "No position has been loaded yet"
 msgstr "Ниједан положај још није учитан"
 
 msgid "No position has been loaded yet"
 msgstr "Ниједан положај још није учитан"
 
-#: backend.c:13466 backend.c:13477
+#: backend.c:13533 backend.c:13544
 msgid "Can't seek on position file"
 msgstr "Не могу да премотам датотеку положаја"
 
 msgid "Can't seek on position file"
 msgstr "Не могу да премотам датотеку положаја"
 
-#: backend.c:13484 backend.c:13496
+#: backend.c:13551 backend.c:13563
 msgid "Position not found in file"
 msgstr "Нисам пронашао положај у датотеци"
 
 msgid "Position not found in file"
 msgstr "Нисам пронашао положај у датотеци"
 
-#: backend.c:13540
+#: backend.c:13610
 msgid "Black to play"
 msgstr "Црни да игра"
 
 msgid "Black to play"
 msgstr "Црни да игра"
 
-#: backend.c:13543
+#: backend.c:13613
 msgid "White to play"
 msgstr "Бели да игра"
 
 msgid "White to play"
 msgstr "Бели да игра"
 
-#: backend.c:13630 backend.c:14000
+#: backend.c:13700 backend.c:14070
 msgid "Waiting for access to save file"
 msgstr "Чекам на приступ да сачувам датотеку"
 
 msgid "Waiting for access to save file"
 msgstr "Чекам на приступ да сачувам датотеку"
 
-#: backend.c:13632
+#: backend.c:13702
 msgid "Saving game"
 msgstr "Чувам игру"
 
 msgid "Saving game"
 msgstr "Чувам игру"
 
-#: backend.c:13633
+#: backend.c:13703
 msgid "Bad Seek"
 msgstr "Лош премотај"
 
 msgid "Bad Seek"
 msgstr "Лош премотај"
 
-#: backend.c:14002
+#: backend.c:14072
 msgid "Saving position"
 msgstr "Чувам положај"
 
 msgid "Saving position"
 msgstr "Чувам положај"
 
-#: backend.c:14128
+#: backend.c:14198
 msgid ""
 "You have edited the game history.\n"
 "Use Reload Same Game and make your move again."
 msgid ""
 "You have edited the game history.\n"
 "Use Reload Same Game and make your move again."
@@ -582,7 +605,7 @@ msgstr ""
 "Уредили сте историјат игре.\n"
 "Користите „Поново учитај исту игру“ и повуците ваш потез опет."
 
 "Уредили сте историјат игре.\n"
 "Користите „Поново учитај исту игру“ и повуците ваш потез опет."
 
-#: backend.c:14133
+#: backend.c:14203
 msgid ""
 "You have entered too many moves.\n"
 "Back up to the correct position and try again."
 msgid ""
 "You have entered too many moves.\n"
 "Back up to the correct position and try again."
@@ -590,7 +613,7 @@ msgstr ""
 "Унели сте превише потеза.\n"
 "Вратите се на прави положај и покушајте опет."
 
 "Унели сте превише потеза.\n"
 "Вратите се на прави положај и покушајте опет."
 
-#: backend.c:14138
+#: backend.c:14208
 msgid ""
 "Displayed position is not current.\n"
 "Step forward to the correct position and try again."
 msgid ""
 "Displayed position is not current.\n"
 "Step forward to the correct position and try again."
@@ -598,11 +621,11 @@ msgstr ""
 "Приказани положај није тренутни.\n"
 "Идите напред до правог положаја и покушајте опет."
 
 "Приказани положај није тренутни.\n"
 "Идите напред до правог положаја и покушајте опет."
 
-#: backend.c:14185
+#: backend.c:14255
 msgid "You have not made a move yet"
 msgstr "Још увек нисте повукли потез"
 
 msgid "You have not made a move yet"
 msgstr "Још увек нисте повукли потез"
 
-#: backend.c:14206
+#: backend.c:14276
 msgid ""
 "The cmail message is not loaded.\n"
 "Use Reload CMail Message and make your move again."
 msgid ""
 "The cmail message is not loaded.\n"
 "Use Reload CMail Message and make your move again."
@@ -610,11 +633,11 @@ msgstr ""
 "Порука цпоште није учитана.\n"
 "Користите „Поново учитај поруку Цпоште“ и повуците ваш потез опет."
 
 "Порука цпоште није учитана.\n"
 "Користите „Поново учитај поруку Цпоште“ и повуците ваш потез опет."
 
-#: backend.c:14211
+#: backend.c:14281
 msgid "No unfinished games"
 msgstr "Нема недовршених игара"
 
 msgid "No unfinished games"
 msgstr "Нема недовршених игара"
 
-#: backend.c:14217
+#: backend.c:14287
 #, c-format
 msgid ""
 "You have already mailed a move.\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "You have already mailed a move.\n"
@@ -629,78 +652,78 @@ msgstr ""
 "„cmail -remail -game %s“\n"
 "на линији наредби."
 
 "„cmail -remail -game %s“\n"
 "на линији наредби."
 
-#: backend.c:14232
+#: backend.c:14302
 msgid "Failed to invoke cmail"
 msgstr "Нисам успео да призовем цпошту"
 
 msgid "Failed to invoke cmail"
 msgstr "Нисам успео да призовем цпошту"
 
-#: backend.c:14294
+#: backend.c:14364
 #, c-format
 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
 msgstr "Чекам на одговор противника\n"
 
 #, c-format
 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
 msgstr "Чекам на одговор противника\n"
 
-#: backend.c:14316
+#: backend.c:14386
 #, c-format
 msgid "Still need to make move for game\n"
 msgstr "Још увек треба повући потез за игру\n"
 
 #, c-format
 msgid "Still need to make move for game\n"
 msgstr "Још увек треба повући потез за игру\n"
 
-#: backend.c:14320
+#: backend.c:14390
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for both games\n"
 msgstr "Још увек треба повући потезе за обе игре\n"
 
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for both games\n"
 msgstr "Још увек треба повући потезе за обе игре\n"
 
-#: backend.c:14324
+#: backend.c:14394
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
 msgstr "Још увек треба повући потезе за %d игре\n"
 
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
 msgstr "Још увек треба повући потезе за %d игре\n"
 
-#: backend.c:14331
+#: backend.c:14401
 #, c-format
 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
 msgstr "Још увек треба повући потез за игру %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
 msgstr "Још увек треба повући потез за игру %s\n"
 
-#: backend.c:14337
+#: backend.c:14407
 #, c-format
 msgid "No unfinished games\n"
 msgstr "Нема недовршених игара\n"
 
 #, c-format
 msgid "No unfinished games\n"
 msgstr "Нема недовршених игара\n"
 
-#: backend.c:14339
+#: backend.c:14409
 #, c-format
 msgid "Ready to send mail\n"
 msgstr "Спреман сам да пошаљем пошту\n"
 
 #, c-format
 msgid "Ready to send mail\n"
 msgstr "Спреман сам да пошаљем пошту\n"
 
-#: backend.c:14344
+#: backend.c:14414
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
 msgstr "Још увек треба повући потезе за игре %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
 msgstr "Још увек треба повући потезе за игре %s\n"
 
-#: backend.c:14547
+#: backend.c:14617
 msgid "Edit comment"
 msgstr "Уредите напомену"
 
 msgid "Edit comment"
 msgstr "Уредите напомену"
 
-#: backend.c:14549
+#: backend.c:14619
 #, c-format
 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
 msgstr "Уредите напомену на %d.%s%s"
 
 #, c-format
 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
 msgstr "Уредите напомену на %d.%s%s"
 
-#: backend.c:14604
+#: backend.c:14674
 #, c-format
 msgid "You are not observing a game"
 msgstr "Ви не посматрате игру"
 
 #, c-format
 msgid "You are not observing a game"
 msgstr "Ви не посматрате игру"
 
-#: backend.c:14715
+#: backend.c:14785
 msgid "It is not White's turn"
 msgstr "Није бели на потезу"
 
 msgid "It is not White's turn"
 msgstr "Није бели на потезу"
 
-#: backend.c:14796
+#: backend.c:14866
 msgid "It is not Black's turn"
 msgstr "Није црни на потезу"
 
 msgid "It is not Black's turn"
 msgstr "Није црни на потезу"
 
-#: backend.c:14904
+#: backend.c:14974
 #, c-format
 msgid "Starting %s chess program"
 msgstr "Покрећем „%s“ шаховски програм"
 
 #, c-format
 msgid "Starting %s chess program"
 msgstr "Покрећем „%s“ шаховски програм"
 
-#: backend.c:14932 backend.c:16104
+#: backend.c:15002 backend.c:16189
 msgid ""
 "Wait until your turn,\n"
 "or select 'Move Now'."
 msgid ""
 "Wait until your turn,\n"
 "or select 'Move Now'."
@@ -708,132 +731,132 @@ msgstr ""
 "Сачекајте ваш ред,\n"
 "или изаберите „Помери сада“."
 
 "Сачекајте ваш ред,\n"
 "или изаберите „Помери сада“."
 
-#: backend.c:15069
+#: backend.c:15145
 msgid "Training mode off"
 msgstr "Режим увежбавања је искључен"
 
 msgid "Training mode off"
 msgstr "Режим увежбавања је искључен"
 
-#: backend.c:15077
+#: backend.c:15153
 msgid "Training mode on"
 msgstr "Режим увежбавања је укључен"
 
 msgid "Training mode on"
 msgstr "Режим увежбавања је укључен"
 
-#: backend.c:15080
+#: backend.c:15156
 msgid "Already at end of game"
 msgstr "Већ на крају игре"
 
 msgid "Already at end of game"
 msgstr "Већ на крају игре"
 
-#: backend.c:15170
+#: backend.c:15246
 msgid "Warning: You are still playing a game"
 msgstr "Упозорење: Још увек играте игру"
 
 msgid "Warning: You are still playing a game"
 msgstr "Упозорење: Још увек играте игру"
 
-#: backend.c:15173
+#: backend.c:15249
 msgid "Warning: You are still observing a game"
 msgstr "Упозорење: Још увек посматрате игру"
 
 msgid "Warning: You are still observing a game"
 msgstr "Упозорење: Још увек посматрате игру"
 
-#: backend.c:15176
+#: backend.c:15252
 msgid "Warning: You are still examining a game"
 msgstr "Упозорење: Још увек проучавате игру"
 
 msgid "Warning: You are still examining a game"
 msgstr "Упозорење: Још увек проучавате игру"
 
-#: backend.c:15243
+#: backend.c:15322
 msgid "Click clock to clear board"
 msgstr "Притисните на сат да очистите таблу"
 
 msgid "Click clock to clear board"
 msgstr "Притисните на сат да очистите таблу"
 
-#: backend.c:15253
+#: backend.c:15332
 msgid "Close ICS engine analyze..."
 msgstr "Затвори анализу ИЦС погона..."
 
 msgid "Close ICS engine analyze..."
 msgstr "Затвори анализу ИЦС погона..."
 
-#: backend.c:15573
+#: backend.c:15662
 msgid "That square is occupied"
 msgstr "То поље је заузето"
 
 msgid "That square is occupied"
 msgstr "То поље је заузето"
 
-#: backend.c:15597 backend.c:15623
+#: backend.c:15686 backend.c:15712
 msgid "There is no pending offer on this move"
 msgstr "Немазаказаних понуда на овом потезу"
 
 msgid "There is no pending offer on this move"
 msgstr "Немазаказаних понуда на овом потезу"
 
-#: backend.c:15659 backend.c:15670
+#: backend.c:15748 backend.c:15759
 msgid "Your opponent is not out of time"
 msgstr "Вашем противнику није истекло време"
 
 msgid "Your opponent is not out of time"
 msgstr "Вашем противнику није истекло време"
 
-#: backend.c:15738
+#: backend.c:15827
 msgid "You must make your move before offering a draw"
 msgstr "Морате да повучете потез пре него понудите реми"
 
 msgid "You must make your move before offering a draw"
 msgstr "Морате да повучете потез пре него понудите реми"
 
-#: backend.c:16086
+#: backend.c:16171
 msgid "You are not examining a game"
 msgstr "Ви не проучавате игру"
 
 msgid "You are not examining a game"
 msgstr "Ви не проучавате игру"
 
-#: backend.c:16090
+#: backend.c:16175
 msgid "You can't revert while pausing"
 msgstr "Не можете да повратите док паузирате"
 
 msgid "You can't revert while pausing"
 msgstr "Не можете да повратите док паузирате"
 
-#: backend.c:16144 backend.c:16151
+#: backend.c:16229 backend.c:16236
 msgid "It is your turn"
 msgstr "Ви сте на реду"
 
 msgid "It is your turn"
 msgstr "Ви сте на реду"
 
-#: backend.c:16202 backend.c:16209 backend.c:16295 backend.c:16302
+#: backend.c:16287 backend.c:16294 backend.c:16380 backend.c:16387
 msgid "Wait until your turn."
 msgstr "Сачекајте ваш ред."
 
 msgid "Wait until your turn."
 msgstr "Сачекајте ваш ред."
 
-#: backend.c:16214
+#: backend.c:16299
 msgid "No hint available"
 msgstr "Нема доступног савета"
 
 msgid "No hint available"
 msgstr "Нема доступног савета"
 
-#: backend.c:16229 backend.c:16260 ngamelist.c:365
+#: backend.c:16314 backend.c:16345 ngamelist.c:365
 msgid "Game list not loaded or empty"
 msgstr "Списак игара није учитан или је празан"
 
 msgid "Game list not loaded or empty"
 msgstr "Списак игара није учитан или је празан"
 
-#: backend.c:16267
+#: backend.c:16352
 msgid "Book file exists! Try again for overwrite."
 msgstr "Датотека књиге постоји! Покушајте поново да препишете."
 
 msgid "Book file exists! Try again for overwrite."
 msgstr "Датотека књиге постоји! Покушајте поново да препишете."
 
-#: backend.c:16748
+#: backend.c:16833
 #, c-format
 msgid "Error writing to %s chess program"
 msgstr "Грешка писања у „%s“ шаховски програм"
 
 #, c-format
 msgid "Error writing to %s chess program"
 msgstr "Грешка писања у „%s“ шаховски програм"
 
-#: backend.c:16751 backend.c:16782
+#: backend.c:16836 backend.c:16867
 #, c-format
 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
 msgstr "%s програм постоји  у положају ремија (%s)"
 
 #, c-format
 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
 msgstr "%s програм постоји  у положају ремија (%s)"
 
-#: backend.c:16777
+#: backend.c:16862
 #, c-format
 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
 msgstr "Грешка: %s шаховски програм (%s) је изашао неочекивано"
 
 #, c-format
 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
 msgstr "Грешка: %s шаховски програм (%s) је изашао неочекивано"
 
-#: backend.c:16795
+#: backend.c:16880
 #, c-format
 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
 msgstr "Грешка читања из „%s“ шаховског програма (%s)"
 
 #, c-format
 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
 msgstr "Грешка читања из „%s“ шаховског програма (%s)"
 
-#: backend.c:17227
+#: backend.c:17312
 #, c-format
 msgid "%s engine has too many options\n"
 msgstr "%s погон има превише опција\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s engine has too many options\n"
 msgstr "%s погон има превише опција\n"
 
-#: backend.c:17383
+#: backend.c:17468
 msgid "Displayed move is not current"
 msgstr "Приказани потез није тренутни"
 
 msgid "Displayed move is not current"
 msgstr "Приказани потез није тренутни"
 
-#: backend.c:17392
+#: backend.c:17477
 msgid "Could not parse move"
 msgstr "Не могу да обрадим потез"
 
 msgid "Could not parse move"
 msgstr "Не могу да обрадим потез"
 
-#: backend.c:17517 backend.c:17539
+#: backend.c:17602 backend.c:17624
 msgid "Both flags fell"
 msgstr "Обе заставице су пале"
 
 msgid "Both flags fell"
 msgstr "Обе заставице су пале"
 
-#: backend.c:17519
+#: backend.c:17604
 msgid "White's flag fell"
 msgstr "Заставица белог је пала"
 
 msgid "White's flag fell"
 msgstr "Заставица белог је пала"
 
-#: backend.c:17541
+#: backend.c:17626
 msgid "Black's flag fell"
 msgstr "Заставица црног је пала"
 
 msgid "Black's flag fell"
 msgstr "Заставица црног је пала"
 
-#: backend.c:17672
+#: backend.c:17757
 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
 msgstr "Дотеривање сата није допуштено у режиму ауто-заставице"
 
 msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
 msgstr "Дотеривање сата није допуштено у режиму ауто-заставице"
 
-#: backend.c:18634
+#: backend.c:18719
 msgid "Bad FEN position in clipboard"
 msgstr "Лош ФЕН положај у остави"
 
 msgid "Bad FEN position in clipboard"
 msgstr "Лош ФЕН положај у остави"
 
@@ -853,308 +876,308 @@ msgstr "Хеш кључеви се разликују"
 msgid "Could not create book"
 msgstr "Не могу да направим књигу"
 
 msgid "Could not create book"
 msgstr "Не могу да направим књигу"
 
-#: dialogs.c:285
+#: dialogs.c:286
 msgid "Tournament file:          "
 msgstr "Датотека редоследа:          "
 
 msgid "Tournament file:          "
 msgstr "Датотека редоследа:          "
 
-#: dialogs.c:286
+#: dialogs.c:287
 msgid "For concurrent playing of tourney with multiple XBoards:"
 msgstr "За истовремено играње турнира са више Х-табли:"
 
 msgid "For concurrent playing of tourney with multiple XBoards:"
 msgstr "За истовремено играње турнира са више Х-табли:"
 
-#: dialogs.c:287
+#: dialogs.c:288
 msgid "Sync after round"
 msgstr "Усагласи након рунде"
 
 msgid "Sync after round"
 msgstr "Усагласи након рунде"
 
-#: dialogs.c:288
+#: dialogs.c:289
 msgid "Sync after cycle"
 msgstr "Усагласи након круга"
 
 msgid "Sync after cycle"
 msgstr "Усагласи након круга"
 
-#: dialogs.c:289
+#: dialogs.c:290
 msgid "Tourney participants:"
 msgstr "Учесници турнира:"
 
 msgid "Tourney participants:"
 msgstr "Учесници турнира:"
 
-#: dialogs.c:290
+#: dialogs.c:291
 msgid "Select Engine:"
 msgstr "Изаберите погон:"
 
 msgid "Select Engine:"
 msgstr "Изаберите погон:"
 
-#: dialogs.c:298
+#: dialogs.c:299
 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
 msgstr "Врста турнира (0 = свако са сваким, 1 = на испадање):"
 
 msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
 msgstr "Врста турнира (0 = свако са сваким, 1 = на испадање):"
 
-#: dialogs.c:299
+#: dialogs.c:300
 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
 msgstr "Број кругова турнира (или швајцарске рунде):"
 
 msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
 msgstr "Број кругова турнира (или швајцарске рунде):"
 
-#: dialogs.c:300
+#: dialogs.c:301
 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
 msgstr "Основни број игара у мечу (или упаривању):"
 
 msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
 msgstr "Основни број игара у мечу (или упаривању):"
 
-#: dialogs.c:301
+#: dialogs.c:302
 msgid "Pause between Match Games (msec):"
 msgstr "Пауза између игара меча (мсек):"
 
 msgid "Pause between Match Games (msec):"
 msgstr "Пауза између игара меча (мсек):"
 
-#: dialogs.c:302
+#: dialogs.c:303
 msgid "Save Tourney Games on:"
 msgstr "Сачувај игре турнира на:"
 
 msgid "Save Tourney Games on:"
 msgstr "Сачувај игре турнира на:"
 
-#: dialogs.c:303
+#: dialogs.c:304
 msgid "Game File with Opening Lines:"
 msgstr "Датотека игре са линијама отварања:"
 
 msgid "Game File with Opening Lines:"
 msgstr "Датотека игре са линијама отварања:"
 
-#: dialogs.c:304
+#: dialogs.c:305
 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr "Број игре (-1 или -2 = само-повећање):"
 
 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr "Број игре (-1 или -2 = само-повећање):"
 
-#: dialogs.c:305
+#: dialogs.c:306
 msgid "File with Start Positions:"
 msgstr "Датотека са почетним положајима:"
 
 msgid "File with Start Positions:"
 msgstr "Датотека са почетним положајима:"
 
-#: dialogs.c:306
+#: dialogs.c:307
 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr "Број положаја (-1 или -2 = само-повећање):"
 
 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr "Број положаја (-1 или -2 = само-повећање):"
 
-#: dialogs.c:307
+#: dialogs.c:308
 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
 msgstr "Индекс враћања уназад након оволико игара (0 = никад):"
 
 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
 msgstr "Индекс враћања уназад након оволико игара (0 = никад):"
 
-#: dialogs.c:308
+#: dialogs.c:309
 msgid "Disable own engine books by default"
 msgstr "Искључи књиге сопственог погона по основи"
 
 msgid "Disable own engine books by default"
 msgstr "Искључи књиге сопственог погона по основи"
 
-#: dialogs.c:309 dialogs.c:1713
+#: dialogs.c:310 dialogs.c:1840
 msgid "Time Control"
 msgstr "Управљање временом"
 
 msgid "Time Control"
 msgstr "Управљање временом"
 
-#: dialogs.c:310
+#: dialogs.c:311
 msgid "Common Engine"
 msgstr "Општи погон"
 
 msgid "Common Engine"
 msgstr "Општи погон"
 
-#: dialogs.c:311 dialogs.c:445
+#: dialogs.c:312 dialogs.c:446
 msgid "General Options"
 msgstr "Опште опције"
 
 msgid "General Options"
 msgstr "Опште опције"
 
-#: dialogs.c:312
+#: dialogs.c:313
 msgid "Continue Later"
 msgstr "Настави касније"
 
 msgid "Continue Later"
 msgstr "Настави касније"
 
-#: dialogs.c:313
+#: dialogs.c:314
 msgid "Replace Engine"
 msgstr "Замени погон"
 
 msgid "Replace Engine"
 msgstr "Замени погон"
 
-#: dialogs.c:314
+#: dialogs.c:315
 msgid "Upgrade Engine"
 msgstr "Надогради погон"
 
 msgid "Upgrade Engine"
 msgstr "Надогради погон"
 
-#: dialogs.c:315
+#: dialogs.c:316
 msgid "Clone Tourney"
 msgstr "Умножи турнир"
 
 msgid "Clone Tourney"
 msgstr "Умножи турнир"
 
-#: dialogs.c:355
+#: dialogs.c:356
 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
 msgstr "Прво морате да наведете постојећи турнир за умножавање"
 
 msgid "First you must specify an existing tourney file to clone"
 msgstr "Прво морате да наведете постојећи турнир за умножавање"
 
-#: dialogs.c:371 dialogs.c:1547
+#: dialogs.c:372 dialogs.c:1549
 msgid "# no engines are installed"
 msgstr "# ниједан погон није инсталиран"
 
 msgid "# no engines are installed"
 msgstr "# ниједан погон није инсталиран"
 
-#: dialogs.c:379
+#: dialogs.c:380
 msgid "Internal error: PARTICIPANTS set wrong"
 msgstr "Унутрашња грешка: скуп УЧЕСНИКА је погрешан"
 
 msgid "Internal error: PARTICIPANTS set wrong"
 msgstr "Унутрашња грешка: скуп УЧЕСНИКА је погрешан"
 
-#: dialogs.c:387
+#: dialogs.c:388
 msgid "Tournament Options"
 msgstr "Опције турнира"
 
 msgid "Tournament Options"
 msgstr "Опције турнира"
 
-#: dialogs.c:406
+#: dialogs.c:407
 msgid "Absolute Analysis Scores"
 msgstr "Резултати апсолутне анализе"
 
 msgid "Absolute Analysis Scores"
 msgstr "Резултати апсолутне анализе"
 
-#: dialogs.c:407
+#: dialogs.c:408
 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
 msgstr "Скоро увек краљица (заобиђи унапређење)"
 
 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
 msgstr "Скоро увек краљица (заобиђи унапређење)"
 
-#: dialogs.c:408 menus.c:728
+#: dialogs.c:409 menus.c:729
 msgid "Animate Dragging"
 msgstr "Анимирај превлачење"
 
 msgid "Animate Dragging"
 msgstr "Анимирај превлачење"
 
-#: dialogs.c:409 menus.c:729
+#: dialogs.c:410 menus.c:730
 msgid "Animate Moving"
 msgstr "Анимирај потез"
 
 msgid "Animate Moving"
 msgstr "Анимирај потез"
 
-#: dialogs.c:410 menus.c:730
+#: dialogs.c:411 menus.c:731
 msgid "Auto Flag"
 msgstr "Ауто заставица"
 
 msgid "Auto Flag"
 msgstr "Ауто заставица"
 
-#: dialogs.c:411 menus.c:731
+#: dialogs.c:412 menus.c:732
 msgid "Auto Flip View"
 msgstr "Сам изврни преглед"
 
 msgid "Auto Flip View"
 msgstr "Сам изврни преглед"
 
-#: dialogs.c:412 menus.c:732
+#: dialogs.c:413 menus.c:733
 msgid "Blindfold"
 msgstr "На слепо"
 
 #. TRANSLATORS: the drop menu is used to drop a piece, e.g. during bughouse or editing a position
 msgid "Blindfold"
 msgstr "На слепо"
 
 #. TRANSLATORS: the drop menu is used to drop a piece, e.g. during bughouse or editing a position
-#: dialogs.c:414
+#: dialogs.c:415
 msgid "Drop Menu"
 msgstr "Изборник убацивања"
 
 msgid "Drop Menu"
 msgstr "Изборник убацивања"
 
-#: dialogs.c:415
+#: dialogs.c:416
 msgid "Enable Variation Trees"
 msgstr "Укључи стабла варијације"
 
 msgid "Enable Variation Trees"
 msgstr "Укључи стабла варијације"
 
-#: dialogs.c:416
+#: dialogs.c:417
 msgid "Headers in Engine Output Window"
 msgstr "Заглавља у излазном прозору погона "
 
 msgid "Headers in Engine Output Window"
 msgstr "Заглавља у излазном прозору погона "
 
-#: dialogs.c:417
+#: dialogs.c:418
 msgid "Hide Thinking from Human"
 msgstr "Сакриј размишљање од људи"
 
 msgid "Hide Thinking from Human"
 msgstr "Сакриј размишљање од људи"
 
-#: dialogs.c:418 menus.c:737
+#: dialogs.c:419 menus.c:738
 msgid "Highlight Last Move"
 msgstr "Истакни последњи потез"
 
 msgid "Highlight Last Move"
 msgstr "Истакни последњи потез"
 
-#: dialogs.c:419
+#: dialogs.c:420
 msgid "Highlight with Arrow"
 msgstr "Истакни стрелицом"
 
 msgid "Highlight with Arrow"
 msgstr "Истакни стрелицом"
 
-#: dialogs.c:420 menus.c:740
+#: dialogs.c:421 menus.c:741
 msgid "One-Click Moving"
 msgstr "Потез једним притиском"
 
 msgid "One-Click Moving"
 msgstr "Потез једним притиском"
 
-#: dialogs.c:421
+#: dialogs.c:422
 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
 msgstr "Повремена освежавања (у режиму анализе)"
 
 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
 msgstr "Повремена освежавања (у режиму анализе)"
 
-#: dialogs.c:423
+#: dialogs.c:424
 msgid "Play Move(s) of Clicked PV (Analysis)"
 msgstr "Играј потез(е) притиснутог ПВ-а (анализа)"
 
 msgid "Play Move(s) of Clicked PV (Analysis)"
 msgstr "Играј потез(е) притиснутог ПВ-а (анализа)"
 
-#: dialogs.c:424 dialogs.c:624 menus.c:742
+#: dialogs.c:425 dialogs.c:626 menus.c:743
 msgid "Ponder Next Move"
 msgstr "Премисли следећи потез"
 
 msgid "Ponder Next Move"
 msgstr "Премисли следећи потез"
 
-#: dialogs.c:425
+#: dialogs.c:426
 msgid "Popup Exit Messages"
 msgstr "Прикажи поруке излаза"
 
 msgid "Popup Exit Messages"
 msgstr "Прикажи поруке излаза"
 
-#: dialogs.c:426 menus.c:744
+#: dialogs.c:427 menus.c:745
 msgid "Popup Move Errors"
 msgstr "Прикажи грешке потеза"
 
 msgid "Popup Move Errors"
 msgstr "Прикажи грешке потеза"
 
-#: dialogs.c:427
+#: dialogs.c:428
 msgid "Scores in Move List"
 msgstr "Резултати у списку потеза"
 
 msgid "Scores in Move List"
 msgstr "Резултати у списку потеза"
 
-#: dialogs.c:428
+#: dialogs.c:429
 msgid "Show Coordinates"
 msgstr "Покажи координате"
 
 msgid "Show Coordinates"
 msgstr "Покажи координате"
 
-#: dialogs.c:429
+#: dialogs.c:430
 msgid "Show Target Squares"
 msgstr "Покажи циљна поља"
 
 msgid "Show Target Squares"
 msgstr "Покажи циљна поља"
 
-#: dialogs.c:430
+#: dialogs.c:431
 msgid "Sticky Windows"
 msgstr "Лепљиви прозори"
 
 msgid "Sticky Windows"
 msgstr "Лепљиви прозори"
 
-#: dialogs.c:431 menus.c:747
+#: dialogs.c:432 menus.c:748
 msgid "Test Legality"
 msgstr "Испробај исправност"
 
 msgid "Test Legality"
 msgstr "Испробај исправност"
 
-#: dialogs.c:432
+#: dialogs.c:433
 msgid "Top-Level Dialogs"
 msgstr "Прозорчићи највишег нивоа"
 
 msgid "Top-Level Dialogs"
 msgstr "Прозорчићи највишег нивоа"
 
-#: dialogs.c:433
+#: dialogs.c:434
 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
 msgstr "Бљесни потезима (0 = без бљеска):"
 
 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
 msgstr "Бљесни потезима (0 = без бљеска):"
 
-#: dialogs.c:434
+#: dialogs.c:435
 msgid "Flash Rate (high = fast):"
 msgstr "Проток бљеска (високо = брзо):"
 
 msgid "Flash Rate (high = fast):"
 msgstr "Проток бљеска (високо = брзо):"
 
-#: dialogs.c:435
+#: dialogs.c:436
 msgid "Animation Speed (high = slow):"
 msgstr "Брзина анимације (високо = споро):"
 
 msgid "Animation Speed (high = slow):"
 msgstr "Брзина анимације (високо = споро):"
 
-#: dialogs.c:436
+#: dialogs.c:437
 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
 msgstr "Чинилац увеличања у графику процене:"
 
 msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
 msgstr "Чинилац увеличања у графику процене:"
 
-#: dialogs.c:456
+#: dialogs.c:457
 msgid "Normal"
 msgstr "Уобичајено"
 
 msgid "Normal"
 msgstr "Уобичајено"
 
-#: dialogs.c:457
+#: dialogs.c:458
 msgid "Makruk"
 msgstr "Макрук"
 
 msgid "Makruk"
 msgstr "Макрук"
 
-#: dialogs.c:458
+#: dialogs.c:459
 msgid "FRC"
 msgstr "ФРЦ"
 
 msgid "FRC"
 msgstr "ФРЦ"
 
-#: dialogs.c:459
+#: dialogs.c:460
 msgid "Shatranj"
 msgstr "Шатрањ"
 
 msgid "Shatranj"
 msgstr "Шатрањ"
 
-#: dialogs.c:460
+#: dialogs.c:461
 msgid "Wild castle"
 msgstr "Дивљи дворац"
 
 msgid "Wild castle"
 msgstr "Дивљи дворац"
 
-#: dialogs.c:461
+#: dialogs.c:462
 msgid "Knightmate"
 msgstr "Мат скакача"
 
 msgid "Knightmate"
 msgstr "Мат скакача"
 
-#: dialogs.c:462
+#: dialogs.c:463
 msgid "No castle"
 msgstr "Без дворца"
 
 msgid "No castle"
 msgstr "Без дворца"
 
-#: dialogs.c:463
+#: dialogs.c:464
 msgid "Cylinder *"
 msgstr "Ваљак *"
 
 msgid "Cylinder *"
 msgstr "Ваљак *"
 
-#: dialogs.c:464
+#: dialogs.c:465
 msgid "3-checks"
 msgstr "3-провере"
 
 msgid "3-checks"
 msgstr "3-провере"
 
-#: dialogs.c:465
+#: dialogs.c:466
 msgid "berolina *"
 msgstr "беролина *"
 
 msgid "berolina *"
 msgstr "беролина *"
 
-#: dialogs.c:466
+#: dialogs.c:467
 msgid "atomic"
 msgstr "атомски"
 
 msgid "atomic"
 msgstr "атомски"
 
-#: dialogs.c:467
+#: dialogs.c:468
 msgid "two kings"
 msgstr "два краља"
 
 msgid "two kings"
 msgstr "два краља"
 
-#: dialogs.c:468
+#: dialogs.c:469
 msgid " "
 msgstr " "
 
 msgid " "
 msgstr " "
 
-#: dialogs.c:469
+#: dialogs.c:470
 msgid "Spartan"
 msgstr "Спартанац"
 
 msgid "Spartan"
 msgstr "Спартанац"
 
-#: dialogs.c:470
+#: dialogs.c:471
 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
 msgstr "Величина табле ( -1 = основно за изабрану варијанту):"
 
 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
 msgstr "Величина табле ( -1 = основно за изабрану варијанту):"
 
-#: dialogs.c:471
+#: dialogs.c:472
 msgid "Number of Board Ranks:"
 msgstr "Број редова табле:"
 
 msgid "Number of Board Ranks:"
 msgstr "Број редова табле:"
 
-#: dialogs.c:472
+#: dialogs.c:473
 msgid "Number of Board Files:"
 msgstr "Број линија табле:"
 
 msgid "Number of Board Files:"
 msgstr "Број линија табле:"
 
-#: dialogs.c:473
+#: dialogs.c:474
 msgid "Holdings Size:"
 msgstr "Величина закупа:"
 
 msgid "Holdings Size:"
 msgstr "Величина закупа:"
 
-#: dialogs.c:475
+#: dialogs.c:476
 msgid ""
 "Variants marked with * can only be played\n"
 "with legality testing off."
 msgid ""
 "Variants marked with * can only be played\n"
 "with legality testing off."
@@ -1162,105 +1185,105 @@ msgstr ""
 "Варијанте означене * могу бити игране само\n"
 "са искљученим испробавањем исправности."
 
 "Варијанте означене * могу бити игране само\n"
 "са искљученим испробавањем исправности."
 
-#: dialogs.c:477
+#: dialogs.c:478
 msgid "ASEAN"
 msgstr "АСЕАН"
 
 msgid "ASEAN"
 msgstr "АСЕАН"
 
-#: dialogs.c:478
+#: dialogs.c:479
 msgid "Great Shatranj (10x8)"
 msgstr "Велики Шатрањ (10x8)"
 
 msgid "Great Shatranj (10x8)"
 msgstr "Велики Шатрањ (10x8)"
 
-#: dialogs.c:479
+#: dialogs.c:480
 msgid "Seirawan"
 msgstr "Сеираван"
 
 msgid "Seirawan"
 msgstr "Сеираван"
 
-#: dialogs.c:480
+#: dialogs.c:481
 msgid "Falcon (10x8)"
 msgstr "Фалкон (10x8)"
 
 msgid "Falcon (10x8)"
 msgstr "Фалкон (10x8)"
 
-#: dialogs.c:481
+#: dialogs.c:482
 msgid "Superchess"
 msgstr "Супер шах"
 
 msgid "Superchess"
 msgstr "Супер шах"
 
-#: dialogs.c:482
+#: dialogs.c:483
 msgid "Capablanca (10x8)"
 msgstr "Капабланка (10x8)"
 
 msgid "Capablanca (10x8)"
 msgstr "Капабланка (10x8)"
 
-#: dialogs.c:483
+#: dialogs.c:484
 msgid "Crazyhouse"
 msgstr "Луда кућа"
 
 msgid "Crazyhouse"
 msgstr "Луда кућа"
 
-#: dialogs.c:484
+#: dialogs.c:485
 msgid "Gothic (10x8)"
 msgstr "Готски (10x8)"
 
 msgid "Gothic (10x8)"
 msgstr "Готски (10x8)"
 
-#: dialogs.c:485
+#: dialogs.c:486
 msgid "Bughouse"
 msgstr "Бубска кућа"
 
 msgid "Bughouse"
 msgstr "Бубска кућа"
 
-#: dialogs.c:486
+#: dialogs.c:487
 msgid "Janus (10x8)"
 msgstr "Јанус (10x8)"
 
 msgid "Janus (10x8)"
 msgstr "Јанус (10x8)"
 
-#: dialogs.c:487
+#: dialogs.c:488
 msgid "Suicide"
 msgstr "Самоубиство"
 
 msgid "Suicide"
 msgstr "Самоубиство"
 
-#: dialogs.c:488
+#: dialogs.c:489
 msgid "CRC (10x8)"
 msgstr "ЦРЦ (10x8)"
 
 msgid "CRC (10x8)"
 msgstr "ЦРЦ (10x8)"
 
-#: dialogs.c:489
+#: dialogs.c:490
 msgid "give-away"
 msgstr "предај"
 
 msgid "give-away"
 msgstr "предај"
 
-#: dialogs.c:490
+#: dialogs.c:491
 msgid "grand (10x10)"
 msgstr "велик (10x10)"
 
 msgid "grand (10x10)"
 msgstr "велик (10x10)"
 
-#: dialogs.c:491
+#: dialogs.c:492
 msgid "losers"
 msgstr "губитници"
 
 msgid "losers"
 msgstr "губитници"
 
-#: dialogs.c:492
+#: dialogs.c:493
 msgid "shogi (9x9)"
 msgstr "шоги (9x9)"
 
 msgid "shogi (9x9)"
 msgstr "шоги (9x9)"
 
-#: dialogs.c:493
+#: dialogs.c:494
 msgid "fairy"
 msgstr "вила"
 
 msgid "fairy"
 msgstr "вила"
 
-#: dialogs.c:494
+#: dialogs.c:495
 msgid "xiangqi (9x10)"
 msgstr "ксјангки (9x10)"
 
 msgid "xiangqi (9x10)"
 msgstr "ксјангки (9x10)"
 
-#: dialogs.c:495
+#: dialogs.c:496
 msgid "mighty lion"
 msgstr "моћни лав"
 
 msgid "mighty lion"
 msgstr "моћни лав"
 
-#: dialogs.c:496
+#: dialogs.c:497
 msgid "courier (12x8)"
 msgstr "весник (12x8)"
 
 msgid "courier (12x8)"
 msgstr "весник (12x8)"
 
-#: dialogs.c:497
+#: dialogs.c:498
 msgid "elven chess (10x10)"
 msgstr "вилењача (10x10)"
 
 msgid "elven chess (10x10)"
 msgstr "вилењача (10x10)"
 
-#: dialogs.c:498
+#: dialogs.c:499
 msgid "chu shogi (12x12)"
 msgstr "чу шоги (12x12)"
 
 msgid "chu shogi (12x12)"
 msgstr "чу шоги (12x12)"
 
-#: dialogs.c:542
+#: dialogs.c:543
 #, c-format
 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
 msgstr "Упозорење: други погон (%s) не подржава ово!"
 
 #, c-format
 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
 msgstr "Упозорење: други погон (%s) не подржава ово!"
 
-#: dialogs.c:570
+#: dialogs.c:572
 #, c-format
 msgid "Only bughouse is not available in viewer mode."
 msgstr "Само бубска кућа није доступна у режиму прегледача."
 
 #, c-format
 msgid "Only bughouse is not available in viewer mode."
 msgstr "Само бубска кућа није доступна у режиму прегледача."
 
-#: dialogs.c:571
+#: dialogs.c:573
 #, c-format
 msgid ""
 "All variants not supported by the first engine\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "All variants not supported by the first engine\n"
@@ -1269,263 +1292,263 @@ msgstr ""
 "Све варијанте нису подржане првим погоном\n"
 "(тренутно %s) су искључени."
 
 "Све варијанте нису подржане првим погоном\n"
 "(тренутно %s) су искључени."
 
-#: dialogs.c:593
+#: dialogs.c:595
 msgid "New Variant"
 msgstr "Нова варијанта"
 
 msgid "New Variant"
 msgstr "Нова варијанта"
 
-#: dialogs.c:625
+#: dialogs.c:627
 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
 msgstr "Највећи број процесора по погону:"
 
 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
 msgstr "Највећи број процесора по погону:"
 
-#: dialogs.c:626
+#: dialogs.c:628
 msgid "Polygot Directory:"
 msgstr "Директоријум полигота:"
 
 msgid "Polygot Directory:"
 msgstr "Директоријум полигота:"
 
-#: dialogs.c:627
+#: dialogs.c:629
 msgid "Hash-Table Size (MB):"
 msgstr "Величина хеш-табеле (MB):"
 
 msgid "Hash-Table Size (MB):"
 msgstr "Величина хеш-табеле (MB):"
 
-#: dialogs.c:628
+#: dialogs.c:630
 msgid "EGTB Path:"
 msgstr "ЕГТБ путања:"
 
 msgid "EGTB Path:"
 msgstr "ЕГТБ путања:"
 
-#: dialogs.c:629
+#: dialogs.c:631
 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
 msgstr "Величина ЕГТБ оставе (MB):"
 
 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
 msgstr "Величина ЕГТБ оставе (MB):"
 
-#: dialogs.c:630
+#: dialogs.c:632
 msgid "Use GUI Book"
 msgstr "Користи ГУИ књигу"
 
 msgid "Use GUI Book"
 msgstr "Користи ГУИ књигу"
 
-#: dialogs.c:631
+#: dialogs.c:633
 msgid "Opening-Book Filename:"
 msgstr "Назив датотеке књиге отварања:"
 
 msgid "Opening-Book Filename:"
 msgstr "Назив датотеке књиге отварања:"
 
-#: dialogs.c:632
+#: dialogs.c:634
 msgid "Book Depth (moves):"
 msgstr "Дубина књиге (потези):"
 
 msgid "Book Depth (moves):"
 msgstr "Дубина књиге (потези):"
 
-#: dialogs.c:633
+#: dialogs.c:635
 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
 msgstr "Варијанта књиге (0) против снаге (100):"
 
 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
 msgstr "Варијанта књиге (0) против снаге (100):"
 
-#: dialogs.c:634
+#: dialogs.c:636
 msgid "Engine #1 Has Own Book"
 msgstr "Погон бр. 1 има сопствену књигу"
 
 msgid "Engine #1 Has Own Book"
 msgstr "Погон бр. 1 има сопствену књигу"
 
-#: dialogs.c:635
+#: dialogs.c:637
 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
 msgstr "Погон бр. 2 има сопствену књигу          "
 
 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
 msgstr "Погон бр. 2 има сопствену књигу          "
 
-#: dialogs.c:646
+#: dialogs.c:648
 msgid "Common Engine Settings"
 msgstr "Подешавања општег погона"
 
 msgid "Common Engine Settings"
 msgstr "Подешавања општег погона"
 
-#: dialogs.c:652
+#: dialogs.c:654
 msgid "Detect all Mates"
 msgstr "Откриј сва матирања"
 
 msgid "Detect all Mates"
 msgstr "Откриј сва матирања"
 
-#: dialogs.c:653
+#: dialogs.c:655
 msgid "Verify Engine Result Claims"
 msgstr "Провери потраживања резултата погона"
 
 msgid "Verify Engine Result Claims"
 msgstr "Провери потраживања резултата погона"
 
-#: dialogs.c:654
+#: dialogs.c:656
 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
 msgstr "Реми ако нема довољно материјала за матирање"
 
 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
 msgstr "Реми ако нема довољно материјала за матирање"
 
-#: dialogs.c:655
+#: dialogs.c:657
 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
 msgstr "Досуди површан реми (застој 3-потеза)"
 
 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
 msgstr "Досуди површан реми (застој 3-потеза)"
 
-#: dialogs.c:656
+#: dialogs.c:658
 msgid "N-Move Rule:"
 msgstr "Правило н-потеза:"
 
 msgid "N-Move Rule:"
 msgstr "Правило н-потеза:"
 
-#: dialogs.c:657
+#: dialogs.c:659
 msgid "N-fold Repeats:"
 msgstr "Понављања N-савијања:"
 
 msgid "N-fold Repeats:"
 msgstr "Понављања N-савијања:"
 
-#: dialogs.c:658
+#: dialogs.c:660
 msgid "Draw after N Moves Total:"
 msgstr "Реми након укупно N потеза:"
 
 msgid "Draw after N Moves Total:"
 msgstr "Реми након укупно N потеза:"
 
-#: dialogs.c:659
+#: dialogs.c:661
 msgid "Win / Loss Threshold:"
 msgstr "Праг победе / губитка:"
 
 msgid "Win / Loss Threshold:"
 msgstr "Праг победе / губитка:"
 
-#: dialogs.c:660
+#: dialogs.c:662
 msgid "Negate Score of Engine #1"
 msgstr "Негирај резултат 1° погона"
 
 msgid "Negate Score of Engine #1"
 msgstr "Негирај резултат 1° погона"
 
-#: dialogs.c:661
+#: dialogs.c:663
 msgid "Negate Score of Engine #2"
 msgstr "Негирај резултат 2° погона"
 
 msgid "Negate Score of Engine #2"
 msgstr "Негирај резултат 2° погона"
 
-#: dialogs.c:668
+#: dialogs.c:670
 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
 msgstr "Досуди не-ИЦС игре"
 
 msgid "Adjudicate non-ICS Games"
 msgstr "Досуди не-ИЦС игре"
 
-#: dialogs.c:681
+#: dialogs.c:683
 msgid "Auto-Kibitz"
 msgstr "Сам кибицуј"
 
 msgid "Auto-Kibitz"
 msgstr "Сам кибицуј"
 
-#: dialogs.c:682
+#: dialogs.c:684
 msgid "Auto-Comment"
 msgstr "Сам напомени"
 
 msgid "Auto-Comment"
 msgstr "Сам напомени"
 
-#: dialogs.c:683
+#: dialogs.c:685
 msgid "Auto-Observe"
 msgstr "Сам посматрај"
 
 msgid "Auto-Observe"
 msgstr "Сам посматрај"
 
-#: dialogs.c:684
+#: dialogs.c:686
 msgid "Auto-Raise Board"
 msgstr "Сам издигни таблу"
 
 msgid "Auto-Raise Board"
 msgstr "Сам издигни таблу"
 
-#: dialogs.c:685
+#: dialogs.c:687
 msgid "Auto-Create Logon Script"
 msgstr "Сам направи скрипту пријаве"
 
 msgid "Auto-Create Logon Script"
 msgstr "Сам направи скрипту пријаве"
 
-#: dialogs.c:686
+#: dialogs.c:688
 msgid "Background Observe while Playing"
 msgstr "Позадинско посматрање за време играња"
 
 msgid "Background Observe while Playing"
 msgstr "Позадинско посматрање за време играња"
 
-#: dialogs.c:687
+#: dialogs.c:689
 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
 msgstr "Двојна табла за позадинско-посматрану игру"
 
 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
 msgstr "Двојна табла за позадинско-посматрану игру"
 
-#: dialogs.c:688
+#: dialogs.c:690
 msgid "Get Move List"
 msgstr "Добави списак потеза"
 
 msgid "Get Move List"
 msgstr "Добави списак потеза"
 
-#: dialogs.c:689
+#: dialogs.c:691
 msgid "Quiet Play"
 msgstr "Тихо играње"
 
 msgid "Quiet Play"
 msgstr "Тихо играње"
 
-#: dialogs.c:690
+#: dialogs.c:692
 msgid "Seek Graph"
 msgstr "График премотавања"
 
 msgid "Seek Graph"
 msgstr "График премотавања"
 
-#: dialogs.c:691
+#: dialogs.c:693
 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
 msgstr "Сам освежи график премотавања"
 
 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
 msgstr "Сам освежи график премотавања"
 
-#: dialogs.c:692
+#: dialogs.c:694
 msgid "Auto-InputBox PopUp"
 msgstr "Облачић само-улазног поља"
 
 msgid "Auto-InputBox PopUp"
 msgstr "Облачић само-улазног поља"
 
-#: dialogs.c:693
+#: dialogs.c:695
 msgid "Quit after game"
 msgstr "Изађи након игре"
 
 msgid "Quit after game"
 msgstr "Изађи након игре"
 
-#: dialogs.c:694
+#: dialogs.c:696
 msgid "Premove"
 msgstr "Предпотез"
 
 msgid "Premove"
 msgstr "Предпотез"
 
-#: dialogs.c:695
+#: dialogs.c:697
 msgid "Premove for White"
 msgstr "Предпотез за белог"
 
 msgid "Premove for White"
 msgstr "Предпотез за белог"
 
-#: dialogs.c:696
+#: dialogs.c:698
 msgid "First White Move:"
 msgstr "Први потез белог:"
 
 msgid "First White Move:"
 msgstr "Први потез белог:"
 
-#: dialogs.c:697
+#: dialogs.c:699
 msgid "Premove for Black"
 msgstr "Предпотез за црног"
 
 msgid "Premove for Black"
 msgstr "Предпотез за црног"
 
-#: dialogs.c:698
+#: dialogs.c:700
 msgid "First Black Move:"
 msgstr "Први потез црног:"
 
 msgid "First Black Move:"
 msgstr "Први потез црног:"
 
-#: dialogs.c:700
+#: dialogs.c:702
 msgid "Alarm"
 msgstr "Аларм"
 
 msgid "Alarm"
 msgstr "Аларм"
 
-#: dialogs.c:701
+#: dialogs.c:703
 msgid "Alarm Time (msec):"
 msgstr "Време аларма (msec):"
 
 msgid "Alarm Time (msec):"
 msgstr "Време аларма (msec):"
 
-#: dialogs.c:703
+#: dialogs.c:705
 msgid "Colorize Messages"
 msgstr "Обој поруке"
 
 msgid "Colorize Messages"
 msgstr "Обој поруке"
 
-#: dialogs.c:704
+#: dialogs.c:706
 msgid "Shout Text Colors:"
 msgstr "Боје текста усклика:"
 
 msgid "Shout Text Colors:"
 msgstr "Боје текста усклика:"
 
-#: dialogs.c:705
+#: dialogs.c:707
 msgid "S-Shout Text Colors:"
 msgstr "Боје текста С-усклика:"
 
 msgid "S-Shout Text Colors:"
 msgstr "Боје текста С-усклика:"
 
-#: dialogs.c:706
+#: dialogs.c:708
 msgid "Channel #1 Text Colors:"
 msgstr "Боје текста 1° канала:"
 
 msgid "Channel #1 Text Colors:"
 msgstr "Боје текста 1° канала:"
 
-#: dialogs.c:707
+#: dialogs.c:709
 msgid "Other Channel Text Colors:"
 msgstr "Боје текста других канала:"
 
 msgid "Other Channel Text Colors:"
 msgstr "Боје текста других канала:"
 
-#: dialogs.c:708
+#: dialogs.c:710
 msgid "Kibitz Text Colors:"
 msgstr "Боје текста кобицовања:"
 
 msgid "Kibitz Text Colors:"
 msgstr "Боје текста кобицовања:"
 
-#: dialogs.c:709
+#: dialogs.c:711
 msgid "Tell Text Colors:"
 msgstr "Боје текста објаве:"
 
 msgid "Tell Text Colors:"
 msgstr "Боје текста објаве:"
 
-#: dialogs.c:710
+#: dialogs.c:712
 msgid "Challenge Text Colors:"
 msgstr "Боје текста изазова:"
 
 msgid "Challenge Text Colors:"
 msgstr "Боје текста изазова:"
 
-#: dialogs.c:711
+#: dialogs.c:713
 msgid "Request Text Colors:"
 msgstr "Боје текста захтева:"
 
 msgid "Request Text Colors:"
 msgstr "Боје текста захтева:"
 
-#: dialogs.c:712
+#: dialogs.c:714
 msgid "Seek Text Colors:"
 msgstr "Боје текста премотавања:"
 
 msgid "Seek Text Colors:"
 msgstr "Боје текста премотавања:"
 
-#: dialogs.c:713
+#: dialogs.c:715
 msgid "Other Text Colors:"
 msgstr "Боје другог текста:"
 
 msgid "Other Text Colors:"
 msgstr "Боје другог текста:"
 
-#: dialogs.c:720
+#: dialogs.c:722
 msgid "ICS Options"
 msgstr "ИЦС опције"
 
 msgid "ICS Options"
 msgstr "ИЦС опције"
 
-#: dialogs.c:725
+#: dialogs.c:727
 msgid "Exact position match"
 msgstr "Поређење тачног положаја"
 
 msgid "Exact position match"
 msgstr "Поређење тачног положаја"
 
-#: dialogs.c:725
+#: dialogs.c:727
 msgid "Shown position is subset"
 msgstr "Приказани положај је подскуп"
 
 msgid "Shown position is subset"
 msgstr "Приказани положај је подскуп"
 
-#: dialogs.c:725
+#: dialogs.c:727
 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
 msgstr "Исти материјал са тачно истим ланцем пешака"
 
 msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
 msgstr "Исти материјал са тачно истим ланцем пешака"
 
-#: dialogs.c:726
+#: dialogs.c:728
 msgid "Same material"
 msgstr "Исти материјал"
 
 msgid "Same material"
 msgstr "Исти материјал"
 
-#: dialogs.c:726
+#: dialogs.c:728
 msgid "Material range (top board half optional)"
 msgstr "Опсег материјала (изборна половина горње табле)"
 
 msgid "Material range (top board half optional)"
 msgstr "Опсег материјала (изборна половина горње табле)"
 
-#: dialogs.c:726
+#: dialogs.c:728
 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
 msgstr "Разлика материјала (уравнотежена изборна ствар)"
 
 msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
 msgstr "Разлика материјала (уравнотежена изборна ствар)"
 
-#: dialogs.c:741
+#: dialogs.c:743
 msgid "Auto-Display Tags"
 msgstr "Ознаке само-приказа"
 
 msgid "Auto-Display Tags"
 msgstr "Ознаке само-приказа"
 
-#: dialogs.c:742
+#: dialogs.c:744
 msgid "Auto-Display Comment"
 msgstr "Напомена само-приказа"
 
 msgid "Auto-Display Comment"
 msgstr "Напомена само-приказа"
 
-#: dialogs.c:743
+#: dialogs.c:745
 msgid ""
 "Auto-Play speed of loaded games\n"
 "(0 = instant, -1 = off):"
 msgid ""
 "Auto-Play speed of loaded games\n"
 "(0 = instant, -1 = off):"
@@ -1533,11 +1556,11 @@ msgstr ""
 "Брзина самосталног играња учитаних игара\n"
 "(0 = тренутно, -1 = искључено):"
 
 "Брзина самосталног играња учитаних игара\n"
 "(0 = тренутно, -1 = искључено):"
 
-#: dialogs.c:744
+#: dialogs.c:746
 msgid "Seconds per Move:"
 msgstr "Секунде по потезу:"
 
 msgid "Seconds per Move:"
 msgstr "Секунде по потезу:"
 
-#: dialogs.c:745
+#: dialogs.c:747
 msgid ""
 "\n"
 "options to use in game-viewer mode:"
 msgid ""
 "\n"
 "options to use in game-viewer mode:"
@@ -1545,7 +1568,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "опције за коришћење у режиму прегледача игре:"
 
 "\n"
 "опције за коришћење у режиму прегледача игре:"
 
-#: dialogs.c:747
+#: dialogs.c:749
 msgid ""
 "\n"
 "Thresholds for position filtering in game list:"
 msgid ""
 "\n"
 "Thresholds for position filtering in game list:"
@@ -1553,772 +1576,840 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Размаци за издвајање положаја у списку игре:"
 
 "\n"
 "Размаци за издвајање положаја у списку игре:"
 
-#: dialogs.c:748
+#: dialogs.c:750
 msgid "Elo of strongest player at least:"
 msgstr "Рејтинг најачег играча:"
 
 msgid "Elo of strongest player at least:"
 msgstr "Рејтинг најачег играча:"
 
-#: dialogs.c:749
+#: dialogs.c:751
 msgid "Elo of weakest player at least:"
 msgstr "Рејтинг најслабијег играча:"
 
 msgid "Elo of weakest player at least:"
 msgstr "Рејтинг најслабијег играча:"
 
-#: dialogs.c:750
+#: dialogs.c:752
 msgid "No games before year:"
 msgstr "Нема игара пре године:"
 
 msgid "No games before year:"
 msgstr "Нема игара пре године:"
 
-#: dialogs.c:751
+#: dialogs.c:753
 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
 msgstr "Најмањи број узастопних положаја:"
 
 msgid "Minimum nr consecutive positions:"
 msgstr "Најмањи број узастопних положаја:"
 
-#: dialogs.c:753
+#: dialogs.c:755
 msgid "Search mode:"
 msgstr "Режим претраге:"
 
 msgid "Search mode:"
 msgstr "Режим претраге:"
 
-#: dialogs.c:754
+#: dialogs.c:756
 msgid "Also match reversed colors"
 msgstr "Упореди такође обрнуте боје"
 
 msgid "Also match reversed colors"
 msgstr "Упореди такође обрнуте боје"
 
-#: dialogs.c:755
+#: dialogs.c:757
 msgid "Also match left-right flipped position"
 msgstr "Упореди такође лево-десно изврнути положај"
 
 msgid "Also match left-right flipped position"
 msgstr "Упореди такође лево-десно изврнути положај"
 
-#: dialogs.c:764
+#: dialogs.c:766
 msgid "Load Game Options"
 msgstr "Опције учитавања игре"
 
 msgid "Load Game Options"
 msgstr "Опције учитавања игре"
 
-#: dialogs.c:776
+#: dialogs.c:778
 msgid "Auto-Save Games"
 msgstr "Сам сачувај игре"
 
 msgid "Auto-Save Games"
 msgstr "Сам сачувај игре"
 
-#: dialogs.c:777
+#: dialogs.c:779
 msgid "Own Games Only"
 msgstr "Само сопствене игре"
 
 msgid "Own Games Only"
 msgstr "Само сопствене игре"
 
-#: dialogs.c:778
+#: dialogs.c:780
 msgid "Save Games on File:"
 msgstr "Сачувај игре у датотеци:"
 
 msgid "Save Games on File:"
 msgstr "Сачувај игре у датотеци:"
 
-#: dialogs.c:779
+#: dialogs.c:781
 msgid "Save Final Positions on File:"
 msgstr "Сачувај крајње положаје у датотеци:"
 
 msgid "Save Final Positions on File:"
 msgstr "Сачувај крајње положаје у датотеци:"
 
-#: dialogs.c:780
+#: dialogs.c:782
 msgid "PGN Event Header:"
 msgstr "Заглавље ПГН догађаја:"
 
 msgid "PGN Event Header:"
 msgstr "Заглавље ПГН догађаја:"
 
-#: dialogs.c:781
+#: dialogs.c:783
 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
 msgstr "Стари изглед чувања (као супротно са ПГН)"
 
 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
 msgstr "Стари изглед чувања (као супротно са ПГН)"
 
-#: dialogs.c:782
+#: dialogs.c:784
 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
 msgstr "Укључи ознаку броја у ПГН-у турнира"
 
 msgid "Include Number Tag in tourney PGN"
 msgstr "Укључи ознаку броја у ПГН-у турнира"
 
-#: dialogs.c:783
+#: dialogs.c:785
 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
 msgstr "Сачувај податке резултата/дубине у ПГН-у"
 
 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
 msgstr "Сачувај податке резултата/дубине у ПГН-у"
 
-#: dialogs.c:784
+#: dialogs.c:786
 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
 msgstr "Сачувај податке ван-књиге у ПГН-у"
 
 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
 msgstr "Сачувај податке ван-књиге у ПГН-у"
 
-#: dialogs.c:791
+#: dialogs.c:793
 msgid "Save Game Options"
 msgstr "Опције чувања игре"
 
 msgid "Save Game Options"
 msgstr "Опције чувања игре"
 
-#: dialogs.c:800
+#: dialogs.c:802
 msgid "No Sound"
 msgstr "Без звука"
 
 msgid "No Sound"
 msgstr "Без звука"
 
-#: dialogs.c:801
+#: dialogs.c:803
 msgid "Default Beep"
 msgstr "Основни писак"
 
 msgid "Default Beep"
 msgstr "Основни писак"
 
-#: dialogs.c:802
+#: dialogs.c:804
 msgid "Above WAV File"
 msgstr "ВАВ датотека"
 
 msgid "Above WAV File"
 msgstr "ВАВ датотека"
 
-#: dialogs.c:803
+#: dialogs.c:805
 msgid "Car Horn"
 msgstr "Сирена аута"
 
 msgid "Car Horn"
 msgstr "Сирена аута"
 
-#: dialogs.c:804
+#: dialogs.c:806
 msgid "Cymbal"
 msgstr "Чинела"
 
 msgid "Cymbal"
 msgstr "Чинела"
 
-#: dialogs.c:805
+#: dialogs.c:807
 msgid "Ding"
 msgstr "Звонце"
 
 msgid "Ding"
 msgstr "Звонце"
 
-#: dialogs.c:806
+#: dialogs.c:808
 msgid "Gong"
 msgstr "Гонг"
 
 msgid "Gong"
 msgstr "Гонг"
 
-#: dialogs.c:807
+#: dialogs.c:809
 msgid "Laser"
 msgstr "Ласер"
 
 msgid "Laser"
 msgstr "Ласер"
 
-#: dialogs.c:808
+#: dialogs.c:810
 msgid "Penalty"
 msgstr "Пенал"
 
 msgid "Penalty"
 msgstr "Пенал"
 
-#: dialogs.c:809
+#: dialogs.c:811
 msgid "Phone"
 msgstr "Телефон"
 
 msgid "Phone"
 msgstr "Телефон"
 
-#: dialogs.c:810
+#: dialogs.c:812
 msgid "Pop"
 msgstr "Поп"
 
 msgid "Pop"
 msgstr "Поп"
 
-#: dialogs.c:811
+#: dialogs.c:813
 msgid "Roar"
 msgstr "Рика"
 
 msgid "Roar"
 msgstr "Рика"
 
-#: dialogs.c:812
+#: dialogs.c:814
 msgid "Slap"
 msgstr "Ћушка"
 
 msgid "Slap"
 msgstr "Ћушка"
 
-#: dialogs.c:813
+#: dialogs.c:815
 msgid "Wood Thunk"
 msgstr "Звук дрвета"
 
 msgid "Wood Thunk"
 msgstr "Звук дрвета"
 
-#: dialogs.c:815
+#: dialogs.c:817
 msgid "User File"
 msgstr "Корисникова датотека"
 
 msgid "User File"
 msgstr "Корисникова датотека"
 
-#: dialogs.c:838
+#: dialogs.c:840
 msgid "User WAV File:"
 msgstr "Корисникова ВАВ датотека:"
 
 msgid "User WAV File:"
 msgstr "Корисникова ВАВ датотека:"
 
-#: dialogs.c:839
+#: dialogs.c:841
 msgid "Sound Program:"
 msgstr "Програм звука:"
 
 msgid "Sound Program:"
 msgstr "Програм звука:"
 
-#: dialogs.c:840
+#: dialogs.c:842
 msgid "Try-Out Sound:"
 msgstr "Звук покушаја:"
 
 msgid "Try-Out Sound:"
 msgstr "Звук покушаја:"
 
-#: dialogs.c:841
+#: dialogs.c:843
 msgid "Play"
 msgstr "Пусти"
 
 msgid "Play"
 msgstr "Пусти"
 
-#: dialogs.c:842
+#: dialogs.c:844
 msgid "Move:"
 msgstr "Потез:"
 
 msgid "Move:"
 msgstr "Потез:"
 
-#: dialogs.c:843
+#: dialogs.c:845
 msgid "Win:"
 msgstr "Победа:"
 
 msgid "Win:"
 msgstr "Победа:"
 
-#: dialogs.c:844
+#: dialogs.c:846
 msgid "Lose:"
 msgstr "Пораз:"
 
 msgid "Lose:"
 msgstr "Пораз:"
 
-#: dialogs.c:845
+#: dialogs.c:847
 msgid "Draw:"
 msgstr "Реми:"
 
 msgid "Draw:"
 msgstr "Реми:"
 
-#: dialogs.c:846
+#: dialogs.c:848
 msgid "Unfinished:"
 msgstr "Недовршена:"
 
 msgid "Unfinished:"
 msgstr "Недовршена:"
 
-#: dialogs.c:847
+#: dialogs.c:849
 msgid "Alarm:"
 msgstr "Аларм:"
 
 msgid "Alarm:"
 msgstr "Аларм:"
 
-#: dialogs.c:848
+#: dialogs.c:850
 msgid "Challenge:"
 msgstr "Изазов:"
 
 msgid "Challenge:"
 msgstr "Изазов:"
 
-#: dialogs.c:850
+#: dialogs.c:852
 msgid "Sounds Directory:"
 msgstr "Директоријум звука:"
 
 msgid "Sounds Directory:"
 msgstr "Директоријум звука:"
 
-#: dialogs.c:851
+#: dialogs.c:853
 msgid "Shout:"
 msgstr "Усклик:"
 
 msgid "Shout:"
 msgstr "Усклик:"
 
-#: dialogs.c:852
+#: dialogs.c:854
 msgid "S-Shout:"
 msgstr "С-усклик:"
 
 msgid "S-Shout:"
 msgstr "С-усклик:"
 
-#: dialogs.c:853
+#: dialogs.c:855
 msgid "Channel:"
 msgstr "Канал:"
 
 msgid "Channel:"
 msgstr "Канал:"
 
-#: dialogs.c:854
+#: dialogs.c:856
 msgid "Channel 1:"
 msgstr "1° канал:"
 
 msgid "Channel 1:"
 msgstr "1° канал:"
 
-#: dialogs.c:855
+#: dialogs.c:857
 msgid "Tell:"
 msgstr "Телефон:"
 
 msgid "Tell:"
 msgstr "Телефон:"
 
-#: dialogs.c:856
+#: dialogs.c:858
 msgid "Kibitz:"
 msgstr "Кибицовање:"
 
 msgid "Kibitz:"
 msgstr "Кибицовање:"
 
-#: dialogs.c:857
+#: dialogs.c:859
 msgid "Request:"
 msgstr "Захтев:"
 
 msgid "Request:"
 msgstr "Захтев:"
 
-#: dialogs.c:858
+#: dialogs.c:860
 msgid "Lion roar:"
 msgstr "Лавља рика:"
 
 msgid "Lion roar:"
 msgstr "Лавља рика:"
 
-#: dialogs.c:859
+#: dialogs.c:861
 msgid "Seek:"
 msgstr "Премотај:"
 
 msgid "Seek:"
 msgstr "Премотај:"
 
-#: dialogs.c:875
+#: dialogs.c:877
 msgid "Sound Options"
 msgstr "Опције звука"
 
 msgid "Sound Options"
 msgstr "Опције звука"
 
-#: dialogs.c:891
+#: dialogs.c:893
 msgid "Selectable themes:"
 msgstr "Изабирљиве теме:"
 
 msgid "Selectable themes:"
 msgstr "Изабирљиве теме:"
 
-#: dialogs.c:893
+#: dialogs.c:895
 msgid "New name for current theme:"
 msgstr "Нови назив за текућу тему:"
 
 msgid "New name for current theme:"
 msgstr "Нови назив за текућу тему:"
 
-#: dialogs.c:896
+#: dialogs.c:898
 msgid "White Piece Color:"
 msgstr "Боја беле фигуре:"
 
 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
 msgid "White Piece Color:"
 msgstr "Боја беле фигуре:"
 
 #. TRANSLATORS: R = single letter for the color red
-#: dialogs.c:899 dialogs.c:908 dialogs.c:914 dialogs.c:920 dialogs.c:926
-#: dialogs.c:932
+#: dialogs.c:901 dialogs.c:910 dialogs.c:916 dialogs.c:922 dialogs.c:928
+#: dialogs.c:934
 msgid "R"
 msgstr "Ц"
 
 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
 msgid "R"
 msgstr "Ц"
 
 #. TRANSLATORS: G = single letter for the color green
-#: dialogs.c:901 dialogs.c:909 dialogs.c:915 dialogs.c:921 dialogs.c:927
-#: dialogs.c:933
+#: dialogs.c:903 dialogs.c:911 dialogs.c:917 dialogs.c:923 dialogs.c:929
+#: dialogs.c:935
 msgid "G"
 msgstr "З"
 
 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
 msgid "G"
 msgstr "З"
 
 #. TRANSLATORS: B = single letter for the color blue
-#: dialogs.c:903 dialogs.c:910 dialogs.c:916 dialogs.c:922 dialogs.c:928
-#: dialogs.c:934
+#: dialogs.c:905 dialogs.c:912 dialogs.c:918 dialogs.c:924 dialogs.c:930
+#: dialogs.c:936 dialogs.c:1650 dialogs.c:1656 dialogs.c:1662 dialogs.c:1668
+#: dialogs.c:1674 dialogs.c:1680 dialogs.c:1686
 msgid "B"
 msgstr "П"
 
 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
 msgid "B"
 msgstr "П"
 
 #. TRANSLATORS: D = single letter to make a color darker
-#: dialogs.c:905 dialogs.c:911 dialogs.c:917 dialogs.c:923 dialogs.c:929
-#: dialogs.c:935
+#: dialogs.c:907 dialogs.c:913 dialogs.c:919 dialogs.c:925 dialogs.c:931
+#: dialogs.c:937
 msgid "D"
 msgstr "Т"
 
 msgid "D"
 msgstr "Т"
 
-#: dialogs.c:906
+#: dialogs.c:908
 msgid "Black Piece Color:"
 msgstr "Боја црне фигуре:"
 
 msgid "Black Piece Color:"
 msgstr "Боја црне фигуре:"
 
-#: dialogs.c:912
+#: dialogs.c:914
 msgid "Light Square Color:"
 msgstr "Боја светлог поља:"
 
 msgid "Light Square Color:"
 msgstr "Боја светлог поља:"
 
-#: dialogs.c:918
+#: dialogs.c:920
 msgid "Dark Square Color:"
 msgstr "Боја тамног поља:"
 
 msgid "Dark Square Color:"
 msgstr "Боја тамног поља:"
 
-#: dialogs.c:924
+#: dialogs.c:926
 msgid "Highlight Color:"
 msgstr "Боја истицања:"
 
 msgid "Highlight Color:"
 msgstr "Боја истицања:"
 
-#: dialogs.c:930
+#: dialogs.c:932
 msgid "Premove Highlight Color:"
 msgstr "Боја истицања предпотеза:"
 
 msgid "Premove Highlight Color:"
 msgstr "Боја истицања предпотеза:"
 
-#: dialogs.c:936
+#: dialogs.c:938
 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
 msgstr "Изврни фигуре Шоги стила       (Обојена дугмад враћа основно)"
 
 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
 msgstr "Изврни фигуре Шоги стила       (Обојена дугмад враћа основно)"
 
-#: dialogs.c:938
+#: dialogs.c:940
 msgid "Mono Mode"
 msgstr "Моно режим"
 
 msgid "Mono Mode"
 msgstr "Моно режим"
 
-#: dialogs.c:939
+#: dialogs.c:941
 msgid "Logo Size (0=off, requires restart):"
 msgstr "Величина логотипа (0=искљ., захтева поновно покретање):"
 
 msgid "Logo Size (0=off, requires restart):"
 msgstr "Величина логотипа (0=искљ., захтева поновно покретање):"
 
-#: dialogs.c:940
+#: dialogs.c:942
 msgid "Line Gap (-1 = default for board size):"
 msgstr "Јаз реда (-1 = основно за величину табле):"
 
 msgid "Line Gap (-1 = default for board size):"
 msgstr "Јаз реда (-1 = основно за величину табле):"
 
-#: dialogs.c:941
+#: dialogs.c:943
 msgid "Use Board Textures"
 msgstr "Користи исцртавања табле"
 
 msgid "Use Board Textures"
 msgstr "Користи исцртавања табле"
 
-#: dialogs.c:942
+#: dialogs.c:944
 msgid "Light-Squares Texture File:"
 msgstr "Датотека исцртавања светлих поља:"
 
 msgid "Light-Squares Texture File:"
 msgstr "Датотека исцртавања светлих поља:"
 
-#: dialogs.c:943
+#: dialogs.c:945
 msgid "Dark-Squares Texture File:"
 msgstr "Датотека исцртавања тамних поља:"
 
 msgid "Dark-Squares Texture File:"
 msgstr "Датотека исцртавања тамних поља:"
 
-#: dialogs.c:944
+#: dialogs.c:946
 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
 msgstr "Користи спољне битмапе фигуре са њиховим сопственим бојама"
 
 msgid "Use external piece bitmaps with their own colors"
 msgstr "Користи спољне битмапе фигуре са њиховим сопственим бојама"
 
-#: dialogs.c:945
+#: dialogs.c:947
 msgid "Directory with Pieces Images:"
 msgstr "Директоријум са сликама фигура:"
 
 msgid "Directory with Pieces Images:"
 msgstr "Директоријум са сликама фигура:"
 
-#: dialogs.c:1016
+#: dialogs.c:1018
 msgid "# no themes are defined"
 msgstr "# ниједна тема није одређена"
 
 msgid "# no themes are defined"
 msgstr "# ниједна тема није одређена"
 
-#: dialogs.c:1028
+#: dialogs.c:1030
 msgid "Board Options"
 msgstr "Опције табле"
 
 msgid "Board Options"
 msgstr "Опције табле"
 
-#: dialogs.c:1099 menus.c:646
+#: dialogs.c:1101 menus.c:646
 msgid "ICS text menu"
 msgstr "Приручни изборник ИЦС-а"
 
 msgid "ICS text menu"
 msgstr "Приручни изборник ИЦС-а"
 
-#: dialogs.c:1128
+#: dialogs.c:1130
 msgid "clear"
 msgstr "очисти"
 
 msgid "clear"
 msgstr "очисти"
 
-#: dialogs.c:1129
+#: dialogs.c:1131
 msgid "save changes"
 msgstr "сачувај измене"
 
 msgid "save changes"
 msgstr "сачувај измене"
 
-#: dialogs.c:1227
+#: dialogs.c:1229
 msgid "add next move"
 msgstr "додај нови потез"
 
 msgid "add next move"
 msgstr "додај нови потез"
 
-#: dialogs.c:1228
+#: dialogs.c:1230
 #, fuzzy
 msgid "commit changes"
 msgstr "сачувај измене"
 
 #, fuzzy
 msgid "commit changes"
 msgstr "сачувај измене"
 
-#: dialogs.c:1251
+#: dialogs.c:1253
 msgid "Edit book"
 msgstr "Уреди књигу"
 
 msgid "Edit book"
 msgstr "Уреди књигу"
 
-#: dialogs.c:1268 dialogs.c:1275 menus.c:648
+#: dialogs.c:1270 dialogs.c:1277 menus.c:648
 msgid "Tags"
 msgstr "Ознаке"
 
 msgid "Tags"
 msgstr "Ознаке"
 
-#: dialogs.c:1283
+#: dialogs.c:1285
 #, fuzzy
 msgid "Registered Engines"
 msgstr "Замени погон"
 
 #, fuzzy
 msgid "Registered Engines"
 msgstr "Замени погон"
 
-#: dialogs.c:1399
+#: dialogs.c:1401
 msgid "ICS input box"
 msgstr "Поље уноса ИЦС-а"
 
 msgid "ICS input box"
 msgstr "Поље уноса ИЦС-а"
 
-#: dialogs.c:1431
+#: dialogs.c:1433
 msgid "Type a move"
 msgstr "Укуцајте потез"
 
 msgid "Type a move"
 msgstr "Укуцајте потез"
 
-#: dialogs.c:1457
+#: dialogs.c:1459
 msgid "Engine has no options"
 msgstr "Погон нема опција"
 
 msgid "Engine has no options"
 msgstr "Погон нема опција"
 
-#: dialogs.c:1459
+#: dialogs.c:1461
 msgid "Engine Settings"
 msgstr "Подешавања погона"
 
 msgid "Engine Settings"
 msgstr "Подешавања погона"
 
-#: dialogs.c:1500
+#: dialogs.c:1502
 msgid "Select engine from list:"
 msgstr "Изаберите погон са списка:"
 
 msgid "Select engine from list:"
 msgstr "Изаберите погон са списка:"
 
-#: dialogs.c:1503
+#: dialogs.c:1505
 msgid "or specify one below:"
 msgstr "или испод наведите један:"
 
 msgid "or specify one below:"
 msgstr "или испод наведите један:"
 
-#: dialogs.c:1504
+#: dialogs.c:1506
 msgid "Nickname (optional):"
 msgstr "Надимак (изборно):"
 
 msgid "Nickname (optional):"
 msgstr "Надимак (изборно):"
 
-#: dialogs.c:1505
+#: dialogs.c:1507
 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
 msgstr "Користи надимак у ПГН ознакама играча уграма погон-погон"
 
 msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
 msgstr "Користи надимак у ПГН ознакама играча уграма погон-погон"
 
-#: dialogs.c:1506
+#: dialogs.c:1508
 msgid "Engine Directory:"
 msgstr "Директоријум погона:"
 
 msgid "Engine Directory:"
 msgstr "Директоријум погона:"
 
-#: dialogs.c:1507
+#: dialogs.c:1509
 msgid "Engine Command:"
 msgstr "Наредба погона:"
 
 msgid "Engine Command:"
 msgstr "Наредба погона:"
 
-#: dialogs.c:1508
+#: dialogs.c:1510
 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
 msgstr "(Директоријум ће бити узет из путање погона када је празан)"
 
 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
 msgstr "(Директоријум ће бити узет из путање погона када је празан)"
 
-#: dialogs.c:1509
+#: dialogs.c:1511
 msgid "UCI"
 msgstr "УЦИ"
 
 msgid "UCI"
 msgstr "УЦИ"
 
-#: dialogs.c:1510
+#: dialogs.c:1512
 msgid "USI/UCCI (uses specified -uxiAdapter)"
 msgstr ""
 
 msgid "USI/UCCI (uses specified -uxiAdapter)"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:1511
+#: dialogs.c:1513
 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
 msgstr "ВБ протокол в1 (не чекај на функције погона)"
 
 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
 msgstr "ВБ протокол в1 (не чекај на функције погона)"
 
-#: dialogs.c:1512
+#: dialogs.c:1514
 msgid "Must not use GUI book"
 msgstr "Не сме користити ГКС књигу"
 
 msgid "Must not use GUI book"
 msgstr "Не сме користити ГКС књигу"
 
-#: dialogs.c:1513
+#: dialogs.c:1515
 msgid "Add this engine to the list"
 msgstr "Додај овај погон на списак"
 
 msgid "Add this engine to the list"
 msgstr "Додај овај погон на списак"
 
-#: dialogs.c:1514
+#: dialogs.c:1516
 msgid "Force current variant with this engine"
 msgstr "Приморај текућу варијанту овим погоном"
 
 msgid "Force current variant with this engine"
 msgstr "Приморај текућу варијанту овим погоном"
 
-#: dialogs.c:1568
+#: dialogs.c:1570
 msgid "Load first engine"
 msgstr "Учитајте први погон"
 
 msgid "Load first engine"
 msgstr "Учитајте први погон"
 
-#: dialogs.c:1574
+#: dialogs.c:1576
 msgid "Load second engine"
 msgstr "Учитајте други погон"
 
 msgid "Load second engine"
 msgstr "Учитајте други погон"
 
-#: dialogs.c:1597
+#: dialogs.c:1599
 msgid "shuffle"
 msgstr "измешај"
 
 msgid "shuffle"
 msgstr "измешај"
 
-#: dialogs.c:1598
+#: dialogs.c:1600
 msgid "Fischer castling"
 msgstr "Фишерова рокада"
 
 msgid "Fischer castling"
 msgstr "Фишерова рокада"
 
-#: dialogs.c:1599
+#: dialogs.c:1601
 msgid "Start-position number:"
 msgstr "Број почетног положаја:"
 
 msgid "Start-position number:"
 msgstr "Број почетног положаја:"
 
-#: dialogs.c:1600
+#: dialogs.c:1602
 msgid "randomize"
 msgstr "насумично"
 
 msgid "randomize"
 msgstr "насумично"
 
-#: dialogs.c:1601
+#: dialogs.c:1603
 msgid "pick fixed"
 msgstr "изабери сталне"
 
 msgid "pick fixed"
 msgstr "изабери сталне"
 
-#: dialogs.c:1618
+#: dialogs.c:1620
 msgid "New Shuffle Game"
 msgstr "Нова насумична игра"
 
 msgid "New Shuffle Game"
 msgstr "Нова насумична игра"
 
-#: dialogs.c:1637
+#: dialogs.c:1647
+#, fuzzy
+msgid "Clocks (requires restart):"
+msgstr "Величина логотипа (0=искљ., захтева поновно покретање):"
+
+#: dialogs.c:1648 dialogs.c:1654 dialogs.c:1660 dialogs.c:1666 dialogs.c:1672
+#: dialogs.c:1678 dialogs.c:1684
+msgid "+"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1649 dialogs.c:1655 dialogs.c:1661 dialogs.c:1667 dialogs.c:1673
+#: dialogs.c:1679 dialogs.c:1685
+msgid "-"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1651 dialogs.c:1657 dialogs.c:1663 dialogs.c:1669 dialogs.c:1675
+#: dialogs.c:1681 dialogs.c:1687
+msgid "I"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1652 dialogs.c:1658 dialogs.c:1664 dialogs.c:1670 dialogs.c:1676
+#: dialogs.c:1682 dialogs.c:1688
+msgid "*"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1653
+msgid "Message (above board):"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1659
+#, fuzzy
+msgid "ICS Chat/Console:"
+msgstr "Конзола ИЦС-а/Ћаскања"
+
+#: dialogs.c:1665
+msgid "Edit tags / book / engine list:"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1671
+#, fuzzy
+msgid "Edit comments:"
+msgstr "Уредите напомену"
+
+#: dialogs.c:1677
+#, fuzzy
+msgid "Move history / Engine Output:"
+msgstr "Излаз погона"
+
+#: dialogs.c:1683
+#, fuzzy
+msgid "Game list:"
+msgstr "Списак игара"
+
+#: dialogs.c:1689
+msgid ""
+"\n"
+"The * buttons will set the font to the one selected below:"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1743
+msgid "This only works in the GTK build"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1744
+msgid "Fonts"
+msgstr ""
+
+#: dialogs.c:1764
 msgid "classical"
 msgstr "уобичајено"
 
 msgid "classical"
 msgstr "уобичајено"
 
-#: dialogs.c:1638
+#: dialogs.c:1765
 msgid "incremental"
 msgstr "растуће"
 
 msgid "incremental"
 msgstr "растуће"
 
-#: dialogs.c:1639
+#: dialogs.c:1766
 msgid "fixed max"
 msgstr "стални максимум"
 
 msgid "fixed max"
 msgstr "стални максимум"
 
-#: dialogs.c:1640
+#: dialogs.c:1767
 msgid "Divide entered times by 60"
 msgstr ""
 
 msgid "Divide entered times by 60"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:1641
+#: dialogs.c:1768
 msgid "Moves per session:"
 msgstr "Потеза по сесији:"
 
 msgid "Moves per session:"
 msgstr "Потеза по сесији:"
 
-#: dialogs.c:1642
+#: dialogs.c:1769
 msgid "Initial time (min):"
 msgstr "Почетно време (min):"
 
 msgid "Initial time (min):"
 msgstr "Почетно време (min):"
 
-#: dialogs.c:1643
+#: dialogs.c:1770
 msgid "Increment or max (sec/move):"
 msgstr "Повећање или највише (сек/потезу):"
 
 msgid "Increment or max (sec/move):"
 msgstr "Повећање или највише (сек/потезу):"
 
-#: dialogs.c:1644
+#: dialogs.c:1771
 msgid "Time-Odds factors:"
 msgstr "Чиниоци вишка времена:"
 
 msgid "Time-Odds factors:"
 msgstr "Чиниоци вишка времена:"
 
-#: dialogs.c:1645
+#: dialogs.c:1772
 msgid "Engine #1"
 msgstr "1° погон"
 
 msgid "Engine #1"
 msgstr "1° погон"
 
-#: dialogs.c:1646
+#: dialogs.c:1773
 msgid "Engine #2 / Human"
 msgstr "2° погон / човек"
 
 msgid "Engine #2 / Human"
 msgstr "2° погон / човек"
 
-#: dialogs.c:1687 dialogs.c:1690 dialogs.c:1695 dialogs.c:1696
+#: dialogs.c:1814 dialogs.c:1817 dialogs.c:1822 dialogs.c:1823
 #: gtk/xoptions.c:183
 msgid "Unused"
 msgstr "Некоришћено"
 
 #: gtk/xoptions.c:183
 msgid "Unused"
 msgstr "Некоришћено"
 
-#: dialogs.c:1705
+#: dialogs.c:1832
 msgid "Changing time control during a game is not implemented"
 msgstr ""
 
 msgid "Changing time control during a game is not implemented"
 msgstr ""
 
-#: dialogs.c:1742
+#: dialogs.c:1869
 msgid "Error writing to chess program"
 msgstr "Грешка писања у шаховски програм"
 
 msgid "Error writing to chess program"
 msgstr "Грешка писања у шаховски програм"
 
-#: dialogs.c:1810 gtk/xoptions.c:1711 xaw/xoptions.c:1336
+#: dialogs.c:1937 gtk/xoptions.c:1775 xaw/xoptions.c:1341
 msgid "Cancel"
 msgstr "Поништи"
 
 msgid "Cancel"
 msgstr "Поништи"
 
-#: dialogs.c:1815 dialogs.c:2515 dialogs.c:2519
+#: dialogs.c:1942 dialogs.c:2695 dialogs.c:2699
 msgid "King"
 msgstr "Краљ"
 
 msgid "King"
 msgstr "Краљ"
 
-#: dialogs.c:1818
+#: dialogs.c:1945
 msgid "Captain"
 msgstr "Капетан"
 
 msgid "Captain"
 msgstr "Капетан"
 
-#: dialogs.c:1819
+#: dialogs.c:1946
 msgid "Lieutenant"
 msgstr "Поручник"
 
 msgid "Lieutenant"
 msgstr "Поручник"
 
-#: dialogs.c:1820
+#: dialogs.c:1947
 msgid "General"
 msgstr "Генерал"
 
 msgid "General"
 msgstr "Генерал"
 
-#: dialogs.c:1821
+#: dialogs.c:1948
 msgid "Warlord"
 msgstr "Господар рата"
 
 msgid "Warlord"
 msgstr "Господар рата"
 
-#: dialogs.c:1823 dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
+#: dialogs.c:1950 dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
 msgid "Knight"
 msgstr "Скакач"
 
 msgid "Knight"
 msgstr "Скакач"
 
-#: dialogs.c:1824 dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
+#: dialogs.c:1951 dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
 msgid "Bishop"
 msgstr "Ловац"
 
 msgid "Bishop"
 msgstr "Ловац"
 
-#: dialogs.c:1825 dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
+#: dialogs.c:1952 dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
 msgid "Rook"
 msgstr "Кула"
 
 msgid "Rook"
 msgstr "Кула"
 
-#: dialogs.c:1829 dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
+#: dialogs.c:1956 dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
 msgid "Archbishop"
 msgstr "Архиепископ"
 
 msgid "Archbishop"
 msgstr "Архиепископ"
 
-#: dialogs.c:1830 dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
+#: dialogs.c:1957 dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
 msgid "Chancellor"
 msgstr "Канцелар"
 
 msgid "Chancellor"
 msgstr "Канцелар"
 
-#: dialogs.c:1832 dialogs.c:2515 dialogs.c:2519 dialogs.c:2537
+#: dialogs.c:1959 dialogs.c:2695 dialogs.c:2699 dialogs.c:2717
 msgid "Queen"
 msgstr "Краљица"
 
 msgid "Queen"
 msgstr "Краљица"
 
-#: dialogs.c:1834
+#: dialogs.c:1961
 msgid "Lion"
 msgstr "Лав"
 
 msgid "Lion"
 msgstr "Лав"
 
-#: dialogs.c:1838
+#: dialogs.c:1965
 msgid "Defer"
 msgstr "Одгоди"
 
 msgid "Defer"
 msgstr "Одгоди"
 
-#: dialogs.c:1839 dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
+#: dialogs.c:1966 dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
 msgid "Promote"
 msgstr "Унапреди"
 
 msgid "Promote"
 msgstr "Унапреди"
 
-#: dialogs.c:1896
+#: dialogs.c:2023
 msgid "Chats:"
 msgstr "Ћаскања:"
 
 msgid "Chats:"
 msgstr "Ћаскања:"
 
-#: dialogs.c:1897 dialogs.c:1898 dialogs.c:1899 dialogs.c:1900 dialogs.c:1901
-#: dialogs.c:2007 dialogs.c:2072 dialogs.c:2104
+#: dialogs.c:2024 dialogs.c:2025 dialogs.c:2026 dialogs.c:2027 dialogs.c:2028
+#: dialogs.c:2134 dialogs.c:2199 dialogs.c:2231
 msgid "New Chat"
 msgstr "Нови чат"
 
 msgid "New Chat"
 msgstr "Нови чат"
 
-#: dialogs.c:1904
+#: dialogs.c:2031
 msgid "Chat partner:"
 msgstr "Партнер ћаскања:"
 
 msgid "Chat partner:"
 msgstr "Партнер ћаскања:"
 
-#: dialogs.c:1905
+#: dialogs.c:2032
 msgid "End Chat"
 msgstr "Заврши чат"
 
 msgid "End Chat"
 msgstr "Заврши чат"
 
-#: dialogs.c:1906
+#: dialogs.c:2033
 msgid "Hide"
 msgstr "Сакриј"
 
 msgid "Hide"
 msgstr "Сакриј"
 
-#: dialogs.c:2129
+#: dialogs.c:2260
 msgid "ICS Interaction"
 msgstr "ИЦС међудејство"
 
 msgid "ICS Interaction"
 msgstr "ИЦС међудејство"
 
-#: dialogs.c:2214
+#: dialogs.c:2345
 msgid "factory"
 msgstr "фабричка"
 
 msgid "factory"
 msgstr "фабричка"
 
-#: dialogs.c:2215
+#: dialogs.c:2346
 msgid "up"
 msgstr "горе"
 
 msgid "up"
 msgstr "горе"
 
-#: dialogs.c:2216
+#: dialogs.c:2347
 msgid "down"
 msgstr "доле"
 
 # bug: plural-forms
 msgid "down"
 msgstr "доле"
 
 # bug: plural-forms
-#: dialogs.c:2235
+#: dialogs.c:2366
 msgid "No tag selected"
 msgstr "Није изабрана ознака"
 
 msgid "No tag selected"
 msgstr "Није изабрана ознака"
 
-#: dialogs.c:2266
+#: dialogs.c:2397
 msgid "Game-list options"
 msgstr "Опције списка игара"
 
 msgid "Game-list options"
 msgstr "Опције списка игара"
 
-#: dialogs.c:2344 dialogs.c:2358
+#: dialogs.c:2475 dialogs.c:2489
 msgid "Error"
 msgstr "Грешка"
 
 msgid "Error"
 msgstr "Грешка"
 
-#: dialogs.c:2387
+#: dialogs.c:2518
 msgid "Fatal Error"
 msgstr "Кобна грешка"
 
 msgid "Fatal Error"
 msgstr "Кобна грешка"
 
-#: dialogs.c:2387
+#: dialogs.c:2518
 msgid "Exiting"
 msgstr "Излазим"
 
 msgid "Exiting"
 msgstr "Излазим"
 
-#: dialogs.c:2398
+#: dialogs.c:2529
 msgid "Information"
 msgstr "Обавештење"
 
 msgid "Information"
 msgstr "Обавештење"
 
-#: dialogs.c:2405
+#: dialogs.c:2536
 msgid "Note"
 msgstr "Напомена"
 
 msgid "Note"
 msgstr "Напомена"
 
-#: dialogs.c:2514 dialogs.c:2807 dialogs.c:2810
+#: dialogs.c:2694 dialogs.c:2987 dialogs.c:2990
 msgid "White"
 msgstr "Бели"
 
 msgid "White"
 msgstr "Бели"
 
-#: dialogs.c:2514 dialogs.c:2518 dialogs.c:2537
+#: dialogs.c:2694 dialogs.c:2698 dialogs.c:2717
 msgid "Pawn"
 msgstr "Пешак"
 
 msgid "Pawn"
 msgstr "Пешак"
 
-#: dialogs.c:2515 dialogs.c:2519
+#: dialogs.c:2695 dialogs.c:2699
 msgid "Elephant"
 msgstr "Слон"
 
 msgid "Elephant"
 msgstr "Слон"
 
-#: dialogs.c:2515 dialogs.c:2519
+#: dialogs.c:2695 dialogs.c:2699
 msgid "Cannon"
 msgstr "Топ"
 
 msgid "Cannon"
 msgstr "Топ"
 
-#: dialogs.c:2516 dialogs.c:2520
+#: dialogs.c:2696 dialogs.c:2700
 msgid "Demote"
 msgstr "Деградирај"
 
 msgid "Demote"
 msgstr "Деградирај"
 
-#: dialogs.c:2517 dialogs.c:2521
+#: dialogs.c:2697 dialogs.c:2701
 msgid "Empty square"
 msgstr "Празно поље"
 
 msgid "Empty square"
 msgstr "Празно поље"
 
-#: dialogs.c:2517 dialogs.c:2521
+#: dialogs.c:2697 dialogs.c:2701
 msgid "Clear board"
 msgstr "Очисти таблу"
 
 msgid "Clear board"
 msgstr "Очисти таблу"
 
-#: dialogs.c:2518 dialogs.c:2819 dialogs.c:2822
+#: dialogs.c:2698 dialogs.c:2999 dialogs.c:3002
 msgid "Black"
 msgstr "Црни"
 
 msgid "Black"
 msgstr "Црни"
 
-#: dialogs.c:2618
+#: dialogs.c:2798
 #, fuzzy
 msgid "_File"
 msgstr "Датотека"
 
 #, fuzzy
 msgid "_File"
 msgstr "Датотека"
 
-#: dialogs.c:2619
+#: dialogs.c:2799
 #, fuzzy
 msgid "_Edit"
 msgstr "Уреди"
 
 #, fuzzy
 msgid "_Edit"
 msgstr "Уреди"
 
-#: dialogs.c:2620
+#: dialogs.c:2800
 #, fuzzy
 msgid "_View"
 msgstr "Преглед"
 
 #, fuzzy
 msgid "_View"
 msgstr "Преглед"
 
-#: dialogs.c:2621
+#: dialogs.c:2801
 #, fuzzy
 msgid "_Mode"
 msgstr "Режим"
 
 #, fuzzy
 msgid "_Mode"
 msgstr "Режим"
 
-#: dialogs.c:2622
+#: dialogs.c:2802
 #, fuzzy
 msgid "_Action"
 msgstr "Радња"
 
 #, fuzzy
 msgid "_Action"
 msgstr "Радња"
 
-#: dialogs.c:2623
+#: dialogs.c:2803
 #, fuzzy
 msgid "E_ngine"
 msgstr "Погон"
 
 #, fuzzy
 msgid "E_ngine"
 msgstr "Погон"
 
-#: dialogs.c:2624
+#: dialogs.c:2804
 #, fuzzy
 msgid "_Options"
 msgstr "Опције"
 
 #, fuzzy
 msgid "_Options"
 msgstr "Опције"
 
-#: dialogs.c:2625
+#: dialogs.c:2805
 #, fuzzy
 msgid "_Help"
 msgstr "Помоћ"
 
 #, fuzzy
 msgid "_Help"
 msgstr "Помоћ"
 
-#: dialogs.c:2635
+#: dialogs.c:2815
 msgid "<<"
 msgstr "<<"
 
 msgid "<<"
 msgstr "<<"
 
-#: dialogs.c:2636
+#: dialogs.c:2816
 msgid "<"
 msgstr "<"
 
 msgid "<"
 msgstr "<"
 
-#: dialogs.c:2638
+#: dialogs.c:2818
 msgid ">"
 msgstr ">"
 
 msgid ">"
 msgstr ">"
 
-#: dialogs.c:2639
+#: dialogs.c:2819
 msgid ">>"
 msgstr ">>"
 
 msgid ">>"
 msgstr ">>"
 
-#: dialogs.c:2927
+#: dialogs.c:3107
 msgid "Directories:"
 msgstr "Директоријуми:"
 
 msgid "Directories:"
 msgstr "Директоријуми:"
 
-#: dialogs.c:2928
+#: dialogs.c:3108
 msgid "Files:"
 msgstr "Датотеке:"
 
 msgid "Files:"
 msgstr "Датотеке:"
 
-#: dialogs.c:2929
+#: dialogs.c:3109
 msgid "by name"
 msgstr "по називу"
 
 msgid "by name"
 msgstr "по називу"
 
-#: dialogs.c:2930
+#: dialogs.c:3110
 msgid "by type"
 msgstr "по врсти"
 
 msgid "by type"
 msgstr "по врсти"
 
-#: dialogs.c:2933
+#: dialogs.c:3113
 msgid "Filename:"
 msgstr "Назив датотеке:"
 
 msgid "Filename:"
 msgstr "Назив датотеке:"
 
-#: dialogs.c:2934
+#: dialogs.c:3114
 msgid "New directory"
 msgstr "Нови директоријум"
 
 msgid "New directory"
 msgstr "Нови директоријум"
 
-#: dialogs.c:2935
+#: dialogs.c:3115
 msgid "File type:"
 msgstr "Врста датотеке:"
 
 msgid "File type:"
 msgstr "Врста датотеке:"
 
-#: dialogs.c:3010
+#: dialogs.c:3190
 msgid "Contents of"
 msgstr "Садржај"
 
 msgid "Contents of"
 msgstr "Садржај"
 
-#: dialogs.c:3036
+#: dialogs.c:3216
 msgid "  next page"
 msgstr "  следеће странице"
 
 msgid "  next page"
 msgstr "  следеће странице"
 
-#: dialogs.c:3053
+#: dialogs.c:3233
 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
 msgstr "ПРВО УКУЦАЈТЕ НАЗИВ ДИРЕКТОРИЈУМА ОВДЕ"
 
 msgid "FIRST TYPE DIRECTORY NAME HERE"
 msgstr "ПРВО УКУЦАЈТЕ НАЗИВ ДИРЕКТОРИЈУМА ОВДЕ"
 
-#: dialogs.c:3054
+#: dialogs.c:3234
 msgid "TRY ANOTHER NAME"
 msgstr "ПРОБАЈТЕ ДРУГИ НАЗИВ"
 
 msgid "TRY ANOTHER NAME"
 msgstr "ПРОБАЈТЕ ДРУГИ НАЗИВ"
 
-#: draw.c:380
+#: draw.c:405
 msgid ""
 "No default pieces installed!\n"
 "Select your own using '-pieceImageDirectory'."
 msgid ""
 "No default pieces installed!\n"
 "Select your own using '-pieceImageDirectory'."
@@ -2339,7 +2430,7 @@ msgstr[0] "%s (%d повратан потез)"
 msgstr[1] "%s (%d повратна потеза)"
 msgstr[2] "%s (%d повратних потеза)"
 
 msgstr[1] "%s (%d повратна потеза)"
 msgstr[2] "%s (%d повратних потеза)"
 
-#: engineoutput.c:563 engineoutput.c:566 nengineoutput.c:83 nengineoutput.c:91
+#: engineoutput.c:565 engineoutput.c:568 nengineoutput.c:83 nengineoutput.c:91
 msgid "NPS"
 msgstr "НПС"
 
 msgid "NPS"
 msgstr "НПС"
 
@@ -2348,56 +2439,61 @@ msgstr "НПС"
 msgid "Reading game file (%d)"
 msgstr "Читам датотеку игре (%d)"
 
 msgid "Reading game file (%d)"
 msgstr "Читам датотеку игре (%d)"
 
-#: gtk/xboard.c:983 xaw/xboard.c:1074
+#: gtk/xboard.c:979 xaw/xboard.c:1074
 #, c-format
 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
 msgstr "%s: не могу да променим директоријум у ДИРШАХА: "
 
 #, c-format
 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
 msgstr "%s: не могу да променим директоријум у ДИРШАХА: "
 
-#: gtk/xboard.c:992 xaw/xboard.c:1083
+#: gtk/xboard.c:988 xaw/xboard.c:1083
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s'\n"
 msgstr "Нисам успео да отворим датотеку „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s'\n"
 msgstr "Нисам успео да отворим датотеку „%s“\n"
 
-#: gtk/xboard.c:1007 xaw/xboard.c:1092
+#: gtk/xboard.c:1003 xaw/xboard.c:1092
 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
 msgstr ""
 "Поново преведите са већим РЕДОВИМА_ТАБЛЕ или ЛИНИЈАМА_ТАБЛЕ да подржавају "
 "ову величину"
 
 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
 msgstr ""
 "Поново преведите са већим РЕДОВИМА_ТАБЛЕ или ЛИНИЈАМА_ТАБЛЕ да подржавају "
 "ову величину"
 
-#: gtk/xboard.c:1026 xaw/xboard.c:1124
+#: gtk/xboard.c:1022 xaw/xboard.c:1124
 #, c-format
 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
 msgstr "%s: лоша синтакса величине табле „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
 msgstr "%s: лоша синтакса величине табле „%s“\n"
 
-#: gtk/xboard.c:1067 xaw/xboard.c:1163
+#: gtk/xboard.c:1063 xaw/xboard.c:1163
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
 msgstr "%s: непознат назив величине табле „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
 msgstr "%s: непознат назив величине табле „%s“\n"
 
-#: gtk/xboard.c:1110 xaw/xboard.c:1200
+#: gtk/xboard.c:1107 xaw/xboard.c:1200
 #, c-format
 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
 msgstr "%s: доступно је премало боја; покушавам једнобојни режим\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
 msgstr "%s: доступно је премало боја; покушавам једнобојни режим\n"
 
-#: gtk/xboard.c:1424 xaw/xboard.c:1492
+#: gtk/xboard.c:1421 xaw/xboard.c:1492
 #, c-format
 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
 msgstr "Не могу да направим скуп писама за „%s“.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to create font set for %s.\n"
 msgstr "Не могу да направим скуп писама за „%s“.\n"
 
-#: gtk/xboard.c:1449 xaw/xboard.c:1515
+#: gtk/xboard.c:1446 xaw/xboard.c:1515
 #, c-format
 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
 msgstr "%s: нема писама која одговарају обрасцу „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
 msgstr "%s: нема писама која одговарају обрасцу „%s“\n"
 
-#: gtk/xboard.c:1911 xaw/xboard.c:2007
+#: gtk/xboard.c:1914 xaw/xboard.c:2007
 msgid "Can't open temp file"
 msgstr "Не могу да отворим привремену датотеку"
 
 msgid "Can't open temp file"
 msgstr "Не могу да отворим привремену датотеку"
 
-#: gtk/xboard.c:2419
+#: gtk/xboard.c:2422
 msgid "Failed to open file"
 msgstr "Нисам успео да отворим датотеку"
 
 msgid "Failed to open file"
 msgstr "Нисам успео да отворим датотеку"
 
-#: gtk/xoptions.c:1708 xaw/xoptions.c:1332
+#: gtk/xoptions.c:1498
+#, fuzzy
+msgid "Browse"
+msgstr "разгледај"
+
+#: gtk/xoptions.c:1772 xaw/xoptions.c:1337
 msgid "OK"
 msgstr "У реду"
 
 msgid "OK"
 msgstr "У реду"
 
@@ -2457,7 +2553,7 @@ msgstr ""
 "Грешке пријавите ел. поштом на: <bug-xboard@gnu.org>\n"
 "\n"
 
 "Грешке пријавите ел. поштом на: <bug-xboard@gnu.org>\n"
 "\n"
 
-#: menus.c:371 menus.c:764
+#: menus.c:371 menus.c:765
 msgid "About XBoard"
 msgstr "О Х-табли"
 
 msgid "About XBoard"
 msgstr "О Х-табли"
 
@@ -2537,11 +2633,11 @@ msgstr "Убаци игру"
 msgid "Paste Position"
 msgstr "Убаци положај"
 
 msgid "Paste Position"
 msgstr "Убаци положај"
 
-#: menus.c:622 menus.c:664
+#: menus.c:622 menus.c:665
 msgid "Edit Game"
 msgstr "Уреди игру"
 
 msgid "Edit Game"
 msgstr "Уреди игру"
 
-#: menus.c:623 menus.c:665
+#: menus.c:623 menus.c:666
 msgid "Edit Position"
 msgstr "Уреди положај"
 
 msgid "Edit Position"
 msgstr "Уреди положај"
 
@@ -2618,275 +2714,280 @@ msgid "Board..."
 msgstr "Табла..."
 
 #: menus.c:654
 msgstr "Табла..."
 
 #: menus.c:654
+#, fuzzy
+msgid "Fonts..."
+msgstr "Звуци..."
+
+#: menus.c:655
 msgid "Game List Tags..."
 msgstr "Ознаке списка игара..."
 
 msgid "Game List Tags..."
 msgstr "Ознаке списка игара..."
 
-#: menus.c:659
+#: menus.c:660
 msgid "Machine White"
 msgstr "Машински бели"
 
 msgid "Machine White"
 msgstr "Машински бели"
 
-#: menus.c:660
+#: menus.c:661
 msgid "Machine Black"
 msgstr "Машински црни"
 
 msgid "Machine Black"
 msgstr "Машински црни"
 
-#: menus.c:661
+#: menus.c:662
 msgid "Two Machines"
 msgstr "Две машине"
 
 msgid "Two Machines"
 msgstr "Две машине"
 
-#: menus.c:662
+#: menus.c:663
 msgid "Analysis Mode"
 msgstr "Режим анализе"
 
 msgid "Analysis Mode"
 msgstr "Режим анализе"
 
-#: menus.c:663
+#: menus.c:664
 msgid "Analyze Game"
 msgstr "Анализирај игру"
 
 msgid "Analyze Game"
 msgstr "Анализирај игру"
 
-#: menus.c:666
+#: menus.c:667
 msgid "Training"
 msgstr "Увежбавање"
 
 msgid "Training"
 msgstr "Увежбавање"
 
-#: menus.c:667
+#: menus.c:668
 msgid "ICS Client"
 msgstr "ИЦС клијент"
 
 msgid "ICS Client"
 msgstr "ИЦС клијент"
 
-#: menus.c:669
+#: menus.c:670
 msgid "Machine Match"
 msgstr "Машински меч"
 
 msgid "Machine Match"
 msgstr "Машински меч"
 
-#: menus.c:670
+#: menus.c:671
 msgid "Pause"
 msgstr "Заустави"
 
 msgid "Pause"
 msgstr "Заустави"
 
-#: menus.c:675
+#: menus.c:676
 msgid "Accept"
 msgstr "Прихвати"
 
 msgid "Accept"
 msgstr "Прихвати"
 
-#: menus.c:676
+#: menus.c:677
 msgid "Decline"
 msgstr "Одбиј"
 
 msgid "Decline"
 msgstr "Одбиј"
 
-#: menus.c:677
+#: menus.c:678
 msgid "Rematch"
 msgstr "Поново играј"
 
 msgid "Rematch"
 msgstr "Поново играј"
 
-#: menus.c:679
+#: menus.c:680
 msgid "Call Flag"
 msgstr "Заставица позива"
 
 msgid "Call Flag"
 msgstr "Заставица позива"
 
-#: menus.c:680
+#: menus.c:681
 msgid "Draw"
 msgstr "Реми"
 
 msgid "Draw"
 msgstr "Реми"
 
-#: menus.c:681
+#: menus.c:682
 msgid "Adjourn"
 msgstr "Одложи"
 
 msgid "Adjourn"
 msgstr "Одложи"
 
-#: menus.c:682
+#: menus.c:683
 msgid "Abort"
 msgstr "Прекини"
 
 msgid "Abort"
 msgstr "Прекини"
 
-#: menus.c:683
+#: menus.c:684
 msgid "Resign"
 msgstr "Предај се"
 
 msgid "Resign"
 msgstr "Предај се"
 
-#: menus.c:685
+#: menus.c:686
 msgid "Stop Observing"
 msgstr "Прекини посматрање"
 
 msgid "Stop Observing"
 msgstr "Прекини посматрање"
 
-#: menus.c:686
+#: menus.c:687
 msgid "Stop Examining"
 msgstr "Прекини испитивање"
 
 msgid "Stop Examining"
 msgstr "Прекини испитивање"
 
-#: menus.c:687
+#: menus.c:688
 msgid "Upload to Examine"
 msgstr "Отпреми на испитивање"
 
 msgid "Upload to Examine"
 msgstr "Отпреми на испитивање"
 
-#: menus.c:689
+#: menus.c:690
 msgid "Adjudicate to White"
 msgstr "Досуди белом"
 
 msgid "Adjudicate to White"
 msgstr "Досуди белом"
 
-#: menus.c:690
+#: menus.c:691
 msgid "Adjudicate to Black"
 msgstr "Досуди црном"
 
 msgid "Adjudicate to Black"
 msgstr "Досуди црном"
 
-#: menus.c:691
+#: menus.c:692
 msgid "Adjudicate Draw"
 msgstr "Досуди реми"
 
 msgid "Adjudicate Draw"
 msgstr "Досуди реми"
 
-#: menus.c:696
+#: menus.c:697
 msgid "Edit Engine List..."
 msgstr "Измени списак погона..."
 
 msgid "Edit Engine List..."
 msgstr "Измени списак погона..."
 
-#: menus.c:698
+#: menus.c:699
 msgid "Load New 1st Engine..."
 msgstr "Учитај нови 1° погон..."
 
 msgid "Load New 1st Engine..."
 msgstr "Учитај нови 1° погон..."
 
-#: menus.c:699
+#: menus.c:700
 msgid "Load New 2nd Engine..."
 msgstr "Учитај нови 2° погон..."
 
 msgid "Load New 2nd Engine..."
 msgstr "Учитај нови 2° погон..."
 
-#: menus.c:701
+#: menus.c:702
 msgid "Engine #1 Settings..."
 msgstr "Подешавања 1° погона..."
 
 msgid "Engine #1 Settings..."
 msgstr "Подешавања 1° погона..."
 
-#: menus.c:702
+#: menus.c:703
 msgid "Engine #2 Settings..."
 msgstr "Подешавања 2° погона..."
 
 msgid "Engine #2 Settings..."
 msgstr "Подешавања 2° погона..."
 
-#: menus.c:703
+#: menus.c:704
 #, fuzzy
 msgid "Common Settings..."
 msgstr "Подешавања општег погона"
 
 #, fuzzy
 msgid "Common Settings..."
 msgstr "Подешавања општег погона"
 
-#: menus.c:705
+#: menus.c:706
 msgid "Hint"
 msgstr "Савет"
 
 msgid "Hint"
 msgstr "Савет"
 
-#: menus.c:706
+#: menus.c:707
 msgid "Book"
 msgstr "Књига"
 
 msgid "Book"
 msgstr "Књига"
 
-#: menus.c:708
+#: menus.c:709
 msgid "Move Now"
 msgstr "Одиграј сада"
 
 msgid "Move Now"
 msgstr "Одиграј сада"
 
-#: menus.c:709
+#: menus.c:710
 msgid "Retract Move"
 msgstr "Повуци потез"
 
 msgid "Retract Move"
 msgstr "Повуци потез"
 
-#: menus.c:715
+#: menus.c:716
 msgid "General..."
 msgstr "Опште..."
 
 msgid "General..."
 msgstr "Опште..."
 
-#: menus.c:717
+#: menus.c:718
 msgid "Time Control..."
 msgstr "Управљање временом..."
 
 msgid "Time Control..."
 msgstr "Управљање временом..."
 
-#: menus.c:718
+#: menus.c:719
 msgid "Adjudications..."
 msgstr "Додељивања..."
 
 msgid "Adjudications..."
 msgstr "Додељивања..."
 
-#: menus.c:719
+#: menus.c:720
 msgid "ICS..."
 msgstr "ИЦС..."
 
 msgid "ICS..."
 msgstr "ИЦС..."
 
-#: menus.c:720
+#: menus.c:721
 msgid "Tournament..."
 msgstr "Турнир..."
 
 msgid "Tournament..."
 msgstr "Турнир..."
 
-#: menus.c:721
+#: menus.c:722
 msgid "Load Game..."
 msgstr "Учитај игру..."
 
 msgid "Load Game..."
 msgstr "Учитај игру..."
 
-#: menus.c:722
+#: menus.c:723
 msgid "Save Game..."
 msgstr "Сачувај игру..."
 
 msgid "Save Game..."
 msgstr "Сачувај игру..."
 
-#: menus.c:723
+#: menus.c:724
 msgid "Game List..."
 msgstr "Списак игара..."
 
 msgid "Game List..."
 msgstr "Списак игара..."
 
-#: menus.c:724
+#: menus.c:725
 msgid "Sounds..."
 msgstr "Звуци..."
 
 msgid "Sounds..."
 msgstr "Звуци..."
 
-#: menus.c:727
+#: menus.c:728
 msgid "Always Queen"
 msgstr "Увек краљица"
 
 msgid "Always Queen"
 msgstr "Увек краљица"
 
-#: menus.c:733
+#: menus.c:734
 msgid "Flash Moves"
 msgstr "Бљесни потезима"
 
 msgid "Flash Moves"
 msgstr "Бљесни потезима"
 
-#: menus.c:735
+#: menus.c:736
 msgid "Highlight Dragging"
 msgstr "Истакни превлачење"
 
 msgid "Highlight Dragging"
 msgstr "Истакни превлачење"
 
-#: menus.c:738
+#: menus.c:739
 msgid "Highlight With Arrow"
 msgstr "Истакни стрелицом"
 
 msgid "Highlight With Arrow"
 msgstr "Истакни стрелицом"
 
-#: menus.c:739
+#: menus.c:740
 msgid "Move Sound"
 msgstr "Звук потеза"
 
 msgid "Move Sound"
 msgstr "Звук потеза"
 
-#: menus.c:741
+#: menus.c:742
 msgid "Periodic Updates"
 msgstr "Повремена освежења"
 
 msgid "Periodic Updates"
 msgstr "Повремена освежења"
 
-#: menus.c:743
+#: menus.c:744
 msgid "Popup Exit Message"
 msgstr "Прикажи поруку излаза"
 
 msgid "Popup Exit Message"
 msgstr "Прикажи поруку излаза"
 
-#: menus.c:745
+#: menus.c:746
 msgid "Show Coords"
 msgstr "Прикажи кординате"
 
 msgid "Show Coords"
 msgstr "Прикажи кординате"
 
-#: menus.c:746
+#: menus.c:747
 msgid "Hide Thinking"
 msgstr "Сакриј размишљање"
 
 msgid "Hide Thinking"
 msgstr "Сакриј размишљање"
 
-#: menus.c:750
+#: menus.c:751
 msgid "Save Settings Now"
 msgstr "Сачувај подешавања сада"
 
 msgid "Save Settings Now"
 msgstr "Сачувај подешавања сада"
 
-#: menus.c:751
+#: menus.c:752
 msgid "Save Settings on Exit"
 msgstr "Сачувај подешавања на изласку"
 
 msgid "Save Settings on Exit"
 msgstr "Сачувај подешавања на изласку"
 
-#: menus.c:756
+#: menus.c:757
 msgid "Info XBoard"
 msgstr "Подаци Х-табле"
 
 msgid "Info XBoard"
 msgstr "Подаци Х-табле"
 
-#: menus.c:757
+#: menus.c:758
 msgid "Man XBoard"
 msgstr "Приручник Х-табле"
 
 msgid "Man XBoard"
 msgstr "Приручник Х-табле"
 
-#: menus.c:759
+#: menus.c:760
 msgid "XBoard Home Page"
 msgstr "Матична страница Х-табле"
 
 msgid "XBoard Home Page"
 msgstr "Матична страница Х-табле"
 
-#: menus.c:760
+#: menus.c:761
 msgid "On-line User Guide"
 msgstr "Корисничко упутство на мрежи"
 
 msgid "On-line User Guide"
 msgstr "Корисничко упутство на мрежи"
 
-#: menus.c:761
+#: menus.c:762
 msgid "Development News"
 msgstr "Новости о развоју"
 
 msgid "Development News"
 msgstr "Новости о развоју"
 
-#: menus.c:762
+#: menus.c:763
 msgid "e-Mail Bug Report"
 msgstr "Пошаљи извештај о грешци"
 
 msgid "e-Mail Bug Report"
 msgstr "Пошаљи извештај о грешци"
 
-#: menus.c:801
+#: menus.c:802
 msgid "File"
 msgstr "Датотека"
 
 msgid "File"
 msgstr "Датотека"
 
-#: menus.c:802
+#: menus.c:803
 msgid "Edit"
 msgstr "Уреди"
 
 msgid "Edit"
 msgstr "Уреди"
 
-#: menus.c:803
+#: menus.c:804
 msgid "View"
 msgstr "Преглед"
 
 msgid "View"
 msgstr "Преглед"
 
-#: menus.c:804
+#: menus.c:805
 msgid "Mode"
 msgstr "Режим"
 
 msgid "Mode"
 msgstr "Режим"
 
-#: menus.c:805
+#: menus.c:806
 msgid "Action"
 msgstr "Радња"
 
 msgid "Action"
 msgstr "Радња"
 
-#: menus.c:806
+#: menus.c:807
 msgid "Engine"
 msgstr "Погон"
 
 msgid "Engine"
 msgstr "Погон"
 
-#: menus.c:807
+#: menus.c:808
 msgid "Options"
 msgstr "Опције"
 
 msgid "Options"
 msgstr "Опције"
 
-#: menus.c:808
+#: menus.c:809
 msgid "Help"
 msgstr "Помоћ"
 
 msgid "Help"
 msgstr "Помоћ"
 
@@ -3009,11 +3110,11 @@ msgstr "%s: не могу да обрадим називе боја; искљу
 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
 msgstr "Грешка: Непознат корисник „%s“ (у путањи „%s“)\n"
 
 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
 msgstr "Грешка: Непознат корисник „%s“ (у путањи „%s“)\n"
 
-#: usystem.c:545
+#: usystem.c:564
 msgid "Socket support is not configured in"
 msgstr "Подршка прикључнице није подешена"
 
 msgid "Socket support is not configured in"
 msgstr "Подршка прикључнице није подешена"
 
-#: usystem.c:634
+#: usystem.c:653
 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
 msgstr "унутрашња „rcmd“ није примењена за Јуникс"
 
 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
 msgstr "унутрашња „rcmd“ није примењена за Јуникс"
 
@@ -3022,19 +3123,19 @@ msgstr "унутрашња „rcmd“ није примењена за Јуни
 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
 msgstr "беле тачкице = 0x%lx, црне тачкице = 0x%lx\n"
 
 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
 msgstr "беле тачкице = 0x%lx, црне тачкице = 0x%lx\n"
 
-#: xaw/xoptions.c:373 xaw/xoptions.c:1077
+#: xaw/xoptions.c:378 xaw/xoptions.c:1082
 msgid "browse"
 msgstr "разгледај"
 
 msgid "browse"
 msgstr "разгледај"
 
-#: xaw/xoptions.c:439 xaw/xoptions.c:440
+#: xaw/xoptions.c:444 xaw/xoptions.c:445
 msgid "Ctrl"
 msgstr "Ктрл"
 
 msgid "Ctrl"
 msgstr "Ктрл"
 
-#: xaw/xoptions.c:445 xaw/xoptions.c:446
+#: xaw/xoptions.c:450 xaw/xoptions.c:451
 msgid "Alt"
 msgstr "Алт"
 
 msgid "Alt"
 msgstr "Алт"
 
-#: xaw/xoptions.c:451 xaw/xoptions.c:452
+#: xaw/xoptions.c:456 xaw/xoptions.c:457
 msgid "Shift"
 msgstr "Помак"
 
 msgid "Shift"
 msgstr "Помак"