refactoring evalgraph code
[xboard.git] / winboard / makefile.gcc
index 43fb4fe..4c73c8d 100644 (file)
@@ -5,9 +5,9 @@ PROJ=winboard
 \r
 \r
 OBJS=backend.o book.o gamelist.o lists.o moves.o pgntags.o uci.o zippy.o\\r
- parser.o wbres.o wclipbrd.o wedittags.o wengineo.o wevalgraph.o\\r
+ parser.o wbres.o wclipbrd.o wedittags.o wengineoutput.o wevalgraph.o\\r
  wgamelist.o whistory.o winboard.o wlayout.o woptions.o wsnap.o\\r
- wsockerr.o help.o\r
+ wsockerr.o help.o wsettings.o wchat.o engineoutput.o evalgraph.o\r
 \r
 \r
 # make compiling less spammy\r
@@ -37,6 +37,9 @@ FLEX = "flex.exe" # we need version 2.5.4 or later, cygwin's is 2.5.35
 #      "c:/mingw/mingw32/bin/flex.exe"\r
 HC="C:/Program Files/Help Workshop/hcrtf" -xn\r
 DEFS = -D_WIN32_IE=0x0300 -DWIN32\r
+ifeq ($(JAWS),1)\r
+  DEFS += -DJAWS\r
+endif\r
 WARN = -Wall -Wno-char-subscripts -Wno-parentheses\r
 ARCH =\r
 ifeq ($(USE_DEBUG),0)\r
@@ -49,14 +52,6 @@ CF = -c $(WARN) -pipe $(CFDEBUG) $(DEFS) -I. -I..
 CFLAGS = $(CF) $(ARCH) $(OPTS) $(CFCYG)\r
 LFLAGS = $(LFCYG) $(CFDEBUG) -fpic -s -mwindows -lwsock32 -lwinmm -lcomctl32\r
 \r
-# set up for JAWS\r
-RESDEPS = $(PROJ).rc $(PROJ).h resource.h\r
-ifeq ($(JAWS),1)\r
-  RESDEPS = jaws.rc resource.h jaws.h\r
-  DEFS += -DJAWS\r
-endif\r
-\r
-\r
 all: $(PROJ).exe\r
 \r
 \r
@@ -75,7 +70,7 @@ $(PROJ).hlp : $(PROJ).rtf
 \r
 \r
 # Update the resource if necessary\r
-wbres.o: $(RESDEPS)\r
+wbres.o: $(PROJ).rc $(PROJ).h resource.h\r
        windres $(DEFS) --use-temp-file --include-dir .. $< -O coff -o $@\r
 \r
 \r
@@ -91,8 +86,8 @@ $(PROJ).exe: $(OBJS) $(PROJ).hlp
 \r
 \r
 winboard.o: winboard.c config.h winboard.h ../common.h ../frontend.h ../backend.h \\r
-       ../moves.h wgamelist.h defaults.h resource.h wclipbrd.h \\r
-       wedittags.h wsockerr.h woptions.h wsnap.h ../lists.h help.h\r
+       ../moves.h defaults.h resource.h wclipbrd.h \\r
+       wsockerr.h woptions.h wsnap.h ../lists.h help.h\r
        $(call compile, $<)\r
 \r
 backend.o: ../backend.c config.h ../common.h ../frontend.h ../backend.h \\r
@@ -119,30 +114,38 @@ wclipbrd.o: wclipbrd.c config.h ../common.h ../frontend.h ../backend.h \
        $(call compile, $<)\r
 \r
 wedittags.o: wedittags.c config.h ../common.h winboard.h resource.h ../frontend.h \\r
-       ../backend.h ../lists.h wedittags.h\r
+       ../backend.h ../lists.h\r
        $(call compile, $<)\r
 \r
 wgamelist.o: wgamelist.c config.h. ../common.h winboard.h resource.h ../frontend.h \\r
-       ../backend.h wgamelist.h ../lists.h\r
+       ../backend.h ../lists.h\r
        $(call compile, $<)\r
 \r
 woptions.o: woptions.c config.h ../common.h ../frontend.h ../backend.h ../lists.h \\r
        defaults.h winboard.h resource.h\r
        $(call compile, $<)\r
 \r
-wengineo.o: wengineo.c config.h ../common.h ../frontend.h ../backend.h \\r
-       ../lists.h winboard.h resource.h wsnap.h\r
+wengineoutput.o: wengineoutput.c ../engineoutput.h config.h ../common.h \\r
+       ../frontend.h ../backend.h ../lists.h winboard.h resource.h wsnap.h\r
+       $(call compile, $<)\r
+\r
+engineoutput.o: ../engineoutput.c ../engineoutput.h config.h ../common.h \\r
+       ../frontend.h ../backend.h ../lists.h\r
        $(call compile, $<)\r
 \r
 whistory.o: whistory.c config.h ../common.h ../frontend.h ../backend.h \\r
        ../lists.h winboard.h resource.h wsnap.h\r
        $(call compile, $<)\r
 \r
-wevalgraph.o: wevalgraph.c config.h ../common.h ../frontend.h ../backend.h \\r
-       ../lists.h winboard.h resource.h wsnap.h\r
+wevalgraph.o: wevalgraph.c ../evalgraph.h config.h ../common.h ../frontend.h \\r
+       ../backend.h ../lists.h winboard.h resource.h wsnap.h\r
+       $(call compile, $<)\r
+\r
+evalgraph.o: ../evalgraph.c ../evalgraph.h config.h ../common.h ../frontend.h \\r
+       ../backend.h ../lists.h\r
        $(call compile, $<)\r
 \r
-wlayout.o: wlayout.c config.h ../common.h winboard.h resource.h\r
+wlayout.o: wlayout.c config.h ../common.h ../frontend.h winboard.h resource.h\r
        $(call compile, $<)\r
 \r
 wsockerr.o: wsockerr.c wsockerr.h\r
@@ -165,7 +168,13 @@ zippy.o: ../zippy.c config.h ../common.h ../zippy.h ../frontend.h \
 book.o: ../book.c ../common.h ../backend.h ../lists.h\r
        $(call compile, $<)\r
 \r
-uci.o: ../uci.c ..//common.h ../backend.h ../frontend.h ../lists.h\r
+uci.o: ../uci.c ../common.h ../backend.h ../frontend.h ../lists.h\r
+       $(call compile, $<)\r
+\r
+wsettings.o: wsettings.c ../common.h ../backend.h ../frontend.h ../lists.h\r
+       $(call compile, $<)\r
+\r
+wchat.o: wchat.c winboard.h wsnap.h ../common.h ../backend.h ../frontend.h ../lists.h\r
        $(call compile, $<)\r
 \r
 %.o: %.c\r