Update Dutch WB translation
authorH.G. Muller <h.g.muller@hccnet.nl>
Fri, 1 Feb 2013 18:42:12 +0000 (19:42 +0100)
committerH.G. Muller <h.g.muller@hccnet.nl>
Fri, 1 Feb 2013 18:47:47 +0000 (19:47 +0100)
winboard/language/nederlands.lng

index f3db294..2947206 100644 (file)
@@ -9,6 +9,7 @@
 ##    3-oct-2011. H.G.Muller. Added a few missing translations.\r
 ##    7-oct-2011. H.G.Muller. Redid Load Options dialog, new Tournament dialog strings\r
 ##   10-feb-2012. H.G.Muller. Added some strings in Load Engine, Tournament and Board dialogs
+##    1-feb-2010. H.G.Muller. Added new strings for version 4.7.0\r
 ##\r
 ## If you revise this, please insert your date, name and description.\r
 ## AUB uw naam en datum hierboven bijschrijven als u dit bestand bijwerkt\r
@@ -1027,6 +1028,49 @@ END-OF-GAME MESSAGES (should they be translated?)
 "Make all use GUI book by default" === "Gebruik openingsboek voor iedereen"\r
 "You must supply a tournament file,\nfor storing the tourney progress" === "U moet een toernooibestand specificeren,\nwaarin de voortgang kan worden bijgehouden"\r
 "Not enough participants" === "Niet genoeg deelnemers voor een dergelijk toernooi"\r
+"Continue Later" === "Straks afmaken"\r
+"First you must specify an existing tourney file to clone" === "U moet eerst een bestand om te klonen specificeren"\r
+"No engine %s is installed" === "Er is geen schaakprogramma %s ge├»nstalleerd"\r
+\r
+\r
+# THEMES DIALOG\r
+\r
+"Board themes" === "Schaakbord thema's"\r
+"Select theme from list:" === "Kies thema uit de lijst:"\r
+"or specify new theme below:" === "of specifficeer een nieuw thema hieronder:"\r
+"Theme name:" === "Thema naam:"\r
+"Use board textures" === "Kleur bord in"\r
+"Light-square texture:" === "Patroon lichte velden"\r
+"Dark-square texture:" === "Patroon donkere velden"\r
+"Dark reorientation mode:" === "donkere orientatiemethode:"\r
+"Light reorientation mode:" === "lichte orientatiemethode:"\r
+"Draw border around board" === "Bord met rand"\r
+"Optional border bitmap:" === "Rand afbeelding"\r
+"        Beware: a specified piece font will prevail over piece bitmaps" === "        Let op: een schaakfiguren lettertype prevaleert over plaatjes"\r
+"Directory with piece bitmaps:" === "Map met stukkenplaatjes"\r
+"Use piece font" === "Gebruik schaakfiguur lettertype"\r
+"Font size (%):" === "Afmeting lettertype(%)"\r
+"Font name:" === "Lettertype:"\r
+"Font piece to char:" === "Letters voor stukken:"\r
+"Delete Theme" === "Verwijder thema"\r
+"Select single theme from the group" === "Selecteer een enkel thema uit de groep"\r
+\r
+# book.c\r
+\r
+"Could not create book" === "Kon geen openingen bestand maken"\r
+"Polyglot book not valid" === "Polyglot openingboek ongeldig"\r
+"Hash keys are different" === ""\r
+"Book Fault" === "Boek fout"\r
+"Book file exists! Try again for overwrite." === "Openingsboek bestaat al. Probeer het nog eens om het te overschrijven."\r
+\r
+# NEW MENU ITEMS IN 4.7\r
+\r
+"Save Games to &Book" === "Sla partijen op als openings&boek"\r
+"Colo&rs..." === "Kleu&ren..."\r
+"&Board Themes..." === "&Bord stijlen..."\r
+"Load &First Engine..." === "1e Schaakprogramma &Wisselen..."\r
+"Load &Second Engine..." === "2e &Schaakprogramma Wisselen..."\r
+"Auto &Create Logon" === "Bewaar login in&fo"\r
 \r
 JAWS strings\r
 \r